Torenklanken 2019 - nr 03

Page 1

57e jaargang | nummer 3 | februari 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BEWONERSAVOND PROJECT KLOOSTERSTRAAT Dit jaar gaan we starten met het opknappen van De Kloosterstraat in Geffen (tussen de Kerkstraat en de inrit naar het parkeerterrein van de school). We richten de Kloosterstraat opnieuw in om meer ruimte te geven aan de fietser, voetganger en geparkeerde auto. Tegelijkertijd met de herinrichting verbeteren we ook de waterberging. Wij hebben een inloopavond georganiseerd om over dit plan te praten.Wij willen ook graag uw ideeën horen en daarom kunt u vragen stellen en uw mening op het plan geven. De inloopavond is op maandag 18 februari tussen 18.30 en 19.45 uur in de Koppellinck.

WELKOM IN DE FEESTTENT!

Welkom op de aller mooiste party van het dorp. Om ervoor te zorgen dat het feest meteen kan beginnen wanneer jullie de tent en het gezellige goud van oud in het café bezoeken. hebben we een aantal aanpassing gedaan wat betreft de munten verkoop en de doorstroom bij de ingang. In overleg met de beveiliging komen er twee aparte rijen bij de ingang. 25+ en 25 -. 25 + krijgt een bandje en kan snel doorlopen naar de bar. 25- mag even de Legitimatie laten zien en mag dan ook gewoon zo snel mogelijk naar binnen. De leeftijd in de tent is ’s avonds vanaf 16 jaar.Tot die tijd worden er super mooie feestje georganiseerd in de tent naast ons. Volg Zot in Geffen via Facebook, Instagram en Snapchat. Vanaf maandag 25 t/m donderdag 28 februari zijn er bij café Govers, café ’t Haasje en café Boetje alvast munten te koop. Ook is er op donderdag 28 Februari een extra verkoop avond in de zaal

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

bij Café, zaal het Haasje tussen 18.30 en 21.00. (u kunt hier dan ook met de pin betalen) Tijdens de drukste uren zal er in de friettent ook een extra kassa geopend zijn. We hopen hiermee de rij buiten en in te tent zo veel mogelijk te beperken, zodat niemand in de kou hoeft te wachten.Wil je meer info over de tent, tijden, artiesten, bekijk dan zeker de prachtige Rottenrijker. Of volg ons via Facebook en Instagram. Houdoe,

BAL IN DE KOPPELLINCK! Nog enkele weken en het is weer carnaval, een prachtig feest voor jong en oud.Vele Geffenaren trekken verkleed naar de tent. Maar voor de jongere kinderen en jeugd is het uiteraard weer bal in de Koppellinck. Scouting Geffen organiseert hier wederom het tiener- en kwartjesbal. Het tienerbal is voor de jeugd van groep 5 tot en met groep 8, elke carnavalsavond en duurt van 19:00u tot 22:00u. Het kwartjesbal is op de maandag- en dinsdagochtenden van 11:00u tot 14:00u en hier is iedereen welkom. Noteer het carnavalsfeest (2-5 maart) alvast in de agenda en hopelijk zien we jullie tijdens het bal in de Koppellinck.

KOPY INLEVEREN VOOR:

18 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 15 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 17 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk thema Kerkbalans vr. 22 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 24 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Helma Dobbelsteen - Verstegen. vr. 01 mrt 19.30 u. Carnavalsviering in de kerk m.m.v. de Pompzwengels. Geen avondmis in de kapel zo. 03 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Onze enveloppenactie Kerkbalans start in februari. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2019. De eindstand van Kerkbalans 2018 was: € 22.047.00. Dank u wel voor uw bijdrage.

WEEK VAN DE ONTMOETING IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER Van zondag 10 maart t/m zondag 17 maart houden we in de parochie De Goede Herder de Week van de Ontmoeting. In elke geloofsgemeenschap wordt een activiteit gehouden. Iedereen is van harte welkom! Zondag 10 maart: Startviering in Nuland:Viering (10.00 uur) en opening Kruisbeeldententoonstelling Maandag 11 maart: Lezing in Geffen 20.00 uur (locatie H.M.Magdalenakerk): Toekomst zien in de kerk o.l.v. Leo Fijen n.a.v. zijn laatste boek.Van harte aanbevolen! Dinsdag 12 maart:Tussen kunst en devotie in Nistelrode. Info over, en waardeschatting van religieuze voorwerpen. woensdag 13 maart: Poppentheater in Vinkel voor kinderen van 6 tot 10 jaar: De Arme Pelgrim i.s.m. scholen. Vrijdag 15 maart: Maaltijd in Heesch: Eten met Franciscus. Samen koken en aan tafel met Armeense Christenen. Zondag 17 maart : Dankviering in Vorstenbosch met na afloop orgelconcert OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Vrijdag 15 maart 15.30 - 17.00 uur met een bezoekje aan molen De Zeldenrust.

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


PROGRAMMA VORMSEL Tweede bijeenkomst op donderdag 21 februari van 19.00 – 20.30 uur. Thema: Wie ben ik? Derde bijeenkomst op donderdag 28 maart van 19.00 – 20.30 uur. Thema: Leven met elkaar. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 januari 2019: Wout Egelmeer, 72 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

Alleen avondwake € 230,Pastoor doet dienst elders € 150,Pastoor verzorgt afscheid op absouteplaats € 50,Begraafplaats Kinderkerkhof (Het vak 100) Het kinderkerkhof bevind zich rechts langs de kerk, achteraan. Op het kinderkerkhof mogen kinderen t/m 12 jaar worden begraven. Op dit gedeelte worden geen grafrechten in rekening gebracht. Vrije graven (De vakken 1000, 2000, 3000 en 8000) Dit zijn de gedeelten links en rechts van de kerk, het gedeelte links en rechts langs de pad naar de urnenmuur, en het vak achteraan tegen het hek langs de spoorlijn. Grafrechten voor 20 jaar € 950,Verlenging 10 jaar € 475,Kruizengedeelte (De vakken 4000, 5000, 6000 en 7000) In deze vakken is het plaatsen van een kruis met vaste afmetingen verplicht. Grafrechten voor 20 jaar € 800,Verlenging 10 jaar € 400,Urnengedeelte (De vakken 9000 en 9500) Plaats in de urnenmuur voor 20 jaar € 800,(incl. deksteen. De kosten voor belettering zijn voor rekening van de rechthebbende). Verlenging 10 jaar € 400,Urngraf op het urnengrafveld voor 20 jaar € 800,(Incl. kelder). Verlenging 10 jaar € 400,Grafdelven voor de vakken 1000 t/m 8000 Grafdelven € 398,(onder voorbehoud) (Tarief grafdelven is doorberekening externe grafdelver. Het tarief betreft grafdelven zonder bijzonderheden). Opmerking: Als, na overleg met de nabestaanden, een graf geruimd wordt, worden de kosten daarvan door de parochie betaald.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen TARIEVEN M.B.T. UITVAART GRAAFPLAATS 2019. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2019. Diensten Uitvaart incl. avondwake Uitvaart incl. avondwake en crematorium Avondwake en crematorium Alleen crematorium

