Torenklanken 2013 - nr 04

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 4 | maart 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Vrijwilligers gezocht! Hebt u nog wat tijd over en vindt u het leuk om voor de oudere medemens iets te doen. Dan bent u degene die wij zoeken. De Heegt Wij zijn een huis waar 29 oudere cliënten wonen.Voor deze cliënten zijn we op zoek naar vrijwilligers. Zoals: • Op de woensdagmiddag hebben we een hobbyclub. Wij zijn hiervoor opzoek naar een creatieve, initiatief nemende vrijwilliger, die het team van vrijwilligers op woensdag middag wil versterken.We maken verschillende leuke creatieve werkstukken. Hebt u interesse, neem snel contact op. • Twee keer in de maand op vrijdag morgen vanaf 10.00 uur organiseren we maaltijd koken. Wij zijn dringend opzoek naar iemand die het leuk vindt om met een groepje van 8 cliënten en nog een andere vrijwilliger te koken. Samen maak je dan een warme maaltijd klaar, die je samen rond de klok van 12.00 uur nuttigt. Hebt u interesse, neem dan snel contact met ons op. • Op maandagmiddag zijn we nog op zoek naar een vrijwilliger die zelfstandig een activiteit uit kan voeren. U krijgt assistentie van een vrijwilliger die tevens voor de koffie/thee zorgt. Welke activiteit kan in overleg. • Of kunnen we u als oproep vrijwilliger benaderen. Zodat de druk van de vaste vrijwilligers niet zo hoog is. Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem dan contact op via de mail met: brigitta.vanalphen@brabantzorg.eu (team manager Horeca/ facilitair) anne.minnema@brabantzorg.eu (team manager zorg) dorien.vanharen@brabantzorg.eu (activiteitenbegeleidster)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Of telefonisch op 073- 5321264 We maken dan graag een afspraak en gaan samen bekijken wat het beste bij u past. Alvast bedankt namens onze cliënten

kledinginzamelactie Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in Geffen en steun Cordaid Mensen in Nood! Op dinsdag 2 april vindt in Geffen de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van 13.30 uur tot 15.30 uur uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal ‘De Geer’, Elzendreef 1 GEFFEN De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp- wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.Al een aantal jaar steunt Sam’s het Droogte Cyclus Management Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dorpen voorbereid! Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


19.00 uur in de kerk van Vinkel gehouden. dinsdag 2 april is er geen viering in de kapel

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 17 mrt. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk /aandacht MOV Vastenactie di. 19 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel vr. 22 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel GOEDE WEEK zo. 24 mrt. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout (Palmpasen m.m.v. communican ten) De kinderen kunnen de vastendoosjes inleveren. di. 26 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel Let op: do. 28 mrt. 19.00 u. WITTE DONDERDAGviering in de kerk van Vinkel m.m.v. GK Vinkel en GK Geffen. vr. 29 mrt. 15.00 u. Kruisweg m.m.v. Fluitekruid. De vormelingen beelden de Kruis weg uit. vr. 29 mrt. 19.00 u. GOEDE VRIJDAG-viering m.m.v. GK PAASVIERINGEN za. 30 mrt. 21.00 u. PAASWAKE m.m.v. Passe Partout. De pastoor is jarig! zo. 31 mrt. EERSTE PAASDAG 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk ma. 01 april 09.30 u.TWEEDE PAASDAG 09.30 u. m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 02 april geen avondmis AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN De viering van Witte Donderdag (28 maart) wordt om

KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? Hopelijk hebt u gehoor gegeven aan de oproep om Kerkbalans te steunen. Zoals u weet, is een goede financiële basis van onze parochie nodig, om de pastorale zorg en het onderhoud van het kerkgebouw te kunnen waarborgen. Anders zou onze kerk wel eens gesloten kunnen worden! Iedere bijdrage is welkom! We hebben een mooie eerste stand per 27-02-2013 van € 16.850,00 U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 uur - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: febr. 2013: Olivier van der Heijden en Stijn van Heesch. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis in maart: hfdst. 8: Het geschenk van de vreugde en het nieuwe leven. Hfdst. 9: Gods grootste geschenk. woensdag 20 mrt: 7e bijeenkomst 13.30 u. - 15.00 u.: Paasverhaal, palmpasenstok maken. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Zondag 24 mrt. Palmpasenviering 09.30 u. De kinderen kunnen de vastendoosjes inleveren. Goede Vrijdag 29 mrt.: 15.00 u. uitbeelding Kruisweg door de vormelingen. Iedereen mag een bloem meebrengen om bij het kruis te leggen. Op Eerste en Tweede Paasdag is er kinderkerk in de vieringen van 09.30 uur. PROGRAMMA VORMSEL woensdag 27 maart: 6e bijeenkomst 13.30 u. - 15.00 u.: vormselmap en oefenen voor de kruisweg. Goede Vrijdag 29 mrt.: 15.00 u. uitbeelding Kruisweg door de vormelingen. Iedereen mag een bloem meebrengen om bij het kruis te leggen. Op Eerste en Tweede Paasdag is er kinderkerk in de vieringen van 09.30 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 1 februari 2013: Louis van Erp, 53 jaar 3 februari 2013: Harrie van Vugt, 59 jaar 5 februari 2013: Piet van der Heijden, 69 jaar 15 februari 2013: Sjan de Wit - van Hoek, 58 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl BENEFIETFEESTJE STICHTING BEHOCA Op zondag 7 april wordt er een benefietmuziek- en dansfeestje gehouden voor Melissa Kreps, die op 7 mei gaat vertekken naar Kenia, om een opvanghuis te starten voor straatkinderen.Veel Geffense zangers / muzikanten

/ dansers treden belangeloos op om een swingende middag te verzorgen. Locatie: zaal De Gouden Leeuw. Tijd: 13.00 u. - 18.00 u. Entree: € 5,00, kinderen t/m 12 j. gratis. Er is een speciale kinderhoek. Kom genieten van mooie muziek en dans en steun daarmee de Missie van Melissa! SCHOENENDOZEN MET SCHRIJFWAREN VERDEELD Graag willen we alle kinderen en volwassenen uit Geffen weer bijzonder bedanken voor de Sinterklaasactie van 2012. Er waren weer veel schoenendozen met schrijfspullen en klein speelgoed, waarvoor we een goed plekje hebben gevonden. We hebben deze keer gekozen voor de Tempelschool, daar krijgen vooral de arme kinderen bijles. Ook hier is volgende maand een prijsdag, nu kan er voor elk kind dit jaar een cadeautje komen. Geweldig om zo kinderen blij te maken! Nogmaals namens de kinderen bedankt en ook namens de schoolleiding, een grote hulp voor kinderen die niet zo vaak iets krijgen. Groeten Ad en Geert, Sri Lanka.

Het voorjaar komt er aan! Ook in Zorgcentrum “De Heegt” Het voorjaar komt er aan en daar kijken we allemaal weer naar uit! We verheugen ons op de zon en op de mooie, warme zonnige dagen, die het voorjaar maar ook de zomer voor ons in petto hebben. Tijd om onze zomergarderobe voor de dag te halen. In zorgcentrum “De Heegt” kunnen we ons woensdag 20 maart a.s. weer voorbereiden op het voorjaar en de zomer. De dames van EURO MODE zijn er met veel mode nieuws. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. Tot 20 maart a.s. in “De Heegt”, de koffie staat klaar.

