Torenklanken 2021 - nr 03

Page 1

59e jaargang | nummer 3 | februari 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

ons bereiken per e-mail of telefonisch contact opnemen. Kijk voor de juiste gegevens op onze website www. dorpsraadgeffen.nl

OPROEP AAN COÖRDINATORENCOLLECTE/GOEDE DOELEN In ons dorp zijn door het hele jaar heen een heleboel collectes voor landelijke goede doelen. Al deze doelen hebben een coördinator. Wij zouden graag in contact komen met deze mensen (coördinatoren), om samen het gesprek aan te gaan omtrent het collecteren in de toekomst. Zouden jullie een mail willen sturen of een telefoontje willen plegen naar: toinenmi@gmail.com naam, email, en telefoonnummer vermelden. Voor vragen mag er gebeld worden naar Miranda Verstegen 06 249 613 60. Wij nemen dan komende maanden contact met jullie op. Ingrid v Kreij en Miranda Verstegen.

DORPSRAAD GEFFEN Vanwege alle maatregelen rondom COVID-19 vergadert de Dorpsraad nog steeds niet in het openbaar. Wij rekenen op jullie begrip daarvoor. Dit betekent niet dat we niks doen! Achter de schermen handelen we zo veel mogelijk zaken af. Heb je iets dat onder de aandacht van ons moet worden gebracht, dan kan dat natuurlijk altijd. Graag zelfs! Je kunt

Ook publiceren we op de website altijd alle nieuws én, niet onbelangrijk, we verzenden ook regelmatig een nieuwsbrief met daarin onderwerpen die betrekking hebben op Geffen. Stuur jouw e-mailadres naar info@ dorpsraadgeffen.nl, dan ontvang jij de nieuwsbrief voortaan ook.

DE SCHAKEL Beste mensen, Wat een nare periode maken we toch door. In 2020 geen enkele viering gehad, vaak deur-bezoekjes i.p.v. een kopje koffie etc. We hebben op allerlei manieren ons best gedaan om zo goed mogelijk contact proberen te houden met u. Toch gaan we weer voorzichtig vooruit kijken en hopen dat we allemaal zo snel mogelijk gevaccineerd zijn! Dan kunnen we weer op een veilige manier gezellig samen zijn en het normale leven weer oppakken. We hebben daarom onze eerste viering gepland in september en te zijner tijd hoort u daar meer over. Tot dan nog even de moed erin houden. Met vriendelijke groet, De Schakel

KOPY INLEVEREN VOOR:

22 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www. parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U ontvangt hiervoor een envelop in de bus. U kunt ook uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 12 febr. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 14 febr. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Wilhelmien van Merwijk-Loeffen, namens de parochie

wo. 17 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering vr. 19 febr. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 21 febr. 09.30 u. H. Mis vr. 26 febr. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 28 febr. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Cisca Jonkergouw-Wagenaars namens de parochie vr. 5 mrt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 7 mrt. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Riet van Santvoort-van Dinther, namens de parochie 1e jaargetijde Tiny van Rijn-van den Berg, namens de parochie 1e jaargetijde Kees van Rijn, namens de parochie OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT in januari 2021:Vik Bosch PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op woensdag 24 februari. De Eerste Communie wordt gehouden op zondag 13 juni 2021. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216.

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 januari 2021: Lies van Druenen - van Bergen, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. VASTENACTIE In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Vervolgonderwijs is noodzakelijk Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Op eigen benen Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. Onderneming opstarten In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Wat kunt u bijdragen Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt: € 24 : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen € 40 : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas € 200 : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar € 360 : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ Kijk op www.vastenactie.nl

