Torenklanken 2022 - nr 03

Page 1

60e jaargang | nummer 3 | februari 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.000 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

EEN BOOM VOOR JUBILEREND TORENKLANKEN Vanuit het bestuur van het Arboretum kwam het idee om een boom te schenken aan het Jubilerende Torenklanken. De redactie en bestuur van Torenklanken reageerde enthousiast en daarmee vonden wij de juiste voedingsbodem. Zaterdag 19 februari ’s middags drie uur plant het Arboretum en Natuurbeleving Geffen samen met de redactie en bestuur van Torenklanken en hopelijk vele Geffenaren, onder muzikale begeleiding van WIK een Cercidiphyllum japonicum een park- en laan- boom met de roepnaam Katsuraboom! Een boom waarvan de blaadjes straks symbolisch staan voor het aantal torenklanken van de afgelopen jaren en door de groei de komende jaren komen er steeds meer blaadjes bij, synoniem voor de toekomst van het Geffense blad. 60 jaar Torenklanken, honderden uitgaven. Een breed scala aan adverteerders en nog meer schrijvers van al die stukjes en weetjes. Een van de pilaren onder de verbinding in Geffen, ook voor hen gaat deze boom symbolisch de grond in. Wij heffen graag op 19 februari om drie uur met u het glas, uiteraard een torenbier, op dit prachtige jubileum en de toekomst van het Blad. Wij houden ons die dag aan de dan geldende Corona regels. Bestuur Arboretum en Natuurbeleving Geffen

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

HELP MEE GEFFEN TE FOTOGRAFEREN! Heemkundewerkgroep Vladerack wil op dinsdag 22 februari a.s. graag het alledaagse leven in Geffen op beeld vastleggen. In het archief van de heemkunde zijn veel foto’s te vinden van speciale momenten, verjaardagen, bruiloften en officiële openingen. Maar wanneer wordt het gewone leven in beeld gebracht? Zijn deze beelden niet veel belangrijker om te koesteren? In het verleden hebben we al twee keer, op dagen met een speciale datum foto’s in Geffen gemaakt. En wel op 20-02-2002 (datum omkeerbaar) en op 20-12-2012 (2x 2012). Aanstaande dinsdag 22-02-2022 is wederom zo’n datum. Dit keer willen we alle Geffenaren vragen om foto’s te maken, gewoon met je mobieltje. Zie je iets leuks? Valt je iets op? Even klikken en mailen naar de heemkunde! Natuurlijk wel even toestemming vragen als je personen fotografeert…! Het zou bovendien fijn zijn als je meteen de naam of namen aan ons doorgeeft van diegenen die op de foto’s staan. Je kunt de foto’s mailen naar: fotodag2022@gmail.com Hopelijk doet u mee! Heemkundewerkgroep Vladerack

KOPY INLEVEREN VOOR:

21 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 18 febr. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 20 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP 1e jaargetijde voor Bertha van der Rijt - van de Kamp, namens de parochie 1e jaargetijde voor Adriaan van Zandvoort, namens de parochie vr. 25 febr. 19.00 u. avondmis in de kapel vr. 25 febr. 19.30 u. carnavalsviering in de kerk (onder voorbehoud) zo. 27 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde voor Martien Romme, namens de parochie 1e jaargetijde voor Adriaan van Zandvoort wo.02 maart 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. PP vr. 04 maart 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK (koffie na afloop) zo. 06 maart 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK DIAKEN HANS VAN BEMMEL Medio juni zal Diaken Hans van Bemmel op de pastorie in Vinkel gaan wonen. Hij assisteert in het pastorale werk in de parochie De Goede Herder en is daarnaast bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen Den Bosch Zijn functie als roepingenbroeder heeft hij 20 jaar met veel plezier gedaan. Ook in deze moeilijke coronatijd was dat succesvol. Nu wil hij dat stokje graag overdragen

aan een jongere medebroeder. Het klooster in Nijmegen waar hij nu woont, wordt gesloten en als gardiaan heeft hij allereerst de taak om de broeders te begeleiden naar een andere woonplaats. Als er zieken zijn, die graag bezoek ontvangen vanuit de parochie, dan mogen zij, of de familie, altijd een beroep doen, op diaken Hans van Bemmel. Op woensdag is hij beschikbaar voor Geffen en Vinkel. Tel. nr. 06-12 94 62 65. VORMSEL 2022 De vormselvoorbereiding is gestart. De Vormselvieringen in parochie De Goede Herder door vormheer deken F. Ouwens zijn op 14 mei 2022 in de kerk van Nistelrode voor de vormelingen uit Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch en op 4 juni 2022 om 19.00 uur in de kerk van Nuland voor de vormelingen uit Geffen, Nuland en Vinkel. KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. 3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 23 februari 14.00 – 15.30 uur voorbereidingsmiddag. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur -12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. GLAS-IN-LOODRAMEN OP FOTO In de bovenzaal / repetitielokaal van onze koren van Het Oude Klooster zijn twee afbeeldingen geplaatst van glasin-loodramen uit onze kerk. Op de afbeeldingen ziet u: de verschijning van het Heilig Hart aan de kloosterlinge Margaretha-Maria Alacoque en de bruiloft in Kana. Met dank aan het bestuur van Stichting Het Oude Klooster, Wihabo, Toon Schuurmans en Rien van Wanrooij.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

De mooiste momenten buiten.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

5


ROND DE DORPSPOMP

nr 562

Voor het eerst op 6 februari weer in café Govers en onderweg getrakteerd op stevige regen en dat ook na vertrek. Maar tussenin een goeie Stamtafelbijeenkomst, onder leiding van Karin die de touwtjes stevig en bekwaam in handen houdt. Twee gasten maken het ook mee. Over CPO en ’t Veld Onze gasten zijn Luuk van Bergen en Glenn van der Biezen, deelnemers aan een eigen CPO-project. Dat heeft betrekking op eigen woningbouw op een apart terreindeel binnen het bestemmingsplan ’t Veld. Er is een bouwterrein met 15 kavels voor hun plan gereserveerd. Zij zijn bij de Stamtafel uitgenodigd om het hoe en waarom toe te lichten. CPO is de afkorting van Collectief Particulier Opdracht-

geverschap en houdt in -kort gezegd- dat de toekomstige bewoners van het gebied met elkaar opdrachtgever en individueel verantwoordelijk zijn voor de bouw van een eigen huis. Zij dragen tezamen de verantwoordelijkheid vergelijkbaar met die van een bouwprojectontwikkelaar. Verder bepalen ze onderling hun plekje op het terrein. Deze wijze van bouwplanning is in Geffen nieuw want in de openbare informatieavond van 22 december jl. over ’t Veld is er voor het eerst publiekelijk over gesproken. Het gaat bij CPO om een betrekkelijk nieuw fenomeen dat landelijk toenemende populariteit krijgt, vooral door de huidige problemen in de woningbouw en -markt. Daarom heeft de Stamtafel aan deze deelnemers verzocht om hun plan en gebezigde stappen toe te lichten. CPO “t Veld” wordt gevormd door uitsluitend Geffense jongeren die starterswoningen voor zichzelf wensen en die tegen betaalbare kosten willen bouwen. Begin 2021 heeft de gemeente een enquête verstuurd naar de inwoners van Geffen. De aankondiging van de nieuwe woonwijk ’t Veld wekte de nieuwsgierigheid van de initiatiefnemers om contact op te nemen met de gemeente voor meer informatie over startersmogelijk-

