Torenklanken 2015 - nr 02

Page 1

53e jaargang | nummer 2 | januari 2015

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 09 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

APOTHEEK MAASDONK 25 JAAR In februari 2015 viert Apotheek Maasdonk haar 25 jubileum. De apotheek is begonnen aan de Kloosterstraat in Geffen en daarna nog tweemaal verplaatst naar uiteindelijk de nieuwbouw aan de Dorpstraat in Geffen. In 2000 is de apotheek van praktijk Vinkel overgenomen en is de naam gewijzigd naar Apotheek Maasdonk met een nieuw logo. De naam Apotheek Maasdonk blijft bestaan, voor de mensen in Vinkel, Nuland en Geffen. We hebben een goede samenwerking met de huisartsen en andere zorgverleners in de regio en werken met één automatiseringssysteem, dat vele voordelen biedt, maar vooral belangrijk is voor betere medicatieveiligheid en begeleiding. In de afgelopen jaren is de zorg aan het veranderen; zo ook in de apotheek. Naast het leveren van de juiste geneesmiddelen gaan we van product gerichte zorg naar patiënt gerichte zorg. Van Pil naar Patiënt. Medicatieveiligheid en individuele begeleiding worden belangrijker. Dit alles wordt ondersteund door verdere automatisering en digitalisering de komende jaren. In de toekomst zullen patiënten meer inzage gaan krijgen in hun eigen zorgdossier.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

In de week van 2 t/m 6 februari 2015 gaan wij dit alles vieren met een kleurplatenwedstrijd voor kinderen, kortingsacties en leuke attenties. Graag nodigen wij u uit om langs te komen. Raymond Braakhuis, apotheker.

HUISARTSENPRAKTIJK NULAND: Het inloopspreekuur komt te vervallen per 1 februari 2015. In plaats hiervan komen er meer spreekuurtijden. Hierdoor kunnen wij u sneller helpen. Spreekuurtijden vanaf 1 februari 2015: • van 08:00 tot 09:30 uur • van 10:30 tot 12:00 uur • van 14:30 tot 16:00 uur Voortaan belt u ons dus om een afspraak te maken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de assistentes en op onze website. www.huisartsenpraktijknuland.praktijkinfo.nl Tel: 073-5321320

Niet alleen de apotheek maar ook Brigitte viert haar 25 jarige jubileum. Zij is apothekersassistente van het eerste uur en bij velen bekend als assistente van de uitdeelpost in Nuland. Wij zijn trots op het jubileum, de moderne apotheek voor zorg dichtbij huis, herkenbaar met een enthousiast apotheek team voor alle mensen uit Vinkel, Geffen en Nuland.

KOPY INLEVEREN VOOR:

2 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 30 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 01 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk vr. 06 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 08 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk vr. 13 febr. 19.30 u. Carnavalsviering m.m.v. Pompzwengels in de kerk (geen avondmis in de kapel) zo. 15 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk ZILVEREN JUBILEUM Anja van den Heuvel en Corrie Romme zijn op 5 januari 2015 gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van Passe Partout. Proficiat!

aan Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! Binnenkort ontvangt u de envelop weer in de bus: doe mee en werk zo aan de toekomst van onze parochie en het behoud van het kerkgebouw! Ieder bedrag is welkom!U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE aanpassen Woensdag 11 februari 4e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL Vormselbijeenkomsten op 10 februari en 27 februari van 19.00 uur tot 20.30 uur in het patronaat (pastorie).

KERKBALANS: Wat is de kerk mij waard? Graag doen we weer een beroep op u, om deel te nemen

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 januari 2015: Mien Rovers - Tonies, 76 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

KAARS BIJ MARIA De provincie bracht ons op het idee, nadat al onze documenten en argumenten voor onderbouwing van een restauratie subsidie als 100% juist werden beoordeeld: Maria om voorspraak vragen, door het branden van een kaars. Deze kaars brandt voor een “onderdak” voor iedereen! Specifiek voor het “onderdak” van de Geffense kerk en haar bezoekers.De meeste Geffenaren leven met een goed dak boven het hoofd. Goed “onderdak” is niet vanzelfsprekend. De Geffense kerk heeft steun nodig om “onderdak” te waarborgen voor de toekomst. De provincie heeft ons steun toegezegd om het leien dak van onze kerk te kunnen restaureren. We weten nog niet de hoogte van het bedrag, maar zijn hoopvol dat onze aanvraag wordt gehonoreerd. Hoewel een bijdrage van de Provincie ons weer op pad brengt ...van een Leien dakje is ons devies... is er toch nog een te kort van ca 52.500 Euro. Uw bijdrage voor het “onderdak” brengen van de prach-

tig gerestaureerde Geffense kerk is meer dan welkom en gaat 100% naar het Leien dak aan de Noordzijde van onze Geffense kerk. Mocht u meer informatie willen over de (actuele) status van de restauratie projecten dan kunt u die vinden via onderstaande link: http://www.parochiegeffen.nl/Kerkgebouw/Restauratie/ tabid/67/Default.aspx Contactpersonen: Harry Peters, voorzitter restauratie commissie tel. 06 53 13 05 85 Hans Hoeben, penningmeester restauratie commissie tel. 06 22 56 25 63 Het bank rekening nummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

VERLOREN Wie heeft mijn autosleutel gevonden? Als je hem hebt gevonden dan graag bellen naar: 0638083601

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ...