TE HUUR / TE KOOP EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op termijn beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met vaste trap naar een ruime zolder. Meer info: sam@tdal.nl 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE OVER... “In de basis” Er wordt flink geoefend op de zondagochtenden aan de theaterproductie “In de basis”. Een spel waarin ambitie, passie en doorzettingsvermogen de boventoon voeren, relaterend aan de beginperiode van de voetbalcarrière van Ruud van Nistelrooy. Ik praat met Wendy Bressers (vocal coach), Jan Grosfeld (regisseur Geffes Volk), Damian van Essen (speelt de jonge Ruud), Moniek Schuurmans (speelt Leontien) en Evi Savelkouls (speelt de kleuterjuf). Damian (14 j.) schreef nog op het laatste moment in voor de audities, omdat hij van voetballen en zingen houdt.“Ik had er al wel over nagedacht, maar de doorslag gaf, dat ik de echte Ruud, zomaar bij toeval ontmoette! Daarna googlede ik een zangcoach, om toch zeker te weten dat ik goed genoeg kon zingen!” En daar was weer een toevalstreffer: de enige die op twitter zat was Wendy Bressers...! En zij constateerde dat Damian zangtalent had! Damian had een gesprek met Ruud en de overige informatie, om hem zo goed mogelijk te vertolken, verkrijgt hij van regisseur Peter van Aar. Hoe dat karakter is verwoordt Damian als volgt: “Ruud is een rustig persoon, hij bewaart zijn emoties, om die op het voetbalveld ‘eruit te trappen’ en om te zetten in goals!” Jan: “Op de audities hebben wij als regisseurs vooral gekeken naar de vrijheid van spelen; Rob van Reijmersdal (muzikaal leider) en Wendy beoordeelden de zangkwaliteiten. Het niveau bleek hoog te zijn. Geen enkele auditant kwam zomaar voor de lol en we hebben ze bijna allemaal een rol kunnen geven. Zo’n productie moet groeien en dat gaat lukken met de fijne groep spelers die we hebben.” Moniek, lid geweest van Geffes Volk en Evi, lid geweest van ki-the-ge (kinder theater geffen) gooiden zich ook in de strijd om een plaatsje in ‘In-de-basis’! Terwijl Moniek in het dagelijks leven een juf is, kreeg Evi de rol van kleuterjuf toebedeeld! De F-jes van Nooit-Gedacht zijn haar leerlingen. Moniek mag Leontien gaan spelen. “Je hoeft niet per se op de persoon te lijken, als je het type maar goed kunt neerzetten.” Wendy, die heel wat zangtalenten vanaf 15 jaar onder haar hoede heeft als zangdocente, coacht de solisten en het koor. Er zitten maar liefst 19 liederen in het spel. Wendy: “Uiteraard moeten de teksten uit het hoofd gezongen worden en verder is het vooral ‘noten eten’!” Serge Romme uit Oss, speelt de volwassen Ruud. Serge zingt in een band genaamd The Gooch en volgt een zangopleiding op Rock City Institute in Eindhoven. Hij zit bij Wendy op zangles en zodoende was deze Ruud

snel gevonden. Ze spreken liever niet over een musical, maar over totaal theater, want het geheel wordt gevormd door zang, dans, verschillende stijlen van muziek en spel. De liedteksten, gemaakt door Peter van Aar, zijn allemaal prachtig, met veel emotie. De rode draad is een verhaal dat gaat over iemand met een passie. Hoe kan iemand zover komen! Peter heeft in zijn script ook een andere kant van Ruud belicht, die er eigenlijk niet is: een “Wat als...” Ruud zelf, heeft enkele repetities bijgewoond. Hij was sprakeloos: “Wow, dit gaat over mij!” Evi: “Ik vond het zo bijzonder, dat zo’n wereldster, die alles heeft meegemaakt, het een eer vond, om óns te ontmoeten! Hij wilde dan ook graag met Damian en Serge op de foto...!” De ambitie om er een prachtig geheel van te maken, is bij iedereen aanwezig! Ze hebben er zin in, want “het wordt superleuk”! De productie wordt uitgevoerd op de locatie van de Nooit Gedacht terreinen (niet op het hoofdveld). Professionals zorgen voor een prachtig decor, prima geluid en de nodige rekwisieten. Er wordt (vooralsnog) gespeeld op 14-15-16 juni en 21-22-23 juni. Een aantal dagen is reeds uitverkocht. Een kaartje kost € 15,00. Wilt u kaartjes bestellen, kijk dan op www.in-de-basis.nl

