Torenklanken 2013 - nr 02

Page 1

✠51e jaargang | nummer 2 | februari 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

OPTOCHTINFORMATIE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tienerbal: Dit kan voor de jeugd van groep 5 tot en met 8 in de Koppelinck. Hier wordt elke avond van 19:00 uur tot 22:00 uur een oergezellig en te gek carnavalsbal gehouden. Dj Mike en Bart zorgen gegarandeerd weer voor te gekke en oorverdovende muziek.

De route van de optocht is dit jaar anders dan voorgaande jaren. De wagens zullen vanuit de Heesterseweg (NAS) via de Veldstraat naar de startopstelling in de Lambertusstraat rijden. De overige deelnemers komen vanuit het dorp. De optocht stelt zich op tegen 13.00u en zal vertrekken om 13.30u De Route start in de Lambertusstraat en gaat via Simon v.d. Bergstraat en Willibrordusstraat linksaf naar de Runrotstraat, linksaf, Heegterstraat, aan het einde rechtsaf via Veldstraat linksaf de Elzendreef in, bij de sporthal rechtsaf de Veldstraat in.Via Kloosterstraat en Dorpstraat, linksaf, Tolweg en weer linksaf, Raadhuisstraat en aan het einde bij de feesttent rechtsaf waarna de Prins6 het defilĂŠ afneemt wat tevens het einde van de optocht is.

Kwartjesbal: Ook voor de allerkleinste is er wat te beleven tijdens de carnavalsdagen. In de Koppelinck zit u op maandag en dinsdagmorgen goed. Het al jaren bekende kwartjesbal is er voor de jeugd van 0 tot en met 11 jaar met hun begeleiders.Tijdens deze ochtenden van 11:00 tot 14:00 uur kunnen de allerkleinste zich lekker uitleven zonder dat hun begeleiding bang hoeft te zijn om ze uit het oog te verliezen. De prijzen tijdens het kwartjes bal zijn ook op de kinderen aangepast zodat ze al voor een (kwartje = 20 cent) wat drinken of eten kunnen krijgen. De organisatie van het Jeugdcarnaval (Scouting Geffen en Stichting jeugdbelangen) hoopt dat we weer vele kinderen (met hun ouders) mogen verwelkomen tijdens de carnaval in de Koppelinck.

Wij wensen jullie een mooie optocht en prettige carnaval!

gevonden

Jeugd carnaval Er is weer een jaar omgevlogen. De tijd gaat razendsnel lijkt het wel. Nu maar hopen dat het tijdens de carnavalsdagen lekker lang mag duren, zodat we heerlijk van de gekke dagen die komen kunnen genieten.

Bij de kerststal hebben we een usb-stick voor een draadloos toetsenbord en muis gevonden. Het is een usb-reciever met Trust nr.:16333. Informatie via de redactie; torenklanken@home.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 08 febr. 19.30 u. Carnavalsmis m.m.v. Pomp zwengels + kinderkerk zo. 10 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Carnaval) di. 12 febr. geen avondmis wo. 13 febr. 14.00 u. askruisjes uitreiken in huize De Heegt wo. 13 febr. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. GK + kinderkerk vr. 15 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 17 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 19 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 22 febr. 10.30 u. ZLTO-viering (celebrant pastoor Verbakel) vr. 22 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. KwartErp zo. 24 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 26 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 01 mrt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 03 mrt. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl)

doen aan de actie Kerkbalans 2013. We hebben de financiële middelen hard nodig, want zoals de pastoor al heeft aangegeven bedragen alleen de energiekosten al jaarlijks negentienduizend euro! We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2013: Bjorn van de Ven, Stijn Nelissen, Iris van den Brand, Rens van den Brand, Alex van Erp, Lynn Eikenaar.

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN vrijdag 8 febr. en dinsdag 12 febr. is er geen avondmis in de kapel

DOOPSCHELPJES In de doopdankviering van 27 januari mochten we veel ouders verwelkomen; enkele dopelingen waren zelfs ook present! De achtergebleven doopschelpjes kunnen door de ouders worden opgehaald achter in de kerk, nabij de doopvont in een mandje.

KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? Graag willen we iedereen weer uitnodigen om mee te

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis in februari: hfdst. 6: Het geschenk 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


van de vergeving en hfdst. 7: het geschenk van de vrede Woensdag 13 febr. 19.30 uur: aswoensdagviering woensdag 20 febr: 5e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: bezoekje in de kerk met uitleg over de liturgisch kleding, de kruiswegstaties en de beelden. PROGRAMMA VORMSEL Voor het vormsel hebben zich 22 kinderen aangemeld. 3e bijeenkomst, ook voor de ouders: di. 19 febr. 17.30 - 19.30 u.: Huiswerk bespreken; film over Jezus’ leven, deel 2; bijwonen avondmis in de kapel; huiswerk opgave. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 jan. Maria de Veer - van Vijfeijken, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

DE TOESPRAAK VAN DE PAUS VERSUS DE PREEK VAN DE PASTOOR Beste mensen, Naar aanleiding van de commotie rondom de Kersttoespraak van de paus heb ik op het feest van de H. Familie (de zondag na Kerstmis) de volgende preek gehouden in de kerken van Geffen,Vinkel en Heesch. Ik heb in die preek mijn hart laten spreken en mijn mening gegeven. Let wel, mijn mening, en niet mijn gelijk, want ik ben ook maar een mens van vlees en bloed en verre van volmaakt.Toch wil ik u mijn mening niet onthouden, u mag best weten hoe ik als mens en als priester

in de Kerk en in het leven sta, u mag best weten hoe ik als pastoor denk, daar is niks geheimzinnigs aan. De bedoeling van deze preek was mensen bemoedigen en een hart onder de riem te steken. Hieronder volgt de betreffende preek: Gisteravond een afspraak gemaakt met iemand die het niet kon opbrengen om naar de Nachtmis te komen vanwege de toespraak van de paus, zijn zoon is homo, vandaar... Maar ik weet zeker dat het een goed gesprek gaat worden. Later die avond een fijn gesprek gehad met twee mannen die samenwonen en veel goed werk doen, ze waren onaangenaam getroffen door die toespraak van de paus en hadden veel reacties gekregen van allerlei mensen.Vanochtend weer een uitschrijving binnengekregen, waarschijnlijk vanwege de toespraak van de paus. Lijkt de Kerk echt zo veel op de Belastingdienst, in de zin van: “Leuker kunnen we het voor u niet maken?”. Tsja, die toespraak van de paus heeft heel wat losgemaakt vanwege de berichtgeving, woede en verontwaardiging. Maar wie de toespraak van de paus leest, zal zien dat hij nergens zegt dat het homohuwelijk een bedreiging is voor de wereldvrede, sterker nog, het woord homo is nergens te bekennen! Hoe kan het dan toch dat mensen kwaad zijn, maar meer nog, dat de media het ons zo voorschotelen? Ik denk dat hier enkele dingen meespelen, zoals: geen feiten, maar meningen weergeven, dingen niet goed natrekken, maar ook een groeiende en reeds gegroeide afkeer van de Katholieke Kerk en de paus spelen zeker mee, alsmede het feit dat velen het niet eens zijn met de moraal, er allergisch voor zijn en de Kerk hypocriet en arrogant vinden. De paus sprak in zijn toespraak vooral over het gezin, het bevorderen van de wereldvrede door respectvolle dialoog en over het feit dat hij het niet eens is met een bepaalde theorie dat je niet geboren wordt als man of vrouw, maar dat zeg maar wordt.Vandaag viert de Kerk het feest van de h. Familie, Jezus, Maria en Jozef, ze worden ons voorgehouden als Schutspatroon en voorbeeld, en iedereen die het voorrecht heeft gehad om in een warm nest grootgebracht te zijn zal beamen dat een goede start van het leven een fundament is waarop de rest van je leven moet rusten. De Kerk wordt ook wel vergeleken met een groot gezin, met een grote familie, en iedereen weet dat er in een gezin zeg maar wetten en regels gelden, maar ook dat wanneer je je alleen maar daar mee bezighoudt, dat de liefde dan ver te zoeken is en er vaak veel onenigheid komt. Helaas lijkt het er in onze tijd vaak op dat de Kerk et veel bezig is met structuren en met wetten en regels an sich, en dat pruimen mensen niet. Mensen willen in 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


