Torenklanken 2022 - nr 02

Page 1

60e jaargang | nummer 2 | februari 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.000 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

HELP MEE GEFFEN TE FOTOGRAFEREN! Heemkundewerkgroep Vladerack wil op dinsdag 22 februari a.s. graag het alledaagse leven in Geffen op beeld vastleggen. In het archief van de heemkunde zijn veel foto’s te vinden van speciale momenten, verjaardagen, bruiloften en officiële openingen. Maar wanneer wordt het gewone leven in beeld gebracht? Zijn deze beelden niet veel belangrijker om te koesteren? In het verleden hebben we al twee keer, op dagen met een speciale datum foto’s in Geffen gemaakt. En wel op 20-02-2002 (datum omkeerbaar) en op 20-12-2012 (2x 2012). Aanstaande dinsdag 22-02-2022 is wederom zo’n datum. Dit keer willen we alle Geffenaren vragen om foto’s te maken, gewoon met je mobieltje. Zie je iets leuks? Valt je iets op? Even klikken en mailen naar de heemkunde! Natuurlijk wel even toestemming vragen als je personen fotografeert…! Het zou bovendien fijn zijn als je meteen de naam of namen aan ons doorgeeft van diegenen die op de foto’s staan. Je kunt de foto’s mailen naar: fotodag2022@gmail.com Hopelijk doet u mee! Heemkundewerkgroep Vladerack

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vacature coördinator kloostertuin Stichting Sint Jozefoord heeft een prachtige kloostertuin op haar voorterrein gecreëerd. Er is een kruidentuin, een moestuin, een fruitboomgaard, kassen, een bijenstal, er zijn wandelpaden en gelegenheid om te rusten. De kloostertuin wordt gerund door vrijwilligers. De biologische oogst van de tuin wordt gebruikt bij de bereiding van maaltijden voor onze bewoners. Ook medewerkers kunnen tegen geringe vergoeding meegenieten van de opbrengst. Er zijn regelmatig themadagen en er worden activiteiten georganiseerd rondom de tuin. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die voor gemiddeld 3 halve dagen per week de coördinatie van de werkzaamheden op zich neemt. Uiteraard zijn er wat meer uren nodig in het voorjaar en in de oogstperiode en wat minder in de wintertijd. De coördinator is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud, begeleidt de overige vrijwilligers bij hun werkzaamheden, maakt kweekschema’s, bestelt zaden, planten en gereedschap. Hij wordt hierbij ondersteund vanuit de Facilitaire dienst van Sint Jozefoord. Heb je groene vingers en vind je het een uitdaging om met onze vrijwilligers de kloostertuin verder te ontwikkelen en te onderhouden, reageer dan naar personeelszaken@jozefoord.nl onder vermelding van coördinator kloostertuin. Nadere informatie kan worden opgevraagd bij René Luiken, manager bedrijfsvoering, telefoon 0644002480.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.

parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. Als er versoepelingen zijn aangekondigd zijn er weer avondmissen in de kapel vanaf vrijdag 4 februari. vr. 04 febr. 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK (koffie na afloop in het Oude Klooster) zo. 06 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde voor Adriaan van Zantvoort, namens de parochie vr. 11 febr. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 13 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 18 febr. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 20 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP 1e jaargetijde voor Bertha van der Rijt - van de Kamp, namens de parochie MISINTENTIES Als u een misintentie hebt opgegeven voor vieringen die niet plaats hebben gevonden, dan mag u de intentie verzetten naar een, door uzelf te bepalen, nieuwe datum. Graag daarvoor een nieuwe envelop inleveren, met vermelding dat de datum is verzet. KERKBALANS 2022 “In de kerk voel ik me thuis door de sfeer, de woorden, het gebed, de rituelen.”

“Ik kan er praten en nadenken over wat me bezig houdt en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” “Het is een plek, waar we omzien naar elkaar.” Dit zijn antwoorden die vaak worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich hierin. Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. De eindstand van Kerkbalans per 31 december 2021 is € 20.399,74. Hartelijk dank voor uw (extra) bijdrage. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 23 februari 14.00 - 15.30 uur voorbereidingsmiddag. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. 3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster.Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 januari 2022: Gonny Werten - van Venrooij, 83 jaar. 22 januari 2022: Piet Romme, 81 jaar.

worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

NIEUWE FASHION WEBSHOP VINKEL Sinds kort is er een nieuwe fashion webshop in de omgeving Den Bosch. Genaamd : Mazyun.nl. De naam is ontstaan door mijn naam en de woorden lazy en fun (deze 2 woorden kenmerken mij wel) aan elkaar te zetten. Ik verkoop kleding, sieraden en tassen. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk inkopen doen dus ik kan de webshop regelmatig van nieuwe items voorzien. Reclame maken gaat vaak via social media. Je kunt mij volgen via facebook, Instragram of Tik Tok. Hopelijk zie ik jullie ook snel op Mazyun.nl !

