Torenklanken 2021 - nr 02

Page 1

59e jaargang | nummer 2 | januari 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PERSBERICHT

Osse gemeenteraad besluit op 28 januari over Duurzame Polder De gemeenteraad neemt op 28 januari een besluit over Duurzame Polder. Dat gebeurt in een vergadering die voor een deel digitaal is en voor een deel op het gemeentehuis. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans: ‘Ook het gemeentebestuur worstelt met het doorgaan van besluitvorming in Coronatijd. Zeker nu de lockdown verlengd is, is het van belang om het aantal fysieke ontmoetingen te beperken. Wel hebben de fractievoorzitters samen met de agendacommissie uitgesproken dat het belangrijk is om geen vertraging meer te hebben in besluitvorming van belangrijke onderwerpen. Dit betekent dat alle vergaderingen digitaal zijn. Alleen de raadsvergaderingen zijn fysiek, maar wel in aangepaste ‘hybride’ vorm. Daarbij vergaderen de woordvoerders en insprekers in de ruimte zelf en andere raadsleden digitaal. Het is belangrijk dat woordvoerders op het moment van besluitvorming elkaar fysiek kunnen treffen voor overleg, moties en amendementen. Dat is nodig bij complexe vragen met grote maatschappelijke gevolgen. Hoewel in het voortraject alle ruimte is voor inwoners en belanghebbenden om hun opvattingen en kennis mee te geven aan de raadsleden, hechten we ook in coronatijd aan het inspreken tijdens de raadsvergadering.’ Door op een zogenoemd ‘hybride’ manier te vergaderen ontstaat er ruimte in de raadzaal voor een beperkt aantal belanghebbenden om in te spreken en de raadsvergadering fysiek bij te wonen. Bij grote aantallen insprekers kunnen we ook dit hybride organiseren. Duurzame Polder Op 28 januari is de eerste hybride raadsvergadering. Op de agenda staat de vraag of de polder tussen Oss en

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

’s-Hertogenbosch geschikt is als zoekgebied voor het opwekken van duurzame windenergie.‘Net als iedereen zoekt ook de gemeenteraad naar manieren om het werk tijdens de pandemie door te laten gaan.Als het kan, vergadert de raad digitaal. Soms is dat niet voldoende. De raad wil recht doen aan alle invalshoeken en voldoende insprekers horen. Dan is het nodig om in dezelfde ruimte bij elkaar te zitten of hybride te vergaderen’, aldus de burgemeester. De raadsvergadering op 28 januari start om 19.00 uur en is voor iedereen live te volgen via www.oss.nl/uitzending. Bewoners en andere betrokkenen kunnen tijdens de vergadering inspreken. Door de Coronamaatregelen kan er geen publiek bij de vergadering zijn. Voor meer informatie over de inspraak kunt u terecht bij de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl.

VERSTERKING TENNISLESGROEP Wij, twee enthousiastelingen, zoeken versterking voor een nog op te zetten tennislesgroep.We hebben minimaal twee andere personen nodig om een tennislesgroepje te vormen. Ervaring is niet vereist. Lessen zijn bij TC de Vlijmd en zullen op een maandag- of dinsdagavond zijn. Bij interesse graag een whatsapp bericht 06-12709388.

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. KERKBALANS 2021 Eindstand Kerkbalans 2020: € 18.653,89 In januari vragen we aandacht voor Actie Kerkbalans. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Onderhoud van het kerkgebouw, de pastorale zorg, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ U krijgt hiervoor een envelop in de bus. U kunt ook uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk.

De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 29 jan. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 31 jan. 09.30 u. H. Mis (Kerkbalans / Doopdankviering) vr. 05 febr. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 07 febr. 09.30 u. H. Mis vr. 12 febr. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 14 febr. 09.30 u. H. Mis TARIEVEN BEGRAAFPLAATS AANGEPAST De tarieven van de begraafplaats, urnengedeelte en grafdelving zijn per 1-1-2021 aangepast. Kijk op onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de kerk van Geffen. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op woensdag 24 februari. De Eerste Communie wordt gehouden op zondag 13 juni 2021. PROGRAMMA VORMSEL Zie elders in deze Torenklanken informatie over de aanmelding. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 januari 2021: Annie van Dinther - van Dinther, 79 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084.

BESTE GEFFENAREN,

Vele mensen onder jullie zullen ons moeder, Fien Hopstaken - van Grunsven, beslist nog herinneren. Dit ondanks dat ze de laatste jaren in Verzorgingshuis Sint Jozefoord in Nuland heeft gewoond. Met dit bericht willen wij u allen laten weten dat ons moeder op 15 januari 2021 is overleden, in de gezegende leeftijd van 92 jaar. Haar kaarsje was opgebrand en ons moeder zou zeggen… ”het is goed zo”. Annemieke, Josannie en Arjan Hopstaken Ook namens onze partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Een goed begin van 2021

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

5


ROND DE DORPSPOMP nr 541

De 541e is ook een Stamtafelbijeenkomst met Teams. Op deze zondagochtend ligt er wat sneeuw en is het dus voor het eerst écht winter in Geffen. Niettemin missen we toch ook wel de gezelligheid van ons café. Het was zo en het zij zo. In ons gezelschap zijn vandaag ook Martino van den Hurk en Corné van der Doelen; zij zijn van het Windcollectief Oss-Den Bosch en praten ons bij over de stand van zaken rondom het windmolenproject voor de polders ten noorden van de spoorlijn. Carnaval 2021 Daarvoor komt een speciale krant uit die alleen in Geffen wordt bezorgd, door vrijwilligers van de stichting Rottenrijk. Uw exemplaar wordt ’coronaproof’ aangeboden. Daarbij zal zich ook een kopie van de allereerste Rottenrijker bevinden. Mogelijk dat er deze keer aan de

deur om een kleine financiële bijdrage wordt verzocht. Overigens is de stichting erg blij met de jaarlijkse donaties van de club 111; ondanks de geschrapte mogelijkheden om te feesten is er ruimhartig gedoneerd en zijn er zelfs nieuwe aanmeldingen voor de club ontvangen. Rottenrijk heeft moeten afzien van het organiseren van carnavaleske evenementen met beperkte deelname; immers, de afstandsnorm zou onbedoeld te gemakkelijk vergeten kunnen worden. Voor de Roapavonden is een alternatief bedacht. Dat komt erop neer dat je op de oorspronkelijk voor de Roap geplande vrijdag- en zaterdagavonden via YouTube thuis van vier verschillende oude Roap-edities kunt genieten. De details daarvan zijn gepubliceerd op het voorblad van de vorige Torenklanken. Op de vrijdag voor carnaval is er wel een carnavalsmis. Op de donderdag is zelfs een puzzelrit per auto georganiseerd. Deelnemers moeten onderweg vragen beantwoorden en de chauffeurs moeten alcoholvrij zijn. De horeca komt er tijdens de carnavalsdagen op de traditionele wijze helaas niet aan te pas maar zal wel de nodige versieringen aanbrengen. Zodat de sfeer in het dorp wat opgeleukt wordt.

