Torenklanken 2017 - nr 03

Page 1

55e jaargang | nummer 3 | februari 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DORPSRAAD GEFFEN Buurtpreventie Geffen: Donkere Dagen Offensief Op donderdagavond 26 januari 2017 heeft de Dorpsraad met 20 inwoners van Geffen een flink deel van de Elshof doorkruist om bewoners bewust te maken van inbraakgevoelige plekken. Onder begeleiding van onze wijkagent Paul van Dijk zijn we gewapend met een zaklantaarn op zoek gegaan naar opvallende zaken. Ongeveer een uur lang hebben we gecontroleerd op niet afgesloten auto’s,- poorten, - fietsen. Waar mogelijk is er contact gelegd met bewoners. Indien de bewoners niet thuis waren, is er een flyer achtergelaten waarop staat wat er aangetroffen is. Wordt vervolgd… En bij deze avond zal het niet blijven. Op 17 februari tussen 18.00 en 21.00 uur staat de politie met het mobile media lab op het dorpsplein. Hier is de wijkagent aanwezig om met mensen in gesprek te gaan over woninginbraak en fietsendiefstal, maar zeker ook over de leefbaarheid van Geffen. Vanwege de vele enthousiaste reacties is er direct afgesproken om deze avond nog een keer te herhalen

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

rond de zomervakantie.Vind je het interessant en wil je ook graag mee lopen, meld je dan nu vast aan via info@ dorpsraadgeffen.nl of benader de leden van de Dorpsraad. Ook als je suggesties hebt voor de wijk die we dan kunnen bezoeken, dan horen we het graag. Foto’s van de avond vind je in het fotoalbum op onze website www.dorpsraadgeffen.nl.

BEVERS GEZOCHT!

Ben jij tussen de 5 en 7 jaar? Vind je het leuk om iedere week iets leuks te doen, lekker buiten te spelen en allemaal dingen te leren? Kom dan bij de bevers! Hier doe je allemaal leuke spelletjes met kinderen die even oud zijn als jij. De bevers spelen in een thema. Vorig jaar gingen ze elke week met de bus op wereldreis en ze hebben dan ook vele landen bezocht. Dit jaar vliegen ze door de geschiedenis met een echte tijdreis-machine. Wil je ook met de bevers op reis? Ze vertrekken elke woensdag om 18:00u en zijn dan om 19:30u weer terug in onze tijd. Je mag 4 keer vrijblijvend komen kijken. Neem contact op via bevers@ scoutinggeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

20 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 17 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 19 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 24 febr. 19.30 u. Carnavalsmis in de kerk m.m.v. Pompzwengels geen avondmis in de kapel zo. 26 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 01 maart 14.00 u. Askruisjes uitreiken aan de bewoners van zorgcentrum De Heegt en de aanleunwoningen. wo. 01 maart 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. PP vr. 03 maart 19.00 u. * avondmis zo. 05 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Opleidingsorkest W.I.K. VASTENACTIE 2017 Omdat er geen huis-aan-huiscollecte meer wordt gehouden voor de Vastenactie, zamelen we tijdens de Veertigdagentijd, wekelijks geld in, door middel van een 2e (kerkdeur)collecte na de viering van 09.30 uur in de kerk en na de vrijdagavondmis van 19.00 uur in de kapel. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor San Salvador. Elders in Torenklanken leest u meer informatie hierover. KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt

te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06- 52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOPSCHELPJES In de doopdankviering van 29 januari mochten we de doopouders, van de dopelingen van 2016, verwelkomen. De aanwezige ouders hebben het doopschelpje van hun kind in ontvangst genomen. De overige schelpjes kunnen opgehaald worden, achter bij het doopvont in een mandje. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 8 maart 2017: 6e bijeenkomst van 14.00 - 15.30 u. dopen. PROGRAMMA VORMSEL Er hebben zich 6 vormelingen aangemeld voor het Vormsel op 9 juni. Op 11 februari 2017 was er de Are You Ready dag. Op die dag kwamen alle vormelingen van Parochie De Goede Herder samen in d’n Hazekamp in Nuland voor een dag vol leuke activiteiten, spel en creatieve opdrachten. De dag wordt geleid door het Are You Ready Team, een groep jonge mensen, die vormelingen door middel van uitleg, eigen ervaringen en spel voorbereiden op het vormsel. 16 febr. Bijeenkomst van 19.00 - 20.30 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorberei3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


ding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws.

dingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

BEDANKT! Graag willen we GGG Goed Gevoel Geffen bedanken voor de geweldige cheque die we mochten ontvangen. Waar we een prachtige belevingskast voor gaan kopen. Als deze belevingskast klaar is zullen we daar zeker over berichten. GGG heel erg bedankt voor de geweldige gulle gave. Namens bewoners zorgcentrum De Heegt.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondlei-

PASFOTO’S M

TE

LAATS

KANS!

AKEN?

DAT KAN, TO T EN MET VRIJDAG 24 FE BRUARI!

WIJ GAAN VERHUIZEN.. Na ruim 11 jaar gaan we onze locatie aan de Tolweg in Geffen verlaten. Op 1 maart verhuizen wij naar De Florijn (Dorpstraat 18b, Geffen).

PASFOTO’S MAKEN?

DAT KAN, TOT EN MET VRIJDAG 24 FEBRUARI! Op onze nieuwe locatie is het NIET meer mogelijk om pasfoto’s te maken. Heeft u nog nieuwe pasfoto’s nodig? Dan kunt u nog tot en met vrijdag 24 februari bij ons terecht. Een afspraak maken is niet nodig. Loop gewoon even binnen tijdens onze openingstijden: op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur.

Tolweg 2,Geffen Telefoon: 073 - 532 5789

www.creativos.nl 5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE OVER…

Goed Gevoel Geffen (GGG)

De mannen en vrouwen die het ‘Goed Gevoel’ bij mensen uit Geffen en omgeving naar boven halen, kwamen onze ouderen in zorgcentrum De Heegt verrassen… Conny Schuurmans, coördinator vrijwilligers en activiteiten in De Heegt, diende bij de werkgroep GGG als wens in: een belevingskast voor (dementerende) ouderen en aan deze wens werd gehoor gegeven. Conny:“Sinds vorig jaar huizen 10 dementerende bewoners in ‘De Goei Kamer’ in het Oude Klooster. En dat is een schot in de roos. Deze bewoners ervaren hier dagelijks een belangrijke dagbesteding. Ontbijten, warm eten, broodmaaltijd, rusten en passende activiteiten zoals koken, creatief bezig zijn en bewegen. Rond 19.00 uur gaan de bewoners weer naar hun kamers, aanleunwoning of eigen huis. Voorheen liepen sommigen er ‘wat verloren bij’. Het is belangrijk om deze mensen te activeren, vandaar het idee van een belevingskast. Deze is te vergelijken met de speelkoffer van de Cliniclowns. Het is een kast met in elk laatje een verrassing: muziek, een spiegel, een rommellaatje, een Touch screen om filmpjes te bekijken, een computer, voelzakjes en andere vergelijkbare dingen.” Op zondag 5 februari jl. kwam de voltallige GGG-groep (Karel van Rijn, Maria Schuurmans,Addie van der Doelen, Robert en Sharon van den Hurk en Sanne Langenhuizen) hoogst persoonlijk een cheque van maar liefst € 2.750,00 overhandigen aan de ouderen, die daarvoor bijeengekomen waren in de huiskamer van de Heegt. De belevingskast is niet zo maar te bestellen en moet dus gemaakt worden. Dat gaan de studenten van het ROC-Uden doen. Zij zorgen eveneens dat de kast gevuld wordt met genoemde materialen. Het is dus nog even wachten op het eindresultaat.

