Torenklanken 2014 - nr 02

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 2 | januari 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

CARNAVALSOPTOCHT ROTTENRIJK Op zondag 2 maart starten we om HALF TWEE, de prijsuitreiking begint om HALF ZES in de tent. Wij van de optochtcommissie ervaren het enthousiasme van de deelnemers als wij ze bezoeken op de bouwlocaties, we hebben er dan ook weer veel zin in. In de laatste jaren hebben we de verandering gezien van gelaten meerijden of lopen tot een presentatie met een leuke act, waarbij het publiek de mooiste shows krijgt gepresenteerd. We kunnen jullie nu al vertellen dat het dit jaar ook weer gaat gebeuren. Er wordt al volop gebouwd aan de grote wagens en samen met gemeente en brandweer zijn we inmiddels al weer rond geweest voor een veiligheids- inspectie en advies. Voor de loopgroepen en individuele deelnemers is opgeven nog mogelijk, via 06 21834388 of optocht@rottenrijk.nl.Want,... hoe meer zielen hoe meer vreugd !

OPROEP-OPROEP-OPROEP Aan de ouders van alle peuters die vóór 1 oktober 2015 vier jaar worden We nodigen u van harte uit om uw kind in te komen schrijven op basisschool De Wissel. Inschrijfformulieren liggen voor u klaar op Peuterspeelzaal de Paddenstoel en kinderdagverblijf Het Beertje of kunt u downloaden van onze website (www.bsdewissel.nl) Op woensdag 26 februari van 14.00 tot 17.00 uur kunt

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

U het inschrijfformulier en ouderverklaring samen met een kopie van het Burgerservice nummer (sofi nummer) van uw kind persoonlijk af komen geven in de hal van onze school. Hebt u nog geen formulier? Op 26 februari kunt u ook direct inschrijven. Vergeet u geen kopie van het BSN mee te brengen? Vervolgens ontvangt u in april een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u geïnformeerd over de werkwijze in de kleutergroepen, de kennismaking -en instroommomenten. Wij hopen u in ieder geval te ontmoeten op woensdag 26 februari!! Met vriendelijke groeten, Joris Elbers Hélène Peerdeman

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald. I.v.m. tentfeesten Carnaval wordt het oud papier NIET op vrijdag 28 februari opgehaald, maar op MAANDAG 24 FEBRUARI. Wilt u a.u.b. zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR:

3 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


Kom dan gerust eens vrijblijvend luisteren/kijken bij onze repetitie. We repeteren elke maandagavond van 20.00 u. tot 21.30 u. in het repetitielokaal boven in het oude Klooster.Van harte welkom!! Carlo v Dinther, organist / voorzitter

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 31 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 02 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (tweede collecte voor de Memisa) di. 04 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 07 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 11 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 14 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 16 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) PASSE PARTOUT Op 6 januari heeft Passe Partout haar eigen jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Zoals altijd was dat weer een gezellig samenzijn. Deze keer was er echter nog meer reden tot feestvreugde.We mochten een aantal dames in het zonnetje zetten, omdat die al 25 jaar lid zijn van Passe Partout! Zie bijgaande foto v.l.n.r. Mieke van Lieverloo,Ans de Poot, José Versteegen, Ellie Savelkouls en Ria van Nistelrooij. Zij mochten vol trots het felbegeerde “speldje”, een parochiekaars en een fles wijn in ontvangst nemen. Gerrit van de Helm overhandigde namens de parochie ook nog eens een bos bloemen. Met deze nieuwjaarsreceptie hebben we een mooie start gemaakt voor weer een nieuw jaar vol met zangplezier. Mocht je denken: Misschien is dat ook wel iets voor mij?!

KERKRADIO Alle aansluitingen voor de vernieuwde kerkradio zijn voltooid.Voortaan kunt u alle vieringen in de kerken van Geffen, Nuland en Vinkel beluisteren, maar ook andere regionale parochies die aangesloten zijn. De kosten zijn € 10,00 per maand, maar gaan wellicht nog dalen. Ook ligt er al een extra kabel om op termijn een internetverbinding aan te kunnen sluiten, zodat u ook op uw computer of tablet de vieringen kunt volgen. Daarvoor hebben we reeds vier aanvragen, maar we moeten er minstens tien hebben. Wilt u een abonnement op de kerkradio en/of meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Hans van Leeuwen: tel.: 06 - 20207064 of hansenwillvanleeuwen@gmail.com KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? Graag willen we iedereen weer uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2014. We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

dingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem.

BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 3 t/m 6 mei 2014 met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, lauden, vespers, show MarieChristien, Mariawake met handoplegging, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, Mariaal museum, winkelen, tentoonstelling. De vieringen op 4 mei zijn m.m.v. een koor uit Duizel. De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 4 mei. Diverse opstapplaatsen in het bisdom. Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website http://home. kpn.nl/m.de.wit-ssc/.

DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2014: Maartje Hoogendoorn

GEVONDEN

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 26 febr. 5e bijeenkomst van 13.30 u. - 15.00 u.

Oudjaarsdag zijn er bij mij in de winkel sleutels blijven liggen. Het gaat om een autosleutel (volkswagen) en waarschijnlijk een huissleutel. Informatie bij Sanne Bloem-en Interieurstyling.

PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 11 febr. van 19.00 u. - 20.30 u. in het parochiecentrum, bovenzaal Oude Klooster. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondlei-

(lokaal tarief)

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Max van Lent (17 j.) Ze zijn hard nodig in de toekomst: “de handige jongens”...! Max van Lent is er zo één....in plaats van sporten, gaat hij liever een beetje metselen’...! Max haalde tweemaal de krant: in april 2013 won hij de Zilveren Troffel op de 61e finale van het KNB Nationaal Metselkampioenschap. Hij maakte samen met 12 finalisten een nieuwe kiosk in Oldenzaal. Ieder metselde zijn eigen deel en hun namen werden op een steen vereeuwigd. “De hele wijk in Oldenzaal was er bij betrokken, want de plek was voorheen een hangplek en werd meer leefbaar gemaakt met een mooie kiosk; velen kwamen kijken, waaronder wij,” vertellen Marie-José en Mark, de ouders van Max. “Er wordt bij zo’n kampioenschap op veel facetten gelet: technische en creatieve vakkundigheid, maar ook op veiligheid, netheid, samenwerking en behulpzaamheid naar anderen toe”, vertelt Max. Hij werd eerste en mocht de wisseltrofee in ontvangst nemen, die op Het Hooghuis in Oss een ereplekje heeft gekregen. Zelf kreeg hij een trofee om te behouden en veel leuke cadeautjes. Zijn ouders en zussen Tamara en Suzanne zijn trots op hun vakkundige broer! Op school waren ze eveneens supertrots, ze doen al jaren mee aan deze wedstrijden, maar geen enkele leerling heeft nog een eerste plaats behaald. Max wil graag zijn twee leraren Ad Smits en Nico van Leuken bedanken voor de goede begeleiding! En toen viel de uitnodiging, gestuurd vanaf paleis Noordeinde, op de mat...! De jonge Brabantse metselkampioen werd ontboden op het paleis op de Dam om aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsreceptie van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxíma, waarbij prinses Beatrix ook aanwezig was! De sector Bouw kreeg dit jaar aandacht, vandaar dat “Zilveren Max” mocht komen. Met vijftig mensen waren ze vertegenwoordigd om het Koninklijk paar de hand te schudden. Max was de jongste! Er werd een keurig zwart pak gehuurd, want de dresscode wordt vooraf bepaald in ‘die kringen’. Max werd door zijn ouders naar de oude Marinebasis in Amsterdam gebracht, de verzamelplek voor de genodigden uit de bouw.Vandaar bracht een bus hen naar het paleis op de Dam, waarbij er al een leuk onderling contact ontstond tussen de bouwvakkers, architecten, managers, projectleiders en uitvoerders van bouw- en aanverwante bedrijven. Max zijn maatje bij de jongeren was de voegkampioen van 2012, Twan van der Heijden uit Hoogeloon.

