Torenklanken 2021 - nr 04

Page 1

59e jaargang | nummer 4 | maart 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOEKOMSTVISIE GEFFEN IN 2040 In deze Torenklanken kun je de toekomstvisie van de stamtafel lezen.We hebben al een aantal mooie reacties binnen en gaan ook graag met de lezers in gesprek.Als je tijdens de volgende stamtafel op zondagochtend 7 maart (digitaal) mee wilt praten, stuur dan je emailadres naar home@markvanderdoelen.nl . Voor deze bijeenkomst is ook onze dorpswethouder Johan van der Schoot en voorzitter van de dorpsraad Hans Hendriks uitgenodigd. We willen graag weten waar je blij van wordt en wat beter kan. Je kunt uiteraard ook een schriftelijke reactie naar bovengenoemd emailadres sturen. PERSBERICHT

NIEUWE WOONWIJK IN GEFFEN: ‘T VELD De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss dan ook een aantal nieuwe woonwijken ontwikkelen. Zo ook aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk willen we ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen.Wij verwachten eind 2022 met de bouw van deze woonwijk te starten. Visie We staan nu nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling van deze wijk. We beginnen met het maken van een visie. Een visie geeft een beeld van hoe het gebied op hoofdlijnen eruit zal gaan zien. We vinden het belangrijk dat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Daarom maken wij een visie voor een groter

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

gebied. Mensen die grenzend aan het gebied wonen en belanghebbenden nodigen wij uit om met ons mee te praten en mee te denken. Zij ontvingen daarvoor al eerder een uitnodiging per brief. Wilt u ook meedenken? Dat kan. Ga dan naar: mpt.link/ veldgeffen. U kunt van 26 februari tot en met zondag 7 maart de enquête invullen. Hoe gaan we verder? We verwachten april 2021 een visie te hebben. Daarna gaan we aan de slag met het stedenbouwkundigplan. Een stedenbouwkundigplan is een verdere uitwerking van de visie. Dit stedenbouwkundigplan gebruiken we om het bestemmingsplan te maken. Verwachting is dat we eind 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Hierover volgt later meer informatie. Meer informatie Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Kijk dan op www.oss.nl/tveldgeffen voor meer informatie. Of neem contact op met de projectleider, mevrouw Anne Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@oss.nl.

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U ontvangt hiervoor een envelop in de bus. U kunt ook uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021.

in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op vrijdag 26 maart aan 15.00 - 16.30 uur. De kinderen maken dan een Palmpaasstok.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 05 mrt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 07 mrt. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Riet van Santvoort - van Dinther, namens de parochie 1e jaargetijde Tiny van Rijn - van den Berg, namens de parochie 1e jaargetijde Kees van Rijn, namens de parochie vr. 12 mrt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 14 mrt. 09.30 u. H. Mis vr. 19 mrt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 21 mrt. 09.30 u. H. Mis

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 18 februari 2021: Bertha van der Rijt - van de Kamp, 93 jaar

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084.

IN DEZE TORENKLANKEN VINDT U EEN VASTENZAKJE Wilt u bijdragen aan de vastenactie, dan kunt u het zakje inleveren in de muurbrievenbus van de pastorie of op het adres Aloysiusplein 45. In alle weekendvieringen (vrijdagavond 19.00 uur en zondagochtend om 09.30 uur) in de Veertigdagentijd, wordt er tevens gecollecteerd voor de Vastenactie. Ook dan mag u het vastenzakje inleveren.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

OOK BASISSCHOOL DE WISSEL DOET MEE MET DE VASTENACTIE In de klassen komen vertelposters te hangen en ook zal er in elke klas een vastenactiedoosje staan. Het eindbedrag van alle klassen zal vermeld worden op speciale posters aan het einde van de vastenactie. In deze coronatijd is het lastig om geld in te zamelen door klusjes te gaan doen of langs de deuren te gaan, dit is ook volstrekt niet de bedoeling. Daarom hebben we voor de leerlingen wat corona-actie tips bedacht, zodat ze toch in actie kunnen komen voor de Vastenactiecampagne: “Werken aan je toekomst”. Ouders kunnen hun kinderen een filmpje laten maken waarin ze (tegen een kleine vergoeding) een verhaal voorlezen, een gek kunstje doen, recepten van zelfgemaakte cup- cakes of knutselwerkjes aanbieden. De kinderen kunnen zich laten sponsoren door eenvoudige sportoefeningetjes in en rondom het huis te doen of in een park dichtbij. Bijvoorbeeld: trap op en af, op één been staan, rondjes rond het huis of de school rennen, stelten lopen, doelpunten scoren op de speelplaats, hoeveel keer van de glijbaan af in vijf minuten. Nog goed voor ze ook! Ze kunnen een mooie tegoedbon maken voor een klusje of actie, die ze later gaan doen bij opa en oma, oom of tante. Wij hopen dat de schoolvastenactie net zo slaagt als andere jaren en bedanken u alvast voor uw medewerking. In de week voor Pasen worden de vastenactiedoosjes in de klassen opgehaald.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. VASTENACTIE In 2021 is het thema van de Vastenactie hetzelfde als vorig jaar: aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Vastenactie steunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die een opleiding hebben gevolgd, krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Kijk op www.vastenactie.nl

Namens de werkgroep vastenactie: Sjan Vissers en Marianne Lepoutre

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de liefdevolle en hartverwarmende kaarten en berichten. die wij ontvingen na het overlijden van ons mam LIES VAN DRUENEN Fijn om te weten dat ons mam zoveel harten wist te raken. kinderen van Druenen 5


ROND DE DORPSPOMP nr 543

Klokslag 10:30 opende de dagvoorzitter het gesprek. Het vorige verslag werd door de digitaal aangezetene wederom goed gekeurd, geen reacties op ontvangen, was het niet scherp genoeg of? Of juist geheel perfect. Dank voor de schrijver, want het is niet makkelijk en op een scherm mee doen en daar ook nog even een verslag van schrijven. Carnaval, De vraag hoe is het bevallen, van wat er wel georganiseerd was, was goed bevallen. Doch carnaval is natuurlijk ver te zoeken. De stichting vindt wel dat ze zichtbaar moeten blijven in deze donkere periode, helaas geen geuren, maar wel kleuren, best wel een aantal huizen waren versierd in het dorp, Horeca Geffen die dit organiseerde koos samen met wat hoogheden uit het Geffense carnaval Miranda en Toine Verstegen als de win-

naars, Gefeliciteerd. De georganiseerde Corona proef puzzelrit was een succes, al met al 42 auto’s deden er mee met minstens 2 personen de wagens met kinderen hadden hun eigen boek waardoor ze zich geen moment verveelde maar zeker ook mee moesten doen, het was schminken onder weg, kleurplaten maken, poffertjes eten, vragen maken, liedjes luisteren, enzovoorts, een heel goed opgezet geheel, zeker voor herhaling vatbaar. Uiteraard waren er ook winnaars, bij de jeugd, Tijn en Elin van Nistelrooij en bij de volwassene, Lianne Sanne en Janneke van harte. 11:11 uur was het dan zover, de mini optocht live op YouTube, een mooi alternatief op de grote optocht, en we horen al geluiden van, dat mag er altijd wel naast gehouden worden. Vele deelnemers, maar ook vele gezinnen die gekeken hebben. Het is nog steeds terug te zien op de YouTube kanalen van Stichting Rottenrijk. De winnaars volwassene CV Al(t)iet zat en bij de jeugdwagen was het CV de Gekke gasten. Voor de leden van de raad van 11, stichting bestuur en de Pompzwengels was er op maandag een wandeltocht

