Torenklanken 2015 - nr 03

Page 1

53e jaargang | nummer 3 | februari 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WAZZUPP? Pink Party bij d’n Boet natuurlijk! De place to be voor stoere jongenzzz en chicks vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs tot en met 15 jaar. Dé plek voor ‘De Jeugd van Tegenwoordig’! Hier kun je van zaterdag- tot en met dinsdagavond van 20.00 tot 24.00 lekker chillen op de dikste muziek. Samen met je matties natuurlijk! Dus hijs je in je mooiste bling bling en trek je vet wreedste carnavalspak aan want natuurlijk ga je cool verkleed naar Pink Party. De entree is gratis, maar neem wel je schoolpasje mee. En wil je precies volgen wat er allemaal gebeurt op zo’n avond? Wij zorgen weer voor een scherm met Instagram en Twitter zodat je absoluut niks kunt missen! Bovendien hoef je geen honger en dorst te lijden, want aan eten en drinken geen gebrek. En je betaalt maar € 1,00 per consumptie. Da’s toch keiweinig! Natuurlijk schenken we geen alcohol maar we hebben wel alcoholvrije Jills en Radler. Op zondag gaan we lekker mixen want dan is de cocktailavond. Maar let op: Pink Party is alcoholvrij en dat blijft zo, voor zowel de jeugd als de vrijwilligers! En eenmaal binnen, kunnen we je niet meer buiten laten. Maar je wilt ook helemaal niet weg: Pink Party is namelijk keigezellig! Om 24.00 uur kun je weer worden opgehaald, maar vinden je ouders het toch beter om wat vroeger in bed te liggen, dan mogen ze natuurlijk ook iets eerder komen. Je kunt per slot van rekening wel VIER avonden naar Pink Party! Alle vrijwilligers van Pink Party hebben er in elk geval vet veel zin in om samen met jullie een veilig en verantwoord feestje te bouwen! See Ya! werkgroep Pink Party

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

CARNAVALSOPTOCHT ROTTENRIJK Op zondag 15 februari starten we om HALF EEN, de prijsuitreiking begint om HALF ZES in de tent. We hebben de volgorde bepaald, de route gecontroleerd, een plaatsje gezocht om het defilé af te nemen, de muziekjes klaargezet voor de prijsuitreiking, dus WE ZIJN ER KLAAR VOOR! We hebben weer veel jeugd dit jaar, er is zelfs een extra categorie voor jongeren van voortgezet onderwijs.Vele deelnemers hebben een presentatie met een leuke act, dus kom zeker kijken! Dit jaar tijdens de prijsuitreiking maken we er de mooist mogelijke show van met ondersteunende fotoprojecties en een heuse CATWALK voor onze deelnemers vanaf HALF ZES in de tent. DE ROUTE is als volgt; We beginnen met ritsen van wagens met loopgroepen op het startpunt Lambertusstraat - Harrie Schoutenstraat. Vanaf de Harrie Schoutenstraat via de Raadhuisstraat naar de Tolweg, daar steken we over naar de Vlijmdstraat naar de Pastoor v.d. Kampstraat, daar nemen we de chicane bij de dokterspraktijk om de Runrotstraat in te kunnen duiken.Vanaf de Runrotstraat naar de Heegterstraat. Aan het einde draaien we weer ouderwets de Veldstraat in om te eindigen met een defilé tegenover de ingang van de Heegt. Daarna kunnen we rechtsaf NAAR DE TENT,WAAR JE ALLEMAAL WELKOM BENT!

KOPY INLEVEREN VOOR:

23 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl DE GOEDE HERDER De officiële ingangsdatum van parochie DE GOEDE HERDER is 1 februari 2015. We gaan heel voorzichtig wennen aan elkaar! Op zondag 1 maart is er om 11.00 uur (dus niet om 14.00 uur zoals op het maand-kerkstencil is vermeld) een openingsviering in de kerk van Heesch ter gelegenheid van de start van onze nieuwe parochie. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd! LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 febr. 19.30 u. Carnavalsviering m.m.v. Pomp zwengels in de kerk (geen avondmis in de kapel) zo. 15 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 18 febr. 14.00 u. uitreiken askruisjes aan bewo- ners zorgcentrum De Heegt en aanleunwoningen wo. 18 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. Ge mengd Koor vr. 20 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 22 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk vr. 27 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 01 maart 09.30 u. + gelezen H.Mis + kinderkerk zo. 01 maart 11.00 u. H.Mis in Heesch t.g.v. start parochie De Goede Herder vr. 06 maart 19.00 u. * avondmis + DK zo. 08 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. fam.Van Erp en fam. Donders + kinderkerk

