Torenklanken 2012 - nr 03

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 3 | februari 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Jeugdoptocht BS De Wissel Op vrijdag 17 februari van 13.00 tot 14.00 uur ‘s middags is er weer een mooie Jeugdoptocht van BS De Wissel i.s.m. de Jeugdcommissie van het Rottenrijk. Daaraan werken liefst 27 muzikanten (!) van de diverse dweilorkesten mee, dus dat belooft weer iets moois te worden. De route is als volgt: BS De Wissel - Kloosterstraat - Abelenstraat - Peppeldreef - Elzendreef - Eikenwal - Kapelstraat - Pater vd Elzenstraat - Lambertusstraat - Veldstraat (langs De Heegt) - Kloosterstraat - BS De Wissel Wij rekenen op veel trotse papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere fans langs het parcours! Team BS De Wissel & Jeugdcommissie St. Rottenrijk

CARNAVALSMIS ROTTENRIJK Op vrijdag 17 februari is er ‘s avonds om 19.30 uur een Carnavaleske Hoogmis met als thema “Tijd om te feesten” in de prachtige Maria Magdalenakerk. Kerkgangers worden de kerk ingebloazen door de blaaskapellen “Ut Gu Vals” en “Goei Smoesje”. De H. Mis wordt voorgegaan door Pastoor van Dijk en natuurlijk zorgt Hofkapel De Pompzwengels voor de muzikale omlijsting, daarbij vocaal ondersteund door volkszanger Henri de Fons en een Guus Meeuwis lookalike. Iedereen mag meezingen en alle Rottenrijkers en buitendorpse carnavalsvierders worden opgeroepen om verkleed naar de kerk te komen! Direct na de mis wandelen alle kerkgangers naar de grote feesttent op het plein. Daar krijgt iedereen door

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Horeca Geffen een gratis kop koffie aangeboden. Nadat Pastoor van Dijk de feesttent heeft ingezegend vindt de Sleuteloverdracht aan Prins Alphons d’n Urste en de neij Jeugdprins en Jeugdprinses plaats. Aan het slot van dit officiële gedeelte opent burgemeester Roel Augesteijn, samen met Prins Alphons d’n Urste officieel de twidde Geffense Tentfeesten en kan Carnaval 2012 beginnen met een daverend optreden van orkest “Tilt”. Entree is gratis! Tot ziens!

Oproep aan alle Carnavalsvierende Geffense Jeugd van groep 8 tot 15 jaar Zoals bekend is het 4 dagen Pink Party bij “het Boetje” Dus dat wordt feesten met z’n allen!! Op maandag hebben we een speciale“Zwerversavond”. Kom allemaal als zwerver, de leukst verklede zwerver of zwervergroep verdient een prijs. Dus, kom allemaal naar “het Boetje” voor 4 dagen dikke pret! Vrienden, vriendinnen, iedereen is welkom! Meld je dus nu aan voor de Pink Party via Rottenrijk.nl. De eerste 50 aanmeldingen krijgen een echt Pink Party T shirt! Crew Pink Party

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 17 febr. 19.30 u. carnavalsmis in de kerk m.m.v. Pompzwengels zo. 19 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK di. 21 febr. geen avondmis wo. 22 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. GK + kinderkerk vr. 24 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 26 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 28 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 02 mrt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 04 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 06 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 09 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 11 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Dinsdag 19 febr. vervalt de avondmis in de kapel i.v.m. carnaval. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? De nieuwe actie Kerkbalans is gestart. Hopelijk gaan veel parochianen meedoen om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!

Heel veel kinderen hebben gekleurd en getekend over de actie kerkbalans. Dank jullie wel! Een kleine attentie werd door de pastoor uitgereikt aan: 4-jarigen: Elin Vermeulen, Britt van Grinsven, Sven Beekmans. 5-jarigen: Stef van der Heijden, Britt van Erp, Samantha Pruijmboom. 6-jarigen: Jurre van de Haterd, Job Steenbakkers, Tom van der Heijden. 7-jarigen: Bart Krijnen, Belma Kastrat, Selma Kastrat. 8-jarigen: Roel van der Doelen, Noortje v.d. Sangen. 9-jarigen: Anne Krijnen, Noud Smits, Sarah van Bergen. 10-jarigen: Jessie Peters, Bjork en Cato. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOPSCHELPJES We mochten veel doopouders met hun kinderen in de kerk verwelkomen in de doopdankviering op zondag 29 januari. De ouders die niet aanwezig waren, kunnen het doopschelpje van hun kind ophalen achter in de kerk, bij de doopvont in het mandje. 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maart: Communiemap thuis: hfdst. 10: Een blijvend geschenk; hfdst. 11: Ons geschenk aan God. Wo. 22 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering met kinderkerk. De communicanten zijn welkom in de kinderkerk tijdens de zondagviering om 09.30 uur. PROGRAMMA VORMSEL Do. 1 maart: 18.30 u. - 20.30 u. huiswerk bespreken; film over het leven van Jezus. Do. 8 maart: 18.30 u. - 20.30 u. huiswerk bespreken; spel voor de ouders; 2e deel van de film over het leven van Jezus. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

DANK JE WEL Per 1 januari 2012 heeft Mien Gerrits afscheid genomen van de pastoraatsgroep van onze parochie. Mien zette zich van daaruit in, op meerdere terreinen. Zij was de contactpersoon voor het werkveld diakonie en voor de activiteiten van het Sint Jorisgilde in onze parochie. Zij kalligrafeerde jarenlang mooie oorkondes, schreef namen in mooie letters in het vormselboek, op de doopschelpjes en op de kruisjes van overleden parochianen. Zij was vanaf het begin betrokken bij de werkgroep Kerk en Samenleving. Deze werkgroep verzorgt het maandelijkse koffie drinken en de jaarlijkse koffietafel met kerstmis voor alleengaanden. Ook haar man Gerard was daarbij altijd bereid om een handje te helpen. We danken Mien en Gerard van h a r t e voor hun jarenlange inzet in onze parochie.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 3 febr. 2012: Gon Schuurmans - Dielissen, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508.

TE KOOP: ESSENSTRAAT 5 GEFFEN

Mooie, ruime eensgezinswoning. Tweekapper gelegen op een hoek Garage met carport. De woning incl. garage heeft inhoud van ± 350 m3 en is gelegen op 230 m2. Direct overdraagbaar Bel voor bezichtiging: 06-43813418 VRAAGPRIJS € 240.000 k.k. (zie ook funda.nl) 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE ME... Jan van Nistelrooij (57 j.) en Antoine Jansen (57 j.) De voorzittershamer van ziekencomite “de Schakel” is per 1 januari 2012 overgedragen. Na elf jaar voorzitterschap heeft Antoine Jansen het stokje doorgegeven aan Jan van Nistelrooij. “Even een stapje terug,” zegt Antoine “maar op termijn wil ik vrijwilligster worden in een Hospice.” Jan van Nistelrooij is ‘back home’. Hij nam samen met zijn vrouw Wilma in 1978 het boerenbedrijf aan de Molenstraat over, van zijn ouders Toon en Anna van Nistelrooij. In 1980 verhuisde het bedrijf, in het kader van de ruilverkaveling naar de polder van Maren-Kessel. Onlangs is deze boerderij verkocht en kwamen Jan en Wilma weer graag terug naar Geffen. “Ik heb altijd gezegd, als ik weer in Geffen woon, wil ik deel uit gaan maken van het ziekencomité,” zegt Jan. “In de voetsporen van mijn - helaas veel te jong overleden - zwager Martien Ketelaars.” Dat kwam het comité ter ore en daarom was de overdracht snel geregeld. Antoine vindt het leuk dat het ziekencomité, dat inmiddels 37 jaar bestaat, nu een mannelijke voorzitter krijgt. “Een andere kijk op zaken en vooral voor de mannelijke zieken, ouderen en eenzamen een verrijking.” De elf leden van “de Schakel” komen uit verschillende hoeken van het dorp en weten dus vaak uit eigen omgeving welke zieken, ouderen en/of eenzamen er behoefte aan bezoek hebben. De drijfveer om zich in te zetten voor deze doelgroep is vooral de voldoening die het werk geeft. “Ons devies is: vertel nooit je eigen verhaal, maar luister vooral naar de ander. Mensen willen, behalve aan familieleden, hun verhaal ook wel eens kwijt aan anderen.” Het is voor de comitéleden nooit een hoera-stemming!? “We zien toch kleine lichtpuntjes voor onze mensen, bijvoorbeeld op de middagen die we organiseren. Zij zijn vaak aan huis gebonden en kunnen dan gezellig eens met anderen buurten. De middagen worden goed bezocht en er komen ook steeds meer mannen! Die moeten meestal even over de ‘vrouwendrempel’ heen!”

