Torenklanken 2018 - nr 02

Page 1

56e jaargang | nummer 2 | januari 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: Jan-Willem 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DORPSRAAD GEFFEN Nieuwe leden Dorpsraad gezocht Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben worden er nieuwe leden voor de Dorpsraad gezocht. Met de verkiezingen voor de gemeenteraad wordt er ook een nieuwe dorpsraad benoemd voor 4 jaar. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om dat te promoten. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de leefbaarheid van Geffen, meld je dan zeker aan. Het is heel interessant om mee te krijgen wat er speelt in de gemeente en dan vooral voor Geffen. Gemeente Oss ziet het advies van de Dorpsraad als waardevol en er wordt ook echt iets mee gedaan. Je pakt initiatieven op die Geffen nog een stukje begaanbaarder, leuker en actiever te maken. Ik ben de afgelopen 3 jaar met veel onderwerpen in contact gekomen die anders volledig langs me heen waren gegaan. Kortom mocht je twijfel hebben, neem dan zeker contact op met 1 van de bestaande dorpsraadleden voor meer informatie. Of neem voor 1 februari 2018 contact op met Geert van Boxtel, telnr 14 0412 of g.van.boxtel@ oss.nl om je aan te melden.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

aan hechten en die ze graag willen overdragen aan volgende generaties. Geffen telt twee molens: De Vlijt en Zeldenrust. Op beide molens is een aantal molenaars actief. Zo is molen De Vlijt elke woensdagmiddag en vaak ook op de zondagmorgen bemand en open. Molen Zeldenrust is elke zaterdagmorgen bemand en open en verder ook op verzoek op andere dagen. Op beide molens wordt bij voldoende wind gemalen en bij Zeldenrust kunnen zelfbakkers hun meel kopen. De molenaars op beide molens beginnen, op een uitzondering na, al wat ouder te worden. Dit betekent dat er over een aantal jaren molenaars gaan uitvallen. Het zou toch fijn zijn als de beide molens in ons dorp over een aantal jaren ook nog kunnen blijven draaien en het liefst ook nog malen. Daarvoor is het nodig dat er nu molenaars opgeleid worden om straks de huidige molenaars te kunnen vervangen. Mocht u interesse hebben om dit mooie ambacht te leren en voelt u zich geroepen om de opleiding hiertoe te gaan volgen: kom eens praten met de molenaars van een van de molens. Zij zijn altijd bereid om u rond te leiden in de molen en te vertellen over het ambacht van molenaar en de opleiding die daarvoor nodig is. De molenaars

Christel Willemse, lid Dorpsraad

WORDT IMMATERIEEL ERFGOED! Tegen het eind van het afgelopen jaar 2017 is het ambacht van molenaar op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed gezet. U hebt dit allemaal kunnen lezen of horen in de media. Immaterieel erfgoed zijn ambachten, gebruiken of tradities waar mensen waarde

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Rubriek gevonden en verloren is gratis! Openingstijden: Ma. 13.00-18.00 u Di. Gesloten Wo. 10.00-18.00 u

Losse advertenties tussen de tekst Do. 10.00-19.00 u Vr. 10.00-18.00 u Za. 10.00-16.00 u

1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 02 febr. * avondmis m.m.v. DK zo. 04 febr. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 09 febr. Carnavalsviering in de kerk m.m.v. Pompzwengels geen viering in de kapel zo. 11 febr. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 14 febr. 14.00 u. * askruisjes uitreiken aan de bewo ners van de Heegt en de aanleun woningen wo. 14 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. PP vr. 16 febr. * avondmis zo. 18 febr. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er gaat weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Leg de bekende envelop niet opzij en steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. De eindstand van Kerkbalans 2017 was: € 23.085,00. Daarvoor danken wij u van harte. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. TARIEVEN VAN UITVAARTDIENSTEN VERHOOGD Per 1 januari 2018 zijn enkele tarieven van uitvaartdien-

sten verhoogd: Uitvaart incl. avondwake: € 460,00. Uitvaart incl. avondwake en crematorium met pastoor € 510,00. Avondwake en crematorium met pastoor: € 280,00. Alleen avondwake € 230,00. Kijk voor de volledige tarievenlijst m.b.t. uitvaartdiensten en begraafplaats op onze website: www.parochiegeffen. nl Kijk onder blokje parochiebestuur, kerkhof. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 januari 2018: Piet van Wanrooij, 76 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

Kinderbingo Goed Gevoel Geffen Zondag 14 januari was het gezellig druk bij onze eerste Kinderbingo in de Koppellinck. De zaal werd opgewarmd met een sta-zitronde, daarna begon het echte Bingospel. De spanning was soms wel te snijden, wie o wie had het eerst 1 rijtje, 2 rijtjes of een volle kaart. Gelukkig was er na 3 rondes een pauze, even genieten van een zakje chips en ranja. Daarna speelden we nog 2 rondes en een Superronde. De winnaars gingen dolgelukkig met een mooie prijs naar huis.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen WEG MET HET LIEFDADIGHEIDSFRAME. KIES VOOR OPTMISME. De wereld staat er op veel fronten beter voor dan een paar decennia geleden, maar veel mensen weten dat niet. De vele sombere berichten in de media maken mensen passief en moedeloos. Dat tij wil World’s Best News keren. Met informatie over vooruitgang hoopt deze internationale beweging van journalisten mensen te inspireren en betrokken te houden bij wereldwijde ontwikkelingen. Marianne Lamers van World’s Best News geeft dinsdag 20 februari om 20.00 uur een lezing en workshop bij de Parochie De Goede Herder, op de kerklocatie Geffen, in het Oude Klooster (bovenzaal), Kloosterstraat 7 in Geffen. Op deze dag, die is uitgeroepen tot Internationale dag van de Sociale Rechtvaardigheid, spreekt Marianne, (oud-Geffenaar) over de vooruitgang die mede door ontwikkelingshulp wordt geboekt in lage inkomenslanden. De bijeenkomst is bedoeld voor hulporganisaties en anderen met belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking. Als we het over ontwikkelingssamenwerking hebben, vertellen we elkaar doorgaans over de armoede daar en over hoe wij hen kunnen helpen zich te ontwikkelen. Liefdadigheidsframe wordt dat door deskundigen genoemd; het drijft op onze hulpvaardigheid en hun afhankelijkheid. Mensen uit onze omgeving raken daardoor niet meer geïnteresseerd. Hoe betrek je ze dan? Marianne Lamers vertelt ons over de veranderende visie op ontwikkelingssamenwerking. Inspirerend en direct bruikbaar in een eigen campagne. Kies voor optimisme, want de toekomst ligt open. Het besef dat er nog niets is beslist, verplicht je om er iets aan te doen. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wel moet u zich opgeven. Dat kan tot uiterlijk 16 februari door een mailtje te sturen naar a.bergsma@ parochiedgh.nl.

Bingo-avonden 2018: De Bingo-avonden voor dit jaar zijn vastgelegd op de derde donderdag van maart en november, dus op 15 maart en 15 november. Noteer ze alvast in je agenda.