Dorpsraad Geffen

Onze vernieuwde dorpsraad is officieel voor vier jaar benoemd door burgemeester Buijs. Na een heuse sollicitatie beoordeelde een commissie hoe de raad van maximaal zeven leden zou worden samengesteld. Zeven inwoners, die trots zijn op hun woonplaats en die bereid zij om een deel van hun vrije tijd te besteden aan het zo aangenaam mogelijk houden van Geffen als leefomgeving. Hans Hoeben, (voorzitter) wordt bijgestaan door Peter van Erp (secretaris), Piet van de Wetering en Tonny van Erp, die al lid waren van de raad, aangevuld met een drietal kersverse jeugdleden, die zich aanmeldden na de oproep om lid te worden van de dorpsraad: Michel van Nistelrooij (34 j.), Christel Willemse (31 j.) en Hugo van der Zande (25 j.).“Een goede afspiegeling van de Geffense bevolking,” vindt men. Geert van Boxtel, oud-medewerker bij de gemeente Maasdonk en nu werkzaam in Oss, is de wijkcoördinator en de link met de gemeente Oss. De aandachtswethouder voor Geffen is René Peters. Daar zitten we goed mee, want hij werd immers genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2014. De dorpsraden krijgen een flinke vinger in de pap. Peter: “Waren we eerst een Stichting die gevraagd en ongevraagd dorpszaken aan de orde stelde, nu zijn we een officieel adviescollege voor B & W. Zij zijn verplicht om belangrijke zaken aan de dorpsraad voor te leggen. Weliswaar niet verplicht het advies op te volgen, maar de druk daartoe is hoog.” Bovendien ontvangt de dorpsraad een jaarlijkse vaste subsidie en een bijdrage per inwoner om te besteden aan maatschappelijke doelen. De besteding van het budget moet transparant zijn en de inwoners moeten daarbij gehoord worden. De voorzitter spreekt van drie niveaus van inspraak: de gemeente kan ons onderwerpen voorleggen om in te participeren, wij kunnen zelf zaken aandragen waarvan we het belangrijk vinden om in mee te denken en ook de burgers mogen met ideeën komen die wij kunnen ondersteunen door bij de gemeente onder de aandacht te brengen.” Dat laatste is van groot belang, de dorpsraad hoopt een goede verbinding te creëren tussen de gemeente en de inwoners van Geffen. Het woord leefbaarheid komt meerdere malen ter sprake. “We streven naar een leefbaar Geffen en daartoe kunnen allerlei onderwerpen dienen: zorg, jeugd- en ouderenbeleid, inbraakpreventie, vluchtelingenbeleid of het groene Geffen.We kijken welke problematieken er spelen, bijvoorbeeld het opschorten van de verbouwing van zorgcentrum De Heegt, dat onlangs is aangekondigd is zo’n onderwerp van bespreking. De jeugdige leden zien een uitdaging in hun benoeming in de dorpsraad.

“Eerst vooral nog ontdekken. Er ligt een blanco blad voor ons! We hopen vooral ook de jeugd een gezicht te geven in de nieuwe dorpsraad en daarmee de betrokkenheid van de jongeren te vergroten en te bevorderen dat zij zich willen inzetten voor een levendige Geffense gemeenschap! Denk aan wijkinrichting, infrastructuur en evenementen bijvoorbeeld.We hopen creativiteit te stimuleren! Praktisch gezien moet de dorpsraad een makkelijke verbinding zijn met de gemeente. De gemeente Oss hoopt de afstand naar haar burgers in de wijken en kernen op deze manier te verkleinen.” In ieder geval willen ze de lijntjes kort houden en de onderwerpen dicht bij huis. Binnenkort nemen de jongeren deel aan een scholing voor nieuwe dorpsraadleden. Iedere derde maandag van de maand vergadert Dorpsraad Geffen in de Koppellinck en daar mag iedereen bij zijn. Een week daarvoor houdt de dorpsraad zelf een vooroverleg. Een actueel punt is op het moment: Wat doen we met het voormalige gemeentehuis in Geffen en hoe moet het Dorpsplein er uit komen te zien? U kunt daarover meestemmen op de website (www.dorpsraadgeffen.nl) of de speciale bijeenkomst bezoeken op a.s. maandag 2 februari om 19.30 uur, locatie voormalige gemeentehuis! Dat is voor die dag een avond geopend (vanaf 19.00 uur) zodat iedereen een goede indruk krijgt van de ruimten en mogelijkheden die het gebouw biedt. Dus de oproep aan de inwoners van Geffen: spui uw gal vooral bij de dorpsraad! Zoek ‘verbinding’, houd de leden scherp en volg hen op zijn minst een keer per maand in de Koppellinck! Dat houdt Geffen levendig en bij de tijd!

