Torenklanken 2012 - nr 02

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 2 | januari 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Kort Orre Roap 2012

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

leeftijdscategorieën t/m 10, 12, 14, 16 en 18 jaar. Alle wedstrijden worden indien mogelijk volgens het poulesysteem gespeeld. Dus, schrijf je in als deelnemer via www.toernooi.nl en maak er samen met ons een succesvol toernooi van. Inschrijven kan nog tot 20 februari 2012.

Beste jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8. Dit jaar organiseren we voor de 3e keer ‘de Kort Orre Roap’ (jeugdroap), en voorgaande jaren was dat een groot succes! Jongens en meisjes uit Geffen lieten geweldige optredens zien en het waren lachwekkende en vooral gezellige middagen. Natuurlijk gaan we ons best doen om er dit jaar weer zo’n fantastische dag van te maken, en wel op zaterdag 28 januari in Café Zaal De Gouden Leeuw in Geffen. Het programma zal om 16.00 uur aanvangen. Wij willen iedereen uitnodigen om deze middag te komen kijken en luisteren naar het ‘nieuw Geffens talent’!

Geffen Open Jeugd Toernooi van tennisvereniging De Vlijmd Ook zin om te tennissen? Het derde Geffen Open jeugdtoernooi van tennisvereniging De Vlijmd komt er weer aan! Een perfecte voorbereiding op de voorjaarscompetitie of je vindt het gewoon leuk om te tennissen, schrijf je dan nu in. Het toernooi vindt plaats van 5 t/m 18 maart 2012. De wedstrijden worden gespeeld op de tennisbanen van TV De Vlijmd, sportpark ‘ De Biescamp’ in Geffen. Je kunt je inschrijven voor enkel, dubbel en mix in de

Boekenbeurs Over enkele maanden is het weer zover. Dan houden wij weer onze boekenbeurs. Mocht U thuis nog boeken hebben waar U niks meer mee doet dan komen wij die graag ophalen. Even een telefoontje naar Anja Wingens, 5324160 en dan is het zo geregeld. Alvast bedankt voor Uw medewerking. Ziekencomité De Schakel

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 27 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 29 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk (uitreiking doopschelpjes) di. 31 jan. 19.00 u. avondmis vr. 03 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 05 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 07 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 10 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. KwartErp zo. 12 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + communican ten di. 14 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 17 febr. 19.00 u. carnavalsmis in de kerk m.m.v. Pompzwengels zo. 19 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK COLLECTE MEMISA Op zondag 5 febr. wordt er een tweede collecte gehouden voor de Medische Missie Actie. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 17 febr. is er geen viering in de kapel, dan wordt de carnavalsmis gehouden in de kerk om 19.00 uur. Dinsdag 19 febr. vervalt de avondmis in de kapel i.v.m. carnaval. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? De nieuwe actie Kerkbalans is gestart. Hopelijk gaan veel parochianen meedoen om onze

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Resa Romme, Fiene van Nistelrooij PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Februari: Communiemap thuis: hfdst. 8: het geschenk van de vreugde en het nieuwe leven; hfdst. 9: Gods grootste geschenk. wo. 8 febr.: 13.30 u. - 14.30 u. bezoek kapel PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 31 januari: aanmeldingsavond om 18.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster. Woensdag 15 febr.: 12.45 - 14.15 u. gezamenlijke maaltijd, uitleg over het vormsel, spel, foto maken. Bel de pastoor (5321216) of Sjaan van Dinther (5322881) voor meer informatie. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 25 mei 2012 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

werd verteld met medewerking van leden van het Sint Jorisgilde en kinderzang o.l.v. Evelien van de Put. Daarna vertrokken we in optocht met lampions naar het veld, waar de kerstboomverbranding plaats had. Dit is voor herhaling vatbaar, wij nodigen ouders en kinderen alvast uit voor volgend jaar!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 jan. Albert van Erp, 77 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508.

Bedankt Via deze weg willen wij Dhr. Kees van de Rijt hartelijk bedanken voor zijn schenking van 100,-- euro aan ons ziekencomité! Dit bedrag is verkregen door de verkoop van zijn grote collectie boeken. Ziekencomité De Schakel

HEEL HARTELIJK DANK ALLEMAAL! Op de eerste dag van het nieuwe jaar werd het oudst bekende zegengebed over ons uitgesproken (1e lezing, Numeri 6,24-26). Vrij vertaald: “God moge je zegenen en met een stralend gezicht naar je kijken. Dat beseffend zul je warmte ondervinden, licht en vrede bij al wat je onderneemt en bij alles, wat je overkomt.” Voor wat betreft het afgelopen jaar mocht ik ondervinden hoe waar dat kan zijn. U zelf gaf daarvoor alle aanleiding met uw wensen bij gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar en bij mijn 40e verjaardag. Voor de vele hartelijke woorden en attenties ben ik U dankbaar. Helaas lukt het mij niet alle wensen persoonlijk te beantwoorden, daarom op deze manier: heel hartelijk dank. In mijn gebed gedenken wij u, onze parochies en de vragen en noden die ons zijn toevertrouwd. Het ga U goed!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Met een hartelijke groet, pastoor Pieter Scheepers. St. Willibrordstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot. DRIEKONINGENVIERING Op zaterdag 7 januari was er een korte Driekoningenviering in de kerk. Het verhaal van Koning Melchior, Baltasar en Caspar

