Torenklanken 2023 - nr 04

Page 1

redactieadres: Acaciastraat 14

mailadres: torenklanken@geffen.nl

advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75

secretariaat: telefoon (073) 532 11 46

IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09

druk: Wihabo, Geffen

oplage: 2.050 exemplaren

klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

NOUD HERMSE

Op 10 februari overleed onze jongste zoon Noud. Wij zijn kapot van verdriet, maar zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen, die wij vanuit de Geffense gemeenschap mochten ontvangen. Dat steunt ons enorm. Het doet ons goed dat zijn gemis in het hele dorp wordt gevoeld en beleefd.

Ons bereikten berichten dat er gespeculeerd wordt over een oorzaak voor zijn plotselinge dood. We begrijpen dat iedereen zoekt naar antwoorden, maar het doet ons pijn dat er conclusies getrokken worden, die op niets gebaseerd zijn. In een artikel in het Brabants Dagblad, dat kort na zijn overlijden werd gepubliceerd, werd zelfs gesproken over het feit dat Noud vanaf geboorte te maken had met een chromosoomafwijking, die tot een plotse dood kan lijden. Hiervan is echter helemaal geen sprake. Een team van artsen van het Radboud UMC in Nijmegen is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft aangegeven dat het maanden kan duren, voordat uitslagen verwacht kunnen worden. Op dit moment staat nog niet vast in welke richting dit onderzoek zal gaan en het is zelfs mogelijk dat een definitieve oorzaak niet gegeven kan worden.

Aan degene, die de behoefte voelt zelf informatie in te winnen of diagnoses te stellen, zouden wij willen vragen dit vooral in stilte te doen en niets als zelfbenoemde feiten met anderen te delen.Wij richten ons momenteel volledig op het verwerken van ons verdriet en willen niet met dit soort verhalen geconfronteerd worden.Als er door het team van artsen een definitieve oorzaak gevonden wordt, dan zullen wij en alleen wijzelf bepalen, of en wat we met anderen daarvan zullen delen.

Wij hopen dat iedereen hier begrip voor heeft.

Rolf, Annemie en Thijs Hermse

LENTECONCERT BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS

Zondag 2 april aanstaande organiseert blaaskapel De Pompzwengels het jaarlijks Lenteconcert. Kom genieten van een gezellige Oostenrijkse middag in MFC de Koppellinck met lange tafels en gezellige muziek.

Dit jaar zijn twee topkapellen te gast met in het bijzonder de Nationaal Jeugd Blaaskapel “Die Junge Bläser” uit Nederland. Een blaaskapel met alleen jonge enthousiaste muzikanten, die nog nooit in deze regio hebben opgetreden. Een unieke kans om ze live te zien spelen. Verder zal optreden de Maasgalmkapel uit het Belgische Kessenich. Een bekende naam in de blaasmuziekwereld.

De middag begint om 13.00 uur met onze eigen blaaskapel en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. We hopen jullie graag te ontvangen samen met onze MuziekMaten. Noteer alvast de datum in je agenda.

KOPY INLEVEREN VOOR:

13 maart (geldt ook voor e-mail kopy)

redactieadres: Acaciastraat 14

e-mail: torenklanken@geffen.nl

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 61e jaargang | nummer 4 | maart 2023
Uitvaartbegeleider voor een liefdevol afscheid voor mens en natuur natuurlijkafscheid.com dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04 Ook wanneer je elders verzekerd bent! Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25 Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90 Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36 's-Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76 HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE Leiweg 2a • 5386 KR Ge en • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl revalidatie sto ering HEPA CARE Creatieve sto ering voor de Gezondheidszorg

Geloofsgemeenschap

Heilige Maria Magdalena Geffen

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216

email: info@geffendgh.nl

www.parochiedgh.nl

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE

U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake. Voor een doop , huwelijks- of jubileumviering: zie onderstaande blokjes. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www. parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud

De zondagvieringen worden vanaf 1 januari 2023 t/m

26 maart 2023 in de kapel gehouden en uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

vr. 10 maart 19.00 u. avondviering in de kapel

za. 11 maart 17.30 u. Vormselviering van parochie De Goede Herder in Vinkel

zo. 12 maart 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK in de kapel

1e jaargetijde voor Frans van de Kamp, namens de parochie

vr. 17 maart 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 19 maart 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP in de kapel

1e jaargetijde voor Antoon van Tuijl, namens de parochie

vr. 24 maart 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 26 maart 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK in de kapel. De klok wordt verzet.

Daarna is de zondagsmis van 09.30 uur weer in de kerk

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN:

10 februari 2023: Noud Hermse, 7 jaar

19 februari 2023: Riet de Kinderen - van Venrooij, 93 jaar

24 februari 2023:Tonnie van Loon - van den Berg, 74 jaar

Gerrit van Zantvoort is overleden in de leeftijd van 81 jaar. Gerrit was vele jaren vrijwilliger op onze begraafplaats.

VASTENACTIE 2023

De collecte voor de Vastenactie wordt meegenomen

in de Goede Doelenweek, die gehouden wordt van 10 tot 15 april.

PROGRAMMA EERSTE H. COMMUNIE 2023

Woensdag 15 maart bijeenkomst 15.00 - 17.00 uur

Woensdag 29 maart bijeenkomst 14.00 - 15.30 uur

VORMSEL 2023

Oefenen voor de vormselviering op vrijdag 10 maart Zaterdag 11 maart om 17.30 uur in Vinkel: Toediening vormsel door vicaris Theo Lamers.

Zaterdag 15 april Power of Firedag in de Sint Jan en in het Sint Janscentrum.

KERKBALANS 2023

Thema Kerkbalans 2023:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2023. Eindstand Kerkbalans december 2022: € 16.977,82. Dank voor uw bijdragen.

OPGAVE MISINTENTIES

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen.

Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00.

De misintenties die opgegeven zijn vóór de laatste vrijdag van de maand, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren. Bij vragen: 073-5324386. Het is ook mogelijk om de kosten voor misintenties over te maken via de bank.

Dat kan op bankrekeningnummer NL09 RABO 0115

8031 49 t.a.v. Parochie De Goede Herder o.v.v. misintentie (datum). De gegevens naam/namen e.a. dienen dan wel op de envelop te worden genoteerd, met vermelding ‘geld is overgemaakt’. U kunt de envelop, zoals anders, in de pastoriebus doen.

DOPEN /

DOOPVOORBEREIDING

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop.

U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.

Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk

3

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Telefoon: 073 - 5037094

E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:

 Juridisch advies

 HRM beleid

 Ontslag

 Mediation

 Begeleiding bij langdurig verzuim

f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 75 jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra, woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie. U herkent dat in alle facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoering. Kwaliteit wint de strijd.