& stomerij service

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen vakkundig gemaakt. Volop parkeergelegenheid voor de deur.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring

& stomerij service

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen vakkundig gemaakt. Volop parkeergelegenheid voor de deur.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Deze keer heeft de stichting zelf ook geen jeugdbals opgetuigd. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van afstandsnormen ziet zij als te riskant. Windmolens Aanleiding voor Corné en Martino om erbij te zijn is de publicatie in de Dorpspomp van 23 december jl. over kwesties rondom de windmolens die naar de mening van onze gasten toelichting behoeven om een beter beeld van de situatie te krijgen. De volgende samenvatting is een poging om dit voor de lezers te bereiken. Het gemeentebestuur van Oss gaat akkoord met de bouw van dertien windmolens. Op 28 januari aanstaande zal de gemeenteraad van Oss een, naar verwachting positief, besluit nemen omtrent de plaatsing van deze windmolens, in de polder tussen Lith en Geffen. In het verleden is door de initiatiefnemers, een corporatie van meerdere landbouwbedrijven in het Osse deel, een groter aantal gewenst geacht, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. De exploitatie zal in handen zijn van de deelnemende bedrijven. De aanstaande raadsvergadering is digitaal te volgen. Over het project zou aanvankelijk al in de raadsvergadering van december worden beslist. Woordvoerders van de ruim 4700 bezwaarden en het collectief voelen zich dan ook overdonderd door het uitstel van de beslissing tot 28 januari. In december zou er immers wél een mogelijkheid zijn geweest om aanwezig te zijn. Daarmee is aan de burgerij en dus ook het Windcollectief de mogelijkheid ontnomen om in die vergadering fysiek hun visie naar voren te brengen of toe te lichten. Er kunnen in de Osse polders verder geen windmolens komen op andere locaties of grote zonnevelden op akkerland, behalve die waarvoor al enige tijd geleden vergunningsprocedures zijn gestart en waarover mogelijk positief wordt beslist. Het aantal van dertien in het Osse deel is voor de corporatie het maximaal haalbare gebleken. We hoorden eerder van 22 stuks in het gebied maar dat is voorbij: dertien stuks, geconcentreerd ergens in het gebied van de Geffense en Lithse polder. Het collectief stelt dat het zich in de plannen ook het leefklimaat heeft aangetrokken en verwacht dat het beheersbaar zal zijn. Afstanden van windmolens tot woningen in woonkernen zullen nu zijn van 1000 tot 1200 meter. Het collectief denkt dat ook het ondernemersklimaat gediend is met de realisatie van het project. Mede door de diverse procedures kan het nog meerdere jaren duren alvorens de eerste stroom wordt afgetapt. Over de uitwerking van de plannen in het Bossche deel van de polder is door de gemeenteraad van Den Bosch al definitief beslist. Overigens zijn in er dat plan meer molens op minder totaal gebiedsoppervlak dan in het Osse plan.

5000-ste inwoner Geffen heeft weer een 5000-ste inwoner. De oorzaak van deze herhaling is dat destijds een deel van Vinkel tot Geffen behoorde en er toen ook al een verse 5000-ste inwoner geteld kon worden. Dat was Jan Verhagen, in 1991. Het is nog niet bekend wie dit predicaat nu heeft. Privacyregels zouden voorkomen dat dat zo maar bekend mag worden gemaakt; hoe dan ook, op enig moment zal het toch wel bekend worden als er ergens wordt gelekt of de persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger er zelf mee komt dan wel met bekendmaking instemt. Als het om een volwassene gaat dan is die bij deze vriendelijk uitgenodigd om zich voor deelname aan de volgende Stamtafel aan te melden. Voorlopig halen we deze Geffenaar maar aan als “d’n twidde 5000-ste”. Ten slotte: - Volgende keer Stamtafel op 31 januari om 10:30 uur. Weer digitaal; wie mee wil doen gelieve daarvoor op uiterlijk 30 januari een e-mailbericht te sturen naar Stamtafel@torenklanken.nl en daarin je naam, telefoonnummer en eventueel (dus onverplicht:) aangeven waarover je het wil hebben; ‘zo maar’ meedoen is immers ook goed! Dan ontvang je een vergaderlink voor MS Teams. - Heb je een reactie op deze editie van Rond de dorpspomp en wil je die schriftelijk indienen, dan kan die ook naar het hiervoor genoemde e-mailadres worden gestuurd. - John van Wanrooij werd 50 jaar. Deze mededeling werd al aan alle Geffenaren per vliegtuig, dus als luchtpost bekend gemaakt; een feest voor de geadresseerden zat er vanwege corona dus niet in. Bij deze alsnog: proficiat!

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


ROAPLIED 2021

VOORAANKONDIGING

23 januari zou het eigenlijk zover zijn geweest: het Roaplied 2021. In plaats van hard oefenen, zitten de deelnemers nu helaas thuis… En heeft de 29ste editie van het Roaplied niet kunnen plaatsvinden. Tijdens de persconferenties is duidelijk geworden dat we voorlopig nog wel even thuis zitten. Wij als organisatie hadden iets heel leuks bedacht om Geffen in deze tijd tóch nog een beetje onder te dompelen in het Roapliedgevoel, maar helaas steekt corona daar weer een stokje voor. Niet getreurd: dit gaat zeker nog gebeuren, maar dan op een later tijdstip. Nog even geduld dus...

