Torenklanken 2014 - nr 01

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 1 | januari 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

23 JANUARI:VOORVERKOOP TICKET NAAR RIO De feestdagen zijn nog maar net achter de rug en het volgende grote gebeuren staat alweer voor de deur! Dit jaar alweer voor de 38e keer een waar Geffens evenement: Recht vur zunne Roap. Vier avonden lang nemen we jullie mee naar Rio, ter voorbereiding op de carnaval ‘Rio in het Rottenrijk’. Een keur van artiesten zullen een avondvullend programma voor het publiek gaan verzorgen. Al maanden zijn zij volop in voorbereiding! Artiesten die al járen meedoen, een artiest die à la Heintje David weer is teruggekomen én nieuwe artiesten. De teksten zijn met elkaar doorgenomen, de coaches zijn ingehuurd, de danspasjes bedacht en de liedjes zijn geschreven; kortom, allerlei nieuwe ideeen zijn bedacht. Het bed is weer heel aardig opgeschud! En dit alles om het Geffense publiek, en al wat ze meebrengen, vier hele mooie en gezellige avonden te bezorgen... De Roap-avonden zijn dit jaar op 14, 15, 21 en 22 februari 2014. Vlieg ook met ons mee naar Rio en kom naar de Roap! Koop je ticket tijdens de voorverkoop op 23 januari. Het reisbureau, op locatie ‘De Gouden Leeuw’, is geopend vanaf 18.30. Je vliegt al naar Rio voor slechts € 11,-. Zijn er nog tickets over? Dan zijn ze vanaf 24 januari te koop bij Bosch Van Erp voor € 12,-. Dus als je slim bent, goedkoop uit wilt zijn, wilt luisteren naar de muziek van Ut gu vals, en je medepassagiers alvast wilt ontmoeten, kom dan op 23 januari naar De Gouden Leeuw.Wij zijn er ook! En ben je de 1e, 11e of 111e in de rij, dan is één kaartje gratis... Wil je goed op de hoogte blijven van ditjes en datjes, kijk dan op onze website www.rechtvurzunneroap.nl. En vergeet ons niet te volgen op Facebook en Twitter voor meer leuke feitjes en filmpjes! Werkgroep RvzR Airlines

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Geachte patiënt, Namens huisartsenpraktijk Geffen wensen wij u een gezond en gelukkig 2014. Ook willen we u vragen of u al toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw medische gegevens met de huisartsenpost en/of ziekenhuis bij een spoedgeval. Het formulier hiervoor heeft u recent van ons ontvangen, dit is het opt-in formulier. Reageren kan ook via www.ikgeeftoestemming.nl Wij verzoeken u ook te reageren als u uw gegevens niet wil laten uitwisselen. Verhuizing huisartsenpost Oss Op 14 januari verhuist de Huisartsenpost HOV in Oss naar het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 8 te Oss. Op deze locatie start per 1 januari ook de Anton Jurgens Dienst Apotheek. Na 23.00 uur vinden consulten plaats op spoedpost van het Bernhoven ziekenhuis in Uden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Geffen

VAN DE REDACTIE Beste adverteerders, In deze eerste uitgave van het nieuwe jaar staat uw advertentie. Wilt u zo vriendelijk zijn deze te controleren. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven aan de redactie van Torenklanken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

KOPY INLEVEREN VOOR:

20 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ���� �������������ŝ��Θ��Ă��Ğ�������������� ������������������������

HYPOTHEKEN

��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž�������

PENSIOENEN

�Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

MOOIE KERSTVIERINGEN! Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de sfeervolle kerstvieringen in onze parochie: De Bandola’s, Passe Partout, het Gemengd Koor, W.I.K., het blazersensemble in de nachtmis voor alle mooie, klinkende kerstklanken! De kerkversierders, kerkschoonmaaksters, koperpoetsters, kerststalbouwers van Scouting en de Kerstwacht van het Sint Jorisgilde. De kosters, acolieten, lektoren, communie-uitreikers, collectanten en de gastouders van de kinderkerk. Marie-José en Marianne voor de inzet bij het Kindje Wiegen en alle kinderen die hebben meegespeeld. De vaste medewerkers en de pastoraatsgroep voor de extra zorg. Het ziekencomité en de werkgroep Kerk en Samenleving voor de aandacht voor onze zieken, ouderen en alleengaanden. Toos en René voor het schenken van de kerstboomlichtjes en Leo Renders voor de kerstbomen. Dank ook aan de kerkgangers en kerststalbezoekers. Uiteraard een bijzonder woord van dank aan pastoor Van Dijk en diaken Van Herwijnen.

LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 17 jan. 19.00 u. * avondmis za. 18 jan. 12.00 u. huwelijksviering van Bart van Erp en Maaike van de Camp za. 18 jan. 14.00 u. gouden huwelijksviering van Jo en Nellie van Lee m.m.v. GK zo. 19 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 21 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 24 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 26 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. studieorkest + kinderkerk (Kerkbalans en Doopdankviering met uitreiking doopschelpjes van 2013) di. 28 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 31 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 02 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk DANKWENS Het parochiebestuur dankt iedereen die het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen aan het parochiewerk: de vele vrijwilligers en medewerkers die individueel of in een werkgroep actief zijn, de kerkgangers, de deelnemers aan de actie kerkbalans, onze sympathisanten en relaties. Dank aan pastoor Van Dijk voor zijn inzet, zijn bemoedigende woorden en hartelijkheid! Wij wensen iedereen een Gezegend 2014. We hopen in het nieuwe jaar weer velen te ontmoeten en op velen te mogen rekenen!

KERKBALANS: Wat is de kerk mij waard? Graag doen we weer een beroep op u, om deel te nemen aan Kerkbalans 2014.We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! Binnenkort ontvangt u de envelop weer in de bus: doe mee en werk zo aan de toekomst van onze parochie en het behoud van het kerkgebouw! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: december 2013: Marijn Westerlaken DOOPDANKVIERING Op zondag 26 jan. 2014 zijn de ouders van de dopelingen van 2013 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen uitgereikt. De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Na de viering drinken we koffie in het patronaat. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 22 januari 4e bijeenkomst van 13.30 tot 15.00 u. PROGRAMMA VORMSEL 1e bijeenkomst: dinsdag 28 jan. 19.00 u. tot 20.30 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 19 dec. 2013: Riet de Kort - van Dal, 87 jaar 20 dec. 2013: Anny van Erp - van Bakel, 70 jaar 24 dec. 2013: Jas van Dijk, 88 jaar 28 dec. 2013: Sjaan Egelmeer - Gloudemans, 89 jaar 3 jan. 2014: Joke Leijten - van der Heijden, 68 jaar

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl TERUGBLIK 2013 De uren, dagen en weken van 2013 zijn verstreken. Allemaal wat wijzer en ouder, kijken we even terug over onze schouder. Wat lag achter ons, lief of leed, teleurstelling, vreugde, of niet meer compleet, carrière, ziekte, tegenslag of vergeving, in ieders gedachte hier, een eigen beleving. In de parochie waren er opbouwende dingen, 32 dopelingen en 21 vormelingen; 34 communicanten en 4 huwelijksparen, we moesten afscheid nemen van 30 overledenen, die we in ons hart bewaren. We mogen dankbaar zijn voor het vele goede, laten we dat samen zeker behoeden. Een enthousiaste nieuwe Paus staat aan het hoofd, hij is het die gelooft.. in het eenvoudige, dicht bij de mensen, nabij zijn, bemoedigen, Gods liefde toewensen. Wij kunnen dat doen in kleine kring, kom, doe mee, bid en zing! Wees een Schakel tussen ziek en gezond, zaai vredeszaad in goede grond; neem de kinderen bij de hand, geef jongeren richtwijzers naar een “nieuw land” van verdraagzaamheid en respect dat positivisme opwekt. We gaan in de parochie samenwerken met anderen en dan zal er wellicht wat gaan veranderen. Bouwen aan de nieuwe parochie in openheid, met zorg, vertrouwen en sportiviteit. Onze pastoor moedigt zijn mensen aan en lacht geeft zieken en eenzamen, woorden van kracht. Samen kunnen we het waardevolle doorgeven klaarstaan voor elkaar in liefde en leven; God is ons nabij, telkens weer, we blijven geloven, in een blijde sfeer! Houd deze woorden in het oog: leed kijkt terug, zorg kijkt rond en vertrouwen kijkt omhoog! 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Hanneke van der Heijden - Jonkergouw (53 j.) De R(o)apen zijn gaar.... Hanneke, die wel onze “Miss Roap” genoemd mag worden, is er weer bij in februari ! Hanneke was en is in meerdere acts op Recht vur zunne Roap een carnavaleske persoonlijkheid. Ze begon in 1981 met deelname aan de Roap in de KPJ-act. In die tijd brachten die vooral bandparodieën met enkele gesproken teksten. De tijd nog van cassettebandjes draaien op een oud recordertje. Ze deed vier keer mee met de KPJ en was daarna enkele jaren niet van de partij. In 1988 kwam ze terug op de planken als één van “De Buurtjes”: Marja van Kreij vertolkte de moderne ‘import’ bewoonster van Geffen en diens goed gebekte Brabantse buurvrouw was Hanneke op het lijf geschreven. We konden maar liefst 22 keer van hen genieten. Vanaf 1995 is Hanneke ons aller Bertha, die samen met Miena, Drieka en Lena de vier Toapen vorm geven, en tot op heden jaarlijks de lachspieren van het publiek hebben laten werken. “Bij onze eerste Roap hadden we alleen nog een lied, toen durfden we nog niets te zeggen. Intussen zijn we perfect op elkaar ingespeeld,” zegt Hanneke. Naast deze act kruipt Hanneke - net als vorig jaar - ook nog eens in de huid van de Dorpsomroeper om veel Geffense weetjes, in smakelijk dialect met het publiek te delen! Hanneke: “Ik kwam met mijn 8ste jaar vanuit Den Bosch in Geffen wonen en verstond het dialect niet. Un tès, unne slieps en d’n ollinge dag.... het zei me niets. Toen ik met de kinderen in de buurt ging spelen, leerde ik snel bij! Later ging ik werken in de ouderenzorg en daar ving ik vaak woorden en zegswijzen van cliënten op, die ik aanvankelijk ook niet begreep. Toen Jans Bijveld me vroeg ‘Gif ‘s un bûlleke sjet, dè’k m’n hozen kan stoppen’..... wist ik echt niet dat ze om een bolletje wol vroeg om haar kousen te stoppen! Het was ook wel eens andersom: een mevrouw in De Heegt vroeg me: ‘Zuster, ik ben mijn missaal kwijt’. Mijn antwoord was: ‘Die zal wel aan de kapstok hangen....!’ Ik kende het woord missaal niet en verstond sjaal...! Lekker plat praten is leuk om te doen, maar het dialect wordt steeds minder gebezigd en is dus ook minder bekend bij de jongere generatie.” Wat is de kick om door te gaan en steeds weer nieuwe