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! kerkmuseum - Torenbeklimming - rondleidingen Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 561 en nog steeds digitaal thuis achter het scherm. Er heeft alweer een man zijn baard laten staan. Het verlangen naar onze vaste plaats tegenover de kerk wordt steeds groter. Coronabevrijding tijdens carnaval Bijna geen ziekenhuisopnames in de regio. Anderzijds is de rek is er veel mensen helemaal uit. We zijn er klaar mee. Nu we wat meer immuun worden, worden we ook weer creatiever, positiever en zoeken we de grenzen op.We moeten er maar mee leren leveren, een jaarlijkse coronaprik en verder normaal door gaan. We zien carnaval als onze Bevrijdingsdag met behoud van regels. ‘s Morgens om tien uur beginnen en om vijf uur weer thuis met de afterparty bij de kachel. Mooi toch? Over de tent is nog geen nieuws. Maar kleinschalig is veel beter, dan lekker weer van kroeg tot kroeg dweilen

zoals vroeger. Onderweg mooie dingen organiseren met parachutetenten langs de route, huiskamer cafés, Koppelinck erbij trekken. Oeteldonk in Rottenrijk; een mooi nieuw begin. De roap van Toen De roap van toen staat gepland op 1 en 2 april. De voorbereidingen zijn in volle gang. De oudgedienden komen nog een keer van stal. Jaonus en Peer, de Weetwatchers, KPJ, alle vier de toapen, een van de vele dorpsomroepers en uiteraard het auw roaporkest en nog veel meer ex-deelnemers. Het wordt een prachtig feest in de Koppelinck. Afval Steeds minder restafval door goed te scheiden; dat is het (goeie) doel.Van 200 naar 150 kilo en dan naar 100 op lange termijn. Bij minder afvalzakken in de ondergrondse container krijg je korting en dat geldt ook als je het restafval minder vaak aan de straat zet. Scheid je rijk!!! Maar let wel op negatieve bijeffecten en laat je niet gek maken door het afval maar ergens neer te kwakken. Aardewerk is geen glas voor de glasbak en

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


we zien af en toe veel rotzooi rondom de containers, terwijl de containers niet altijd vol zijn. Laten we ons dorp netjes houden. Heesch-West We signaleren geluidsproblemen voor Geffenaren vanuit duurzaam bedrijventerrein Heesch-West. Ze zeggen dat er maatwerk geleverd wordt, want opschuiven van het bedrijventerrein lijkt geen optie. Er gaan ook al verhalen over stankoverlast als er b.v. een mestfabriek komt.Wel ingelichte kringen zeggen dat die er niet komt, maar het blijft belangrijk om de ontwikkelingen kritisch te volgen. Drukte in de lucht We horen veel activiteit in de lucht tegenwoordig. We zijn een mooi vlak gebied, dus ideaal om te oefenen voor helikopters en straaljagers; er zijn al mensen die ze onder de hoogspanningsmasten hebben zien duiken. Maar ook ’s-Avonds is het druk met allerlei helikopters met de herrie die daarbij hoort. Het bontste verhaal is dat we bijna een botsing hebben meegemaakt tussen een laagvliegende helikopter en een hoogvliegende drone van een nieuwsgierige Geffenaar. Het moet niet gekker worden. Een beetje meer rust zou wel fijn zijn. Beerse Overlaat Binnenkort komt er beweging in de polder als de ‘Beerse Overlaat’ weer een volgende stap gaat zetten. Een groep van ambtenaren, natuurliefhebbers, boeren en mensen van de provincie die gaan bekijken over hoe landbouw en natuurontwikkeling samen kunnen gaan in de polder boven Geffen. En wat dat betekent voor de windmolens, die in ontwikkeling zijn. Het is aanleiding voor een goed gesprek over de noodzaak van alternatieve energiebronnen; de meningen blijven sterk verdeeld ook aan de stamtafel. Nieuw mailadres De stamtafel heeft een nieuw emailadres. stamtafel@ geffen.nl. Gebruik het! Je kunt tips voor de agenda mailen, vragen stellen, reacties op het verslag geven. Dus van

