Torenklanken 2016 - nr 02

Page 1

54e jaargang | nummer 2 | januari 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Voor prins Ad, adjudant Maartin, jeugdprins Bart en jeugdprinses Femke is carnaval meer dan alleen meer springen en hossen: tijdens het Feest der Zotten denken ze ook aan onze medebewoners die door hun ziekte en/of handicap niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Of onze dorpsgenoten nu thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis verblijven, de prins, adjudant, jeugdprins en -prinses willen met liefde en plezier een bezoekje komen brengen. Net als voorgaande jaren zal dat plaatsvinden op carnavalszaterdag 6 februari tussen 10.00 en 13.00. Vanwege de privacywetgeving is het echter moeilijk de namen en adressen van zieke dorpsgenoten te achterhalen. Daarom vragen wij uw hulp! Mocht u of iemand in uw naaste omgeving een ziekenbezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fons van Schijndel, tel. 06-22446382 of stuur een mailtje naar grootvorst@ rottenrijk.nl. Dan komen wij graag even met een kleine attentie langs.

CARNAVALSOPTOCHT ROTTENRIJK Op zondag 7 februari starten we om HALF EEN, de prijsuitreiking begint om HALF ZES in de tent. We hebben de volgorde bepaald, de route gecontroleerd, een plaatsje gezocht om het defilĂŠ af te nemen, de muziekjes klaargezet voor de prijsuitreiking, dus WE ZIJN ER KLAAR VOOR! We hebben weer veel jeugd van het basisonderwijs dit jaar, daarnaast de categorie voor jongeren van voortgezet onderwijs en natuurlijk vele volwassen deelnemers. Vele deelnemers hebben een presentatie met een leuke act, dus kom zeker kijken!

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Dit jaar tijdens de prijsuitreiking maken we er weer de mooist mogelijke show van met ondersteunende fotoprojecties en een heuse CATWALK voor onze deelnemers vanaf HALF ZES in de tent. DE ROUTE is als volgt; We beginnen met ritsen van wagens met loopgroepen op het startpunt Lambertusstraat-Veldstraat Vanaf de Veldstraat langs de Heegt en dan linksaf Kloosterstraat en Dorpstraat tot we rechtsaf slaan de Vlijmstraat in.Vanaf de Vlijmdstraat naar de Pastoor v.d. Kampstraat, daar nemen we de knik bij de dokterspraktijk om de Runrotstraat in te kunnen sturen. Vanaf de Runrotstraat, naar de Heegterstraat. Aan het einde draaien we weer rechtsaf de Veldstraat in om te eindigen met een defliĂŠ bij de tent aan de Heesterseweg. Daarna kunnen we NAAR DE TENT, WAAR JE ALLEMAAL WELKOM BENT!

BELANGRIJKE MEDEDELING: Op zondag 7 februari gaat er een grote som geld vervoerd worden. Om dit veilig te kunnen doen is er een zwaar beveiligd geldtransport gepland. De exacte route kan verder niet bekend gemaakt worden in verband met de veiligheid, maar dit transport kan wel leiden tot verkeersopstoppingen en overlast in het centrum van Geffen. Wees allen ook alert op verdachte personen. Alvast excuses voor het ongemak.

KOPY INLEVEREN VOOR:

1 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 29 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 31 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Start Kerkbalans - Doopdank- viering). vr. 05 febr. 19.30 u. Carnavalsviering in de kerk m.m.v. Pompzwengels geen avondmis in de kapel zo. 07 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 10 febr. 14.00 u. * askruisjes uitreiken bewoners Heegt en aanleunwoningen wo. 10 febr. 19.30 u. H.Mis m.m.v. GK (Aswoensdag) vr. 12 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 14 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 19 febr. 19.00 u. * avondmis za. 20 febr. 15.00 u. Gouden Huwelijksviering Jo en Joke Spierings m.m.v. PP zo. 21 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 26 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 28 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (ON)BEREIKBAARHEID PASTORIE Beste mensen, Geregeld krijg ik op- of aanmerkingen over de bereikbaarheid van de pastorie. Dit is een probleem dat inmiddels al enkele jaren speelt. Zowel de telefoon- als de internetverbinding vallen geregeld uit. Soms duurt dit enkele minuten, maar soms ook enkele dagen.Verder is het natuurlijk voor mensen erg vervelend als tijdens een

telefoongesprek ineens de verbinding wordt verbroken en dat je dan ook niet kunt terugbellen of teruggebeld kan worden. De afgelopen jaren heb ik hier al tientallen malen reparateurs voor over de vloer gehad, nieuwe telefoons aangeschaft, een nieuw modem, maar helaas baat het tot nu toe allemaal niets. Voor mij is dit erg frustrerend, maar als u mij nodig heeft voor een spoedgeval is dat natuurlijk nog veel erger. Ik hoop echt dat dit probleem spoedig wordt opgelost, dat men eindelijk de oorzaak van het euvel vindt en dat de pastorie weer gewoon bereikbaar zal zijn, wat je in de 21e eeuw ook gewoon mag verwachten, vind ik. De mensen die hier de afgelopen jaren last van hebben gehad wil ik mijn excuses aanbieden. Ik kan er dan zelf wel niets aan doen, maar het is gewoon erg vervelend als je iemand nodig hebt en je loopt tegen een spreekwoordelijke muur aan, dus nogmaals sorry daarvoor. Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk HAANTJE GESCHONKEN DOOR ‘D’N HOAN’ Het haantje van de toren was in slechte conditie als gevolg van een kogelgat. Dankzij de bereidheid van de familie Van Herpen, is het haantje in ere hersteld. Rob van Herpen, exploitant van Hanex Carwash, verwant aan de eigenaar van het vroegere benzinestation D’n Hoan, overhandigde een ‘pronkende haan’ aan onze geloofsgemeenschap! Van harte bedankt!

