Torenklanken 2022 - nr 04

Page 1

60e jaargang | nummer 4 | maart 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.000 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

LENTECONCERT BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Zondag 10 april organiseert De Pompzwengels het jaarlijks Lenteconcert. Kom genieten van een gezellige Oostenrijkse middag in MFC de Koppellinck met lange tafels en gezellige muziek. Dit jaar zijn twee topkapellen te gast met in het bijzonder de “Edelweisskapelle” uit Bergeijk, die dit jaar 60-jaar bestaat en vele nationale en internationale prijzen heeft behaald. Dit jaar is hun afscheidstournee, een unieke kans om ze voor de laatste keer live te zien optreden.Verder zal optreden Blaaskapel Freunde Echo uit Overloon. Een bekende naam in de blaasmuziekwereld. De middag begint om 13.00 uur met onze eigen blaaskapel en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.We zijn blij dat we weer mogen en willen jullie graag ontvangen samen met onze MuziekMaten. Noteer alvast de datum in je agenda.

PERSBERICHT

Herinrichting Dorpsplein Geffen Op 21 februari tijdens de dorpsraadvergadering is het definitieve ontwerp voor het dorpsplein in Geffen gepresenteerd. Dit ontwerp kunt u vanaf 22 februari tot en met zondag 13 maart 2022 bekijken op https:// dorpshartgeffen.losstadomland.nl. Planning Het definitieve ontwerp werken we nu verder uit op

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

detailniveau. Ook bereiden we de uitvoering voor. De werkzaamheden op het Dorsplein starten we zodra de bouw van plan Raadhuys is afgerond. We verwachten dat dit het tweede kwartaal 2023 zal zijn. Plan Raadhuys Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. De woningen gaan in verkoop. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys. Terugblik In juni 2021 zijn we gestart met het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief. Dat is gemaakt met de input uit de bijeenkomsten. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, verwerkten we in een concept ontwerp. Dit concept ontwerp is nu, op een paar puntjes, aangepast. Dit naar aanleiding van ontvangen reacties. Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Kijk dan op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl. Voor vragen over het plan Raadhuys kunt u contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via: laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 04 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK (koffie na afloop) zo. 06 mrt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 11 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 13 mrt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 18 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 20 mrt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP Voor de vastenactie wordt gecollecteerd in de Veertigdagentijd na elke vrijdagavond- en zondagochtendmis. KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata

van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 6 april 14.00 - 15.30 u. voorbereidingsmiddag. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster.Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. 3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh. nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’. VASTENACTIE 2022: JE LAND IS JE LEVEN Vastenactie 2022 richt zich met dit thema op het steunen van projecten die te maken hebben met landrechten. Mensen delven nog al te vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn. Er moet een rechtvaardiger beleid komen rondom het beheer van land! In Guatemala steunt de lokale partner drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. De dorpen worden gesteund bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, er wordt geleerd wat hun rechten zijn en hoe de bevolking die kan verdedigen. In Libanon worden Syrische vluchtelingen in tentenkampen gesteund in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan. In Brazilië worden de kleine boeren gesteund. Ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding. Hoe kunnen we geld inzamelen voor het Vastenactiedoel 2022.

- Elke week houden we in onze geloofsgemeenschap een extra collecte na de vrijdagavondmis en de mis op zondagochtend. - Op basisschool De Wissel wordt er aandacht aan het project besteed in alle klassen. Ze krijgen lesmateriaal aangeboden. Met een sponsorloop en/of klussenkaart kunnen kinderen geld inzamelen. - Net als vorig jaar wordt er een virtuele wandeltocht uitgezet in Latijns Amerika.We starten in Guatemala en lopen virtueel door een groot aantal landen heen. Hoe werkt het: Mensen wandelen in hun eigen omgeving en voeren de gewandelde kilometers op de computer of telefoon in op de speciale actiewebsite. De kilometers worden bij elkaar opgeteld en zo wandelen we samen de virtuele route. - Er is een eendaagse pelgrimstocht in Drachten op 2 april 2022 Wilt u een bijdrage overmaken dan kan dat via IBAN: NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v.Vastenactie, Den Haag. Kijk op: www.vastenactie.nl voor alle informatie.

AANVULLING 60 JAAR TORENKLANKEN In het vorige stukje van 60 jaar Torenklanken ben ik een belangrijk persoon vergeten namelijk mijn schoonzus Diny van Wanrooij. Ook zij was in die tijd een belangrijke schrijfster voor Torenklanken. Zij schreef jarenlang Geffense wetenswaardigheden. En de rubriek “Efkes buurte me” was een mooi en graag gelezen stukje in ons krantje. Het was steeds een verrassing wie ze deze keer weer had “gestrikt”.Tot op de dag van vandaag is Diny nog steeds actief en schrijft zij voor ons dorpsblad mooie en interessante artikels. Dus dit kon en mocht ik niet zomaar vergeten. Groeten Tinie van Wanrooij

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

5


ROND DE DORPSPOMP

nr 563: verkiezingsdebat

Bij stamtafel 563 waren vijf hooggeplaatste Geffense kandidaten voor de gemeenteraad uitgenodigd voor een goed gesprek over hoe zijn pal staan voor Geffen. Bart Hellinga (nummer 6 van de VVD) was verhinderd omdat hij in Sevilla de marathon liep. Helaas moesten Jan van Kreij (nummer vier SP) en Erik van Santvoort (nummer vier D66) afzeggen omdat ze zaterdag positief getest waren op corona. Daarom ging het gesprek vooral met Mark van der Doelen (VDG;10) en Chrisjan van Dinther (CDA; 10).

Wonen en Groen Mark gaf aan nog graag een periode in de raad te willen zitten. Chrisjan vertelde hoe hij mede geïnspireerd door de visie 2040 van de stamtafel politiek actief geworden is. Erik van D66 had een filmpje gemaakt waarmee het debat gestart werd. (te zien op YouTube) Belangrijke punten voor D66 zijn het versterken van het groen binnen en buiten het dorp en een sociaal woningbouwprogramma met 30% sociale huurwoningen. De SP had een stukje geschreven over Geffen en staan hier helemaal achter. De aanwezige kandidaten Mark en Chrisjan waren toch wat voorzichter over het aandeel goedkope woningen. “Bouwen voor de behoefte” was hun inzet en dan mocht het best wel wat minder sociale huur zijn. Een duidelijk verschil! Dorpshart Gilbert van de Meulenreek bracht de toekomst van het dorpsplein in en hoe dit plan zich ontwikkeld had. Kern van zijn vraag: wordt er wel genoeg rekening gehouden met de inspraak? Ook hierin verschilde Mark en Chrisjan niet veel. Ze vinden de inspraak van alle dorpsbewoners belangrijk, maar zijn ook van mening dat er goed geluis-