die Kerk liefde, warmte en bemoediging vinden, en geen afwijzende houding. Ook lijkt het er soms wel op dat de Kerk zich vooral heel druk maakt over alles wat met seksualiteit te maken heeft, terwijl de mens toch zo veel meer en grootser is dan dat. Gisteren zei iemand nog: “ik ben mens, geen homo, je zegt toch ook niet: “kijk, daar heb je twee hetero’s”. Ook lijkt het er soms op dat functionarissen binnen de Kerk (priesters, bisschoppen, kardinalen en anderen) te veel afgesloten zijn van het gewone leven van mensen met al z’n dynamiek, problemen en dilemma’s. Ik denk dat de Kerk moet luisteren naar de verhalen van mensen, want anders luisteren mensen ook niet meer naar het verhaal van de Kerk. De taak van de Kerk is het om door gebed, liefdadigheid, de Sacramenten, maar ook door een luisterend oor en begrip er voor de mensen te zijn. Geen enkel mens kan aan alle idealen van de Kerk en van Jezus voldoen, en Jezus wist dit ook. Hij zocht vaak juist die mensen die er niet aan voldeden op en daardoor voelden die mensen zich bemind, bemoedigd, aangesproken en gemotiveerd. Zo zou het er van mij in de praktijk veel meer aan toe mogen gaan, niet te veel geoordeel vanuit de Kerk, maar meer bemoediging en kijken naar het goede. Mensen

geen loodzware lasten opleggen waaronder ze kunnen bezwijken, ik bedoel bijvoorbeeld: Niemand kiest zomaar gezellig voor zijn of haar geaardheid, uit welk milieu hij komt, of waar hij geboren wordt, of dat je verlaten wordt door man of vrouw. In de praktijk van het leven heb ik vooral gezien dat heel veel mensen en dingen niet aan het ideaalbeeld voldoen zonder daarvoor gekozen te hebben, en zulke mensen zie je beter worden en openbloeien als ze geaccepteerd worden, maar niet als ze afgewezen worden. Beste mensen, volgens mij kan onze Kerk een hartstikke mooi gezin zijn, waar alle kinderen welkom zijn en bemind worden, of ze nu hetero of homo zijn, blank of zwart, arm of rijk of wat dan ook. Zo kijken goede ouders namelijk ook naar hun kinderen, en als wij God onze Vader mogen noemen, dan doet Hij dat volgens mij ook, met liefde en plezier. In die geest wens ik ons allemaal van harte proficiat met het feest van de H. Familie, en ik hoop dat we er allemaal samen werk van maken dat mensen zich in de familie van de Kerk en de maatschappij welkom voelen om zo ieder iets waardevols te kunnen bijdragen, want los van alles wat we als mens allemaal kunnen mankeren, zijn wij geschapen naar beeld en gelijkenis van God, en dan is IEDERE mens dus een parel in Gods oog. Amen

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Annika de Poot (22 j.) en Johan van Herpen( 58 j.) Super enthousiast zijn ze: de kersverse bestuursleden van Muziekvereniging W.I.K.! De een gevraagd vanuit het lidmaatschap en als trainster van de majorettes en de ander terechtgekomen “in een warm bad” van een vereniging die “de ziel van het dorp” genoemd kan worden... Annika de Poot (bestuurslid) en Johan van Herpen (vicevoorzitter) gaan zich vooral bezighouden met de aanwas van jeugdleden en willen samen met de andere bestuursleden de structuur van alle geledingen van W.I.K. opnieuw bekijken.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo is hun devies. In januari ontvingen alle kinderen van de basisschool een vrolijke kleurplaat om mee te dingen naar “speelse prijzen” die bekend worden gemaakt op de W.I.K.informatieochtend van zondag 17 februari. Dan wordt er in de Koppellinck een miniconcert gehouden met medewerking van het studieorkest. Belangstellende kinderen kunnen alle muziekinstrumenten uitproberen. De jeugdcommissie van W.I.K, bestaande uit Johan (vz), Theo van der Heijden, Stan Smits (dirigent studieorkest) en Lizan Peters heeft de jeugdactiviteiten in kaart gebracht. Duidelijk was dat aanwas van nieuwe jeugdleden een must is en dat er een toekomstvisie moest worden opgesteld. Daarvoor ontwikkelden zij een uitgebreide enquête, die verspreid is onder alle leden en inmiddels ingeleverd is. De commissie kan aan de slag met de antwoorden. Een fikse taak, maar met een belangrijk doel in het vooruitzicht: een nieuw plan kan nieuw elan geven! Annika heeft zich een aantal jaren geleden al sterk gemaakt voor de jeugdleden. Ze begon bij de club als majorette en gaf ook les in deze geleding van W.I.K.“We wilden de jeugdleden beter bij de clubactiviteiten betrekken en zodoende is er een jeugduitje opgezet: het ene jaar een dagje uit, het andere jaar een heus jeugdkamp. De jaarlijkse vogelvoer-actie brengt hiervoor wat extra’s in het W.I.K.-laatje. Naast haar bestuurstaken staat An-

nika ook nog regelmatig achter de bar in de Koppellinck. Beide bestuursleden willen graag vrijwillig (“Is niet vrijblijvend!”) een bijdrage leveren aan het wel en wee van de Geffense muziekvereniging. Ze willen iets betekenen voor anderen en evenementen organiseren. Dat kost tijd, maar loont de moeite, want zo vinden zij: muzikanten zijn mensen met karakter en kennen een vorm van discipline door met regelmaat te oefenen en aanwezig te zijn bij optredens! En ook in de laatste Dorpspomp konden we het lezen: “De muzikant is een gelukkig mens...”! Een prachtige en waardevolle uitdaging dus voor kinderen, om al op jonge leeftijd met een muzikale hobby kennis te maken. Sam is lid van de slagwerkgroep en het studieorkest en geeft zijn mening hierover: Ik vind het studieorkest heel leuk. En we doen het allemaal met veel plezier. Ik kan me dan even lekker uitleven. Onze dirigent is ook heel aardig en de mensen die mee spelen hebben er ook heel veel lol aan. En ik vind het ook mooi om met deze groep muziek te maken. Je doet het echt samen: als je een concert geeft moet je heel goed naar elkaar luisteren en naar de dirigent kijken. Anders speel je niet gelijk.Als we dan moeten optreden hebben we er ook allemaal weer heel erg zin in. Dan mag je laten horen waar je al die tijd op hebt geoefend. Op dinsdag repeteren we en dat is heel erg gezellig. We maken altijd veel lol. Er worden bij de W.I.K. ook allerlei andere dingen georganiseerd, zoals de bbq, de speurtocht en het jeugduitje. Dit jaar gaan we dan weer op kamp en daar heb ik superveel zin in. Dat worden weer een paar slapeloze nachten! Dus, ouders en kinderen: kom luisteren en kijken op zondag 17 februari a.s. Op het podium in de piazza van de Koppellinck worden dan tussen 11.00 en 13.00 uur drie muzieksessies van 20 minuten gehouden door het studieorkest. Tussendoor kunnen jullie genieten van een power point presentatie over muziekvereniging W.I.K. Iedereen kan vrij binnenlopen. De uitslag van de kleurwedstrijd wordt tevens bekend gemaakt. Per gezin wordt er een Goodiebag uitgedeeld met verrassende dingen erin! Johan en Annika lichten een tipje van de sluier: “Er zit in ieder geval “muziek in”! Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan de CLICK met W.I.K. op zondag 17 februari!