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Marc van Rooij (21 j.) en Raoul Vos (17 j.) Ze ontwikkelden zich van gamers tot succesvolle jonge ondernemers... Marc en Raoul zijn neven en het begin van hun zakelijke samenwerking werd gemaakt door het spelen van games online. Om samen te kunnen spelen heb je een server nodig, die de spelers via het internet met elkaar verbindt. “We besloten op een gegeven moment - eigenlijk meer voor de gein - om een eigen server aan te schaffen en die zelf in beheer te nemen. Een server is eigenlijk niks meer dan een computer die gemaakt is om 24 uur per dag en 7 dagen per week te draaien. Een gewone computer is daar niet voor gemaakt. Die server verhuurden we weer door aan klanten over heel Nederland. Via het gamen ken je al gauw de geïnteresseerden,” vertelt Marc. Dit geintje werd een uitgelopen hobby en groeide in 2008 uit tot het bedrijf MvR-servers. “Voor Raoul was het allemaal nog heel erg moeilijk in de tijd van MvR-servers. Raoul was pas 13 jaar en mocht officieel nog helemaal niks met het bedrijf te maken hebben” Ze stonden al snel bekend om hun goede gameservers tegen scherpe prijzen. De gamehostingbranche zakte echter in ze besloten om dit product te verkopen en een nieuwe start te maken onder de naam WeservIT. Zij bieden nu complete servers aan en webhosting. Marc en Raoul: “Wil je een website online publiceren heb je daar een webhosting pakket voor nodig. Wij zorgen ervoor dat wanneer je op de computer een website intypt, de website ook daadwerkelijk naar voren komt. Er komt achter de schermen veel bij kijken om dit ook daadwerkelijk te kunnen laten gebeuren. Webhosting kan bestaan uit een kleine website met enkele bezoekers per dag, maar ook grote websites met miljoenen bezoekers per dag.” Bovendien legt het bedrijf zich toe op “Online Office”, waarbij er op kantoor geen server meer nodig is, maar volledig gebruik gemaakt wordt van de hulpmiddelen in het datacenter. Op deze manier zijn de klanten altijd

verbonden met hun eigen virtuele kantoor. In 2012 is er weer een nieuwe uitdaging voor het bedrijf: het WeservIT Cloud - product. Een hoogwaardige dienst voor bedrijven die zekerheid willen en hun capaciteit te allen tijde kunnen verhogen. Marc en Raoul beseffen dat het moeilijk is om ‘een leek’ uit te leggen wat ze precies allemaal doen, maar de formule werkt: de klandizie groeit gestaag! En dat betekent dat ze keuzes moeten maken. Marc volgde na de basisschool de 4-jarige opleiding VMBO kader, richting elektrotechniek met aansluitend 4 jaar MBO, vak ICT op ROC de Leijgraaf. Na 4 maanden HBO bedrijfsinformatica heeft hij besloten met de opleiding te stoppen, omdat het niet meer te combineren viel met het bedrijf. Raoul volgde VMBO - t in Heesch en zit nu in het 2e jaar van het MBO op de Leijgraaf, richting ICT. Hij is er nog niet zeker van of hij deze opleiding wel kan voltooien met het oog op de snelle groei van WeservIT...! Wat is het geheim van deze computerfreaks en hoe ziet hun werkweek eruit? In Alblasserdam huren ze van Proserve een ruimte met kasten (racks). In de zeven kasten, die ze inmiddels hebben, hangen in totaal zo’n 280 servers. Ze hebben nu al 600 klanten die ze van ‘geheugen’ bedienen. “We hebben voor Alblasserdam gekozen, omdat op die plek in Nederland - een ring rond Rotterdam en Amsterdam - veel glasvezelkabels binnenkomen en er daar dus volop mogelijkheden zijn om aan te sluiten en uit te breiden. De internetwereld wordt immers steeds sneller en uitgebreider.” Proserve zorgt ervoor dat alle apparatuur in een uiterst stabiele omgeving bereikbaar is. Marc: “Daarbij is bijvoorbeeld de klimaatbeheersing van groot belang, zodat de servers niet oververhit raken. Alles wordt continu in de gaten gehouden. Bij stroomuitval is er eerst een batterij en direct daarna een generator die de stroomtoevoer overneemt. De servers mogen nooit uitvallen!” Marc en Raoul moeten soms naar die ruimte voor reparaties, het ophangen van nieuwe servers of het upgraden van de huidige servers met bijvoorbeeld extra geheugen. Het meeste werk kunnen ze vanuit hun huiscomputers doen: software beheren en nieuwe installeren, updates en back ups maken, beveiligingssystemen bijhouden. Ze kunnen vooral concurreren door het leveren van goede kwaliteit in relatie tot een goede prijs; ze hebben meteen goede apparatuur gekocht, kunnen snel hulp bieden en zijn altijd bereikbaar. Ze hebben geen kantoor omdat dat op dit moment niet nodig is. “We hebben geen extra werknemers en bij onze wereld werkt het anders. We ontvangen nooit klanten, maar gaan langs op locatie of ontvangen de 7


klanten direct in het datacenter te Alblasserdam. Daar zijn speciale ruimtes om rustig met klanten te gaan zitten en eventueel een presentatie te geven. Vaak gaat zo’n gesprek samen met een rondleiding in het datacenter. Een kantoor zorgt voor hogere maandlasten, die moeten in de prijzen verwerkt worden, de klant zou hierdoor uiteindelijk meer betalen.â€? “Ervaring in deze branche is belangrijker dan een opleiding,â€? vinden de jongens. Beiden zijn ze van jongs af aan al geĂŻnteresseerd en actief in de computer- en internetwereld. Ze vullen elkaar ook heel goed aan. Het is duidelijk dat deze twee baasjes veel uren achter de computer doorbrengen. Ook in hun vrije tijd zijn ze steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen ter verbetering van hun bedrijf. In het jaar 2011 hebben de succesvolle jonge ondernemers de magische omzet grens van 250.000 overschreden! “We willen groeien en investeren, want de automatisering van veel dagelijkse handelingen gaat steeds maar door!â€? Voor de nodige beweging gaan ze allebei drie keer per week fitnessen en Marc kan zich lekker uitleven in de slagwerkgroep van W.I.K.!