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


georganiseerd, geheel Corona proef, per gezin of stel een leuke wandeling door Geffen met hier en daar een hapje en een drankje. Alles op de juiste afstand. Woensdag organiseerde het bestuur nog een drive tru haringhappen. Met de auto langs komen en daar je harinkje ophalen, en natuurlijk thuis opeten. Al met al geen carnaval Toch was er reuring op de plaats waar normaal de tent stond, maar liefst enen bartafel met 2 personen op afstand, Michel van Nistelrooij en Kevin Schuurmans, en nee, dat was het toch ook niet, wat wordt het gemist in Geffen, gelukkig hebben we de “kwatet” spellen nog van de Jumbo, een samenwerking van het Rottenrijk, Krullendonk, Knollenrijk en het Ossenkoppenrijk en hun plaatselijke Jumbo’s, 4US anders carnaval. Goeie Rottenrijker Ook viel er nog iets in het klein te vieren, Leo van den Elzen is verkozen tot Goeie Rottenrijker 2021. Leo de man die het magazijn beheerd of alle spullen van hem zijn, die altijd aanwezig is als er iets gebouwd moet worden, koffiegezet moet worden met de roap, of welke werkzaamheden dan ook, vraag je het aan Leo, dan gebeurt het 200% een terechte keuze, en hopelijk kunnen we dit feestje snel met ons alle over doen. Voedselbos Geertjan van Nistelrooij en Kestrel Maher, gaven onze een uitleg over het voedselbos, de kern van onze toekomstvisie, was zeker een opsteker voor het verder uitwerken van hun plannen van het voedselbos, natuur is heel belangrijk, Kestrel de vrouw van Geertjan heeft veel studie erop zitten op dit gebied, zelf tijdens haar studie in Australië betrokken geweest in het herstel van de kikker populatie. Haar interesse ligt breed in het samenvoegen van mens en dier, de verbinding daarvan. Met de ruimte om hun huis aan de Leiweg is het idee van een voedselbos dan ook snel ontstaan, en dat is nu in een mooie stroomversnelling gegaan, de buurt is het er ook mee eens om dit te realiseren, waardoor je veel draagvlak krijgt, of juist tegenstand als de gemeente er ineens woningen wil bouwen. Zoals nu weer in een toekomstvisie wordt gegeven op DTV’s nieuws website. De buren bij Geertjan daar is 4 hectare al in het bezit van de gemeente en het groenfonds ziet het wel zitten om hier mee aan de slag te gaan.Woningbouw zal toch niet kunnen, de bomen die in het voedselbos komen mogen niet hoger dan 16 meter worden i.v.m. het windgebied van de molen. En woningbouw is daar storend in. Iets van tinyhouses dat zou wel kunnen in die regio, volledig milieu en energie neutraal. We hebben begrepen dat de gemeente Oss een ambtenaar vrij heeft gemaakt om het woord tinyhouse op te laten nemen in het “Osse

gemeenteraad woordenboek” Wat gaat er gebeuren met dit gebied, op DTV werden de plannen voor de toekomst gegeven en dan lijkt het hele gebied te worden voorzien van woningbouw. N.a.v. de woningbouwplannen is het natuurlijk zeker van belang dat de toekomstvisie die we als Stamtafel opgesteld hebben tot 2040 samen als 1 blok achter gaan staan, Stamtafel, Effe noar Geffe, Dorpsraad Geffen, Landschapsbeheer Maasdonk, Arboretum, maar zeker ook de Geffenaar enzovoorts. De Toekomstvisie staat elders in deze Torenklanken. Deze visie, nu te noemen “plan Geffen 2040” zullen we snel mee aan de slag moeten, zeker als we weten dat al een 3-tal aannemers bezig/betrokken zijn met het plan “’t Veld” 7 maart kun je aansluiten online als je mee wilt praten over onze toekomstvisie, meld je aan op onze facebook pagina voor een uitnodiging. Wat gaat er gebeuren, wie gaat wat doen, laten we samen achter mooie plannen gaan staan. Arboretum Alle bezwaarschriften zijn afgewezen, ruim 80 bomen komen erbij op de 2 hectare die erbij is gekomen rechts van het arboretum, gezien vanuit Geffen. De omwonenden krijgen een mooi bos in hun gebied, waar gewandeld kan worden waar vogels fluiten, planten groeien de bijtjes hun werk kunnen doen waar zeker ook een keer een streek evenement gehouden mag worden wat ons betreft. Wel is er wat droogteschade ontstaan in het eerste deel, wat hopelijk snel hersteld wordt. Papendijk Deze zal en paar maanden dicht gaan vanaf de rotonde tot aan de Spar zouden we vroeger zeggen, maar voor die dat niet meer weten, tot aan de huisartsenpraktijk. Nieuwe riolering komt er te liggen, de weg wordt smaller er zal een voetpad komen, er wordt al gesproken, het begin van de W59 een wandelpad van Oss naar Den Bosch. Aandacht voor Geffense ondernemers, 15 jaar friture Govers met leuke acties tot het winnen van een 50” TV, Attelier de Gouden Regen bestond 20 jaar en daar is een heus sieraad verloot onder de inzenders van foto’s van sieraden die ooit door Liesbeth van Erp - Romme is gemaakt. Carien van de Haterd was de gelukkige. De winkel van Bart de Kinderen, overgenomen en heet nu Dier en Zo, wat, lijkt wel 10x groter is geworden. Café ’t Haasje was niet versierd met de kerst en ook niet als voorbeeld met het carnaval, zou het zijn omdat het te koop staat, dus wie het wil kopen, een goede ondernemer is welkom. Hoe gaat het met de ondernemers die niet open mogen zijn door het virus, we horen positieve 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


maar zeker ook negatieve geluiden. Het enige wat de stamtafel kan doen is een hart onder de riem steken. En, waar mogelijk koop lokaal. Lokaal kopen doen we natuurlijk allemaal graag, moeten de prijzen en het assortiment ook kloppen. Hier en daar zijn er weer de nodige feestjes onder de jeugd geweest, wat ons wel zorgen baart, om uitbraken te voorkomen zouden we daar juist op moeten letten als ouders. Als deze dorpspomp is verschenen, zullen de eerste Geffenaren weer terugkomen naar de Heegt Er wordt nogal eens afval gedumpt bij de glasbak, als het glas niet in de glasbak past lever het in bij de milieustraat en dump het niet zomaar. En lege dozen, oud papier wordt gratis opgehaald, en verder, oude mondkapjes doe ze in je zak en gooi ze thuis weg. Een beter milieu begint bij je zelf. Nogmaals lees onze toekomstvisie elders in deze Torenklanken en reageer via onze facebookpagina. De volgende bijeenkomst, wij denken nog steeds digitaal zal zijn op zondag 7 maart, wil je erbij zijn, meld je aan op de facebook pagina van de Stamtafel.