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A 06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen
www.vanschijndel-bouwgroep.nl
OPT IE K S tef a n Omdat uw ogen de beste zorg verdienen!
Openingstijden: Di.
Vr.
Za.
Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www optiekstefan.nl (inschoolvakantieszijnwijopdinsdagmiddaggesloten)
t/m
09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur
09.30-14.00 uur Floor Janssen 06-40318895
www.jagers-asbestinventarisatie.nl Jagers
Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen
Asbestinventarisatie bv
Romme Schilderwerken Telefoon: 06 - 166 106 22 Den Herd 17 info@rommeschilderwerken.nl 5386 EX Geffen www.rommeschilderwerken.nl

contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Er is geen gezamenlijke voorbereiding, maar een persoonlijk gesprek met de priester / diaken.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAF -

PLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

Wilt u een grafplek reserveren of hebt u vragen over de gang van zaken rond de begraafplaats, urnenveld e.a. dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Gerard van Dinther, te bereiken via tel. 06-10 53 82 94. Het 073-nummer is komen te vervallen.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMINGRONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Ruud Verhagen, tel. 073-5323191. E-mailadres: torenmuseum@gmail.com

RESTAURATIE KERKGEBOUW

Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede

Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap

dient dan wel bericht te ontvangen.

Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714.

De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht.

Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

OPEN DAG BIJ SINT JOZEFOORD

Op 18 maart opent Sint Jozefoord tussen 10.30 uur en 15.30 uur de deuren voor iedereen die meer wil weten over:

* werken bij Sint Jozefoord

* vrijwilliger worden

* onze zorg- en dienstverlening.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie, rondleiding, gesprek met iemand van HR of iemand van de zorg. We hopen u te mogen ontvangen op de Duyn en Daelseweg 15 te Nuland.

5
Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl

ROND DE DORPSPOMP

Zondag 26 februari 2023. Stamtafel nummer 583. Een bijna volledige Stamtafel, met als speciale gast Miranda Verstegen.

Dorpspomp

Zoals gewoonlijk starten we met een terugblik op de vorige Stamtafel. Kort maar krachtig, complimenten aan de schrijver.

Goed Doelen Week Geffen

Miranda Verstegen is één van de initiatiefnemers van de Goede Doelen Week Geffen. Zij vertelt dat het initiatief hiervoor al voor Corona is gestart. Samen met Ingrid van Kreij en Astrid Bemelmans is een stichting opgericht die dit in Geffen ter hand zal nemen. Deze stichting heeft een ANBI-erkenning wat onder andere het doneren voor bedrijven aantrekkelijk maakt. De Goede Doelen week vindt plaats van 10 t/m 15 april 2023. Maar liefst 10 landelijke goede doelen doen hier aan mee variërend van Jantje Beton tot aan KWF. De verdeling van de donatie is daarbij zelf te bepalen of over te laten aan de stichting die het dan in gelijk mate verdeelt over de fondsen. Voorwaarde voor deelname aan de Goede Doelen Week Geffen is dat de organisatie waarvoor gecollecteerd wordt over een CBF-keurmerk

beschikt. Daar is voor Geffen nog als voorwaarde toegevoegd dat er minimaal 2 collectanten voor het landelijk goed doel uit Geffen moeten komen. Dit om de lokale betrokkenheid te waarborgen. Voor 2024 hebben zich al nieuwe doelen aangemeld en zijn er ook al nieuwe doelen afgewezen.

Met steun van de Dorpsraad Geffen, Bram van Ravenstein van Creativos en Maurice Bosch van Digifactory is gewerkt aan een flyer, website etc. Het is mogelijk om op 3 verschillende manieren te doneren:

- via een QR-code

- via de doneerbutton op de website www.goededoelenweekgeffen.nl

- contant via een enveloppe in te leveren bij Kom d’r In of op te halen na een telefoontje

Men heeft de 45 collectanten die voorheen voor een of meerdere doelen collecteerde in beeld voor het rondbrengen van de brieven met envelop.

Helaas kan er alleen gecollecteerd worden voor landelijk erkende fondsen met een CBF-keurmerk. De collecte voor bijvoorbeeld Torenklanken zal dus nog separaat moeten plaatsvinden, tenzij er iemand het initiatief oppakt voor het organiseren van een Lokale Goede Doelen Week Geffen? Wij wensen de Stichting veel succes toe!

Carnaval 2023

We kijken terug op een druk bezochte Prinsenreceptie. Op de tentencampus aan de Papendijk was er voor ieder wat wils met een Bruin Café, een Feest Café en de grote tent.Van de horeca begrijpen we dat er weinig opstootjes zijn geweest en dat er ondanks concur-

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 6,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina e 20,-

1/4 pagina e 32,-

1/2 pagina e 45,-

Hele pagina e 75,-

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 Fax 0412 - 63 72 06 www.vdweteringtransport.nl Gebr. van de Wetering uw advertentie op deze plaats?!
de mogelijkheden:
torenklanken@geffen.nl
informeer naar
E.
T. 073-532 28 75

rentie van omliggende dorpen het iedere dag bomvol is geweest. Overdag met Geffenaren en ’s-Avonds met jeugd vanuit de wijde omgeving. Voor volgend jaar wil men dezelfde formule hanteren. Het Boerenbruidspaar 2.0 en de Carnacantus trok hetzelfde publiek aan en was deels overlappend, misschien was het beter geweest om dit op verschillende dagen te organiseren, tip voor volgende jaar. Nog een verbeterpuntje is uitbreiden van de zitmogelijkheden bij de senioren dansmiddag, zodat tussen het dansen door, de beentjes even kunnen rusten. Maar al met al concluderend: een prima organisatie. Complimenten voor de Geffense Horeca.We begrijpen zelfs dat er een ware zwarte handel in toegangskaarten voor de tent was ontstaan met prijzen van EUR 50 tot EUR 60. Zo graag wil men er in Geffen bij zijn! De optocht met enkele grotere wagens, maar vooral veel loopgroepen mocht er ook weer zijn. Het is goed te zien dat er vooral veel jeugd mee doet. Ook in de Uitstek was het drukker dan vorig jaar en in MFC de Koppellinck was het alle avonden uitverkocht. Alle leeftijden zijn weer present, het enthousiasme zit er van jongs af aan weer in!

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. In Geffen deze keer maar liefst op 3 (!) locaties. Het is voor ons een raadsel waarom er bij deze verkiezingen een stembureau meer wordt ingezet dan bij de Tweede Kamer of gemeenteraadsverkiezing. Denkt men in Oss dat Geffen-Oost al gerealiseerd is?

We zien op de kieslijst tal van kandidaten uit Oss en haar kernen, maar uit Geffen komt er geen enkele kandidaat. Dat moet toch beter kunnen de volgende keer. We roepen op om vooral te gaan stemmen. Maak gebruik van de Kieswijzer of het Kieskompas en laat je stem horen. De verkiezing voor het algemeen bestuur van het Waterschap is voor ons een beetje ver van ons bed show. We zien het Waterschap toch meer als een Technische Dienst welke zich niet politiek uit. Maar wellicht kan iemand ons hier op andere gedachten brengen.