UITNODIGING Wat moet er volgens U gebeuren met het Gemeentehuis? En hoe kunnen we het dorpsplein verfraaien? Dorpsraad Geffen nodigt u uit om uw ideeën kenbaar te maken. Kom ook op 2 februari 2015, om 19.30 uur locatie: Gemeentehuis Geffen De deuren zijn om 19.00 uur open. De ruimtes zijn vrij te bezichtigen. 7


ROND DE DORPSPOMP Een drukke agenda, een volle tafel met veel bezoekers; zo zien we het graag. Zeker op een sombere januarizondag. Jolanda Schneider, de kersverse Geffense fractieleider van het CDA in de gemeenteraad van Oss schuift aan; om aansluiting met Geffen te houden. Mooi toch? Het schijnt dat het college in Oss de dorpen verdeeld heeft en dat iedereen er een paar bij elkaar gekwartet heeft. Ons aanspreekpunt is René Peters, dus dat wordt een volgende gast. We hebben met haar vooral gesproken over de veranderingen in de zorg: de verminderde huishoudelijke hulp, het faillissement van thuiszorgbedrijf Pantein, het invoeren van de WMO. We wonen inmiddels in de op vier na grootste gemeente van Brabant qua inwoners en de tweede qua oppervlakte. Daar past wel een fatsoenlijke nieuwjaarsreceptie bij! Veel Geffenaren waren er aanwezig, maar ze vonden het maar niks. Formele opstelling en een burgemeester die bij haar toespraak niet te horen was. Geen wonder dat veel mensen gewoon doorgingen met de kletspraat. Uit die andere grote gemeente kwam nog slechter nieuws. Onze Geffense Hans Hendriks werd met de dood bedreigd vanwege zijn reorganisatieplannen bij de Bossche omroep. Hoe zot kun je het hebben, groot gelijk dat hij er mee stopt. Stekker eruit en gewoon met een nieuwe omroep met nieuwe mensen begonnen, dat lijkt ons het beste. Met Hans Hendriks aan het roer, natuurlijk want Geffen aren weten het altijd beter. Hans, veel sterkte gewenst vanuit de Geffense achterban. Gelukkig was er de Geffense kwis. Deze week wisten de 91 deelnemende team waar ze aan toe waren.Voor de tweede keer won familie Verhagen. Er is maar weinig verandering in de toptien. De levensgenieters mistten de 11de plaats en moesten genoegen nemen met de 10de. 2110330_Kinderen_De_Heus_240x340 19-9-11 13:57 Pagina 1

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor deze carnavalsliefhebbers was het een troost dat de winnaar 1111 punten kreeg van de 1300. Een dikke negen! 500 mensen kwamen op de prijsuitreiking, dus dat was ook weer een mooi feestje. Het wordt een steeds mooier festijn. Dik compliment voor de organisatie! Nog meer gezelligheid bracht het stroat toetoeren. 15 prachtige bands die veel verschillende muziek brachten; naast hoempa ook Queen en Status Quo. Volgend jaar weer beloven de organisatoren. Met misschien wel een gezamenlijke afsluiting ‘ergens’, want dat misten we een beetje. Het volgende evenement op het plein? Geffen kan zich gaan profileren als sfeervol feestdorp. Elke week wel iets te doen in Swinging Geffen; dat zou toch mooi zijn. De Wik stormt binnen met Jan van der Zanden en Charles van Herpen. Ook zij gaan een evenement organiseren en wel op zaterdag 25 april.‘Geffen meets groot Oss’, het kannie op. De hele sporthal wordt verbouwd om enerzijds het brede scala muzikale en culturele groepen uit Geffen te presenteren en anderzijds een concert te maken vanuit alle tien de muziekverenigingen uit Oss. Een mooi initiatief, waarbij Rob van Reymersdaal het groot Oss’ concertorkest zal leiden en trainen. Ja, ze merken wel dat we d’r zijn die Ossenaren. Goed van Wik! Mooie bijdrage aan Swinging Geffen. Daar moet de Koppellinck ook een rol in krijgen. De meest verhitte discussie ging over dit gebouw. Concrete aanleiding was het voorstel om meer carnavalsactiviteiten hier te organiseren om te beginnen met het roaplied. De ene partij blijkt vooroordelen te hebben wat er allemaal NIET kan daar, terwijl de andere partij roept dat er nooit een goed gesprek heeft plaatsgevonden en dat niemand weet wat er wel of niet kan. Kortom, er is nog onvoldoende serieus geprobeerd om de Koppellinck voldoende te benutten.Ter plekke komen partijen nader tot elkaar en wordt er een verkennend gesprek ingepland. Laten we hopen dat het iets wordt. Ook nog stevig gesproken over het Geffens monument. De ‘scheve paal’ blijkt verdwenen en er kwamen

C1000. Van alle markten thuis.

