Torenklanken 2012 - nr 04

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 4 | maart 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Adverteerders in het zonnetje Torenklanken bestaat 50 jaar! En dat gaat niet zomaar. Mede dankzij onze adverteerders is Torenklanken dit jaar begonnen aan haar gouden jaargang. Reden dus om die adverteerders eens in het zonnetje te zetten. We willen hen graag uitnodigen om in Torenklanken wat meer over hun ondernemerschap te vertellen. Adverteerders kunnen zich daarom via torenklanken@ home.nl aanmelden voor een interview. Wij nemen dan contact met u op. Vanaf 23 maart worden de interviews gepubliceerd in de rubriek “Attentie voor de advertentie!”

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dus heb je interesse en wil je ook eens komen proberen of tennis wat voor je is dan nodigen we je van harte uit. Je kan de aanmelding doen via het boekje van Sjors Sportief, je kent best wel iemand in de omgeving die dit heeft gekregen op school. Is dit niet het geval dan kan je je ook nog aanmelden bij jcdevlijmd@hotmail.com. Wij zorgen dan dat je geïnformeerd wordt over het een en ander. Medio april zullen dan de echte tennislessen gaan starten van het nieuwe buitenseizoen. De tennislessen voor de senioren zullen ook dan weer gaan beginnen. Heeft U als volwassene hier interesse in, dan kunt ook U de benodigde informatie vinden op de site van TV de vlijmd: tvdevlijmd.nl Groet, jeugdcommissie TV de Vlijmd

Maak kennis met tennis bij TV de Vlijmd Zoals te lezen in het boekje van Sjors Sportief, kunnen de kinderen zich dit jaar weer aanmelden voor de ”kennis met tennis dagen” van de tennisclub. In het boekje staat echter niet vermeld dat kinderen die in groep 3 zitten hier ook al aan mee kunnen doen. Maar ook voor hun is dit het goede moment om de eerste balletjes te gaan slaan. Gedurende 3 middagen wordt er 2x1 uur les gegeven. Voorkeur voor de tijd mag je aangeven, we zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Datum en tijd: 24-03-2012 14:30 uur tot 16:30 uur 31-03-2012 14:30 uur tot 16:30 uur 07-04-2012 14:30 uur tot 16:30 uur Kledingeisen: makkelijk zittende kleding en sportschoenen, geen noppen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 09 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 11 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk di. 13 mrt. 19.00 u. * avondmis wo. 14 mrt. 09.00 u. H.Mis t.g.v. Jaarvergadering KBO m.m.v. DK vr. 16 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 18 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk di. 20 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 23 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 25 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (MOV vastenaktie) di. 27 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 30 mrt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. PP (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? De nieuwe actie Kerkbalans is gestart. Hopelijk gaan veel parochianen meedoen om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Tussenstand van Kerkbalans € 11.850,00 een prima start! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond

tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2012: Pepijn Schuurmans. DOOPSCHELPJES De doopschelpjes van de dopelingen van 2011 kunnen door de ouders opgehaald worden achter in de kerk; u vindt ze in het mandje bij de doopvont. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maart: Communiemap thuis: hfdst. 10: Een blijvend geschenk; hfdst. 11: Ons geschenk aan God. vr. 16 mrt: rondleiding in de kerk voor alle kinderen van groep 4. wo. 28 mrt: 6e bijeenkomst van 13.30 - 15.00 u. : Goede Week, Paasverhaal, palmpaasstok maken. De communicanten zijn altijd welkom in de kinderkerk tijdens de zondagviering om 09.30 uur. PROGRAMMA VORMSEL Er hebben zich 22 vormelingen aangemeld. do. 8 mrt.: 18.30 - 20.30 u. huiswerk bespreken; spel voor de ouders; 2e deel van de film over het leven van Jezus. do. 22 mrt.: 15.45 - 17.00 u. huiswerk bespreken; kruisweg bekijken in de kerk. 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


wo. 28 mrt.: 15.15 u. - 17.00 u. huiswerk bespreken; uitbeelden kruisweg oefenen HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

spullen hebben meegebracht voor Wadduwa. Ad en Geert hebben flink gesjouwd en alles in twee delen naar de plaatsen van bestemming gebracht. De door ons ingezamelde artikelen waren daar zeer welkom!