Namens de werkgroep Kom d’r in wil ik reageren op de publicatie van de Stamtafel onder het kopje: buurtverenigingen in Torenklanken nummer 3. De stamtafel stelt dat er steeds meer buurtverenigingen verdwijnen en vraagt zich af wat de buurt dan nog bij elkaar houdt, gaan we naar andere vormen van ontmoeten? Lastig punt is dat er maar weinig echte ontmoetingspunten meer zijn. Wij voelen ons als werkgroep van Kom d’r in hierdoor aangesproken. Wij denken dat buurtcontacten erg belangrijk zijn o.a. voor de leefbaarheid van het dorp, voor de veiligheid van de wijk en voor de onderlinge betrokkenheid op onze medeburgers. Als Kom d’r in hebben wij als eerste en belangrijkste doelstelling: een ontmoetingsplaats te zijn voor alle inwoners van Geffen. Wij zouden dan ook als er behoefte is aan ontmoetingen op buurt niveau graag meedenken of wij dat in Kom d’r in kunnen faciliteren. We kunnen ons bv. voorstellen dat in onze huiskamer door wisselende buurtgroepen laagdrempelige “buurttafels” gehouden worden waarbij de invulling voor iedere buurtgroep anders zou kunnen zijn. Een nieuwe buurt zou dit bv. kunnen gebruiken om als buurtgenoten elkaar te leren kennen. Het kan ook alleen bestaan uit een gezellig praatje bij een kopje koffie. Graag gaan we hierover in gesprek met mensen die hier belangstelling voor hebben. Elly Smit, komdrin.geffenzorgt@gmail.com

Kom jij ons team versterken?

In Geffen, Oss, Heesch, Ravenstein, Schaijk of Berghem •‘s Ochtends o.a. BD, de Volkskrant en AD bezorgen, min.leeftijd 15 jaar •Maandag t/m vrijdag voor 07.00 uur bezorgen, zaterdag voor 08.00 uur •Vergoeding ca. € 400,- per vier weken, afhankelijk van de wijkgrootte •Startpremie € 200,- na drie maanden goed bezorgen •Gratis de krant lezen

Interesse bel: 06 150 436 15 of krantenbezorgen.nl 9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Roy van Heesch, 39 jaar. Hij woont in de Elst. 1. Een herinnering aan Geffen: De koeienkeuring tijdens Effe noar Geffe waar we vroeger met ons thuis altijd aan mee deden. Op zaterdag waren we druk met het wassen en scheren van de koeien. Op zondagochtend vroeg uit de veren, zodat we helemaal klaar stonden voordat de eerste bezoekers het terrein op kwamen.

5. Jammer dat … er zoveel winkels in Geffen verdwijnen. 6. De leukste club: De KPJ natuurlijk! 7. Ons visitekaartje: Effe noar Geffe. Maar ook de kermis en de carnaval. Niet voor niets komt de jeugd uit alle omringende dorpen voor een goed feestje naar Geffen toe. 8. Bewondering voor… de vele vrijwilligers die Geffen heeft. Mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die iets voor een ander of een vereniging over hebben. 9. Geffen is voor mij… het dorp waar ik opgegroeid ben en waar ik heel oud hoop te worden. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan … het behoud van de Gouden Leeuw. Het zou toch jammer zijn als de zaal waar we zoveel mooie herinneringen hebben, aan gezellige feestjes, carnaval, Recht vur zunne Roap en het roaplied, zou verdwijnen… Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

2. Dit zou anders moeten: De F59. Het fietspad wat midden door Geffen loopt. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties doordat niet duidelijk is wie er voorrang heeft.

Een goed begin van 2021

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk: De Elst. Waar ik opgegroeid ben en nu alweer bijna twee jaar woon.

is grateiding

4. Een mooi mens: Gert Kappen. Altijd vrolijk, een hart van goud en staat voor iedereen klaar. Dus dames…

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN De Heegt: welkom weer in Geffen nog een paar dagen, op 4 maart verhuizen de bewoners van de Heegt weer terug naar Geffen, ze komen in een mooi geheel verbouwd huis. Er is hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben, we hebben jullie gemist. Zelfs de tuin is opgeknapt, als het weer het toelaat, kunnen ze zelfs op het terras buiten zitten. Vijfdaagse vakantie naar Blankenberg in april: een dezer dagen ontvangen de mensen die zich daarvoor hadden aangemeld, bericht van Brabant Express over het verder verloop van deze al 2x verzette reis. Nu is daar nog niets over bekend bij ons. Bij het inleveren van de kopij voor de Torenklanken wisten we nog niet of er meer mogelijk is over onze activiteiten. Onze leden hunkeren naar onderling contact en verbondenheid. Toch zullen we nog even ons geduld moeten bewaren, helaas. Het is een vervelende periode waarin we wereldwijd verkeren maar we hopen dat ons gedrag en het vaccin ertoe kunnen leiden dat de pandemie een halt toegeroepen wordt. Er helaas ook oplichters bezig zijn om senioren te benaderen i.v.m. het coronavaccin. Zij vragen om een digitaal betaalverzoek zodat er sneller gehandeld kan worden door G.G.D. en huisartsen. Het is echter zo dat er nooit betaald hoeft te worden voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt ben voor coronavaccin ontvangt u een brief met telefoonnummer van de G.G.D. en kunt u een afspraak maken. Wat wel fijn is, het vaccineren is gestart en inmiddels zijn al vele ouderen gevaccineerd, zeker voor de eerste keer. Als al onze ouderen twee prikken hebben gehad en het aantal besmettingen daalt, kunnen we plannen maken voor enkel activiteiten.Tot die tijd: Houd afstand en blijf gezond. Tot slot willen wij ieder heel erg bedanken die alle richtlijnen van het RIVM gevolgd heeft. Alleen SAMEN kunnen wij dit virus overwinnen. Let goed op jezelf en op elkaar en mocht je behoefte hebben aan extra ondersteuning of een praatje dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze (bestuurs) leden. De zieken onder ons wensen wij een spoedig herstel en onze grootste wens is: BLIJF VOORAL GEZOND

ROOI OORTJES NR. 50 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij

Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, omdat we nog steeds in een lockdown zitten. Na onze winterslaap, pikken wij de draad weer op ... # Corona Het aantal besmettingen blijft onverminderd hoog.Vooral de zgn. ‘Engelse variant’ houdt de gemoederen bezig. De basisschool is weer open, maar er is nog steeds een avondklok. Misschien mogen we binnenkort weer naar de kapper. 80+ ers krijgen in de Brabanthallen de eerste vaccins toegediend. Als iedereen in Geffen geïnjecteerd is (september 2021???), keert ‘het gewone dorpsleven’ hopelijk weer terug. # Kliko’s Vandaag de nieuwe, grijze kliko voor restafval ontvangen in het kader van nieuw afvalbeleid, waarover de gemeenteraad dit najaar haar ei gelegd heeft. Kort samengevat komt het erop neer, dat in Geffen de klok 20 jaar wordt teruggezet: burgers gaan méér betalen, maar de service wordt minder én het scheiden van afval wordt niet beloond (alléén frequentie kliko’s aanbieden, maar niet de aangeboden hoeveelheid afval in kilo’s worden namelijk gemeten). Het wordt een uitdaging; de kleinere, grijze klliko wordt maar 1x per 3 weken geleegd! Het PBD afval (plastic, blik en drinkkartons > voorheen oranje kliko, binnenkort in zakken) en GFT afval (groente-, fruit- en tuinafval > groene kliko) worden tweewekelijks opgehaald. # Carnaval 2021 Officieel was er met Carnaval vanwege Corona in het olling Rottenrijk ‘hillemol niks te doen’. Er waren wél een Carnavalskrant, H. Mis, een Puzzel-Rit en een digitale Mini-Optocht. En wij lazen ôk nog, dat Leo van den Elzen dees joar ‘Goeie Rottenrijker’ geworre is; hartelijk gefeliciteerd, Leo! # Arboretum Goed nieuws over het Arboretum aan de Kerkesteeg; de bezwaren uit de buurt zijn van tafel en daarom kan het bomenpark met 2 hectare uitbreiden in de richting van de Weverstraat. Binnenkort worden 60 nieuwe bomen geplant.Vanwege Corona zonder officiële ceremonie. Straks in het najaar, waarschijnlijk in november, worden er nog eens 25 stuks geplant op een Boomplantdag, waarbij hopelijk weer publiek aanwezig kan zijn. Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over #Dorpshart en mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … Met vriendelijke groet, ’t Rooi Hundje, 073-5324628