Aangekomen op de Dam konden Max zijn ouders nog net een foto schieten voordat hij naar binnenging, want zij mochten er niet bij zijn; ook binnen mochten geen foto’s gemaakt worden. “We kregen een hapje en een drankje bij een samenzijn van anderhalf uur en daarna konden we aansluiten in de lange rij van in totaal 300 mensen, die de Koning en Koningin Nieuwjaar kwamen wensen, waaronder premier Rutte en enkele ministers. Daar stonden we nog ongeveer één uur, want we waren de laatste in de rij. Het voordeel daarvan was dat Koning WillemAlexander mij eve n a a n ko n spreken. Hij vroeg me hoe het ging in de bouw. Dat was heel speciaal en het wachten dus zeker de moeite waard!” zegt Max. Max leerde het vak metselen op het Hooghuis, locatie Zuid in Oss; op VMBO kader koos hij in de bouwafdeling voor metselen. In een proeftijd van 6 weken maakte hij kennis met het vak bij Eric Schuurmans, Bouwservice uit Geffen. Dat beviel heel goed, dus de keuze voor metselaar was gemaakt. Intussen zit hij op de MBO-opleiding bij “Bouwmensen” (vroegere ReVaBo) waar hij alle facetten van het metselen wil leren tot hij een allrounder is op dit gebied. Theorie op school en werken in de praktijk worden afgewisseld. Max geniet van zijn vak, dat ook een beetje zijn hobby is, hij houdt niet van stilzitten en is graag buiten met in de winter een extra thermoshirt aan. “Zeven scheppen zand, twee scheppen cement en een half emmertje water, dat is goeie specie,” weet hij. “In de winter mag hij wat sterker gemaakt worden!” Hopelijk trekt de bouw weer wat aan, zodat er een mooie toekomst openligt voor Max en allen die in de bouw werken!

7


ROND DE DORPSPOMP Theo Prinssen dankt de redactie, (zie Torenklanken no 1 van 2014 pag. 10) en houdt dit jaar het wijnrek gevuld met 40 flessen wijn voor de 40 jaren, dat hij Torenklanken vult met de Dorpspomp. De 1e wijnvulling geschiedde onder toezicht van de Stamtafel op de gedenkwaardige dag, 6 jan. 2014. Er werd een Robijnen Krans bijgelegd, ofschoon goede wijn, dat nauwelijks behoeft. Van 1974 tot 1994 schreef hij 421 keer de Dorpspomp op eigen gezag en vanaf 20 febr. 1994 onder openbaar en gewe-

tensvol toezicht van de stamtafel ook weer 397 keer. Dus totaal 818 keer. Hij versleet daarbij twee typemachines, verbruikte 21 flesjes type-out, 14 inktpatronen en 2500 vellen papier. Hij maakte van de nood een deugd, heeft veel noten op zijn zang, hij zingt noten, breekt soms de wet en houdt van een kritische noot als die te kraken is.Vergeef mij verder deze voetnoot, er is immers geen nood voor deze noot. Het was enkel een kleine, eenvoudige correctie. Roapoavond kan ik er wellicht mee dienen en nu gaat de Dorpspomp van start: Ons Dorpshuis, ons Multi-Cultureel-Centrum, ons Gemeenschapshuis, “De Koppellinck� stond met grote letters in de krant. Is het faillissement uitgesproken of is er een verkeerde wissel getrokken?? Het door de gemeente vastgestelde bedrag van 100.000,- Euro

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


om te voorzien in noodzakelijke bijkomende kosten en onverwachte betalingen voor de eerste vijf jaar is bijna opgesoupeerd er zijn allerlei bezuinigen getroffen, maar... waar blijven de andere verenigingen en waarom is Muziekvereniging “Willen-Is-Kunnen”, dat wel een grootverbruiker is en dikwijls meerdere ruimten in gebruik heeft niet meer bereid de verplichte, opgelegde, vereiste huur te betalen. Ook de muziekschool, de gymclub en Expres-Zo betalen huur en er zijn diverse evenementen. “W.I.K.” is kennelijk al jaren bezig om tot overeenkomst te komen en weet maar niet het juiste adres te vinden. De beheersstichting, of het bestuursplatform, of de gemeente, of het schoolbestuur allen krijgen brieven van “W.I.K.”, maar blijven onbegrepen of weten alleen geen antwoord. De subsidieregeling is onduidelijk en vaag, zodat de voorlopig vastgelegde betalingen door “W.I.K.” zijn stopgezet om zo de diverse instanties te dwingen een duidelijk standpunt te bepalen. Er moeten kennelijk nog definitieve onderhandelingen worden gevoerd. Er moet een onderbouwd exploitatie-onderzoek komen. Het lukt niet!!! Uiteraard heeft “W.I.K.” huurgelden gereserveerd en wacht met veel ongeduld op het juiste overleg. Het moet toch ook zo zijn, dat verenigingen, die gebruikmaken van “De Koppellinck” extra ondersteuning krijgen en dat geldt in ruime mate voor “W.I.K.” Er zijn in meerdere gemeenten problemen bij gemeenschappelijk gebruik van lokaliteiten, waar goede regelingen zijn getroffen. De gemeente Maasdonk heeft teveel tijd besteed aan de her-her-herindeling. Nu kan men in het laatste boekjaar van Maasdonk goede besluiten nemen, die voorlopig blijven gelden en de gemeente Oss ook moet aanvaarden. De Geffense quiz kreeg op de uitslagavond 500 bezoekers bijeen in “”De Koppellinck”. De fam. Romme kreeg de le prijs en behaalde 900 van de 1200 als mogelijk te behalen punten. Dat is toch een rare uitslag, wat laat zien dat het een te grote opgave was. Hier en daar liep zelfs de communicatieapparatuur averij op. Er zijn beslist teams die afvallen. Maar bijzonder is wel, dat het hele dorp erbij betrokken was. Men moet er rekening mee houden, dat ook kinderen deelnemen en vanuit die betrokkenheid antwoorden kunnen aanreiken. De stamtafel begroette twee leden van de V.D.G. de politieke partij “Voor De Gemeenschap”, die met 5 leden in de Osse Raad deel uitmaakt van het bestuurscollege samen met het C.D.A., de V.V.D. en de P.v.d.A.. De reden daarvan is, dat Dorpsbelangen en de V.P.M. vanuit Geffen zich bij die partij hebben aangesloten. Wilfried Ploegmakers (uit Herpen) is de voorzitter van de “V.D.G., samen met Hans Boerboom (eens wethouder) uit Oss. Beiden blijken bezielde vertegenwoordigers. In Megen is die partij ontstaan en is door de jaren uitgegroeid tot een belangrijke partij voor Oss en de daaraan gekoppelde aangesloten gemeenten. In elk van die gemeenten zitten dan ook vertegenwoordigers van die partij. ‘Blijf

jezelf en onderhoud goede contacten met bewoners en wijkraden”. Doelstellingen zijn: De zelfwerkzaamheid bevorderen en instanties en verenigingen prikkelen tot vrijwilligheid waar dat mogelijkheden biedt. Geen zaken van bovenaf opleggen, maar goed luisteren naar behoeften en inspraak altijd mogelijk maken. De partij telt nu 72 leden, die straks ook de volgorde in de Raad bepalen. Het heeft telkens te maken met kennis van zaken, inbreng vanuit diverse bestuurskwaliteiten, evenwicht tussen man en vrouw, oud en jong. Er blijven voorkeursstemmen gelden, wat eventueel voor Geffen van belang kan zijn. Wel is duidelijk dat de V.D.G. een bijzonder luisterend oor heeft naar de kernen rond Oss. Alle leden hebben grote betrokkenheid bij de vertegenwoordigende gemeenschappen. De komende campagne zal ook de Subsidie kanalen omvatten en het Culturele behoud bevorderen. Intussen is al het Bouwbesluit versoepeld vooral t.a.v. ouderenbeleid. Openbaar vervoer zal aandacht krijgen, alsook vervoer naar het Ziekenhuis. Alle leden komen minstens 4 maal per jaar bijeen, telkens met zowat 50 personen, waar alle besluiten en voornemens worden besproken. Beide personen houden van breed gedragen overleg en opereren graag in alle bescheidenheid. Ze verklaarden op geen enkele wijze getrokken te hebben aan Geffen tot aansluiting en waren zeer erkentelijk voor de wijze waarop beide partijen in goed en ruimhartig overleg aansluiting gevonden hadden bij hun partij. Wij danken beide heren voor het plezierig gesprek met goede wensen voor de toekomst. Hierbij wil de stamtafel ook vertegenwoordigers van andere partijen uit het Geffense ontvangen. Meld je daarvoor bij J. Bijleveld 073-5321700.Van stamtafel 397. Volgende zitting 2 febr.Weer in café Govers en weer na de Hoogmis.Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ut gû oe goet en ût kûmt goet. Hauw Doe.

