Torenklanken 2020 - nr 2

Page 1

58e jaargang | nummer 2 | januari 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WIST JIJ AL DAT JE TORENKLANKEN NU OOK DIGITAAL KUNT LEZEN? Al vele jaren zorgt de redactie van Torenklanken dat er 20x per jaar een prachtig blad bij alle Geffenaren op de mat ligt. Uiteraard blijven we dat ook gewoon zo doen, maar daarnaast is het nu ook mogelijk om de Torenklanken online te lezen. Heb je de laatste editie (nog) niet op de deurmat gekregen of wil je graag op je telefoon in de trein het laatste Geffense nieuws doorlezen? Gebruik dan de nieuwe QR-code linksboven op de voorpagina of ga naar www.geffen.nl/torenklanken. Hier vind je de allernieuwste Torenklanken, maar ook oudere edities vind je terug!

DORPSRAAD GEFFEN Donkere Dagen Offensief in Geffen In de periode van donkere dagen neemt het aantal woninginbraken vaak toe. Naar jaarlijkse gewoonte neemt de Dorpsraad samen met de wijkagent en enkele bewoners een bepaalde wijk van Geffen onder de loep. Maandag 3 februari lopen we ’s avonds door Geffen en controleren op openstaande deuren, ramen en poorten. Het blijkt dat die vaak openstaan, als u even weg bent, of zelfs gewoon in de achtertuin of op de bovenverdieping bent. Deze actie wordt georganiseerd met als doel bewoners bewust te maken van het feit dat men onbewust inbrekers de gelegenheid geeft hun slag te kunnen slaan. We beginnen om 19.30 uur in sportcafé de Geer met een korte introductie van onze wijkagent.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Lijkt het u leuk om mee te lopen of bent u geïnteresseerd laat het ons dan weten. U bent van harte welkom, aanmelden kan via email (info@dorpsraadgeffen.nl) of telefoon (06-13741581). Misschien wel tot 3 februari!!

RETRAITE SINT JOZEFOORD

God is liefde Maandag 2 maart t/m donderdag 5 maart 2020 Aan het begin van de Veertigdagentijd organiseert Sint Jozefoord wederom een retraite. Niet alleen bewoners, maar ook geïnteresseerden van buiten zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dit jaar wordt de retraite gegeven door Pater Roeland van Meerssche o.c.d., lid van de Vlaamse Karmelgemeenschap (Gent). Het thema van de retraite is: ‘GOD IS LIEFDE’. We kijken naar Jezus, zijn houding tegenover de mensen en vooral de armen en de zwaksten. En we vragen dat zijn houding de onze mag worden. Iedere bewoner van Sint Jozefoord mag deelnemen aan de retraite. Daarnaast mogen ook belangstellenden buiten Sint Jozefoord zich aanmelden. Er is echter voor hen geen mogelijkheid om over een eigen kamer te beschikken of te overnachten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastor Gert Groen: 073 5 342 342 of g.groen@jozefoord.nl.

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE Toos van Lent is, na haar werk als gastvrouw op de pastorie bij meerdere pastoors, als vrijwilliger bereid een aantal dagen aanwezig te zijn op de pastorie. Mensen kunnen bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 en 10.30 uur: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 31 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 02 febr. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 07 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde Hans Hoeben namens de parochie vr. 14 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 16 febr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk OPHALEN DOOPSCHELPJES Op zondag 12 januari hebben we tijdens de viering van de Doop van de Heer, de doopschelpjes uitgereikt aan de ouders van de dopelingen van 2019. Als u het schelpje niet hebt kunnen ophalen, kunt u het vinden in een mandje bij de doopkapel achter in de kerk, die overdag geopend is. ONDERHOUDSWERK IN DE KAPEL In verband met onderhoudswerk aan de kapel kunnen enkele vrijdagavondmissen niet in de kapel plaatsvinden. Op vrijdagavond 21 februari 2020 is er geen viering in de kapel, i.v.m. de carnavalsviering in de kerk. Op vrijdagavond 28 februari en op vrijdagavond 6 maart is de avondmis in de filmzaal van het Oude Klooster (wijzigingen onder voorbehoud).

KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Eindstand Kerkbalans 2019: € 22.611,37. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, tweewekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Bijeenkomst op woensdag 12 februari 12.30 - 14.15 uur. Wij zorgen voor deze bijeenkomst voor een lekker broodje. Graag thuis voorbereiden: Hoofdstuk 5 en 6. We brengen een bezoek aan de kerk voor een rondleiding. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


PROGRAMMA VORMSEL 2020 Woensdag 5 februari extra activiteit: 14.00 uur bezoekje aan de Voedselbank Maandag 17 februari 19.00 - 20.30 u. bijeenkomst 2. Thema: Wie ben ik? HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 9 januari 2020: Riek Ketelaars, 79 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

DOE ALS JONGERE EENS ECHT IETS BIJZONDERS! WORD PELGRIM...

Het is weer tijd om te bedenken waar je in 2020 als jongere heen wil met vakantie. Op de Vakantiebeurs in Utrecht stonden weer honderden standhouders klaar om jouw aandacht te vragen voor hun stad, streek of land. De wereld ontdekken, dat is wat je wil. Maar ontdekken wie jezelf bent, waar je voor staat in onze samenleving en wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere wereld, dat is natuurlijk de grootste uitdaging die je kunt aangaan in het nieuwe jaar. Schakel daarom eens die automatische piloot van je uit en neem het stuur van je leven in eigen handen! Maak nu die afspraak met jezelf dat je er alles aan gaat doen om te ontdekken wie je bent en wat je wil. Je bent toch meer dan je buitenkant!? Groeien doe je toch óók aan de binnenkant?! In 2020 is er vanuit de parochie De Goede Herder de keuze uit twee bedevaartreizen. Dat zijn tochten die je als gelovige maakt naar een bepaalde plaats die een bijzondere religieuze betekenis heeft. Je noemt dit ook wel een pelgrimage. Wil jij wel eens zo’n pelgrim zijn? Je kunt kiezen uit twee pelgrimsreizen: eentje in de meivakantie naar Rome en eentje naar Lourdes in de herfstvakantie. De jongerenbedevaart naar het hart van de katholieke kerk is internationaal en staat garant voor ongekende ontmoetingen met jongeren uit de hele wereld. De Loudersbedevaart is speciaal afgestemd op jongeren én gezinnen. Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

Borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo of carnaval emblemen ***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525

Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v. Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter maken zonder voering € 12,50 Korter maken met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparaties per uur € 10,00

Carnavals emblemen laten stikken op je outfit al vanaf € 2,50 per embleem

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt uitvaarten met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Dag en nacht bereikbaar | 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 521.

