Torenklanken 2017 - nr 02

Page 1

55e jaargang | nummer 2 | februari 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BRABANTZORG DE HEEGT Tolerantie

inwoner van Geffen, BrabantZorg heeft als doelstelling dat alle locaties in 2020 het keurmerk ‘de Roze loper’ hebben behaald. Dat houdt in dat iedereen zich emotioneel veilig en geaccepteerd voelt, ongeacht seksuele voorkeur, religie, cultuur of afkomst. Het management en de cliëntenraad van locatie De Heegt in Geffen ondersteunen dit traject van harte. Het jaar 2017 zal daar dan ook in het teken staan van tolerantie. Binnenkort gaat gestart worden met een aantal bijeenkomsten die verwijzen naar dit onderwerp. Er zal aandacht zijn voor gevoelens, intimiteit en relaties en normen en waarden rond seksuele diversiteit. Een bewustwording met respect voor bijvoorbeeld een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen. U zult daarbij regelmatig de kleur roze voorbij zien komen als teken van aandacht. Het zal zichtbaar worden dat er zorg geboden wordt waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich veilig en geaccepteerd voelt. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij het management of de activiteitenbegeleiders van locatie De Heegt. Conny Schuurmans Coordinator vrijwilligers & activiteiten

NIEUWS UIT HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Beste patiënten, wij willen u graag op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen in de praktijk. Ten eerste zijn wij blij dat dr. Bouwman heeft besloten om

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

bij ons in de praktijk te blijven werken. U heeft haar misschien al ontmoet, omdat zij vanaf de zomer heeft waargenomen voor dr. Litjens. Zij zal werkzaam zijn op dinsdagmorgen, woensdag en vrijdag. Hiermee is er weer een vast artsenteam dat voor u klaar staat! Daarnaast zal de praktijk, naast onze 4 assistentes, versterkt worden met 2 praktijkondersteunsters (POH). Op 1 februari begint Ingrid Beck als POH-Somatiek; zij heeft jarenlang ervaring op het gebied van Diabetes Mellitus, COPD en als speciaal aandachtsgebied ouderenzorg. Zij zal 4 dagen in de praktijk komen werken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Jacqueline Pullens wordt onze nieuwe POH-GGZ. Ook zij brengt een schat aan ervaring mee. U kunt haar al ontmoet hebben, omdat zij de afgelopen maanden het zwangerschapsverlof van Anita heeft waargenomen. Zij zal gaan werken op dinsdag en woensdag. We zijn blij dat wij hiermee weer een fijn team om ons heen hebben! Al deze mensen moeten natuurlijk ook een plaats krijgen. We gaan daarom uitbreiden. De 2 ruimtes voor in de praktijk, die eerst gehuurd werden door Maatschappelijk Werk, horen met ingang van 1 januari ook bij onze praktijk. Tenslotte zijn wij druk bezig met het uitwerken van de resultaten van de enquête. Fijn dat zoveel mensen hebben willen meedenken. We houden u op de hoogte! Dr. Berkelaar en Dr. van der Heijden

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 03 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 05 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 10 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 12 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 17 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 19 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 24 febr. 19.30 u. Carnavalsmis in de kerk m.m.v. Pompzwengels geen avondmis in de kapel zo. 26 febr. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Houd onze geloofsgemeenschap in ere! Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. Eindstand Kerkbijdrage 2016: € 22.350,00. Dank voor uw bijdrage. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleg-

gen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: januari 2017: Boris van de Kamp PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 15 febr. 2017: 5e bijeenkomst van 14.00 - 15.30 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per tel. 073-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

HET NIEUWE, VERNIEUWDE, “ONZE VADER” Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. De nieuwe vertaling is een goede aanleiding voor hernieuwde aandacht voor de inhoud van het Onze Vader, dit belangrijkste gebed van de Kerk dat zij ontving van haar Heer Jezus zelf. Leo Fijen, hoofd levensbeschouwing bij KRO-NCRV is directeur van uitgeverij Adveniat. Deze heeft een brochure uitgebracht over het ‘Onze Vader’, hierin komen bekende personen aan het woord, die elke een persoonlijk visie geven op het hernieuwde gebed. Het Onze Vader bestaat uit twee regels. De eerste wordt nu weergegeven, volgende keer regel twee. Onze Vader: die in de hemel zijt Door Manon Vanderkaa: is directeur Ouderbond Unie KBO. Onze Vader: God heeft voor mij te maken met Vader en Moeder, ik denk aan hem als goede God, of barmhartige God. Toch kan ik Onze Vader zeggen, omdat ik het mooi vind dat we over de hele wereld hetzelfde bidden. Daardoor voel ik me deel uitmaken van de wereldkerk.’ die in de hemel zijt. ‘Sterven is een mysterie, net als geboren worden. Na onze dood gaan we over naar iets anders. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken, daarom gebruiken we dit soort termen. Het beeld van God in de hemel heeft voor mij te maken met je ten volle geborgen weten bij God.” uw naam worde geheiligd, uw rijk kome Door Mgr. dr. Gerard de Korte: Bisschop van Den Bosch God overstijgt als Schepper de schepping. Hij is altijd groter dan wij denken en door zij Naam te heiligen erken je God in zijn God-zijn. Maar er zit ook een ethische kant aan deze gebedsregel en die heeft te maken met zijn wil doen. God is de Rechtvaardige, die afkeer heeft van het kwaad. Deze God roept ons op om rechtvaardig te leven. Je heiligt de naam van God door een heilig leven te leiden: liefdevol, verzoenend, rechtvaardig en dienstbaar. Dan komt ook zijn Rijk in beeld: wij kunnen

door onze manier van leven tekens van het Koninkrijk Gods oprichten. Daar waar ik liefdevol ben naar anderen, daar wordt iets van het Koninkrijk Gods gerealiseerd.’ uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel Door Erik Borgman, is lekendominicaan en hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg. Niet mijn wil, niet de wil iemand anders, niet de wil van de overheid, maar Uw wil geschiede. Je geeft daarmee iets uit handen. Bidden is voor mij: je toevertrouwen aan iets dat je zelf aanroept: Luister nou een keer! Laat alles wat Uw wil in de weg zit (en dat kan ook in mijnzelf zitten) nou eens ophouden! Breek door! Wees redding! Je plaatst jezelf in die roep. Je wordt die roep. Alles wat ik echt wil en hoop, wordt samengevat in dit gebed, dat Jezus ons heeft nagelaten. Het brengt alles wat we zeggen en wat we niet gezegd krijgen bij elkaar. Het Koninkrijk Gods is al aan het aanbreken en wij voegen ons erin. Uw wil geschiede. Dat is de invoeging. Door dat te zeggen stap je erin.’ Wim van Herwijnen, emeritus diaken

JUBILEA

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie

voor elk feest of evenement

Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Zowel mét als zonder st of* evenement!