Bruidstaarten Communietaarten

Ook voor workshops en het vieren van je kinderfeestje. Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp De Stamtafel 378 aan de STAMP-tafel Een zeer gedifferentieerd gezelschap zit aan de besloten stamptafel: aangezetenen en genodigden. Vooraf ging alleen de stamtafel zitten kauwen op het door de raad beoogde “splitsingsbesluit” van de gemeente Maasdonk . In de vorige Torenklanken vermelden we reeds, dat de onderlinge verdeeldheid over splitsing groot was en dat er deelnemers aan de stamtafel waren, die Maasdonk willen samenvoegen met Den Bosch en dat van hen initiatieven konden worden verwacht om de meningsvorming van de Geffenaren te beïnvloeden. Zie de bijdragen in Brabants Dagblad in Streekwijzer en ook nog in Torenklanken. De verdeeldheid in Maasdonk of de instemming met de voorlopige visie van de gemeenteraad zal moeten worden bevestigd door de inwoners. die op 5 en 6 maart hun zegje mochten doen in het gemeentehuis.Wij vragen ons af of deze lokgroep een goede bijdrage is geweest aan de discussie of zijn de meningen nog versterkt. Het is jammer, dat we onvoldoende zijn voorgelicht en dat er handreikingen op tafel hadden moeten liggen vanuit Oss of Den Bosch en dat er van uit Maasdonk een concrete toekomstvisie was gepresenteerd: “Wat willen wij met Geffen, Nuland en Vinkel. Wat voorzien wij met Maasdonk”. De argumenten van de voor Den Bosch kiezers zijn niet sterk. De huurprijzen in Geffen zijn niet van invloed op die van Den Bosch. Toekomstige inwoners zijn meestal gericht op Oss. Ga maar na hoeveel Geffenaren werk vinden in Oss. De drie kernen bijeenhouden betekent mogelijk wat meer invloed. Juist nu is er de eenmalige kans om dit mislukte project om te keren en is Geffen aangewezen op Oss. De eventueel te vormen bestuursraad lijkt op voorhand afgewezen. Den Bosch zet daarbij veel vraagtekens. Geffen als 27e kern bij Oss? Oss heeft ruime ervaring met het samengaan met kleine kernen en het is evident dat een en ander voortreffelijke verloopt. Het heeft de onderlinge verhoudingen versterkt en de aantrekkelijkheid van de kernen verhoogd. Er is minder rivaliteit en van onderlinge verdeeldheid is geen sprake meer. De werkgelegenheid is een landelijk probleem is niet verwijtbaar aan Oss of Den Bosch. Geffen kan van veel betekenis worden voor Oss en maakt duidelijk deel uit van het Maasland. In de toekomst kijkend kun je verwachten, dat ook Heesch bij Oss komt, immers ook Bernheze is tot mislukken gedoemd. Ook Schaijk zal meer richting Oss wijzen, immers ook hier is men niet gelukkig met de vorming van de gemeente Landerd. Eindelijk heeft Geffen dan voorzieningen dicht bij en kan

zij invloed uitoefenen op het gemeentebestuur in Oss, waar de kernen grote bestuurskracht( zie de huidige status) hebben bij de toekomstige raadswisseling. De Geffense bosjes worden behouden en de grens met Nuland blijft de al bestaande groene zone. De grens met Vinkel zal de A59 worden. Oss ligt gunstig aan de splitsing van de A50 en A59. Oss heeft met Geffen en Heesch zeker nog invloed op het industrieterrein Heesch-west en kan Den Bosch afhouden van “wilde”plannen. Wij hopen met deze opmerkingen te verduidelijken, dat aan de stamtafel de meningen verdeeld zijn. Elk besluit is zeker verdedigbaar. Het ligt er maar aan, welke kant je opkijkt, waar je roots liggen en hoe je de “onmogelijke” samenhang van Maasdonk beziet. Andere deelnemers aan de stamtafel weten zich veiliger bij Oss dan Den Bosch.We kunnen zo ook beter pleiten voor een goede verbinding met het nieuwe Ziekenhuis te Uden, want naar het J.B. Ziekenhuis te Den Bosch is toch een grote streep verder. Wij gaan u graag informeren over de beraadslagingen van 5 en 6 maart en de aandacht daarvoor in de gemeenteraad van Oss op 12 maart en van Den Bosch op 14 maart. (ook dit schrijven heb ik gemeld bij Brabants Dagblad. De stamtafel wil U informeren en een afspiegeling zijn van wat Geffen (effe) bezig houdt). Met de mededeling, dat het ook nog eens erg goed gaat in Geffen en dat er van de 32 op te leveren huizen op de Verlengde Run er al 28 verkocht waren, werd de Stamtafel besloten. Volgende stamtafel 17 maart, weer in café Govers en weer na de hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982; Email: theoprinssen100129@ gmail.com. Verder kan ik U verzekeren, dat we daarna van een heerlijke stamptafel genoten. De deelnemende mochten hun eigen drankje bestellen. De amuse: hapjes met garnalen, ossehaas, hamsoorten en kaasjes, een rijk versierde linzensoep, een bezatte zuurkool met de beste Elzasser en boerenkool met rookworst van de slager voorzien van een heerlijk rijk gevulde vleessaus en een verrassende wortelstamp met vruchtensaus en gedroogde pruimen geïnjecteerd met rum en cognac en daarbij fijn gesneden kalfsrib en een rijk dessert met diverse ijssoorten, aardbeiengelei, gekruimde cakesoesjes en zoete toefjes met vers geslagen room. Het geheel werd bezegeld met een over oude Irish Whisky. Zo werd het toch een heel geslaagde Stamtafeldag. Het kûmt en ‘t gû oe goet. Hauw Doe

TORENKLANKJE: Breek af die klaagmuur... bouw op! 9


KBO informatie Afdeling Geffen

Bakje of schaaltje, paasversiering, snoeischaar, draadtangetje, en groen, bv. coniferen of andere groene takken, wilgentakken, hazelaar, klimop, buxus. Voor de rest zorgen wij.

