Torenklanken 2014 - nr 03

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 3 | februari 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

OPVANGHUIS VAN MELISSA KREPS IN MOMBASA Op 1 maart gaan de drie broers van Melissa Kreps, naar Kenia om haar opvanghuis te bezoeken en zo mogelijk wat te klussen daar. Zij mogen alle drie, twee koffers meenemen, die gevuld kunnen worden met spullen, die ze voor de jongens goed kunnen gebruiken: zomerkleding / spijkerbroeken voor jongens, maat 116 t/m maat S/M. Ook zijn knutsel- en schrijfmaterialen en stukjes-puzzels van harte welkom! Hebt u wat liggen op dat gebied dan kunt u de spullen afgeven bij de ouders van Melissa, De Rosmolen 24 in Geffen. U kunt op dat adres ook tweedehands spullen afgeven om te verkopen op car boot sale voor hetzelfde doel. Alvast van harte bedankt! Kijk voor meer informatie op de website www.behoca. nl en voor alle recente gebeurtenissen op de facebookpagina. (u kunt de Link hiervan vinden op de website). We verwelkomen nog graag nieuwe donateurs of adoptieouders.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

waarop de namen van die kinderen en hun pleegouders staan. Na wat onderzoek heb ik al redelijk wat namen van kinderen en hun verblijfadressen kunnen achterhalen, dat laatste is me helaas nog niet gelukt bij deze vier kinderen: Helmut Kompass Peter Bernecker Margarethe Krauz Inge Hermaneck Wie weet bij wie deze kinderen onderdak kregen? Het is mogelijk dat ik nog wat namen van Oostenrijkse kinderen mis. Heeft er in uw ouderlijk gezin een Oostenrijks kind gelogeerd, laat het me a.u.b. weten. Ruud Verhagen Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ ruudgeffen@gmail.com Tel. 073-5323191

ZIEKENBEZOEK

WIE KAN MIJ HELPEN? In 1949 was de situatie in het naoorlogse Oostenrijk slecht, in veel arme gezinnen leden kinderen honger. Om wat verlichting te geven werden kinderen uit de meest arme gezinnen naar Nederland gebracht om in de zomermaanden te kunnen aansterken. Ook in Geffen werden er kinderen ondergebracht. Helaas zijn er in de archieven geen lijsten te vinden

Hallo allemaal, Als u familieleden heeft die ziek zijn of in een bejaarden- of verzorgingstehuis carnaval willen vieren. Kunt u via grootvorst@rottenrijk.nl aangeven of de prins en adjudant een bezoekje komen brengen.

KOPY INLEVEREN VOOR:

17 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De eindstand van kerkbalans 2013 was: € 22.800,-. Dank u wel!

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 14 febr. zo. 16 febr. kerk di. 18 febr. vr. 21 febr. zo. 23 febr. di. 25 febr. vr. 28 febr.

19.00 u. * avondmis 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder-

19.00 u. * avondmis 19.00 u. * avondmis 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk 19.00 u. * avondmis 19.30 u. Carnavalsviering m.m.v. Pompzwengels geen avondmis in de kapel zo. 02 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Carnaval) DANK aan Tiny Egelmeer voor het straatwerk op onze begraafplaats en aan Hans van Leeuwen en Ernis schilderwerken voor het schilderwerk in de sacristie. KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? De bekende envelop om actie Kerkbalans te steunen, is weer bij u bezorgd. Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2014. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 26 febr. 5e bijeenkomst van 13.30 u. - 15.00 u. PROGRAMMA VORMSEL Voor het vormsel op vrijdag 6 juni hebben zich 14 jongeren aangemeld. Dinsdag 25 februari 3e bijeenkomst van 19.00 u. - 20.30 u. in parochiecentrum (boven Oude Klooster) HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 jan.: Narda Reuvers-van Esch, 70 jaar 24 jan.: Gerard van der Rijt, 85 jaar 25 jan.: Anna Willems - van Kuppeveld, 94 jaar 30 jan.: Francien van de Kamp - van der Heijden, 64 jaar 30 jan.: Kees Wingens, 60 jaar

De Geffense Kunstkring zal de doopvont schoonmaken. Hartelijk dank voor deze kostenloze bereidwilligheid!

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl KERKRADIO vernieuwd Sinds januari 2014 is de (oude) kerktelefoon niet meer te ontvangen. De nieuwe kerkradio wordt binnenkort aangesloten, waarna u alle vieringen in de kerken van Geffen, Nuland en Vinkel kunt beluisteren, maar ook andere regionale parochies, die aangesloten zijn. Bij de aanleg worden bij de aanvragers gelijktijdig de kastjes geplaatst. De kosten zijn € 10,- per maand, maar gaan wellicht nog dalen. Ook ligt er al een extra kabel om op termijn een internetverbinding aan te kunnen sluiten, zodat u ook op uw computer of tablet de vieringen kunt volgen. Daarvoor hebben we reeds vier aanvragen, maar we moeten er minstens tien hebben. Wilt u een abonnement op de kerkradio en/of meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Hans van Leeuwen: tel.: 06 - 20207064 of hansenwillvanleeuwen@gmail.com NIEUWE DOOPVONT Zoals u wellicht gezien heeft staat er een nieuwe doopvont in de doopkapel. De oude is in het portaal geplaatst als wijwaterbak. De nieuwe doopvont komt uit Tilburg van de O.L.Vrouw van de Rozenkrans kerk, oftewel in de volksmond de Hasseltse kerk genoemd, die in 1998 werd gesloten. De doopvont werd eens door de parochianen geschonken vanwege een zilveren priesterfeest en is uitgevoerd in kalk- en hardsteen. Jan Pijnenburg uit Tilburg kocht hem om hem van de sloop te redden, want hij was er zelf nog in gedoopt. Omdat hij in onze kerk weer een nieuwe bestemming zou krijgen, wilde Jan hem aan onze parochie schenken. Onze dank daarvoor! Daarna waren Jan-Hein Stadhouders en zijn zoon David, samen met Rien van Wanrooij en Frans Rovers, bereid om het vervoer en plaatsing voor hun rekening te nemen.