harte uitgenodigd om dit nieuwe communicatiemiddel te gebruiken. Verkiezingsdebat Op zondag 20 februari houdt de stamtafel het Geffense verkiezingsdebat.Vier kandidaten voor de Osse gemeenteraad worden uitgedaagd om te vragen wat ze gaan doen voor Geffen. Dorpsplein, windmolens, buitengebied, bedrijventerrein Heesch-West; alles komt aan de Orde. De zittende gemeenteraadsleden Mark van der Doelen (VDG) en Jan van Kreij (SP) kruisen de degens met uitdagers Chrisjan van Dinther (CDA) en Eric van Santvoort (D66). Heb u vragen voor deze mannen? Mail ze naar stamtafel@geffen.nl en dan leggen we ze aan hen voor. Tenslotte Het is stil bij de Raqqas; het zou goed zijn als dat zou blijven; er zijn plannen van Geffense ondernemers om er iets mee te gaan doen. Er zijn veel reacties binnengekomen om weer Geffense vlaggen te maken. Binnenkort in dit theater! Ze gaan er weer komen, samen met wimpels. Als je belangstelling hebt, mail dan naar stamtafel@geffen.nl ; dan sturen wij je verzoek door. Stamtafelaar René van Erp is binnenkort 50 jaar lid van Nooit Gedacht. Dat leverde weer smakelijke verhalen uit het verleden op. 60 jaar Torenklanken; we feliciteren de redactie. Hoe nu verder? De meningen zijn verdeeld. De een wil een fullcolor blad; de ander is blij met de nostalgische uitstraling. Het hele comité van de Geffense Kwis is opgestapt; het is hard nodig dat er opvolgers komen. Anders moeten we straks meedoen met Nuland. Ook leuk! De dorpsraad is ook al uitgedund. Laten we hopen dat er een paar stevige nieuwe mensen aanschuiven. Een kritische dorpsraad met een ijzeren glimlach is hard nodig. We zien elkaar weer op 6 februari in Café Govers.Van harte welkom om de bevrijding met ons mee te vieren. Half elf!

De mooiste momenten buiten.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord Miriam Bouwens - van Uden, 54 jaar. Zij woont in de Simon van den Berghstraat nr. 42

7. Ons visitekaartje Tja, als je zegt dat je uit Geffen komt, zegt iedereen: O Effe noar Geffe, dus daar kan je niet omheen. 8. Bewondering voor... Ons pap en ons mam, die naast hun eigen kinderen ook nog een berg ‘aangenomen kinderen’ boven aan hun prioriteitenlijst hebben staan.

1. Een herinnering aan Geffen Dansen en sjansen in de Bonkelaar. Soos Happy Sound met Michel Dekkers als DJ. Alle meiden dezelfde danspasjes en de jongens aan de kant.

9. Geffen is voor mij... Een gezellig dorp waar ik ben opgegroeid, waar mijn kinderen en kleinkinderen opgroeien. Ik zou nergens anders willen wonen.

2. Dit zou anders moeten Het dorp zou een stuk levendiger kunnen met meer winkeltjes en terrassen, maar of dit tegenwoordig nog te realiseren is??? Het zou mooi zijn!

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan...... Ik ben bang dat er meer voordeuren zijn dan we willen geloven, waarachter een financiële bijdrage erg welkom zou zijn. Misschien kunnen ze daar iets mee. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De ‘kwartjesbuurt’. Simon van den Berghstraat en omgeving. Met zijn gèngskes en de “rotonde”. Waar we vele mooie uren hebben geravot, en met de hele buurt honkbal en ëde maan is rondí speelden. 4. Een mooi mens Gertje Kappen en consorten. Die jongens staan altijd overal klaar om te helpen, zonder er veel praat van te maken! 5. Jammer dat... Er mensen zijn die zichzelf erg belangrijk vinden. Alleen met zijn allen krijg je dingen voor elkaar en dan hebben we elkaar allemaal nodig. 6. De leukste club Mijn eigen clubke ‘Fine Time’, waar we ondanks corona toch mogelijkheden hebben gevonden om elke week muziek te maken.

9


HET OUDE KLOOSTER BRUIST (WEER) We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit. De Nijvere Handen Wij zijn een Handwerkclub, die al sinds 1984 bestaat. Elke maandagmiddag komen we bij elkaar in ‘t Oude Klooster. Gezelligheid is bij ons heel belangrijk en met elkaar hebben we een fijne middag, ook in coronatijd, netjes op afstand. Er wordt gebreid en er worden kaarten gemaakt. Mandela-kleuren is ook favoriet. Een extra gezellige middag hebben we met Sinterklaas. Dan worden er cadeautjes uitgepakt en gedichten voorgelezen. Met Kerstmis is er wat lekkers bij de koffie en wie wil, drinkt een glaasje Glühwein mee. De groep is niet meer zo groot, maar iedereen is wel heel trouw aanwezig op maandagmiddag.Wie interesse heeft, is van harte welkom! Voor informatie mag u bellen naar Antoine Jansen tel.: 06-50566348.

