Torenklanken 2020 - nr 04

Page 1

58e jaargang | nummer 4 | februari 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GRATIS VOGELKASTJE VIA GEFFEN GROEN Vorig jaar hebben we bij een wedstrijd van de gemeente Oss geld verdiend om Geffen te vergroenen. In de wijken Elshof en Vier Winden zijn verschillende stukken openbaar groen aangepakt en mooi gemaakt. In maart zetten we een volgende stap. We willen met dit project bijdragen aan meer vogels in de buurt, want dat kan ook weer helpen tegen de eikenprocessierups. Daarom hebben we een aantal vogelkastjes gekocht, die opgehangen kunnen worden in straten, plantsoenen en tuinen.Woon je in Geffen en heb je belangstelling voor zo’n gratis vogelhuisje, waar mezen en vinken een nest kunnen maken laat ons dat even weten. Mail je verzoek naar jvanvucht@ziggo.nl en dan zorgen wij dat je zo snel mogelijk zo’n vogelhuisje krijgt.

SAVE THE DATE: ROEFELDAG GEFFEN Wanneer: Zaterdag 4 april van 13.30 tot 16.30 uur Locatie: Sportpark de Biescamp Op zaterdagmiddag 4 april van 13.30 tot 16.30 uur wordt de Roefeldag georganiseerd op sportpark de Biescamp. De Roefeldag wordt een sportieve middag voor alle Geffense basisschooljeugd om kennis te maken met alle Geffense verenigingen. Er worden activiteiten en demonstraties verzorgd door o.a. Nooit Gedacht,TV de Vlijmd, Gymvereniging Geffen, Scouting, KPJ Go, W.I.K. en Jeugdvakantiewerk. Programma 13.30 uur opening 13.45 uur 1e ronde activiteiten 15.00 uur pauze 15.15 uur 2e ronde activiteiten 16.30 uur afsluiting

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Ook ouders zijn tijdens de Roefeldag van harte welkom om te komen kijken en zich te laten informeren. Daarnaast kunnen de kinderen zich tijdens deze middag ook inschrijven voor gratis proeflessen bij de verenigingen in de week van 6 tot en met 10 april. “Samenwerken voor, door en met de Geffense samenleving” De Roefeldag is een initiatief van de Geffense verenigingen die sinds vorig jaar de krachten hebben gebundeld. De verenigingen willen meer samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Hieruit is o.a. de werkgroep activiteiten ontstaan.

EURO MODE Niets is fijner dan dat heerlijke lente-gevoel… Weg met de donkere dagen, laat de zon en de kleur maar weer komen. We laten ons ook graag verrassen door de nieuwe voorjaars- en zomermode met de vele kleuren, de combinatiemogelijkheden en ook nieuwe organische materialen. In zorgcentrum “De Heegt” weten ze er alles van, de nieuwe voorjaarsmode komt eraan. De dames van EURO MODE zijn er woensdag 11 maart a.s.We laten ons weer verrassen! De modeshow begint om 15.00 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de show te kijken en te passen. De koffie staat klaar en we zien u graag, dus tot 11 maart a.s.

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

Op vrijdagavond 21 februari 2020 is er geen viering in de kapel, i.v.m. de carnavalsviering in de kerk. Op vrijdagavond 28 februari en op vrijdagavond 6 maart is de avondmis in de filmzaal van het Oude Klooster (wijzigingen onder voorbehoud).

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE Toos van Lent is, na haar werk als gastvrouw op de pastorie bij meerdere pastoors, als vrijwilliger bereid een aantal dagen aanwezig te zijn op de pastorie. Mensen kunnen bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 en 10.30 uur: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt wo. 26 febr 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. PP (geen kinderkerk) vr. 28 febr 19.00 u. avondmis in de zaal van het Oude Klooster (i.v.m. onderhoudswerkzaamheden in de kapel) 1e jaargetijde Gerrie Reuvers-Broeksteeg namens de parochie. zo. 01 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 06 mrt 19.00 u. avondmis in de zaal van het Oude Klooster (i.v.m. onderhoudswerkzaamheden in de kapel) zo. 08 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde Willy van Wanrooij namens de parochie. 1e jaargetijde Martien van Wanrooij namens de parochie. vr. 13 mrt 19.00 u. * avondmis zo. 15 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde Justien van Nistelrooij namens de parochie. VEERTIGDAGENTIJD In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk een extra collecte voor de Vastenactie. ONDERHOUDSWERK IN DE KAPEL In verband met onderhoudswerk aan de kapel kunnen enkele vrijdagavondmissen niet in de kapel plaatsvinden.

KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Eindstand Kerkbalans 2019: € 22.611,37. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. OPHALEN DOOPSCHELPJES Op zondag 12 januari hebben we tijdens de viering van de Doop van de Heer, de doopschelpjes uitgereikt aan de ouders van de dopelingen van 2019. Als u het schelpje niet hebt kunnen ophalen, kunt u het vinden in een mandje bij de doopkapel achter in de kerk, die overdag geopend is. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Vr. 13 mrt 15.30 - 17.00 u. Op deze bijeenkomst zullen we een bezoek brengen aan molen De Zeldenrust. Ouders brengen en halen de kinderen daar. Ma. 30 mrt 15.30-17.00u.Thuis voorbereiden hfdst. 7-8. We maken een palmpaasstok om op Palmzondag mee naar de kerk te nemen en na afloop bij eenzame, oudere of zieke mensen te brengen. PROGRAMMA VORMSEL 2020 Ma. 23 mrt 19.00-20.30 u. bijeenkomst 3: Thema: Leven met elkaar. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 6 febr. 2020: Corry de Haas - van Venrooij, 91 jaar 11 febr. 2020: Tiny van Rijn - van den Berg, 80 jaar 14 febr. 2020:Wilhelmien van Merwijk - Loeffen, 97 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor ‘samen tafelen’ graag van te voren aanmelden bij Helma Thijs tel. 073-5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op ma t/m vr geopend van 08:00 tot 16:00 u. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 u. De begraafplaats is van ma t/m vr geopend van 08:00 tot 20:00 u. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 u. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ‘ONGELOFELIJK, OVER DE VERRASSENDE COMEBACK VAN RELIGIE’ Volgens journalist Yvonne Zonderop heeft Nederland wat al te radicaal afgerekend met het christendom. Zij ziet als ‘niet-belijdende’ religie als een bron van rijkdom: “Tegen mensen die religie dom vinden, zeg ik: ga eens naar jezelf kijken. Religie is juist ontzettend ingenieus. Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets kunt beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een verhaal vertelt met een verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Noem mij iets dat daaraan gelijk is, noem mij een ideologie die daarop lijkt. Die vind je niet.” Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Zonderop. Yvonne Zonderop schreef onder meer het boek ‘Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie’ (2018).Volgens haar heeft Nederland wat al te radicaal afgerekend met het christendom. Begin dit jaar sprak zij in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch; de belangstelling hiervoor was boven verwachting groot.Wilt u het boek van Zonderop lezen en hier met anderen over praten? Geef u dan op voor de leesgroep van de parochie De Goede Herder, ook als u niet religieus bent. Over de plaats van religie in onze seculiere samenleving hebben we allemaal onze vragen, twijfels en overpeinzingen. De gespreksavonden zijn bedoeld om die aan de hand van het boek met elkaar te delen. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@ parochiedgh.nl. 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Zondag 16 februari 2020. Buiten laat storm Dennis van zich horen. Om klokslag 10.30 startten we met Stamtafel nummer 523, waarna Dorpspomp nummer 522, na correctie van het nummer is goedgekeurd. Rottenrijker Bijna heel Geffen heeft de Rottenrijker 2020 al in huis of een afhaalbericht in de brievenbus ontvangen. We zijn vol lof over de Rottenrijker. Een echt Geffens carnavalsboek, prachtige foto’s, fullcolour, gedrukt op mooi papier. Op de uitklappagina een interview met onze eigen aangezetene Jaap. Maar ook vele anderen hebben een leuke bijdrage geleverd. Een exemplaar om te bewaren. Complimenten aan Team Rottenrijker. Het is jammer dat Stichting Krantenwisseltroffee Noord Brabant in 2018 is gestopt. Met deze Rottenrijker had het Rottenrijk de Wisseltroffee immers meer dan verdiend. Recht vur zunne Roap We blikken terug op Recht vur zunne Roap die dit jaar in het teken stond van Kanaal 44, RVZR TV. Alvorens de avond startte werd de zaal opgewarmd met een klapinstructie en was de zaal getuige van de betrokkenheid van vele Bekende Nederlanders, waaronder Peter R de Vries en Monique Smit, die kanaal 44 RVZR TV veel succes wenste. Na de opening door Prins John en de Dansmariekes was het de beurt aan De Vakantieman die ieder onderwerp steevast afsloot met “Het is wa mensen, mar wel gezellug wanne”. Duo Ut Balans zocht de interactie met de zaal op. Caroline Lenzen en Gerarda van der Doelen, “zeg mar Grai dun Doel” uit Nuland speelden samen met tientallen deelnemers uit de zaal een leuke Kahoot! kwis met soms toch wel een verrassende uitkomst. En och, och, die Kloosterstraat toch. Na het optreden van ‘Muziek zoekt Boer’ door de Slagwerkgroep van WIK, was het de beurt aan Tim en Boet met ‘Opsporing Verzocht’, waar regelmatig werd gewaarschuwd voor schokkende beelden en voor de sektes die in Geffen in de vorm van een voetbal-, muziek- of carnavalsvereniging actief zijn. In Astro TV werd onder andere stilgestaan bij het overlijden van Riet Schuurmans die jarenlang heeft meegewerkt. Carli en Gerard vertaalden de Rollercoaster van Danny Vera. Prachtig gezongen, maar het had wel wat Geffense ingrediënten mogen hebben. The One vertelde in ‘Chateau de Pastorie’ dat hij leed aan het Syndroom van Gilbert en stelde voor om ter plekke ook een reallivesoap te starten met Prins John G(ay) d’n Urste in de hoofdrol. Na de pauze werd het publiek meegenomen in een wel

heel erg ruime rondleiding achter de coulissen, waarna het ‘nieuws voor doven en slechthorenden’ werd gepresenteerd door Jan lik m’n vestje en doventolk Sjan. Erg leuk, de windmolens tussen Heesch (knor) en Vinkel, de Juliabar uit Nuland en ook de Kloosterstraat was hier een terugkomend thema. De gezusters Dekker “klussen is lekker met de gezusters Dekker”, gaven een leuk optreden in ‘Help, mijn zus is klusser’. Sjef Kok met K.O.K. kreeg de vele lachers op zijn hand tijdens het koken van zijn Soep uit Schoonmoeders Groentetuintje. Ook dit jaar is Inne van de Corrie er eentje voor in de boeken. Kloare’n Onzin, de winnaar van de Roapliedverkiezing bracht hun lied ‘Hop Hop Skippybal’ ten gehore. Over de Top presenteerde ‘De Zwakste Schakel’ waarin een nieuwe uitleg aan de Stofwisselingsziekte werd gegeven. Ted en Fred ging dit jaar ‘Undercover’ in hun zoektocht naar de Osse pyromaan. De pyromaan werd niet gevonden, maar wel de ‘Makro-Maffia’ en ‘Unne Nulander, verkleed als pastoor’ en dat allemaal onder het motto “het is niet moeilijk mensen, maar je moet het wel zien”. De Toapen hadden het laatste optreden als beveiligers met de nodige sneren naar het Rijdend Rechtertje. Zoals we van de Toapen inmiddels gewend zijn werd het optreden beëindigd met een lied, waarna het publiek kon terugkijken op een leuke, maar ook technisch gezien professioneel verzorgde avond. Op naar de jubileum editie van de Roap in november 2020! Arboretum Dankzij grondaankopen door de gemeente Oss is de lang gewenste uitbreiding van het Arboretum mogelijk geworden. We begrijpen dat deze tweede fase na het planten van 19 bomen op 2 hectare tijdens de plantdagen op 7 en 8 maart a.s. meteen weer vol is. Staan de bomen dan niet een beetje te ver uit elkaar? Het spreekwoord door de bomen het bos niet zien, wordt hier misschien wel iets te letterlijk genomen. Verder blijven we erop hopen dat het einde van de verstening tussen Geffen en Oss in zicht is en dat er voldoende groene invulling is rondom deze stenen, bijvoorbeeld door de natuurgronden ook echt aan te gaan planten. Geffen Groen In het dorp zelf wordt gestart met de derde fase van Geffen groen. De groene zone tussen de Molen, Elshof en Lambertusstraat wordt steeds meer zichtbaar. Dit najaar volgen er nog bloembollen in dit gebied en daarna is de rest van Geffen aan zet. Wie in Geffen sleept de volgende keer de hoofdprijs van de wedstrijd ‘Praktisch Alles Groen’ naar binnen? Woningbouw De bouwplannen van ‘t Meubelhof zijn gepresenteerd. Naar verluid zijn er veel belangstellenden voor het 7


plan. Naast ’t Meubelhof zijn er ook plannen om nog meer winkels om te bouwen naar appartementen. Het is jammer om dit te constateren, maar het tij is niet te keren. Geffen is een woondorp aan het worden. Hoeveel woningen er op de plek van het gemeentehuis komen is nog niet bekend. Wel hebben we begrepen dat er maar liefst 11 gegadigden waren voor het gemeentehuis en dat de beste 4 hiervan hun plan verder mogen uitwerken. Wij zijn benieuwd! WWStam(p)tafel De Stamtafel van 1 maart a.s. wordt gecombineerd met de jaarlijkse Stamptafel en zal daarom niet in Café Govers plaatsvinden. Op zondag 15 maart bent u vanaf 10.30 u. van harte welkom in Café Govers voor alweer de 525e Stamtafel. Reageren? Ons e-mailadres is: Stamtafel@torenklanken.nl