Evt. aan huis, zonder extra kosten

personeel te huren

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Roapduo ‘Spik en Span’

Ze hebben een vlotte babbel… ze lachen samen veel… ze kennen elkaar door en door… ze vullen elkaar goed aan… en ze zijn al 20 jaar vriendinnen… Allemaal goede redenen om zich als duo te presenteren op Recht vur zunne Roap. Karin van den Brand (35 j.) en Sharon van Grinsven (34 j.), alias ‘Spik en Span’ gaan voor de tweede keer het podium op, bij de Geffense Pronkzitting met als thema dit jaar: Stripheldenfestival. Komen ze als striphelden op de planken? Of wagen ze zich aan een stripact…!? Ze willen er nog niet veel over kwijt. Geen Tom & Jerry, Suske & Wiske of Super- of Spiderman. Een tipje van de sluier: “We zijn de nichtjes uit de stripheldenbuurt.We gaan Geffen door en komen veel boeren, burgers en buitenlui tegen!” Vijf jaar geleden is het begonnen. Karin en Sharon: “We verzorgden een levensloop, waarop anderen zeiden, jullie moeten samen eens een keer met RvzR meedoen. Voor Sharon was dat nieuw, Karin deed al mee met de KPJ-optredens indertijd. En vorig jaar was het zover, ze maakten ‘in de ton’ hun debuut op de Roap. Dit jaar bewegen ze zich vrijelijk over het toneel. De tekst wordt gezamenlijk bedacht, ze houden het hele jaar de (vooral) Geffense wetenswaardigheden bij. Facebook, kranten en weekbladen, maar zeker ook ‘van horen zeggen’! Er is geen specifieke ‘aangever’ en ‘inkopper’, ze zijn een gelijkwaardig duo, dat graag in een andere huid kruipt. Na de ervaring van vorig jaar weten ze dat het publiek iedere avond verschillend reageert. Er zijn zachte glimlachers, uitbundige gillers en stille genieters. Uiteraard is de tekst met humor en spitsvondigheden belangrijk.“Het is best moeilijk om de juiste vorm / sfeer te vinden om het publiek te entertainen. Interactie met de bezoekers, is (nog) niet echt ons ding, heel knap van hen die dat wel goed kunnen”, vinden Karin en Sharon. Op de seniorenroap is het ‘een dankbaar optreden’. De Roapartiesten worden ondersteund door elkaar en

een deskundig adviseur. “Wij moeten er vooral op letten dat we niet te snel praten, maar we willen ook niet langdradig overkomen. De Weetwotsjers van weleer waren wel onze favorieten indertijd.” De boventoon van het optreden van ‘Spik en Span’ is vooral dat ze er zelf schik in moeten hebben. Bij een wat ‘mindere’ avond is het doorbijten en op naar de volgende. De Roapavonden zijn op 10, 11, 17 en 18 februari in ‘Zin in Geffen’. De organisatie gaat er weer een spetterende entourage van maken, zoals we dat de laatste jaren gewend zijn.We mogen trots zijn op veel talent van eigen bodem! Komt het zien. Voor meer informatie kijk op onze website: www.rechtvurzunneroap.nl

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het overweldigende medeleven dat wij hebben ervaren na het overlijden van onze dochter en vriendin Anouk Schuurmans. De vele kaarten en bloemen samen met de enorme belangstelling bij de herdenking en crematie geven ons veel kracht om dit zware verlies te dragen. Marjon en Wil Schuurmans Stijn van den Hurk

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


met de Koppellinck? De Dorpsraad is hard nodig om dit soort knopen te ontwarren.

ROND DE DORPSPOMP

Stamtafel 460 vindt plaats in winterse sferen; al dagenlang ’s nachts temperaturen onder nul. Gelukkig hebben we hier geen last van acties van schaatsmaniakken om als eerste een baantje op natuurijs te kunnen trekken of zoiets. Voor de nuchtere Geffenaar is een wandeling in de winterzon al een hele uitdaging. Dorpsraad Een van onze aangezeten is ‘undercover’ bij de Dorpsraad geweest en dat levert altijd boeiende gesprekken op. Moet er een zorgmeldpunt komen? Hoe knappen we het Ivo van Dintherpad op? Hoe maken we de nieuwjaarsbijeenkomst interessanter voor de Geffenaar, zodat er meer mensen komen? Hoe voorkomen we dat de ondernemers hun eigen feestje vieren als de Dorpsraad de nieuwjaarsbijeenkomst houdt? Hebben we elkaar niet hard nodig en moeten we dat niet beter afstemmen? Stappen we wel of niet in de glasvezel? Hoe gaat het

Koppellinck Het wordt wat stil als het onderwerp ‘Koppellinck ‘ aan de orde komt. De zaken zijn door de gemeente niet goed geregeld. De opvolgers van de beheerstichting zwemmen in onzekerheid. De rol van het schoolbestuur is onduidelijk, de gemeente weinig doortastend. De schwung dreigt eruit te raken bij de vrijwilligers. Er zijn geen knopendoorhakkers bij de gemeente. We moeten voorkomen dat ons mooie verenigingsgebouw een droevige voortijdig einde tegemoet gaat. Geffense kwis Het was weer een mooie happening bij de kwis: veel deelnemers, mooie uitdagingen en een nieuwe winnaar. Dat laatste is altijd goed omdat dat het open karakter van de wedstrijd aantoont. Iedereen maakt kans om te winnen als je er maar hard voor werkt. Het lijkt dat juist het organiseren van het team nog belangrijker is dan de kennis die de leden hebben. Slimheid boven wijsheid. Dat zal ook blijken in de Brabantse champions leaguefinale op 12 februari, waarin de winnaars elkaar gaan bestrijden. P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