Rond de Dorpspomp De wens: “Zaolig neeij jaorâ€? klinkt nog na. Muziekvereniging “Willen Is Kunnenâ€? heeft mede 2011 tot een bijzonder jaar gemaakt. De stamtafel heeft veel aandacht besteed aan alle evenementen rond 50-jaar W.I.K. Er is waardering voor de columnist Theo Prinssen bij de beschrijvingen van die feesten en nu stond er een zinnetje in Torenklanken l van 2012. “Het is jammer, dat we geen goede presentatie hebben gezien van het bestuur van W.I.K. We hebben genoten van de geweldige, alles overtreffende prestaties van W.I.K.. Het bestuur heeft uiteraard alle zijlen bijgezet om dit resultaat te bereiken. Daarvoor is een intense inzet vereist geweest en heeft de stamtafel alle bewondering voor de daadkracht en het ongeĂŤvenaarde resultaat. We vragen ons toch af wat onduidelijk was en wellicht blijft, hoe de organisatie was opgezet, de taken waren verdeeld, de voorlichting werd verzorgd en het jubileumjaar werd De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Â? Â…

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


gedragen. Het spijt ons te moeten vaststellen dat op zondag 18 dec. j.l bij de meest officiële viering er geen aandacht was voor de diverse functiedragers bij dat jubileum, voor de “Oudjes” van de vereniging en de clowneske opdracht is gegeven aan Janus en de Toapen om de ceremonie niet alleen op te vrolijken maar ook uit te voeren. Het bestuur had daar een ware taak te vervullen en had zich als een geheel moeten presenteren. Dat hebben wij geconstateerd. Helaas is ook vastgesteld, dat de officiële hulde als een nachtkaars uitdoofde. Nogmaals veel waardering voor die veelzijdige, veelomvattende inzet van bestuur, leden en medewerkenden rond W.I.K. 2011. Geffen is weer eens aan de top met weer: “W.I.K.”. Twee majorettes, Laurie Humpig en Manon Megens werden als duo kampioen in de Categorie: Senior Basis A in de Rusheuvel te Oss, terwijl ze al Brabants Kampioen waren. Het is onvoorstelbaar wat die twee presteren. De door hen zelfontworpen en gemaakte dans maakte grootse indruk. Teamleidster Marianne Lepoutre stond versteld van hun talent en kon alleen maar vingerwijzend het duo begeleiden. Beiden leiden zelf ook een dansgroep en hebben zich op deze manier volledig bewezen. Ze werden dan ook door Marianne naar het podium gesleept bij het intussen bekend geworden Hoaske Toeter in “Het Haasje” en werden daar onverwacht maar zeer ontroerend getroffen door een volle hen toezingende en door orkesten begeleidende zaal. Proficiat. Intussen werd wethouder Jeanne Moon begroet bij de stamtafel. Wat een lijst van werkzaamheden wist de voorzitter op te noemen: Ruimtelijke Ordening, Economische zaken. Grondzaken, Bouw- en woningtoezicht. Monumentenzorg en Personeelsbeleid met een aantal regionale functies. De werkdruk is zo groot, dat zij tijdelijk haar werkzaamheden moest neerleggen (onbetaald verlof bij Brabant Zorg te Veghel). Haar werkuren zijn vastgesteld op 75%. Maar zij eist van zichzelf meer dan 100% inzet, wat zeer wordt gewaardeerd. Zo heeft zij een goede ingang bij Brabant Wonen. De uitbreiding en realisering van Nuland-Oost en de Verlengde Run eisen haar aandacht. Brabant Wonen heeft in goed overleg dit project uitbanden gegeven. Vijf Geffense aannemers hebben daarna kunnen inschrijven op dit met strenge voorwaarden omschreven project. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling hebben deze geaccepteerd en starten zo snel mogelijk met dit nieuwbouwproject met 35 woningen waarbij vooral aandacht is voor starters. Het blijft moeilijk inzicht te hebben op het aantal woningzoekenden. Het varieert van 600-tot-400-tot-200 en is bij elke telling weer anders. Het juiste aantal woningzoekenden wordt opnieuw onderzocht. Men noemt dat: Het opschonen van lijsten. Het ziet er naar uit dat Geffen dit jaar verandert in een bouwput, gelet

op de invulling van het bouwterrein bij de Wissel, (het Carbone-terrein) en de aanvang van bouwwerken in het Centrum. Er zullen parkeeroplossingen moeten komen rond de nieuwe school. Elke dag tel je daar meer dan 100 auto’s. Men spreekt al van eenrichtingsverkeer via de Spoorlijnpad en zo naar de Kloosterstraat. Er wordt druk op gestudeerd binnen B. en W. Het grondbedrijf staat zeer onder druk, gelet op het aantal beschikbare en aangekochte grondstukken en de dalende prijzen. In Geffen zijn de prijzen 325 - 285 - 225 Euro per m2, waarbij nog B.T.W. dient te worden opgeteld. Er zijn nog veel vage plannen, die om een oplossing vragen. De financiële risico’s zijn erg groot. De plannen rond industrieterrein Heesch-West of Maasdonk-Oost gaan niettemin toch door. De daarvoor bestemde 125 ha gaan door en deels zal daarvoor ook zeker woningbouw komen. Onze Dorpskapel “De Pompzwengels” zien terug op een zeer geslaagd Kapellenfestijn in “het Haasje” met een overgrote belangstelling en deelname van 7 blaasgroepen. Er zijn al weer opgaven binnen voor 2013. Rottenrijk heeft intussen genoten van het “Biersteken” bij Heineken in Oss. Directeur Marinus v. Dorst maakte het zo aangenaam, dat er zelfs te vroeg “lekker” werd geroepen. Volgend jaar komen we niet met 60 maar met 111 personen. “Allemaal welkom”, riep de directeur. Prins Alphons d’n Urste rijdt intussen rond met een grote werkmansbus met daarop zijn met ‘Eerbetoon” geroemde naam en zijn hoogwaardige titel: “Prins van Rottenrijk”. Er zijn nauwelijks nog kaarten voor de Roapoavenden, dus opgelet. De optocht in Geffen wordt weer versterkt en verbeterd. Op 21 jan. wordt weer het Roaplied uitverkoren. Geffen werd weer een traditie rijker: Het midwinterblazen op 22 dec. j.l. bij “De Zeldenrust” was een zodanig succes, dat het uitnodigt tot eindeloos herhalen. Mooi zo!!! Het vuurwerk in Geffen was dit jaar “onpijlbaar” mooi en rijk. De vuurkorven in onze straten voldoen helemaal. De kerstboomverbranding werd weer een waar feest met hapjes en drankjes en de te snel oprakende chocolademelk. De Dorpsraad functioneert nog niet als integratieplatform voor de dorpskernen in een uitbreidende gemeente. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maasdonk in de Meent op 8 jan. 2012 werd wat minnekes bezocht. Het is jammer dat diverse verenigingen het lieten afweten. Toch heeft die dag betekenis: Samen beginnen, samen stilstaan bij nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, elkaar begroeten en elkaar uitdagen. Het is geen wonder dat ook burgmeester R. Augusteijn dit tot onderwerp van zijn betoog maakte. Hij kon gelukkig vaststellen dat in onze drie kernen er nog veel betekenis gegeven werd aan SAMEN-VERDER al is er sprake van de landelijke 9