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein 7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. De actie Kerkbalans wordt gehouden van 16 januari t/m 31 januari 2016. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De eindstand van 2015 is: € 22.750,00. Dank voor uw bijdrage. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 10 febr. 2016:Aswoensdagviering om 19.30 u. askruisjes uitreiken 24 febr. 2016: 4e bijeenkomst 14.00 - 15.30 u. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Er hebben zich 13 vormelingen aangemeld. Dinsdag 16 febr.: 2e bijeenkomst van 19.00 tot 20.30 u. Zaterdag 13 febr.: Are You Ready Day in Nuland Dinsdag 23 febr.: 3e bijeenkomst van 19.00 tot 20.30 u.

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 jan. 2016: Joke van der Heijden - van Tuijl, 73 jaar 4 jan. 2016: Gerrit van Niftrik, 53 jaar 14 jan. 2016: Joke van Lee - van Dijk, 73 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen BLIKSEMAFLEIDER WEER BEVESTIGD Onze fotograaf steeg, met de mannen van Bliksembeveiliging De Bruijn uit Vught, op naar de torenspits en kon vastleggen dat de bliksemafleider weer werd bevestigd aan de kerktoren. De restauratie van de torenspits laat nog even op zich wachten, voorlopig is die provisorisch gedicht.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 5


jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

* Zowel met als zonder personeel te huren * Diepvriesproducten voor thuisgebruik verkrijgbaar

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Anne-Marie Rovers (47 j.) Ze houdt van reizen én van haar werk en vorig jaar kreeg ze de kans om deze twee hobby’s te combineren in het MSD-programma: ‘Fellowship for Global Health’! Anne-Marie Rovers volgde na de basisschool (Maria), de Vincent van Gogh HAVO en ronde daarna de studierichting Levensmiddelentechnologie af op de HAS. Ze ging werken bij Campina Melkunie in Noord-Holland en kwam na anderhalf jaar terug naar Brabant, om in Veghel bij Campina te gaan werken. In de avonduren haalde ze haar doctorandus titel op de Radboud Universiteit in Nijmegen (Bedrijfswetenschappen). Na 13 jaar stapte Anne-Marie over naar Diosynth, het huidige MSD en kwam daar op de afdeling Inkoop. Sinds 4 jaar is ze Associate Director Global Procurement en houdt ze zich bezig met het uitbesteden van producties aan derden. Tegenwoordig hebben veel bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen op hun agenda staan. Zo ook MSD. Het Fellowship programma is een manier waarbij MSD haar inzet toont om mensenlevens te redden en te verbeteren, Dit doet MSD door samen te werken met non-profit partner organisaties wereldwijd door deze te voorzien van zinvolle en systematische verbeteringen in de gezondheidszorg voor diegenen in de grootste nood. Denk hierbij aan het terugdringen van moedersterfte bij bevallingen, kanker, HIV/ Aids en het verbeteren van algemene gezondheidszorg. Anne-Marie wilde altijd al wel graag in het buitenland werken en haar maatschappelijk steentje bijdragen, dus meldde ze zich aan voor dit programma. Na een sollicitatie en vraaggesprekken werd ze - samen met Trayce Slumsky, werkzaam in Amerika - geselecteerd voor een missie in West-Nepal in het Bayalpata ziekenhuis. Hun opdracht is de inventarisatie en de logistieke stroom van de medicijnen aldaar in goede banen te leiden, mede vanwege hun ambitie om het ziekenhuis verder uit te breiden naar andere districten. “Een uitdaging dus,” zegt Anne-Marie, “met een mannelijke collega die ik niet kende, drie maanden lang (augustus t/m oktober 2015) naar het verre Nepal - 2x zo groot als Nederland, 27 miljoen inwoners en heel arm - met een ‘brede’ opdracht: maak er wat van!” Met een Geluks Boeddhabeeldje op zak, een lange vlucht en een tocht van 10 uur met de jeep, arriveren ze op de plaats van bestemming om na een korte nachtrust direct aan de slag te gaan. In Nepal maken ze deel uit van een groter internationaal team, in een ziekenhuis dat in 2010 is opgezet door Possible Health.

Anne-Marie:“De eerste week was het observeren, luisteren en de ziekenhuisstaf en zijn organisatie leren kennen.We kregen training en bezochten een dokterspost (zie groepsfoto). Wij waren bevoordeeld om die rit per jeep te kunnen maken, maar ‘het pad naar gezondheidszorg’ is voor veel mensen soms letterlijk en figuurlijk zwaar om te gaan. Als ze de transportkosten niet kunnen betalen, moeten ze soms drie of meer dagen lopen door de heuvels met de patiënt op de rug. “We hebben een nieuw software systeem ingevoerd, patiëntenlijsten gelinkt met aanvoer van medicijnen, procedures opgesteld, aankoopprocessen gestroomlijnd voor het centrale magazijn en alle afdelingen, alles logistiek in kaart gebracht en we zijn op bezoek geweest bij de leveranciers. Ook hebben we hun logistieke manager en team getraind.We konden onze kennis overdragen en toch ook dicht bij de patiënten blijven, dat was leuk.We hebben best veel gedaan in die drie maanden en hebben ook van hen geleerd!” aldus Anne-Marie. MSD heeft met dit project bijgedragen aan het hervormen en uitbreiden van adequate gezondheidszorg in een van de streken in Nepal, die het zwaarst getroffen zijn met de serie aardbevingen in 2015. Anne-Marie heeft ook van het landschap genoten, bezocht diverse tempels en bleef in conditie met wandelen. In het ziekenhuis maakte ze een bijzondere foto van een vrouw, haar netgeboren baby en de moeder van de vrouw. Het was een zware bevalling geweest. De echtgenoot was naar huis gegaan, want die dacht dat zijn vrouw was overleden... Het thuisfront werd op de hoogte gehouden via FaceTime en Facebook en plastic bloemen op haar kamer zorgde voor het thuisgevoel.“Er zijn daar geen bloemen, die heb ik echt gemist! Ook aan het eten moest ik in het begin erg wennen,” zegt Anne-Marie. “Het leven daar deed me denken aan de verhalen die mijn ouders - Bertus en Miet Rovers-Schuurmans - mij vertelden over vroeger hier in Geffen. Het was alsof ik leefde in de tijd zoals het hier eens was”. Zij kijkt met tevredenheid terug op haar missie: “Het is geweldig mooi om iets terug te geven aan de maatschappij, als je hier zelf de kansen hebt gekregen. Ik heb meer waardering gekregen voor mensen die met veel minder, veel meer doen! Tegelijkertijd ben ik ook trots en dankbaar op alles wat wij hier in Nederland opgebouwd hebben.” Zij vertegenwoordigt nu de regio Europa in de groep ‘Fellowship Advisory Board’ om haar ervaringen te delen en advies uit te brengen voor nieuwe projecten. Wellicht gaat ze binnenkort nog even terug naar Nepal, als daar een teamlid trouwt. 7