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


terd moet worden naar aanwonenden en ondernemers aan het plein.Toch een doorgaande weg langs dat groene plein is voor hen daarom geen probleem. Industrieterrein Heesch West Jaap Bijleveld bracht de zorgen over Heesch-west in als thema. Alle kandidaten waren duidelijk: zoveel mogelijk overlast van geluid voor Geffen voorkomen via geluidsschermen en ruimte voor kleinschalige bedrijven uit het dorp. Nogmaals werd duidelijk dat iedereen de vestiging van een mestfabriek zal tegenhouden. De SP maakt zich sterk voor een volledige geluidswal en niet voor één in vier stukken. Dat sluit goed aan bij de visie van de stamtafel. De SP had nog een ander verschil: ze wil alle bedrijven verplichten zonepanelen op het dak te leggen, ook bestaande bedrijven, zodat windmolens niet nodig zijn. De rest wil die verplichting niet. Windmolens en de polder Karin van den Brand sloot daar wel op aan met haar vraag over het buitengebied:Waarom draaien de boeren op voor alle problemen die door anderen veroorzaakt worden? In haar hartstochtelijk verhaal noemde ze de windmolens in de polder, maar ook de stikstof problemen, de Co2 uitstoot en de verkeersontsluiting van de nieuwe Osse woonwijk. De ‘duurzame polder’ wordt zo steeds kleiner en de boer wordt steeds verder terug gedrongen. Mark en Chrisjan waren eensgezind: het boeren moet de belangrijkste activiteit in de polder blijven waar mogelijk nog wat meer milieubewust. Beide zien de noodzaak in voor 10 tot 11 windmolens in de Osse polder.Waar Mark van de VDG nog wel ruimte zag voor een zonnepanelen park, was Chrisjan van het CDA duidelijker:“geen zonnepanelen op goeie landbouwgrond”. De SP is als enige tegen de windmolens. “Als je alle bedrijven verplicht zonnepanelen op hun dak te leggen hebben we genoeg duurzame energie” is hun verhaal. Dorps karakter Wilbert van de Moosdijk bracht het onderwerp ‘eigen identiteit’ in. Hoe blijven we een ‘eigen dorp’ en worden we geen wijk van Oss? Iedereen onderstreepte de eigenheid van Geffen en niemand wil dat Geffen aan Oss vastgroeit. Er moet een groene buffer blijven roept iedereen. Maar waarom laten we Geffen dan niet meer de andere kant op groeien? Waarom mocht het bouwplan achter het sportpark niet doorgaan? Delven politici het onderspit tegen eigenwijze ambtenaren? Het onderwerp gaf veel stof tot discussie, maar weinig concrete antwoorden.We zien als stamtafel een sluipend proces. Heesch-West, windmolens, steeds meer bebouwing in het groene buitengebied, verkeersoverlast van de nieuwe woonwijk in Oss.Waakzaamheid is geboden! We hoorden tussen neus en lippen door dat er een variant voor de ontsluiting van die nieuwe woonwijk

langs de Geffense Bosjes over de oude baan loopt. Erg in strijd met onze visie en alweer een risico dat we met de negatieve effecten van ontwikkelingen elders worden geconfronteerd. Uiteindelijk was de gezamenlijke conclusie om de dorpsraad stevig te positioneren, die goed aan te laten sluiten bij het gevoel van Geffen en te blijven strijden voor een leefbaar en groen Geffen. En laten we hopen dat we ook een keer POSITIEF kunnen profiteren. Doordat het nieuwe treinstation ook echt bij Geffen komt te liggen bijvoorbeeld. Tenslotte • Een laatste vragenrondje bracht nog wat leven in de brouwerij over hoe Mark en Chrisjan hun rol zien. Mark kiest nadrukkelijk voor het raadslidmaatschap, terwijl Chrisjan vooral ondersteunend wil werken binnen het CDA en niet de raad in gaat. • We hebben weer een beetje meer inzicht gekregen hoe partijen opkomen voor Geffen, maar we zullen het toch vooral ook zelf moeten doen. • Hans Hendriks van de Dorpsraad riep ons op toch vooral op Geffense kandidaten te stemmen. • Op de terugweg naar huis stond er een lange rij in de regen om een kaartje te bemachtigen voor het carnaval in de tent. We wensen de liefhebbers veel plezier. • We wensen stamtafelaar Harrie Govers veel sterkte bij het overlijden van zijn vrouw Janny.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


DE ROAP VAN TOEN 1 EN 2 APRIL 2022 Van uitstel komt geen afstel! Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2022 organiseren we de “Roap van Toen”. Een jubileum-editie van Recht vur zunne Roap, ter ere van het 44 jarig bestaan die gehouden wordt in de Koppellinck. Mark van der Doelen komt graag ook de komende 4 jaar op voor de belangen van Geffen. “VDG wil de Oranje kliko behouden en deze ook in de rest van de gemeente Oss invoeren” was zijn boodschap vier jaar geleden.

In deze Roap van Toen doen een groot aantal artiesten van weleer mee, waaronder De Toapen (met zijn vieren), Janus en Peer, De Weeuwkes, De Pompzwengels, KPJ, de Kast, d’n Inne en d’n Andere, de Buurtjes en de Weetwotsjers. Dat belooft een avond te worden met TOP entertainment. Wij staan te popelen! Koop je kaartjes tijdens de voorverkoop: Donderdag 10 maart 19.00 uur, de Koppellinck 4 kaartjes per persoon Prijs €11 Vanaf 11 maart zijn de kaartjes verkrijgbaar bij Wilma’s Kadoshop en Slijterij Graag tot dan! Ps: wist je dat we ter ere van het 44 jarig bestaan ook een boek hebben uitgebracht? Dit boek is nu al verkrijgbaar bij Wilma’s Kadoshop en Slijterij en tijdens de voorverkoop en de avonden natuurlijk ook. Voor slechts €15 krijg je een prachtig boek met mooie foto’s, interviews en verhalen over 44 jaar Recht vur zunne Roap.