Windmolens

De avond in Geffen heeft ons weinig nieuws gebracht. 6 hoge of 10 lage windmolens in de Lithse en Geffense Polder. Maar dan moet Den Bosch er geen 16 hoge gaan neerzetten want dan neemt men de wind uit de zeilen voor Oss.We allerlei bespreken scenario’s zoals 16 lage windmolens in Den Bosch en 6 hoge voor Oss of 6 hoge molens naar Berghem, net zoals het Zwembad en het Bos van Oss.We houden niet één, maar twee vingers aan de pols en wachten af wat voor voorstellen er komen.

Openbaar Vervoer

We hunkeren naar goed openbaar vervoer. Zeker nu

blijkt dat schoolkeuze afhangt van de beschikbaarheid van openbaar vervoer. Terug naar de lijn Den BoschNuland-Geffen-Oss. Is gratis Openbaar Vervoer in heel Nederland een optie? De aangezetenen denken van wel. Het aantal auto’s zal dan in ieder geval minder worden. Of anders de buurtbus weer nieuw leven in blazen. De eerste vrijwilliger heeft zich al gemeld. Ook dit thema zullen we nauwlettend volgen.

Woningwet Hugo de Jonge

Het plan om 30% sociale woningbouw over heel Nederland uit te rollen, geeft niet alleen discussie in de Haagse politiek, maar ook aan de Geffense Stamtafel. Is er in Geffen wel behoefte aan 30% sociale woningbouw of willen we met name betaalbare woningbouw? We neigen voor het laatste te kiezen. In het plan Het Veld zou er sprake zijn van 10% sociale huur en 10% midden huur en voor het overig projectbouw en het CPO-project. Naar onze mening moeten de gemeenten de regie terugpakken bij de woningbouw en het niet meer overlaten aan marktpartijen.

En verder…

- Stopt autobedrijf Van Heesch ermee, alleen de pomp blijft vooralsnog draaien. Glashandel Van de Pol zal zich hier gaan vestigen

- Is ook het pand van Habbekrats aan de Kloosterstraat leeg en te huur, wellicht een optie voor de Aldi of Lidl?

Volgende Stamtafel

Op zondag 12 maart 10.30 u. bij Café Govers. Reacties welkom op stamtafel@geffen.nl.

7
De mooiste momenten buiten. www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Frank van Lent

Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen

T: 073 6909354

E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED

TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Altijd en overal inzicht in je actuele cijfers

Accountantskantoor dat het nét even anders doet!

Persoonlijk contact met betrokken adviseurs

Dorpstraat 18d, Geffen

T: 06 11644550

www.dss-accountants.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

www.pphnotarissen.nl

Kantoor Geffen

Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

T: 0412 665 666

E: Geffen@pphnotarissen.nl

Doelgerichte aanpak Korte, sterke analyses Eerlijke adviezen Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

www.tr-electronic.nl

Dorpsplein 1-f 5386 CL Ge en

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl
TE HUUR:

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren.

Het woord is aan: Saskia van Tuijl - Nelissen, 50 jaar. Zij woont in de Kloosterstraat met René, Wouter, Thomas en Yasper, en regelmatig met twee schoondochters Sanne en Shayla.

1. Een herinnering aan Geffen

Ik ben geboren en getogen in Geffen. Dat maakt dat ik veel herinneringen aan Geffen heb. Mijn basisschooltijd op de Aloysiusschool in een fijne klas, turnen bij GVG, maar ook de vele koffiemomentjes van ons mam met de tantes, die nog steeds bestaan. Dat heeft altijd voor een veilig gevoel gezorgd.

2. Dit zou anders moeten

Er zouden meer mogelijkheden moeten zijn om als jongvolwassene in Geffen te kunnen blijven wonen.

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk

De hoek van de Kloosterstraat en de Wilgenstraat, de plek waar we ons gezin hebben gesticht.

4. Een mooi mens

De mens die ervoor zorgt dat Geffen, Geffen blijft. Sociaal, klaar staan voor de ander, elkaar gedag zeggen, een praatje maken op straat.

5. Jammer dat …

De Carnaval en de Kermis zo ver uit het dorp plaatsvinden. Zomaar even binnenlopen, een kijkje nemen of een oliebol halen is er niet meer bij.

6. De leukste club

Haha, da’s natuurlijk “de Gymclub”.Woensdag avond om 19.00u in de Geer. Dan daag ik een groep dames van alle leeftijden uit om te bewegen.Wellicht een goed plan om daar een groep heren aan toe te voegen.

7. Ons visitekaartje

De gemeenschap. Het samen bedenken, samen doen, samen ondernemen, klaarstaan voor elkaar.

8. Bewondering voor…

Ons pap en ons mam, twee heerlijke, eerlijke mensen, die altijd klaarstaan voor ons.

9. Geffen is voor mij… Thuiskomen.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: een uitgaansplek voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Waar ze zichzelf kunnen zijn. En leren dat je ook zonder alcohol heel fijn kunt feesten. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

ROMMELMARKT NULAND

Ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 18 maart weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. De markt is geopend op zaterdag 18 maart van 9.00uur tot 14.00 uur

9
EFFE OVER GEFFE
4 - 5386 KR Geffen
tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken
Leiweg
0622442590 www.vandecampberegening.nl

BSG INFORMATIE AFDELING GEFFEN

Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG

Ons email-adres is: BSG.Geffen@gmail.com

Website: www.bsg-geffen.nl

Agenda:

Maart:

09 maart: bingo avond Oude Klooster aanvang 19.00 uur

15 maart: filmmiddag Oude Klooster aanvang 13.30 uur

17 maart: jaarvergadering in Zaal het Haasje aanvang vergadering 14.00 uur

April

13 april: Keukenhof

Mei:

10 mei: Heilige Mis in de St. Jan

Beste leden van BSG, De jaarvergadering 2023 vindt plaats op vrijdagmiddag

17 maart in Zaal het Haasje. Om 13.30 uur zal Zaal het Haasje haar deuren openen. Zoals bij elke vereniging vindt er tijdens de jaarvergadering een bestuursverkiezing plaats. Dit jaar zijn Henriette van Erp en Riny van de Akker aftredend. Riny stelt zich opnieuw verkiesbaar en Henriette kiest ervoor om als bestuurslid te gaan stoppen. Wij zijn Henriette zeer erkentelijk voor jarenlange inzet, niet alleen in ons bestuur maar hieraan voorafgaand heeft zij ook een flinke staat van dienst opgebouwd in het bestuur van de K.B.O. Henriette blijft wel deel uitmaken van de activiteiten commissie. Evt. kandidaten voor ons bestuur kunnen zich tot 3 dagen voorafgaand aan de jaarvergadering melden bij het secretariaat van de BSG.Tel:073-5323044 Een kandidatuur moet door 5 leden ondersteund worden.