ROND DE DORPSPOMP

Nummer 439 alweer. Onze oudste aangezetene is vorige week 87 geworden en heeft met drie jägermeisters en wat wijn in deoudejaarsnacht de ouderdomspijntjes kunnen overwinnen. Nieuwjaarsbijeenkomst dorpsraad Het was gezellig op 8 januari in de Koppellinck. De dorpsraad was gastvrij; een mooie opkomst en goed gezelschap; toespraken van wethouder Peters en voorzitter Houben. En er was lekkere wijn; daar kan de horeca nog wat van leren.Veel verenigingen waren aanwezig en ook een groot aantal ‘losse Geffenaren”. Het kan een mooie nieuwe traditie worden. Warm lopen voor carnaval De Gangmakers Karel van Rijn en Alphons van Schijndel wonnen de roapliedverkiezing met een duidelijke boodschap: een aperitiefje buiten kan altijd, maar eten doe je thuis. Het was er drukker dan ooit en het barstte weer van creativiteit. Bij het Stroattoetoeren, onze jaarlijkse orkestjesavond in de cafés van hetzelfde laken een pak. Veel belangstelling; veel sfeer. Dat belooft veel goed voor de roap, die eind januari weer op de agenda staat. Geruchten? Minstens twee nieuwe groepen, waaronder een tonproatduo dat nu al de nieuwe weetwatchers genoemd wordt. Veel films; zoveel films dat het orkest het rustiger lijkt te krijgen dan ze zelf willen. Kerktorens, wandelingen en kerk uilen Harry Peters vertelt dat de kerktoren een nieuwe tijdelijke muts gekregen heeft. Het oranje plastic begon te lekken en de nieuwe bedekking (bouwplaten overgoten met pek) levert minder risico’s op.Want het kan nog wel een tijdje duren voor de benodigde drie ton bij elkaar

gespaard. Haan en kruis blijven dus voorlopig nog binnen. En op 21 februari worden er weer nieuwe bomen geplant in het Arboretum en wordt de uilenkast van de stamtafel opgehangen. Maar Harry kwam eigenlijk mensen warm maken voor nieuwe wandelroutes en het actualiseren van de oude. Zodat Geffen meer een wandeldorp wordt en onze wandelroutes meer aansluiten bij de wandelroutes uit de buurt. Als natuurliefhebbers natuurroutes maken, de geschiedenismannen een monumentenroute, de Maasdonk 700 route ontstoft wordt, slaan we de handen ineen en wordt Geffen weer interessanter voor toeristen. Veel belangstelling, maar nog geen concrete toezeggingen om zaken op te pakken. Da’s toch lastig aan een babbeltafel. Het clublied van Feijenoord wordt aan de stamtafel niet gezongen. Vierde Geffense kwis Waar wél hard gewerkt is, is de Geffense kwis. José Ruys, Irma Bijveld en Michiel Ketelaars schuiven aan om terug te kijken op een geslaagde editie. 89 teams maal 15 mensen: het is elke keer weer een mooi spektakel. Weer veel positieve verhalen terug gehoord. En een verrassende top drie: achter het spoor, de brede molendijk en bram & consorten: allemaal stonden ze voor het eerst op het podium en joegen ze de traditionele winnaars naar de achterhoede. En dat is mooi; het moet niet voorspelbaar zijn. De VIP’s in vermomming waren lastig en de deelnemers hebben vooral plezier beleefd aan de morsetekens in de kerktoren, de geheime opdracht en het kwartetspel waarbij ze elkaar nodig hadden. Het zijn dit soort verrassingen waar de organisatie veel lol aan beleeft; ze willen vooral beleving, saamhorigheid en plezier organiseren, dat is belangrijker dan dat de slimste wint. Er was dit jaar zelfs belangstelling uit Friesland; de prijsuitreiking was weer een feestje en het hekkensluiter was een team met maar één Geffenaar; da’s geen verrassing natuurlijk. Het geheim van een winning team: jong en oud door elkaar; specialismes benutJohn v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


ten, niet te lang blijven hangen bij iets wat je toch niet weet, niet alleen weters maar ook managers en zoekers; en niet te vergeten een goeie catering voor het team. Dit jaar het eerste lustrum op weer dezelfde dag: 30 december en ze zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen. Een mooie nieuwe traditie grijpt om zich heen. En verder... ...zien we Torenklanken in een nieuw jasje met mooi papier en betere foto’s. Het begin van een complete restyling? ...zien we dat de beheerstichting in de Koppellinck ineens gestopt is zonder de opvolging goed te regelen; facturen, rekeningen, inkomsten, uitgaven alles dreigt een zootje te worden. ...zien we wel een positieve flow in dat gebouw, waarbij steeds meer nieuwe verenigingen de weg weten te vinden. ...is Sanne ondernemer van het jaar geworden en dat vinden we volkomen terecht. Het is mooi dat jonge mensen het ondernemerschap nog steeds aandurven. En het mooi van Sanne is dat ze daarnaast ook nog allerlei andere dingen organiseert. Wij zijn er blij mee.! ...is Oud Geffe overgenomen door Richanne Steenbergen en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Een echt restaurant? Ook daar goeie wijn? We horen dat ze gaat voor kwaliteit en beleving en niet alleen voor plat geld

verdienen.We denken dat de ‘stichting Geffens Café’ nu niet meer nodig is. ...en beginnen we rustig met de voorbereidingen van de voorzittersbijeenkomst in april ...is onze volgende bijeenkomst op zondag 31 januari. Dit keer met een gast-voorzitter; het kan iedere keer weer gekker! Kom het meemaken.