RESTAURATIE ANGELUSTORENTJE Het Vieringtorentje oftewel het Angelustorentje is gerestaureerd, er zijn nieuwe leien aangebracht, De klokkenstoel is gerepareerd en van verf voorzien en de bol, waar het kruis op staat is voorzien van bladgoud. Alles is opnieuw in het lood gezet. Pastoor Van Dijk klom in de werklift om het torentje in te zegenen. Men is gestart met de laatste werkzaamheden aan het noordwesterzijde deel van het hoge dak (zijde grote kerkhof), kruisbeuk. Dit zal, als het weer meezit, over enkele weken gereed zijn. Kijk voor meer foto’s op onze website www.parochiegeffen.nl onder “Foto’s”

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Annelies Gloudemans - Hanegraaf (70 j.) Handwerkclub “De Nijvere Handen” wilde Annelies een verrassing bezorgen. De jaarlijkse handwerktentoonstelling van april 2013 was daar een mooie gelegenheid voor. “Ik wilde die dag mee komen helpen om alles klaar te zetten, maar ze hadden me gezegd, dat ik pas om 10.00 uur mocht komen.Toen ik binnenkwam zongen ze ‘Lang zal ze leven’ voor mij! Ik was die dag toch niet jarig? Toen moest ik gaan kijken in de handwerkzaal. Ik wist niet wat ik zag: er hing een wandkleed aan de muur, gemaakt van mijn knoop- en borduurwerken! Dat was een heel grote verrassing voor mij, ik had tranen in mijn ogen! Ze hadden er van tevoren over vergaderd en iedereen vond het mooi.” “Omdat we zoveel werk van Annelies hebben en haar wilden verrassen ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag, zijn we op het idee van het wandkleed gekomen. Het geeft ons hobbylokaal ook wat meer ‘kleur’,” zegt desgevraagd Marijke van Galen, leidster bij de Nijvere Handen, samen met Antoine, Mieke en Annemarie. Aan de keukentafel praat ik met Annelies kruisjesborover haar grote hobby: kleedjes knopen en kruisjesbor duurwerk maken, fijn en grof. In de keuken staan dozen vol met wol en kleedjes. Wel honderd kussens heeft ze gemaakt, één kussen per twee weken. Ze knoopt en borduurt op maandagmiddag bij De Nijvere Handen, op woensdagmiddag bij de handwerkgroep van de KVO en op donderdagmiddag gaat ze met de taxi naar de Don Boscoschool in Oss om te handwerken. Omdat die momenteel wordt verbouwd is de club in De Bussel. “Ik wil niet opscheppen,”zegt Annelies,”maar ze vinden me allemaal heel ijverig, iedereen is gek met mij; ik doe ook niemand kwaad, want ik heb een hekel aan ruzie!” Ook thuis zit ze veel te handwerken tussen de andere wekelijkse bezigheden door: de was doen, voor telkens twee dagen warm eten koken, boodschappen doen, naar de markt gaan en ... op zondagmiddag is het vast tarief: even naar ‘t Haasje, dat was tenslotte het stamcafé van haar overleden man Kees. Ze heeft ook hulp in de huishouding. Annelies was 31 jaar getrouwd met Kees Gloudemans, die we allemaal nog wel kennen als vaandeldrager bij W.I.K.; hij is nu 13 jaar dood. Annelies: “Als ik 75 jaar

word dan komt W.I.K. een serenade geven, dus ik hoop dat ik dat haal!” Ze heeft nog meer ‘connecties’: twee keer per jaar gaat ze samen met Leny Romme op bezoek bij pastoor Spijkers, als hij jarig is en een dagtripje in de zomer. “Toen pastoor Spijkers hier wegging, vond ik dat heel erg,” zegt Annelies. “Hij heeft me toen gezegd, dat ik altijd naar Oirschot mocht komen. Ik ben dankbaar dat ik dan met Leny mee mag.” Op haar familie kan ze ook altijd rekenen. Annelies woont al 45 jaar in de Kloosterstraat, eerst 10 jaar in het oude huis, waar voor die tijd Piet (“de Corrie”) van Erp met zijn groentewinkel zat. In 1980 werd dat (vochtige) huis verbouwd met hulp van familieleden “Er gingen wel 35 vrachtwagens zand onder de fundering,” weet Annelies,“daarom zit ik nu hoog en droog!” Ze wil daar heel graag zo lang mogelijk blijven wonen. Het alleen zijn, vindt Annelies niet fijn. Na het overlijden van Kees, heeft ze nog drie keer een vriend gehad, twee overleden er en met eentje maakte ze het uit. “Vooral de weekenden zijn erg lang als je alleen bent,” zegt Annelies. Daarom is ze extra blij met haar handwerkhobby. En het mooie kunstwerk in het Oude Klooster is een kroon op haar werk! Kom gerust het wandkleed van Annelies eens bewonderen op maandagmiddag in Het Oude Klooster... of gewoon gezellig mee komen handwerken. Deze club bestaat dit najaar 30 jaar. Er zijn veel nijvere handen bezig, die kaarten maken, sokken breien, kleedjes borduren of knopen!

7


ROND DE DORPSPOMP Ge zieg ut overal, ‘t wurt wer carnaval. De Prins met Adjudant hent zò druk. ‘t Brengt Rottenrijk wer veul geluk. Rio, Rio in het Rottenrijk. DĂ heurde op stroat. op plein en in de wijk. Het “STROAT-TOETEREâ€? mi al die kapellen op de elfde van d’n uurste waar un groot succes. Het Roaplied op zaterdag 1 februari, voor de 22e keer, was weer knap georganiseerd en de overvolle zaal genoot van de 16

liedjes vol leut en schik. Wim van Herpen deed voor de 8e keer mee en WON UITEINDELIJK de le Prijs. Hij had zich versterkt met de prinses van 2013 JosĂŠ Verstegen en haar adjudant Marion van Antwerpen en had deskundigen ingeschakeld om “De leste Hoapâ€? waar te maken. Lees de tekst in Rottenrijk.nl en je kunt meegenieten, met het aangrijpende lied: “En ze goide haar rokske nog in het rondâ€?. De muzikale uitwerking komt op naam van Johnny Steenbergen. De 2e Prijs ging naar de Pompzwengels en no 3 was Strooipop. “Boetjeâ€? had zelfs die oavend zijn “tentâ€? gesloten om het strijdperk te betreden. Mis-poes!!! Het nummer van de Raad van 11 klonk magnifiek. Bijzonder veel complimenten verdient het begeleidende Roaporkest.