Goei smoesje Donderdag 9 was het geweldig schaatsen op de schaatsbaan bij de KPJ te Geffen Om de ijspret helemaal kompleet te maken was blaasorkest goei smoesje daar met gezellige muziek. Er werd volop geschaatst en iedereen had reuze pret.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 febr. 2012 Anna Schuurmans - van der Heijden, 90 jaar 13 febr. 2012: Tineke van Hoorn - van der Linden, 71 jaar 17 febr. 2012: Henk Kooijmans, 79 jaar 21 febr. 2012: Thé Bouwens, 85 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508. SPULLEN VAN DE SCHOENENDOOSACTIE IN WADDUWA AANGEKOMEN Dank je wel aan alle kinderen en volwassenen die in de Sinterklaasgezinsviering van zondag 4 december 2011

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Greet Clement (59 j.) Na de carnavalsdagen - wanneer velen vaak mateloos eten en drinken op de meest gekke tijden van de dag - is nu de tijd aangekomen om te matigen... te minderen... kilootjes kwijt te raken... jezelf en je gezondheid in acht te nemen! Dat kan onder begeleiding van Greet Clement, die eens zelf begon met afslanken, dertien kilo afviel en nadien op gewicht is gebleven. Greet is al elf jaar consulente van E.G.A. Nederland B.V. (Eerste Goudse Afslankclub), een internationale club voor betere voedingsgewoonten. Het is niet zomaar een afslankclub. Natuurlijk is het einddoel om overgewicht kwijt te raken, maar de manier waarop is hier van groot belang: eenvoudig, goedkoop en gezond. Men kan met de pot mee-eten, de maaltijden zijn afwisselend en er hoeft beslist geen honger geleden te worden. Geen pillen, drankjes, maaltijdvervangers of geheimzinnige recepten! Alles draait om de dagelijkse maaltijdsamenstelling en voedselhoeveelheid. De deelnemers worden begeleid door een deskundig opgeleid cursusleid(st)er, waarbij een uitgekiende eetwijzer wordt gehanteerd. Daar dient men zich vanzelfsprekend goed aan te houden. Deze gezonde Afslank- en Begeleidingsclub van E.G.A. Nederland draait al dertig jaar met uitstekende resultaten. Ik ben te gast op de wekelijkse clubavond in zaal ‘t Haasje. De cursisten beginnen met wegen; de gewichten worden door Greet genoteerd. De resultaten worden aan de groep voorgelezen, met in achtneming van de privacy en een positieve benadering. Vervolgens wordt er soms iets gekookt of heeft Greet thuis al een recept uitgewerkt. Eén keer per maand ontvangen de cursisten ontbijt-, lunch- en dinerrecepten. Tot slot kunnen er vragen worden gesteld. Als de cliënten hun streefgewicht hebben bereikt, dan worden ze (gratis) maandcursist: minstens één keer per maand komen wegen om je streefgewicht te behouden. Mari, de enige man in het gezelschap, begon met een gewicht van ver boven de 100 kilo. “De methode bevalt me goed. Je mag alles eten, maar wel beperkt. Als je precies volgens de richtlijnen te werk gaat, boek je meteen resultaat,” zegt hij. Zijn streefgewicht is 95 kilo. “De mannen hebben het gemakkelijker,” beweren de aanwezige vrouwen, “zij vallen sneller af en ze mogen ook meer eten dan de wij vrouwen!” Angelique en Hetty noemen zichzelf emotionele eters! Belangrijk vinden ze dat je de methode goed kunt inpassen in het gezinsleven. “Het is ook een goed voorbeeld voor de overige gezinsleden, want hier leer je om (weer) gezond te eten!” Wendy: “Je weet wel hoe het moet, maar de bekende stok achter de deur helpt! De groep stimuleert, tips