ANTWAN VAN DE HURK KAMPIOEN Met overmacht is Antwan van de Hurk kampioen geworden in de eerste klasse libre van het district Oss. Deze wedstrijden werden gespeeld in Gemeenschapshuis “De Hoeven“ in Lith. Zijn beste partij speelde Antwan met 8.57 gemiddeld. Door zijn eerste plaats in deze finale is onze Geffenaar nu tevens de afgevaardigde voor de gewestelijk finale van Zuid Nederland. Wij wensen hem daar ook veel succes. De eindstand; resp. Winstpnt, Gem. en Hoogste Serie. 1. Antwan van de Hurk 10 5.94 44 2. Mario van de Sanden 6 4.86 33 3. Harrie Maas 6 4.40 43 4. Theo Kuijpers 4 5.47 38 5. Mary Kuijpers 4 3.89 24 6. Andre Gras 0 3.41 18 Uw @pestaartje 9


ONZE TIJD WAS RUIM GEVULD! Cor en Fia Heijmans vierden hun gouden huwelijksfeest; beiden zijn geboren en getogen Geffenaren. Cor (76 j.) is een zoon van Ties Heijmans en Marie van Laanen. Het gezin telde12 kinderen, waarvan er twee bij de geboorte stierven: Harrie,Toon†, Dina, Jo, Bijs†,Tiny, Cor, Adriaan, Riekske†, †, Marietje en Jet†. Cor en Adriaan zijn een tweeling, maar niet op dezelfde dag jarig, Cor werd voor 24.00 uur geboren en Adriaan erna.“ Vader wilde bij de aangifte eenzelfde geboortedag laten registeren, maar dat mocht niet,” weet Cor. Het gezin Heijmans woonde op drie plekken in Geffen: in de Bergstraat, de Broekstraat en de Runrotstraat. Cor: “Ik heb een fijne jeugd gehad; als ik over vroeger praat, dan heb ik het altijd over ‘wij’, want als tweeling ben je nooit alleen!” Cor werd onderwijzer, allereerst meester op de Aloysiusschool in Geffen en later leraar Handelskennis op het speciaal onderwijs.Vijf jaar op ‘ Sint Marie’ in Eindhoven, een school voor slechthorenden en in 1977 stond hij samen met Henk Toebast en Henk Donders aan de wieg van het voortgezet speciaal onderwijs op ‘Den Bongerd’. “Er is veel veranderd in het speciaal onderwijs,” vindt Cor, die op de hoogte wordt gehouden via zoon Henri, leraar op ‘Het Baken’ in Oss. Fia - haar ‘zondagse naam’ is Rudolphia - is de dochter van Driekske Langens en Leen van Hoek en komt uit een gezin van zeven kinderen: Gonny†, Mien, Tonny, Fia, Toon, Mieke en Frans. Haar jeugd was minder onbezorgd. Haar vader kwam om tijdens de oorlog op 11 oktober 1944, op 40-jarige leeftijd. Fia was toen 6 jaar en haar jongste broer slechts elf maanden oud. Een zware tijd voor moeder en de kinderen, temeer omdat in september 1944 hun huis was afgebrand. Fia bracht enkele jaren door bij een tante in Beek en Donk. Ze ging daar naar school en deed er haar Eerste Communie. Enkele andere kinderen waren in Heesch. Vier jaar later hertrouwde moeder met Grad van der Heijden, die als knecht op de boerderij werkte. De kinderen werden herenigd in het huis aan de Papendijk en konden weer fijn met de buurkinderen spelen. Fia zou graag hebben doorgeleerd na de lagere school, maar dat was niet aan de orde in hun gezin. Ze werkte thuis en bij anderen. Later heeft ze met veel plezier 21 jaar lang in de speelgoed- en gereedschapswinkel van Van de Akker - van Kreij gewerkt. Fia en Cor leerden elkaar kennen bij de Geffense Jeugdbeweging, waar beiden actief waren. Fia was leidster bij het K(atholiek) M(eisjes) G(lide) en Cor was actief in het patronaatswerk. Dat laatste was in die tijd een activiteitenclub voor jongeren, waarschijnlijk in het verleden opgericht door de parochie. Op zondagmiddag kwamen jongeren bij elkaar in het patronaatsgebouw (stond toen op 10

Kloosterstraat 4) om te biljarten, te kaarten of spelletjes te doen. Deze activiteit groeide later uit tot een afdeling van Jong Nederland, waar Cor ook leider was. Hij was eveneens van 1957 tot 1982 intensief betrokken bij het toenmalige Hanenfestijn, waarbij geld werd ingezameld voor jeugdactiviteiten. Cor en Fia trouwden op 30 december 1963 en gingen wonen in één van de - net nieuw gebouwde - woningen in de Willibrordusstraat. Ze kregen drie zoons: Martien, Henri en Geert. In 1972 werd met hulp van familieleden een nieuw huis gebouwd in de Raadhuisstraat. In de jaren ‘80 zijn Cor en Fia naast de zorg voor het gezin, intensief betrokken bij de verzorging van hun beide moeders, die veel hulp nodig hadden. Het gezin breidde zich uit met de schoondochters Sandra en Monique en de kleinkinderen Rob, Luuk, Bas, Koen, Roel, Marlouk en Noud en de vriendinnen Claudia en Demi. Het “hart hebben voor de medemens en de dorpsgemeenschap” is bij Cor en Fia tot op heden gebleven. De parochie en veel comités hebben van hun kwaliteiten gebruik mogen maken. Meer dan 15 jaar verzorgden ze samen met 15 dames de verjaardagsactie om gelden in te zamelen voor de Geffense Missionarissen in het buitenland. “Dat was veel werk, maar uiteindelijk hebben we in die jaren wel meer dan 100.000,-- gulden opgehaald voor het werk van pater Groos, kapelaan Crooijmans, zuster van Heesch en later ook pater Van Kessel,” zegt Cor. Hij geniet nog vaak na, van de vele handgeschreven dankbrieven die ze mochten ontvangen uit ‘de missie’, en we besluiten dat dat zeker eens een keer aandacht moet krijgen in “Auw Neijts”. Cor heeft alles keurig gerubriceerd in mappen. Jawel, hij is een echt bewaartype! Momenteel is hij nog actief in de Heemkundewerkgroep, houdt het parochiearchief en de -registers op orde en regelt alles rondom de misintenties. Fia zit in het ziekencomité, is lid van het Dameskoor en actief in de werkgroep Kerkbalans. Zoon Geert, die ‘een vorkje mee komt prikken’ bij zijn ouders beaamt het: ze zijn aardig en vooral hulpvaardig! Proficiat!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Ontmoetingsmiddag 5 februari a.s. De zaal in het Oude Klooster gaat om 13.00 uur open en om 13.30 uur wordt er begonnen met diverse spelletjes zoals kaarten, dammen, schaken, rummy cub enz. Aart Smit zal een uitleg geven van de spelregels bij het bridgen. Een middag die ook uitermate geschikt is voor nieuwe leden om op die manier de sfeer te proeven binnen de KBO activiteiten. Schroom niet om binnen te lopen. De koffie/thee staat voor jullie klaar. Christine Ceelen is de gastvrouw op deze middag. Filmmiddag wo. 19 februari a.s. KBO leden zijn weer van harte uitgenodigd voor deze filmmiddag. Zoals bekend vangt deze middag aan om 13.30 uur in de grote zaal van het Oude Klooster. Gastvrouw Lies van Dinther zorgt ervoor dat er weer gratis koffie of thee is. Jan Ceelen en Martien Romme proberen jullie weer een mooie film te laten zien. Beautymiddag handverzorging wo. 26 februari a.s. Noteer deze middag alvast in jullie agenda als je belangstelling hebt voor deze middag. Christine Ceelen zorgt voor aanvullende informatie zoals aanvangstijd e.d. in de volgende Torenklanken. Jaarvergadering KBO afd. Geffen vr. 14 maart a.s. Vanaf 10.00 uur begint de Jaarvergadering in de zaal van de Gouden Leeuw. Daaraan voorafgaand is er een H.Mis in de kapel van het Oude Klooster. De nodige informatie volgt nog, maar NOTEER alvast de datum. Aansluitend aan de vergadering wordt er voor een leuk stuk muziek gezorgd. Tot slot: Als deze Torenklanken uit komt, is de keus van de KVO-leden bekend. Wij komen er de volgende keer graag op terug. Dan nog een tegeltjes wijsheid voor ons als senioren: “Elke minuut dat je je druk maakt om je verleden, gaat af van je toekomst�. Antoon Romme, voorzitter

