Torenklanken 2019 - nr 04

Page 1

57e jaargang | nummer 4 | februari 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

STORING MAILBOX TORENKLANKEN Beste, Door een storing in de mailbox van Torenklanken kan het zijn dat uw artikel niet in deze uitgave staat, sorry hiervoor. Mocht het artikel nog actueel zijn om in de volgende uitgave te plaatsen. Dan kunt u deze nogmaals mailen. Uw artikels kunt u naar 2 mailadressen mailen. torenklanken@home.nl & torenklanken@geffen.nl Met een vriendelijke groet, André, redactie Torenklanken

OPEN DAG SINT JOZEFOORD op zaterdag 16 maart

Sint Jozefoord te Nuland nodigt u uit voor een bezoek aan haar prachtige locatie op de open dag op zaterdag 16 maart.Tussen 11.00 en 15.30 uur kunnen belangstellenden een ‘kijkje in de keuken’ nemen. Er zijn rondleidingen door het huis, een wandeling door de tuinen en een informatiestand waar enthousiaste medewerkers u graag meer vertellen over het dienstenaanbod van Sint Jozefoord. Uiteraard kunt u in ons restaurant “De Ontmoeting” genieten van koffie met een gebakje. In de bosrijke omgeving aan rand de van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke beperkingen hier rust, ruimte en kwalitatief zeer goede zorg. Daarnaast biedt Sint Jozefoord sinds 2015 ook haar expertise buiten de eigen poorten aan: huishoudelijke zorg, maaltijd-aan-huis, thuiszorg, dagbesteding en specialistische behandeling.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

20 hectare bos, rust, ontspanning, maar ook vele welzijnsactiviteiten en een sterke verbondenheid kenmerken Sint Jozefoord. Tijdens de open dag kunt u deze sfeer volop proeven! Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

SCHRIJF- EN VERHALENKRING MAASLAND Mijn naam is Wim van der Graaff, schrijver en lid van de schrijf- en verhalenkring Maasland. Onze missie is om (beginnende) schrijvers enthousiast te maken om te blijven schrijven en hun werk naar een hoger niveau te tillen door discussie en lezingen van en met andere schrijvers. Binnen het cursus- en workshoppakket van de volksuniversiteit Oss zijn er activiteiten voor beginnende schrijvers zoals creatief schrijven gegeven door Hr. M. van Brakel. Om deze cursisten na afloop van de cursus/ workshop te blijven enthousiasmeren zouden wij het op prijs stellen als de schrijf- en verhalenkring Maasland genoemd zou kunnen worden als een stimulans om te blijven schrijven. Door aansluiting bij onze kring kan de schrijfstijl verder verbeteren. Met vriendelijke groeten Wim van der Graaff Bestuur schrijf- en verhalenkring Maasland

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 maart (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 01 mrt. 19.30 u. Carnavalsviering in de kerk m.m.v. de Pompzwengels. Geen avondmis in de kapel zo. 03 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 06 mrt. 14.00 u. askruisjes uitreiken in de kapel wo. 06 mrt. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. PP vr. 08 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 10 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde nms. de parochie voor Henk Ruijs 1e jaargetijde nms. de parochie voor Driek Rovers ma. 11 mrt. 14.00 u. Huwelijksviering Nick van Zand voort & Priscilla Mulder vr. 15 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 17 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 22 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 24 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Gregoriaans Koor Heesch + kinderkerk VASTENACTIE In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk, een extra collecte voor de Vastenactie. Het thema is ‘Schoon water verandert alles’. TER HERINNERING AAN HANS HOEBEN Donkere wolken pakten zich samen boven onze dorpsgemeenschap: Hans Hoeben (62 jaar) werd begin januari van dit jaar ernstig ziek en overleed op 8 februari. We