thema’s, liedjes en teksten te verzinnen? “Van jongs af aan vind ik cabaret en tonpraat al leuk. Als je dan zelf op het podium staat en je krijgt de mensen in de zaal aan het lachen, dan heb je je doel bereikt. De ‘gastspelers’ die regelmatig op het toneel of in een video verschijnen, zorgen voor een verrassend effect. De bekende Geffenaren die daarvoor gevraagd worden, doen altijd mee, dat is heel sportief. Denk maar aan dokter Berkelaar die jaren geleden bij de act van dokter Bernard op de laatste avond zelf de telefoon afnam, wethouder Van de Ven, die met een levende koe door Geffen wandelde en niet te vergeten onze meest geliefde vrijgezel Tonny Jansen! Vooral de voorpret die we samen hebben, is al fantastisch, er gaan vele gezellige avonden en middagen aan vooraf. Ook heerst er onder de artiesten een geweldig gezellige en gemoedelijke sfeer. We kunnen rekenen op perfecte medewerking van de mensen achter de schermen: het orkest, de grimeurs, de decorbouwers, de toneelmeesters, het bestuur en het personeel van de Gouden Leeuw. Je hoeft maar te vragen en het wordt geregeld. De technieken worden ieder jaar professioneler. Er zijn de laatste jaren ook workshops van docenten en professionals om de acteurs ‘bij te scholen’ en praktische tips te geven voor een goede performance. Daar heb je echt wat aan. De uitvoering is ook iedere avond anders: de wisselwerking met het publiek, je staat er zelf steeds anders in en soms moet je improviseren, hetgeen je door de jaren heen steeds beter af gaat. Wat de teksten betreft moet je simpel denken. Het is wel jammer dat er steeds minder ‘markante’ personen zijn in Geffen, die je op de hak kunt nemen!” vindt Hanneke. Nee, het is voor Hanneke geen enkel bezwaar om jaarlijks vier avonden aanwezig te zijn: “We zijn er vroeg en rollen laat de deur uit!” De Roap van 2014 is in de maak! Komt het zien! U bent van harte welkom op één van de vier avonden: 14, 15, 21 of 22 februari. De voorverkoop is op donderdag 23 januari bij de Gouden Leeuw, de zaal is open om 18.30 uur. Kijk ook op: www.rechtvurzunneroap.nl

7


ROND DE DORPSPOMP 21 December 2013. Kerst-concert van ‘WILLEN IS KUNNEN�samen met “PASSE PARTOUT�. De Koppellinck roept vele gasten tezamen. Het Kerstfeest wordt ingeluid. Het Koor Passe-Partout neemt een bescheiden plaats in en het fanfare corps bezet het grote toneel. Welkom door bestuurslid Berghit v. Schijndel, die ons verder op zeer plezierige wijze door het programma zal leiden. De fanfare opent met Kerstbloemetjes en strooit met gulheid uit de mand vol kerstliedjes en Carols. Het fraai klinkende koor brengt ons naar de kerstnacht en kondigt met grote vreugde de wonderlijke gebeurtenis aan te Bethlehem.Vol verbazing klinken trommels in de verte, de fanfare zet in en speelt: De kleine trommelaar en samen met het koor laten ze ons dromen van een Witte Kerst, het koor sluit zich daarbij weer aan en samen horen we de klokken luiden en sluiten wij ons aan bij de herder en de rijen Engelen

om de Heilige Nacht te vieren en wensen wij elkaar een Zalig kerstfeest. De gevulde zaal was zeer onder de indruk van de prestaties van Orkest en het Koor en er volgde dan ook een oorverdovend applaus. De kwaliteiten van de Fanfare zijn alom bekend, maar dat Passe-Partout zich boven zichzelf uittilde en fris en vrolijk kerstliedjes in allerlei toonaarden in diverse talen met verve ten gehore bracht heeft alle aanwezigen zeer verwonderd. Wederom stellen wij vast, dat de tijd rijp is om een samengaan met het gemengd kerkkoor te bevorderen. Het was voor allen een “wonderlijkeâ€?ervaring en koor en fanfare verdienen een groots compliment. PROFICIAT!!! En hulde aan allen die daaraan hebben meegewerkt. Het midwinterblazen op zondag 22 dec. werd ondanks het slechte weer druk bezocht. Het oude jaar uitzwaaien, het nieuwe jaar verwelkomen,samen waken in de donkerste nacht, het licht tegemoet. “De Zeldenrustâ€? biedt weinig bescherming. Gelukkig werden we royaal getrakteerd op erwtensoep, GlĂźhwein en een worstenbroodje. Er klonk doordringende muziek van een hoornblazer en gezang van de hoofdmulder, het licht werd ontstoken,en

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Ă ŏ ĞĞŏžĂŜ ĞčĞŜ

(06) 5159 1160

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


daarmee het kwade verdreven, het goede nieuwe jaar tegemoet. We lezen nog even het jaar 2013 door. De richting van Geffen naar Oss wordt duidelijk. De Geffense quiz no 1 werd een groot succes, De vrijwillige buschauffeurs moesten plaats maken voor beroeps en dat werd als zeer pijnlijk ervaren. De 50e Rottenrijker kwam uit. We zien “de Weeuwkes”voor het laatst. 7 April 2013 opnieuw samen met de voorzitters aan de stamtafel. Het werd weer een effectieve bijeenkomst met de blik gericht op de toekomst. De voorzitter van de dorpsraad treedt af. Samen op zoek naar uitbreiding, want de dorpsraad wordt een belangrijk orgaan, vooral omdat we verzekerd zijn van goede aandacht vanuit Oss. Koninginnedag werd Koninginnenacht. De stamtafel zocht troost bij Maria in Den Bosch. Bert van Laarhoven krijgt een lintje. De feesttent loopt weer vol op 29 en 30 april. “In DE BASIS” het muziekspektakel op de Biescamp onder de bezielende en begeleidende taken van Ineke Groos op 12, 13, 14, 15 en 16 juni trekt wereld-aandacht. Het niveau is van ongekende kwaliteit: muziek en dans op professioneel niveau en het “Ruud-van-Nistelrooyorkest”o.l.v. Rob Reymersdaal verbaasde de 5 maal gevulde tribune. Een droom werd werkelijkheid. Ook de Geffense kermis kreeg veel volk op de been, vanwege de uitnodigende Kermistent op het Aloysiusplein. Het bezoek van kardinaal Simonis verraste het kerkvolk. Op 5 augustus werd Mons. Bluyssen begraven en daarmee namen we tevens afscheid van de mooie beloften van het 2e Vaticaans Concilie. Jan van Vucht werd gelegenheids-columnschrijver in der Brabants Dagblad. Op 27 aug. zijn uiteindelijk de definitieve grenzen van Geffen vastgesteld. Het Carnavalsmotto wordt “RIO in ‘t Rottenrijk”. De 37e joarmert was weer zeer bijzonder met aan de top “Veiling der emotie” en Hans van Leeuwen werd “de man-van-het jaar 2013”. Het “Zwengelfeest”is aanleiding tot een oproep aan heel Geffen: “Komt dat meebeleven!!!” De stamtafel maakt zich zorgen over “De Koppellinck”. De Dorpsraad komt met gunstige berichten uit Oss. De Rabobank verdwijnt en krijgt een andere bestemming.Theo Prinssen viert zijn Gouden Jubileum als koordirigent van het Geffense Kerkkoor. 20 Jaar Maasdonk wordt herdacht. Politieke partijen bereiden zich voor op de naderende verkiezingen. Het kerstconcert van W.I.K. en Passe-Partout op 21 december werd druk bezocht een zeer gewaardeerd. Zaolig uitend en ‘n Zaolig Neeij-jaor!!! Intussen is het weer 5 januari 2014. Geffen kleurde zich weer bijzonder in de nieuwjaars-