Oppas gezocht!! Wij zijn op zoek naar een lieve oppas voor onze zoon (momenteel 14 maanden). Elke woensdag (start week 33) m.u.v. de basisschoolvakanties. Voor meer informatie kunt u ‘s avonds bellen naar: Marianne van Bergen tel: 06-19824212 9


Rond de Dorpspomp

De stamtafel ontvangt een aantal teleurgestelde buurtbuschauffeurs ontslagen uit vrijwillige dienst. Het aantal groeide door de goede service van ons. In ruim 8 jaar vervoerden we 190.000. dankbare passagiers. Kennelijk moeten dan officiële busdiensten het werk overnemen. Vanuit de provincie wordt dat geregeld. We horen verhalen over hun goede optreden: het scheppen van relaties tussen passagiers met een buurtbushuwelijk tot gevolg, we wachten nog effe op een vriendje, een belletje is voldoende, het bloemetje aan de 150.000 passagier, we raken de tel kwijt als er meer dan 9 zijn, de laatste rit met voorzitter R. v. Hoek aan het stuur en de nepagent die de 29 chauffeurs naar “Dun Hoas” toe leidde, waar een feestje wachtte. De 29 willen nog effe de goede sfeer bewaren en beschikbaar blijven. Het was prachtig en vooral dankbaar werk met veel aandacht voor de passagiers. Ze knepen wel eens een oogje toe als de bus te vol liep. Intussen rijdt Arriva de ritten en stopt alleen bij de haltes en is het mooie praatje en de persoonlijke aandacht voorbij en daarmee een stukje romantiek gestorven. De Geffense kwis (quiz) werd een spektakel. De uitslag met 330 in spanning verkerende deelnemers, was een boeiend gebeuren. Een afgeladen Koppellinck dankte op 18 jan. j.l. het comité voor de boeiende vraagstelling en respecteerde de uitslag. Er was veel napraat omtrent telefoonrekeningen, verbaasde telefoonoproepen, verkeersdrukte, tijdslimiet en ingehuurde assistentie. Het draagt weer bij aan gemeenschapszin en groei van dorpsgezindheid. Proficiat!!! Aandacht voor de voorbereidingen rond het grote toneel-dans-muziek-show en levenstheater van Ruud v. Nistelrooy: “In de Basis”. Op 14, 15, 16 en 21, 22 en 23 juni zijn de voorstellingen op de Biescamp. Het blijft intiem, wat knusjes, want er kunnen maar 400 bezoekers toegelaten worden, maar zo krijgt iedereen de kans. Het entree is op 15,- Euro vastgesteld. De financiële garantstelling zorgt dat alles verantwoord ingevuld kan worden. Er komen posters, er is binnenkort een filmpje te zien met daarbij Ruud als acteur. De complete blazersgroep bestaande uit topmuzikanten van Geffen, Nuland, Berghem en Vinkel oefent al met de acteurs op de 20 muziekstukken. Het wordt overigens toch een waarheidsgetrouw verhaal met daarbij wat vermeende, vermoedelijke, gefantaseerde romantische uitwijdingen. Op 3 februari was er de perspresentatie en zal er veel aandacht zijn rond dit levensverhaal. Het bruist elke zondagmorgen in de Koppellinck en met steeds groter enthousiasme en precisie wordt toegeleefd naar de 10

voorstellingen. We feliciteren twee van onze vaste stamtafelgasten Birgit van Dijk met een nieuwe baan en Ine Groos met de bekroning van al haar werk en inzet als de Goeie Rottenrijker van het jaar 2013. Een bijzondere waardering voor haar toewijding voor veel geledingen en verenigingen in Geffen en bijzonder bij de musicals en nu bij “In de Basis”. Ine we zijn trots op je. Gefeliciteerd. De nieuwe Rottenrijker (50E WURP) komt weer in de bus. Er is weer voortreffelijk werk verricht en we verbazen ons erover, dat de schitterende uitgaven (2000 exemplaren) gratis kunnen worden uitgedeeld. U leest en ziet daarin hoe Rottenrijk leeft en wat voor activiteiten er zijn voor jong en oud. Op vrijdag 8 febr. wordt begonnen met de Carnavaleske mis om 19.30 uur, dan naar de tentfeesten, zaterdag vanaf 19.00 uur, zondag gratis ontbijt en daarna de optocht en shows in de tent, maandag 10.00 uur gratis ontbijt en vrijgezellenfeest, dinsdag 10.00 uur gratis ontbijt en rond 12.00 uur de Boerenbruiloft en... toch nog afsluiting!!! Je kunt genieten van “Wir sind spitze”, “Major Leage”, “Lijn 7”,“de P.M.-band” en “MMoozz”. Lees daarom:“De Rottenrijker” en je raakt zo al aan de dans en het vertier. Het wordt feest!! Vier het mee!!! We vergeten: de toekomst van Maasdonk. Maasdonk blijft bijeen, Maasdonk wordt verdeeld, Maasdonk wordt verscheurd, Maasdonk verdwijnt. Het gaat naar Den Bosch. Het gaat naar Oss. De voorspellers gewagen van: Geffen gaat naar Oss en de rest naar Den Bosch. De Prins lacht in zijn vuistje, als dat waar wordt. Er zijn intussen wel belangrijke besluiten genomen. Er komt geen enquête maar kernbijeenkomsten, die de raadsbesluiten moeten bevestigen. Er blijft nog wat inspraak mogelijk. Van stamtafel 376. Volgende zitting op 17 febr. weer in café Govers en weer na de hoogmis.Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982, email: theoprinssen100129@gmail.com. Het kûmt goet en ut gû oe goet, hauw doe.