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


heden. Dit heeft geleid tot meerdere overleggen met de gemeente waarbij in de loop van de tijd het idee van een CPO-traject is ontstaan en de groep met deelnemers zich heeft gevormd. Daardoor is ook de gewenste status van rechtspersoon bereikt en is uiteindelijk een terrein voor 15 kavels in het bestemmingsplan aan de CPO toegewezen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen en het gezamenlijke plan. Verder zijn er met de gemeente werkafspraken gemaakt en daarmee zullen ongetwijfeld situaties van creatieve samenwerking ontstaan. Kortom: deelnemers bepalen een hoop zelf. De exacte uitwerking van het plan moet nog beginnen. Het gaat om starterswoningen en men zal dus niet levenslang in zijn huis blijven wonen. Men hoopt de bouw uiterlijk in de eerste helft van 2024 afgerond te kunnen hebben. Nu moet nog eerst het bestemmingsplan onherroepelijk worden en een omgevingsvergunning worden verleend alvorens de spade de grond in mag. Intussen hebben zich nieuwe kandidaten gemeld; die worden vooralsnog op een wachtlijst geplaatst en kunnen aan de beurt komen als een huidige deelnemer zich zou terugtrekken. Wij wensen de groep heel veel succes! Oss-West De gemeente Oss wil in de komende 15 jaar circa 8000 nieuwe woningen bouwen. De eerste fase van de uitvoering van het plan is de bouw van circa 3000 woningen aan de westzijde van Oss. Op 3 februari is daarover online een informatieavond geweest waarvoor de zakelijke wereld en belangengroeperingen werden uitgenodigd om suggesties aan te dragen over de soorten woningen die naar hun smaak het plan moeten vullen en over de invulling met voorzieningen zoals winkels en dienstverlenende bedrijven. Opvallend is dat niet op de komst van de gewone burger werd gerekend. De Stamtafel was er ook niet bij maar voorziet dat de realisatie van het plan voor Geffen nieuwe problemen oplevert. 3000 woningen betekent toch gauw zo’n 5000 inwoners, ofwel een gebied met net zoveel inwoners als die van heel Geffen. Zoveel woningen bouwen, dat zou best kunnen. Maar dat betekent ook veel toenemend verkeer van allerlei soorten naar en van dat gebied, terwijl de toestand en capaciteit van wegen in het omringende gebied op z’n zachtst gezegd veel te wensen over laat. De uitspraken die er tot nu toe van gemeentezijde over mogelijke aanpassing zijn gedaan zijn niet bemoedigend. De bewoners en bedrijven moeten straks een goede mogelijkheid hebben om, simpel uitgedrukt, vanuit hun wijk bijvoorbeeld de A59 via een behoorlijke weg te bereiken, vice versa. Dat is thans een probleem want wegen en straten van de stad Oss zijn aan de westelijke zijde niet op grotere verkeersstromen berekend

en kunnen dat ook niet zo maar worden. Ook is geen van de huidige verbindingswegen elders in het naburige poldergebied geschikt voor veel meer verkeer. Nu al wordt terecht geklaagd over bijvoorbeeld vrachtauto’s die op die wegen hier en daar de bermen verwoesten als ze moeten uitwijken voor tegemoetkomend verkeer. Regen en regenplassen op de weg maken bovendien dat vrachtauto’s op verschillende trajecten ook nogal eens naar en in de berm glijden.Verder zijn er diverse onveilige wegkruisingen. Die problematiek kan door het plan Oss-West alleen maar erger worden en alleen worden opgelost met een vernieuwde infrastructuur. Dus ruime, nieuw wegverbindingen en niet alleen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Als er geen rigoureuze verbeteringen plaatsvinden krijgt Geffen links- of rechtsom te maken met verkeersinfarcten en niet alleen door sluipverkeer. Papendijk en Heesterseweg kunnen die overlast niet aan, evenmin als de Heihoeksingel in Oss dat kan. Opstoppingen bij een spoorwegovergang verergeren de zaak. Het plan Oss-West behoeft dan ook ergens in het westelijk randgebied tussen Oss en Geffen over de weg een nieuwe verbinding noord-zuid, net zoals de N329 (Megensebaan c.s.) aan de oostzijde van Oss in een behoefte voorziet. Zijn deze opmerkingen te vroeg? Nee, met de verdere voortgang van bestemmingsplan Oss-West moet tegelijk ook voor de wegenstructuur een afdoende oplossing op tafel komen. Die zal niet eenvoudig zijn, maar wel gewenst. Voor de Dorpsraad zien wij hierin een (nieuw?) probleem ter behandeling vanuit een Geffens perspectief. Carnaval De stichting Rottenrijk is in beraad over een eventueel Rottenrijks Carnaval 2.0 en wil zo snel mogelijk van zich laten horen wat er wel en wat er in de komende weken niet kan doorgaan. Vooralsnog is er een programma gereed voor de vrijdagavond, zaterdag en zondag in het carnavalsweekend maar het doorgaan ervan blijft afhankelijk van coronaregels, zoals die voor die periode zullen gelden. Er worden al plannen uitgewerkt om zo nodig en zo mogelijk met bepaalde programma-onderdelen naar een later tijdstip in dit jaar uit te wijken. Wij bevelen aan om bij een mogelijke keuze tussen het bezoek aan een evenement in ons dorp dat gelijktijdig is met een evenement daarbuiten de voorkeur te geven aan deelname aan het Rottenrijkse feestje. Dat is ook prettig voor onze lokale horeca die al te lang ernstig te lijden heeft gehad van de lock down beperkingen. Dichtbij is dichtbij en je promillage speelt dan ook geen rol als je de auto thuis laat. De meest recente informatie is te vinden op de site van het Rottenrijk. 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


Ten slotte - De gemeenteraadsverkiezingen naderen, reden waarom we bij de volgende Stamtafel op 20 februari enkele nieuwe raadsleden uit het Geffense verwachten om deel te nemen aan het Geffens verkiezingsdebat. Om 10:30 uur, café Govers. - Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn de verkiezingsdagen. Op 14 en 15 maart alleen in de Koppellinck, op 16 maart ook in café zaal ‘t Haasje. Elke dag vanaf 07:30 uur tot 21:00 uur. Of er ook kan worden gestemd in een mobiel stemkantoor, waar en op welk moment, wordt pas later bekend.