11


TOEKOMSTVISIE: GEFFEN IN 2040 Waarom dit geschrift? Er gebeurt veel in de omgeving van Geffen. Maar er wordt geen samenhangende richting gegeven over al die toekomstplannen op lange termijn; ad hoc besluiten overheersen. Winkels sluiten en cafés ondervinden terugval of zijn gesloten. In het buitengebied rukken windmolens en industriegebieden op. Het dorpsplein wordt steeds saaier. Kortom, er moet een nieuw élan worden gevonden. De huidige Corona-rust is aanleiding en geeft ons de kans om ons te beraden op een visie over wat we in de komende 20 jaren met ons dorp kunnen doen om de vitaliteit en leefbaarheid op een hoger niveau te brengen. De discussies daarover moeten op gang komen en de Stamtafel heeft de situatie verkend en een voorzet geleverd. Quo vadis, waar gaan we naartoe? Vroeger Veel eeuwen was Geffen een rustig dorpje en een zelfstandige gemeente. Boeren en bouwvakkers overheersten het beeld. Boerderijen in het buitengebied; veel zelfgebouwde, grote woningen in de kern. Een klein industriegebiedje en een flink aantal winkels. Een kerk met twee missen op zaterdag en drie op zondag. Twee scholen en een klooster, waar de ouderen werden verzorgd. In 1992 ontstaat Maasdonk, een fusie van Nuland, Geffen en VinkeI. Geffen heeft daarin een centrumfunctie met gemeentehuis en brandweerkazerne, verder verandert er niet zoveel. De korte afstand tussen de inwoners en hun gemeenteraad en -bestuur zorgt dan nog voor betrokkenheid bij het wel en wee van het dorp. Maar in die tijd ontstaat ook een beweging van economische schaalvergroting. Agrarische bedrijven verminderen in aantal en worden groter; dat geldt ook voor andere bedrijven en winkels.Van vijf kruideniers (Van de Goor, Van Rooij, Leijten, Schuffelers,Van der Doelen) naar één Jumbo is een sprekend voorbeeld. Politiepost en bankfiliaal verdwijnen. De voorzieningen kalven langzaamaan af. Na Maasdonk In 2015 is Maasdonk alweer verleden tijd. En dan gaat er wel wat veranderen. Nuland en Vinkel vormen een groot uitbreidingsgebied van Den Bosch; ver van het historische en economische hart van deze prachtige stad. Geffen wordt onderdeel van Oss met z’n vele kernen.We zijn redelijk tevreden met de grootstedelijke voorzieningen, maar er vinden ondertussen grote veranderingen plaats. De A59 en de A2 worden opgekrikt tot snelweg en worden steeds drukker. In Heesch wordt begonnen met “Heesch-West”, het plan voor een groot industrieterrein onder regie van Oss en Den Bosch. In de nadagen van Maasdonk schuift het terrein steeds meer naar het westen en als het plan in procedure komt

12

blijkt er eerder sprake te zijn van Vinkel-Noord. Zware industriecategorieën, drie windmolens, sluipverkeer; we lijken de consequenties pas laat te zien. De energietransitie leidt tot plannen voor een ‘duurzame polder’: 24 windmolens bij Nuland en 13 tussen Geffen en Lith bepalen straks de skyline en het landschap. Oss ziet ruimte om een rampzalig Maasdonks plan - ruimte geven aan woningen in het natuurgebied tussen Geffen en Oss - maximaal te benutten. Onder het mom van natuurontwikkeling verrommelt het landschap in ernstige mate en worden er alweer nieuwe plannen voor ‘hofjes’ in dat buitengebied gesmeed. Geffen wordt bovendien als ‘groeikern’ aangewezen; we mogen qua woningen harder groeien dan voor de eigen bewoners nodig is. Toepassing van de wet voorkeursrecht heeft inmiddels plaatsgevonden voor een deel van het beoogde natuurgebied Oss-Geffen. Van oudsher heeft Geffen een schraal en eenzijdig landschap, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Gras en eikenbomen overheersen; van biodiversiteit lijkt men zich tot nog toe weinig aan te trekken. Kleinschalige natuurontwikkelingen maken het inmiddels wel mooier en op papier wordt er een aaneengesloten natuurgebied gecreëerd tussen Arboretum, Geffense Bosjes en het land van T’osse. In het centrum zijn de scholen opgegaan in de Wissel, gecombineerd met gemeenschapshuis de Koppellinck en wordt het oude gemeentehuis verbouwd tot appartementengebouw en verdwijnen langzaam nog meer winkels en horeca. Uithoek? Geffen en Nuland zouden een groene buffer worden tussen het stedelijke Oss en het stedelijke Den Bosch. Maar als je alles bij elkaar optelt, heeft het meer het karakter van een uithoek, waar veel ongewenste ontwikkelingen langzaam samenklonteren. In het zwartste scenario ligt Geffen straks ingeklemd tussen een vol windmolenpark, een industriegebied met zware industrie, een drukke en luidruchtige rijksweg en naar het westen uitbreidende, stedelijke wijken van Oss. Door het gebrek aan ruimtelijke regie verrommelt het laatste beetje van het dorp steeds verder en verschrompelt de groenstructuur.“Moerdijk” in het oosten. Kortom: tijd om de regie meer in eigen hand te nemen ; een samenhangend beeld neerzetten over waar we over 20 jaar willen staan, daar standvastig naar toe werken en afdwingen bij de gemeente.We kunnen de bestaande regionale ontwikkelingen rondom ons dorp niet meer tegenhouden; de inzet moet zijn om ze goed in de gaten te houden, heel goed in te passen in het landschap en waar nodig actie te ondernemen. De toekomst: een prachtig woondorp De hoofdrichting is een prachtig woondorp. In het