Zondag 19 januari 2019. Een winters zonnetje breekt voor een prachtige dag. Terugblik Zoals gebruikelijk start de Stamtafel met een terugblik naar de laatste Torenklanken. Door vakantietijd met maar liefst 2 Dorpspompen deze keer. In Rond de Dorpspomp nummer 519, waarin we uitgebreid stil hebben gestaan bij Agrariërs is onder het kopje Midwinterbloazen een fout geslopen. Hier wordt gesuggereerd dat er door de voorzitter van de Dorpsraad is gesteld dat de column Rooi Oortjes, geschreven door onze collega columnist ’t Rooi Hundje, als dieptepunt wordt gezien. Dat is zo niet gezegd en hiermee gecorrigeerd. We blikken ook terug op Rond de Dorpspomp 520 waarin we via de rommel die de bezoekers van Raqqas ’s-nachts in de Kerkstraat achterlaten, komen te spreken over het kerkhof. Daar zijn in de loop de jaren wel erg veel graven ontruimd. De graven van nu zijn de monumenten van de toekomst en vragen ons af of er niet rigoureus is geruimd. Maasdonk Het voormalige gemeentehuis wordt via een prijsvraag aan een ontwikkelaar verkocht.Wordt het een prijsvraag wie het mooiste ontwerp kan maken? Of is het prijsvraag waarbij een ontwikkelaar bij voorbaat moet raden hoeveel puin er in de grond zit of hoeveel asbest er is verwerkt? Een hele waslijst aan voorwaarden vanuit de gemeente en de risico’s komen bij de projectontwikkelaar op het bordje.We hopen op voldoende belangstelling zodat de selectiecommissie ook echt iets te kiezen heeft en er goed nieuws komt over het voormalig gemeentehuis van Maasdonk. Villa Maasdonk is daar ondertussen wel in geslaagd, Addy van den Krommenacker is er met zijn kledingcollectie neergestreken. Een win-win-situatie voor Addy en voor Marijcke van Oss. Eindelijk kunnen we zeggen: Nuland Hè Wè? Ja, inderdaad,Addy van den Krommenacker! Streekwijzer We zijn verheugd dat de Streekwijzer als maandblad weer terug in Geffen is. Geen achterkantje meer van de Rosbode, maar als volwaardig blad met voldoende Geffense adverteerders en Geffens nieuws. De berichtgeving over de besprekingen over de pastorie aan de Stamtafel was in de Streekwijzer zelfs nog eerder te lezen dan in onze eigen Dorpspomp. Het leek overigens

verdacht veel op het artikel zoals dat verschenen is op de website van het Brabants Dagblad. Is het gezegde “beter goed gejat dan slecht verzonnen” hier van toepassing of hebben aangezetene of bezoekers van de Stamtafel gelekt naar de pers? G(l)as ‘Zonder Gas geen Glas’ wordt waarschijnlijk de nieuwe slogan van E-fiber. Maar liefst 11 keer is er sprake van een gaslek bij het boren van glasvezel en nog niet alles is aangelegd. De eerste abonnementen draaien al en de Stamtafel filosofeert over het aantal zenders, de zenderpakketten, de Talkshow oorlog, Netflixen en Expeditie Robinson. Een idee om een Geffense editie Expeditie Robinson in de Geffense Bosjes te organiseren wordt kort besproken, maar snel weer vergeten. Zo sportief zijn de aangezetenen blijkbaar niet. Aanleunwoningen Het trottoir is verbeterd, maar de toegang tot de aanleunwoningen wordt soms belemmerd door geparkeerde auto’s aan de Kloosterstraat. Over het dubbelzijdig parkeren zijn de meningen verdeeld. Is hier sprake van ongewenste overlast of zorgen geparkeerde auto’s er juist voor dat de snelheid eruit gaat? Misschien kan Mooiland een betere toegangsweg maken aan de achterzijde van de hal, een bijkomend voordeel is dat er daar geen sprake is van een hoogteverschil. Dit kan worden meegenomen bij een gewenste algehele verbetering van het complex. Zonnepanelen zijn er weliswaar gelegd, maar in de hal, de galerij en buiten is er nog wel sprake van achterstallig onderhoud. Het initiatief om dit bij Mooiland onder de aandacht te brengen worden ligt bij de bewoners. Rottenrijk Het is nog maar een paar weken voordat het Carnavalsfeest weer losbarst in ons eigen Rottenrijk en dat is te merken.We kijken terug op Geffes Stroat ToeToere, een evenement dat alweer voor de negende keer door het Rottenrijk en de Pompzwengels wordt georganiseerd. 20 kapellen uit de wijde omgeving zorgen voor gezelligheid en drukte op straat en in de 5 Geffense kroegen, waarvan overigens de geruchten gaan dat er niet 2 maar 3 te koop staan. Na afloop van de Stamtafel vindt de kennismakingslunch van de jeugdraad (de Raad van 1/211) plaats die dit jaar uit maar liefst 17 personen bestaat en daarmee de Raad van Elf met zijn 16 personen voorbijstreeft. Bij het verschijnen van deze Torenklanken is al bekend wie de Roapliedverkiezing 2020 heeft gewonnen. Er wordt een tipje van de sluier opgelicht wat we verder nog mogen verwachten: “111 minuten vuraf” aan de CarnaCantus, het Seniorenbal, een vernieuwd café bij de tent en later dit jaar de jubileumeditie van Recht vur zunne Roap. Werving van voormalige artiesten vindt al 7


volop plaats, niet alleen voor deelname aan deze speciale editie, maar ook voor een bijdrage in het jubileumboek dat eind dit jaar verschijnt.Voor de jubileumtentoonstelling is men nog op zoek naar Roapjes uit het jaar ‘81, ‘83, ’84 en ’88 en naar video-opnames uit het jaar ’93, ’95 en ’98. Volgende Stamtafel De volgende Stamtafel is op zondag 2 februari 2020 om 10.30 u. in Café Govers. U bent van harte welkom! Reageren? Ons e-mailadres: Stamtafel@torenklanken.nl

KNVB-BEKER: NOOIT GEDACHT VROUWEN 1 - FC TWENTE Op zaterdag 1 februari speelt Nooit Gedacht Vrouwen 1 de achtste finale van de KNVB-beker. Niemand minder dan het Vrouwen eredivisieteam van FC Twente (regerend landskampioen) komt op bezoek in Geffen. De wedstrijd vindt plaats op sportpark de Biescamp in Geffen en begint om 16.00 uur.Vanaf 14.00 uur is er muziek van DJ Stan. De toegang is gratis dus kom gerust een kijkje nemen. Nooit Gedacht Vrouwen 1 Vrouwen 1 heeft zichtzelf door een 0-3 winst tegen Eldenia geplaatst bij de laatste 16. Demi van Erp zette de vrouwen na tien minuten op voorsprong waarna Margaritha de Groot nog voor rust de score verdubbelde. Emily van der Vliet maakte in de 76ste minuut aan alle onzekerheid een eind: 0-3.