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


zomaar twee nieuwe stenen. Waar komen die nu weer vandaan? Het blijft daar een rommelhoek met weinig mogelijkheden voor een mooie herdenking op 4 mei. In dit geval is de stamtafel WEL eensgezind: zoek toch een mooi ander plekje. Over de toekomst van de super is nog lang geen duidelijkheid. Terwijl men zegt dat het Coop wordt, verschijnen er Jumbospullen in het magazijn. Op 1 juli verdwijnt de C1000, dus dan zullen we het toch wel weten hopen we. We willen ook graag een bijdrage leveren aan het arboretum; want dat vinden we ook al zo’n mooi Geffens initiatief.We denken dat we ons buitengebied veel mooier kunnen maken dan het nu is en dit is een prachtig begin, daar waar de gemeente het heeft laten sloffen. Dus plant allen uw boom of laat ‘m planten. Wij houden het op een uilenkast, want we willen blijven koppelen aan ons eigen symbool van wijsheid. Ondanks opvattingen van deskundigen dat er op die plek geen uilen komen en ideeën voor ooievaarsnesten willen we toch uilen gaan lokken. Wie weet met geluidsondersteuning of lokvrouwtjes. Er is geen betere wijsheid dan eigenwijsheid. Ook nog discussie wanneer hij er moet zijn voor het nieuwe broedseizoen.We komen niet verder dan ‘in mei legt elk vogeltje een ei.’ Wordt vervolgd! Het was een mooie ochtend met meer klets dan wijsheid, maar daar zitten wij niet mee. Schuif volgende keer gezellig aan; we zijn er weer op zondag 30 januari om half elf in de Gover.Van harte welkom.

BAL IN DE KOPPELLINCK

feesten in de Koppellinck want natuurlijk mag het wijd en zijd bekende Kwartjesbal niet ontbreken. Dat wordt bijtijds opstaan want van 11.00 tot 14.00 uur gaat de jeugd van 0 tot 11 jaar lekker en veilig aan de zwier. Niet alleen de kinderen zijn klein, maar ook de prijzen dus daar hoef je het niet voor te laten. Al voor € 0,20 kun je wat eten of drinken want honger of dorst met carnaval, dat kan echt niet! De organisatie van het Jeugdcarnaval (Scouting Geffen en Stichting Jeugdbelangen) heeft er in elk geval superveel zin in om samen met groot en klein de Koppellinck weer veilig en verantwoord op z’n kop te zetten!

2015 is voor JBC Geffen goed van start gegaan. Zondag 19 januari zijn Gerard van de Zanden en Leo Renders 1e geworden op het snert toernooi in Schaijk. Toon Schuurmans en Rien de Veer 7e. Een mooi begin voor dit jaar. Op naar de andere wedstrijden zowel van JBC Geffen zelf als van de omliggende clubs. Tot de volgende keer. Het bestuur van JBC Geffen

Heb jij ook vet veel zin in carnaval? Tel je de dagen al af? Maak dan je borst maar nat want in de Koppellinck mag je samen met je matties helemaal uit je dak gaan op het tiener- en kwartjesbal. Lekker hossen, dansen en springen. En aan ranja en chips geen gebrek! Dat wil je toch niet missen? Aan de zwier op het Tienerbal Het tienerbal is voor de jeugd van groep 5 tot en met 8. Van zaterdag tot en met dinsdag kun je elke avond van 19:00 tot 22:00 uur terecht voor een supergezellige carnaval. Dj Mike en Bart zorgen voor vet coole en oorverdovende muziek. Dus ga thuis maar vast oefenen met hossen. Uit je dak op het Kwartjesbal Ook aan de allerkleinsten en hun begeleiders is gedacht. Jullie kunnen op maandag- en dinsdagmorgen weer flink 9


OPEN HUIS 31 JANUARI 2015 VAN 12:30 – 14:00 UUR Heesterseweg 49-51 | GEFFEN

SCHERP GEPRIJSD

€399,000,K.K.

NIEUW IN VERKOOP TE GEFFEN!! WIJ ORGANISEREN OP ZATERDAG 31 JANUARI 2015 VAN 12:30 – 14:00 UUR EEN OPEN HUIS.

Landelijk gelegen vrijstaande woning te Geffen aan de rand van Oss. De woning ligt centraal aan een doorgaande weg nabij bossen, kikkerpoel en op steenworp afstand van de Geffense plas. Woonkamer / Keuken: De riante L-woonkamer (ca. 45 m²) beschikt over een gashaard en een fraaie marmeren vloer met verwarming. De luxe keuken beschikt eveneens over een marmeren vloer en is voorzien van een modern keukenblok met inbouwapparatuur zoals koelkast, oven, 4-pits gaskookplaat en een afzuigkap.

De badkamer op de 1ste verdieping beschikt over een douche, een ruime hoekbad, toilet en wastafel. Beide badkamers zijn voorzien van tegelwerk.

Bijgebouw: Bij deze woning behoort een zeer ruim bijgebouw (ca. 80 m²) welke geheel is voorzien van isolatie, elektra, kitchenette en sanitair. De ruimte is voor diverse doeleinde geschikt, maar momenteel in gebruik als kleinschalige kinderdagopvang.