buitengebied wordt de natuur verder versterkt. Er is weinig of geen plaats voor meer industrie, omdat we die concentreren in “Heesch-West”. Landbouw alleen ten noorden van de spoorweg. Ruimte voor een bescheiden groei van het aantal woningen in en om een mooie, groene dorpskom. Een mooie dorpskern die geleidelijk over gaat in een prachtig natuurgebied: een beweging van “Moerdijk” naar “Oisterwijk”. Dorpskern Goed wonen staat voorop in het dorp. Onze historische dorpskern wordt maximaal beschermd, karakteristieke panden en bomen blijven bewaard. Het groen in de kern wordt versterkt en mooier gemaakt, oude wielen hersteld. Het dorpsplein is prachtig groen, is gezellig en een ontmoetingsplaats bij uitstek. We combineren ‘prachtig woondorp’ met een permanente uitstraling als die van ‘Effe noar Geffe’; niet slechts een weekend lang, maar 52 weken. Deze sfeer wordt vertaald naar de opbouw van centrum om daarmee nieuwe vitaliteit binnen te halen. De horeca is gevarieerd en trekt ook mensen van buiten. Het kleine winkelcentrum richt zich op voedsel uit de streek , tweedehandse en vintage artikelen en horeca. Een combinatie van kleine ondernemingen die zich richten op de nostalgische sfeer als die van Effe noar Geffe, gecombineerd met nieuwe voedseltrends en de circulaire economie. Streekproducten staan centraal; boeren uit de buurt verkopen hun steeds uitgebreidere assortiment.Tweedehandswinkels, kunst, antiek, boeken, platen aan de andere kant. Regelmatig culturele activiteiten, die aansluiten bij deze thema’s. Er wordt ook samengewerkt met mensen met een beperking, die de ruimte krijgen om hun steentje bij te dragen in deze cultuur. Het huidige industriegebied is een combinatie van kleinschalig werken en wonen; ondernemers die dat willen mogen hun bedrijven ombouwen tot woonbestemming. Als industriële bedrijven hard groeien, verhuizen ze naar Heesch-West. De Koppellinck is de hele dag open en hier zijn een aantal activiteiten gecombineerd. Zowel binnen als buiten gebeurt er van alles en op het terras kun je gezellig bijkletsen. Om elkaar nog meer te ontmoeten zijn alle sportkantines samen gevoegd en ook hier ontstaan telkens nieuwe samenwerkingsinitiatieven. De randen van het dorp hebben prachtige bomenrijen; de lindes zijn nationaal erfgoed geworden. De kerk staat er in volle glorie als multifunctioneel ontmoetingscentrum met voorstellingen, vieringen, exposities. In de pastorie huist het hoofdkantoor van de dorpscoöperatie die dit allemaal coördineert. Beginnende ondernemers en boeren met streekproducten kunnen hier hun waren verkopen in moderne buurtwinkeltjes. Wonen Qua uitbreiding van het aantal woningen kiezen we voor kleine uitbreidingen. Fysieke aansluiting bij Oss is

uitgesloten en de bebouwing van het buitengebied moet direct stoppen. Aan de rand van de dorpskern (bij Riet Friet) is een bescheiden uitbreiding mogelijk, maar de grootste groei zien we achter het sportveld langs de spoorweg. Hiermee wordt de kern versterkt zonder dat het ten koste gaat van natuur. Qua aantallen denken we aan maximaal 100 bij het sportveld en 50 bij het Geffens Veld. Het gaat dan vooral om kleine huizen voor een-en tweepersoonshuishoudens en starters; ongeveer 30 % is sociale huur. Er is ruimte voor tiny houses, voor mensen die niet veel ruimte nodig hebben. Er zijn al voldoende grote woningen in Geffen, die bovendien door de vergrijzing steeds meer op de markt komen. Iedereen is welkom in Geffen; diversiteit versterkt de kracht van een dorp. We zorgen voor huisvesting, werkgelegenheid en dagbesteding voor mensen met een beperking, zodat die hier kunnen blijven wonen.We betrekken nieuwe Nederlanders bij deze ontwikkelingen en geven ze daar ook kansen. Uit welk land je ook komt, welke beperking je ook hebt; als je een steentje bijdraagt aan onze gezamenlijke ontwikkeling is er plaats voor je. Mensen die vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten krijgen ruime mogelijkheden voor alternatieve woonvormen. Ten noorden van de spoorweg Ten noorden van de hoogspanningsleiding handhaven we een krachtige agrarische sector in combinatie met duurzame energie van windmolens, Zo min mogelijk zonneparken om landbouwgrond te sparen, maar wel de daken van stallen en bedrijven maximaal benutten.Als er toch windmolens moeten komen, dan maar zo dicht mogelijk bij elkaar. Dat betekent: in het verlengde van het windmolenpark dat Den Bosch gaat oprichten in Nuland. Op die manier houd je toch een zo open mogelijk zicht op de rest van de polder. En zo ver mogelijk van de bebouwde kom, in ieder geval ruim achter de hoogspanningsleidingen en zo dicht mogelijk bij elkaar. In de polder krijgen de boeren de ruimte voor een diversiteit aan agrarische bedrijven. Ze worden gestimuleerd om maatregelen te treffen, die de biodiversiteit versterken. In de directe omgeving van de Hertogswetering combineren we landbouw met de groeiende schoonheid van het polderlandschap. Het gebied ten noorden van de dorpskern (globaal ergens tussen spoorlijn en hoogspanningsleiding) wordt omgebouwd tot een natuurlijke buffer- en overgangszone.We willen niet dat er alleen maar weiland is tussen de gigantische windmolens en het dorp. Bospercelen en dijkstructuren kunnen de verspreiding van het geluid van windturbines beperken. Bovendien vrezen we dat de biodiversiteit terugloopt door de windmolens, wat in de directe omgeving gecompenseerd moet worden. Een combinatie van landelijk wonen en natuur dus. De 13


mensen die er wonen worden ondersteund met die omvorming naar nieuwe natuur en zo mogelijk bijpassende kleinschalige werkgelegenheid, gericht op voedselvoorziening. Er komen subsidies beschikbaar voor de aanplant van bomen en kleinschalige voedselvoorziening. 10 % van de opbrengst van de windmolens vloeit naar een compensatiefonds, dat beheerd wordt door de dorpscoöperatie. Inwoners van Geffen krijgen korting op de stroom die de windmolens leveren.

Waterlaat komt vanaf de Cereslaan tot de geluidwal bij Nuland achter de bedrijven die daar gevestigd zijn een grote geluidswal met aan de snelwegkant zonnepanelen en aan de andere kant groen; niemand ziet dat het een kunstwerk vol bomen en struiken is. De energie die opgewekt wordt met de zonnepanelen, wordt gebruikt om gemeenschappelijke voorzieningen zoals lantaarnpalen in het dorp van stroom te voorzien. De Geffense bosjes en het buitengebied worden weer het stille rustgebied dat het ooit was. Bij de plas worden alle hekken weggehaald en ontstaat een mooi open gebied, waar iedereen welkom is. De aloude ‘kapvergunning’ wordt weer ingevoerd om te voorkomen dat er straffeloos bomen gesloopt worden, die met veel moeite tot stand gekomen zijn. De kern van het verhaal Om te voorkomen dat Geffen een nieuw “Moerdijk” wordt en een eigen karakter wordt afgenomen moeten we weer meer zelf de regie claimen. Onze droom over de toekomst is een prachtig woondorp, helemaal in het groen, waar de nostalgie van ‘Effe noar Geffe’ verbonden wordt met de nieuwe economie van circulariteit, kleinschaligheid en streekproducten. Hierdoor ontstaat een nieuwe middenstand, wat ook voor een vitale kern kan zorgen. Een prachtige parel te midden van grote, moderne ontwikkelingen. Een voorbeeld van hoe je oud en nieuw uitdagend kunt combineren.