60 JARIG BESTAAN VAN TORENKLANKEN Geachte redactie, Hartelijk Gefeliciteerd met het 60 jarig bestaan van ons mooie Dorpsblad Torenklanken. Een blad dat ik nog steeds met veel plezier lees. Als ik terug denk aan de vele jaren dat ik heb meegewerkt aan het voort bestaan van Torenklanken geeft mij dit nog steeds een warm gevoel. Elke twee weken werd de copy getypt en de Torenklanken in elkaar gezet. Op woensdagavond was het plakavond, dat was een avondvullend gebeuren. Door enkele leden werd er geplakt en geknipt. De ene week was er te veel copy, en de andere week kwamen we copy te kort. Dan was het improviseren wat moet er op de lege pagina? Het werd dan zoeken naar bij voorbeeld een gedicht of een kleurplaat. Maar dat was niet altijd voor handen. Er was geen computer om vlug iets te zoeken. Oude tijdschriften kwamen dan op tafel, en het was zoeken om iets geschikt te vinden. De onderwerpen De Dorpspomp en in Memoriam ware veel gelezen artikelen. Deze werden in die tijd geschreven door Theo Prinssen. Ook de adverteerders die met hun advertenties Torenklanken steunden werden jaarlijks bezocht voor weer een bijdrage voor het volgende jaar. Er waren in het buitengebied van Geffen en ook in buitenland die graag De Torenklanken wilden ontvangen. Dus werden de abonnementen maandelijks verstuurd. En dan te bedenken dat dit al 60 jaar wordt verzorgd door vrijwilligers. In 2006 deed de computer zijn intrede voor Torenklanken, de copy werd zoveel mogelijk online aangeboden. André Schuurmans verzorgde voortaan de Torenklanken. Dus er werd niet meer getypt en geplakt. Na 25 jaar werd ik “werkeloos’’. Het was een mooie en een heel gezellige tijd. Ik wens de redactie van De Torenklanken nog veel succes in de komende jaren. Groeten Tinie van Wanrooij

DANKBETUIGING PIET ROMME heeft zijn bestemming bereikt … Zo zei hij dat zelf, bij het betrekken van de nieuwe woning van Door en Piet aan het Dorpsplein. Slechts een week heeft hij daarvan kunnen genieten. Graag willen wij onze dank uitspreken voor de zorg en aandacht die wij mochten ontvangen tijdens zijn ziekte gedurende de laatste drie jaren. Dank aan Interzorg Rosmalen, Interzorg Ruwaard Oss, Huisartsen van Huisartsenpraktijk Geffen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar zeker ook dank voor de vele bezoeken van (schoon)broers en (schoon)zussen, familie, vrienden en kennissen. Geffen kon afscheid nemen van Piet, op zijn laatste rit langs de woning van kleindochter Janick, het ouderlijk huis in de Veldstraat, waar kleinzoon Perry zal gaan wonen, de woningen van Arina en Wilma en Wim, met een stop bij De Gouden Leeuw - altijd nog ‘De Rom’ genoemd -, waar neven en nichten, vrienden en bekenden een laatste groet brachten. Dank daarvoor, evenals voor de meer dan 200 kaarten die we mochten ontvangen. Dat heeft ons goed gedaan. Namens Door Romme, Arina, Wilma & Wim, Perry & Jill, Janick & Randy.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Bart Hoeben, 41 jaar, hij woont in de Schouw 1. Een herinnering aan Geffen, Een echt levendig en sociaal Brabants dorp, met vele gezellige en leuke mensen, plekken en evenementen.Als 15-jarige voelde ik me snel welkom in Geffen. 2. Dit zou anders moeten. Sporthal De Geer zou naar de Biescamp moeten worden verplaatst met een nieuwe multifunctioneel sportpark voor veel meer verenigingen die daar samenwerken. Op de plek van De Geer zouden er woonfaciliteiten voor senioren moeten komen zodat ook zij allemaal in hun geliefde Geffen kunnen blijven wonen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het arboretum is een aanwinst voor Geffen, maar mag nog doorontwikkeld worden als groene recreatiemogelijkheid. 4. Een mooi mens René van Erp, die uit de Bredeweg. Ondanks tegenslag blijft hij een gezellig en optimistisch persoon. Een voorbeeld voor velen door niet te denken wat je niet kunt, maar juist te denken wat je wel kunt bijdragen aan het dorp.

6. De leukste club Het zou raar zijn als je zo veel tijd doorbrengt bij Nooit Gedacht dat ik dit niet de leukste club zou vinden. Maar het is echt voor jong en oud een leuke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. 7. Ons visitekaartje, Effe noar Geffe. Tot in de verre omgeving bekend. Maar ook Nooit Gedacht met natuurlijk Ruud van Nistelrooij als oud-lid en een grote succesvolle vrouwenafdeling hoor ik noemen, als je zegt dat je uit Geffen komt. 8. Bewondering voor vrijwilligers, hoe klein de bijdrage ook is. Iedereen kan iets doen. En veel verenigingen en andere initiatieven hebben vrijwilligers nodig om ons dorp levendig te houden. Dus doe mee. 9. Geffen is voor mij waar ik mij thuis voel! Niet mijn geboortegrond maar ik voel me wel Geffenaar. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: het verbeteren van ontspanningsactiviteiten en sociale faciliteiten voor ouderen, zij hebben Geffen mede gemaakt tot het leuke Brabantse dorp wat het nu vandaag de dag is. Dus zij verdienen alle aandacht. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

5. Jammer dat... Geffenaren niet altijd in Geffen kunnen blijven wonen door een te kort aan betaalbare woningen. Hopelijk zorgt het Geffens veld voor een kleine ommekeer.

11


HET OUDE KLOOSTER BRUIST

voldoende en zijn hierdoor afhankelijk geworden van hun kinderen of anderen.

We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit.