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


De winnaar Wim kreeg van de pastoor nog een extra Blasiuszegen. Let wel: de festivalliedjes staan op C.D. en zijn te koop en daarmee wordt elk huis verrijkt met heerlijke kenbare Carnavalsmuziek. Het Carnavals feest zal zich dit jaar afspelen in het paradijselijke Tentorium achter “De Koppellinck” en wordt dit keer tevens ´n 18-plus-tent omwille van de drankwet. Ook worden er bandjes uitgereikt, die verzegeld zijn met een loodje en daarmee wordt duidelijk gestreefd naar handhaving. De feestelijkheden beginnen op vrijdag 28 febr. met een carnavalsmis, waar we namens de stichting “Het Rottenrijk” alle vierders met nadruk uitnodigen en ook bij de afsluiting op Aswoensdag. Er wordt hard gewerkt aan de optocht op zondag 2 maart. De route is nog niet helemaal bekend. Eerst gaan we genieten van de Roapoavonden op 14, 15, 21 en 22 febr.. Er zullen oude bekenden optreden, en weer nieuwe verrassingen te beleven zijn. Het dorp gaat veranderen, de grenzen met Nuland worden nog eens uitgebalanseerder bekeken, zodat er minder grensoverschrijdend verkeer zal zijn. De Molengraaf is ook een goede grens of wonen in dat gebied de 23 nieuwe inwoners, die Geffen erbij mag tellen. Er gaat gebouwd worden al staat het nog op een laag pitje. Ook onze Super blijft laag bij de grond. Er is een bouwput gezien en een feest openingstentje met zelfs nog wat vuurwerk; de knal bleef echter uit. De ambtenaren vertrekken, maar het werk gaat door. Tot ieders verwondering nog sneller en effectiever dan ooit te voren. De daadkracht is dus onevenredig aan het aantal ambtenaren. En dat is een merkwaardige vast stelling. De 400ste stamtafel is in voorbereiding en wordt gehouden op 9 maart a.s. met genodigden en geopend met een amusante inleiding en een gezellige nabeschouwing. We horen dat de ontslagenen bij de M.S.D. te Oss ook Geffenaren betreft en met hen hopen wij op betere tijden. “W.I.K.” bij monde van voorzitter Ch. v. Herpen liet weten kennis genomen te hebben van onze opmerkingen over “De Koppellinck” en kon daarmee instemmen. Hij vroeg nog aandacht voor het optreden van G. Maasakkers op zondag 6 april al zijn de entreekaarten bijna uitverkocht. Voor het eerst werd er in Geffen aandacht besteed aan de keuze van de ondernemer van het jaar.Voorzitter J. v.

Wanrooy lichtte het belang van een collectief optreden toe, wat zich al doet gelden bij inkoop van energie en afvalverwerking en wees op de komende samenwerking met Oss. Maarten van Dussen maakte de 1e winnaar van de prijs voor de beste ondernemer van Geffen bekend: Broer en zus, Rob en Reci van Herpen, die ook wij van harte feliciteren. Onze telefoon met oproep aan op Geffen gerichte raadspartijen bleef onbeantwoord. Bestaat het C.D.A. niet meer? Zijn andere partijen in opkomst, die nog even hun kruid droog willen houden?? Nogmaals tel. 073-5321700 van J. Bijleveld geeft graag toegang tot de stamtafel. Overigens is en blijft iedereen welkom. De stamtafel is er weer op 16 febr. a.s met no 399 en weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ut kûmt goet en ‘t gû oe goet. Hauw Doe.

DANKBETUIGING Ik wil graag iedereen bedanken voor de hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die ik mocht ontvangen bij het overlijden van mijn zus Pietta Schuurmans De leegte blijft maar het verzacht het verdriet. Annie Schuurmans

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


RIO IN ‘T ROTTENRIJK

CARNAVAL IN DE TENT IN GEFFEN

VRIJDAG

VANAF

20.30 UUR

VANAF

VANAF VANAF 10.00 UUR:

VANAF VANAF 10.00 UUR:

VANAF VANAF 10.00 UUR:

ZATERDAG

PPM BAND

20.30 UUR

BIG NICK

ZONDAG

OPTOCHT 13.30 UUR - PRIJSUITREIKING 17.30 UUR

GRATIS ONTBIJT

JETSET

MAANDAG

MATINEE MET READY2GO

13.00 UUR

ELKE DAG

DJ TOM

14.00 UUR

GRATIS ONTBIJT

BROOKLYN

DINSDAG

BOERENBRUILOFT

GRATIS ONTBIJT

PARTY CRIMINALS

12.00 UUR

WWW.ROTTENRIJK.NL


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

aangereikt. Tegeltje wijsheid (speciaal ook voor ons als KBO leden) “Het oprechtste compliment dat we kunnen schenken is aandacht�.

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Beste leden KBO Geffen, Na het succes van vorig jaar organiseren wij wederom een beautymiddag voor onze leden. Hoe kun je nu beter over een schoonheidsbehandeling vertellen dan er zelf een te ondergaan. Schoonheidssalon Evelien heeft hiervoor een speciale introductiemiddag georganiseerd. Graag willen wij u uitnodigen voor deze middag op woensdag 26 februari 2014, aanvang 13.30 uur in Het Oude Klooster te Geffen. U kunt zich aanmelden voor 19 februari bij: Christine Ceelen tel. 073 5322258 of e-mail jceelen@hetnet.nl Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther

T F

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �

Bestuur KBO afd. Geffen LET OP Filmmiddag woensdagmiddag aanstaande (19 februari) vanaf 13.30 uur voor KBO leden in het Oude Klooster. Seniorencarnaval zondagmiddag 16 februari in zaal de Gouden Leeuw voor Geffense senioren. Aanvang 13.30 uur. Jaarvergadering 14 maart a.s. In de volgende Torenklanken en als bijlage in de “ONS� krijgen jullie de agenda e.d. tijdig voor de vergadering

LIEKE SCHUURMANS KAMPIOEN DRESSUUR Lieke Schuurmans is met haar pony Arissa Brabants kampioen geworden in de dressuur klasse L1. Alle selectiewedstrijden wonnen zij al en daarmee werden ze kampioen van Kring Den Bosch.In een zeer sterk deelnemersveld waren zij in Schijndel tijdens de Brabantse Kampioenschappen ook weer de beste. Lieke heeft haar pony Arissa zelf opgeleid. Een zeer knappe prestatie. Namens “Ruitersportvereniging De Z i l ve r h o e f � : Hartelijk Gefeliciteerd, we zijn trots op jullie!