Buitengebied, zuidelijk van de spoorlijntussen Oss en Geffen. De huidige natuurontwikkeling wordt versterkt om het schadelijk effect op de natuur van Heesch-West zoveel mogelijk te compenseren. De natuur van de Geffense bosjes wordt nu al aangetast door het uitzicht op de bedrijvigheid aan de andere kant van de A59 en de herrie van die snelweg. Tussen Geffense bosjes, Papendijk en Waterlaat ontstaat een ‘meer dan 1000 bomenbos’, afgewisseld met kleine weilandjes, hagen en andere kleinschalige zaken die de biodiversiteit versterken. Er is geen ruimte voor nieuwe grote agrarische en andere bedrijven en bestaande worden weggekocht. Voedselbossen, pluktuinen en boomgaarden worden afgewisseld met een traditioneel heggen landschap. Langs de

14

Lukt het even niet om boodschappen te doen? Voel je je wel eens angstig of eenzaam? Heeft u hulp nodig bij dagelijks eten koken? Heb je onlangs afscheid moeten nemen van iemand? Slaap je slecht?

KORTOM, KUN JE EEN HELPENDE HAND OF LUISTEREND OOR GEBRUIKEN? Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers, vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar! www.ons-welzijn.nl

088 374 25 25


NIEUWS VAN KOM D’R IN We beginnen met een positief bericht: de eerste ouderen zijn in Geffen inmiddels gevaccineerd. Als de aanvoer van vaccins door blijft gaan zullen er de komende periode meerderen gaan volgen. Door de GGD worden de oudere leeftijdsgroepen van hoog naar laag opgeroepen. Zij krijgen het Pfizervaccin. De huisartsen starten met het oproepen van de 64-63 jarigen, deze krijgen het Astra Zenica vaccin. Dit geldt ook voor enkele specifieke doelgroepen met een hoog risico in de jongere leeftijdsgroep. De komende maanden zullen dan de meest kwetsbare mensen gevaccineerd zijn. Dat heeft gevolgen voor het afschalen van de maatregelen en dus ook voor het opengaan van Kom d’r in. Voorlopig zitten we echter nog in de loc down en kunnen wij alleen maar zorgen dat we klaar zijn voor het moment dat we weer open mogen. Daarom vragen we onze gastvrouwen om zich alvast voor te bereiden op de herstart. Naar aanleiding van de vorige oproep in Torenklanken hebben we al een enthousiaste reactie binnen.We herhalen bij deze onze oproep nog een keer om eens na te denken of ook jij wat zou kunnen betekenen voor Kom d’r in. Onze vrijwilligers vormen een enthousiaste club, waar zowel gasten als werkgroep veel waardering voor hebben. Het is een zinvolle activiteit en je zult er veel voldoening en vriendschappen voor terug krijgen. Je kunt je aanmelden via ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com of via één van onze werkgroep leden.We gaan graag het gesprek met je aan. Op 8 maart weten we of de maatregelen versoepeld worden en we weer open mogen. Houdt daarom de berichten op onze Facebook pagina en Geffen.nl in de gaten. Daar zullen we laten weten als Kom d’r in weer open kan, want de volgende Torenklanken verschijnt pas op 17 maart. Nog even volhouden dus en hopelijk tot spoedig ziens!

BOMEN PLANTEN OP HET ARBORETUM. EINDELIJK. De vergunningsprocedure is doorlopen voor de uitbreiding van het Arboretum met een positieve uitkomst voor het Arboretum. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar nu kunnen de bomen dan ook werkelijk de grond in. I.v.m. de Covid-maatregelen kunnen er helaas geen gebruikelijke Boomplantdagen plaatsvinden. HOE VERLOPEN DE BOOMPLANTINGEN DAN? Met de boomplanters zijn twee opties besproken. Medewerkers van het Arboretum planten de boom op korte termijn, zonder aanwezigheid van de boomplanters.Voor deze optie heeft het grootste deel van de boomplanters gekozen. Een klein aantal boomplanters wacht liever tot de Boomplantdag in november, waarbij zij de boom met bijbehorende ceremonie willen planten (ervan uitgaande dat dit in het najaar wat betreft Covid-maatregelen weer mogelijk is). WANNEER WORDT GEPLANT? I.v.m. de Covid-maatregelen kan niemand worden uitgenodigd voor de boomplantingen en om te voorkomen dat tijdens het planten van de bomen drukte zal ontstaan, geeft het bestuur geen data door aan de boomplanters, vrijwilligers of pers. De bomen zijn besteld en zodra deze zijn geplant, worden de boomplanters direct op de hoogte gebracht. TOT SLOT: Het bestuur van het Arboretum is bijzonder blij dat de uitbreiding een feit is en dat zij de boomplanters, die zo lang hebben moeten wachten, eindelijk de bomen kunnen laten wortelen op Geffense grond. Zodra de maatregelen worden versoepeld, zullen de Vrijwilligersdagen weer worden opgepakt, waarbij weer kan worden samengewerkt aan een mooie stukje Geffens groen.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

Draagt u het Arboretum Geffen een warm hart toe? Word dan Vriend van het Arboretum en kijk op www. arboretumgeffen.nl/steun-ons Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


HET VOEDSELBOS. DEEL 3 Het is mooi de positieve reacties in het dorp te horen over de komst van Het Voedselbos. Nieuwsgierig lopen we er langs, we zien de reeds geplante boompjes, de dieren in de wei. In gedachten zien we al de prachtige bloesembomen, de rijpe vruchten in de nazomer en de herfst. Nu al ervaren we het voedselbos als een nieuw stukje rijkdom in ons dorp. Dat is ook precies de bedoeling die Geert-Jan en Kestrel hebben met dit plan, een bos waarin op afspraak activiteiten georganiseerd gaan worden. Het voedselbos wordt aangelegd op hun grond. De Gemeente en de Provincie stimuleren dit mooie toekomstgerichte, milieuvriendelijke initiatief door subsidie te verstrekken. Van dat geld hebben ze de duizenden bomen gekocht. Kestrel verwoordt heel mooi dat je nooit eigenaar bent van je natuurlijke omgeving. Daar mag iedereen van genieten, die is van ons samen. Ze gebruikt het woord ‘stewardship’, rentmeesterschap in de betekenis van ‘verzorger en onderhouder van de aarde’. “Wij zijn de beheerders en zijn er verantwoordelijk voor dat we goed met de grond omgaan. Op een natuurlijke manier zodat de aarde kan herstellen en gezond wordt doorgegeven aan de volgende generatie. We werken samen met de natuur en niet er tegen in. Dat is de reden waarom we bekendheid willen geven aan dit project. Laten zien hoe het ook kan met voedselproductie. We willen mensen inspireren”, zegt Kestrel. Het is een prachtige, maar ook een omvangrijke klus. Daar staan ze gelukkig niet alleen voor. Twee enthousiaste jonge mensen werken als vrijwilliger mee: Freek Kusters (34) en Jeske Krens (32). Ze wonen tijdelijk in een knus huisje op het erf van Geert-Jan en Kestrel. Ze waarderen het prachtige uitzicht, het voedselbos aan de zuidkant en richting het westen zien ze de skyline van Geffen met de molen en de markante kerktoren. Schitterend toch, een mooie plek om te werken en te wonen.