verslag roapavond Een roapavond met een vernieuwde visie, met nieuwe optredens. Het maken van dit verslag was door de vele verrassingen en wendingen een opgave. Er toch maar op gewaagd. 1e Uitvoering, vrijdag 25 jan. 2013. Een heerlijke, feestelijke sfeer komt je tegemoet in de grote zaal van de Gouden Leeuw. Twee edele dames begroeten je. Er heerst een vrolijke, uitgelaten stemming. Er klinkt muziek. Aandacht voor de adverteerders. Maar toch anders... O... het is DIGITAAL o ja een andere taal, dus Anna-loog niet meer, o zo!! Ja... allemaal gemakkelijker oplosbaar... het loopt beter, zonder tussenkomst van andere dingen, meer vanzelfsprekend. O daarom begreep ik sommige dingen niet en andere dingen ook niet, maar dat was dus de bedoeling.We horen het Geffes lied en de (Brabanconne) met fraaie beelden. Ik zie de tijdsklok. Er klinkt een professionele stem. Het roaporkest zet in. Er zit een heerlijke klank in. Het doek gaat digitaal open en daar staat onze prinses Jose number One. De Prinses en haar adjudant heten allen WELKOM. In het bijzonder de pastoor, de wethouders, de boertjes en de speculanten. Dan pas mag de president Ine Groos huldigen en de Prinses vragen het eerbetoon te voldoen en zo wordt Ine Groos de Goeie Rottenijker van het jaar 2013. De zaal juicht. De zaal deelt de vreugde.Verdiend.Verdiend!!! Alle lof!!! Muziekjes van het Roaporkest. Het klinkt voortreffelijk. De nieuwe Dorpsomroeper. Toch een bekend gezicht. Ah het is een Jonkergouwtje!! Ze veegt de vloer oan mi hil Geffe. Ze ziet de nageboorte van de raad in Jan Voermans, de stomtoaffel mi auw neits, wil de maagband oantrekken, en ziet Rianne en roept help, help mijn man... is Gilbert. We zien Wimke van Herpen op de rug van Wilma, de meertalige pastoor, de prinses en adjudante als de twintowers. Een voortreffelijke buut. Met priemende humor. Nieuw Edition blijkt een wonderlijke en fantasierijke familiedansgroep, die al rappend de meest, wonderlijke danscapriolen uitvoert en betoverende danskunsten vertoont. Intussen kunnen we gedigitaliseerd genieten van de edele dames die telkens verwijzen naar een nieuwe act. Er verrijst een grote, supergrote stoel op het toneel. Liesje komt op. Liesje beheerst de klimkunst. Ze vertelt ronduit over haar schoolgebeuren, waar alles maar wisselt en herwisselt. Het wordt een Wissel(linck). Spelend met pop weet zij een en ander bloot te leggen met kinderlijke acteerkunst. Een goed optreden, die beloften heeft. Goed gedaan Conny. XXS vormen zus en haar broertje met heerlijke kindermopjes en lekkere snoetjes. Fraai gedaan. Dan verrast ons weer H. v. Schijndel omringt met verklede boerenbruidspaartjes in een feestelijke klompendans

met het fraaie lied “Godde meej”. Edgar Schuurmans presenteert zich met 3 monicaspeulders. Het is tobben met zijn lied. Hij kent het nog niet, maar leert het wel. De volgende roap dan is het pas zover. Je hoort een kostelijk refrein De inhoud is prima en de voordracht wijst op een verfrissend jong talent. Goed zo Edgar tot volgend jaar!!! Over de top met Randy van Dijk en Bart Verhagen. De kwis is top. Ine Groos zit er weer tussen, “Schade” roept Boetje’’ de steeds verder-weg-staande verfpot enz. ook de uitbeelding van spreekwoorden is een digitaal pronkstuk. Dan volgt”: XXL. Die twee kennen we. Die kunnen acteren. Die slepen je mee naar alle schemerige gebeurtenissen in de wachtkamer. Hun complete onzin verrast telkens weer. Ze vliegen van onderwerp naar onderwerp en toch blijft het boeien. Het is soms actueel dan weer uit de oude ( vernieuwde) doos. Het is brullen en gieren. We denken nog oan het hoazzelipke, zijn persoonlijkheid kan nie in un klein lijf. We genieten nog eens van H. v. Schijndel, die solliciteert noar koorzanger. “t Boetje verrast iedereen. Hij komt boet(j)e doen. Hij betreurt!!! alle aandacht van de T.V. stations en alle kranten. Overal te horen en te zien. Hoe hij verDuitste. Alleen de Streekwijzer liet verstek gaan. Zelfs China komt op bezoek via Jos v. Erp en Patricia Spierings. Een fijngevoelige act, met veel overtuiging. We worden verrast met een romantische dans door vijf schoonheden. Aantrekkelijke danskunst met veel verbeelding, inbeelding en uitdaging. Complimenten. Voor het laatst zien we “de Weeuwkes” Moeder Marietje wordt 80 en dit optreden hoort bij het kado. Het wordt een echte schakelpartij. Het decor wijst op de toekomst van Geffen.Wethouder en Burgemeester hebben oerplannen. Geffen naar 100.000. inwoners. Een Torenflat op de wiel. Groen licht voor het stoplicht. De oversteek bij het Boetje, de palen staan er nog. De Wiel wordt leeggepompt. Het is toptoneel en verbaast. Het optreden van twee vliegende zusjes met “Wij blijven vrienden...” Ut Akkertje wordt het Wakkertje of een Stakkertje. Drie ijzingwekkende broertjes hebben het gemunt op de wielinhoud.Allemaal Goud. De schietgrage wordt in toom gehouden. “Wij blijven Vrienden”. Twee zussen bespreken de familie-loop. Het dieet en de eetstoornissen. Eric speelt de jonge Ruud van Nistelrooy. met het lied: Hiep, hiep tuut tuut . En heel de zaal zingt mee.“Wij blijven vrienden.” Tot slot wordt het één groot feest in het slotlied: ZING,VECHT, HUIL, BID, LACH en BEWONDER met: wij danken U.Wat een dolle fantasie. Een zeer verdiend applaus buldert door de zaal. Ut gû vals mag het gewonnen roaplied zingen: Met veel tamtam en veel gerimram brult de zaal mee: Op de klomp noar de pomp, noar het zottenbal. Wa is nou het geval, het is toch carnaval 11


Met het machtige refrein: lalalalaljalalalalajalal Een heerlijke hoop gebral, zo worde mal En stodde pal vur wa ut worre zal Ik roep: Knal, knal, knal.Het klinkt door het heelal. Hoe halen ze het toch van stal!!! Neej jong talent staat te trappelen. Gilbert en Miriam. Roep maar: Gil-bleer, Gilbleer De adjudante en Prinses zijn onmeetbaar, Ria en Piet nog steeds in love, Nuland stû in brand, de pestoor is meer wonderbaarlijk, meertaalrijk, De bruidsparen zitten op de blaren, ook hier mogen we weer genieten van gedigitaliseerde spreekwoorden al liggen ze hier voor het oprapen.We missen helaas: de vaart. We kunnen de weetwatsjers maar niet vergeten. Tot slot de Toapen met Paranormaal. Ze hebben hun talent ontdekt. Ze zien in de toekomst. Ze krijgen aandacht van Vinkel, Nuland en Geffen. Ze lossen alles op. De pot bleft te klein. Het konijntje wier unne hoas. Ze drollen erop los. Hun slotlied tovert weer knalwerk in een daverende zaal met “de Troubadoer”. Het uitgebreide orkest sleept ons nog mee met : Bestel maar... enz. en zang van Susan in after party. Een laatste afscheidsgroet van alle deelnemers. Een wonderlijke avond met goede acteerkunst en rijke humor. Wel merken we dat de taalvorm nivelleert. Het wordt meer een gezelligheidsavond met de overbekende moppentrommel. Er zijn nog veel actuele onderwerpen, die nauwelijks belicht worden. Een uitdieping van het gebodene is de moeite waard. Bijzonder veel complimenten aan de werkgroep, het roaporkest, de bediening, de vernieuwing in vorm en aanbieding. Er is nieuwe weg ingezet, die goede mogelijkheden biedt. Met nog dank aan alle medewerkenden, de boerenbruidsparen, en de service van de Gouden Leeuw. Theo Prinssen