KERKBALANS 2015: Wat is de kerk mij waard? De bekende envelop om actie Kerkbalans te steunen, is weer bij u bezorgd. Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl VASTENACTIE 2015 Alle geloofsgemeenschappen van parochie DE GOEDE HERDER zamelen tijdens de vastenactie geld in voor de Stichting Hulp Wadduwa in Sri Lanka. De inzameling in Geffen gaat voortaan anders: we zetten gedurende de 6 weken van de Veertigdagentijd tijdens alle vieringen collectebussen in de kerk en de kapel. Er is geen huis-aan-huis-collecte meer. De vastendoosjes voor de kinderen worden op school bezorgd. Die kunnen zij inleveren bij de Palmzondagviering. Bijdragen kunnen in de collectebussen, in de muurbus van de pastorie of overgemaakt worden op het rekeningnummer van Wadduwa: IBANnummer: NL76 RABO 0162 6442 13, Rabobank te Drunen o.v.v. vastenactie 2015 MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE aanpassen Woensdag 4 maart 5e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL Er hebben zich 11 vormelingen aangemeld om op vrijdag 22 mei 2015 het Vormsel te ontvangen. In de voorbereiding wordt gewerkt met een nieuw project: “In vuur en vlam!” Een project vol actie voor jongeren die willen weten, waar ze voor kiezen! De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven de jongeren. We danken de werkgroep vormsel, die samen met de pastoor en hulp van de ouders de kinderen begeleidt.We wensen de vormelingen een goede voorbereiding toe! Vormselbijeenkomst op 27 februari van 19.00 uur tot 20.30 uur in het patronaat (pastorie). HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 31 januari 2015: Anny van Wanrooij-Dankers, 65 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE Mocht u informatie willen over de (actuele) status van de restauratie projecten dan kunt u die vinden via onderstaande link: http://www.parochiegeffen.nl/Kerkgebouw/Restauratie/ tabid/67/Default.aspx Contactpersonen: Harry Peters, voorzitter restauratie commissie

tel. 06 53 13 05 85 Hans Hoeben, penningmeester restauratie commissie tel. 06 22 56 25 63 Het IBANnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen MATTHÄUS-PASSION VAN J.S. BACH Op 29 maart 2015 in de Petruskerk te Oisterwijk. Aanvang 14:30 uur, de kerk is open vanaf 13:45 uur. Toegangsprijs: € 32,50 incl. programmaboekje. Kijk op: www.matthauspassionoisterwijk.nl BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 6 t/m 9 juni 2015 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, viering De zeven smarten van Maria, Mariawake met handoplegging, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de Johannes Paulus II crypte (voorheen crypte St Jean) in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, winkelen, tentoonstelling. De bedevaart van 6 t/m 9 juni 2015 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Westerhoven. Reissom € 265,- p.p. (gewone zitplaats bus). De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 7 juni. De dagbedevaart op zondag 7 juni 2015 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 30,- p.p. Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... de familie Safdari Ze willen graag ‘kennis maken’ met Geffen.. Ik ben op bezoek bij de familie Safdari en peuterjuf Carien vergezelt me. Ali (32 j.) en Eyman (30 j.) Safdari hebben twee kinderen: Mahsa (6 j.) en Abas (4 j.). Ali en Eyman zijn met Mahsa (toen 5 maanden oud) in 2009 gevlucht uit Afghanistan. Het was voor hen niet meer veilig in hun eigen land. Via Iran, Turkije, Griekenland en Duitsland kwamen ze in Nederland terecht, ze wilden ergens wonen waar het veilig was. Drie maanden waren ze onderweg. lopend, in een vrachtauto of op een boot. Ze kunnen er een boek over schrijven. “We dachten er iedere minuut aan, of we wel een veilige plek zouden halen.” Ze woonden enkele weken in Ter Apel, een maand in Eindhoven, enkele jaren in Grave en sinds 3 jaar en 5 maanden wonen ze in Geffen. “Een rustig dorp”, vinden ze, “want in de asielzoekerscentra is het overal erg ‘druk’ met veel nationaliteiten.” Ali is geslaagd voor de inburgeringcursus, maar Eyman moet die nog afronden. Ze hebben voor onbepaalde tijd een verblijfsvergunning. Aanvankelijk mocht Ali alleen vrijwilligerswerk doen en dat deed hij op het Heike in Nuland: dieren voeren en de hokken schoonmaken. Toen hij zijn inburgerdiploma had gehaald kreeg hij zijn eerste baan op een inpakbedrijf in Oss en nu werkt hij in een telefoonwinkel. Ali volgde onderwijs in Afghanistan van zijn 7e tot zijn 10e jaar, toen brak er oorlog uit. Zijn beroep in Afghanistan was kleermaker. Eyman heeft het moeilijker. Het verleden speelt haar parten en ze is vaak heel angstig, ze krijgt daarbij hulp vanuit de GGD. Zij heeft geen school gevolgd in haar eigen land, want vrouwen blijven daar thuis; ze kreeg naailessen van haar moeder. Ze kan ook geen auto rijden. Eyman heeft naast de Nederlandse lessen enkele praatgroepjes waar ze haar verhaal kwijt kan. Ze hebben hier goede buren en de kinderen maken het goed op school. Abas zat bij juffrouw Carien op de peuterspeelzaal. “Hij is een leergierig kind, spreekt goed Nederlands en houdt van autootjes, gezelschapsspelletjes en boekjes ‘lezen’, maar vindt vooral spelen met andere kinderen erg leuk. Mahsa houdt van zingen, dansen, turnen, tekenen en zit op zwemles. Ook zij speelt graag met klasgenootjes. Andere kinderen zijn altijd welkom om met Mahsa en Abas ‘af te spreken’. Eyman: “In het begin verliep dat moeizaam. De mensen moeten ons eerst leren kennen.” Ali en Eyman en de kinderen zijn moslims, maar ze

keuren het drama in Parijs ten zeerste af. “Onze Mohammed wil geen slechte dingen. In Afghanistan wonen meer gematigde moslims, daar is het momenteel een democratie.” Het gezin Safdari is hier gelukkig. “We hebben geleerd om zuinig te leven en we zijn heel tevreden.” In dit gesprekje wilden ze aangeven dat het fijn wonen is in Geffen en dat buren, dorpsgenoten en kinderen altijd welkom zijn bij hen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


