Torenklanken 2013 - nr 03

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 3 | maart 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

PHV DE TROUWE HELPER GEFFEN Heeft dit jaar 2 jubilarissen!! JO VAN DER HEIJDEN 50 Jaar lid 27 jaar afdelingshelper 14 jaar bestuurslid Momenteel zeer gewaardeerd lid ADRIAAN VAN ZANDVOORT 40 jaar lid 38 jaar bestuurslid Waarvan 28 jaar penningmeester Momenteel zeer gewaardeerd lid Het feest wordt in besloten kring gevierd op zaterdag 2 maart 2013 in Café-zaal ‘t Haasje, Dorpstraat 28 te Geffen. Op vrijdag 1 Maart word een mis opgedragen ter intensie van onze overleden leden. Wij maken van deze gelegenheid ook gebruik om onze sponsors te bedanken voor hun jarenlange steun.

Graag Gedaan Maasdonk is op zoek naar vrijwilligers Vindt U het fijn om in Uw eigen woonplaats iets voor een ander te betekenen in de vorm van vrijwilligers werk. Meldt u zich dan aan. Graag Gedaan Maasdonk is op zoek naar vrijwilligers die wekelijk 1 a 2 uurtjes tijd over hebben om voor een ander klaar te staan om een handje te helpen. De activiteiten zijn veelzijdig en kunnen bestaan uit: het maken van een praatje, het begeleiden naar het Ziekenhuis of de boodschappen (met of) voor iemand doen, of een wandelingetje maken. Je kunt je aanmelden via het Rigom die Graag Gedaan

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

professioneel ondersteund. Aarzel niet en bel dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur 0412 -653249.Als je aan gemeld bent kom ik graag kennis maken en verdere afspraken maken. Maria Meulepas, Graag Gedaan Geffen en Vinkel

Attentie voor de advertentie Vanwege het vijftig jaar jubileum heeft Torenklanken afgelopen jaar de rubriek ‘Attentie voor de advertentie’ geïntroduceerd. Hierin werden adverteerders in het zonnetje gezet en konden zij de lezers wat meer vertellen over hun onderneming. Niet alle adverteerders zijn hierbij aan bod gekomen. Mochten er nog ondernemers zijn die graag wat meer vertellen over hun bedrijf (of over een specifiek project) dan nodigen wij die van harte uit te reageren.Aanmelden kan via torenklanken@ home.nl.

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. Let wel: u wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


KLEUR- EN TEKENPLATEN Een kleine attentie werd uitgereikt aan onderstaande kinderen die een kleurplaat kleurden of een tekening maakten voor Kerkbalans:

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 01 mrt. zo. 03 mrt. di. 05 mrt. vr. 08 mrt. zo. 10 mrt. di. 12 mrt. vr. 15 mrt. vr. 15 mrt. zo. 17 mrt.

19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk 19.00 u. * avondmis 19.00 u. * avondmis 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk 19.00 u. * avondmis 09.00 u. * H.Mis t.g.v. Jaarvergadering KBO m.m.v. DK 19.00 u. * avondmis 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk (MOV-Vastenaktie)

KERKBALANS 2013: Tijdens de mailing voor Kerkbalans is er een aantal weduwen aangeschreven op hun meisjesnaam, door een fout van Navision, de ledenadministratie van de parochie. Deze fout is inmiddels hersteld door de werkgroep Kerkbalans. Onze excuses voor deze foutieve aanschrijvingen. Doe mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Een goede financiële basis kan onze kerkklokken luidende houden!

4 jaar: Danaé Hurkens, Fenna van der Doelen 5 jaar: Lucy Lepoutre, Merle Schuurmans 6 jaar: Jaimy van Ballegooij, Hanne van der Doelen, Sümeyya Olgun 7 jaar: Guus van Zantvoort, Ties van der Doelen, Jelle Schuurmans 8 jaar: Isa Kluijtmans, Suzy van Erp, Maud Kivits, Bram van Erp 9 jaar: Leida Wijgerse MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2013: Olivier van der Heijden, Stijn van Heesch PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis in maart: hfdst. 8: Het geschenk van de vreugde en het nieuwe leven. Hfdst. 9: Gods grootste geschenk. woensdag 13 maart: 6e bijeenkomst 13.30 u. - 15.00 u.: uitleg op de begraafplaats. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


PROGRAMMA VORMSEL Voor het vormsel hebben zich 22 kinderen aangemeld. 4e bijeenkomst: do. 7 maart 18.00 u. - 19.30 u.: Huiswerk bespreken; duif maken voor in de viering

zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 1 februari 2013: Louis van Erp, 53 jaar 3 februari 2013: Harrie van Vugt, 59 jaar 5 februari 2013: Piet van der Heijden, 69 jaar 15 februari 2013: Sjan de Wit - van Hoek, 58 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden

Familie romme bedankt Wij, de bewoners van verzorgingstehuis De Heegt als ook de bewoners van de aanleunwoningen, willen graag onze welgemeende dank uitbrengen aan de Familie Romme van het stukadoorsbedrijf. Ze hebben ons, dit jaar al voor het 25e jaar, een uitstekende en goed verzorgde avond aangeboden. En dat niet alleen, ook mochten wij een goed gevulde mand met allerlei ontvangen. Alle voornoemde personen wensen u en de hele familie een gezonde toekomst toe. A. van der Heijden Bewoner van De Heegt en lid van de cliëntenraad.

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Jan van Nuland (68 j.) Per 1 maart was hij 50 jaar lang in diverse leidinggevende functies verbonden aan Van der Heijden Meubelen; de laatste 20 jaar als directeur/aandeelhouder. Een mooie mijlpaal om een stap terug te zetten... Jan van Nuland draagt de dagelijkse leiding over aan Mark van der Heijden, maar blijft op de achtergrond betrokken bij Van der Heijden Meubelen. Het recente overlijden van zijn echtgenote Gerrie heeft meegespeeld in zijn besluit: “De zaak was een levensinvulling van ons samen...” Frans en Miet van der Heijden begonnen na de oorlog met het verkopen van meubelen. Jan begon in 1963 als boekhouder in hun bedrijf en met een onderbreking van zijn diensttijd zou hij daar zijn 50 jaar volmaken. Hij leerde Gerrie, de dochter van Frans en Miet, kennen en samen zetten ze zich in voor de zaak, ieder op hun eigen terrein. Gerrie was styliste en verzorgde de verkoop. In de jaren ‘85-’95 runde zij drie modezaken van First Lady in Rhenen, Wijchen en Boxmeer. Begin jaren ‘90 keerde Gerrie weer terug naar Geffen om samen met Jan de zaak over te nemen. Dat het bedrijf alsmaar gegroeid is mag een hoogtepunt genoemd worden, vindt Jan. In de jaren ‘50, ‘60, ‘70 en ‘90 waren er verbouwingen en uitbreidingen. Van der Heijden Meubelen heeft inmiddels naast de zaak in Geffen, twee zaken in Nijmegen en één in Uden en een magazijn van 6000 m2 in Beuningen. “Ons paradeplaatje is de service die we bieden,” zegt Jan. “We hebben een grote groep vaste, trouwe klanten uit een ruime regio en dat is - vooral in deze tijd van recessie - heel belangrijk.” Ook de medewerkers zijn ‘honkvast’ en dat zegt ook iets. In Nijmegen hebben ze een medewerker die 30 jaar bij hen in dienst is en meerderen van 25 jaar. In Geffen kennen we de bekende gezichten van Hans van de Wouw en Henk van Heeswijk, die respectievelijk 45 jaar en 40 jaar werkzaam zijn bij Van der Heijden Meubelen. Jan bleef altijd ‘bij de tijd’ door diverse studies te volgen: P&O, PR, Economie. “Het zijn niet alleen de meubels waar het om draait, er komt van alles bij kijken.