Als de belevingskast gereed is, gaat GGG die te zijner tijd samen met de bewoners in de Goei Kamer feestelijk in gebruik nemen. GGG krijgt steeds meer bekendheid en timmert aan de weg.Addie en Maria vertellen namens GGG enthousiast over hun activiteiten. “Met de startsubsidie van Radio Vladeracken en de

Dorpsraad hebben we ons herkenbaar in het blauw kunnen steken en hebben we partytenten, vlaggen en andere materialen aangeschaft. De gelden die opgehaald worden tijdens de activiteiten gaan volledig naar het gekozen doel. De Bingoavond die we vorig jaar gehouden hebben, was een nieuwe activiteit en dat was een groot succes! Voor herhaling vatbaar, en daarom organiseren we 2017, twee keer een Bingo: in het voor- én najaar. Noteer alvast in uw agenda: De eerste Bingoavond GGG is op donderdag 23 maart bij Zin in Geffen.” 2017 biedt weer kansen om een nieuw doel te steunen. De keuze is gevallen op ondersteuning van het gedachtegoed van Rinske van Erp. Zij overleed in maart 2016 in Afrika aan de gevolgen van Malaria en liet in Kenia een veelbelovend bedrijfje achter. Ter nagedachtenis aan Rinske werd de Stichting RIVED (Rinske, innovative, voices, ecologic, development) opgericht, om de projecten waar Rinske mee was gestart voort te zetten. Het was haar droom om mishandelde en ongewenst zwangere, jonge vrouwen een zelfstandig bestaan te geven, door hen te laten werken in een atelier waar, op een ecologisch verantwoorde manier kleding, tassen, schoeisel en huishoudtextiel geproduceerd worden. Nadat Rinske zich in juli 2015, definitief in Nairobi vestigde, startte ze haar bedrijfje Ecostori Enterprise. Na de tragische gebeurtenis, was er een doorstart door een groep vrouwen die zich het Twaweza initiatief noemen. Het zijn vrouwen uit sloppenwijken, die al samen met Rinske hebben gewerkt bij, en een bijdrage hebben geleverd aan Ecostori. De familie Van Erp wil middels RIVED deze doorstart steunen en GGG wil daar graag een steentje aan bijdragen. Behalve de Bingo zijn er o.a. de vertrouwde fietstocht en de late night shopping waar ‘de blauwe hoeders van het goede doel’ een mooi bedrag bij elkaar willen harken voor RIVED. Laat je zien op de activiteiten van GGG, dat geeft een goed gevoel voor jezelf en tegelijkertijd voor anderen! Wil je de werkgroep GGG komen versterken meld je aan via goedgevoelgeffen@gmail.com en volg ons op facebook.

7


ROND DE DORPSPOMP

Recht vur zunne Roap Wanneer deze Torenklanken bij u in de bus valt zijn er nog twee avonden in het vooruitzicht waarop u kunt genieten van de echte Rottenrijkse Roap. Als u nog niet bent geweest en er heen kunt (a.s. vrijdag en zaterdag) is een aanmoediging eigenlijk overbodig, u weet toch al dat zo’n avond niet gemist mag worden?! In de volgende Dorpspomp meer over deze Roap. Rottenrijk Volgend jaar viert het Rottenrijk officieel het 44 jarig, dus 4x 11 jarig bestaan en dat moet een meer dan gewoon feestje worden. Nu wordt daar al aan gewerkt. De stichting had bedacht dat het een bijzonder gebeurtenis zou zijn als de Commissaris van de Koning (CdK) op een uitnodiging zou ingaan om dan hier aanwezig te zijn. Hij is immers ook beschermheer van de Brabantse Carnaval Federatie en dat is een reden om aan te nemen dat hij misschien

best zou willen maar ook dat hij vaak veel uitnodigingen uit de hele provincie ontvangt. Er zijn in Noord-Brabant immers honderden dorpen en carnavalsverenigingen. Er moet dus in het provinciehuis altijd een aantal keuzen worden gemaakt. Je moet dus op tijd zijn met je uitnodiging. Rottenrijk ging al aan de slag. Om de Rottenrijkse uitnodiging te laten opvallen is er een bijzondere presentatie van gemaakt. Bakker Conny Schuurmans heeft een fraai opgemaakte uitnodigingstaart gemaakt met op de bovenzijde het logo van Rottenrijk. In de taartdoos verder de tekst van de uitnodiging, afgedrukt in dichtvorm op een weelderig landkaartje, waarop -voor het gemak- goed te zien is waar Rottenrijk ligt. De doos is versierd met ballonnetjes, natuurlijk in Rottenrijkse kleuren. José Verstegen is ermee naar het provinciehuis getogen en is daar tot haar verrassing en genoegen in staat gesteld om de uitnodiging persoonlijk aan de CdK aan te bieden; die spontaan liet weten deze uitnodiging zeer op prijs te stellen. Kijk maar eens op de site van de stichting Rottenrijk en ook voor het volgende: Er zijn app’s te downloaden om tijdig van alle gebeurtenissen van het Rottenrijk op de hoogte te zijn. Snel en gemakkelijk. Met Android zoeken onder “Stichting Rottenrijk” en met Apple onder “Rottenrijk”. P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