ROND DE DORPSPOMP

De welgevulde zaal is vol spanning. Er klinkt filmmuziek. Het thema luidt: Back to the Movies”. Het roaporkest meldt zich dan ook in zwart wit met hoed en stropdas. In statige stijl betreden de leden het podium. De muziek is om te filmen van hoge kwaliteit.We danken Ruben van de Meulenreek, die al de films bestudeerde en de complete muziek uitschreef, complimenten voor de verfijnde arrangementen. De jonge prins Tijn de 1e en adjudant Rens verrassen ons met korte bondige toespraken. De President van het Rottenrijk eert Wim Romme als de zeer actieve vrijwilliger Wim Romme, die wordt gevierd en bejubeld als de “Rottenrijker van het jaar 2015” om alle verdiensten voor W.I.K., voor de Koppellinck en de stamtafel, waarvan de stamtafel graag getuigt. De film draait alweer, de muziek fanfareert, we dromen de wereld over. Ma Flodder verschijnt als de Dorpsomroeper ten tonele. Hanneke van der Heijden-Jonkergouw blijft gelukkig op de grond en laat Geffen, Nuland en Vinkel smullen, het Kattepad wordt weer vrijpad, de wiekenstand van de scheidende Rien is voor zijn Diny. Ze laat ons groot Oss zien van Maren-Kessel tot Ravenstein. Het is een fantastisch optreden vol spitse humor.Waarin Rien afscheid neemt van de molen en Diny rijkelijk in het zonnetje zet en waar Ria en Piet onafscheidelijk afscheid nemen van “de winkel”. Dan verschijnt Emmy die het “gouden kalf” het toneel opsleurt en overige film-awards uitreikt. Zo voert zij ons naar “het sprookjesbos” van “d’n dieje”, in een zeer verrassende buut van Berghit en Mariette. Weer een veelbelovend duet. Dan komt onder filmisch geweld Jo van Buul op de planken met een rijk gevulde ton als the therminator, humorreetor en bezoekt hij “de Heegt” gaat terug en vooruit in de tijd in de day befor en the 2110330_Kinderen_De_Heus_240x340 19-9-11 13:57 Pagina 1

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

day after, presenteert ons hanensoep (kippensoep met ballen) en we dalen weer af naar 2014. De zingende Kraaien, mi veul beesjes die worre getemd. Het roaplied is weer te gek, dees joar valt alles op zun plek. The panter wordt gemeld, o ja Willie Egelmeer, die ons van zijn rustpunt vertelt:Wat een toneelvaardig hoogstandje in de vondst van dit jaar:“Ossscchhhh”, dat is nog eens rustgevend. Hij laat de zaal lachen, gieren brullen. We gaan genieten van Fame met een fantastische acrobatische dans, in New Edition, wat een staaltje lichaamsbeheersing door twee heertjes en twee dametjes. Perfect!!! We genieten van de buut van Bart Verhagen en Rendy v. Dijk, die twee groeien in hun rol. De ene te traag de andere te gehaast maar wel heerlijk besmuikt met verfijnde grapjes. We herinneren ons het heerlijke, feestelijke spreekwoordenfestival. Dan gaan we meeleven met Jessica v. Deursen en John v.d. Heuvel in het attractiestuk: ‘’Haelings’’, met “gedachten lezen en horoscopische doordenkertjes”.We worden overladen met spitse humor, Compliment!!! D’n Boet begint gezellig en wat rommelig in een “onderonsje” maar weet toch zijn filmkennis over te dragen en zijn feestelijk onderhoud tot een rijke belevenis ter maken. Het volgende nummer laat ons versteld staan van de wonderlijke en perfecte playback uitvoering van “LOVE” in al facetten door Miranda Verstegen, begeleid door Bart v. Erp, waarvoor Willy van Erp in diverse gedaantes uiteindelijk bezwijmd ter aarde gaat en daarom een klaterend applaus toekomt!!! De Roap eindigt met de toapen, we missen Lena, die vorig jaar nog optrad. Geen probleem.Volkomen filmisch wordt de film teruggedraaid en zie je Lena terugkeren. Dan begint de gezellige bootshow. Lena wordt door het kruierke over de loopplank gebracht. Ze zijn de weg kwijt. De geur brengt hen naar de keuken. Helaas. Lena raakt overboord, maar het kruierke redt haar. Maar helaas Lena verdwijnt en komt filmisch weer terug. Met een passend lied nemen we afscheid van de zee en van Lena. Iedereen is verrukt

C1000. Van alle markten thuis.