Doel 2018: Een Geffens Opkikkertje voor jong en oud Dit jaar gaat onze aandacht naar Geffenaren die wel een opkikker kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er iemand in het gezin ziek is, ze iemand verloren zijn, of juist vanwege een heel andere reden grote zorgen hebben. Een opkikkertje geven, afgestemd op persoonlijke wensen, dat is ons doel voor 2018. We hopen op een mooie opbrengst bij onze activiteiten, zoals de Bingo-avonden en de fietstocht.We hebben er zin in, tot snel!

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE OVER... de CarnaCantus

Wat gaan we doen met Carnaval op Dolle Dinsdag? Nou, zij (de CarnaCantusClub) weten het wel! Naar de CarnaCantus in de tent. CarnaCantus? Wat is dat in ’s hemelsnaam? CarnaCantus is ontleend aan biercantus, een evenement dat al 100 jaar bestaat en is ontstaan in Duitsland. Tegenwoordig organiseert Studerend Nederland een cantus met vrolijke activiteiten, waarbij regels worden gehanteerd. Ik zit om de tafel met een vertegenwoordiging van Stichting Horeca en Stichting Rottenrijk en de mannen die de nieuwe activiteit CarnaCantus leven in gaan blazen tijdens de dinsdagmiddag van Carnaval. Wie zijn ‘de mannen’? Ik stel ze aan u voor. Allereerst is daar de belangrijkste persoon de Praeses (de voorzitter van de cantus) Jaime van Griensven, zoon van Frans en Franca, echtgenoot van Gaby, vader van Veerle, kok van beroep en niet te vergeten een doorgewinterde carnavalsvierder. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de CarnaCantus. Jaime wordt bijgestaan door zijn linker- en rechterhand Mike Dortmans en Randy van Dijk. Een gezellig trio. Dan is er de Cantor, de voorzanger.Wij hebben er zelfs twee: Adriaan en Leo van de Revuo’s. Niet te missen dus! Deze troubadours zingen ons voor. En tenslotte hebben we de Corona, de deelnemers, het publiek, jullie dus. Alle deelnemers zingen het hoogste lied en heffen tussen het gekwinkeleer door, samen het glas. Lekker lallen met z’n allen, samen met de Revuo’s en de Praeses! Een zangfestijn met spelregels van allerlei aard. Gezellig aan lange tafels, liederenboekje geopend. De mannen hebben ideeën genoeg en hebben er nu al samen schik in. De CarnaCantus is voor jong en oud, met fris, wijn en bier. Ook als je geen gouden keeltje hebt, vals zingt of een bromstem hebt, kun je met een gerust hart aan deze CarnaCantus meedoen. Heb je nog nooit zoiets meegemaakt? Dan zit er niks anders op om het gewoon een keer te proberen. Meemaken, samen met de Revuo’s, dat is ons advies. De Praeses en zijn linker- en rechterhand worden voorafgaand aan de CarnaCantus, als helden ingehaald. De hoogheden maken een toer door het dorp op de platte kar.

De Praeses trapt af om precies 13.00 uur in de tent en het festijn duurt tot 15.00 uur. Maak carnavalsdinsdag tot een succes en zorg dat je (op tijd!) aanwezig bent. Entree is gratis.

Gratis Proeflessen

zŝŶ zŽŐĂ

ŝŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚ ϲ ĨĞďƌƵĂƌŝ

ϭϵ͘ϬϬ ƵƵƌ

>ŽĐĂƚŝĞ͗ ,Ğƚ ,ĞŝŬĞͮ Heiweg 22 ŝŶ EƵůĂŶĚ

ŝŶƐĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚ ϲ ĨĞďƌƵĂƌŝ sƌŝũĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚ Ϯ ĨĞďƌƵĂƌŝ

ϵ͘ϬϬ ƵƵƌ ϵ͘ϯϬ ƵƵƌ >ŽĐĂƚŝĞ͗ Ğ ,ĂnjĞŶŬĂŵƉͮ <ůŽŽƐƚĞƌƐƚƌĂĂƚ ŝŶ EƵůĂŶĚ ŽƌŐ ĚĂƚ ũĞ ŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬ njŝƚƚĞŶĚĞ ŬůĞĚŝŶŐ ĂĂŶŚĞďƚ ŵĞƚ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ĞĞŶ ǀĞƐƚ͘ sĞƌĚĞƌ ŚĞď ũĞ ĞĞŶ ŚĂŶĚĚŽĞŬ ĞŶ ĞĞŶ ĚĞŬĞŶƚũĞ ŶŽĚŝŐ͘ Proefles gratis, 10 lessen € 100.00, Losse les € 13.00.

Thuis in eigen lijf ĐŚƚĞƌƐƚĞǁĞŐ ϯ ͮ ϱϯϵϮ EƵůĂŶĚ ͮ ϬϳϯͲϱϯϮϭϯϮϯ ǁǁǁ͘ĞƐƚŚĞƌďŝŶĚĞůƐ͘Ŷůͮ ŝŶĨŽΛĞƐƚŚĞƌďŝŶĚĞůƐ͘Ŷů 7


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 480

Enkele aanwezigen bij de Stamtafel zijn met een klein beetje nachtrust nog maar net bekomen van het avondje ervoor.Toen is met veel plezier, muziek en gezang in de tijdelijk herrezen zaal van de Gouden Leeuw (een naam die niet meer weg te denken valt) het winnende Roaplied gekozen. De nacht is dus weer voorbij. Niettemin verloopt de Stamtafel, deze keer de vierhonderdtachtigste keer, naar wens. Volgend jaar omstreeks dezelfde tijd is het – jawel - de vijfhonderdste Stamtafel en zullen we wellicht het dan gekozen Roaplied als actueel onderwerp van gesprek hebben. Maar nu eerst even terugzien op: Roapliedverkiezing Bij alweer de 26e Roapliedverkiezing was het ouderwets gezellig in de Gouden Leeuw, waarvan de carnavalsstichting de exploitatie een aantal weekenden voor haar rekening neemt. Na de opening door Tijn van Oorschot werd gestart met het winnend lied van vorig jaar “Nog nie naar huis”, de melodie en tekst hiervan zat bij iedereen nog goed in het geheugen. Daarna passeerden de 11 deelnemers de revue met hun zelfgeschreven teksten en melodieën. Een variatie in dialect, muziekstijlen en presentaties, waar bijvoorbeeld bij ’t Goei smoesje de eieren door de zaal vlogen en Sleazy & The Wenker waarschuwde voor een wilde vrouw.Voor het eerst kon via een app worden gestemd voor de zaalprijs, welke werd gewonnen door de Asgemarbekentband. De vijf finalisten waren overigens hiervan uitgesloten. Na het optreden door de vijf finalisten koos een verdeelde jury voor De Gangmakers met hun nummer “Op de Ski”. Misschien was de keuze anders uitgevallen als hierin ook de stemmen van de zaal waren meegenomen die helemaal los ging op “Fisje 4en” van de Feestbeesten. Wellicht kunnen in de toekomst de stemmen voor de zaalprijs als ‘zesde jurylid’ worden toegevoegd in de beraadslaging. Complimenten voor de artiesten, het publiek en niet te vergeten de organisatie van de Roaplied verkiezing. Een leuke en gezellig avond als opwarmer voor de Carnaval. De Geffense kwis – de prijzen Eigenlijk heeft iedereen gewonnen. Alleen al het enthousiasme van alle deelnemers maakte dat duidelijk. In het algemeen werden de vragen door de deelnemers beoordeeld als iets minder moeilijk dan die van vorig jaar. Bijzonder is dat vele deelnemers bij diverse opdrachten iets herkennen waar ze een eigen herinnering aan hebben. De wisseltrofee ging nu, met de eer en een financieel 8