Slaapkamers: De woning beschikt over drie ruime slaapkamers en biedt de optie voor een vierde slaapkamer op zolder. De bestaande slaapkamers beschikken over grote ramen zodat ze over veel daglicht beschikken. Sanitair: De woning is voorzien van twee badkamers en een separaat toilet. De toiletruimte is voorzien van tegelwerk en beschikt over een hangcloset en fonteintje. De badkamer op de begane grond beschikt over een douche en wastafel. Wonen | BOSS Pettelaarpark 10 | 5216 PD ‘s-Hertogenbosch | 073 612 30 30 | www.bosswonen.nl | info@bosswonen.nl |


FRAUDEURS GEMEENTEGIDS

PLAATSING LUIERCONTAINERS Er is per 1 januari veel veranderd wat betreft de afvalinzameling. Restafval en plastic afval wordt vanaf 1 januari een keer per drie weken opgehaald in plaats van een keer per twee weken. De gemeente Oss doet dit om bewoners te stimuleren hun afval beter te scheiden.We begrijpen dat de grijze container snel vol kan zitten met luierafval en/of incontinentiemateriaal. Daarom hebben we op meerdere plaatsen in de gemeente Oss luiercontainers geplaatst. Luiers en incontinentiemateriaal kan ook worden ingeleverd bij de Ir. Diddewerf aan de Singel 1940-1945 nr. 300 in Oss en bij de Milieustraat, Maaskade 28 in Oss. Hier kunt u ook luierzakken krijgen. Voor vragen en/of opmerkingen is de gemeente Oss bereikbaar via telefoonnummer: 14 0412. Hier overzicht van alle punten waar de containers zijn geplaatst. KDV De Schaepskooi Ruwaard, Troelstrastraat 11 Oss KDV De Schaepskooi Gulden Huis, Gulden Huis 1 Oss KDV De Schaepskooi Regenboog, Lijsterlaan 2 Oss KDV De Schaepskooi, Kersenlaan 3 Oss HS Noorderlicht, Rusheuvelstraat 75 Oss PSZ De Duikelaar, Duiker 49 Oss PSZ Kruimeltje, Oude Molenstraat 17a Oss PSZ De Maneschijn, Horizonschool Meteoor Oss PSZ De Schakel, Singel 1940-45 114D Oss PSZ De Sterren, Rusheuvelstraat 75 Oss PSZ Sterrenkind,Verdistraat 79 Oss PSZ Zonnestraal, De Vlasakkers Oss Schaepskooi Piekenhoef 1, Knolgroenveld 1 Berghem KDV De Schaepskooi Piekenhoef 2, Lijnzaadweg 2 Berghem PSZ De Teddybeer, Dr. Baptiststraat 16 Berghem HS Zuiderlicht, Tarwestraat 6 Berghem KDV Op de boerderij, De Beers 1 Herpen PSZ ‘t Herriekuiltje, Wassenbergstraat 12 Herpen KDV Kinderopvang het Beertje, Heesterseweg 5a Geffen Speelleerschool Beren Eigenwijs, Kloosterstraat 4 Geffen KDV Bonte bende (BS Meander), Herengstraat 22b Lith PSZ Het Speelhoekje, Oijense Bovendijk 9 Oijen KDV De eerste stap, Stationssingel 8 Ravenstein KDV ‘t Heuveltje, Hoogstraat 5A Macharen PSZ Ut Hummelhonk, Clarastraat 1 Megen PSZ Olleke Bolleke, Rondestraat 3 Deursen KDV De Ark, Palestrinastraat 10 Oss

Lokaal Totaal en De Kleine Media BV brengen de gemeentegids van Oss uit. Krijgt u verkooptelefoontjes van andere bedrijven, zoals Perfect Online? Zij werken niet voor de gemeente Oss.We waarschuwen bedrijven en bewoners dan ook om niet op een aanbod van zo’n bedrijf in te gaan. Bekijk de gemeentegids van Oss op: www.lokaaltotaal. nl/oss

STROOIPAKKETTEN VOOR BEWONERSGROEPEN Net voordat het gaat vriezen strooit de gemeente Oss zout op de wegen tegen gladheid. En als het sneeuwt, schuiven we de sneeuw aan de kant. Zo kunnen inwoners de wegen veilig gebruiken. Dit doen we alleen op de vastgestelde routes. Dit zijn de hoofdwegen, ontsluitingswegen in wijken, fietspaden, centra en parkeerplaatsen rondom het centrum van Oss. Willen bewoners zelf de gladheid in hun buurt tegengaan? En dit samen met ongeveer vijf personen oppakken? Dan kunnen zij een strooipakket aanvragen bij de gemeente. De gemeente doet een proef met tien strooipakketten. Strooipakket aanvragen Het is de bedoeling dat een groep bewoners (ongeveer vijf personen) het pakket samen gebruikt om meerdere straten in de buurt te strooien en sneeuwvrij te maken. Hierbij horen ook de trottoirs, parkeervakken en de rijbaan. Een strooipakket kunnen bewoners aanvragen via gladheid@oss.nl. Geef hierbij de namen van de deelnemers, de adressen en telefoonnummers door. Daarnaast willen we weten in welke buurt de bewoners gladheid gaan bestrijden. Aan de slag! Het pakket bestaat uit: vijf bezems, drie sneeuwschuivers, een zoutstrooier, vijf emmers met zout en veiligheidshesjes. Vooraf krijgt de bewonersgroep uitleg over het gebruik van het materiaal. Gaat het vriezen? We sturen de deelnemers een gesproken bericht als het tijd is om te gaan strooien. Strooibeleid De gemeente zorgt ervoor dat iedere inwoner ongeveer 250 meter vanaf zijn/ haar woning een straat kan bereiken die sneeuwvrij is. De strooiwagens zijn te groot om door wijken en binnenwegen te rijden.

11KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Vacature bestuurslid Christine Ceelen is om gezondheidsredenen afgetreden als bestuurslid. Deze beslissing respecteert het bestuur bijzonder, want niets gaat boven een goede gezondheid en dan mag de drukte van een bestuurderstaak niet in de weg staan. Op haar afscheid komen wij nog terug. Het betekent wel dat wij nu een vacature binnen ons bestuur hebben. Het huidige bestuur bestaat uit 2 vrouwen en 2 vrouwen als kandidaat bestuurslid en 2 mannen, zodat er een lichte voorkeur uitgaat naar een man als bestuurslid. Maar er wordt niet gediscrimineerd, alle kandidaten worden voorgesteld aan de ledenvergadering. Dus man of vrouw, neem contact op met een van onze bestuursleden, laat je informeren en geef je op. De KBO ontmoetingsmiddag van 4 februari 2015 komt te vervallen. Filmmiddag woensdag 18 februari 2015 Zoals gebruikelijk is de aanvangstijd 13.30 uur in de grote zaal van het Oude Klooster. Gastvrouw Lies van Dinther staat weer klaar met het gebruikelijke kopje koffie of thee, en Jan Ceelen en Martien Romme presenteren de film. De KBO computerhoek in het Oude Klooster De computer/tabletlessen blijken een succes te worden. Even de feiten op een rij:Algemeen coördinator is Albert van Santvoort, tel. 5322141 of email: aavansantvoort@ ziggo.nl . Overige vrijwilligers zijn Jan Ceelen, Peter van Dijk en Tonnie van Erp (P.v.Grinsvenstr.) KBO leden betalen € 10,- voor 5 lessen, niet KBO leden betalen hiervoor € 12,50. Hebt u belangstelling, dan aanmelden via Albert van Santvoort. U kunt ook even binnenlopen op maandag en donderdagmiddag van 13.00 tot 13.30 uur of 14.30 tot 15.00 uur. Dat is voorafgaand of in de pauze van de lessen in het Oude Klooster. Veel succes allemaal. En wil het niet meteen lukken ‘Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen’ Antoon Romme, voorzitter www.kbogeffen.nl

WE ZIJN WEER OPEN! De verhuizing vanuit de kelder is, mede door vele vrijwilligers, uitstekend en snel verlopen.

Vanaf 13 december is er op de 2e verdieping van Het Oude Klooster hard gewerkt om alles weer een plaatsje te geven. Nieuwe kastenwanden zijn geplaatst, nieuwe computerplekken ingericht met nieuwe stoelen, er is geverfd, gesaust en gepoetst. We zijn zelfs al een beetje gewend aan onze nieuwe plek! Daarom is iedereen met vragen, opzoekingen en aankopen weer van harte welkom. Intussen zijn ook de overgebleven boeken van Maasdonk “drie-eenheid in verscheidenheid” binnengekomen en verkrijgbaar tegen betaling van € 15,=. Openingstijden maandagavond van 19:00 tot 21:30 en woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur. U kunt ons bereiken via de ingang van Het Oude Klooster tegenover de pastorie, gang linksaf langs de kapel, daarna links de trap op, deur door, rechts weer trap op en rechtdoor naar onze ruimtes. Diegene die moeilijk ter been zijn kunnen ook de lift nemen naar de 2e verdieping en daarna door de ruimtes van de fysiotherapeut naar onze ruimtes gaan. Het postadres (secretaris Adriaan van Zandvoort) is verhuisd naar de Heegt 9, 5386 AV Geffen, tel: 073-5324424. Ons e-mailadres blijft heemkundegroep@gmail.com en onze website vindt u onder www.heemkundegeffen.nl. Tot ziens bij onze vereniging!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


DE WINNAARS ZIJN BEKEND 91 teams hebben gestreden voor de eeuwige roem, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. Familie Verhagen is winnaar van de 3de editie van de Geffense kwis !!! Een geweldige prestatie chapeau chapeau!!!

Tijdens een bloedstollende prijsuitreiking in een bomvolle Koppellinck is als slimste team van Geffen Familie Verhagen uit de bus gekomen. Zij mogen de winnaarstrofee samen met een waardecheque van € 250,- in ontvangst nemen. Maar het allerbelangrijkste van deze zege is natuurlijk de glorie en de eeuwige roem! Familie verhagen wist deze prijs ook al in 2012 te bemachtigen, wat dus bewijst dat ze zeker geen eendagsvlieg zijn. Deze knappe koppen van Geffen hebben het dan ook echt verdient! Van harte gefeliciteerd! Ze hebben het opgenomen tegen 90 andere vaak ook zeer fanatieke teams met ook de nodige slimmeriken. 91 teams, 1300 quizers, de nodige hulplijnen, 91 buitendiensten hebben de afgelopen 30ste december wederom een ware titanenstrijd geleverd! Ze hebben gestreden voor wat ze waard waren, maar bovenal ze hebben twee gezellige hilarische niet verwachte wel gekregen leuke avonden gehad. 2de is geworden Speltip 18: niet alles is bluf! 3de is geworden Rontelum de Rompot De organisatie bedankt alle enthousiaste deelnemers voor hun deelname.We hebben heel veel leuke positieve aanmoedigende reacties ontvangen. Hier doen wij het voor! Dit geeft ons de spirit om volgend jaar ook weer met een goede gevarieerde quiz voor de dag te komen. Tot volgend jaar! Tot 30 december 2015...