nacht, die verder zonder incidenten verliep. Toch klinkt ook hier door dat we eens moeten nadenken om vuurwerk op een centrale plaats te doen gebeuren onder professionele leiding. De Geffense kwis werd als te moeilijk gedefinieerd en daardoor wat minder attractief, zodat groepen afhaakten. Het moet een feestje blijven, nu werd het een gevecht om tot het uiterste te gaan. Ook werd wat teveel geput uit “Auw Neits”. Het moet toch bereikbaar blijven al mogen er best verborgen grapjes tussen zitten. Anderzijds is het knap, dat 95 alzijdig bewapende groepen zich eindeloos informeerden, naslagwerken bestudeerden en zich lieten informeren om uiteindelijk de grote ROEM te behalen. En daarom complimenten voor de werkgroep. Geffen gaat bouwen, het centrumplan - zuid, het riool wordt voorbereid, de elektriciteitswerken worden aangelegd. We feliciteren de Stamtafel van Ravenstein met hun groots jubileum. Geffen gaat zich voorbereiden op de toekomst. We zien een versterking van de Dorpsraad met Hans Hoeben als de nieuwe leider en daarmee feliciteren wij de Dorpsraad. Hans heeft zich in diverse functies laten zien als een goede bestuurder en heeft een sociaal netwerk opgebouwd. Inmiddels hebben ook twee Raadspartijen, de V.P.M. en Dorpspbelangen contact gezocht met de V.D.G de Oss Raadspartij die zich vooral inzet voor de bij Oss aangesloten Dorpen. Hans Hendriks, de partij voorzitter van de V.P.M. heeft al duidelijk kenbaar gemaakt beschikbaar te zijn en hoopt een goede plaats te krijgen op de kieslijst van de V.D.G. en dat stemt ons hoopvol. Het lijkt ons goed, dat heel Geffen tot één krachtige stem wordt en dan zien wij goede mogelijkheden in de kandidatuur van Hans Hendriks. De stamtafel betreurt het dat de aanvrage van de Koppellinck bij de verdeling van het coöperatieve dividend van de Rabobank niet is gehonoreerd. Er is in de stemming voor dat door ons allen sterk onderschreven doel een en ander mis gegaan.Voor Geffen had die aanvrage grote prioriteit, gelet op de financiële zorgen rond “De Koppellinck”. Geffen is daardoor buiten de verdeling gevallen, wat wij zeer spijtig vinden. De Rabo heeft voor Geffen toch wel iets goed te maken. Er is nog wel gebruik gemaakt van de Geffense Kerk bij dat festijn met lichtshow en optredens enz. Nou ja veel Maaslanders hebben kunnen genieten van onze mooie kerk. De stamtafel gaat de 400e zitting op 9 maart a.s voorbereiden. Oudleden en gewezen gasten worden uitgenodigd. Er wordt een rede gehouden over:“DE ZIN en de ONZIN en het NUT of de ONNUT” rond het bestaan van de Stamtafel, waarbij de stamtafel zijn best zal doen om haar bestaan te verlevendigen en zal pogen het aantal deelnemers uit te breiden. Ook voor 9 maart geldt, dat 9


iedereen daarvoor hierbij uitgenodigd is en dat iedereen hartelijk WELKOM is. Op 5 januari bezochten we de Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Maasdonk en deze keer in het eigen gemeentehuis, omdat deze ontmoeting voor de laatste keer plaats vond. Burgemeester Roel Augusteijn maakte van die gelegenheid gebruik om nog eens de herindeling van Maasdonk en de juiste keuze duidelijke te maken en wees vooral op het feit, dat Maasdonk uit eigen kracht, uit eigen overweging tot het besluit van opdeling is gekomen. Geffen bij Oss, Vinkel en Nuland naar Den Bosch. Hij was ook blij met vertegenwoordiging vanuit Den Bosch en uit Oss. Hij wees nogmaals op de kracht en de ware identiteit van de drie dorpen en riep op die diepgewortelde bindingen te respecteren en daaraan vast te houden tot glorie van de Hoofdkernen . De drie Kernen zo verwachtte hij zullen er wel bij varen. Het was duidelijk voelbaar, Maasdonk houdt op te bestaan. Er werd samen geproost op een goede toekomst. Het Maasdonks Koor “Expres’Zo” deed haar uiterste best om boven de drukte uit te komen en verdient een dikke compliment. Ook dat was deel van het afscheid. De Raadzaal was daarvoor te afgeladen vol. Er viel niks te betreuren. De stemming bleef opperbest. Van Stamtafel 395-396 Voor op en/of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting 19 jan. na de Hoogmis en weer in café Govers. Ut gü oe goet en ut kümt goet, Hauw Doe.

Ontmoetingsmiddag 5 februari 2014 Ook op deze middag bent u van harte welkom. Het wordt een gezellige middag met kaarten, bridgen ( Aart Smit legt u het spel uit), dammen en schaken.Voor schaken zoeken wij nog deelnemers. Een mooie middag ook, als u een nieuw lid bent, om de sfeer te komen proeven binnen het KBO gebeuren. In de volgende Torenklanken lezen jullie hierover meer!

VAN DE REDACTIE

Als u voor 15 februari 2014 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen. De contributie voor senioren bedraagt € 110,- en voor junioren € 60,- voor een héél seizoen (augustus t/m mei). U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 23:00 en de jeugd van 20:00 tot 21:00 in sporthal “de Geer” in Geffen. Voor het uitproberen kunt u gebruikmaken van een racket van de club. Na het sporten is er de gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken.

De redactie van Torenklanken feliciteerd rond de Dorpspomp met hun 40-jarig jubileum. Op 6 januari 1974 verscheen de eerste in de Torenklanken.

KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Korte terugblik De besturen van de KVO en KBO kunnen terugblikken op een zeer geslaagde Kerstviering. Ongeveer 140 aanwezigen hebben duidelijk zitten genieten van deze goed verzorgde Kerstavond. Complimenten aan allen die daaraan hebben meegewerkt. Filmmiddag wo. 22 januari 2014 Zoals gebruikelijk bent u als KBO lid weer van harte welkom in de grote zaal van het Oude Klooster. Vanaf 13.30 worden jullie weer ontvangen door gastvrouw Lies van Dinther en staat de koffie/thee weer (gratis) voor jullie klaar. Jan Ceelen en Martien Romme zorgen dan verder weer voor een leuke filmmiddag. 10

Tot slot -er wordt hard gewerkt aan ons Jaarboekje 2014 -wij spreken nu al ons groot vertrouwen uit in Hans Houben, de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad Geffen. En uiteraard hopen wij op een goede samenwerking met de Dorpsraad in de nabije toekomst. Verder hopen wij als bestuur dat dit ons niet overkomt: `t Pastoorke vroeg wel honderd maol, zeg Kuster hoe staon de zake? Die zin, ik vein op elke schoal, meer kneupe dik es knaoke. Antoon Romme, voorzitter

BADMINTONCLUB GEFFEN Het nieuwe jaar is net weer begonnen. Een goed moment om goede voornemens te maken, bijvoorbeeld om (meer) te gaan sporten. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl of bellen naar Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter).


WAT GAAT DE TIJD TOCH SNEL! Zo hebben we al weer alle feestdagen achter ons gelaten en lopen er nu negen zenuwachtige kindertjes rond te stuiteren. Want in januari gaan ze allemaal naar school toe! Nou ja, dat hopen wij. Zoals alles in Afrika, gaat dit ook op zijn Afrikaans en zitten we nog steeds te wachten op een telefoontje van de directeur van de school om kennis te maken met onze jongens, voordat ze worden aangenomen. En u leest het goed, inmiddels hebben we negen kinderen in ons huis. Negen totaal verschillende kinderen met een totaal verschillende achtergrond, cultuur en opvoeding. Sommigen zijn wees, sommigen hebben één ouder en sommigen hebben beide ouders nog. Zo hebben we bijvoorbeeld James, een klein mannetje van 10 jaar (ziet eruit als een 6-jarig kind). Zijn vader is - naar zijn zeggen - het ene moment overleden en het andere moment weggelopen. Zijn moeder heeft, totdat ze ziek werd, alleen voor James gezorgd. Toen ze te ziek was om voor hem te zorgen, heeft James haar verzorgd. Ze had waarschijnlijk een longontsteking, maar geen geld voor medicijnen. Helaas is ze overleden en was James er als enige bij. Hij is naar de buren gegaan en heeft alarm geslagen. Daarna heeft hij zijn moeder nooit meer gezien en werd hij opgehaald door een tante die hem behandelde als slaaf en hem mishandelde. Uiteindelijk belandde hij op straat. James heeft hier een onverwerkt trauma aan overgehouden. En het breekt je hart als zo’n klein mannetje aan het vertellen is, hoe hij voor zijn moeder zorgde en dat hij niet weet waar ze is gebleven, waarbij tegelijkertijd een dikke traan over zijn gezicht rolt. Zie zelf dan maar eens professioneel te blijven en niet te gaan huilen. Maar gelukkig leeft James helemaal op en doet hij graag zijn acrobatische stunts en staat hij zijn mannetje wel tegenover de grotere kinderen. Alle kinderen die hier leven vormen een familie van elkaar. Dit is onze insteek en daar besteed ik ook erg veel tijd aan. Het is belangrijk om deze veiligheid te kunnen ervaren en ook om te weten en te leren hoe het kan zijn, om een familie te hebben die om je geeft.We hebben daarom ook echt zoveel mogelijk sfeer proberen aan te brengen tijdens de kerst. En ik kan wel zeggen dat het een enorm geslaagd feest is geweest.Voor mijzelf voelde het niet als kerst, want door het moslim geloof en het hindoeïsme, vieren niet zo heel veel mensen kerst. Dus de kerst in bijvoorbeeld de winkels is ver te zoeken. Ook is de temperatuur iets te hoog voor een echte kerst. Maar we hebben lekker wat spelletjes gedaan en de kinderen zijn naar het strand geweest. Daarna stond ze een echt kerstmaal te wachten met kip, friet en andere locale gerechten. Ook hadden de kinderen allemaal een kaarsenhouder gemaakt en hadden we overal kaarsjes staan. Ze vonden het geweldig en genoten zichtbaar en hoorbaar (sommige kinderen smakken nogal als ze

het eten lekker vinden). Nieuwjaar hebben we gevierd met een kampvuur, djembé’s, dans en zang. Ook had ik echte oliebollen gemaakt en hadden we spekjes om te roosteren in het vuur. Het is een geslaagde feestperiode geweest! In maart komen alle drie mijn broertjes mij opzoeken! Geweldig en ik kijk er ook echt heel erg naar uit! Zij mogen alle drie, twee koffers meenemen, maar omdat ze maar een weekje komen hebben ze dus bij lange na niet zoveel ruimte nodig. Deze ruimte willen wij graag opvullen met kleding voor de jongens. Heeft u nog goede tweedehandse zomerkleding/spijkerbroeken die u niet meer gebruikt?? Dan kunt u deze afgeven bij mijn ouders: De Rosmolen 24, Geffen. Maatje 116 t/m maatje s/m voor mannen. Enorm bedankt alvast! Ook zijn wij nog altijd opzoek naar donateurs! U kunt al donateur worden vanaf € 5,00 per maand. Ook kunt u financieel adoptieouder worden van één van onze geweldige jongens. Dit kan vanaf € 25,00 per maand. En het leuke eraan is dat u contact heeft met het kind en op de hoogte wordt gehouden van zijn voortgangen. Kijk voor meer informatie op onze website www.behoca.nl en voor alle recente gebeurtenissen op onze facebookpagina. (u kunt de Link hiervan vinden op onze website) Kwaheri (tot ziens) en wij wensen iedereen nog een geweldig Nieuwjaar toe! Melissa Kreps

!""#$%$&'$()*+$#,-%./'0 122/#"",#3/$&4$5/46/7&"2&4//,8$&'$9,%&84#"",#/': ;&3$8/'</'$5,""5$=/#$%$=//$>--,$%.$/&5/'$%'&/</$#"",#?