5


ROND DE DORPSPOMP Alweer de zoveelste stamtafel achter de eigen keukentafel.We kennen zo langzamerhand alle keukens, woonkamers, strijkkamers en studeerkamers van de tafelaars. Nummer 542 kent een lange agenda; we starten met een kop koffie, wat later komt er wat anders op tafel. We zien de Draak van Den Bosch in de fles populair worden; anderen houden het bij een zondags portje. Geffense Kwis De winnaars van de Geffense kwis Arjen van Vugt en Ellen den Hertog zijn vandaag aangeschoven. Drie keer op rij gewonnen; goeie grond in de polder zeggen ze zelf. Hoe gaat een kwis in tijden van Corona? Een fanatieke vaste kern, die elk jaar meedoet met daarnaast een grote flexibele schil. Dat lijkt het geheim. En je hebt mensen nodig die de computer goed kunnen gebruiken. Het was veel minder gezellig door de coronamaatregelen

en de coördinatie was belangrijker dan anders. Het was lekker rustig werken, dat was een voordeel, maar napraten en afstemmen was een stuk minder. Door veel achterban te mobiliseren, deden er best veel mensen mee. De gezellige aanloop was minder, doordat er geen voorbereidende opdrachten in het dorp waren. Veel complimenten voor het werk van de organisatie; ook veel waardering voor de borrelplank. De wisselbeker staat veilig op de kast in de polder en het is nog maar de vraag of ie daar nog ooit weg gaat. Rottenrijk Mooi, die nieuwe Rotterijker! Ondanks het vervallen van het carnaval. De achtergrondverhalen vallen op, want de verslagen zijn er even niet Een verrassende voorpagina. Toch veel advertenties; mooi werk van de bedrijven. De eerste editie uit 1964 was een welkome verrassing.Van al die adverteerders zijn er nog maar een paar over.We willen speciale aandacht vragen voor het verhaal van de Geffense horeca in de Rottenrijker en de acties die ze toch nog willen ondernemen. De krant werd uitgedeeld op het Dorpsplein; gelukkig was een redelijke opkomst in het kraampje. Leuk initiatief, die digitale Roap met

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


oude optredens. Maar het is toch wat minder sfeer dan in een grote mooi volle zaal in de Gouden Leeuw. Dat gold ook voor het Roaplied op facebook: een soort life radio-uitzending met leden van de werkgroep die de aankondigingen deden en mooie liedjes uit het verleden uitzonden. Chapeau voor alle acties om de verbinding in het dorp in stand te houden.

er is nog veel mogelijk. Maar dan moeten we wel aan de slag en er ook voor zorgen dat vooral de positieve zaken doorzetten. Binnenkort gaan we er ook in de Torenklanken aandacht aan besteden. Een kleine sneak preview zie je op onze facebookpagina. We willen het gebruiken om een discussie over de toekomst op gang te zetten.

Windmolenbesluit De kogel is door de kerk in Oss: maximaal 13 windmolens, minimaal 2 kilometer van het dorp. In januari 2022 komt er een definitieve uitspraak over de aantallen. Het windmolencollectief vindt het lastig, omdat dit de businesscase heel moeilijk maakt; die zien er liever 20. We hopen niet dat ze afhaken.We steunen het collectief en we gaan ervanuit dat de gemeente niet in zee gaat met concurrerende projectontwikkelaars.We staan voor het eigen initiatief uit de eigen gemeenschap.

Tenslotte… * Horen we verschillende geluiden over de kwaliteit van de glasvezel in de polder; het gerucht gaat dat er dunne kabeltjes liggen. * Bevelen we de Sec on tour aan op vier maandagen in de speeltuin bij de Rozelaar; buitenspelen nieuwe stijl! * Waren we onder de indruk over het verhaal van het nieuwe voedselbos aan de Leiweg. Prachtig initiatief. * Verloren we binnen één week drie illustere Geffenaren. Lies van Druenen was een vertrouwde verschijning. Een fijne vrouw, die er al vroeg alleen voor stond en toch de tijd vond voor activiteiten als de Nijvere Handen en de Wandelclub. En de vrienden Nol Pennings en Rien van Alebeek, die aan de wieg van het Rottenrijks carnaval stonden en er lang aan meegewerkt hebben. Legendarisch is het uitgebreide archief in drievoud van Rien.We wensen de families veel sterkte.