Filmmiddag Woensdagmiddag 20 maart aanstaande wordt u weer om 13.30 uur verwacht in de grote zaal van het Oude Klooster voor de filmmiddag. Entree en koffie/thee zijn gratis. Uiteraard is Lies van Dinther weer de gastvrouw, verzorgt Jan Ceelen de techniek en presenteert Martien Romme de film.

U kunt zich aanmelden bij: Mevr. Lies van Dinther, Bergstraat 39a , Geffen tel. 0735322287 Mevr. Christine Ceelen, Simon van den Berghstraat 48, tel. 073-5322258

Paasstukjes maken Wij nodigen jullie van harte uit om te komen bloemschikken ,voor het maken van een voorjaarsstukje, op woensdag 27 maart om 13.30 uur in het Oude Klooster. Het bloemschikken zal plaats vinden onder deskundige leiding. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zou het fijn zijn, als jullie ze hebben, om de volgende spullen zelf mee te brengen:

Voorlichting OV-chipkaart door de Seniorenraad Graag wijzen wij onze KBO leden op de voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 17 april a.s. om 13.30 uur in de grote zaal van het Oude Klooster. Deze middag wordt verzorgd door de Seniorenraad. Lees nog eens de uitgebreide informatie verderop in deze Torenklanken. Alleen al het feit dat het ziekenhuis in Oss op korte termijn naar Uden gaat verhuizen maakt deze voorlichting heel belangrijk. Meld je aan bij Ton Tijs (Tel. 5325328 of mail naar: www. helmton@home.nl Iedereen succes bij de geplande activiteiten. Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter. Tel. 06-57320917 www.kbo-geffen.nl

10


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur

Lieke Schuurmans Kampioen Dressuur Lieke Schuurmans is met haar pony Arissa Kringkampioen geworden in de dressuurklasse E-B. Daardoor mocht zij ook deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen. Hier behaalde zij in een zeer sterk deelnemersveld een tweede prijs. Arissa is een jonge pony, die Lieke zelf opgeleid heeft. Namens De Zilverhoef willen we Lieke feliciteren met deze mooie resultaten.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

11


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


Informatie-middag OV-chipkaart Reizen zonder OV-chipkaart kan tegenwoordig bijna niet meer! Graag nodigen wij namens de Seniorenraad en de 3 KBO’s u uit voor een OV-chipkaart informatiemiddag. Deze dag wordt mede georganiseerd door het Reizigersoverleg Brabant. De informatiedag in Geffen vindt plaats op 17 april om 13.30 u. in ‘t Oude Klooster. Op 7 maart en 10 april wordt dezelfde middag ook georganiseerd in resp. Vinkel en Nuland. Wat houdt deze dag in: Tijdens deze middag vertelt een ervaren OV-gids u alles over de OV-chipkaart en het gebruik daarvan. Welke kortingen zijn er, hoe ziet de pas eruit, etc.Tevens kunt u op deze middag ook meteen ter plaatse uw persoonlijk OV-chipkaart bestellen!! Wat moet u allemaal meebrengen op deze middag om de OV-chipkaart direct te bestellen: - Pasfoto (dit is echt heel belangrijk, zonder pasfoto kunnen wij geen persoonlijke OV-chipkaart bestellen). - Uw bank/giropas (dit omdat het aanvragen van de OVchipkaart € 7,50 kost). - Uw identiteits papieren (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart; U moet uzelf kunnen identificeren) Het is mogelijk om digitaal uw OV-chipkaart aan te vragen, in dat geval raden wij u aan uw random reader mee te nemen en een digitale pasfoto. Na ongeveer 1 week krijgt u de persoonlijke OV-chipkaart thuis gestuurd. Na 3 of 4 weken wordt de mogelijkheid geschapen (ook onder leiding van een ervaren OV-gids) om in groepen van 8 tot 10 personen daadwerkelijk met het openbaar vervoer op pad te gaan zodat u kunt ervaren hoe u uw persoonlijk OV-chipkaart kunt gebruiken. U maakt een rondje met de bus of de trein en men laat u zien hoe u moet in -en uitchecken, hoe u saldo kunt bijschrijven etc. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag weten hoe de OV-chipkaart werkt, dan kunt u zich aanmelden bij Ton Tijs (tel.5325328 of e-mail helmton@home.nl). Meldt u dan nu meteen aan.