@--,$%.$A/4#/22&'5$<%'#$%$A/22/'B$="&2/'$-C$/>/'$2"'54<-=/':

11


DE LEUKE DINGEN WILLEN WE ONTHOUDEN! “We wisten niet veel, we hadden niet veel en we mochten niet veel..., maar we kwamen niets te kort...!” Ik kijk samen met Gerrit en Dia van Bergen terug op hun jeugd en 50 huwelijksjaren. Gerrit van Bergen (73 j.) is de oudste zoon van Kees van Bergen (de Krab) en Marie van Lith. Waar de bijnaam van zijn vader vandaan komt, weet Gerrit niet, maar die schijnt in de lijn van grootmoeder Van Bergen voor te komen. Gerrit had drie broers en vier zussen: Jan†, Marietje, Lenard, Kitty, Antoon, Gerda en Joke. Zijn ouders huurden een boerderijtje op het land van Nard Seelen aan de Kloosterstraat, en daar werd Gerrit geboren. “Dat is hier achter in d’n hof van het huis waar wij nu wonen,” legt Gerrit uit. Het voorhuis werd er in de oorlog afgeschoten en ze woonden tijdelijk in de kippenkooi. Toen Gerrit 9 jaar was, verhuisden ze naar de boerderij van Gradje van Kreij, op de hoek van de Runrotstraat en Papendijk. Na de lagere school ging Gerrit naar het VGLO in Heesch en naar de lagere landbouwschool in Heesch en Oss.“Er werd thuis niet gesproken over wat je wilde doen of worden.” Op eigen initiatief solliciteerde hij samen met zijn zwager voor melkventer bij Combo, het ‘Romfabriek’ in de Boterstraat in Oss. Hij had een wijk van een paar 100 klanten per dag en werkte van 06.00 uur tot 12.30 uur. Dia (74 j.), dochter van Ties van Zantvoort en Jans Ploegmakers, kwam uit een gezin van 10 kinderen: Rie, Marie, Nelly (Zus genoemd)†, Dia, Siena,Adriaan, Rien†, Jantje†, Jan en Tiny. Ze volgde na de lagere school de 7e klas en ‘smeekte’ haar ouders of ze naar de huishoudschool in Oss mocht. Daar had ze een mooie tijd met vooral taakvakken als naaien, koken, huishoudelijk werk. Daarna werkte ze vooral thuis, zowel in de huishouding als op de boerderij. Ze hielp bij familie en als er kinderen werden geboren bij buren en kennissen. “Als 15-jarig meisje zorgde ik voor een gezin met vier kinderen, je kon alles!” Gerrit en Dia kregen jong ‘verkering’, als je tenminste van verkering kon spreken. Ze zag elkaar op het land... Er waren meerdere wegen die naar de polder leidden, maar Gerrit wilde natuurlijk langs het huis van Ties van Zantvoort en hij liet zijn vader geloven, dat dat de kortste weg was...! Bij zulk een vriendschap, is er zomaar 10 jaar verkeringstijd voorbij... Ze trouwden op 29 november 1963 en kochten de - voor hen - onbewoonbaar verklaarde woning van Hem (Hermes) van Driekske Juppe 12

(Gloudemans) aan de Koppeldijk (huidige Kepkensdonk) met 21/2 ha. grond voor 25.000,-- gulden. De bedstee zat nog in het huis. Gerrit mocht zelf één koe uitzoeken en kreeg er nog een toegewezen door zijn vader. “We hadden in dat huis niet veel voorzieningen, maar we hadden er een prachtige tijd, je was vrij in doen en laten. Na vier jaar konden ze vanwege krotopruiming een nieuw huis bouwen. Ze hadden de tijd mee. Met sparen, niet op vakantie gaan en op de kleintjes letten konden ze de boerderij steeds uitbreiden met meer koeien en kalveren. In 1979 verhuisden ze naar een nieuwe boerderij in de polder aan de Kruizenbeemdweg. Dia en Gerrit kregen twaalf kinderen, een groot gezin voor die tijd: Jos, Mark, Gert-Jan, Mario, Erik, Rianne, Peter, Patricia, Johan, Martijn, Jochem en Rudy. Dia was de spil in het gezin, ze maakte zelf veel kleding voor de kinderen.Was Gerrit actief in het huishouden? “Eten opscheppen!” lacht hij. “Ik was wel van de regelmaat: op tijd eten en naar bed, respect tonen en ik duldde geen grote mond. De kinderen mochten veel, maar er waren regels en ze werden gewezen op eigen verantwoordelijkheid. Ze kregen brommers en mochten hun rijbewijs halen, maar moesten zelf meesparen als ze iets boven het budget wilden.” Dia had later wel hulp in de huishouding; ook de oudere kinderen ‘zorgden’ voor de kleintjes. Jos bracht op zijn 18e de tweeling Johan en Martijn voor de eerste keer naar school.“Ze zullen wel ‘brullen’, maar dat gaat vanzelf over!” was zijn tip aan de juffrouw...! Het gouden paar vindt dat er in de huidige opvoeding van kinderen veel veranderd is. “Er wordt vandaag de dag ‘overlegd’ met hen, terwijl een kind nog niet kan beslissen. Het aller-voornaamste vinden ze dat kinderen ‘een warm nest’ ervaren, zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Dia en Gerrit keerden terug naar het dorp, toen de boerderij werd overgenomen door hun zoon Johan.“Het is hier fijn wonen, een mooie seniorenwoning dichtbij de dorpse voorzieningen. Gerrit verricht nog vaak hand- en spandiensten op de boerderij en heeft een ‘hobbypaard’ (ras Hackny) met sjees. De kinderen waarschuwden in de levensloop: “Als je met ons pap gaat rijden, zorg dan dat je een helm op hebt, een gordel draagt en een verbandtrommel bij je hebt...!” Dia heeft veel hobby’s: handwerken, zingen, breien, naai- en verstelwerk en vangt daarnaast regelmatig enkele kleinkinderen tussen de middag op. Het gouden paar kijkt dankbaar terug op mooie jaren met een fijn gezin, dat een eenheid vormt met een derde generatie van 30 kleinkinderen en de 31e op komst. Proficiat!


HANS HOEBEN VOERT DORPSRAAD GEFFEN AAN GEFFEN - Dorpsraad Geffen heeft acht maanden na het vertrek van Gilbert van de Meulenreek een nieuwe voorzitter. Hans Hoeben (57) is vanaf 2014 de eerste man bij de dorpsraad. En hij is niet gekomen om de voorzitterszetel warm te houden. “De dorpsraad staat voor grote uitdagingen. Als de gemeente Maasdonk aan het eind van dit jaar ophoudt te bestaan en Geffen bij de gemeente Oss hoort, moet Geffen als dorpsgemeenschap in dat grote geheel een stem en invloed houden. In ieder geval voor wat betreft de eigen dorpszaken. Dat kan straks nauwelijks meer via de gemeenteraad. Er komen hooguit twee of drie Geffenaren in de Osse raad. Het gezamenlijke belang van de gemeente is voor de gemeenteraad leidend. Logisch.Als dorp zullen we in de toekomst meer dan ooit onze eigen boontjes moeten gaan doppen. Dat is ook de essentie van de participatiesamenleving. De overheid regelt steeds minder en stoot taken af. Het is aan ons als kleinschalige gemeenschap om te zorgen dat overeind blijft wat essentieel is voor een goed woonklimaat.” De dorpsraad moet in de ogen van Hoeben de sociale spil van Geffen worden. Geen vergaderclub waar het volk zijn schouders over ophaalt, maar een actieve groep mensen die weet wat er leeft in alle geledingen van de dorpsgemeenschap. “De inwoners van Geffen moeten er van doordrongen raken dat de dorpsraad de centrale plek is waar ze terecht kunnen met ideeën, initiatieven en problemen. Samen kunnen we dan richting geven aan een vervolg.” De dorpsraad wordt kortom veel meer dan een vooruitgeschoven post van de gemeente. Het moet het orgaan worden dat verbindt en een regisserende rol in het dorp speelt. Hans Hoeben heeft er zin in om het komende jaar inhoud te geven aan dit doel. Hij heeft zijn sporen als bestuurder inmiddels ruimschoots verdiend. Naast zijn werk als commercieel directeur van de Rabobank Maasdonk (1995-2001) en later Rabobank Someren-Mierlo en bij Rabobank Nederland, is hij zeer actief in het plaatse-

lijke verenigingsleven. Zo is hij penningmeester van het kerkbestuur en de restauratiecommissie van de kerk en vervulde hij diezelfde functie bij de lokale NCB. Ook was hij voorzitter van de stichting Boerenbruidsparen en vice-voorzitter van muziekvereniging WIK. Als Hoeben iets geleerd heeft in al die jaren dan is het dat bestuurders moeten kunnen steunen op draagvlak. “Dat is de basis. Iedereen in Geffen moet het belang van een goed functionerende dorpsraad gaan inzien. In Oss staan ze open voor onze inbreng. Het is aan ons om het waar te maken.” Dorpsraad Geffen laat in de aanloop naar 2015, als Geffen opgaat in Oss, op allerlei manieren van zich horen om de bekendheid onder de Geffenaren te vergroten. In Torenklanken zal bijvoorbeeld maandelijks een relevant onderwerp onder de aandacht van de lezers worden gebracht.