Buurtverenigingen De buurtvereniging Den Elshof is opgeheven, ze hebben altijd veel activiteiten gehad. De elan zit vaak vooral in nieuwe, jonge buurten met kinderen; wat houdt dan een buurt nu nog bij elkaar? Ook de vier winden en over het spoor zijn al opgeheven. Zitten de mensen er nog wel op te wachten? Iedereen heeft het al zo druk met eigen groepjes, eigen hobby’s en activiteiten. Iedereen zoekt net wat anders en dan lijkt een vereniging voor de hele buurt een beetje verleden tijd; we gaan naar andere vormen van ontmoeten. Lastig punt is dat er weinig echte ontmoetingspunten meer zijn. Het is allemaal te veel verspreid; iedere vereniging zit in z’n eigen hok. Hoe kunnen we dat keren?

Volgende stamtafel is op zondag 14 februari, waarschijnlijk wederom vanuit de huiskamer.

Een goed begin van 2021

Toekomstvisie De stamtafel heeft een toekomstvisie voor Geffen in 2040 ontwikkeld.We vinden dat we meer regie moeten pakken in de ontwikkeling van het dorp omdat er anders alleen nog windmolens, industriegebieden en drukke snelwegen overblijven. Een positief beeld voor Geffen;

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Ingrid van Kreij, 41 jaar, zij woont in de Elzendreef. 1. Een herinnering aan Geffen. De feesten in de Gouden Leeuw. Van de carnaval, jong en oud in de polonaise, de mooie avonden van Recht vur zunne Roap tot ons eigen bruiloftsfeest! 2. Dit zou anders moeten. Het zou mooi zijn als de Geffense feesten weer midden in het dorp gevierd kunnen worden. Gelukkig wordt er al hard gewerkt aan een geheel nieuw dorpsplein vol mogelijkheden. 3. Een bijzondere(e) plek / gebouw / straat / wijk. De polder. Het land, de gewassen, de machines, de dieren, de rust…. heerlijk om even uit te waaien. Ik geniet ervan! 4. Een mooi mens Dat zijn onze buren. Altijd wel tijd voor een kopje koffie en wat gezelligheid. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. 5. Jammer dat… De groene ring rondom Geffen steeds meer bebouwd gaat worden. 6. De leukste club Er zijn hier in Geffen veel leuke verenigingen maar ik kan deze club zeer waarderen: de WIK! Ze geven een vrolijke noot aan vele activiteiten in Geffen. 7. Ons visitekaartje De mooie, groene omgeving van het dorp om lekker

een eindje te wandelen, fietsen of met de kinderen te spelen. En natuurlijk ook Effe noar Geffe, de molens, het Arboretum... 8. Bewondering voor... Gewoon voor alle mensen die een stapje meer willen zetten voor een ander. TOP! 9. Geffen is voor mij… Na 4,5 jaar hier wonen al aardig mijn thuis geworden. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Een nieuwe fietscrossbaan voor de jeugd waar ze weer volop hun rondjes kunnen maken!

PERSBERICHT Fors meer uitleningen van e-books en luisterboeken Cijfers online Bibliotheek 2020 zijn positief De Coronapandemie heeft in 2020 gezorgd voor fors meer gebruik van de online Bibliotheek. Bij de Noord Oost Brabantse bi–bliotheken werden er ruim 50.000 e-books uitgeleend, tegen 33.000 e-books in 2019. Het aantal uitleningen van e-books steeg daarmee met 50 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15 procent lag. Ook het aantal geleende Luisterboeken steeg spectaculair en nam toe met 44 procent. Lidmaatschap (online)Bibliotheek Via de online Bibliotheek heb je als als lokaal bibliotheeklid toegang tot 33.000 e-books en 4.400 luisterboeken. Door lid te worden in een van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken krijg je niet alleen toegang tot de onlinebibliotheek, maar ook tot de lokale collecties van 15 vestingen. Kijk op www.nobb.nl voor meer informatie en om lid te worden van jouw Bibliotheek.