Dit is waar ComputerHelpDesk u graag van dienst wil zijn door u op dit digitale gebied ondersteuning te geven. Deze hulp en/of begeleiding kan heel divers zijn; b.v. bij; - hulp bij het gebruik apparatuur om meer zelfverzekerd te zijn!, - uw vragen /problemen m.b.t. de pc, laptop, tablet of mobiele telefoon, - of wel het gebruik van internet, - het beeldbellen met de kinderen/kleinkinderen, - het opvragen van gemeentelijke gegevens of van overheid is/wordt steeds belangrijker, - opmaken van e-mail en het versturen, al of niet samen met een foto, - inwinnen van inlichtingen of het doen van een aanmelding, - bekijken en vergelijken van artikelen voor een eventuele aankoop, - het maken van foto’s, bewaren of versturen met de mobiel of tablet, - het downloaden en installeren van apps op je tablet of mobiel, - het schrijven van een brief, - het opstellen van een adressenbestand, enz. Voor nadere info of aanmelding, bel dan Albert van Santvoort, tel. 073-5322141 of 06-15124657 of kom op de bovengenoemde tijden gewoon even bij Het Oude Klooster binnen lopen.

ComputerHelpDesk Geffen De ComputerHelpDesk is een activiteit van de KBO afdeling Geffen en is ter ondersteuning voor haar leden op digitaal gebied. Denk hierbij aan het gebruik van bijvoorbeeld de personal computer (PC), mobiele telefoon of de tablet. De ComputerHelpDesk is gehuisvest in Het Oude Klooster en is daar beschikbaar op maandagmiddagen van 13.30 u. tot 16.30 u. De bezetting van ComputerHelpDesk bestaat uit drie enthousiaste (senior)vrijwilligers die graag met de computer omgaan en die met interesse de snelle ontwikkelingen op het digitaal terrein proberen te volgen. Zo hebben ze een wat brede kennis en ervaring in het gebruik van de verschillende hardware(apparatuur) en de toepassingen hierop. Zij willen hun opgedane ervaringen graag en belangeloos met u delen. De drie vrijwilligers zijn;Tonnie van Erp, Jan Ceelen en Albert van Santvoort. Snelle ontwikkeling. Pas in de jaren na 1980 is het gebruik van de computer voor de particulieren op gang gekomen, omdat het apparatuur aanmerkelijker handzamer en betaalbaar werd voor de belangstellenden. De aankoop van de beschikbare opstellingen, toen nog een vrij simpele vorm, werd vaak gesubsidieerd door de bedrijven (het personeel kon zich bekwamen) of werd door de personeelsvereniging met een gezamenlijke aankoop gestimuleerd. In het jaar 1993 werd het gebruik van internet opengesteld voor de bedrijven en particulieren en gaf een explosieve verruiming van digitale toepassingsmogelijkheden. Deze digitalisering is overal in onze maatschappij een onontkoombare beweging geworden, omdat de snelheid van het berichtenverkeer ongekend is en afstand niet meer belangrijk. De digitale mogelijkheden werden danig uitgebreid in het programmatuur en aangeboden in grote verscheidenheid van apparaten. Hier maar eens te denken aan onze huidige computers, laptops, tablets en smartphone en deze ontwikkeling zal in de toekomst nog veel verder gaan. We hebben dit recentelijk, tijdens de periode van corona, nog ervaren, omdat de winkels werden gesloten en we meer aan huis gebonden waren, ter vermijding van contacten, is het gebruik van de digitale mogelijkheden veel intensiever geworden. We zijn veel meer online gaan doen. Voor veel senioren is deze ontwikkeling nog moeilijk omdat ze op deze snelle verandering niet tijdig konden inspelen. Hiervoor is bij vele ouderen de zelfredzaamheid niet 12


NIEUWS VAN KOM D’R IN

voorkeur via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@ gmail.com We nemen dan contact met je op. Voor informatie of aanmelding kun je ook terecht bij: Marianne Draad tel.: 0612135691

De nieuwe toegang tot Kom d’r in is gemaakt! Jammer genoeg is het nog steeds niet duidelijk wanneer alles klaar is. De coronabesmettingen blijven maar oplopen, maar gelukkig worden de meeste mensen er niet erg ziek van en blijven de ziekenhuisopnamen binnen de perken. Rond de tijd dat deze Torenklanken uitkomt is het volgende weeg moment van het kabinet over de corona maatregelen. We weten dan of dat consequenties heeft voor ons rooster.Via Geffen.nl zullen we dat eventueel aanpassen. De wereldproeverij en het sjoelen worden uitgesteld tot maart. Omdat we nog geen reactie hebben ontvangen op onze oproep in de vorige Torenklanken, plaatsen we die nogmaals.We kunnen onze inloop activiteiten alleen uitbreiden als we voldoende gastvrouwen/ heren hebben! Wie wil ons daarbij helpen? Nadat de verbouwing van de Koppellinck klaar is en we een nieuwe ingang hebben, gaan we ook op de maandag- en donderdagochtend open voor een gezellig kopje koffie en een praatje. Iedereen die behoefte heeft aan gezelligheid is welkom, jong en oud! Is er behoefte om samen iets te doen, dan is dat ook mogelijk! Dinsdagochtend, vrijdagochtend en zondagmiddag blijft het gewoon zoals het was, warm en gezellig.

HULP GEZOCHT!! Ben jij 14 jaar of ouder, en in de gelegenheid om op donderdagmiddag, tegen een vergoeding, van 17.00 -18.00 te ondersteunen bij onze turngroep? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor info of aanmelden neem contact op met Esther Westerlaken 06-46341652 of stuur een bericht naar gym.ver.geffen@gmail.com

We willen een ieder uitnodigen om binnen te lopen. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie klaar. We hebben al een groep enthousiaste vrijwilligers, maar nieuwe mensen zijn heel welkom, omdat we straks bijna alle dagen open willen zijn. We zijn dus op zoek naar gastvrouwen of gastheren, die een ochtend in de week of één keer in de twee weken de mensen welkom heten, een praatje maken en ze voorzien van koffie of thee. Je bent nooit alleen, streven is om altijd met twee gastvrouwen/ heren aanwezig te zijn. Lijkt het je gezellig, en weet je iemand, buurvrouw/man of vriend(in) of kennis, die dit ook best wel zou willen, dan kun je samen aanmelden, eventueel met je dag van