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


van de wonderlijke belevenissen in deze Roap.Veel afwisseling. Het bleef boeien. Het wordt onnavolgbaar mooi. De filmische hoogstandjes moeten wij toeschrijven aan Michel v. Nistelrooy. Onze bewondering!!! Je wordt meegesleept in een grote film. We prijzen wederom de kostelijke, rijk versierde en van alles beschouwende “ROTTENRIJKER” van 2015. Het zit weer knap in elkaar. Geen wonder dat in Geffen de bijdrage aan de Carnavalsstichting toeneemt. Elk boekje kost 11,11 Euro en daar worden er 2000 van gemakt. Het gaat ook weer een waardevolle Carnaval worden. Felicitaties aan allen, die dit shownummer hebben gemaakt. Het is jammer, dat André Schuurmans stopt als samensteller, maar wel veel complimenten verdient voor de Carnaval. Wij feliciteren WIHABO met de ondernemersprijs. Een knap bedrijf met goede leiding. Een voorbeeld voor de overige 107 ondernemers in Geffen, waarbij we ook veel jonge bedrijven mogen rekenen. De toekomst van Geffen is in veilige handen. Het roaplied was een bijzonder boeiende avond met maar liefst 14 deelnemers. De stichting Rottenrijk groeit en bloeit en hoopt ook op Uw aandacht. Er is alle zorg aan besteed. Na de Carnaval op 22 febr. gaan we napraten. Voor op- en of aanmerkingen 0412-640982. Het gu oe goet en ut kumt, hoe dan ok goet. Hauw Doe.

Onze Feesttent: * Vanaf vrijdag tot en met carnavaldinsdag geopend * De leeftijdsgrens ‘s-avonds in de feesttent is 16 jaar en ouder * Er is voortaan een verplichting tot het dragen van een carnavals outfit * Persoonsidentificatie tot 25 jaar * Valse identiteitsbewijzen worden in beslag genomen * Bezoekers van 18 jaar tot en met 25 jaar ontvangen een polsbandje * Verbod tot het in bezit hebben van eigen drankjes, behalve babyvoeding. * De leeftijdsgrens van drank is: NIX18 Nieuw in de feesttent: * Een nieuwe opzet 40+ café met puur gezellige echt authentieke carnavals muziek * Maandag kapellenavond in het café met bezoek van de stadsprins van Oss * Op dinsdag vindt er geen boerenbruiloft meer plaats in de tent * Voortaan op de dinsdag van 12.00 tot 18.00 uur “Kluifjes Matinee” met medewerking van “Pap & Pudding” met de presentatie van hun nieuwe CD * Er komt een compleet nieuwe baropstelling Onze Jongeren: * Toegangsleeftijd voor de PinkParty is vanaf het voortgezet onderwijs * Sluitingstijd van de PinkParty is voortaan om 24.00 uur * Jongeren tot en met groep 8 zijn welkom op het tienerbal in de Koppellinck * Organisatie van het tienerbal berust voortaan bij Scouting Geffen Onze Optocht: * De optocht start voortaan om 12.30 uur exact * De prijsuitreiking van de optocht is om 17.30 uur in de feesttent

Unne hoop nej dinge, thousregels, weetjes, ditjes en ok nog wa datjes.

ROTTENRIJK 2015: TIS MAR DEGGUT WIT

Rottenrijk - Gewoon omdat het soms een keertje moet en gewoon voor de helderheid. Het Rottenrijks carnavalsfeest heeft een aantal nieuwe reglementjes, wat ditjes en datjes die we voor de duidelijkheid voor u op een rijtje hebben gezet. Om uit te knippen en om te bewaren en te raadplegen. En gewoon, om te weten en om er rekening mee te houden. 9BAL IN DE KOPPELLINCK Heb jij ook vet veel zin in carnaval? Tel je de dagen al af? Maak dan je borst maar nat want in de Koppellinck mag je samen met je matties helemaal uit je dak gaan op het tiener- en kwartjesbal. Lekker hossen, dansen en springen. En aan ranja en chips geen gebrek! Dat wil je toch niet missen? Aan de zwier op het Tienerbal Het tienerbal is voor de jeugd van groep 5 tot en met 8. Van zaterdag tot en met dinsdag kun je elke avond van 19:00 tot 22:00 uur terecht voor een supergezellige carnaval. Dj Mike en Bart zorgen voor vet coole en oorverdovende muziek. Dus ga thuis maar vast oefenen met hossen. Uit je dak op het Kwartjesbal Ook aan de allerkleinsten en hun begeleiders is gedacht. Jullie kunnen op maandag- en dinsdagmorgen weer flink feesten in de Koppellinck want natuurlijk mag het wijd en zijd bekende Kwartjesbal niet ontbreken. Dat wordt bijtijds opstaan want van 11.00 tot 14.00 uur gaat de jeugd van 0 tot 11 jaar lekker en veilig aan de zwier. Niet alleen de kinderen zijn klein, maar ook de prijzen dus daar hoef je het niet voor te laten. Al voor € 0,20 kun je wat eten of drinken want honger of dorst met carnaval, dat kan echt niet! De organisatie van het Jeugdcarnaval (Scouting Geffen en Stichting Jeugdbelangen) heeft er in elk geval superveel zin in om samen met groot en klein de Koppellinck weer veilig en verantwoord op z’n kop te zetten!