Jan heeft er zijn eerste vergadering al op zitten. “Een feestvergadering, want Tonny van Schijndel vierde haar zilveren lidmaatschap bij “de Schakel.” Iedereen doet op deze bijeenkomsten zijn zegje, er worden ervaringen uitgewisseld en eventuele problemen besproken. De privacy van mensen wordt gewaarborgd: alles blijft binnenshuis. Ieder lid kan mensen aanmelden en, indien gewenst, krijgen ze dan bezoek. Soms is dat tijdelijk, maar meestal wordt het een regelmatige visite. Ook Geffenaren op Mariaoord, Sint Jozefoord, De Wellen, De Nieuwe Hoeven, huize Heelwijk of elders, worden bezocht. “Het aanvoelen van een bepaalde situatie is heel belangrijk en alles gaat in overleg met de familie.” De comitéleden volgen themabijeenkomsten om ‘op te frissen en alert te blijven’. Op de agenda staan ook dit jaar weer de vaste activiteiten: Op zondag 1 april is de Boekenbeurs i.s.m. Handwerkclub De Nijvere Handen. Op woensdag 23 mei is de meiviering. In de Nationale Ziekenweek is er een gezellige middag op woensdag 5 september en de jaarlijkse collecte wordt gehouden in de laatste week van augustus. Het geld wordt gebruikt voor attenties voor de zieken en het organiseren van de bijeenkomsten. Antoine kijkt met een goed gevoel terug op haar tijd bij het ziekencomité. “Ik hoop dat we de mensen wat plezier hebben kunnen geven in tijden van ziekte en beperkingen.” Zij bedankt hierbij alle leden van “de Schakel”. Antoine kreeg een mooie ‘schakel’armband die haar aan die tijd zal herinneren. Jan wil graag een schakel zijn in de kring van mensen die zich in Geffen inzetten voor hun dorpsgenoten. Óp naar het robijnen feest over enkele jaren! Als u of uw familieleden graag bezoek willen ontvangen van het ziekencomité, neem dan contact op met secretaris Anja Wingens, tel. 073-5324160.

7


Rond de Dorpspomp

De Roapliedverkiezing van 21 jan. trok weer een volle zaal met 11 deelnemende groepen. De Raadslieden zongen effentjes in. Het was weer succesvol. C.V. de Bierkruiers kregen zowel de hoofdprijs alsook de Publieksprijs met: “Dans, Spring, Lachâ€?. Heel Rottenrijk zal nog versteld staan van hun voordrachtskunst, hun timing en danspasjes. Proficiat. Rottenrijk zal zich dit jaar weer bijzonder profileren met een schitterende optocht, met een betere opstelling, invulling en aankleding van de feesttent met o.a. het Rottenrijkse CafĂŠ van 200 m2. Er wordt alzijdig gewerkt aan verbetering van de geluidseffecten. Er wordt een geluidscoĂśrdinator aangesteld, beheersingsniveau van de basfuncties wordt gecontroleerd, besturingselementen worden eraan toegevoegd en er zijn gevoelsantennes aangebracht. Er wordt gesleuteld en gescand tot je buiten niet meer hoort wat erbinnen gebeurt. De prijsuitreiking vindt plaats op 2 momenten: Na de optocht jeugdgroepen en pas om 19.30 uur voor de overige deelnemers aan de optocht. Het belooft een unieke vertoning te worden. Komt dat zien, komt dat beleven. De entree is weer gratis. Er is voor iedereen veel te beleven. Wij wensen Rottenrijk veel succes toe en steeds een volle tent. We zijn weer verbaasd en vol verwachting. Geffen etaleert

Â? Â…

zich weer. Er is dit jaar voor eerst een straatprijs voor de straat met de mooiste carnavalsaankleding. Heel Geffen gaat er dan net zo kleurrijk uitzien als de leden van de carnavalsraad en Gevolg. Maar eerst gaan we nagenieten van de Roapoavenden. (zie bijlage: Roapaovond 36) De pastoor kwam zich melden en verontschuldigen, dat hij te laat was. Precies als van morgen in de hoogmis omdat het wierookvat vastgevroren was (grapje). Hij had er lang over nagedacht voor hij naar Geffen kwam. Maar onder leiding van pastoor Ouwens durfde hij het toch wel aan. (In zijn parochie kwam een buitenlandse pastoor. Zo konden nu allebei Nederlands leren). De Geffenaren bleken duidelijk afwachtend. De pastoor vertelt: Intussen heb ik in Geffen goede aard en merk ik gelukkig een stijging van het aantal kerkbezoeken. Ook de financiĂŤn baren me zorgen. Deze winterdag, hoogmis en doop, kosten al honderden aan verwarming. Als Brabander heb ik wel wat vlugger contact. Ik ga graag op zoek naar achtergronden van wat de mens beweegt. Ik ben van nature optimistisch en houd van een grapje. Maar ik streef wel idealen na. Niemand heeft gezien (behalve mensen dichtbij) dat ik een dip gehad door het afscheid van mijn moeder. Ik probeer in mijn preek actueel te blijven en ben graag dienstbaar aan mensen en hun noodlot en problemen. Toen Pastoor Ouwens afzag van vergroting van de parochie heb ik snel gekozen voor de parochies Geffen en Vinkel. Er zijn natuurlijk regels in de kerk maar ik wil toch pluriform bewegen. Maar dan hoefde nog niet door

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


ROOD te rijden. Ik ben ook geen kop van jut. Eenheid in verscheidenheid, wil ik wel onderschrijven, al blijven we omkijken naar de grote baas in Rome. We zijn ook niet zo streng opgeleid als menigeen denkt. In onze groep op het seminarie hing een heel open sfeer. We gingen vrij de stad in en namen kennis van de alle gebeurtenissen en waren erbij betrokken. Ook nu staat mijn deur open voor iedereen. Soms is de druk te groot. Ik probeer ook mijn aandacht te geven aan de diverse geledingen in de parochies Ik breng ook graag bezoeken aan zieken. Ook de ouderen krijgen mijn aandacht. In Geffen hoop ik wat aandacht te geven aan de Maria-Magdalena viering. Intussen assisteer ik ook nog in Heesch. De correspondentie met de Bisschop verloopt traag. Je moet zelf aan de bel trekken om te weten hoe de toekomst eruit ziet. We blijven streven naar behoud. Gelukkig er sprake van een herleving in mijn parochies. In Vinkel wel met 25% en in Geffen met zowat 50%. Er zijn veel twijfelmensen. Ik vraag hen echter: Kom met oplossingen en niet met vage verwijten, al weten wij van ons falen. Samen zoeken naar nieuwe uitzichten, naar nieuwe mogelijkheden binnen die be”geest”-erde eenheid is mijn uitnodiging. “Vox Populi is Vox Dei.” De stem van het volk mag doorklinken, al laat de kerk zich niet ontregelen. Wij houden niet van regels en hebben iets van een Bodar-mentaliteit. Hij wil nog wel kwijt, dat Geffenaren een Kameraadschappelijke omgang

I R A U 0 FEBR

OP 1

R A A J 1 EN!

F F E G IN

vertonen en dat Vinkelaren een wat meer voor- of tegen-mentaliteit aanhangen. De stamtafel is blij met de Eerste ontmoeting met Pastoor David van Dijk en wensen hem het goede toe en voelen ons aangesproken. Nog even tijd voor de verkeerssituatie op het Dorpsplein. Er is maar een oplossing: “Schoon vegen!!!” “Zo laten”, zegt een ander, “Controleren”, zegt een derde,”Geduld”!!! Nou ja. Wie het weet, mag het zeggen. Van stamtafel 357. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-6402. Volgende zitting op zondag 26 febr. weer in café Govers na de Hoogmis (later bij Ine Groos Berkenboog 9 nog een gesloten bijeenkomst). Ut gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw Doe.