GELOOF ONDER WOORDEN (76) Een rot week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. God, waar was je??? Zoals vele jaren waren we op 2e Kerstdag te gast bij mijn zus en zwager. Wij zijn op die avond om 22.00 uur naar huis gegaan, niet wetende dat we om 3.00 uur uit bed gebeld werden, door de buren van mijn zus. Als mededing: kom zo snel mogelijk, we zijn je zus aan het reanimeren. Maar goed dat er geen politie op de weg was, gezien onze snelheid.Als we een kwartier later aankomen, zien we de ambulance met blauw licht, richting JBZ rijden. Bij mijn zus aangekomen zien we de buren, volop met elkaar in gesprek, zij waren begonnen met reanimeren, maar bleven in paniek met mijn zwager achter. Wij vanuit Kerkdriel weer met volle snelheid richting 10

JBZ. Daar zie ik mijn jongste broer in de wachtruimte, een arts en verpleegkundige komen op ons af, met de trieste mededeling, uw zus is overleden. (70 jaar) Mijn zus was hartpatiënt en leefde met een nier. Mijn zwager (73 jaar) lijdt aan Huntington een zware hersenziekte, waaraan hij ook zeker zal sterven. Voor deze ziekte is er nog geen enkel medicijn.We krijgen niet de kans om dit alles te verwerken, want mijn zwager kan niet alleen zijn, ze hebben geen kinderen. Op mijn vrouw en mij rust de zorgtaak deze op ons te nemen. Op die 2e Kerstdag kregen we van mij zus de kopieën mee, van het levenstestament, dat ze een paar dagen van te voren hadden getekend, en waarvan wij de volmacht hebben, de inkt was nog niet droog, en wij moesten aan de slag. In die week ook een crematie van een tante, de uitvaart van mijn zus en dezelfde week, de opname van mijn zwager in een aangepast zorgcentrum voor mensen met Huntington. En nu zitten we in de fase van alles organiseren, van wat er allemaal te doen is, als mensen er niet meer zijn of elders vertoeven. De rouwverwerking moet ook nog een kans krijgen. Onze Kerstgevoelens en kijkende naar de toekomst, sloegen ons lam. De overgang van oude naar het nieuwe jaar, brachten we in bed door, moe en afgepeigerd door spanning en emotie. God, waar was je?? Een vraag die meerdere mensen soms stellen.Waar haal je de kracht die dagen vandaan? Gelukkig zijn er familie en vrienden, maar de afscheidsviering, ja, dat regelt Wim wel, is diaken.Veel tijd hadden we niet omdat de uitvaart al de vierde dag was, door bepaalde omstandigheden. Ook ik zelf heb iemand gevraagd mee voor te gaan in de viering.Voor mij nu heel dicht bij. Maar toch je moet door. Je moet een doel voor ogen hebben houden schreef een psychiater laatst, zeker als je ouder wordt. Ik wist ook niet de wensen van de viering, is nooit ter sprake gekomen. En dan bidt ik maar, dat alles goed gaat verlopen. Afgelopen week, kreeg ik van een familielid, een app, die mijn bevestigde dat de kracht zeker van boven kwam. Zij had de viering als waardig en troostend ervaren. De rust en vrede, die van jullie uitging, heb ik ervaren, als Gods aanwezigheid. Zij voegde er een Bijbelse tekst aan: ‘vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. (Spreuken 16,3). Ze schrijft tevens: Mijn gebed voor jullie is dat jullie wijsheid en inzicht mogen ontvangen, en dat jullie zwager Gods liefde mag ervaren, nu jullie zus er niet mee is. Dat ervaar ik ook, ik bid en luister naar muziek die troostend voor mij zijn. Een van die nummers is van Stef Bos; Lied heet ‘Onbereikbaar’ (lied van Mozes uit de Bijbel) Ik wens u, kracht en zegen vol genade als er soms meer verdriet dan vreugde is. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994 – 2007) diakenvanherwijnen@outlook.com


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden: Als de regels wat ruimer worden en het is verantwoord, willen we 25 maart een jaarvergadering houden in ‘t Haasje, vanaf 13.30 uur bent u welkom. Voor de jaarvergadering graag aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058 of famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corry Hondong, tel 5323123 of famhondong@kpnplanet.nl Ook het Oude Klooster is weer gedeeltelijk opgestart. Omdat we nog niet weten, wat de komende persconferentie ons brengt, kunnen we nog niets zeggen over het kaarten en de bingo, maar de andere activiteiten zijn weer opgestart. Wel met de bekende regels, zoals 1,5 meter afstand, mondkapje op in de gangen en als u rondloopt, totdat u zit en als u verkouden bent, thuis blijven. Het nieuwe jaarboekje is intussen ook bij u bezorgd. De agenda is nog niet erg vol, maar als u ideeën hebt, bel ons dan. Gaan we kijken hoe we het kunnen realiseren. Wanneer op 4 februari de viering in de kapel van ít Oude Klooster weer kan, drinken we na afloop een kopje koffie in de zaal ertegenover. U bent allen welkom.