Ons Welzijn zal deze middag ook komen vertellen wat zij kunnen betekenen voor de Geffense gemeenschap. Iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u vrijblijvend binnenlopen bij de Koppellinck voor vragen.

Aanmelden voor 10 maart bij:

Henriette v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com,

Corrie Hondong Tel. 5323123 email famhondong@ kpnplanet.nl

13 april Bezoek Keuken hof

We gaan kijken in de Keukenhof naar alle moois wat het voorjaar ons te bieden heeft. Vertrek is om 9.00 uur bij het Oude Klooster en zijn rond 21.00 uur terug in Geffen. Dit omdat we bij de Brouwketel in Escharen nog een diner hebben.

De kosten zijn € 79,00 pp.

Als u mee wilt, graag vóór 25 maart betalen op:

bankrekening NL82RABO0111003342 t.n.v. BSG Geffen. Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden.

Voor dit uitstapje mogen ook niet-leden van de BSG mee.

19 mei Happen en Trappen

Op de fiets gaan we de omgeving van Oss verkennen en intussen op diverse plaatsen een gedeelte van ons diner nuttigen. Start is in Oss bij H32.

Bij deze Happen en Trappen route is het volgende inbegrepen:

* Koffie en gebak bij H32 in Oss

* Voorgerecht bij Restaurant TITUS in Megen

* Soep bij Bistro tante Es in Ravenstein

* Hoofdgerecht bij De Notaris in Schaijk

* Nagerecht bij Pan & Zo in Herpenduin Arrangement (prijs: € 44,95 p.p.)

Als u mee wilt, graag vóór 1 mei betalen op: bankrekening NL82RABO0111003342 t.n.v. BSG Geffen. Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden.

De fietsvierdaagse

Hiervoor kunt u zich niet meer aanmelden, hotel is al vol.

26 juni Theorie over steeds veranderende verkeersregels en nieuwe verkeersborden. Autorijschool de Kleijn gaat ons bijspijkeren en kijken wat wij nog kunnen leren wat betreft de theorie en verkeersregels.

Maandag 26 juni vanaf 19.00 uur. Kosten zijn € 5,00 p.p.

20 juli Concert André Rieu op het Vrijthof Omdat uit de reacties is gebleken dat we graag nog een keertje gaan luisteren bij Andre Rieu, gaan we een offerte aanvragen bij Maaskant reizen voor 20 juli.

Dus, als u belangstelling hebt, zet het vast in uw agenda, verder bijzonderheden zoals tijd en prijs krijgt u zo gauw we dat weten.

Gym voor heren m.i.v. september: Geven we dit een kans?

Saskia van Tuijl is bereid om in september 4 proeflessen op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur aan te bieden, voor een bedrag van € 10 p.p. Saskia heeft jarenlange ervaring op het gebied van sportlessen door haar werk bij van

Buel Sports in Oss. Wij hopen op minimaal 15 aanmeldingen zodat de proef kan slagen. Een uitdaging voor de mannen die lid zijn van onze vereniging. Veel dames geven al het sportieve voorbeeld op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur voor een alleszins betaalbare contributie.

Graag op korte termijn reactie zodat wij de Geer kun-

10

nen bespreken, voordat een andere vereniging zich meldt voor dit tijdstip.

Nieuws van onze buren voor liefhebbers van dans en cultuur

Op zondag 19 maart van 14.00 -17.00 uur worden wij uitgenodigd deel te nemen aan een dansmiddag in Gemeenschapshuis de Meent, Nuland. Muziekgroep Pop&Soda zorgt voor gezellige dansmuziek. Een foxtrot, quickstep, een wals, of een tango. U vraagt en zij spelen het!

Dansen is een gezellige, sociale, maar ook sportieve bezigheid en geschikt voor alle leeftijden. Breng gerust uw familie, vrienden, buren of bekenden mee en maak er een gezellig middagje-uit van. Entree is gratis.

de ‘longest’ weer van de partij.

Wanneer?

Op vrijdag 12 mei 2023 word je om 11.00u verwacht. In de avond is er een barbecue. Het programma eindigt naar verwachting rond. 21.30u.

Waar?

We zijn te gast bij Best Golf aan de Golflaan 1 in Best.

Wat investeer je?

Je bijdrage voor het complete programma bedraagt € 89,-. Drankjes zijn niet inbegrepen.

Doe je mee?

DORPSRAAD GEFFEN

Het college van Burgemeester en Wethouders bezoekt maandelijks een wijk- of dorpsraad. Op dinsdag 21 maart a.s. is Geffen aan de beurt. Als dorpsraad zijn we bezig met het opstellen van een programma.

Eén van de onderdelen is een lunch van 12:00 tot uiterlijk 14:00 uur, waarbij Geffense inwoners aanwezig zijn. Tijdens dit onderdeel willen we op informele wijze het gesprek aangaan over enkele onderwerpen die voor Geffen van belang zijn en ons bezig houden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de lunch. Heb je tijd en zin om hieraan deel te nemen óf bij vragen? Stuur dan een e-mail, met naam en telefoonnummer, naar info@dorpsraadgeffen.nl Je hoort dan snel van ons!

GEFFENSE GOLFMASTERS

2e editie 12 mei 2023

Beste Geffense golfliefhebbers, Vorig jaar hadden we een succesvolle, leuke en vooral gezellige eerste editie van de Geffense Golfmasters. Dat smaakte bij menig deelnemer naar meer; ook bij ons als organisatie. Vandaar dat we jullie hierbij van harte uitnodigen voor de editie van 2023.

Wie?

Alle golfspelers met een geregistreerde handicap en woonachtig in Geffen.

Wat?

We spelen twee wedstrijdvormen. Stableford voor alle deelnemers en strokeplay voor degenen met een handicap van 25 of lager. Natuurlijk zijn ook de ‘neary’ en

Wil jij van de partij zijn, meld je dan aan in deze app. Des te meer deelnemers. des te leuker de competitie, dus spreek je Geffense medegolfers aan en stuur deze uitnodiging aan ze door. Wij verwelkomen ze graag. Aanmelden kan uiterlijk tot 15 april. Meld je aan bij een van de organisatoren!

Wij hebben er zin in, tot dan!

Peter van der Vloet - 06 13 25 80 03

Paul van Rijn - 06 53 43 53 58

Martijn Suppers - 06 20 30 83 08

11
Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

NOOIT GEDACHT VROUWEN 3

Zaterdag 5 november werden de nieuwe shirts van goudsponsor Aannemingsbedrijf T. v.d. Haterd BV officieel uitgereikt aan Nooit Gedacht Vrouwen 3.

Van de Haterd : sterk in vakmanschap

Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV is een echt familiebedrijf en heeft al ruim 50 jaar ervaring in het uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Ze zijn een bedrijf met een rijke historie en een scala aan projecten welke na volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond worden.