Bedankt Op 19 januari j.l. vierden we onze 60 jarig K.V.O. jubileum. We kijken met grote dankbaarheid op deze dag terug. Alles was tip top georganiseerd, van begin tot het eind. Wij willen allen heel hartelijk bedanken ook onze mede K.V.O. leden. Heel hartelijk bedankt namens onze zilveren- robijnen- gouden en diamanten jubilarissen. D. Schuurmans

1

DE HEL E MAAN D FEESTEL AANBIE IJKE DINGEN

Dorpstraat 20a | 5386 AM Geffen | 073 - 532 4957

www.bloemeninterieur-sanne.nl 9


KBO informatie Afdeling Geffen Filmmiddag Woensdagmiddag 7 maart is er weer een filmmiddag in het Oude Klooster. Aanvang 13.30 uur. Gratis entree en koffie/thee voor de leden van de KBO en bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen. Het belooft weer ouderwets gezellig te worden. U bent van harte welkom. JAARVERGADERING WOENSDAG 14 MAART! Wij beginnen deze dag om 9.00 uur met een eucharistieviering door pastoor van Dijk in de kapel van het Oude Klooster. Daarna begint de jaarvergadering om 10.00 uur in de zaal van de Gouden Leeuw te Geffen. De agenda hebt u inmiddels via het blad “ONS” ontvangen. De notulen van de vorige jaarvergadering op 30 maart 2011 hebt u reeds in april 2011(op veler verzoek) ontvangen. Enkele exemplaren liggen nog ter inzage voorafgaand aan de vergadering in de Gouden Leeuw. ZELFANALYSE KBO bestuur afd. Geffen Een zelfanalyse betekent dat het bestuur aan de hand van een aantal vragen nagaat waar onze afdeling staat. Ieder bestuurslid voor zich beantwoordde vragen zoals: Geven wij genoeg aandacht aan individuele belangen? Dragen wij genoeg bij aan collectieve belangenbehartiging bij de gemeente, provincie e.d.? Zijn er voldoende activiteiten en zijn ze afgestemd op jongere/oudere senioren? Functioneren wij als een goed bestuur? Zijn wij voldoende groot? Enz. De antwoorden zijn samengevat en daaruit gaan wij onze conclusies trekken en die bespreken met de KBO afd. Nuland en Vinkel die dezelfde analyse gedaan hebben. Uiteraard hoort u hier nog meer over. Antoon Romme, voorzitter Zeer geslaagde carnavalsmiddag voor senioren in de Gouden Leeuw. De KBO afd. Geffen i.s.m. De Gouden Leeuw en de werkgroep Recht vur zunne Roap kunnen terugzien op een zeer geslaagde seniorenmiddag in het Rottenrijk. Een volle zaal genoot volop van de Dorpsomroeper, de Roapliedwinnaars, speciaal van de Kortorre Roap, Witte Gei Ut, Wanne, Zeldenrust, Nej jong talent en niet te vergeten De Toapen die ouwerwets um op te vrete waren. De middag werd omlijst met muziek van het Roaporkest, het dweilorkest “Ut gu Vals”, en de hofkapel de Pompzwengels. Prins Alphons met zijn gevolg kwamen zich presenteren en zo ook de Jeugdraad met hun Prins en Prinses. Zij 10

zongen nog een fraai lied en de jeugdprinses had nog een onderscheiding voor oma en opa. De lotenverkoop voor die ene prijs, een 4-gangen diner voor liefst 10 personen bij de Gouden Leeuw verliep uitstekend. Dat lag ook aan de voorzitter van de KBO Geffen die duidelijk maakte dat de KBO Brabant de opbrengst van de loterij zou verdubbelen. Een gul gebaar van KBO Brabant omdat de middag voor ALLE senioren uit Geffen was en niet specifiek voor KBO leden. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die deze middag zo`n succes maakten, met name ook de Boerenechtparen. De werkgroep: Antoon Romme, Antoon Bierings en Henri van Schijndel.

Kampioenschap bandstoten van Geffen De voorwedstrijden worden gespeeld op 16 t/m 18 april op 4 wedstrijdtafels. De finale is op 1, 3 en 5 mei in café ‘t Haasje. Opgeven voor 24 maart bij; Hans Reuvers Heegterstraat 33 tel 5323182 en bij Bart Schutjens tel 06-30867716. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. U veel biljartplezier toegewenst door, comité bandstoten van Geffen.


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Roel Augusteijn, Burgemeester gemeente Maasdonk. 50 Jaar dorpsblad TORENKLANKEN, een feest met een gouden randje... Een dorpsblad dat al 50 jaar lang voorziet in een grote informatiebehoefte? En of ik daar een stukje voor wil schrijven? Natuurlijk ga ik graag in op dit verzoek. Het is mij een genoegen om op deze manier een bijdrage te leveren aan het jubileum van dit Geffense dorpsblad. In 2012 viert dorpsblad de Torenklanken namelijk haar 50 jarig bestaan. En aan dit heuglijke feit besteden zij op een passende manier aandacht. De redactie van de Torenklanken zorgt jaarlijks voor het uitbrengen van ongeveer 20 edities van de Torenklanken. En dit al 50 jaren lang! Zij doen dit op een voortreffelijke wijze. De artikelen in dit blad zijn bestemd voor Geffenaren maar ook door Geffenaren geschreven. Dit is de kracht van de Torenklanken. Het voorziet in een grote plaatselijke informatiebehoefte. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen vraagt dit voortdurend om inzet, enthousiasme en ook toewijding van een groep actieve mensen. Door de vijftig jaren heen heeft deze gedegen groep mensen ervoor gezorgd dat alles tot in de puntjes wordt voorbereid en verzorgd. Tot op de dag van vandaag! Een groot compliment daarvoor.

Van harte feliciteer ik het jubilerende dorpsblad de Torenklanken en wens ik u allen een feestelijk, gouden jaar toe. Roel Augusteijn Burgemeester gemeente Maasdonk

Gevonden Hallo, we hebben een (dames)ring gevonden in de Dorpstraat. Voor inlichten kunt u zich richten tot de redactie.

Een winterjas voor uw auto?

HĂŠĂŠl verstandig! EXTRA LAKPROTECTIE BESCHERMING TEGEN STROOIZOUT BETER ZICHT

OSS

HEESCH

Singel 1940-1945 nr. 320b

Cereslaan 22

UW CARWASH SPECIALIST Meer informatie: www.hanex.nl 11


CARNAVAL

VANAF 14.30 UUR

VANAF 20.30 UUR

TILT

ZATERDAG

ROTTENRIJKS UUR

E QUIZ

eXPLOIT

ZONDAG VANAF 13.30 UUR

GEFFEN maandag

VRIJDAG

VANAF 20.30

IN DE TENT IN

HELEMAAL HOLLANDS

30 euro live dinsDAG vANAF 16.00 UUR

de corona’s IEDERE DAG:

DJ JOEY

ZONDAG, MAANDAG EN DINSDAG van 10.00 tot 11.00 uur:

VOLLEDIG PROGRAMMA:

GRATIS ONTBIJT

IN HET ROTTENRIJKSE CAFE

WWW.ROTTENRIJK.NL

22


WIE WAT WANNEER FEBRUARI 17 Carnaval 18 Carnaval 19 Carnaval 20 Carnaval 21 Carnaval 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 01 Ziekencomité De Schakel, Boekenbeurs 10.30 uur ‘t Oude Klooster 15 Eerste Communieviering in Geffen, 10.30 uur 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) MEI 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 23 Ziekencomité De Schakel, Meiviering in ‘t Oude Klooster 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Toediening Vormsel in Geffen, 19.00 uur 29 Wandel 4 daagse Geffen 30 Wandel 4 daagse Geffen 31 Wandel 4 daagse Geffen JUNI 01 Wandel 4 daagse Geffen 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 23 jeugdbrandweerdag 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 05 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag in ‘t Oude Klooster

10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19)

OPTOCHT Rottenrijk Maandenlang werd er al gelast, geknoopt, geplakt en geschilderd, maar nu is het klaar! Wij willen U graag oproepen om onze deelnemers en hun creaties te komen bewonderen. De deelnemers gaven in een enquête aan het prettig te vinden langs veel publiek te trekken. De Route is als volgt; Opstellen in de Kloosterstraat tussen Bredeweg en Veldstraat. Start om 13.30 uur vanuit Kloosterstraat linksaf de Veldstraat in, dan rechtsaf de Heegterstraat tot het einde, dan Runrotstraat, aan het einde van de Runrotstraat rechtsaf de Dorpstraat in met Defilé en Finish op het dorpsplein. Prijsuitreiking voor de categorieën jeugd, en volwassenen individueel en loopgroepen is 1 uur na binnenkomst van de Prins en zijn gevolg in de tent. Prijsuitreiking voor de Categorie volwassenen wagens vanaf 19.30 uur in de tent. De optochtcommissie

Zin om in de horeca te werken? De Schans zoekt: Medewerk(st)ers keuken (tot 30 jr) Vanaf a.s. zaterdag kinderen gratis schminken(tot 30 jr) Medewerk(st)ers bediening iedere vrijdag t/m(totzondag Afwashulpen 18 jr)

Grand Buffet all-in e 25,- p.p.