trend te zoeken in het” IK-ZIJN” en zoek het maar uit!! Hij wist ons op de veilige weg naar samengaan met Bemheze en wil ons daarheen blijven loodsen. Het was toch een hernieuwde oproep om alle krachten te bundelen om bijeen te zijn en ons veilig te voelen. De zaal bleek ingericht voor de latere bijeenkomst met een ander gezelschap, wat hinderlijk bleek. Jedoch was het een behartenswaardige en inspirerende bijeenkomst. Torenklanken bestaat 50 jaar. Het is een fantastisch mooie uitgave, die zich al 50 jaar vernieuwt en zich nu weer in een nieuw jasje steekt. We lezen het openingswoord van voorzitter Kees Jongeneelen en zeggen dank aan allen die bijdroegen aan de verwezenlijking van dit plaatselijk blad. In 1962 begonnen als parochieblad is het uitgegroeid tot een blad voor alle Geffenaren met fraaie rubrieken, dat heel graag gelezen wordt en als informatiebron dient. De zich steeds wisselende redactie weet zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en vormen. Wij feliciteren alle medewerkenden, de parochie, de gemeente, drukkerij WIHABO en de rubriekschrijvers en delen in de vreugde, dat de bijdragen van alle Geffenaren de uitgave van dit blad mogelijk maken. De rubriek “Rond de Dorspomp” verschijnt al vanaf 1974 en dat is nog maar 38 jaar. Nog effe volbouwen. Van stamtafel 356. Volgende zitting op 5 febr. weer in café Govers en weer

na de Hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen 0412-640982 Ut kümt goet en ut gü oe goet. Hauw Doe De 35 ste editie van

RECHT VUR ZUNNE ROAP stu al wir vur de deur Dit joar is er wir un keur aan geffense artiesten die met humor, dans en zang hun beste beentje voorzette. En da alles um de geffense mens unne goeie oavond te bezorge. Dit joar hen we ok nej artieste die hun debuut make en ouw die as un sort Heintje Davids wir terug kome, mar dan veul beter. E ris al veul geschreven, veul geoefend en veul gelache!!! In de urste twee weekenden van februari, 3 en 4, 10 en 11 februari stu dit spektakel wir op de planken be de Gouden Leeuw. Vur slechts € 11,- bende van 20.00 tot in de loate uurtjes van stroat af. Un kupke koffie en unne goeie krentebol kredde dur vur die prijs be. En ge wit ut: as ge nie komt kunde nie mee kleppen over hoe schon ut war! Koartjes kunde kope bij Ria en Piet Bosch van Erp en op is op!

CURSUS BRONS GIETEN Bronsgieter / beeldend kunstenaar Charles Knotter Holkampstraat 11 5383 KC Vinkel Tel. 0650468112 Email: knottervinkel@hetnet.nl Voor het voorjaar 2012 zijn er 3 cursussen brons gieten gepland. Cursus 1 Vrijdag 27-jan Vrijdag 03-feb Zaterdag 18-feb Vrijdag 24-feb Vrijdag 02-mrt Cursus 2 Woensdag 07-mrt Woensdag 14-mrt Zaterdag 31-mrt Woensdag 04-apr Woensdag 11-apr 10

aankanalen invormen brons gieten ciseleren patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

aankanalen invormen brons gieten ciseleren patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

Cursus 3 Vrijdag Vrijdag Zaterdag Vrijdag Vrijdag

20-apr aankanalen 27-apr invormen 12-mei brons gieten 18-mei ciseleren 25-mei patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

Inschrijvingen in volgorde van binnenkomst en graag per e-mail. De cursus vindt doorgang bij minimaal 4 inschrijvingen per cursus. Kunt U zelf een “cursistenclubje” (van minimaal 4 cursisten) samenstellen, of wilt U een ander bronsproject realiseren, dan zijn er in overleg andere data mogelijk Kijk ook eens op charlesknotter.nl


KBO informatie Afdeling Geffen

13/02/2012 Inschrijven nieuwe leerlingen

Basisschool De Wissel!!!

SENIOREN CARNAVALSMIDDAG ZONDAG 5 FEBRUARI IN HET ROTTENRIJK Ut toeter nie toe of gu wel of nie lid zèt van de KBO afdilling GEFFE. Ut bestuur noddigt ALLE seniore van Geffe ut veur unne keigezellige carnavalsmiddag op zondag 5 februari in de Gouwe Leuw. Gu kunt binnelope vanaf hallef twee (13.30 uur) en um twee ure begint ut programma. Ut wordt unne wà ingekorte Recht vur zunne Roap mi tonproaters, veul meziek, skòn liedjes, dans en skekskus. Alles onder begeleiding van ut Roaporkest en da duurt tot plus minus half vier (15.30 uur). Doarna vat ut orkest “Ut gu Vals” het heft in hand en kunde volop meezinge en mè de vuutjes van de vloer. Tege vijf ure (17.00 uur) goan we afsluite. LET GOED OP, je kunt vur niks noar binne. De boerebruidspare vatte oewe jas oan en gu krègt gratis goeije koffie of thee mè wà lekkers en tussendeur òk nog wèrme hapkes die ge nie hoeft te betoale. In de pauze houwe we un lotterijke mi enne grote prijs. Un 4 gange dineeke veur liefst 10 mense bè de Gouwe Leuw zo daggu mi hèl oew familie of kaartclub, biljertclub of de buurt ut kunt goan ete. We zien oe geers verschijne. Veul plezier alvast.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Op maandag 13 februari 2012 is er weer gelegenheid om kinderen in te schrijven op Basisschool “de Wissel”. De inschrijving betreft alle kinderen geboren tussen 1 oktober 2008 en 1 oktober 2009. Het inschrijven vindt plaats in de piazza van De Koppellinck, Kloosterstaat 4 in Geffen. Tussen 16.00 en 19.00 uur staat de koffie klaar en is er ook voor de kinderen wat te drinken. Inschrijfformulieren en ouderverklaringen liggen vanaf heden klaar op PSZ de Paddenstoel. KDV het Beertje en op onze basisschool bij de conciërge. (U kunt de formulieren eventueel ook downloaden van onze website). Brengt u de volledig ingevulde en door beide ouders ondertekende formulieren mee, samen met een kopie van het Burger Service Nummer (Dit BSN nummer heeft u voor uw kind via de belastingsdienst gekregen) Eén aantal leerkrachten is aanwezig om u ontvangen, samen met u het formulier even te doorlopen en vervolgens kunt u vast een kijkje nemen in ons prachtige gebouw. We kijken er naar uit u te ontmoeten. Team basisschool De Wissel