De hulptroepen staan al weer in grote getalen klaar en heel Geffen is bereid tot hulp. Straat toetoere Het was weer een fantastisch festijn met zestien kapellen die van kroeg naar kroeg trokken. Er was veel belangstelling en de muzikanten hadden er veel plezier in. Er staan zelfs bands op de wachtlijst om mee te mogen doen.We horen mooie verhalen van mensen die er voorheen niks van moesten weten, die nu een rol hadden als begeleider van de bandjes en hartstikke enthousiast terug kwamen. Gezellige drukte in de cafés.Volgend jaar weer! Groei Ons inwoneraantal groeit weer, we staan hoog in de statistieken van de regio. De bouw van woningen levert nieuwe inwoners op; de scholen krimpen niet meer, de aanloop in de winkels neemt toe, verenigingen floreren, het weer wordt steeds beter; de mensen steeds ouder. Kortom het gaat goed met Geffen en we stoppen met zeuren. 2017 wordt een mooi jaar, zeker als we daar samen aan gaan werken. En verder… Zong Theo Prinssen de pannen van het dak van de kerk met het Ave Maria tijdens zijn 88ste verjaardag; is er veel positieve reuring over de jongerentent bij de carnaval; is de bundel dorpspompen weer overhandigd aan de voorzitter van de dorpsraad; begroeten we Jan van Kreij als tweede Geffense gemeenteraadslid als opvolger van Lilian Marijnissen; staat het hek van “laatste” bij de kwis bij de frends in de tuin; werd van Wanrooij de terechte ondernemer van het jaar met hun ondernemende en innovatieve bedrijfsstrategie en hebben we Frank van Lent leren kennen als veelbelovende nieuwe ondernemer. Een ”rentmeester” geeft ons altijd een goed gevoel: we willen alles beter achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Over twee weken praten we weer gewoon verder. Kom gewoon eens langs bij café Govers, want elke gast brengt meer wijsheid (en wij betalen de rekening…).

WIJ ZIJN ‘GEFFEN ZORGT’! De toekomst van de zorg Er verandert veel rondom zorg en wonen in Nederland. Sinds 2015 zijn verschillende zorgtaken naar gemeenten gegaan. De zorg gaat in de toekomst steeds meer lokaal en dichtbij georganiseerd worden. En er wordt een groter beroep op ‘zelfredzaamheid’ gedaan. Ook in Geffen. Van voorzieningenkaart naar visie op zorg Tijdens het proces ‘Voorzieningenkaart Geffen’ ontstond

de behoefte om verder door te praten over de toekomst van de zorg in Geffen. De kerngroep ‘Geffen Zorgt’ was geboren. We zijn een groep betrokken inwoners en hebben verbinding gemaakt met diverse professionele partijen, zoals de eerstelijnszorgpartijen (huisarts), BrabantZorg en ONS Welzijn.Wij maakten in 2016 een visie op de zorg in Geffen: De inwoners van Geffen zijn zich bewust van de veranderende zorg, het beroep op de zelfredzaamheid, de verantwoordelijkheid voor henzelf en de naaste kwetsbare medemens. De inwoners van Geffen bundelen hun krachten, voeren regie, versterken elkaar en vanuit wederkerigheid zoekt men samen naar mogelijkheden, zodat de (oudere) medemens met een zorgbehoefte deel uit blijft maken van de Geffense samenleving. We willen ons inzetten voor prettig wonen in Geffen (voor jong en oud). Voor goede basisvoorzieningen in ons dorp. We vinden het belangrijk dat eerstelijnszorg (huisarts, apotheek, fysiotherapie) beschikbaar blijft. Dat er een goed winkelaanbod blijft. Maar ook dat er een divers en passend aanbod (verenigings)activiteiten is zodat iedereen in ons dorp kan meedoen. Onze droom is dat Geffenaren ‘oog voor elkaar’ hebben en houden. Dat we ons bewust zijn van elkaars problemen en uitdagingen. Dat we elkaar een handje helpen als dat nodig is. Dat we weten welke veranderingen er zijn in de zorg en wat dat van ons vraagt. Helpt u ons mee? De Dorpsraad heeft Geffen Zorgt omarmt, en zal de groep in 2017 actief (onder)steunen. Om de zorg in Geffen op de kaart te zetten, hebben we meer mensen nodig die hun steentje willen bijdragen. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken! In 2016 hebben we een visie gemaakt, in 2017 gaan we de woorden omzetten in daden.We gaan in vijf projecten werken aan de volgende doelen: • Organiseren van verschillende evenementen over (de toekomst van de) zorg in Geffen. • Maken van een website over zorg in Geffen, verschillende (verenigings)activiteiten en een marktplaats (vraag en aanbod) • Opzetten van een ontmoetingsruimte met laagdrempelige inloopfunctie voor alle Geffenaren. • Starten van een werkgroep ‘Wonen’, om de woningbouwmogelijkheden in Geffen te verkennen. • Het opzetten van een organisatievorm waarin we verschillende doelen van Geffen Zorgt onder kunnen brengen. Wilt u helpen? Of wilt u meer informatie over een van de bovenstaande projecten? Mail dan naar geffenzorgt@ gmail.com. 9


WIJ GAAN VERHUIZEN.. Na ruim 11 jaar gaan we onze locatie aan de Tolweg in Geffen verlaten. Op 1 maart 2017 verhuizen wij naar het bedrijfspand van De Florijn (Dorpstraat 18b, Geffen).

PASFOTO’S MAKEN?