2 uur onbeperkt eten en drinken! www.deschansgeffen.nl Interesse? Bel 073-5341320 De Schans, het gezelligste buffetrestaurant van Brabant!

www.deschansgeffen.nl Onbeperkt mosselen & kreeft eten!

Buffetrestaurant De Schans Kerkstraat 5a, 5386 AC Geffen

Open op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur. Op zondag vanaf 16.00 uur.

Bel voor reserveringen: 073 53 41 320

13


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 14

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Website gemeente Maasdonk drempelvrij De website van de gemeente Maasdonk heeft maandag 16 januari 2012 het waarmerk drempelvrij behaald. De gemeente Maasdonk is hiermee de 10e gemeente van Nederland die het logo van dit waarmerk (groen mannetje met 3 sterren) mag voeren. Wethouder Rini van de Ven is als verantwoordelijk portefeuillehouder “enorm trots dat we als kleine gemeente dit waarmerk hebben behaald. Zo laten we zien waar we als kleine gemeente groot in kunnen zijn”. Waarmerk drempelvrij Het waarmerk is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Het waarmerk wordt uitgereikt na inspectie door een officiële inspectie-instelling. Een website die aan alle 125 webrichtlijnen voldoet, is zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door alle bezoekers goed kan worden gebruikt. Dus ook mensen met een (visuele) beperking. Daarnaast is een drempelvrije website beter vindbaar in zoekmachines. 10e gemeente van Nederland In december 2011 is de Maasdonkse website getoetst. In de periode na de eerste toetsing, zijn we in de gelegenheid gesteld de eventuele aandachtspunten aan te passen. Inmiddels heeft een hertoetsing plaatsgevonden en is geconcludeerd dat de gemeentelijke website, als 10e gemeente van Nederland, voldoet aan alle 125 webrichtlijnen (= waarmerk Drempelvrij). Vanaf vandaag toont de website daarom ook het logo behorende bij dit waarmerk. Jaarlijkse toetsing Na het verkrijgen van het waarmerk is het zaak om dit te behouden. Jaarlijks wordt de website getoetst. Het is belangrijk dat lay-out, techniek en inhoud blijven voldoen aan de webrichtlijnen. Vanaf 2012 dienen websites van de overheid gedeeltelijk aan de webrichtlijnen te voldoen. Op 1 januari 2015 dienen alle overheidswebsites aan de 125 webrichtlijnen te voldoen. Inloopbijeenkomst ‘project zonnepanelen’ Dinsdag 6 maart 2012 wordt in het gemeentehuis van Maasdonk een inloopavond georganiseerd over het


zonnepanelenproject in Noordoost Brabant. De avond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en u bent welkom tussen 18.00 en 20.00 uur. Programma Tijdens deze avond houdt een medewerker van Sun & Wind energy verschillende keren een korte presentatie. Belangstellenden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en een kijkje te nemen bij de aanwezige zonnepanelen en de omvormer. Brabants Groen Het plaatsen van zonnepanelen is voor bedrijven en inwoners van acht gemeenten van Noordoost-Brabant nu extra aantrekkelijk. Dit is mogelijk door het project ‘Brabants Groen: Zonnepanelen. Sluit je aan!’ Bewoners en bedrijven kunnen profiteren van een bijzonder gunstig aanbod. Goed voor zowel de portemonnee als voor het milieu. Sun & Wind energy is door de gemeenten van Noordoost-Brabant gekozen als partij die de zonnepanelen levert en installeert. De aangesloten gemeenten zijn Boxmeer, Bernheze, Cuijk, Maasdonk, Oss, Sint-Michielsgestel, Uden en Veghel.

Brandweer Maasdonk is uitgeroepen tot landelijk korps van de maand! Paraat en sociaal De gemeente Maasdonk is een landelijke gemeente in de provincie Noord-Brabant en ligt tussen de steden Oss en ‘s-Hertogenbosch. Post Maasdonk, waarvan de kazerne in Geffen staat, is verantwoordelijk voor de incidentbestrijding in de dorpen Geffen, Nuland en Vinkel, maar ook daarbuiten. Het uitrukgebied is gevarieerd. Naast de ‘standaard’ uitrukken en incidenten is er al eens een F-16 gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht neergestort en het Van der Valk Hotel in Nuland brandde tweemaal af. Vanzelfsprekend neemt de brandweer Maasdonk haar taak serieus.

pelijke betrokkenheid van het korps is groot. Dat bleek ook uit de bevlogen deelname aan de jaarlijkse 24-uurs Solexrace in het naastgelegen dorp Heeswijk-Dinther. In 2011 heeft het team van Brandweer Rotterdam, versterkt door twee Maasdonkse brandweerlieden, deze race gewonnen. Het sponsorgeld dat door de deelnemende teams werd verzameld is gedoneerd aan KiKa (Kinderen Kankervrij).

foto: De winnaars van de 24-uurs Solexrace 2011 Voor jong en oud... Elk jaar organiseert Post Maasdonk haar bijzondere ‘Jeugdbrandweerdag’. Er komen dan namelijk geen jeugdbrandweerkorpsen, maar basisscholen aan te pas. Kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar, afkomstig uit de drie kernen van de gemeente Maasdonk strijden met elkaar om de brandweereer. Elk jaar trekt deze dag zo’n 500 deelnemers. In 2010 vond het festijn al voor de twintigste keer plaats. Uniek in Nederland! ...en ook nog sterallures? Ook op sportief gebied heeft post Maasdonk zich ruimschoots bewezen. Niet omdat de wereldberoemde voetballer Ruud van Nistelrooij uit Geffen komt, maar wel omdat de post Maasdonk er in 1997 in slaagde landskampioen te worden in de wedstrijdklasse ‘Technische Hulpverlening’. En nog steeds dingt de post Maasdonk jaarlijks mee naar een eervolle plaats bij de nationale brandweervaardigheidstoetsen in de klassen ‘Hoofdklasse’ en ‘112’.

foto:Wedstrijdploeg klasse 112, 2010

Gevonden foto: Post Maasdonk met de TS740 en TS748 Achter de hulpverleningstaken, die door een ploeg van 24 zeer gemotiveerde vrijwilligers wordt uitgevoerd, gaat nog een heel andere wereld schuil: de maatschap-

Er staat een paarse, wat oudere, Union damesfiets all round bij de parkeerplaats van het MFC. Hij staat er al ruim 3 weken. Hij staat op slot en het slotnummer is 6590585. Wie is ernaar op zoek? 15


Een Steuntje in de Rug. Dat is het idee. Honderden vrijwilligers zetten zich in voor hun vereniging. Wij geven hen daarbij graag een stukje extra ondersteuning. Om lokaal een bijdrage te leveren aan cultuur, sport en maatschappelijke ontwikkeling, sponsort Rabobank Bernheze Maasland lokale verenigingen en stichtingen met het fonds 'Steuntje in de Rug'.