Je leert altijd wat bij!” Ook het bedrijf is ‘up to date’. “Als de crisis voorbij is, zijn we er klaar voor: het computersysteem is vernieuwd en we zijn steeds blijven investeren, dat is noodzakelijk, ook in mindere tijden.” Van der Heijden Meubelen is een begrip in Geffen. De dorpsgemeenschap kan altijd rekenen op sponsoring. “We zijn een hoofdsponsor van Effe noar Geffe en sponsoren meerdere Geffense verenigingen. Een sport- en muziekvereniging horen bij het dorp en die geven we graag een steuntje in de rug.” Hoewel zijn jubileum geen prestatie (“Want dat heeft met gezondheid te maken!”), maar wel een mijlpaal is, volgens Jan, wil hij graag op 1 maart het glas heffen met familie, relaties en ondernemers. “Het zal me nog enorm tegen gaan vallen,” denkt Jan, “maar daarom blijf ik nog enigszins in beeld voor het bedrijf. Wellicht om Mark, zoon van Jos van der Heijden, indien nodig te adviseren.”

Te Huur Schuur 300m2 en/of weiland. Inlichtingen: 06 51437406

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

“Rottenrijk” beleefde weer een fantastisch carnaval. Het werd een groots feest in de gemeenschappelijke feesttent op het Aloysiusplein. Geen wanklank te horen, geen foutmelding. De jeugd verrast door mooie muziek, de geluidskwaliteit binnen de voorgeschreven normen, de weergoden goedgestemd, de kwaliteit toegenomen en voortreffelijke gastorkesten. Het feest begon op vrijdag 8 febr. met een waardige misviering met een feestelijke ontvangst door “Ut gû Vals” en de begeleidende muziek van de “Pompzengels.” Pastoor D. v. Dijk was ziek en werd vervangen door kapelaan Patrick van de Sint Jan uit Den Bosch, die meteen de goede toon wist te treffen. De leidraad was: “Alle harten open voor elkaar”. Toch moest en zou de hoestende en proestende pastoor zijn rijmende preek houden, waarna hij onmiddellijk weer de pastorie in vluchtte. De kerk was zeer goed gemutst en zeer aan”steken”lijk bovendien werden we verrast met optredens van Passe-Partout met twee toepasselijke liederen omwille van de relatie met onze pronkende Prinses José de 1e. Goede teksten en passende muziek al zou tijdens het intieme deel van de mis wat sacralere muziek mijn voorkeur hebben. Een plezierige tocht. Daarna volgde de plechtige sleuteloverdracht waarbij we constateerden, dat de burgemeester de macht graag overdroeg aan Prinses en Adjudant. Een volle tent maakte het openingsfeest zeer geslaagd. Op zaterdag was de drukte zodanig, dat er een deurbeleid moest worden ingesteld. De optocht op zondag na een feestelijk ontbijt was een verademing met veel actieve deelnemers en leuke en onverwachte optredens dansjes en attractieve wagens. Jammer dat er twee “gesloten” wagens zonder functie negatieve reacties opriepen. Voortreffelijke winnaars o.a. “Goet zat”, “Schon gemakt” en “Niksgeleje” en drie voortreffelijke loopgroepen: “De Kruipers”, Nog enne dan” en “Altijd zat” zorgden voor groot applaus. Op maandag kreeg Rottenrijk bezoek van de Koolstampers die bijdroegen aan het feest met heksengooien voor groot en klein. Intussen werden ook het kwartjesbal, het snertbal, de Pinkpartij, de Zieken en de Senioren bezocht. Samen trokken de Rottenrijkers en de Waoterlanders in een en dezelfde bus noar de Burgerborrel bij het Kafland om wellicht afscheid van Maasdonk te vieren. Daarna volgde de vrijgezellenavond, waarbij het komende bruidspaar wat bescheiden op de achtergrond bleef en de bruidsdans maar aan anderen overliet. We misten daarbij wat activiteiten of worden de begeleidende bruidsparen te oud om te dartelen? De goede sfeer bleef wel overeind.

Op dinsdag, met weer een feestelijk ontbijt, waar toch veel gasten genoten van de heerlijke broodjes met beleg naar keuze en de verse koffie, volgde de intocht van het bruidspaar, Wilhelmien en Rob van Dijk Verstraten wonend aan de Kromme Akker, deel van d´n Oostenakker, bezijje d´n Berg op de grens van Oss. Ze werden ontvangen mi veul bloas en getoeter. Henriette van Bergen wist op zeer komische wijze het bruidspaar te begroeten en te doorgronden. Ze zocht de grens op en wist de verrekes van de koei uit mekoaren te houwen. Ceremoniemeester Jan leidde de feestelijkheden samen met collega Bart. Het bruidspaar bleef ingetogen al het gedoe volgen en was duidelijk verrast door alle gebeurtenissen. Een uitgebreide receptie zorgde voor een overvolle kado-tafel. Daarna volgden optredens van de kleinkinderen met een klompendans en de familie met dansende klompen, de boerenbruidsparen met “Ja tis hier goet”.De twee ceremoniarissen bejubelen in een komische act het bruidspaar. Het blijft rumoerig in de zaal en het is moeilijk contact te houden met de muzikanten. Her roaplied wordt door “ Ut gû vals” met grote overgave gezongen. Dan komen twee schoffelaars het toneel op: de genezen David v. Dijk (onze pastoor) en R. Augusteijn (onze burgemeester). Ze gaan de boel schoonvegen te beginnen bij “De Verzoening”, waar ze nie mee kloar komme, ze goan noar de boerderij woar heel veul werrik is, unne Duitse Herder, die afscheid nimt, waarbij ze veul eigenwijsheden ten toon spreiden en de stoelgang van den burger noar Bernheze bespreken en de sloapmuts van de pastoor belichten en de preek van de pastoor inkorten en afscheid nemen van de burgemeester van Maasdonk, woarbè de pastoor bekent dà Geffe grot zat vur hum is en dan goan ze samen buurten in de Kromme Akker, wijt van huis. Het leek wel d´n Os en d´n Ezel. Een intussen verstilde zaal luisterde aandachtig noar dat humorvolle optreden. De muzikanten lieten van zich horen en tot de kleine uurtjes werd het feest voortgezet in de grote feestzaal. We vergeten de kinderoptocht op vrijdag met begeleiding van bijeengeraapte muzikanten uit Geffen en de hele omgeving. Daar kon je al zien, dat het Rottenrijk een goede toekomst heeft, want er waren grappige en knallende nummers te beleven. We feliciteren onze Prinses en Adjudant met het succesrijke bewind waarbij we gewag maken van de door hare hoogheid gegeven naam aan de Prinsenbijeenkomst bij de commissaris van de Koningin W. v.d Donk, nl. “Sleuteldragersborrel”, wat beloond werd met een extra neutje. Proficiat Rottenrijk. We nemen afscheid van de mooiste plek.Volgend jaar gaan we noar de meulen.Wellicht nemen we ook dit jaar nog afscheid van de drager van dit feest van Gilbert van de Meulenreek, die samen met de Horeca van Geffen dit feest hebben opgezet. Aswoensdag waren de echte feestnummers weer in de kerk en is met een treurmars afscheid genomen van Mie 9