Webinar puberbrein en opvoeding: Help?! Mijn kind wordt puber. De puberteit staat voor de deur. Dit zorgt met alle onzekerheden van dien, zeker in deze coronatijd, voor een uitdaging. Het is een spannende tijd, zowel voor je kind als voor jullie als ouders. Aan ouders de taak om daar zo goed mogelijk op in te spelen en dat valt niet altijd mee. Wat handvatten en inspiratie om het leven met je puber (nog) leuker en gezelliger te maken zijn vast welkom. Daarom organiseert Geffen Zorgt samen met de GGD Hart voor Brabant en ONS welzijn het webinar: Help?! Mijn kind wordt puber voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11 t/m 13 jaar Donderdag 4 februari 19.00-19.45 uur Hoe werkt het puberbrein? Welk gedrag is normaal voor pubers? Waarom gedragen pubers zich zoals ze doen? Hoe help ik als ouder mijn puber? Heb ik invloed op het gedrag van mijn (onhandelbare) puber? Wat zijn bedreigingen voor een gezonde hersenontwikkeling? Al deze vragen zullen beantwoord worden tijdens dit webinar. Het webinar zit vol met informatie, voorbeelden en praktische tips die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Ook is er ruimte voor jullie vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het webinar helpt je bij je ontdekkingstocht naar wat werkt voor jou en voor jouw kind, want elke ouder en elke puber is anders. *Het webinar is ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Heeft jouw kind een andere leeftijd, maar sluit je graag aan? Je bent van harte welkom! Inschrijven Schrijf je nu in (www.ggdhvb.webinargeek.com/ouderavond-puberbrein) om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Ook is het mogelijk om het webinar later terug te kijken.

Voor nu moeten we het doen met de foto’s en herinneringen aan vorig jaar. De nummers (ook van de jaren ervoor) zijn te beluisteren op de Roapify te vinden op de Rottenrijk App. Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel! Saskia, Temmie, Jordy en Ronny

Vragen? Vooraf kun je contact opnemen met Evelien Specken (e.specken@ ggdhvb.nl) of Bart Hoes (bart. hoes@ons-welzijn.nl). Inhoudelijke vragen kun je tijdens het webinar stellen via de privé chat die alleen zichtbaar is voor jezelf en de organisatoren.

9


DIAMANTEN PAAR Ze komen allebei uit een groot gezin, Piet Romme (80 jaar) is één van de 15 kinderen van Jas en Toi Romme uit Geffen en Door van de Leest (78 jaar) is één van de 11 kinderen van Wilhelmina en Toon van de Leest uit Nuland. Twee actieve dorpsgenoten die we vooral kennen uit de meest arbeidzame periode van hun leven, als uitbaters van hotel-café-zaal De Gouden Leeuw in Geffen en de sporthalkantine. En dat in samenwerking met dochter Wilma en haar man Wim. Piet was ook zeer actief in het Geffense verenigingsleven met inzet voor vogels, duiven tot autocross, biljarten en zaal- en zomeravondvoetbal. De gouden bruiloft werd tien jaar geleden volop gevierd met veel mensen, veel gezelligheid, lekker buurten en met natuurlijk muziek erbij. Op 7 januari 2021 was hun diamanten huwelijksfeest. Sinds februari 2019 ligt Piet op bed met zuurstof, en dus verliep dit feest heel anders, mede door de coronacrisis uiteraard. De dag werd klein gevierd, maar toch konden de vele gasten: broers, zussen, neven, nichten, buren en vrienden hun felicitaties brengen, weliswaar met een raambezoek. De hele dag hebben de feestelingen gezwaaid naar alle spontane raamgasten. En of dat nog niet genoeg was: ’s avonds kwamen de digitale wensen binnen met verrassende filmpjes. Piet en Door, de kinderen Wilma en Wim, Arina en de kleinkinderen Perry met Jill en Janick met Randy, hebben echt genoten van alle gebeurtenissen van deze bijzondere dag. Zij willen daarom iedereen bedanken voor de felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en verdere cadeautjes. Van harte proficiat!

10

D’N UITSTEK Zoals veel mensen weten, hebben Scouting Geffen, de Jeugdvakantieweek en het st. Jorisgilde sinds twee jaar (eindelijk) een eigen gebouw aan de Weverstraat, naast het Arboretum. Op deze prachtige locatie hebben we de ruimte om onze activiteiten te doen! De afgelopen twee jaar zijn we druk bezig geweest om het buitenterrein ook naar onze zin te maken. De vlaggenmasten die voor het pand van “van der Heijden meubelen” stonden, zijn aan ons geschonken en zijn van grote afstand te zien. We zijn hier erg blij mee, Bedankt!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden, 2020 is (eindelijk) ten einde, het was me het jaartje wel. De Corona pandemie heeft een grote impact gehad op ons dagelijkse leven. Degene die het aan den lijve hebben ondervonden wensen wij veel sterkte en beterschap toe. Helaas hebben wij als KBO-vereniging ook een pas op de plaats moeten maken. Zo hebben we weinig of geen activiteiten kunnen organiseren. Dit betreuren wij aangezien dit het sociale isolement alleen maar verder versterkte. Dit laatste is een gevolg van de situatie waarin we op dit moment nog steeds in verkeren en waar we allemaal last van hebben. Dit is ook de reden dat we als bestuur op gezette tijden onze leden hebben verrast met een kleinigheidje wat enorm gewaardeerd werd. Gelukkig gloort er licht aan het einde van de Corona tunnel. Met de goedkeuring van de vaccins staat het licht op groen om te gaan vaccineren.Velen van onze vereniging vallen onder de risicogroep en wij zijn daarom extra content met dit positieve bericht.We hopen dat hiermee het virus de kop kan worden ingedrukt. Kijkende naar de toekomst dan kunnen we na deze periode hopelijk weer ons normale leven oppakken. We kijken uit naar het moment dat de deuren van het Oude Klooster weer open kunnen en alle leden elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook willen we in 2021 de Algemene Ledenvergadering organiseren wat in 2020 niet mogelijk was. Als bestuur staan we te popelen om met al onze vrijwilligers en leden een positief nieuw jaar te gaan beleven vol met aantrekkelijke activiteiten en contactmomenten. Maar bovenal in een gezonde en veilige omgeving.

leven gevormd? Allemaal vragen waar wij als vormselwerkgroep het graag met jouw kind over willen hebben. Want het is leuk om spelenderwijs te ontdekken wie je bent en welke richting bij jou past. Samen verder!: dat is de naam van ons vormselproject. Het vormselproject bestaat uit ongeveer 7 bijeenkomsten die vanaf begin maart 2021 tot en met mei 2021 staan gepland.Tijdens deze bijeenkomsten, onder begeleiding van leden van de vormselwerkgroep uit Geffen, doen wij spellen, zijn wij creatief bezig en luisteren wij naar elkaar. Ook organiseren wij een excursie (naar de Voedselbank) en gaan wij deelnemen aan de Power of Fire dag in ’s-Hertogenbosch. Alle vormelingen uit Geffen, Nuland en Vinkel werken samen aan dit project. Deze kernen maken onderdeel uit van Parochie De Goede Herder, onder supervisie van pastoor Frits Ouwens. De leden van de vormselwerkgroep werken in deze kernen al een aantal jaren met veel plezier nauw met elkaar samen. Al met al een gevarieerd project, passend bij de leeftijd en interesse van jouw kind. Het project wordt afgesloten door het Vormsel, dat staat gepland in de maand juni 2021. Dan worden de vormelingen uit Geffen, Nuland en Vinkel in de kerk gevormd door bisschop Gerard de Korte. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk 7 februari 2021 een email naar de vormselwerkgroep via mariannelepoutre@gmail.com Wil je meer weten? Bel gerust (Marianne Lepoutre 06-10294736 of Sjan Vissers 0655068902)