Met elkaar, voor elkaar. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

16


KOMT ‘T HOREN! Op zaterdag 10 maart a.s. is er een bijzondere, muzikale pres(en)tatie in het MFC “de Koppellinck”! Arnout van Erp (14 j.) doet Dexamen (het hoogste op amateurniveau) op de saxofoon i.s.m. fanfare W.I.K. en saxofoonkwartet “GIST” dat voor deze gelegenheid gevormd wordt door Roy Hovens (sopraansax), Anneke van Zutphen (tenorsax), Rens van Wanrooij (baritonsax) en Arnout op de altsax. Arnout heeft zijn muzikale talent niet van vreemden: zijn moeder Rianca is pianiste en muzieklerares en vader Willie is een getalenteerd bugelist van de Geffense fanfare. Het begon voor Arnout in groep 3: Muziekschool “De Muzelinck” kwam leden werven in de klas. Arnout wilde op de muziekschool wel noten gaan leren..., maar dat kon zijn moeder hem immers ook leren. “Op diezelfde dag begon ik samen met ons mam met notenleer en het bespelen van de blokfluit,” zegt Arnout. Binnen een jaar had hij de eerste drie oefenboekjes uit en zou hij op bugelles gaan bij papa Willie, echter het wisselen van zijn voortanden was een spelbreker. Op de voorspeelavond van W.I.K. ontdekte hij de saxofoon en vanaf september 2006 kreeg hij vier jaar les van Rens van Wanrooij. In die jaren behaalde hij het A, B en C-diploma. Rens verwees hem naar leraar Roy Hovens, die korte tijd daarna ook voor de andere leerlingen van W.I.K., als saxofoonleraar werd aangenomen. In juni 2011 behaalde Arnout zijn theorie-examen D, waarop nu op 10 maart het praktijkgedeelte volgt. Dat bestaat uit een gesloten gedeelte (zonder publiek) waarbij toonladders, improvisatie, ritmes en prima vista spel worden beoordeeld. Om 14.30 uur begint het openbaar optreden, waarbij iedereen gratis toegang heeft. Normaliter worden deze examens afgenomen in de Kunstbalie in Tilburg, maar dankzij de sponsoren Adviesburo Timmermans, Autobedrijf Mark van Schijndel, Elan Accountancy, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en Gerald Donders, kan Arnout zijn muziekwerken uitvoeren in de thuishaven van W.I.K., de Koppellinck! Arnout begint met drie etudes (technische oefenstukken) en een voordrachtstuk ‘Fantaisie’ van J. Demersseman, begeleid door zijn moeder op de piano. Hij vervolgt met ‘Cantilene’ van I. Gotkovsky begeleid

door “GIST” en samen met de fanfare brengt hij: ‘Romance’ van R. Binge en ‘El artiste saxofonico’ van L, Vliex. De examencommissie bestaande uit twee examinatoren en zijn leraar beoordelen zijn presentatie op meerdere onderdelen. Dit optreden mag als bijzonder worden aangemerkt, omdat Arnout pas 14 jaar is. Arnout behaalde al twee keer de wisselbeker op het Maasdonkse solistenconcours. Bij deelname aan de Brabantse kampioenschappen voor HAFABRA-instrumenten werd hij tweemaal 2e. Hij deed tweemaal mee in de voorrondes van het bekende Prinses Christina Concours, de eerste keer kreeg hij een eervolle vermelding, uitgereikt door de Commissaris van de Koningin! Arnout, leerling van het Mondriaancollege, HAVO 3, studeert elke dag zo’n drie kwartier saxofoon; hij is lid van de fanfare en het saxofoonkwartet “GIST”. Als hij 15 jaar is gaat hij auditie doen voor het Nationale Jeugdfanfare orkest. Geen wonder dat zijn ambitie is om na de HAVO naar het Conservatorium te gaan. In de verre toekomst droomt hij van een baan als dirigent van een orkest en uitvoerend musicus in de klassieke muziek! Dus: Komt ‘t horen op zaterdag 10 maart om 14.30 uur in “de Koppellinck”!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

17


Positief nieuws van de werkgroep kinderkerk In het afgelopen half jaar is de deelname van kinderen aan de kinderkerk op zondagochtend tijdens de hoogmis van 9.30 uur toegenomen. Als gastouders zijn wij daar heel blij mee. Wellicht zult u zich afvragen wat wij met de kinderen bespreken van het begin van de viering tot het moment dat zij weer terug komen in de kerk? In iedere viering wordt een ander evangelie gelezen. Het evangelie kan ons helpen ons leven op een bepaalde wijze, samen met anderen, vorm te geven. Vaak is de inhoud van het evangelie voor kinderen (en soms zelfs voor volwassenen) lastig te begrijpen. Pastoor van Dijk probeert de woorden van het evangelie te vertalen naar het leven van vandaag in zijn preek. Ook wij willen dit graag doen voor de kinderen van vandaag door middel van een liedje, het evangelie uit de kinderbijbel en/of een knutselwerkje dat aansluit bij de woorden van het evangelie. De kracht van de kinderkerk is, dat wij met uitzondering van de vieringen voor kinderen zoals b.v. Palmpasen en E.H. Communie, wekelijks in het patronaat naast de kerk samenkomen. Als u denkt: waar kan ik informatie vinden voor mijn eigen kinderen over de inhoud van het evangelie en wat kan ik hiermee in mijn eigen leven, kijkt u dan op www.stichtingsamuel.nl en wellicht vindt u wat u zoekt.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 18

Ook wij zijn voortdurend op zoek! Op zoek naar enkele gastouders die, samen met de huidige groep, de kinderkerk mede vorm willen geven in de nabije toekomst. Wanneer u denkt: die kinderkerk is mogelijk iets voor mij, kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen. Op zoek naar een printer die kan kopiëren en afdrukken zodat wij afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van deze kinderen ter plekke de benodigde kopieën kunnen maken. Mogen wij iets van u horen wat betreft de printer, maar zeker ook wat betreft de medewerking als gastouder!!! Tot slot danken wij Ine Peters die tien jaar lang de kinderkerk een warm hart heeft toegedragen. Dank u wel, De werkgroep

W.I.K. op uw feestje?

Muziekvereniging W.I.K. verzorgt al vanaf haar oprichting serenades op straat; met Sinterklaas, Koninginnedag en de wandelvierdaagse. Ook kunt u ons tegenkomen bij feesten en partijen, bijvoorbeeld bij echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. Deze persoonlijke serenades kunt u zelf aanvragen! Op 50-jarige bruiloften zijn we van harte bereid om met voltallige fanfare, met slagwerkgroep én majorettes acte de presence te geven. Ook bij overige jubilea of bijzondere gebeurtenissen is dit mogelijk. In verband met studie en werk van de leden kunnen we doordeweeks nooit eerder dan 19.00 uur aantreden. Wilt u een serenade aanvragen? Doe dit dan tijdig bij de secretaris van W.I.K. Berghit van Schijndel via 0735324951 of info@wikgeffen.nl


TERUGKIJKEN OP EEN MOOIE TIJD! De gouden bruiloft is een mijlpaal om terug te kijken: “Een mooie tijd”, vinden Tiny en Joke van Lee. Tiny (73 j.) is de zoon van Jas van Lee en Door Gloudemans, de enige jongen te midden van zeven meisjes. Hij weet niet anders, dan dat zijn vader invalide was. “Een zenuwziekte; mijn moeder, die zelf altijd vader verzorgde, heeft het niet gemakkelijk gehad.” Toch spreekt Tiny van een goeie jeugd. “Ik hield nogal van klussen en was daarom vaak bij ome Toon van Lee, die bij meubelzaak LiGroos werkte. Daar kon ik altijd wat doen.” Tiny volgde na de lagere school de ambachtsschool en leerde voor timmerman. Op de avondschool in Den Bosch behaalde hij zijn aannemersdiploma. Hij begon zijn arbeidzame leven bij Quirinus de Veer, waar hij een jaar werkte. Daarna kon hij bij de Gebroeders Van Herpen aan de slag. Na 15 jaar stapte hij over naar Bouwbedrijf Gebroeders Van Wanrooij. “Het was in die tijd prima werken in de bouw, nog niet teveel regels en formaliteiten; een prachtige tijd,” memoreert Tiny. “We hadden vaak veel schik.” Hij weet nog dat ze eens een ‘ondeugend timmermaatje’ met zijn overall vastspijkerden aan de dakplaten...! In 1980 begon Tiny zijn eigen bedrijf, maar hij trof het niet echt, want een paar jaar later werd de tijd voor aannemers slechter. Omdat Tiny geen opvolger had heeft hij het bedrijf toen verkocht. Joke van Dijk (69 j.) is een “Nisselroijse” van geboorte, de jongste van negen kinderen. “Van over het veer,” zegt ze en de kenners weten dan waar ze woonde... Zij volgde na de lagere school de huishoudschool en was ‘bestemd’ om thuis te blijven werken. “Maar dat wilde ik niet en op aandringen van enkele meisjes uit het dorp ging ik met hen werken op Coudewater. Ik was daar intern en mocht elke veertien dagen naar huis. Ik deed huishoudelijk werk in de keuken en de wasserij en later werkte ik voornamelijk in het voorhuis waar de dokters woonden en op de klasse afdeling. Loon: 59 gulden per maand, met kost, inwoning en werkkleding. Er was zelfs een schoenmaker waar we onze schoenen konden laten maken. Het geld moest je uiteraard thuis afgeven...!” vertelt Joke. Tiny en Joke leerden elkaar kennen met carnaval in Oss; beiden gingen vaak in Oss dansen of naar de bioscoop. Ze kregen een nieuwbouwhuis