Helaas is dit niet gelukt en moet het PMB-afval sinds ruim een jaar in plastic zakken worden afgevoerd. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit ook een kwestie van wennen is. Een VDG motie om de Oranje kliko te behouden voor bijvoorbeeld het opbergen van de PMBzakken is wel aangenomen en inmiddels ook uitgevoerd. En er zijn de afgelopen jaren tal van andere zaken in Geffen uitgevoerd, bijvoorbeeld: - Oorsprong is gereed en ingericht - Start bouw Meubelhof, notaristuin - Nieuwbouw Scouting/Gilde/JVW - Start verbouwing Koppellinck - Plannen ’t Veld zijn in de maak - Glasvezel in geheel Geffen - Kunstgras Nooit Gedacht, start vitale verenigingen - Bestemmingplan Raadhuys en ontwerp Dorpsplein Is dan alles koek en ei in het Geffense? Nee hoor zegt Mark, er is nog veel te verbeteren. Bijvoorbeeld de situatie rondom de Heegt, waar ook zijn eigen moeder mee te maken heeft, moet worden aangepakt. In samenwerking met Brabant Zorg, moet de Heegt weer een middelpunt worden voor de bredere Ouderenzorg in Geffen. Daarnaast zijn er tal van andere zaken waar Mark zich weer voor vier jaar wil gaan inzetten, samen met zijn collega’s van VDG.Welke? Houd uw brievenbus in de gaten. Stem lokaal, lijst 2, nummer 10. 9KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden: De carnaval zit er weer op, hopelijk heeft iedereen die dit leuk vindt, ervan genoten. Intussen gaat ook in het Oude Klooster het leven weer gewoon worden. Zoals sommige mensen al hebben gemerkt, is Mooiland bezig met het opknappen van De Pijler.(In de volksmond de aanleunwoningen geheten.) De voordeuren van de bewoners zijn geverfd, er komt nieuwe vloerbedekking in de gang. Ook de hal is een dezer dagen aangepakt, er komt een schuifdeur aan de achterzijde, zodat ook mensen met een rollator of rolstoel hier gemakkelijk alleen naar binnen kunnen. Het zal er zeker mooier en beter van worden. De kaarters zijn vanaf 1 maart weer welkom in het Oude Klooster omdat de 1,5 meter regel na 25 februari opgeheven wordt. De eerste bingoavond vindt plaats op donderdag 10 maart.Aanvang:19.00 u.Welkom allemaal. Wat hebben wij het onderlinge samenzijn toch gemist. Jaarvergadering 25 maart: Op 25 maart is de jaarvergadering in ’t Haasje, vanaf 13.30 uur bent u welkom. De agenda zat al bij ONS. Voor de jaarvergadering graag aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058 of famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corry Hondong, tel 5323123 of famhondong@kpnplanet.nl Duo-fiets Wanneer u belangstelling hebt kunt u tegen een symbolische bijdrage van €1,00 per dagdeel gebruik maken van de duo-fiets. Hiertoe kunt u contact opnemen met Dhr. Ber Vissers tel: 073- 532 2054 voor verdere informatie. Duo-fiets is geschikt voor alle leeftijden. LADY´S DAY bij Vander Klooster Mode op maandag op 23 mei. De bus vertrekt om 9.00 uur bij het oude klooster, aankomst bij van de Klooster Mode tussen 10.15 en 10.30 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee met vers gebak van de plaatselijke banketbakker. Van 11.00 uur tot ca 12.00 uur is er met meerdere mannequins en ladyspeaker eigentijdse mode d.m.v. een uitgebreide modeshow met muziek en accessoires. Ook is er een prijsvraag met een leuk cadeau voor de winnares. Hierna krijgt u een uitgebreide lunch: belegde broodjes, krentenbollen, fruit, jus d’orange, koffie en thee. Koffie en thee kunt u de hele dag vrij drinken. Na de lunch de groep in tweeën gespilitst, waarbij de ene helft naar een gratis bingo (of een andere leuke activiteit) gaat met leuke prijsjes en de andere helft kan kijken en eventueel kopen in de winkel. De aanwezige dames leveren vrij-

blijvend en deskundig advies. Na ongeveer een uur worden de groepen omgewisseld. Het winkelen is 100% vrijblijvend! Rond 15.00 uur sluiten wij feestelijk af met een advocaatje slagroom. Rond half vijf verwachten we weer terug te zijn in Geffen. De kosten hiervoor zijn € 20,- pp. Te betalen op bankrekening NL82RABO0111003342 t.n.v. KBO Geffen. Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden. 20 april: Verkeersdag voor senioren, ook voor niet leden van de KBO. Op woensdag 20 april organiseert VVN Afdeling Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) weer een verkeersdag voor senioren bij Verkeersschool Kees van Iersel in Heesch. Hoe ziet zo’n verkeersdag eruit: Alle deelnemers volgen het theorie gedeelte waarin ze worden geïnformeerd over veranderde verkeers- en gedragsregels zoals rotondes, snelweg, voorsorteervakken en taal van de weg. Daarnaast kunnen ze een praktijkles volgen in een lesauto waarbij hun kennis en ervaring beoordeeld wordt door een ervaren rijinstructeur. Maar er is meer, naast de theorie en de praktijk, krijgt u ook advies van onder meer de fysiotherapeut, de opticien en de audicien die uw conditie beoordelen. Het programma is als volgt: Volgt u alleen theorie dan informeren wij u over: • Veranderde verkeers- en gedragsregels • De invloed van medicijnen en alcohol bij ouderen in het verkeer • Een fysiotherapeut meet een aantal functies van u en geeft informatie om lager fit te blijven • U kunt een parcours afleggen op e-bikes om verschillende soorten elektrische fietsen uit te proberen Het theoriedeel duurt een halve dag en u kunt kiezen tussen de voor- en de namiddag. De kosten voor het theoretisch deel bedragen € 10,= (incl. een theorieboekje) Wanneer u ook het praktijkgedeelte volgt krijgt u naast de theorie-onderdelen: • Een uur rijden in een lesauto met een instructeur • U bezoekt een opticien en een audicien om ogen en oren te testen • Uw reactiesnelheid wordt gemeten in een rijsimulator Wanneer u kiest voor het praktijkgedeelte (en de theorie) bent u de hele dag, van 8.15 tot 16.00 aanwezig en bedragen de kosten € 20,= (incl. het theorieboekje en een lunch). Normaal kost één uur rijles vaak ruim € 50,- maar 11


dankzij subsidie van de gemeenten Oss en Bernheze, kunnen wij dit voor een fors lager bedrag aanbieden.

men gerust eens binnenkomen in onze biljartruimte. De secretaris, Nico van der Donk.

Wilt u deelnemen, stuur dan uw naam, adres en geboortedatum naar jhuijbers@vvn-maasland.nl en vermeldt, wanneer u alleen theorie wilt, of u in de voor- of namiddag wilt komen. Wanneer u ook aan het praktisch deel meedoet, geef dan aan of u in een automaat of handgeschakelde lesauto wilt rijden.

HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit. BILJARTEN Wij zijn biljartvereniging DOK. Dit is een afkorting van Door Oefening Kunst. Deze naam is bij de oprichting in 1980 gekozen. DOK was onderdeel van de Soos en speelde in De Bonkelaar. De leden van DOK speelden toen al een externe competitie. Hierna vond er, halverwege de 80-er jaren, een samenvoeging plaats met de KBO en gingen ze verder als DOK, onder de KBO-vlag. Onze huidige voorzitter, Wim Heurkens, was destijds al een van de bestuursleden. In 1991 verhuisden we naar Het Oude Klooster, omdat de Katholieke Bond van Ouderen daar de beschikking kreeg over 2 zalen. Een van deze zalen werd ingericht als biljartruimte met 3 biljarts. Deze biljartruimte wordt 6 dagdelen per week gebruikt door onze leden. We spelen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag, en op woensdag- en donderdagmorgen. Momenteel hebben wij 44 leden en zijn – gelukkig- weer een beetje aan het uitbreiden. We spelen met 4 teams in een kringcompetitie met o.a. verenigingen uit Heesch, Nistelrode, Uden,Vorstenbosch en Dinther. We spelen per team ongeveer 40 wedstrijden per competitiejaar, 20 thuis- en 20 uitwedstrijden.. Daarnaast spelen we vriendschappelijk wedstrijden tegen buurtvereniging Geffens Veld en Molenhoek en tegen biljartvereniging BDH uit Berghem. Ook organiseren we een interne competitie voor onze eigen clubkampioen. Buiten het biljarten wordt er natuurlijk ook het nodige gepraat en verhalen van vroeger opgehaald. We hielden jaarlijks een carnavalsmiddag voor de leden en organiseerden ook een feestmiddag met warm en koud buffet.Vanwege Corona zijn deze activiteiten niet doorgegaan. Komend jaar willen we ons uitgestelde jubileumfeest uitgebreid gaan vieren in Zaal ’t Haasje. Mocht men interesse hebben om lid te worden, dan kan 12