CURSUS GARMIN NAVIGATIE BASECAMP voor beginners (routes en tracks beheren) M.C Maasdonk organiseert deze cursus voor haar leden en heeft nog enkele plekken vrij. De cursus wordt gehouden op vrijdag 26 februari in de theoriezaal van de auto/motor rijschool van Peter de Klein te Geffen. Aanvang 19.30 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Heb je interesse en wil je meer weten over de cursus en de kosten, stuur een mail naar jowing@home.nl of bel 06-46871969.

9


GANGMAKERS WINNEN HET 24STE ROAPLIEDFESTIVAL Weken zelfs maanden hebben alle groepen teksten en melodieën bedacht waarna druk geoefend moest worden, aan de keukentafel, in de kroeg of onder de douche. En veel oefenen is nodig om mee te kunnen in het hoge niveau van het Roaplied. Tien groepen streden om de het hoogst haalbare, winnaar worden van het Roaplied 2016 en natuurlijk de eeuwige room. Daarnaast waren er nog optredens van “De Raad van 11” en “De Prins en Adjudant met de zwarte raad”. Tijdens de georganiseerde repetities werd al snel duidelijk dat het niveau dit jaar wederom nog hoger lag als voorgaande jaren. Maar ook was er hoorbaar meer diversiteit in de genres zo hoorde we de bekende Bosche dreun, hoempa maar ook dixieland en rock. Dit moest wel een top editie worden. In de weken vooraf hoorde de organisatie steeds meer geluiden van met name jonge vrienden groepen die ook aanwezig zouden zijn tijdens de avond. Het zou een volle avond moeten worden, en dat werd het ook met meer dan 325 mensen was de zaal bom vol enthousiaste deelnemers en bezoekers. Met de aankondiging door presentator Frank van Griensven en een groots applaus beklommen de deelnemers het podium om hun nummer ten gehore te brengen. De zaal stond op z’n kop met confetti, polonaise en liters bier werd het een waar carnavals feest. Het laatste nummer liep wat vertraging op omdat de artiest in kwestie kampte met ster allures en kwam te laat. Na het inschakelen van zijn elektrische gitaar ontplofte de zaal. Sleazy Paul and Gertie the Wanker veroverde de zaal. Na het laatste nummer was het de taak aan de nagenoeg nieuwe jury om de 5 finalisten te bepalen. “De Pompzwengels”, “De Snoepkes”, “De Gangmakers”, “Ut Pompsmoesje” en “De Zingende Kraaien” kwamen hierbij uit de hoge hoed. De zaalprijs werd gewonnen door “Ut Pompsmoesje”. Na de finale werd het spannend onder leiding van Geert-Jan van Nistelrooij beklom de jury de bühne met de uitslag. “De Gangmakers” Karel en Alphons met het nummer “Jij met die mooie lokken” werd unaniem verkozen tot beste nummer van 2016. Zij lieten daarmee de ander finalisten achter zich. Hoewel niet alle deelnemers tevre10

den waren met de totaal uitslag was iedereen het er over eens dat dit wel het beste nummer was, een echt gezellig carnavalsnummer.Welke we de komende weken nog vaak zullen horen. De avond werd afgesloten door dj Roel Pels en het was nog lang gezellig. Het Roapliedteam wil alle deelnemers, juryleden, presentator, Roapliedband, zaal opbouwploeg, De Gouden Leeuw, WiHaBo en iedereen die er aan meegewerkt heeft nogmaals bedanken want zo als het motto van de prins luid: “Schik makte noit alleen”. Volgend jaar de 25ste editie daar wil je toch bij zijn...

OPWERMFIST NULAND 2016 Voor de tweede keer organiseert Harmonie Union Nuland een Opwermfist in de aanloop naar Carnaval en wel op zaterdagavond 30 januari a.s. in De Meent te Nuland. Aanvang: 20.11 uur. Een gezellig feest om met elkaar vast een beetje in de carnavalsstemming te komen. Uiteraard geheel in carnavalskledij gaat Union haar toehoorders in een mooi versierde Meent een bijzonder muzikaal programma voorschotelen boordevol met aloude carnavalskrakers en toppers van nu. Een programma voor jong en oud De eerste editie van het Opwermfist bleek vorig jaar direct een schot in de roos. Een goede sfeer, geweldige meezingers, verrassende optredens... allemaal om de honger naar het echte carnaval alleen maar nog groter te laten worden. Het programma staat inmiddels al aardig in de steigers met o.a. nummers als ‘Griechischer Wein’ van Udo Jürgens en ‘Het dondert en het bliksemt’ van Guus Meeuwis. Maar er is natuurlijk nog veel meer te zien en te beluisteren. Net als vorig keer doen ook dit keer weer verschillende oud-leden van Union mee. Naast het grote orkest heeft ook de slagwerkgroep een geweldig optreden in petto. Het wordt een avond waarbij de bezoekers maar moeilijk op hun stoel zullen kunnen blijven zitten en eigenlijk is dat ook helemaal niet de bedoeling. De Raad van Elf van het Waoterrijk en de jeugdraad zijn uitgenodigd en natuurlijk is ook hofkapel de Waoterbloazers present. Meezingen, meedeinen en vooral mee in de polonaise. Een feest wat niemand mag missen. Kom dus ook naar de Meent in Nuland op zaterdagavond 30 januari a.s. De entree bedraagt 5 euro. Kaarten in de voorverkoop bij Albert Heijn en op de avond zelf bij entree van de zaal. Nadere informatie: Harmonie Union Nuland, Co van Leeuwen, tel. 06-20449544