Statiegeldactie Explorers Scouting Geffen Op maandag 2 en dinsdag 3 januari 2012 heeft de Explorer-speltak van Scouting Geffen haar jaarlijkse statiegeldactie gehouden. Zij hebben hiermee € 1219,opgehaald. Dit geld komt ten goede aan het jaarlijkse zomerkamp. Via deze weg willen wij alle mensen bedanken die hieraan een bijdrage hebben geleverd!

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur In beweging met behulp van de sporten beweegwijzer van Sportservice Noord-Brabant De digitale sport- en beweegwijzer van Sportservice Noord-Brabant geeft een uitgebreid overzicht van het sportaanbod in heel Brabant! Via de sport- en beweegwijzer (www.sportenbeweegwijzer.nl) wordt het aanbod van sport- en beweegactiviteiten in Brabant in beeld gebracht. Van jong tot oud, iedereen kan er terecht. Naast het reguliere aanbod bevat de sport- en beweegwijzer activiteiten voor mensen met een beperking in diverse vormen. Wil je gaan bewegen, surf dan naar sportenbeweegwijzer.nl en bekijk welke sport het beste bij je past. De website is nog steeds in ontwikkeling en wordt wekelijks gevuld met sportaanbod in de provincie Brabant. Nog steeds is niet elke sportvereniging/-club bekend met de sport- en beweegwijzer. Reden te meer om ook onder deze groep bekendheid te geven aan de website waarmee zij hun aanbod aan activiteiten kunnen overbrengen. Staat uw vereniging of sportclub nog niet op de site? Meld deze dan aan via de site en laat aan andere sportliefhebbers zien wat er bij uw vereniging allemaal mogelijk is. De gemeente Maasdonk ondersteunt het initiatief van Sportservice van harte en hoopt dat velen gebruik van de site zullen gaan maken. Aanbieden grof afval op milieustraat Kruisstraat Per januari 2012 gaat de Afvalstoffendienst strenger controleren op het aanbieden van bedrijfsafval bij de milieustraat Kruisstraat in Rosmalen. Particulieren vanuit Maasdonk kunnen hier op de woensdag, vrijdag en de zaterdag grof afval brengen, wat qua hoeveelheid en samenstelling een huishoudelijk karakter heeft. De tarieven hiervoor zijn laag en het aanbieden van afval is dan ook alleen bedoeld voor particulieren. Bestelbusjes met bedrijfsnaam en grote aanhangers met bouwafval, verfblikken, puin e.d. worden dan ook geweerd in de Kruisstraat. Dit afval wordt als bedrijfsafval aangemerkt, en kan alleen op doordeweekse dagen worden aangeboden op het milieustation Treurenburg in ‘s-Hertogenbosch. Houdt u a.u.b. rekening met het bovenstaande!


Carnavalswagen bouwen? Veiligheid voorop! De voorbereidingen voor carnaval 2012 zijn weer begonnen of gaan binnenkort van start. Ons gezamenlijke doel: zorg dat je veilig bouwt! Bezoek bouwlocaties De gemeente, brandweer en carnavalsorganisaties hebben de afgelopen vier jaren in de maand(en) voor carnaval de bouwlocaties van carnavalswagens bezocht. Dit doen we om met de bouwers mee te denken over veiligheid. Opletten met gasflessen en het beschikbaar hebben van een brandblusser zijn dingen die logisch lijken, maar in de praktijk wordt er niet altijd aan gedacht. Bij deze bezoeken gaat het om de veiligheid van de bouwer, niet om de locatie of om te ‘handhaven’. Behalve als we echt onveilige situaties tegenkomen, dan treden we daar wel tegen op. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke zorg van gemeente/brandweer, carnavalsorganisaties, verenigingen en eigenaren van bouwlocaties. De gemeente en brandweer bezoeken de bouwlocaties altijd samen met de carnavalsorganisatie. Waar letten we op? We hebben een checklist opgesteld met de punten waar je in ieder geval op moet letten bij (het bouwen van) een carnavalswagen. De checklist lopen we tijdens de bezoeken door met de bouwers en de carnavalsorganisatie. We noteren of de groep voldoet aan de genoemde punten. Zo niet, dan kijken we of het ter plekke opgelost kan worden of dat de groep verbetering aan moet brengen. We proberen hierin zoveel mogelijk mee te denken. De groep krijgt de bevindingen uitgereikt, zodat duidelijk is wat we hebben besproken.

Let hierop als je gaat bouwen, want in deze situaties treden we wel handhavend op; - Zorg dat je altijd de bouwlocatie kunt verlaten, mocht er brand ontstaan. Bijvoorbeeld door een vluchtweg te hebben die je altijd kunt bereiken of door twee vluchtrichtingen te hebben; - Zorg dat je met een goed onderhouden heater werkt en dat je in een ruimte werkt waar een verse luchtstroom is. Dit beperkt de kans op brand en koolmonoxidevergiftiging; - Brandstoffen (bijvoorbeeld voor de heater) altijd bewaren buiten de locatie. De volledige checklist is bij alle carnavalsorganisaties bekend. Wil je de checklist ontvangen, dan kun je ernaar informeren bij je carnavalsorganisatie of bij de gemeente. Ook locatie-eigenaren kunnen een checklist opvragen bij de carnavalsorganisatie. Meer informatie Voor vragen of opvragen van de checklist kunt u terecht bij uw carnavalsorganisatie of gemeente Maasdonk: mevrouw S. de Leeuw van de werkeenheid Bestuur, Organisatie en Personeel, via telefoonnummer 073 534 2100. Rest ons nog om iedereen veel succes te wensen bij het bouwen van de carnavalswagens die onze gemeente elk jaar opvrolijken!