De Rottenrijker 2017 Een geweldige verrassing! Ziet er geheel vernieuwd, mooi en verzorgd uit, bevat prachtige foto’s en zeer lezenswaardige rubrieken en verhalen. Een genot. Eén Stamtafelaar drukte de kwaliteit van deze editie uit als de “mooiste en beste aller tijden”. De anderen waren het daarmee volop eens. Hierbij vast wat opmerkelijks: De Raad van Elf is naar het schilderij van Rembrandt geportretteerd naar de compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh die zich gereed maken om uit te marcheren, beter bekend als De Nachtwacht. Met wapens en al. De dames van de Raad van Elf zien we terug in een pose als van de personages in de beroemde Milanese muurschildering van Leonardo Da Vinci, het Laatste Avondmaal. Leuk bedacht! De redactie van het blad (deze editie noemen we een blad want nu kunnen we niet meer van een “krant” spreken) moet er een kolossaal werk aan hebben gehad. De medewerking en de samenwerking van redactieleden, fotografen, advertentieacquisiteurs, adverterende bedrijven en sponsoren heeft iets moois opgeleverd. Nogmaals de Koppellinck Het ziet ernaar uit dat er over misschien slechts enkele weken witte rook uit de schoorsteen van de Koppellinck zal komen. Onlangs hebben verenigingen, school en gemeente de koppen weer bij elkaar gestoken om het eens te worden over gebouwbeheer en toekomstig gebruik. Een recent plan bestond eruit om het beheer geheel aan de overkoepelende organisatie van scholen Filios over te laten. Dat viel evenwel slecht bij het voorlopig bestuur en is van tafel. Er is nu een structuur in voorbereiding waar iedereen zich in kan vinden. School, beheersstichting en gemeente zullen daarin gedeeltelijke, maar elkaar aanvullende verantwoordelijkheden hebben. Geffen zorgt Er bestaan al langere tijd zorgen over de (toekomstige) leefsituatie van (hedendaagse en toekomstige) ouderen. De participatiegedachte is uitgemond in een wetgeving die ongelooflijk ingewikkeld is en voortdurend met kritiek heeft te maken, zowel positieve als negatieve. Maar ‘zorg’ betreft niet alleen ouderen. Er is genoeg werk aan de winkel. We moeten echter roeien met de riemen die we hebben en zo kon het gebeuren dat er in Geffen in de voorbije jaren diverse initiatieven zijn ontstaan om de omvang van bestaande problemen in kaart te brengen (o.a. de Voorzieningenkaart) en van mogelijke oplossingen te voorzien waarbij de overheid steun verleende. We moeten er echter ook iets mee doen. Wij hebben voor de wettelijke kant van de regeling van zorgzaken meestal met de gemeente Oss en diverse professionele organisaties op het gebied van de zorg te maken. Deze werken gaarne mee.

“Geffen zorgt” is de naam voor een groep van Geffenaren die voor de toekomst van de zorg voor Geffenaren de gewenste voorzieningen wil doen realiseren als een vervolg op de Voorzieningenkaart en het project “Geffen begroot”. Met als doel “doen” en niet eindigen bij “opschrijven”. Daartoe start dezer dagen een aantal werkgroepen waarover in de laatste Torenklanken het nodige is gepubliceerd. Nu er ook voor de werkgroepen zeer duidelijk belangstelling en betrokkenheid is getoond door of namens alle beroepsgroepen op het gebied van gezondheidszorg in Geffen lijkt er een mooie opening te zijn gekomen om in de werkgroepen een aantal goede en breed uitgewerkte projecten op tafel te krijgen om de leefbaarheid in Geffen te verbeteren. Het project kent een ‘aanjager’, de enige door de gemeente betaalde beroepskracht van het project. De plannen lijken misschien nog wat ambitieus, maar als je er niet aan begint dan gebeurt er niks. En dat laatste past niet bij Geffen. De Schans is niet meer, want failliet. Jammer, het restaurant was een echte trekpleister voor, vooral, groepen. Men was in het algemeen best tevreden over de kwaliteit van het gebodene. Er gingen de laatste jaren echter geruchten dat er teveel personeelswisselingen waren, waardoor wellicht de service in het geding en de continuïteit in gevaar kwamen.Wat dan weer heeft geleid tot beperkte openingstijden, dus minder klandizie en dat dat op zijn beurt uiteindelijk tot de sluiting zou hebben geleid. Het is nog onbekend wat de nieuwe bestemming van het gebouw zal zijn. Als de gemeente het zou kopen is er wellicht een nieuwe ontmoetingsplaats voor Geffenaren in bovengenoemd kader van te maken? De Heesterseweg Van diverse bomen aan de Heesterseweg zijn in de loop van de jaren wortels rondom of tegen ondergrondse kabels en andere leidingen gegroeid. De kluwen moeten hier en daar voorzichtig ontward worden voordat het wegdeel erboven kan worden afgewerkt en de boom eventueel kan worden verwijderd. Dat kost extra moeite en tijd. Dus begin maart nog geen heropening van de Heesterseweg maar pas einde maart. Op afstand gezien lijkt het dat de klus bijna klaar is. Maar toch is dat gezichtsbedrog.We zijn overigens benieuwd wat de beloofde, nog onbekende snelheid beperkende maatregelen zullen zijn. Alleen verkeersborden? Dat helpt tegenwoordig niet meer? In de bebouwde kom van het dorp zie je soms ook veel te vaak hardrijders voorbijkomen en inhalers levensgevaarlijke toeren uithalen. Dus er moet nu iets degelijks worden bedacht. Geffen na 15 maart De verkiezingen komen er aan. Voor een nieuw parlement met daarin mogelijk ruim 30 partijen. We stem-

9


men dan via partijkeuze tegelijk mee over de vraag of benoemingen van burgemeesters voortaan anders moeten: zoals nu, dus benoemd door de Koning of via een verkiezing? En ook of we een ‘correctief’ referendum over belangrijke besluiten willen hebben. Ruim twee weken na carnaval kunnen we het woord “debat” al niet meer uitstaan en kunnen de snoeten van Rutte en zijn collega’s en vrienden die ons met beloften wilden overtuigen van ja, wat anders dan hun eigen gelijk, onze dag niet meer verpesten. We zijn benieuwd hoe de uitslag in Geffen zal zijn.

op het tiener- en kwartjesbal. Lekker hossen, dansen en springen. En aan ranja en chips geen gebrek! Dat wil je toch niet missen?

Stamtafel We zouden graag wat nieuwe, geïnteresseerde inwoners van Geffen en omgeving, jong en oud, deelnemer zien worden van de Stamtafel. Om dat te worden moet je wat belangstelling hebben voor van alles en nog wat dat zich in en rondom Geffen en Geffenaren afspeelt en het leuk vinden om daarover mee te denken en te praten. Schroom niet, kom eens ‘proeven’! Eerstvolgende keer: zondag 19 februari, 10:30 uur, café Govers (recht tegenover de ingang van de kerk).