Op een professionele en vakkundige wijze voeren zij projecten uit. Hierbij maken ze gebruik van geavanceerde moderne machines en ervaren vaklieden. De interne lijnen houden ze kort, zodat zij in een zeer flexibele opstelling kunnen werken. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sedert 2018 heeft vdHaterd.nl ook een afdeling groenvoorzieningen, waarin ze alles op het gebied van groeninrichting, speeltuinen inclusief speeltoestellen (tevens keuren) kunnen verzorgen. Hun projectleider groen is al meer dan 25 jaar actief in deze branche en heeft zeer veel kennis in huis.

Aannemingsbedrijf T. v.d. Haterd BV, hartelijk bedankt voor jullie jarenlange steun.

Hoe gaat het in zijn werk?

U krijgt allemaal in de week van 3 april een enveloppe met brief in de brievenbus.

U kunt doneren op 3 verschillende manieren:

1 Via de QR Code op de brief

2 Via de doneerbutton op onze website: www.goededoelenweekgeffen.nl

3 Contant in de enveloppe waar de brief in zit (en die kunt u bij de koppellinck inleveren)

Voor meer informatie, neem eens een kijkje op: www.goededoelenweekgeffen.nl

Email adres: info@goededoelenweekgeffen.nl

Facebook: goededoelenweek geffen

Instagram: goededoelenweek_geffen

De doelen die meedoen in onze eerste editie zijn: Prinses Beatrix Spierfonds

Vastenactie

MS fonds

Jantje Beton

Het gehandicapte kind

KWF

Longfonds

Brandwondenstichting

Hartstichting

Nierstichting

Wij hopen er samen, met u allen een succesvolle Goede

Doelen Week van te maken.

Alvast hartelijk dank namens het bestuur: Ingrid van Kreij, Astrid Bemelmans en Miranda Verstegen

GOEDE DOELEN WEEK GEFFEN

Beste inwoners van Geffen, Wij zijn trots u te kunnen mededelen dat we in Geffen een Goede Doelen Week gaan organiseren. 10 goede doelen voortaan in 1 collecte!

Deze week vindt plaats van 10 t/m 15 april 2023.

We hebben er het afgelopen jaar hard aan gewerkt om dit te realiseren binnen ons dorp.

12

NIEUWS VAN

KOM D’R IN

Met die mededeling komen de meeste mensen binnen bij ons Repair Café op de laatste vrijdag van de maand. Ofwel “hij duugut nie mer” wordt gezegd als men een gebruiksvoorwerp of apparaat ter reparatie aanbiedt. Een klok, een hogedrukspuit, een stoommop, noem het maar op. Onze vrijwilligers in het Repair Café hebben al heel wat voorbij zien komen. In de meeste gevallen kunnen ze het repareren en wanneer dat niet zo is kan de eigenaar het ook met een gerust hart wegdoen. Dan is alle moeite gedaan. Alleen iets bij het afval doen als het niet meer gemaakt kan worden. Zo maken we samen de afvalberg kleiner en het bespaart je geld. Daarom hebben we het Repair Café. Destijds een initiatief van Elly Smit en het is succesvol gebleken. De vrijwilligers daar zijn goud waard.

doet. Danielle kreeg een advies over haar haperende klok en de stoommop van Annemarie kon helaas niet meer gerepareerd worden.

Schroom niet om te komen met je spullen ‘die het niet meer doen’. De printer, de radio, de wekker die niet meer afloopt, een stoel met wiebelende poten, loop er even mee naar het Repair Café en grote kans dat… “hij het dan weer doet”.

Ze zijn handig, inventief, onderzoekend en hebben oog voor techniek. Frank Draad, Toon van Nistelrooij, Jan Ceelen, Wim van Zandvoort, Henk van Ballegooij, Paul Humpig en Thijs van Loon. Op de laatste vrijdagmiddag van de maand zijn ze met minimaal 3 vrijwilligers aanwezig voor de reparaties en Hedwig is erbij als gastvrouw. Het is een gezellige boel in het Repair Café. Nadat je hebt gezegd “hij duugut nie mer” krijg je van Hedwig al meteen een kop koffie of thee aangeboden. De vrijwilligers proberen, soms samen met de eigenaar, het voorwerp te repareren. Soms krijg je een advies om een onderdeel aan te schaffen en eventueel weer terug te komen. Je kunt geen gebruiksvoorwerpen achterlaten ter reparatie. Ter plekke wordt samen gekeken hoe het probleem opgelost kan worden. De vrijwilligers helpen elkaar, ze komen met hun eigen gereedschap naar het Repair Café. Het lijkt soms chaotisch maar dat is het niet. Gastvrouw Hedwig houdt precies bij wanneer je aan de beurt bent. Het formulier wordt ingevuld zodat we precies weten met welke spullen de mensen zijn gekomen en of we het wel of niet hebben kunnen repareren. Op deze laatste vrijdag van februari stapte Hans tevreden de deur uit met zijn hogedrukspuit, die het weer

Paas / voorjaarsworkshop

Op woensdagmiddag 29 maart van 14.30 tot 17.00 uur geeft Maninka een bloemstukworkshop met als thema Pasen / lente. Ze wordt geassisteerd door Mary en Anita. De kosten zijn 7,50 euro. Aanmelden vóór 15 maart via het inschrijfformulier bij Kom d’r In of via komdrin.geffenzorgt@gmail.com

Je moet zelf een schaal of een etagère meenemen om je bloemstuk op te maken.Vanaf 14.15 is ons lokaal open.

13
“Hij doet het niet meer”!

AFSCHEID NEMEN MET PIJN IN HET HART

Frans Rovers was jarenlang een bekend gezicht op de pastorie en in de kerk. Begonnen als buurtvertegenwoordiger, 31 jaar geleden, rolde hij van het ene klusje in het andere. Frans kon moeilijk nee zeggen en voelde zich verantwoordelijk. Als Frans ‘ja’ zei ging hij er 100% voor. En daar werd handig gebruik van gemaakt. Frans: “Maar ik heb het altijd met erg veel plezier gedaan!”

Nadat Jo van Wanrooij stopte nam Frans ook de verantwoordelijkheid voor de rondleidingen op zich.Vanuit zijn werkzame leven bij Van Dinther Bouwbedrijf kon Frans veel vertellen over de bouwwijze en de vele restauraties van het kerkgebouw. Daarnaast regelde Frans dat er steevast voldoende rondleiders waren, zat vergaderingen voor en wikkelde hij de financiën keurig af.

Zijn kennis was eerder al keurig op papier gezet zodat deze niet verloren gaat en doorgegeven wordt aan de andere leden van de werkgroep.

Op zaterdag 25 februari nam Frans Rovers afscheid van de werkgroep Kerkrondleidingen. Vanuit de geloofsgemeenschap Geffen ontving hij een attentie. Frans bedankt voor de jarenlange inzet!