toegewezen in de Willibrordustraat, maar een ander paar kreeg voorrang en daarom mocht Tiny bij zijn ouderlijk huis een huisje bouwen. Ze trouwden op 27 januari 1962. Ze woonden vijf jaar in de Heegterstraat en kochten vervolgens vlakbij in de Veldstraat, het huis, dat ze nu nog steeds bewonen. Ze kregen twee dochters: Dolinda en Angelique. Terugkijkend zijn er mooie herinneringen. Voor Tiny: zijn diensttijd, want hij was de eerste (en misschien ook wel de enige uit Geffen in die tijd) die bij de marine werd ingedeeld... (“Zorg, dat je erbij komt...!”) “Daarvoor waren twee keuringen verplicht en je moest dan 24 maanden in dienst. Moeder was daar niet zo blij mee en probeerde de burgemeester ervan te overtuigen dat ‘haar kostwinner’ thuis niet gemist kon worden en hij maar vrijstelling moest krijgen. Maar de burgervader stemde daarin niet toe; hij was immers een beetje trots op een Geffense marinier,” zegt Tiny. Dus ging hij dienen bij de marine en volgde de opleiding in Voorschoten. “We hebben een half jaar op de Noordzee gevaren, om mijnenvegers te zoeken. Ik was daar de scheepstimmerman en mocht van alles maken. Voor mij een fijne tijd!” Ook de verbouw van de Mariaschool in Geffen, noemt hij als een hoogtepunt in zijn tijd als aannemer. “We hebben een jaar met veel plezier gewerkt aan die uitbreiding met twee klassen.” Joke was er voor het gezin. Ze werkte bij Schouten en probeerde het zo te regelen, dat ze thuis was als de kinderen uit school kwamen. Samen bladeren we door het fotoboek van de afgelopen jaren: mooie plaatjes, mooie herinneringen... Tiny in marinepak... samen twisten op de dansvloer... de duiven op de klep... de doe-vakanties (“We zijn geen strand-liggers”) in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië... Tiny de ‘Pélé’ van het veteranenelftal van Nooit Gedacht, waarin hij maar liefst tot zijn 48e jaar mee voetbalde... de kinderen... de kleinkinderen Ilke (6 jaar) en Evie (4 jaar), waar Tiny mooie eikenhouten kruiwagentjes voor maakte... En nog steeds zijn ze beiden actief bezig, Tiny bij de bouwploeg van Effe noar Geffe en bij de postduivenvereniging Maasdonk. Ook heeft hij nog meegeholpen met de bouw van het duivenclubhuis de Spoetnik. Joke vangt nog één dag in de week de kleinkinderen op, als ze uit school komen. Een nieuwe bladzijde is weer toegevoegd aan hun levensboek: het gouden feest, waar ze erg van genoten hebben. Proficiat! 19


Roapoavond 36 Door de sneeuw noar de Gouden Leeuw. Heerlijk geroezemoes in de zaal. De reclames zagen er weer uitdagend uit. We misten een openingsmuziekje. De in het net geklede Toapen verschenen op het toneel en daar klonk waarempel het openingslied: De Roapen zen weer gaar, dus smullen moar. (De echte ceremoniemeester ontbrak) Een beetje verlegen, verward stond daar Hans van Rosmalen. “Jammer, hè, hij is er nie, nou ben ik er, das sunt.” Mar ut ging deur. Hij mocht de “skepter” zwaaien, en kondigde op zijn heerlijk stuntelige manier de opening aan met grote dank aan de Toapen, die in rap tempo het openingsliedje hadden geleerd en wees naar het prachtige roaporkest en mocht de Prinselijke Garde bijeenroepen om Harry v. Erp en Antoon Bierings te doen onderscheiden met meer dan 22 jaar trouwe dienst aan het Rottenrijk. Prins Alphons de 1e hield een adembenemend korte toespraak. Al zingend komt dan juichend de Dorpsomroeper ten tonele. Hij bezingt het Geffes genot, ut tentplezier, ut leven hier en de gezelligheid. Prins Alphons mi zun rooi vlagkes, het kapot geknipte kazuifel, de pastoor hi altijd sloop, hak da mar eerder gedoan. Hij heeft het spel goed onder de knie, weet aandacht te vragen, bespeelt het publiek Geniet van het leven. Er blijft een luchtje hangen. Maar wel boeiend, de tekst kan wat ad-remmer en soms missen we de kloe. Dan verschijnen er 5 jonge mannen “de Cypherkids” genaamd met een flitsende demonstratie van lichaamsbeheersing, danskunst en timing. 5 Individuele lichaamskunstenaars tonen hun bijzonder talent. Top!!! Ook de jeugd laat van zich horen met twee tonproaters: Cas en Lars. Twee Pietepeukjes met: Mooi, mooi, mooi. Den Burger liep los, zonder Ketting, loat dun hond mar thuis. Hij bèt nie. Wat een heerlijke onbevangenheid. Met fantastische tegenstellingen verrassende wendingen weten ze ons te boeien en als toetje treedt Tijs v.d Hurk nog op, als André v. Duin, met een bezield liedje. Hij huilt echt en er is “genne dreuger” in de zaal. Mooi zo toch!! De Prins met Adjudant en President wordt naar het podium geroepen. President Gilbert neemt het woord: Het is de uitreiking van de Rottenrijker van het joar 2012. Hij noemt de voorwaarden op, waaraan moet worden voldaan, hij roemt de geheime groep, die in eensgezindheid allemaal tot hetzelfde oordeel kwamen. De president noemt wat kenmerken op van de uitverkoren man. Er ontstaat wat onrust. Dan valt de naam: THEO PRINSSEN. Er klinkt een intens voelbaar en indringend applaus. Verbaasd, blij, dankbaar, ontroerd, aangedaan, staat Theo op en begeeft zich met zijn Joke naar het toneel. Hij denkt terug aan wat hij zoal voor het Rottenrijk betekent heeft en voelt zich weer even 20

in de TON. 21 Keer stond ie daar, hij herinnert zich tal van inspanningen voor Geffen en beseft, dat al die bijdragen hebben geleid tot dit onvergetelijke moment. Dank aan Rottenrijk, dank aan Geffen voor deze eer. Ik hoop deze onderscheiding nog lang te dragen. Joke mocht delen in de diepdoorvoelde erkenning in een fraai aangeboden boeket. Het “welverdiend” klonk en denderde door de zaal. Fantastisch!! De Bierkruiers , winnaars van het roaplied, dragen met veel gevoel in een prachtige aankleding hun lied “Dans, spring en lach” de zaal in. Het wordt een sierlijk en dansend optreden, waarvoor bewondering. Een nieuw stel dient zich aan;”Witte gè”, twee door Geffen fietsende verplegers bespreken hun ervaringen met Geffense patiënten: De elektrische deuren van Jo v. Schijndel springen open door de piesmeeker, Wilma deelt Boedabeeldjes uit, de Heegt verkeert in onrust. Een goede buut. Wel een beetje teveel aan de onderkant maar een goed idee van Conny Schuurmans en Bert Hoefnagel. De K.P.J. presenteert zich rond “Hemelse sferen” met mooie wolken, een luidklok, begeleid door een Hemeling en brengt ons via de Hemelvaart in Alleluia-gezang naar de Liefdeshemel en langs Hemellichamen, toont afkeer van de Hel, met angstaanjagende motorrijders, en brengt ons naar het Hemelbed met Hema-aalse worst naar het Hemellicht en naar een Hemelse kroeg onder Toedeloe, toedeletoegezang. Weer verrassend K.P.J. met een mooi decor en goed acteurtalent vooral van de Hemeling. De Weeuwkes vaardigen 4 leden af met de Voorstelling “WANNE”. We zien Indiaanse sferen en sprekende poppen in een rimboe-achtige sfeer. Ze gaan op jacht en zijn in Toeternietoe. De kwis wordt uitvoerig besproken en het tweetal kletst zonne hoop onzin, dat het gieren en brullen wordt. Ze dromen nog van Geffen, de tent en ontmoeten indianen. Ze moeten in de jaccuzzi, dà wermt wel. Het is weer een top staaltje toneel. Onze bewondering!!! Er wordt ijverig gesleuteld aan het toneel met Patricia, Jos en zijn toegewijde moeder en Koning Bingo. Het acteertalent is te bewonderen. De teksten wat minder helder. Wel wat toespelingen op bepaalde zaken in Geffen. Het “are you ready” klinkt alom. We spelen snelbingo en er valt veel te prijzen en het krijgt even een Vinkels tempo, toch komt het wat lang over. Het lukt niet om de spanning vast te houden. Interessant als idee!!! Zanggroep”Zeldenrust” onder aanvoering van accordeonist Johnny. v. Steenbergen brengt met vaart gezellige ouwe liedjes in een bijzonder fraaie kostumering met uitdagende dansjes. Het geheel wordt opgesierd met schitterende dia´s, die betrekking hebben op de inhoud. Leuk gebracht, opwinding genoeg!!! Nèj jong talent: Un dansmarieke wordt de tegen hang-