Belangrijke punten checklist We willen voor de volgende punten uit de checklist dit jaar extra aandacht vragen: - Op een bouwlocatie dient een goedgekeurde brandblusser van voldoende volume (12 kg.) binnen handbereik aanwezig te zijn en personen die weten hoe ze met een brandblusser om moeten gaan. - Vermijd bouwruimtes ‘bekleed’ met plastic, of ruimtes waar brandbare stoffen stoffen aanwezig zijn.

13


Uw Rabo-ambassadeur in elke dorpskern. Dat is het idee.


Manon Megens en Laurie Humpig Nederlands Kampioen Majorette Manon Megens en Laurie Humpig van muziekvereniging W.I.K. zijn Nederlands Kampioen Majorette geworden in de categorie Senior Basis A Duo. Ze behaalden maar liefst 71,4 punten. Het NK Majorette werd op 14 januari 2012 gehouden in de Rusheuvel te Oss en werd georganiseerd door de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Zes duo’s kwamen uit in de klasse Senior Basis A duo en kwamen onder meer uit Noordwijk, Elburg en Maastricht. Manon en Laurie overtuigden de jury met een zelfgemaakte dans. De dans zat vol unieke poses en werd gedanst op indrukwekkende muziek. Er zat veel snelheid in, waardoor deze heel energiek op het publiek en de jury

over kwam. Manon en Laurie hebben tijdens hun trainingsproces een groot uithoudingsvermogen op moeten bouwen. Ze zijn beoordeeld door de juryleden Anja Nieuwenhoven en Marie Christine Nooijen. Op de avond dat de meiden de landstitel in de wacht sleepten werden ze in het zonnetje gezet tijdens Hoaske Toater. Alle kapellen speelden (tegelijkertijd!) Lang Zullen Ze Leven voor deze geweldige prestatie! Elke bond, die bij de VNM is aangesloten, vaardigt per categorie zijn top drie uit. Op het Bondskampioenschap van de Brabantse Bond op 19 november 2011 in Waalwijk werden Manon en Laurie Brabants Kampioen en plaatsten zich zo voor de Nederlands Kampioenschappen. Muziekvereniging W.I.K. wil hierbij Manon en Laurie (nogmaals) van harte feliciteren met het geweldige resultaat en de landstitel!

DVD WIKend en Musical@Live! te koop Heeft u erg genoten van het promconcert van WIKend en kunt u er nog geen genoeg van krijgen? Of heeft u spijt dat u WIKend heeft gemist? Koop dan nu de DVD! Er is een registratie van het Promconcert op vrijdagavond 16 december verkrijgbaar op DVD en BluRay. Ook de DVD van de Musical@Live!, een modern sprookje door basisschool De Wissel en fanfare W.I.K. is verkrijgbaar. De DVD’s zijn te bestellen bij Bosch van Erp (Novalux). De DVD en BluRay van het Promconcert - WIKend kosten € 10,- en de dvd van de Musical@Live! kost € 5,-.

jeugdcarnaval 18 t/m 21 februari 2011 Plaats: MFC Koppelinck Jeugdbal Groep 5 t/m 8 Entree: € 1,00 Wanneer: zaterdag t/m dinsdag Tijd: 19:00 tot 22:00 uur Kwartjesbal 0-11 jaar Entree: kinderen 0-11jr € 0,20 Begeleiders € 1,00 Wanneer: maandag en dinsdag Tijd: 11:00 tot 14:00 uur 15


DE ROEIBOOT WERD HUWELIJKSBOOT! Hun eerste ontmoeting: hij met dienstkameraden in de roeiboot op de IJzeren Man en zij met vriendinnen, zonnen aan de waterkant... Piet (77 j.) en Mia (75 j.) de Moor kijken terug op hun jeugd en 50 huwelijksjaren. Piet is geboren in Rotterdam en beleefde daar samen met zijn zus een mooie jeugd. Als kind had hij vaak last van bronchitis en hij was een van de eerste kinderen die enkele maanden in een boerengezin in Zwitserland ‘mocht’ verblijven vanwege de gezonde lucht aldaar. De oorlogsjaren herinnert hij zich nog heel goed, hij weet nog van ‘de bloembollensoep en de gaarkeuken’! “De gezinnen hadden niet veel te verteren in de stad. Eens liep ik langs de school, waar de Duitsers zich gevestigd hadden; ik liep de gang in en ontdekte een korst brood, waarmee ik buiten kon komen, maar ik kreeg wel een schop na!” weet Piet. Piet volgde na de lagere school de ambachtsschool en leerde het vak machine bankwerker. Mia van Balsfoort werd geboren in Hintham. Haar moeder was vaak ziek en stierf op 53-jarige leeftijd. Daarom was Mia al jong de spil in haar ‘mannenhuishouden’ met vader en drie broers. Ze kon derhalve haar MULO niet afmaken. Zoals gezegd ontmoetten Piet en Mia elkaar bij de IJzeren Man in Vught toen Piet in Den Bosch in de Willem I