DAT KAN, TOT EN MET VRIJDAG 24 FEBRUARI! Op onze nieuwe locatie is het NIET meer mogelijk om pasfoto’s te maken. Heeft u nog nieuwe pasfoto’s nodig? Dan kunt u nog tot en met vrijdag 24 februari bij ons terecht. Een afspraak maken is niet nodig. Loop gewoon even binnen tijdens onze openingstijden: Maandag: 08.30 - 17.00 uur Dinsdag: 08.30 - 19.00 uur Woensdag: 08.30 - 17.00 uur Donderdag: 08.30 - 17.00 uur Vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Tolweg 2,Geffen Telefoon: 073 - 532 5789

www.creativos.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Activiteitenkalender Di. 7 februari .a.s. Bestuursvergadering. Heb je nog op- of aanmerkingen te melden, graag vooraf melden aan een van onze bestuursleden. Do. 9 februari a.s. Kienen vanaf 19.00 uur in het Oude Klooster. Zo. 12 februari a.s. Seniorenmiddag in “Zin in Geffen”. Dankzij Jan van Ravenstein hebben wij hierover een prachtig artikel gehad in de Rosbode-Streekwijzer van 11 januari j.l. Daarom in het kort. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Garderobe, entree, koffie/thee met iets lekkers is gratis, enkele warme hapjes zijn gratis. Diverse optredens via een verkorte Recht vur zunne Roap. Aanvang programma 13.45 uur.Afsluiting van de middag door de Boerenkapel en Ut gu Vals.Trekking grote loterij +/- 16.15 uur. Fritesbuffet vanaf 17.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 5,-.Veel plezier allemaal.

8,00 per persoon. Iedereen dient zelf een snijplankje en een mesje mee te nemen. Als alle hapjes klaar zijn, gaan we ze lekker opeten. We beginnen om 14.00 uur in ’t Oude Klooster. Opgeven en betalen vòòr 14 februari bij Henriëtte van Erp tel 5322058 of per email famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel 5323123 of per email famhondong@kpnplanet.nl Op dinsdag 7 maart gaan we naar van Tilburg Mode in Nistelrode voor een rondleiding door het bedrijf. Alleen leden die goed ter been zijn, kunnen hier aan deelnemen.We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Dorpsplein met auto’s. Bij van Tilburg worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers. Dit is gratis. Om 12.30 uur kun je daar de lunch gebruiken (niet verplicht, maar wel lekker), de kosten daarvan zijn €8,50. Bij opgave graag vermelden of je zelf met de auto rijdt of met een ander mee wil rijden. Opgeven en betalen vòòr 21 februari bij Henriëtte van Erp tel 5322058 of per email famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel 5323123 of per email famhondong@kpnplanet.nl

Wo. 15 februari a.s. om 13.30 Filmmiddag in het Oude Klooster.

Tot slot. Beleidsplan KBO Brabant 2016-2010 is uit. Vallen wij als Geffense afdeling onder Leefstijl 1 of Leefstijl 2. Daarover de volgende keer meer.

Op vrijdag 17 februari is er een workshop Hapjes Maken onder leiding van Gerda Rovers. De kosten zijn €

Namens het bestuur, Antoon Romme, vz.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 11


EETHUYS ’T AKKERTJE 2.0 Alweer bijna een jaar geleden is Richanne Steenbergen gestart met haar restaurant / cafetaria “Eethuys ’t Akkertje 2.0” aan de Dorpstraat in Geffen. Een gezellig restaurant met een leuk terras ervoor wat zeker een aanwinst is voor de levendigheid en de uitstraling van het centrum van ons dorp. Torenklanken gaat in gesprek met Richanne en we praten over haar loopbaan in de horeca. Richanne (40 jaar) is een dochter van Elly en Jo Steenbergen uit de Thijmstraat. Ze is enthousiast en gedreven en weet goed wat ze wil bereiken. Een flink contrast met het jonge meisje van 25 jaar geleden. “Vroeger was ik heel verlegen en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde”, zegt Richanne van zichzelf. Na de MAVO in Heesch ging ze naar het Economisch Lyceum in Eindhoven. “Ik wist amper wat het allemaal inhield”, zegt Richanne.“Het bleek een horeca-opleiding te zijn, een onderdeel van ‘De Rooi Pannen’.” Al vanaf het begin voelde Richanne zich goed thuis op deze opleiding. Na een bijbaan bij De Lucht in Geffen kreeg ze na het afronden van haar studie een baan als manager bij “De Lucht” in Bruchem langs de A2. Daar heeft ze met veel plezier 11 jaar gewerkt. Toen kwam er weer een nieuwe uitdaging op haar pad. Richanne solliciteerde op een baan als assistent-bedrijfsleider bij Grand-Café-Restaurant “De Verdraagzaamheid “ in Zaltbommel. Ze werd aangenomen en ontwikkelde zich daar zo goed dat ze de kans aangreep om al na een half jaar eigenaar te worden van deze zaak. Samenwerken met lokale ondernemers Richanne woont samen met haar partner Ronald Holsheimer en hun zoon Sjors in Geffen. Toen Sjors naar school ging vond Richanne dat ze hem te weinig zag door haar werk in Zaltbommel. Daarbij kwam dat een ondernemer uit Zaltbommel met een mooi bod kwam voor haar goedlopende restaurant aan de Waalkade.“De Verdraagzaamheid” is een schitterend gelegen monumentaal, historisch pand op een toplocatie in het toeristische Zaltbommel. Richanne stond in dubio. Na 10 jaar werken in haar prachtige bedrijf verkocht ze de zaak en richtte zich op haar kind en op Geffen. Toen “Oud Geffen” te koop stond heeft Richanne eerst stage gelopen in dit bedrijf. Ze wilde weten waar ze aan begon omdat dit toch weer heel anders is dan het restaurant in Zaltbommel. De knoop werd doorgehakt en Richanne werd de nieuwe eigenaar van ‘’t Akkertje”. Ze voerde meteen twee grote wijzigingen door. Het restaurant kwam in het voorste deel van het pand, het cafetaria aan de achterkant met ingang aan de zijkant van het pand. En er kwam een mooi terras vóór het restaurant, geen parkeerplaats meer voor auto’s. 12