Namens het bestuur van KBO wensen wij jullie allen een goede gezondheid en een voorspoedig 2021. Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder�. Vriendelijke groet, Riny van den Akker

AANMELDINGEN VORMSEL 2021 in Geffen, Nuland en Vinkel

Jouw zoon of dochter zit nu in het laatste jaar van de basisschool in Geffen, Nuland of Vinkel en is al druk bezig met de keuze van een middelbare school. Jouw kind stelt zich vragen zoals: wie ben ik? en welke talenten heb ik? en door welke mensen word ik in het

11


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord: Marlieke van den Hurk, 31 jaar, zij woont in de Simon v/d Berghstraat

8. Bewondering voor de betrokkenheid van heel veel Geffenaren bij de dorpsgemeenschap. 9. Geffen is voor mij… een heel bruisend en gezellig dorp om te wonen samen met Mike, Jip, Lotje en Moos.

1. Een herinnering aan Geffen dat Mike niet naar mijn verjaardagsfeest ‘kon’ komen omdat Effe noar Geffe dat weekend was. Sindsdien ben ik er de 1e zondag van september ook bij!

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan het opknappen van het speeltuintje bij de Rosmolen. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

2. Dit zou anders moeten. De toegankelijkheid van diverse trottoirs voor moeders met een kinderwagen.

DANKBETUIGING

3. Een bijzonder(e) plek Het arboretum waar we heel graag met de kinderen naartoe gaan om te wandelen. 4. Een mooi mens Mike van den Hurk, mijn lieve man. Door hem kom ik al sinds 2007 heel graag hier in Geffen en ben er sinds 2013 komen wonen. 5. Jammer dat … de kant-en-klare bomenroutes door Geffen voor schoolkinderen na 3 jaar nog steeds niet gelopen worden… 6. De leukste club alle juffen van de speelleerschool en het Beertje; altijd, lief, betrokken, bevlogen en vrolijk! 7. Ons visitekaartje de Brabantse gezelligheid en alle activiteiten die georganiseerd worden in ons dorp. Leuk voor jong en oud!

overlijden Harry Tiemissen, Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes en bemoedigende woorden, tijdens Harry’s ziekte en na zijn overlijden op 01-12-2020. Speciale dank aan Thuiszorg Pantein en Dr. Berkelaar, voor hun zorg en steun. Ook op de dag van het afscheid, waren wij overweldigd door de aanwezigheid van de vele buren, familie, vrienden en bekenden in onze straat. Dank daarvoor! Harry zou het prachtig hebben gevonden! Toos Tiemissen-Cremers, kinderen en kleinkinderen.

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

12


NIEUWS VAN KOM D’R IN Allereerst willen wij u namens de werkgroep van kom d’r in voor 2021 een goede gezondheid en veel gezellige en fijne ontmoetingen toe wensen. We hopen dat we dit jaar weer snel naar het oude normaal terug kunnen en dat we nog meer gasten kunnen ontvangen in onze gezellige huiskamer. We hopen ook dat we weer een beroep kunnen doen op onze gastvrouwen en dat nieuwe gastvrouwen ons team willen komen versterken. Helaas...... we kunnen onze activiteiten nog niet opstarten, want de loc down is verlengd t/m 9 februari. We vinden dat heel vervelend, maar hebben er alle begrip voor gezien de trage daling van het aantal besmettingen en de onzekerheid over de Britse mutatie van het coronavirus, die ook in Nederland is aangetroffen. Het is ook erg vervelend dat de reguliere zorg in de ziekenhuizen niet volledig kan worden uitgevoerd. Dat levert ook voor mensen in Geffen uitstel van behandeling op. Maar... we kijken vooruit en dan zullen binnenkort ook onze gastvrouwen en onze gasten gevaccineerd kunnen worden en ontstaan er waarschijnlijk weer mogelijkheden om een aantal activiteiten op te starten. Het zou fijn zijn als de inlopen op dinsdag, vrijdag en zondag weer kunnen starten. We weten dat velen daar naar uitkijken.

Indien mogelijk zullen we u dit schooljaar nog uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u dan geïnformeerd over de werkwijze op De Wissel en specifiek in de kleutergroepen, de kennismaking- en instroommomenten en de buitenschoolse opvang. Inschrijfformulier U kunt het inschrijfformulier downloaden via onze website. Als uw kind op dit moment gebruik maakt van de noodopvang bij Het Beertje (Kloosterstraat of Heesterseweg), kunt u daar een inschrijfformulier ophalen. Graag ontvangen wij uiterlijk 10 februari 2021 het inschrijfformulier. U kunt het formulier afgeven Bij Het Beertje of in de brievenbus doen Bij De Wissel (deze hangt aan de poort ingang Kloosterstraat). Wanneer u het inschrijfformulier hebt ingeleverd, ontvangt u een bevestiging van voorlopige inschrijving. Hebt u nog vragen? Stuur een mail aan bsdewissel@filiosscholengroep.nl Met vriendelijke groeten, Thea van Heck (Directeur De Wissel) Hélène Peerdeman (Onderbouwcoördinator De Wissel)

Het Repair Café op vrijdag 29 januari kan helaas ook niet doorgaan deze maand. Dus u zult uw kapotte spullen nog even moeten bewaren, hopelijk komt er op vrijdag 26 februari weer een mogelijkheid. Het is moeilijk om nu al een rooster voor februari te publiceren gezien alle onzekerheid rond de loc down.We wachten even af en laten in de volgende Torenklanken weer verder van ons horen. Let goed op elkaar en blijf gezond!