cadeautje, naar Bora Bora (Ties Raijmakers) met 898,5 punten; deze keer was voor deze groep de zesde keer dat ze deelnam en nu was er dan eindelijk een verdiend succes. Goede tweede was Kwis’t (Arjen van Vught) met 973 punten en goede derde waren de Beterkweters (Maria van Hinthum) met 960 punten. Hekkensluiter was de groep van Hans van der Doelen. De naam van de winnende groep Bora Bora blijkt de samenstelling te zijn van de eerste twee letters van de naam en familienaam van voorvader Boris Raijmakers. Bora Bora wordt in elk geval afgevaardigd als deelnemer aan het Brabantse kampioenschap op 25 februari in Veghel. Kent uw Brabant! Geffes Stroat Toe Toere Ook al een succes. Gezelligheid en vrolijkheid in volle cafés met twintig orkestjes die om de beurt in cafés en straten in het centrum van Geffen de muzikale dienst uitmaakten. De deelnemende kapellen van elders kwamen uit onder meer Den Bosch, Oss, Cuijk,Vinkel, Mook (damesorkest!), Dordrecht en Eindhoven, zo populair is het feestje al.. Presentator Gilbert had in ‘t Akkertje zijn handen vol aan de regeling voor de orkesten van wie waar wanneer en hoe lang, want elk orkest moest goede kansen krijgen. En dat lukte wonderwel. De storm Op 18 januari kreeg iedereen zijn eigen portie storm. Voor de één een probleem voor de ander een dagje thuisblijven. Hoe dan ook, in Geffen was slechts sprake van hier en daar wat afgewaaide dakpannen en verwaaide rommel en boomtakken op straat. Verder nog wat schade aan gebouwen. Ook zou iemand van de fiets zijn gewaaid.Wie tijdens de storm goed luisterde, kon buiten overal een voortdurend zacht geloei horen, een soort zacht fluitconcert zonder ophouden. De wind gierde om hoeken en daken. In Oss schijnt het er heftiger aan toe zijn gegaan. En in Zuidoost Brabant nog veel meer dan in onze regio. Brede Stamtafel Op 18 februari zetten we wat meer stoelen neer in ons onderkomen bij Helma en Paul. We hopen dat er dan belangstellenden bij ons komen aanzitten die mee willen doen aan een gesprek over de Stamtafel zelf. Het gaat dan niet zozeer over de kwaliteit van deze rubriek “Rond de dorpspomp” maar over verwachtingen die er leven over de functie van de Stamtafel. Uitbreiding van de vaste groep deelnemers is gewenst.Vooral aanwas van jongere deelnemers zouden we graag zien. Het gaat in de Stamtafel over het wel en wee in Geffen, bespreken evenementen die er zijn geweest, wat er (nog meer) kan worden gedaan aan de leefbaarheid, bespreken signalen van dingen die verkeerd lopen en waarvoor aandacht


zou moeten zijn. Maar het is vooral een praatgroep met een voorzitter en een agenda. Op 18 februari wordt daarover een en ander uit de doeken gedaan. In café Govers. Om 10:30 uur. Glasvezel Op de dag dat deze Torenklanken in Geffen wordt verspreid is de einddatum voor de aanmelding abonnement glasvezel net voorbij. We zijn benieuwd naar het totaal aantal aanmeldingen voor aanleg glasvezel aan huis. In Geffen, Nuland, Vinkel en Kruisstraat tezamen moet dat dan 2240 zijn.We wachten het met belangstelling af.

CARNAVAL 2018: HET AFTELLEN IS BEGONNEN! Het gloort al rood, geel en groen aan de horizon. Tijd voor een kleine update van het carnavalspad dat al is afgelegd. Zoals bijvoorbeeld de supergezellige en drukbezochte veiling van Stichting Rottenrijk (met dank aan Strooipop, de vrijgevige aanbieders van kavels en gulle bieders), waarvan de opbrengst onder meer ten goede komt aan de jeugd. Dankzij hen hebben we de jeugdprins en –prinses in het glimmend nieuw kunnen steken. En wat dacht je van de jeugdtent: een daverend succes. Sportliefhebbers weten dat je successen moet prolongeren. Voor Stichting Rottenrijk was het dus een logische stap om deze werkgroep ook financieel bij te staan. Zij bieden onze jeugd namelijk de supermogelijkheid om op eigen wijze carnaval te vieren. Ook in een tent! Verder is de stichting volop in gesprek met de gemeente Oss, om wagenbouwlocaties te zoeken of te creëren. Daar is grote behoefte aan. Een goede locatie is namelijk essentieel voor een mooie optocht, iets waar we in het Rottenrijk met man en macht aan vasthouden. Dat heeft dus zeker onze aandacht en daar houden we geld voor apart! Natuurlijk komen de nieuwe prinsenwagen en de geluidsinstallatie die dit jaar hun opwachting maken, niet uit de opbrengst van de veiling. Daar is in de afgelopen jaren flink voor gespaard. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, heeft de stichting de oude wagen verkocht en dit geld geïnvesteerd in een mooie tweedehandse. Een paar fanatieke leden van de Raad van Elf hebben ‘m flink onder handen genomen en opgepolitoerd. Met dank aan Robert van de Hurk, die zijn spuitcabine ter beschikking heeft gesteld. En Geffen zonder het Roaplied of Recht vur zunne Roap? Dat kan echt niet! Omdat die goeie ouwe ‘Gouwe Luw’ qua ruimte het meest geschikt is, hebben de stichting en de werkgroepen de handen ineen geslagen. De ruimte hebben ze kunnen huren en met veel vrijwilligers helemaal in orde gemaakt voor een gezellig avondje Roaplied

en Recht vur zunne Roap. Tot zover de update. Wij hebben zin in onze carnavalsdate en wensen iedereen veel plezier! Bestuur Stichting Rottenrijk

Heemkundewerkgroep “Vladerack” zoekt twee- of meerlingen Voor onze fototentoonstelling tijdens Effe noar Geffe zijn wij op zoek naar twee- of meerlingen. Wij willen daar graag een item aan wijden op onze tentoonstelling. Dus zoeken we Geffense twee- of meerlingen, jong en oud die bereid zijn mee te werken. Wij willen dan graag foto’s vanaf de geboorte tot heden met wat informatie. U mag de foto’s aan ons doormailen heemkundegroep@ gmail.com of u komt langs op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur of woensdagmiddag tussen 13.15 uur en 16.00 uur en wij scannen de foto’s voor u. U kunt ons vinden op de 2e etage van het oude klooster. Hebt u vragen neem dan gerust contact op met Clasine 06-28038732 of mail naar clasine@home.nl