P.s. De werkgroep gaat door. Heeft u interesse in een rondleiding? Stuur een mailtje naar: torenmuseum@gmail.com of bel Ruud Verhagen 0735323191

GOED GEVOEL GEFFEN volop in actie

Ons doel voor 2023

Dit jaar gaan we ons inzetten voor de Stichting BeHoCa, opgericht in 2013 door onze Geffense Melissa Kreps (BeHoCa staat voor Believe, Hope and Care). Melissa startte een opvanghuis in de stad Mombasa in Kenia voor straatjongens van 7 tot 20 jaar. Het huis biedt de jongeren zorg, stabiliteit, veiligheid en scholing. Dit jaar bestaat de stichting 10 jaar, een mooi moment om Melissa een extra steuntje in de rug te geven, zodat ze haar plannen om meer jongeren te helpen kan uitvoeren.

Superbingo-avond:

Op donderdag 16 maart is de Superbingo-avond in de Koppellinck. De Bingo start om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur. Kom gezellig een avondje bingo-en en steun BeHoCa. Tot dan!!

Terugblik 2019 t/m 2022:

2019: Jeugd in beweging:Voor Corona zamelden we geld in voor onze jeugd: We hebben toen 5 stichtingen verrast met een mooie bijdrage voor hun jeugdactiviteiten. Maar we hadden ook nog geld over voor een andere activiteit voor de Geffense jeugd; dit zijn de carnavalsgroepen van de basisschool geworden, die actief aan het bouwen waren voor de carnavalsoptocht. Op 28 januari hebben we aan 4 carnavalsgroepen een leuke bijdrage kunnen geven.

2022:De Flierefluiters: In 2022 konden we weer van start met onze activiteiten, we hebben 1 bingo avond in november gehouden. Door de grote opkomst hadden we een mooie opbrengst voor “De Flierefluiters”. Tijdens hun carnavalsfeest hebben we een cheque mogen overhandigen van € 2.500,00. Hiermee kunnen ze vele, leuke activiteiten organiseren voor hun leden.

15
UW
Prins Bernhardplein 12 | 5391 AR Nuland | T: (073) 532 47 67 E-mail: meijer@colorsathome.nl | www.meijernuland.nl
INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HORREN HARDE VLOEREN | TAPIJT | KARPETTEN

• Reparatie van banden

& stomerij
service
Uw gordijnen
materialen. Ook leren
en
Volop en
parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com
Kleding op maat maken voor dames en heren.
vakkundig gemaakt. Reparaties alle
kleding
bont.
gratis
• Sportvelgen
• Nieuwe autobanden
Caravan- en aanhangerbanden
v.d. Wouw
Kouwe Noord 3b
• Opslag van winter- en zomerbanden www.autobandenservicegeffen.nl Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen John
De
5386 JZ Geffen tel. 06-52363177
Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75 Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18
-
- INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN
12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl SIERGRINDVLOEREN - DESIGNVLOEREN - INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN Peter Kieboom Heesterseweg 12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl SIERGRINDVLOEREN - DESIGNVLOEREN - INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN Peter Kieboom Heesterseweg 12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl
info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl
SIERGRINDVLOEREN
DESIGNVLOEREN
Peter Kieboom Heesterseweg

NOOIT GEDACHT JO7-2

Zaterdag 11 februari werden de nieuwe shirts van bronssponsor Frank van Lent Makelaar – Taxateur - Rentmeester aan Nooit Gedacht JO7-2 officieel uitgereikt.

Frank van Lent Makelaar – Taxateur – Rentmeester

Frank van Lent is het wandelende visitekaartje van het kantoor. Hij is al in 1999 beëdigd als makelaar-taxateur én rentmeester. Zijn realistische en no-nonsense benadering in combinatie met een up-to-date vakmanschap heeft er voor gezorgd dat hij binnen een heel groot netwerk al zijn hele werkzame leven actief is in de vastgoedwereld.

Het geeft Frank een goed gevoel mensen en organisaties op een flexibele manier met advies van dienst te zijn en iets voor ze kan betekenen bij het nemen van belangrijke besluiten.

Vele ‘keukens’ heeft hij van binnen gezien en met alle partijen in de vastgoedwereld zaken gedaan. Mede hierdoor voelt hij zich als een vis in het water binnen de makelaardij en het bredere gebied van vastgoed. Frank van Lent Makelaar – Taxateur – Rentmeester, hartelijk bedankt voor jullie steun.

hebben we zowel in de eerste als in de 5e klas gehad. Een aantal van jullie woont nu nog steeds in Nuland maar er zijn er natuurlijk ook naar elders verhuisd. We willen vragen aan iedereen zoals familieleden, vrienden en bekenden van deze klasgenoten om dit bericht via de sociale media of anders door te geven en bekend te maken. Door alle privacy wetgeving is het tegenwoordig erg lastig om adresgegevens e.d. te achterhalen. We hopen op veel aanmeldingen en extra informatie zoals foto’s e.d. Graag je naam en (email-)adres doorgeven van jezelf en indien je die weet ook van andere klasgenoten (die we dan kunnen benaderen) en of je wel of geen interesse hebt aan akkerhaan@home.nl. Graag z.s.m. reageren. Houdoe en graag tot ziens, René van den Akker, Wim Strik en Harrie Gabriëls.

BIJEENKOMSTEN PARTNERCAFÉ DEMENTIE BIJ SINT JOZEFOORD

In april start een nieuwe reeks bijeenkomsten voor partners van mensen met dementie. Carina was vorig jaar een van de deelnemers: Jeanne en Jetty hebben met veel kennis van zaken geprobeerd ons gerust te stellen en tevens ons voor te houden dat wij er niet alleen voor staan (hoeven te staan), al wordt de draaglast steeds zwaarder naarmate de dementie vordert. Ik ben iedere middag met veel informatie en met enkele tranen minder weer naar huis gegaan. Ik heb absoluut géén spijt van mijn gang naar Nuland.”

Meer weten of inschrijven? Kijk op https://jozefoord. nl/nieuwe-reeks-partnercafe-dementie-voorjaar-2023/

WIE WAT WANNEER

MAART

REÜNIE 2023 LAGERE JONGENSSCHOOL NULAND

Hallo pensionados.

In het begin van 2020 hebben we een soortgelijke oproep ook al eens gedaan. Door corona is e.e.a. toen echter niet van de grond gekomen. Corona is nu nagenoeg onder controle, daarom deze 2e poging. Wij hebben ook nu nog steeds wat meer tijd en zijn daarom weer begonnen met het organiseren van een reünie van de lagere jongensschool St. Hubertus. Het gaat hierbij om de schooljaren 1961-1962 (1e klas) tot en met 1966-1967 (6e klas). Ergens in dit (voor-)jaar zal, uiteraard in Nuland, deze reünie plaatsvinden. Het gaat om klasgenoten die gedurende deze periode 1 of meerdere jaren bij ons in de klas hebben gezeten. Dit was bij de meesters vd Loop, Bekkers, Verhoeven, Gevers en Smits. Meester vd Loop

09 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

APRIL

03 Kaartavond DeVrolijkeKaarters, 19.00u Oude Klooster

13 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

MEI

01 Kaartavond DeVrolijkeKaarters, 19.00u Oude Klooster

11 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

JUNI

08 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

14 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

OKTOBER

12 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

NOVEMBER

09 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

17

Op z’n Van Wanrooijs

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 250 collega’s al ruim 50 jaar!