hebben afscheid moeten nemen van een gewaardeerde dorpsgenoot, die zich inzette voor onze geloofsgemeenschap en binnen onze dorpsgemeenschap meerdere functies bekleedde in diverse verenigingen. Vooral de manier waarop hij dat deed, maakte hem tot een geliefd vrijwilliger: deskundig, betrokken, bescheiden, verbindend. We houden Hans in onze gedachten als een enthousiaste, humoristische Geffenaar die zijn talenten gebruikte om de medemens ten dienste te zijn. We wensen Antoinette, de kinderen en hun partners en de kleinkinderen heel veel sterkte in de tijd die voor hen ligt. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Onze enveloppenactie Kerkbalans start in februari. LET OP: Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. WEEK VAN DE ONTMOETING IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER Van zondag 10 maart t/m zondag 17 maart houden we in de parochie De Goede Herder de Week van de Ontmoeting. In elke geloofsgemeenschap wordt een activiteit gehouden. Iedereen is van harte welkom! Zondag 10 maart: Startviering in Nuland:Viering (10.00 uur) en opening Kruisbeeldententoonstelling Maandag 11 maart: Lezing in Geffen 20.00 uur (locatie H.M.Magdalenakerk): Toekomst zien in de kerk o.l.v. Leo Fijen n.a.v. zijn laatste boek.Van harte aanbevolen! Dinsdag 12 maart:Tussen kunst en devotie in Nistelrode. Info over, en waardeschatting van religieuze voorwerpen. woensdag 13 maart: Poppentheater in Vinkel voor kinderen van 6 tot 10 jaar: De Arme Pelgrim i.s.m. scholen. Vrijdag 15 maart: Maaltijd in Heesch: Eten met Franciscus. Samen koken en aan tafel met Armeense Christenen. Zondag 17 maart : Dankviering in Vorstenbosch met na afloop orgelconcert OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


(s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2019:Vince de Graauw, Fem Stadhouders, Julia Raymakers.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Vrijdag 15 maart 15.30 - 17.00 uur met een bezoekje aan molen De Zeldenrust. PROGRAMMA VORMSEL Derde bijeenkomst op donderdag 28 maart van 19.00 – 20.30 uur. Thema: Leven met elkaar. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 februari 2019: Hans Hoeben, 62 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

Zorg

RESTAURATIE KERKGEBOUW dichtbij en voor bijHet bankrekeningnummer dat is gereserveerd team Geffen vertrouwd drages die 100% voor het prachtige rijksmonument worWij bieden: den ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: • Verpleging en verzorging aan huis Restauratiecommissie MariaHeeft Magdalena Geffen u vragen of wiltKerk, u meer weten? • Specialistische zorg •

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

OUD-KAPELAAN JOSEPH GALEMA of mail naar: geffen@pantein.nl OVER• Nachtzorg LEDEN Op 1 februari 2019 is onze oud-kapelaan Joseph Galema overleden, in de leeftijd van 92 jaar. Galema Voelt werdbeter op 22 www.thuiszorgpantein.nl december 1951 tot priester gewijd en in maart 1952 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523

Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830 Telefoonnummer: 073–6461830 Website: www.kompasfinancien.nl

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


benoemd tot kapelaan in Geffen onder het toeziend oog van pastoor Van der Kamp. Naast zijn pastorale taken was hij vooral actief in het jeugdwerk. Met name was hij de grote initiator van het toenmalige dorpsfeest het “Hanenfestijn”, waarbij gelden werden gegenereerd voor jeugdactiviteiten. Hij bleef kapelaan in Geffen tot 1955. Zijn eerste werkplek Geffen, bleef later altijd in beeld. Hij bezocht regelmatig diverse oud-parochianen. In 1988 mocht hij als eerste het boekje 50 jaar Hanenfestijn in ontvangst nemen, uitgegeven met Effe noar Geffe in samenwerking met Heemkundewerkgroep Vladerack. De band met Geffen werd hechter. In oktober 2006 was hij getuige van de onthulling van het monumentje ter herinnering aan de zusters van Liefde, dat nabij het Oude Klooster werd geplaatst. Hij droeg het kerkmuseum een warm hart toe en schonk daarom een aantal van zijn persoonlijke priesterbenodigdheden aan ons museum de Peperbus. In 2009 werd een artikel aan hem gewijd in Auw Neijts. Toen vertelde hij dat hij nog graag zijn memoires in een boek wilde vastleggen. Het is ons niet bekend of hij dat heeft voltooid. Oud-kapelaan Joseph Galema is op 9 februari 2019 begraven bij zijn familie in Friesland.

ROND DE DORPSPOMP nr 502

Het was een drukte van belang aan de stamtafel. Eric en Jopie als winnaars van het roaplied, Ronny met een Ypsilon Langens, Peter van Erp over het dorpshart, Kim van de Gover die kwam kennismaken, Helma die kwam afscheid nemen.