uitmaken van de hedendaagse belevingswereld van jongeren, zoals pesten zinloos geweld, pijn, verdriet, en liefde. De kruisweg geeft daardoor veel handreikingen voor een vertaling naar heden. Het programma wordt, op basis van een gekozen thema, samengesteld, door degenen die het uitvoeren. De jongeren zoeken samen met de werkgroep naar ideeën, ze brainstormen, zoeken muziek uit die past bij de statie (o.a. Blof, Jason Mraz, Kim Lian) en schrijven de teksten voor de viering. Het thema van dit jaar is: “Samen”. Samen het vormsel doen in groep 8. Samen een musical oefenen. Samen op schoolkamp. Samen op zoek naar een nieuwe weg. Iedereen is op deze avond van harte welkom!

Dankbetuiging Liefde is niet betaalbaar Geluk soms onbereikbaar Vriendschap zo kwetsbaar Echter één ding hebben ze gemeen in moeilijke tijden houden ze je op de been Wij willen iedereen bedanken voor de lieve kaarten, bloemen en bezoekjes die wij ontvingen na het overlijden van mijn man, vader en opa Harrie van Vugt Dit heeft ons goed gedaan. Nellie van Vugt Arjen en Ellen, Linde Janine en Ruud Marlies Yvonne

Goede Vrijdag Nu Een alternatieve viering van Goede Vrijdag aan de vooravond van Pasen. Vrijdag 29 maart 2013, 21.00 uur in de O.L.V. van de Rozenkrans Kerk te Vinkel. Jongeren uit Maasdonk organiseren al enkele jaren, een Goede Vrijdag viering, in de O.L.V. van de Rozenkrans Kerk te Vinkel. Met de kruisweg van Jezus als inspiratiebron met actuele onderwerpen, die nog steeds deel

13


IETS VOOR ELKAAR OVER HEBBEN ...! Hij is geboren en getogen Geffenaar, zoon van Frans van Gogh en Ida Langens, het derde kind in een rij van acht: Gonny - Wim - Toon - Jan - Marietje - Frans - Tiny - Noud... Zij is één van de elf kinderen van Harrie Lamers en Hanneke Geurts van Kessel,geboren en opgegroeid in Schaijk... Toon (77 j.) en Ria (74 j.) van Gogh kijken tevreden terug op 50 jaar huwelijk.

Toon woont zijn hele leven al in d’n Berg, dat deel van Geffen, waarvan gezegd wordt dat het een hechte buurt is. Opa en oma Van Gogh kochten het huis, waar momenteel de familie Gielis, letterlijk steen voor steen een nieuwe nostalgische, authentieke boerderij opbouwt. De ouders van Toon bouwden daarnaast in 1932 hun boerderij, en Toon en Ria bouwden hun woning weer tegenover het ouderlijk huis. Wonend in het buitengebied betekende vroeger: “Vier keer per dag een half uur lopen van en naar school!” Van de bewaarschool herinnert Toon zich nog dat hij al meteen de eerste schooldag ‘in de hoek’ stond! Hij liep ook weg... niet al te ver... naar opa Langens die in ‘het klooster’ - het bejaardenhuis nabij de school - woonde. De zuster wist hem dan ook snel te vinden...! Zoals alle kinderen in een groot gezin, werkten ze allemaal mee, ieder met zijn eigen taken, Toon was de voerman, die met paard en kar te werk ging. Na de lagere school (“Met als ‘bovenmeester’ mister Sloots”) volgde hij de lagere landbouwschool, vervulde zijn dienstplicht, volgde tuinbouwcursussen op de avondschool en vervolgens nog de dagopleiding van de Groenteteeltvakschool in Berghem. Hij is altijd buiten en in het groen werkzaam gebleven, zijn werk was tevens zijn hobby. Ria komt ook van een boerderij en woonde eveneens ver buiten het dorp. Voor haar was de afstand naar school nog wat langer, maar zij bleef tussen de middag over met haar broers en zussen. “We namen brood, thee en melk mee van huis en ik weet nog dat de zuster in de winter, de flessen verwarmde in een grote bakken op de kachel, zodat we lekker warm drinken hadden. Geen kwade herinneringen aan de zusters van JMJ!” Ze volgde nog het VGLO, dat echter niet kon worden afgemaakt 14