twee keer gepromoveerd en is momenteel de nummer 2 in de Hoofdklasse zondag. FC Twente De tegenstander van Nooit Gedacht is regerend landskampioen FC Twente. De vrouwenselectie van FC Twente is al vele jaren een echte naam in het Nederlands Vrouwenvoetbal. Deze selectie vertegenwoordigde Nederland al diverse malen in de Womens Championsleague. FC Twente heeft naast International Renate Jansen ook diverse jeugdinternationals in de selectie. De Eredivisie Vrouwenclubs stromen bij de laatste 16 van de KNVB Beker in. In de achtste finales zitten acht Eredivisie Vrouwenclubs en acht teams spelend in de Eerste klasse tot de Topklasse, waaronder dus Nooit Gedacht Vrouwen 1. Meiden en vrouwenvoetbal Bij Nooit Gedacht krijgen meiden en vrouwen dezelfde voorwaarden als jongens en heren om hun hobby uit te oefenen en zich te ontwikkelen. Ieder op het niveau dat ze willen. In iedere leeftijdscategorie bij de jeugd speelt een meidenteam. Voor meiden die echt prestatiegericht willen voetballen hebben we al meer dan 20 jaar de mogelijkheid om in jongensteams te voetballen. Hier hebben dan ook veel van de huidige selectiespelers gebruik van gemaakt. Sinds twee jaar volgt Nooit Gedacht het ontwikkelingstraject van de KNVB voor meiden en vrouwenvoetbal. Zorg altijd bij u in de buurt

Het damesvoetbal bestaat al bijna 50 jaar bij Nooit Gedacht. Nooit Gedacht heeft maar liefst 5 vrouwenteams bij de senioren en heeft hiermee de grootste vrouwenafdeling van Zuid-Nederland. In de afgelopen vijf jaar wonnen de vrouwen van Nooit Gedacht al drie keer de districtsbeker. Vrouwen 1 is

40 jaar Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 8

Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl


IK HOU VAN BLOEMEN Negen jaren lang hebben we aan de Dorpstraat in Geffen de bloemenwinkel van Sanne gehad. Nu gaat ze stoppen met de winkel en dat wordt alom erg jammer gevonden. Sanne was met haar winkel een aanwinst voor het dorp en dat willen we natuurlijk niet missen. Ze vertelt over haar beslissing en gelukkig is er na 14 februari toch nog het een en ander mogelijk, want...Sanne houdt van bloemen. Sanne Langenhuizen- van de Haterd (31 jaar) begon in het voormalige winkeltje van Dolce Vita aan Dorpstraat 20a. In 2014 opende ze haar eigen winkel in het gloednieuwe pand tegenover, aan de Dorpstraat nr. 19. Een bloemenwinkel waar je terecht kunt voor iets speciaals, op maat gemaakt naar de wens van de klant. Sanne heeft het de afgelopen jaren prima naar haar zin gehad als onderneemster in Geffen. “Er is een gezonde en eerlijke concurrentie tussen de drie bloemenwinkels die Geffen rijk is”, zegt Sanne. “We vullen elkaar goed aan, je weet in iedere winkel wat je kunt verwachten en dat is prima”. We kennen Sanne als een gedreven en actieve onderneemster. Tijdens “Effe noar Geffe” maakte ze er werk van om de winkel schitterend aan te kleden in nostalgische stijl. Ze is creatief en origineel. Ze viel daarmee de laatste jaren vaak in de prijzen, drie keer de tweede prijs en vier jaar achter elkaar de eerste prijs. In 2015 werd ze de onderneemster van het jaar.Wat een indrukwekkende staat van dienst voor een jonge onderneemster. Ook heeft ze in de ondernemersvereniging veel werk verzet. Drie jaren lang een kerstmarkt organiseren op het Dorpsplein en de Paasactie op touw zetten. Sanne is van mening dat je juist met een relatief kleine groep winkeliers goed moet samenwerken.Allemaal de schouders er onder zetten, dat is wel een must. Sanne vertelt over haar plannen. “De fysieke winkel is sterk aan verandering onderhevig in deze tijd. In mijn winkel werd het gedeelte met woonaccessoires minder rendabel. Je gaat dan nadenken over de toekomst.Waar ligt je passie, wat is belangrijk voor mij”? En het allerbelangrijkste voor Sanne is haar zoontje Lex. Door parttime te werken kan ze er meer voor hem zijn. Ze kwam tot de conclusie dat, wat ze graag wil doen met bloemen, ook thuis in haar huis in Oss kan. Haar werk en de zorg voor het gezin kan dan gemakkelijker gecombineerd worden. Sanne woont met haar man Jeroen en zoontje Lex in Oss. Ze hebben het daar prima naar

de zin en er is ook voldoende ruimte om haar workshops te geven, de boeketten te maken voor de abonnementhouders, het bruidswerk en het rouwwerk te verzorgen. Want daar ligt haar passie. “Ik hou van bloemen”, is de merknaam van haar bedrijf. “Het verzorgen van rouwbloemstukken vindt Sanne mooi en dankbaar werk. “Je mag daarmee wat verzachting geven aan een heel verdrietige gebeurtenis”. Sanne zal de contacten die ze in Gef-fen in de winkel had zeer zeker missen. “Dat de mensen zo binnen lopen en een praatje maken is er straks niet meer bij en dat is jammer”, zegt Sanne. Maar we hoeven haar niet te missen.Via de site en de social media is Sanne snel bereikbaar en kunnen we op de hoogte blijven van haar aanbod aan workshops en de ‘ik hou van bloemen’ abonnementen. Veel succes met deze nieuwe stap in de toekomst Sanne en dank voor je enthousiaste en creatieve bijdrage als Geffense onderneemster in de afgelopen jaren.

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 9 februari: seniorenroap 13 februari: Bingo-avond 24 februari: 50 plus bal bij het Haasje

Akkertje 2.0. Lidmaatschap van KBO is niet verplicht. Verkleed komen en meedoen met de optredens wel. Ook het kopen van een lot wordt ten stelligste aangeraden. Wij hopen en vertrouwen erop dat stg. Voor de Ouderen de lotenverkoop zal verdubbelen. Alaaf... Het wordt vast weer gaaf.