11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 12

GEBRUIKT FRITUURVET EN BAKOLIE? IN DE GELE CONTAINER! In Maasdonk zijn we goed in het scheiden van afval. Het is een kleine moeite en draagt bij aan een duurzame samenleving. Wist je dat je net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte frituurvet en bakolie kunt inleveren? Bij steeds meer supermarkten, afvalscheidingsstations en (sport)clubs staan hiervoor gele containers. In Maasdonk staan de gele containers op de volgende locaties: * Nuland: Albert Heijn * Vinkel: COOP * Geffen: gemeentehuis Oproep! Voor de kern Geffen zijn we nog op zoek naar een (sport)club die deze inzameling op zich wil nemen i.v.m. de aanstaande herindeling van Maasdonk. Door inzamelpunt te worden kun je de clubkas van je (sport)club of vereniging spekken. Voor elke kilo ingeleverd vet krijgt de club dan â‚Ź 0,35! Heb je belangstelling of wil je meer weten, neem dan contact op met Quintin Michielsen of Umut Koroglu via 073-5342100. Hoe? Giet gebruikt frituurvet in de originele verpakking of een oude plastic fles.Verzamel ook bakolie in een plastic pot of fles. Doe de afgesloten verpakking in een gele container bij jou in de buurt. Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat papier in de vuilnisbak. Waarom? Als je frituurvet of olie door het toilet spoelt of via de gootsteen laat verdwijnen, komt het in het riool terecht. Dat zorgt voor verstoppingen. Het verwijderen van dat vet kost het waterschap en de gemeenten elk jaar veel geld. Dat zien we terug in de waterschapsbelasting die we allemaal betalen. Bovendien kunnen gebruikt vet en olie hergebruikt en verwerkt worden tot schone biobrandstof. En elke volle container levert geld op. Zo ben je niet alleen duurzaam bezig, maar spek je ook de kas van je (sport)club. Kijk voor meer informatie en inzameladressen op: www.vetrecyclehet.nl


VERANDERINGEN REISDOCUMENTEN In 2014 zijn er enkele belangrijke veranderingen rondom reisdocumenten. Het gaat om de volgende onderwerpen: Vingerafdrukken Vanaf maandag 20 januari 2014 nemen we geen vingerafdrukken meer op bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort nemen we nog maar twee vingerafdrukken op in plaats van vier. Geldigheid Vanaf zondag 9 maart 2014 zijn paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (NIK) voor volwassenen 10 jaar geldig. Op dit moment is een paspoort of NIK vijf jaar geldig. Het speciale jeugdtarief voor ID kaarten voor kinderen t/m 13 jaar vervalt. Dit wordt vervangen door één tarief voor personen van 0 tot 18 jaar (zie tabel). Betaling van vermissingsleges bij verlies of diefstal van een reisdocument komen ook met ingang van deze datum te vervallen. Prijzen vanaf 9 maart 2014 * Personen 0 tot 18 jaar Soort document Huidige prijs Prijs vanaf 9 mrt 2014 Paspoort/zakenpaspoort € 50,35 € 51,05 Nederlandse Identiteitskaart € 31,85 (t/m13 jr) € 28,35 voor iedereen € 41,90 (vanaf14 jr) tot18 jaar Personen 18 jaar en ouder Soort document Huidige prijs Prijs vanaf 9 mrt 2014 Paspoort/zakenpaspoort € 50,35 € 66,95 Nederlandse identiteitskaart € 41,90 € 52,95 * onder voorbehoud van definitieve vaststelling

grote hobby filmpjes maken en deze zodanig bewerken met verrassende muziek, trucage en teksten, dat men er hartelijk om kan lachen! Hij begon in zijn vrije tijd met filmpjes voor vriendenweekenden en familielevenslopen en zo zegt hij:“Dat gaat van kwaad tot erger!” Hij werkte al mee aan het optreden van De Pompzwengels in de Roap met het Eftelingthema. Zijn kwaliteiten werden ontdekt bij de werkgroep RVZR en vorig jaar is reeds gebleken dat het beeldmateriaal dat hij maakte een ware aanvulling was op de acts van de Roap en de presentatie op een hoger niveau bracht. En daar wil hij graag aan meewerken. Michel: “Het thema van 2014 “Rio in het Rottenrijk” is een perfect item om je fantasie op los te laten. We vliegen dit jaar naar Rio om te gaan kijken of we daar wat kunnen leren over Carnaval vieren, zodat we dat kunnen kopiëren voor Geffen!” Het begin is al gemaakt met het entreekaartje: ‘a real ticket for RVZR Airlines!’ In de media hebben we het tankende vliegtuig al zien staan bij de pomp van Tonny Jansen (dat wordt overigens een unieke foto, want binnenkort gaat deze pomp verdwijnen!). “Het is leuk om te zien dat die foto wel 2000 keer bekeken is op Facebook, terwijl we tussen de 100 en 250 volgers hebben,” zegt Michel. “En... er wordt op RVZR nog meer gedaan met het vliegtuig,” licht hij een tipje van de sluier op.

DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 37e editie van Recht vur zunne Roap (RVZR) gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere mensen uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Hij is op RVZR de man achter de schermen... achter de techniek... achter de knoppen... Voor het tweede jaar werkt Michel van Nistelrooij (38 j.) enthousiast mee in de werkgroep RVZR die behalve hem gedragen wordt door Petra van Erp (kartrekker), Patty van Nistelrooij, Lieke Dortmans, Evelyn van Wanrooij en Jessica van Deur Deursen die de plaats in gaat nemen van Els van Rosmalen. Michel - software developer van beroep - heeft als

De werkgroep streeft naar vernieuwing, verrassing en afwisseling in de Roap. Het podium is dit jaar vergroot en het Roaporkest ‘zie je zitten’! Met ‘een vliegende start’ zal het thema direct duidelijk zijn. De presentatie is doorspekt met ‘opvliegers’ en ‘vliegende kiepen’ en de tijd zal ‘vliegen’! Ook de artiesten maken gebruik van beeldmateriaal door Michel gemaakt, voor de broodnodige afwisseling. Michel zat er graag vele vrije uurtjes voor achter de computer. “Mijn drijfveer is om het publiek aan het lachen te maken. Het is veel voorwerk in een lange voorbereidingstijd, maar ‘die vier dagen feest’ is de ontlading en de bekroning op je werk!” Dus: Komt het zien en horen! U heeft wat gemist, als u niet geweest bent! Kijk ook op de website www.rechtvurzunneroap.nl 13