Roddel en toebehoren. De toekomst van Maasdonk. De gemeenteraad heeft een strategische keuze gemaakt. Geffen bij Oss is voorlopig uitgangspunt. De verdeeldheid in de Raad leidde tot dat besluit, waarna de bevolking wordt geraadpleegd. Er blijven voorstanders van behoud van Maasdonk en samenvoeging met Den Bosch. Het wordt rumoerig aan de stamtafel. De onderlinge verdeeldheid is duidelijk. Er zijn zelfs initiatieven voor een handtekeningactie. U leest daar over in Torenklanken. Geffen bekent kleur. Dan is het goed van alle inzichten kennis te nemen. W.I.K. hield op zondag 17 febr. een Mini-concert onder het motto: Muziek maakt slim, muziek maakt blij. Het is een heerlijke vorm van ontspanning en kan toekomstbepalend zijn. Iedereen moet meer weten van muziek. Een folder geeft daarbij de doelstellingen aan. W.I.K. nodigt uit. Een CD geeft hoorbaar uitleg. Klik op www. wik-geffen.nl of mail naar info@wikgeffen.nl als U dit gemist heeft. Het was druk in de Koppellinck. Fijn dat er belangstelling is.Vraag ook alle gegevens op. U krijgt een blokfluit en uitleg en toebehoren. Wij vragen daarvoor Uw bijzondere aandacht. Van stamtafel 377. Volgende stamtafel op 3 maart en is niet openbaar. Voor op en of aanmerkingen de Prins 0412-640982: theoprinssen100129@gmail.com. Het gû oe goet en ut kumt goet. Hauw doe.

door weersinvloeden en onvoldoende onderhoud in het verleden. Maar alles is herstelbaar. Gebroken glas kan worden gelijmd of geheel vervangen. In ieder geval moet alles in nieuw lood gezet worden. Het gehele raam zal weer in een ijzeren frame geplaatst worden, voorzien van veiligheidsglas. De heemkundewerkgroep heeft besloten te proberen voldoende financiën bij elkaar te krijgen om dit raam te kunnen laten restaureren. Na restauratie zal het raam dan een plaats krijgen in Multifunctioneel Centrum De Koppellinck te Geffen. Samen met het bestuur van De Koppelinck is gekozen voor plaatsing tegenover de hoofdingang op de eerste verdieping, op beide foto’s midden boven.

RESTAURATIE ALOYSIUSRAAM In Geffen is helaas al veel verloren gegaan.Wie herinnert zich niet het prachtige oude gemeentehuis aan de Molenstraat. Steeds weer wordt er op gehamerd zuinig te zijn met de mooie dingen die we in ons dorp tegenkomen. Pas enkele jaren terug werd er volop aandacht gevraagd voor het behoud van het front van de Mariaschool. Ook deze strijd is verloren. In januari 2011 werd, zoals u wellicht weet, in Geffen de basisschool Aloysiusschool afgebroken. In de trappenhal van deze school is in 1958 een prachtig glas-in-lood raam van de H. Aloysius geplaatst, een raam van de glaskunstenaar Jan Willemen uit Dongen. Dit raam is met inzet van vrijwilligers van Heemkundewerkgroep “Vladerack” te Geffen gered van de sloop. Bij de demontage heeft het raam echter ernstige schade opgelopen. Ook was de staat van het raam al slecht 10

Hier komt het raam het beste tot zijn recht. Zo blijft het kunstwerk bewaard en zichtbaar voor alle Geffenaren. Om dit geldbedrag bij elkaar te krijgen is de heemkundewerkgroep bezig met acties binnen en buiten Geffen. Er zijn diverse instellingen en bedrijven benaderd voor een bijdrage. Ook Geffense bedrijven, leerkrachten en verschillende leerlingen van de oude Aloysiusschool zijn door ons rechtstreeks benaderd. U bent wellicht ook zelf leerling op de Aloysiusschool geweest. Of uw kinderen of andere familieleden. Wij hopen dat iedere (oud-)Geffenaar deze actie ondersteund. Zoals al eerder vermeld, is al veel verloren gegaan. Dit prachtige raam verdiend een plaats in ons midden! Steun ons in onze strijd tot behoud! We zien graag uw gift tegemoet op Rabobankrek.nr. 115803483, onder vermelding van “Aloysiusraam”. Nadere inlichtingen kunt u altijd verkrijgen bij onze Heemkundewerkgroep Vladerack, in de kelder van het gemeentehuis, geopend op maandagavond van 19:00 uur tot 21:30 uur, of op woensdagmiddag van 13:00 uur to 16:00 uur. e-mail heemkundegroep@gmail.com LAAT DIT RAAM NIET VERLOREN GAAN!!!


KBO informatie Afdeling Geffen Uitnodiging voor de jaarvergadering van 15 maart 2013 Om 9.00 uur gaat pastoor van Dijk voor in de H. Mis voor alle overleden leden van de K.B.O. De overledenen van het afgelopen jaar zullen met namen genoemd worden. De viering vindt plaats in de kapel. Daarna gaan wij naar De Gouden Leeuw voor een aangekleed kopje koffie. Na het nuttigen van de koffie houden wij onze jaarvergadering. Aanvang 10.00 uur. De agenda heeft u ontvangen als bijlage bij de “ONS”. Na de vergadering kunnen wij genieten van een glaasje en verhalen van Mieke Aalderink. Voor meer informatie zie onderstaand. Mieke Aalderink vertelt sprookjes en andere volksverhalen. Een verrassend vertelprogramma met oude verhalen vol spanning en humor en een beetje romantiek met een knipoog. Graag ontmoeten wij u allen op vrijdagochtend 15 maart om 9.00 uur in de kapel of een uurtje later bij De Gouden Leeuw. Tot slot nog een uitnodiging van de fietscommissie voor woensdag 6 maart De lente nadert met grote schreden, weer tijd om de fiets van stal te halen. Mooie tochten staan in het verschiet.Velen met een elektrische fiets. In de praktijk is ons gebleken dat er toch veel mensen moeite hebben met het schakelen van de elektrische fiets.Wij bieden u een work-shop aan om het schakelen nog beter onder de knie te krijgen en om wat behendiger met de fiets om te gaan. Wij heten u van harte welkom met uw fiets op 6 maart a.s. om 13.30 uur op het pleintje aan de Simon van den Berghstraat in Geffen. De fietscommissie en het bestuur