Uit je dak op het Kwartjesbal Ook aan de allerkleinsten en hun begeleiders is gedacht. Jullie kunnen op maandag- en dinsdagmorgen weer flink feesten in de Koppellinck want natuurlijk mag het wijd en zijd bekende Kwartjesbal niet ontbreken. Dat wordt bijtijds opstaan want van 11.00 tot 14.00 uur gaat de jeugd van 0 tot 11 jaar lekker en veilig aan de zwier. Niet alleen de kinderen zijn klein, maar ook de prijzen dus daar hoef je het niet voor te laten.Al voor € 0,25 kun je wat eten of drinken want honger of dorst met carnaval, dat kan echt niet! De entree is voor de volwassenen € 1,50 euro en de kinderen € 0,50 euro.

BAL IN DE KOPPELLINCK Heb jij ook vet veel zin in carnaval? Tel je de dagen al af? Maak dan je borst maar nat want in de Koppellinck mag je samen met je matties helemaal uit je dak gaan

Aan de zwier op het Tienerbal Het tienerbal is voor de jeugd van groep 5 tot en met 8. Van zaterdag tot en met dinsdag kun je elke avond van 19:00 tot 22:00 uur terecht voor een supergezellige carnaval. Dj Bart en hulp Dj’s zorgen voor vet coole en oorverdovende muziek. De entree is 1 euro, dus ga thuis maar vast oefenen met hossen.

De organisatie van het Jeugdcarnaval (Scouting Geffen) heeft er in elk geval superveel zin in om samen met groot en klein de Koppellinck weer veilig en verantwoord op z’n kop te zetten!

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss

10 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Activiteitenkalender Op woensdagmiddag 22 februari wordt alweer de laatste liedertafel van dit seizoen gehouden om 13.30 uur in ’t Oude Klooster. Al onze leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag en krijgen een mooi programma met beeld en geluid voorgeschoteld met daarbij nog een kopje koffie of thee met een koekje. Di. 7 maart a.s. om 13.30 uur Bestuursvergadering in het Oude Klooster. Heb je nog aandachtspunten voor het bestuur, meldt ze tijdig. Op dinsdag 7 maart gaan we naar van Tilburg Mode in Nistelrode voor een rondleiding door het bedrijf.Alleen leden die goed ter been zijn, kunnen hier aan deelnemen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Dorpsplein met auto’s. Bij van Tilburg worden we ontvangen met koffie/ thee en iets lekkers. Dit is gratis. Om 12.30 uur kun je daar de lunch gebruiken(niet verplicht, maar wel lekker), de kosten daarvan zijn €8,50. Bij opgave graag vermelden of je zelf met de auto rijdt of met een ander mee wil rijden. Opgeven en betalen vòòr 3 maart bij Henriëtte van Erp tel 5322058 of per email famvanerpvandehoek@ hotmail.com of bij Corrie Hondong tel 5323123 of per email famhondong@kpnplanet.nl

wij graag begeleiden en faciliteren richting een dergelijke werkgroep. Ons bestuur denkt dat de meerderheid van onze leden het beste past binnen Leefstijl 2: senioren die dicht bij huis behoefte hebben aan sociale activiteiten, ontmoeting en op latere leeftijd ondersteuning met zorg. Voor deze groep –een vragende partij- biedt de plaatselijke Afdeling gezelschap en saamhorigheid. Daarop zullen wij ons als bestuur zoveel mogelijk richten. Hierop komen wij uiteraard terug in de komende Jaarvergadering 2017. Het bestuur hoopt dat jullie hebben genoten van de Seniorenmiddag. Ons advies is gewoon doorgaan de hele carnaval.Want tegen zwieren en zwaaien, polonaise lopen, hoppen en springen, daar kan zelfs koersbal niet tegen op. Namens het bestuur, heel veel leut met het laatste weekend Recht vur zunne Roap en de carnavalsdagen met zijn prachtige optocht. Geniet ervan! Namens het bestuur, Alaaf, Antoon Romme vz.

Noteer alvast de navolgende zaken in je agenda. Aanvullende informatie volgt z.s.m. Vrijdagnamiddag 17 maart a.s. Jaarvergadering KBO. Donderdag 20 april a.s. bezoek aan de Brandweerkazerne in Geffen. Dinsdag 9 mei a.s. bezoek aan Four Winds KG, hondentraining in Geffen. Beleidsplan KBO-Brabant tot en met 2020. Hierin schrijven zij; Stip aan de horizon voor KBOBrabant is: Senioren voelen zich thuis en ontmoeten elkaar bij hun lokale KBO afdeling. In dit doel kunnen wij ons als bestuur helemaal vinden. Het tweede deel van de Stip a. d. horizon luidt: Overheden en politiek hebben de nodige aandacht voor seniorenbelangen door dynamisch optreden van KBOBrabant. Ook deze stelling onderschrijven wij. KBO Brabant in samenwerking met de Kringen en Regio`s dienen dit doel te bereiken. Niet een plaatselijke afdeling. Verderop in het Beleidsplan 2016-2020 typeert KBO Brabant de senioren in 2 leefstijlen. Leefstijl 1: senioren die ondernemend, actief, nieuwsgierig, avontuurlijk en vitaal zijn. Een -biedende partij- die best in een werkgroep willen zitten om belangen van senioren te behartigen. Dergelijke leden binnen onze afdeling willen

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


MAAR LIEFST 17 BOMEN TIJDENS 6E BOOMPLANTDAG ARBORETUM GEFFEN Op zondag 19 februari zal de zesde BOOMPLANTDAG plaatsvinden op het Arboretum aan de Kerkesteeg in Geffen. Sinds het ontstaan van het Arboretum in 2014 zijn reeds 35 bomen geplant. Op 19 februari komen er dus maar liefst 17 prachtige bomen bij! MEEBELEVEN? Wilt u de boomplantdag meebeleven, dan bent u vanaf 10 uur welkom op het Arboretum aan de Kerkesteeg. Om kwart over 10 vindt de officiële opening plaats en vanaf half 11 gaan de eerste bomen de grond in. BIJZONDERE PLANTINGEN Natuurlijk is elke boomplanting bijzonder, maar deze keer kreeg het bestuur een aantal bijzondere aanvragen. Zoals van ‘de Berkels’, waarbij een familie vijf berken en een els willen planten. Of wat dacht u van een op leeftijd zijnde heer, die zijn overleden echtgenote wil eren met het planten van een groep van vijf eiken. Of een dame die haar ouderlijk huis herinnert met 3 leilinden en graag een zelfde aantal van deze exemplaren wil planten. Daarnaast vinden ook een aantal privé-plantingen plaats en als laatste boomplanting gaat rond 13 uur een kastanje de grond in voor en door De Stamtafel Geffen. Nu nog brainstormen over een STA-stamtafel in de buurt van de boom, zodat bij goed weer De Stamtafel wellicht een keer op het Arboretum kan plaatsvinden! Een prachtig vooruitzicht. BETONELEMENTEN? Voor degene die het terrein regelmatig bezoeken en zich hebben afgevraagd wat die grote partij betonelementen daar toch moest, is de ontknoping bereikt. Er is gezocht naar een manier om een verbinding te maken van het hoger gelegen terrein naar het lagere gedeelte. Een zeer uitdagend project, qua ontwerp, qua uitvoering, maar vooral ook qua budget. Door een jarenlange goede samenwerking kon via het netwerk van Stadhouders Hoveniers een flinke partij ‘met een vlekje’ op de kop worden getikt en is afgelopen week de verbinding tussen hoog en laag gemaakt. Hiermee hopen we ook af te zijn van het riet dat op dat gedeelte welig tierde. OOIEVAARSNEST Ons doel tijdens de Rabo Clubkascampagne was om geld in te zamelen om een ooievaarsnest te kunnen plaatsen. Door uw stemmen haalden we een flink bedrag bijeen. De Dorpsraad Geffen vulde het aan met een mooi bedrag en dus kon eind januari het ooievaarsnest worden geplaatst. 12