OPROEP INSCHRIJVEN BASISSCHOOL DE WISSEL Samen Durven Leren Wordt uw kind vóór 1 oktober 2022 vier jaar? Dan is het bijna tijd voor de grote stap! Uw kind gaat naar de basisschool. We nodigen u van harte uit om uw kind in te schrijven op basisschool De Wissel. De Wissel Wij hadden u graag uitgenodigd om kennis te komen maken met onze school. Helaas is dat in deze bijzondere tijd niet mogelijk. U kunt onze school alvast een beetje leren kennen door een bezoek te brengen aan onze website: www.bsdewissel.nl

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


HET VOEDSELBOS. DEEL 2 Er wordt hard gewerkt aan de aanplant van het voedselbos. Eind januari is er weer een plantdag en de bedoeling is dat alle bomen voor de lente geplant zijn. Onlangs lazen we in het Brabants Dagblad over het enthousiasme van de initiatiefnemers Kestrel Maher en Geert-Jan van Nistelrooij. Het idee en het plan voor een voedselbos hier in ons dorp komt van Kestrel Maher, de vrouw van Geert-Jan. Ere wie ere toekomt. In dit artikel gaan we in gesprek met Kestrel om meer te horen over haar achtergrond, haar ideeën en visie achter dit plan. Het is prachtig om te horen hoe vanzelfsprekend het voor Kestrel is om aan je omgeving iets toe te voegen wanneer je wat mist.Als je denkt dat iets anders en beter kan, maak dan een plan, zoek mogelijkheden, realiseer iets, samen met anderen, laat het zien. ‘Good practice’ noemen we dat tegenwoordig zo mooi. De kijk van Kestrel op het leven komt voort uit een diepe verbondenheid met de natuur en eerbied voor die natuur. Dat ze in Australië is geboren en opgegroeid, midden in de natuur, heeft daar alles mee te maken. Kangaroo Island 49 jaar geleden werd Kestrel geboren op Kangaroo Island aan de zuidkust van Australië. Vader was visser en moeder lerares. Ze heeft nog een oudere zus. De eerste 7 jaren van haar leven woonde ze op Kangaroo Island. Dit eiland is ongeveer 1/2 keer zo groot als Nederland, het is één groot natuurreservaat met wildparken en een en al natuur. Er zijn enkele kleine plaatsen en er wonen nu slechts 4500 mensen. In de zeventiger jaren was dat de helft. De dichtstbijzijnde grote stad was Adelaide op het vaste land. En zoals wij hier een fiets en een auto hebben om ergens te komen, zo hadden de ouders van Kestrel een auto en een vliegtuigje voor 4 personen. Vader en moeder hadden beiden een vliegbrevet. Lachend vertelt Kestrel dat ze het liefst met haar vader in het vliegtuig boodschappen ging doen want hij was avontuurlijk en kon ook stuntvliegen. Hoe leuk en spannend is dat voor een kind. En wat te denken van de kangoeroes en de koalaberen die Kestrel dagelijks in het wild om zich heen zag, zoals wij konijntjes door het veld zien huppelen. Het gezin Maher verhuisde toen Kestrel 7 jaar was, naar een plaats helemaal in het noord-oosten van Australië, Cairns.“Het klimaat was daar weer heel anders”, vertelt Kestrel.“Op Kangaroo Island was het koud en droog, in het noorden van Australië was het nat en heet”. Maar wederom woonden ze daar in een prachtig natuurgebied. “Op Kangaroo Island stond ons huis op een klif en we keken uit over de zee. Achter het huis hadden we veel fruitbomen zoals abrikozen- en pruimenbomen. In Cairns stond ons huis aan de oceaan met daarachter 14

ook tropische fruitbomen zoals mango en papaya”. Ook daar was het leven weer een groot avontuur. Samen met enkele bewoners hadden de ouders van Kestrel een eiland, Fitzroy Island, in het Great Barrier Reef gebied. Dit is het grootste koraalrif ter wereld en staat op de Wereld Erfgoedlijst. We hadden vaak feestjes en weekendjes op het eiland. Het was er prachtig”, vertelt Kestrel. “In de schoolvakantie ging de familie naar het afgelegen verre noorden. Daar overtreffen de krokodillen de mensen, 1000 tegen 1. Ik ging bijna dagelijks met mijn vader vissen”. Toen Kestrel ging studeren was de dichtstbijzijnde universiteit helemaal in Brisbane, een reis van maar liefst 36 uur met de trein. Kestrel volgde de opleiding advocaat en notaris. Toen ze daarna aan het werk ging bleek dit toch niet de weg te zijn die ze wilde gaan. “Ik vroeg me af of ik hiermee werkelijk iets goeds deed. Ik wilde zo graag de wereld een beetje beter maken”. Kestrel trouwde en kreeg twee zonen, Joshua en Torin. “We woonden toen op een prachtige plek in een natuurlijke omgeving aan de oostkust van Australië. Noosa in Queensland, de mooiste plek op aarde. Bergen, bossen, prachtige stranden, dolfijnen en koala’s. Ik mis die wonderschone plek nog steeds”, zegt Kestrel. Where are the trees? Kestrel en Geert-Jan hebben elkaar niet in Australië ontmoet, maar in Orlando in de U.S.A. Ze volgden daar beiden een cursus persoonlijke ontwikkeling, Avatar. Er was meteen een klik. “Ik was gescheiden, maar ik was totaal niet gericht op een relatie. Het leven als single beviel me goed”, zegt Kestrel. Maar soms loopt het toch anders. Kestrel bezocht met Geert-Jan Nederland in een vakantie. Ze was hier een tijdje en ging weer terug naar Australië. “Je moet doen waar je gelukkig van wordt”, zei Geert-Jan. “Maar als je terug wilt komen betaal ik je ticket van Australië naar Nederland”. “Toen ik weer terug was in Australië miste ik hem zo dat ik 5 jaar geleden toch besloten heb om hier in Geffen te komen wonen. Ik volgde mijn hart”, zegt Kestrel met een glimlach.