ven, grafkelders etc.? Het ontbreekt ons aan middelen om een gedegen ondergronds onderzoek te doen en de juiste oudheid van de materialen te achterhalen.Wie kan en wil ons daarbij helpen? ONZE TORRE Heeft de gemeente Oss met Geffen en haar Kerkgebouw een heel zeldzame parel in haar bezit? Een kort verslag over de werkzaamheden de De vraag komt op of we in Geffen niet te maken hebafgelopen week. ben met een van de, van oorsprong oudste kerken van Na een periode met een voorlopig tijdelijke plastic Brabant en wie weet nog meer...? De Sint Jan in Den oranje afdekking van de Torenspits hebben we nu de Bosch bijvoorbeeld ontstond tussen 1220 en 1530. torenspits zodanig dichtgemaakt dat we niet bang hoeven te zijn dat de komende zomer en herfst verdere Harry Peters,Voorzitter restauratie commissie schade ontstaat.

DANKBETUIGING

Het blijft natuurlijk een noodoplossing en de urgentie om te restaureren blijft.Voor de restauratie commissie geeft het nu wat extra tijd om nog ca 300.000 Euro fondsen binnen te halen. Inmiddels zijn de eerste giften en bijdragen voor een bedrag van ca. 20.000 Euro al ontvangen. Wij hopen, als restauratie commissie, dat de provincie ons nog eenmaal wil bijspringen en dat we daarna voor minstens 50 jaar af zijn van deze groot onderhoud projecten. Ruim 2,5 miljoen hebben we de afgelopen 14 jaar besteed aan dit prachtige Rijks monument, dat volgens het boekje dateert van ca. 1460. De eerste stappen naar de werkelijke oudheid van deze kerk brengen ons richting Sint Truiden, waar de monniken rond 1200-1300 uitzwierven over de regio en in die regio verschillende kerken stichtten. Dat zou kunnen verklaren waarom de Geffense kerk oorspronkelijk werd vernoemd naar Sint Trudo. Gedurende 1998 bestond Geffen met zekerheid 700 jaar en dat brengt ons terug naar 1298. Er moet toen met zekerheid al een kerk hebben gestaan op de plaats van de huidige kerk. Het lijkt erop dat de huidige toren vanaf ca. 1450 is gebouwd van materiaal dat 100 den jaren ouder is als de Toren zelf. Dat zet kracht bij aan de veronderstelling dat hij is opgetrokken uit de restanten van een toren die iets meer naar het huidige altaar stond. De fundamenten van de toren en de toenmalige kerk moeten ondergronds nog vindbaar zijn.Waren er gewel-

De donkere dagen voor kerst, zijn ook de donkerste dagen in ons leven geworden, door het plotselinge overlijden van Ad Ketelaars Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun en lieve woorden, de mooie bloemen en kaarten en jullie aanwezigheid bij de avondwake of het afscheid van mijn lieve man, ons pap en trotse opa. Een herkenbare groet van Ad als hij ergens weg ging was “Doet er zuutjes mi hinne� Dit gaan wij samen doen. Nell Ketelaars, kinderen en kleinkinderen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 11


WIJ FELICITEREN “OVER ‘T SPOOR” MET HUN WELVERDIENDE 1STE PLAATS!!! Waar gestreden is, is een winnaar! Maar liefst 89 teams hadden een gooi gedaan naar de 1ste plaats. Team Over ‘t Spoor is gebleken daarin dit jaar de aller áller sterkste te zijn! Teamwork, gezonde wedstrijdspanning, secuur werk, goed kunnen googlen... Dit zijn sleutelwoorden voor een ijzersterk team. Het was zweten geblazen, en lang niet alles ging van een leien dakje op de avond van de quiz. Maar dan toch naar de overwinning grijpen. Niet echt verwacht aldus team “Over ‘t Spoor”! Ze vergaarden maar liefst 30 punten meer als De Brede Molen Dijk. Die een knappe 2de plaats inneemt. Gevolgd door Bram en Consorten, zij zijn op de 3de plek zijn geëindigd.

Ega is echter overeind gebleven door het stabiele karakter van het programma en het vertrouwde gezicht dat er in Geffen bij hoorde. Nu, na 14 jaar is het voor Greet tijd om te gaan genieten van andere dingen. Ze wil langs deze weg iedereen bedanken voor de mooie tijd die ze samen met hen heeft gehad en ieder die nu nog bezig is succes wensen met het halen van het doel. Met ingang van januari is het overgenomen door Franca Meijs. Zij zal met dezelfde inzet het EGA-programma voortzetten en nodigt ieder uit die in het nieuwe jaar wat aan zijn/haar gewicht wil doen om aan te sluiten. De kracht van EGA is dat het programma dicht bij een normaal eetpatroon ligt. Zo kun je gewoon mee-eten met je gezin. Dat is natuurlijk een voorwaarde om het niet te zien als iets tijdelijks, maar als een andere leefstijl. Iedere woensdagavond van 18.30-19.30 uur. Iedere donderdagochtend een inlooptijd om 09.00 uur. Elzendreef 25a, Tel 06-29057505 Iedere dinsdagavond in Oss van 20.00 tot 21.00 uur. Wat kun je verwachten? - steun wanneer je het nodig hebt - hulp bij praktische vragen - resultaat van 1 a 1,5 kilo per week als je doet wat er verwacht wordt.