Uw dorp

Ons dorp

Heeft u een goed idee? Kom in actie op www.uwideeinactie.nl Als Rabobank Bernheze Maasland weten we dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom ondersteunen we verenigingen en stichtingen in de regio bij het realiseren van hun ideeĂŤn en ambities.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland Samen sterker


JE KRIJGT KRACHT NAAR KRUIS! Ze wonen in Oss, maar ze zijn altijd ‘trouw’ gebleven aan Geffen... trouw ook aan elkaar, want Jo en Nellie van der Lee vierden hun gouden huwelijksfeest. En zoals het in een mensenleven gaat: er zijn verhalen van vreugde en verdriet... Jo (79 j.), zoon van Has van der Lee (“Vader was een neef van “Cis d’n Dove”) en Marie van Orsouw is geboren en opgegroeid in Oss, in een gezin van acht kinderen: Mien†, Grada†, Gerrit†, Piet†, Tonny†, Frans, Jo en Marietje. Na de lagere school ging hij werken in de slagerij van Nolleke van Dijk. Na anderhalf jaar was er de overstap naar Hartog (opgericht door de Joodse Hartog Hartog. “Inderdaad, met dezelfde voor- als achternaam!” Daar werkte Jo één jaar in de fabriek op de conservenafdeling en de expeditie. Vervolgens 20 jaar in de winkel: “We hadden één uitbeendag per week en de rest van de tijd stond ik achter de toonbank.” Jo bekwaamde zich tussentijds, met schriftelijke cursussen, in diverse algemene ontwikkelingsvakken, waaronder taal en kunstgeschiedenis, in het studiecentrum van de paters in Geldermalsen. Het slot van zijn arbeidzame leven lag op de proeffabriek in het vleesontwikkelingslab. Jo:“Dat was een interessante periode, ik werkte steeds met drie ingenieurs aan proeven, waarbij nieuwe producten werden gerealiseerd, bijvoorbeeld de kunstdarm, die in die tijd ontwikkeld werd. Nellie (76 j.) is een Geffense, dochter van Kees van der Doelen en Dina van Roosmalen. Haar broers en zussen zijn nog allemaal in leven: Jan, Kees, Nellie, Pieta, Tiny, Stiena en Henk. Na de lagere school en het VGLO ging Nellie werken op de pastorie in Boekel, waar pastoor Jan van Bakel was. Hij was een Geffenaar van oorsprong (de familie Van Bakel woonde in de huidige woning van Tonny Jansen) en was een vriend en klasgenoot van pastoor Van de Pas. “Dus via via kwam je op zo’n pastorie terecht”, vertelt Nellie. “Met de fiets naar Boekel, waar je een week verbleef; ik was het “tweede meisje” naast huishoudster Jaan. Hoewel Jaan wat van de oude stempel was, mocht ik best veel: ik had vriendinnen in Boekel en mocht ook gaan dansen, natuurlijk in goed bekend staande gelegenheden. Wel sokken gaan zitten stoppen als er bezoek kwam, want er moest immers gewerkt worden!” Vervolgens werkte Nellie, samen met zus Stiena, vijf jaar in de winkel bij broer Kees, maar werd weer teruggevraagd op de pastorie in Boekel, waar ze nog twee jaar verbleef. “Ik had goeien aard in Boekel, wilde er altijd wel gaan wonen.” Toch opperde vader dat ze maar thuis moest komen, dan zou ze beter aan een vriend komen...!”

Jo en Nellie leerden elkaar kennen op de Geffense kermis en trouwden op 14 januari 1964; vóór die tijd gingen ze - samen met Cor en Fia Heijmans - nog op retraite voor huwelijksparen, zoals ze dat in die tijd kenden, in huize Layola in Vught. De huwelijksviering was er een met drie heren: kapelaan Crooijmans, pastoor Jan van Bakel en pastoor Maas uit Uden, die Jo kende vanuit de jeugdbeweging. Na de mis, traditiegetrouw bij de pastoor op de koffie. Pastoor Van de Pas was toen al ziek en stierf enkele weken later. De huwelijksdag zelf was niet fijn, de moeder van Jo was ernstig ziek en zou aanvankelijk de mis in de sacristie bijwonen. Dat kon helaas al geen doorgang vinden, zus Tonny (religieuze) bleef bij moeder. Er werd geen levensloop gehouden en om 23.30 uur werd het feest beëindigd. Moeder werd die nacht bediend en stierf de volgende dag. Jo en Nellie gingen wonen in Oss en kregen vier kinderen Hans, Yvonne, Marieke en Ellen. Het verdriet bleef hen niet gespaard: bij een ernstig auto-ongeluk overleed nichtje Anita en werden opa Van der Doelen en Hans en Yvonne zwaar gewond. Ze bouwden een nieuw huis in de Braakstraat in Oss en vervolgens kwamen ze terug in Nellie’s geboortedorp. Het huis aan de Bergstraat van de familie Vos, werd helemaal gerenoveerd en ze hebben daar met veel plezier gewoond. Nellie had inmiddels negen diploma’s behaald in de coupeusevakken, waaronder lerares. Heel veel “leerlingen” heeft ze les gegeven en die hebben op hun beurt weer diploma’s behaald. In 2004 verhuisden ze weer naar Oss, in de buurt waar de kinderen woonden. “We hebben veel meegemaakt, maar we tellen onze zegeningen,” zegt het gouden paar. “Je krijgt kracht naar kruis!” Daarom hebben ze de gouden bruiloft volop gevierd met Hans en Caroline, Yvonne, Marieke en Harold, Ellen en Toon, de kleinkinderen Kim en Linde, Teun en Guusje, Lonneke, Stan en Emile, Tom, Lieke en Pim, familie en vrienden. Een stemmige H.Mis met mooie zang door het Gemengd Koor en een ontroerende Ave Maria door Theo Prinssen. Ze kregen het mooiste cadeau dat ze zich konden wensen: een weekend met het hele gezin naar hun geliefde Ellmau in Oostenrijk, waar ze al zo’n 25 jaar komen. Jo en Nellie hopen nog lang te kunnen genieten van elkaar en van hun hobby’s. Jo is de man van de tuin en Nellie heeft breiles, gaat drie keer per week sporten en is lid van de KVO dansgroep. Proficiat! 15


Verbondenheid Binnen Sint Jozefoord heerst een serene, religieuze en respectvolle sfeer. Medewerkers en bewoners kennen en zíen elkaar. Alles vanuit oprechte verbondenheid.