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

13


DE MARATHONLOPER VAN GEFFEN Heel soms als ik mijn rondje loop in de vroege ochtend, doemt er vanuit het duister een andere hardloper op. Ik groet hem als hij me met een misselijkmakende snelheid voorbij loopt en binnen no time uit het zicht verdwijnt. En dan te bedenken dat hij er dan al zo’n 20 kilometer op heeft zitten. Deze hardloper is onze eigen Patrick van Veghel. Ik ben nieuwsgierig naar zijn verhaal en vraag hem of hij erover wil vertellen. Een afspraak wordt gemaakt. Ik stel hem de vraag, “wat is nou jou drijfveer om marathons te gaan lopen”? Nou, zegt Patrick, dat begon 10 jaar geleden toen ik door mijn Engelse collega’s werd uitgedaagd om aan een survivaltocht mee te doen. Geloof me, zo’n survivaltocht op de Engelse manier is echt een ander verhaal. Ik schrok ervan toen ik hoorde wat het inhield: Je moest fit genoeg zijn om elke dag minimaal 20 km te fietsen, 10 km hard te lopen en om 10 km te kanoën. En dat 4 dagen achter elkaar. Ik schrok maar mijn competitiegevoel werd ook aangezet. Ik wilde wel mee doen maar dan wilde ik het ook goed doen. dus als een gek ben ik gaan trainen. Ik wilde mijn collega’s verslaan en dat is behoorlijk goed gelukt, vertelt Patrick met een lach.Vooral het hardlopen beviel me enorm goed. Ook na de survivaltocht ging ik door met trainen. Helaas ging het op een gegeven moment mis met mijn knie en moest ik een operatie ondergaan. Er volgde een herstelperiode maar daarna ben ik weer volop gaan trainen. Mijn doel was om een marathon te kunnen lopen. Na een half jaar trainen was het zover en liep ik mijn eerste marathon in Amsterdam in 3 uur en 44 minuten. Niet slecht voor een eerste keer, maar de tijd moest verbeterd worden vond ik. Er volgde nog vele marathons (gisteren mijn 74ste) en mijn tijd werd steeds sneller. Mijn werk was in Rotterdam of Den Haag en vaak reed ik voor de files uit naar mijn werk om, voor dat ik achter mijn bureau belandde, al een kilometer of 10 gelopen te kunnen hebben. Op mijn vraag of hij altijd graag heeft hardgelopen schiet hij in de lach. O God, nee! Vroeger als we bij een voetbaltraining voor straf een extra rondje om het veld moesten lopen dan baalde ik daar vreselijk van. Ik had vroeger echt een grafhekel aan hardlopen. Maar nu kan ik het niet meer uit mijn leven wegdenken.

14

Is het een verslaving? Vraag ik hem. Patrick kijkt naar zijn vrouw Sally die overtuigend ja zit te knikken. Ze zegt, het is misschien geen verslaving, maar als Patrick een paar dagen niet gelopen heeft dan is hij sneller geïrriteerd. Dan ben ik blij als hij weer gaat lopen. En hij weet altijd de vakanties of weekendjes weg zo af te stemmen dat er wel een marathonloop in de buurt is. Laatst nog stelde hij ons voor, “zullen we een weekendje naar Malaga gaan?” Waarop de kinderen Lisanne (15) en Niels (bijna 14) elkaar aankeken en zeiden. “Er zal daar wel weer een marathon zijn.” Patrick is goed in het combineren van vakanties, werk in het buitenland, en een marathon meepikken. Samen met zijn gezin heeft hij dan ook al heel wat plekken op deze aardbol bezocht. En heel wat avonturen heeft hij beleefd. Zo zag hij terwijl hij aan het hardlopen was in de Rocky Mountains in Canada, letterlijk beren op de weg. Een zwarte beer dook vlak voor hem op. Dat was even flink schrikken. Gelukkig had de beer totaal geen interesse voor die hardlopende mens uit Geffen. Van Brazilië liep hij over een brug naar Paraguay, daar een rondje van 10 km en weer terug. Dat leverde hem twee stempels in zijn paspoort op van verbaasde douanebeambten. In Australië liep hij 2 keer om de bekende Uluru rots heen. Dat was een halve marathon. Patrick loopt altijd zonder telefoon. In welk land hij ook is.Voor hij gaat lopen kijkt hij goed waar hij heen moet en prent de route in zijn hoofd. Echter in Pennsylvania/ Amerika ging het mis. Op een gegeven moment zou hij een brug over moeten, maar waar was dat ding? Uiteindelijk ging hij wel een brug over, maar kwam de herkenningspunten die hij in zijn hoofd had geprent, niet tegen. Hier moest hij toegeven dat hij behoorlijk van het padje was. Liftend moest hij uiteindelijk terug naar de camping. 15 kilometer was hij uit de richting gelopen. Ik vraag hem, Heb je nog een doel waar je naar toe wil werken. Ja zegt Patrick, heel graag wil ik mijn pr (persoonlijk record) nog verbeteren. Die staat nu op 2 uur 58 minuten en 02 seconden. Wie weet in Boston. Boston is the place to be om een marathon te lopen. 1 keer heeft hij al mee kunnen lopen in 2016, en ook dit jaar wil hij graag weer meelopen.


Maar ik vind het ook leuk om als pacer mee te lopen in een marathon. “Wat is dat nou weer” vraag ik. Dat is een iemand die het tempo bepaald. Dus ik zorg dat er bijvoorbeeld 3 uur en 30 min over de marathon gedaan wordt en andere hardlopers kunnen zich dan concentreren op mijn tempo. Een pacer wordt ook wel “de haas” genoemd. Ik heb dan een vlag op mijn rug. Zo kunnen ze me in de gaten houden. (Tis meer Follow the leader leader, zeg mar.) Ik zorg ervoor dat er zo vlak mogelijk gelopen wordt. Het leuke is dat ik als Haas ook het publiek langs de kant aan kan sporen om de hardlopers aan te moedigen. Dat geeft de lopers dan weer een boost waardoor ze zichzelf soms overtreffen. En dat geeft mij dan ook weer een goed gevoel. Patrick zegt, de sfeer onderling bij marathonlopers is altijd gemoedelijk en hartelijk. Iedereen loopt eigenlijk tegen zichzelf en is vooral bezig om zijn eigen record te verbeteren. Het wordt me wel duidelijk dat er nog honderden verhalen te vertellen vallen. Het leven van deze hardloper is niet bepaald saai. Maar het wordt tijd om afscheid te nemen. Ik bedank Patrick en Sally voor hun gastvrijheid en hun verhalen om vervolgens met nieuwe hardloopkennis (langzaam) terug naar huis te lopen.