“SAMENWERKEN VOOR, DOOR EN MET DE GEFFENSE SAMENLEVING” Vierde bijeenkomst voor Geffense verenigingen

Op maandag 30 maart organiseren we samen met het Sport Expertise Centrum (SEC) een vierde bijeenkomst voor Geffense verenigingen. De avond wordt gehouden in de kantine van voetbalvereniging Nooit Gedacht, Pastoor van de Kampstraat 34, Geffen. De avond begint om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Dit is een vervolg op de bijeenkomsten die vorig jaar zijn georganiseerd en door de aanwezigen positief zijn ontvangen.Wij vinden het belangrijk om elkaar regelmatig te blijven ontmoeten en kennis en ervaring te delen. Wat gaan we doen? Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. En over de aanstaande Roefeldag die gepland staat op 4 april.We laten ons inspireren over het gebruik van de diverse social media kanalen en hoe we dat kunnen inzetten om onze doelgroepen te bereiken. Aanmelden Wij willen graag alle verenigingen (niet alleen sportverenigingen) bereiken om het draagvlak voor de onderlinge samenwerking te vergroten. Graag horen we uiterlijk maandag 23 maart wie er namens uw vereniging aanwezig zijn. Aanmelden kan per een

8

e-mail naar hans@sport-expertise-centrum.nl.Vermeld daarbij s.v.p. ook welke personen namens uw vereniging aanwezig zijn zullen zijn.

AANMELDEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE SCOUTING GEFFEN! Meld nu uw klus aan! Op 28 maart heeft scouting Geffen weer heitje-vooreen-karweitje! De jeugdleden (5 tot 15 jaar) klaren uw klusje in ruil voor een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen de jeugdleden een extra activiteit doen op zomerkamp. Zo sparen ze ZELF voor een uitstapje naar het zwembad, een klimbos of iets anders leuks! Dit jaar kunt u zich aanmelden met een klus. Op die manier weten we zeker dat we bij iedereen langsgaan die een klusje hebben liggen. Geef onderstaande strook mee aan een lid van scouting Geffen of lever onderstaande strook in op één van deze adressen: Molenstraat 10, Jumbo Geffen, Weverstraat 33 (Scoutinggebouw bij het arboretum). De jeugdleden van Scouting Geffen gaan op 28 maart rond om uw klus te klaren. U hoeft ze alleen de stofzuiger, afwasborstel, of hark aan te geven! Hopelijk kunnen we iedereen die zich aanmeldt bezoeken. De jeugdleden staan te popelen om te vegen, stofzuigen, lege flessen weg te brengen, af te wassen of iets te doen wat u zelf bedenkt. We hopen op 28 maart bij iedereen langs te komen, als er heel veel aanmeldingen zijn, kunnen we dit helaas niet beloven. We gaan ons best doen!


SCHIK IN HAAR WERK EN VEEL SCHIK GEHAD De pastorie staat er verlaten bij. De parochiële denktank pijnigt de hersens over een nieuwe bestemming en hoopt ontwikkelaars te vinden die een mooie invulling kunnen geven aan dit Geffense rijksmonument midden in het centrum. Maar stil is het nog niet in de voormalige pastoorswoning, want de ‘pastoorsmeid’ oftewel de laatste gastvrouw laat op enkele dagen in de week haar stem nog klinken en haar handjes wapperen… Toos van Lent – Verstegen (bijna 64 jaar) heeft ruim 22 jaar gewerkt op de pastorie.

Nu er geen pastoor meer woont, is haar contract beëindigd. Maar ze kan Geffen nog niet missen en daarom blijft ze als vrijwilliger nog hand- en spandiensten verlenen in de geloofsgemeenschap. Toos werkte samen met haar man René full time in hun winkel in Oss en ze wilde graag eens wat anders. Ze solliciteerde indertijd op aandringen van René op de advertentie van de parochie. “Ik had nog nooit een sollicitatiebrief geschreven. Ik belde met de toenmalige pastoor Spijkers en die stelde me gerust: Schrijf je gegevens maar in het kort op!” Ze werd op 17 november 1997 aangenomen als gastvrouw en vanaf de eerste dag heeft ze het geweldig naar haar zin gehad in Geffen. Toos: “Het is heel gevarieerd werk: veel contact met mensen, onnoemlijk veel koffie zetten, stencilwerk verzorgen, telefoon aannemen en vaak naar de deurbel lopen (goed voor de beweging!), de was doen en boodschappen. Ik hou van ridderen en regelen en ik heb geen hekel aan huishoudelijk werk, ik geniet ervan als alles ‘aan kant’ is.” Toos memoreert enkele speciale vaste klanten aan de keukentafel: Bert van Erp dagelijks te vinden op de begraafplaats en in de tuin, koster Jan van Schijndel waarmee altijd wel wat te lachen viel, want soms renden we beiden rond de tafel en natuurlijk allrounder Henk Steenbergen, die elke morgen al vóór acht uur aanwezig was. Vier pastoors passeerden de revue: Leendert Spijkers, Pieter Scheepers, Paul Geelen en David van Dijk.

“Allemaal heel verschillend. Pastoor Spijkers was rustig; de thee voor mij stond ’s ochtends al klaar als ik kwam. Even samen een sigaretje roken (toen nog) en dan begon ik aan mijn werk. Ik vond het heel erg toen hij wegging. Pastoor Scheepers volgde hem op, een jonge herder. Er kwam veel bezoek van vrienden en kennissen. Hij ging wel eens met René en mij mee naar optredens van Bobby Prins, waar we fan van waren. Kapelaan Geelen was meer op zichzelf. De fietsende kapelaan tussen Geffen en Vinkel met zijn leren jas en zwarte hoed. Zijn kat Kapelaan was niet mijn favoriet. Mijn laatste pastoor, maar ook die van Geffen, was pastoor Van Dijk. Weer een heel ander type. Altijd een volle aanrecht. Hij poetste wel zelf al zijn persoonlijke koperen spullen. De pastorie stond en hing vol met beelden, schilderijen en kerkelijke devotionalia. Dus mijn Swiftertje kon hier vooruit! Als er bezoek kwam kookte hij of het voor een heel leger was. Hij kon heerlijke gerechten maken. Maar hij kon ook fel zijn, op een gegeven moment gooide hij zomaar een lege pan uit het raam! En jawel, één van zijn katten vernoemde hij naar mij!” Behalve werken op de pastorie kon Toos ook heel goed discussiëren met de heren. Het ging er soms flink op ‘want we wilden vaak allebei niet toegeven’. Intussen hebben er enkele vrijwilligers aan de keukentafel plaatsgenomen. De rondetafelconferentie kan beginnen! ‘Als Toos niet meer komt, komen wij ook niet meer… Toos is duidelijk in haar uitspraken, recht voor zunne raap, ze neemt geen blad voor de mond…Toos heeft mensenkennis…’ Vooral de gastvrijheid – die overigens de genoemde parochieherders hebben ingezet – wordt geroemd en zeker de gezelligheid. Toos heeft een mooie tijd gehad hier in Geffen, vandaar dat ze met plezier nog enkele dagen vrijwillig haar diensten aanbiedt. Ze wil graag iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Super!