13 maart: jaarvergadering in ‘t Haasje 12 maart: Bingo-avond 17 maart: filmmiddag 21 maart: Anastasia, de musical

Seniorenbal bij het Haasje Op carnavalsmaandag is er voor alle 50 plussers gelegenheid tot carnaval vieren bij ‘t Haasje. Maak er een schon fistje van met zijn allen en na afloop is het personeel van Akkertje 2.0 bereid een seniorenmaaltijd op tafel te zetten voor een gereduceerd tarief!

Onze huidige penningmeester Jos van Bergen heeft enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen met zijn functie. We zijn nu op zoek naar iemand die dit over wil nemen. Voor informatie over wat het inhoudt en hoeveel tijd het kost, kunt informeren bij Jos van Bergen tel. 0653152833 Hebt u belangstelling of weet u iemand die dit zou kunnen en willen, neem gerust contact op met Riny van de Akker, onze voorzitter.

Jaarvergadering 13 maart in ’t Haasje Op 13 maart is de jaarvergadering in zaal ’t Haasje. De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met het herdenken van de leden die afgelopen jaar zijn overleden. Daarna volgt de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte komt wijkagent Wim Kluesjen een en ander vertellen over babbeltrucs, internetfraude en nog meer zaken die voor u van belang zijn.

Wilt u maandelijks de ONS ontvangen en lid worden van onze KBO? De Ons valt 11 keer per jaar bij 130.000 leden op de mat.Wilt u Ons ook niet missen? Neem dan een abonnement. Voor ongeveer € 25,00 per jaar ontvangt u 11 keer ons ledenmagazine en bent u automatisch lid van KBO-Brabant én van de lokale KBO. Alleen als u nog geen 50 bent, bent u te jong voor een lidmaatschap van onze club. Vanaf 50 bent u van harte welkom als actief en/of sympathiserend lid.Wij kunnen U ook niet missen!

Anastasia: Beleef de historie, ontdek het mysterie. Deze is vol, u kunt niet meer aanmelden.

Seniorenfitness bij Move to be fit Wij hebben geïnventariseerd naar de belangstelling bij onze leden om onder deskundige begeleiding in de sportschool oefeningen uit te voeren welke onze spieren versterken, balans. uithoudingsvermogen en onze coördinatie verbeteren. De oefeningen zullen afgewisseld worden tussen cardio, fitness apparaten en andere oefeningen. Dit alles op vrijdagmiddag, onder begeleiding van Ian Wagemans. Er hebben zich veel belangstellenden gemeld en er zijn al eerste contacten geweest met Move to be fit. De eerste les vindt begin februari plaats. (hansenwillvanleeuwen@gmail.com of tel: 073-5323044) Seniorenroap bij de Gouden Leeuw Graag nodigen wij alle ouderen uit Geffen uit voor een middag ontspanning met voordrachten voor en door ouderen en artiesten van Recht vur zunne Roap. Grappen en grollen, dansen en dollen. Muziek van de Pompzwengels en na afloop is er gelegenheid tegen een gereduceerd tarief de maaltijd te gebruiken bij het 10

Op 1 juni (tweede Pinksterdag) de Passiespelen in Tegelen Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Tegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong.17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis. . Kosten zijn €73,50,-. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus. Om goede plaatsen te krijgen moeten we er vroeg bij zijn. Opgave voor 20 februari door betaling van €73,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Voor verdere informatie kunt u bij een van de leden van de reiscommissie informeren. 4 daagse fietsvakantie, van 8 t/m 11 juni 2020 Beste fietsvrienden KBO Geffen, wegens groot succes organiseren we dit jaar weer een 4-daagse fietsvakantie, van 8 t/m 11 juni 2020.


We hebben dit jaar gekozen voor de omgeving “De Kempen” en hebben hiervoor hotel De Tipmast in Bladel benaderd. De afstand is 60 km. waar we de hele dag over kunnen doen. We hebben een arrangement in optie voor 10 kamers, 3 nachten, halfpension € 190,- vol is vol. Heeft u interesse graag zo spoedig mogelijk antwoord. Vriendelijke groeten fietscommissie KBO

ROAPLIED 2020 WEER EEN AVOND VOL GEZELLIGHEID!! Hallo allemaal, We willen jullie uitnodigen, om aanstaande zaterdag, 1 februari, de 28ste editie van het Roaplied bij te wonen. Ook dit jaar, kunnen we weer terecht in de zaal van de Gouden Leeuw en met maar liefst 13 optredens hebben we weer een bomvolle avond. De deelnemers hebben de longen uit hun lijf geoefend om zaterdag te kunnen schitteren op het podium. Dit jaar zijn er veel oude vertouwde gezichten, maar we hebben ook weer nieuwe deelnemers, de jury is weer compleet en ook onze Roapliedband heeft er erg veel zin in. Zaterdag maken we de zaal klaar en zal er nog een generale repetitie zijn waarna we gaan knallen. Tijdens de laatste repetitie is de volgorde van optreden bepaald. Die is als volgt: 1) De Leekes (winnende nummer van 2019) 2) De Raad van 11 3) Sleazy & the Wenker 4) De Pompzwengels 5) De Feestbeesten 6) De Leekes 7) Kloar’n Onzin 8) Ut Pompsmoesje 9) Asgemarbekendband 10) Boney NG

11) Strooipop 12) De Zingende Bunnies 13) De Gangmakers Er zitten weer veel verrassende liedjes tussen met erg opmerkelijke teksten... Na de optredens en de bekendmaking van de winnaars neemt onze feest DJ het over en kunnen we nog gezellig even na borrelen. De presentatie is wederom in handen van Frank van Griensven. We zien jullie graag aanstaande zaterdag en feest met ons mee! De zaal gaat om 19.30u open zodat we om 20.00u kunnen beginnen Tot zaterdag!!! Roapliedteam 2020 Saskia, Temmie, Jordy en Ronny

BEDANKT Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de mooie KerstNieuwjaarskaarten die bij mij bezorgt zijn. Maar in het bijzonder de gulle bedragen die er bij bezorgt waren. Nu kunnen we weer een heel jaar er tegenaan. De kranten bezorger M. van Nuland

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


OPROEP-OPROEP-OPROEP Gezamenlijke inschrijfochtend Basisschool De Wissel en Kinderdagverblijf Het Beertje: Dinsdag 4 februari van 8.30 u tot 10.00 uur Wordt uw kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar? Dan is het bijna tijd voor de grote stap! Uw kind gaat naar de basisschool.We nodigen u hierbij dan ook van harte uit om uw kind in te schrijven op basisschool De Wissel. Inschrijfformulieren liggen voor u klaar op Speel-Leerschool Beren Eigenwijs (de Koppellinck), Kinderdagverblijf Het Beertje (Heesterseweg 5A) en op school bij de conciërge, of kunt u downloaden van onze website (www.bsdewissel.nl).