prachtige herinneringen aan. De KVO gaf vrouwen de kans om zich te ontplooien, te ontwikkelen, hun creativiteit te gebruiken en elkaar te inspireren. Wij bedanken alle KVO-vrouwen voor hun vertrouwen, lidmaatschap en jullie enorme inzet voor de vereniging.Veel vrouwen hebben ieder op hun eigen plek een steentje bijgedragen en de kar getrokken zodat de KVO zo lang kon bestaan. Op de locaties waar we een activiteit organiseerden,werden we gastvrij ontvangen en voelden ons thuis. Onze aanwezigheid tijdens Effe noar Geffe in De Karskop, was altijd een gezellig gebeuren. Het vaandel van onze patrones Jeanne d’ Arc willen we aan het Kerkmuseum “DE Peperbus” schenken en er gaan ook artikelen naar de Heemkundewerkgroep “Vladerack”. Henriëtte v. Erp en Corrie Hondong zijn als bestuurslid overgestapt naar het bestuur van de KBO. Alice v.d. Haterd en Jeannette v. Zantvoort willen zich in gaan zetten als activiteitenbegeleidsters. Bij de KBO willen we ook activiteiten organiseren voor alleen vrouwen onder de naam EVA (Enkel Vrouwen Activiteiten), we hopen daar veel vrouwen weer te ontmoeten. Hierbij alvast enkele activiteiten van de KBO en EVA; in april - Paasstukjes maken, 17 mei -Passiespelen in Tegelen, 20 mei - wandelen en fietsen naar de St. Jan, begin juni - EVA reisje, medio juni - Eva Fietstocht, medio nov. - stamppottentocht, 17 dec. - kerstviering, 18 dec. - kerststukjes maken, 26 dec. - kerstdagreis, 6 jan. 2016 - nieuwjaarsreceptie. Er worden ook vele fietstochten georganiseerd voor een hele of halve dag, filmmiddagen en bingoavonden. Wij bedanken iedereen hartelijk, waarmee we hebben samen gewerkt. Het KVO- bestuur Geffen Marika van Herwijnen, Maria Egelmeer, Henriëtte v. Erp en Corrie Hondong

OPHEFFING KVO De landelijke vrouwenvereniging KVO is na een bestaan van vijf en tachtig jaar met ingang van 1 januari gefuseerd met de vrouwenvereniging Vrouwen van Nu. Er zijn afdelingen die meegaan naar Vrouwen van Nu, andere beginnen zelfstandig een clubje en sommige afdelingen zijn opgeheven. KVO Geffen heeft met haar leden besloten om hun afdeling op te heffen na een prachtig bestaan van drie en zestig jaar. Er was geen interesse bij de leden om aan te sluiten bij Vrouwen van Nu. Met weemoed kijken we terug naar die mooie jaren van ontmoeting, ontspanning, activiteiten en gezelligheid, daar hebben we 11


Nieuwe telefoonnummers

Particulieren 0412 - 45 77 77 Bedrijven 0412 - 45 78 00

Dichtbij en betrokken: we helpen u graag verder Rabobank Oss Bernheze Kijk voor meer informatie, openingstijden en onze online diensten op rabobank.nl/ossbernheze

Een aandeel in elkaar.


HOVENIERSBEDRIJF R.VAN HEESCH NIEUWE SHIRT SPONSOR KPJ H2 Roy van Heesch, zelf speler van het team, heeft zich als shirt sponsor voor onbepaalde tijd verbonden aan het team. Een voorwaarde was dat het team alles op alles zet om volgend seizoen wederom als vaandelteam van KPJ Geffen uit te komen. Het team dat jaren lang als heren 1 uitkwam in de KPJ handbalcompetitie moet het dit jaar als heren 2 opnieuw waarmaken. De competitie is nog lang maar de heren staan er goed voor, mede met de nieuwe tenues moet het gaan lukken. Het hele team wil Roy en José hiervoor bedanken. Dank, dank, dank!!!

Onderschrift foto: Achterste rij vlnr: José van Heesch, Roy van Heesch, Toine Verstegen, Henk van Erp, Frankwin Ceelen, Ronny Langens Voorste rij vlnr: Johan van Bergen, Jochem van Bergen, Rien van Wanrooij, Daan Smits, Gert kappen