Toen ze aan de Leiweg bij Geert-Jan woonde, stelde ze, bij het zien van de open ruimte in het Geffense Veld, hem de simpele vraag: “Where are the trees?”. Dat was het begin. In Australië is het begrip ‘bush tucker’ of ‘bushfood’ heel gewoon. De Aboriginals, die een heel sterke band met de natuur hebben zeiden het al: “de natuur geeft wat de mens nodig heeft”.Wij weten nauwelijks wat de bomen, struiken en planten uit onze vrije natuur aan voedsel te bieden hebben. Het plan voor een voedselbos was geboren. En voor Geert-Jan was dit het gouden idee voor een bestemming van het land van zijn ouders. De visie van Kestrel is om niet te vechten tegen iets bestaands maar creëer iets nieuws. Laat het letterlijk en figuurlijk groeien, vanaf het prille begin. Dit is niet de eerste keer dat Kestrel iets nieuws creëert. Toen haar kinderen naar school gingen miste ze in het onderwijs ook iets essentieels. “Dit moet beter kunnen”, was haar gedachte. Samen met een aantal mensen richtte ze een nieuwe school op. De Noosa Pengari Steiner School. Deze school, waarvan Kestrel 7 jaar directeur was, is gestart in 1993. Bij het 21 jarig bestaan van de school zijn Kestrel en Geert-Jan beiden nog aanwezig geweest. Door Steiner Educatie heeft Kestrel haar connectie gevonden met de bio-dynamische methode en de antroposofische principes van R. Steiner. Hierbij gaat het om de erkenning van de samenhang tussen mensen, dieren, planten en aarde.We zijn één geheel en gelijk aan elkaar, alles is verbonden met elkaar. In Australie heeft Kestrel aan meerdere natuurprojecten gewerkt, zoals natuur restauratie, voedselbossen en behoud van schildpadden en kikkers. Dat beviel haar zo goed dat ze weer ging studeren, terug ging naar de universiteit voor masters diploma in duurzaam landbeheer. De community die zij mede heeft opgericht in Australië heeft kernwaarden die voor Kestrel leidend zijn in haar handelen: - Respect voor de wereld. Een spiritueel doel dat alles even belangrijk is, dat je als mens onderdeel bent van de natuur, geen heerser die erboven denkt te staan. - De sociale waarde. Streef altijd naar consensus. Luister naar elkaar, werk samen, iedereen wil gehoord worden en is dan ook eerder bereid mee te werken. - Een duurzame economie. Op een eerlijke manier geld verdienen. Wat is jouw cadeau aan de wereld? De kringloop, wat neem je en wat geef je? - Duurzaamheid in het bouwen, het omgaan met land en water, hergebruik, bewust omgaan met afval. Het zijn misschien grote woorden maar je kunt altijd klein beginnen. Elk initiatief is een begin, elk klein zaadje kan ooit een grote boom worden. “De verbondenheid met de natuur zoals ik die beleefde in Australië voel ik hier nog niet”, zegt Kestrel.“Maar het is een uitdaging om mens en natuur dichter bij elkaar te

laten komen. Dat kan hier ook door te laten zien wat wij kunnen eten uit onze natuurlijke omgeving. Ik vind het jammer dat er in de winkels mango’s en avocado’s liggen, maar waar zijn de mispels, de krentenbessen en de lijsterbessen? Het kan beiden, de inheemse en de exoten naast elkaar”. In het voedselbos komt een deel met inheemse en een deel met exotische bomen en struiken. Iets nieuws werkt verrijkend. “Ik ben hier ook nieuw”, zegt Kestrel lachend. En zo is het maar net, je beste vriend was ooit een vreemdeling! We moeten de diversiteit koesteren, bij de mensen, de flora en de fauna. Denk aan de aardappel in onze oer Hollandse stamppot, ooit een exoot uit Zuid-Amerika. Zo komt hier een voedselbos, dank zij de Australische vrouw van Geert-Jan die haar de ruimte biedt om samen iets nieuws te creëren. Tussen al die nieuwe bomen voelt Kestrel zich ongetwijfeld meer en meer thuis in ons dorp. Haar zonen Joshua en Torin wonen in Berlijn en dat is voor Australische begrippen dichtbij. Die komen regelmatig ook een kijkje nemen en helpen een handje mee. En tenslotte haalt Geert-Jan nog een mooie spreuk van Confucius aan: “Het beste moment om een boom te planten is tien jaar geleden. Het op één na beste moment is nu”. We kijken nu al anders naar de bomen en struiken die we tijdens onze wandelingen in het Geffense Veld zien. Het begin is gemaakt.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


Alle uitslagen en het antwoordenboek zijn terug te vinden op www.degeffensekwis.nl

Op 12 December jl. werd alweer de 9e editie van de Geffense kwis gehouden. Een hele speciale dit keer, gezien de corona-maatregelen. Wat ons betreft zeker niet minder geslaagd dan voorgaande jaren. We waren ook erg blij te zien, dat alle 33 deelnemende teams zich keurig aan deze maatregelen hebben gehouden. Zowel het ophalen- als het inleveren van de kwisboeken bij de drive-thru verliepen ook vlekkeloos! Doordat de feestdagen in het weekend vielen, moest iedereen wat langer dan gebruikelijk wachten op de uitslag... Op 8 Januari was het dan zover; de uitslag werd bekend gemaakt d.m.v. een online filmpje via de website en onze facebookpagina.We zijn erg blij dat dit filmpje ook massaal door jullie werd bekeken! De Uitslag: nummer 1 Team Kwis’t (voor het 3e jaar op rij!)

met 742

pnt.

We willen alle teams bedanken voor hun deelname en enthousiasme, en hopen jullie allemaal weer te mogen terugzien in December tijdens onze 10e jubileumeditie!! bij deze bedanken wij ook onze sponsoren: Wihabo - Wooddesign - Café Boetje - ’t Akkertje 2.0 - ’t Haasje - Café Govers - Romme stucadoors&afbouw bouwbedrijf van Wanrooij - Timmermans infra - bouwburo vd Dussen - NAS Geffen - aannemersbedrijf T. vd Haterd BV - Tuin&Design - autobedrijf van Schijndel autobedrijf J. v Santvoort - Kabels enzo - Danego - We serveIT - oogadviseur Stefan - Haarstudio Anne - Mooz lifestyle - Michael vd Heuvel personal coach - van der Doelen verzekeringen - B&A administratie - Dorpsraad Geffen - Sanne bloem en interieur - Jumbo Geffen - walk bedrijfskleding - P. v Schijndel bedrijfskleding - van den Heuvel photography - Esso Schuurmans - dierenspeciaalzaak de Kinderen

DE ELSHOF Aangezien er geen animo is om de buurtvereniging “De Elshof” verder voort te zetten, is vooralsnog besloten om de vereniging te stoppen. Dit zal dan zijn per eind februari van dit jaar. Meer info: info@de-elshof.nl / 06-4056 7460.

DÉ MAALTIJDSERVICE IS OP ZOEK NAAR EEN VRIJWILLIGER t.b.v. De Maaltijdservice

nummer 2 familie Verhagen met 718.5 pnt. nummer 3 CV Krèg nou wâ met 710 pnt. De teams hebben nog dezelfde avond hun cheque van resp. € 200,- €100,- en € 50,- in ontvangst genomen, en voor de winnaar natuurlijk champagne en de Trofee! En als laatste op de 33e plaats eindigde het Quaranteam. Zij kregen als troost een mooie borrelplank met een bos uien en mochten een weekendje weenen.