ster van Gilbert v.d. Meulenreek na enige vleierij. Ze ratelen wat af. Ze dromen van Snuffelkeesjes, Jumbo´s, de servicedames in de Koppellinck, de droom van Tonnie, het geslaagde WIKend, de pastoor zonder wekker, Nuland in de verkoop met Marleentje als toetje, Mark in de beerput, Willy en de Prinses. Een zeer verrassend geheel met een zeer attractieve afsluiting in een dansje met Rianne, Willy en Berghit. Een keurig en mooi debuut. We genieten weer van de afwisselende, wervelende dans van Demochape. Wat een timing en perfectie, al zal niet iedereen de moderne inslag waarderen. Toch een topprestatie. De Toapen, ´n viertal getruukte dames met ouw huutjes en een navenant tasje op de slip, vertoonden een sappige worst-eterij om van te smullen. Ut waar wel van un rein vèrreke. Ze avonturen wat losbollig in Hisch woor verrekesstarten genoeg zijn en Geffense Hissenaren mogen terug het hok in. Het blijft een smakelijke vertoning. De twee rijen tepels houden het verreken kort. Ze kiezen vur Geffen, weg van het verrekesluchtje. Soms een beetje banaal maar wel raak. Hun slotlied bezingt dan ook het mooie Geffen. De slotact is weer stuntwerk van Jessica en John: In oorlogstijd zoeken ze dekking. Hij tijgert. Zij reageert fel. Zedde gek. Moet dà dan. Ze blijven in functie. De parachute gaat open. De voltreffers komen dichtbij. Het is een wonderlijk spel tussen die twee en ze laten wel echt acteertalent zien. Zo hadden we weer een schitterende Roap. We feliciteren alle deelnemers, complimenten aan de leiding. Het decor was echt be”toetert”, het roaporkest verdient de grootst mogelijke complimenten. De roapoavond wordt besloten met “Er zijn wel honderd van die durpkes, mar er is maar een Geffen en dà is van men!!!

GOALTJES Op het speelveldje gelegen aan de achterzijde van de Elzendreef/Kastanjehof/Eikenwal/Veldstraat zijn twee goaltjes geplaatst. De goaltjes hebben een afmeting van 120x80x57 cm en zijn gemaakt van verzinkt staal door de firma Outdoor Toys uit Krimpen aan de IJssel. Het is nu een ideaal speelveldje waar je samen een partijtje voetbal kan spelen. Een voordeel is dat er geen hondendrollen liggen doordat het veldje niet toegankelijk is voor honden middels afrastering en een hondenrooster. De plaatsing van de goaltjes is gerealiseerd door samenwerking van buurtvereniging De Elshof met de gemeente Maasdonk. Wie durft de uitdaging aan om

de goaltjes uit te proberen? Pierre Konings Voorzitter buurtvereniging De Elshof

gevraagd Wij zoeken een lieve oppas bij ons aan huis! Voor onze dreumes van 1 jaar (bijna 2) en peuter van 3 jaar zoeken wij een oppas, voor 2 dagen per week (16 uur). Heb je ervaring met kleine kinderen en lijkt het je leuk om bij ons te komen oppassen? Neem dan contact met ons op! Bel Anke 0738505235

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 21


Biljart Kersttoernooi voor Gertjan Nouwens Bij Biljartvereniging ‘t Haasje is ook dit jaar weer het Kersttoernooi gehouden. Er moesten door iedere deelnemer navanant een aantal libre, band en driebandstoten worden uitgevoerd. De uitslagen van de voorwedstrijden in de drie poule’s; 1. Frank Gloudemans 40.0 2. Theo van Uden 38.6 3. Arie Gloudemans 37.6 4. Gerard Clement 34.2 5. Peter Megens 28.9 1. Gertjan Nouwens 40.0 2. Jan v.d. Moosdijk 38.3 3. Chtis v. Zuijlen 36.7 4. Tiny v. Nistelrooij 35.6 5. Rene Damen 35.2 1. Chris v.d. Moosdijk 29.0 2. Hans van Shijndel 26.4 3. Tonny v.d. Heijden 28.2 4. Adriaan de Haas 24.3 Na de kruisfinale’s bleven Jan v.d Moosdijk-Frank Gloudemans en Gertjan Nouwens-Chris v.d. Moosdijk over voor de titelstrijd. Door familieomstandigheden bleef er maar een finalepartij over; Chris v.d. Moosdijk tegen Gertjan Nouwens, deze eindigde in een remise. Na de barragepartij mochten wij Gertjan, dik verdiend, evenals vorig jaar als Kerstkampioen bekronen. @pestaartje

Gymnastiek Vereniging Geffen Help!! Streetdance jongens & meiden gezocht!! Wij zijn op zoek naar leuke jongens en meiden vanaf 6 jaar. Heb je zin om mee te doen? Het is iedere woensdag van 18.30 tot 19.15 in de Koppellinck. Je mag 2x gratis komen streetdancen, zo weet je of je het leuk vind. Als je je nu opgeeft, kun je voor € 32,50 nog meedoen t/m mei. Voor een heel seizoen zijn de kosten maar € 55,-. 2x per jaar hebben we een dansuitvoering in de Koppellinck. Gezellig als je mee komt doen! Gymnastiekvereniging Geffen 22

Het thema voor de tentoonstelling van heemkundewerkgroep “Vladerack” tijdens Effe noar Geffe is: De voetbal carrière van Ruud van Nistelrooy Wij zijn er trots op dat Ruud zijn persoonlijke goedkeuring heeft gegeven om dit te gaan realiseren in zijn dorp Geffen. Heb jij die ene leuke originele foto van Ruud in je bezit waar je misschien zelf met hem opstaat, of dat je b.v. met hem voetbalde of speelde of een leuke schoolfoto en vind je het leuk dat die in september tijdens de tentoonstelling te zien is kom dan langs in onze kelder of mail de foto naar heemkundegroep@gmail.com Openingstijden kelder: maandagavond van 19.00 - 21.00 uur woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur

Laatste kans DVD WIKend en Musical@Live! Ook zo genoten van het promconcert tijdens WIKend op 16 december 2011 en wil je het nog eens terug zien? Of kon je er niet bij zijn, maar ben je wel benieuwd naar deze schitterende avond? Dan is dit je laatste kans om de fillm van het promconcert te bestellen. De inschrijftermijn sluit definitief op 1 maart 2012. Er is een prachtige registratie verkrijgbaar van dit muziekspektakel waaraan maar liefst 236 artiesten meededen. Zowel op DVD als op BluRay, beiden voor de prijs van € 10,-. Ook de musical @Live! is vastgelegd op film. De DVD van dit moderne sprookje, een productie van basisschool De Wissel en Muziekvereniging W.I.K die op 26 juni 2011 op de planken verscheen, is voor € 5,- te koop. Je kunt de DVD’s bestellen tot 1 maart 2012 bij Bosch van Erp (Novalux), waar een bestellijst ligt. Bestellen kan ook via info@wikend.nl onder vermelding van: - Naam - Bestelling/ aantal Je krijgt bericht via de mail zodra de DVD/BluRay klaarligt bij Bosch van Erp, waar je ook kunt afrekenen.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


S R SENIORENRAAD MAASDONK M Informatiebijeenkomst Seniorenraad Maasdonk Thema: Vervoermogelijkheden in Maasdonk te houden op donderdag 22 maart a.s. om 13.30 in ‘t Zijl te Vinkel. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u alle informatie over de vervoersmogelijkheden van de Regiotaxi en de Buurtbus in Maasdonk. Inleidingen zullen worden gegeven door Vica Extra van Regiotaxi en Gerrie Boleij van Arriva (Buurtbus voor onze regio). Deze inleiders zullen graag ingaan op al uw vragen. De toegang is geheel gratis, inclusief koffie bij binnenkomst en een pauzeconsumptie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle ouderen van 55+ in Maasdonk en biedt u een prima gelegenheid om informatie te krijgen over deze vormen en mogelijkheden van vervoer. En hoe hier gebruik van te maken al naar gelang uw behoefte. Deze inleiders zullen graag ingaan op al uw vragen.