HET LAATSTE BILJARTNIEUWS Antwan van de Hurk en Joop van Dijk waren vrij succesvol in Berghem waar het kampioenschap van Oss in het libre en kader gespeeld werd. Hierbij waren er 21 deelnemers, 3 poules van 5 librespelers en 1 poule van 6 kaderspelers. In de Berchplaats werd er gespeeld op zes uitmuntende 2.30 matchtafels, de arbitrage werd verzorgd door districtarbiters van de KNBB te Oss. Na 4 partijen gespeeld te hebben, stonden beide Geffenaren in hun poule bovenaan. Antwan met 8 winstpunten en een gemiddelde van 5.88 en een hoogste serie van 49, Joop met 7 winstpunten een gemiddelde van 9.07 en een serie van 35. Ja en toen sloeg het noodlot toe, libre en kaderspelers werden door elkaar gehusseld en via loting moesten de Geffense kemphanen in de kwartfinale tegen elkaar spelen. Deze werd uiteindelijk door Joop gewonnen, vooralsnog werd er toch nog een 3e en 8e plaats behaald door de Geffense matadoren. Na drie dagen vol spanning en vele prachtige wedstrijden, togen beide biljarters met het nodige eremetaal en een flinke fruitmand incl. een flinke ervaring rijker weer huiswaarts. Met dank aan onze supersupporter Frans. Uw @pestaartje

BEWONERS EN TEAM DE HEEGT Namens alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers van De Heegt willen we iedereen bedanken voor de hulp, de inzet, de ondersteuning en de giften die wij in 2013 hebben mogen ontvangen. Voor 2014 wensen wij U alle goeds. Team De Heegt 13


VIER AVONDEN ‘PINK PARTY!’ IN CAFÉ BOETJE Ook tijdens Carnaval 2014 brengen ouders hun Rottenrijkse tieners van 12 tot en met 15 jaar NIET naar De Luun, De Zaert of ander vermaak buiten Geffen: “Nee, want van zaterdag- tot en met dinsdagavond organiseert de Werkgroep Pink Party weer een knotsgek carnavalsfeest voor alle Geffense tieners en hun buiten dorpse klasgenootjes; in café Boetje, de coolste kroeg van Geffe-Zuid e.o. Boetje is voor tieners tijdens Carnaval 2014 weer “The place to be!”

Pink Lady’s at Pink Party! De eerste editie van de Pink Party werd gehouden in 2011. Toen alleen op zaterdagavond. Via een prijsvraag werd de naam Pink Party gekozen, die verwijst naar de huisstijl van café Boetje, waar het allemaal

14

te doen is. Vorig jaar bezochten dagelijks 130 tieners uit Geffen en omgeving de Pink Party. “Een daverend succes!”, aldus kartrekker Patrick Grim. “Wij hebben daarom besloten, dat het tijdens de komende Carnaval ook elke avond Pink Party zal zijn.” Patrick Grim: “Het zou fijn dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op de Geffense Jeugd van 12 t/m 15 jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat je bij het Boetje een knotsgek carnaval kunt beleven. Ook Tieners uit de omgeving van Geffen komen naar het Boetje om hier carnaval te vieren. Het is raar, dat onze tieners dan ergens anders naar toe gaan! Dus Tieners, kom allemaal naar Boetje !!! Op zaterdag 1maart om 20.00 uur start vier dagen Pink Party voor alle Geffense tieners vanaf groep 8 en hun buiten dorpse vriendjes. Entree gratis. Consumpties slechts € 1,-. Alle tieners, die zich van tevoren aanmelden, ontvangen 1 maart een leuk T-shirt! Dit T-shirt wordt alleen gratis verstrekt op de première-avond, als jij bent aangemeld!!! Digitaal aanmelden bij kartrekker Patrick Grim kan alleen via pinkparty@rottenrijk.nl See you at the Pink Party! Werkgroep Pink Party!


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf.

RABOBANK BERNHEZEMAASLAND BEDANKT Wij Flierefluiters waren ook genomineerd door de Rabobank. Wij hadden een aanvraag ingediend voor een rolstoel en gezelschapsspelen dit ter waarde van 700 Euro. Donderdagavond 12 december waren er 22 genomineerde die allen ook een aanvraag hadden ingediend, in de Maria Magdalena Kerk aanwezig. Er werd bekend gemaakt wie de meeste stemmen had behaald. En tot onze grote verrassing waren dat de Flierefluiters die als eerste naar voren mocht komen om de check te ontvangen, die werd door Joep Kok Directievoorzitter van de Rabobank en Judith Cok Directeur Bedrijven van de Rabobank overhandigd.Wij willen graag de Rabobank bedanken voor deze gulle gift. En zullen met veel plezier gebruik maken van de rolstoel en de gezelschapsspelen. Ook aan iedereen die op de Flierefluiters hebben gestemd, dank zij jullie allen hebben wij de meest stemmen weten te behalen. Bedankt namens alle Flierefluiters

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk

INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100.

Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Verbondenheid Binnen Sint Jozefoord heerst een serene, religieuze en respectvolle sfeer. Medewerkers en bewoners kennen en zíen elkaar. Alles vanuit oprechte verbondenheid.

De beste zorg In de bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt

Sint Jozefoord ontving het Gouden Kwaliteitskeurmerk én de toekenning ‘Koploper in de Zorg’ voor de hoge kwaliteit van zorg. Onze kleinschaligheid versterkt de persoonlijke betrokkenheid.

verzorgings-

Oog voor welzijn

verpleeghuis

Onze bewoners krijgen alle zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Daarnaast stimuleren wij hen om actief te blijven en zo veel mogelijk zelf te doen. Vrijheid, zelfstandigheid en sociale contacten dragen bij aan ieders welzijn.

Sint Jozefoord. Naast de zusters vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of

Werken bij Sint Jozefoord

lichamelijke klachten

We zorgen niet alleen goed voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en gezellige werksfeer.

hier rust, ruimte en goede zorg.

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl


TOON EN MIEN ROVERS GOUDEN HUWELIJKSPAAR Op bescheiden wijze vierden Toon en Mien Rovers hun gouden huwelijk. “Het is een wonder dat we het feest hebben kunnen vieren”, zeggen ze, omdat hun gezondheidstoestand broos is. Toon (79 j.) is geboren en getogen in Geffen. Hij is één van de 13 kinderen van Geertje Rovers en Hanneke van Herpen: Jan†,An†, Bet†, Driek, Nellie†, Piet†, Marie,Toon, Toi, Bertuske†, Bertus, Frans en Gerrie†. Het gezin woonde aan de Oude Baan en Toon schetst deze woonplek als ‘een paradijsje’ op aarde. “Mijn jeugd zag er zonnig uit, we konden ravotten omdat we de ruimte hadden met een flink bos in ‘de achtertuin’. Daar konden ze ons niet te pakken krijgen, tenzij je in een strik liep! We hadden altijd plezier, ook al hadden we slechts een papieren of lappen bal om mee te voetballen. Als die goed nat was, en je raakte hem verkeerd, dan kon je er wel eens een dikke enkel aan overhouden. Lopend naar school, vier keer per dag 20 minuten... je stond er niet bij stil, je ging met de stroom mee...!” Na de lagere school ‘mocht’ Toon naar Zwanenberg in Oss om te gaan werken in de fabriek. “Ik moest Driekoningen afwachten, want dan was ik 14 jaar.” Hij begon daar met blikken poetsen (én open maken!). Toon: “Mijn oudere broer Piet werkte er ook en die zorgde dat er een lekkere kookworst klaarlag, als ik ‘s morgens om 06.00 uur begon! Als je wilde mocht je het slagersvak leren op de fabriek, dat deed ik en daar heb ik nooit spijt van gehad.” Toon volgde 7 jaar lang cursussen: 3 jaar snijkamer, 2 jaar slachten van runderen en varkens en 2 jaar darmen schoonmaken. Hij slaagde eervol voor deze onderdelen. Hij wilde nog graag zijn mogelijkheden uitbreiden en volgde 11/2 jaar de slagersvakschool in Utrecht, waar hij zichzelf theoretisch bijschoolde. Met zijn 30 jaar ging hij weg bij Zwanenberg en begon bij slagerij Prinsee in Vught, waar hij 15 jaar werkte tot het bedrijf werd beëindigd. Vervolgens kwam Toon op het Abattoir in Den Bosch terecht waar hij het slagersvak nog beter leerde met onder andere het slachten van kalveren.“Het mooie van dit vak is, dat je er alles uithaalt, wat erin zit!” vindt Toon. Mien (75 j.) is geboren en opgegroeid in Berghem, dochter van Bertus Tonies en Drieka van der Wielen. Het gezin telde negen kinderen: Jan†, Harrie†, Jo†, Ria, Nellie†, Riek, Bertha, Mien en Annie. Toen de jongste anderhalf jaar oud was, stierf vader Tonies op 41-jarige leeftijd. Er brak een moeilijke tijd aan voor moeder. Mien:“We hadden allemaal onze eigen taken, ik moest de kachel aanmaken, aardappelen uitzoe-