9


DORPSRAAD GEFFEN In de maand januari hebben we de 5000ste Geffenaar, Deen van Grunsven, verwelkomd in ons dorp. Deen is de zoon van Merly Emons en Perrijn van Grunsven. Wellicht bekend, er is in het verleden ook al eens stil gestaan bij een vijfduizendste Geffenaar. Maar dit was destijds van de gemeente Geffen. De gemeente bestond behalve uit het dorp Geffen ook nog uit een deel van Vinkel. Een paar jaar later werd Geffen samengevoegd met Nuland en de rest van Vinkel. Inmiddels maakt het dorp Geffen al een paar jaar deel uit van de gemeente Oss, zonder de Vinkelse gebieden en is de eerder bereikte mijlpaal opnieuw bereikt.

door bijdragen van: Dorpsraad Geffen,Wihabo, Jumbo Van der Sangen, Bakkerij Mari van Hoorn, Slagerij Jeroen Keizer, Wilma’s Kadoshop & Slijterij, Gera’s Bloemdesign, Poelierderij Jo van Druenen en Heemkundewerkgroep Vladerack. Ook een dankwoordje aan Coppens Loon- en Grondverzetbedrijf en Stichting Muziekkiosk Geffen. Helaas mochten we vanwege de verscherpte maatregelen van hun bijdrage geen gebruik maken. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Geffen mag trots zijn op zulke ondersteuning! Ruud Verhagen

Deen en zijn ouders zijn in het “zonnetje” gezet en hebben van ons enkele rompertjes, een knuffelbeer en dergelijke mogen ontvangen. Gefeliciteerd! We wensen Deen en zijn familie een prachtige toekomst in ons mooie dorp.

Welkom 5.000ste Geffenaar! Door een tweet van burgemeester Buijs werd bekend gemaakt dat Geffen de grens van 5.000 inwoners was gepasseerd. Maar wie is die 5.000ste? Daar moest even op worden gewacht, omdat het de traditie is om de eer te gunnen aan een pasgeboren baby. Op 20 januari werd bekend dat deze eretitel behoort aan Deen van Grunsven. Werden de 3.000ste, 4.000ste en 5.000ste inwoner (met Vinkel erbij) groots gevierd met fanfare en bezoek van burgemeester, dit keer was dat vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Toch kon er op gepaste wijze, aandacht aan geschonken worden. De ouders Merly Emons en Perrijn van Grunsven mochten talloze cadeaus in ontvangst nemen. Dit werd mogelijk gemaakt 10

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO, de eerste senioren uit Geffen zijn gevaccineerd. Hopelijk komen er snel een aantal bij, en kunnen we in het voorjaar voorzichtig elkaar weer ontmoeten. Maar ook dan geldt nog steeds, houd afstand en blijf voorzichtig. De Heegt: 4 maart verhuizen de bewoners van de Heegt weer terug naar Geffen, ze komen in een mooi nieuw huis. Er wordt momenteel hard gewerkt om de laatste zaken af te werken. Welkom weer thuis voor iedereen.

beoordeeld door drie juryleden. Na elk thema werd de themawinnaar bekend gemaakt. Op de laatste dag van het jaar hebben we de algemene winnaar bekend gemaakt. Martijn van Amstel, nogmaals gefeliciteerd met de titel “Winnaar van Het Geffense Plaatje 2020”. Marloes van Druenen, Liesbeth van Erp en Lambert de Groot bedankt voor het beoordelen van de foto’s en alle fotografen bedankt voor jullie deelname! Benieuwd naar alle inzendingen? Kijk dan op http://www.geffen.nl/ hetgeffenseplaatje?

Carnaval anders: Voor alle mensen, die Carnaval gaan missen dit jaar. En ook voor alle mensen gewoon genieten van een mooi gedicht, gemaakt door Corry Hondong. Carnaval 2021 Dit jaar geen carnavalsfeest met hossen en een optocht, maar er wordt overal naar alternatieven gezocht Zoals de oude Roapavonden op You Tube bekijken, Of een georganiseerde puzzelrit per auto aanreiken We gaan nu niet voor een lange zaal polonaise, Maar een geinige bedachte huiskamer solonaise De horeca zal Geffen met versieringen kleuren, een mooi gebaar om ons dorp op te fleuren Normaal brengt dit volksfeest gezelligheid, een mooie vierdaagse verklede ontspantijd Mogelijk kunnen we de gezelligheid nu zelf creëren, met versierselen kunnen we ons jaarlijks feestje eren We proosten op het leven en een toekomst coronavrij, met een positieve gedachten maken we elkander blij We houden moed, daar is iedereen mee gebaat, straks als we weer mogen, zien we het resultaat Gezellige carnavalsdagen,