“de vrijwilligers Jeske Krens en Freek Kusters”

Het roer gaat om Het verhaal van Freek en Jeske is zeker de moeite waard om te vertellen. Hoe zijn ze op het pad gekomen van Geert-Jan en Kestrel en wat zijn hun dromen en plannen? Ze zijn allebei in een grote stad geboren, Arnhem en Tilburg. Jeske heeft altijd in de stad gewoond. Maar er was ook van jongs af aan al een verbondenheid met de natuur. Met hun ouders gingen ze als kind vaak naar buiten, naar de bossen, de bergen, de heide en de polders. Freek en Jeske hebben elkaar tijdens hun studie leren kennen. Ze studeerden beide Communicatiewetenschap. Na de studie kreeg Freek een baan bij een grote supermarkt en Jeske bij een Adviesbureau. “We hadden serieuze banen”, vertelt Freek, “maar toen we eind twintig waren begonnen we ons toch af te vragen of dit het wel was wat we wilden met ons leven. We droomden erover iets totaal anders te gaan doen. Even afstand nemen, op reis gaan en ontdekken hoe elders op de wereld mensen leven en werken.Wat is werkelijk belangrijk om gelukkig te zijn? Zijn wij hier wel goed bezig met die hoge werkdruk, veel stress en burn-outs bij jonge mensen? Veel geld verdienen, carrière maken en materiële rijkdom zou ons niet echt gelukkig maken! En dus ging het roer om. “We hebben onze banen opgezegd en gingen voor één jaar op reis”, zegt Jeske.“We hadden Spaans geleerd en reisden door landen in midden Amerika en Zuid-Amerika en daarna door de zuidelijke landen van Afrika. Natuurlijk hebben we in het begin ook de toerist uitgehangen. Nieuwe plekken bekijken, hiken, rondtrekken. Maar al gauw besloten we om tijdens onze reis ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo verbreedde we onze horizon en konden tegelijkertijd met minder geld langer blijven. Je koopt in feite tijd”, zegt Jeske. Zo hebben ze tijdens hun reis twee werkprojecten gedaan. Het eerste: werken op een permacultuurboerderij in de bergen van Colombia. “We woonden in een hutje en werkten mee aan het moestuinieren, herbebossen en bio-constructies maken, zoals b.v. van palmbladeren daken maken. Permacultuur is een ontwerpmethode waarbij je de natuurlijke leefomgeving zodanig inricht dat het ecologisch duurzaam is en ook economisch stabiel. Je werkt met de natuur samen i.p.v. er tegenin. Je moet de natuur als inspiratiebron zien. “We hebben op die boerderij in Colombia enorm veel gezien en geleerd en je merkt dan ook dat er op veel plekken op de wereld mensen hiermee bezig zijn”, zegt Freek enthousiast. “Er zijn zoveel mooie voorbeelden van dergelijke projecten, ook hier in Nederland in onze eigen omgeving”. Het tweede werkproject dat ze ondernamen was in Zuid-Afrika in de buurt van Kaapstad. “Daar werkten we op een geitenboerderij. Het was in een vrij dor en droog gebied, maar de geitenboerin wist er een groene oase van te maken. Ze herstelde het land door goede wateropvang, bomen aanplanten, een groentetuin aan17


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

18-12-2020 10:17:35

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

de mogelijkheden via

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

torenklanken@geffen.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

T. 073-532 28 75

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


leggen en met haar geiten kon ze het economisch redden door de melk te verkopen. “Wij hebben daar de geiten gemolken, het land bewerkt en de groentetuin verzorgd,”vertelt Jeske. En... het was ook daar, dat ze via facebook de vraag van Kestrel zagen die op zoek was naar vrijwilligers voor het voedselbos in Geffen. Dat was het wat ze zochten!! Welwillende werkers In december 2019 kwamen Freek en Jeske terug van hun wereldreis en sinds maart 2020 wonen ze in Geffen. Het klikte al snel tussen Geert-Jan, Kestrel, Freek en Jeske. Ze vullen elkaar geweldig aan en brengen ieder hun eigen expertise in. “Jeske en Freek zijn ‘Wwoofers’”, zegt Kestrel.Weer zo’n woord dat wij niet kennen maar dat meteen de essentie aangeeft van waar het om gaat.Wwoof = willing workers on organic farms ofwel welwillende werkers op een organische boerderij. “Jeske en Freek hebben oprechte interesse, ze zijn enthousiast en voelen zich verantwoordelijk. Precies datgene wat een ‘wwoofer’ heeft.We zijn heel blij met hen”, zeggen Kestrel en Geert-Jan. Freek en Jeske zijn bij terugkomst in Nederland allebei voor drie dagen gaan werken. Jeske heeft een eigen bedrijfje als trainer/coach persoonlijke ontwikkeling en Freek werkt bij een biologische supermarkt.“We geven nu veel minder uit aan materiële spullen en kunnen daardoor ook minder gaan werken. En we kunnen ook nog sparen om op termijn zelf een voedselbos of iets soortgelijks te beginnen”. Een droom waaraan ze nu al werken. “Ik maak graag mooie dingen en ik wil ook tijd besteden aan mijn hobby’s zoals b.v. muziek maken”, zegt Freek. Hij is basgitarist in een band. Beiden zijn volop bezig om zich verder te verdiepen in regeneratieve voedselproductie.“We lezen veel, bezoeken projecten en leren vooral heel veel van Kestrel”, zegt Freek. Want een voedselbos aanleggen is niet zo gemakkelijk als je misschien denkt. Het vraagt veel kennis over de natuur om het op de goede manier aan te pakken. De bomen worden zo geplant dat ze allen voldoende zonlicht krijgen, de hoge bomen in het noorden, lager wordend naar het zuiden. Op het land zijn hogere en lagere delen aangebracht omdat sommige bomen natte grond nodig hebben, anderen weer droge grond. Je moet rekening houden met het grondwater, de windrichting, met de bestuiving van de verschillende soorten. Het was een enorme puzzel om uit te werken waar welke bomen moesten staan. Daar hebben ze met z’n vieren keihard en met heel veel plezier aan gewerkt.“Het is werk waar je geen stress of een burn-out van krijgt,”zegt Freek. “Je krijgt er juist energie van want het is betekenisvol en het geeft je veel voldoening”. Een studiegroep vanuit de Universiteit van Wageningen heeft ook aan dit project meegewerkt.