KBO informatie Afdeling Geffen UITNODIGING Aan de K.B.O. leden van Nuland -Geffen-Vinkel Thema-avond Brandwonden De brandwondenstichting uit Beverwijk geeft op 14 februari in ‘t Zijl een thema-avond over brandwonden en alles wat daar mee samenhangt. Ook zal het werk van de brandwondenstichting belicht worden. Het is voor iedereen belangrijk goed geïnformeerd te zijn als je te maken krijgt met brand in je huis of naaste omgeving. Op deze avond is iedereen welkom. 12

Er zal een gratis kop koffie aangeboden worden.Aanvang 20.00 uur in ‘t Zijl in Vinkel. K.B.O.Vinkel SENIORENCARNAVAL De senioren in Geffen (Het Rottenrijk) kunnen terug kijken op een zeer geslaagde carnavalsmiddag. De optredende artiesten, van jong tot oud, kregen de volle aandacht van de heel goed gevulde zaal, en hadden de lachers op hun hand. De stemming zat er heel goed in mede dankzij het Roaporkest, Hofkapel De Pompzwengels en Ut Gu Vals, de winnaars van het Roaplied 2013. De Raad van Elf met Prinses José en adjudant Marion en de Jeugdraad met Prins Milan en Prinses Anoek strooiden met onderscheidingen. Zo liepen er velen stralend rond van liefste oma en opa, tot schonste vent van ut Rottenrijk en best verklede Rottenrijkers van deze middag. KBO Geffen dankt van harte De Gouden Leeuw en KBO Brabant voor hun medewerking. Maar natuurlijk ook de vele vrijwilligers die meehielpen zoals alle artiesten, de boerenechtparen, de schminkers, de podiumboys, de presentatie, geluid en licht, de gratis taxi van Tonnie en diegenen die wij nu toch vergeten zijn. Voor meer informatie, zie: www.kbo-geffen.nl.

Wil je op een leuke manier ontspannen met je baby? Dan is dit misschien iets voor jou. Leer je baby masseren op een verantwoordelijke manier in maar liefst 5 erg leuke maar ook vooral interessante lessen van 2 uur. - ontspannen - rust - genieten - verschillende klachten kunnen minder worden of zelfs verdwijnen bijvoorbeeld de veel voorkomende klacht, buikkrampjes en huilbaby’s. De cursussen zijn geschikt voor ouders met baby’s van minimaal 6 weken tot maximaal kruipleeftijd. Kom genieten samen met je baby bij Verwen je baby! Voor meer informatie, over de docent, de cursusdata en de kosten van de cursus, kun je een kijkje nemen op www.verwenjebaby.nl Groetjes Loes Bongers


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur

OPROEP-OPROEP-OPROEP Aan de ouders van alle peuters die vóór 1 oktober 2014 vier jaar worden. We nodigen u van harte uit om uw kind in te komen schrijven op basisschool De Wissel. Inschrijfformulieren liggen voor u klaar op Peuterspeelzaal de Paddenstoel en kinderdagverblijf Het Beertje of kunt u downloaden van onze website (www.bsdewissel. nl) (primair@bsdewissel.nl) Op woensdag 27 februari van 14.00 tot 18.00 uur kunt U het inschrijfformulier samen met een kopie van het Burgerservice nummer (sofi nummer) van uw kind persoonlijk af komen geven in de hal van onze school. Hebt u nog geen formulier? Op 27 februari kunt u ook direct inschrijven. Vergeet u geen kopie van het BSN mee te brengen? Vervolgens ontvangt u in april een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u geïnformeerd over de werkwijze in de kleutergroepen, de kennismaking -en instroommomenten. Wij hopen u in ieder geval te ontmoeten op woensdag 27 februari !! Met vriendelijke groeten, Joris Elbers Hélène Peerdeman

TE HUUR Geffen - Dorpsplein 17 groot bovenwoonhuis (>100m2) woonkamer, open keuken, bijkeuken 2 slaapkamers, badkamer met ligbad groot dakterras (36m2) op zuid aparte (fietsen)berging aanvaarding: direct informatie en bezichtiging: 06 143 186 47 13


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


Kees en Tiny van Rijn 50 jaar getrouwd In de zaal van Toon d’n Visser sloeg de vonk over. Op loopafstand van haar ouderlijk huis viel de Heeswijkse Tineke voor de charmes van de Geffense Kees. Nu, vele jaren later, zijn de tortelduifjes van weleer nog altijd samen. Op 18 januari jl. vierden ze zelfs hun gouden bruiloft. Een gesprek met Kees en Tiny (“In Geffen noemt iedereen me Tineke”) van Rijn. Kees (80) werd geboren in Lith. Hij was de vierde in een rij van acht kinderen. Na een brand verhuisde de familie Van Rijn naar Vinkel (Zoggel), waar het gezin nog eens met twee kinderen werd uitgebreid. Het noodlot sloeg echter opnieuw toe.Toen ook het Vinkelse huis getroffen werd door brand, toog de familie in 1947 naar Geffen. Aan de Rijksweg kochten de Van Rijn’s de boerderij van de familie Dekkers. “Ik zou eigenlijk in Geffen nog naar school moeten, maar dat zat er niet in. Ik moest thuis mee werken om het nieuwe huis op te bouwen. Daarna kon ik direct gaan werken.” Kees was 14 toen hij zijn carrière begon bij Philips. Hij ging aan de slag als productiemedewerker. “We verdienden toen 1 gulden per dag.” Later werkte hij onder andere nog op de heftruck en als chauffeur van de directie. Het beviel hem goed bij Philips. Kees heeft hier tot zijn 57ste gewerkt. Tineke (73) werd geboren in de gemeente Schijndel (“in Heeswijk aan de brug”). Ze was de vijfde in een rij van negen kinderen. Zeven jongens en twee meiden. Net als de familie Van Rijn, had ook de familie Van den Berg een boerderij. “Ik heb een fijne jeugd gehad”, vertelt Tineke. “Goede ouders, een fijne buurt en een gezellig gezin.” Na de basisschool ging ze naar de VGLO in Heeswijk. Aangezien ze het oudste meisje in het gezin was, moest ze na deze opleiding mee gaan helpen in