Voor de trouwe gasten uit Geffen was dat wel even wennen! Richanne is op 21 maart 2016 begonnen in haar nieuwe bedrijf. Ze heeft een duidelijke visie en weet wat ze wil met haar restaurant.Allereerst is de samenwerking met lokale ondernemers voor haar belangrijk. Het vlees komt van slagerij Jeroen Keijzer en poelierderij Jo van Druenen, het brood komt van bakker Brands. Creativos zorgt voor de pr en de reclame. Richanne houdt ook van openheid en eerlijkheid. “Iedereen mag zien wat er hier in het restaurant gebeurt. We hebben een open keuken, je mag zelfs gewoon in de spoelkeuken kijken. De kaart wordt per seizoen vernieuwd, seizoensproducten vind je altijd in de menu’s terug. Alles wordt met verse producten bereid. We gebruiken beslist geen pakjes, poedertjes en zakjes,” zegt Richanne. Gezellig terras en interieur Er is veel werk gemaakt van het terras en het interieur. Vader Jo Steenbergen heeft eigenhandig de gezellige loungebanken op het terras in elkaar getimmerd. Binnen heeft Richanne lampen en meubilair uit India. De inrichting is niet te strak en te modern. Het oogt gemoedelijk en knus met warme kleuren en toegankelijk voor iedereen. In het restaurant neemt Richanne als gastvrouw samen met kokkin Samantha Wingens de honneurs waar. Het cafetaria-gedeelte wordt voornamelijk gerund door het personeel dat Richanne heeft overgenomen van de vorige eigenaren, Eric en Jacqueline. Richanne houdt ervan om het haar gasten naar de zin te maken. “Het contact met de gasten is zeer belangrijk voor mij. Ik wil


rekening houden met hun wensen. Ik sta open voor open aanmerkingen. Het belangrijkste is dat ik de mensen een leuke avond kan bezorgen,” zegt Richanne. Richanne draait veel muziek uit de zeventiger jaren. Dat geeft ook weer een bepaalde sfeer. Ze heeft zelfs een paar trouwe Belgische gasten die daar dol op zijn. Achter in het bedrijf is nog een sfeervol zaaltje, uitermate geschikt voor onder andere feestjes voor groepen van 40 á 50 personen, koffietafels, vergaderingen, bedrijfsontbijten / -lunches / -diners. Richanne geeft aan dat ze het wel jammer vindt dat veel mensen “Eethuys ’t Akkertje 2.0” nog blijven zien als een cafetaria. Ze hoopt dat dit op den duur gaat veranderen en dat de mensen meer en meer ontdekken dat je heerlijk kunt lunchen en dineren in het restaurant. Richanne is blij met de fietsstraat F59. Er komen veel passanten en het gezellige terras is vooral in de zomer een trekpleister. Een nieuwe naam Binnenkort wordt het éénjarig bestaan gevierd. Die gelegenheid grijpt Richanne aan om de Geffenaren mee te laten denken over een nieuwe naam voor het restaurant. Daar horen we spoedig meer over. Richanne is in ieder geval tevreden over dit eerste jaar in haar eigen restaurant hier in Geffen. Ze is een bevlogen en enthousiaste onderneemster die wil werken aan het gezellige en gemoedelijke imago van Geffen. Geweldig toch!

DORPSRAAD GEFFEN Winnaars HBIVG zijn bekend! Eind vorig jaar heeft Dorpsraad Geffen de Geffense jeugd aan het denken gezet door middel van “Het beste idee voor Geffen”... Alle kinderen t/m 16 jaar kregen de mogelijkheid een idee of ontwerp in te sturen van zijn of haar idee dat Geffen nog mooier en leefbaarder zal maken. De winnaars zijn bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en wij feliciteren daarom: -Lynn en Daan Eikenaar; zij hebben het idee geopperd om een leuk kabouterpad te maken bij het arboretum. -Alle kinderen van c.v. De Kruipers; zij hebben samen bedacht om een filmmiddag in sporthal De Geer te houden voor alle kinderen in Geffen. Gedurende de middag moeten er films worden gedraaid voor zowel de jongste jeugd als de wat oudere jongeren. Deze bijzonder creatieve ideeën zullen -op initiatief van de dorpsraad- worden gerealiseerd. Beide ideeën zijn zeker een aanwinst voor Geffen, dus bedankt winnaars! De dorpsraadleden Christel en Michel zijn bij de win-

naars thuis op bezoek geweest om hen persoonlijk de prijs te overhandigen. Zij hebben hier zelfs een kort filmpje van gemaakt en dat is nu terug te vinden op de facebookpagina van Dorpsraad Geffen. Neem snel een kijkje op www.facebook.com/dorpsraadgeffen en vergeet dan ook niet om Dorpsraad Geffen te ‘liken’.

Video: terugblik 2016 door de ogen van de dorpsraad Gezellig borrelen, kennismaken met onze nieuwe wethouder en de bekendmaking van de winnaars van HBIVG. We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst in De Koppellinck. De bijeenkomst is er vooral om elkaar te ontmoeten. De dorpsraad wil alle Geffenaren de kans geven bijeen te komen om in een gezellige sfeer te toosten op het nieuwe jaar. Speciaal dit jaar was het afscheid van aandachtswethouder René Peters (die zijn politieke carrière voortzet in Den Haag) en tegelijkertijd de kennismaking met de nieuwe wethouder Annemieke van de Ven. De dorpsraad heeft Van de Ven begin dit jaar al rondgeleid door Geffen. Onder meer om actualiteiten als De Koppellinck, onderkomen scouting/gilde en het dorpsplein, bij haar onder de aandacht te brengen. Van de Ven gaf aan een ‘’actief en betrokken’’ Geffen te zien. Foto’s van de nieuwjaarsborrel vind je terug op de website van de dorpsraad, www.dorpsraadgeffen.nl. Daarnaast is er net als vorig jaar ook een video gemaakt waarin kort wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wel door de ogen van de dorpsraad. Benieuwd? De video is nu te zien op de facebookpagina www.facebook.com/ dorpsraadgeffen. En vergeet dan ook niet om Dorpsraad Geffen te ‘liken’!

13


Rabobank Oss Bernheze

steunt jouw club!

Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij ook jouw club met de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brengen we jouw club verder en helpen we om doelen te bereiken.

www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad Geffen spant zich al jaren in voor de leefbaarheid in Geffen. Leefbaarheid is daarbij een breed begrip. Dat gaat over de voorzieningen in ons dorp, over veiligheid, over de infrastructuur maar ook over (verenigings-)activiteiten, over de zorg en over de manier waarop mensen in het dorp met elkaar samenleven en hoe ze hun woonomgeving beleven. Daarnaast staat de Dorpsraad ook voor het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur van onze gemeente Oss. We hebben oog voor het behoud van goede activiteiten en voorzieningen maar proberen ook samen met initiatiefnemers te komen tot verbeteringen waar dit nodig of gewenst is. Soms betekent dit zaken aanpassen soms zijn dat ook geheel nieuwe ideeën. Twee belangrijke initiatieven vanuit de gemeente Oss hebben in 2016 in het bijzonder de aandacht gekregen van de Dorpsraad Geffen. Dat waren de Voorzieningenkaart en Geffen Begroot. Samen met veel inwoners hebben we hier aan gewerkt. In 2017 zullen we het vervolg van de Voorzieningenkaart en Geffen Begroot nauwgezet volgen. Daarnaast is het interessant om te zien dat vanuit deze initiatieven ook concrete zaken ter hand worden genomen door respectievelijk de kerngroep “Geffen Zorgt” en de werkgroep “Ruimte in Geffen” . Over “Geffen Zorgt” leest u elders meer in deze Torenklanken. De wekgroep Ruimte bestaat uit betrokken inwoners die de dorpsraad adviseert over allerlei zaken op het gebied van de openbare ruime. De werkgroep Ruimte heeft op 5 januari gesproken over meerdere thema’s die op dit moment concreet spelen. Zo is gesproken over het kappen en het planten van bomen, over het opstellen van een groenplan voor Geffen, over de parkeerproblematiek rond de Koppellinck maar ook over de belemmeringen die voetgangers kennen in de Kloosterstraat, Kerkstraat en Dorpstraat. De werkgroep ruimte is door de Dorpsraad Geffen gevraagd vraagstukken nader te onderzoeken en dan een advies uit te brengen aan de dorpsraad over mogelijke verbeteringen. De Dorpsraad Geffen vergadert elke derde maandag van de maand in de Koppellinck. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar. Iedereen kan vragen of ideeën inbrengen. Dat kan vooraf schriftelijk of via de mail (info@dorpsraadgeffen.nl) maar kan ook tijdens de vergadering mondeling worden ingebracht. Zowel groepen als individuen kunnen gebruik maken van dit spreekrecht. Wij, de leden van de dorpsraad, beseffen ons dat het soms lastig is om een individueel aandachtspunt zelf tijdens de vergadering aan de orde te stellen. Daarom willen we iedereen er graag op wijzen dat u ook ieder

individueel lid van de Dorpsraad persoonlijk kunt benaderen. Daarom onderstaand onze persoonlijke gegevens. Als Dorpsraad hebben we ook van de gemeente Oss financiële middelen ter beschikking gekregen om initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid te ondersteunen middels het toekennen van subsidies.Vele subsidies hebben we de afgelopen twee jaren al mogen toekennen. Toch zien we dat deze mogelijkheid nog niet bij iedereen in Geffen bekend is. Heb je als individu of als groep, wijk, vereniging, vrijwilligers of belangenbehartiger een idee om iets op te pakken voor Geffen, schroom dan niet om een subsidie aan te vragen bij de dorpsraad.Wij staan er open voor... Veel informatie over ons treft u aan op onze webpagina www.dorpsraadgeffen.nl . Zoals de verslagen van onze vergaderingen, activiteiten zoals thema-avonden, maar ook over onze adviezen aan de gemeente Oss. Kortom informatie die ook u aangaat. Op basis van geluiden uit Geffen hebben we in onze vergadering van januari afgesproken dat we ook meer informatie zullen gaan verspreiden via Torenklanken. Dat gaan we dus doen. Voor 2017 hopen we dat… • alle Geffenaren, jong en oud, zich echt thuis voelen in Geffen • dat alle geweldige activiteiten met zoveel geweldige vrijwilligers door blijven gaan • meer Geffenaren de weg naar de Dorpsraad weten te vinden • ook de vergaderingen van de Dorpsraad meer bezocht worden • we veel subsidieaanvragen krijgen voor het behoud van activiteiten of voor nieuwe ideeën • samen meer oog hebben voor elkaar • samen met anderen de handen uit de mouwen steken om wijken, buurten, straten, hofjes etc. mooier te maken met bovendien verbetering van de sociale contacten in de buurt • dat beoogde verbeteringen van de voorzieningen worden gerealiseerd of duidelijk wordt wanneer wat wordt gerealiseerd. Weet ons te vinden!!! Leden Dorpsraad Geffen Hans Hoeben, voorzitter; tel. 06-22562563 Piet van de Wetering, vice-voorzitter/ondernemers activiteiten; tel. 06-53785726 Peter van Erp, secretaris/wijkzaken; tel. 06-10351036 Christel Willemse, 2de secretaris/wijkzaken; tel. 06-54994377 Michel van Nistelrooij, penningmeester/verenigingen; tel. 06-13741581 Hugo van der Zande, verenigingen; tel. 06-38384485 Tonny van Erp, senioren; tel. 06-57132097 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


OM TROTS OP TE ZIJN! Ik dacht dat het wel weer even tijd was voor een update vanuit Kenia. Zoveel gebeurd en zoveel om dankbaar voor te zijn. Het afgelopen jaar hebben wij een kippenfarm geopend en zijn wij kippen aan het houden voor vlees en eieren. Een geweldig succes en zo zorgen wij ook een beetje zelf voor ons eigen inkomen. Wij zijn dan ook erg trots op ons eerste project waarbij wij zelfvoorzienend bezig zijn. Wij zijn ook erg trots op onze jongens. Ze groeien als kool en ik begin mij zelfs een beetje klein te voelen.We hebben een geweldig drukke vakantie van 10 weken achter de rug. Zoveel gedaan en mogen zien.We zijn zelfs op safari geweest! Wat een geweldige ervaring was dit. De jongens wisten niet hoe ze het hadden en ook niet dat hun land zo mooi is. Ik was ook erg blij dat ik weer wat tijd met mijn jongens kon doorbrengen zonder de stress van alle dagelijkse zaken. Ook hebben wij 4 nieuwe jongens aan onze familie kunnen toevoegen en is school weer begonnen. Ze hebben er zoveel zin in en ik kan weer even op adem komen. Lange dagen worden weer gemaakt (van 6.00 tot 18.00) en huiswerk wordt weer gemaakt.Terug in de structuur, altijd erg fijn! Sinterklaas is ook dit jaar weer op viste geweest in onze mooie kerk in Geffen.Wederom weer vele mooie versierde schoenendozen in ontvangst mogen nemen. Geweldig en hartverwarmend, onze jongens zijn er ontzettend blij mee! Wij willen iedereen bedanken voor deze prachtige donatie! Tevens danken wij iedereen die nog steeds zijn lege flessenbon doneert in ons kistje bij de Jumbo. Na al die jaren nog steeds een enorm succes. Elke maand kunnen wij er onze zakken rijst en bonen voor kopen. En nu ze zo groot worden eten ze ook meer, dus enorm bedankt, erg fijn! Voor meer informatie kunt u kijken op onze facebook site (behoca) waar u vele updates en foto’s kunt vinden en natuurlijk op onze website: www.behoca.nl. Tot de volgende keer, Lieve groet, Melissa