SAVE THE DATE: ROEFELDAG GEFFEN Wanneer: Zaterdag 9 april van 13.30 tot 16.30 uur Locatie: Sportpark de Biescamp Op zaterdagmiddag 9 april van 13.30 tot 16.30 uur wordt de Roefeldag georganiseerd op sportpark de Biescamp. De Roefeldag wordt een actieve en informatieve middag voor de Geffense basisschooljeugd. Op deze middag kunnen zij geheel vrijblijvend kennismaken met alle actieve Geffense verenigingen en stichtingen. Er worden activiteiten en demonstraties verzorgd door o.a. Nooit Gedacht,TV de Vlijmd, Gymvereniging Geffen, Scouting, KPJ Go, De Zilverhoef, fanfare W.I.K., St Joris Gilde en Jeugdvakantiewerk. Ook Geffen.nl, EHBO, Effe noar Geffe, handbal Oss en het Rottenrijk zullen zich naar alle waarschijnlijkheid presenteren. De kinderen kunnen zich tijdens deze middag ook inschrijven voor gratis proeflessen bij de verenigingen of andere activiteiten die worden aangeboden. Uiteraard is de oudere jeugd en zijn ook ouders/verzorger, opa’s en oma’s, familie en vrienden tijdens de Roefeldag van harte welkom om te komen kijken en zich te laten informeren. Wellicht is er voor hen een passende vrijwilligersrol of andere functie waar vraag naar is binnen het Geffense verenigingsleven.

Wij zullen u o.a. via de Torenklanken en Geffen.nl op de hoogte houden van het programma en de deelnemersvoorwaarden van de Roefeldag. “Samenwerken voor, door en met de Geffense samenleving” De Roefeldag is een initiatief van Geffense verenigingen die sinds twee jaar de krachten hebben gebundeld. De verenigingen willen meer samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Hieruit is o.a. de werkgroep “activiteiten” ontstaan. Meer informatie? Mail dan naar: activiteitencommissiegeffen@gmail.com

PERSBERICHT

Primeur: Muifelbier op blik Het is een trend van de laatste jaren dat steeds meer Nederlands craft bier wordt afgevuld op blik. In plaats van de traditionele bierflessen wordt vaak gekozen voor het lichtere blik. Afvullen op blik heeft verschillende voordelen zoals verbeterde bierkwaliteit (lagere zuurstof gehaltes, geen invloed van licht), lagere transportkosten (blik is veel lichter dan glas) en verbeterde uitstraling (er is op blik meer ruimte voor mooie ontwerpen). De Osse Muifelbrouwerij brouwt al sinds 2007 de heerlijkste craft bieren. Dat doen ze zeer succesvol. Er zijn de laatste jaren verschillende prijzen gewonnen, onder andere met het quadrupel bier Zuster Agatha en met het herfstbier D’n Ossekop. Was Muifelbrouwerij altijd zeer succesvol met traditionele bierstijlen zoals blond, tripel en bockbier, de laatste tijd brouwen ze steeds vaker goede NEIPA’s, stouts en andere bijzondere biersoorten. Ook worden er regelmatig vatgerijpte bieren afgevuld waarbij de Muifelbieren langer dan een jaar op bijzondere houten vaten zijn gerijpt. Om aan de groeiende vraag naar craft bier op blik te voldoen, heeft Muifelbrouwerij nu voor het eerst op blik afgevuld. Er is een gloednieuw bier afgevuld: Nina’s Black Metal Black DIPA. Een donker bier van 8,5%, gebrouwen met verschillende donkere moutsoorten en stevig gehopt met de Amerikaanse hopsoorten Amarillo, Columbus en Sabro. Hoofdbrouwer Nina Adolfse: “Black DIPA (DIPA staat voor Double India Pale Ale) is mijn favoriete bierstijl, Sabro is mijn favoriete hop en ik luister in de brouwerij altijd keihard naar Black Metal muziek. Mijn favoriete Spotify playlist kun je scannen op het blikje. Ik ben super trots dat ik het afvullen op blik bij Muifel heb kunnen introduceren.” Het bier is te koop bij slijters en cafés. Links http://www.muifelbrouwerij.nl/

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


resultaten van het radar onderzoek in en buiten de Kerk, daarmee gaven wij u zicht op de eerste bevindingen.

Mark van der Doelen uit Geffen op kieslijst VDG Mark van der Doelen uit Geffen is door politieke partij ‘Voor De Gemeenschap’ kandidaat gesteld voor de verkiezingen op 16 maart. Van der Doelen is geplaatst op nummer 10 van de kieslijst. ‘Politiek moet ten dienste staan van de inwoners en dat kan het beste via een lokale partij als VDG’, aldus Mark Mark van der Doelen is 56 jaar en geboren en getogen Geffenaar. Hij is werkzaam in Arnhem als Business Area Director bij DEKRA Certification B.V.Via het jeugdwerk, Soos Happy Sound, is hij destijds het vrijwilligerswerk ingerold. Hij stond, eind jaren tachtig, aan de wieg van de lokale omroep Geffen, Nuland, Vinkel en is daar tot de opheffing, in 2014, actief geweest. Mark was ook 20 jaar lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maasdonk. De laatste jaren is Mark actief voor Goed Gevoel Geffen, zit in de ledenraad van Rabobank Oss Bernheze, is lid van de Rabobank adviesraad Energietransitie, penningmeester van MFC de Koppellinck en aangezetene van de Geffense Stamtafel. Sinds 2018 zit hij voor VDG in de gemeenteraad van Oss.‘Ik heb gekozen voor de VDG omdat de VDG een partij is waarvan ieder lid actief is in de lokale samenleving en daarmee de voelsprieten vormt voor de fractie!’.

De gemeente Oss heeft recent in overleg met de rijksdienst voor cultuur historisch erfgoed (RCE) besloten om nog niet over te gaan tot een aanvraag om in de kerk te mogen graven. Zij vinden de noodzaak nu niet aan de orde. Wel staan de gemeente en de RCE positief tegenover een initiatief om de bestaande gegevens van de kerk bij elkaar te zetten in de vorm van een publicatie door middel van een cultuurhistorische analyse en een 3D reconstructie van de Maria Magdalena kerk. Inmiddels hebben wij voor de analyse en de 3D reconstructie offertes ontvangen. Wij begroten circa 17.500 euro nodig te hebben om de onderzoeken en de publicatie inderdaad te verwezenlijken. De gemeente steunt ons door de cultuurhistorische analyse voor haar rekening te laten uitvoeren. Voor Geffen en de historische verslaglegging een opsteker. Voor de resterende financiering doen we aanvragen bij verschillende andere instanties en wij hopen dat in de loop van 2022 inderdaad met de onderzoeken kan worden gestart.Wij starten alleen als het begrootte bedrag ook inderdaad is gedekt met aanwezig geld. Namens het enthousiaste Team van vrijwilligers Harry Peters

VERVOLG VERSLAG OVER DE BOUWHISTORIE VAN DE MARIA MAGDALENA KERK Beste Geffenaren, Het laatste kwartaal van vorig jaar hebben wij u, via de nu jubilerende Torenklanken, ingelicht over de eerste