EN BE-

€ 460,€ 510,€ 280,€ 250,-

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523

Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830 Telefoonnummer: 073–6461830 Website: www.kompasfinancien.nl

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 501

Napraat 500ste In eerste instantie krijgt de schrijver van dienst een pluim, voor het verhaal wat hij heeft geschreven betreft de 500ste in een kakofonie van geluiden is het hem toch gelukt om een duidelijk verslag te schrijven, onze complimenten. We zweven nog een beetje boven onze stoel, als we terug kijken op een geslaagde 500ste zitting, zeker ook betreft de reacties die we hebben gekregen per mail, post maar zeker ook live op straat. Betreft de schriftelijke reacties die gevraagd hebben daar kunnen we veel uithalen, onze Erevoorzitter Jaap Bijleveld heeft hier een mooie samenvatting van geschreven, wat ook is te vinden in de Torenklanken. Sommige reacties gaan we zeker iets mee doen, andere weer wat minder, we zullen geen discussie avonden gaan organiseren en dat soort zaken, dat wordt ons te zout, of hadden we het met een korreltje zout moeten nemen, nee dat komt iet wat ongezouten over als we dat doen. En we willen geen zout in de wonden strooien. Het Jong Geffes Tallent Ronnie Langens nogmaals proficiat, en we kunnen je zeggen dat je deze titel wel 5 jaar in je bezit kunt hebben, de Stamtafel is van mening dat we bij de 600ste Stamtafel weer een Jong Geffens Tallent Troffee gaan uitreiken, aangezien we een 20 zittingen per jaar hebben...... de 25 uur dienstverlening die de verenigingen kregen, houdt in dat aangezetene de vereniging komt ondersteunen en niet dat genomineerde 25 uur aan de stamtafel moeten komen zitten.Wat sommige dachten.Wel zien we graag de jeugd aan de Stamtafel. Nooit Gedacht Vitaal Nooit Gedacht is door o.a. de gemeente benaderd om na het carnaval alle andere verenigingen uit te nodigen om te kijken hoe we o.a. op sociaalgebied kunnen samen werken hier zullen ze gesteund worden door het SEC, of te wel Sport Expertise Centrum Oss, we houden dit in de gaten en zijn benieuwd hoe dit vorm krijgt, samenwerken was ook een woord wat tijdens de 500ste was gevallen bij o.a. de jeugd. Rottenrijk App Het Rottenrijk heeft zijn app weer geüpdatet. De digitale mensen van de stichting hebben met een samenwerking van de werkgroepen van het Roaplied en de Rottenrijker de Roapify gelanceerd een soort Spotify maar dan

alleen met Geffense carnavalsmuziek vanaf het eerste Roapliedfestival 1993 staan er alle winnaars op en vanaf 2009 staan alle nummers er op die in dat jaar gezongen zijn, bij het lezen van dit bericht zal 2019 ook al op de app te horen zijn, uiteraard inclusief de winnaar, dit staat bij het nummer vermeldt.App nog niet gedownload? Hij is er voor Android en IOS. Het roaplied zelf telt dit jaar 13 nummers dat was weer genieten, doch hier volgende keer meer over. Slopen gemeentehuis De gemeente Oss gaat iets weer veel duurder maken dan dat mogelijk is, het zal wel een miljoenen project worden, waar hij het over het slopen van het gemeentehuis hebben op het dorpsplein, praat de gemeente nu ineens over het dorpshart. Er zal een buro worden ingeschakeld om e.e.a. te onderzoeken Oh nee, eerst komt er een onderzoek, met welk buro ze gaan samen werken. Er komt een enquête in de buurt, nou deze schrijver van dienst is benieuwd. Ik mag toch zeggen dat wij, de Stamtafel een heel mooi onderzoek hebben gedaan, kostte niets en de uitslag is duidelijk, afbreken het gemeentehuis en de vrijgekomen ruimte voorzien van gras. Er zijn aangezeten aan de Stamtafel die zeggen, ik zorg wel voor materiaal en breek het af. Dit kunnen wij als Geffen een stuk goedkoper lijkt mij. Wij hoeven niet net als in Nuland dat er 3 keer een plein op zijn kop gezet wordt en dan nog steeds het zelfde is. Zonde van het geld. Centrumplan Zuid Nu de Lambertusstraat/Veldstraat bijna klaar is kunnen we zeggen dat centrumplan zuid klaar is en dat na 13 jaar, wanneer kunnen we een feest verwachten? Centrumplan Noord daar zullen we nog ff op moeten wachten al zijn daar al wat grotere problemen, parkeerproblemen, leerkrachten van de wissel parkeren al bij de Geer, doch de heren en dames van Filios, die hoeven dat niet waardoor onnodig ruimte vrijgehouden moet worden waardoor nu verkeersituaties ontstaan waar kinderen zomaar de weg over lopen.Wij zeggen creëer een parkeerplaats met doorgang langs het spoor, daar waar ooit het station van Geffen heeft gestaan. Ook de poort tussen het klooster en Gera’s die moet open gemaakt worden zodat men door kan steken vanaf de jumbo naar de school.Voor de jeugd die steeds meer uit de verlengde de Run komt, zou het prettig zijn als langs deze via de Run, van Coothstraat, Molenstraat en dan langs het “station van Geffen” het spoor dus zo naar school kan gaan, hoeven we ook geen extra voetpad aan te leggen vanaf de brandweer kazerne, en het is veiliger voor de jeugd dan via de Dorpstraat. Hoe simpel kan het zijn. Geffense Kwis Ruim duizend man hadden er aan mee gedaan, maar

7


helaas kwam een kwart daarvan naar de Koppellinck om de uitslag live mee te maken, waarom?? Moet die avond anders?? Kwist’t was dit jaar het beste en kwam als winnaar uit de bus. Over ’t spoor werd tweede en Wij zijn goed Bij-veld werd derde. Er waren dit jaar verrassende dalers, groepen die altijd in de top 5 staan nu ergens rond de 35ste uit kwamen. Wat ons wel zorgen baard dat er 4 van de 7 leden van de kwis gaan stoppen, we hopen dat zich snel mensen melden. Nu hebben wij gehoord dat er tijdens de geheime proef dit jaar het stamtafellied gezongen zal moeten worden, dus... Kom gerust eens langs kun je bij ons oefenen.

