Torenklanken 2015 - nr 01

Page 1

53e jaargang | nummer 1 | januari 2015

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 09 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

DORPSRAAD GEFFEN STERK VERJONGD Op 8 januari is de nieuwe Dorpsraad Geffen op het gemeentehuis in Oss geïnstalleerd. De raad heeft een stevige impuls van jong bloed gekregen met het aantreden van de nieuwe leden Michel van Nistelrooij, Christel Willemse en Hugo van der Zande. Hans Hoeben, Peter van Erp, Tonny van Erp en Piet van de Wetering maken het zevental compleet. Deze raad is in principe voor een periode van vier jaar aangesteld. Daarna zal de benoemingscommissie opnieuw leden werven. Dorpsraad Geffen uit dank naar Cynthia Smit,Antoon Romme, Bert van Laarhoven, Chrisjan van Dinther voor hun werkzaamheden. Zij hebben alle kandidaat-leden gesproken en zijn tot de voordracht voor het Osse college van B en W gekomen. Mede dank zij hen is de dorpsraad sterk verjongd. Waardering gaat eveneens uit naar de dorpsraadleden die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor Geffen en die afscheid hebben genomen: Ans van Erp, Jo van Dinther en Ton Tijs. Lopende zaken Ondertussen gaan lopende zaken door. Zo vindt u elders in deze torenklanken een uitnodiging om met ons te komen spreken over de bestemming van het gemeentehuis. Maar ook de zorg voor senioren in Geffen blijft onder onze aandacht. De Dorpsraad Geffen neemt daarbij het Manifest van de Seniorenraad Maasdonk als uitgangspunt. Naar aanleiding van berichten in de krant over het uitstellen van de geplande verbouwing van De Heegt heeft de Dorpsraad Geffen in haar laatste vergadering van 2014 gesproken met een afvaardiging van Brabant Zorg en Brabant Wonen. De Dorpsraad Geffen wil naast het overleg met Brabant Zorg/Brabant Wonen ook het

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

overleg met de gemeente Oss op dit punt oppakken. Daarvoor zal in het eerste kwartaal 2015 ook een bijeenkomst worden georganiseerd met belanghebbende uit ons dorp én met René Peters (wethouder a.i. gemeente Oss). U hoort hier nog van. Volg ons via: dorpsraadgeffen.nl De website van de dorpsraad Geffen is vernieuwd. We zullen de informatie weer actueel kunnen houden en verder uitbouwen met belangrijke informatie voor ons dorp. Kijkt u eens op onze website. U kunt zich ook aanmelden om telkens een bericht van ons te ontvangen als er nieuwe berichten zijn geplaatst. En wilt u ons een bericht sturen gebruik dan ons mailadres: info@dorpsraadgeffen.nl

De nieuwe dorpsraad van Geffen, met van links naar rechts: Peter van Erp, Piet van de Wetering, Hugo van der Zande, Michel van Nistelrooij, Tonny van Erp, Christel Willemse en Hans Hoeben.

KOPY INLEVEREN VOOR:

19 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 16 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 18 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk vr. 23 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 25 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk (Kerkbalans en Doopdankviering met uitreiking doopschelpjes van 2014) vr. 30 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 01 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk

WE MOGEN TERUGKIJKEN OP MOOIE KERSTVIERINGEN! Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de sfeervolle kerstvieringen in onze parochie: De Bandola’s, Passe Partout, het Gemengd Koor, W.I.K., het blazersensemble in de nachtmis voor alle mooie, klinkende