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

(073) 532 13 13

...dát maakt Van Wanrooij

vastgoed •

www.vanwanrooij.nl
201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1 18-12-2020 10:17:35 Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch T F 0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01 E info@soestacc.com W www.soestacc.com
Bezoekadres: Cereslaan
Plein
Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch
Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent
4
1969 1
Bezoekadres: Cereslaan
Dorpstraat
Plein
• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas
Geffen
Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent
4
43
1969 1a
Kerkstraat 11
Verhuur commercieel
Verhuur
Frank Hanegraaf Chris-Stan van Daal Nicole Hanegraaf Herontwikkeling
woonruimten •
bestaand vastgoed info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

SMITS GOOD FOOD, VERS EN GEZOND

Weer is er een goede ondernemer vertrokken uit ons dorp: de groenteboer die op zaterdag op het plein stond: ‘Smits good food, vers en gezond’.

Jammer maar begrijpelijk, omdat ze onlangs een prachtige winkel in Heesch hebben geopend waar een zeer uitgebreid assortiment groente, fruit, maaltijden, salades e.a. wordt aangeboden. Ook het personeelstekort speelt parten om de markt te bemannen. Zo’n twaalf jaar waren ze te gast in Geffen, met lekkere producten van goede kwaliteit, aangeboden door een actief jong team dat vriendelijkheid uitstraalde en zeer behulpzaam was. Het personeel dankt de bezoekers voor hun trouwe klandizie elke week. Er was altijd een plezierig contact.

Iedereen is welkom in de winkel in Heesch op ’t Dorp 44. Openingstijden: maandag van 11.00 – 18.00 uur, dinsdag, woensdag , donderdag en vrijdag van 08.30 - 18.00 uur en zaterdags van 08.30 -17.00 uur.

BEDANKT

Wij willen John & Heidi van Van Schijndel Bouwgroep Geffen bedanken voor het beschikbaar stellen van de bouwruimte en Dennis van Van de Pol Schilderwerken & Glasservice voor het sponsoren van de verf! Hartstikke bedankt namens CV ‘t makt niks ût.

het gaas, Ernis voor de lijm, kwasten en papier, Bennie Timmers voor het opbouwen van de wagen, Buurman Harrie vd Rijt voor de financiële bijdrage en Nas afbouw voor het stallen van de wagen met carnaval.

Tot volgend jaar!!

Groetjes CV de Lolbruukskes

BEDANKT

Carnaval 2023 is weer voorbij en wat was het geweldig. We wonnen zowel de eerste prijs in Geffen als in Lith! Dit alles was zeker niet gelukt zonder Mark en Addie. Die willen we dan ook bedanken voor het gebruik van de bouwschuur en Willem voor de andere bouwplek. Ook willen we onze ouders bedanken die hielpen met lassen, gazen, plakken, verven, opbouwen enz, Tielemans voor

BEDANKT

Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de optocht in Geffen. Het was super om mee te doen, we vonden de optocht heel leuk. En dat we eerste zijn geworden in de categorie Jeugd Basisschool, is natuurlijk helemaal top!

We willen graag een aantal mensen bedanken, namelijk de familie Coppens voor het beschikbaar stellen van de bouwschuur en de gastvrijheid en alle ouders die ons geholpen hebben op welke manier dan ook!

Tot volgend jaar!

19

Hallo laagste prijsgarantie!

Geffen,

1

Aloysiusplein
OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www vanwanrooij.nl E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Inter net www.vanderdoelenassurantien.nl Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

PERSBERICHT BIBLIOTHEEK OSS

Reizen Proeven over een fietstocht naar Rome

In Bibliotheek Oss is er op zondagmiddag een reeks van Reizen Proeven. Hierin vertellen reisliefhebbers over hun favoriete bestemming. Op 12 maart vertellen Jo en Anja van Druenen over hun fietstocht naar Rome. Jo en Anja van Druenen uit Geffen besloten om na de verkoop van hun poelierderij in april 2022 op een fietsreis naar Rome te gaan. Dit deden ze om het hoofd leeg te maken en om de boel te kunnen loslaten. Tijdens de reis was er bij het opstaan alleen die fiets; waar zal hij hen vandaag weer brengen? Na 40 dagen (33 fietsdagen) kwamen ze uiteindelijk in Rome aan. Onderweg beleefden ze allerlei avonturen. Ze hadden leuke contacten met de meest uiteenlopende mensen. Ze bezochten onderweg de mooiste steden. En ze kwamen op veel bijzondere plekken waar je met de auto niet kunt komen. Ben jij ook zo benieuwd naar de fietsreis van Jo en Anja en de avonturen die ze onderweg hebben beleefd? Kom dan naar Reizen Proeven op 12 maart in de Bibliotheek Oss. De aanvang van Reizen Proeven is 13.30 uur. De entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. In verband met de Halfvastenoptocht is parkeren achter de Bibliotheek niet mogelijk. We verzoeken bezoekers met de fiets te komen of hun auto te parkeren bij het Golfbad.

PERSBERICHT

Datum 21 februari 2023

Gemeente Oss en Kringloopbedrijven Maasland organiseren Textiel Race Oss 2023

Inzamelen van kleding en textielafval is niet alleen belangrijk, maar ook leuk, leerzaam en makkelijk. Om leerlingen dat te laten ervaren, organiseert gemeente Oss samen met Kringloopbedrijven Maasland de Textiel Race Oss 2023. Bij dit educatieve project gaan scholen de strijd aan met textielafval. De race combineert bewustwording over duurzaamheid en milieu met een echte inzamelwedstrijd.

Wat houdt de Textiel Race in?

Tien basisscholen uit de gemeente Oss gaan vier weken lang de strijd aan met gebruikt en kapot textiel. Tijdens de race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, de invloed van het maken van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen. Na een gastles van enthousiaste experts zijn de leerlingen klaar om hun steentje bij te gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. Dat wil zeggen: consumeren zonder een blijvende aanslag op de leefwereld en het milieu. Dit doen ze door in de volgende weken zoveel mogelijke gebruikt en kapot textiel in te zamelen of te repareren. Ook buurtbewoners kunnen helpen! Zij kunnen hun textiel namelijk aanbieden op www.textielrace.nl. Leerlingen komen het textiel dan aan huis ophalen. De deelnemende school die per leerling het meeste inzamelt wint een schoolreis naar het TextielMuseum in Tilburg.

Waarom doen we dit?

Per jaar belandt er tien kilo textiel per Nederlander in de restcontainer. Dit wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren in onze kasten hangen zonder dat we deze aantrekken. Zonde! Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt ook vaak vervuild doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving!