COLUMN Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen, overmatige stress. Ook in Geffen vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) bij de huisartsenpraktijk aan de Dorpstraat 60. Iedere maandag, woensdag en donder-

dagmorgen is er spreekuur van 9 tot 10 uur. Jos van den Berg is daar maatschappelijk werker. Uit haar praktijk... Sylvia is op advies van de huisarts naar het maatschappelijk werk van Aanzet gekomen. Ze zit niet lekker in haar vel en voelt zich vaak gespannen en somber. Ze is prikkelbaar en slaapt slecht. Tijdens het intake gesprek komt naar voren dat ze zich niet meer prettig voelt in haar relatie. Ze vindt dat ze altijd voor haar man moet zorgen en geen ruimte heeft voor zichzelf. Haar partner zoekt niet veel contact met haar. Hij zit heel de avond achter zijn computer, zegt Sylvia. Als ze er over probeert te praten eindigt dit vaak in ruzie en vindt hij dat ze zeurt. Sylvia twijfelt of ze nog wel bij haar partner wil blijven. In ons gesprek wordt duidelijk dat Sylvia vanuit thuis niet goed geleerd heeft om te vertellen wat ze vindt, denkt en voelt. Ze vindt het ook moeilijk om op een goede manier voor zichzelf op te komen en haar grenzen aan te geven. Wanneer ze met haar partner praat, maakt ze hem vaak allerlei verwijten. Hierdoor gaat hij in de verdediging en ontstaat er ruzie. In onze gesprekken leert Sylvia praten vanuit haar behoeftes en wensen. Ze krijgt handvatten mee om op een goede manier kritiek te uiten. Haar relatie is sindsdien beter geworden en Sylvia voelt zich door haar man beter begrepen. Over het computeren zijn afspraken gemaakt.

30 MAART LENTECONCERT IN DE MEENT NULAND Wat dacht u ervan om eens te luisteren naar Maasdonkse muzikanten, waarbij afwisseling in zang, muziek, instrumentaal en dans wordt gepresenteerd en alles van eigen bodem. Met het begin van de lente kan dat op 30 maart as, vanaf 14.30 uur ongeveer 2 uur lang in de Meent in Nuland. De koren Just Between uit Nuland en ExpresZo uit Geffen zullen beide hun nieuwste nummers laten horen. Maar er wordt gezorgd voor afwisseling met o.a. instrumentale muziek en dans door gastoptredens.Wat beide koren voor ogen hebben is om op een prettige manier hun publiek te vermaken. Zingen staat bij beide koren op de eerste plaats, maar staging en de aankleding zullen mede bij dragen aan een leuke middag. Beide koren staan onder leiding van Fons van Gorp uit Nuland, een zeer getalenteerd musicus, die verschillende arrangementen van de uit te voeren nummers heeft geschreven of bewerkt. Zet de datum alvast in uw agenda, dan volgen er nog mededelingen omtrent de gasten die hun medewerking zullen verlenen aan dit concert. Concertcommissie. Just Between/ExpresZo 11


JUBILEUMEDITIE ROAPLIED 1 FEBRUARI 2014

De voorbereidingen zijn in volle gang. De organisatie overlegt en coördineert, muzikanten lopen studio in en uit en instrumenten worden gestemd. Alles voor het goede doel: de jubileum cd van het Roaplied Festival. Het carnavaleske evenement bestaat namelijk 22 jaar. Tijd voor een feestje dus. Eerder werd dit jubileumjaar al ingeluid tijdens het Roaplied café. Daar brachten diverse Roaplied winnaars nog eenmaal hun hits ten gehore. Gezellige, Geffense muziek die niet verloren mag gaan. Niets voor niets worden deze, en andere, Roaplied knallers nu vereeuwigd. Op de jubileum cd zijn alle winnaars van de afgelopen 10 jaar te beluisteren.Van het alom bekende ‘D’r in da telt’ tot de kassuccessen van de Bierkruiers en De Vrolijke Stootjes. Als klap op vuurpijl zal ook de winnaar van dit jaar op de plaat te horen zijn. Kortom een cd die absoluut niet in je muziekcollectie mag ontbreken! Met de cd opbrengst worden de professionele studio-opnames bekostigd. Deze worden gemaakt in studio Musi-versum van Rob van Reijmersdal, één van de oprichters van het

12

Roaplied Festival.Verder wordt de opbrengst gebruikt om goede, kwalitatieve geluidsapparatuur te huren voor het Roaplied Festival. Zodat de Roaplied artiesten ook live picobello zullen klinken. Uiteraard is iedereen uitgenodigd om de artiesten ook dit jaar aan te moedigen en dit muzikale feestje mee te vieren. Het belooft een groots spektakel te worden, want deze speciale jubileumeditie zal een extra feestelijk randje hebben. Zo heeft de Roaplied band extra veel repetities gehad om dit jaar te klinken als nooit te voren. Er is een recordaantal deelnemers, welke allemaal enorm enthousiast zijn. En uiteraard is ook de vakkundige jury aanwezig om de winnaar van dit jaar te kiezen. Na afloop zal DJ Roel Pels het feestje tot in de late uurtjes voortzetten. Mee maken en erbij zijn dus op 1 februari a.s. in de Gouden Leeuw! De jubileum cd is te koop voor slechts €10. De voorverkoop is reeds gestart. Stuur hiervoor een mailtje naar roaplied@rottenrijk.nl of kijk op www.rottenrijk.nl. Het Roaplied Festival vindt plaats op 1 februari 2014, vanaf 20.00u in de Gouden Leeuw. Bezoek ook: Facebook: https://www.facebook.com/roaplied.rottenrijk Twitter: @Roaplied


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

AFSCHEIDSBOEK GEMEENTE MAASDONK: een blijvende herinnering Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zal de gemeente Maasdonk volgend jaar in de geschiedenisboeken verdwijnen. Dit is de aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders en omroep Vladeracken om samen het initiatief te nemen een afscheidsboek te laten maken, als afscheidscadeau voor de inwoners. Een boek over de korte historie van Maasdonk dat een blijvende herinnering voor ons allemaal moet blijven; een ode aan Geffen, Nuland en Vinkel. Oproep aan alle inwoners Zo’n boek samenstellen kan natuurlijk alleen met de hulp van alle inwoners. Het moet een boek van ons allemaal worden.Wat komt er het eerste op in uw gedachten als u denkt aan circa twintig jaar Maasdonk? Wat (of wie) mag beslist niet ontbreken in zo’n boek als u kijkt naar de onderwerpen die aan bod komen (o.a. sport, onderwijs, cultuur, media, verenigingsleven, markante of bekende (oud)inwoners, gebeurtenissen)? Bijzondere momenten, opmerkelijke verhalen, verhalen over gewone mensen, over het dagelijkse leven in onze dorpen. Met elkaar en voor elkaar maken we dan een prachtig laatste stukje geschiedenis over ons mooie Maasdonk. Het boek wordt samengesteld door Henk Buijks (streekhistoricus) en Mechtilde Meijer (schrijfster). U mag anoniem reageren en het mag met naam en telefoonnummer als u er geen bezwaar tegen heeft dat u benaderd wordt door de samenstellers. Bijdragen kunt u mailen naar Afscheidsboek@Maasdonk.nl of afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