kerstklanken! De kerkversierders, kerkschoonmaaksters, koperpoetsters, kerststalbouwers van Scouting en de Kerstwacht van het Sint Jorisgilde. De kosters, acolieten, lektoren, communie-uitreikers, collectanten en de gastouders van de kinderkerk. Marie-José en Marianne voor de inzet bij het Kindje Wiegen en alle kinderen die hebben meegespeeld. De vaste medewerkers van het bestuur en de pastoraatsgroep voor de extra zorg. Het ziekencomité en de werkgroep Kerk en Samenleving voor de aandacht voor onze zieken, ouderen en alleengaanden. Dank aan de vele kerkgangers en kerststalbezoekers. Een extra dank-je-wel aan: Piet Lepoutre, die een mooie kerststal maakte voor het Kindje Wiegen en Bouwbedrijf Van Wanrooij die daarvoor het bouwpakket schonk; aan Toos en René voor het schenken van de kersttraktaties en Leo Renders voor de kerstbomen. Uiteraard een bijzonder woord van dank aan pastoor Van Dijk, die in meerdere parochies voorging in veel kerstvieringen! DOOPDANKVIERING Op zondag 25 jan. 2015 zijn de ouders van de dopelingen van 2014 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen uitgereikt. De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. DANK JE WEL AAN DE BANDOLA’S De Bandola’s hebben te kennen gegeven, niet meer structureel vieringen in de kerk muzikaal te verzorgen. Wij danken hen voor de jarenlange muzikale inzet in onze parochie. PASTORAATSGROEP Jeanne Egelmeer gaat per 1 januari 2015 de pastoraatsgroep verlaten na 11 jaar zeer trouwe dienst! Hartelijk dank voor zoveel jaren actief in de pastoraatsgroep en andere werkgroepen. Jeanne blijft nog hand- en spandiensten verrichten in de parochie en zingen bij Passe Partout! Mien Gerrits neemt haar plaats in. Tevens is Marie-José van Dinther toegetreden tot de pastooraatsgroep van onze geloofsgemeenschap.Van harte welkom! Sjan Vissers en Marie-José van Dinther zullen de Geffense geloofsgemeenschap gaan vertegenwoordigen in de overkoepelende pastoraatsgroep van de nieuwe parochie De Goede Herder.. FOTO’S ACTIVITEITEN OUDE KLOOSTER Zoals u wellicht gezien hebt hangen er in de computerzaal van Het Oude Klooster foto’s van alle activiteiten 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


aldaar. Deze kunt u ook vinden op de nieuwe website van Stichting Het Oude Klooster: www.hetoudeklooster.nl Ga naar fotogalerij en klik op het driehoekje naast Bestuur Oude Klooster. Dan ziet u de diverse groepen verschijnen, waaronder ook parochiewerkgroepen /-activiteiten. U kunt de foto’s daar eventueel downloaden. KERKBALANS: Wat is de kerk mij waard? Graag doen we weer een beroep op u, om deel te nemen aan Kerkbalans 2015.We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! Binnenkort ontvangt u de envelop weer in de bus: doe mee en werk zo aan de toekomst van onze parochie en het behoud van het kerkgebouw! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: december 2014: Finn Hulshof, Dexx Kaminga. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woe. 14 januari 3e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 u.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 dec. 2014: Anneke Ceelen - van Niftrik, 73 jaar 24 dec. 2014: Coba van der Leest - Wagemakers, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIENIEUWS Mocht u meer informatie willen over de (actuele) status van de restauratie projecten dan kunt u die vinden via onderstaande link: http://www.parochiegeffen.nl/Kerkgebouw/Restauratie/tabid/67/Default.aspx Contactpersonen: Harry Peters, voorzitter restauratie commissie tel. 06 53 13 05 85 Hans Hoeben, penningmeester restauratie commissie tel. 06 22 56 25 63 Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen DANKWENS Het parochiebestuur dankt iedereen die het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen aan het parochiewerk: de vele vrijwilligers en medewerkers die individueel of in een werkgroep actief zijn, de kerkgangers, de deelnemers aan de actie kerkbalans, onze sympathisanten en relaties. Wij wensen iedereen een Gezegend 2015. We hopen in het nieuwe jaar weer velen te ontmoeten en op velen te mogen rekenen! 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