huis. Ze werkte flink mee; van het aardappelen rapen tot het huishoudelijk werk. In 1971 ging Tineke aan de slag bij De Binckhorst. Ruim 20 jaar werkte ze in de kledingwinkel op het terrein. Meer dan vijftig jaar geleden kruisten de levenswegen van Tineke en Kees elkaar. Op 18 januari 1963 gaven ze elkaar voorgoed het jawoord. Nadat ze korte tijd op enkele verschillende plekken hadden gewoond, streken ze uiteindelijk neer in de Lambertusstraat. Hier wonen ze vandaag de dag nog steeds. Inmiddels hebben Kees en Tineke niet meer de leeftijd om te werken, maar ze zijn nog altijd zeer actief. De sportieve Kees heeft tot zijn 60ste nog gevoetbald. Daarna deed hij tot zijn 78ste aan hardlopen. Maar ook nu, op zijn 80ste, is hij tweemaal per week in de sportschool te vinden.Verder is hij druk met zijn vogels en maghij ook graag aan auto’s sleutelen. “Ik heb in de garage nog steeds een brug staan, die ik ooit van Philips heb gekregen.” Tineke zit ook niet stil. Ze houdt van handwerken en kaarten maken. Op donderdagmiddag gaat ze in de Heegt jokeren of rikken. Sportief is ze ook, de Nijmeegse Vierdaagse heeft ze maar liefst 17 keer gelopen.Verder heeft ze altijd het nodige vrijwilligerswerk verricht. In 2001 werd ze zelfs verkozen tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’ door de Gemeente Maasdonk. Samen zijn Kees en Tineke al ruim 27 jaar actief als ‘bezoekouders’ voor Lisette. Een bewoonster van de Binckhorst, die Tineke daar tijdens haar werk ontmoette. Iedere zaterdag komt Lisette op bezoek in de Lambertusstraat. Hoewel op bezoek; “Ze hoort echt bij ons gezin.” Natuurlijk was Lisette er ook bij op het 50 jarig huwelijksfeest dat Kees en Tineke vierden in zaal ‘t Haasje. Met meer dan 100 gasten en voordrachten van de neven en nichten, kunnen de jubilarissen terug kijken op een geslaagd feest. Daags naderhand staat het huis nog vol met ballonnen, bloemen en kaarten van de feestelijke dag. Vijftig jaar al een actief, bescheiden en vrolijk paar. Op naar de volgende 50 jaar! Gefeliciteerd!

15


3DE PRIJS VOOR ARNOUT VAN ERP Het Prinses Christina concours realiseert al meer dan veertig jaar concoursen voor muzikale jongeren. En in Geffen hebben we er daarvan minstens één: Arnout van Erp (15 j.). Voor de derde keer nam hij deel aan dit concours dat regionale voorronden kent. 12 en 13 januari jl. werden de selecties van Zuid 1 gehouden in de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Arnout behoorde tot de categorie 15 t/m 19-jarigen, die niet studeren aan een vakopleiding van het conservatorium. Na het optreden in de voorrondes, ging de jury met de muzikanten persoonlijk in gesprek. Tot zijn eigen verrassing kwam Arnout in de finale! “Bij de bekendmaking van de finalisten had ik mijn saxofoon niet meegenomen, dus die moest nog snel thuis opgehaald worden!” Een groep van acht muzikanten: een pianist, een violist en een violiste, een accordeoniste, een blokfluitist, een gitarist, Arnout als saxofonist en een zanger, mochten hun muzikale talenten nog eenmaal ten toon spreiden. De toehoorders in de aula van de Hogeschool konden genieten van een zeer gevarieerd, soms buitengewoon verrassend, muzikaal optreden van jonge talenten. Een moeilijke klus voor de jury. De juryvoorzitter sprak de finalisten nogmaals toe met een persoonlijk woord. Over Arnout zei hij: “Arnout heeft een eigen geluid, waarmee hij een zeer mooie sfeer creëert. Hij heeft een instrument gekozen wat goed bij hem past, waarbij hij het publiek meeneemt in de muziek. We zijn ervan overtuigd dat hij daar in de toekomst nog veel mooie bijzondere klanken uit zal halen.”

Arnout heeft wederom een bijzondere muziekervaring opgedaan en zal zeker gaan genieten van de behaalde prijzen: toegangskaarten voor concerten in Muziekgebouw Eindhoven en een optreden verzorgen in de Toonzaal in Den Bosch. Proficiat!

Oproep van Badminton Club Geffen Op donderdag 14 maart 2013 bestaat BC-Geffen 35 jaar. Wij willen dit vieren met een husseltoernooi voor leden en oud-leden. Omdat wij van onze oud-leden niet alle adressen meer hebben plaatsen we deze oproep. Dus, als je een oud-lid bent van onze club, zouden wij het erg leuk vinden als je op die avond bij ons komt spelen. We spelen die avond van 20:00 tot ±22:00 in sporthal de Geer. Daarna kunnen we onder het genot van een drankje en hapje, gezellig napraten in de kantine. Als je nog een eigen racket hebt neem het dan mee, maar als je dit niet hebt, dan probeert de club hier voor te zorgen. Je kunt je opgeven via: een e-mail naar: bc-geffen@live.nl of bellen naar: Janine van Dijk - v. d.Ven: 073-5320956 (secretaris), of bij Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter). Verder heeft onze club nog ruimte voor nieuwe leden. U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 23:00 en de jeugd van 20:00 tot 21:00 in sporthal de Geer te Geffen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen. nl of bellen naar bovengenoemde mensen.

Er is altijd wel een moment om iets te vieren met een speciale taart, cupcake of andere lekkernij!

Ook voor workshops en het vieren van je kinderfeestje. Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.

16


EEN MUNTJE VOOR MELISSA! Melissa Kreps kan gaan starten in Kenia met een opvanghuis voor straatkinderen. Ze gaat daarom in mei 2013 vertrekken (net na haar 30e verjaardag!). Met alle giften - van vooral veel Geffenaren - en de toegezegde vaste donaties, kan ze reeds een groep van zes jongeren op gaan nemen en ze een thuis bieden, met voedsel, verblijf, scholing en structuur in hun leven. Ze is heel dankbaar voor de financiële ondersteuning en sponsoring die ze van heel veel mensen mocht ontvangen. Zo ook met het aanstaande Carnavalsfeest. Stichting Rottenrijk geeft haar medewerking aan het plaatsen van een “muntenpotje” in de feesttent. Velen gaan met Carnaval plezier maken met een drankje en hapje in de feesttent. Een en al broederlijkheid in de gezellige feesttent, is de ervaring van vorig jaar. Daar zult u dit jaar posters van Stichting BeHoCa aangeplakt zien, met de leuze: “DONEER HIER EEN MUNTJE VOOR MELISSA”. Dat betekent: plezier voor twee, want met de opbrengst van die muntjes kan Melissa zorgen voor meer plezier voor (vaak) verstoten kinderen. Met dank aan CREATIVOS en Wihabo voor het kosteloos ontwerpen en drukken van de posters! Bij voorbaat danken wij iedereen voor zijn of haar gift gedurende de carnavalsactiviteiten in de feesttent. Vervolgens staat er een BENEFIETFEESTJE gepland met zang en dans om Melissa ‘uit te zwaaien’ en om haar nog een extra financieel steuntje in de rug te geven. Noteer alvast datum, tijd en plaats van dit evenement: zondag 7 april van 13.00 tot 18.00 u. in zaal De Gouden Leeuw. Het programma wordt nog nader bekend gemaakt. Stichting BeHoCa blijft zoeken naar nieuwe donateurs, dan kunnen er meer kinderen worden opgenomen. Kijk op www.BeHoCa.nl of mail voor informatie naar info@ BeHoCa.nl U mag ook bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@hotmail.com Het bankrekeningnummer van de Stichting is: 13.50.40.205 (Rabobank) t.n.v. Stichting BeHoCa.