1. Over ‘t Spoor (993,5) 2. De Brede Molen Dijk (963,5) 3. Bram en Consorten (953) 4. Kreg nou Wa (951) 5. Speltip 18; Niet alles is bluf (950) 6. Bora Bora (947,5) 7. Mixed (921) 8. Rontelum de Rompot (919) 9. Fam.Verhagen (914) 10. Ut gu vals (893,5) Voor de gehele uitslag verwijzen wij u naar onze website. www.degeffensekwis.nl

EGA GEFFEN NEEMT AFSCHEID VAN GREET CLEMENT Greet is al 14 jaar EGA leidster in Geffen en je zou bijna zeggen:Wie heeft er niet bij haar op de weegschaal gestaan? Ega was een aantal jaren geleden een begrip in heel het dorp en wanneer je ging wegen stond er soms wel een rij van 30 mensen waar je achteraan kon sluiten. Sinds die tijd is er veel veranderd. Er zijn talloze dieten en andere inzichten langs gekomen en er zijn er ook evenveel weer gestrand. 12

Twijfel je of het iets is voor jou? Kom dan gerust langs of bel even voor meer informatie. Franca Meijs, Tel 06-29057505

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.


SNELLE SERVICE IS ONZE KRACHT! Hij geeft een compliment aan Geffen:“Een mooi ploatske, ondernemend en een goed verenigingsleven! Daar, op een zichtbare locatie in het centrum, wilde ik me wel vestigen als ondernemer.” Patrick van Schijndel (43 j.) heeft Kloosterstraat 5B betrokken met Sport- en Bedrijfskleding.Voor hem een nevenbedrijf, want hij runt aan de Tiendweg in Lithoijen ook een bedrijf in betonwerkzaamheden. Met het oog op de toekomst en omdat er een link is tussen beide ondernemingen, zag Patrick zijn kans schoon in Geffen een tweede bedrijf te starten. Zijn vrouw Ilze en zijn vader Adrie zijn stand-by in de winkel. Je treft daar een ruim assortiment sport- en bedrijfskleding aan, met de nadruk op de bedrijfskleding; op het gebied van sportkleding wordt eerst gekeken waar behoefte aan is. Broeken, shirts, sweaters, blouses, vesten, jacks, werk- en wandelschoenen, regenpakken, klompen, laarzen en veiligheidskleding voor mannen, maar zeker ook een groot aantal artikelen voor vrouwen en kinderen. Met Carnaval in zicht hangt er een collectie gekleurde overalls; de carnavalsgroepen mogen rekenen op speciale prijzen! Het is ook mogelijk logo en bedrijfsnamen op de kleding te laten borduren. We leveren ook custom made, maatwerk bij speciale wensen van bedrijven voor hun personeel. Bestellingen worden zonodig thuis bezorgd. Het hoofdmerk is Dassy professional workwear, betrekkelijk nieuw op de Nederlandse markt. Patrick: “Ik ga voor goede kwaliteit, want je bereikt er niets mee als klanten niet tevreden zijn. De werkkleding is door mijn medewerkers uit de betonbouw uitgetest. Ook een snelle service is onze kracht.” De openingstijden zijn aangepast aan ‘de werkende klant’. Maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag geopend van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. Kom vrijblijvend een kijkje nemen! Tot 31 januari krijgt u 10% korting op alle Dassy werkkleding. Patrick is bereikbaar via tel. nr. 06 - 21551083 of per e-mail info@ pvskleding.nl of kijk op de website: www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Bridge Club Geffens Doublet gaat dit jaar zijn 25 jarig jubileum vieren. Bij de oprichting werd gestart met een mix van 50% Geffenaren en 50% van buiten Geffen. Hoewel het aantal leden elk jaar weer rond de honderd leden uitkomt, (op zich een best grote club) is het deel Geffenaren gezakt tot maar 30%. Als uit Geffen afkomstige voorzitter vind ik dat jammer. Vooral omdat heel veel Geffenaren graag en veel kaarten namelijk vooral “rikken”.Voor mensen die rikken is het vrij eenvoudig het bridgen onder de knie te krijgen. Op 2 februari a.s. start er een bridgecursus voor beginners in Oss. U zou dan aan het begin van het nieuwe bridgeseizoen, dat start in september, kunnen meehelpen Geffens Doublet weer een beetje meer Geffens te maken. De cursus wordt gegeven door Adrie Verwijst en wordt gehouden op dinsdagavond van 19.30 - 22.30 uur in de Bonte Hoef in Oss. Start op 2 februari, laatste avond op 26 april 2016.Voor meer info: tel. 0412-652565 of www. BridgeLereninOss.nl Aart Smit,Voorzitter BridgeClub Geffens Doublet

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


Onze mobiele adviseurs

komen graag naar u toe!

Niet in staat om naar de bank te komen? De mobiele adviseur is een service van Rabobank Oss Bernheze speciaal voor klanten die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf naar kantoor te komen vanwege ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

Maak een afspraak met onze mobiele adviseurs. Een aandeel in elkaar Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze, of bel (0412) 45 77 77


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar altijd is er stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Jack bestelt een broertje’, jeugdfilm Vrijdag 12 februari, 13.30 uur

tisch mechanisme gesloten. Het is zaak om niet in een van de gangen achter te blijven, omdat het daar krioelt van de agressieve monsters. Thomas is vastbesloten om de waarheid en de aanstichters van alle ellende te achterhalen. Een spannende film! ‘Everest’ Maandag 15 en dinsdag 16 februari, aanvang 20.00 uur Deze indrukwekkende film is gebaseerd op de ongelooflijke gebeurtenissen van twee klimexpedities in mei 1996 om de Mount Everest te bedwingen, de hoogste berg ter wereld. De bergbeklimmers krijgen te maken met de meest barre omstandigheden als hun obsessie om de top van de Mount Everest te bereiken, verandert in een strijd om te overleven. Een ijzingwekkend verhaal! ‘Im Labyrinth des Schweigens’ Zondag 21 februari, 15.30 uur