ZOEKERTJE

Gezocht persoon of scholiere die bereid is tegen betaling mijn hond (een bruine labrador) een paar keer per week uit te laten. Misschien een gepensioneerd iemand of iemand die tijd over heeft. Liefst woonachtig in het centrum van Geffen. Informeren op nr. 06-51335802

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 12 maart: Bingo-avond 13 maart: jaarvergadering in ‘t Haasje 21 maart: Anastasia, de musical 24 april: bezoek Kentalis UITNODIGING Zaterdag 02-05-2020 om 13.30u : Bekendmaking nieuwe naam van KBO in zaal ’t Haasje. We willen het imago van de KBO positief veranderen! Een jaar geleden ben ik aangetreden als voorzitter van de KBO van Geffen. Ik heb dit als een eer mogen ervaren en daarnaast van dichtbij gezien dat er een dynamische en gezonde samenwerking is tussen alle leden en overige betrokkenen. Samen met het bestuur hebben we naar elkaar uitgesproken dat we de ingeslagen weg samen verder willen gaan bewandelen in de komende periode. Een van de doelen welke we onszelf hebben gesteld is om onze vereniging dicht bij de jonge oudere te brengen waardoor de gemiddelde leeftijd op een natuurlijke wijze naar beneden zal worden bijgesteld. Dit is een uitdagende klus maar we hebben er met het bestuur alle vertrouwen in dat dit haalbaar is, mede dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Een startpunt voor de verjongingscampagne is het lanceren van een nieuwe naam. Samen met de leden zullen we een nieuwe naam gaan bedenken/opstellen waardoor onze vereniging een jongere, dynamischere uitstraling zal krijgen. Dit alles met als doel dat ook de 55 plussers zich geroepen voelen om zich aan te sluiten bij deze geweldige vereniging die zich inzet voor de groep inwoners boven de 55 jaar. Om de vitaliteit te vergroten in onze vereniging is juist de groep 55+ inwoners van essentieel belang. Zij brengen nieuwe energie en ideeën in de KBO. Het huidige ledenaantal betreft 350 stuks en deze willen we graag verder uitbreiden. Wat kunnen wij als vereniging bieden aan haar leden en toekomstig nieuwe leden? Een zeer breed pallet aan activiteiten maar ook ondersteuning. Hierbij valt te denken aan juridische, belastingtechnische maar ook emotionele ondersteuning. Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van ontspanning en informatieverschaffing ten aanzien van de oudere medemens. Hierbij kan gedacht worden aan symposia omtrent erfrecht, veiligheid, gezondheid en mantelzorg. Elk nieuw lid zal tot de ontdekking komen dat hij/zij zal worden opgenomen in de gemeenschap van Geffen. Dit zal een verrijking zijn voor het sociale netwerk. In dit kader organiseren wij ook het komende jaar bijvoor10

beeld diverse reizen, fietstochten en culturele dagtrips. Om bovenstaande gedachten meer in detail met jullie te delen nodigen wij eenieder (lid of toekomstig lid) van harte uit voor onze bijeenkomst: Datum: 02-05-2020 Tijdstip: 13.30 – 17.30 Locatie: Zaal ’t Haasje in de Dorpstraat te Geffen Entertainment: Muziek van River Side Band De entree is gratis en het eerste drankje zal onze vereniging voor haar rekening nemen. Tot ziens op 2 Mei in zaal ’t Haasje. “Samen ouder worden is veel gezelliger” Met vriendelijke groet, Riny van den Akker – voorzitter KBO Wandelen op woensdag Op woensdag 4 maart 2020 start om 10.00 uur een nieuwe wandelgroep onder leiding van Annie Bongers. Er wordt ongeveer een half uur gewandeld en is dus zeer geschikt voor startende wandelaars. Graag zouden we willen weten wie hier interesse in heeft. Je kunt je aanmelden bij Annie Bongers telefoonnummer 0735323336 Vertrekpunt is ’t Oude Klooster. Wandelen is een gezonde bezigheid, dus begin ermee. Jaarvergadering 13 maart in ’t Haasje Op 13 maart is de jaarvergadering in zaal ’t Haasje. De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met het herdenken van de leden die afgelopen jaar zijn overleden. Daarna volgt de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte komt wijkagent Wim Kluesjen een en ander vertellen over babbeltrucs, internetfraude en nog meer zaken die voor u van belang zijn. 24 april bezoek Doveninstuut Kentalis in St Michielsgestel Omdat we vorige keer veel mensen hebben moeten teleurstellen, gaan we op vrijdag 24 april nogmaals. We vertrekken om 11.15 uur in Geffen en lunchen in Berlicum. Om 13.30 uur worden we verwacht in St Michielsgestel waar we een rondleiding en film krijgen over hoe het vroeger ging en nu. Rond 16.00 uur vertrekken we weer naar Geffen. Kosten zijn voor leden van de KBO €20,- en voor niet leden €22,50. Er kunnen max. 15 personen mee, dus wees er snel bij. Opgave voor 1 april door betaling van €20 of 22,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. 1 juni (tweede Pinksterdag): Passiespelen in Tegelen Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater


in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus.Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Tegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong.17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis.

Vrienden van Arboretum?Wilt u een boom planten, aansluiten als vrijwilliger of vriend worden van het Arboretum? Kijk voor meer informatie op www.arboretumgeffen.nl

Kosten zijn €73,50,-. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus. Opgave voor 29 februari door betaling van €73,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres.