De beste zorg In de bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt

Sint Jozefoord ontving het Gouden Kwaliteitskeurmerk én de toekenning ‘Koploper in de Zorg’ voor de hoge kwaliteit van zorg. Onze kleinschaligheid versterkt de persoonlijke betrokkenheid.

verzorgings-

Oog voor welzijn

verpleeghuis

Onze bewoners krijgen alle zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Daarnaast stimuleren wij hen om actief te blijven en zo veel mogelijk zelf te doen. Vrijheid, zelfstandigheid en sociale contacten dragen bij aan ieders welzijn.

Sint Jozefoord. Naast de zusters vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of

Werken bij Sint Jozefoord

lichamelijke klachten

We zorgen niet alleen goed voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en gezellige werksfeer.

hier rust, ruimte en goede zorg.

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl


WAT DOET DORPSRAAD GEFFEN? In januari heeft u kunnen lezen dat ik ben gestart als voorzitter van Dorpsraad Geffen. Graag wil ik ook de andere bestuursleden van de dorpsraad onder uw aandacht brengen. Want u kunt ieder van ons aanspreken over belangrijke zaken die van belang zijn voor het wel en wee van ons dorp. Secretaris is Peter van Erp Penningmeester is Ans Oude Wesselink Overige leden zijn: Antoon Bierings, Tonny van Erp, Piet van de Wetering en Jo van Dinther. Het notuleren van vergaderingen ligt in goede handen bij Ine Groos. De Dorpsraad heeft vooralsnog een vaste vergaderfrequentie van 1 maal per twee maanden op de derde maandag van de even maanden, dus voor 2014 zijn dat: 17 februari, 21 april, 16 juni, 18 augustus, 20 oktober en 15 december. Wellicht wordt deze vaste vergaderfrequentie nog opgevoerd, om gelijk te schakelen met de andere dorps- en wijkraden van de gemeente Oss, waar Geffen vanaf 2015 deel uitmaakt. Zo nodig worden tussentijds extra vergaderingen ingepland. De vergaderlocatie is De Koppelinck, aanvang is telkens om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent altijd welkom. Dat kan zijn als individueel persoon of als vertegenwoordiger van meerdere inwoners, van een vereniging, buurt of ondernemers. Mocht u specifieke onderwerpen onder de aandacht willen brengen dan is het handig deze vooraf door te geven aan onze secretaris via ons mailadres: info@dorpsraadgeffen.nl. Op dit moment zijn we bezig onze webpagina te actualiseren. U kunt ons volgen op “www. dorpsraadgeffen.nl�. Op deze site vindt u ook de agenda, de notulen maar ook informatie over activiteiten terug vinden. Onder andere op basis van een opiniepeiling in december 2012 heeft de Dorpsraad Geffen een top 10 geformuleerd van belangrijke wensen. Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder en is er duidelijkheid over de gemeentelijke herindeling. Dat vraagt ook om het herijken van de wensen en waar nodig aanpassen aan de huidige situatie. Maar bovenal zullen we wensen moeten gaan concretiseren om voor ons zelf als dorpsgemeenschap de leefbaarheid te blijven verbeteren. Om ons heen zie ik op initiatief van bewoners in samenspraak met dorpsraden al interessante activiteiten ontstaan (van verkeersveiligheid tot het aanpakken van groenvoorzieningen in een buurt, tot het onderzoeken van haalbaarheid van een nieuwe glaskabel). Het jaar 2014 is een overgangsjaar. We blijven in contact met de gemeente Maasdonk maar maken ook nieuwe

contacten met de gemeente Oss. Zo hebben we ons al laten bijpraten over hoe in de gemeente Oss de samenwerking met wijk- en dorpsraden is georganiseerd. Een dorpsraad is in Oss een officieel adviesorgaan van B&W. Dat betekent dat besluiten die specifiek over Geffen gaan per se voor advies aan de dorpsraad moeten worden voorgelegd, nog voor de gemeenteraad erover beslist. De komende maanden willen we gebruiken maken om te inventariseren welke aandachtspunten voor de leefbaarheid u van belang acht.We doen dit op de eerste plaats door vertegenwoordigers van diverse doelgroepen (senioren, jeugd/jongeren, ondernemers, verenigingen en buurtverenigingen) uit te nodigen ons te informeren over hun belangrijkste wens(en). Daarnaast plannen we een avond met een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Oss om deze wensen te bespreken. Maar daarbij laten we ook ruimte om meer algemene vragen te stellen. Om deze avond inhoud te geven zijn we momenteel al in contact met het afdelingshoofd wijkzaken van de gemeente Oss. Zodra de datum bekend is zullen we u dit laten weten. De contacten met de dorpsraden Vinkel en Nuland blijven we aanhouden om zowel tijdens het overgangsjaar alsook daarna van elkaar te leren en waar nodig gezamenlijk op te blijven trekken. De volgende keer zal ik nader ingaan op de benoeming van dorpsraadsleden en onze gedachten over klankbordgroepen. Namens de Dorpsraad Geffen Hans Hoeben

HULP AANGEBODEN Graag bied ik me aan om huishoudelijk werk te doen. Ik kan op maandag, dinsdag of donderdag; tijdstippen in overleg. U kunt me bereiken op tel. nr. 06-14721921 of e-mail adres: jlkoenen@yahoo.com

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 17


JEUGDCARNAVAL In de Koppellinck is het dit jaar ook weer Bal. Namelijk het tiener- en kwartjesbal zal met de carnaval weer volop bruisen van energie met als thema “Rio in het Rottenrijk”. Tienerbal: Het tienerbal is voor de jeugd van groep 5 tot en met 8 in de Koppellinck. Hier wordt elke avond van 19:00 tot 22:00 uur een oergezellig en te gek carnavalsbal gehouden. Dj Mike en Bart zorgen gegarandeerd weer voor te gekke en oorverdovende muziek. Kwartjesbal: Ook voor de allerkleinste is er wat te beleven tijdens de carnavalsdagen. In de Koppellinck zit u op maandag- en dinsdagmorgen goed. Het al jaren bekende kwartjesbal is er voor de jeugd van 0 tot en met 11 jaar met hun begeleiders.Tijdens deze ochtenden van 11:00 tot 14:00 uur kunnen de allerkleinste zich lekker uitleven zonder dat hun begeleiding bang hoeft te zijn om ze uit het oog te verliezen. De prijzen tijdens het kwartjesbal zijn ook op de kinderen aangepast zodat ze al voor een (kwartje = 20 cent) wat drinken of eten kunnen krijgen. De organisatie van het Jeugdcarnaval (Scouting Geffen en Stichting jeugdbelangen) hoopt dat we weer vele kinderen (met hun ouders) mogen verwelkomen tijdens de carnaval in de Koppellinck.