HET GEFFENSE PLAATJE

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

7 thema’s, honderden mooie Geffense foto’s, enthousiaste fotografen en een deskundige jury. Vanuit de werkgroep Geffen.nl kijken we met trots terug op de Het Geffense Plaatje.Vanaf september tot en met december konden de fotografen aan de hand van diverse thema’s een foto insturen. Deze foto’s werden

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Vorig jaar rond deze tijd bruiste het bij Kom d’r in nog van de activiteiten en we hadden er nog geen idee van dat kort daarna alles kwam stil te liggen. Nu hebben we al bijna een jaar de meeste en sinds enige tijd alle activiteiten stop moeten zetten. Dat heeft veel consequenties zowel voor onze bezoekers als voor onze vrijwilligers. We hebben in de afgelopen tijd van verschillende mensen afscheid moeten nemen o.a. door corona, maar er zijn ook mensen die veel hebben moeten inleveren en nog aan het herstellen zijn. Als werkgroep willen wij er alles aan doen om zodra het mogelijk is onze activiteiten weer op te pakken. Wij hopen daarvoor weer de hulp te krijgen van onze vrijwilligers en gastvrouwen, die daarbij onmisbaar zijn. We weten echter nu al dat wij te weinig gastvrouwen hebben voor onze inloop op dinsdag, vrijdag en zondag. Ook hebben wij voor een aantal andere activiteiten meer vrijwilligers nodig. We vragen je daarom er eens over na te denken of je wat tijd zou kunnen vrij maken om ons te helpen om onze huiskamer draaiende te houden. Je doet er veel mensen een groot plezier mee. Door de corona pandemie hebben veel mensen het erg moeilijk, Ze missen de kontakten, die iedereen zo nodig heeft. Dit geldt nog extra voor mensen die alleen zijn of afhankelijk zijn van hulp. Wij zouden ze graag weer de mogelijkheid bieden om in onze gezellige huiskamer een kopje koffie of thee te drinken en dorpsgenoten te ontmoeten voor een praatje of deel te nemen aan een van onze activiteiten. Laat ons weten als je iets zou willen betekenen voor Kom d’r in. We gaan dan graag met je in gesprek. ( komdrin.geffenzorgt@gmail.com of via een van de werkgroep leden)

Reden: Een ode aan Stepha omdat ze twaalfeneenhalf jaar vrijwilliger bij Cello is, als menner bij Stichting Huifbed ‘De Meijerij’. Maar bescheiden als ze is, vertelt ze de redactie van Torenklanken: “Het gaat niet om mij, het gaat om mijn cliënten, die ik ‘het mooiste halfuurtje van de week’ kan bezorgen. Ik heb altijd graag vrijwilligerswerk gedaan, maar dan vooral buiten, iets met paarden en voor de medemens met beperkingen. En dat is precies wat ik bij Cello kan doen.” Stepha is elke dinsdagochtend en zaterdag koetsier op het huifbed, gedragen en gereden door kleine Shetland pony’s of grotere Tinkers. Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De cliënten liggen op een canvas doek, op de ruggen van de paarden onder een huif. De beweging en de warmte van de paarden zorgen voor fysieke en mentale ontspanning. Ze rijden altijd buiten, over de verharde paden in een bosrijke omgeving op het terrein van Cello. Een rit duurt een half uur en wordt verzorgd door een ervaren menner. Deze wordt bijgestaan door mensen die de cliënt goed kennen, zoals de ouders of begeleiders. Mede daardoor waarborgen ze de veiligheid tijdens de rit. De plezierbeleving staat voorop, maar daarnaast kan het huifbedrijden ook een duidelijke meerwaarde hebben, bijvoorbeeld voor mensen met weinig spontane motoriek, verlaagd bewustzijn, stofwisselingsproblemen, verminderde longcapaciteit of mensen met ernstige slaapproblemen en motorische onrust. Tijdens de huifbedrit zie je mensen ontspannen of juist alerter worden. Een prachtig doel waar Stepha al zoveel jaren aan meewerkt. Proficiat! Op de foto zie je een scholiere die haar maatschappelijke stage bij het huifbedrijden heeft gedaan.