9


VAKANTIEPLANNEN? DOE EENS ECHT BIJZONDER! Het is weer tijd om te bedenken waar je dit jaar als jongere heen wil met vakantie. Op de Vakantiebeurs in Utrecht staan honderden standhouders klaar om jouw aandacht te vragen voor hun stad, streek of land. De wereld ontdekken, dat is wat je wil. Maar ontdekken wie jezelf bent, waar je staat in onze maatschappij en wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere wereld, dat is natuurlijk de grootste uitdaging die je kunt aangaan. Schakel daarom eens die luie, automatische piloot van je uit en pak die stuurknuppel van je leven in handen. Maak nu die afspraak met jezelf dat je er alles aan gaat doen om te ontdekken wie je bent en wat je wil. Laat de dingen niet op je afkomen, maar geef zelf sturing.Wie ben jij in de organisatie waar je werkt, in de onderwijsinstelling waar je studeert? Wat betekent het bijvoorbeeld om christen te zijn in deze tijd en in de praktijk van alle dag. Hoe belangrijk is een katholieke identiteit in deze moderne, snelle en kleurrijke wereld? Dat en nog veel meer kun je ontdekken en onderzoeken tijdens de Wereldjongerendagen (WJD) van 22 tot 27 januari 2019 in… Panama! De WJD wordt om de drie jaar door de Rooms-Katholieke Kerk georganiseerd. Het is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren komen dan samen om het katholieke geloof te vieren en te overdenken. Meegaan naar de WJD staat garant voor het opsnuiven van nieuwe culturen, het verrast worden door ongekende ontmoetingen én het ontdekken van de weg van het christelijk geloof. Doe nieuwe inspiratie op en ‘Discover your identity’.Voor een vroegboekprijs van € 1499,- ga je twee weken all-inclusive de reis van je leven maken. Kijk voor meer informatie op www.wjd. nl. Als je in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch woont kun je ook contact opnemen met de parochie De Goede Herder: 0412-451215 of a. bergsma@parochiedgh.nl.

CURSUS BLINDTYPEN

VOOR KINDEREN groep 7 en 8 en ouder Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8 en ouder.Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien.Typeles 10

is leuk en nog veel leuker met andere kinderen samen! Door het toenemend gebruik van de computer in het onderwijs, dagelijks leven en op het werk is een goede typevaardigheid daarom van groot belang. Iedereen kan leren typen, ongeacht leeftijd, eventuele beperkingen of ervaring met de computer. Afsluiting van de cursus met een waardevol diploma, als bewijs van de verkregen vaardigheden, is dan belangrijk. Iedereen die met een toetsenbord werkt zou eigenlijk moeten typen volgens het tienvingersysteem blindtypen. Half februari starten we na schooltijd op een maandagof dinsdagmiddag met de cursus blindtypen voor kinderen van groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs in Geffen. De lessen worden om de week gegeven. Het examen wordt in juni afgenomen. Bij het behalen van minimaal 100 aanslagen per minuut (het gemiddelde is meestal 130 aanslagen per minuut) ontvangt men een diploma dat men met gunstig resultaat aan de examens heeft deelgenomen. Info: www.iedereenkantypen.nl of 06-53830572 (Harry van der Steen).

JAN BROEKSTEEG KAMPIOEN KERSTTOERNOOI BV ’T HAASJE Zoals net als vorig jaar werd er ook dit jaar gestreden om de wisselbokaal voor dit toernooi. Ook dit jaar waren er weer een flink aantal leden, die aan dit toernooi meededen. Op dit toernooi zijn alle spelsoorten van toepassing. Libre- bandstoten- en driebanden. Na een aantal voorronden, bleven er 4 halve finalisten over. Namelijk Mark van Bergen, Gerard Clement, Erik van de Ven, de vorige winnaar, en Jan Broeksteeg. Na twee spannende halve finales was het Jan Broeksteeg en Gerard Clement, die de in de eindstrijd zouden bepalen, wie de winnaar zou zijn. Het was uit eindelijk Jan Broeksteeg, die met de overwinning naar huis ging. Jan nogmaals proficiat namens leden en bestuur. Verder wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar toe. Bestuur BV’ t Haasje


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 21 februari: filmmiddag 28 februari: liederentafel 14 maart: de Breierij in Beneden-Leeuwen 16 maart : jaarvergadering 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN Breierij in Beneden-Leeuwen Op 14 maart 2018 gaan we de Breierij in BenedenLeeuwen bezoeken. In De Breierij laten we u zien wat we op dat moment aan het maken zijn, dit verandert continue en is ook iedere keer weer anders. De gehele excursie ongeveer twee tot twee-en-half uur. Men organiseert vaak een modeshow. Het zou leuk zijn als een aantal dames of heren uit de bezoekende groep hieraan deelnemen. U bent dus alvast gewaarschuwd! We vertrekken om 13.00 uur bij de Geer. Wilt u bij uw aanmelding ook vermelden of u kunt rijden of mee wilt rijden. We zijn rond 17.30 uur weer in Geffen. De kosten voor dit uitstapje bedragen €15,- p.p. U kunt hiervoor inschrijven tot 29 februari door overmaken van € 15,- p.p. op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 ten name van KBO-Reizen. Deelname staat open voor alle leden, niet alleen de minder-valide mensen onder ons.

architectuur. U treft hier niet alleen in verschillende stijlen aangelegde tuincomplexen aan maar ook de beroemde Koninklijke Serres die een wonderlijk geheel van planten en exotische bloemen herbergen. We vertrekken om 8.30 uur in Geffen, verwachten rond 11.00 uur in Brussel te zijn. Daar kunt u tot 14.00 uur door de tuinen wandelen en op eigen gelegenheid de lunch gebruiken. Om 14.00 uur gaan we weer terug naar Nederland en na een gezamenlijk diner verwachten we rond 19.30 uur weer thuis te zijn. De kosten van deze dagtrip bedragen € 53,- per persoon In deze prijs is inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, entree en bezoek Lakense tuinen (Koninklijke serres) en afscheidsdiner. Als U mee wilt kunt u uiterlijk 20 februari € 53,- per persoon overmaken op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Reizen. Inschrijving staat open voor alle 50-plussers, U behoeft dus geen lid te zijn van de kbo! Telefonische of mondelinge opgaven kunnen niet in behandeling worden genomen. Wij wensen U goede reis en veel plezier! Vijfdaagse vakantie naar Duitsland is vol. Fijn dat er zoveel belangstelling was, het wordt een mooie reis. Uw reiscommissie, Tineke, Wilma, Christine en Ton.