Nu maar hopen dat de ooievaars, die in overvloed worden gesignaleerd in Megen, de weg kunnen vinden naar het Arboretum Geffen. TOEGANGSWEG In verband met de aanleg van riolering voor de nieuwbouw rondom het Arboretum ligt de toegangsweg op het einde van de Kerkesteeg open. Op dit moment is het terrein -zeker per fiets- het gemakkelijkst bereikbaar via de Weverstraat. Naar verwachting zal de toegangsweg vóór de Boomplantdag van 19 februari weer worden opengesteld. In maart zal de weg worden geasfalteerd. Ook worden op dit moment sloten gegraven langs het terrein.Volop in beweging dus. NIEUWE WEBSITE Met trots maken wij kenbaar dat onze nieuwe website online is. Een website die we zelf kunnen beheren. De aankomende tijd zullen hierop nog meer foto’s en informatie worden geplaatst. Kijkt u eens op www. arboretumgeffen.nl en laat het ons gerust weten als u opmerkingen heeft. Wij zijn veel dank verschuldigd aan Robert van der Doelen voor zijn belangeloze medewerking aan de opzet van onze eerste website in 2015. We zijn steeds weer bijzonder blij met de complimenten van bezoekers en steun van onze vrijwilligers, waardoor wij als bestuur onze focus op het Arboretum scherp kunnen houden. Dank u wel daarvoor. Wilt u vrijwilliger worden, een donatie doen aan onze stichting, of heeft u interesse in het planten van een boom? Meer informatie vindt u op www.arboretumgeffen.nl. Ook kunt u mailen naar stg.arboretumgeffen@ gmail.com of belt u met Harry Peters, 06-53130585 of Anita Walraven, 073-5324067.


HET NIEUWE, VERNIEUWDE, “ONZE VADER”. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. De nieuwe vertaling is een goede aanleiding voor hernieuwde aandacht voor de inhoud van het Onze Vader, dit belangrijkste gebed van de Kerk dat zij ontving van haar Heer Jezus zelf. Leo Fijen, hoofd levensbeschouwing bij KRO-NCRV is directeur van uitgeverij Adveniat. Deze heeft een brochure uitgebracht over het ‘Onze Vader’, hierin komen bekende personen aan het woord, die elke een persoonlijk visie geven op het hernieuwde gebed. Het Onze Vader bestaat uit twee regels. Nu regel twee. Geef ons heden ons dagelijks brood Door Clara Sies: oprichterster van de eerste voedselbank in Nederland. Is joods opgevoed en bekeerde zich op haar zeventiende tot het christendoem. ‘Toen onze kinderen klein waren, ging onze winkel failliet. We hebben toen een paar jaar flink in de schulden gezeten. Het was heel moeilijk en ik heb ook wel eens flink gefoeterd op God.Toch heb ik altijd het vertrouwen gehad dat hij ons van dagelijks brood zou voorzien. En dat is ook gebeurd, er was altijd wel iemand die ons hielp. Ik beschouw dat als voorzienigheid. Het heeft mijn vertrouwen in God gevoed. Zoals wij geholpen zijn, zo wilden we ook andere helpen. Door anderen van dagelijks brood te voorzien kon ik mijn ‘christen-zijn’ handen en voeten geven’. en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren Door Niek Hanckmann: frater van Tilburg, is lid van de Beweging van Barmhartigheid. ‘Voor mij is deze zin niet zo’n grote verandering, omdat ik tijdens mijn noviciaat in België zat en daar wordt hij al zo gebeden. Het klopt beter, vind ik. Je vergeeft geen schulden, maar mensen. Dat komt dichter bij de betekenis van vergeving: voor iemand weer plaatsmaken in je leven. Ik heb deze zin altijd bijzonder gevonden, vanwege de wederkerigheid. Het is de enige zin in het Onze Vader waarin ook een belofte van onze kant zit. We beloven aan God dat wij onze schuldenaren zullen vergeven. Je zou het kunnen het lezen als een ruilhandel (als U mij vergeeft, vergeef ik anderen) maar dat is het niet. Ik geloof in de grenzeloze en waar God mij vergeeft. Door dit te bidden realiseer ik me dat ik iets te doen heb, het is een oproep.’ en breng ons niet in beproeving Door Laetitia van der Lans: is theoloog, mede-eigenaar van de Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie.

‘Beproeving is een ruimer begrip, rijker aan betekenis dan bekoring. Het omvat niet alleen verleiding, maar ook lijden. Als er beproevingen op ons pad komen lijkt God soms ver weg. Deze zin herinnert me dan aan Hem. Toen mijn broer in 2001 onverwacht overleed, heeft het verdriet en de pijn om zijn dood nog jaren nagegalmd in mijn leven en dat van mijn familie. Dat zie ik niet als een beproeving door God, ik geloof juist dat God bij me was in die zware tijd. Breng ons niet in beproeving. Voor mij betekent dat: God, blijf bij me wanneer het leven me beproeft, help me hier doorheen. Laat mijn beproevingen niet zwaarder zijn dan ik kan dragen. En help me de goede keuzes te maken en niet tegen U te kiezen als het leven ons beproeft.’ maar verlos ons van het kwade Door Marinus van den Berg: is priester, geestelijke verzorger in de palliatieve zorg en auteur van vele boeken over rouw. ‘Ik denk de laatste tijd veel na over het kwaad en waarom dat er is.We willen het goede, maar het kwade gebeurt. Hoe kan dat? ‘Verlos ons van het kwade’ is geen simpele wens, het is een verdrietige en wanhopige smeekbede. Het Onze Vader is een partijprogramma van en voor mensen die het goede zoeken en daarin hun vermoeden van een hemel – dat is bij God uitkomen – belijden. De regel ‘verlos ons van het kwade’ is er om tegen de wind in te worden uitgeschreeuwd vanuit een gepijnigd hart.Verlos, bevrijd, ons in Godsnaam van al dit kwaad! Door het verdriet te benoemen kan er ook kracht van uitgaan. Het heeft ook iets van een bezwering en die is hard nodig, want we raken ontredderd, door de voortdurende terreurdreiging en berichten over oorlog en geweld. We hebben, ik ook, de neiging weg te kijken, we dreigen onverschillig te worden. ‘Verlos ons van het kwade’: door deze zin te bidden geven we aan dat we het kwade niet accepteren. Deze zin hardop uitspreken behoedt ons voor cynisme.’ Wim van Herwijnen, emeritus diaken

13


Rabobank Oss Bernheze

steunt jouw club!

Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij ook jouw club met de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brengen we jouw club verder en helpen we om doelen te bereiken.

www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


Beste Geffenaren

ONZE TORRE, …JA DE TOREN KRIJGT NOG GEEN SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE. En Waarom is dat zo? Alle documentatie is in orde, iedereen staat erachter en dan vindt de Provincie, dat de vergunning die de gemeente Oss heeft afgegeven geen vergunning is. De Gemeente Oss heeft bij de provincie verklaart, dat de documentatie wel een vergunning is. Kortom een juridisch wespennest, waar wij niet in thuis zijn. Een overheid en twee verschillende inzichten. Dat kan niet, vinden wij en daarom hebben we formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie om ons niet mee te nemen. Hieruit leren wij dat we niet alles zomaar kunnen vertrouwen en daarom schakelden wij een deskundige in, die ons dossier nog eens bekeek en tot de conclusie komt dat er helemaal geen vergunning nodig is voor restauratie op eigen terrein, er wordt in feite niets gewijzigd aan het gebouw! Met deze constatering zijn wij terug gegaan naar de gemeente Oss en deze onderzoekt nu of dit inderdaad zo kan worden uitgelegd. De bezwaar termijn is ingegaan eind januari en waarschijnlijk zullen we pas in april horen wat de juristen vinden van ons bezwaarschrift. De afloop is ongewis! Voor alle vrijwilligers en sympathisanten is dit vooralsnog een tegenslag en ik hoop dat wij de moed niet opgeven en blijven verdedigen dat in Geffen een van de top tien rijksmonumenten van Brabant staat, waarschijnlijk gedeeltelijk op fundamenten uit ca. 1280 met een meer dan urgent te repareren torenspits, galmgaten en klokkenstoel. Inmiddels heeft de burgerij al ca. 10.000 Euro met allerlei acties bij elkaar gebracht en met de acties gaan we door, zodat we laten zien dat wij achter het behoud van het kerkgebouw blijven staan. Met vriendelijke groet Harry Peters namens de restauratie commissie.

VERKOOP GEFFENSE GLAZEN

Extra bijdrage aan de Restauratie Toren Geffense Monumentale kerk door verkoop Geffense glazen, naast het al bestaande Torenbier. Samen brachten zij reeds bijna 2.000 Euro op en de verkoop loopt nog steeds. Op 28 januari 2017 zijn de bestelde Geffense glazen uitgeleverd aan ca. 70 bestellers. Alle bestellers waren vooraf geïnformeerd en opgeroepen, de meesten heb-

ben daar ook gehoor aan gegeven. Totaal werden 404 glazen afgeleverd, Cindy van de Heuvel had de eer om het eerste glas te mogen ontvangen, waarbij Piet van Herpen een goede tweede is. Het restant van de beperkte voorraad is nu verkrijgbaar bij Wilma’s kado en slijterij shop. Wij ontvingen veel warme reacties van de bestellers, het was een gezellige drukte en dit zijn elementen, extra welkom voor het gemotiveerde team van uitleveranciers, Zij doorstonden de winterse kou. De gastvrijheid van Toos en Willibrord en de heerlijke warme saucijzenbroodjes na afloop brachten en hielden ons op temperatuur. Verschillende nieuwe ideeën kwamen ook binnen voor het gebruik van het kerkgebouw voor het algemeen belang en voor het generen van extra gelden voor onderhoud en gebruikskosten. Hierover later meer. Tijdens de glazen verkoop kochten de mensen ook het bijbehorende Torenbier, een combinatie die niet alleen Geffens, maar heel Brabants en ver daarbuiten qua kwaliteit en beleving hoog scoort. De Restauratie commissie is blij en dankbaar met al die enthousiaste kopers, medewerkers en pro deo hulp.Alles met slechts een doel: het Geffense kerkgebouw in een goede staat te kunnen doorgeven en te behouden tot in lengte van dagen. Harry Peters Geffen bruisend in Broederschap

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


VASTENACTIE 2017: Bruggen bouwen…

In 2017 staat de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador centraal tijdens de Vastenactie-campagne. San Salvador is met tientallen moorden per dag de meest gewelddadige stad ter wereld.We steunen hier een aantal initiatieven van katholieke organisaties, die in deze zee van geweld ‘eilanden van hoop’ willen bouwen. Jeugdcentrum in Apopa Kinderen en jongeren hebben thuis én op straat te maken met verschillende vormen van geweld. Er is veel huiselijk geweld in San Salvador, maar de meeste kinderen voelen zich ook onveilig als ze op straat lopen of spelen. Als je als jongere of kind op straat ‘rondhangt’, kan de politie denken dat je bij een bende hoort of voor een bende op de uitkijk staat. Dan kunnen agenten je bedreigen of slaan, en als de agenten het niet doen, dan kunnen de bendes het doen, omdat ze denken dat je voor de politie spioneert of voor een andere bende. Jonge mensen hebben dus geen plaatsen waar ze elkaar veilig kunnen ontmoeten, laat staat waar ze aandacht krijgen en zichzelf onbezorgd kunnen ontwikkelen. Dat gunnen we de jeugd in Apopa wel: met hen begint immers de toekomst en daarom is er het jeugdcentrum van de zusters Angel de la Guarda. Kinderen vinden er rust, vertrouwen, veiligheid en vriendschap. Sociaal centrum in Mejicanos Ook in Mejicanos hebben de mensen zwaar te lijden onder de bendes. Hier werken – onder andere - de paters Passionisten. Zij hebben een sociaal centrum waar jongeren en volwassenen diverse opleidingen en workshops kunnen volgen. Het doel: een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en de verleidingen van de bendes beter kunnen weerstaan. Denk aan cursussen op het gebied van koek en gebak maken, maar ook aan jongeren die worden opgeleid tot koerier. Met de bijdrage van Vastenactie willen de paters ook workshops ontwikkelen gericht op hergebruik van materialen. Ze willen mensen dus ook bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Jeugdcentrum Mejicanos In Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zoals in Apopa. De wens daarvoor is er wel.Vrijwilligers van CBC (Centro Bartholomé de las Casas) gaan nu de scholen langs en geven lessen ‘vreedzaam samenleven’ in de klassen. Dat dit effect heeft, vertelt een schooldirectrice: “Voordat de vrijwilligers hun lessen kwamen geven, hadden we grote problemen met de kinderen. Ze waren agressief en gebruikten grove taal. En als je bij de ene groep hoorde, was je automatisch de vijand van kinderen uit een andere