Jack (8 jaar) heeft twee moeders, is enig kind en wil heel graag een broertje. Dit broertje komt er maar niet, hoe vaak hij zijn moeders er ook om vraagt.Als Jack ontdekt dat zijn moeders hem via internet besteld hebben, gaat er een wereld voor hem open. Hij kan dus gewoon zelf een broertje bestellen!! Er volgt een reis vol wonderlijke ontmoetingen met de meest vreemde figuren, waarbij Jack ontdekt dat hij zelf eigenlijk best leuk gezelschap is. Een erg vermakelijke film; een leuk uitje met de kids in de carnavalsvakantie! ‘The Maze Runner’, jeugdfilm Vrijdag 12 februari, 19.00 uur De puber Thomas ontwaakt in de openingsscène bovenop een lift. Hij weet zijn naam niet en heeft geen flauw idee wie de andere jongens zijn die hij ziet. Thomas en zijn lotgenoten bevinden zich in een grote open ruimte in het midden van een gigantisch doolhof en niemand weet wat er daarbuiten is. De enige toegang tot de doolhof wordt ‘s nachts door een gigan-

In het Frankfurt van 1958 worden alle herinneringen aan de nietsontziende oorlog weggedrukt. De economie is zich aan het herstellen, het leven begint weer normaal te voelen en volgens velen kan het verleden maar beter met rust worden gelaten. Dan herkent een journalist een docent op het schoolplein als een voormalig bewaker van Auschwitz. Samen met een jonge officier van justitie begint de journalist een gevecht voor de waarheid en hun inspanningen leiden uiteindelijk tot het tweede Auschwitzproces. ‘Im Labyrinth des Schweigens’ houdt het midden tussen een historisch drama en een thriller. Kaarten à € 5,- (‘Jack bestelt een broertje’ € 4,-) zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


TEKEN & SCHILDERCLUB KLEURRIJK Heeft nog plaats voor een aantal nieuwe gezichten! We schilderen op de woensdagavond van half 8 tot een uurtje of 10 in Ons Trefpunt (Maliskamp). We zijn op zoek naar mensen die al kunnen schilderen en die het gezellig vinden met ons een avond in de week in groepsverband hun hobby uit te oefenen, gewoon omdat het er thuis toch niet van komt. 1x per maand komt er iemand les geven. Er is plek voor 2-3 nieuwe gezichten!! Interesse of info: Cynthia Verbruggen 073-5321190 Silvia Dollevoet 073-5327631 Of stuur een mail naar willem82a@hetnet.nl Kijk ook eens op www.facebook.com/tekenenschilderclubKLEURRIJK

DANKBETUIGING Wij bedanken iedereen voor de hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, bloemen, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma Joke van Lee - van Dijk Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. Extra willen we danken; Mevr. v/d Heijden, Brabant Zorg, Hospice De Duinsche Hoeve en de avondwaken groep Geffen. Tini van Lee, kinderen en kleinkinderen

VRIJWILLIGERS: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Vrijwilligers, de ‘collega’s’ van het team welzijn & dagbesteding van Vivent Mariaoord Wist u dat er ruim honderd vrijwilligers het team welzijn & dagbesteding van Vivent Mariaoord assisteren bij hun activiteiten.Wij kunnen niet zonder al deze extra handen. De vrijwilligers bieden hulp bij achtentwintig verschillende activiteiten die georganiseerd worden vanuit het team welzijn & dagbesteding. Goede dagbesteding draagt bij aan het welzijn van de bewoners.We kunnen op deze manier een breed scala aan activiteiten bieden. Deze activiteiten worden georganiseerd in de vorm van het verenigingsleven. Heeft men interesse dan kan men zich aansluiten bij de ‘club’. Van creatief tot informatief, van sport en spel, tot wellness en muziek, alles is mogelijk. Zoals bij elke club/vereniging draait ook onze club

vooral op vrijwilligers. Deze worden aangestuurd door een medewerkster welzijn & dagbesteding. We zien vrijwilligers met veel plezier en inzet aan het werk. Ook proberen we zoveel mogelijk in te gaan op individuele vragen van onze bewoners.We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een vrijwilliger voor een bewoner die een grote passie voor vissen heeft. Ook in de winter vist hij graag. Dus wie wil is welkom! Het vrijwilligerswerk is niet alleen geven. Het levert de vrijwilliger ook wat op zoals mooie gesprekken, een glimlach, collega’s en veel gezelligheid. En waardering ,want het is echt zo.......de vrijwilliger doet er toe! We kunnen niet zonder hen en hebben altijd plek voor geïnteresseerde. Dus kom gerust langs voor een informatief gesprek. Wij proberen dan de juiste match te maken tussen de vrijwilliger en het werk. Want het is wel belangrijk dat de vrijwilliger feeling heeft met wat hij/zij doet. Dus hebt u interesse of kent u iemand die dit heeft dan laat het ons weten. U kunt dit doen via de vrijwilligerscoördinator Yvonne Maaijen. Zij kent onze vacatures. U kunt haar op maandag - dinsdag- donderdag bereiken op tel. 073-6454171 of mailen naar Y.Maaijen@ Vivent.nl Vliertwijksestraat 369, Rosmalen. Team welzijn & dagbesteding,Vivent Mariaoord

PERSBERICHT Doe mee aan Wecycle en steun Stichting Hulphond! Gaat u naar de milieustraat? Vergeet dan kleine elektrische apparaten en spaarlampen niet! Lever die in en steun Stichting Hulphond. De 25 gemeenten met de hoogste score winnen een cheque van 1000,- euro voor hun uitgekozen goede doel. En je maakt kans om ook zelf een nieuw apparaat te winnen! Je kunt mee doen van 1 januari tot en met 30 april 2016. Zo doe je mee! 1. Ga naar de milieustraat van de gemeente Oss 2. Lever je oude apparaten en kapotte spaarlampen in 3. Ga ter plekke op je smartphone naar wecycle.nl/ inleveren 4. Klik op ‘Check in’ en support het goede doel 5. Ontdek daarna direct of je een nieuw apparaat mag uitkiezen! Meer apparaten en lampen recyclen Wecycle laat de ingeleverde elektrische apparaten voor bijna 80 procent recyclen. Spaarlampen zelfs voor meer dan 90 procent. Door recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl en www. hulphond.nl. 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