Nut en noodzaak van de Stamtafel

gegaan, als een eendagsvlieg. “Nut en noodzaak” zijn af te meten aan ondervonden belangstelling en behaalde successen; de Stamtafel is geen journalistieke club, maar een verzameling van kritische, positief ingestelde Geffenaren die op zijn tijd tot actie bewegen en hun plek niet innemen vanwege een eigen commercieel of politiek belang. Wel kan de aangezetene zich als een vertegenwoordiger van een sociale, culturele of sportvereniging opstellen. Dat hebben we graag. Maar dat is dan nog steeds op persoonlijke titel. Ter tafel wordt gesproken over heel veel: ervaringen van bewoners, behoeften, ongezonde situaties, vreemde zaken, ontwikkelingen, overheidsoptreden, tekortkomingen, bijzondere gebeurtenissen, plannen, enz., kwesties die soms om wat (meer) aandacht vragen. Erover praten geeft inspiratie en ook dat leidt dan mogelijk tot een bruikbare (re)actie. Zo blijft de hoofdzaak om aandacht te geven aan wat er zich in Geffen afspeelt en daarover binnen de Stamtafel zo nodig een mening geven en/of een actie op touw (helpen) zetten. En de Dorpsraad dan? Hoort dat niet allemaal daarin thuis? Sommige kwesties zeker wel; dan is onze bijdrage wellicht een ‘voorzet’. Maar bijvoorbeeld persoonlijke kwesties, geruchten en verhalen zijn dat nauwelijks. We hebben duidelijk een andere eigen ‘missie’ dan de Dorpsraad. De meeste Geffenaren weten van het bestaan van de Stamtafel, maar de meesten daarvan beoordelen de Stamtafel zoals die zich presenteert in de rubriek “Rond de dorpspomp”. De huidige vier schrijvers hebben er een lastige taak aan om feiten en meningen die over tafel zijn gegaan op papier weer te geven maar tot nu toe slagen zij daar redelijk goed in. Nut en noodzaak van de Stamtafel? Zijn die er? Ja, maar misschien is het eerder: nuttig, informatief, uitdagend en onderhoudend.

Eén van de opmerkingen die we ontvingen was de vraag hoe de Stamtafel zelf denkt over nut en noodzaak van zijn bestaan. Wij denken daarover als volgt. Positieve waardering lezen wij vrij eensgezind in de antwoorden van een aantal bekende Geffenaren op ons recente verzoek om kritiek te spuien. Maar die is ook wel te beluisteren bij Geffenaren die je hier en daar tegen komt. De Geffense Stamtafel leeft. Er gaat dus iets van uit dat de juiste snaar raakt. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets verkeerd; het blijft immers mensenwerk. Overigens is dit nog niet het antwoord op de gestelde vraag; het toont slechts aan dat de Stamtafel in Geffen een rol heeft. Die rol maakt vooral indruk door de rubriek “Rond de dorpspomp” in Torenklanken. Zonder Torenklanken was de Stamtafel misschien al ter ziele

De reacties van zeven Geffenaren Er is door hen bijzonder aardig en uitgebreid gereageerd. Behalve van de in de vorige Dorpspomp genoemde personen is er op een later moment ook een aardige reactie ontvangen van José Verstegen. Het aparte van alle berichten is dat vele van deze schrijvers vaak dezelfde ervaring of mening hebben maar die in telkens andere woorden verpakken. Gepoogd is om dat allemaal kort weer te geven. Er zijn heel veel aandachtspunten gemeld, complimenten en veel goede adviezen ontvangen. Er is interesse voor de besproken onderwerpen gemeld. Een bijzondere reactie kwam van onze laatste burgemeester, Roel Augusteijn. Hij laat onder meer weten dat wij destijds soms een luis in de pels waren en dus waardevol; en dat de uitdruk-

Stroattoetoere Tijdens de 500ste hebben we geen aandacht kunnen schenken aan het Geffens Stroattoetoere, een evenement wat staat op de 2e zaterdag van januari, waar 20 kapellen uit alle hoeken van Nederland naar Geffen komen en op 5 locaties hun muziek ten gehore brengen. De kwaliteit was hoog, zeg maar gerust heel hoog, het was overal genieten ook op straat. Bij het Akkertje was er een extra tent aan gezet, en de Gouden Leeuw was voor deze gelegenheid ook weer open, waar later ook de voorverkoop van de Roap is geweest, mochten er nog kaarten zijn, dan kun je die halen bij Wilma’s kadoshop. Dit geldt ook voor de gadgets van het Rottenrijk, dassen vlaggen, badges enzovoorts. Graag zien we jullie 17 februari, noa de hoogmis, rond 10:30 in de Gover, dan weten wie de roapliedwinnaar is en...... het eerste roapweekend zit er dan op met smiddags het seniorenbal in de Gouden Leeuw, en wat is er dan, dan openen we het nieuwe “Kom der in” in de Koppellinck, niet goed getimed. Maar ja ik zeg hou doe en mochte ut erges nie mee ins zen. stamtafel@ torenklanken.nl

8


kelijke voorliefde van een enkele aangezetene om na herindeling van Maasdonk bij de Bossche gemeenschap te gaan behoren naar zijn weten in de Stamtafel veel heeft losgemaakt en naar buiten toe uitstraalde.Verder prijst hij de Stamtafel voor de sfeer van de bijeenkomsten, het kritisch denken en verwacht dat dat voor de Dorpsraad van grote betekenis kan blijven. Wij zijn, als het ware, het gele hesje van Geffen. En hierna dan de poging om de andere reacties uit de doeken te doen. De volgende samenvatting is dus wel een beperkte weergave. De Stamtafel zal zijn best (moeten en gaan) doen om de bruikbare adviezen op te volgen. Opmerkingen over het verleden: - De Stamtafel-initiatieven in het verleden zijn zeker geslaagd te noemen. - Er is draagvlak gecreëerd met een heldere mini-enquête over een oplossing voor de toekomst gemeentehuisDorpsplein en daarvan de uitslag bekend te maken. - Open(baar)heid van het besprokene is een goede zaak. - De Jong Talent trofee is een goed idee. - Het werken met ‘blokjes’ in de Dorpspomp maakt het lezen plezieriger. Opmerkingen met verbeterpunten: - Bij moeilijke kwesties moet wat meer worden gedacht over hoe tot een oplossing te komen. - Elke keer ten minste ook één leuke ontwikkeling beschrijven. - Het uitnodigen van personen die iets te vertellen hebben is een goed idee, maar als het om een controversieel onderwerp gaat ook iemand van de andere ‘partij’ uitnodigen. - Meer diversiteit in de onderwerpen is gewenst; bijv. aandacht voor het kerkse leven, ouderen/eenzamen, hangjongeren, getalenteerde scholieren, enz. - Verversing van aangezetenen na zo en zoveel jaar, om kliekvorming te voorkomen en daarmee bedreiging van de continuïteit te ontlopen. - Aan elke editie van de Dorpspomp een passende foto toevoegen. - Discussie-avonden organiseren met voor- en tegenstanders van een actueel maatschappelijk onderwerp. - Geef eens je mening over jezelf: nut en noodzaak van de Stamtafel (hiervoor is al een poging gedaan).