Afscheid Hans Hoeben Geffen heeft massaal en warm afscheid genomen van Hans Hoeben. Er waren fluitende vogeltjes, mooie woorden en Hans liet een eigen boodschap na. Pastoor van Dijk zei het treffend: Hans was een combinatie van een kastelein en een burgemeester. Enerzijds warm en open, anderzijds met een natuurlijk gezag, die de verschillen goed kon verbinden. Een bitterzoet afscheid zou hij zelf zeggen. We hadden hem graag nog veel langer in ons midden gehad. Goed opgewarmd voor de carnaval De Gouden Leeuw is weer omgetoverd tot een carnavalstempel. Veel werk werd verricht om alles weer gezellig en NEN-proof te maken. En het was weer groots. Het roaplied telde veel enthousiaste deelnemers, 250 bezoekers en een geweldig winnend team. Jopie van voorheen Ut Gu Vals samen met Eric met een Oss’ carnavalsverleden werden verdiend tot winnaar uitgeroepen. Regelmatig is er discussie geweest over wie er moet winnen. De lijst van tweedeplaatsendieookwinnaarhadden’moetenzijn’ is oneindig lang, maar dit jaar was iedereen het er over eens: terechte, gezellige winnaars met een mooi totaalplaatje. Helaas was er weer gedoe met de mooie, oude kunstzinnige winnaarsbeker. Hij is ‘geleend’ en toen kapot gevallen; vraag is of ie nog hersteld kan worden. Er wordt gedacht om een nieuwe van roestvrijstaal in 3D te printen, maar de vraag is of die technologie al ver genoeg is. In dezelfde carnavalstempel was dit weekend de eerste editie van Recht vur zunne Roap. Weer ouderwets 4x uitverkocht met een aantal gedreven artiesten. Het jong volk was weer beter dan vorig jaar; de oude rotten als vanouds. Ex ton-proaters kregen heimwee. José Verstegen-Ruys werd voor haar vele werk uitgeroepen tot “Goeie Rottenrijker”. Van harte gefeliciteerd!! Maninka van Rooij en Antoine Schuurmans werden ere-lid als dank voor 25 jaar Pompzwengels. De uitgave van de Rottenrijker ziet er weer prachtig uit. Actuele informatie, mooie foto’s en verrassende verhalen. De redactie heeft weer puik werk afgeleverd. Op een prachtige lentezaterdag zijn ze uitgedeeld, helaas waren er niet zoveel mensen thuis. Drie mooie opwarmers voor het jaarlijkse carnavalsfeest.We zien er naar uit. En hopelijk volgend jaar weer meer carnaval in het dorp en niet in het buitengebied. Dorpshart Een mooie bruggetje naar de toekomst van dorpsplein en gemeentehuis. Peter van Erp vertelt dat er dit jaar een visie moet komen, ondersteund door een stedenbouwkundig bureau. Een eerste rondje informatie ophalen is door de Dorpsraad bij de buurtbewoners uitgevoerd. Er lijkt overeenstemming te zijn dat het dorpsplein geschikt moet zijn voor activiteiten. De meeste festiviteiten le7


veren weinig overlast op hebben de steun van de buren. De grootte van het dorpsplein levert meer verschillende meningen op. De een wil een heel groot plein voor o.a. de carnavalstent, de ander wil toch wel een buffer tussen plein en Raadhuisstraat. De gemeente wil niet het hele gebied teruggeven aan de natuur, dus nieuwbouw lijkt er wel aan te komen. Iedereen die ideeën heeft; meld je bij de Dorpsraad. Jong talent Ronny Langens vertelt wat hem allemaal overkomen is sinds hij tot jong Geffens talent is uitgeroepen. Veel fanmail, veel reacties, een mooie foto in de krant. Aandacht voor de jonge vrijwilligers werd als erg positief ervaren.Alle genomineerden waren eigenlijk even actief en elke keuze voor een eerste plaats is discutabel. Als er eentje wint, wil dat niet zeggen dat de rest verliest; integendeel. De mooie samenwerking in de Gover bij de uitreiking liet dat ook zien. Geffen is trots op al dat jong actief volk. De oudjes kunnen gerust een stap terug doen. Wordt vervolgd over vijf jaar! En verder… - Is Kom d’r in verhuisd naar de Koppellinck. Er is een mooie ontmoetingsruimte gemaakt en we verwachten er veel van. - Levert de Raqqas steeds meer overlast op.Veel rommel op het kerkplein, herrie op straat tot diep in de nacht, mensen die er niet meer alleen langs durven fietsen. Kan het wat rustiger jongens? - Was er een Osse broeder om de voedselbank te sponsoren, gaven Helma en Paul een rondje in het kader van hun vertrek naar de Wolfsdijk, hadden we allemaal de kerkbalans ontvangen, werd de herinnering aan de 500ste stamtafel onthuld en was de stomtoafel nog luidruchtiger dan anders.