FEEST! COVERBAND OUTLINE ORGANISEERT EEN FEEST TER ERE VAN HUN 6-JARIG BESTAAN Op zaterdag 27 februari 2016 organiseert coverband Outline een feest, genaamd Shout It Out Line, in Café/ Zaal Kerkzicht in Nuland. De avond begint om 21.00 uur en eindigt om 02.00 uur. De bandleden, afkomstig uit Nuland, Geffen, Vinkel, Heesch en Oss, vinden het na 65 optredens, meer dan

60 covers en 6 jaar aan muzikale herinneringen tijd voor een eigen feestje. Naast een gave set van de band zelf, zullen ook diverse regionale muzikale vrienden van de band het podium betreden. Coverband Syndicate uit Heesch zal de avond openen. Een ontzettend gevarieerde, muzikale avond dus. De zaal in Kerkzicht is open vanaf 20.30 uur en de laatste muzikale tonen zullen om 02.00 uur klinken.Tickets voor de avond kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar bij Café/ Zaal Kerkzicht, of stuur een mail naar info@outlinecoverband.nl.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


W.I.K. WERKBIJ 2015: JOHAN VAN HERPEN

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging W.I.K. op 6 januari is voor de vijfde keer de WIK Werkbij-trofee uitgereikt. Ditmaal mocht vice-voorzitter Johan van Herpen de prijs in ontvangst nemen uit de handen van voorzitter Charles van Herpen. Hij kreeg, zeer terecht, luid applaus van alle aanwezigen. De W.I.K. Werkbij is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging. Johan heeft deze blijk van waardering meer dan verdiend. Als bestuurslid is hij zeer betrokken bij alle activiteiten van WIK. Er is bijna geen werkgroep of project te bedenken waar hij niet zijn steentje aan bijdraagt. Johan was het afgelopen jaar een van de kartrekkers van ‘Geffen meets Groot Oss’ en de clubactie van de Rabobank. Ook is hij al jaren een van de organisatoren van het ‘Effe noar Geffe’ terras. Het afgelopen jaar heeft hij tijdelijk veel extra bestuurstaken op zich genomen. Met zijn enthousiasme is Johan een enorme stimulans voor W.I.K. en haar leden. Hij maakt zich sterk voor de toekomst van de vereniging op het gebied van ledenwerving, huisvesting en financiën. Wij feliciteren Johan van harte en zijn er trots op om zo’n betrokken vice-voorzitter in ons midden te hebben!

ZANGVERENIGING DERPLU ZOEKT TIJDELIJK VERSTERKING Het Vinkelse koor Derplu viert in april 2017 haar 25-jarig bestaan. Dat lijkt nog ver weg, maar er ligt een prachtig en ambitieus programma klaar. Hiermee zal in januari aanstaande gestart worden. Het koor zal zowel een rockmusical als een feestelijk liedjesprogramma gaan uitvoeren, om haar veelzijdigheid te onderstrepen. Voor de begeleiding zorgt een 10-koppige band. Zangers en zangeressen die zin hebben het koor een jaartje te versterken en het jubileum tot een groot muzikaal feest te maken, zijn van harte welkom. Ervaring of groot talent zijn niet belangrijk. Wat telt zijn de motivatie en het plezier om een paar prachtige shows neer te zetten.Vooral de mannenstemmen kunnen versterking gebruiken, maar zoals gezegd: iedereen die zin heeft in zang kan aanhaken! Voor meer info Mail de dirigent: maartenwillemsen@telfort.nl Bel de voorzitterJan van Lokven: (06) 1132 2675 Of kijk op de website: www.derplu.nl

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WIE WAT WANNEER FEBRUARI 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur MAART 07 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 04 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Sint-Jorisdag met dagkoningschieten 27 Sint-Jorisgilde, deelname koningsdag MEI 02 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 04 Sint-Jorisgilde, dodenherdenking i.s.m. W.I.K. 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 13 Toediening Vormsel 15 Sint-Jorisgilde, Burgerkoningschieten bij molen Zeldenrust 24 Sint-Jorisgilde, groepen 8 basisschool te gast 29 Eerste Communie, 10.30 uur 29 Sint-Jorisgilde, gildemis Sint Jan, Den Bosch JUNI 05 Sint-Jorisgilde, vrije gildedag in Ravenstein 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI 10 Sint-Jorisgilde, kringgildedag in Nistelrode 14 Sint-Jorisgilde, leugenvogelschieten AUGUSTUS 14 Sint-Jorisgilde, koningschieten bij molen Zeldenrust SEPTEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

OKTOBER 09 Sint-Jorisgilde, landjonkerdag/jeu de boules bij JBC 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie)

PERSBERICHT BIBLIOTHEEK OSS Jan van Loon in This Magic Moment In de bibliotheek in Oss is zondag 31 januari om 14.00 uur een nieuwe editie van This Magic Moment. Gast deze keer is oud-wethouder Jan van Loon die een ode brengt aan Bruce Springsteen waar hij fan van is. Bruce Springsteen is voor veel mensen een levende legende. De 60-jarige muzikant heeft een indrukwekkend muzikaal oeuvre achter gelaten en breidt deze nog steeds uit. Voor Jan van Loon is de bijnaam ‘The Boss’ dan ook de naam die precies bij deze zanger past. De inwoner van Macharen legt in This Magic Moment uit wat de kracht is van zijn muziek en waarom hij er zo door geraakt wordt. Hij illustreert dat met fragmenten van nummers. De achterliggende gedachte van This Magic Moment is dat ondanks de komst van streamingdiensten als Spotify en Deezer er niets gaat boven muziekliefhebbers die ‘live’ vertellen waarom ze een zwak hebben voor een artiest, album of nummer.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.