GVG; een NIEUW JAAR, een NIEUW LOGO Zoals ieder jaar start GVG het nieuwe jaar sportief met al zijn jeugdleden tijdens de instuif. Dit jaar had het bestuur van GVG wel heel erg LEUK nieuws tijdens deze instuif! GVG heeft een nieuw LOGO! Hierop is het bestuur natuurlijk enorm trots en werd de onthulling samen gevierd met alle jeugd- en seniorenleden. Op vrijdag 13 januari werden alle leden om 16.00 uur uitgenodigd in Sporthal de Geer. Ontwerper Michel Maas heeft het nieuwe, frisse en eigentijdse logo ontworpen. Het logo straalt met kleine tot grote sterren want GVG is zeker een club voor jong èn oud. In de sporthal werd het logo op een groot zeildoek onthult door het jongste lid Daan Eikenaar van Hees en oudste lid Ernest Hovell tot Westeflier. Samen met Anja de Haas werd het logo feestelijk gepresenteerd. En daarbij hoort natuurlijk ook confetti!

Het bestuur vond het nieuwe logo wel een klein feestje waard èn bij een feestje horen cadeautjes. Alle leden werden verrast met een leuk presentje met het nieuwe logo erop. De seniorenleden ontvingen een sporthanddoek, de streetdance meiden een stoere zwarte cap, de breakdance kids een hippe muts en de turnmeiden, peuters en kleuters een sporttas. GVG bedankt alle sponsoren en Borduurstudio Tonnie Schuurmans (borduurwerk handdoeken, mutsen en caps). Mede dankzij hun hulp zijn de presentjes mogelijk gemaakt. Daarnaast danken wij ook drukkerij WIHABO voor het sponsoren van het zeildoek met het nieuwe logo en slogan GVG Springt en Swingt! GVG is enorm trots op deze vernieuwing voor de club en hoopt nog jaren te kunnen stralen met dit logo.

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIE WAT WANNEER

WINNAARS 2016

Kwis da wel (Ans de Poot en consorten) In de top 10 van de 5de editie zaten zo als gewoonlijk een aantal teams die we bijna elk jaar wel in de hoogste regionen terug vinden. Maar heel verrassend zijn er dit jaar ook een aantal nieuwkomers bij gekomen. De eerste plaats door team “Kwis da wel”(Ans de Poot en consorten) de tweede plaats team “Kwis’t” (Arjen van Vugt) zijn daar goede voorbeelden van. De 3de 4de en 5de en 6de plaats werden ingenomen door familieteams. Rontelum de Rompot, familie Verhagen, Over ‘t spoor, en Wij zijn goed bij(veld). “Bram en consorten” en “Speltip 18 niet alles is bluf” zijn oude vertrouwde in de top 10. team Van alles wat in de Vlijmdstraat” is met stip gestegen van de 27ste naar de 9de plek. De 10de plaats werd ingenomen door CV Kreg nou wa. De prijsuitreiking was van begin tot eind een boeiende avond. Zo werd er een taart uitgereikt aan team “kwistut” voor de leukste ludieke verjaardagskaart die precies op de 30ste op de mat viel bij de organisatie. En kon men op 10 vlaggen die genomineerd waren een stem uitbrengen voor de mooiste vlag van Geffen.Team “Ons Verzetje” ging met de eer strijken. Ook zij kregen een heerlijke slagroomtaart mee naar huis.We gaan onze ogen nu richten op 12 februari, dan gaat de nummer 1 team “Kwis da wel” een gooi doen in de Over-all quiz die het Brabants Dagblad organiseert voor alle nummer 1’s van alle quizzen in de regio. Heel veel succes gewenst team Kwis da wel! En voor komend jaar, ga lekker genieten van jullie status als aller slimste van heel Geffen!

FEBRUARI 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster MAART 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster APRIL 03 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster MEI 01 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 14 Eerste Communie 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster JUNI 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 09 Toediening Vormsel 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster JULI 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster SEPTEMBER 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

www.vcfopleidingen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


DE HANDEN INEEN GESLAGEN VOOR HET KIND De 4 paramedische disciplines die veel met kinderen werken hebben hun handen ineen geslagen. Het gaat om logopedie (Saskia Bertrums), Oefentherapie Cesar (Maike Goossens), ergotherapie (Femke van Ravensteijn) en kinderfysiotherapie (Marlijn Mulders) en werken ook met de overige paramedici binnen de dorpen samen. Om kinderen zo snel mogelijk de meest passende behandeling te geven zijn we gaan zorgen voor korte lijnen onderling. Zo kan de kracht van iedere therapie optimaal benut worden omdat uw kind de juiste zorg dichtbij huis kan krijgen. Na logopediste Saskia, stelt vandaag (kinder) fysiotherapeute Marlijn zich voor in onderstaand artikel. DE KINDERFYSIOTHERAPEUT De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind in alle leeftijden (0-18 jaar). De ouders/verzorgers van het kind worden bij het behandelproces betrokken en indien noodzakelijk ook anderen, zoals de huisarts en leerkracht. Door te spelen en bewegen ontwikkelen kinderen hun vaardigheden en motoriek. Ons doel is het kind zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn leefomgeving. Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij: • Voorkeurshouding/afplatting van de schedel • Een erg slappe baby of juist heel erg overstrekken • Overmatig huilen, frustratie gedrag • Prematuriteit/dysmaturiteit • Bijzondere voortbewegingsvormen, zoals billenschuiven, een afwijkend looppatroon of veelvuldig struikelen of vallen • Houdingsproblemen en houdingsafwijkingen, zoals bij kyfose en scoliose • Hoofdpijn-, nek-, en rugklachten • (Sport-)blessures/overbelastingsklachten • Status na botbreuk • Ademhalingsproblemen • Reumatische aandoeningen • Mentale retardatie • AD(H)D,ASS, syndroom van Asperger, waarbij problemen met de motoriek aanwezig zijn. • Motorische onrijpheid/onhandigheid, zoals: schrijfproblemen, veel vallen, houterig bewegen, niet stil kunnen zitten • Neurologische problemen, zoals hersenbeschadiging, Erbse parese, Spina Bifida, cerebrale parese, spierziekten, hersenletsel

• Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, zoals syndroom van Down • Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling • Angstig zijn tijdens bewegen

INSCHRIJVING MAASDIJKMARATHON GEOPEND! De organisatie van de MaasdijkMarathon is blij om te kunnen melden dat er ook dit jaar weer een sportief evenement georganiseerd gaat worden voor honderden atleten. Op zondag 11 juni starten diverse disciplines vanaf de nieuwe start- en finishlocatie De Rusheuvel. Inschrijven kan vanaf vrijdag 20 januari via de website. MaasdijkMarathon, Verenigingen en SEC slaan handen ineen. Om ook dit jaar weer de MaasdijkMarathon aantrekkelijk te maken voor alle atleten hebben de organisatie, de verenigingen en SEC de handen ineengeslagen. Door de kennis en expertise van deze partijen bij elkaar te brengen is de organisatie ervan overtuigd dat er een mooie editie aan zit te komen. Rusheuvel/Rusheuvel De grootste verandering die de sporters en bezoekers gaan ondervinden is de nieuwe start en finishlocatie bij De Rusheuvel. Uiteraard verliest de Marathon niet zijn karakter en wordt er nog steeds over een uniek stuk dijk gesport. De infrastructuur en faciliteiten op De Rusheuvel dragen voor alle atleten bij aan een aantrekkelijker sportevenement. Skaten Het bestuur en de vereniging hopen op korte termijn in overleg met SCOSS naar buiten te komen met meer informatie over een mogelijk skate-onderdeel. Inschrijven vanaf vrijdag 20 januari Inschrijven voor de Marathon, alle loopafstanden en Triathlon kan vanaf vrijdag 20 januari, kijk voor de inschrijfformulieren en meer info op www.maasdijkmarathon.nl

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ETALAGEBENEN VANAF 1 JANUARI IN BASISVERZEKERING Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf 1 januari 2017 wordt de beste zorg voor deze patiëntengroep – 37 behandelingen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut - vergoed uit de basis verzekering. Uw aanvullende verzekering hoeft u dan niet te gebruiken, waardoor deze behandelingen blijven staan voor een andere aandoening. Wel moet u rekening houden dat dit meetelt voor uw eigen risico. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd of een bypass operatie ondergaan. Jaarlijks verwijden vaatchirurgen en radiologen de bloedvaten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten. “Niet nodig”, zeggen fysiotherapeuten Anja Smulders en Geert-jan Schoonis uit Geffen. Zij reageren daarmee op recent onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, kan veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met risico’s en wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit de basisverzekering.” Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose claudicatio intermittens, in de volksmond ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens het lopen pijnklachten in één of beide benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met lopen. In rust neemt de zuurstofvoorziening weer toe en neemt de pijn af. Patiënten met etalagebenen moeten dus noodgedwongen pauzeren vanwege deze pijnklachten. Ze proberen dit vaak te verbergen door net te doen alsof ze een etalage bekijken; vandaar de naam etalagebenen. Bij looptherapie wordt niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar deze behandeling heeft ook een positief effect op het andere been en de algehele conditie. “Mensen met etalagebenen moeten leren om ‘door de pijn heen te lopen’. Dat is een hele stap, maar met de juiste begeleiding goed te doen. Niet alleen de fysieke inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering vraagt de nodige aandacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten die ter sprake komen tijdens het behandeltraject.” ClaudicatioNet heeft de laatste jaren gebouwd aan een

landelijk netwerk van 1800 fysiotherapeuten die getraind zijn in het begeleiden van mensen met etalagebenen. De dichtstbijzijnde therapeut bij u in de regio vindt u op de digitale Zorgzoeker van ClaudicatioNet: www. etalagebenen.nl/zorgzoeker. Patiënten met etalagebenen zijn onder andere van harte welkom bij Anja Smulders (Fysiotherapie Bruinenberg-Smulders, 073-5324312) en Geert-jan Schoonis (Fysiotherapie Schoonis, 0735323445).

SP HULPDIENST AFDELING OSS Al sinds de SP in Oss bestaat, kunnen mensen uit Oss en omgeving bij ons Juridisch spreekuur terecht met hun vragen. Ons spreekuur maakt deel uit van de landelijke hulpdienst van de SP. Dit netwerk vormt de helpende hand van de SP. De vragen waarmee mensen naar de hulpdienst komen zijn zeer uiteenlopend. Soms kunnen we vragen of problemen ter plekke oplossen door advies te geven, maar soms wordt er ook doorverwezen naar andere instanties. Kort samengevat komen de volgende vragen/problemen regelmatig aan de orde: Vragen over: * Uitkeringen van het UWV * Centrum Werk en Inkomen * Woningen-(huur-onderhoud enz.) * Ontslagzaken, arbeidscontracten * Wet en regelgeving Heeft u vragen/problemen dan kunt u een beroep doen op de hulpdienst van de SP. Onze medewerkers: * Helpen u met informatie en advies. * Vullen formulieren samen met u in. * Schrijven met u samen zo nodig een brief of een bezwaarschrift. * Verwijzen u zo nodig door naar mensen die u verder kunnen helpen, als onze eigen middelen niet toereikend zijn. De service van de SP-Hulpdienst is gratis en voor iedereen. Dus aarzel niet als u een helpende hand kunt gebruiken. U kunt ons bereiken op ons spreekuur op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur, gehouden in ons kantoor aan de Linkensweg 40a in Oss. Ook kunt u ons via het internet bereiken: stuur een email naar ‘oss@sp.nl’ met een korte omschrijving van uw vraag en de gegevens waar we u kunnen bereiken. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Jan van Kreij (SP fractie gemeente Oss)

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.