BAL IN DE KOPPELLINCK!

Ook tijdens carnaval 2019 organiseert scouting Geffen het jeugdcarnaval in de Koppellinck. De piazza zal worden omgetoverd in een waar feestpaleis, waar we vier dagen lang kunnen dansen en hossen. Tienerbal: Te jong voor de tent, maar je wil wel feesten? Kom naar de Koppellinck! Het beloofd elke avond een oergezellig en te gek carnavalsbal te worden. De DJ zorgt gegarandeerd weer voor te gekke en oorverdovende carnavalsmuziek. Elke avond is het feest voor de kinderen van groep 5 tot en met 8. Het feest begint om 19:00 uur en duurt tot 22:00 uur. De entree is 1 euro, zorg dat je erbij bent! Kwartjesbal: Ook de allerkleinste kunnen op de maandag en dinsdag naar het bal! Tijdens het kwartjesbal kunnen ze lekker hossen, dansen en spelen in de piazza. En ook voor de ouders is er natuurlijk een natje en een droogje. De deuren gaan om 11:00 uur open en iedereen is van harte welkom (kinderen 0-11 jaar met hun begeleiders). Om 14:00 uur draait de DJ het laatste nummer en gaan we de boel weer sluiten. Kinderen mogen uiteraard zonder begeleiding niet naar buiten. Al voor 25 cent kun je wat eten of drinken want honger of dorst met carnaval, dat kan echt niet! De entree is voor de volwassenen 1,50 euro en de kinderen 0,50 euro. De organisatie van het jeugdcarnaval heeft er in elk geval superveel zin in om samen met groot en klein de Koppellinck weer veilig en verantwoord op z’n kop te zetten.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

8

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067


VASTENACTIE 2019:

Schoon water verandert alles! Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Vastenactie zet in 2019 vijf waterprojecten in de schijnwerpers. Een waterput voor Baboursaye, Niger In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit

comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put. Goed waterbeheer in Kivu, Congo In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen. Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp. Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité’s. We zullen in de vastenperiode na afloop van de kerkelijke vieringen een deurcollecte houden voor de Vastenactie, dus zowel in de kerk als in de kapel. We willen deze actie van harte bij u aanbevelen. Laten we samen een bijdrage leveren aan dit mooie project om schoonwater dichterbij de mensen te brengen.

EFFE OVER GEFFE

www.pebbelsbabyenkids.nl

Dè winkel voor baby en kinderkleding nieuwe voorjaars collectie kom snel kijken volg ons op facebook en/of instagram

Wilhelminasingel 18 Berghem Dorpsplein 25 Geffen

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Aan het woord is: Jaap Bijleveld, 79 jaar, hij woont in de Le Sage ten Broekstraat. 1. Herinnering aan Geffen Viering Geffen 700, wat een prachtig evenement! Op naar 750…! 2. Dit zou anders moeten Geen verwaarloosde voortuintjes in de bebouwde kom en geen manshoge, blinde muren als erf- en perceelafscheiding aan straatzijde (meer); dat maakt het straatbeeld veel sierlijker. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het Dorpsplein, maar het moet wel worden opgeknapt tot een echte Brabantse ontmoetingsplaats. ‘t Is er nu wel erg treurig.

9


Komt u bij Sint Jozefoord op de koffie?

OPEN DAG VAN ZORG EN WELZIJN ZATERDAG 16 MAART 2019 11.00-15.30 UUR 

Informatie over zorg- en dienstverlening

Rondleiding door onze zorgmanagers

Wandeltocht met gids door de tuinen

Koffie met gebak

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland

T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl


4. Een mooi mens Hans Hoeben. “Een sympathiek iemand met aandacht voor de dagelijkse problematiek en die een zeer goede ambassadeur van Geffen was”. 5. Jammer dat … er nog steeds te veel niet-opgeruimde hondenpoep op stoepen en in grasveldjes wordt aangetroffen. Schandalig dat de school op posters moest smeken om je hondenpoep op te ruimen. 6. De leukste club De Stamtafel, natuurlijk….Hoewel ik de andere clubs niet allemaal ken. 7. Ons visitekaartje Dorpspomp en omgevende bebouwing. 8. Bewondering voor… het feit dat Geffen zo initiatiefrijk is en er een bloeiend verenigingsleven bestaat. 9. Geffen is voor mij… waar het prettig wonen is. Het liedje van Harrie van Lee c.s., “Ons Durpke”, slaat de spijker op de kop. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een project waarmee over het hele jaar 2020 de opvallende jaargebeurtenissen en andere dorpse dingen in Geffen als een documentaire op film worden vastgelegd. Om later nog vaak terug te zien. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