Beter naar Den Bosch De gemeenteraad van Maasdonk heeft een voorlopige richting bepaald: Vinkel, Nuland en Heesch-West naar Den Bosch en Geffen losknippen en overdragen naar Oss. Op het eerste gezicht lijkt dat logisch.We doen veel boodschappen in Oss; veel onze kinderen gaan er naar school, Oss ligt dichterbij. Wij willen een ander geluid laten horen: dat het beter is dat we meegaan naar Den Bosch. We zetten een aantal argumenten op een rij: • Den Bosch is krachtig: een gezonde stad met een prachtig centrum en een sterk economisch toekomstperspectief. De groei van Nederland vindt de komende tijd plaats op de as Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-

Eindhoven. Daarom is Den Bosch een aantrekkelijke vestigingsplaats met huizenprijzen die nog steeds hoger zijn dan de omgeving. Daar zal Geffen van profiteren. • Voor ons is Maasdonk niet mislukt, daarom moeten de drie kernen bij elkaar blijven. Veel verenigingen en organisaties werken al samen en het is jammer dat de politiek dat niet ziet. Samen kunnen we ons eisenpakket stevig neerzetten. Dat is een betere positie dan losgeknipt en uitgeleverd worden. • In Den Bosch zijn we uniek; deze stad heeft niet zoveel kleine kernen en ze zullen er alles aan doen om er iets moois van te maken. Een goede verbinding met het ziekenhuis bijvoorbeeld. Men heeft al toegezegd dat we met een bestuursraad kunnen werken, die meer bevoegdheden krijgt dan een dorpsraad. • In Oss zijn we “kern nummer 27”; ze hebben ervaring met veel kleine kernen. De inwoners van Lith en Ravenstein zijn positief, maar het kan ook teveel worden. Zo’n grote dunbevolkte gemeente met veel kernen die in de toekomst gaan krimpen gaat veel geld kosten. De stad is nog druk bezig met de fusie met Lith en men heeft daar de handen meer dan vol aan. • Er is sprake is van teruglopende werkgelegenheid in Oss. Het ziekenhuis en Organon zijn concrete voorbeelden. Dat verzwakt de stad en kan gevolgen hebben voor de voorzieningen in de dorpen. • Het nieuwe industriegebied Heesch-West gaat naar Den Bosch. Het is belangrijk dat we mee kunnen blijven praten over die ontwikkeling; daarom moeten we bij de gemeente horen, waar dat industriegebied ook behoort. • Den Bosch is de prachtige hoofdstad van Brabant en staat in de top-10 van beste steden van Nederland: de Parade met de Sint Jan, de Markt, de Binnendieze, Jazz in Duketown, Oeteldonk en het sfeervolle centrum zijn een paar voorbeelden. Die grandeur zal afstralen op Geffen. En 073 als netnummer hebben we al :) Kortom, kijkend naar de lange termijn kunnen we beter aansluiten bij een gemeente met veel perspectief en profiteren van de voordelen daarvan. En dan kun je nog steeds werken, winkelen of naar school gaan in Oss; daar staat geen muur omheen. Jammer genoeg kunnen we ons niet via een referendum of onderzoek uitspreken; we moeten het doen met een informatieavond. Wij willen al uw reacties meenemen naar deze avond. Mail ons naar info@geffennaardenbosch.nl en dan mobiliseren wij deze beweging naar een beter en mooier Geffen in de toekomst. Anne-Marie van Rijn, Jaap Bijleveld, Boet van Dijk, Bas van Dijk, Perry van Erp, Ans van Erp, Ine Groos, Pierre Konings, Gilbert, Rianne en Ruben van de Meulenreek, Jamie van Grunsven, Dolinda van Lee, Rien Oomens, Jan en Maninka van Rooij, Wim Romme, Hans Schalks, Cindy van den Heuvel, Berghit en Fons van Schijndel, Jose Verstegen-Ruijs, Jan en Paul van Vucht. 11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur Evenementenkalender 2013 Onderstaande evenementen staan op de vastgestelde evenementenkalender 2013 van de gemeente Maasdonk. De meest actuele versie van de evenementenkalender vindt u op onze website: www.maasdonk.nl/actueel/ evenementen/evenementenkalender. Mocht u uw evenement op een andere datum organiseren, of wilt u uw evenement toevoegen aan deze kalender dan kunt u dit doorgeven via postbus5@ maasdonk.nl. De volgende evenementen staan op de vastgestelde evenementenkalender 2013. 5 januari: Kerstboomverbranding Geffen 12 januari: Opening jubileumjaar harmonie Union in de Meent 13 januari:Vladeracken veldtoertocht door Maasdonk 8 t/m 12 februari: Gezamenlijk carnavalsfeest Geffen aan de Harrie Schoutenstraat 10 februari: Carnavalsoptocht Geffen, Nuland en Vinkel 23 maart: Snuffelmarkt Het open Venster in de Meent Nuland 3 mei: Biescamploop Geffen 9 april: Nuwelantmars in en om Nuland 19 april: Lenteconcert harmonie Union in de Meent 21 april: Groot Nuwelants Jeu de Boules toernooi 30 april: Koninginnedag (oranjemarkt) Nuland, Vinkel (Oranje comitĂŠ) en Geffen (incl. optocht Geffen) 30 april: Burgerkoning schieten Gilde Sint Antonius Nuland 11 mei: Wasted Festival bij Rijksweg 25 Nuland 18 mei: Truck- en Tractorpulling Maasdonk Papendijk Geffen 19 en 20 mei:Voetbalkamp EVVC Vinkel 19 mei: Burgerkoningschieten St. Jorisgilde Geffen 20 mei: Open luchtmis Geffen 25 en 26 mei: Madstock aan het Heeseind in Nuland na Pinksteren: Wandelvierdaagse Geffen begin juni: Buitenspeeldag buurtvereniging De Raadhuisrakkers Nuland begin juni: Buitenoptreden street- en breakdance Nuland 2 juni: Carnavals voetbal toernooi Nuland 9 juni: Rondje Nuland 16 t/m 18 juni: Kermis Vinkel 22 juni: Dorpszeskamp Nuland bij Kloosterstraat Nuland 22 of 29 juni: Beachvolleybal toernooi en buurtfeest Onder Zijl Vinkel