16

kazerne gelegerd lag. De liefde hield stand, ze schreven elkaar elke week en om de zes weken reisde Mia naar Rotterdam. “Mijn vader was bijrijder bij de Gruyter en hij regelde met een chauffeur, die richting Rotterdam reed, dat ik mee kon rijden op zaterdag. Om 06.00 uur werd ik dan al opgehaald!” vertelt Mia. Piet heeft verschillende werkplekken gehad. “Mijn eerste werkgever, zelf een goed vakman, gaf mij de raad dat je bij verschillende bedrijven gewerkt moet hebben, om een goed vakman te worden.” Piet ging, na zijn militaire dienst, op de Scheepswerf in Slikkerveer werken, omdat hij daar een flatwoning aangeboden kreeg. Piet en Mia trouwden op 29 december 1961. Dochter Annette werd daar geboren. Na vier jaar ging Piet bij Heijmans werken, want Mia wilde graag terug naar Brabant. Aanvankelijk woonden ze in, bij de vader van Mia en later kregen ze een salonwagen op het bedrijfscomplex van Heijmans. Zoon Theo werd geboren. “Het was daar goed wonen, de salonwagen was compleet ingericht en de kinderen konden heerlijk spelen en rondfietsen op het terrein.” Er volgde nog een Brabantse woon- en werkplek, Piet ging werken op een machinefabriek in Tilburg. “We hebben nog steeds contact met de buren van toen, we hebben ook daar gezellig gewoond.” In 1973 kwamen Piet en Mia en hun kinderen naar Geffen. Piet kwam in dienst bij Albert Bekkers, die hij nog kende uit de tijd dat ze samen bij Heijmans werkten. “Albert begon toen in de werkplaats van Thé de Veer zijn eigen bedrijf, gespecialiseerd in Vlamspuittechnieken, toen een heel nieuwe, speciale techniek,” legt Piet uit. Annette kwam in Geffen in de 5e klas en dat was geen succes... het klikte niet met de juf en het meisje ‘uit de stad’...! Theo daarentegen voelde zich in het dorp en te midden van zijn vriendjes goed thuis. “Ik hoor het hem nog roepen,” zegt Mia, “Ik wíl Geffens leren!” Jammer genoeg kreeg Piet op 48-jarige leeftijd de ziekte van Minière, een evenwichtsstoornis, en hij kon zijn vak niet meer uitoefenen. Er volgde een moeilijke tijd. Gelukkig vond Piet voldoening in het vrijwilligerswerk. Op meerdere terreinen werd hij actief: in de politieke partij VPM, het vakbondswerk, de ouderraad, buurtvereniging De Vier Winden, als verzorger in de dierenweide van speeltuin “De Klimop”, in de bewonersraad van Woningmaatschappij Brabant en last but not least als conciërge op de Aloysiusschool. Daar werd “meneer Piet” op handen gedragen en hij had het op zijn beurt reuze naar zijn zin. Een van zijn mooiste levensmomenten noemt Piet dan ook het afscheidsfeest dat hem door het schoolbestuur werd aangeboden, toen hij stopte op 65-jarige leeftijd. “Dat had ik in mijn reguliere arbeidstijd helaas niet mee mogen maken en daarom was dit feest een prachtig alternatief!”


Mia had intussen in het ziekenhuis in Oss een baan gevonden als interieurverzorgster. “Ik ben erg blij dat ik dat heb gedaan: het was goed te combineren met mijn gezin en ik had collega’s en die had ik nog nooit gehad. Ik heb er 15 jaar met plezier gewerkt.” En de laatste jaren is het genieten: Piet houdt van lezen en houdt de politiek bij en hij is nog steeds actief lid in FNV Bondgenoten voor de ouderen. Mia heeft het Pieterpad gelopen en is lid geweest van volleybalgroep “De Pioniers” en is momenteel nog lid van het ziekencomité “De Schakel”. Piet en Mia zijn een eenheid, samen ondernemen ze eveneens veel dingen: fietsen (ze hebben nooit een auto gehad en dat kan ook in deze tijd!), wandelen, met de trein steden bezoeken, jeu de boulen en natuurlijk leuke dingen doen met de kleinzoons Tim en Emile. De gouden bruiloft was een geweldig feest, vinden ze allebei. Gelukkig maar, want de zilveren én de robijnen bruiloft konden door familieomstandigheden indertijd geen doorgang vinden. Een persoonlijk fotoboek met veel mooie woorden en foto’s van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden is een prachtige herinnering aan de voorbije jaren. Terecht dat de kinderen van het gouden paar hun ouders typeren als: twee heel lieve, trotse, gezellige mensen, die altijd voor iedereen klaar staan! Proficiat!

4105 Fife Fancy lipochroom schimmel 92 + Brons 4106 Fife Fancy melanine intensief 93 Goud 4106 Fife Fancy melanine intensief 93 Zilver J.H. Mels GEFFEN 4058 Rheinländer gladkop lipochroom 93 Goud 4058 Rheinländer gladkop lipochroom 93 Zilver 4106 Fife Fancy melanine intensief 188 Kampioen Stel 4104 Fife Fancy lipochroom intensief 92 Brons 4109 Fife Fancy bont schimmel 93 Goud H. Mels GEFFEN 4107 Fife Fancy melanine schimmel 371 Kampioen Stam 4107 Fife Fancy melanine schimmel 183 Zilver 4107 Fife Fancy melanine schimmel 93 Goud 4107 Fife Fancy melanine schimmel 93 Zilver

Bondshow te apeldoorn Met trots mogen wij van de vogelvereniging Zang en Kleur zeggen dat 3 van onze leden op de bondsshow te Apeldoorn afgelopen weekend vele grote prijzen hebben weten te behalen. Theo van Leuken, Hans Mels en Henry Mels wisten met het inzenden van 34 vogels maar liefst 13 prijzen te behalen tijdens VOGEL 2012 te Apeldoorn. Op deze landelijke tentoonstelling waaraan alle leden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kunnen deelnemen zijn deze heren zich een waardige positie gaan bekleden bij de postuurkanaries. Jaren van voorbereiding is vooraf gegaan om de goede combinatie te maken met de kanaries om uiteindelijk dit resultaat te krijgen. Op deze bondsshow waren maar liefst bijna 12000 vogels te zien in het wedstrijd element en daarbij nog eens ruim 2600 vogels in de verkoopklasse. De show was op donderdag geopend en men heeft zondagmiddag de vogels weer mee naar huis kunnen nemen samen met de prachtige medaille en vaandels.

Met vriendelijke groet, V.v. Zang en Kleur Geffen Peter Verkuijlen

bijbaantje gezocht Hallo allemaal, Ik ben Emmy van der Rijt. Ik ben 14 jaar en woon in Geffen. Ik zoek een bijbaantje, ik vind het wel leuk om op kinderen te passen. Het liefste pas ik op kinderen die niet veel ouder zijn als 10 of 11 jaar. Het maakt me verder niet uit hoe jong de kinderen zijn, en hoeveel het er zijn. Ik ben beschikbaar in de weekenden overdag en ‘s avonds en doordeweeks vroeg in de avond. (behalve op donderdag)

Bijgaande tref je een overzicht aan van de behaalde prijzen en een foto van onze prijswinnaars.