en Prins Jeffrey en adjudant Bjorn reikte de prijzen uit. De Pompzwengels kregen de 3e prijs en Strooipop ging met de zilveren medaille aan de haal.Tenslotte mochten de neven van der Lee nogmaals met hun carnavalskraker de zaal op z’n kop zetten. Dit jaar kon er wederom door het publiek gestemd worden. Helaas waren er wat technische problemen met de stemapp waardoor er geloot moest worden. De top 5 was hiervan uitgesloten. De Bunnies wonnen de publiekprijs met hun lied ‘Doe gewoon gek en wa minder normaal’. Het was wederom een gezellige Roapliedverkiezing, lekker ouderwets in de Rom. De Roapliedband was weer de muzikale rots in de branding voor de deelnemers. Vooraf en tussendoor werd er gehost op de muziek van het Goei Smoesje en de Pompzwengels. Na de uitslag ging het feestje nog even door met dj WouT… het was weer top! Wil je nog een keer genieten van alle optredens of was je er niet bij? Je kunt ze allemaal terugluisteren op Roapify. Download hiervoor de Rottenrijk App. Kijk voor de foto’s op www.rottenrijk.nl Volg het Roaplied op FB, Insta en Twitter

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 27 maart: Concert ‘Zing maar lekker mee’ Dit koor uit ’s-Hertogenbosch, gekleed in de “Bossche” kleuren, bestaat uit 25 enthousiaste leden. Als meezingkoor zingen zij een breed Nederlandstalig repertoire.

DE LEEKES WINNEN ROAPLIED Joop en Eric van der Lee hebben onder de artiestennaam ‘De Leekes’ Roaplied 2019 gewonnen. Hun lied ‘Elke avond bal’ werd als beste verkozen uit de 11 optredens die door de jury beoordeeld werden. Na de eerste ronde stond de deskundige jury voor de lastige taak om de vijf beste optredens te selecteren. Er werd gelet op muzikaliteit, carnavalsgehalte, uitstraling, zang en tekst. Toen deze vijf groepen voor de tweede keer op het podium hadden gestaan was de jury er snel uit. Juryvoorzitter Miriam Bouwens maakte de uitslag bekend

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Maart: 11 maart: Museum-plus-bus 15 maart: Jaarvergadering 16 maart: Toneelvoorstelling:…en ze leefden nog lang en gelukkig 20 maart: filmmiddag April: 6 april: museum voor beeld en geluid in Hilversum Beste leden van de KBO, vorige week zondag op de Seniorenroap hebben we een begin gemaakt voor de carnaval. Alle aanwezige mensen hebben enorm genoten van de optredens van de roapartiesten, de mooie muzikale klanken van de Pompzwengels, de woorden van de jeugdprins en jeugdprinses en niet te vergeten van de schitterende dansen van de dansgarde. Dank je wel aan organisatie van de Roap, Stichting Rottenrijk en alle anderen welke deze gezellige middag mogelijk gemaakt hebben. Wij danken vooral ook de kopers van onze loten. De loterij heeft in alle eerlijkheid, onder toeziend oog van onze jeugdprins en prinses, plaatsgevonden en de eerste prijs (dinerbon voor 10 personen) is gewonnen door Hemmie Berendsen. De overige prijzen zijn uitgereikt in de feestzaal en thuisbezorgd bij de winnaars. De prijs van de best geklede deelnemers viel in handen van Ineke van Zandvoort en Stepha van Zandvoort.