Heeft u een dinsdagmiddag in de maand tijd om iets te kunnen betekenen voor anderen? Dé Maaltijdservice is een voorziening die bedoeld is voor mensen die tijdelijk of langdurig voor zichzelf geen maaltijd kunnen koken. Dankzij de bezorging van maaltijden aan huis kunnen zij langer thuis in eigen omgeving blijven wonen. Voor het bezorgen van de maaltijden in Geffen, Vinkel en Nuland zijn wij op zoek naar een vrijwillig(st)er ter versterking van het huidige team. U bezorgt altijd met z’n tweeën en u bent 1 dinsdagmiddag in de 4 weken aan de beurt. Vindt u het leuk om mee te werken aan Dé Maaltijdservice, dan kunt u zich opgeven bij Dé Maaltijdservice, Rossinistraat 48, 5344 AK in Oss, telf.nr: 085-902 04 92 of via de mail: info@demaaltijdservice.nl U bent van harte welkom!

17


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

18-12-2020 10:17:35

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

de mogelijkheden via

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

torenklanken@geffen.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

T. 073-532 28 75

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


STICHTING “VRIENDEN VAN W.I.K.” De “Stichting Vrienden van W.I.K.” is erop gericht om door jaarlijkse giften van een groep donateurs de aanschaf van nieuwe en het onderhoud van gebruikte instrumenten te kunnen financieren. Iedereen zal weten dat aankoop en onderhoud van instrumenten een dure aangelegenheid is en we zijn de donateurs dan ook weer bijzonder erkentelijk voor hun bijdragen na de jaarlijkse mailing die wij hen eind december toestuurden. HEEL HARTELIJK DANK DAARVOOR. Inmiddels heeft de stichting bijna 40 vrienden/donateurs, zijnde zowel bedrijven als individuele personen/gezinnen, die jaarlijks hun vrijwillige bijdrage doen om het instrumentarium van onze fanfare in optimale staat te houden, en waar nodig nieuwe instrumenten aan te kopen. Zo hebben we afgelopen jaar een splinternieuwe Alexander hoorn aan de fanfare kunnen overdragen zoals hieronder wordt getoond door de trotse bespeler Evi Savelkouls.

Uiteraard streven wij er naar om het aantal vrienden/ donateurs uit te breiden en de financiële mogelijkheden te vergroten om fanfare en fanfare orkest optimal te kunnen blijven steunen. Juist in dit jaar waarin W.I.K. haar 60-jarig jubileum viert zou het voor bedrijven/personen een mooie gelegenheid zijn om deze prachtige muziekvereniging op deze manier te gaan ondersteunen! Voor aanmelding of informatie kunt U zich wenden tot onze secretaris/penningm. Hans Jansen telefoon: 06.22790374 of Email: hans.jansen@levix.nl

PERSBERICHT

Geweld Hoort Nergens Thuis Wethouder Kees van Geffen roept inwoners op om extra aandacht te hebben voor een veilig samen thuis. Onderstaand bericht publiceren we in Oss Actueel en op de website van de gemeente Oss. Beste inwoners, Ook in onze gemeente zitten we tot en met zeker 9 februari in een lockdown. Hierdoor zijn gezinsleden meer samen thuis. Dat kan heel gezellig zijn, maar het kan ook minder fijn zijn. In sommige gezinnen lopen spanningen tussen gezinsleden hoog op en leiden soms zelfs tot geweld. Thuis, de plek die de veiligste plek op aarde moet zijn, kan dan voelen als een gevangenis. U kunt er niet aan ontsnappen. En het einde is nog niet in zicht. Aandacht voor elkaar Ik wens iedereen in deze lockdownperiode een veilig thuis toe. Daarom vraag ik hiervoor uw speciale aandacht.Vermoedt u huiselijk geweld of kindermishandeling of hebt u hier zelf mee te maken? Kom dan in actie! Geweld kunnen we samen stoppen. Veilig samen thuis U kent vast wel de slogan ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’. Dat is echt zo. Lees wat u kunt doen op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of neem contact op met Veilig Thuis. Bel 0800 2000 of chat via de website www.veiligthuis.nl. De medewerkers van Veilig Thuis staan voor u klaar met een luisterend oor en bespreken samen met u hoe het geweld gestopt kan worden. Laten we ons samen sterk maken voor een veilig ‘samen thuis’! Kees van Geffen Wethouder gemeente Oss

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (58) Uit de kleine katholieke catechismus “Ik geloof”. De mens komt van God. De mens kwam laat op aarde.Water en land, planten en dieren waren er al veel eerder. Israël belijdt: ‘op de zesde dag’ schiep God als laatste van zijn werken de mens. De mens die de aarde deelt met de planten en dieren, en toch ‘ anders ’en’ meer’ is. Dat bedoelen de priesters van Israël, wanneer zij zeggen; God heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. God schiep de mens als man en vrouw, zodat ze voor elkaar een partner en een hulp zouden zijn. In hun liefde voor elkaar worden ze volledig mens. Samen geven het leven, hun kennis, hun ervaring, hun liefde door. Omdat de mens, zowel de man als vrouw, op God lijkt, kan hij de dieren, de medemensen en God kennen en beminnen. De mens kan de aarde ontdekken, onderzoeken, benutten en vormgeven. Hij kan haar ook bederven en verwoesten. Hij ziet zichzelf terecht als ‘heer’ van de aarde. Maar hij heeft zich niet zelf ‘groot’ gemaakt. God heeft de laatsten van zijn schepselen de eerste plaats gegeven, opdat zij niet alleen voor zichzelf en voor hun eigen kinderen kunnen zorgen, maar voor allesweter op aarde groei en bloeit. God verwacht van de mens dat hij een betrouwbare partner is voor de dieren en planten, dat hij voor het leven opkomt en beschermt, dat hij de aarde niet uitbuit, maar voor haar zorgt en ieder schepsel geeft wat nodig heeft. Man en vrouw zijn beiden verantwoordelijk voor de aarde. Man en vrouw zijn God even lief.