Busdagtocht naar de Lakense tuinen in Brussel Op woensdag 25 april 2018. Vertrek 8.30 uur vanaf het Oude Klooster, thuiskomst ca 19.30 uur. Het Koninklijk Paleis van België is gelegen in Laken bij Brussel, de residentiegemeente van het Belgische vorstenhuis. De tuinen van het paleis beslaan een oppervlakte van 160 ha en zijn wereldberoemd vanwege hun bijzonder

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


GYM VERENIGING GEFFEN GEZOCHT ERVAREN TRAINER/TRAINSTER TURNEN GVG (Gym Vereniging Geffen) is een zeer actieve sportvereniging in Geffen met meer dan 140 leden. Wij hebben een veelzijdig lesaanbod voor kinderen en volwassenen. GVG biedt lessen aan zoals aerobics, gym, turnen, streetdance en breakdance. Voor het nieuwe seizoen (per ingang september 2018) zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren trainer/trainster voor onze recreatieve turnlessen. Wij bieden: - 3 lesuren op zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in Sporthal de Geer te Geffen - ruimte voor eigen creativiteit en eigen lesopbouw - turnhulpjes die je assisteren tijdens de turnlessen - geweldige eindshow met alle jeugdtakken - vergoeding in overleg Wij zoeken: - enthousiaste trainer/ trainster met turnervaring - je bereidt je eigen lessen voor op het niveau dat de kinderen in jouw les aankunnen. Uiteindelijk staat plezier in hoogste vaandel tijdens onze turnlessen - je bent in staat zowel een groep als individuele kinderen te coachen Denk je, dat is nu echt iets voor mij, stuur dan zsm je motivatie naar gym.ver.geffen@gmail.com. Voor meer informatie kun je bellen met Sindy Pepers, 06 44355647

GEVRAAGD:

Hulp in de huishouding voor een dagdeel per week. Dag en aantal uren in overleg. Reacties graag na 18.00 uur op 06-20051604.

STRAATBIEB GEFFEN HOUDT VEEL LEZERS BEZIG Je hoort of leest er weinig over de laatste tijd. Maar de straatbieb houdt veel mensen bezig. De boeken worden nog steeds onverminderd meegenomen om te lenen, lezen, ruilen, en weer lezen. Precies volgens plan worden er nog steeds veel boeken geruild door jong en oud. In sommige kastjes worden door trouwe lezers soms wekelijks bijna gloednieuwe boeken geplaatst! Dat mensen steeds vaker vrij nieuwe, recente boeken uitlenen, houdt de kwaliteit van de straatbieb op peil. Daardoor zal de belangstelling ervoor eerder toenemen dan afnemen. Bedankt, beste gebruikers, dat was ook de bedoeling! De Dorpsraad heeft de straatbieb met een bijdrage gesteund, waarmee er regelmatig nieuwe romans en/ of kinderboeken kunnen worden aangeschaft. Want er moet altijd voor iedereen iets te kiezen zijn, vindt u niet? Maar we rekenen ook op ouders, die hun prentenboeken niet meer voorlezen, omdat de (klein)kinderen er gewoon te groot voor zijn geworden. En op de detective liefhebber, die het boek al uit heeft, en dus weet wie het gedaan heeft. Boeken waar je aan gehecht bent, wil je niet kwijt. Maar alles bewaren? Zet ze in de straatbieb! Op een klein incidentje na, hebben we de afgelopen twee jaren ook nog niet te maken gehad met misbruik. Dat is een complimentje aan Geffen waard, want de straatbieb is van overal en voor iedereen. Omwonenden valt het meestal wel op als iets niet goed gaat, en zo helpen we allemaal mee aan het succes van de straatbieb. Sinds vorige maand staat er een nieuwe straatbieb (de 10e alweer) bij Kom d’r in, aan het Dorpsplein. Ook in deze bieb staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek. De minibieb is er voor iedereen. Laat weer eens wat van je horen op https://www.facebook.com/straatbiebgeffen Tonny van Erp en Mieke Romme

12

Waar vind je een straatbieb in Geffen: 1. Sporthal 2. Johan van der Slootstraat 3. Apotheek Maasdonk 4. Elzendreef 5. Huisartsenpraktijk 6. Dorpstraat 7. ‘t Oude Klooster 8. Kom d’r in, Dorpsplein 9. Den Herd 10. Jumbo


De geffense kwis is dit jaar gewonnen door Bora Bora, onder leiding van teamcaptain Ties Raijmakers. De uitslag werd vrijdag 19 januari bekend gemaakt in een volle Koppellinck. De tweede plaats werd ingenomen door Kwis’t met teamcaptain Arjan van Vught. Dit team eindigde vorig jaar ook op de 2de plaats. Ze haalde dit jaar wederom net niet de eerste plaats. Derde werden de Beterkweters van Maria van Hinthum. Gevolgd door Van alles wat in de Vlijmdstraat en Speltip 18; niet alles is bluf! De Geffense Kwis beleefde zijn zesde editie.Teams waren net als andere jaren even fanatiek en enthousiast. Deze editie is door alle teams gemiddeld beter gescoord als andere jaren. Daardoor was de zesde editie de minst moeilijke. Er deden dit jaar 74 teams mee. De Champignonlassers sloten de rij en zijn daardoor de hekkensluiters en eigenaar geworden van het mooie boeren hek.

GEZOCHT:

OPPAS VOOR DE ZONDAGOCHTEND

welke gemeente u tuintjes wilt doen. - In bezit van eigen gereedschap en enige ervaring is een pré Er kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd worden, die door Ons Welzijn wordt vergoed. Geboden wordt: - Verzekering en onkostenvergoeding - Dankbaarheid en een praatje maar ook waardering, kerstattentie en een jaarlijks uitje. Werktijden: In overleg met de coördinator van de tuin en klussendienst, dus geen vaste tijden. Afspraken kunnen zelfstandig gemaakt worden met de (oudere) mensen of in overleg met de coördinator. U kunt aangeven welke dagen en u beschikbaar bent. Contactgegevens: Bent u geïnteresseerd om vrijwilligerswerk bij de klussendienst van ONS Welzijn te komen doen, neem dan contact op met Sophie Dirkse, coördinator klussenen tuindienst. U kunt een e-mail sturen naar: sophie. dirkse@ons-welzijn.nl. Ook telefonisch te bereiken via 088-374 25 25.

We zijn op zoek naar een oppas die het leuk vindt om op zondagochtend op te passen op onze zoon Eddy (4mnd). Bij voorkeur bij ons in huis. De oppas is de ochtend wanneer we allebei moeten voetballen. Het gaat om ongeveer 11 zondagen t/m mei. Heb je interesse, dan kun je bellen met: 06-40318895, Floor Janssen & Maikel van Buul.