ken en meewerken op het land.We hadden geen armoe wat eten betrof, want we hadden alles zelf.Twee keer per jaar werd er een varken geslacht, we hadden eieren van onze eigen kippen, fruitbomen en eigen groente. Alles werd ingemaakt. Rundvlees haalden we in het slachthuis in Berghem. Ik herinner me de man van het slachthuis nog goed, hij kwam op de fiets langs met een bel en kondigde dan aan, dat er weer rundvlees verkrijgbaar was in het slachthuis.” Ook het samenspelen met de kinderen uit de buurt ligt nog vers in haar geheugen. Na de lagere school ging Mien naar de huishoudschool en volgde nog extra naailessen. Ze werkte vervolgens een paar jaar in de winkel en daarna op het naaiatelier Sanders in Oss. “Daar was ik de eerste die mocht blijven werken na mijn trouwen!” Toon en Mien leerden elkaar kennen in de danszaal bij Has Megens. Ze trouwden op 29 november 1963 en zij waren één van de eerste bewoners van de toen nieuwe Willibrordusstraat. Ze kregen twee dochters Hetty en Jolanda en ze woonden er 48 jaar. Samen hebben ze hard gewerkt. Toon slachtte buiten werktijd jarenlang voor familie en kennissen. Alle wensen konden worden vervuld, hij kon alles maken: brij, zult, worst en later ook barbecueschotels.“Daar kan ik fijn op terugkijken, omdat ik veel mensen tevreden heb kunnen stellen.” Er waren ook hobby’s: Toon voetbalde en was vanaf de oprichting een aantal jaren lid van de Geffense drumband. Ook richtte hij samen met Harrie van Rooij de drumband van Demen-Dieden op. Samen verzorgden Toon en Mien hun duiven. Mien volgde nog op 50-jarige leeftijd de cursus parochiepastoraat en zat jarenlang in de pastorale werkgroep van de parochie. Toon ging met zijn 56e jaar in de VUT; daarna kon hij weer terecht bij zijn baas om daar een aantal, zelf te bepalen, uren te werken; ook thuis kon hij op zijn aangeschafte machines vlees klaarmaken.“Mijn streven was om tot mijn 75e jaar door te gaan met vleesverwerking, maar dat heb ik helaas niet gehaald.” Vijf jaar geleden moest Toon een zware operatie ondergaan. Omdat ook Mien meer zorg nodig had, verruilden ze hun woning met een aanleunwoning bij huize De Heegt. Heel fijn kijken ze terug op het gouden feest, dat gelukkig gevierd kon worden. In de kapel droeg pastoor Van Dijk op de eigenlijke trouwdag, een H.Mis uit dankbaarheid voor hen op. Enkele dagen later was er een gezellig samenzijn van het gouden paar met hun dochters, diens echtgenoten, de vijf kleindochters Manouk, Lindy, Kelly, Iris en Amber, familie en vrienden in de Tielebar in Nuland. “Daar kijken we met veel plezier op terug!” Proficiat! 17


SINT JORIS GILDE GEFFEN Op donderdag 2 januari j.l. had het Gilde haar nieuwjaarsbijeenkomst. Hoofdman Jan van der Heijden hield uiteraard zijn jaarrede waarin hij iedereen dankte die zich speciaal inzetten voor ons Gilde. Met name de leden die ervoor zorgen dat wij nog enigszins droog de winter doorkomen en ook diegenen die het lukt nog enige warmte in ons clubhuis te produceren. Natuurlijk sprak hij ook de hoop uit dat de geplande nieuwbouw voor Scouting, ons Gilde en het Jeugdvakantiewerk, medio januari 2014 uiteindelijk goedkeuring zal krijgen van de Raad van State. Trots melde hij ook dat wij nieuwe, gesponsorde, vlaggen aan onze vaandels hebben gekregen. Daarna werd er begonnen aan een gezellige bingo- avond. Diverse leden hadden zelf voor de prijsjes gezorgd en er werd flink ingezet om die te winnen. De opbrengst was immers voor Melissa Kreps en haar stichting BeHoCa (Believe, Hope en Care) om de straatkinderen in Kenia nog enige toekomst te kunnen bieden. Dat werkte heel inspirerend want Melissa mag € 260,tegemoet zien.

OPROEP VOOR EEN BEGELEIDER! VluchtelingenWerk Mensenwerk Iedere gemeente in Nederland ontvangt jaarlijks een aantal vluchtelingen. Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Ook in Geffen wonen en komen vluchtelingen. Voor deze en andere vluchtelingen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hen willen begeleiden. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen op de vlucht voor onderdrukking en oorlogsgeweld. Het overgrote deel wordt opgevangen in de buurlanden. We kennen de beelden van de televisie. Een klein deel vindt zijn weg naar het westen, onder andere naar Nederland. Hier krijgen zij te maken met de asielprocedure en opvangcentra. De vluchtelingen die uiteindelijk een status krijgen worden naar gemeenten uitgeplaatst waar zij een eigen bestaan kunnen opbouwen. In dit traject komt VluchtelingenWerk op voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. In bijna alle gemeenten in Nederland bieden VluchtelingenWerkgroepen deze ‘hulp op maat’. Dat is werk van zo’n tienduizend vrijwilligers. Vluchtelingen zijn gewone mensen met ongewone ervaringen, die na een lange asielprocedure de kans hebben gekregen om hun leven in Nederland op te bouwen. Daarbij is een warme en welkome ondersteuning van 18

plaatsgenoten van groot belang om snel en goed in te kunnen burgeren. Met name in kleine steden en dorpen zoeken we een begeleider voor hem of haar om te helpen bij deze inburgering en u hen kan meenemen naar activiteiten dichtbij (vereniging/sport, winkel) en wegwijzer kan zijn totdat onze cliënt straks zelf de weg kent. Het werk varieert van kennismaken met de buren, tot meegaan naar bijvoorbeeld woningbouwvereniging, sociale dienst, dokter, school en arbeidsbureau.Van uitleg over openbaar vervoer tot het luisteren naar een persoonlijk vluchtverhaal van iemand die naast u woont maar van ver komt. Vrijwilligerswerk waarin een wereld voor je open gaat. Je ziet Nederland eens door andermans ogen. Uiteraard biedt VluchtelingenWerk WOBB (West -Oost Brabant en Bommelerwaard) locatie Oss een inwerkprogramma, scholing en training. U werkt vanuit een team en krijgt professionele begeleiding.Verder is er voor de vrijwilligers een onkostenvergoeding en een WA- en ongevallenverzekering. Wenst u meer informatie? Kijk op www.vluchtelingenwerk-wobb.nl, mail naar oss@vluchtelingenwerk-wobb.nl of bel met ons kantoor 0412-648664.(ma-t/m donderdag 9-17 uur) U kunt ook vragen naar Dominique Pieters. (dpieters@vluchtelingenwerk-wobb.nl) Coördinator coaching vestiging en integratie VluchtelingenWerk WOBB (West Oost Brabant en Bommelerwaard) locatie Oss

HARMONIE ODIO MAG DIVIDEND IN ONTVANGST NEMEN! Donderdag 12 december, na een feestelijke ontvangst en openingswoord werd door de Rabobank het Coöperatief Dividend verdeeld. Odio had een aanvraag ingediend voor 5000 euro voor 1 van 4 nieuwe pauken, en heeft deze gekregen!!! Ook de andere Vinkelse projecten, de Groeiring en het Oranje-comité hebben een bijdrage van de Rabobank gekregen, kortom een geslaagde avond. Via deze weg iedereen bedankt voor het stemmen op Odio voor het Coöperatief dividend.


NEIJE JEUGDPRINS & JEUGDPRINSES IN HET ROTTENRIJK (van onze royaltywatcher) Teun van Woerkom (12) en Marit Bemelmans (11) zwaaien dit seizoen de scepter over de carnaval vierende jeugd van het Rottenrijk. Samen met de andere jongens en meisjes van de Jeugdraad gaan zij “Lekker knalluh, lallen en samen carnavallen!” Teun van Woerkom is de neije Jeugdprins van het Rottenrijk. Op 30 januari 2002 zag hij het levenslicht. Straks mi de Carnaval is hij 12 jaar. “Dat kumt goed uit”, zegt Teun, “want dan kan ik mooi incognito naar de Pink Party!” Als wij zijn ouders René en Rienette moet geloven, was ik al meteen na mijn geboorte al een menneke met pit. In zijn tweede seizoen bij de Jeugdraad mag Teun de scepter over de Rottenrijkse jeugd zwaaien. Dat vind hij keileuk! In dit jaar hoopt Jeugdprins Teun dun Urste veel lol te hebben, samen met zijn prinsesje Marit. Marit Bemelmans is de neije Jeugdprinses van het Rottenrijk. Tot nu toe vindt Marit het al keileuk, terwijl het echte Carnaval nog moet beginnen! Marit vond het in november wel héél moeilijk om het grote nieuws niet te verklappen aan mijn hartsvriendinnen. Wij zijn trots op Marit, die haar kaken stijf op elkaar hield. In de kerstvakantie was er een echte fotoshoot met hoffotograaf Hans van Leeuwen. Dat vond Marit heel bijzonder.“Het was allemaal te doen bij Villa Maasdonk.We waren daar te gast bij Martin en Marijcke van Oss. Keileuk; ik voelde mij precies een filmster! De Jeugdcommissie wenst Marit & Teun een hele mooie Carnaval 2014!