Bovendien zijn alle senioren dit jaar met carnaval, op maandagmiddag, indien zij dit graag willen en alsof het nog niet genoeg is, welkom op het eerste seniorenbal in het Rottenrijk en wel in de zaal van ’t Haasje. Aanvang half twee... Zet het in uw carnavalsagenda en weet dat u welkom bent!!! Alaaf... en heel veel plezier toegewenst. Zegt het voort, zegt het voort: 3 maart SENIORENBAL vanaf half twee in ’t Haasje 15 maart Jaarvergadering in ’t Haasje: Op vrijdag 15 maart is weer onze jaarlijkse jaarvergadering. De zaal is geopend om 13.30u, de Jaarvergadering begint om 14.00u. Aanmelden t/m maandag 11 maart bij Henriette .v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail. com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl Deze middag worden onze afgelopen jaar overleden KBO-leden herdacht. En treedt Antoon Romme als voorzitter af, we gaan een nieuwe voorzitter kiezen. Dus, het zou fijn zijn als er een grote opkomst is. 16 maart van 13.30-16.30 uur in de Koppellinck: Toneelvoorstelling:...en ze leefden nog lang en gelukkig. De theatervoorstelling ‘...en ze leefden nog lang en gelukkig’ laat op een ludieke, humoristische manier zien, hoe je gelukkig en gezond oud kan worden. Een interactieve middag over het leven en gezond ouder worden. Mensen bewust maken van hun eigen gezondheid, dat wil men met deze toneelvoorstelling bereiken. Deze voorstelling is gratis en begint om 13.30 uur.Vanaf 13.15 uur is de zaal open en de koffie klaar. Na de voorstelling, die ongeveer een uur duurt, is er een gezellige nazit, met ruimte voor een gesprek over deze zaken. Alle Geffenaren van 65+ en mensen die over deze zaken nadenken zijn welkom. 6 april: Hilversum:Museum van beeld en geluid + bijwonen opname uitzending Kassa Op zaterdag 6 april gaan we met een bus naar Hilversum. U kunt even informeren of er nog plek is., bij Tineke Willemse Tel 0610758924 U kunt zich aanmelden door voor 21 februari € 59 te betalen op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag bij aanmelding uw naam en adres erbij vermelden. 13


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS Korte terugblik Torenklanken 13-2-19 Alle grondeigenaren die huizen hebben mogen bouwen op basis van de Visie Geffen-Oss hebben geld in het Groenfonds Geffen gestort. Dit Groenfonds is bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken. In 2020 komen de laatste bedragen binnen. In het totaal is circa €2 miljoen beschikbaar voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. Vanaf december 2017 is de werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss actief.Trekkers zijn Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO) en Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG). Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss zijn actieve deelnemers in de werkgroep. De werkgroep komt zeer geregeld samen op donderdagochtend in de Tuinderij VanTosse. Deze overleggen zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/plannen.Als je wil komen, graag even aanmelden bij Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com.

Omgeving molen Zeldenrust Op de gemeentelijke gronden rond de molen Zeldenrust is/wordt de biodiversiteit en de landschapsstructuur versterkt met fruitbomen, een poel, hagen, een akkertje, knotessen en twee bloemenweides. Ook is er aandacht voor natuurbeleving: wandelpad, bijenhotel, picknickbank, bankje en informatiepaneel. De inrichting is/wordt uitgevoerd tussen november 2018 en april 2019 door Stichting Landschapsbeheer Oss, SANG en Stichting Landschapsbelang Maasdonk. Hier zijn vele vrijwilligers bij betrokken. Brempad vanaf Leiweg - gebied molen Hier zijn in januari en februari nieuwe en aanvullende landschapselementen aangelegd, namelijk een poel, een bloemweide en een houtsingel. Het oude hekwerk is vervangen en de bestaande elzensingel gesnoeid. Voor de natuur- en landschapsbeleving staat (komt) er een picknickbank en een bijenhotel.

Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 35 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. De vorige keer hebben we een aantal projecten in de noordoosthoek van het gebied toegelicht. Deze keer gaan we in op een aantal projecten aan de oostelijke dorpsrand. Leiweg 3: aankoop agrarisch bedrijf De gemeente Oss heeft Leiweg 3 aangekocht. De aankoop van deze agrarische onderneming past in de doelen van de Visie Geffen-Oss. De boerderij en stallen zijn op de visiekaart aangegeven als ongewenste bebouwing. De gronden liggen vanuit natuur en landschap gezien strategisch o.a. voor de natte ecologische verbinding gekoppeld aan de oude beekloop. Maar ook voor aansluiting op de plannen rondom de oude molen, het burgerinitiatief Groene Long door het dorp Geffen, betere verbinding Ivo van Dintherpad en de plannen voor een voedselbos op het oostelijk aangrenzende perceel. De stallen zullen worden gesloopt. We gaan op dit moment uit van de verkoop van twee percelen grond: bestaande woning + 2000 m2 grond en een ruimte-voorruimtekavel van 2000 m2. Van de 4 ha. landbouwgrond wordt circa 2 ha. afgewaardeerd naar natuur. En circa 2 ha. verpacht als landbouwgrond.Vanuit het Groenfonds wordt de afwaardering naar de bestemming natuur betaald en de inrichting van de natuur. Hiervoor is circa €300.000,- gereserveerd. Over de precieze inrichting wordt nog nagedacht, zowel door de werkgroep als op het gemeentehuis.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN De Koppellinck, onze nieuwe locatie is inmiddels ingewijd. Op 11 februari waren werkgroep-leden, gastvrouwen en andere vrijwilligers aanwezig in onze nieuwe huiskamer. Iedereen was dol enthousiast over de grootte en de gezellige inrichting. Veel bewondering was er voor de mooie keuken. We hebben inmiddels ruim 30 vrijwilligers die zich inzetten voor Kom d’r in, het is een gezellige groep. Omdat er steeds meer activiteiten komen zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Vooral voor de zondagmiddag-inloop zoeken we nog steeds gastvrouwen/ heren. Als er zich meer aanmelden is het ook wat makkelijker om ze in te roosteren en is vervanging ook beter te regelen. Aanmelden kan via ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com of bij Mary ( 06 10609384) of Tineke (06 10758924) . Zij zijn de contactpersonen van de vrijwilligers. Voor activiteiten in Kom d’r in kun je in principe via de hoofdingang binnen komen. Bij avondactiviteiten kan deze gesloten zijn en we vragen je dan via de verenigingsingang aan de Kloosterstraat binnen te komen.

Voor de breicursus was tot nu toe te weinig belangstelling, dus die gaat niet door. Annemiek heeft aangegeven dat zij door een nieuwe baan op de dinsdagavonden ook niet aanwezig kan zijn. Mochten er toch nog mensen willen breien, geef het dan aan ons door, dan zoeken wij naar een oplossing. De computerlessen zijn inmiddels ook weer opgestart. Als je daar belangstelling voor hebt, meld het dan via ons email adres.Wij kijken dan wanneer er plaats is. De kinderworkshop schilderen wordt in april voortgezet, informatie hierover volgt nog. Het eerst volgende Repair Café is op 29 maart in de Koppellinck. Terwijl je kapotte spullen gerepareerd worden, kun je een kopje koffie drinken en eventueel meekijken met de reparatie. Het is belangrijk dat je zelf de te repareren spullen afgeeft om met de reparateurs over de reparatie te kunnen overleggen.

Zondag 17 februari was er een open dag in de nieuwe locatie De Koppellinck. N a d a t Marloes om half twee het dankwoordje had gedaan aan sponsors en helpers werd het een gezellig samenzijn met een heel druk bezochte middag en vele positieve reacties. Jammer dat Hans Hoeben dit nieuwe Kom D’r In niet meer heeft kunnen zien. Zijn bijdrage aan de totstandkoming was groot. Ook kreeg de werkgroep door de vrijwilligsters een taart aangeboden met het Kom D’r In logo erop (bedankt dames, een leuk idee). Er waren ook weer vele nieuwe gezichten welke we hopelijk vaker zullen zien want zoals we altijd zeggen: Kom D’r In is er voor iedereen ! In verband met carnaval is Kom d’r in op zaterdag 2 t/m dinsdag 5 maart gesloten. Daardoor vervalt de sjoel-avond in maart, maar op de eerste dinsdag avond van april is iedereen weer welkom van 19.00-21.00uur. Op 8 april komt er weer een workshop om lekkers voor Pasen te maken. Houdt de agenda in de gaten en schrijf bijtijds in op de inschrijflijst die in Kom d’r in komt te hangen.