Daarom vermaant Petrus: ‘ Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof” (1 Pé 5,8-9). Liefde en kwaad! De vraag is hoe gaan wij hiermee om? Kunnen wij steeds een onderscheid maken, en waar kiezen wij voor? Het is in deze coronatijd soms moeilijk om je aan de regels te houden, we willen vrij zijn. En toch hebben we regels nodig om goed te kunnen functioneren in onze wereld. We moeten nu eenmaal rekening houden met elkaar. Het Kerstkind heeft ons geleerd, hoe we gelukkige mensen kunnen worden. Christenen hebben de tien geboden, zie dit als een handvat. Laten we biddenden mensen worden, opdat onze gedachten tot rust en inkeer komen, opdat we mogen ervaren wie en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

Goed of kwaad - Leven of dood. Wij prijzen God. Hij heeft de aarde geschapen. Alle leven komt van Hem. En alle leven is goed. Dit geloven wij en toch merken wij in onze wereld, in onszelf, dat het kwaad de overhand schijnt te hebben.Waar we ook kijken, kunnen we de tekenen vinden van God, die goed is, maar zien we ook de tekenen van het kwaad - zelfs in ons eigen hart. Er zijn volkeren die geloven dat er twee goden zijn, een goede en een kwade, die tegen elkaar vechten. Met het volk van Israël geloven wij in de Ene en Enige God. Hij heeft al het leven geschapen en Hij wil dat zijn schepselen Hem in vrijheid dienen. Maar zij misbruiken hun vrijheid, zij willen niet dienen. In Israël, vertelt men dat er van engelen, die God heeft geschapen, om dicht bij Hem te zijn, en zijn heerlijkheid te aanschouwen, er sommigen in opstand kwamen tegen hun Heer. Ze konden niet langer in Gods aanwezigheid vertoeven, kwamen in de mensenwereld en brachten het kwaad mee.Vooral hun leider, die we de duivel noemen, probeert nu de mens van God af te trekken en aan zijn zijde te krijgen. De boze verleidt, en de mens is zwak.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

1/2 pagina

e 40,-

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Overlast en schade door drukte in Herperduin In het weekend van 16 januari 2021 hebben boa’s en boswachters bezoekers van Herperduin aangesproken en gewezen op de regels in het bos. Deze actie was nodig omdat het in Herperduin erg druk is. Door de coronamaatregelen gaan mensen voor ontspanning vaker de natuur in. In de weekenden en op woensdagmiddag is het daarom in Herperduin erg druk met wandelaars, fietsers en honden. Dat heeft gevolgen voor planten en dieren in het bosgebied. Bij volgende controles in het bos is geen sprake meer van waarschuwen, maar volgt direct een boete. Welke regels gelden in Herperduin? In Herperduin staan overal bordjes: honden aan de lijn, geen bezoek tussen zonsondergang en zonsopgang, open vuur verboden, laat de natuur met rust en maak geen rommel. Niet iedere bezoeker houdt zich aan deze regels.Wandelaars en fietsers zitten elkaar soms letterlijk in de weg. Lang niet altijd is er begrip voor elkaar. Soms ontstaat er dan ruzie. Ook de boswachter en andere werkers in het bos krijgen steeds vaker te maken onbehoorlijk gedrag van bezoekers. Dat gedrag keuren we af. Het zorgt voor onveiligheid bij de medewerkers. Waar kunnen honden loslopen? Veel bezoekers van Herperduin komen met hun hond(en) naar het bos. In het bosgebied van Herperduin zijn twee gebieden waar honden los mogen lopen. De losloopterreinen zijn met borden aangegeven. Er is een losloopterrein naast het parkeerterrein bij Hoessenbosch in Berghem. Het andere losloopterrein begint bij de parkeerplaats in Herpen bij het Natuurspeelbos. In de rest van Herperduin is het verplicht om honden aan de lijn te houden. Lang niet alle baasjes volgen die regel. Loslopende honden zorgen voor veel overlast en brengen schade toe aan de natuur. Vooral honden die niet gewend zijn in de natuur gaan achter alles aan wat beweegt.Vogels, kleine bosdieren en reeën zijn het slachtoffer. Ook zijn er honden die andere honden aanvallen. Pas geleden is een hond overleden na zo’n aanval. Waarom mag je ‘s nachts niet in het bos? Bezoekers zijn als het ware te gast in Herperduin. Dit bos is het leefgebied van heel veel dieren. Hun gedrag is afgestemd op het dagelijkse ritme van licht en donker, van lawaai en rust. Door tussen zonsondergang en zonsopgang het bos in te gaan, verstoren mensen het doen en laten van de dieren. In die uren is het daarom niet toegestaan om in het bos te zijn. Uitzondering op deze regel is het verharde fietspad door Herperduin;

dat mag ook tussen zonsondergang en zonsopgang gebruikt worden.

PERSBERICHT Vroegsignalering: Hulp bij betalingsachterstand Mensen met geldproblemen zoeken gemiddeld pas na 5 jaar hulp. Een simpele betalingsachterstand wordt zo vaak een groot geldprobleem. Wethouder Kees van Geffen: ‘Om dat te voorkomen nemen wij contact op met inwoners met een betalingsachterstand bij de woningcorporatie, het energie- of waterbedrijf of de zorgverzekering. Inwoners met geldzorgen kunnen ook zelf in actie komen. Kijk op www.oss.nl/zondergeldzorgen.’ Vroegsignalering Een betalingsachterstand bij de woningcorporatie, het energie- of waterbedrijf of de zorgverzekering kan natuurlijk een keer gebeuren. Om te voorkomen dat dit oploopt tot een schuld is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) veranderd. Gemeenten krijgen een bericht als een inwoner een betalingsachterstand heeft en nemen contact op. De gemeente Oss informeert inwoners over wat zij zelf kunnen doen en welke organisaties kunnen helpen. Samen kijken naar mogelijkheden Een sociaal raadslid van ONS Welzijn, een SchuldHulpMaatje of een consulent Schuldhulpverlening kijkt samen met de inwoner naar oplossingen. Ze ondersteunen bij het inzichtelijk maken van betalingsachterstand(en), bij het treffen van een betalingsregeling, ze bekijken hoe de achterstand afgelost kan worden en of de inwoner gebruik maakt van alle voorzieningen. Denk aan toeslagen van de belastingdienst of andere (gemeentelijke) regelingen. Geldzorgen? Kom in actie! Kees van Geffen:‘Hulp zoeken is niet makkelijk. Mensen zoeken vaak pas hulp als de situatie al uit de hand is gelopen. Ze voelen zich schuldig of schamen zich. Dat is jammer. Geldproblemen kunnen namelijk iedereen overkomen. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met hulp zoeken. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe makkelijker en sneller geldproblemen opgelost kunnen worden.’ Wilt u van uw geldzorgen af? Praat erover met iemand en zoek hulp. In de gemeente Oss zijn verschillende instanties die kunnen helpen. Ga voor meer informatie naar www.oss.nl/zondergeldzorgen. Lees ook hoe anderen hun schulden hebben overwonnen op komuitjeschuld.nl.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.