Dus zoek je nog een oppas? Mijn nummer is: 0625388507. als je me daar niet op kunt bereiken, kun je nog onze huistelefoon proberen: 073-5321479.

T.M. van Leuken GEFFEN 4104 Fife Fancy lipochroom intensief 93 Goud

Met vriendelijke groet, Emmy 17


Kerstboomverbranding 2012

WIE WAT WANNEER

Op zaterdag 7 januari vond de jaarlijkse kerstboomverbranding bij de molen “Zeldenrust” in Geffen plaats. Vroeg in de middag verzamelden Scouting Geffen en de buurtverenigingen zich op de afgesproken plekken om alle kerstbomen van het dorp op te halen. Het was droog en het waaide een beetje. Perfect weer om de bomen naar het weiland bij de molen te brengen en er als vanouds een flinke stapel van te maken. Er werd fanatiek mee geholpen door iedereen. Iedereen die een boom bracht kreeg een lot en maakte kans op mooie prijzen bij de spetterende loterij ‘s avonds na de verbranding. Rond 19.00 uur kwamen vanaf de kerk de drie koningen aangelopen met daarachter een optocht van lampionnen en muziek van Ut Gu Vals. Bij de tent aangekomen was er voor iedereen heerlijke warme chocomelk, glühwein en erwtensoep. Daarna werd het vuur aangestoken. De scouting had een pracht bouwwerk van kerstbomen gemaakt. Het vuur laaide door de wind snel op tot een mooi schouwspel. Hier en daar werden voor de gezelligheid nog sterretjes aangestoken. Bij de loterij was het dringen rond de prijzentafel. En gelukkig gingen veel kinderen met een mooie prijs naar huis.

JANUARI 28 Kortorre Roap FEBRUARI 03 Recht vur zunne Roap 04 Recht vur zunne Roap 05 Seniorenmiddag Rottenrijk 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 10 Recht vur zunne Roap 11 Recht vur zunne Roap 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Carnaval 18 Carnaval 19 Carnaval 20 Carnaval 21 Carnaval 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 15 Eerste Communieviering in Geffen, 10.30 uur 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) MEI 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 23 jeugdbrandweerdag 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Toediening Vormsel in Geffen, 19.00 uur 29 Wandel 4 daagse Geffen 30 Wandel 4 daagse Geffen 31 Wandel 4 daagse Geffen JUNI 01 Wandel 4 daagse Geffen 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

Veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen de kerstboomverbranding 2012 weer tot een succes te maken!

18


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


PERSBERICHT

Pionierworkshop scouting Geffen in kader van dienstenveiling WIK In het kader van de dienstenveiling van de muziekvereniging WIK van 6 februari 2011 heeft scouting Geffen op zaterdagmiddag 14 januari 2012 voor 20 deelnemers een pionierworkshop verzorgd. ‘Pionieren’ is de term die binnen scouting wordt gebruikt voor het maken van bouwwerken met behulp van touwen en houten palen. Op deze middag hebben de deelnemers uitleg gekregen over het leggen van verschillende knopen en de werking hiervan. Daarna zijn, onder begeleiding van stafleden van scouting Geffen, door de deelnemers drie blijdes (katapulten) geknoopt waarmee een aantal voorwerpen is weggeschoten. Nadat de blijdes op hun werking waren getest en alles was opgeruimd werd de middag afgesloten met een aantal spellen. Foto’s van deze middag zijn te vinden op de website www. scoutinggeffen.nl.

NVV:Afwikkeling Ziekte van Aujeszky-claim stap dichterbij De Sociaal-Economische Raad (SER) als vereffenaar van het Landbouwschap en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) hebben vanochtend een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vloeit voort uit het eindvonnis van het Gerechtshof ‘sGravenhage van 21 juli 2009 in de zogeheten Aujeszkyzaak. De SER en de NVV zijn vervolgens met elkaar in overleg getreden om te bezien op welke wijze uitvoering gegeven kon worden aan het eindvonnis. De overeenkomst bepaalt onder andere dat het onderzoeksbureau RBB Economics in een eindrapport een bindend advies uitbrengt. Het RBB-onderzoek richt zich op het bepalen van het nadeel dat leden en oud-leden van de NVV hebben geleden doordat ze in de jaren negentig niet konden onderhandelen over tarieven voor de inenting ter bestrijding van de Ziekte van Aujeszky. Ziekte van Aujeszky De Aujeszky-zaak betreft een civiele procedure die de NVV voor een vijftal individuele varkenshouders en voor haar leden in 1999 heeft aangespannen tegen het toenmalige Landbouwschap. Ze wilden daarmee gedeeltelijke terugbetaling van de heffingen afdwingen die in de jaren negentig zijn betaald voor de verplichte inenting ter bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens. In 1998 had het College van Beroep voor het bedrijfsleven de retributieverordening waarin dit was geregeld onverbindend verklaard. Uitspraak Gerechtshof In de Aujeszky-zaak zijn in 2002 en 2007 eerdere uitspraken gedaan die het Hof in 2009 in zijn eindvonnis bevestigt. Het Hof erkent dat er als zodanig recht bestaat op gedeeltelijke terugbetaling van de heffing. Het Hof bepaalde in zijn uitspraak dat aan de varkenshouders een bedrag moet worden terugbetaald ter grootte van het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouder na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben betaald, vermeerderd met wettelijke rente. In het vonnis van 21 juli 2009 heeft het Hof op basis van een deskundigenrapport de concrete schadebedragen vastgesteld van vijf individuele varkenshouders.

20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


kleurplaat

22


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg... (Saadi) Zo ook Donders Uitvaartverzorging 24 uur bereikbaar: 073-5035258 / 073-5224286 / 0412-642454 www.dondersuitvaartverzorging.nl / info@dondersuitvaartverzorging.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Oude-renwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderen-adviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.