TERUGBLIK 2015 De uren, dagen en weken van 2014 zijn verstreken. We kijken in de parochie terug op mooie dingen: 40 dopelingen en 13 vormelingen. 30 Eerste Communicanten en 7 huwelijksparen 31 overledenen die we in ons hart bewaren. Zingen, vieren, kinderkerk, ziekenbezoek en huishoudelijk en bestuurlijk werk. Aandacht voor wie alleen in het leven staat, heel veel vrijwilligers staan paraat. Veel handen uit de mouwen, maken het werk licht, de restauratie van het kerkgebouw is ons aller plicht. Lege pagina’s in ons levensdagboek liggen open, om veel moois op te kunnen schrijven, mogen we hopen: onze dromen, idealen en wensen het allerbeste voor onze dierbare mensen. We gaan met zes geloofsgemeenschappen verder onder een nieuwe naam: DE GOEDE HERDER. Hij neemt het verloren schaap op zijn schouders draagt zorg, zoals leraren, leidinggevenden en ouders. Samen kunnen we meer bereiken en zo de zes geloofsgemeenschappen verrijken. God is ons nabij, telkens weer we blijven geloven in een blijde sfeer! Dank aan onze herder, pastoor Van Dijk met zijn vrolijke, bemoedigende kijk op het leven, bij lief en verdriet, met als thema: We vergeten jou niet! Houd deze woorden in het oog: leed kijkt terug, zorg kijkt rond en vertrouwen kijkt omhoog!

VIJFDAAGSE BELEVINGSREIS VNB Tijdens deze belevingsreis van 18 mei t/m 22 mei 2015, komt u langs inspirerende plekken die gelegen zijn in de Brabantse natuur,Vanuit een hotel verkent u dagelijks de omgeving op uw eigen (elektrische) fiets.Wij nodigen u van harte uit, deel te nemen aan de 1e VNB-belevingsreis per fiets in Nederland. VNB heeft voor u het volgende bedacht. U verblijft 4 nachten in hotel Boschoord, prachtig gelegen, midden in de bossen van Oisterwijk.Vandaar uit vertrekt u elke ochtend na het ontbijt voor uw fietstocht. U fietst in uw eigen tempo, alleen, met zijn twee:en of in een groep. U fietst vijf dagen in de omgeving van Tilburg en bezoekt daarbij bijzondere plaatsen die gerelateerd zijn aan het Christelijk geloof. Op een aantal plaatsen zal ook een kort meditatief moment plaats vinden, waarvoor u wordt uitgenodigd. Per dag maakt u gemiddeld een tocht van 40 km. via mooie binnenwegen en dwars door de Loonse en Drunense duinen. U brengt een bezoek aan het Peerke Donders museum. Na de lunch bij de fraters van Tilburg wordt de fietstocht afgesloten met een eucharistieviering. Het ontbijt en het diner is steeds in hotel Boschoord. Op verschillende plaatsen wordt u de lunch of een lunchpakket aangeboden. Dag 1 (18 mei 2015): Goirle, Hilvarenbeek (35 km.) Dag 2 (19 mei 2015): Boxtel, Liempde, St. Oedenrode, boskant (45 km.) Dag 3 (20 mei 2015): Enschot, Elshout en Waspik (60 km.) Dag 4 (21 mei)2015): Moergestel, Biest-Houtakker, Straten, Spoordonk (45 km.) Dag 5 (22 mei 2015): Tilburg, Oisterwijk (30 km.) Info vindt u op de website: www.vnb.nl of u kunt een mail sturen naar info@vnb.nl