We wonen allemaal graag in een buurt waar we ons thuis voelen en naar elkaar omkijken. Een buurt die groen, schoon en veilig is, met voldoende speelruimtes en parkeervoorzieningen. Natuur is belangrijk en verdient bescherming. We realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie. Groene buurten die goed per auto, fiets en te voet bereikbaar zijn. Ik wil een bijdrage leveren aan het realiseren van betaalbare woningen in Geffen, voor jong en oud. Betaalbaar wonen, een veilige maatschappij, een betaalde baan en een duurzame economie die bloeit. Als Geffenaar vind ik het belangrijk dat ook de kernen betrokken zijn bij de politiek. De kernen moeten leefbaar blijven en er moeten voldoende voorzieningen zijn. Op het gebied van evenementen willen wij voor ondernemers en organisatoren het zo makkelijk mogelijk maken om iets te organiseren. Zo min mogelijk regels en procedures maar wel met duidelijke afspraken om overlast en rommel voor de buurt te beperken. Als vader van een dochter vind ik het belangrijk dat we ook naar de toekomst kijken. Een goede en veilige gemeenschap. In Geffen organiseer ik de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Op deze manier draag ik mijn (kleine) steentje bij aan mensen die het harder nodig hebben dan ik. Help elkaar waar nodig en leef met elkaar. Dit zijn punten waar ik voor sta en die ik wil waarmaken in de politiek. Kies op 14, 15 of 16 maart voor de VVD. Bart Hellinga Lijst 3 - plaats 6. www.vvdoss.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Op het moment dat deze kopij gemaakt wordt is er groen licht gegeven voor carnaval, de meeste coronamaatregelen verdwijnen vlak voor carnaval. De tent wordt weer opgebouwd en de organisatoren van het Rottenrijk hebben alles uit de kast gehaald om er een gezellig carnaval van te maken. We wensen iedereen veel plezier en hopen dat met de genomen voorzorgsmaatregelen het aantal corona besmettingen binnen de perken blijft. Deze maand gaan weer een aantal mensen op de donderdagmiddag in onze huiskamer aan het werk om de kinderkleding voor Effe noar Geffe te herstellen, zodat bij de komende Effe noar Geffe onze jeugd er weer netjes bij loopt.Vind je het leuk om hieraan mee te doen en ben je handig met naald en draad en eventueel de naaimachine neem dan contact op met Tineke Willemse (0610758924). Repair Café: vrijdag 25 maart zitten onze reparateurs weer klaar om uw kapotte spullen te repareren. Kom dan naar Kom d’r in, er staat een lekker kopje koffie klaar. U kunt wachten op de reparatie.

Wereldproeverij: De afgelopen maanden is de wereldproeverij i.v.m. de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan.We hopen deze maand op woensdag 30 maart weer een wereldproeverij te kunnen organiseren. In de volgende Torenklanken volgt hier meer over. We hopen op een mooi voorjaar en wensen iedereen een goede gezondheid en een gezellig welkom in Kom d’r in!

LUDIEKE RONDLEIDING IN GEFFEN Zin in een leuke activiteit voor het hele gezin, vrienden of familie, laat je dan verrassen en beleef Geffen op een hele andere manier. Begin gezellig in café Govers en wordt meegenomen door Hendrik de Booij en Jan van Lith door het verleden en het veranderde dorp Geffen met verhalen die nog nooit eerder verteld zijn. Sluit vervolgens af bij café Govers met een gezellige borrel, bierproeverij of high wine. Wegens succes is er een nieuw arrangement toegevoegd, speciaal voor het lekkere lente en zomer weer. Geniet na de rondleiding van zelfgemaakte cocktails inclusief een uitgebreide plank met allerlei verschillende soorten fruit. Ben je opzoek naar wat meer spanning, doe de rondleiding dan by night en ga op pad met een oude lantaarn door de donkere straten van Geffen. Bekijk nu alle arrangementen en prijzen op www.gbvanerp.nl/rondleidingen en geef je daar op.Arrangementen zijn mogelijk op zaterdag vanaf 16.00 uur en zondag de gehele dag.

13


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Na weer een korte lockdown periode hebben we deze openbare vergaderingen weer opgepakt. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd, besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering en andere lopende zaken in de Torenklanken. De eerstvolgende is op maandag 21 maart 20:00 uur in MFC de Koppellinck 60 jaar Torenklanken De Torenklanken is voor veel geffenaren een vertrouwde bron van informatie en dat al zestig jaar lang. Vroeger was het nog echt knip en plak werk, tegenwoordig digitaal maar nog steeds op papier gedrukt. We hopen nog vele jaren de Torenklanken in de brievenbus te vinden. Wij willen de huidige redactie en vrijwilligers, maar ook degenen die er in het verleden hun tijd en energie erin hebben gestoken, bedanken en uiteraard feliciteren met dit jubileum. Openbare vergadering maart De openbare vergadering van maart is voor een groot deel van de dorpsraad ook de laatste.Tonny, Peter, Hugo, Michel en Rob hebben aangegeven te stoppen met hun werk voor de dorpsraad. Inmiddels is de benoemingscommissie al druk met het samenstellen van de nieuwe dorpsraad, maar hier zal in de komende weken meer duidelijkheid over komen. Dorpshart Op 21 februari tijdens de dorpsraadvergadering is het definitieve ontwerp voor het dorpsplein in Geffen gepresenteerd. Dit ontwerp kunt u vanaf 22 februari tot en met zondag 13 maart 2022 bekijken op https:// dorpshartgeffen.losstadomland.nl. Locatieprofiel Geffense Plas In een locatieprofiel worden alle regels en voorwaarden vastgelegd waaraan een organisator moet voldoen om een evenement op deze plek te organiseren. In het locatieprofiel worden de evenementen verdeeld in drie categorieën op basis van de toegestane bezoekersaantallen. Naar mate een evenement in grootte toeneemt worden de regels voor een vergunning strenger. Het locatieprofiel is te vinden op onze website. Vaststelling bestemmingsplan Heesch West Het bestemmingsplan Heesch West is in grondgemeen14

ten Bernheze en ’s-Hertogenbosch op vastgesteld door de gemeenteraad. In deze gemeenten en in de gemeenteraad van Oss is ook het facetplan geluidszone vastgesteld. De volgende stap in de procedure is de publicatie van het bestemmingsplan en start ook de periode waarin belanghebbenden bezwaren kunnen indienen op het plan. Kijk voor alle informatie op de website www. heeschwest.nl. StemWijzer Gemeente Oss online Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente. En wat de standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de gemeente Oss samen met de politieke partijen een StemWijzer laten maken door ProDemos. De StemWijzer kunt u invullen op Oss.stemwijzer.nl. In de StemWijzer staan stellingen over bijvoorbeeld afval, verdiepen van het spoor bij Oss West, woningnood en duurzame maatregelen in de gemeente Oss. Wat vindt u van deze onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten? Doe de StemWijzer en u komt erachter! Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Sam van Schaijk, 27 jaar, hij woont in de Runrotstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Geffen is voor mij een heel mooi en gezellig dorp. Iedereen kent elkaar. 2. Dit zou anders moeten Het multifunctioneel gebouw de Koppellinck had ik graag op een andere plek gebouwd vanwege de drukke Kloosterstraat en dat er veel te hard wordt gereden. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het Arboretum vind ik een bijzondere plek, omdat ik daar lekker kan wandelen met onze hond en tegelijkertijd kan genieten van al het groen. 4. Een mooi mens Mijn opa dat vind ik een mooi mens. Hij woont wel niet in Geffen maar met z’n 91 jaar komt hij nog vaak naar ons gereden en is altijd in voor een grapje. 5. Jammer dat … Ik vind het jammer dat er in Geffen te weinig huizen beschikbaar zijn voor jongeren/starters die graag op zichzelf willen wonen. 6. De leukste club Muziekvereniging de WIK is de leukste club, maar ook de hofkapel de Pompzwengels. Wij gaan regelmatig op pad met de hele club. Ik ben lid van beide clubs en we repeteren iedere week. Het is hartstikke gezellig om met zijn allen muziek te maken van klassiek tot modern. Geen feestje zonder muziek! 7. Ons visitekaartje De grote tent tijdens carnaval waar vele dorpsgenoten en ook mensen buiten Geffen, er een prachtig volksfeest vieren. 8. Bewondering voor… Ik heb bewondering voor de vrijwilligers, die zich iedere keer weer inzetten om een gezellig dorpsfeest of een ander evenement te willen organiseren in ons dorp.