door ziekte. De eerste kennismaking van Ria met Toon was met de bruiloft van Ria’s zus Marie, die trouwde met Gerrit Reuvers, die in de Bergstraat woonde. Toon mocht op het feest komen, omdat hij overdag het vee van Gerrit verzorgde. De vonk sloeg echt over op Hesche kermis, die daarop volgde... Ze trouwden in de strenge winter van 1963, op 23 januari. De taken werden verdeeld zoals gebruikelijk in die tijd: Toon deed het buitenwerk en Ria zorgde voor het gezin. Tien jaar lang verkochten ze groente aan huis en leverden aan de veiling. Toen “Plan Mansholt” echter werd ingevoerd, met de regel dat de vollegrondsteelt voortaan gevoerd moest worden op 7 à 8 ha. grond (“Wij hadden 1 ha.!”) besloten Toon en Ria daarmee te stoppen. Toon maakte de overstap naar de gemeente Oss en werd werkzaam als hovenier. Hoewel het wel wennen was, om niet meer thuis het werk te kunnen doen, maakte hij daar de 25 dienstjaren vol, met voornamelijk snoei- en plantwerk. Ria en Toon kregen vier kinderen: Frank, Astrid,Yvonne en Rianne. Het gezin werd uitgebreid met de partners Martin, Jan, Mari en Theo en de kleinkinderen Daniël, Stef, Iris en Britt. Het gouden paar is altijd actief geweest in onze dorpsgemeenschap: Ria was 11 jaar bestuurslid van de KVO en nog steeds lid. Ze is bij de KVO-volksdansgroep de “Tooelly’s”, is actief in de parochie als koorlid bij het dameskoor en de schoonmaakgroep van de kerk; zorgt voor deelname aan de jaarlijkse bedevaart naar Wittem en collecteert regelmatig. Toon is acoliet in de parochie en lid van de sportgroep van de afdeling Lith, die jaarlijks deelneemt aan de Veteranensportdag. Beiden zijn, van het begin af aan, lid van de Gemengde Volksdansgroep “De Vlijt”, inmiddels een gezelligheidsgroep en niet meer actief met dansen. Ze houden van reizen, waarbij ze al veel Europese landen hebben bezocht en twee keer in Canada zijn geweest. Kaarten is ook een favoriete hobby, Toon heeft een eigen buurtkaartclubje. Toon en Ria: “We hebben tijd genoeg, maar altijd te werken. Toon heeft veel werk in de grote siertuin, teelt paprika’s, komkommers, tomaten en andere groente en mooie bloemen groeien op in de kas. Ria maakt de groente in, en de kinderen profiteren mee van de oogst! Een ‘geheim’ om de 50 jaren vol te houden is er niet, vinden ze: “Ieder vervult zijn taken, het is geven en nemen, je zorgt voor elkaar en je moet iets voor elkaar over hebben!” Ze zijn dankbaar voor een goede gezondheid en daarom mocht het goud uitbundig gevierd worden. Een H.Mis, een gezellige receptie en een echt dansfeest in de avond! Proficiat!


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


JBC Geffen Op woensdag 27 februari is onze jaarlijkse ledenvergadering geweest. Met tevens de bekendmaking van de uitslag van de wintercompetitie. Deze gaat over 10 maandagavonden tussen oktober en februari. Daaruit zijn de volgende kampioenen gekomen. 1e Gerard Schuurmans 2e Rien de Veer 3e Gerard vd Zanden en de poedelprijs ging naar Tiny vd Doelen Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat

lecte was € 491,70. Een prachtig resultaat. Het werk van Amnesty International is helaas nog altijd hard nodig omdat in veel landen op de wereld de mensenrechten ernstig geschonden worden. Wanneer je, zoals wij, in een vrij land leeft is het nauwelijks te begrijpen wat de mensen daar meemaken. Hierbij een gedicht van Emelda Tshuma uit Zimbabwe Vrijgelaten Vandaag de dag gezien Op de hele weg naar ons huis Vandaag het stof zien liggen In de hoek die je was vergeten Vandaag voor het eerst weer gehoord Hoe je haar op je voorhoofd valt Vandaag je aanraking gevoeld Die mijn huid bevrijdde Vandaag het recht herkregen Dat de dag mij weer zag. Namens de collectanten voor Amnesty International Leny Romme

Half maart starten we weer met de zomerzondag en zomeravond competities. U bent van harte welkom om een balletje mee te gooien. Dit kan op de dinsdag en donderdagavond, als er geen competitie is. En op de maandag middagen. Wat u vast op de kalender kunt schrijven is: 23 juni Geffens open Jeu de Boules toernooi. Voor informatie over onze club en inschrijving voor 23 juni kun je bellen naar: Tonnie Schuurmans 073-5322475 of Angelique v Hirtum 073-5327301 na 17.00 uur. Groeten van het bestuur JBC Geffen