De Textiel Race Oss is van 6 maart tot 30 maart 2023. De race is een initiatief in samenwerking met de gemeente Oss en de Kringloopbedrijven Maasland. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde textiel bij gerenommeerde recyclers terecht komt. De mooiste kleding gaat naar de kringloopwinkel.

21

Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen!

Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl |

Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf

Altijd bereikbaar op 06 5125 6925

www.inekehanegraaf.nl

Roy Romme

Den Oven 35 Mob.: 06 11 36 62 82 5386 EW Geffen rommehoveniers@home.nl

BLOEMEN Ik

www.ikhouvan-bloemen.nl

Do:

Nederland
HOUVAST bij laten gaan
Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Sanne Langenhuizen Oijenseweg
31A, Oss T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl
hou van...
KT
info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN
Voor iedere gelegenheid een passend kado! Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. Voor al uw bloemwerk!
Heesterseweg 13, 5386
Geffen | 073 534 07 18 |
15%OntvangKorting! ACTIECODE: TORENKLANKEN
Openingstijden: Ma: 9.00 tot 18.00 Di: 9.00 tot 13.00 Wo: 9.00 tot 18.00
9.00
tot 18.00
Vr: 9.00 tot 18.00
Geffen Tel.
Za: 9.00 tot 16.00 Kloosterstaat 5c -
073 5321683

ROOI OORTJES NR. 90

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ...

#Carnaval in ‘t Rottenrijk

Van 17 tot en met 21 februari kunnen we na 2 jaar weer helemaal los tijdens de #Carnaval. Hoewel wij het betreuren he-le-maal naar #festivalterrein De Vlijt te moeten, zijn wij verrast over het tjokvolle programma daar.

Als ’oudere jongeren’ heten HoReCa Geffen én Stichting Rottenrijk ons welkom in een ‘bruin café’. Dat wordt bestierd door Boet van Dijk als gastheer. Die rol is hem op het lijf geschreven; de sfeer in dit bijtentje is uitstekend! Volop carnavalsmuziek, blije gezichten vóór, maar zéker ook achter de bar; driewerf alaaf voor dit initiatief!!! (Tuurlijk zijn er altijd wâ kleine #verbeterpuntjes …)

Uiteraard ’duiken’ we ook effe de grote feesttent in, waar de jeugd zich prima vermaakt! Optreden boeren rockband #MooiWark op de maandag bijvoorbeeld is écht top, al heeft het natuurlijk geen ene mallemoer met #Carnaval van doen …

#De Grote Optocht

Na het sprookje van de Zwarte Optocht vorig jaar rijdt er op zondag 19 februari ein-de-lijk weer een legale, bonte stoet door Geffen. Druilerige start, al om (ietsje na) 11.11 uur, want de commerciële belangen zijn groot. Volgens de #optochtpliesie ruim 300 deelnemers, verdeeld over 19 startnummers. Onze indruk: veel leuke vondsten, veel aandacht voor jaarthema ’duiken’, veel gekochte items en (gelukkig) veel jeugd!

Nu heeft Geffen toch voornamelijk een loopgroepen – stoet. Dat mag best een tandje meer, maar vóóral ook: béter!

#Prins Michel & Adjudant Jochem

De opvolgers van Prins John en zijn Esther verdienen hier zéker een eervolle vermelding; de boomlange Prins Michel van Nistelrooij en Adjudant Jochem Romme (adjudant) duiken er gedurende de ollinge #Carnaval letterlijk volop in. Met een professionele Blues Brother act, een karaoke van de carnavalshit ”Overal Lagen Peuken” en het uitdelen van ’hun’ stickers. Wij signaleren die op TV zélfs bij Jordy Graat en Christel de Laat van #FijnFisjeNie café!

Véél jeugd in de Rottenrijkse Optocht

Dat laatste vinden wij het belangrijkst. Mogelijk groeien deze enthousiaste jeugdigen ooit uit tot heuse wagenbouwers uit vervlogen tijden, zoals CV Hoar op dun Dijk, CV Tobkezen, CV Niks Geleje, CV Goed Zat en al die andere mooie, Rottenrijkse clubs.

Jordy met dé sticker op z’n revers #FijnFisjeNie

’T Is nie mir net als vruuger; er komt toch héél wat bij kijken om steeds voorop te lopen in de polonaise. Hopelijk blijven de 2 heren behouden (in de #Rv11 en/of in werkgroepen) en gaan zij daar hun talenten inzetten voor een nóg mooier #feest voor #iedereen

Verbeterpuntjes:

De échte oudjes worden vergeten; #SeniorenRoap volgend jaar in ere herstellen alsjeblieft!

Een #Carnavalsmis in de feesttent kán misschien wél (maar waarom moeilijk doen ???); zorg in dát geval ajb, dat de deuren dicht blijven; #geluidsoverlast hoogst irritant!

Heet van de naald:

Diejen Inne die eruit ”Ge-Gilbert” is, richt un neij CV op; wordt ongetwijfeld vervolgd …

De krokussen bulderen uit de grond en bomen schieten uit; ’t wordt #lente. Allemaal de hartelijke groetjes!

Bel voor vragen/complimenten mi ’t Rooi Hundje, tel: 06 53916725

23

WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30u. en van 13.30-17.00u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen in de apotheek worden opgehaald na bericht geving.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar https://huisartsenpraktijkgeffen. synchroon.info/

Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di en do.

J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do

M. Bouwman aanwezig op di, wo en vr

J. v. Zelst aanwezig op ma, do en vr

Spreekuren: Dagelijks van 8.00- 12.00u. en van 14.30-16.30u. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min.Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00- 14.30 uur.

Centrale huisartsenpost: 088-876 5050

DE HEEGT - BRABANTZORG

Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264

Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555

Thuiszorg en De Heegt

Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met:

Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555

De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu

Diëtistenpraktijk beLEEFgezonder. Lisa Coppens

Dorpstraat 62 | 06 21401103 | lisa@beleefgezonder.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE

Verloskundigen en echoscopie in Geffen eo.

Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631

Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764

Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek)

Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet: www.belle-vie.nl, email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF

Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455

Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums

Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

THUISZORG PANTEIN

T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl

TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

DORPSRAAD GEFFEN

Secr.: Runrotstraat 27a, 5386 CT Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK

Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur

MFC de Koppellinck

Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl

Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl

PRAKTIJK VANDAAGOEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK

Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT

Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit

HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl

Afspraken/reserveringen:

Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl

Technisch beheer:

Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com

DE ONTMOETING

Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster

EETPUNT DE ONTMOETING

Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0

APOTHEEK MAASDONK

Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499

Website: www.apotheekmaasdonk.nl

Uw gezondheid vinden wij van belang!

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten.

Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780).

KOM D’R IN

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30u. en zondag van 14.00-16.00u. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6

DE GEFFENSE EETKAMER;

Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924.

OUDERENADVISEUR

“De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE

Website: www.geffen.nl/torenklanken

Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.

24
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.