UITBREIDING ARBORETUM GAAT DOOR!!! Op zaterdag 7 en zondag 8 maart zullen op het Arboretum aan de Weverstraat in Geffen de langverwachte Boomplantdagen weer plaatsvinden. Het geduld van de enthousiaste bestuursleden van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen is absoluut op de proef gesteld. En niet alleen dat van hen, maar ook van de Geffense gemeenschap en van de 19 boomplanters, waarvan sommigen al 2 jaar wachten om een boom te mogen planten.?De uitbreiding is een feit, wat impliceert dat de twee geplande Boomplantdagen in het weekend van 7 en 8 maart 2020 doorgaan! ?“Fantastisch nieuws natuurlijk”, aldus een dolblije Harry Peters, voorzitter van het Arboretum. “Eindelijk kunnen we weer aan de slag en 19 families blij maken. Zij kunnen eindelijk de boom planten voor hun dierbaren, hun jubileum of t.b.v. andere gelegenheden”.? “Het plan Arboretum Fase 2 is getekend door ons bestuurslid Gonnie Konings en we presenteren dit plan met trots,” vervolgt Peters.“We staan te popelen om te beginnen! We hebben onze vrijwilligers ook net op de hoogte kunnen brengen en hopen dat ze op zaterdagochtend 29 februari mét ons aan de slag kunnen gaan om het terrein ‘Boomplant-klaar’ te maken”.?Peters klinkt opgelucht en voldaan. Het harde werken achter de schermen is niet voor niets geweest. Kordaat vervolgt hij: “Als de 19 bomen op het nieuwe terrein zijn ingeplant, is ook dít terrein al weer vol. De bomen zijn solitairen en kunnen niet te dicht op elkaar staan. Dus ik weet welke klus mij te wachten staat voor de volgende aanvragen van Boomplanters voor Fase 3”. U kunt de Boomplantdagen bijwonen op zaterdag 7 en zondag 8 maart vanaf 10.00 uur aan de Weverstraat te Geffen. Tijdens dit evenement wordt gefotografeerd.

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

11


BURGERKONINGSCHIETEN BIJ SINTJORISGILDE Volgens traditie is het ook dit jaar weer Burgerkoningschieten met kruisboog op wip bij het Sint-Jorisgilde Geffen. Er zijn echter een paar dingen veranderd. Wat natuurlijk blijft is dat iedereen mag inschrijven. Elke Geffenaar (of een beetje daarbuiten) van 16 jaar en ouder, man of vrouw, mag mee schieten. Ook voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar is er weer een wedstrijd met de kruisboog. Voor de jeugd tot en met 11 jaar staat het lasergeweer opgesteld. Ook de opbrengst van het schieten gaat weer naar een mooi doel, dat wordt bepaald in de algemene ledenvergadering in maart. Veranderd is de plaats en datum van het Burgerkoningschieten. We beschikken inmiddels over een eigen prachtige accommodatie aan de Weverstraat 33. Daarom gaan we het schieten op ons eigen terrein organiseren. Daar staan drie schietbomen voor kruisboog permanent opgesteld. Dat is voor de organisatie heel fijn, want we hebben daar alles bij de hand en het scheelt onze gildeleden veel werk. Daarnaast hebben we de datum aangepast: niet meer met Pinksteren (er is dan al zoveel te doen), maar voortaan op de derde zondag in mei. Dit jaar is dat 17 mei. Dus wilt u die dag iets leuks gaan doen met de hele familie dan bent u van harte uitgenodigd en bent u tegelijk in de gelegenheid ons nieuwe gildehuis te bekijken. In april volgt meer informatie. Noteert u alvast in uw agenda: zondag 17 mei 2020, schieten voor de titel Burgerkoning en Burgerprins, aanvang 14.00 uur, gildehuis open vanaf 13.30 uur, plaats Weverstraat 33 in Geffen. P.s. Op zondagochtend bent u altijd welkom van 10.30-13.00u.

EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Astrid Eikenaar - Hoeben leeftijd 37 jaar, zij woont in de Abelenstraat 1. Een herinnering aan Geffen De winter van 1994. Toen zette ik, na een reis vanuit Limburg via Megen, voor het eerst voet op Geffens grondgebied. Na die tijd al zoveel mooie en soms verdrietige herinneringen mogen beleven hier. 2. Dit zou anders moeten Blijft samen zorgen voor de leefbaarheid van ons dorp.

12

Het is makkelijk om commentaar te geven op nieuwe initiatieven die ontstaan, maar het is mooier als je elkaar helpt om van die initiatieven een succes te maken! 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Op het Arboretum kom ik heel graag. Lekker wandelen met de hond en onze kinderen vinden het heerlijk om er te spelen. 4. Een mooi mens Zonder twijfel, ons pap (Hans Hoeben). Enorme bewondering voor zijn betrokkenheid bij Geffen en hoe hij altijd zichzelf bleef. Serieus en zakelijk als dat nodig was, maar ook ruimte voor humor op z’n tijd en met zijn hart op de goede plek. 5. Jammer dat … Er zo veel winkels sluiten in Geffen. Eerlijk is eerlijk, ook ik shop online, maar ik probeer toch zo veel mogelijk aan de lokale ondernemers te denken. 6. De leukste club De redactie van Geffen.nl. Ik ben trots om te zien wat we met elkaar al bereikt hebben en welke ideeën er nog in ontwikkeling zijn. Stuk voor stuk toppers! p.s. wist je dat ‘Torenklanken’ ook digitaal te lezen is op Geffen.nl? 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe. Bekend tot ver in het land. 8. Bewondering voor… Ons mam, knap hoe ze zich staande heeft gehouden/ houdt na het overlijden van ons pap. En ook voor mijn broers (Bart en Rik) voor de vele uren die zij besteden aan/bij Nooit Gedacht! Je moet het maar willen en kunnen doen. Maar dat geldt voor alle vrijwilligers. 9. Geffen is voor mij… een heerlijk dorp om in te wonen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een zand en water speeltoestel van natuurlijke materialen bij het Arboretum. Dan wordt het daar nog leuker voor kinderen om te spelen. En als er dan nog geld over is, het aanleggen van een rolstoelvriendelijk pad door het lage gedeelte van het Arboretum waardoor mensen met een rolstoel / kinderwagen ook kunnen genieten van dit mooie stukje Geffen.


NIEUWS VAN KOM D’R IN

De activiteiten van Kom d’r in worden goed bezocht en we krijgen enthousiaste reacties. De inloop op zondag voorziet duidelijk in een behoefte. De laatste tijd zijn er ruim 20 bezoekers.Wanneer mensen die in de aanleunwoningen wonen, niet alleen kunnen komen naar Kom d’r in dan kunnen zij dat aangeven door een briefje in de brievenbus bij het lokaal van Kom d’r in te laten doen of op te bellen naar een van de werkgroep-leden, dan proberen wij voor een oplossing te zorgen. U kunt ook een email sturen naar komdrin. geffenzorgt@gmail.com

uurtjes komen helpen, dan zou dat heel fijn zijn. Steeds meer mensen zien het nut ervan in om kapotte spullen een tweede kans te geven. Elke laatste vrijdag van de maand van 14.30 tot 17.00 uur. Dus op vrijdag 28 februari en op 27 maart. Kom gezellig langs, de koffie staat klaar.