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald i.v.m. tentfeesten Carnaval wordt het oud papier NIET op vrijdag 28 februari opgehaald, maar op MAANDAG 24 FEBRUARI. Wilt u a.u.b. zorgen dat het oud papier om 7.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen

SUCCESVOLLE ACTIE BONE4KIDS Op woensdag 18 december was het zover. De dag waarop alle activiteiten plaatsvonden voor de geldinzamelingsactie Bone4kids. Meteen vanaf 16.00 uur stonden de kinderen al in de rij voor een ritje met de huifkar. Ook boden er spontaan kinderen aan om mee te helpen spulletjes te verkopen. De pony’s hebben heel wat rondjes gelopen en ook bij het blikgooien, schminken en bij de zweefmolen was het een drukte van jewelste. Bij het rad van Fortuin vlogen de prijzen er uit. Graag bedanken wij bij deze alle sponsoren en andere gulle gevers voor hun spontane bijdrage. En niet te vergeten alle mensen die ons geholpen hebben tijdens deze dag. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om deze dag tot een succes te maken. In totaal schatten wij in dat er zo’n 500 personen zijn geweest. De opbrengst is tot nu toe € 3400,00. Dit bedrag gaan we persoonlijk overhandigen aan de Stichting Bone4kids in Leuven. BEDANKT!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen Jeugdprinses Marit & Jeugdprins Teun (foto Hans v. Leeuwen)

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

19


NAJAARSACTIVITEIT SCOUTING GEFFEN Elk jaar op de eerste zaterdag na Sinterklaas hebben we bij scouting Geffen een najaarsactiviteit. Bij deze activiteit wordt door onze oudste leden en de stafleden een leuke activiteit georganiseerd voor de overige jeugdleden en hun broertjes en zusjes, ouders, grootouders, enzovoorts. Hieronder een kort verslag: Op 7 december hebben wij een spooktocht gehouden. Doordat het door de weersomstandigheden van de vorige jaren niet doorging hebben we besloten het dit jaar binnen in het clubgebouw te doen. Alle jeugdleden van alle speltakken waren uitgenodigd voor deze activiteit en mochten hier natuurlijk ook aan deelnemen. Nadat de activiteit was geopend door de voorzitter en er groepjes waren gemaakt ging men groepje voor groepje naar binnen. Eenmaal binnen kregen ze een inleiding van 2 professoren die een amulet en een kastje hadden gevonden. Het amulet deed het alleen niet waarna het groepje een tijdmachine in moest om uit te vinden hoe die het wel moest doen. Wanneer de groepjes uit de tijdmachine kwamen waren ze beland in het oude Egypte en moesten ze een weg zien te vinden naar het eind. Maar onderweg kwamen de groepjes mensen en obstakels tegen waar ze langs moesten. Eenmaal onderweg vonden ze een ander amulet die veel leek op die van de professoren. Toen de groepjes op het einde van hun reis waren moesten ze snel ontsnappen van de farao die het amulet wilde hebben. De groepjes moesten snel de tijdmachine ingaan en kwamen zo terug naar het heden. Nadat ze hun amulet hadden getest bij de professoren bleek hij te werken en was het avontuur voorbij. Nadat het laatste groepje was geweest bleven velen nog even een borreltje en drankje pakken om even bij te komen van een heel spannende avond!

KERST SCOUTING GEFFEN De weken rondom kerst zijn voor scouting Geffen, en met name voor de stafleden, erg druk. Naast de reguliere opkomsten van de speltakken komen er nog diverse activiteiten bij. De week voor Kerst bouwen we de kerststal in de Geffense kerk, na vele jaren zijn wij hierin een geoliede machine. Iedereen weet wat er moet gebeuren, beeldengroep naar beneden, podiumdelen sjouwen, kerstbomen plaatsen. Na twee avonden is hard werken stond de stal er weer erg mooi bij. Dit alles onder de creatieve leiding van Marc van Griensven. Ook hebben we in deze week ook nog de Kerstborrel, 20

waarbij we onze staf- en kaderleden bedanken voor hun inzet. Ook zijn er altijd enkele genodigden en in ons dertigste jaar leek het ons gepast om de heemkundewerkgroep Vladerack uit te nodigen. We hebben hen de jaarboeken van de afgelopen jaren overhandigd. Het was een gezellige avond tot in de kleine uurtjes. De explorers, onze oudste jeugdleden, hebben op 2 en 3 januari hun jaarlijkse lege flessenactie gehouden. Deur na deur werd afgelopen om mensen te verlossen van het rondslingerende statiegeld. Met het opgehaalde bedrag kunnen ze extra uitdagende programma’s ondernemen, zoals bijvoorbeeld klimmen of kanoën. Op zaterdag 4 januari hebben we samen met de buurtverenigingen „de Elshof” en „Onder de Linde” de kerstboomverbranding georganiseerd. Overdag zijn bijna alle bomen in het dorp opgehaald en dit resulteerde in een mooie stapel. Klokslag 19:00uur werd het vuur ontstoken en mede door het droge weer en de harde wind werden de bomen snel tot as gereduceerd. Er waren veel mensen komen kijken naar het vuur en zij genoten van de gluhwein, erwtensoep en warme chocolademelk. Voor de kinderen was er een loterij met leuke prijzen en Ut gu Vals zorgde voor een vrolijke noot. Al met al wederom een geslaagde editie die mede mogelijk werd gemaakt door onze vrijwilligers en sponsoren: Eetcafé „Oud Geffe”, C1000 van der Sangen, Bosch van Erp, café/zaal „de Gouden Leeuw”, café „het Boetje”, Gebr. v/d Wetering en Learning Delta. Al met al hebben we wederom we een erg drukke, maar gezellige periode achter de rug. Vanaf nu zullen al onze pijlen dan ook op onze grote finale van het dertigste seizoen gericht zijn. Een gezamenlijk zomerkamp in Echternach (Luxemburg). Wil je lid worden, kijk dan op onze website! Ben je benieuwd of scouting iets voor jouw is, je mag vier keer kosteloos komen kijken. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op onze website scoutinggeffen.nl, Facebook (scoutinggeffen) of Twitter (@scoutinggeffen). Uiteraard zullen we ook regelmatig verslag doen in de Torenklanken.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232


Dinsdag 10 december werd de vierde zitting van de tweede serie gespeeld. Na vier eneverende zittingen is dit de totaal uitslag. A-lijn 1. Trudy en Jaap Lakeman 57.19 2. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 52.81 2. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 52.81 4. Ria en Wim Bijl 52.50 5. Doortje en Wim van Druenen 52.19 6. Annemarie van Gils en Riet vd Sanden 51.25 7. Marijke Droog en Marianne van Etten 50.00 8. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 48.75 9. Ria en Rien van Alebeek 46.67 10. Vera Bos en Diny de Jong 45.52 D 11. Ria Essenberg en Wim Christiaens 45.21 D 12. Peter Luijben en Ad van de Wetering 45.10 D B-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 2. Marlies van Dijke en Thea Engels 3. Nelly Lucius en Toos de Haas 4. Thea en Johan Geling 5. Ilse Ruland en Peter Wolf 6. Margriet Baart en Ans Lambregts 7. Gerard Vogel en Frans van Weert 8. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 9. Margriet van Beek en Idi Szovan 10. Marianne Asselbergs en Ied de Rooij 11. Karine Molkenboer en Jet Willems 12. Gerard v Bon en Gerard Goorsenberg

55.73 53.75 52.08 51.77 51.67 51.46 49.69 49.38 47.60 46.98 46.88 43.02

C-lijn 1. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 2. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 3. Corry en Cor Lansdaal 4. Elly en Aart Smit 5. Emmy van den Brink en Janny Voltman 6. Diny Arts en Marlouk Reitsma 7. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 8. Ineke Liefkens en Huub Heinen 9. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 10. Tini Jonker en Marion Sollewijn 11. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 12. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel

61.25 53.44 53.23 51.15 50.52 50.00 49.06 47.81 46.88 46.04 45.73 44.90

D-Lijn 1. Dick Pronk en Erik Vrolijk 2. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 3. Antoine Jansen en Anky Janssen 4. Liza Koster en Marianne Nieuwe Weme

58.75 P 58.33 P 55.10 P 52.81

P P P

5. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 6. Fien en Antoon van den Eng 7. Nel en Herman Derks 8. Christien en Lambert van den Berg 9. Anneke Hoven en Vera Spoormans 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 11. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 12. Gwen en René Vogels

50.73 50.10 49.90 46.25 46.04 44.69 44.58 42.71

MIDWINTERBLAZEN 2013 Voor de derde keer bliezen we het jaar uit bij molen De Zeldenrust tijdens het midwinterblazen. Geffenaar van het Jaar 2013 Hans van Leeuwen schakelde de ster op de molenwiek in... onze monumentale molen in het licht, in een van de laatste dagen van het jaar ... stemmige muziek en zang klonken door de velden in een donkere avond... koffie, thee ... erwtensoep... glühwein... We willen iedereen bedanken die zijn (molen)steentje heeft bijgedragen, aan deze gezellige activiteit bij onze molen. Voor een sfeervolle terugblik klik op de link “DVD Midwinterblazen” op de welkomstpagina van onze website: www.zeldenrustgeffen.nl De mulders van De Zeldenrust

D D D P P P

D D D

21


RABOBANK Muzikale Coöperatieve Ontmoeting in Heilige Maria Magdalenakerk Geffen Recordaantal stemmen Coöperatief Dividend door leden van Rabobank Bernheze Maasland. In de bijzondere entourage van de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen is op donderdagavond 12 december bekendgemaakt welke van de 22 verenigingen en stichtingen hun project kunnen realiseren met een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. Meer dan 2600 leden van deze bank hebben voorafgaand aan de ‘Coöperatieve Ontmoeting’ via internet een stem uitgebracht op hun favoriete projecten. Uiteindelijk werden negentien genomineerde projecten gehonoreerd; drie projecten ontvingen een aanmoedigingsprijs. De winnaars Vereniging/Stichting Project 1 De Nulandse Flierefluiters Rolstoel en gezelschapsspelen 2 EHBO vereniging Semper Advocandum (Nuland) Nieuwe reanimatiepoppen 3 Stichting Dorpsjournaal Oijen Aanschaf nieuwe laptop 4 Beschermd wonen met steunpunt voor ouderen / de Groeiring (Vinkel) Kastenwand recreatiezaal 5 Tennisvereniging De Velmer (Maren-Kessel) Behoud Tennisclub Lith 6 Stichting Stal Bertus (Loosbroek) Buitenverblijven dieren 7 Gilde Sint Lambertus (Maren-Kessel/’t Wild) Verenigingsblad 8 R.K. Sportvereniging H.V.C.H. (Heesch) G-voetbal bij HVCH 9 Stichting Instructiebad ‘t Kuipke (Heesch) Verbouw ‘t Kuipke 10 K.B.O. afdeling Vorstenbosch Vervanging keukenblok 11 Harmonie O.D.I.O. (Vinkel) Puike nieuwe pauken 12 Dameskorfbalvereniging Be Quick (Nuland) Duurzame verlichting 13 Stichting Dier & Tuinweide (Heeswijk-Dinther) Blotevoeten snoezelpad 14 Stichting Vivaan (Heesch) Los in het bos! 15 Stichting Oranjecomité Vinkel Koningsdag 16 Streetdance vereniging Vorstenbosch Spiegeltje, spiegeltje... 17 Harmonie Sint Servaes (Heeswijk-Dinther) Eén locatie, méér harmonie 18 Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch Tafels en jeugdatelier 19 Ponyclub de kleine Heemskinderen (Nistelrode) Welzijn voor mens en dier