maar ook dans en theater in sporthal De Geer in Geffen. Ook wordt een gelegenheidsorkest geformeerd met muzikanten afkomstig uit alle kernen van de gemeente Oss. De avond begint om 20.00 uur. Er is een groot podium met daarvoor voldoende gezellige zitjes en achteraan in de zaal statafels.Aan de zijkant zijn marktkraampjes waar Geffense verenigingen en stichtingen, die dat graag willen, zich kunnen presenteren aan het Geffense, maar ook Osse publiek (bijvoorbeeld: Stichtingen Effe noar Geffe, BeHoCa,Arboretum,Vrienden W.I.K., etc.) In het eerste deel laten wij als kern Geffen samen aan “heel Oss” (College B & W, genodigden, Oss publiek) zien wat Geffen allemaal in haar mars heeft. In de pauze kan het publiek een drankje nuttigen, even gezellig buurten, serieus netwerken en/of de marktkraampjes bezoeken.

In het tweede deel treedt het 1e Groot Osse Gelegenheidsorkest o.l.v. Rob van Reijmersdal op. Dit gelegenheidsorkest bestaat uit enthousiaste leden van de 9 andere officiële Osse muziekverenigingen. De muzikale werken gaan van mondiaal naar lokaal. Gedurende de avond wordt er als het ware steeds meer ‘ingezoomd’. Na afloop van het officiële programma (circa 22.30 uur) is er een After Party met een optreden van Time Machine, een héle goede Geffense coverband. Houd zaterdag 25 april alvast vrij; het wordt zeker de moeite waard! Over de kaartverkoop en dergelijke informeren wij u binnenkort! Commissie Geffen meets “Groot Oss”, bestuur W.I.K

GEFFEN MEETS “GROOT OSS”

GEVONDEN:

Muziekvereniging “Willen Is Kunnen” organiseert op zaterdag 25 april 2015, in samenwerking met alle andere culturele Geffense verenigingen, die mee willen doen, een Culturele Avond in brede zin met vooral muziek,

Een huissleutel met label. Inlichtingen bij Bosch van Erp b.v. Kerkstraat 7, 5386 AC Geffen 073-5321295 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


ARNOUT EN ROBIN NAAR BK

Twee leden van muziekvereniging W.I.K. hebben zich beiden gekwalificeerd voor de Brabantse Kampioenschappen voor solisten Blazers en Percussie. Op zondag 19 januari 2015 behaalden Robin Blom 86 punten en Arnout van Erp 92 punten op het Solistenconcours in Bladel. De Brabantse Kampioenschappen zijn op 9 mei 2015 in cultureel centrum Den Durpsherd in Berlicum. We wensen hen alvast veel succes!

op hun stoel zullen kunnen blijven zitten en eigenlijk is dat ook helemaal niet de bedoeling. De Raad van Elf van het Waoterrijk en de jeugdraad zijn uitgenodigd en natuurlijk is ook hofkapel de Waoterbloazers present. Meezingen, meedeinen en vooral mee in de polonaise. Een feest wat niemand mag missen. Kom ook naar de Meent in Nuland op zaterdagavond 7 februari a.s. Het feest begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Nadere informatie: Harmonie Union Nuland, Co van Leeuwen, tel. 06-20449544

BEDANKT FRACTIE DORPSBELANGEN Fractie Dorpsbelangen is opgeheven vanwege dat een deel van Maasdonk nu bij de gemeente Den Bosch zal behoren en een deel naar Oss toe gaat. Vanwege dat Dorpsbelangen nog wat geld over had van de fractie, hebben wij Flierefluiters een gulle gift gekregen van 235 euro. Wij zijn Dorpsbelangen dankbaar dat zij ons een warm hart toe dragen.Wij zullen dit goed gaan besteden. Dorpsbelangen Hartelijk Dank voor deze gulle gave. De Flierefluiters

Graag willen wij iedereen die ons op de een of andere manier gefeliciteerd heeft met ons 50 jarig huwelijksjubileum Heel hartelijk danken. Het was een mooi dag. Jos en Kitty van der Leest

EINDE MAASDONK OPWERMFIST IN DE AANLOOP NAAR CARNAVAL

Harmonie Union Nuland pakt uit met bijzonder optreden Voor het eerst in haar bestaan organiseert Harmonie Union een grandioos Opwermfist in de aanloop naar Carnaval, gewoon een gezellig feest om met elkaar vast een beetje in de carnavalsstemming te komen.Uiteraard geheel in carnavalskledij gaat Union haar toehoorders in een mooi versierde Meent een bijzonder muzikaal programma voorschotelen boordevol met aloude carnavalskrakers en toppers van nu. Een programma voor jong en oud waarbij de laatste groep zeker mee zal doen met de voor haar ongetwijfeld nog bekende Aambeeldpolka. Maar er staan, ook vanuit de slagwerksectie, meer verrassende nummers op het repertoire. Heel bijzonder is, dat maar liefst zestien oud-leden hebben aangegeven speciaal voor deze gelegenheid nog een keertje met het orkest mee te willen spelen. Dat wordt dus een Opwermfist met een mega-orkest! Het wordt een avond waarbij de bezoekers maar moeilijk