groep. Het verschil, nu de vrijwilligers met de kinderen werken, is levensgroot: de kinderen hebben meer respect voor elkaar, werken samen en zijn veel minder agressief.” Ook de kinderen zijn enthousiast over de lessen. Het is vaak voor het eerst dat iemand belangstelling voor ze heeft. Veel kinderen leven in moeilijke omstandigheden en hun ouders hebben de handen vol aan zichzelf.Voor de kinderen is het heel emotioneel te ervaren dat iemand echt aandacht voor ze heeft. Dat biedt veel ruimte om met ze te werken. Met een eigen centrum hebben ze daarvoor natuurlijk veel meer mogelijkheden.” Het werk van Centro Bartholomé de las Casas Centro Bartholomé de las Casas (‘CBC’) is ontstaan uit het sociaal werk van de Dominicanen in San Salvador. Met het Vastenactie-project wil CBC ‘bruggen bouwen’ tussen mensen, met name jonge mensen in Mejicanos en Apopa. Walberto: “Vanwege de situatie in ons land leven de mensen gescheiden van elkaar. We werken aan preventieprogramma’s om geweld te voorkomen, maar ook aan programma’s waarin jongens en meiden samenwerken. We maken gebruik van programma’s die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en we leren ze aan staf en de vrijwilligers van onze partners. Op die manier creëren we ‘eilanden van hoop’ en van daaruit kunnen de inzichten zich in de gemeenschap verspreiden en geven we de jeugd een ander perspectief. Onze grootste wens is dat we vrede hebben in ons land, maar vrede betekent dat je in beweging moet komen; werken aan vrede vraagt iedere dag inspanning. Boven alles willen we daarom kracht, hoop en een sterk geloof creëren in de mensen; geloof dat we dingen kunnen veranderen en dat het beter kan worden, dat een andere samenleving nog altijd mogelijk is en dat we ondanks alles, een goed leven kunnen hebben met elkaar.” Walberto Tejeda: “Werken aan vrede vraagt iedere dag inspanning.” We zullen in de vastenperiode na afloop van de kerkelijke vieringen een deurcollecte houden voor de Vastenactie. Ook zal er op school aandacht worden besteed aan het scholenproject voor El Salvador en kan er door de kinderen gespaard worden in vastendoosjes. We willen beide acties van harte bij u aanbevelen. Laten we samen een bijdrage leveren aan deze “eilanden van hoop” in een gewelddadige omgeving. Als u wilt overmaken: rekening nr. is NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.Vastenactie Den Haag.

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ERIK VAN DE VEN WINNAAR KERSTTOERNOOI BV ’T HAASJE

Voor prins Corné, adjudant Bertie, jeugdprins Dion en jeugdprinses Bente is carnaval meer dan alleen meer springen en hossen: tijdens het Feest der Zotten denken ze ook aan onze medebewoners die door hun ziekte en/of handicap niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Of onze dorpsgenoten nu thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis verblijven, de prins, adjudant, jeugdprins en -prinses willen met liefde en plezier een bezoekje komen brengen. Net als voorgaande jaren zal dat plaatsvinden op carnavalszaterdag 25 februari tussen 10.00 en 13.00 uur. Vanwege de privacywetgeving is het echter moeilijk de namen en adressen van zieke dorpsgenoten te achterhalen. Daarom vragen wij uw hulp! Mocht u of iemand in uw naaste omgeving een ziekenbezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fons van Schijndel, tel. 06-22446382 of stuur een mailtje naar grootvorst@ rottenrijk.nl. Dan komen wij graag even met een kleine attentie langs.

Ieder jaar wordt er door BV ‘t Haasje een toernooi gehouden onder alle leden tussen kerst en nieuwjaar. Dit staat buiten de gewone competitie, die het hele jaar doorloopt. Gedurende deze competitie wordt van de deelnemers kennis en vaardigheid verwacht in alle spelsoorten. Dit zijn driebanden- bandstoten- en libre. Na een aantal voorronden bleven er 4 halve finalisten over. Dit waren T. van Nistelrooy, Henry van Schijndel, Jo Steenbergen en Erik van de Ven. Uiteindelijk kwamen Tiny van Nistelrooy en Erik van de Ven in de finale. Dit werd een bijzonder spannende finale, waarin zelfs een tweede partij nodig was, aangezien de eerste wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Het was uiteindelijk Erik van de Ven, die aan het langste eind trok en met de wisselbeker naar huis kon gaan. Na afloop werd er een klein feestje georganiseerd, waarin Erik iedere verraste met lekkere hapjes. Erik hiervoor bedankt, en alsnog gefeliciteerd met de overwinning. Bestuur BV ‘t Haasje

CARNAVALSOPTOCHT De Optocht-dag in het Rottenrijk (Geffen) begint om 11.00 uur bij NAS GEFFEN met een voorinspectie door de jury en opbouw van de wagens die gaan deelnemen. Hierbij is elke geïnteresseerde welkom. Om 12.30 uur start de optocht vanaf het Herdenkingsmonument op hoek Lambertusstraat Veldstraat. Route; Veldstraat, Dorpstraat,Vlijmdstraat, Pastoor v.d. Kampstraat, Dorpstraat, Runrotstraat, Heegterstraat, Veldstraat met defilé richting Feesttent. Om 17.30uur start de prijsuitreiking met fotopresentatie en presentatie van alle deelnemers via de Catwalk in de Feesttent aan de Heesterseweg. Namens de optochtcommissie Ties Schuurmans en Hans Schellings

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


UNIEKE OPNAMES van het Kerstbenefiet concert, gemaakt door Hans van Leeuwen, te koop bij Bosch van Erp, Kerkstraat 7 te Geffen. Hans heeft deze opnames op een DVD gratis ter beschikking gesteld en zij kosten slechts 10 Euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de restauratie van onze Geffense kerk Toren. Weer een van die initiatieven binnen Geffen die extra motivatie geven aan het team van vrijwilligers en die ook aangeven hoe de restauratie leeft onder een grote groep mensen. Als restauratie commissie zijn wij ontzettend blij en bedanken Hans en Will voor deze bijdrage en hopen van harte dat de verkoop een groot succes wordt. Harry Peters Geffen bruisend in Broederschap