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (77) Thema: Zoeken naar een verborgen God. In mijn vorige schrijven, was de vraag: waar ben je God, als jij het als mens heel moeilijk hebt. Gelukkig zijn er mensen die aangegeven en jouw toezeggen, houdt de moed er in. Kerkhistoricus Andre Roés, bemoedigede mij daar in, als ik zijn stukken lees over een “levende traditie’’. Het volgende herken u misschien ook. Jantje en Pietje die verstoppertje spelen. Jantje verstopt zich goed en wachtte tot Pietje hem opzocht. Toen hij lang gewacht had, kwam hij uit zijn schuilplaats; maar Pietje was nergens te zien. Nu bemerkte Jantje dat deze van het begin af niet naar hem had gezocht. Daarom barstte hij in tranen uit, kwam huilend de kamer van opa binnengehold en beklaagde zich over zijn slechte speelvriendje. Toen spraak opa tot Jantje onverwacht, of niet onverwacht: Zo spreekt God ook. Ik verstop mij, maar niemand wil mij zoeken.“Een aspect van God, zegt het verhaal, is dat God verborgen is. Hij is veraf en dichtbij. Hij verbergt zich en wil gezocht worden. Verlangen. Alleen ons verlangen verplicht een God in de hemel naar ons af te dalen, zegt Simone Weil (FransJoodse filosofe en Mystica). “Hij komt slechts tot hen, die Hem vragen te komen.” Hij is er, Hij openbaart zich, Hij heeft Abraham geroepen, Hij heeft gesproken op de Sinaï, Hij is in Bethlehem naar ons toegekomen. Hij kwam uit zijn schuilplaats. Hij wil dat wij antwoorden. De mens is een schepsel waarin het verlangen naar God is neergelegd. De drie koningen zochten Hem, in een lange barre reis, zonder precies te weten waar en wie Hij was. Zij volgden een ster, eigenlijk een stem in zichzelf. Je kunt die stem negeren, leven alsof God niet bestaat. Je kunt Gods stem tot zwijgen brengen. God heeft ooit tot ons gesproken, zei de “atheïst” Jean-Paul Sartre, maar wij hebben Hem in het universum van de mens niet meer nodig. Maar God kun je niet zomaar het zwijgen opleggen. God blijft, hoe zacht en discreet ook, op zijn eigen wijze spreken, ook in het rumoer van onze tijd, tussen de schrille tonen van twijfel, wetenschappelijk debat, hoon, hoogmoed en onverschilligheid, en in de chaos van de vele valse Godsbeelden. God is veraf, in de hemel, maar overal in de wereld zijn er “sporen van God”, zegt paus Benedictus. God is mens geworden.“In God is een Ik en een Jij. De geheimvolle God is geen oneindige eenzaamheid; hij is een gebeurtenis van Liefde.” Hij komt dus nabij, wordt hier gezegd. God heeft een naam, en roept ons bij naam. Hij is een persoon, Hij heeft een gezicht, een hart, en zoekt ons aangezicht, ons hart. Een naam betekent “geroepen kunnen worden”, het veronderstelt gemeenschap, intimiteit. Ook als God er niet lijkt te zijn, toch spreekt Hij. Hij spreekt, zegt paus Benedictus, door vrienden, gebeurtenissen, ook door mislukkingen. Hij kan ons zacht ‘aanstoten”, aanwijzingen geven. Hij komt steeds weer op ons toe, door mensen waarin Hij

zichtbaar wordt, door zijn woord, in de sacramenten, vooral in de liturgie van de Kerk, in haar gebeden. Hij is met zijn Liefde begonnen, zegt Benedictus, Hij had ons als eerste lief. “Daarom kunnen we ook met liefde antwoorden. Aan ons de uitdaging om dit te durven te doen. Onze maatschappij dreigt steeds meer te verruwen, we dreigen een hard volk te worden. Durven wij Gods liefde opnieuw weer uit te dragen. We hebben het nodig, de tijd zal het leren. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994 -2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

TOPSCORERS ALLERTIJDEN NOOIT-GEDACHT 1 Het is een leuke puzzel om de doelpuntenmakers van Nooit Gedacht 1 op te zoeken. Rien Damen heeft al veel krantenknipsels van fanatieke ‘uitknippers’ en fotoboeken van voetbalminnende ‘plakkers’, doorgespit. Daarbij heeft Rien al veel topscorers opgespoord. Maar hij wil zijn lange lijst volledig maken. Een aantal jaartallen ontbreekt nog aan zijn lange lijst. Wie heeft er nog relevante informatie over doelpuntenmakers van seizoen 1993-1994 en de jaren ‘50 en ’60! Laat het Rien weten! E-mail: voetbalgeffen@ziggo.nl of bel naar Rien Damen: tel. nr. 06-21506761 Rectificatie: in Torenklanken nr. 2 stond een foutief telefoonnummer, de laatste cijfers 22 moeten er niet achter. Onderstaand vindt u de update van 04-02-2022 van de eerste 11 Topscorers Allertijden Nooit Gedacht 1: 1. Nico Rovers 154 2. Tiny van Nistelrooij 83 3. Michael van den Heuvel* 71 4. Stefan Hommeles 70 5. Cor van Wanrooij 66 6. Perry van Herpen* 56 7. Jon van Mourik 50 8. Dick Moll van Charante 44 9. Ton van Tuijl 43 10. Ton van der Cruijsen 42 11. Ad van Zutphen 42 *Actief in selectie

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


HOE MAAK JIJ JE “VOETAFDRUK” OP DE AARDE KLEINER? De aarde als bron van leven, raakt langzaamaan uitgeput omdat we meer gebruiken dan het kan leveren. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de aarde opwarmt, de zeespiegel stijgt, natuurrampen ontstaan en dieren en planten zich moeten aanpassen of uitsterven. Elk mens levert hier in meer of minder mate een bijdrage aan. Ieders persoonlijke gebruik van de aarde wordt ook wel de “ecologische voetafdruk” genoemd.