en recepten worden uitgewisseld.” Het bakken zonder vet met het Pan-Fit vel is een succes: de pan verwarmen, het velletje in de pan leggen en direct daarop het product bakken. Er wordt dus puur natuurlijk gebakken en je hebt minder last van spetteren en geurtjes. Het is energiebesparend en het vel is herbruikbaar. Het gesprek van de avond is uiteraard: eten en kooktips: geen Griekse yoghurt, maar wel Turkse of Bulgaarse... E.G.A.-tussendoortjes mogen wel... drie maaltijden per dag... veel groenten! De Eetwijzer geeft precies aan hoeveel je van een bepaald product mag hebben per dag. En vooral wegen: de voedselhoeveelheden én jezelf. Iedereen is enthousiast: “Je moet er wel voor 100% achter staan en een flink doorzettingsvermogen hebben.” Is het niet een te ingewikkeld systeem, om je zo precies aan alles te moeten houden? “Je moet creatief (leren) koken, er een hobby van maken. Het gebruik van de weegschaal op het aanrecht moet een gewoonte worden. Als je alles lust is het gemakkelijker om gevarieerde, lekkere gerechten klaar te maken. Langzamerhand worden de mensen wegwijs in de eetwijzer. Na de eerste positieve resultaten gaan ze zich al fitter voelen, hebben meer energie. Ook is gebleken dat suiker-, cholesterol- en hoge bloeddruk patiënten er baat bij hebben,” aldus Greet. Huisartsenpraktijk Geffen staat positief tegenover deze manier van gezond afslanken. Het inschrijfgeld voor deze cursus is € 10,00 en wekelijks betaalt men € 7,00, ook als je niet aanwezig bent. De verplichting om te komen wordt dan vergroot. Greet heeft groepen in Geffen, Heesch, Zeeland en Uden. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Greet, Kapelstraat 33, tel. 06-30980798 of per e-mail g.clement@home.nl Op zaterdag 10 maart a.s. tussen 10.30 en 14.00 uur, treft u Greet aan in een standje bij C1000. Zij promoot daar E.G.A. Nederland B.V. met bakken en wokken zonder vet! De producten worden gratis door C1000 beschikbaar gesteld.

7


Schaats mee bij de KPJ Tijdens de afgelopen winterperiode hebben heel veel schaatsliefhebbers kunnen genieten van de schaatsbaan op de velden van KPJ Geffen. De baan en de gezelligheid rondom de baan is mede tot stand gekomen door de volgende personen en bedrijven. We hopen dat iedereen genoten heeft en hopelijk tot volgend jaar. - Fam. v/d Hurk - RPL Licht en Geluid - Francien Beekmans - Brandweer Maasdonk - Gemeente Maasdonk - en natuurlijk de vele vrijwilligers van KPJ Geffen BEDANKT!!!

COLUMN Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met

Â? Â…

allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen, overmatige stress. Ook in Geffen vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) bij de huisartsenpraktijk aan de Dorpsstraat 60. Iedere maandag, woensdag en donderdagmorgen is er spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. Asli Bolat is daar maatschappelijk werker. Uit haar praktijk... Olga is een jonge alleenstaande vrouw van 27 jaar met een grote vriendengroep waar veel stelletjes in zitten. Ze voelt zich zo langzamerhand ‘overschieten’. Dat maakt haar onzeker. Eigenlijk heeft ze daar altijd last van gehad maar het wordt steeds erger Ze wil af van dat nare, onzekere gevoel en komt naar Aanzet. Eigenlijk snapt ze zichzelf niet, ze heeft toch een leuke baan, een goed inkomen, een eigen huisje, leuke vrienden. Waarom voelt ze zich dan niet zekerder, gelukkiger? Samen nemen we de voor haar moeilijke situaties door. Door erover te vertellen krijgt ze inzicht waar haar onzekerheid vandaan komt. Haar gedachten gaan vaak met haar aan de haal. Dan denkt ze dat mensen haar stom vinden. We oefenen met de gedachte dat ze een leuke meid is die er mag zijn. Dat helpt! Na een poosje groeit haar zelfvertrouwen en ontmoet ze een aardige jongeman die verder met haar wil. En zij met hem! Aanzet is telefonisch bereikbaar via 0412-623880. Per mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet.nu

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


KBO informatie Afdeling Geffen JAARVERGADERING WOENSDAG 14 MAART ! Wij beginnen deze dag om 9.00 uur met een eucharistieviering door pastoor van Dijk in de kapel van het Oude Klooster. Daarna begint de jaarvergadering om 10.00 uur in de zaal van de Gouden Leeuw te Geffen. Inmiddels hebt u de agenda van deze vergadering als inlegvel in het blad “ONS” ontvangen. Een wijziging hierop is dat punt 9 van de agenda “Bestuursaangelegenheden” voor de pauze zal worden afgewerkt en punt 7 van de agenda “activiteitenprogramma 2012/2013” na de pauze. Er zal een digitale presentatie van dit programma plaatsvinden met een korte toelichting daarop. Uiteindelijk krijgt u het Jaarboekje 2012 thuis via het blad “ONS” van 19 maart a.s. Op deze manier weten wij zeker dat elk KBO lid een jaarboekje krijgt. Als er aanleiding toe is wordt er nog verslag gedaan onder agendapunt 11 van onze bestuursvergadering van 6 maart j.l. en van het clusteroverleg KBO`s NulandVinkel-Geffen van 7 maartj.l. te Vinkel. Graag tot ziens op woensdag 14 maart a.s. Antoon Romme, voorzitter

tijd. Bij zijn afscheid als voorzitter enkele jaren geleden ontving Albert van de KNHS een ere-speld voor al zijn verdiensten binnen de paardensport. Het bestuur en de leden van De Zilverhoef bedanken Albert voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.