30 juni: Geffens open jeu de boules toernooi 6 en 7 juli: Speulen en spullen markt 7 juli: KPJ dorpszeskamp sportpark de Biescamp Geffen 20 juli: Roggemaaien bij molen Zeldenrust en roggeland Bredeweg Geffen week v. 5 augustus: Kindervakantieweek St. KIKS Vinkel week v. 5 augustus: Jeugdvakantieweek St. Jeugdvakantieweek Geffen 10 t/m 13 augustus: Kermis Geffen en Kermisfeest Geffen, locatie nog onbekend 12 augustus: Koningschieten bij molen Zeldenrust in Geffen 16 t/m 18 augustus: Meeting Kronenberg aan de Kerkdijk te Nuland 24 t/m 27 augustus: Kermis Nuland 31 aug. en 1 sept.: Effe noar Geffe begin september: Openluchtdisco met schuimparty Ons Honk Pr. Bernardplein Nuland 7 en 8 september: Jumping Maasdonk RV de Paardenvrienden bij molen De Vlijt Geffen 13 t/m 15 september: Bouncing Beats aan de Nulandsestraat in Nuland 14 september:Taptoe 2013 van Harmonie Union Kerkplein Nuland September: Ruitersportvereniging Vinkel Dressuurwedstrijd 5 en 6 oktober: Strooipop Papendijk Geffen 5 oktober: Snuffelmarkt Het open Venster in de Meent Nuland Half nov.: Intocht Sinterklaas Vinkel en Geffen 29 en 30 november: Vrienden van Union Live in Motel Nuland 30 nov. en 1 dec.:Vogeltentoonstelling in café Kerkzicht Nuland

(Re)actie op “Beter naar Den Bosch” Vijf van de ondertekenaars van het geschrift dat in Geffen circuleert, vormen grotendeels de stamtafel in Geffen. Het initiatief zou zo maar daar vandaan gekomen kunnen zijn. Geffen moet zich echter wel realiseren dat de stamtafel geen formeel forum is, hooguit een vrijblijvend praatclubje ‘s-zondags ná de Hoogmis. Het argument dat Maasdonk niet is mislukt en dat de kernen bij elkaar zouden moeten blijven kan in principe onderschreven worden maar hoeft niet per definitie te betekenen dat dat dan alleen maar zou kunnen als Maasdonk naar Den Bosch gaat. Den Bosch is feitelijk alleen maar uit op Heesch-West. Aan hun uitspraak dat Den Bosch geen behoefte meer heeft aan grootschalige uitbreiding voor woningbouw moet weinig of geen waarde worden gehecht. Nu, met het oog op de crisis inderdaad (nog) niet maar op termijn zeker wel. Kijk

maar in hun langetermijnvisie waar over meerdere duizenden woningen wordt gesproken. Ruimte daarvoor hebben ze fysiek niet en daarom is hun blik ook op Maasdonk gericht. De geluiden dat de meerderheid van Nuland naar Den Bosch wil is geen uitgemaakte zaak. Een politieke stroming daar blijft dat vinden en wel op basis van een enquête met een heel lage opkomst. Als Nuland desondanks toch voor Den Bosch wil kiezen moeten ze dat doen, maar weet dan wel wat ze verliezen, maar laat ze Geffen niet in hun val meeslepen. En met Geffen wordt dan aan de zuidzijde zeker niet bedoeld de A-59, maar op z’n minst tot de Koksteeg, want Heesch-West bij Oss is een betere garantie dat er geen zware milieucategorie komt. Oss is een goede, ja zelfs een betere keuze. Een van de belangrijkste, maar heus niet de enige, reden daarvoor is de huidige intensieve samenwerking met Oss op sociaal en maatschappelijk vlak. Denk daarbij onder andere aan de WMO. Dit is toch veel belangrijker dan het argument van een prachtig centrum met de Parade, de Markt, Jazz in Duketown en Oeteldonk. Toch? Kortom laat u niet beïnvloeden door de mening van een praatclubje, maar kom 5 of 6 maart naar de bijeenkomsten in het gemeentehuis en laat daar aan de gemeenteraad uw stem horen. Dat is het enige en juiste podium. Eduard van Heese

Bedankje Graag wil ik de medewerkers van De Heegt bedanken voor de leuke verrassing op Carnavalszaterdag. Ik werd gehuldigd door Prinses Jose en Adjudant Marion met een hele mooie medaille! Het was een gezellige carnavalsavond met goeie muziek en veel vrolijke Carnavalsvierders. Bedankt sponsors en vrijwilligers voor deze mooie avond met drankjes en hapjes. Tot volgend jaar! Grada van Lieverloo De Heegt Veldstraat 1, Kamer 7 Geffen

GEVRAAGD Zeer zelfstandige nette huishoudelijke hulp Voor nadere info: M. Essing Kerkstraat 12 Geffen 073-5322457 13


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


BOEK BEPPIE VAN ZUTPHEN GENOMINEERD In mei 2012 verscheen de debuutroman “Van Slag” van Beppie van Zutphen. Op de flaptekst lezen we een korte beschrijving van het boek: ...Doorgaan. Dat is wat Margriet wil.Voorbijgaan aan die dramatische gebeurtenis waarbij ook haar dochtertje Katja was betrokken. Wanneer Margriet de klokkenmaker Geert ontmoet, lijkt ze daarin te slagen. Katja echter, kan de ingrijpende veranderingen in het leven van haar en haar moeder niet accepteren. Ze confronteert Margriet daar dan ook voortdurend mee... Beppie woont in Almelo, maar in de zomer veelal in het Springendal (Ootmarsum/Vasse) waar ze met haar man een chalet heeft en waar ze haar roman schreef. De liefde voor het Springendal is duidelijk te merken in haar roman. Daarbij heeft ze de gevoelens die ontstonden na een ernstig auto-ongeluk in Spanje waarbij zijzelf, haar man en haar zoon betrokken waren, in haar roman verwerkt. Het verhaal eromheen is verzonnen. En nu is er goed nieuws: Beppie is met haar roman genomineerd voor het OVERIJSSELS BOEK VAN HET JAAR. De verkiezing Overijssels Boek van het jaar is een samenwerkingsproject van Historisch Centrum, de Overijsselse Bibliotheek Dienst en Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer. Zie overijsselsboekvanhetjaar.nl Er zijn 10 boeken non-fictie en 8 boeken fictie genomineerd, waaronder: ‘Van Slag’ Op 21 maart 2013, tijdens de Boekenweek, wordt in Bibliotheek Hengelo bekend gemaakt welk boek in de categorie fictie en non-fictie de prijs heeft gewonnen. De roman van Beppie van 200 pagina’s is voor € 17,95 te bestellen bij elke erkende boekhandel. Eveneens te bestellen bij : Boekscout.nl Boekscout is een uitgeverij in de printing-on-demandmarkt. Deze geeft boeken uit van auteurs die veelal aan het begin staan van hun carrière. Hopelijk is de jury niet ‘van slag’ en kiest zij voor de roman van Beppie!