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


GELOOF ONDER WOORDEN (21) Kwaad en ongeluk. Het goede en het geluk roepen geen vragen op, alsof het normaal is om gelukkig te zijn, altijd en overal. Maar het kwade en het ongeluk roepen enorm veel vragen op die de Bijbel met veel geweld terugkaatst (zie Ps 44,24-25 en Ps 10,1). Het kwaad en het ongeluk verscheuren het hart en het lichaam. Het kruisigt ook de intelligentie die deze absurditeit niet kan aanvaarden. Altijd heeft men gezocht naar de redenen, de oorzaken van het kwaad! Job leert, wanneer hij geconfronteerd wordt met het kwaad, dat hij beter kan zwijgen dan spreken. Het kwaad blijft de beproeving van het geloof. Het Woord van God biedt een wijsheid aan die geen berusting: het lijden kan vruchtbaar zijn, bron van vergeving en vrede (Js 52-53). Dan komt jezus die niets uitlegt, maar die worstelt met het kwaad.Wanneer voor Hem de beproeving zich aandient, “Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen’ (Lc 14,27). Wat de mens redt, is een liefde die tot het uiterste gaat (Joh 13,1). Voortaan staat er tegenover de vloek de sterke zegening van de Liefde. Tegenover het ongeluk staat er de hoop op een wereld zonder tranen. Het hangt van alle mensen af om minder ongelukkig te zijn, om beter te leven. Niet zonder moeite of ongeluk, maar met de kracht van Christus, tegen elke vorm van kwaad en met de aanwezigheid van de verrezen Christus in elke beproeving. Vloek en zegen. Het geluk bestaat, maar is kwetsbaar; de pijn bestaat, en toch is het leven de moeite waard; het bestaan wordt bedreigd, toch is het mogelijk om vooruit te komen en voortgang te maken. Dit kwetsbare evenwicht tussen vreugde en verdriet bezwijkt soms door de schok van het ongeluk: de ziel verdrinkt in de nood, het gebed wordt tot klaagzang (Ps 88). Ervan overtuigd dat niets aan de macht van God ontsnapt, geeft de gelovige in de Bijbel God zelf de schuld van zijn ellendige situatie. De opstand tegen God, die we in de Bijbel zo vaak tegenkomen, is een schreeuw van het geloof. In opstand komen tegen datgene dat zo absurd of onrechtvaardig is, is geen schreeuw in de leegte, het is een roepen naar Iemand die echtvaardigheid, liefde en leven heeft beloofd: waar zijn de beloften? ‘En proberen dit alles te begrijpen, was een opgave die ik niet aankon’(Ps 73,16). De Bijbel is het getuigenis van de enorme inspanningen van een heel volk om te begrijpen, wat hen overkomt, die angstaanjagende beproevingen die over hen komen. Sommige van het volk Israël concluderen hieruit: ‘God zegt mij niets…’(Ps 10,), hetgeen wil zeggen ‘Hij verbergt zijn gelaat en ziet nooit iets’(Ps 10,11). De gelovige geeft zijn zoektocht nooit op: waarom lijkt de God van het Verbond zo ver weg? Veel teksten in de bijbel antwoorden hierop:‘..maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk’(zie Gn 42,21). Ook nu nog zijn er mensen die zeggen: ‘Het ongeluk is

een straf van de zonde’. Zeker, de mens betaalt vaak voor de fouten die hij begaan heeft: voor zijn eigen fouten, maar ook, helaas, voor die van een ander. Toch leert de realiteit ons dat het ongeluk vaak geen morele oorzaak heeft. De rechtvaardige worden niet altijd beloond, en de slechten worden niet altijd gestraft, verre van dat! Het ongeluk en kwaad is een moeilijk onderwerp. Toch heeft elke mens wel eens te maken met kwaad en ongeluk wat wordt aangedaan of het overkomt je.We kunnen God wel de schuld geven, maar we zijn vrije mensen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

SUPER LEUKE JEUGD MUZIEK DAG IN LITH

Acht jeugdleden van W.I.K. hebben op zaterdag 16 februari deelgenomen aan de Jeugd Muziek Dag in Lith. Ze hebben de hele dag muziek gemaakt en ’s avonds was er een mooi afsluitend concert. Het maar liefst 70 muzikanten tellende orkest was samengesteld uit zeven jeugdorkesten uit de regio. 45 muzikanten waren onder de 25 jaar, een echt jeugdorkest dus! De jeugdorkesten hebben de stukken al op de eigen repetitie ingezeept, zodat er op de dag zelf lekker gerepeteerd kon worden. Toen alles samen kwam, leek het of ze al jaren samen speelden. De staande ovatie aan het einde van het concert was een mooie kroon op de dag. Naast muziek maken werd ook het spel Gotha gespeeld, waarbij Nika en Wouter op de 2e en de 3e plaats eindigden en was er een Instagram wedstrijd waarbij Tom eerste werd. W.I.K. wil de dirigenten Anja van Dinther en Carolina McCormack heel erg bedanken voor de super leuke dag.

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon20

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.