Muzikaal Maasdonks weekend In het weekend van 24 en 25 maart 2012 worden het Solistenconcours en het Maasdonkconcert georganiseerd in de Meent te Nuland. Jaarlijks organiseert een van de Maasdonkse muziekverenigingen dit muzikale weekend. Dit jaar is harmonie Union uit Nuland aan de beurt. Alle leden van Odio, Union en W.I.K. kunnen op zaterdag 24 maart individueel of in groepsverband deelnemen aan het Solistenconcours. Vanaf 10.00 uur zijn er optredens van jong talent waarbij alle geledingen vertegenwoordigd zijn; majorettes, slagwerkers en blazers. Loop gewoon eens binnen en laat u verrassen. Op zondag 25 maart vindt het Maasdonkconcert plaats. Dit jaar staat het concert in het thema van film. Vanaf 10.30 uur kunt u onder andere luisteren naar muziek van de film Chronicles of Narnia, Indiana Jones, Mission Impossible en Pirates of the Carribean. Ook zullen harmonie Union, harmonie Odio en fanfare W.I.K. als één groot orkest muziek van The Da Vinci Code spelen. Iedereen is welkom tijdens dit muzikale weekendje op 24 en 25 maart in de Meent in Nuland. Beide dagen zijn gratis toegankelijk.

RUITERSPORTVERENIGING

Zondag 15 januari jl is ons ere-lid Albert van Erp overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Vanaf de oprichting van De Zilverhoef waren Albert en zijn vrouw Bertha zeer betrokken bij De Zilverhoef. Toen de vereniging nog geen eigen clubterrein had, werden de lessen gegeven bij Albert in de rijbak aan de Bergstraat. Albert was jarenlang voorzitter en in die functie een van de kartrekkers van de grote wedstrijden die wij in het verleden georganiseerd hebben. Albert en Bertha stelden dan wekenlang hun hele achterhuis beschikbaar voor de organisatie van de wedstrijd. Rond de kerstdagen maakten we hier dan onder leiding van Bertha honderden kerststukjes om zo geld in te zamelen voor de vereniging. Ponykamp, het vervoer van kinderen en pony’s naar wedstrijden, en nog veel meer dingen het werd allemaal door Albert geregeld. Ook na het plotselinge verlies van Bertha bleef Albert zich inzetten voor de vereniging. De deur stond altijd open voor koffie, een praatje of advies. Albert had ook veel gevoel voor humor en hield wel van een geintje op zijn

Geslaagd Carnaval voor de Rottenrijkse jeugd ROTTENRIJK - Tijdens de 4 doldwaze dagen was er volop vertier voor de Geffense jeugd; de allerkleinsten vermaakten zich bij de Kwartjesbals op maandag- en dinsdagochtend, de al iets oudere jeugd bij de vier bij de Tienerbals in M.F.C. “De Koppellinck” en de pubers van 12 tot en met 15 jaar bij Pink Party in café Boetje. Overal was het gezellig druk. Overal was de sfeer uitstekend! Snel na afloop van Carnaval wordt er door de diverse werkgroepen serieus ge-evalueerd en alvast vooruitgeblikt naar volgend jaar. Gezien het succes van het carnaval voor de Geffense jeugd dit jaar, is de hoop en verwachting dat er ook in 2013 weer kwartjes-, tieneren puberbals worden georganiseerd en dat is een hele goede zaak! Alle vrijwilligers; keibedankt!!! Jeugdcarnaval Rottenrijk 9