DORPSRAAD GEFFEN Dorpshart Geffen Dit jaar gaan we samen met de gemeente een plan maken voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis en herinrichting van het Dorpsplein. In dit plan

komt een duidelijke visie voor het Dorpsplein aan de hand van schetsontwerpen. En voor de herontwikkeling van het gemeentehuis zal het duidelijke richtinggevende kaders bevatten. Aan het einde van dit jaar neemt de gemeenteraad dan een beslissing of het plan verder ontwikkeld mag worden of niet. De gemeente en de Dorpsraad willen dat alle belanghebbenden, dus alle inwoners van Geffen, er hun mening en visie over kunnen geven. Zodat het uiteindelijk ook een plan wordt dat door het dorp wordt gedragen. De eerste stap is dat we samen met de gemeente de direct omwonenden persoonlijk gaan benaderen. Op de zaterdagochtend van 16 februari komen we bij alle omwonenden aan de deur. We willen dan graag van u horen wat uw wensen zijn en welke zorgen u eventueel heeft bij de herontwikkeling. We hopen dat we er weer een kloppend dorpshart van kunnen maken.

JANTJE BETON COLLECTE Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari zal dit jaar de collecte voor Jantje Beton weer verzorgt worden door Scouting Geffen. De leden van scouting Geffen zullen in deze week bij u langs de deur komen met een collecte bus t.b.v. Jantje Beton. 50% van deze opbrengst is voor de collecterende vereniging.

Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding. Broek / rok / jurk Inkorten Nieuwe rits inzetten Korter zonder voering Korter met voering Losse naden stikken Naden innemen Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm Zak stikken Divers Reparatie

Vermaakkosten € 12,50 € 14,95 € 12,50 € 14,95 € 4,95 € 12,50 € 30,00 € 4,95 per uur € 10,00

Carnavals emblemen laten stikken op je outfit al vanaf € 2,50 per embleem

9


Uitnodiging theatervoorstelling ‘...En ze leefden nog lang en gelukkig’ Een interactieve middag over het leven en gezond ouder worden. Onder het mom van ‘as ge erges mee zit, vroag ut aon iemand in het wit’.

Meer informatie en aanmelden Datum: Zaterdag 16 maart 2019 Tijd: 13.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur. Aanvang voorstelling 14 .00 uur).Na afloop van de voorstelling organiseren we een gezellige nazit met ruimte voor een gesprek met diverse deskundigen. Kosten: Het bijwonen van de middag is gratis (incl. kopje koffie/thee) Waar: De Koppellinck, Kloosterstraat 6, 5386 AS Geffen Voor wie: 65+ ouderen en ook mantelzorgers Aanmelden: U kunt zich via het aanmeldstrookje onderaan deze flyer aanmelden. Het ingevuld aanmeldstrookje a.u.b. vóór 1 maart inleveren in de brievenbus van basisschool De Wissel (brievenbus hangt aan de poort van de school). Deze middag is een initiatief van de werkgroep Geffen Zorgt. -----------------------------------------------------------------

AANMELDSTROOKJE Theatervoorstelling ‘...En ze leefden nog lang en gelukkig’ Ja, ik kom naar de theatervoorstelling op zaterdag 16 maart. Ik meld me aan met … personen (vul hier het aantal personen in) Naam: __________________________________ Adres: __________________________________


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Februari: 17 februari: Seniorenmiddag in “de Gouden Leeuw” 20 februari: Filmmiddag 27 februari: Liederentafel Maart: 11 maart: Museum-plus-bus 15 maart: Jaarvergadering 16 maart: Toneelvoorstelling:...en ze leefden nog lang en gelukkig 20 maart: filmmiddag Beste leden van de KBO, Het duurt nog bijna een maand maar de carnaval is in aantocht, en ook aan u is gedacht. Zet het vast in uw agenda: Carnavalsmaandag 3 maart is er een gezellige middag in de zaal van ’t Haasje voor alle ouderen van Geffen. Maar eerst is er nog komende zondag een seniorenmiddag in de Gouden Leeuw. Daarna begint hopelijk het voorjaar en gaan we weer lopen, fietsen, jeu de Boulen. Kortom, er is genoeg te doen. 17 februari: Seniorenmiddag in “de Gouden Leeuw” Op zondag 17 februari is er in de Gouden Leeuw de seniorenroap. De organisatie is in handen van het Rottenrijk en de zaal is open om 13.00 uur. Kom verkleed en laat u verrassen!!! We kunnen daar genieten van de mooiste stukken uit “Recht vur zunne Roap”, en de carnaval kan bij ons alvast beginnen. Ook de winnaars van de loterij worden bekendgemaakt, de trekking wordt daar verricht. Misschien mag u met de hele familie gaan eten bij ’t Akkertje 2.0.

Deze voorstelling is gratis en voor alle Geffenaren van 65+. 6 april: Hilversum:Museum van beeld en geluid + bijwonen opname uitzending Kassa Op zaterdag 6 april gaan we met een bus naar Hilversum. 11.30 uur vertrek bij ’t Oude Klooster richting Hilversum waar we om 13.00 uur worden ontvangen in ’t Atrium, bij het museum Beeld en Geluid 13.00 uur krijgen we daar een lunch 14.00 uur starten we met het Nostalgisch Arrangement. Dit is een feestelijk programma, bomvol topamusement uit de Nederlandse televisiegeschiedenis.We halen herinneringen op aan bijna zeventig jaar televisie met o.a. Swiebertje, Ja zuster, Nee zuster, en vele series, waar we met plezier naar hebben gekeken. 15.30 uur krijgt u een klein diner. 17.15 uur gaan we naar de opnamestudio van het televisieprogramma KASSA. Dit is ongeveer 15 minuten lopen. 18.00 uur. Ontvangst bij de studio, waar u wordt ontvangen met weer een drankje en een hapje. 20.30 uur is het afgelopen en vertrekken we naar Geffen, waar we rond 22.00 uur hopen aan te komen. Mocht u vragen hierover hebben, kunt u bellen naar Tineke Willemse: 0610758942 U kunt zich aanmelden door voor 21 februari € 59 te betalen op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag bij aanmelding uw naam en adres erbij vermelden.

20 februari: filmmiddag. We draaien de film: As it is in Heaven. Het is een zeer mooie Engelstalige film, Nederlands ondertiteld. Museum-plus-bus op 11 maart 2019 Er is veel belangstelling voor het Rijksmuseum, fijn. Maar de bus zit vol, we hebben een achttal mensen op de reservelijst staan. Mocht u, door welke reden dan ook, niet mee kunnen, laat het ons dan bijtijds weten. Voor vragen kunt bellen naar Tineke Willemse nr. 0610758924. 16 maart: Toneelvoorstelling... en ze leefden nog lang en gelukkig. Op een interactieve manier mensen bewust maken van hun eigen gezondheid, dat wil men met de ze toneelvoorstelling bereiken.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