VIER AVONDEN ‘PINK PARTY!’ IN CAFÉ BOETJE Ook tijdens Carnaval 2014 brengen ouders hun Rottenrijkse tieners van 12 tot en met 15 jaar NIET naar De Luun, De Zaert, Den Dors of ander vermaak buiten Geffen: “Nee, want van zaterdag- tot en met dinsdagavond organiseert de Werkgroep Pink Party weer een knotsgek carnavalsfeest voor alle Geffense tieners en hun buiten dorpse klasgenootjes; in café Boetje, de coolste kroeg van Geffe-Zuid e.o. Boetje is voor tieners tijdens Carnaval 2014 weer “The place to be!” Patrick Grim: “Het zou fijn dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op de Geffense Jeugd van 12 t/m 15 jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat je bij het Boetje een knotsgek carnaval kunt beleven. Ook Tieners uit de omgeving van Geffen komen naar het Boetje om 18

hier carnaval te vieren. Het is raar, dat onze tieners dan ergens anders naar toe gaan! Dus Tieners, kom allemaal naar Boetje!!! Op zaterdag 1 maart om 20.00 uur start vier dagen Pink Party voor alle Geffense tieners vanaf groep 8 en hun buiten dorpse vriendjes. Entree gratis. Consumpties slechts € 1,-. Alle tieners, die zich van tevoren aanmelden, ontvangen 1 maart een leuk T-shirt! Dit T-shirt wordt alleen gratis verstrekt op de première-avond, als jij bent aangemeld!!! Digitaal aanmelden bij kartrekker Patrick Grim kan alleen via pinkparty@rottenrijk.nl *** NIEUW *** NIEUW *** NIEUW *** Op zondag 2 maart doen we iets neijts: dan is er een COCKTAILPARTY. Jullie mogen dan je eigen roze cocktails mixen (uiteraard alcoholvrij). In tegenstelling tot bij anderen is ook deze activiteit bij Café Boetje weer helemaal GRATIS EN VUR NIKS. See you at the Pink Party! Werkgroep Party!

VOORJAARSEXPOSITIE Kunstkring De Meent Nuland Zaterdag 15 en zondag 16 maart organiseert Kunstkring De Meent voor de 21ste keer haar jaarlijkse expositie in het gemeenschapshuis De Meent, aan het Sint Bernardsplein 10 te Nuland. Aan de expositie nemen maar liefst 23 leden deel. In de grote zaal kunt U van elk van hen meerdere werkstukken bezichtigen. Ditmaal laten de leden zich ook van een andere kant zien! Geinspireerd door een lezing van de kunstenaar Christ School over de kunstrichting DaDa, hebben zij ieder een werkstuk vervaardigd voor het thema “Nieuwe Wegen”. Deze unieke werkstukken vindt U in de hal van de Meent. De expositie wordt zaterdag 15 maart om 13.00 uur geopend door de kersverse nieuwe voorzitter Joke Witjes. De expositie zal beide dagen muzikaal worden opgeluisterd door respectievelijk de pianisten Anke Kievit en Mike Brebout. Ook dit jaar worden er weer werken van de deelnemers verloot. Bezoekers kunnen hiervoor kunstkanskaarten kopen à € 2,00 per stuk. De openingstijden zijn: zaterdag 15 maart van 13:00 tot 17:00 uur zondag 16 maart van 11:00 tot 16.30 uur. Voor informatie over de Kunstkring De Meent zie www.kunstkringdemeent.nl.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


‘DE LESTE HOAP’ WINT ROAPLIEDVERKIEZING

‘De Leste Hoap’ heeft op zaterdag 1 februari 2014 de 22e Roapliedverkiezing gewonnen. Zanger Wim van Herpen, ondersteund door José Verstegen en Marion van Antwerpen, werd als beste deelnemer verkozen uit de 12 groepen die door de deskundige jury werden beoordeeld. Het lied ‘En ze goide haar Rokske nog is rond’ zal met ‘Recht vur zunne Roap’ en tijdens de carnaval ongetwijfeld nog vaak in het Rottenrijk te horen zijn. Bovendien wordt ‘De Leste Hoap’ als laatste winnaar op de Roaplied jubileum cd toegevoegd welke vlak voor carnaval zal uitkomen. Wim is al jaren een trouwe deelnemer en eindigde vaak in de top 3 maar de wisselbeker mocht hij nog nooit eerder vasthouden. Het is hem dan ook zeker gegund, van harte proficiat!! De tweede plaats ging naar blaaskapel ‘De Pompzwengels’ en ‘Strooipop’ ging met de derde prijs aan de haal. De crew van Boetje die onder de naam ‘Scroepie’ deelnam kreeg de meeste stemmen van het publiek en werd de zaalwinnaar. Blaaskapel ‘Ut Gu Vals’ stond voor de laatste keer op het podium (na maar liefst 20 jaar deelname!), maar de organisatie sluit een comeback in de toekomst niet uit. Ook Jan van Rooij stond voor de laatste keer als presentator op het podium, maar zorgde meteen voor een geschikte opvolger. Beiden dank voor de jarenlange bijdrage! De jubileumeditie werd druk bezocht en de sfeer in de zaal was opperbest. Nog nooit waren er zoveel deelnemers. 15 groepen vermaakten het publiek, waarvan 12 met een originele melodie. Na de prijsuitreiking werd er nog tot in de late uurtjes doorgefeest met DJ Roel Pels. Het was weer fantastisch! Kijk voor de foto’s op: www.rottenrijk.nl