9. Geffen is voor mij… Geffen is voor mij de plaats waar ik me fijn en thuis voel. En met mijn vrienden in de plaatselijke kroeg kan genieten van een lekker biertje. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan... Geen idee? Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

BUITENSPEELDAG

Op woensdag 8 juni 2022 is het Landelijke Buitenspeeldag Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen een echte speelstraat. Deze dag is ook een actiedag voor veilig en kindvriendelijk verkeer! De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités. In samenwerking met de wijkstichtingen/dorpsraden, de gemeente en ONS welzijn. In totaal doen er meer dan honderd straten mee! ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt, middels de sociaal werkers, de straatcomités in wijken en kernen. Organiseer jij met je buurt de Buitenspeeldag? Je bent van harte uitgenodigd voor: INFORMATIE AVOND BUITENSPEELDAG Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Woensdag 9 Maart Om 19:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur Ontmoetingscentrum De Meteoor, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss Er is voldoende gratis parkeergelegenheid Graag aanmelden voor 5 Maart 2022 Wil je liever de bijeenkomst digitaal bijwonen? Geef dit dan tijdig aan ons door, dan ontvang je een link na aanmelding. Na aanmelding voor de informatie avond ontvang je van ons een digitaal aanmeldingsformulier. Dit aanvraagformulier moet uiterlijk 1 april binnen zijn bij ONS Welzijn. Postbus 322, 5340 AH te Oss t.a.v. Buitenspeeldag Oss of per e-mail naar buitenspeeldagoss@ ons-welzijn.nl Telefonisch: 088 374 2525 contactpersonen Stijn Borghs & Loes van Eldijk

15


. Verbeteren knooppunt A50/A59

. Een fietspad Lithoijen - Oss

. Mogelijkheden van een vernieuwd spoor, een nieuw treinstation in Oss en een tweede spoorbrug in Ravenstein in beeld krijgen

. Lokale regels die we niet snappen, schrappen

4. WE ZIJN ONDERNEMEND EN HEBBEN AMBITIE

. Voorkomen van steeds mindere voorzieningen in onze dorpen

. Samen aan het werk in verenigingen

. Buurtbus in stand houden

. Vrij toegankelijke wijk- en buurthuizen voor buurtinitatieven en verenigingen

2. WE VOELEN ONS THUIS IN ONZE BUURT

. Degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

. Inzet van mantelzorgers en ouderenorganisaties blijvend waarderen

. Voorlichting over het gebruik van drugs en alcohol bij jongeren

. Gezondheidsprogramma’s in verenigingen, op het werk of in de buurt

. We gaan de strijd aan tegen eenzaamheid

3. IN OSS KIJKEN WE NAAR ELKAAR OM

. Ruimte voor collectief bouwen, tijdelijk wonen, beschermd wonen voor senioren, gezamenlijk wonen voor jongeren en flexibel wonen

. Voor jongeren, senioren en gezinnen en in alle prijscategorieën

. Meer woningen in onze stad en in onze dorpen.

1. IN ONZE DORPEN IS HET FIJN WONEN

LISA

. Investeren in wegen, bermen en de aansluiting van glasvezel

. Groen en landbouw werken samen

. Meer ruimte voor recreatie in het buitengebied

6. KANSEN IN HET BUITENGEBIED

MARI

. Financieel gezonde gemeente

. De basisdienstverlening is op orde

. Geen afval in de buitengebieden

7. OSS HEEFT HAAR ZAAK OP ORDE

. Energieopwekking alleen voor de lokale opdracht

. We houden rekening met de financiële mogelijkheden van inwoners bij energiebesparing

5. WE DURVEN DUURZAAM

HARRY

CHRISJAN

DE ZEVEN PRIORITEITEN VAN HET CDA OSS VOOR DE KOMENDE VIER JAREN


DE BOOM VOOR TORENKLANKEN IS GEPLANT Daags nadat storm Eunice over Geffen raasde kwam een groepje mensen naar het Arboretum. De storm was gaan liggen en er waaide enkel nog een koud briesje. Het ochtendzonnetje was achter de wolken verdwenen maar het was droog en iedereen was in feestelijke stemming want er werd weer een boom geplant. De boom ter ere van het 60 jarig jubileum van Torenklanken. Onder de muzikale begeleiding van W.I.K. verzamelden de mensen zich op het terrein. Vóór dat de spade de grond in ging waren er natuurlijk mooie woorden van verschillende sprekers. Hans Hendriks sprak namens de Dorpsraad en vertelde dat Torenklanken voor iedereen ruimte biedt en dat het blad brede waardering kent. Harry Peters vond als voorzitter van het Arboretum dat een boom voor Torenklanken natuurlijk niet mag ontbreken in ons bomenpark. En dan was er Jan Hein Stadhouders die ons als hovenier alle details over de boom zelf vertelde. Het betreft hier een zogeheten Katsuraboom. Hij kleurt en geurt dat het een lieve lust is. In de herfst prachtige rode kleuren en dan is ook de heerlijke caramel /koekjesgeur waarneembaar. Wat eveneens heel mooi en symbolisch is voor deze boom is het hartvormige blad. De boom wordt ook wel eens de koekjes- of hartjesboom genoemd. Wethouder van der Schoot was naar Geffen afgereisd om het woord te voeren en als laatste sprak onze glunderende voorzitter van Torenklanken Kees Jongeneelen. Kees was ook nog eens jarig op deze dag en dus zette W.I.K. meteen een spontaan “Lang zal ie leven” voor hem in. Daarna begon het echte plantwerk wat gedaan werd door de dappere redactieleden van Torenklanken: Kees Jongeneelen,André Schuurmans,Anja van Heese en Gerie Wijgerse. Zij staken de handen uit de mouwen en de grond werd stevig rondom de katsuraboom aangedrukt. Ons Arboretum is weer een mooie boom rijker. Zo wordt dit steeds meer een prachtig stukje natuur in ons dorp. Behalve dat is het ook een plek geworden waren verhalen over ons dorp verteld kunnen worden. Bomen die geplant zijn bij memorabele gebeurtenissen. Hier wordt geschiedenis vastgelegd. Stel je voor, over honderd jaar wandelt een jonge Geffenaar door het arboretum. De bomen zijn tot monumentale grootte gegroeid. De katsuraboom heeft de ruimte in beslag genomen die destijds voor hem werd gereserveerd. De bordjes bij de verschillende bomen verwijzen naar de gebeurtenissen die de Geffenaren van toen meemaakten. “Kijk hier, een boom van de Toapen. Wie zouden dat zijn geweest? En hier…een boom geplant bij de opheffing van de gemeente Maasdonk.