TUINMANNEN/VROUWEN GEZOCHT BIJ ONS WELZIJN ONS Welzijn is op zoek naar een tuinman en/of tuinvrouw die tuintjes onderhoudt bij ouderen en/of mensen met een beperking in regio Maasland. Dit onderhoud kan bestaan uit: schoffelen, harken, gazon maaien, snoeien, de tuin winterklaar maken, stoep schoonmaken etc. Gevraagd wordt: - Iemand met groene vingers, een sociaal hart die zelfstandig kan werken - In bezit van een auto voor vervoer naar tuintjes binnen regio Maasland. Ook is het mogelijk om aan te geven in

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


Iedereen kan leren typen Half/eind februari start in Geffen de cursus blindtypen voor kinderen uit groep 7 en 8 en voortgezet onderwijs. Iedereen kan in korte tijd leren typen volgens het 10 vinger-blindsysteem. Wil je ook lekker snel en met zo min mogelijk foutjes met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Op onze site (www.iedereenkantypen.nl) kunt u meer lezen over wie wij zijn en op welke basisscholen wij de cursus blindtypen verzorgen. Tijdens de reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven. CURSUSPLAATS

Geffen

LESDAGEN

Maandag- of dinsdagmiddag na schooltijd. Aanvangstijden kunnen in overleg soms naar wens aangepast worden. Je dient ongeveer een half uur tot drie kwartier per dag te besteden aan het maken van de diverse oefeningen die in het boek staan. Voor de software, om thuis te oefenen, zorgt de opleiding. 8 Ă 9 bijeenkomsten. Er wordt om de week les gegeven. Elke les duurt 1 uur. In juni worden de examens afgenomen. Je leert op de computer typen volgens het tienvingersysteem blind. Bij het behalen van minimaal 100 aanslagen per minuut (het gemiddelde is meestal 120 tot 130 aanslagen of hoger per minuut) ontvang je een diploma/certificaat, wanneer je met gunstig resultaat aan de examens hebt deelgenomen. Cursusgeld (inclusief gebruik cursusboek en examen) â‚Ź 155,-. Voor het examen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Telefoon: 06-53830572 (Harry van der Steen) Mail: info@n-c-o.nl Via de site www.iedereenkantypen.nl Indien de aanmelding goed verstuurd is ontvangt u per mail automatisch een bericht dat wij de aanmelding ontvangen hebben. Neem anders telefonisch contact op.

HUISWERK

CURSUSDUUR DIPLOMA

KOSTEN VRAGEN AANMELDING


VERWACHT

Voor de wereld-proeverij op woensdag 28 februari kun je je bij Kom d’r In aanmelden om mee te komen koken of om mee te eten.

De komende weken vertoont Filmhuis De Pas de volgende films. Zondag 4 feb: 15:30uur BRAM FISHER €5,Het is 1963 en in Zuid-Afrika worden negen ANC-leden, waaronder Nelson Mandela, opgepakt. Bram Fischer krijgt de taak om hen te verdedigen en hen te behoeden voor de doodstraf. Bram Fischer speelt zelf echter ook een rol bij het groeiende verzet in Zuid-Afrika. Ma 19 en di 20 feb: 20:00uur WIND RIVER €5,Speurder en jager Cory Lambert ontdekt het bevroren lijk van een tiener. Hij besluit samen te werken met de onervaren FBI-agent Jane Banner en de Tribal politie-officier Ben Shayo om te ontdekken wat er gebeurd is en de verantwoordelijken op te sporen. Hoe dieper ze in het onderzoek duiken hoe meer ze hun eigen levens op het spel zetten... Nr. 21 in de top 100 films uit 2017 De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.de-pas.nl

KOM D’R IN Hierbij het activiteitenrooster voor Februari 2018, met als nieuwe activiteit Yoga op de maandagavonden van 20.00 tot 21.00 uur. Deze Yoga les wordt gegeven door Janneke van Heese die de opleiding volgt voor Yoga docent en die Kom d’r In graag gebruikt als praktijkstage. Iedereen is welkom en indien mogelijk graag een badlaken of yoga mat meebrengen. Het zou fijn zijn als er veel mensen mee gaan doen. Hoe meer zielen hoe meer Yoga vreugd ! Janneke zal op deze avondenuitleggen wat voor type Yoga zij geeft en meteen met U aan de slag gaan als U dat wilt. In overleg zullen we daarna beslissen hoeveel lessen er gegeven zullen worden. Verder zoeken we nog gastvrouwen -en mannen die in het activiteitenrooster mee willen gaan draaien.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! ntact Neem co op! met ons

Romme Schilderwerken

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

GERICHTE ZORG VOOR UW

HUID

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

op deze plaats!

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Ι DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE 0622260350 - 0622260050 ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN | DEN ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN BOSCH - DRUNEN - Wij NISTELRODE | 0622260350 - Ι0622260050 beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, LAAT U HELPEN DOOR DE HUIDTHERAPEUTEN VAN HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL

vraag naar

aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door LAAT U HELPEN DOOR DE HUIDTHERAPEUTEN VAN HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen.

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


HALLO ALLEMAAL,

Het nieuwe jaar is begonnen en namens ons allen de beste wensen en een heel mooi jaar! Voor de kinderen uit de bovenbouw komt er een spannende periode aan, dus wij vinden het belangrijk om ook hier vanuit ons, kindertherapeuten fysiotherapie, cesartherapie, logopedie en ergotherapie, aandacht aan te besteden. Ook thuis kunt u namelijk van alles met uw kind ondernemen om zijn ontwikkeling te stimuleren en daarvoor geven wij graag wat tips en ideeën. Vandaag richten we ons op de kinderen uit de BOVENBOUW, jullie zullen later meer lezen over de middelbare school. Bovenbouw Het einde van de basisschool komt inzicht en er moeten toetsen gemaakt worden. Ook in deze periode neemt de spanning toe, waar ga ik straks naar toe en mijn vrienden? Gaan de toetsen mij wel lukken en wat als het nu niet lukt? Planning en inzicht zijn in deze periode heel belangrijk, maar zorg ook voor voldoende ontspanning vanwege hoofdpijn en stress. Wat kan ik als ouder doen? - Vanuit de ergotherapie: Laat je kind leren plannen, laat hem mee koken en dan zelf een boodschappenlijst maken en boodschappen doen. Zijn eigen kamer opruimen en schoonhouden, wat gebeurd er als ik mijn was niet in de wasmand gooi? Laat je kind samen met een vriend op de fiets naar de film gaan, het zal zeker groeien van de verantwoordelijkheid die je geeft. - Vanuit de fysiotherapie: Ga met 2 billen goed op je stoel zitten met beide voeten op de grond. Je armen hangen los naast je lijf. Til 1 been 5 cm op zonder dat de rest van je lichaam beweegt. Probeer dit ook met je andere been. Leg een prikmatje onder je blaadje en probeer zo zacht met je pen/potlood te schrijven dat je niet door je papier heen drukt, wat doet dit met de druk in je vingers? Doet het meer of minder pijn? - Vanuit de logopedie: Voor de bovenbouw is het belangrijk om elke dag 10 minuten hardop te lezen. Het onderwijs is heel talig, er wordt van kinderen verwacht dat zij vloeiend kunnen lezen en begrijpen wat zij gelezen hebben. Kies samen met uw kind een boek welke aansluit bij de interesse van uw kind. Praat over wat uw kind heeft gelezen en stel vragen over de tekst. Uw kind mag u ook vragen over de tekst stellen. Vindt uw kind het moeilijk om de vragen over het verhaal te beantwoorden dan kan het zijn dat uw kind moeite heeft met begrijpend lezen. Een logopedist kan uw kind helpen om een tekst makkelijker te begrijpen. Heeft uw kind moeite met woordenschat of zijn de zinnen welke uw kind maakt nog niet kloppend:‘ik speelde op school en ik