Wanneer u hoort dat iemand belangstelling heeft voor onze vereniging, kunt u contact opnemen met Will van Leeuwen tel: 073-5323044 Duo-fiets Onlangs heeft onze gemeente toegezegd het grote onderhoud van de duo-fiets voor haar rekening te zullen nemen. Een fantastische geste.Wanneer u belangstelling hebt kunt u tegen een symbolische bijdrage van €1,00 per dagdeel gebruik maken van de duo-fiets. Hiertoe kunt u contact opnemen met Dhr. Ber Vissers tel: 073532 2054 voor verdere informatie. Duo-fiets is voor geschikt voor alle leeftijden. 5 daags reis van 10 t/m 14 mei 2022. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen heeft Brabant Expres ook dit jaar voor mei 2022 weer een uitstapje voor KBO Geffen, Lith en de Ruwaard in elkaar gezet. Ook leden van de KBO uit Heesch sluiten hierbij aan. U kunt nog inschrijven tot 25 februari 2022.Mocht u interesse hebben, ook niet-leden zijn welkom, dan kunt u een mail sturen naar wilhelmie.van.dijk@gmail.com, u krijgt dan het uitgebreide programma en het inschrijfformulier. U kunt ook bellen met Wilhelmien van Dijk: 0622437660 of 0412-639302

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN

gmail.com We nemen dan contact met je op. Voor informatie of aanmelding kun je ook terecht bij: Marianne Draad tel.: 0612135691

Het is de meeste mensen in Geffen waarschijnlijk al opgevallen: de ingang van de Koppellinck is grotendeels verdwenen achter hekken en plastic schermen. Er wordt flink verbouwd. Kom d’r in krijgt een nieuwe ingang, gelegen direct rechts als je binnen komt. We hoeven dus niet meer door de klapdeuren naar het verenigingsgedeelte. Het is nog niet duidelijk wanneer alles klaar is, maar er wordt rekening gehouden met onze activiteiten.We kijken er naar uit om straks onze huiskamer weer gezellig te kunnen inrichten, hopelijk zonder rekening te moeten houden met “corona regels”. We gaan onze activiteiten dan ook uitbreiden. Voorlopig zullen we nog even zo door moeten gaan, maar we genieten nu al van onze mooie fotowand (hartelijk dank aan de KUNSTKRING!) en het is al fijn dat we OPEN kunnen blijven. Nadat de verbouwing van de Koppellinck klaar is en we een nieuwe ingang hebben, gaan we ook op de maandag- en donderdagochtend open voor een gezellig kopje koffie en een praatje. Iedereen die behoefte heeft aan gezelligheid is welkom, jong en oud! Is er behoefte om samen iets te doen, dan is dat ook mogelijk! Dinsdagochtend, vrijdagochtend en zondagmiddag blijft het gewoon zoals het was, warm en gezellig.

We willen een ieder uitnodigen om binnen te lopen. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie klaar. We hebben al een groep enthousiaste vrijwilligers, maar nieuwe mensen zijn heel welkom, omdat we straks bijna alle dagen open willen zijn. We zijn dus op zoek naar gastvrouwen of gastheren, die een ochtend in de week of één keer in de twee weken de mensen welkom heten, een praatje maken en ze voorzien van koffie of thee. Je bent nooit alleen, streven is om altijd met twee gastvrouwen/ heren aanwezig te zijn. Lijkt het je gezellig, en weet je iemand, buurvrouw/man of vriend(in) of kennis, die dit ook best wel zou willen, dan kun je samen aanmelden, eventueel met je dag van voorkeur via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@

PERSBERICHT Op 5 mei vieren we de vrijheid. Doe je mee? Gemeente Oss is dit jaar gastgemeente voor de Nationale viering van de bevrijding van 5 mei. We willen er een bijzondere dag van maken. Doe je mee? Het zou fantastisch zijn als er in elke kern en in elke wijk van Oss een 5 mei activiteit is! Heb jij of heeft jouw vereniging of club een activiteit die past bij 5 mei? Of ideeën daarover? Laat het ons dan uiterlijk 25 februari weten via theatervandestad@ lievekamp.nl. De 5 mei lezing vanuit de Lievekamp Met 5 mei vieren we de vrijheid. Het landelijke thema van dit jaar is het thema ‘Vrijheid in Verbondenheid’. Dit jaar wordt de 5 mei lezing live door de NPO uitgezonden vanuit Theater de Lievekamp in Oss. Daar zijn we natuurlijk heel trots op! We laten graag heel Nederland zien hoe mooi Oss is. Meer informatie Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met Marie-Louise Roefs, gemeente Oss: ml.roefs@ oss.nl of Lobke van der Sanden: theatervandestad@ lievekamp.nl.