Vastenaktie 2012 Het woord ‘vasten’ is bij de katholieken een beetje uit de mode geraakt. De meeste mensen staan er niet meer zo bij stil dat de periode tussen Carnaval en Pasen de vastentijd is voor het christelijk geloof. Maar er is niets mis met vasten. Een beetje minder van alle extra’s en alle luxe is helemaal niet zo verkeerd. Er zijn mensen die nog altijd trouw in deze periode afzien van al het lekkers en de extraatjes en een heel gezond eetpatroon aanhouden. Dat is goed en gezond voor je lichaam en je beseft meteen weer heel goed dat de waarde van luxe en overbodige etenswaren ook maar betrekkelijk is. Een project in Ethiopië De MOV groep organiseert de jaarlijkse Vastenaktiecollecte voor het goede doel. Dit jaar doen we mee met het landelijke Vastenaktieproject voor Ethiopië. In de hoofdstad Addis Abeba heeft de congregatie Daughters of Charity een project opgezet om de leefomstandigheden van de sloppenwijkbewoners te verbeteren. Ze doen dat bijvoorbeeld door jongeren en vrouwen een lening te geven waardoor zij grondstoffen kunnen kopen voor hun zelfgemaakte producten en die weer kunnen verkopen. Zo krijgt een bakker een goede energiezuinige oven om het brood te bakken, de pottenbakker krijgt een draaiwiel om zijn potten te draaien. De mensen krijgen ook voorlichting over ondernemerschap en boekhouding. Wil je duurzaam helpen, dan moeten de mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op deze manier kan dat. Er worden ook voorlichtingsbijeenkomsten gegeven over hiv, aids en seksueel geweld. Want helaas zijn de omstandigheden in Ethiopië ook op dat gebied nog zorgwekkend, zeker in de sloppenwijken. Wij denken dat dit een zeer waardevol project is dat de moeite waard is om te steunen. En als wij het in de vasten een beetje minder doen, dan kan het daar een beetje beter worden. Vastenaktieproject op school Basisschool De Wissel doet mee met het vastenaktieproject. De kinderen zullen op school informatie krijgen over het project in Ethiopië. De kinderen krijgen ook vastendoosjes mee naar huis waarin ze kunnen sparen voor Ethiopië. Er wordt een briefje meegegeven waarin suggesties staan op welke manier de kinderen iets kunnen verdienen om hun vastendoosje te vullen. We hopen dat de ouders dit thuis ook zullen stimuleren en hun kinderen leren dat het belangrijk is te delen en 10

iets over te hebben voor mensen die niet in zo’n rijk land als Nederland zijn geboren. Van delen is nog nooit iemand armer geworden. Opvallend is het dat juist de mensen die zelf al niet veel hebben vaak beter kunnen delen dan iemand die (misschien wel te) veel heeft. De collecte In de week van 26 t/m 31 maart wordt in ons dorp de Vastenaktiecollecte gehouden. U zult ongetwijfeld weten dat niemand voor de lol gaat collecteren. Het valt dan ook niet altijd mee om voldoende collectanten te vinden. Maar gelukkig hebben we weer een groep mensen bereid gevonden die dit willen doen voor het goede doel in Ethiopië. Wij danken u alvast voor u gulle medewerking. Ieder mens die we daardoor een beter bestaan schenken is meer dan de moeite waard. MOV groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

BENDE BETOETERD??? Nee dat zijn jullie en wij niet. Via deze weg willen we graag grote complimenten maken naar de gehele organisatie en alle medewerkers van het prachtige carnavalsfeest dat weer in Geffen heeft mogen plaatsvinden. HET WAS WEER SUPER!!! Namens alle leden van CV Goed Zat willen een aantal personen en bedrijven bedanken, omdat we al jaren kunnen rekenen op jullie hulp en steun. -Joke Kappen -Gebr. Van Erp -Nas Geffen -Roy van Heesch Ook de optochtcommissie verdient een extra schouderklopje, het zat weer goed in elkaar allemaal en op naar volgend jaar!! Groeten CV Goed Zat


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood Op dinsdag 27 maart vindt in Geffen weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal “De Geer”, Elzendreef 1, Geffen De inzameling start om 13.30 uur en stopt om 15.30 uur Sam’s Kledingactie, sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kledinginzameling van Mensen in Nood, is één van de oudste charitatieve kledinginzmelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 0736871060

VERLOREN Op de dag van de Senioren Roap 5 februari jl. is verloren een heren trouwring met inscriptie. Wil degene die de ring gevonden heeft zich richten tot de redactie? Bij voorbaat hartelijk dank. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

11


Een Steuntje in de Rug. Dat is het idee. Honderden vrijwilligers zetten zich in voor hun vereniging. Wij geven hen daarbij graag een stukje extra ondersteuning. Om lokaal een bijdrage te leveren aan cultuur, sport en maatschappelijke ontwikkeling, sponsort Rabobank Bernheze Maasland lokale verenigingen en stichtingen met het fonds 'Steuntje in de Rug'.