Helaas...... bij het schrijven van dit artikel weten we nog niet wat er gebeurt met de loc down en de avondklok. We weten dus ook niet wanneer we onze activiteiten weer kunnen opstarten. Houdt daarom de berichten op onze Facebook pagina en Geffen.nl in de gaten. Daar zullen we laten weten als Kom d’r in weer open kan. Hopelijk meer nieuws in de volgende Torenklanken! Houdt vol, we zien elkaar gauw weer.

HET MOOISTE HALFUURTJE VAN DE WEEK Stepha van Zandvoort - Hanegraaf werd op dinsdag 26 januari jl. muzikaal verrast door troubadour Peter Dupont en twee medewerkers van Cello op de stoep voor haar huis…

13


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

18-12-2020 10:17:35

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

de mogelijkheden via

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

torenklanken@geffen.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

T. 073-532 28 75

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NIEUWE STRAATNAMEN

weg’ in het nieuwe plan de naam Vrouwkespad te geven.

Met de afronding van ‘het oog’ is de nieuwe wijk tussen het spoor en de Kloosterstraat gereed. De wijk bestaat uit de straten; De Ing, Keppestraat en Vrouwkespad. Waarom heten deze straten zo? De Ing Op de oudste kaart van Geffen (gemaakt in 1832) werden de percelen waarop de nieuwe wijk is gebouwd aangeduid als ‘De Ing’. Waar komt die naam vandaan? Dat de eerste bewoners van Geffen op de hoogste plekken gingen wonen is te begrijpen. In Geffen was dat het gebied rondom de heuvel, waar nu de pastorie staat. Hun akkers lagen daar omheen, op een iets lager gelegen gedeelte. In Brabant vooral aangeduid met de namen ‘akker’ of ‘ekker’ en ‘veld’. In het oosten van Nederland wordt voor een akker ook met regelmaat de term ‘enk’ of ‘eng’ gebruikt. Het is dan ook niet ondenkbaar dat in de middeleeuwen in Oost-Brabant de term ‘ing’ gebruikt werd voor akker. Dus de naam ‘De Ing’ verwijst mogelijk naar de akkers die de eerste Geffenaren gebruikten. Keppestraat Op diezelfde oude kadasterkaart staat ook het Keppestraatje ingetekend. Het was een zandpad, gelegen op een klein dijkje dat Geffen beschermde tegen het hoge water. Het Keppestraatje lag iets noordelijker, ter hoogte van de huidige spoordijk en liep evenwijdig aan de huidige Keppestraat. Waar die naam vandaan komt is onduidelijk. Maar de vermelding op de oude kaart en de ligging was reden genoeg om deze oude straatnaam weer op te nemen in de huidige wegenkaart. Vrouwkespad Op dezelfde kaart is een olifantenpaadje, ook wel afstekertje genoemd, ingetekend. Het paadje liep grofweg van de huidige urnenmuur op het kerkhof naar het midden van het Keppestraatje. Waarschijnlijk maakten vooral vrouwen gebruik van dit pad. Het was in vroegere jaren een gewoonte dat de mannen na de Hoogmis naar een herberg gingen om wat te drinken, nieuws uit te wisselen en handel te drijven. De herbergen in de buurt van de kerk stonden in de huidige Kloosterstraat en Kerkstraat. De mannen zaten rechts in de kerk gescheiden van de vrouwen die in het linker gedeelte zaten. De kerk had destijds nog niet de huidige ingang onder de toren, maar twee zij-ingangen. Na de mis vertrokken de mannen door de rechterzij-ingang om naar de herberg te gaan. De vrouwen verlieten de kerk via de zijdeur aan de polderzijde. De vrouwen uit de Broekstraat en D’n Berg liepen via het dijkje huiswaarts en zullen zeker gebruik gemaakt hebben van het binnendoor paadje. Omdat na de mis vooral vrouwen hier overheen liepen heeft men besloten om de ‘binnendoor

Opmerking: De Kloosterstraat heette voor de bouw van het klooster nog Broekstraat. Ruud Verhagen