De eerste editie van de Geffense kwis is een feit! In een volle Koppellinck werd tijdens een zinderend spannende prijsuitreiking bekend gemaakt wie zich een jaar lang “slimste” van Geffen mag noemen. 85 teams passeerden de revue, van “Hekkesluiter” tot winnaar. Voor sommigen een verrassing andere hadden van te voren al bedacht op welke plek ze ongeveer

zouden eindigen. Voor het winnende team stond een mooie wisseltrofee te blinken, gemaakt door Mieke van Nistelrooij. Samen met een geldbedrag van 250 euro is dit een prachtige prijs. Het team wat tweede werd kreeg een cheque van 150 euro, en voor de derde plaats lag een cheque van 50 euro klaar. Voor het laatste team was ook een prijs bedacht, een prachtig houten hek gemaakt door Robert van der Doelen van de Kastaan. Ga maar eens kijken bij team “Menie” daar staat het te pronken! Op het hoogste podium is geëindigd Familie Verhagen! Heel knap gedaan!Wij maken een diepe buiging voor jullie! Jullie mogen met recht trots zijn op jezelf! Van Harte Gefeliciteerd! Met een minimum verschil aan punten werd 2de het team Rontelum de Rompot! Ook dit noemen wij een topprestatie! Derde was geworden “Bram en consorten”. Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! Voor team “Weten wij veul” (4de) en team “met de fles op tafel” (5de) lag nog een troostprijs klaar in de vorm van consumptiebonnen.Alle teams op volgorde van 1ste tot 85ste staan op de wedsite www.degeffensekwis.nl vermeld. In de wandelgangen gonst het al over “Revanche nemen”. Dat belooft wat voor de tweede editie. Er werd nog lang nagezeverd in de Koppellinck over de vragen en de antwoorden van de quiz. Met een drankje, een hapje en een gezellig stukje muziek (der alte dessauer) was het een gezellige afsluiting.Wij hoorden vaak; “we hebben niet één leuke avond gehad, maar dat zijn er nu twee!” Opvallend was dat Geffenaren geen moeite hebben met vragen waar je rode oortjes van krijgt. In deze categorie zijn veel punten vergaard. Iedereen weet inmiddels wat we met een “geharkt voortuintje” bedoelen. Het exacte gewicht van de Toapen is bekend. Over de afmeting van de schutskooi waren toch nog twijfels, men wil een twitteroorlog hierover gaan openen en als het nodig is met echte koeien gaan meten hoeveel erin kunnen. De organisatie heeft eigenlijk alleen maar lovende reactie ontvangen. Iedereen was enthousiast , dat doet ons goed. Daardoor zijn wij als het ware nog fanatieker om ook voor volgend jaar weer met leuke af en toe ludieke verrassende niet verwachte vragen te komen. Zet daarom alvast met dikke stift op de kalender 30 december 2013 tweede editie Geffense kwis! En zet daar dan ook bij dat op 17 januari 2014 de prijsuitreiking zal zijn. Ps dus geen “weekendje weg” plannen of iets dergelijks. Gewoon allemaal weer aanwezig zijn! 17


de Goeie Rottenrijker 2013

Dankbetuiging

Unne Goeie Rottenrijker, dit jaar meest genomineerd: Ine Groos Tijdens de eerste Roapavond van 2013 werd Ine Groos in het zonnetje gezet als Goeie Rottenrijker en werd haar de bijbehorende onderscheiding door Prinses José omgehangen. Adjudant Marion voorzag Ine van een kleurrijke bos bloemen, uiteraard in de kleuren rood geel groen. De Goeie Rottenrijker moet voldoen aan de eisen die er voor staan. Die eisen zijn, dat hij of zij zich moet inzetten voor het carnaval in het Rottenrijk. Daarnaast ook voor de Geffense gemeenschap als geheel. En liefst ook op zoveel mogelijk verschillende vlakken. Ine voldoet bij uitstek aan deze eisen, hetgeen blijkt uit een hele waslijst van haar verdiensten. Die haar vorig jaar overigens ook al de titel Geffenaar van het Jaar opleverde. Dat ook het Rottenrijk haar massaal wil bedanken voor haar grote inzet blijkt uit de nominaties. Een greep uit haar vele verdiensten: Jarenlang jurylid optocht in de zware functie van secretaris en telcommissie, Organisatie en jurylid van de Roapliedverkiezing, Redactrice en animator van de Carnavalskrant De Rottenrijker, Bestuur Stichting Rottenrijk en enige vrouwelijke lid van de Raad van Elf, Aangezetene van de Stamtafel, Secretaris Paardenkeuring Effe noar Geffe, Musical Maria Magdalena, Toneelopvoering Geffen 700. Actief bij: Seniorenraad Maasdonk, Dorpsraad Geffen, De Koppellinck en Musical In de Basis

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens haar ziekte, en na het overlijden van ons mam schoonmoeder - oma en overgrootmoeder Anna Romme - Rovers

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

18

In het bijzonder onze dank aan Pastoor van Dijk, de zangkoren, de avondwake groep en familie en de buurt. Het medeleven in de vorm van persoonlijke condoleance en kaarten en bloemstukken was hartverwarmend. Ook uw aanwezigheid tijdens de avondwake en uitvaart en begrafenis heeft ons veel steun en troost geboden voor nu en de komende tijd. Nogmaals hartelijk dank Kinderen - klein en achterkleinkinderen Fam. Romme - Rovers

kerstboomverbranding Op zaterdag 5 januari jl. hadden we weer de traditionele kerstboomverbranding. Deze werd georganiseerd door scouting Geffen, buurtvereniging ‘Onder de Linden’ en buurtvereniging ‘de Elshof’. Door de scouts werd in de middag flink met kerstbomen gesjouwd, mensen die hun boom bij de molen brachten kregen een gratis lot om ‘s avonds mee te doen aan een ludieke trekking. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de weergoden zeer mild gestemd, dat wil zeggen, geen koukleumen, maar wel nat op de velden. De gasten konden, naast het elkaar de nieuwjaarsgroet brengen bij het sfeervolle vreugdevuur, gezellig kletsen met lekkere snert (met een chinees vleugje), warme chocomel (die toch net iets te snel op was) of een glühweintje. Met dank aan de sponsors en medewerking van : Eetcafé Oud Geffe, C1000v.d. Sangen, Bosch- van Erp, Cafetaria Govers, Café Boetje, Gebr.V.d.Wetering, Learning Delta, St. Effe noar Geffe ... en vele vrijwillige handen, hadden we weer een leuk Geffens avondje... tot volgend jaar!! Namens buurtverenigingen en scouting Geffen, Marianne Draad


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Roaplied 2013: Zuivere winst voor “Ut Gu Vals” GEFFEN- Op zaterdag 12 Januari wist dweilorkest “Ut Gu Vals” voor de tweede keer de winst te halen bij het jaarlijkse Roapliedfestival. Het niveau was uitermate hoog en de zaal was tot de nok gevuld. De jury had moeite om met een uitslag te komen. Het is 19.15 u de zaal is pas een kwartier open en de eerste deelnemers en gasten komen de zaal al binnen. Tegen 20.00 u is de zaal al rijkelijk gevuld, de artiesten wachten in spanning de loting af. Dit is een verandering ten opzichte van andere jaren, de deelnemers weten op het laatste moment pas wanneer ze moeten optreden. Het winnende lied van 2012 van “CV de Bierkruiers” komt als eerste aan bod gevolgd door de Raad van 11. Ondertussen blijft er maar meer en meer publiek de zaal binnen komen. “Ut Gu Vals” mag het spits afbijten voor de deelnemende artiesten, dat is altijd lastig maar ze brengen het goed. Ook ‘Boet’s 4 flodders on de dance Floor” gooit hoge ogen met het nummer “Our love our life...” en wordt zelfs door vele als winnaar getipt. “’t Goei Smoesje”, “Cv De Bierkruiers”en en “De Pompzwengels” gaan ook door naar de 2e ronde. De dames van “De zingende kraaien” zetten de zaal op zijn kop, als aspirant deelnemers doen zij mee met een bestaande melodie, De heren van “Strooipop” hebben een goed nummer maar laten zich te veel leiden door de spanning. De “Bella Donna’s” en “De Freules” hebben daar totaal geen last van zij staan op het podium als door gewinterde artiesten maar de jury vind het niet goed genoeg. Het is druk in de zaal en vooral heel gezellig er wordt goed op de artiesten gelet en dat is te merken want er wordt massaal gestemd voor de zaal prijs, de formatie “Scroepie”gaat met grote cijfers met deze eer aan de haal. Na lang beraad komt eindelijk de jury met een uitslag het podium op, de spanning in de zaal is te voelen wanneer de namen genoemd worden Bierkruiers 5e, Pompzwengels 4e, dan een gedeelde 2e plaats voor ‘t Goei Smoesje en Boets Flodders. Ut Gu vals gaat uit z’n dak, zij hebben het winnende nummer met de toepasselijke titel “OP DE KLOMP NAAR DE POMP” zoals het thema van het Rottenrijk luid.