Met elkaar, voor elkaar. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


uitslag optocht 2012 Individueel/volwassen pnt deelnemer + thema 1e 125 Christel en Roel Steyvers; De weg kwijt politie 2e 123 de W.P.’tjes; Gemeente 3e 113 De Vleugelmoeren; Geffen bloeit weer op met evenementen-tent Wagens / Jeugd pnt deelnemer + thema 1e 162,5 cv. ‘t wurt wel wa 2e 154 cv. New Polderkids; Neptunes, de Zee en een Inktvis 3e 152 Ge zet toch ok unne mooie; Toeternietoe Loopgroepen volwassen pnt deelnemer + thema 1e 138 cv De Kruipers; Gé blaost er mar op! 2e 133 cv De Brandlopers; Toeter nie toe 3e 129 cv (Al) tiet zat; Tijd 4e 127,5 Nog enne dan; Wij kleuren de optocht 5e 126,5 Ut Gu Vals; Grieken (en de euro) 6e 125 cv De Bierkruiers ; In het rottenrijk gaat nieuws als een lopend vuurtje 7e 124 cv Hedde hullie wir; Als je haar maar goed zit 8e 123,5 W.I.K.; De kroon op ons jubileumjaar 9e 122 Freules de fle d’ar; Toetje van de straat 10e 121 cv Supergrovers; Mar wij komen goed uit de verf 11e 111,5 Loapt is dur; TOK TOK 12e 111,5 Boerenbruidsparen; Nog even geduld (kippen en een haan)

5e 113,5 cv Dik Vur Mekaar; Geluidsoverlast Feesttent 6e 103,5 cv tis moar wa; Piraten Graag willen we alle deelnemers aan de optocht van 2012 bedanken voor jullie geweldige bijdrage en presentatie, “wij hebben er een ”goei gevuul” aan overgehouden.” De optochtcommissie

Dankbetuiging Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve kaarten, bloemen en de getoonde belangstelling bij het overlijden van mijn vrouw/onze moeder. Speciaal gaat onze dank uit naar Priva Zorg, dokter Berkelaar, pastoor van Dijk en Ziekenhuis Bernhoven. Hein Schuurmans en kinderen

Rottenrijkers, bedankt!!! Beste grote en kleine mensen uit Geffen, Wij, Jeugdprins Martijn v.d. Doelen & Jeugdprinses Janneke v. Rooij willen iedereen bedanken voor een keigezellig Carnaval 2012. Wij vonden het allebei hartstikke tof om dit jaar Jeugdprins en Jeugdprinses te mogen zijn. Dankjewel daarvoor!!!

Wagens / volwassen pnt deelnemer + thema 1e 141 cv Goed Zat; Bende Betoeterd 2e 128 cv Schon Gemakt; Attractiepark/kermis 3e 122,5 cv Krèg Nou Wà; cv Krèg Nou Wâ Airlines 4e 119 cv Krèk Gek; Wok met onze toekomstdromen

13


Slender Studio Oss Voor een soepeler lichaam en een fitter gevoel. Wat is Slenderen? Slenderen is een bewegingstherapie die u kan helpen verschillende klachten van medische aard zoals reuma, artritis, artrose, spieraandoeningen, stijve nek en schouders te verlichten. Slender Studio Oss Slender Studio Oss biedt u de mogelijkheid om op een niet inspannende wijze toch uw spieren en gewrichten soepel te maken en te houden. U voelt zich fitter, soepeler en meer ontspannen. Is Slenderen geschikt voor mij? Slenderen is geschikt voor iedereen die: • om medische redenen niet kan of mag sporten; • niet van sporten houd, maar toch wil bewegen; • de spieren en de gewrichten willen versoepelen en versterken; • lichamelijke klachten heeft, zoals reuma, rugklachten of artritis, • maar toch soepel wil blijven; • op een eenvoudige manier aan lichaamsbeweging wil doen; • eens lekker wil ontspannen; Hoe gaat het praktisch in zijn werk? Door middel van 6 verschillende bewegingsbanken, wordt steeds een ander gedeelte van uw lichaam geactiveerd. Achtereenvolgens worden benen, dijen, heupen,