13


Winnaar 2de editie Geffense kwis “RONTELUM DE ROMPOT” Familie Romme is op de 1ste plaats geëindigd met hun ijzersterke team “Rontelum de rompot”. Vorig jaar behaalde ze al een 2de plaats. Daarmee hadden ze al laten zien dat men serieus rekening met ze moest houden. Dit jaar gingen ze er met de hoofdprijs vandoor. De wisseltrofee samen met een mooi geldbedrag (€250,-) was voor hun. Maar het aller belangrijkste is natuurlijk de eeuwige roem! Een heel jaar slimste van Geffen, daar krijg je aanzien van! Van harte gefeliciteerd met jullie behaalde overwinning. Rontelum de Rompot ging maarliefst 90 teams voor. Dat geeft aan hoe knap deze overwinning is. Op een goede 2de plaats is geëindigd familie van Erp. Beslist ook een team wat we niet moeten onderschatten. Ook zij kregen een geldbedrag (€150,) overhandigd. Derde is geworden team “Speltip 18, niet alles is bluf”.Voor hun lag een envelop klaar met €50,-. Heel knap om in de top 3 te eindigen! Er bleek op de 30ste december een ware titanenstrijd te zijn geleverd door de ruim 1800 kwissers. Vooral omdat de quiz een stuk moeilijker bleek te zijn dan het jaar ervoor. Des te knapper om hoog in de rankingslijst te eindigen. De organisatie had als reactie van de deelnemers vaak gehoord dat de vragen pittig waren. Maar ook waren de deelnemers enthousiast over de opdrachten en vragen die ook dit jaar weer heel divers waren. Het was best lastig om er achter te komen welke grondsoorten er in de 4 plastic zakjes zaten die de teams samen met het uitdelen van de quizboeken meekregen. Was het veen, löss, rivierklei, of klapzand? Experts op dit gebied werden opgetrommeld. Hilarische taferelen bij de Eiffeltoren die bij D-reizen in de etalage hing. Men moest daar met een aantal teamleden een groepsfoto gaan maken waarbij een afbeelding van de smurfen in het quizboek als voorbeeld werd gesteld.Vooral het hondje (die ook mee op de groepsfoto moest) kreeg het soms aan de stok met een hond van een ander team. Verder is ook dit jaar weer de categorie “rode oortjes” goed gescoord. Al bleek het voor sommige lastig om nadat ze zich hadden aangesloten bij een nudistenvereniging om naar naaktstrandjes te zoeken, zich de volgende dag weer 14

af te melden. Nog frustrender was het dat bij het zoeken naar die strandjes, men nog niet eens één naakt persoon kon spotten. Voor de geheime proef moest men een teamlid naar de raadzaal van het gemeentehuis sturen. Een tip was; stuur een trouw iemand. Deze persoon kreeg 50 vragen te beantwoorden over alles wat met trouwen te maken had. Van boterbriefje tot Saffierenbruiloft en van het huwelijk van Ruud van Nistelrooij tot en met wittebroodsweken. Maar ook vragen over de aanstaande van ons dorp. Vragen over Oss. Hoe goed kennen de Geffenaren Oss? Het Ossisch dialect, ossekoppen en vragen over boterfabrieken de osse bende en mecryte woningen bij de “woatertorru”. De achterliggende gedachte van de organisatie is om saamhorigheid te creëren in ons dorp. Volgens ons is dat gelukt. Al hoe wel tot op zekere hoogte. Want op de quizavond wil best iemand zijn hondje uitlenen aan een ander team, maar als het om antwoorden uitwisselen gaat, pas dan op! Zelfs je beste vrienden zijn niet te vertrouwen als je ze om hulp vraagt. Je krijgt zomaar een fout antwoord toegespeeld. De prijsuitreiking in de Koppellinck was een groot succes gebleken. Met een opkomst van ruim 500 mensen ging het aftellen naar de nummer 1 gepaard met gezelligheid en gezonde spanning. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog lang nagezeverd over vragen en antwoorden. Maar ook over strategieën voor de volgende editie. Dat belooft wat! Zet daarom weer op de kalender; 30 december 2014 quizavond, en 16 Januari 2015 spectaculaire prijsuitreiking in de Koppellinck.

WAARIN EEN KLEIN DORP GROOT KAN ZIJN... Overweldigend was de belangstelling tijdens het dartweekend van 15 en 16 november, in café Cheers in Nuland. Zo’n groots gebaar om geld in te zamelen voor onderzoek naar de zeldzame ziekte LCH. Een idee, spontaan opgekomen, dat zoveel mensen aanzet om dit mogelijk te maken. Ten eerste natuurlijk de organisatie, de vrijwilligers, de vele sponsoren. En niet te vergeten de onverwoestbare darters! Maar ook gewoon alle mensen die naar café Cheers kwamen om te darten, of gewoon om er te zijn, om ons een hart onder de riem te steken. De donaties in onze brievenbus, zoveel lieve woorden, zoveel lieve mensen! We hebben ervaren dat we niet alleen staan in onze strijd tegen deze ziekte. Hartverwarmend! Bedankt! De geweldige opbrengst van 7000 euro, hebben we met trots overdragen aan de stichting ‘1000 kaarsjes voor juultje’! Wilchard, Lia Jordy en Nathalie Vissers


DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 37e editie van Recht vur zunne Roap (RVZR) gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere artiesten uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Al 14 keer heeft het Recht vur zunne Roap publiek van hem mogen genieten. De afgelopen drie jaar schitterde hij echter door afwezigheid. Maar dit jaar zal hij weer acte de présence geven. Een spectaculaire comeback staat gepland. Handjes op elkaar voor Willie Egelmeer! In 1996 stond Willie voor het eerst op de Recht vur zunne Roap planken. Nadat Janus en Peer het toto neel hadden verlaten was het tijd voor een nieuw duo. Gilbert (van de Meulenreek) vond dat wel iets voor hen. En zo geschiedde het. In de jaren die volgden ontpopten de Weetwotsjers zich tot een van de vertrouwde RVZR acts. De snelle grappen, het voortborduren op voorgaande succes en de zelfspot leverden de mannen veel positieve reacties op. “We stonden er elk jaar weer van te kijken dat het aansloeg,” vertelt Willie. Ieder jaar ging het beter en de twee heren kregen ook steeds meer de Roap smaak te pakken. “De laatste jaren waren dan ook echt onze topjaren”, aldus Willie. De kick om op het podium te staan en iets moois neer te zetten, zijn Willie’s drijfveren voor deelname aan de RVZR. Hoewel hij een flinke dosis toneelervaring heeft (o.a. Geffens Volk en In de Basis) is zelfs een klein beetje plankenkoorts hem niet vreemd. “Net voordat ik op ga, vraag ik me altijd weer af waarom ik het eigenlijk doe. Eenmaal ‘on stage’ weet ik echter meteen weer waarom het zo leuk is.” De eerste avond van RZVR is bij Willie favoriet. “De eerste vrijdag is er vaak een echt ‘luisterpubliek’ met wat oudere bezoekers. De spanning en de druk liggen dan het hoogst.” ‘Backstage’ is er dan tijd voor ontlading. De saamhorigheid en gezelligheid bij de artiesten onderling is uniek bij RVZR, volgens Willie. Hij kan deelname aan RVZR dan ook van harte aanraden. Een tip voor de toekomstige Roap artiesten heeft ook al: “Focus niet teveel op de tijd die je hebt. Beter een top act van zeven minuten, dan een 10 minuten durende act die slap eindigt.Verzin vooral niets extra’s om de tijd op te vullen.”