JOEP LAMMERS WINNAAR KERSTTOERNOOI BV ‘T HAASJE Jaarlijks wordt tussen half december en half januari het kersttoernooi gespeeld bij onze vereniging. Tijdens dit toernooi moeten de deelnemers van alle markten thuis zijn. Er wordt namelijk gespeeld in de volgende spelsoorten: libre- bandstoten- driebanden. Ook dit jaar waren er wederom een flink aantal deelnemers. Dit waren Jo Steenbergen, Renee Damen, Joep Lammers en Piet van de Moosdijk. Jo en Piet verloren ieder hun halve finale. Tot aan de finale had Renee alle partijen gewonnen. Joep had een partij verloren en wel van Renee. In een spannende finale was het uit eindelijk Joep Lammers die aan het langste eind trok, met een minimaal verschil. Joep proficiat namens alle deelnemers. Wij wensen alle deelnemers aan de reguliere competitie veel succes in het verder verloop van deze competitie. Bestuur BV ‘t Haasje

“DE ZINGENDE KRAAIEN” WINNEN ROAPLIED 2015 MET HUN “BEESTJE” Roaplied 2015 is bekend, maar liefst 15 nummers werden er aan het publiek ten gehore gebracht in een goed gevulde Gouden Leeuw. Na opening door de winnaar van 2014 “De Leste Hoap” opende de raad van 11 met hun bijdrage zoals gewoonlijk een cover, en doen buiten mededingen mee, ze openen de avond voor de andere artiesten. Na 14 nummers was het de taak aan de jury om 7 finalisten aan te wijzen die hun nummer nog een keer ten gehore mochten brengen, in willekeurige volgorde; de Pompzwengels,Viva la Fiesta, Strooipop, De Zingende Kraaien, Boets Four Flodders, De Gangmakers en ‘t Goei Smoesje. Daarna was het wederom aan de jury om daar een top 3 uit te bepalen, en dat viel niet mee, dat bleek ook wel, na aankondiging zei jury voorzitter Suzan Wiegers, dat men niet altijd unaniem was. Voor Suzan en zo ook Carli Bongers was dit het laatste jaar als jurylid. Maar duidelijk was dat De Zingende Kraaien met het nummer “Beestjes” de winnaar van de avond waren. De Pompzwengels werden wederom tweede met het nummer “La-Bla” en op de derde plaats Boets Four Flodders on the dancefloor, met het nummer “For the so much time” Ook het publiek had een stem in te brengen en de publieksprijs ging dit jaar naar een debutant, en wel “’T Pompsmoesje” met het nummer “’t Zuiplied”. Dit jaar nam Frank van Griensven de presentatie voor zijn rekening, hij nam het stokje over van Jan van Rooij. Frank was een ware show-master en had bij elke verrassing zijn woordje klaar. De roapliedband kende ook een aantal debutanten maar daar was niets van te horen. Verder brachten de vrienden van de prins en adjudant nog een ode aan het prinselijke paar met het nummer “Tijn is onze prins” De organisatie kijk terug op een zeer geslaagde avond en wil iedereen bedanken

13


Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Gevolgen van de herindeling voor de Seniorenraad Maasdonk. Door de herindeling van de gemeente Maasdonk komt er ook een einde aan de huidige Seniorenraad Maasdonk (SrM), maar NIET aan de belangenbehartiging van de ‘maasdonkse’ senioren! Al in het voorjaar van 2014 hebben we contact gezocht met de Seniorenraden van Oss en Den Bosch! Vanuit Geffen heeft Ton Tijs nu zitting in de Seniorenraad Oss en Henny Meijer uit Nuland zit in het bestuur van de Seniorenraad Den Bosch. Ger van den Hombergh uit Vinkel (voormalig lid van het WMO-cliëntenplatform en de SrM) is lid geworden van het WMO-cliëntenplatform van Den Bosch! Ook is in het voorjaar een werkgroep gevormd samen met de Dorpsraden van Nuland en Vinkel. Vanuit iedere Dorpsraad zitten twee vertegenwoordigers in deze groep en Henny Meijer en Ger van den Hombergh, namens de nulandse en vinkelse senioren. Er volgt nog een uitbreiding van deze groep, genaamd Seniorenplatform 13-14. (genoemd naar de twee nieuwe bossche wijken: Nuland 13 - Vinkel 14). Immers de Dorpsraden vormen het aanspreekpunt voor de gemeente Den Bosch. Zo blijven de lijnen kort! De Seniorenraad Maasdonk, opgericht op verzoek van wethouder Elly de Jonge, van de gemeente Maasdonk, heeft in de vijf jaren van haar bestaan heel wat weten te realiseren! Allereerst hebben we de Groeiring in Vinkel van ‘hoofdpijndossier’ weten om te toveren tot een bloeiende instantie. Is onder ruim 400 senioren een enquête gehouden, die bijgedragen heeft aan het ouderenbeleid van de gemeente Maasdonk. Werden informatiebijeenkomsten gehouden over de OV-chipkaart / de Broem-cursus / de E-bike / het vervoer van mensen met een beperking / het openbaar vervoer naar het ziekenhuis in Uden. Er zijn een aantal waardevolle nota’s geschreven o.a. over seniorenhuisvesting en woonservicegebieden, die nu als voorbeeld worden gebruikt in Den Bosch! Samen met de WMO-raad werden obstakels op de openbare weg opgespoord en door de gemeente aangepast. Nieuwsbrieven over allerlei onderwerpen werden verzorgd en waren o.a. te lezen op onze website. Informatie werd verschaft over de A.E.D.’s in de gemeente (te gebruiken bij een hartstilstand) en over de steeds verder gaande digitalisering (laptops, tablets en digitaal bankieren).