Bestond er ooit een gemeente Maasdonk? En daar … de grote katsuraboom, toen bestond Torenklanken pas 60 jaar en nu alweer 160 jaar. Waar blijft de tijd!” En zo leeft in het Arboretum de natuur door en ook de verhalen over Geffen.We blijven ze aan elkaar doorvertellen.

SAMEN OP WEG Wilt u nog op vakantie naar Spanje in mei? Hallo, ik ben Wilhelmien van Dijk en organiseer als vrijwilliger al vanaf 2001 reizen. Ook zit ik in de werkgroep reizen van de KBO Geffen. ik organiseerde de reizen omdat ik Kringvoorzitter was van de KVO Kring Oss en er vraag naar was. Later ben ik gewoon door gegaan omdat de deelnemers dat graag wilde.We hebben toen samen een naam gekozen. het ene jaar maken we een lange reis en het andere een korte, het zijn bijna allemaal mensen uit onze omgeving. Nu gaan we op 30 april vertrekken voor een rondreis door Spanje. Deze reis zou al in sept. 2020 zijn, is toen verzet naar mei 2021, toen naar sept. 2021 en nu gaan we dan echt. We gaan echt alle belangrijke dingen in Spanje bekijken, zoals het Alhambra,Valencia, Sevilla, Granada. Barcelona Madrid enz. We hebben 35 deelnemers, maar er zouden er nog een paar meer mee kunnen.Als je geïnteresseerd bent stuur dan een mail naar wilhelmie.van.dijk@gmail.com en ik stuur je het hele programma. 17GEFFEN ZORGT ZOEKT LEDEN Ben jij begaan met je mede-Geffenaren? Heb jij hart voor de Geffense samenleving? Dan is Geffen Zorgt op zoek naar jou! Wij zijn een vereniging van Geffen, voor Geffen, door Geffen. Door veranderingen in de zorg en de samenleving wordt er een steeds groter beroep gedaan op mensen zelf en het bieden van hulp aan elkaar. Geffen Zorgt zet zich al enkele jaren in om het leven in Geffen zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, ondanks die veranderingen. Dit doet Geffen Zorgt door vier verschillende werkgroepen die diverse activiteiten organiseren: Kom d’r in en De Geffense eetkamer, maar ook de werkgroep Bewustwording en werkgroep Wonen. Zo dragen we er aan bij dat mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten bij huiskamer Kom d’r in en de Geffense eetkamer. Ook kunnen Geffenaren meepraten over belangrijke onderwerpen zoals het wonen in de nieuw te bouwen woonwijk via de werkgroep wonen. Via de werkgroep Bewustwording richten we ons op gezonde voeding voor mensen met een kleine beurs. Eenmalig heeft de vereniging subsidie ontvangen vanuit de gemeente. Daar kunnen we natuurlijk niet eeuwig een beroep op blijven doen, vandaar dat jouw hulp nodig is! Je kunt nu voor 25 euro (meer mag ook) per jaar vriend van Geffen Zorgt worden zodat wij de activiteiten en diensten kunnen voortzetten. Zo draag jij persoonlijk bij aan een sociaal en solidair Geffen. Ook bedrijven

worden van harte uitgenodigd Vriend van Geffen Zorgt te worden. Alle activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ook als je geen Vriend bent. Een uitzondering is de Geffense Eetkamer waar een vergoeding wordt gevraagd als je deelneemt, om zo toch kostendekkend te kunnen zijn. Heb je zelf een idee, voorstel of onderwerp waar de vereniging mee aan de slag zou kunnen? Dan kan gaat het bestuur daarover graag een gesprek aan om te kijken wat mogelijk is. Als Vriend van Geffen Zorgt heb je het voordeel dat je één keer per jaar kan meepraten om de activiteiten te evalueren. Op die avond hopen we elkaar ook te inspireren tot nieuwe ideeën en activiteiten. Wil je Vriend worden van Geffen Zorgt of wil je meer weten? Onder vermelding van naam, adres en e-mailadres kun je je aanmelden via info@geffenzorgt. nl OF je gegevens sturen naar Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen, t.a.v. Geffen Zorgt. Op deze manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat het voor iedereen fijn leven en wonen is in Geffen, óók voor de mensen met wie het tijdelijk wat minder goed gaat, of de mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben.

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 19


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ENGELSE LESBOEKEN VOOR BEHOCA Vorig jaar stelde de Nicolaasschool in Oss Engelse lesboeken beschikbaar voor Stichting BeHoCa, het opvanghuis van Melissa Kreps. De boeken moesten een lange reis maken en werden zorgvuldig ingepakt door Corrie Hondong en verscheept naar Afrika. Met dank aan de Solidariteitswerkplaats in Uden en Vraag en Aanbod Internationaal, die ook nog computers beschikbaar stelden voor BeHoCa. De vracht kwam aan in Tanzania en Noud van Hout heeft ze naar Mombasa in Kenia gebracht. Melissa schrijft ons: “Noud heeft de pakketten voor de Kerst bij ons gebracht. Na een nachtje in een hotel bij ons naast te hebben geslapen is hij op zijn reis verder gegaan naar Lamu. We gaan er de aankomende vakantie mee aan de slag. We krijgen dan ook vrijwilligers en dan willen we een goed programma opzetten, samen met de computers die ook waren aangekomen. We zijn de Nicolaasschool ontzettend dankbaar voor deze donatie. Als we straks ons eigen huis hebben, gaan we ook meer met de community werken. We willen dan cursussen aanbieden en de lokale bevolking dus Engels leren en ook computerklassen geven. Zo kan er spelenderwijs geleerd worden. Onze oudere jongens gaan samen met ons personeel de zorg hiervoor dragen. De jongens vinden het super dat er zoveel voor hen gedaan wordt. Ze zijn voor alle hulp dan ook zeer dankbaar. Fijn ook dat ze nu veelal op een leeftijd zitten waarbij ze dit besef ook meer hebben. Dat niet zomaar alles normaal is. Ze vinden de boeken erg leuk en kunnen niet wachten om er mee aan de slag te gaan. Ze moeten alleen nog eerst even knallen voor hun examens en dan hebben ze eindelijk een lange vakantie!!! Een welgemeend dankjewel aan iedereen die ons hiermee heeft geholpen!”