‘valde’ van het klimrek’, ook dan kan u contact met ons opnemen. Aan de hand van testen kunnen wij bekijken of uw kind zich voldoende ontwikkeld. Is dit niet het geval dan is de logopedist de aangewezen persoon om uw kind hierbij te helpen. - Vanuit de oefentherapie: Een hot item op dit moment is de tablet nek en/of de gameboyrug. Dit kan leiden tot veel klachten zoals hoofdpijn, nek-, schouder- en rugklachten. Onze kinderen groeien op in een tijd met veel digitale verleidingen, zij hebben de hulp van volwassenen nodig om hier een goede balans in te vinden. Spelenderwijs is het mogelijk om met kinderen van alle leeftijden de houding te trainen en te oefenen. - Testjes Laat je kind met gestrekte knieën naar voren buigen. Gaat dit makkelijk? Kan je kind de rug volledig strekken als het zit met gestrekte benen voor zich uit? Kan je kind de rug volledig strekken als het op een stoel zit, dus met de heupen en knieën gebogen? Kan je kind als het tegen de muur staat, waarbij de billen, rug en hoofd contact hebben met de muur, de armen omhoog brengen tot naast de oren en met de armen/ handen de muur raken? - Een oefening spelenderwijs Ga met uw kind op de grond in kleermakerszit zitten en speel een spelletje. Probeer gedurende het spelletje de rug te stekken. Dit kan ook een spel op de tablet zijn, probeer de tablet op hoogte te zetten zodat de nek ook gestrekt blijft. Tip: begin met een spelletje wat maar een paar minuten duurt, dit kun je uitbouwen naar een langer spel. Groetjes, Ergotherapiepraktijk De Oplossing 0413-712012 info@ergotherapiedeoplossing.nl www.ergotherapiedeoplossing.nl Logopedie Maasdonk 073-8515556 info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl Move 2 Be Fit fysiotherapie 073-532 34 32 m.mulders@move2bfit.nl www.move2bfit.nl Praktijk Vandaag, Oefentherapie Cesar 073-2032475 info@praktijkvandaag.com www.praktijkvandaag.com

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GAAN DE GANGMAKERS NU WEL OF NIET OP “OP DE SKI” MET CARNAVAL? Wat de zangers Karel en Alphons betreft niet, zij blijven het liefst gewoon in Geffen. 20 januari jl. deden ze mee aan de 26ste editie van het Roaplied en wonnen met hun nummer “Op de ski”. Strakke planning Ook deze editie zat weer vol met geweldige nummers. Het is 8.30u de koffie loopt. De aankleding van de zaal verzorgt de organisatie zelf met hulp van de Raad van 11. Om 13.00u wordt gestart met de generale repetitie. Alle groepen oefenen nog eenmaal en geluidsman Juan van J&A sound regelt daarbij het licht en geluid in. Om 19.30u gaan de deuren van de Gouwe-Luw als van ouds open. Stichting Rottenrijk heeft de zaal voor de gelegenheid gehuurd van Bennie Romme om deze mooie carnavalsavond toch door te laten gaan. Al snel loopt de zaal vol met toeschouwers en oud deelnemers waaronder “De Zingende Kraaien”. Bij binnenkomst speelt “Ut Gu Vals” de zaal op temperatuur en vlak voor aanvang neemt de Roapliedband het over. Dan is het woord aan de presentator. Dit jaar neemt Tijn van Oorschot de microfoon ter hand omdat vaste presentator Frank van Griensven herstellende is van een handoperatie. In een flitsend blauw pak spreekt Tijn als een volleerd presentator de zaal toe. Hij stelt de band voor:Theo, Loes, Iva, Chrisjan, Dirk, Maikel, Eric en Pieterjan.Vervolgens krijgt juryvoorzitter Geert-Jan het woord en stelt de overige juryleden voor: Ilse, Ruben, Miriam en David. Winnaars trappen af De winnaars van 2017 trappen de avond af met hun nummer: “Nog nie naar huis”. Gevolgd door de Raad van 11 die voor het eerst mee doet met een originele melodie. Een nummer speciaal geschreven om na deze avond ook als lijflied te dienen voor Stichting Rottenrijk. De avond is goed gevuld, dus houdt Tijn het kort. Wel geeft hij de jury regelmatig het woord om te horen wat ze van de optredens vinden. Het programma gaat verder met Strooipop, de feestbeesten en de Pompzwengels. Zeker die laatste krijgen bij hun optreden de zaal goed in beweging met het nummer:“Doen”. Een grote afvaardiging van “De Rauw Ossekar” uit Oss zet de polonaise in en de hele zaal doet mee. Een perfecte setting voor de dames van Asgemarbekentband, een energieke groep meiden die de zaal zowat omver blazen. Dan volgen de knotsgekke dames van de Bunnies; Merle en Jannemieke gaan dit jaar op jacht met carnaval, dat is zeker. Ut Pompsmoesje, de Gangmakers, het Goei Smoesje en Sleazy & the Wenker brengen de zaal nog meer in

beweging. Met de titels “D’n onzekere mens”, “Op de ski”, “Leef doe goewt hin”. In veel van de nummers zit ook nog een boodschap. Zo waarschuwen Sleazy & the Wenker iedereen voor “Wilde vrouwen”. De eerste ronde wordt afgesloten door de Mystery Guest. Een groep familie en vrienden van de prins en adjudant met een zelfgeschreven tekst op het nummer van “Toy DollsNellie the Elefant”. De hele zaal gaat mee door de knieën. De jury in beraad Na de eerste ronde gaat de jury in beraad om te bepalen wie de vijf finalisten zijn. Ook het publiek kan weer een stem uitbrengen op de favoriete deelnemer. Voor het eerst kan er gestemd worden via de stem-app, middels de Rottenrijk App. Er wordt massaal gestemd. In de pauze spelen het Goei Smoesje en de Roapliedband. Dan is de jury er uit en Prins Rens verricht de loting voor de finalevolgorde. De Bunnies, Gangmakers, Pompzwengels, Ut Pompsmoesje en de Feestbeesten zijn de gelukkigen en zullen voor de tweede keer optreden. De dames van de Asgemarbekentband gaan met de zaalprijs aan de haal en mogen nogmaals hun lied de zaal in slingeren. Daarna ligt er een zware taak voor de jury.Wie mag zich winnaar van Roaplied 2018 noemen en de wisselbeker in ontvangst nemen? De zaal is stil wanneer juryvoorzitter Geert-Jan van Nistelrooij de top drie bekend maakt: 3. Ut Pompsmoesje - D’n onzekere mens 2. De Feestbeesten - Fistje4en …en de nr 1: De Gangmakers - Op de ski Afterparty Na een woord van dank voor alle deelnemers, band, jur y, Stichting Rottenrijk, J&A sound, WiHaBo en alle vrijwilligers, is het tijd voor de afterparty. DJ WouT draait door tot in de late uurtjes. Een geweldige avond wordt afgesloten en wij van de organisatie zijn super trots op iedereen die meegewerkt heeft om de 26ste editie tot een waar succes te maken. Wat ons betreft is dit de ultieme opwarmer voor carnaval 2018! Iedereen DANK, DANK, DANK en we zien elkaar vast weer bij een van Roapavonden of anders in de tent met carnaval. Tot volgend jaar! Roapliedteam 2018: Jan, Temmie, Saskia en Ronny Foto’s van de avond zijn te vinden op www.rottenrijk.nl en onze facebookpagina.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. KLUSSERS GEZOCHT BIJ ONS WELZIJN ONS Welzijn is op zoek naar klussers die eens per zoveel tijd (in overleg) zelfstandig kleine klusjes uitvoeren bij ouderen en/of mensen met een beperking in regio Maasland. Klussen kunnen zijn: lampen vervangen/ophangen, kraan repareren, hang- en sluitwerk, ophangen van sleutelkastje, etc. Gevraagd wordt: - Het liefst in bezit van auto voor vervoer naar klusjes binnen regio Maasland. Ook is het mogelijk om aan te geven in welke gemeente u klusjes wilt doen. - Zelfstandig kunnen werken en een sociaal hart om anderen te willen helpen - In bezit van eigen gereedschap en enige kluservaring is een pré Er kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd worden, die door Ons Welzijn wordt vergoed. Geboden wordt: - Verzekering en onkostenvergoeding - Dankbaarheid en een praatje maar ook waardering, kerstattentie en een jaarlijks uitje. Werktijden: In overleg met de coördinator van de tuin en klussendienst, dus geen vaste tijden. Afspraken kunnen zelfstandig gemaakt worden met de (oudere) mensen of in overleg met de coördinator. U kunt aangeven welke dagen en evt. tijden u beschikbaar bent. Contactgegevens: Bent u geïnteresseerd om vrijwilligerswerk bij de klussendienst van ONS Welzijn te komen doen, neem dan contact op met Sophie Dirkse, coördinator klussenen tuindienst. U kunt een e-mail sturen naar: sophie. dirkse@ons-welzijn.nl. Ook telefonisch te bereiken via 088-374 25 25.