13


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres:

Cereslaan 4 5384 VT


Hoe vraag je ieder jaar om precies hetzelfde? Deze vraag heb ik mezelf even gesteld toen het weer tijd was voor een stukje over de Aktie Kerkbalans. Een jaarlijks terugkerend moment om aandacht te vragen voor de materiÎle kant van ons geloof en onze kerk. Want hoe vraag je om precies hetzelfde, maar dan toch met andere woorden en motiveer je mensen om mee te doen en de kerk ook financieel te dragen? We brengen steeds onder de aandacht hoe gezegend we zijn met zoveel goede vrijwilligers en we zonder meer op de kleintjes letten en bezuinigen waar het kan, maar de omstandigheden halen ons toch steeds meer in. De beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben leggen vanzelf een grote druk op onze inkomsten, want als er minder mensen mogen zijn heb je ook minder mensen die iets kunnen geven. We slaan er ons zo goed mogelijk doorheen en proberen de tering naar de nering te zetten, maar dan hebben we U nog wel hard nodig! Als wij de parochie door de pandemie willen helpen en daarna nog een toekomst willen hebben met elkaar, dan is ieders inzet en bijdrage van vitaal belang. We hebben zes mooie, maar soms ook kostbare, kerken en nu de energierekening zowat verdubbeld is wordt het toch een ander verhaal. Als Christenen zijn wij van nature optimisten en dat zijn we nu natuurlijk ook, maar daarnaast ook realisten. Toch heeft ervaring laten zien dat wij inderdaad op mensen mogen rekenen als het er op aan komt en daar vertrouwen we nu ook op. We vertrouwen er samen op dat mensen zich in blijven zetten zodat iedereen een beroep op ons kan blijven doen, en dat er ook ruimte is om mensen te ondersteunen juist vanuit ons geloof in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Christen zijn is vandaag net zo actueel als het ooit geweest is, want de wereld heeft behoefte aan geloof, hoop en liefde. Binnen onze parochie die de Goede Herder heet, doen we dat vanuit het geloof in Zijn voorbeeld en Zijn opdracht, om voor elkaar zo goed als God te zijn. Dit blijft iedere dag een opgave voor ons allemaal en daar hebben we onze geloofsgemeenschap en de parochie bij nodig. Laten we er samen niet alleen in blijven geloven, maar er ook op alle mogelijke manieren vorm aan blijven geven wat kerk zijn en gelovig leven in deze tijd betekenen. We mogen ons laten inspireren en voeden door een samen gedeeld, gevierd en beleefd geloof op de plaats waar wij staan. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat er voldoende middelen zijn om ons geloof met elkaar te kunnen blijven beleven.

Ik vraag U ieder jaar één keer om geld, omdat het echt heel hard nodig is en ik hoop van harte dat U blijft geven voor de kerk van morgen! Pastoor Fr. Ouwens U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer IBAN NL 86 RABO 0115807292 (DGH Heesch) onder vermelding van ‘kerkbijdrage 2022-Geffen’. Al wat u geeft komt allereerst ten goede aan de lokale gemeenschap en de eigen kerk in Geffen. Giften als deze zijn aftrekbaar voor de belastingen. Normaal wordt alles meer dan 10% van uw basisinkomen aftrekbaar. Wanneer u een 5-jarige overeenkomst sluit is het gehele bedrag aftrekbaar! Inlichtingen hierover kunt u aanvragen via ons mailadres: info@geffendgh.nl. Werkgroep kerkbalans Geffen.