7 april:

SUCCESVOLLE PUBQUIZ

in ’t Haasje terug na Corona-pauze PubQuiz Met De Fles Op Tafel daagt iedereen weer uit Op donderdag 7 april gaan we maar snel weer PubQui-

zen, want voor je het weet is het alweer lockdown ...... eh ...... vakantie ...... eh...... Nou ja, welke reden dan ook: we gaan weer aan de gang. Het is al een begrip in ’t Haasje, want sinds 2018 zijn de heren van PubQuiz Met De Fles Op Tafel er te bekennen om de teams uit te dagen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Na een paar maanden stil te hebben gelegen door de lockdown, is het weer tijd geworden voor vermaak, dus kom van die bank af. De Pubquiz is een interactieve kennisquiz en wordt gespeeld in teams van maximaal 5 personen. De vragen worden niet alleen gesteld door de quizmasters, maar komen ook in de vorm van een fotoronde, muziekfragmenten en een proefronde.Voor sommigen is de Pubquiz een mooi excuus voor een avondje uit, voor anderen een serieuze sport. Maar bovenal is het dat waar ze de volgende dagen nog over praten op straat. Pubquizen is voor iedereen toegankelijk, niet te makkelijk, niet te moeilijk maar vooral gezellig.Vragen gaan over sport, Teletubbies, films, geschiedenis, computergames, muziek, Ali B: alles komt voorbij. Wil je meedoen op 7 april, dan kun je je teamnaam doorgeven via de website: www.metdeflesoptafel.nl. Een quizavond start om 20.00 uur en na tien rondes maken we rond 23.00 uur de winnaars bekend. Meedoen aan onze Pubquiz is verslavend, dus noteer ook alvast 23 juni in je agenda.

SAVE THE DATE

We kunnen weer los… lekker Rock ’n Rollen. Op zondag 13 maart om 18.00 uur treedt Np Presley op in café Govers. Gratis entree! Np Presley is een achterneef van Elvis, echt waar! Hij speelt Rock ’n Roll muziek. Hij is geen Elvis kloon en hij speelt ook geen Elvis nummers, maar zijn eigen nummers. Dichter bij Elvis kan je niet komen, het is een bloedechte Elvis! Op zaterdag 23 april om 20.00 uur verwelkomen we Eddie y Los Grasosos. Gratis entree! Twee jaar geleden waren deze jongens in ons café een rockte het café als nooit tevoren. Nu twee jaar later komen ze weer, speciaal vanuit Mexico: Eddie y Los Grasosos. Waan je voor een avond in de jaren 50 en verwacht niets minder dan Rock and Roll, Rockabilly, Surf én vooral heel veel vetkuiven en leren jekkers. Komt het zien en horen! Peter en Kim.

21


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (78) Meditaties: 1. Wie ben ik? Hoe ik mijnzelf ervaar. Laatst kwam ik een boek tegen, wat ik nog niet gelezen had. Het boek is 44 jaar geleden al uitgebracht, met als titel: ‘Geloven als het er op aan komt’. Maar zo’n boek is nog altijd actueel. Er worden verschillende thema’s besproken die voor ieder van ons van toepassing kunnen zijn. Enkele citaten: Enige automobilisten stonden op te scheppen over hun eigen auto, voor de een de snelheid, voor de ander weinig of geen onderhoud, enz. Zeer herkenbaar. Iemand zei tegen een student: ‘Jij bent een zeer begaafde jongeman, deze bloosde dat hij werd geprezen. ‘Je hoeft niet rood te worden, want ik heb niet gezegd dat je een prachtmens of een geweldige vent bent, maar zei alleen dat je gaven hebt gekregen, die je niet van jezelf hebt. Je hebt ze dan ook ‘gekregen’ . Daarom behoef je nog geen kleur te krijgen. Deze twee gebeurtenissen zijn typerend, want er blijkt iets belangrijks uit. De mens heeft namelijk de neiging om alles wat aanzien ten goede komt, wat zijn maatschappelijke prestige opkrikt, als het ware aan te trekken om zich er mee te identificeren, en dan te zeggen: dat ben ik. Onverschillig of het nu om een auto, om een maatschappelijke of politieke positie, of om zijn geestelijke capaciteiten gaat. Maar er zijn ook zaken, waarin precies het omgekeerde gebeurt; dat men zegt: dit ben ik niet. Bijvoorbeeld een beklaagde die zich in een proces moet verantwoorden wegens moord. Hij en zijn advocaat doen hun uiterste best om aannemelijk te maken, dat het milieu waarin hij opgroeide, zijn slechte opvoeding en noodlottige ontwikkeling zijn afglijden naar de criminaliteit hebben bevorderd, ja, dat ze er de oorzaak van zijn geweest. Zo is hij dan in zekere zin ‘verontschuldigd’.We zouden ook Adam en Eva kunnen noemen, bij wie het precies zo was; Als ze allebei de verboden vrucht hebben aangepakt, God ongehoorzaam zijn geweest en God hen ter verantwoording roept, zegt Adam: de vrouw, die u me gegeven heeft, heeft de appel aan mij gegeven. En Eva zegt: de slang heeft het gedaan. Iedereen zegt dus: ik ben niet identiek met mijn daad. Ik ben alleen maar de uitwerking en het product van factoren die buiten mijzelf liggen en waarop ik geen invloed heb. Laten we het belangrijkste van wat we hier gezien hebben, kort samen vatten. Met alles, wat groot en mooi en positief is in mijn leven, identificeer ik mij. Dan zeg ik: dat ben ik, het doet er niet toe, of het om talent, mooie auto of bankrekening gaat.Aan de andere kant distantieer ik mij van alles wat mij schuldig maakt, van wat schokkend of problematisch is in mijn leven. Dan zeg ik: dat ben ik niet. Nu is één van de grote veranderingen die we als christenen ondergaan, dat we in beide gevallen totaal anders moeten leren denken. De Bergrede bijvoorbeeld kijkt door ons mooie burgerlijk pak heen. In de Bergrede

wordt niet gezegd: ja, jij bent een mooie pak, maar: jij bent dat, wat er onder je mooie pak zit. En wat zit daar? Een vraag die we soms snel proberen te omzeilen. Durven we ook in deze tijd nog naar ons zelf te kijken, naar ons binnenste. Willen we allemaal gelijk hebben? Weet ik zelf het beter dan die ander? Stomme overheid? Noem dat van organisaties, wie is nog te vertrouwen. In het volgende stuk, het Bijbels antwoord. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

POP-UP ROMMELWINKEL VOOR NULANDSE ZIEKENACTIE De Grote Rommelmarkt van Ziekenactie Het Open Venster krijgt opnieuw een andere invulling. De Ziekenactie opent van 11 tot en met 19 maart een pop-up ‘Rommelwinkel’ aan de Nijverheidstraat 5 in Nuland gelegen op industrieterrein de Terp. In de Rommelwinkel worden de spullen die Het Open Venster het hele jaar door ophaalt verkocht. Met de opbrengsten wordt een groot deel van de activiteiten voor de zieken in Nuland bekostigd. Normaal gesproken vindt de Grote Rommelmarkt twee keer per jaar plaats in gemeenschapshuis ‘De Meent’. Vanwege het coronavirus is er al 2 jaar geen rommelmarkt meer geweest. Omdat we nu de hele opslag vol hebben is de pop-up winkel een lucratieve manier om de ingezamelde spullen te verkopen én toch geld in het laatje te brengen voor “Het Open Venster” Iedereen is van harte welkom in onze tijdelijke Nulandse Rommelwinkel. Natuurlijk zorgen we dat iedereen op veilige afstand kan rondsnuffelen en winkelen. Dagelijks aanvoer van nieuwe spullen. De pop-up Rommelwinkel van Het Open Venster is van 11 tot en met 19 maart dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Ook op zondag !! 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