Activiteiten februari Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te

Vrijdag 2 februari 14.30 uur: Concert Hoge Noot Berlicum Smartlappenkoor Hoge Noot Berlicum is ruim 15 jaar geleden opgericht en bestaat uit alleen 36 vrouwelijke leden. Het koor zingt uitsluitend Nederlandse liedjes. Het repertoire bestaat uit zowel oude als nieuwe smartlappen. Het koor treedt regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen, maar neemt ook deel aan korendagen, zowel binnen als buiten. Vrijdag 16 februari 14.30 uur: Inspiratiemiddag ‘Maria anders in beeld’ Mevrouw Felicia Dekkers houdt een lezing over de beeld – en betekenis – wereld van Maria. Over Maria van Nazareth wordt in de bijbel niet veel genoemd. Nu, ruim 2000 jaar later, is haar verhaal als Moeder van God aangevuld met vele legendes, verschijningen en wonderverhalen van over de hele wereld. Zij geldt als de meest uitgebeelde vrouw in de kunst. Ze komt voor in de Koran en in China vinden we haar terug naast Kuan Yin. Maria is dus van alle tijden en vele levensbeschouwingen. Een inspirerende en interactieve middag, waar u van harte voor bent uitgenodigd!

WIE WAT WANNEER JANUARI 31 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster FEBRUARI 02 Recht vur zunne Roap 03 Recht vur zunne Roap 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 14 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster MAART 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 14 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster APRIL 04 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Milieustraat Oss zes dagen per week open Vanaf 5 februari 2018 is de milieustraat Oss zes dagen per week open. Uit onderzoek blijkt dat hier behoefte aan is. Bij de milieustraat kunnen inwoners van de gemeenten Oss en Landerd afval inleveren. Milieustraat Oss zes dagen per week open Veel mensen in de regio maken gebruik van de milieustraat in Oss. Ook inwoners van de gemeente Landerd. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan ruimere openingstijden. Die komen er vanaf 5 februari 2018.Vanaf dan is de milieustraat Oss zes dagen per week open. Nu is de milieustraat op maandag en dinsdag gesloten. Nieuwe openingstijden milieustraat Oss Maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 16.30 uur Zaterdag 08.30 uur – 15.00 uur Duurzaamheidsplein Ook starten op 5 februari 2018 de werkzaamheden voor het duurzaamheidsplein. Op het duurzaamheidsplein gaan kringloopbedrijf Oss en de milieustraat Oss nog meer samenwerken. Zo komt er één inzamelpunt voor afval en afgedankte goederen. Het kan door de werkzaamheden op momenten druk zijn op de milieustraat. De werkzaamheden aan het duurzaamheidsplein zijn in juli 2018 klaar. Inzamelpunt Ir. Diddewerf sluit Naast een inzamelpunt voor afval op de milieustraat is er ook een inzamelpunt op de Ir. Diddewerf aan de singel 1940-1945 in Oss. Dit inzamelpunt sluit vanaf 5 februari 2018.

PERSBERICHT Landelijke Opschoondag 24 maart voor een Schoon Oss en Schone Maas! Zwerfafval blijft een probleem, ook in de gemeente Oss. Daar gaan we iets aan doen tijdens de Landelijke Opschoondag! Op zaterdag 24 maart ruimen we van 10.00 uur tot 12.00 uur zwerfafval op.Vorig jaar deden ruim 300 deelnemers mee. En meer dan 2000 leerlingen van 22 scholen mee in de gemeente Oss. Meld je aan en help ons ook dit jaar weer mee! Aanmelden Je kunt vanaf 1 februari aanmelden via de site www. landschapsbeheer-oss.nl. Er zijn 15 plekken geselecteerd

waar we gaan opruimen. Wil je liever op een eigen gekozen plek of met een eigen groepje opruimen? Dat kan ook! Dit kun je aangeven op de website. Materialen nodig? Materialen als afvalknijpers, hesjes en/of handschoenen en zakken nodig? Meld het via www.landschapsbeheeross.nl. De spullen bezorgen wij bij je thuis. Ook maken we afspraken over het ophalen van het ingezamelde afval. Waar gaan we opruimen? We gaan opruimen op 15 locaties in de kernen, het buitengebied, in de natuurgebieden en langs de Maas. En op locaties die deelnemers zelf kiezen. Schone Maas Aandacht is er ook voor de watervervuiling door zwerfafval: de ‘plastic soep’. Plastic drijft via sloten, weteringen en kanalen naar de Maas en vervolgens richting zee. Daarom ruimen we ook langs diverse waterkanten zwerfafval op, zoals in het Osse havengebied en langs het Deelenkanaal, maar vooral ook in de uiterwaarden en natuurgebieden langs de Maas. Samenwerking Er wordt samengewerkt met: Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat, Provinciaal wegbeheer en IVN lokaal. Ook het college van B&W en de dorpsraden zet zich in. IBN is er met diverse klussenteams. En uiteraard is de jeugd van MikMak actief op deze dag. Vragen? Bel naar Tonnie van Hooff van Stichting Landschapsbeheer via 06 - 37 45 68 20. Graag tot ziens op 24 maart! Wij gaan voor een schoon Oss!

MOTORTOERTOCHT VUGHT

Op zondag 24 juni organiseert de “Stichting Motortoertocht Vught voor Gehandicapten” voor de 24ste keer, haar inmiddels bekende toertocht. Passagiers en motorrijders kunnen zich weer inschrijven op onze site www.ttvught.nl Voor meer informatie kunt u bellen naar Martin Lexmond 06-10613923.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-17.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 09.30-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 073-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-WIllem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.