DOELPUNTENMAKERS N-G 1 Wat kun je in coronatijd? Een heleboel niet, maar sommigen vinden een leuke uitdaging om veel uurtjes mee te slijten. Rien Damen is al een tijdje bezig met het zoeken en registreren van alle doelpuntenmakers van Nooit Gedacht1 van 1960 t/m heden. Maar… als je iets gevonden hebt, wil je altijd meer weten! Rien mist nog informatie (krantenknipsels e.a.) over de jaren 1960 t/m 1970 (seizoen 1968-1969 heeft hij al). In die jaren was Cees Krijgh de trainer. Ook mist hij nog seizoen 1993 - 1994. Maar, ook doelpuntenmakers uit de jaren 50 zijn welkom. Hoe meer info, hoe beter over alles wat ouder is dan 1972. Wie maakte de doelpunten in de wedstrijden van al die jaren voor Nooit Gedacht1? Daarom een oproep aan iedereen die ‘wat bewaard heeft’: snuffel eens door je thuisarchief (kun je meteen opruimen)! Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op de website www.voetbalgeffen.nl onder het blokje Historie Nooit Gedacht1 / Topscorers Allertijden N-G 1. Tipje van de sluier: Nico Rovers (†) staat momenteel met kop en schouders bovenaan met 135 doelpunten. Iets gevonden? Mail of bel Rien Damen: E-mailadres: riendamen@ziggo.nl / Tel. nr. 06-2150676122. Wordt vervolgd.

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


Even een update vanuit het bestuur van het Arboretum. We zijn het laatste kwartaal van 2021 druk geweest met vele activiteiten op het Arboretum. Natuurlijk het belangrijkste, de boomplantdag op 21 november. Een paar keer uitgesteld maar toen het weer kon... Weer 13 boomplantingen gedaan, een prachtige uitbreiding van het assortiment. De planting van boomnr. 21.100 betekent niet alleen de 100ste boomplanting maar ook dat er inmiddels 100 verschillende bomen geplant zijn. Een mooie collectie, een Arboretum waardig. Op naar de 200ste planting! Indien u ook een boom wil planten, dat kan al op 20 februari tijdens onze volgende boomplantdag. Het vergt altijd weer de nodige tijd, u wordt uitgenodigd om te bepalen welke boom het beste zou passen voor uw planting. Het levert altijd weer bijzondere gesprekken! Meld u daarom graag per omgaande aan. Ook zijn er 20 verschillende fruitbomen geplant, er volgen er nog meer. Hier realiseren we een fruitboom Arboretum omgeven door een mooie meidoornlaag. Een knipoog naar vroeger. • De waterput is in oude luister herstelt en krijgt op korte termijn de omgevingsinrichting. • Er zijn weer diverse vrijwilligersdagen georganiseerd, het ziet er weer prachtig uit. Alles opgeschoond, gemaaid, gesnoeid waar nodig, klaar voor het voorjaar. • Mocht u vrijwilliger, donateur, planter, willen worden op het Arboretum, neem contact op met ons. Graag wensen wij u ook een prachtig 2022, we gaan elkaar zien, geniet van het Arboretum en respecteer wat we met zovelen opgebouwd hebben. Op naar de volgende boomplantdag 20 februari, op naar het nieuwe groeiseizoen. De Bloesem komt eraan. Tot op het Arboretum. Bestuur Arboretum

PERSBERICHT Beter slapen doe je zo Training voor volwassenen die last hebben van slapeloosheid

Goed slapen is voor iedereen erg belangrijk. We willen ons overdag fit voelen en niet slaperig of uitgeblust. Bovendien is ‘s nachts wakker liggen niet prettig. Slapen is nodig om tot rust te komen, lichamelijk en geestelijk te herstellen en weer energie te krijgen voor een nieuwe dag. Wanneer men niet goed slaapt kan men daarvan overdag negatieve gevolgen ondervinden. Men kan zich prikkelbaar en futloos gaan voelen en daardoor moeite krijgen om zich te concentreren. Sociale contacten en andere bezigheden kunnen hierdoor afnemen. Dit kan tot overbelasting of somberheid leiden. Hoe doe je dat, goed slapen? In de training ‘Beter slapen doe je zo!’ van ONS welzijn proberen we hier een antwoord op te geven. De cursus is bedoeld voor volwassenen die last hebben van slapeloosheid en actief willen leren om hierin verandering te brengen. Aan de cursus kunnen 6 -10 personen deelnemen. In de training leren deelnemers vaardigheden om slaap positief te beïnvloeden. We staan stil bij de vraag: ‘Hoe zit mijn slaap in elkaar en hoe leer ik meer controle te krijgen over zaken die mijn slaap negatief beïnvloeden?’ De training richt zich op het verminderen van bestaande slapeloosheid en op het voorkomen van chronische slaapproblemen. De resultaten zijn super; gemiddeld 8 van de 10 deelnemers ervaren ook daadwerkelijk een verbetering in de slaap na afloop van de training! Een reactie die we terugkregen van één van de deelnemers een paar maanden na afloop van de training: “Ik kan niet anders zijn dan blij. Al die maanden nu geen slaapmedicatie gebruikt. Ik ga rond 24.00 uur naar bed en sta consequent op tussen 07.00 uur en 07.30 uur. En slaap dan bijna onmiddellijk in. Heerlijk! Kortom, hier zit een heel tevreden mens die zeker vertelt aan anderen over jullie slaapcursus. Hopelijk hebben mijn mede cursisten er net zoveel profijt van als ik!” Voor de training begint, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de trainers. Hierin krijgen deelnemers individueel nadere informatie over de training. Er wordt gekeken of de training past en er is gelegenheid om vragen te stellen. Informatie over de training in Oss Aanmelden kan via www.ons-welzijn.nl of stuur een mail naar: slapendoejezo@ons-welzijn.nl Twijfel je of deze cursus bij je past? Overleg het met de toegang Zorg & Welzijn van de gemeente Oss. Data: Start 10 maart t/m 14 april (6 bijeenkomsten) Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur Locatie: ONS welzijn in Oss (Schadewijkstraat 6) Trainers: Martijn van Kreij en Ingrid Bach 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 68 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op “dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart ... #Covid ’19 Omikron is grûwlûk besmettelijk, maar we worden er gelukkig niet zó ziek van, als van Delta en eerdere varianten. De lockdown is alweer gedeeltelijk teruggedraaid en hopelijk gaat binnenkort weer écht alles open, zónder beperkingen! (Misschien mét #2G of #3G???) #Bouwen in ’t Veld Als we mevrouw Zaadnoordijk (projectleider gemeente Oss) moeten geloven, krijgt woonwijk ’t Veld straks een zeer groen en gevarieerd karakter: ”De woningen worden als het ware naar het groen toe gebouwd. In ’t Veld komen drie wat kleinere buurten, die omzoomd worden door stevige groenstroken. Die worden niet doorsneden door wegen, maar wél door fiets- en wandelpaden.Tussen de wijkjes komt géén verkeer en geparkeerde auto’s worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. In ‘t Veld komen ook geen flats, maar wel een aantal kleinere appartementencomplexen”.