W.I.K. WERKBIJ 2021 Yes, eindelijk mag het weer! Sinds 19 januari mogen we weer gezellig samen repeteren. Natuurlijk gelden er nog enkele maatregelen, maar er kan gelukkig steeds meer. Zo ook een verlate nieuwjaarsreceptie afgelopen 9 februari. Samen terugkijken op 2021 en vooruitkijken en proosten op alle mooie plannen voor dit jaar! Traditiegetrouw is de nieuwe W.I.K.Werkbij van het afgelopen jaar verkozen. De wisseltrofee is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren of besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging. En de W.I.K.Werkbij van 2021 is...Willem van Nistelrooij! Pas 23 jaar, maar al jarenlang erg actief binnen onze vereniging. Willem is een enthousiast muzikant, en heeft daarnaast al van alles mee op poten gezet. Zijn organisatietalent heeft hij in verschillende commissies en tijdens diverse projecten laten gelden. Momenteel is hij kartrekker van Cirque du WIK. Wanneer het nodig is valt hij in als tambour-maître tijdens de straatoptredens. Willem is betrokken en geeft graag zijn mening. We kennen hem ook als een gezellige gast die niet snel een feestje over slaat. Kortom: ge kunt ‘m er goed bij hebben! Willem, van harte proficiat!

Cirque du WIK Zoals je eerder hebt kunnen lezen, hebben we Cirque du WIK moeten verplaatsen i.v.m. de toen geldende coronamaatregelen. Inmiddels is de organisatie weer in volle gang. Dus noteer het in je agenda: zaterdagavond 21 mei en zondagmiddag 22 mei 2022! Locatie: Sporthal De Geer. Info over de kaartverkoop volgt. Wij hebben er kei veel zin!! Groeten, muziekvereniging W.I.K.

De gemeenteraadsverkiezingen Jan van Kreij 0653212109 Buitengebied en windmolens in de polder De windmolens in de polder zijn wat de SP fractie niet nodig omdat we onze energie-opgave ook kunnen halen door de bedrijfsdaken in Oss beter te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Nu wordt slechts 15% van die daken benut. Als we er in slagen dat naar 50% te krijgen en een paar zonnevelden aanleggen nabij bedrijventerrein Elzenburg-De Geer en op geluidswallen voldoen we aan onze verplichtingen zonder windmolens in de Geffense / Lithse polder. Wonen in Geffen Voor de SP is Geffen een dorp waar gemeenschapszin is, het verenigingsleven floreert en waar mensen elkaar ‘vort’ helpen omdat ze dat normaal vinden zonder dat er het predicaat mantelzorger op geplakt hoeft te worden. Er moeten betaalbare huizen voor iedereen zijn en ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze meer hulpbehoevend worden. De SP heeft in de Osse Schadewijk het initiatief genomen voor een Zorgbuurthuis.Wat de SP betreft komen er zorgbuurthuizen in alle kernen van de gemeente Oss.Als ouderen in zo’n zorgbuurthuis kunnen gaan wonen komen bestaande (vaak ruime) huizen vrij terwijl woonruimte met zorg in hun eigen dorp/omgeving beschikbaar komt. Verder vinden we dat het Oude Klooster in zijn huidige vorm moet kunnen blijven bestaan; het Oude Klooster voorziet prima in een grote behoefte aan verenigingsruimte en dat alles tegen geringe kosten, het draait allemaal prima! Samen met een aantal familieleden van bewoners van de aanleunwoningen in Geffen is de SP sinds eind vorig jaar begonnen met het oplossen van problemen waar de bewoners tegenaan lopen. De problemen gaan b.v. over achterstallig onderhoud, onduidelijkheid over de adressen waardoor bereikbaarheid slecht is, geen goede afval-inzamel voorzieningen, slecht onderhoud van het buitenterrein en onduidelijkheid wie, waarvoor verantwoordelijk is. Geffense Plas De SP zet zich in voor een duurzaam gebruik van de Geffense Plas voor zwemmen en recreëren. Dus met draagvlak vanuit de buurt en met behoud van de natuur. Het gebruik van de plas als evenementlocatie wordt geborgd in een locatieprofiel wat door alle belanghebbenden, dus zeker ook door de buurt, wordt vastgesteld. 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 70 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Corona Ook in Geffen een record aantal besmettingen, maar gelukkig maakt #Omikron minder ziek. Dus minder opnames in het ziekenhuis. (Bijna) alle maatregelen zijn daarom van tafel en in tegenstelling tot de ons omringende landen hier in #NL zonder 2G of 3G.Wij verwachten in de zomer wél problemen voor vakantiegangers (op doorreis) in Duitsland, Frankrijk, Italië … #Torenklanken Ons dorpsblad viert dit jaar haar 60 jarig bestaan. Bij gelegenheid van deze mijlpaal is er op zaterdag 19 februari een boom geplant (aangeboden door het Bestuur van ons bomenpark) op het nieuwste gedeelte van het ’Arboretum Geffen’ aan de Kerksteeg. Een mooi gebaar!

Verkiezingen Gemeente Oss op 16 maart #Verkiezingen Op 16 maart zijn er landelijk verkiezingen voor de gemeenteraden. De campagnes komen op stoom en er worden door veel partijen ’gratis bier’ uitgereikt en verkiezingsbeloften gedaan. Bijvoorbeeld: dat er (alwéér) extra én betaalbaar gebouwd wordt, dat parkeren in het Osse Centrum (alwéér) gratis zal zijn, dat er op zéker géén windmolens in de polder komen en natuurlijk óók dat het straks overal véél groener wordt in Oss en haar kernen! De borden aan de Papendijk (zie foto) zijn door storm #Eunice weggewaaid. Verkiezingsnieuwtjes: Op de lijst van SP Oss staan twee Geffense: Marja van Kreij en Conny v.d. Langenberg. Helaas lager op de kieslijst. Bij het CDA Oss staat oud Geffenaar v/t Jaar Chrisjan v. Dinther (Scouting, Effe noar Geffe,Willen Is Kunnen) op nummer 10, maar als hij met #voorkeurstremmen gekozen wordt, gaat hij hélaas niet in de Osse Raad zitten, zegt ie ... Mark v.d. Doelen staat bij VDG ook op 10. Benieuwd of hem nog een periode gegund is. Als zijn partij weer één of twee wethouders levert, vermoedelijk wel.Voor de nog grote onbekende Bart Hellinga (nummer 6 van de VVD) geldt dat ook. Tenslotte hebben ‘we’ in Geffen nog Erik van Santvoort als nummer 4 op de lijst van D66 Oss; allen veel succes!

André Schuurmans, Anja v. Heese en Kees Jongeneelen van dorpsblad Torenklanken in actie #Carnaval ’Rooi Oortjes’ verschijnt op Aswoensdag en de ’Dolle Dagen’ zijn dan alweer achter de rug.Wat niemand verwacht, is toch nog gebeurd; bezuiden de grote rivieren wordt HET FEEST ‘gewoon’ gevierd.Te elfder ure is het HoReCa Geffen tóch nog gelukt een #feesttent op het terrein aan de Heesterseweg uit de grond te stampen; keileuk! In de volgende Torenklanken een verslag van alle carnavaleske festiviteiten!

Complimenten óf vragen over bovenstaande column? Bijzondere Boom aanmelden? Bel met ’t Rooi Hundje, tel: 06-53916725

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl 28

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE E-mail adres: Website: Bezorging: Klachten bezorging:

torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.