buik en schouders getraind, steeds 10 minuten per bank. Iedereen komt op de afgesproken tijd en gaat elke 10 minuten naar de volgende bank, tot alle 6 de banken geweest zijn. De totale sessie duurt dus 1 uur. Afspraken Een uurtje Slenderen gaat altijd op afspraak. Dat kan zowel overdag als ‘s avonds. Gratis proberen Uw eerste afspraak is altijd gratis. U krijgt bij elke bank uitleg en begeleiding. Speciaal voor leden van de KBO Heesch ben ik aanwezig in de Slenderstudio Oss op vrijdag 23 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 24 en zondag 25 maart zijn er algemene open dagen van 13.00 tot 17.00 uur. Wat Slenderen precies is en voor u kan betekenen, is erg moeilijk uit te leggen op papier. Daarom wil ik u van harte uitnodigen langs te komen tijdens de open dagen of een afspraak te maken voor een gratis proefles. Als u besluit vaker te komen, kan u per keer betalen, dan zijn de kosten 10 euro. Een tien lessen kaart kost 90 euro en een 20 lessen kaart 160 euro. Helaas worden deze kosten niet vergoed door een verzekering. Uw gastvrouw, Ans de Visser Stel Singel 40-45 nr. 65 · 5348 PH Oss Tel. 0412 - 62 31 41 · 06 - 5336 5801 E-mail: slenderstudiooss@gmail.com Website: www.slenderstudiooss.nl

WAT IS SLENDEREN Slender Studio Oss

...een uurtje werken aan een soepeler lijf en een fitter gevoel. ...een uurtje sporten, ondanks medische klachten. ...een uurtje voor jezelf. ...een uurtje ontspannen.

Wat slenderen is, is moeilijk uit te leggen. Als u wilt ervaren hoe het voelt en wat het voor u kan doen: Bel voor een gratis proefles of kom naar de open dagen op zaterdag 24 & zondag 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur. Bel voor een gratis proefles of meer informatie. 0412 62 31 41 of 06 5336 5801

Singel 40-45 nr. 65 · 5348 PH Oss · E slenderstudiooss@gmail.com · W www.slenderstudiooss.nl 14


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


P.H.V. (Politie Honden Vereniging) De Trouwe Helper Geffen organiseert haar jaarlijkse oefendag (open dag) op zaterdag 17 maart 2012. Iedereen die het leuk vindt om een keer naar “echte” politiehonden te komen kijken is van harte welkom op ons oefenterrein aan de waterlaat 2 te Geffen (parallelweg - A59- achter de BP benzinepomp). Het ochtendprogramma start om 9.00 uur waarin de honden en hun geleiders verschillende oefeningen moeten volbrengen, zoals volgen, liggen en blijven op commando, het opsporen van een houten kist, het weigeren van aangeboden voedsel en het bewaken van een object. Om 13.00?? begint het spectaculaire bijt werk, waarin de hond zijn snelheid en kracht kan laten zien! Wat is een politiehonden vereniging? P.H.V. De Trouwe Helper Geffen, opgericht 9 juli 1944, is een van vele politiehondenverenigingen in Nederland. Onze vereniging is erkend door de K.N.P.V. (Koninklijke Nederlandse Politiehonden vereniging) en werkt ook onder haar reglementen. De KNPV telt in binnen en buitenland meer dan 6000 leden waarvan vele duizenden wekelijks trainen bij de verengingen door heel Nederland. Het doel is de africhting van politie en speurhonden, en hierin zijn vele certificaten te behalen zoals Politiehond I & II, Objectbewakingshond, Basis zoekhonden en zoekhonden SSPV. Even een hond africhten? Even een hond africhten gaat niet. De training neemt veelt tijd in beslag en vergt veel inspanning en doorzettingsvermogen. Onze vereniging heeft wekelijks twee oefenavonden (dinsdag en donderdag) en een oefenochtend (zondagochtend). Weer of geen weer, de “echte” hondengeleiders zijn op de vereniging, want als de hond eenmaal met de training begonnen is, is het belangrijk dat de oefeningen consequent worden aangeleerd en verder beoefend! Het uiteindelijke doel is een zo hoog mogelijk puntenresultaat te behalen op de keuring. Gemiddeld is een hond tussen de 2,5 en 5 jaar oud als hij opgaat voor deze “keuring”. Ook kun je, wanneer je dit leuk vindt, verschillende wedstijden of oefendagen draaien met je hond. Is hondensport iets voor jou? In principe kan iedereen van 14 jaar of ouder zijn hond africhten binnen de K.N.P.V. Je moet in het bezit zijn van een hond met de juiste karaktereigenschappen om getraind te worden als Politie- of speurhond. Politiehonden zijn meestal Mechelse, Duitse of Hollandse herders maar met het nieuwe zoekhondenprogramma binnen de KNPV kan een ander hondenras dat bijvoorbeeld heel gek is op een bal en graag speurt, ook zeer geschikt zijn! Heb je nog geen hond, dan kun je contact opnemen met 16