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (60) De klokken luiden om 12.00 uur. Bidden in coronatijd, geeft rust! In vele plaatsen kan men om 12.00 uur de kerkklokken, ”het Angelus”, horen luiden. Als het wat langer klinkt dan normaal geeft men aan dat er iemand in de parochie is overleden, als men dit kenbaar maakt bij de parochie waartoe men behoort of waar de uitvaart is. Het luiden van het Angelus… Wat betekent toch dat luiden? Niet het luiden voor een kerkdienst, maar dat aparte luiden, bijvoorbeeld om 12 uur om 18.00 uur. In bijna heel Europa luidt bij de katholieke kerken elke dag (2 of 3 maal) het Angelus. Dit klokkenspel begeleidt het eeuwenoude Angelusgebed ofwel het gebed ‘Engel des Heren’. De gelovige wordt opgeroepen op deze tijdstippen het Weesgegroet te bidden.Wanneer men bidt, dan merkt U dat de gebedsregels begeleid wordt met het ‘kleppen’ en het ‘na - luiden’. Vroeger stond een kloosterling in de kapel aan het klokkentouw te trekken: met de gelovigen buiten het gebouw, de werkers in de velden enz, was er op die gebedsmomenten een grote eenheid. Men stopte even met het werk en bad met hen in stilte mee. God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als moeder van de Verlosser, kortom de drukte van je eigen werk gewoon onderbreken omdat je weet dat je uiteindelijk als mens alles aan Hem te danken hebt. Gewoon even stil worden….en als daarbij een klokje klept, wordt die stilte vanzelf een vruchtbaar gebed zoals Maria dat ook heeft ervaren: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt… Dit gebed wordt nog dagelijks gebeden, en zelfs bij radio ‘Maria; is dit precies om 12.00 uur te horen en mee te bidden. Waarom aandacht hiervoor: Veel mensen, zeker voor ouderen is het ook een moeilijke tijd. Ik behoor zelf ook tot de oudere generatie, echter als diaken bidt ik minimaal 3 maal daags uit mijn getijdenbrevier. Bidden kan ook rust geven, dit wordt zeer sterk in bv. Kloosters ook beleefd. Bidden is in contact komen met God, die je niet ziet, maar wel mag ervaren. Mensen die het geestelijk moeilijk hebben, worden vooral in deze tijd door psychologen gevraagd om dit kenbaar te maken, erover praten wat jouw benauwd. Delen met elkaar, kan wat opluchten. Zo ervaar ik zelf, dat het bidden mij ook rust geeft, lukt niet altijd even goed. Bidden kan in stilte of hardop, schaam je daar niet voor. Een van de gebeden is het ‘Angelusgebed’. Zie de tekst: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt: En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. Wees groet... Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet... En het woord is vlees geworden; En het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet... Bid voor ons, heilige Moeder Gods, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat

ons bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Vrede en alle goeds: Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

PERSBERICHT

Oss verlengt subsidie voor gevelverbetering in stadscentrum Sinds 2010 kunnen pandeigenaren in het stadscentrum van Oss subsidie aanvragen om een gevel te verbeteren of een luifel weg te halen. Eigenaren in onder andere de Peperstraat, Heuvel en Kerkstraat en ’t Gengske hebben daarvoor subsidie ontvangen, met mooie karakteristieke gevels als resultaat. Omdat er nog steeds belangstelling is voor deze regeling, stelt de gemeente Oss voor de komende drie jaar opnieuw geld beschikbaar voor gevelverbetering: € 20.000 per jaar. Waarom doen we dit? Gevelverbetering is onderdeel van de Koers Stadshart Oss voor meer levendigheid en ontmoeten in het stadscentrum.Aantrekkelijke gevels en panden dragen bij aan een gastvrije sfeer. Met de subsidie voor gevelverbetering stimuleren we vastgoedeigenaren en ondernemers om het aanzicht van panden op te knappen. Al 36 pandeigenaren maakten hier gebruik van, maar er is nog steeds belangstelling voor de regeling. Daarom is er nu voor de komende jaren opnieuw subsidie voor nieuwe gevelontwerpen met inzet van een geregistreerde architect. Wethouder Joop van Orsouw: ‘We zien al mooie resultaten van gevelverbetering. Met verlenging van de subsidieregeling geven we andere pandeigenaren ook die kans. Het maakt ons stadscentrum steeds aantrekkelijker.’ Hoe werkt de regeling? De regeling is bedoeld voor panden in het voetgangersgebied van het stadscentrum. De pandeigenaar vraagt subsidie aan bij de gemeente Oss. Subsidie voor gevelverbetering vergoedt 75% van de architect kosten met een maximum van € 2.500 voor een pand in de rij en € 5.000 voor een hoekpand. Ook voor het verwijderen van een luifel is subsidie mogelijk. Meer informatie over gevelverbetering in het Osse stadscentrum: www.oss.nl/gevelverbetering