11


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 21 januari 2018 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Voortgang Dorpsraad: zoals u al in de vorige Torenklanken heeft kunnen lezen is Hans met onmiddellijke ingang afgetreden vanwege een ongeneeslijke ziekte met een korte levensverwachting. We gaan voorlopig verder in de huidige samenstelling en zullen de taken meer verdelen. Onze speerpunten hebben we de vorige vergadering nog met Hans vastgesteld en dat geeft een goede basis om op te bouwen. - Proces nieuw Dorpshart Geffen: het dorpshart is de term die we voortaan gebruiken om de herontwikkeling van het Dorpsplein en het oude gemeentehuis aan te duiden. Onlangs hebben we een gesprek gehad met Anne Zaadnoordijk, zij is de projectmanager vanuit de gemeente. Op korte termijn wordt er door de gemeente een stedenbouwkundig bureau uitgekozen, wij zijn bij deze keuze ook betrokken. Dit bureau gaat dit jaar een ontwikkelperspectief opstellen in samenspraak met alle belanghebbenden. Aan het einde van dit jaar neemt de gemeenteraad dan een beslissing of er budget komt om het plan ook te gaan ontwikkelen. Helaas gaat het dus nog jaren duren voor er zichtbare veranderingen zijn op het plein. Op zaterdag 16 februari gaan we de direct omwonenden persoonlijk naar hun wensen en zorgen vragen. - Tiny Forest: dit is een project waarbij er in de directe omgeving van de school een klein bosje wordt gerealiseerd. Jan van Vucht is de initiatiefnemer en ziet het Geffense ‘klein bosje’ graag aan het spoorpad verrijzen. Het is een educatief project met als doel om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de natuur. Maar zonder de school heeft het geen zin, dus hopelijk sluiten zij ook aan. - Straatnaambordjes: Ruud Verhagen heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de ontbrekende straatnaambordjes in Geffen. Pascal, onze gebiedsbeheerder, gaat kijken op welke plekken het noodzakelijk is om nieuwe borden te plaatsen. - Oranje kliko: in december is er weer een sorteerproef uitgevoerd op ons PMD afval. De hoeveelheid vervuiling is van 40 naar 24 procent afgenomen. Een 12

verbetering, maar helaas nog lang niet waar we moeten zijn. In de gebieden waar het afval met plastic zakken wordt ingezameld is de vervuiling slechts 8 procent. Hierbij komt ook nog eens dat de eisen van afnemers aan het afval ook steeds strenger worden door een verkleining van de afzetmarkt. - Subsidie: We verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit was in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van december. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 18 februari om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

Zieke paardenkastanje geveld op de Jeu des Boulesbaan.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Verhuizing naar de Koppellinck Als jullie deze Torenklanken lezen zijn we verhuisd naar onze nieuwe ruimte in de Koppellinck. We hebben daar een gezellige en mooie huiskamer gekregen, waarin we onze activiteiten kunnen voortzetten.Tijdens de vrije inloop op dinsdagochtend, vrijdagochtend en zondagmiddag kun je daar dan terecht voor een praatje en een kopje koffie of thee. Alles blijft zoals het was aan het Dorpsplein. We hebben een nieuwe keuken, waardoor onze kookgroep de Wereldproeverij nog beter kan organiseren. Wil je daar eens kennis mee maken, schrijf je dan in via email of op de inschrijflijst die op het prikbord hangt.We hopen daar ook weer nieuwe mensen te ontmoeten. Let even goed op de maandrooster, dat bij Kom d’r in aan het Dorpsplein en bij de hoofdingang van de Koppellinck hangt.Voor vragen, opmerkingen of nieuwe ideeën kun je een email sturen: komdringeffenzorgt@gmail.com Op de eerste dinsdag van de maand start op verzoek een nieuwe activiteit. ’s Avonds van 19.00-21.00u gaat er een sjoel-competitie starten. Iedereen die mee wil doen is welkom. Je kunt ook komen kijken en een kopje koffie drinken. Het eerst volgende Repair Cafe is op 22 februari in de Koppellinck. Terwijl je kapotte spullen gerepareerd worden, kun je een kopje koffie drinken en eventueel meekijken met de reparatie. Het is belangrijk dat je zelf de te repareren spullen afgeeft om met de reparateurs over de reparatie te kunnen overleggen. Komt u ook?

OPENING UITNODIGING Wij zijn trots op onze nieuwe huiskamer! Zondag 17 februari 2019 U bent van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren vanaf 14.00 - 16.00 uur op onze nieuwe locatie in de Koppelinck Voor ouders en kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool Op woensdag 20 februari organiseren we in Kom d’r in weer een speciale activiteit. Moeders gaan andere moeders leren om haren te vlechten bij hun kinderen. Ze zijn dan met hun kinderen welkom van 15.00-16.30 uur.We schenken dan ook een kopje koffie en limonade voor de kinderen. Neem wel een kam/ haarborstel, elastiekjes en speldjes mee. Inschrijven kan via email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


GELOOF ONDER WOORDEN (20) Jezus redt ons door zelf te verdwijnen. Ons gezonde verstand zegt dat degene die redt ook het sterkst moet lijken. Om de mensheid te redden, moest de Messias van God dus de meest briljante, machtige en efficiënte mens zijn. Dat is precies wat de duivel aanraadt, de Verleider (Lc 4,1-13). Deze verleider zal door de mensen heen spreken zoals bij Simon Petrus (Mc 8,31-33). Maar Jezus zal de mens redden door zelf te verdwijnen, Hij maakt anderen groter door zichzelf te verlagen, Hij laat leven door zelf te sterven. En het is aan de voet van het kruis dat de mensen hun geloof in of hun onbegrip over het mysterie van het heil van God door Jezus Christus tonen: ‘In diezelfde trant dreven ook de hogepriesters samen met de Schriftgeleerden en de oudsten de spot met Hem; “Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden” laat Hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven” (Mt 27,41-42). ‘Daarop zei hij; “Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt” (Lc 23,42-43). Daar waar sommigen een totale mislukking zien, zien weer andere een ongehoord welslagen; het opborrelen van een onuitputtelijke bron van leven. Hier staan twee opvattingen over God tegenover elkaar; enerzijds een God die zichzelf opdringt bij de mens en een kant en klare weg voor hem uitstippelt, met straffen ter ondersteuning van zijn bewind. En anderzijds een God die zich, aan de zijde van de mensen, blootstelt aan kwaad en dood, en de mens uitnodigt om te geloven in het leven en de liefde. Het heil dat is Christus. Als we mee kunnen gaan met deze gezichtspunten uit het Evangelie, als we de komst van God kunnen aanvaarden in de gekruisigde Jezus, dan zijn we de weg naar het heil in Christus ingeslagen. Alles vertrekt vanuit het hart, de bekering, de innerlijke ommekeer, het geloof: zich door God zelf, in Jezus Christus, laten overtuigen van de wegen van een echt welslagen. En geloven dat God ons van dag tot dag de kracht en de smaak zal geven om ons leven te leiden op de manier van Jezus; eerder geven dan nemen, eerder delen dan voor jezelf houden, eerder dienen dan bediend worden, de ander beminnen zoals jezelf, beminnen zoals Christus bemind heeft (Lc 22,24-27). Het lijkt moeilijke taal, om in God te geloven, toch Jezus heeft het ons duidelijk gemaakt. De liefde zal moeten zegevieren, willen we echt de binding met God krijgen. Jezus heeft ons voorgedaan hoe dat te bereiken. Wees een liefdevolle mens voor je medemens, dan ondervinden we het heil van Christus.Velen keren God, Jezus en de Kerk de rug toe. Maar als we zijn liefde niet meer kunnen opbrengen, wordt ons leven, onze wereld onleefbaar. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com 14