INLOOP voor ouders van de basisschool Iedere vrijdagmorgen kunt je als je je zoontje of dochtertje naar school hebt gebracht even binnenlopen bij Kom d’r in voor een kopje koffie of thee. Je kunt daar andere ouders ontmoeten en eventueel ervaringen uitwisselen of een praatje maken. Onze gastvrouwen heten jullie van harte welkom. Op 27 maart vervalt de inloop i.v.m. een vrije dag voor de onderbouw. ETEN ALLEENGAANDEN Donderdag 12 maart is er weer eten voor alleengaanden bij KOM d’r In. De eerste keer in februari is het erg gezellig geweest. Vanaf half elf staat de koffie klaar en om 12.00 uur wordt er een lekkere maaltijd geserveerd. Telefonisch aanmelden bij Ans van Bergen -073.5323870 Dini Timmermans -073.5322084 REPAIR CAFÉ Graag willen we een oproep doen om mannen en vrouwen te werven voor ons Repair Café. Als U een beetje handig bent met b.v. elektra, hout, naaimachine etc. en U wilt één keer per maand drie

40 jaar

DANKBETUIGING Rond het overlijden van onze ouders Rien en Jo van Zantvoort- van Erp hebben wij veel medeleven gevoeld. Dankbaar zijn wij voor alle steun, lieve berichten en warme woorden die wij hebben mogen ontvangen. Dit heeft ons zeer goed gedaan.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Kinderen, (achter)kleinkinderen.

13


EŝĞƚ ǀŽŽƌ E/y͕ ĨŝũŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ƉƵďĞƌďƌĞŝŶ tŽĞŶƐĚĂŐ ϭϭ ŵĂĂƌƚ 19.00 uur ŝŶ Ğ <ŽƉƉĞůůŝŶĐŬ /ŶůŽŽƉ ǀĂŶĂĨ ϭ8͘3Ϭ ƵƵƌ͘ ŝŶĚĞ Ϯϭ͘0Ϭ ƵƵƌ

ĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞǀĞ ĂǀŽŶĚ ŵĞƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ ŚĂŶĚǀĂƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝƉƐ ŽǀĞƌ ŚŽĞ ǁĞ ŝŶ 'ĞĨĨĞŶ ŚĞƌƐĞŶƐĐŚĂĚĞ ĚŽŽƌ ĂůĐŽŚŽů ďŝũ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ /ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ǀŽŽƌ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ũĞƵŐĚ ĞĞŶ ĨƌŝƐ ƐƚĞů ŚĞƌƐĞŶĞŶ ŐƵŶƚ͘ ƵƐ ŽƵĚĞƌƐ ǀĂŶ ƉƵďĞƌƐ ĞŶ ũŽŶŐĞƌĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ƚƌĂŝŶĞƌƐ͕ ĐŽĂĐŚĞƐ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ďĞŐĞůĞŝĚĞƌƐ͕ ũƵůůŝĞ njŝũŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ͊ tĞƌŬŐƌŽĞƉ 'ĞĨĨĞŶ njŽƌŐƚ ĞŶ ŚƵŝƐĂƌƚƐĞŶƉƌĂŬƚŝũŬ 'ĞĨĨĞŶ


GELOOF ONDER WOORDEN (41) De ontmoeting met de ander (man en vrouw voor God). ‘Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. De Heer God sprak: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: “Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.” Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar’(Gn 2,7.18.21-25). In het begin spreekt de tekst over de mens (Adam), het menselijk wezen in het algemeen, gemaakt uit de aarde en vervuld van de levensadem (van de Geest) van God. Dan spreekt de tekst over de mannelijke mens die zich bewust wordt van zijn eigen seksualiteit in aanwezigheid van de vrouw: ‘Jij hebt een man van mij gemaakt…jij hebt een vrouw van mij gemaakt…’ De tekst spreekt duidelijk over het verlangen van het vlees dat leidt tot de volwassen liefde (op één voorwaarde: de jeugd werkelijk achter ons laten, onze ouders echt verlaten). De tekst spreekt op een wonderbaarlijk manier over het opbloeien van de liefdevolle ontmoeting: ‘Jij bent degene die mijn tekort aanvult.’ ‘Zij waren naakt’: zonder de bescherming van kleding, vol vertrouwen blootgesteld aan de blik van de ander. Geen wrede onderdrukking, noch bedrieglijke verleiding, maar de eenvoud van de liefde die slechts denkt aan geven en ontvangen. ‘De liefde is onbaatzuchtig’. ‘De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit’ (1 Kor 13,4-8). Hier gaat het over de liefde tussen christelijke broeders en zusters, over liefde tussen mannen en vrouwen, over de liefde op deze aarde. En tegelijkertijd vragen we ons af of een dergelijke liefde kan bestaan in het menselijk leven. Is dit geen liefde, die een mens te boven gaat? De apostel Paulus denkt dat dit een goed zichtbare liefde is, omdat hij liefde definieert vanuit daden. De mens vindt de liefde niet uit, hij ontvangt haar om door te geven. De gelovige vraagt haar aan God om haar te kunnen delen. Echte liefde is altijd ‘gratis’,‘om –niet’, een genade van God. Je kunt je afvragen waarom de onderlinge liefde soms

geen stand houdt? Ik denk dat we soms te weinig beseffen dat het een gave is, maar ook een opdracht. Laten we bidden dat mensen die in een liefdes crises verkeren, de kracht en genade krijgen om dit weer een goede invulling te geven in hun leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DE TIENERS VAN TOEN HETEN MEVR. VAN DAALEN HARTELIJK WELKOM Onder het motto “Lachen is gezond” probeert toneelgroep Tieners van Toen jaarlijks een toneelstuk op te voeren waarbij de bezoekers het gevoel hebben een middag of avondje uit te zijn. Na intensief repeteren is het dan bijna zover. Met “Welkom mevrouw van Daalen” denken de Tieners een schot in de roos te hebben. Geschreven door Jos Schepers en onder regie van Jos Spijkers brengt toneelvereniging Tieners van Toen dit jaar het kluchtige blijspel “Welkom mevrouw van Daalen”. Het verhaal in het kort: Mevr. van Daalen heeft haar villa verkocht en de kinderen, die geld ruiken, vinden dat moeder maar in een verzorgingshuis moet gaan wonen. Maar snel blijkt dat niet alleen de kinderen achter haar geld aanzitten. Ook wordt duidelijk dat er tussen personeel en bewoners allerlei rare spelletjes en intriges plaatsvinden. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig voor een blijspel vol list, bedrog, humor en hilariteit. Dit alles is te zien op woensdag 18 maart om 14.00 uur, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Meent, Pr. Bernhardplein 10 in Nuland. Entreekaartjes kosten € 8,00 incl. een gratis kopje koffie/ thee en zijn te koop bij AH Nuland, COOP Vinkel en Wilma’s kadoshop Geffen. Reserveren kan per e-mail tienersvantoen@ziggo.nl

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


ROOI OORTJES XXXIV Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart... # 44-ste Recht vur zunne Roap Voorafgaand aan Carnaval natuurlijk effe wezen kijken en luisteren bij een Roapoavend; dát hebben we geweten! Het gaat blijkbaar té goed met Geffen, want bij gebrek aan plaatselijk ’vuurwerk’, scherpte aan de Stamtafel en falende lokale politici waren onze buren in Nuland (wéér), Gilbert van de Meulenreek (ook wéér) en onze hoofdredacteur deze editie Kop van Jut. Hillemol nie errug, want: wie kaatst ... precies!