#Oude Klooster Via (on)betrouwbare bron bereikte ons het bericht dat het College van B & W van Oss dolgraag het Oude Klooster wil verkopen aan de Stichting Brabant Zorg; in verband hiermee moeten activiteiten van de K.B.O., Heemkundegroep en alle andere gebruikers ‘straks’ verkassen naar M.F.C. De Koppellinck. Past die dáár wel allemaal? Of liggen daar kansen voor ‘ons’ Rijksmonument aan de overkant, dat (nóg) steeds staat te verpauperen???

‘t Oude Klooster #Carnaval Wordt #Carnaval in Geffen ¸berhaupt gevierd? Wij snappen donders goed, dat een grote #feesttent op korte termijn géén haalbare kaart is, maar (overdag) gewoon ouderwets op #matinee (zitten op een vaste plek, gezellig ‘buurten’), dát moet eind februari weer mogelijk zijn, denken wij. Dus uitbaters Rottenrijkse cafés: maatwerk leveren; creativiteit binnen de kaders ajb! Ook Carnaval in MFC De Koppellinck voor de jeugd lijkt weer mogelijk met Scouting Geffen, wij hopen van wél; een driewerf alaaf! #Verkiezingen Akelig nieuws: naast Dynamisch Democratisch Oss (DDO) heeft óók ‘moederpartij’ #FvD aangekondigd op 17 maart mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad; er valt straks dus écht iets te kiezen voor eng-rechts in de gemeente Oss!

Is hoogbouw in ’t Veld gewenst? Aha; dáár komt de spreekwoordelijke ‘aap uit de mouw’; er worden woningen “gestapeld”! Dát moet ook wel, anders komen de Geffense “doorpakkers” nooit aan “310 woningen in een wijk met een groen karakter”. Wij van Rooi Oortjes vinden #hoogbouw dáár absoluut niet wenselijk! Wat vindt u??? Komend halfjaar staat de #inspraakprocedure voor het bestemmingsplan ‘t Veld op de agenda. Daarna worden de plannen definitief. Eind 2022 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De bouw start waarschijnlijk begin 2023. In 2028 moet woonwijk ‘t Veld worden opgeleverd.

Tenslotte vragen wij ons (nóg steeds) af, waarom wij in Geffen helemaal niks ‘horen’ (of zien) van de al járen geleden beloofde verantwoording financiën #Groenfonds: waaraan zijn de miljoenen besteed, wie heeft daarover beslist, wat staat er nog op de rol en hoeveel is over? Hierover misschien tóch maar eens W.O.B. (Wet Openbaarheid Bestuur) vragen stellen? Wij denken daar intussen serieus over; wordt vervolgd! Complimenten óf vragen over bovenstaande column? Bijzondere Boom aanmelden? Bel met ‘t Rooi Hundje, tel: 06-53916725

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.