22

Uitzonderlijk en muzikaal decor De bijeenkomst vond plaats in een uitzonderlijk en muzikaal decor: de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen. De feestelijke uitreiking van het Coöperatief Dividend werd opgeluisterd door een optreden van Willeke Alberti, die enkele van haar mooiste liedjes ten gehore bracht. Speciaal voor de gelegenheid was bovendien een koor samengesteld dat bestond uit leden van diverse koren uit het werkgebied van de bank. Omdat de avondbijeenkomst erg snel vol was, is er voor de leden die zich niet meer hebben kunnen aanmelden een extra middagprogamma georganiseerd. Ook het middagprogramma, met optreden van Willeke Alberti en koor, was drukbezocht en vond in de Heilige Maria Magdalenakerk plaats. Fonds Coöperatief Dividend Met het fonds Coöperatief Dividend stimuleert Rabobank Bernheze Maasland stichtingen en verenigingen met een goed idee in actie te komen. Met het fonds kan een goed idee omgezet worden in concreet resultaat: hiermee worden projecten ondersteund die duurzame en structurele verbeteringen in de directe omgeving tot gevolg hebben. Op deze manier ondersteunt het fonds jaarlijks de lokale leef- en woonomgeving in het gebied waar de bank actief is; de gemeenten Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente Lith. In totaal 37 verenigingen en stichtingen dienden een aanvraag in. De ledenraad selecteerde en nomineerde vervolgens 22 projecten. De leden konden zelf via internet stemmen op hun eigen favorieten. De bekendmaking van de winnaars van een uitkering uit het fonds gebeurt tijdens een speciale eindejaarsbijeenkomst, de Coöperatieve Ontmoeting in december.

onderschrift: de winnaars van het Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres:

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIE WAT WANNEER JANUARI 17 Prijsuitreiking Geffense Kwis, 20.00 uur Koppellinck 19 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur FEBRUARI 01 Roaplied 09 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 28 Kinderoptocht basisschool de Wissel 28 t/m 4 maart Gezamenlijk carnavalsfeest Geffen MAART 02 Carnavalsoptocht 16 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

DECEMBER 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Geffense Kwis

PERSBERICHT Zelf aanvraag omgevingsvergunning volgen Inwoners die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning, hoeven niet meer te bellen of te vragen: hoe staat het met mijn aanvraag? Vanaf 1 januari kunnen ze zelf via www.omgevingsloket.nl hun aanvraag volgen. De leveranciers, Centric en Jnet, hebben speciaal hiervoor hun software gekoppeld. Dankzij deze koppeling kunnen ambtenaren van gemeente Oss efficiënter werken. Oss is de eerste gemeente van Nederland die deze koppeling gebruikt.

APRIL 12 40-jarig jubileum Ziekencomité De Schakel 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

Gemeente Oss wil de dienstverlening nog verder verbeteren. Medio 2014 kunnen inwoners niet alleen de status van hun aanvraag, maar ook de documenten die daarbij horen digitaal bekijken.

MEI 02 Biescamploop 22 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Truck- en Tractorpulling Maasdonk aan Papendijk 29 t/m 1 juni Wandelvierdaagse

PERSBERICHT

JUNI 09 Burgerkoningschieten St. Jorisgilde Geffen 09 Open luchtmis Geffen 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI 05 Jeugdbrandweerdag 19 Roggemaaien bij molen Zeldenrust en roggeland Bredeweg AUGUSTUS 9 t/m 12 Kermis Geffen 9 t/m 12 Kermisfeest Geffen 10 Koningschieten bij molen Zeldenrust 18 t/m 22 Jeugdvakantieweek Geffen SEPTEMBER 6 en 7 Effe noar Geffe 25 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 3 t/m 5 Strooipop 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24

Spectaculaire attractie op Osse kermis Het is het kermisteam gelukt om topattractie ‘Spinning Coaster XXL’ naar de Osse kermis van 2014 te halen! De attractie is een spectaculaire achtbaan van 55 meter lang, 25 meter breed en 20 meter hoog. Deze enorme attractie krijgt een speciale plaats op het Burchtplein. De familie Buwalda is eigenaar van de achtbaan. Opening De achtbaan wordt op donderdag 14 augustus 2014 officieel gepresenteerd en geopend op de kermis.Tijdens de opening wordt ook een spetterend optreden gegeven. Meer daarover maakt het kermisteam later bekend.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PROGRAMMA ALZHEIMER CAFÉ OSS-MAASLAND Voorjaar 2014 Maandag 10 februari, Domotica. Bart-Jan de Man, Gezondheidszorg Technoloog. Deze avond staat in het teken van Domotica. Maar wat is Domotica eigenlijk? Het heeft met techniek in huis te maken om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. Is er ook Domotica voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Aan de hand van een aantal veel voorkomende problemen die mantelzorgers tegenkomen, krijgt u te horen hoe Domotica ondersteuning kan bieden. Maandag 10 maart, Dementie en intimiteit. Lonneke Arnold, psycholoog GGZ Oost-Brabant We horen in het Alzheimer Café partners van mensen met dementie vertellen dat hun relatie zo veranderd is. Vaak heeft men moeite om zich steeds weer opnieuw aan te passen. Immers, dementie is per definitie een proces van achteruitgang. Door het dementieproces verandert iemand als persoon. Kun je als partner een relatie behouden die niet alleen uit ‘zorgen voor’ bestaat? Deze avond krijgt u uitleg over het effect dat dementie op een relatie kan hebben. Hoe kun je respectvol met elkaar om blijven gaan in een veranderende relatie?

(derde maandag i.v.m. Pinksteren op 2de maandag) Natasha van de Laak, ergotherapeut BrabantZorg. Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Een veilige omgeving is dan wel extra belangrijk. Hoe kan een ergotherapeut hierbij helpen? Het gaat vanavond over aanpassingen in huis om bijvoorbeeld vallen of stoten te voorkomen en over hoe andere onveilige situaties voorkomen kunnen worden zoals gas aan laten staan of de weg naar huis niet meer kunnen vinden. Op maandag 7 juli (1ste maandag i.v.m. zomervakantie) is het volgende Alzheimer Café en in augustus is het Alzheimer Café gesloten. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eef Rubbens tel.0412-653233 e-mail: erubbens@rigom. nl www.alzheimer-nederland.nl/ossmaasland Organisatie Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland, RIGOM, BrabantZorg, Thuiszorg Pantein, Interzorg Thuiszorg en GGZ.

PERSBERICHT Oproep deelname HOMElessRUN

Maandag 14 april, Val en mobiliteit polikliniek. Mascha Kuipers, klinisch geriater Bernhoven. Veel ouderen vallen, en zelfs meerdere keren per jaar. Mensen vallen zelden zomaar. Als we goed gaan kijken dan zien we dat er aan een val vaak meerdere factoren ten grondslag liggen. Soms speelt medicijngebruik een rol of blijkt iemand een, tot op dat moment, nog niet ontdekte aandoening onder de leden te hebben waardoor de val veroorzaakt is. Soms is het nog veel simpeler en gebruikt iemand zijn loophulpmiddel op de verkeerde manier of draagt valgevaarlijk schoeisel.Veel van deze factoren kunnen we beïnvloeden. Op de val en mobiliteit polikliniek kijken we naar al deze factoren en proberen we een nieuwe val en de gevolgen daarvan te voorkomen.

HOMElessRUN Ben jij iemand die van een uitdaging houdt? Graag grenzen verlegd? Je leven weer in eigen handen wil hebben? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Maandag 12 mei, Dementie van binnenuit. Marian Latijnhouwers, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ en Eef Rubbens, ouderenconsulent RIGOM. Mensen met geheugenproblemen komen zelf aan het woord. Deelnemers van de Kopgroep (gespreks-behandelgroep GGZ) en van RIGOM-activiteiten vertellen over hun ervaringen en gevoelens. Wat vinden zij belangrijk? Openheid? Wat vinden zij fijn om te doen? Wat lukt niet meer? Welke hulp krijgen zij?

Interesse? Inschrijven kan via www.homelessrun.com Mocht het lastig zijn je via de website in te schrijven, kun je ook een inschrijfformulier aanvragen en deze retour sturen aan: HOMElessRUN,Willemstraat 5, 4811 AH, Breda.

Maandag 16 juni, Ergotherapie en dementie.

26

Wie zoeken we? HOMElessRUN is een media sport event waarbij 24 dak- en thuislozen 15.000 km hardlopen in estafette van Beijing naar Breda. Je loopt voor een nieuw bestaan voor jezelf en hopelijk dat van vele andere lotgenoten. Voor dit 60 dagen durende project zijn wij op zoek naar dak- en thuislozen die zich voor deze unieke kans op willen geven als renner, coach of ondersteunend team (koks, automonteurs, masseurs, technici, handyman’s, chauffeurs).


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur Donderdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 20a | Geffen | 073 - 5324957

Vrijdag:

09.30 - 20.00 uur

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Zaterdag:

09.00 - 16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 28

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.