Luchtfoto huidige Dorpsplein in Geffen © Brabants Dagblad Fotografie # Hij Past Als u dit leest, zit carnaval 2020 er al weer op. Hopelijk was ’t wir un fistje om in te lijsten! Katholieken vasten soms (nog) van Aswoensdag t/m Goede Vrijdag (veertig dagen tijd). Bewijzen bijvoorbeeld voor zichzelf én hun omgeving ‘gemakkelijk’ 6 weken zonder alcohol of andere verleidingen te kunnen. Voor onze redacteur hebben wij iets véél beters bedacht; een weddenschap! Hij gaat zich van Aswoensdag tot en met Goede Vrijdag onthouden van Facebook en Twitter, zegt ie. Wij geloven niet, dat dattum lukt. We wachten af; veel suc6!!! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #DeWiel en #ParkerenOpHetDorpsplein, maar dat doen wij misschien een volgende keer!

Arboretum gaat naar de westzijde (links) uitbreiden. © Van Assendelft Fotografie # Uitbreiding Arboretum Geffen In het BD vandaag een jubelbericht over uitbreiding van het Arboretum in westelijke richting. De schop kan de grond in; er komt 2 hectare bij. Dolblij is Harry Peters dat er eindelijk groen licht brandt: ”Op 7 en 8 maart wordt het geduld van 19 families beloond; zij staan al erg lang te popelen om hier een boom te planten.” Fijn, dat dit weer kan; proficiat! # Invulling Dorpsplein Bij de totstandkoming van de fraaie plannen voor het nieuwe Dorpshart van Geffen hebben alle burgers volop mee kunnen participeren in het besluitvormingsproces tot nu toe. Om straks het hele dorp de kans te geven mee te denken over definitief nieuwe bestemming voor (deel) het gemeentehuis, pleiten wij voor een volksraadpleging onder alle Geffenaren. Optimale participatie én transparantie; wie kan dáár nu op tegen zijn??? Dorpsraad Geffen sowieso niet, dunkt ons … Wij zijn benieuwd naar de inzendingen voor deze unieke Prijsvraag!

’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

Borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo of carnaval emblemen ***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v. Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter maken zonder voering € 12,50 Korter maken met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparaties per uur € 10,00

Carnavals emblemen laten stikken op je outfit al vanaf € 2,50 per embleem

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


STICHTING “VRIENDEN VAN W.I.K.” De “Stichting Vrienden van W.I.K.” is destijds opgericht om middels donaties de aanschaf van nieuwe en het onderhoud van gebruikte instrumenten te kunnen financieren. Inmiddels heeft de stichting bijna 40 vrienden/donateurs, zijnde zowel bedrijven als individuele personen/ gezinnen, die jaarlijks hun vrijwillige bijdrage doen om het instrumentarium van onze fanfare in optimale staat te houden, en waar nodig nieuwe instrumenten aan te kopen. Zo hebben we afgelopen jaar een splinternieuwe Marimba aan het instrumentarium kunnen toevoegen zoals hieronder afgebeeld.

Dus we zijn op zoek naar iemand die ons wil helpen. Wat zouden we fijn vinden: Dat diegene in voortraject Mei/Juni met Bente en Lisa de dans(en) in elkaar zet. Af en toe binnen loopt bij trainingen om te kijken hoe het verloop is (dat hoeft dus niet iedere week) Soms meegaat en begeleid bij optredens (aanspreekpunt voor de meiden) wanneer Bente en Lisa niet kunnen. Heb je interesse? Neem dan contact op met onze werkgroep.Via Miranda Verstegen, toine.miranda@home.nl Via deze weg willen wij ook meteen Peggy v/d Doelen hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet. Wat heb jij prachtige resultaten weten neer te zetten! Super bedankt daarvoor.

STEM OP ONS!! Iedereen zal weten dat aankoop en onderhoud van instrumenten een dure aangelegenheid is en we zijn de donateurs dan ook weer bijzonder erkentelijk voor hun bijdragen na de jaarlijkse mailing die wij hen eind december toestuurden. HEEL HARTELIJK DANK DAARVOOR. Uiteraard streven wij er naar om het aantal vrienden/ donateurs uit te breiden en de financiële mogelijkheden te vergroten om fanfare en fanfare orkest optimaal te kunnen blijven steunen. Zeker met het oog op het aankomende 60 jarige jubileum van W.I.K. zijn er misschien bedrijven/personen die dit een mooie gelegenheid vinden om deze prachtige muziekvereniging op deze manier te gaan ondersteunen.

Ziekenactie ‘Het Open Venster” Nuland Wij zijn genomineerd voor de Nationale vrijwilligersprijs van 2020. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer kans we maken op extra middelen om nog meer te kunnen betekenen voor onze Nulandse zieken. Stem op ons!!! ga naar: https://bit.ly/31RBkiP Of op onze website www.hetopenvensternuland.nl via de facebook link. Stemmen kan tot 22 maart U stem is geld waard. BEDANKT!!!

Voor aanmelding of informatie kunt U zich wenden tot onze secretaris/penningm. Hans Jansen telefoon: 06.22790374 of Email: hans.jansen@levix.nl

PART TIME DANSBEGELEIDER GEZOCHT De Dansgarde van het Rottenrijk is op zoek naar een part time dans begeleidster. De dansgarde bestaat uit 12 meiden die ieder jaar kei hard trainen om een mooie dans neer te zetten. Ze trainen op maandagavond tussen 18.15-19.45 uur. Omdat onze huidige trainster Peggy ermee stopt, hebben wij deze vacature. We hebben wel al sinds 1,5 jaar 2 nieuwe ”jonge stagiaire trainsters” Bente en Lisa maar die zitten ook nog op school en zijn nog jong. Zij zijn heel actief en hebben er veel zin in maar vinden het wel nog fijn wanneer iemand af en toe mee kijkt/helpt.