Op zaterdag 18 januari heeft in Almere het Nederlands Kampioenschap majorettes plaatsgevonden. Het was een spannende wedstrijd want het duo Marit van Wanrooij en Hannah Koenen deden voor de eerste keer mee in deze leeftijdscategorie en waren de jongste van de tien deelnemers. Desondanks wisten zij toch weer een podiumplaats te bemachtigen en werden derde van Nederland. Al vier jaar lang weten zij zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen en blijven nog steeds aan de top meedoen.Wij zijn dan ook super trots op dit duo.

Op dinsdag 4 februari is er een speciale inschrijfochtend georganiseerd van 8.30u tot 10.00u. Hannelieke van der Stappen ( Kinderopvang Het Beertje) en Hélène Peerdeman (bs De Wissel) zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden over het basisonderwijs, Buitenschoolse Opvang, de Speel Leerschool en om uw inschrijfformulieren in ontvangst te nemen. U kunt ons vinden in de Koppellinck; het kantoor loopt u binnen als u de trap opgaat. Graag ontvangen wij van U het inschrijfformulier voor de basisschool in ieder geval vóór vrijdag 7 februari. (inleveren kan bij alle ondergetekenden) Wanneer u het inschrijfformulier hebt ingeleverd dan ontvangt u een bevestiging van voorlopige inschrijving. In mei ontvangt u een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u dan geïnformeerd over de werkwijze op De Wissel en specifiek in de kleutergroepen, de kennismaking -en instroommomenten en de BSO. Vooruit in vertrouwen, een goede basis voor verder leren! Met vriendelijke groeten, Thea van Heck Hélène Peerdeman Hannelieke van der Stappen 12

TORENKLANKJE Gezien de uilenballen die bij de voordeur liggen, is de uil (van Minerva) neergestreken op de leegstaande pastorie,


NIEUWS VAN KOM D’R IN Allereerst een correctie op de datum van de informatieavond Kindertekeningen analyseren, die in de vorige Torenklanken niet juist vermeld stond en voor alle zekerheid nogmaals de publicatie van de uitnodiging: Op maandag 10 februari is er in Kom d’r in een informatieavond over: KINDERTEKENINGEN ANALYSEREN Kindertekeningen zijn ontzettend mooi om aan de muur of op de koelkast te hangen, maar wist je dat ze ook ontzettend veel kunnen vertellen over je kind? Kleuren, perspectief, vormen, vlakverdeling, beweging of de energie zijn in onze ogen heel toevallig gekozen, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn. Een tekening is meestal een momentopname. Maar als bepaalde vormen, kleuren of vlakverdelingen vaker terugkomen in een tekening, kun je ervan uitgaan dat het iets wil zeggen over de ontwikkeling waar een kind in zit. Tijdens de informatieavond gaan we hier dieper op in. We gaan kijken naar de zogenaamde mens-, boom- en huistekeningen. Laura Langens, van Kinderatelier Buiten de lijntjes, neemt je mee in de ontwikkelingsfases van het tekenen bij kinderen en wat een tekening kan vertellen. Je bent vanaf 19.30 welkom voor een kopje koffie of thee. Om 20.00 uur zal de informatieavond van start gaan en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Graag van tevoren aanmelden via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@ gmail.com

nen. Heeft u het formulier niet meer, dan liggen er ook formulieren in het lokaal van Kom d’r in. REPAIR CAFE Vrijdag 28 februari bent je weer welkom bij het Repair Cafe. Doet je fietsverlichting het nog? Zeker in de winter is dat erg belangrijk. Verder zijn onze reparateurs van vele markten thuis en helpen je graag, want weggooien nee, eerst naar het Repair Cafe! Eten Alleen gaanden Op donderdag 13 februari start in Kom d’r in het eten voor alleen- gaanden op iedere tweede donderdag van de maand van 12.00-14.00 uur. Een groep van vrijwilligers kookt dan een drie-gangen maaltijd. Er is ook de mogelijkheid om van te voren een kopje koffie te drinken. Het is wel belangrijk om je van te voren aan te melden omdat er een maximum aantal deelnemers is. Hiervoor en voor verdere informatie kun je contact opnemen met Ans van Bergen ( tel. 073 532870).

WERELDPROEVERIJ Als deze Torenklanken verschijnt wordt er door onze Syrische dorpsgenoten een Syrische maaltijd klaar gemaakt. In februari is de wereldproeverij op woensdag 26 februari en dan gaat Ilse met onze kookgroep weer Indonesisch koken. De vorige keer was dat een groot feest en we laten ons deze keer weer graag verrassen. Inschrijven kan weer via email komdrin.geffenzorgt@ gmail.com of op de inschrijflijst in Kom d’r in. Graag van te voren betalen ( 5 euro). INFORMATIE MANTELZORGERS In de vorige Torenklanken stond een oproep aan mantelzorgers namens Geffen Zorgt om te laten weten welke behoeften en vragen er bij hen leven. Het invulstrookje dat er onderaan zit kunt u ook inleveren in de brievenbus die sinds kort bij het lokaal van Kom d’r in hangt. Bart Hoes van Ons Welzijn zal ze daar uithalen en verzamelen. Binnen Geffen Zorgt wordt dan gekeken naar mogelijkheden om de mantelzorgers te ondersteu-