VERMIST: ZWARTE JAS Een van onze patiënten is haar jas kwijt. Het gaat om een zwarte gewatteerde jas van het merk Zizzi in de maat M. Op diezelfde dag is er een zwarte jas blijven hangen van de Zeeman in maat M. Mocht het zo zijn dat u per ongeluk de verkeerde jas mee heeft genomen verzoeken wij u contact op te nemen met de assistente. Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer: 073-5321252

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster MAART 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 De Flierefluiters bezoeken Sint-Jorisgilde 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 23 Super Bingo-avond Goed Gevoel Geffen APRIL 03 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 23 Sint-Jorisgilde, Sint-Jorisdag met schieten Dagkoning 27 Sint-Jorisgilde, deelname Koningsdag MEI 01 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 04 Sint-Jorisgilde, deelname Dodenherdenking 10 Ziekencomité De Schakel, meiviering

11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 14 Eerste Communie 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 11.45 u H.Mis in de Sint Jan Den Bosch met SintJorisgilde en Gilde Sint Sebastiaan Oss 28 Sint-Jorisgilde, deelname Kringgildedag te Veghel voor de dertien gilden van kring Hoge Schuts JUNI 04 Sint-Jorisgilde, Burgerkoningschieten bij Molen Zeldenrust 05 Tweede Pinksterdag, H.Mis bij Kapel, daarna koffiedrinken voor bezoekers bij Sint-Jorisgilde 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 09 Toediening Vormsel 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster JULI 08 Jeugdbrandweerdag 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 13 Sint-Jorisgilde, Koningschieten bij Molen Zeldenrust 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 28 aug t/m 2 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 02-03 Opening Effe noar Geffe met o.a. Sint-Jorisgilde 06 Ziekencomité De Schakel, Nat. Ziekendag 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster OKTOBER 01 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag op de jeu de boules banen van JBC 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster DECEMBER 13 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 30 Geffense Kwis

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


nieuwe jaar samen met u en voor u onze gemeenschap te vertegenwoordigen en de leefbaarheid te bevorderen.

Beste Geffenaren, Een nieuw jaar, een nieuwe start, tijd voor een artikel in de Torenklanken. VDG wenst iedereen voor 2017 alle goeds en gezondheid toe.

Tot zover voor nu. Wilt u vaker nieuws vernemen, kijk dan ook eens op onze website www.vdg-oss.nl U kunt ook altijd rechtstreeks contact met mij opnemen. a.romme@oss.nl Durven door te doen! Namens VDG / Arno Romme, gemeenteraadslid

VDG wil u graag weer op de hoogte brengen van de zaken die de afgelopen periode aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad, zaken die ons bezig hebben gehouden en die zich in relatie tot Geffen in het bijzonder hebben ontwikkeld. Dankzij onze deelname aan de Osse coalitie is in de Programmabegroting 2017-2019 volop ingezet op het uitvoeren van de speerpunten uit ons Verkiezingsprogramma. Met Kees van Geffen en Frank den Brok hebben we twee sterke wethouders die dit beleid uitvoeren. Er is naast financiële behoedzaamheid ook durf en ambitie in de begroting gelegd voor plannen voor het stadscentrum van Oss, voor duurzaamheid, maar ook voor goede voorzieningen in wijken en dorpen!! In Geffen zien we de laatste maanden van 2016 een positieve ontwikkeling van het centrum. De schop is eindelijk de grond ingegaan en dit zal het beeld van het centrum van Geffen in 2017 stevig verbeteren. Een verkiezingsbelofte vanuit VDG! Met de ontwikkeling van bestemmingsplannen en de daaruit voortvloeiende bouwactiviteiten is o.a. het open gebied tussen Oss en Geffen vastgelegd en zijn er tevens voldoende mogelijkheden voor uitbreiding woningbouw geborgd binnen en buiten de kern voor de Geffense inwoners. Met de dorpsraad , bewoners en verenigingen gaan we in 2017 verder met o.a.de uitrol van de voorzieningenkaart. Verdere aandachtspunten zijn zorg, veiligheid, openbare ruimte en exploitatie van gebouwen. Op basis van een motie van VDG hoeven voor evenementen geen leges meer te worden betaald. Dat is goed nieuws voor de organisatoren van de vele evenementen, zoals vanuit Stichting Carnaval, Strooipop, Effe noar Geffe en noem maar op, zoals die in Geffen worden georganiseerd. Een stimulans voor al die verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van Geffen. Een verkiezingsbelofte vanuit VDG! Voor 2017 staan nog de nodige dossiers op stapel die onze aandacht gaan vragen. Wij zien er naar uit ook in dit

SAMENLOOP VOOR HOOP Beste Geffenaren, We kennen helaas allemaal wel iemand die getroffen is door kanker. Een ziekte die veel pijn en verdriet kent. Gelukkig is de wetenschap in staat om door onderzoek de levenskansen te vergroten. Dat geeft hoop om te overleven. Hoop om het ziekteproces te vertragen. Daar is veel geld voor nodig. Onderzoeken die zo broodnodig zijn! In onze familie zijn we meerdere malen geconfronteerd met kanker. Wij doen als familie daarom mee aan de actie Samenloop voor hoop in Heesch. Op 10 en 11 juni lopen we met een enthousiast familieteam 24 uur mee. Daarnaast hebben we al enkele acties gehouden zoals de verkoop van worstenbroodjes, verkoop van kerstcadeaus en het ophalen van lege flessen. Het resultaat is een behoorlijk groot bedrag wat een positief begin is van het behalen van ons streefbedrag € 4000,- . Veel mensen in onze omgeving steunen ons initiatief door een donatie te doen via onze eigen actiepagina. Tijdens de Samenloop is er gelegenheid om een persoonlijke boodschap op een kaarsenzak voor uw dierbaren langs de route te plaatsen.Tijdens een speciale ceremonie zal aandacht worden gegeven aan de mensen met kanker. De kaarsenzak is voor € 5,- via ons te bestellen. Tevens organiseren wij op 5 maart aanstaande een AfterSnert-Wandeling. Samen lopen we dan met u de spierpijn van carnaval er op een gezonde manier uit. Onze snert moet u ook zeker komen proeven! Noteer zondag 5 maart in uw agenda en wandel gezellig mee!! Meer weten? Bezoek en deel onze actiepagina; https://acties.samenloopvoorhoop.nl/familiegloudemansonzetrots KWF is een ANBI instelling zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Voor nadere informatie en/of bestelling van een kaarsenzak kunt u contact opnemen met Maria van der Doelen. Tel. 073-5323440/06-31305004 Team Familie Gloudemans Onze Trots. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.