WEER GEEN BOOMPLANTDAG OP ARBORETUM GEFFEN

Uitbreiding terrein stagneert Op 18 november 2018 zagen een tiental boomplanters de Boomplantdag al aan hun neus voorbij gaan en ook nu moet de datum worden verschoven. Zondag 17 februari 2019 zal geen Boomplantdag plaatsvinden. Ondanks de verwoede pogingen van de Gemeente om de onderhandelingen succesvol af te kunnen ronden, staat het bestuur van Arboretum Geffen nog steeds met lege handen. “Dit project is ons té dierbaar om door de vingers te laten glippen”, zegt voorzitter Harry Peters. “Een prachtig burgerinitiatief als dit, waarbij we met z’n allen samenwerken aan een groener Geffen, mag niet verloren gaan”. De locatie die het bestuur van het Arboretum op het oog had, blijkt op korte termijn niet haalbaar. Daarom zien zij nu af van deze locatie en zijn met Gemeente Oss in gesprek over nieuwe mogelijkheden. “Gelukkig ondersteunt Gemeente Oss het initiatief en intussen zijn we in oriënterende fase m.b.t. concrete alternatieven in Geffen”, vertelt Peters. “Voor de Boomplantdag van zondag 17 februari komen deze alternatieven te laat, maar ‘reserve-datum’ zondag 17 maart houden we nog even vast”. En mocht 17 maart niet haalbaar zijn, moeten we uitwijken naar het nieuwe boomplantseizoen, maar we zullen onze boomplanters niet teleurstellen! We gaan door tot we een mooie locatie hebben gevonden”, aldus een vastberaden Peters”. Voor meer informatie www.arboretumgeffen.nl

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS

partijen hebben gekozen om niet actief deel te nemen, maar advies te geven.

Visie Geffen-Oss & Groenfonds Geffen In 2008 heeft de gemeente Maasdonk de Visie GeffenOss vastgesteld. Doel was een goede ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen Geffen en Oss. Nieuwe woningen waren op aangewezen locaties mogelijk indien ze bijdroegen aan natuur en landschap. Daarom hebben alle grondeigenaren van de nieuw gebouwde woningen geld gestort in het Groenfonds Geffen. De gemeente Oss dacht in 2017 ongeveer €1 miljoen te hebben voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. Volgens de gemaakte afspraken komt er echter ook in 2019 en 2020 nog geld binnen. Nu is duidelijk dat het om ongeveer €2 miljoen gaat.

De werkgroep komt sinds begin 2018 zeer geregeld samen op donderdagochtend in de Tuinderij VanTosse. Deze overleggen zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/plannen.Als je wil komen, graag even aanmelden bij Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com. Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 35 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. Naast het ontwikkelen van plannen, kost het ook veel tijd om met de diverse grondeigenaren te onderhandelen. De gemeente Oss doet de grondaankopen.

Waar is het Groenfonds Geffen voor bedoeld? Het Groenfonds is bedoeld om een groener en mooier buitengebied te maken. Het geld kan besteed worden aan: * Maken nieuwe natuur en landschap (bijvoorbeeld bomen, struiken en poelen); * Beheer en onderhoud van nieuwe natuur en landschap; * Beleving van natuur en landschap: bijvoorbeeld wandelpaden en leren over de natuur; * Herstel van waardevolle landschapselementen van vroeger; * Aankoop van gronden voor natuur en landschap; * Afwaardering van agrarische gronden naar natuurgronden (natuurakkers); * Sloop van stallen; * Uitkoop van (boeren) bedrijven. Co-creatie Als de mensen zelf onderdeel uitmaken van natuur en landschap zorgt dat voor de beste waardering. Zowel Arboretum Geffen als de Landerij VanTosse bewijzen dat de mensen uit het gebied zelf het landschap kunnen ‘bouwen’. Daarom is bij het project Landschapsverbetering Geffen-Oss gekozen voor co-creatie. Dit is een samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat. Werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss Op 20 december 2017 was de startbijeenkomst. De verschillende in dit gebied actieve natuur- en landschapsorganisaties en de wijkraad Ruwaard en dorpsraad Geffen waren uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn gezamenlijk de rollen verdeeld. Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO) en Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG) trekken samen het project ‘landschapsverbetering Geffen-Oss’. Actieve deelnemers zijn Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss. Deze vier deelnemers vormen de werkgroep. De andere

Aan de dorpsraad Geffen is beloofd over de projecten te schrijven in de Torenklanken. Dit om de Geffenaren op de hoogte te brengen. Steeds worden een aantal projecten toegelicht. Deze keer schrijven we over een aantal kleinere projecten in de noordoosthoek van het gebied. Tijdens de natuurwerkdag op 3 november 2018 zijn langs een deel van het Ivo van Dintherpad 79 bomen en 150 stuks bosplantsoen aangeplant. Tijdens de werkdag van Landschapsbeheer Oss en Landschapsbelang Maasdonk van 1 december 2018 hebben 48 vrijwilligers enkele terreinen aan de Oostenakkerstraat verder ingericht met nieuwe aanplant van bosplantsoen. Ook hebben zij twee nieuwe elzensingels aangeplant op de pas aangekochte percelen. Dit is het begin van het herstel van de elzensingels, die hier vroeger veel voorkwamen. In het perceel grenzend aan het volkstuincomplex “de Bus” was eerder al een poel gerealiseerd. Hier zijn ongeveer 1000 stuks inheems bosplantsoen aangeplant met vele bes-dragende en ook voor insecten belangrijke soorten als meidoorn, kardinaalsmuts, liguster, inheemse vogelkers, vuilboom, egelantier, gaspeldoorn en Gelderse roos. Nieuwe pool in Geffens Veld (foto: Leo van Oorsouw)

15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


1. Een herinnering aan Geffen De carnavalsoptochten met c.v. “de Veldmuizen”. In het bijzonder die keer dat ik achter een brood stond als ‘Warme bakker’ (Carnaval 1972). 2. Dit zou anders moeten Er zou meer voor de jeugd gebouwd moeten worden zodat ze kunnen blijven wonen, als ze willen. Misschien iets bij het Dorpsplein.