Het ontwerp van het exotische deel van het voedselbos is met name afkomstig van Jeske en Freek. Zo komt er veel kennis samen vanuit de hele wereld, vanuit Australië, Colombia en Afrika. Dit alles op een stukske Geffense grond. Dat zouden Jan en Marie van Nistelrooij nooit hebben gedacht. En wat vullen deze vier enthousiaste en ambitieuze mensen elkaar mooi aan. Kestrel is het creatieve brein, Geert-Jan de bruggenbouwer en netwerker, Freek werkt de plannen uit, organiseert de plantdagen en Jeske zorgt voor de uitleg, presentatie en communicatie. Freek en Jeske hebben onlangs besloten er nog een jaar in Geffen aan te plakken. En dan zorgt Geert-Jan er wel voor dat Freek ons tijdens ‘Effe noar Geffe’ trakteert op een muzikaal optreden. Zo gaat dat in een dorp. We kunnen veel van deze jonge mensen leren. Zij durven het roer om te gooien om een leven te leiden wat hen werkelijk gelukkig maakt. Ongetwijfeld zullen ze later met een warm gevoel terugdenken aan de tijd toen ze nog droomden over hun eigen voedselbos, op het houten bankje voor hun huisje, kijkend naar de ondergaande zon in het westen, naar de skyline van een Brabants dorpje met de molen en een mooie oude kerktoren.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (59) Genade en liefde zijn ons toegezegd: Dit zijn woorden van emeritus Paus Benedictus XV1, ( de paus die om gezondheidsredenen eerder aftrad, die daarvoor kardinaal Ratzinger was, nog steeds in Rome verblijft.) Een uitspraak van hem is: Een belangrijke drijfveer bij het bekeringswerk van de heilige Ignatius en zijn jezuïetenorde, in en buiten Europa, was om mensen die God en de Kerk niet kenden niet aan hel en verdoemenis prijs te geven. Laten wij afstand nemen van zulke sombere, zelfs “lugubere” gedachten, zegt Ratzinger in zijn tweede preek in Munster, 1964, over christen zijn. Verdeel de wereld niet in een deel dat verlost wordt en een deel dat verloren gaat. Ook buiten de Kerk kun je een goed mens zijn en zalig worden. Er zijn net zoveel wegen naar God als er mensen zijn, zegt de kardinaal! Heeft het dan nog zin christen te zijn met al zijn lasten en verplichtingen? Het antwoord van Ratzinger is heel vrij: waarom zou je het geloof alleen maar als een last zien, een presentatie, terwijl het ook een licht is dat ons een weg wijst, en zin geeft aan ons bestaan. Doorbraak. De moderne mens ziet de wereld als een wordingsproces, met beslissende keerpunten, het ontwaken van de “geest”, van het “bewustzijn”. De menswording van God is zo’n doorbraak, niet van natuur naar geest, maar van een Schepper die zijn oog laat vallen op zijn schepsel, op het uitverkoren Israël, in een liefdevolle beweging naar de mens, in een werkzame dienstbaarheid. Christen zijn is ja zeggen tegen die relatie, leven die beweging, meewerken aan een dienst die tot “een nieuw bestaan, tot een voor elkaar” leidt. De Kerk mag nooit op anderen neerkijken, zich op de borst kloppen. Het christendom is geen trots, exclusief bezit voor jezelf. Geloof is een dienst aan anderen! Christen zijn is wegtrekken, vertrouwde bestaan, loskomen van een bestaan voor jezelf. De grondbeweging van het christen zijn is de liefde, wegbreken “uit de engte van je eigen ik naar de ruimte waar je er bent voor anderen”. Pas als de graankorrel sterft, brengt hij

vruchten voort. Het leven van Christus, zijn dood en opstanding, is een daad van uiterste liefde. In de Eucharistie is Hij aanwezig en roept Hij ons op in te voegen in de wet van de liefde. Zijn liefde gaat uit “naar ieder menselijk gelaat, hoe gekwetst en geschonden dat ook is”. En als wij schuldig zijn, die liefde onwaardig? Dat is altijd de vrees geweest die het leven van veel christenen versomberd heeft. Ratzinger is hier heel stellig. Het geloof geeft een vreugdevolle zekerheid die onze vrees wegneemt. Er is ons zoveel “toegezegd over liefde en genade”.Wij hebben in onze verkondiging de parabels over Gods vergeving en goedheid “al te zeer geneutraliseerd en met garanties omgeven”, vanuit “een verkeerde pedagogische-morele vreesachtigheid”. Wij hebben “de vermetelheid van die parabels over de herder die op zoek gaat naar het verloren schaap.Telde de Heer niet Levi, de tollenaar, en Magdalena, de prostituee, onder zijn volgelingen? De barmhartigheid van God, in Christus verschenen, is zo rijk dat ze alle mensen kan raken, en tot werktuigen van diens barmhartigheid kan maken. “Daartoe zijn wij christen.” Laten we deze woorden ons eigen maken in deze 40 dagen van vasten. In Christus met u verbonden. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

Zorg altijd bij u in de buurt

De mooiste momenten buiten.

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

www.thuiszorgpantein.nl

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

1/2 pagina

e 40,-

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad kwam, voor corona, één keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Nu vergaderen we al bijna een jaar digitaal, eens per twee weken. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd, besproken. - Rest en GFT Kliko’s: onze kliko’s worden op dit moment vervangen voor varianten voorzien van een chip. De meeste huishoudens moeten het vanaf nu ook met een kleinere restafval container doen, dit is een gevolg van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Bij de GFT-container was het wel mogelijk om voor een ander formaat te kiezen, deze keuze kon begin dit jaar worden gemaakt. Heb je niet het formaat GFT-container van jouw keuze ontvangen, dan kun je dit vanaf half april melden bij de gemeente. - Oranje Kliko: deze moeten we helaas inleveren. De gemeente haalt de containers op en na controle en schoonmaak kun je deze voor een bedrag van tien euro weer terugkopen. Wij mogen deze verkoop voor de geffenaar in Geffen regelen. Dit komt op het volgende neer: • De container wordt begin 2021 opgehaald door de gemeente (februari-maart) • Wij gaan inventariseren wie er graag een container terug wil kopen (maart-april) • Op één zaterdag brengt de gemeente de containers naar Geffen en op deze dag kun je de bestelde container betalen en ophalen (maart-april) We houden je via onze kanalen op de hoogte. - Visie Geffen 2040: in deze Torenklanken kan je de visie Geffen 2040 lezen van de Stamtafel. De dorpsraad waardeert dit initiatief en zal het stokje overnemen om tot een visie te komen die door de hele gemeenschap wordt gedragen en waar ook de gemeente achter kan staan. - Geffen Zuidoost: De vraag naar woningen voor jong en oud in Geffen is groot. De gemeente gaat een nieuwe woonwijk ontwikkelen aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk komen ongeveer 250 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. De verwachting is dat er eind 2022 met de bouw van deze woonwijk kan worden gestart. - Papendijk Noord: vanaf maandag 8 maart zijn Aannemingsbedrijf T. Van de Haterd en Brabant Water

begonnen met de herinrichting van de Papendijk Noord, het stuk tussen De Schouw en de Runrotstraat. Hierbij worden de bestrating, de riolering en de waterleiding aangepakt. De aannemer verwacht uiterlijk eind juni klaar te zijn met de werkzaamheden en in deze periode is de Papendijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de overlast van de omwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. - Buitenspeeldag: dit jaar wordt er ook weer een nationale buitenspeeldag georganiseerd.Wil jij met jouw straat/buurt/speeltuin ook een leuke middag organiseren kijk dan eens op de website van Ons Welzijn of op onze website voor meer details. Hebben jullie een leuk idee voor deze middag, maar kom jullie er financieel net niet uit? Doe dan een subsidieaanvraag. - Subsidieverzoeken: Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Dit zijn in vogelvlucht een aantal van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in onze digitale vergaderingen.Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en mededelingen? Kijk dan regelmatig op onze website www. dorpsraadgeffen.nl, wordt lid van onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram. Dorpsraad Geffen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.