Goed nagedacht heeft Willie ook over zijn nieuwe act. Al bijna twee jaar is hij aan het brainstormen. Willie: “tijdens het wandelen met de hond of ‘s avonds bij het eten schieten je thema’s te binnen. Die verwerk je dan tot een mooie act.” Zoals bij de Weetwotjers komt de tekst geheel van eigen hand. Een spannende comeback voor hem als soloartiest. Het wordt een verrassende act, belooft Willie. “We gaan een geweldige reis door het Geffense maken! Komt dus allen.” De uitvoeringen van Recht vur zunne Roap zijn op 14 en 15 februari en op 21 en 22 februari. Komt dat zien!

KUNNEN JONGEREN IN GEFFEN BLIJVEN WONEN? Dorpsraad Geffen heeft onlangs een gesprek gehad met bouwkundig adviseur Paul School. School stimuleert in deze regio bouwprojecten volgens het principe van collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). Samen Bouwen, heet het bureau van School, met als ondertitel ‘Wonen in eigen dorp’. Die twee titels vatten het principe van cpo samen. Bij een bouwproject volgens dit principe is er geen sprake van een projectontwikkelaar die op winst uit is. De toekomstige bewoners zijn zelf projectontwikkelaar. Ze komen samen tot een bouwplan dat, door de collectieve opzet, betaalbaar en toch voor elke deelnemer op maat gesneden is. De belangrijkste voorwaarde voor het opstarten van een cpo-project is de beschikbaarheid van bouwgrond. De gemeente Maasdonk ziet kansen voor cpo in de Vinkelse Slagen en de Pelgrimse Hoeve in Nuland. In Geffen is gekeken naar een hoek op de Verlengde De Run. Uiteindelijk is besloten om de grond te bestemmen voor patiobungalows voor senioren, geen ruimte dus voor een cpo-project in Geffen. Dorpsraad Geffen vraagt zich af of er veel senioren zijn die belangstelling hebben om aan de rand van het dorp te gaan wonen. Tegelijk is ook de vraag of er in Geffen voldoende animo is voor bouwen volgens het cpo-principe, zoals School voorstaat. Vandaar deze oproep aan met name Geffense twintigers om te reageren. Zijn er voldoende mogelijkheden om in Geffen te blijven wonen? Welk type woningen zouden er voor starters meer moeten komen? Koop of huur? En, meer concreet: wie heeft er belangstelling voor een bouwproject volgens het cpo-principe? Help Dorpsraad Geffen mee te bepalen of de gemeente met de woningbouwplannen op het goede spoor zit. Reacties kunnen gestuurd worden naar: info@dorpsraadgeffen.nl 15


Op de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van muziekvereniging Willen Is Kunnen in Geffen is Adrie van Lieverloo onderscheiden met de eretitel “WIK-Werkbij 2013”. Adrie Van Lieverloo, ervaren slagwerker van het Fanfareorkest en reeds jarenlang afgevaardigde van deze geleding, is de derde persoon in de vaderlandse geschiedenis, die de WIK-Werkbij krijgt toegekend. Van Lieverloo wordt geroemd om zijn jarenlange, trouwe inzet voor de club. “Hij opent altijd de repetitieruimte en laat dan gelijk “zijn handjes wapperen”. Ook regelt hij altijd alles rondom serenades perfect!”, aldus het juryrapport. “Adrie’s vader Jas stond begin jaren zestig aan de wieg van Willen Is Kunnen. Zijn liefde voor de club is er met de paplepel ingegoten. Hahaha.” José Versteegen (2011) en Ans de Poot (2012) gingen Adrie van Lieverloo voor. De prijs werd natuurlijk uitgereikt door WIK-voorzitter Charles van Herpen, de bedenker, het enige jurylid van de W.W.V.H.J. én de uitreiker van de prestigieuze wisseltrofee. Op de foto een trotse Adrie van Lieverloo en zijn vriendin Corien.

foto: Ronald Rietman

WIK-WERKBIJ 2013

akkers bij een aantal van zijn hits muzikaal begeleiden. Kaarten in de voorverkoop kosten € 17,50. Op = Op!

Gerard van Maasakkers Nuenen, 1946) won in 2012 de prestigieuze Annie M.G. Schmidt en werd uitgeroepen tot ereburger van de provincie Noord-Brabant. Maar de nuchtere troubadour heeft de blik alweer vooruit gericht. Zijn oevre van ruim 35 jaar singer/songwriterschap, wordt dit theaterseizoen uitgebreid met tal van nieuwe liedjes. Het is de Stichting Vrienden van W.I.K. gelukt Van Maasakkers en zijn vaste begeleider gitarist Harry Hendriks te strikken voor een optreden in De Koppellinck op zondag 6 april. Die avond is het vanaf 20.00 uur “te doen”. Voor meer informatie over de kaartverkoop of het optreden van Gerard van Maasakkers, kunt u mailen of bellen naar de Stichting Vrienden van W.I.K.: charlesvanherpen@home.nl, tel: 073 - 532 4628 b.g.g. 06-53916725

THEO VAN UDEN KAMPIOEN kersttoernooi BV ‘t Haasje 2013

LAATSTE KAARTEN GERARD VAN MAASAKKERS Bij Piet en Ria Bosch-van Erp zijn nog enkele kaarten bschikbaar voor het concert, dat Gerard van Maasakkers op zondagavond 6 april in De Koppellinck geeft. Het Fanfareorkest van “Willen Is Kunnen” o.l.v. haar bevlogen dirigent Mark van Mil zal ook optreden en Van Maas16

Ieder jaar houdt BV ‘t Haasje een competitie tussen eind november en begin januari 2014, waarin alle disciplines van de biljartsport aan de orde komen. Dit houdt in: libre- bandstoten en driebanden. Ook dit jaar was dit weer het geval. Na diverse voorronden bleven uiteindelijk 4 halve finalisten over. Wim v.d. Hanenberg,Tiny van Schijndel, Jan van de Moosdijk en Theo van Uden. Na de halve finale bleven twee finalisten over: Tiny van Schijndel en Theo van Uden. In de finale wist Theo van Uden te winnen met een verschil van 3 caramboles, en werd hiermee de nieuwe kampioen 2013. Einduitslag: 1e plaats Theo van Uden 2e plaats Tiny van Schijndel 3e plaats Wim van de Hanenberg 4e plaats Jan van de Moosdijk Wij wensen een ieder nog de beste wensen en veel gezondheid voor 2014. Bestuur BV ‘t Haasje


SENIOREN CARNAVALSMIDDAG zondag 16 februari in de Gouwe Leuw Nou brike mèn sambaballe. Hoefde gèn lid te zèn van de KBO in Geffe worde às senior toch utgenoddigt vur unne fleurige carnavalsmiddag. Gu kunt op oew dansschoen oanvule da, da keigezellig gu worre. Gu kunt vanaf hallef twee binnewalse en um twee ure begint ut programma. Ut wordt unne wà ingekorte Recht vur zunne Roap mi tonproaters, veul meziek, skòn liedjes, kleurrijke kostuums en allin mar sambadanse. Da alles onder begeleiding van ut Roaporkest. Al swingend en zingend goan ze deur tot ongeveer hallef vier. Doarno wordt de middag hellemoal in Rio de Janeiro stijl vortgezet mè de orkeste Ut Gu Vals en de Pompzwengels. En da doen ze mi opzwepende meziek zodà niemand mèr op zunne stoel kan blijve zitte. LET GOED OP! Gu kunt às Geffense senior vur niks noar binne, de boerebruidspare vatte oewe jas oan en gu krègt gratis goei-je koffie of thee mè wa lekkers en tussendeur òk nog wèrme hapkes die gu nie hoeft te betoale. In de pauze wordt un lotterijke gehouwe mi enne grote prijs. Un 4 gange eetfestijn vur 10 mense bè de Gouwe Leuw. Gruweluk goed verzurgt stoan er verleje joar in de Torenklanke.Vur diegene die dà nie hebbe gewonne is er vanaf vijf ure un frietbuffet. Dan kunde vur € 5,- oew aege kogelrond ete. Da moete zeker doen vurda ge al meziek makend mè oew sambaballe noar hous goat. We zien ullie geers verschijne.Veul plezier alvast!

beurten, dit maakt 12.50 gemiddeld!! De uitslag; achtereenvolgens punten gemiddelde en hoogste serie. Kees van Wanrooij 50 6.69 45 Antoon Verstraten 44 3.25 19 Wim van de Heuvel 43 4.62 43 Jan Verwegen 42 2.56 16 Arie Hop 39 3.37 18 Gerrie Gevers 39 3.03 20 Uit handen van de oudste dochter van de heer Rijkers kreeg onze kampioen de kampioensschaal uitgereikt, ze vond het een hele eer om dit te mogen doen, maar vond het ook wel een emotioneel moment omdat op deze manier haar vader bij alle biljarters in ons district voortleefde. Hopelijk zullen er nog vele van zulke toernooien volgen. Uw @pestaartje.