SCHAPENHELD

Maandag 25 februari 2019 20:00uur €5,00 Stijn is een bijzondere, toegewijde schaapsherder die het hoofd boven water probeert te houden; gesteund door zijn sterke vrouw en kinderen. Zijn ideologische kijk op de samenleving die hem rust, vrijheid en balans (in en met de natuur) moet verschaffen wordt verstoord omdat het goedkoper kan en moet. Subsidies (die minder worden of verdwijnen), regelgeving en andere hindernissen vindt hij op zijn pad. Kortom allerlei frustraties komen boven drijven en hij wordt verbeten, getergd door de situatie. Prachtige beelden in de vroege ochtend maar ook de rauwe werkelijkheid en de romantiek als schaapsherder is ver te zoeken. Indrukwekkend is de grote betrokkenheid van de hoofdpersoon én filmer; 84 minuten die je meenemen en blijven boeien. De maker, Ton van Zantvoort is razend enthousiast en heeft heel veel zelf gedaan. Camera, regie, bewerking. Hij kijkt er naar uit om bij ons in De Pas een kort voorwoord te geven en na afloop heeft hij volop tijd voor Q en A’s. Hè??? Questions and Answers. Ja, je leert wat. Ps En...... niet onbelangrijk: Ons vrouw vond het ok mooi! Verwacht: Smallfoot do 7 en vr 8 mrt The Guilty ma 11 en di 12 mrt Nog meer? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Heegterstraat, omdat ik daar geboren ben en er bijna 54 gewoond heb. 4. Een mooi mens Henk van Herpen omdat hij al jaren in weer en wind elke zaterdagmorgen klaar staat voor Nooit Gedacht. 5. Jammer dat … De jeugd geen lol meer kan maken, zonder rotzooi te veroorzaken. 6. De leukste club Moeilijk te kiezen, daarom kies ik er twee. Nooit Gedacht en de Heemkundevereniging “Vladerack”. Bij beide voel ik mij thuis. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe. Een zeer gezellig evenement dat al heel lang bestaat. 8. Bewondering voor... Mensen die veel doen voor de gemeenschap zonder zelf op de voorgrond te willen treden. 9. Geffen is voor mij… De gezelligheid en onderlinge saamhorigheid, m.a.w. het Brabantse. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan... goede initiatieven die de gemeenschapszin in ons mooie dorp nog meer zouden bevorderen. Daar wordt Geffen beter, mooier en socialer van!

EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. U leest de mening van: Hans Reuvers, bijna 60 jaar, hij woont in de Smidse.

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOS DE VREE NEEMT AFSCHEID VAN DE WISSEL Ze begon als jonge, hippe en enthousiaste juf destijds op de Aloysiusschool. En nog altijd heeft ze die meisjesachtige uitstraling, ook al telt ze inmiddels 50 lentes. Roos de Vree, leerkracht van groep 3 van Basisschool De Wissel, al 22 jaar werkt ze op de Geffense school. Roos studeerde na de Pabo nog door. Ze rondde op de Universiteit van Utrecht de studie Sociale Wetenschappen met succes af. Maar het onderwijshart bleef kloppen en dus solliciteerde Roos in 1997 naar een baan op de Aloysiusschool in Geffen. Ze koos bewust voor een school in een dorp. En dat terwijl ze zelf een echte stadse is, geboren in Tilburg en opgegroeid in Eindhoven. Het mooie van een dorp vindt Roos de sociale contacten, de gemeenschapszin, de onderlinge banden tussen de families, buurten en verenigingen. De mensen kennen elkaar. Ze praten over elkaar maar helpen elkaar ook indien nodig. “Het leuke is dat je iedereen leert kennen, broertjes en zusjes, neven en nichten, opa’s en oma’s. Je ziet de familietrekjes. Ik wil graag een goed contact met de ouders opbouwen. Ik nodig ze altijd uit als ze vragen of zorgen hebben over hun kind. Je kind is het belangrijkste voor je,” zegt Roos. In het begin raakte ik hier met al die namen wel eens in de war. Maar inmiddels ken ik de onderlinge relaties tussen de families redelijk goed. Een band met de kinderen Het belangrijkste in het onderwijs vindt Roos een goede band met de kinderen in haar klas. Ze besteedt daar veel aandacht aan en wil snel iedereen in de klas goed leren kennen. Dat valt niet mee als er een stel meisjes in je klas zitten die veel op elkaar lijken met allemaal lange blonde haren. Zo werd er op één van de eerste dagen in het nieuwe schooljaar een sportdag gehouden voor de hele school. Een meisje kwam naar Roos omdat ze zich niet lekker voelde. “Vraag maar aan jouw juffrouw of die je ouders even belt” zei Roos. “Maar jij bent mijn juffrouw”, zei het meisje huilend.“Dat vond ik toen zo erg”, zegt Roos. Goed onderwijs betekent voor Roos dat je kijkt wat het kind nodig heeft en daar zo goed mogelijk bij aansluit. Over het algemeen weet ik van de meeste kinderen precies waar ze moeite mee hebben en wat ze nodig hebben. Daar heb ik echt niet altijd een toets voor nodig. Natuurlijk is het soms nuttig wel een toets af te nemen, maar we zijn erin doorgeslagen.We moeten van inspectie en besturen voortdurend toetsen, administreren, grafieken maken en prognoses analyseren. We hebben er als het ware een ‘papieren kind’ bij gekregen. De tijd die dat kost besteed ik veel liever aan het voorbereiden van een uitdagende, leuke rekenles. In het begin van mijn loopbaan wilde mijn leerling Jan

Coppens zijn spreekbeurt thuis op de boerderij houden. Zijn vader kwam de hele klas met de tractor ophalen. Zo’n spreekbeurt vergeten de kinderen nooit meer. Nu kan en mag dit allemaal niet meer. Heel jammer want de kwaliteit van het onderwijs zit juist ook in dit soort activiteiten. In boeiende lessen die je geeft, het contact met de kinderen dat je maakt, zien wat ze nodig hebben en daar iets mee doen. Kwaliteit zit hem niet in stapels toetsen en mooie grafieken”. Roos heeft een duidelijke visie op de huidige maatschappij. “De belangrijkste peilers onder onze samenleving zijn veiligheid, zorg en onderwijs. En juist op deze gebieden zie je dat de politiek het laat afweten. Zowel bij de politie, in de zorg als ook in het onderwijs komen de mensen handen te kort. Je wordt verplicht veel tijd aan administratie te besteden. Je kiest juist voor deze beroepen om er voor de mensen te kunnen zijn”. Hij din, wij dinnen “Het onderwijs is mijn lust en mijn leven”, zegt Roos. Ik hecht me altijd enorm aan de kinderen. Je gaat van ze houden. Ik kan oprecht geroerd zijn als een kind iets heeft opgepikt en gesnapt. Dan zie je hun trots en het zelfvertrouwen dat groeit. Mooi om te zien, de stappen die ze maken. Van het Geffense dialect kan Roos enorm genieten. Natuurlijk was het in het begin soms even wennen aan