EEN SLIMME MEID...! Wist u dat de winnaar van de Nationale IQ test te midden van ons werkt...? Reggy Loos - van Boxmeer (37 j.), woonachtig in Heeswijk-Dinther was deze winnaar en zij is een collega van Geert-Jan Schoonis! Reggy heeft oefentherapie Cear gestudeerd in Den Dolder en is daarna in 1998 in Berlicum gaan werken in een eigen praktijk. Reggy: “In 2000 heb ik in Geffen de praktijk van Moniek Debets overgenomen en ben sindsdien collega van

Geert-Jan.Als Oefentherapeut Cesar help ik mensen om hun klachten te verminderen, op te heffen of te accepteren door middel van oefeningen en houdingsadviezen. Dat kunnen zeer diverse klachten zijn, bijvoorbeeld rugpijn, hoofdpijn, enkelklachten maar ook reumaklachten, hyperventilatie, spanningsklachten of scolioses (bocht/ scheefstand in/van de rug). Jong en oud kan bij mij terecht. Door je houding aan te passen kun je door de dag heen de belasting op je lichaam verminderen en daarmee klachten positief beïnvloeden (veel kleine beetjes zijn makkelijker toe te passen en geven juist een groot verschil). Oefeningen heb je vaak nodig om extra ontspanning van spieren te bereiken of extra spierkracht op te bouwen zodat je die houding ook daadwerkelijk toe kunt passen.” Hoe kwam ze er toe om mee te doen aan de Nationale IQ test in de live uitzending van 23 januari jl. in de studio van Aalsmeer? “Mijn zus en ik maken de test al jaarlijks thuis op de bank. Zij ontving een uitnodiging via haar vriendengroep en vroeg me om mee te gaan.” Onder de titel: “De strijd der generaties” werd de Nationale IQ test gepresenteerd door Valerio Zeno en Patrick Lodiers. De 300 deelnemers in de zaal werden gecategoriseerd in de 20, 30, 40, 50 en 60+ers; daarnaast speelden er acht BN-ers mee en men kon uiteraard thuis meespelen. 60 vragen met vier antwoordmogelijkheden in de thema’s taal, ruimtelijk inzicht, rekenen, logica en geheugen werden de kandidaten voorgeschoteld. Als je tussen de 90 en 110 scoort, heb je een normaal IQ. Het landelijke gemiddelde kwam op een score van 110. Reggy (op t.v. Regina genoemd) kwam met slechts zes fouten als zaalwinnaar uit de bus, met een score van 142! Beter nog dan de hoogste score van de BN-ers: Eddy Terstal met 125. Reggy: “Winnen was voor mij echt een verrassing. Natuurlijk weet je dat je niet veel fouten hebt, als je ziet dat je er zes hebt en een bijna-buurvrouw zeventien, maar dat hield voor mij niet in, dat ik zou winnen. Mijn zus had ook zes fouten, maar zat in een andere leeftijdscategorie waardoor de einduitslag net anders was... Anders hadden we beiden dezelfde score gehad! Verbazing ten top, er zitten vast veel meer slimme mensen in de zaal en dan win ik? Het was leuk om mee te doen en een live opname bij te wonen. Steeds camera’s overal en alles “moet” in een keer goed...!” De prijs: Een fraaie bokaal en natuurlijk de eeuwige roem! Proficiat! 15


www.jozefoord.nl

Open Dag Sint Jozefoord zaterdag 16 maart Op 16 maart van 11.00u. tot 16.00u. opent Sint Jozefoord haar deuren voor alle belangstellenden. Er zijn tijdens de open dag rondleidingen, tuinwandelingen met gids en workshops.

Sint Jozefoord - Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC Nuland

In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Bij ons wonen “Het is hier goed”, dat horen we vaak bij Sint Jozefoord. Bewoners wonen veelal in een kleinschalige en huiselijke setting. Sint Jozefoord kreeg in 2012 een gouden keurmerk voor de uitstekende kwaliteit van zorg. 20 hectare bos, rust, ontspanning, maar ook vele welzijsactiviteiten en een sterke verbondenheid kenmerken Sint Jozefoord. Tijdens de open dag kunt u volop van deze sfeer proeven! Bij ons werken Ben jij benieuwd hoe het is om te werken bij Sint Jozefoord? Tijdens de open dag kun je het allemaal zien, horen en ervaren. Sint Jozefoord opent haar deuren voor jou. Omdat we trots zijn op ons werk. We zijn regelmatig op zoek zijn naar nieuwe collega’s en vrijwilligers. Dus kom kijken bij Sint Jozefoord. En neem gerust familie en vrienden mee. Vrijwilliger worden? Vrijwilliger zijn voor de bewoners van Sint Jozefoord is van onschatbare waarde, dag in dag uit! Misschien denkt u er zelf weleens over na om vrijwilligerswerk te doen maar hebt u de stap nog niet gezet. Wilt u een paar uurtjes in de week iets betekenen voor een ander, of wilt u er misschien even tussenuit om contact op te zoeken? Ook u kunt vrijwilliger worden bij Sint Jozefoord. Sint Jozefoord biedt vrijwilligers een goede sfeer, begeleiding, onkostenvergoeding, jaarlijkse bijeenkomsten en specieke scholing, zoals het omgaan met bewoners met dementie. Graag tot ziens op 16 maart! www.jozefoord.nl


Brutale overval tijdens Carnaval te Geffen Terwijl Carnavalminnende Geffenaren zich opmaakten om in de feesttent het Boerenbruiloft feest te vieren, zag ik vanuit mijn kamerraam 2 auto’s en 2 bussen over het molenpad langs de daagstevoren geknotte wilgen behoedzaam molen de Zeldenrust naderen. Ik wist dat de molenaars Rien van Wanrooij en Lenie van de Zanden op de molen bezig waren. Nieuwsgierig (en ik moest daar toch zijn om boekweit meel te kopen) ging ik daar een kijkje nemen. Wat ik daar aantrof tart elke verbeelding, want wat bleek. Een overmacht uit Vinkel (Kafland) met de Molenprins Ebert den eerste voorop en zijn raad van elf met nog veel medestanders hadden na een kort handgemeen molenaar Rien overmeesterd. De trotse Geffense Carnavalsvlag werd gestreken en vervangen door 4 Vinkelse vlaggen van de 5 Gehuchten. Rien werd met kettingen aan een molenwiek gekluisterd en moest toezien hoe de overvallers een bacchanaal aanrichtten met meegebrachte spijs en drank onderin de molen.