30 December waren er 9 goede doelen uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen. D Flierefluiters werden ook uitgenodigd. De inventaris van het gemeentehuis was verkocht en de opbrengst van de inventaris werd verdeeld onder de goede doelen. Dus wij, de Flierefluiters, kregen ook een cheque aangeboden van 500 euro. Wij waren erg verrast en willen Gemeente Maasdonk bedanken voor de gulle gave. Bedankt namens alle Flierefluiters

17


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Oss en regio dragen cliënten Pantein-Vivent over aan eigen zorgaanbieders De colleges van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode, Oss en Veghel stemmen niet in met het overdragen van cliënten van Pantein-Vivent aan ZuidZorg. Dit besluit heeft tot gevolg dat hun contract voor huishoudelijke hulp met Pantein-Vivent op 1 februari 2015 eindigt. Tot die datum loopt de huishoudelijke zorg van Pantein-Vivent nog door. Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode, Oss en Veghel werken sinds 2014 samen in een pilot voor hulp bij het huishouden. Zij hebben voor de huishoudelijke verzorging contracten met nog acht zorgaanbieders. De pilotgemeenten dragen 2.500 cliënten met huishoudelijke hulp van het failliete Pantein-Vivent over aan deze zorgaanbieders. Behoud banen Het overdragen van de cliënten aan de andere acht zorgaanbieders die meedoen aan de pilot (Actief Zorg, BrabantZorg, Breederzorg, Buurtzorg, Interzorg, Laverhof, TSN Thuiszorg en TZorg) is gunstig voor cliënten en medewerkers van Pantein-Vivent. Er is altijd een aanbieder waar de cliënt samen met zijn hulp naar toe kan. Dit geeft de grootste kans dat cliënten hun vertrouwde hulp behouden. Continuïteit, keuzevrijheid en kwaliteit van dienstverlening zijn op deze manier het beste gewaarborgd. Goed opdrachtgeverschap De zorgaanbieders Actief Zorg, BrabantZorg, Breederzorg, Buurtzorg, Interzorg, Laverhof,TSN Thuiszorg en TZorg hebben in december 2013 een contract gesloten met de pilotgemeenten. Overname van cliënten is regelmatig besproken met deze zorgaanbieders. Nu PanteinVivent failliet is, hebben de pilotgemeenten de overige zorgaanbieders gevraagd naar hun mogelijkheden. Deze werkwijze past bij de contracten die zijn afgesloten. De komende weken gaan de zorgaanbieders de overname organiseren. Alle 2.500 cliënten krijgen daarover op donderdag 22 januari 2015 een brief van hun gemeente.

PERSBERICHT VOGELWERKGROEP OSS START CURSUS Oss - Op dinsdag 10 maart a.s. start Vogelwerkgroep IVN Oss e.o. een op de praktijk gerichte vogelcursus welke bedoeld is voor iedereen die wat meer te weten wil komen over de vogels in onze directe omgeving. De cursus omvat acht theorielessen en vier excursies en wordt gehouden in het Natuur en Milieu Educatiecentrum de Elzenhoek (kinderboerderij) te Oss. De

kosten hiervoor bedragen € 50,- (inclusief cursusboek). Gedurende de lesavonden (wisselend op dinsdag en woensdag) wordt van 20.00 tot 22.00 uur op een voor iedereen begrijpelijke manier een aantal onderwerpen uit de vogelwereld behandeld zoals de vogelbouw, voeding, geluiden, herkenning, (broed)gedrag, nesten, roofvogels, uilen en vogeltrek. De lessen bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarvan dia’s en het laten horen van vogelgeluiden deel zullen uitmaken.Tijdens en na afloop van de cursus worden op zondagochtenden vier excursies in de omgeving van Oss gehouden. Met deze cursus leg je een goede basis in de vogelkennis waardoor je nog meer zult kunnen genieten van onze vogels in de natuur. Een fraai full colour cursusboek, waarin het een en ander op een verhelderende manier is verwoord, vormt een onderdeel van de cursus. De theorielessen zijn op: 10, 18, 25, en 31 mrt en 7, 14, 21 en 29 apr. De excursies zijn op: 15 mrt, 29 mrt, 12 apr en 3 mei. Bij grote belangstelling hebben belangstellenden uit Oss en omgeving voorrang. Voor meer informatie of aanmelding kan men tot uiterlijk 27 februari a.s. telefonisch contact opnemen met Liekle Nijholt, telefoon: 0412-639908 of per e-mail: info@ vwgoss.nl.

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MAART 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 23 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JUNI 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS 31 aug t/m 5 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Geffense Kwis 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 20

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.