BOEKENBEURS Ziekencomité De Schakel organiseert ook in 2014 weer een boekenbeurs en staat op de jaarmarkt van Effe noar Geffe! Heeft U dus nog boeken waar U niks meer mee doet dan komen wij die graag ophalen! Even een telefoontje naar 5324160 (Anja Wingens). Alvast bedankt voor Uw medewerking. Ziekencomité De schakel

KBO Brabant, afdilling Geffen. Antoon Romme, veurzitter

DE JAN RIJKERSWISSELTROFEE VOOR KEES V. WANROOIJ Dit toernooi werd georganiseerd door de biljartvereniging van de KBO afd. kring Nistelrode en werd gespeeld in gemeenschapshuis “de Pas“ te Heesch. Op 2 en 3 januari werd de finale gespeeld waar de sterkste spelers van alle verenigingen aan deel namen, waaronder gerenommeerde namen. De deelnemers; Wim van de Heuvel Uden, Arie Hop Heesch, Antoon Verstraten Vorstenbosch, Gerrie Gevers Nistelrode, Jan Verwegen Dinther en Kees van Wanrooij uit Geffen. Jan Rijkers uit Dinther was tot een paar maanden voor zijn 100ste verjaardag nog volop actief in onze regiocompetitie biljarten. Onder zeer grote belangstelling en met volle overgave werd er gestreden om de felbegeerde trofee, volop spanning en sensatie, maar ook de nodige wedstrijden van een hoog niveau werden er gespeeld. Kees van Wanrooij wist al zijn partijen te winnen, waarbij zijn tweede partij de beste werd, 150 caramboles in 12

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


BUURTQUIZ DE ELSHOF Dit jaar was aan ons de eer om de buurtquiz van De Elshof te verzorgen. Op vrijdagavond 27 december vanaf 19.00 uur kon de quiz opgehaald worden bij De Geer. Hier kregen de deelnemers ook al meteen de eerste opdracht. Binnen twee minuten moesten ze een aantal moeilijke rekensommen maken. Voor sommige een makkie, voor andere een hele opgave. Daarna snelde iedereen naar huis waar de rest van de groep al zat te wachten.We hadden tien verschillende categorieën bedacht uiteenlopend van vragen over Geffen tot vragen uit de wereld. Elke groep kreeg bij aanmelden ook een tijd mee waarop we één persoon uit de groep in De Geer verwachtte voor een geheime opdracht. De tip die we ze meegaven was dat ze iemand met goede zintuigen moesten sturen. Er stonden namelijk zes verschillende frisdranken klaar die ze blind moesten proeven. Slechts één persoon lukte het om alle dranken te benoemen.Voor de andere bleek het toch nog heel moeilijk om zonder te mogen ruiken en zien de cola, sinas en 7-up uit elkaar te houden. Om half 11 werden alle groepen in De Geer verwacht voor de pubquiz. Deze bestond uit een aantal fragmenten uit televisiereclames die ze moesten benoemen. Ondertussen hadden wij als organisatie de tijd om de ingeleverde vragen na te kijken, zodat we al snel met een uitslag konden komen. De winnaar van de buurtquiz 2013 is Familie Van Venrooij & Martens met 181 punten.Wij willen hen nogmaals van harte feliciteren en ze heel veel succes wensen met het maken van een leuke buurtquiz voor het volgende jaar. Organisatie Buurtquiz De Elshof 2013

MASTER KINDERFYSIOTHERAPEUTE BIJ MOVE 2B FIT Move 2B Fit is verheugd om u te laten weten dat onze collega Sanne van Kessel op 16 december 2013 haar Master Kinderfysiotherapie heeft behaald. Zij is de eerste fysiotherapeut die binnen onze praktijk gespecialiseerd en afgestudeerd is op Master niveau. De komende jaren zullen meerdere collega’s hopelijk hun Master titel gaan behalen. Met een Master Kinderfysiotherapeut binnen Move 2B Fit hopen wij de kinderfysiotherapie in Nuland, Geffen, Vinkel, Maren-Kessel en de omliggende dorpen op de kaart te kunnen zetten. Daarbij is een nauwe samenwerking met allerlei verschillende disciplines rondom het kind van groot belang. Zo onderhouden wij goede 18

contacten met kinderartsen, huisartsen, het consultatiebureau, basisscholen, kinderdagverblijven, andere verwijzers en niet te vergeten met de ouders van het kind. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en met de ouders en eventueel de leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes tijdens het sporten. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun grove en/of fijne motorische vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld en de verwachtingen van het kind, met kindvriendelijke materialen. Enkele voorbeelden van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn: * Voorkeurshouding en/of afgeplat hoofdje * Vertraagde motorische ontwikkeling * Huilbaby * Mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling) * Senso-motorische problemen bij kinderen met: ADHD, PDD-NOS, Syndroom van Asperger, ADD, Autisme * Schrijfproblemen * Orthopedische problemen, zoals: torticollis en scoliose * Ademhalingsproblemen, zoals:Astma en Cystic Fibrosis * Neurologische problemen, zoals: Spinia bifida, Erbse parese, spasticiteit * Hersenbeschadiging (bijvoorbeeld Cerebrale Parese) * Opvallende motoriek, zoals bij: billenschuiver, tenenloper * Afwijkend of ander looppatroon * Houdingsproblemen * Lichamelijke pijnklachten, zoals: verstuiking enkel, rugklachten, hoofdpijnklachten * Beperkingen t.g.v. een breuk, zoals na een arm- of beenbreuk * Overgewicht Mocht U voor uw kind een afspraak willen maken bij onze Master Kinderfysiotherapeute Sanne, bel dan naar: 073-5323432. De telefoniste zal een afspraak voor uw kind inplannen. Wanneer U specifieke vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot kinderfysiotherapie, stuur dan gerust een e-mail naar: s.vankessel@ move2bfit.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Bouw woningen voor senioren in het centrum van Geffen gaat binnenkort van start!! Het is al lang gelden dat de seniorenwoningen aan de Harrie Schoutenstraat werden gesloopt. In 2005 ging Klavertje Vier op de schop. In 2008 publiceerde de SVMO ( voorganger van de Seniorenraad Maasdonk) een brandbrief over de woonsituatie voor senioren, o.a. in Geffen.We hebben er lang op moeten wachten, maar op 23 januari as. wordt de officiële start van de bouw van 39 huurwoningen door Mooiland in het Centrumplan Zuid van Geffen gevierd!! Het betreft 21 appartementen, 9 nultredenwoningen (in een rij van 5 en een rij van 4) en 9 geschakelde nultredenwoningen (in blokken van 4-3 en 2). Een deel van deze woningen vallen in de categorie met een huurprijs voor mensen met een laag inkomen, waarbij dus huursubsidie kan worden aangevraagd. De genoemde huurwoningen zijn waarschijnlijk de laatste die in de kern van Geffen, dichtbij de voorzieningen worden gerealiseerd!! Wij hopen als Seniorenraad Maasdonk dat veel senioren uit Geffen of uit Nuland en Vinkel gebruik zullen maken van deze unieke kans om in het centrum van Geffen een woning te huren. Wanneer zich onvoldoende senioren aanmelden zullen deze woningen worden toegewezen aan andere doelgroepen. Eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning is dat U ingeschreven staat bij Mooiland als woningzoekende. Bent u nog niet ingeschreven doe dat dan snel, want de inschrijfduur bepaalt de volgorde van woning toewijzing. U kunt dit doen via de website van Mooiland (www.mooiland.nl) of telefonisch via telefoonnummer 0486-439900 Tweede voorwaarde is dat U 60 jaar of ouder bent. In een later stadium zullen er overigens in dit plan ook koopwoningen worden gebouwd door Mooiland. Verdere informatie over de woningen, of over de inschrijving voor deze woningen kunt u krijgen bij Mooiland of bij de Gemeente Maasdonk.