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


VERSLAG BILJARTONTMOETING DOK – ’T GEFFENSE VELD Op woensdagavond 12 februari 2020 stonden de biljarters van DOK en van buurtvereniging ’t Geffens Veld weer tegenover elkaar voor de jaarlijkse biljartontmoeting, in de biljartruimte van ’t Oude Klooster. Een biljartavond, waarbij gespeeld werd om de Frans van den Hurk-wisseltrofee. Deze trofee is in 2019 ingesteld als eerbetoon aan Frans van den Hurk, jarenlang lid geweest van biljartvereniging DOK en van buurtvereniging ’t Geffens Veld. De laatste jaren is steeds meer gebleken dat het niet alleen een biljartontmoeting is, doch ook een gezellig samenzijn en weerzien van oude bekenden. Er werden die avond 20 wedstrijden gespeeld, waarbij de einduitslag 167 - 169 in het voordeel van ’t Geffens Veld was. De deelnemers werden voorzien van een aantal consumptiebonnen en tijdens de wedstrijden werd er getrakteerd op hartige snacks. De wisseltrofee werd door Piet van der Heijden, namens de buurtvereniging, in ontvangst genomen. Hierbij werden de biljarters, organisatoren en bedienend personeel bedankt voor hun inzet.

WIE NEEMT ONS STOKJE OVER? Het Comité Geffen van de Vrienden van de Hartstichting vraagt hierbij uw aandacht voor het volgende.Vorig jaar, na de jaarlijkse collecte, hebben wij via Torenklanken een verzoek gedaan aan al onze trouwe collectanten en eventueel andere enthousiaste personen, om het organiseren van deze belangrijke collecte van ons over te nemen. Wij denken aan minimaal 2 personen. Daar is tot nu toe geen reactie op gekomen. Na 38 jaar willen wij toch echt gaan stoppen.Wij helpen uiteraard mee aan een soepele overdracht. Laat ons iets weten als je dit belangrijke en dankbare werk van ons wilt voortzetten. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg, tel. 073 532 1204 Kees Jongeneelen, tel. 073 532 1146

De besturen van DOK en ’t Geffens Veld.

EXPOSITIE FOTOCLUB NULAND Het gaat goed met de ontwikkeling van de Fotoclub Nuland.We zijn er trots op dat we tweewekelijks bezig zijn met kennis en kunde rond fotografie. Lezingen, workshops, fotosafari’s, inspirerende opdrachten… maar vooral de gezamenlijke fotobesprekingen zijn het hart van de club. We exposeren jaarlijks en het is met veel genoegen dat we u willen uitnodigen voor de komende expositie die zal plaatsvinden op · Zaterdag 14 en zondag 15 maart · In ‘de Meent’ in Nuland · Opening zaterdag om 14.00 uur · Zondag open vanaf van 11.00 uur · Beide dagen sluiting om ongeveer 17.00 uur We kiezen ook dit jaar weer voor onze roemruchte loterij waarbij een van de geëxposeerde foto’s te winnen is! Dit is echt bijzonder en de win kans is naar verhouding groot.Voor de kinderen is er zoals altijd een speurtocht langs alle foto’s georganiseerd.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WINDCOLLECTIEF OSS – DEN BOSCH Aan:

alle inwoners in en rondom de ‘Lithse en Geffense polder’ Betreft: bewonersavonden Beste belangstellenden, Graag nodigt Windcollectief Oss – Den Bosch u uit voor één van onze bewonersavonden. Op deze avonden presenteren wij ons als collectief en zullen we ons voorlopige plan aan u uitleggen. Ook nodigen wij u van harte uit om na deze avond met ons mee na te denken over de verdere invulling van het plan op het gebied van participatie en de beperking van de overlast. Wees welkom op: 17 maart > Café/Zaal de Sleutel te Maren-Kessel 24 maart > de Koppellinck te Geffen 25 maart > Hertog Jan te Lith 26 maart > de Bonte Hoef te Oss Inloop 20.00 uur, start 20.30 uur. Met vriendelijke groet, Bestuur Windcollectief Oss – Den Bosch info@windcollectief.net

WIE WAT WANNEER MAART 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 Café Govers, 18.00 uur Eddy y los Grassos. Rockabilly/rock & roll World Class tribute band Mexico 11 De Koppellinck, Informatieavond over alcohol en de gevolgen hiervan. Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00-21.00 uur. Gegeven door de Huisarts P Berkelaar en kinderarts G Slabbers Bernhove ziekenhuis. 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 Superbingo Goed gevoel Geffen 28 Café Govers, 20.30 uur Dude. Akoestische pop en rock ’n roll 29 Goud van Oud, Café ’t Haasje APRIL 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 Goud van Oud, Café ’t Haasje 19 Sint-Jorisgilde; Sint-Jorisdag, bezoekers zijn welkom van 14.00-17.00uur 19 Café Govers, 18.00 uur np Presley, een echte Presley. Rock & roll MEI 11 Rikken & Jokeren Oude Klooster, 19.45 uur 13 Meiviering De Schakel, Oude Klooster

14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 17 Sint-Jorisgilde; Burgerkoning- en burgerprinsschieten aan de Weverstraat 23 Café Govers, 20.30 uur Summer disco party. 80ties, 90ties, zomerhits

PERSBERICHT X-toppers: Nijmeegse Vierdaagse voor mensen met beperking Meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, ondanks je beperking. Dat kan via het wandelproject X-toppers van Iedereen Kan Sporten en MEE De Meent Groep. X-toppers zorgt voor begeleiding tijdens het lopen en regelt faciliteiten zoals slaap- en rustplaatsen, vervoer, catering en medische verzorging. Deelnemers hoeven zich alleen maar te concentreren op het meedoen en halen van de finish.Voor de Vierdaagse 2020 van 21 t/m 24 juli zoekt X-toppers deelnemers, buddy’s en sponsoren. Dit jaar doen de X-toppers voor de 10e keer mee aan de Vierdaagse. Sommige deelnemers lopen al jaren mee. Maar er zijn ook elk jaar weer nieuwe gezichten bij. In 2019 stonden er 60 deelnemers aan de start. Samen met hun buddy gingen ze de uitdaging van 30, 40 of 50 km aan. Doe mee als X-topper, buddy of sponsor Om meedoen in 2020 weer mogelijk te maken zoekt de X-toppers deelnemers, buddy’s en sponsoren. Ben je 12 jaar of ouder? Heb je een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking of een vorm van autisme? En wil jij graag de Nijmeegse Vierdaagse lopen maar kun jij dit vanwege je beperking niet alleen? Dan ben jij de X-topper die we zoeken! Ook buddy’s zijn van harte welkom zich aan te melden. Zij ondersteunen de X-toppers tijden het lopen. Wil je als sponsor aan dit unieke evenement bijdragen, ook dan is je bijdrage van harte welkom. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Tijn Wabeke, projectleider X-toppers, e-mail t.wabeke@iedereenkansporten.nl of kijk op www.iedereenkansporten.nl/x-toppers.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.