ZOEKT VRIJWILLIGERS Sint Jozefoord is een verzorgings- en verpleeghuis, gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van het dorp Nuland. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/ of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Sint Jozefoord is op zoek naar vrijwilligers. Misschien denkt u er weleens over na om vrijwilligerswerk te doen, maar hebt u de stap nog niet gezet. Wilt u een paar uurtjes in de week iets betekenen voor een ander? Ook u kunt vrijwilliger worden bij Sint Jozefoord en iets betekenen voor de groep ‘kleinschalig wonen voor mensen met een vorm van dementie’! Vrijwilligers zijn voor de bewoners van Sint Jozefoord van onschatbare waarde, dag in dag uit! Samen eten Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die helpen bij het ontbijt. Iedere ochtend van 8.00 tot 10.00 uur gaan de bewoners van afdeling Laanzicht in de huiskamer een hapje eten. U bent als vrijwilliger in de huiskamer aanwezig voor een luisterend oor, een helpende hand of gewoon voor de gezelligheid. U kunt van maandag tot en met zondag van 8.00 tot 10.30 uur samen eten met de bewoners van afdeling Laanzicht. Persoonlijke vrijwilliger Naast de ondersteuning bij het ontbijt zijn wij ook op zoek naar persoonlijke vrijwilligers. Een persoonlijke vrijwilliger is er om een stukje eenzaamheid weg te nemen bij een oudere die vaak alleen is en zelfstandig niet op pad kan. U kunt denken aan samen wandelen, een boek voorlezen, samen muziek luisteren of een spelletje doen. U bepaald wanneer u kunt.Wordt u het maatje van een van onze bewoners? Goede ondersteuning U wordt begeleid en krijgt van de medewerkers goede ondersteuning, zodat u zich snel op uw plek gaat voelen. U kunt met uw vragen te alle tijde bij al onze medewerkers terecht. Er wacht u een warm welkom! De dagen en tijden waarop u naar Sint Jozefoord wil komen, kunnen in overleg gepland worden. Voor meer informatie of het tonen van uw interesse kunt u contact opnemen met mevrouw R. van der Heijden, zorgmanager van afdeling Laanzicht. T. 073-534342 E. r.vanderheijden@jozefoord.nl.

20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


MOVE 2B FIT, FYSIOTHERAPIE EN TRAINING START UITLEENSERVICE Move 2B Fit, fysiotherapie en training, start met het uitlenen van kleine hulpmiddelen voor patiënten en minder validen voor in de thuissituatie. Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis. Het gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis is aanzienlijk teruggebracht. Daar waar vroeger patiënten soms een aantal weken in het ziekenhuis lagen gaan patiënten nu vaak al na een paar dagen weer naar huis om thuis verder te revalideren of te herstellen van hun ziekte. Dit geeft soms problemen omdat de thuissituatie anders is dan op een ziekenhuiskamer of in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Bijvoorbeeld een te laag toilet kan voor een patiënt met een nieuwe heup een probleem vormen. Of op een veilige manier jezelf kunnen wassen in bad. Daarnaast krijgen we ook steeds vaker het verzoek of we een loophulpmiddel te leen hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand door zijn enkel is gegaan en daardoor tijdelijk zijn voet/enkel moet ontlasten. Voor al dit soort aanpassingen en hulpmiddelen moest men voorheen naar een thuiszorgwinkel om dit daar aan te vragen en in bruikleen te nemen. Daarom hebben we als bedrijf besloten om dit zelf te gaan organiseren en starten we met een uitleenservice. Vanaf heden kunt u bij ons terecht voor elleboogkrukken, toilet- en bedverhogers, badplanken, helping hands (grijparmpjes), lange schoenlepels en andere zaken die u tijdelijk nodig heeft voor in de thuissituatie tijdens uw revalidatie na bijvoorbeeld een operatie. De artikelen zijn te verkrijgen in onze locatie aan de Kloosterstraat 3b te Nuland. Van maandag tot en met de vrijdag kan men daar aan de balie terecht tussen 8.30 en 12.30 uur en in de middag van 13.30 tot 17.30 uur. U kunt ons ook telefonisch bereiken op nummer 0735323432 op dezelfde tijden als hierboven vermeld. Hoe werkt het? Per product dat u wilt lenen brengen wij u een minimaal bedrag per dag in rekening.Voor het product betaalt u verder een borg. Na de uitleenperiode krijgt u de borg terugbetaald minus de kosten per dag voor de dagen dat u het product geleend heeft. Ook koop van de diverse producten behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie bel ons even op telefoonnummer 073-5323432 of stuur een mailbericht naar administratie@move2bfit.nl

OPEN DAG SINT JOZEFOORD op zaterdag 15 maart Op 15 maart opent Sint Jozefoord haar deuren voor alle belangstellenden. Er zijn tijdens de open dag rondleidin-

22

gen, tuinwandelingen met gids en workshops. In de bosrijke omgeving aan rand de van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Sint Jozefoord heeft ook appartementen voor mensen zonder zorgindicatie. Bij ons wonen “Het is hier goed”, dat horen we vaak bij Sint Jozefoord. Bewoners wonen veelal in een kleinschalige en huiselijke setting. Sint Jozefoord kreeg in 2012 een gouden keurmerk voor de uitstekende kwaliteit van zorg. 20 hectare bos, rust, ontspanning, maar ook vele welzijnsactiviteiten en een sterke verbondenheid kenmerken Sint Jozefoord. Tijdens de open dag kunt u deze sfeer volop proeven! Bij ons werken Ben jij benieuwd hoe het is om te werken bij Sint Jozefoord? Tijdens de open dag kun je het allemaal zien, horen en ervaren. Sint Jozefoord opent haar deuren voor jou. Omdat we trots zijn op ons werk.We zijn regelmatig op zoek zijn naar nieuwe collega’s en vrijwilligers. Dus kom kijken bij Sint Jozefoord. En neem gerust familie en vrienden mee. Vrijwilliger worden? Vrijwilliger zijn voor de bewoners van Sint Jozefoord is van onschatbare waarde, dag in dag uit! Misschien denkt u er zelf weleens over na om vrijwilligerswerk te doen maar hebt u de stap nog niet gezet.Wilt u een paar uurtjes in de week iets betekenen voor een ander, of wilt u er misschien even tussenuit om contact op te zoeken? Ook u kunt vrijwilliger worden bij Sint Jozefoord. Sint Jozefoord biedt vrijwilligers een goede sfeer, begeleiding, jaarlijkse bijeenkomsten en specifieke scholing, zoals het omgaan met bewoners met dementie. Komt u ook een kijkje nemen op zaterdag 15 maart? Onze deuren staan voor u open! Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 28 Kinderoptocht basisschool de Wissel 28 t/m 4 maart Gezamenlijk carnavalsfeest Geffen MAART 02 Carnavalsoptocht 16 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 12 40-jarig jubileum Ziekencomité De Schakel 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 02 Biescamploop


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur Donderdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 20a | Geffen | 073 - 5324957

Vrijdag:

09.30 - 20.00 uur

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Zaterdag:

09.00 - 16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.