Opbrengst collecte Amnesty International Op 20 en 23 februari hebben wij in Geffen ook meegedaan aan de Nationale collecte voor Amnesty International. We doen dat altijd, zoals u gewend bent, door te collecteren op de markt en bij de C-1000. Op deze manier kunnen wij toch de meeste Geffenaren bereiken omdat iedereen wel op één van deze dagen boodschappen doet in het dorp. Graag willen wij u allen heel hartelijk danken voor uw gulle en vriendelijke bijdrage. De opbrengst van de col-

16

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Dinsdag 19 februari werd de vierde zitting van de derde serie van het seizoen 2012-2013 gespeeld. Na een enerverende zitting was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Ria en Wim Bijl 56.25 2. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.39 3. Gerrie en Joop van der Meijden 52.08 4. Doortje en Wim van Druenen 51.74 5. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 51.48 6. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 50.87 7. Ria Essenberg en Wim Christiaens 50.78 8. Gerard Vogel en Frans van Weert 49.74 9. Ria en Rien van Alebeek 49.31 10. Nelly Lucius en Toos de Haas 48.44 11. Vera Bos en Diny de Jong 48.26 12. Peter Luijben en Ad van de Wetering 47.92 D 13. Trudy en Jaap Lakeman 45.92 D 14. Emmy van den Brink en Janny Voltman 43.84 D B-lijn 56.92 P 1. Marijke Droog en Marianne van Etten 2. Margriet Baart en Ans Lambregts 53.21 P 3. Karine Molkenboer en Jet Willems 52.49 P 4. Thea en Johan Geling 52.14 5. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 51.33 6. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 51.00 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 50.90 8. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 48.88 9. Vera en Huub Spoormans 48.20 10. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 48.18 11. Elly en Aart Smit 47.74 12. Corry en Cor Lansdaal 47.46 D 13. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 47.04 D 14. Dick Pronk en Erik Vrolijk 44.44 D C-lijn 1. Annemarie v Gils en Riet van der Sanden 55.52 P 2. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 55.00 P 3. Ied de Rooij en Marius Hermes 54.38 P 4. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 52.81 5. Marianne Asselbergs en Len Kuijpers 51.77 6. Ineke Liefkens en Huub Heinen 50.83 7. Fien en Antoon van den Eng 49.48 8. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 48.33 9. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 47.19 10. Antoine Jansen en Anky Janssen 46.88 D 11. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 45.31 D 12. Diny Arts en Marlouk Reitsma 42.50 D D-Lijn 18

1. Christien en Lambert van den Berg 2. Ilse Ruland en Peter Wolf 3. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 4. Margriet van Beek en Idi Szovan 5. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 6. Wilna en Adriaan Post 7. Tini Jonker en Marion Sollewijn 8. Gwen en RenĂŠ Vogels 9. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 10. Jo de Haas en Ton Tijs 11. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 12. Nel en Herman Derks

62.29 # 60.73 P 56.98 P 54.06 P 49.58 48.85 48.02 47.60 45.10 44.90 41.67 40.21

# geen promotie; teveel invallers

KBO 2013 Op 27 januari hadden we een senioren middag van de kbo bij de Gouden Leeuw, daar werd een loterij gehouden de prijs was een 4 gangen diner voor 10 personen verzorgt door de Gouden Leeuw en geschonken door Ari en Anouska. Tante Annie van Grinsven won deze prijs. De mensen die bij haar aan tafel zaten mochten 24 februari mee gaan eten. We waren om 17.00 uur aanwezig waar een mooi gedekte tafel voor ons klaar stond. We begonnen met een kipcocktail daarna een (zondagse) groentesoep, varkenshaas champignonsaus, ossenhaas paprikasaus, witlof, sla, groenteschotel, mayonaise, frietjes, gebakken aardappeltjes en een overheerlijk toetje van mini monchou, ijs, vruchten, slagroom, en mousse. Zoals je ziet waren we ontzettend verwent grote complimenten voor Anouska, koks, personeel TOPIE!!! Dus volgend jaar allemaal loten kopen. BEDANKT!!! namens Annie. v gr, Jan, Marietje, Grada, Mien, Marietje, Zus, Annie, Joop en Ine Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0020

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.