13


GELOOF ONDER WOORDEN (39) Hoe moeten we het Evangelie in praktijk brengen? Jezus leert ons een geweldig ideaal van zuiverheid, zachtmoedigheid en onbaatzuchtigheid, maar is dit haalbaar in deze wereld met mensen die zijn zoals ze zijn? Is een dergelijk idealisme niet gevaarlijk voor mensen met een zwak karakter? Stel je ze daarmee niet bloot aan wrede teleurstellingen? ‘Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg.(…) En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg’ (Mt 5,27-30) Deze raadgevingen zijn buitensporig, het is duidelijk niet de bedoeling ze letterlijk te nemen. Zij tonen echter wel de ernst aan van de waarschuwing van de Meester: de fout ontstaat in het hart.Voordat het een slechte daad is, is overspel een slechte begeerte. Jezus veroordeelt hier niet het seksuele verlangen op zichzelf. ‘Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de ander voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem dan ook je jas.(…) Geef aan wie jou iets vraagt, en wend je niet af als iemand van je wil lenen’. (Mt 5,38-42) Ook hier moeten we de raadgevingen niet letterlijk nemen. Jezus zelf heeft ook zijn andere wang niet toegekeerd (Joh 18,22-23). Jezus preekt geweldloosheid om de spiraal van geweld te doorbreken. We weten wat er gebeurt als we met gelijke munt terugbetalen: een escalatie van de haat.Als niemand tegen de stroom in wil gaan, als niemand de bom onschadelijk wil maken, dan wordt het de hel op aarde. De christen moet proberen God na te volgen door het initiatief te nemen in vergeving, verzoening en vrede. We zien nu dat het Evangelie geen wetboek is met voorschriften die precies zijn toe te passen. Het Evangelie is een koers, een stroom, een richting van leven en vooral van inspiratie. Het Evangelie in praktijk brengen betekent niet dat we slaaf worden van de ‘letter’ van het Evangelie, maar dat we in de letter de geest leren verstaan, die een geest is van leven, vrijheid en liefde. Ieder is dan geroepen voor zichzelf te verstaan wat dit betekent voor zijn leven. Het Evangelie roept tot daden, maar welke daden dat voor ieder afzonderlijk zijn, hangt af van ieders eigen geweten. Het Evangelie geeft richtlijnen voor de mens, zoals normen en waarden. In Nieuwjaars – boodschappen van veel burgemeesters, politie en ministers roepen op tot een samenleving van minder geweld en tolerantie. En daar zijn we met allen verantwoordelijk voor. Jammer dat velen niets van het geloof en Kerk willen weten, en dus nauwelijks iets horen over normen en waarden. Velen jongeren dragen al wapens, terwijl ze het wapen

14

van de liefde niet of nauwelijks kennen. Laten we ook bidden om vrede en liefde in ieders hart. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

GITAARLES VOOR BEGINNERS! Heb je ooit gedacht “ik wou dat ik gitaar kon spelen?” Gezellig aan het kampvuur of meespelen met je favoriete liedjes? Ik leer je in 10 lessen de basis gitaarakkoorden en het toepassen van eenvoudige gitaarriffs. Aan het eind van de lessenreeks kun je o.a. liedjes van Nielson, Guus Meeuwis, Eric Clapton en Suzan & Freek spelen. Voor wie zijn deze lessen bedoeld? Iedereen vanaf 11 jaar Wat zijn de kosten? 80 euro voor 10 lessen (30 minuten per les) Waar worden de lessen gegeven? Geffen Voor aanmelden of vragen kun je bellen naar 0623568454.

MOTORTOERTOCHT VUGHT

Vanaf woensdag 15 januari kunnen passagiers en motorrijders zich weer inschrijven voor de Motortoertocht Vught voor Gehandicapten. De tocht wordt op zondag 21 juni gereden. Inschrijven kan op www.ttvught.nl Voor meer info kan men bellen naar Martin Lexmond, Tel: 06-10613923.


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Johan van Herpen, 65 jaar, hij woont in de Elzendreef. 1. Een herinnering aan Geffen: Het jaar 1970... zondagsmiddags gezellig ouwehoeren in D’n Baddie en ’s avonds dansen in de zaal van de Gouden Leeuw. Daarna met de fiets langs Gerrit en Riet Friet terug naar Heesch. 2. Dit zou anders moeten: er voor zorgen dat ons Dorpsplein multifunctioneel blijft waar men met de auto op en af kan rijden vanaf de Dorpstraat en vanaf de Harrie Schoutenstraat. Alleen de kinderkopjes op het plein vervangen door echte straatstenen zoals in de nieuwe bocht van de Veldstraat. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk: Het Arboretum is een geweldige plek en initiatief waar, wat mij betreft, nog vele hectares grond en bomen aan toegevoegd mogen worden. 4. Een mooi mens: Bennie Romme, van de Gouden Leeuw. 5. Jammer dat… op Het MFC zodanig is bezuinigd, dat het dweilen is met de kraan open om hier een gezellig gemeenschapshuis van te maken. Wat heeft de gemeenteraad toentertijd geklungeld.

6. De leukste club. Dat is niet te missen natuurlijk: “Willen Is Kunnen”. 7. Ons visitekaartje... De saamhorigheid in ons dorp als het er toe doet én natuurlijk Effe noar Geffe al 43 jaar!! 8. Bewondering voor... Iedereen die zich als vrijwilliger, belangeloos inzet voor al die prachtige verenigingen, evenementen en projecten in ons dorp Geffen. 9. Geffen is voor mij... De mooiste plek op aarde!! Onze kinderen en kleinkinderen wonen ook in dit super gezellige dorp. Hopelijk volgt onze jongste zoon, die nu nog in Amsterdam woont en werkt, ook nog. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan... Permanent muziekonderwijs op basisschool De Wissel voor de groepen 6 en 7!! Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

DANKBETUIGING Wij bedanken iedereen voor het medeleven na het overlijden van ons mam, onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Mien van de Ven - van de Kamp Uw aanwezigheid, medeleven, kaartjes en bloemen hebben ons goed gedaan. Een bijzonder woord van dank voor het verzorgend en medisch personeel van De Heegt en voor huisartsenpraktijk Geffen. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


ROOI OORTJES XXXII Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neije Dorpshart ...

# Prijsvraag Gemeentehuis Het is al lang akelig stil rondom de fraaie, groene plannen van een “Parkeervrij Dorpsplein”. Tóch meldt Dorpsraad Geffen, dat het definitieve (?) ontwikkelperspectief klaar is en ”we” gaan doorpakken! Het gemeentehuis wordt (gedeeltelijk) gesloopt en verkocht voor slechts 500.000 euro. Een beoordelingscommissie kiest de partij, die het pand voor een prikkie mag kopen en door ontwikkelen. Wij van CV Rooi Oortjes zijn (nog) niet gevraagd om daarin zitting te nemen en u waarschijnlijk ook niet. Dat is prima. Wél hebben wij zowel Dorpsraad Geffen als de gemeente Oss dringend geadviseerd het héle dorp te betrekken bij de beoordeling van de Prijsvraag, b.v. door het organiseren van een informatieavond en/of een referendum. # Stamtafel Op initiatief van wijlen mister Theo Prinssen is op 20 februari 1994, omdat ZIJN RUBRIEK ’De Dorpspomp’ dreigt op te drogen, een Geffense variant van ”De Stamtafel” opgericht. In 2019 vieren de ”Aangezetenen” (hélaas zonder de Aanstichter) hun 500-ste zit. Prinssen is een begenadigd verteller én schrijver; soms geeft hetgeen hij schrijft discussie en soms ook wordt de plank finaal mis geslagen. Feit is wél; Theo’s verslaglegging in Torenklanken heeft de volledige aandacht van de Geffense lezers! Anno nu schrijven een kwartet mannelijke leden wekelijks De Dorpspomp. (Vrouwen zijn ook van harte uitgenodigd aan te schuiven, maar op de vingers van één hand na een ernstig vuurwerk-ongeval te tellen.) Dat kwartet schrijvers slaat de plank óók wel eens mis, omdat zij óf horende “doof” zijn (wij noemen dat: Oost-Indisch) óf omdat zij “een loopje nemen met de werkelijkheid” (jokken), zoals in de eerste Torenklanken van 2020. Wij hebben ons kapot geërgerd aan deze ”Dorpspomp”, vanwege een aantal persoonlijke interpretaties en pertinente onjuistheden. Uiteraard contact opgenomen met ”De Beste Stuurlui” (die aan Wal staan) ...