Test ook jouw ecologische voetafdruk: https://voetafdruktest.wwf.nl Uiteraard zijn de zorgen over onze aardbol en de oplossingen hiervoor niet alleen een internationale of politieke aangelegenheid. Het raakt óns, onze kinderen, straks hun kinderen en zo verder ... Er wordt gelukkig al heel veel gedaan om de ontstane problemen te lijf te gaan en zuiniger om te springen met onze energiebronnen. Denk aan betere isolatie van huizen, het gebruik van zonnepanelen, het plaatsen van windmolens, het scheiden van afval, kringloopwinkels... Laten we eens kijken naar onze eigen mogelijkheden! Hoe lever jij een (kleine) bijdrage om het milieu minder te belasten en wil je dit met ons delen?! Heb jij één leuke tip of gewoonte als het gaat om besparing van energie, gebruik van voeding, vervoer, kleding, hoe ga ik op vakantie, waar speel ik mee etc. etc.? Deel dit dan met ons! Je kunt dit al dan niet anoniem doen, en het is ook leuk als je bijvoorbeeld een fotootje of leuke tekening erbij doet van jouw tip en vertelt wat jou drijft. Als je enthousiast bent geworden mag je natuurlijk ook meer inzendingen doen! Voorbeeld: Mijn eco-tip van de week is: De lege broodzakken van de bakker kunnen als zakje dienen voor het toilet prullenbakje. Stevig en past precies! Afbeelding:

Ik doe dit, want... /Dit lukt mij, omdat.... het bespaart mij kosten voor plastic vuilniszakjes en ik help de plastic afvalberg te verkleinen Stuur jouw inzending naar: torenklanken@geffen. nl of stop het in de bus bij Acaciastraat 14, dan kan het in één van de volgende Torenklanken geplaatst worden. https://www.youtube.com/watch?v=i4bUjZkgr7s (animatiefilmpje)

PERSBERICHT Hulp bij verduurzamen voor VvE’s in gemeente Oss Woensdag 23 februari om 19.00 uur is er voor VvE’s in gemeente Oss een online bijeenkomst van het VvE Transitie Centrum Brabant. Steeds meer inwoners van gemeente Oss kiezen ervoor om hun woning te verduurzamen. Hierdoor woon je prettiger en gebruik je minder energie. Gemeente Oss weet hoe ingewikkeld dit kan zijn voor VvE’s. Daarom is daar nu specifieke hulp voor. VvE Transitie Centrum Brabant In Noord-Brabant is een project gestart om VvE’s te ondersteunen bij de verduurzaming. Gemeente Oss heeft samen met andere gemeenten,VvE-beheerders en VvE Belang het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB) opgericht. De komende jaren kunnen VvE’s bij dit centrum advies en begeleiding krijgen bij het verduurzamen van het wooncomplex. Bij het VvE Transitiecentrum Brabant zitten adviseurs die weten welke informatie u nodig heeft op gebied van duurzaamheidsmaatregelen, juridische- en financiële zaken. Meer weten? Kom naar de online informatiebijeenkomst! Tijdens de online informatiebijeenkomst op woensdag 23 februari is er de kans om kennis te maken met het VTCB. De gemeente, Vve Belang en het Nationaal Warmtefonds zijn aanwezig en geven informatie over de plannen en de rol van de gemeente, het proces van verduurzamen, juridische zaken en financiën. VvE’s ontvangen deze week een brief met de uitnodiging en programma. Heb je de brief niet ontvangen en wil je er toch bij zijn? Neem contact op met het VvE Transitiecentrum Brabant: 085 237 74 44. Of stuur hen een mail via: info@vtcb.nl. Het programma staat ook op www.vtcb.nl. De gemeente Oss is een Global Goals Gemeente.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 69 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Corona Op het werk en in Geffen een record aantal besmettingen, maar gelukkig maakt #omikron minder ziek. Dus minder opnames in het ziekenhuis. Gelukkig kunnen we weer trainen, repeteren en naar kerk en café.Wél (nog) met 2G, maar ach … altijd nog beter dan alles dicht. Mevrouw Mona Keizer denkt daar anders over: haar petitie #OnverdeeldOpen wil een Nederland zonder #2G en direct he-le-maal open. Wie niet? Maar regelt dit Volendammer CDA Visvrouwtje dit dan ook in de ons omringende landen? Anders straks in de zomer problemen (op doorreis) in Duitsland, Frankrijk, Italië …

er worden door veel partijen ’gratis bier’ uitgereikt en verkiezingsbeloften gedaan. Bijvoorbeeld: dat er (alwéér) extra én betaalbaar gebouwd wordt, dat parkeren in het Osse Centrum (alwéér) gratis zal zijn, dat er op zéker géén windmolens in de polder komen en natuurlijk óók dat het straks overal véél groener wordt in Oss en haar 24 kernen! Er worden rond de verkiezingen veel debatten georganiseerd. Zelfs in ons dorp! Op zondag 20 februari bijvoorbeeld kruisen de zittende raadsleden Mark v.d. Doelen (VDG, nr. 10)) en oud-dorpsgenoot Jan v. Kreij (SP, nr. 4) de degens met Chrisjan v. Dinther (CDA, nr. 10) en debutant Eric v. Santvoort (D66, nr. 6) aan de Geffense Stamtafel. Jammer dat nieuwkomer Bart Hellings (VVD, nr. 4) die dag verhinderd is, want hem kennen wij (ook) nog niet …

#Carnaval Wordt #Carnaval gevierd? Maandagavond 1 februari is er een overleg van Brabantse en Limburgse burgemeesters met Dilan Yesilgöz (VVD), de minister van Justitie en Veiligheid. Daarin wordt de vraag wél/geen Carnaval helaas twee weken uitgesteld. Als u dit leest, zal inmiddels meer duidelijk zijn …

Verkiezingen Gemeente Oss op 15-16-17 maart #Dorpsraad Behalve de Osse gemeenteraad is ook onze Dorpsraad dringend op zoek naar vers bloed, lezen wij op www. DorpsraadGeffen.nl Denk er over na:Als wijk- of dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Zo word je wijk of dorp nóg fijner om te wonen!”

Mi #Carnaval Frühschoppen in het Rottenrijk? Wij snappen donders goed, dat een grote #feesttent op korte termijn géén haalbare kaart is. Maar gewoon ouderwets overdag op #Matinee (zitten op een vaste plek, gezellig ’buurten’), dát moet eind volgende week weer mogelijk zijn; in sporthal De Geer, op het Dorpsplein, in zalen en cafés. Dus HoReCa Geffen: maatwerk leveren; creativiteit binnen de kaders; op z’n Beiers frühschoppen met bloasmuziek, lederhösen en dirndl-jurken aan lange tafels? Wij verheugen ons er op! #Verkiezingen Op 15-16-17 maart zijn er landelijk verkiezingen voor de gemeenteraden. De campagnes komen op stoom en

Er zijn géén verkiezingen! Een onafhankelijke ballotagecommissie draagt kandidaten voor. Een benoeming is altijd voor een periode van 4 jaar: nú dus tot en met februari 2026. Wil je je aanmelden als dorpsraadslid of heb jij daarover vragen? Neem dan contact op met de wijkcoördinator: Geert van Boxtel, telefoon 14 0412 of mail G.van.Boxtel@oss.nl of met info@dorpsraadgeffen.nl Complimenten óf vragen over bovenstaande column? Bijzondere Boom aanmelden? Bel met ’t Rooi Hundje, tel: 06-53916725 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE E-mail adres: Website: Bezorging: Klachten bezorging:

torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.