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


de woorden die heel anders zijn dan in het Nederlands. Als nu een leerling zegt “ik zuuk ut nie mer”, begrijpt Roos hem of haar perfect. Ook de tongpunt r vindt Roos heel bijzonder. Toen een leerling de verleden tijd moest benoemen van ‘hij doet’ zei de jongen ‘hij din’ en in het meervoud was dat ‘wij dinnen’. Dat is toch prachtig en uit het oogpunt van de leerling heel logisch gedacht. Hier in Geffen hoorde ik ook iedereen ‘oranjese’ zeggen. Dat woord gebruikten wij thuis toen ook voor de lol. Tot ik mijn zoontje hoorde zeggen: “roodse, blauwse, groense”. Kinderen zijn geweldig om mee te werken. Ze kunnen prachtige opmerkingen maken.Toen wij een kopje thee dronken in de klas omdat de pauze er bij ingeschoten was zei een kind: “wij moeten hard werken en jullie zitten daar thee te drinken”! Roos is veel met haar werk bezig. “De enige tijd dat er geen kinderen in mijn hoofd zitten is het middelste deel van de zomervakantie. Ik moet echt prioriteiten stellen om te bewaken dat het niet teveel wordt. Daarom hou ik een paar van mijn lijfspreuken altijd goed voor ogen: ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’ ‘Accepteren wat je niet kunt veranderen. En verander wat je niet kunt accepteren’. Ik werk drie dagen en dat is voor mij prima.Wandelen en lezen zijn heerlijke ontspanningsmomenten”, zegt Roos. Naar het Speciaal Onderwijs En nu gaat Roos dus vertrekken bij De Wissel. Na de Carnavalsvakantie gaat ze in het Speciaal Onderwijs werken, op de HUB in Rosmalen.Vrijdag 1 maart is haar laatste werkdag in Geffen en op 11 maart begint ze in Rosmalen. Roos de Vree woont in Den Bosch samen met haar man Joost en zoon Thies (12 jaar). Thies zit in groep 8 en gaat dit jaar naar de middelbare school, voor hem een nieuwe levensfase. Voor Roos is dit eveneens een fase in haar leven waarin ze een nieuwe uitdaging aangaat. Ze heeft genoten van haar tijd in Geffen. Op groep 5 en 6 na heeft ze in alle groepen van de basisschool gewerkt.

“Inmiddels heb ik drie kinderen in de klas waarvan één van de ouders ook bij mij heeft gezeten: Fem Coppens, de dochter van Jan Coppens, Wes van de Heuvel, de zoon van Linda van Nistelrooij en Sjors van Nistelrooij, de dochter van Tanja van Griensven. Dus het wordt misschien ook wel tijd om te gaan. Het leven gaat verder. Kinderen worden volwassen. Die kringloop van het leven vind ik prachtig,” zegt Roos met een glimlach. Ongetwijfeld zullen we haar nog eens treffen in het dorp. Wellicht op de eerste zondag in september tijdens “Effe noar Geffe”! Bedankt Roos voor alles wat je voor de Geffense kinderen en hun ouders hebt betekend.

PETER MEGENS WINNAAR KERSTTOERNOOI BV ‘T HAASJE Ieder jaar worden er tussen twee competitiehelften, een onderling toernooi gespeeld tussen de diverse leden van onze vereniging. Dit toernooi duurt van begin december tot half januari. Hierin komen alle spelsoorten voor: libre- bandstoten – driebanden. Na diverse voorronden waren het Peter Megens, Gerard Clement, Mark van Bergen en Tonny v.d. Heijden die de halve finale speelden. Na twee spannende halve finales, waren het Peter Megens en Tonny v.d. Heijden, die de finale speelden. Hierin was Peter Megens de betere en won de wisselbeker. Peter van harte gefeliciteerd namens bestuur BV ‘t Haasje. Bestuur BV’t Haasje

woonruimte te huur woonruimte te huur in Geffen (tijdelijk) bestaande uit: entree, woonkeuken, woonkamer, slaapkamer en buitenterras. Zeer geschikt voor jong stel of alleenstaande. Inlichtingen te verkrijgen via telefoonnr. 073 5326059 of mobiel 06 51081855 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


MARIT EN HANNAH NEDERLANDS KAMPIOEN MAJORETTE!

VINKEL KRIJGT GLASVEZELCENTRALE

Op 26 januari 2019 zijn Marit van Wanrooij en Hannah Koenen van muziekvereniging W.I.K. Nederlands Kampioen majorette geworden in Almere. De meiden werden Nederlands Kampioen in de categorie jeugd 3-duo, basis-artistiek. De deelnemers in deze categorie zijn 10- tot 12-jarigen. Hannah en Marit zijn 10 jaar oud en deden dus voor het eerst mee in deze categorie. Er waren acht duo’s die erg aan elkaar gewaagd waren. De jury vond Marit en Hannah heel onderscheidend met hun show over opdraaipoppetjes met een mooie vrolijke choreografie die bij blijft door de perfecte uitbeelding en hun uitstraling. Zij behaalden 83,2 punten en waren als jongste deelnemers totaal verrast! Zij gaan nu door naar de wedstrijd in België en W.I.K. hoopt natuurlijk dat ze daar ook in de prijzen vallen.

In Vinkel werd op 28 januari een glasvezelcentrale, ook wel PoP of Point of Presence genoemd, geplaatst aan de Vinkelse Slagen.Vanuit deze centrale gaan de glasvezelkabels naar alle woningen en bedrijven in Vinkel. Met behulp van een hijskraan werd het PoP-station op zijn plaats gezet. De aanleg van het glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd door aannemer Spitters van E-Fiber.

Ook Loes van Dinther en Janthe van den Elzen hadden zich voor het NK geplaatst. Het was echter tot het laatste moment spannend of ze konden dansen, Loes had namelijk koorts! Helaas werd ze onderweg steeds zieker en moesten ze hun optreden afzeggen. Het werd voor Loes en Janthe, die ook nog eens zes jaar werd op deze NK-dag, een teleurstelling. Ondanks alles heeft Janthe toch een hele leuke verjaardag gehad. We willen ze hierbij toch van harte feliciteren met het behalen van een ticket voor het NK, want daar ga je tenslotte niet zomaar naar toe! W.I.K. is super trots op deze jonge majorettes. Ook willen we de andere jeugdleden, instructrices en alle fans die de meiden kwamen aanmoedigen heel erg bedanken.

Glasvezelcentrale Een glasvezelcentrale is een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van het glasvezelnetwerk in Vinkel. De glasvezelcentrale lijkt qua uiterlijk op een elektriciteitshuisje. Vanuit dit punt gaan de glasvezelkabels naar alle woningen en bedrijven in Vinkel. De aanleg van deze glasvezelcentrale is een tastbaar begin voor de komst van glasvezel in Vinkel. Eric Vos van E-Fiber is verheugd met deze stap: “Glasvezel voor iedereen is weer een stapje dichterbij. En zolang we het netwerk aan het aanleggen zijn, is de glasvezelaansluiting nog kosteloos”. Voor meer informatie en alle vorderingen rondom de aanleg kunt u terecht op iedereenglasvezel.nl Over E-Fiber E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in een stad, dorp of buitengebied. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, techniek én in mensen. Om zo een uniek ‘open’ glasvezelnetwerk aan te leggen waarop iedere provider zijn diensten mag leveren. Fotografie: Ben Nienhuis

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.