VOGEL 2014 Dat was het thema van de grote vogeltentoonstelling welke op 16-19 januari is gehouden in de Amerikahal te Apeldoorn. Zoals voorgaande jaren was er weer een grote vogelshow voor alle vogelkwekers van de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers.Waar vele kwekers hun beste materiaal brengen om daar tentoon te stellen. Ook dit jaar waren er vier kwekers van de afdeling Zang en Kleur uit Geffen naar Apeldoorn vetrokken met hun 20

vogels en niet onverdienstelijk zij hebben zichzelf weten te verbeteren ten opzichte van vorig jaar en wisten daar ook dit jaar vele keren goud, zilver, brons maar ook behaalde Theo van Leuken een hoofdgroep kampioen bij de stellen binnen. Het overzicht is duidelijk en op de foto zijn de trotse winnaars te zien bij hun vogels. Alle leden van vogelvereniging Zang en Kleur willen daarom Theo van Leuken, Hans Mels en Henry Mels van harte feliciteren met het behaalde succes en we gaan in de toekomst zeker nog meer van hen horen en zien. Uitslag Theo van Leuken Fife Fancy lipochroom schimmel 366 + Zilver Fife Fancy melanine intensief 370 + Goud Fife Fancy melanine schimmel 371 Goud Fife Fancy bont schimmel 371 Goud Fife Fancy lipochroom intensief 188 + Kampioen Stellen met een vaandel van de NBvV Fife Fancy lipochroom intensief 185 Zzilver Henry Mels Fife Fancy melanine intensief 187 Zilver Fife Fancy melanine schimmel 188 Goud Fife Fancy melanine intensief 93 Goud Fife Fancy melanine intensief 92 + Brons Fife Fancy melanine schimmel 93 Goud Fife Fancy melanine schimmel 93 - Zilver Hans Mels Fife Fancy bont intensief 93 - Zilver Rheinländer gladkop lipochroom 185 Goud Vogelvereniging Zang en Kleur Geffen

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 01 Roaplied 09 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 28 Kinderoptocht basisschool de Wissel 28 t/m 4 maart Gezamenlijk carnavalsfeest Geffen MAART 02 Carnavalsoptocht 16 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 12 40-jarig jubileum Ziekencomité De Schakel


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PEUTERGROEP BEREN EIGEN WIJS Ieder kind een goede start. Spelen en samen zijn is leren. Om peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren, ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkelingsmaterialen en activiteiten, start Kinderopvang Het Beertje met een Speel-leergroep. Beren Eigen Wijs voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Peuters tussen de 2 en 4 jaar hebben een sterke behoefte aan zelfstandigheid, ze zijn nieuwsgierig en hebben een sterke drang om te ontdekken. Peuters ontwikkelen hun eigen identiteit en hun zelfbewust zijn; ze worden eigen wijs. Een peuter wil alles zelf doen en op zijn eigen manier. Hij wil zelfstandig dingen ondernemen en ontmoet graag leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Wij vinden het belangrijk dat peuters spelenderwijs in een uitdagende speelomgeving gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Met behulp van de thema’s van het Voor -en Vroegschoolse educatie (VVE) programma. Uk & Puk leren we de kinderen nieuwe vaardigheden en laten we de kinderen op hun eigen tempo de wereld ontdekken. Uk & Puk sluit nauw aan met het programma dat op de basisschool wordt gebruikt. Een voordeel van onze peutergroepen is dat de kinderen ingedeeld zijn in leeftijdsgroepen. Kinderen tussen de 2 en 3 jaar zitten bij elkaar in de groep. Kinderen vanaf 3 jaar sluiten aan bij onze drie plus groep. Hierdoor kunnen we ons nog meer richten op de ontwikkelingsfase van het kind. Op de nieuwe Speel-leergroep Beren Eigen Wijs wordt gericht aandacht besteed aan: - de sociaal-emotionele ontwikkeling zingen, dans, peutergym, ook gezamenlijk fruit eten en lunchen zijn belangrijke, gezellige en leerzame momenten van het samenzijn. Het Beertje verzorgt het fruit en de lunch. - Kleine motoriek en ontwikkeling van de creativiteit, knutselen; scheuren, propjes maken, kleien, verven, tekenen, kleuren, vertellen, voorlezen, plaatjes kijken, poppenkast spelen/kijken - Grote motoriek, buiten spelen, voetballen, fietsen, in de zandbak koekjes bakken, op het gras stoeien, rollen, kopje duikelen, in de kring Jan Huigen in de ton, dansen, klimmen. Bewegen en buitenspelen is belangrijk voor peuters. Ze doen andere ervaringen op en buiten worden de zintuigen anders geprikkeld. Wij, van Het Beertje, vinden het heel belangrijk dat kin-

22

deren plezier hebben en veilig kunnen spelen en leren. De peutergroepen worden gedragen door enthousiaste en ervaren pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers van Het Beertje zijn op MBO of HBO niveau gediplomeerd volgens de Wet Kinderopvang en VVE gecertificeerd. De peutergroep valt binnen de Wet Kinderopvang en Kwaliteit Peutervoorzieningen (WKKP). Ouders van kinderen die werken / studeren komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvang kosten door de Belastingdienst. Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, taalachterstand of kinderen van ouders die geen Nederlands spreken is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kinderopvang kosten te ontvangen door de regeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente. Ook kinderen van ouders waarvan een van beide niet werkt / studeert komen in aanmerking voor de regeling Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Peutergroep Beren Eigen Wijs neem dan gerust contact op met: Hannelieke van der Stappen MSc Orthopedagoog Kinderopvang Het Beertje 073-5325123

HARMONIE UNION NULAND ZOEKT SLAGWERKER Jarenlang beschikte het orkest van Harmonie Union in Nuland over een uitstekende slagwerksectie. Veelal jonge enthousiaste knullen die de boel behoorlijk op sleeptouw wisten te nemen en dat ook graag deden met de moderne muziek die het orkest tegenwoordig speelt. Het onlangs verzorgde promsconcert ‘Vrienden van Union Live’ is daar een treffend voorbeeld van. Jongelui worden groter, gaan studeren, op kamers, geven voor een tijdje meer prioriteit aan hun sportieve nevenactiviteiten... Het is een bekend verschijnsel binnen tal van vereniging en het komt dus ook bij Harmonie Union voor. Jammer, maar vaak wel begrijpelijk. Op dit moment is het bij de slagwerksectie van het orkest aan de orde en het lukt (nog) niet om de opengevallen plaatsen binnen de vereniging op te vullen. Union is dus dringend op zoek naar versterking, want zonder goed slagwerk is het voor de blazers wel erg lastig musiceren. Ben jij die enthousiaste drummer die Union uit de brand wil helpen? Speel je al bij een vereniging maar zoek je nog een tweede muzikale uitdaging, speel je alleen op je zolderkamer maar wil je ook graag in een echt orkest aan de bak? Neem dan contact op met bestuurslid Co van Leeuwen, tel. 073-5322279, e-mail j.c.leeuwen@planet.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur Donderdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 20a | Geffen | 073 - 5324957

Vrijdag:

09.30 - 20.00 uur

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Zaterdag:

09.00 - 16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.