Lenie wist door de ontstane consternatie te ontkomen en vluchtte naar boven in de molen maar werd ontdekt en moest onder dwang de molen officieel aan de bezetters overdragen nadat Lenie nog bedongen had dat de Vinkelse molenbouwers hier in Geffen raad en daad zullen vragen bij de bouw van hun molen. Er werden nog foto’s gemaakt in alle mogelijke standen in en buiten de molen. Lenie, Rien en ik werden door Prins Eppie nog gëeerd voor de medewerking met een hoge Kaflandse onderscheiding. Gelukkig hadden zij nog verplichtingen om de ouderen en zieken in Vinkel te bezoeken en trokken zich terug met hun voertuigen nadat ze eerst een fles geestrijk vocht en een enveloppe haden achtergelaten. Lenie en Rien konden de Geffense vlag weer hijsen, de molen afsluiten en zich ook in het carnavalsgewoel storten. Een ex Vinkelse ooggetuige

GESLAAGDE PINK PARTY 2013! (door onze eigenste Annemieke Roddel) ROTTENRIJK- Terugkijkend op vier bomvolle avonden in café Boetje kan de Werkgroep eigenlijk maar één conclusie trekken: Pink Party! was weer een fan-tastisch fistje!!! We blikken kort terug met Kartrekker en Rv11-lid Patrick Grim. “Dit jaar hebben we extra veel ingezet op PR en publiciteit en dat heeft zeker resultaten gehad”, aldus Patrick. “Zo hebben we met een pink promotieteam deelgenomen aan de schooloptocht op vrijdag en de grote optocht ‘s zondags. Daarnaast zijn er extra veel posters en flyers gedrukt en deze zijn ook buiten de Rottenrijkse grenzen verspreid. Mede daardoor, maar ook door positieve mond-op-mond reclame over de gezellige sfeer op de regionale scholen voor Voortgezet Onderwijs, mochten we dit jaar elke avond zo’n slordige 111 pubers welkom heten uit onder andere Rosmalen, Nistelrode, Nuland, Schaijk, Oss,Vinkel, Megen en Heesch. De sfeer op alle avonden was ook dit jaar weer top volgens Patrick.“De mooie versiering, de dj’s, het grootbeeld Twitterscreen, het Spijkerbroekhangen, de vlotte groep vrijwilligers en de gunstige consumptieprijzen; kortom de randvoorwaarden, die zijn top bij café Boetje. De sfeer maken de pubers zelf en ... dat is ze dit jaar uitstekend gelukt!!! Wij als oudjes met een colaatje in de hand genieten met volle teugen van de feestvierende jeugd. Hun plezier en de enorm positieve reacties van hun ouders geven ons als Werkgroep leden ontzettend veel voldoening. Ook volgend jaar organiseren wij 100% zeker weer Pink Party!” Jan Wijgers uit Geffen won een mooie cadeaubon van € 25,- als best verklede puber. Hij ging verkleed als gagnam stylist. Tenslotte wil de Werkgroep nog kwijt, dat het Boet van Dijk van het gelijknamige café zéér erkentelijk is voor zijn gastvrijheid, zijn vertrouwen en adviezen. Vliegen Ratten Boktor Muizen Houtworm Kakkerlakken Zilvervisjes Vlooien

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

17


W.I.K. maakte de c(l)ick met muziek Op zondag 17 februari was er een speciaal miniconcert en informatieochtend van muziekvereniging Willen Is Kunnen. Het was een groot succes! Op deze ochtend kon op een muzikale manier kennis worden gemaakt met W.I.K.. Het studieorkest verzorgde een mooi miniconcert, alle instrumenten die voorkomen in een fanfareorkest konden worden uitgeprobeerd en alle vragen over W.I.K. en het spelen van een instrument werden beantwoord. Als klap op de vuurpijl gingen de bezoekers niet met lege handen naar huis! Ze kregen een gratis goodiebag mee met een aantal muzikale verrassingen en informatie over W.I.K.. Ook werden tijdens de W.I.K.-informatieochtend de winnaars van de muzikale kleurplatenwedstrijd bekend gemaakt. Gefeliciteerd aan alle winnaars en winnaressen: Leeftijdsgroep 4-5-6 jaar 1ste plaats Sven Beekmans 2de plaats Jaimy van Ballegooij Leeftijdsgroep 7-8-9 jaar 1ste Roxan Heijneman 2de Silke van Rooij Leeftijdsgroep 10 jaar en ouder 1ste plaats Nicole van de Hurk 2de plaats Cato Braakhuis Kijk op www.wikgeffen.nl voor een mooie foto impressie van deze geslaagde ochtend.

AFSCHEID SLAGWERKDOCENT W.I.K. Na ruim zes jaar trouwe dienst hangt docent Rudy Geurts van Kessel zijn drumstokjes in de wilgen. Al die tijd gaf hij op zaterdag les aan de jonge tamboers van muziekvereniging “Willen Is Kunnen”. Het lesgeven is voor Rudy niet meer te combineren met 18

zijn reguliere werkzaamheden. Op zaterdag 16 februari werd Rudy verrast door enkele van zijn leerlingen en hun ouders, die hem namens “Willen Is Kunnen” een fraai kunstwerkje van een drummer aanboden.

Mick,Wieneke & Job bedanken slagwerkdocent Rudy Gelukkig kondigde Rudy zijn op handen zijnde afscheid tijdig aan, zodat het Bestuur op zoek kon naar een waardige vervanger. Die is gevonden in de persoon van Stan Smits uit Oss, die sinds januari 2012 ook al dirigent van het Studieorkest is. Wij bedanken Rudy hartelijk voor zijn inspanningen en wensen Stan Smits ontzettend veel succes en plezier met zijn nieuwe uitdaging!

OUDE GEREEDSCHAPPEN Bent u geïnteresseerd in oude gereedschappen? In de kelder van Heemkundewerkgroep “Vladerack” zijn 2 ruimtes gevuld met prachtige oude gereedschappen van allerlei beroepen uit de collectie van ons helaas veel te jong overleden lid Ad van Zandvoort. We zijn op zoek naar personen die ons willen helpen al deze gereedschappen te categoriseren, waar nodig te herstellen en te voorzien van benodigde informatie. Wilt u nadere informatie of een kijkje nemen wat deze collectie omvat, loop gerust eens binnen in onze kelder, geopend op maandag van 19:00 tot 21:30 uur en op woensdag van 13:00 tot 16:00 uur.

TE HUUR / TE KOOP EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op termijn beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met vaste trap naar een ruime zolder. Meer info: sam@tdal.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Informatie-middag OV-chipkaart Reizen zonder OV-chipkaart kan tegenwoordig bijna niet meer! Graag nodigen wij namens de Seniorenraad en de 3 KBO’s u uit voor een OV-chipkaart informatiemiddag. Deze dag wordt mede georganiseerd door het Reizigersoverleg Brabant. De informatiedag in Geffen vindt plaats op 17 april om 13.30 u. in ‘t Oude Klooster. Op 7 maart en 10 april wordt dezelfde middag ook georganiseerd in resp.Vinkel en Nuland. Wat houdt deze dag in: Tijdens deze middag vertelt een ervaren OV-gids u alles over de OV-chipkaart en het gebruik daarvan. Welke kortingen zijn er, hoe ziet de pas eruit, etc.Tevens kunt u op deze middag ook meteen ter plaatse uw persoonlijk OV-chipkaart bestellen!! Wat moet u allemaal meebrengen op deze middag om de OV-chipkaart direct te bestellen: - Pasfoto (dit is echt heel belangrijk, zonder pasfoto kunnen wij geen persoonlijke OV-chipkaart bestellen). - Uw bank/giropas (dit omdat het aanvragen van de OVchipkaart € 7,50 kost). - Het is mogelijk om digitaal uw OV-chipkaart aan te vragen, in dat geval raden wij u aan uw random reader mee te nemen en een digitale pasfoto. Na ongeveer 1 week krijgt u de persoonlijke OV-chipkaart thuis gestuurd. Na 3 of 4 weken wordt de mogelijkheid geschapen (ook onder leiding van een ervaren OV-gids) om in groepen van 8 tot 10 personen daadwerkelijk met het openbaar vervoer op pad te gaan zodat u kunt ervaren hoe u uw persoonlijk OV-chipkaart kunt gebruiken. U maakt een rondje met de bus of de trein en men laat u zien hoe u moet in -en uitchecken, hoe u saldo kunt bijschrijven etc. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag weten hoe de OV-chipkaart werkt, dan kunt u zich aanmelden bij Ton Tijs (tel.5325328 of e-mail helmton@home.nl). Meldt u dan nu meteen aan.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 20