Er werden in de drie kernen themabijeenkomsten gehouden over bijv. Dementie; Blijvend thuis in eigen huis (samen met de RIGOM);Veiligheid; Eenzaamheid, tijdens deze laatste bijeenkomst ontstond het idee jaarlijks een Senioren-dag te houden op Sint Jozefoord. (al twee keer een succes!) De contacten met Sint Jozefoord werden intenser en leidde mede tot de oprichting van een bibliotheek voor alle maasdonkse ouderen. Als gevolg van de enquête kwam men in Geffen tot de oprichting van de Ontmoeting, in het Oude Klooster. Samen met de WMO-raad probeerde men de gemeente Maasdonk wat dementie-vriendelijker te maken! In samenwerking met de RIGOM, de ouderenwelzijnsorganisatie uit Oss, werd een boekje samengesteld: Ouder worden in Maasdonk en ontstond het project Graag gedaan, samen met tientallen vrijwilligers. Vooral het laatste jaar was zeer intensief in verband met de herindeling en de steeds mindere bezetting op het gemeentehuis in Geffen, zowel wat betreft het bestuur als ook de ambtenaren, die overgeplaatst werden en in hun plaats kwamen inhuurkrachten van verre, die niet of nauwelijks van Maasdonk hadden gehoord, laat staan van de organisaties! Toch hebben we een overgangsperiode weten te realiseren, zodat de taken van de RIGOM geleidelijk aan kunnen worden overgedragen aan Divers in Den Bosch en andere organisaties. Worden er vanaf begin januari twee informatieloketten van Divers (afwisselend in Nuland en Vinkel) verzorgd door een wijkwerker. Komen er twee combi-fietsen bij de Heegt in Geffen en het Martinushuis in Nuland, speciaal voor mensen met een beperking, zodat ze samen met een vrijwilliger gebruik kunnen maken van de fiets. En als klap op de vuurpijl, gezien het beperkte openbaar vervoer in Nuland en Vinkel, zal er vanaf februari een Senioren-bus gaan rijden vanuit Den Bosch, tegen een zeer laag tarief, geheel verzorgd door vrijwilligers! Mijn grote dank gaat naar de vele vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet om dit alles te kunnen realiseren! Ineke Boon-Mariman, voorzitter Seniorenraad Maasdonk

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


WIE WAT WANNEER FEBRUARI 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MAART 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 23 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JUNI 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 28 Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI AUGUSTUS 31 aug t/m 5 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Geffense Kwis

PERSBERICHT Succesvolle eerste editie Flexmarkt Donderdag 29 januari vond de eerste Flexmarkt plaats, georganiseerd door de gemeenten Oss en Landerd. De markt was in arbeids- en trainingscentrum de Rotonde dat sinds kort gevestigd is in het Dessohouse aan de Molenweg in Oss. Tijdens de flexmarkt presenteerden tien uitzendbureaus uit de regio hun vacatures aan zo’n 158 werkzoekenden.Voor veel werkzoekenden staat de komende week een vervolggesprek gepland. Ester Biezen, hoofd van de sociale dienst in Oss, opende de flexmarkt. In haar openingswoord kreeg uitzendbureau Tence extra aandacht.Via dit uitzendbureau vinden per maand gemiddeld twintig kandidaten van de sociale dienst Oss uitzendwerk. Waarom een Flexmarkt? Op deze Flexmarkt brengen we uitzendbureaus, vacatures en werkzoekenden samen. Ester Biezen benadrukte het belang van samenwerking met uitzendbureaus: ‘De gemeente ziet regelmatig dat werkzoekenden via het uitzendbureau werk vinden. De ene keer via een oproepbaan, de andere keer via een tijdelijke klus. Vaak worden werkzoekenden langer ingepland of krijgen ze na de ene opdracht weer een andere en worden zij uitkeringsonafhankelijk.’ De gemeente nodigde verschillende uitzendbureaus met vacatures in zoveel mogelijk

branches/sectoren uit. Zo was er een breed aanbod van vacatures. Eenvoudig in contact Door de Flexmarkt komen werkzoekenden op een eenvoudige en informele manier in contact met uitzendbureaus. De werkzoekenden die deze bijeenkomst bezoeken, krijgen een uitkering of hebben een uitkering aangevraagd. Zij zijn dus al in beeld bij een van de deelnemende gemeenten. Tijdens de Flexmarkt maken uitzendbureaus en werkzoekenden vervolgafspraken. De aanwezige uitzendbureaus waren positief over de sfeer, het niveau van de werkzoekenden, de locatie en dit initiatief van de gemeenten.