Na het in ontvangst nemen van de Roap brengen ze nog eenmaal het winnende lied ten gehore. In een kort woord van dank verteld Peter van Erp dat het hele optrede bijna niet door was gegaan aangezien het niet goed dreigde te gaan met zijn vader, na overleg werd besloten om toch deel te nemen. Met de winst als resultaat. Dit jaar verzorgde TMS uit Tilburg het geluid. Het zat goed in elkaar dit viel ook veel mensen in de zaal op. Verder danken wij alle deelnemers, de Jury, De Gouden Leeuw, Stichting Rottenrijk en natuurlijk het grote publiek. DANK, DANK, DANK... Roapliedteam 2013 www.rottenrijk.nl

DANKBETUIGING Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle lieve woordjes, kaarten en bezoekjes die wij ontvingen na het overlijden van mijn man en ons pap: NOL RASING Hartelijk dank voor uw steun. Het doet ons goed. Gonny Rasing van Druenen, Lisa en Dennis Evert Jan en Meike

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Biljarten familie van Wanrooij tegen DOK Deze jaarlijkse biljartwedstrijden die gespeeld werden in ons clubhuis “ Het Oude Klooster “ is wederom een succes geworden. Het was weer “ Volle Bak “ maar liefst 20 wedstrijden werden er gespeeld, en de totale uitslag was een kleine overwinning voor de van Wanrooij’s, 149 om 165 winstpunten. Het hoogste moyenne van de winnaars was voor Albert met 6.50 gevolgd door Kees 5.62 en Andre 5.45. De hoogste series waren wederom van deze spelers 32, 27, 19 en 16 lieten zij achter op het scorebord. Kitty Luft kwam tweemaal tot ruim 1.50 gemiddeld en een niet onverdienstelijke hoogste serie van 13, tevens liet een andere talentvolle dame Toos van Hinthum, onze veteraan Harrie van Rijn lelijk in het zand bijten. Bij de senioren scoorde Bert Kieboom met 5.10 het hoogste gemiddelde, en tevens de hoogste serie van 22. Cor van Lent kwam nog aan de 3.95 en Wim van Druenen en Jan van Venrooij aan resp. 2.57 en 2.26 gemiddeld, eigenlijk niet zo’n geweldige resultaten. Het wordt voor onze senioren eigenlijk de hoogste tijd voor een algemene Bid-Biljartretraite, en dan graag 3 weken in algehele afzondering. De uitslagen, u ziet resp.; D is DOK, gemaakte caramboles, gemiddelde, hoogste serie en het aantal behaalde winstpunten. D. Gerrit van de Rijt 43 1.86 7 10 20 0.86 5 6 Theo van Uden D. Cor van Lent 55 2.50 11 5 Albert van Wanrooij 85 3.86 16 10 38 1.58 6 10 D. Piet van Herpen 36 1.50 6 8 Kitty Luft D. Broer Damen 45 2.36 6 10 41 2.15 8 9 Jan van Wanrooij D. Nico v.d. Donk 18 1.28 6 4 Piet van Wanrooij 41 2.92 10 10 36 2.57 6 10 D. Wim v Druenen 36 2.57 8 8 Jan van Wanrooij 20 1.81 8 3 D. Bern. v.d Heijden Andre van Wanrooij 60 5.45 27 10 31 1.72 10 10 D. Ger. v.d Heijden 24 1.33 7 6 Janus van Dijk D. Gerrit Hermes 8 0.47 3 4 Sjef van Wanrooij 18 1.05 5 10 25 1.19 6 6 D. Ant. Kappen Rob van Wanrooij 35 1.66 8 10 51 5.10 22 10 D. Bert Kieboom 65 6.50 19 7 Albert van Wanrooij D.Cor van Lent 95 3.95 13 9 Kees van Wanrooij 135 5.62 32 10 16 0.76 4 5 D. Harrie van Rijn Toos van Hinthum 10 0.47 3 10 30 1.50 5 10 D. Hans v Schijndel 22

Tinie v. Nistelrooij D. Har. Swanenberg Kitty Luft D. Jan v.Venrooij Mart. van Wanrooij D. Jo Vos Piet van Hinthum D. Adriaan Wolf Theo van Uden D. Wim Schuurmans Cor van Wanrooij D. Gerrit v.d. Rijt @pestaartje

25 34 39 34 15 62 76 6 21 22 21 21

1.25 1.36 1.56 2.26 1.00 2.21 2.71 0.30 1.05 1.37 1.31 1.40

5 5 13 6 3 8 10 2 3 6 5 4

6 10 8 10 3 10 8 2 10 7 10 4

Biljartvereniging ‘t Haasje Na een zeer spannende finale is het Christ van de Moosdijk toch gelukt om kampioen te worden in ons jaarlijkse Kersttoernooi. Een eervolle tweede plaats was er voor Tinie van Nistelrooij die maar 1 carambole tekort kwam. Tinie kwam trouwens in de finale via een barragepartij tegen Christ van Zuijlen die hij nipt won met 2 carambole’s verschil. Ben sinds 4 jaar lid van biljartvereniging ‘t Haasje verteld de 51jarige Christ, en speel jaarlijks in de regulaire competitie alsook in de nacompetitie mee. We hadden vroeger thuis een redelijk goed wedstrijdbiljart in de schuur staan, dus het werd ons wel met de paplepel ingegeven, meer sporten beoefen ik eigenlijk niet, het is trouwens voor de eerste keer in m’n leven dat ik met biljarten iets win. De finale was erg spannend en een beetje mazzel hoort er dan wel bij. M’n broers Jan en Piet spelen ook bij het Haasje, en we hebben het daar erg goed naar onze zin. Dit toernooi dat jaarlijks gehouden word is een mooie afwisseling van het traditionele biljartspel, er moeten de nodige libre, band en driebanders gemaakt worden, het aantal te maken caramboles is voor eenieder naargelang men het biljarten onder de knie heeft. Van ‘t jaar gestart met 15 deelnemers en de eindstand van de hele en halve finalisten was; 1. Christ van de Moosdijk 50.0 Punten 2. Tinie van Nistelrooij 48.2 3.Christ van Zuijlen 46.6 4. Hans van Schijndel 46.0 5. Gerard Clement 39.6 6. Wim van de Hanenberg 39.3 7. Tinie van Schijndel 36.1 8. Peter Megens 36.0 @pestaartje


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.