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

1/2 pagina

e 40,-

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


NIEUWS VANUIT W.I.K. Het zijn gekke tijden. Bijna de complete jaarkalender van 2020 werd geschrapt en ook voor het komend halfjaar lijkt er muzikaal nog weinig mogelijk. Toch draait alles organisatorisch gewoon door. De algemene ledenvergadering moest nu, na 2x uitstel, toch echt gehouden worden. Dan maar digitaal! En dit ging verrassend goed. Voor de leden die nog niet zo bedreven zijn met het online vergaderen, werd vooraf een oefenvergadering georganiseerd. We blikten met z’n allen terug op zowel 2019 als 2020. En natuurlijk keken we ook vooruit. Bestuurswisselingen Dim van de Put (penningmeester) en José van Wanrooij (secretaris) namen afscheid als bestuurslid. Super bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de vereniging! Een ruime meerderheid van de leden stemde voor de benoeming van de kandidaat-bestuursleden Gery Wijgerse en Dorothé van de Moosdijk. Geweldig dat jullie dit willen doen en van harte welkom bij de club! W.I.K. Werkbij 2020 Normaal wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van W.I.K. bekend gemaakt aan wie deze prestigieuze titel is toebedeeld, maar ook deze fysieke bijeenkomst was uit den boze. De wisseltrofee is bedoeld voor (bestuurs) leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging. De W.I.K. Werkbij van 2020 is Theo van der Heijden! Zeer terecht bleek wel; er werd luid geapplaudisseerd vanachter elke pc. Hij is een man met een groot hart voor de club. Theo zat in vele commissies en heeft zich op allerlei vlakken voor de vereniging ingezet. Naast het bespelen van de trombone, beheert hij nu de muzikale bibliotheek. Als extra project is hij alle papieren muziek aan het digitaliseren. Ga er maar aan staan.Theo je bent een topgozer, van harte proficiat!

Jubileumfeestje Last but not least…in 2021 bestaat W.I.K. 60 jaar! Ondanks alle Coronaperikelen zijn we druk aan het brainstormen om iets leuks voor Geffen te organiseren. Meer info volgt later. Maar houd 18 en 19 december 2021 alvast vrij!

PERSBERICHT

Informatieavond Buitenspeeldag 23 februari 2021 Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 23 februari is er een online informatieavond over de Buitenspeeldag. De avond is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren. Op woensdag 9 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss.Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat.Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer. Uiteraard zal alles worden georganiseerd passende binnen de op dat moment gestelde corona-maatregelen. Op dinsdag 23 februari organiseert ONS welzijn een informatieavond over de Buitenspeeldag. In verband met de corona-maatregelen zal de avond online plaatsvinden. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. Indien u deel wilt nemen aan de informatieavond, dient u een mail te sturen aan buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl. Per mail krijgt u dan een link retour en een toelichting waarin we het zo makkelijk mogelijk maken om deel te nemen aan deze informatieve bijeenkomst. Tevens sturen we alvast extra informatie en het vergunningsaanvraagformulier toe. De groepen die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen automatisch een uitnodiging en vergunningaanvraagformulier.Aanvraagformulieren voor de buitenspeeldag kunnen ook worden gedownload via de website van ONS welzijn. www.ons-welzijn.nl De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn, in totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt, middels de sociaal werkers, de straatcomités in wijken en kernen. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Leontine Jansen, Peter van der Poort, Jantine van Dinther of Sacha Bucciarelli per e-mail buitenspeeldagoss@onswelzijn.nl, tel. 088-3742525 Wij hopen u te mogen begroeten om samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 9 juni 2021!

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.