PERSBERICHT Nieuwe hulp? Vraag om legitimatie! Verwacht u andere huishoudelijke hulp dan u gewend bent? Vraag dan altijd om legitimatie. En controleer goed of deze persoon inderdaad werkt bij uw zorginstelling. Zo voorkomt u problemen. In Oss zijn op dit moment personen actief die zich voordoen als de nieuwe huishoudelijk hulp. Dit zijn geen huishoudelijke hulpen, maar criminelen die uw spullen willen stelen. Zij maken misbruik van de personeelsveranderingen door het faillissement van thuiszorginstelling Pantein/Vivent.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Jaaroverzicht: Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss succesvol in 2014 Museum Jan Cunen en Stadsarchief kunnen terugkijken op een succesvol 2014. Samen werd weer een groot aantal activiteiten georganiseerd, die in totaal 27.003 bezoekers trokken. Zo droegen beide instellingen bij aan onder andere het Cultureel Uitje in mei en de Open Monumentendag in september. Stadsarchief Oss was voor dit laatste evenement opnieuw de plaatselijke coördinator. Gezamenlijk werd ook de tentoonstelling Maaslands Mooiste georganiseerd, waarbij het publiek kon stemmen op zijn favoriete object uit de Osse collecties. De Top 25 bestond uit een kleurrijke mix van museale voorwerpen en archiefstukken en werd in zomer en najaar in het museum tentoongesteld. Het project kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Brabants Dagblad en D-TV. Museum Jan Cunen Hedendaagse kunst, geschiedenis en kunst uit de 19e eeuw kwamen dit jaar aan bod in een aantal grote tentoonstellingen. Beeldhouwster Maartje Korstanje (1982) kreeg haar eerste solotentoonstelling, Metamorfosen, in het museum; voor de tentoonstelling ‘Voor Paus en Koning’. De Zouaaf uit Ravenstein werd een groot portret van de Ravensteinse zouaaf Ignatius Maria Alphonse Wils door schilder Gerard van der Heijden (1864-1939) gerestaureerd. Fotograaf Gerco de Ruijter toonde een aantal indrukwekkende werken in de tentoonstelling Almost Nature. Half december openden de tentoonstellingen Mono No Aware met werk van Jasper Krabbé, en Kruseman. Kunstbroeders uit de Romantiek. Een kleinere presentatie was gewijd aan de Vorst van Oss. Bij alle tentoonstellingen werden in het museum educatieve programma’s en activiteiten georganiseerd voor jongeren, families en volwassenen. Dit resulteerde in 8.609 bezoekers vanuit het onderwijs, 751 meer dan het jaar ervoor. Vooral het vmbo was goed vertegenwoordigd, met in totaal 3.859 leerlingen die deelnamen aan verschillende projecten, waaronder de Museumschool.

boeken- en filmdag in oktober. Ook diverse lezingen in samenwerking met de Werkende Mens, de historische kring voor Oss en Stichting Archeologie Maasland, trokken veel belangstellenden. In samenwerking met diverse partijen waaronder de Volksuniversiteit werd voor het eerst Osse Trots georganiseerd, een 8-delige cursus over de rijke geschiedenis van Oss. De entreeruimte van het Stadsarchief werd opnieuw ingezet voor kleinschalige historische tentoonstellingen, zoals de architectuurexpositie Het Oss van Charles Estourgie, foto’s van Oss uit de jaren ‘20 van Blankstein en Geknipt met recentere foto’s van Ruud Rogier. Hiernaast was het Stadsarchief mede-organisator van de tentoonstelling in het raadhuis rond de 70-jarige herdenking van de bevrijding van Oss. Ook op het gebied van het onderwijs waren er veel activiteiten. De jaarlijkse stadstocht voor groep 6 trok ruim 1.100 leerlingen uit de regio. In oktober werd de doorlopende leerlijn In Oss is veel gebeurd gepresenteerd. Door dit uitgebreide project komen leerlingen van de drie havo/vwo scholen in Oss elk jaar in aanraking met de Osse geschiedenis. In samenwerking met uitgeverij Iris werd een tweede fotoboek met werk van persfotograaf Daan Scholte uitgegeven. In de reeks Verhalen uit het Stadsarchief verschenen twee nieuwe publicaties: Ver van huis en haard over de geschiedenis van de eerste Turkse gastarbeiders in Oss en Ikke en ons Jentje zaten in een mentje, kinderrijmpjes uit 1944 uit Berghem. De website van het Stadsarchief werd bezocht tijdens in totaal 6917 sessies. Dit is inclusief de website over de Osse Canon en de Osse Bladeraar. Via de laatste toegang kunnen diverse Osse archiefbronnen digitaal worden geraadpleegd. De Osse Canon wordt tevens gebruikt in de doorlopende leerlijn. Kijk op www.museumjancunen.nl voor meer informatie over het museum. Informatie over het Stadsarchief Oss is te vinden op www.stadsarchiefoss.nl.Voor meer inhoudelijke informatie over de collectie van museum en archief: www.collectieonline.nl.

Museum Jan Cunen trok in 2014 19.502 live bezoekers. Ook via de website trok het museum veel bezoek: in 15.430 sessies werden 59.735 pagina’s bekeken. Dit aantal is inclusief de bezoekers van de speciale website ingericht om te stemmen op je favoriete object uit de collectie van het museum. Stadsarchief In 2014 ontving het Stadsarchief 7176 bezoekers, onder andere tijdens open dagen en activiteiten. Naast de al genoemde activiteiten was dat bijvoorbeeld een

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 20

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.