# Geffens Groenfonds In de Adviesraad Ruimte van de gemeente Oss (live te volgen op internet) vertelt wethouder Johan van der Schoot op vragen van VDG en GroenLinks, dat de ruim 2.000.000 euro van het Geffense Groenfonds zijn uitgegeven. Waaraan? Dát weet de wethouder ’niet precies’. De besteding daarvan heeft hij uitbesteed aan Dorpsraad Geffen, die op haar beurt zegt hier he-le-maal niks van te weten; wij vinden dat erg raarrrrr; Waaraan is een héle grote zak geoormerkt Geffens gemeenschapsgeld uitgegeven? Wordt ongetwijfeld vervolgd! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #DeWiel en #GeffenscheVeurkruipers, maar dat doen wij misschien een volgende keer! Groene groetjes van ’t Rooi Hundje, tel: 5324628

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woendag 5 februari 14.30 uur: ‘Het leven en de liederen van Schubert’ door Jan Pos Jan Pos vertelt en zingt, onder begeleiding van een pianist, over het leven en de liederen van Schubert. U bent van harte welkom te komen luisteren. Woensdag 12 februari 154.30: Concert Cmanskoor Het C-manskoor geeft een concert met een zeer gevarieerd en uitgebreid repertoire van shanties en ballades of zeemansliederen. * Deze publicatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Neem voor het actuele programma contact op met de receptie van Sint Jozefoord op kijk op www.jozefoord.nl 17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Nieuwe kabouters zijn welkom Jouw kind mee laten doen met een proefles of gewoon eens komen kijken op zaterdagochtend (10.00 uur) kan altijd. Loop gewoon even langs, vanaf 7 maart beginnen we weer! Aanmelden kan bij Wendy van der Doelen 0630414720.

W.I.K. WERKBIJ 2019

KABOUTERVOETBAL BIJ NOOIT GEDACHT Afgelopen jaar zijn we in september begonnen met kaboutervoetbal bij Nooit Gedacht. We zijn gestart met 8 enthousiaste kabouters in de leeftijd van 3, 4 en 5 jaar! Uiteindelijk eindigden we voor de winterstop met maar liefst 13 kabouters. We hadden niet verwacht dat het al meteen zo’n succes zou worden. Vanaf 7 maart starten we weer.Wil je ook meedoen? Kom eens kijken op zaterdagochtend. Wat doen we zoal? Elke zaterdag startten we om 10.00 uur met het spel met de fluit. In een vak lekker rennen of dribbelen met een bal en bij een fluitsignaal stil staan, op één been staan of op handen en voeten staan. Verschillende spelletjes, zoals kat en muis en balletje leggen kwamen regelmatig voorbij. Ook werden de ouders regelmatig betrokken om samen met hun kabouter over te schieten, over te gooien etc. Iedere training was er ook altijd een parcours uitgezet, waardoor de kabouters dan moesten springen, kruipen en/of klimmen om uiteindelijk door de pionnen te kunnen dribbelen en daarna op goal mochten schieten. Het penalty schieten was dan ook altijd een favoriet. Zoveel mogelijk doelpunten maken.

Hij is TOONaangevend voor W.I.K.. Staat altijd klaar voor de vereniging en lukt het even niet dan heeft hij een creatieve oplossing.Al meer dan een halve eeuw zet hij zich op vele manieren in voor onze club. Deze bezige bij is: Antoon van Lith. Geheel terecht kreeg hij op 6 januari jl. tijdens de nieuwjaarsreceptie de W.I.K. Werkbij-trofee 2019 uitgereikt. De trofee is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging en wordt jaarlijks uitgereikt. Naast de vele hand en spandiensten is Antoon graag van de partij als er iets te vieren valt. En dat wordt ook zeker geapprecieerd! Van harte proficiat Antoon! Muziekvereniging W.I.K.

Andere activiteiten De kabouters hebben ook meegedaan aan een aantal activiteiten van Nooit Gedacht, zoals de herfstactiviteit, sinterklaas en het voetballen in de zaal. Alle hulp is welkom Drie kabouters gaan nu de over stap maken naar de mini F. Na de winterstop gaan we weer verder met de andere kabouters.We starten op zaterdag 7 maart weer onder leiding van Edith en Wendy.We krijgen regelmatig hulp van Angela, Nathalie en Bart. Als je ook interesse hebt om mee te helpen met het kaboutervoetbal horen we het graag. Alle hulp is welkom. We hebben dan ook meer mogelijkheden om de groep te splitsen indien er meer kinderen bijkomen.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