Stuk voor stuk actieve vrouwen binnen de club op het gebied van creativiteit en sportiviteit, maar ook daarbuiten met inzet voor de parochie en/of het collecteren voor het goede doel. Zij ontvingen allen een, door Maria en Henriëtte geborduurde, handdoek en een boeket bloemen, gesponsord door Gera’s bloemdesign. De diamanten jubilarissen hebben we via Torenklanken al leren kennen: de sterke vrouwen van het eerste uur: Doortje Heijmans-Langenhuijsen, Dina SchuurmansHeijmans, Dina van de Ven-Langens en Leen van Dinther-van Erp. Zij waren, met opgespelde corsages, het trotse middelpunt van de dag! Zij ontvingen eveneens een mooi boeket en een glazen vaas met de ingegraveerde tekst “KVO 19-1-2012”. De vereniging werd ook toegesproken door Wilhelmien van Dijk, die als voorzitter van Kring Oss de felicitaties overbracht en namens het Gewest Tilburg een cheque van € 60,00 mocht overhandigen. Vervolgens mochten alle leden aanschuiven aan de koffietafel. Tussen de soep en de broodjes door, werden zij verrast door een medewerker van de Rabobank, die de diamanten KVO kwam feliciteren en dit onderschreef met het uitreiken van een cheque van € 100,00!

U bent van harte welkom. Seniorenraad Maasdonk

KVO 60 JAAR Het bestuur van de KVO: Marika van Herwijnen, Henriëtte van Erp, Maria Egelmeer en Corrie Hondong had in samenwerking met een speciaal opgericht feestcomité een mooie dag in petto voor hun leden, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Deze feestelijke dag werd begonnen met een H.Mis uit dankbaarheid, opgeluisterd door Passe Partout. Annie v. Schijndel, Ria Raaijmakers en Mia v. Dinther hadden prachtige bloemcreaties gemaakt, met de 60 erin verwerkt. Pastoor Van Dijk sprak in zijn woordje met verwijzing naar de Schriftlezingen over ‘de sterke vrouw’ en over ‘de bezige en luisterende vrouw’. “Mogen jullie allemaal stralen als een diamant...!” wenste hij de leden toe. Het feest werd voortgezet in zaal “De Gouden Leeuw” waar de jubilarissen onder de loep werden genomen door Diny van Wanrooij en het bestuur hen de attenties overhandigde. De zilveren jubilarissen: moeder en dochter Betsie Smits en Alice van de Haterd. De robijnen jubilaris was Marietje Huismans - Langenhuijsen. De gouden ‘plakken’ waren voor Jo van Zantvoort-van Erp, Toos van Tuijl-Lepoutre, Sjaan Lepoutre-van Boekel en Dina van Gogh-van Boekel. 24

Ceremoniemeester Marika kon daarna het avondprogramma aankondigen: “Dè Velt Op” uit Aarle-Rixel, een cabaret-/ zanggroep bestaande uit drie vrouwen en twee heren plus een geluidsman. Dat was genieten: de in Tirolerkleding gestoken zangers en zangeressen zorgden voor een goede interactie met de 99 aanwezige KVO-leden in de zaal. Ook als zigeunerorkest “De Gipsy Kings” zorgde deze groep voor doldrieste scènes. Arie en Anouska schonken een extra hapje tussendoor. Een heel gezellige afsluiting van een prachtige dag met een speciaal woord van dank aan het feestcomité bestaande uit: Jeannette van Zandvoort, Diny van Zuijlen, Liesbeth van Dinther, Pieta van Gogh, Jannie Govers, Diny van Wanrooij en Ans van Bergen voor hun inzet. Ook dank aan Wihabo voor de sponsoring en Will van Leeuwen die gedurende de gehele dag foto’s maakte. Er kwamen felicitaties van Recht vur zunne Roap, Annet van de Helm en KVO Heesch.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


CV DE BIERKRUIERS WINNEN ROAPLIEDVERKIEZING

JEUGDPRINS MARTIJN DUN URSTE Jeugdprins Martijn van der Doelen is 11 jaar oud en zit in groep 7C van Het Baken in Oss bij meester Gerrit en juffrouw Babette. Martijn is lid van volleybalclub G’68, PSV-fan en lid van voetbalvereniging Nooit Gedacht, waar hij in de D3 speelt. Zijn ouders Hans en Marijke en ook zijn grote broers Jeroen (17) en Luuk (15) zijn apentrots op Martijn. Tot nu toe vierde Martijn altijd carnaval bij de matinees in ‘t Haasje en de feesttent en natuurlijk bezocht de nieuwbakken jeugdprins ook trouw alle Kwartjes- en Tienerbals! Martijn wordt vast een keigoeie jeugdprins. Het carnaval vieren zit ‘m in het bloed! JEUGDPRINSES JANNEKE DUN URSTE Prinses Janneke van Rooij is 10 jaar oud en zit in groep 7B van de Wissel bij juffrouw Rianne en Ineke. In haar vrije tijd voetbalt Janneke in de meisjes E1 bij Nooit Gedacht, is zij supporter van Ajax en lid van Scouting Geffen. Carnaval vieren deed Janneke al bij moeder Maninka in haar buik, die samen met papa Jan, erg actief is bij hofkapel De Pompzwengels. Janneke is al vanaf de heroprichting lid van de Jeugdraad en het was haar droom om ooit zelf eens jeugdprinses van het Rottenrijk te mogen zijn. In 2012 wordt die droom werkelijkheid! Ook Wieneke (9) is natuurlijk hartstikke trots met de uitverkiezing van grote zus Janneke tot Jeugdprinses!

(Carnavals)groepen, blaaskapellen en individuen deden een gooi naar de titel ‘beste carnavalslied van 2012’. De avond begon met het winnende lied van 2011 opgevoerd door de ‘Pompzwengels’. Vervolgens gaf de Raad van Elf een spetterend optreden waarbij het podium geheel gevuld stond, uiteraard zonder mededingen naar de prijzen. Daarna barste de strijd los tussen de deelnemers, waaronder de debutanten van dames 3, uiteindelijk mochten vijf deelnemers door naar de tweede ronde. Het niveau was uitzonderlijk hoog, niets was aan het toeval overgelaten. Gehuld in prachtige kostuums, spetterende muziek en met perfect in gestudeerde danspassen kwam de ene na de andere verrassing op het podium. De sfeer in de zaal was ontspannen en gezellig. In de pauzes wist DJ Roel Pels het publiek op te zwepen en voor te bereiden op de volgende act. Spreker Jan van Rooij zorgde ervoor dat alles ordelijk verliep en opende en sloot de geweldige avond. De jury onder leiding van Suzan Wiegers kreeg het moeilijk. Het publiek mocht stemmen voor de zaalprijswinnaar waarbij 3 favorieten naar voren kwamen, ‘Boets four flodders on the dance floor’, ‘Dames 3’ en ‘CV de Bierkruiers’,de jury ging in beraad voor het winnende lied. Uiteindelijk ging de grote wisselroap naar de dames van ‘CV de Bierkruiers’ met het lied Dans, Spring, Lach. Waarbij ze zich presenteerde als de dansmariekes voor de Prins en Adjudant. Op de muziek gemaakt door Rens van Wanrooij en de dans uitgewerkt door Evelyn van Wanrooij, maakte ze het winnende nummer. Maar ook de zaal stemde met een grote meerderheid voor de Bierkruiers en kregen daarom ook de zaalprijs. De tweede plaats was voor ‘de Leste Hoap’ Wim van Herpen vergezeld door zijn dames met het nummer ‘Hoe vat ik da nou oan’. Als derde eindigde ‘cv de Kruipers’ met hun nummer ‘Broodje ei’. Prins Alphons en adjudant Karel reikte de prijzen uit en gaven aan dat ze het geweldig zouden vinden als de dames van de bierkruiers samen hun een feestje gaan maken van carnaval 2012.

Meer informatie en foto’s op www.rottenrijk.nl 26


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 28

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Oude-renwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderen-adviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.