Just Between Invites Just Between is een enthousiast koor uit Nuland. Op zondag 7 april 2013 verzorgt Just Between een middagvullend programma in de Meent te Nuland. Het leek ons leuk om er een Maasdonk’s gebeuren van te maken. Nu kan dat immers nog! We zullen deze middag ons nieuwe repertoire laten horen en hebben ook diverse muzikale talenten uit Maasdonk uitgenodigd. Het zal een afwisselend programma worden met verschillende muziekstijlen van professionele kwaliteit.We beloven er een gezellige middag van te maken waarin u versteld zult staan van het talent dat Nuland, Geffen en Vinkel te bieden hebben. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren en kijken. Het programma loopt van 14.00 - 17.00 uur, de zaal zal om 13.30 uur opengaan. Bij binnenkomst wordt u ontvangen met koffie of thee en cake. Kaartjes voor deze voorstelling zijn vanaf 4 maart a.s. te koop voor € 6,- bij de volgende supermarkten: * Albert Heijn Nuland * Coop Vinkel * C 1000 Geffen Wacht niet te lang want er is maar één voorstelling en de ruimte in de Meent is beperkt (max. 300 plaatsen).

nog Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ga collecteren voor het Rode Kruis!! Voor de Rode Kruis collecte, van 9 tot en met 15 juni 2013, zijn wij nog op zoek naar collectanten om ons team te versterken. Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie, actief bij oorlogen, conflicten en natuurrampen. Maar het Rode Kruis is er ook als EHBO post bij allerlei evenementen. En het Rode Kruis is er ook ‘dichtbij’ voor oudere mensen, als boodschappenhulp, telefooncirkels, en speciale vakanties voor zieken en gehandicapten. Collecteren geeft je altijd weer nieuwe rijkere ervaringen, mooie ontmoetingen met mensen, korte en soms langere gesprekjes aan de voordeur. En hoewel collecteren soms ook minder leuk is, overheersen toch de goede momenten, en ga je na afloop met een gevulde collecte bus en een fijn gevoel naar huis. Kortom, denkt u nu, daar wil ik mij ook wel voor inzetten, meldt u aan. Van harte aanbevolen! Sjaan van Dinther, Tel 073 5322881- 0612658165 sjaanvandinther@hetnet.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


GOOD LUCK MELISSA! Op zondag 7 april a.s. wordt er een Benefietfeestje met muziek en dans gehouden voor Melissa Kreps en haar Stichting BeHoCa. Verschillende zangers/zangeressen, muzikanten en dansers van eigen bodem hebben zich bereid verklaard om belangeloos op te treden en zo Melissa nog een financieel steuntje in de rug te geven, als ze op 7 mei a.s. zal vertrekken naar Kenia. Onze eigen opperspreekstalmeester Gerard van der Heijden zal het programma presenteren. De swingende muziek- en dansmiddag wordt gehouden van 13.00 tot 18.00 u. in zaal De Gouden Leeuw. Entree € 5,00, inclusief gratis lot voor de loterij; kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor de kinderen wordt een speciale schmink-, teken-, kleur- en knutselhoek ingericht. In de pauze wordt er een loterij gehouden. Misschien hebt u hiervoor nog bruikbare prijsjes liggen, bijvoorbeeld dingen uit het kerstpakket die u niet gebruikt. Ook verzamelen we DE-koffie/theepunten om prijsjes van te kopen voor de loterij. Hebt u prijsjes of DE bonnen, dan kunt u die afgeven op het thuisadres van Melissa, De Rosmolen 24, bij voorbaat onze dank. Ook een dank je wel aan de bezoekers van Recht vur zunne Roap en de carnavalsvierders in de tent, zij brachten het mooie bedrag van € 356,00 bij elkaar, onder het motto ‘een muntje voor Melissa’! Graag verwelkomen we veel bezoekers op zondag 7 april bij De Gouden Leeuw! Info: www.BeHoCa.nl Stichting BeHoCa blijft zoeken n a a r n i e u we donateurs, dan kunnen er meer kinderen worden opgenomen. Kijk op www.BeHoCa. nl of mail voor informatie naar info@BeHoCa. nl U mag ook bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@hotmail.com Het bankrekeningnummer van de Stichting is: 13.50.40.205 (Rabobank) t.n.v. Stichting BeHoCa.

Bedankt Via deze weg willen wij het Gilde bedanken voor hun 22

schenking van 170,-- euro. Zij hebben voor ons een kienavond gehouden onder hun leden met dit mooie bedrag als resultaat. Dit was voor ons een goed begin van 2013! Nogmaals onze dank hiervoor. Ziekencomite De Schakel

Beamer de Koppellinck Het Verenigingsplatform Geffen heeft een beamer geplaatst in de Piazza van de Koppellinck.Tevens is er een elektrisch bedienbaar scherm geïnstalleerd van 316 x 245 cm. Tijdens de prijsuitreiking van de Geffense kwis op 18 januari jl. is de beamer voor de eerste keer gebruikt. Helaas hadden wij niet genoeg stemmen gekregen voor het Coöperatief Dividend project “Beamer de Koppellinck” maar hebben toch 250,- euro gekregen van de Rabobank als aanmoedigingsprijs. Dit geld hebben wij bijgelegd om de beamer aan te schaffen en bedanken de Rabobank voor het geldbedrag. Wij verwachten dat de beamer in de Piazza nog vaak gebruikt gaat worden bij vergaderingen, evenementen etc. Voorzitter Verenigingsplatform Pierre Konings

Een ongelukje Omdat de gemeente slecht strooit als het glad is, ben ik bij het oversteken van de Lambertusstraat samen met mijn kleinzoon onderuit gegaan, ik heb hier een gebroken hand aan over gehouden, het ongemak en de financiële gevolgen zijn niet leuk. Ik wil Stichting Rottenrijk, KBO afd. Geffen en de Bingo, Stichting Boerenbruidsparen en de familie hartelijk danken voor de bloemen en kaartjes die ik heb gekregen. Henny Schuurmans


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.