onze vereniging voor advies voor de aanschaf van een pup. Als je wel een hond hebt, kun je eens langs komen zodat we kunne bekijken welke training het beste bij de hond past! Soms is er de mogelijkheid om andermans hond te trainen en te verzorgen. Heb en wil je geen hond, maar ben je wel in voor wat actie en sensatie, dan is pakwerker worden misschien wel iets voor jou! Het pakwerk moet zeker niet onderschat worden, en is fysiek een pittige taak, maar een onmisbare schakel binnen de vereniging. Zonder pakwerker, geen africhting. Om pakwerker te worden moet je over een dosis lef, doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen beschikken. De ervaren pakwerkers binnen onze vereniging kunnen je de “kneepjes van het vak” leren. We hebben verschillende maten “bijtpakken” op onze verenging, dus als je interesse hebt, neem contact op of kom een keertje kijken! Nieuwsgierig geworden? Bezoek de website van de van KNPV eens op www.knpv.nl , bekijk een van de vele filmpjes op youtube.com onder “knpv” of kom eens een kijkje nemen op onze vereniging in Geffen! P.H.V. De Trouwe Helper Geffen Waterlaat 2, 5386 JX Geffen (aan paralelweg A59, achter benzinepomp) Oefentijden: Dinsdag: 18.30 tot 22.00 uur Donderdag: 18.30 tot 22.00 uur Zondag: 09.00 tot 13.00 uur ZATERDAG 17 MAART OEFENDAG VAN 09.00 uur tot 16.00 UUR. Voorzitter: Frans van de Wouw 06-2241 5202, hpe.wouw@home.nl Secretaris: Linda Boeijen 06-5494 4403, linda10@planet.nl Penningmeester: Marcel Wijnen 06-5263 8746, mw.d@home.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Dinsdag 14 februari werd de vierde zitting van de derde serie van het seizoen 2011-2012 gespeeld. Na een enerverende zitting was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Jeanny Berten en Truus v.d. Wetering 56.81 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 54.48 3. Ria Essenberg en Wim Christiaens 54.44 4. Gerard Vogel en Frans van Weert 52.01 5. Ria en Wim Bijl 51.23 6. Peter Luijben en Ad van de Wetering 51.18 7. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 50.45 8. Ria en Rien van Alebeek 49.43 9. Trudy en Jaap Lakeman 49.01 10. Marijke Droog en Marianne van Etten 47.38 11. Margriet Baart en Ans Lambregts 46.98 12. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v. Galen 45.73 D 13. Ilse Ruland en Peter Wolf 45.69 D 14. Gerrie en Joop van der Meijden 45.59 D B-lijn 1. Dick Pronk en Erik Vrolijk 2. Nelly Lucius en Toos de Haas 3. Marlies van Dijke en Thea Engels 4. Vera Bos en Diny de Jong 5. Doortje en Wim van Druenen 6. Thea en Johan Geling 7. Astrid v. Buren en Christa v. Lieverloo 8. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 9. Tini Jonker en Marion Sollewijn 10. Gerard v. Bon en Gerard Goorsenberg 11. Elly en Aart Smit 12. Corry Lansdaal en Henny Verheijke

57.92 P 56.46 P 54.17 P 52.71 52.19 50.00 49.69 47.92 46.15 45.73 D 45.42 D 41.67 D

C-lijn 1. Antoine Jansen en Anky Janssen

53.85 P

53.73 P 2. Wilna en Adriaan Post 3. Vera en Huub Spoormans 53.13 P 4. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 52.40 4. Emmy van den Brink en Janny Voltman 52.40 6. Marianne en Ed Asselbergs 51.35 7. Margriet van Beek en Idi Szovan 50.31 8. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 49.92 9. Fien en Antoon van den Eng 47.71 10. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 46.75 D 11. Ied de Rooij en Greet Hoogendoorn 46.56 D 12. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 41.90 D D-Lijn 1. Karine Molkenboer en Jet Willems 61.84 P 2. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 60.63 P 3. Agnes v. Lieverloo en Francine d. Bresser 57.39 P 4. Ineke Liefkens en Huub Heinen 51.68 5. Gwen en RenĂŠ Vogels 49.67 6. Diny Arts en Marlouk Rietsma 47.13 7. Christien en Lambert van den Berg 45.31 8. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 45.01 9. Henny Bonnemaijers en Sibille Veldkamp 41.83 10. Nel en Herman Derks 38.42

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 18


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 20

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Oude-renwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderen-adviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.