VLEERMUIZENKELDER ZWARTE VELD GEFFEN NU AL BEWOOND Links naast het fietspad dat voert van de Oude Baan naar de Joodse begraafplaats in Geffen ligt een mooi natuurgebiedje, in de omgeving bekend onder de naam het Zwarte Veld. In het voorjaar staan de fruitbomen langs dit pad in volle bloei en in de zomer bewegen de aren van het roggeveld speels in de wind. Een kruidenstrook kleurt het landschap in al haar pracht. Midden in dit korenveld dan weer een eiland met houtopstand met links en rechts houtwallen en struweel. Daarnaast een veldje kruidenrijk grasland met knotwilgen en een poel waar op de oeverrand amfibieën lekker op temperatuur kunnen komen in het ochtendzonnetje. Zowaar een natuurgebiedje met allure, maar dit is het niet altijd zo geweest. In 2014 heeft Stichting Landschapsbelang Maasdonk op dit uithoekje het oog laten vallen en de potentie hiervan goed ingeschat. Samen met Brabants Landschap is bij de toen nog bestaande gemeente Maasdonk een ontwerp ingediend met het verzoek dit om te zetten van een schapenweide naar natuurgebied en het als zodanig in beheer te mogen nemen. Nadat de gemeente met de plannen had ingestemd is dit in het voorjaar van 2015 ten uitvoering gebracht. Door geldgebrek moest de aanleg van de amfibie poel even wachten maar is enkele jaren later alsnog gerealiseerd. In het prille ontwerpstadium was het een grote wens van Stichting Landschapsbelang Maasdonk in het graslandje een vleermuizenkelder op te nemen, maar ook hiervoor ontbraken de geldelijke middelen. Het project Landschapsverbetering Geffen-Oss, dat in 2018 van start is gegaan, zou misschien de mogelijkheid bieden dit plan alsnog tot uitvoering te brengen. Hiervoor is de Vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant ingeschakeld om te onderzoeken of deze investering verantwoord is. In het door hen vervaardigde rapport valt te lezen dat het gebied een rijke en gevarieerde biotoop kent welke niet alleen uitermate geschikt is als jachtgebied voor de gewone grootoorvleermuis, maar ook voor de baardvleermuis en franjestaart. Deze laatste soort is in Nederland aan een opmars bezig en zijn komst zou een aanwinst betekenen in het gebied. Als aanvulling op het plan werd de aanleg van een zogenaamde keverbank aangeraden, welke door zijn vele bloemen de rijkdom aan insecten vergroot die op hun beurt weer een voedselbron betekent voor de vleermuizen. De in de nabijheid gelegen Geffense Plas is door zijn grote waterpartij een aantrekkelijk foerageergebied voor de watervleermuis. De vleermuizenkelder is bedoeld als winterverblijf voor de genoemde soorten maar zal ook door vlinders en mogelijk salamandersoorten worden aangedaan. Het

stabiele winterverblijf staat samen met de eromheen liggende biotoop niets in de weg voor een mooie ontwikkeling van de vleermuizenpopulatie in deze omgeving. Het project is, na goedkeuring van de gemeente Oss, eind 2018 in uitvoering gebracht en geheel bekostigd uit het Groenfonds Geffen welke onderdeel uitmaakt van het project Landschapsverbetering Geffen-Oss. Oktober vorig jaar zijn aan het plafond van de kelder dakpannen en speciale blokken verlijmd die dienen als houvast voor de vleermuizen. Met het hangen van een ingekorte toegangsdeur werd het project afgerond. En nu al kan er voor deze inspanningen een resultaat worden gemeld. Tijdens een controleronde door de Vleermuizen-werkgroep werden begin januari een tweetal grijze grootoorvleermuizen aangetroffen. Dit was een totaal onverwachte ontdekking en geeft grote verwachtingen voor de toekomst.

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 03 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 Café Govers, 20.00 uur metalband Changing tides + the invict 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Goud van Oud, carnavalstent 24 Goud van Oud, carnavalstent MAART 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 Café Govers, 18.00 uur Eddy y los Grassos. Rockabilly/rock & roll World Class tribute band Mexico 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 28 Café Govers, 20.30 uur Dude. Akoestische pop en rock ’n roll 29 Goud van Oud, Café ’t Haasje APRIL 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

09.30 - 17.30 uur

Zaterdag:

09.00 - 16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Te koop: voormalig gemeentehuis in Geffen Het voormalig gemeentehuis in Geffen staat te koop. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedoen door middel van een prijsvraag. Heeft u interesse in het voormalig gemeentehuis in Geffen en de prijsvraag? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname tot 31 januari 2020. De gemeente Oss nodigt maximaal 4 partijen uit om aan de prijsvraag mee te doen. Kwaliteit vinden wij erg belangrijk, daarom selecteren wij op het beste ontwerp voor de nieuwe panden. De koopprijs is een vaste prijs. Uitgangspunt is het ontwikkelperspectief dat op 19 december 2019 door de gemeenteraad voor Dorpshard Geffen is vastgesteld. Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen? Dan ontvangen we van u graag de volgende informatie: • Bedrijfsinformatiegegevens (kvk gegevens). Werkt u samen met een andere partij? Dan hebben we ook daarvan de bedrijfsinformatiegegevens nodig; • Omschrijf uw ambitie en visie op de opgave op een A4; • Overzicht van referentieprojecten van u en uw eventuele samenwerkingspartners, bijvoorbeeld externe architect. Voorselectie Bij meer dan 4 geïnteresseerden maakt het beoordelingsteam van de gemeente Oss een voorselectie. Daarin zit het projectteam van gemeente Oss, dorpsraadleden en een lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het beoordelingsteam maakt een keuze op basis van de ingezonden stukken. U ontvangt uiterlijk 14 februari 2020 een bericht of u definitief meedoet aan de prijsvraag.

WIE WORDT ER STRAKS MOLENAAR OP MOLEN ZELDENRUST?? Het is natuurlijk prachtig dat er in Nederland een Gilde voor Vrijwillige Molenaars bestaat, dat we een Vereniging De Hollandsche Molen hebben, dat het vak van molenaar door de UNESCO is erkend als immaterieel erfgoed en dat we in Geffen twee molens hebben. Ja, in Geffen zijn we er trots op dat we nog twee standerdmolens hebben en dat beide molens in ons dorp nog volledig functioneel zijn, dat wil zeggen dat op beide molens nog graan gemalen kan worden. Maar… hoe lang nog?? Zeker voor molen Zeldenrust geldt dat de molenaars ouder gaan worden en dat het voor hen een keer gaat ophouden. Het zou daarom fijn zijn als er een paar jongere mensen (man of vrouw) zich geroepen zouden voelen om zich het vak van molenaar eigen te maken en deze oudste nog in bedrijf zijnde standerdmolen van Nederland zouden willen helpen bemannen. Over een paar jaar (in 2025) vieren we het 600 jarig bestaan van deze molen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens kennis maken met de kracht van wind, wil je een stuk weerkennis opdoen en voel je iets voor molens kom dan gerust eens praten met de molenaars op molen Zeldenrust. Zij kunnen je alles vertellen over deze molen, molens in het algemeen en over de opleiding tot vrijwillig molenaar. Elke zaterdag is de molen open van 9.30u tot 12.00u. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de molenaars of op de website kijken. (www. zeldenrustgeffen.nl) Wie mogen we begroeten?? Molenaars Zeldenrust

Waar selecteren wij op? • Ervaring van uw bedrijf en eventueel uw samenwerkingspartner (bijvoorbeeld externe architect) met een soortgelijke herontwikkeling. Dit doen wij aan de hand van de door u ingediende referentieprojecten. • Uw visie en ambitie op de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. De uitgebreide procedure van de voorselectie kunt u vinden op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Meer informatie Meer informatie over het ontwikkelperspectief, de voorselectie en de prijsvraag vindt u op: www.oss.nl/ dorpshartgeffen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw A. Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@ oss.nl.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.