7


EFKES BUURTE MÈ... Miriam Bouwens (47 j.) en Maria Schuurmans (51 j.) Ze vertegenwoordigen de kersverse non-profit groep GGG die staat voor Goed Gevoel Geffen. Miriam Bouwens (voorzitter) en Maria Schuurmans (penningmeester) schuiven bij me aan tafel om de nieuwe versie van het voormalige MOV Geffen, toe te lichten. Miriam: “Een aantal leden van het MOV had te kennen gegeven dat ze na vele jaren trouwe dienst aan de minder bedeelden, de werkgroep wilden verlaten. Dat kwam erop neer, dat ik - als laatst bijgekomene - alleen overbleef. Ik wilde deze goede doelen-groep niet zomaar laten varen en ben naarstig op zoek gegaan naar nieuwe enthousiaste Geffense jongeren om mee te doen. En dat lukt in Geffen! Behalve bovengenoemde voorzitter en penningmeester, traden toe: Addie van der Doelen, Karel van Rijn, Sanne van de Haterd en het echtpaar Robert en Sharon van den Hurk. Allemaal hebben ze van huis uit meegekregen om degenen die het minder goed hebben ‘een warm hart’ toe te dragen. Maria nam ‘het beheer van het centenbakje’ over van tante Diny Gloudemans; haar familie weet van wanten, omdat heeroom Gerard (†) jarenlang in Afrika werkte. De familie steunt nog altijd zijn opgezette projecten. De enthousiaste nieuwe leden hadden er allemaal direct een ‘goed gevoel’ bij, om projecten op te zetten in samenwerking met Geffen en zijn inwoners en zo werd de nieuwe naam geboren. Ze zijn er zich van bewust dat gelden inzamelen voor goede doelen geen gemakkelijke klus is in deze tijd, waar iedereen op de kleintjes moet letten, maar een nieuwe opzet biedt volop mogelijkheden. Zij willen letterlijk en figuurlijk onder een nieuwe vlag naar buiten treden. GGG wil de drempel laag houden, het lijntje kort en de link met Geffen, haar inwoners en evenementen, een belangrijke plaats in laten nemen! Initiatieven van

Geffenaren worden serieus bekeken en gehonoreerd indien mogelijk.Alle ingezamelde gelden zullen ten goede komen aan het goede doel. Wie weet, verschijnt ‘het voormalige missiebusje’ wel weer op de toonbank van onze Geffense ondernemers...! We zullen de GGG-ers dus tegenkomen: wellicht al met carnaval, Koninginnedag, Effe noar Geffe en de vertrouwde fietstocht i.s.m. het Zwengelfeest blijft op de agenda staan. Een idee om meerdere festiviteiten te koppelen en zo te investeren in een grotere groep bezoekers en een gezamenlijke aanpak, zou bekeken kunnen worden. Het burgerschieten van het Sint Jorisgilde zou bijvoorbeeld ook een partner kunnen zijn bij de fietstocht. Het is de bedoeling dat er gedurende één jaar een thema aan de orde komt en dat is voor 2015 CARE4TINA, een stichting die weeskinderen met een schisis-afwijking in China opereert, om ze een eerlijker kans op een toekomst te geven. Dit hebben vele weeskinderen mogen ervaren in het kindertehuis in Xi’an waar de Geffense Bai Lang heeft gewoond. Het is duidelijk: GGG is een gedreven club die enthousiast en met daadkracht te werk zal gaan! Heb je ideeën voor mogelijke projecten mail naar: goedgevoelgeffen@gmail.com of deponeer uw idee in de brievenbus van de pastorie. Donaties zijn welkom op IBANnummer: NL88 RABO 0115 8319 91

2110330_Kinderen_De_Heus_240x340 19-9-11 13:57 Pagina 1

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

C1000. Van alle markten thuis.

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 416 De aller, aller beste wensen voor 2015, deze dorpspomp is van de stamtafel die nog in 2014 tot stand is gekomen, toen we nog onder de gemeente Maasdonk vielen, en nu, nu vallen we onder Oss, en Oss is gelukkig met ons. Eerst even een rectificatie, de vorige “pomper” gaf aan dat W.I.K. 50 jaar bestond, maar het ging natuurlijk over de Pompzwengels, de hofkapel van Stichting Rottenrijk. De nieuwe mensen voor de Dorpsraad van Geffen zijn bekend, onze spreekbuis, onze lijn, onze knowhow, onze ondersteuners ons geluid naar de gemeente Oss. Er is een hele verjonging gekomen binnen de dorpsraad die gekozen is voor 4 jaar door de toetsingscommissie. Christel Willemse, Hugo van de Sande, en Michel van Nistelrooij zijn de nieuwelingen van de Dorpsraad van Geffen, oudgediende Hans Houben, Peter van Erp,Tonnie van Erp en Piet van de Wetereing die blijven zitten. Ton Tijs, die zich niet kon melden bij de toetsingscommissie zal zeker op de achtergrond zich in blijven zetten voor de senioren van Geffen.Antoon Bierings, Jo van Dinther en Ans Oude Wesselink hebben afscheid genomen,Ans was verplicht om te stoppen omdat ze niet in de gemeente Oss. Er waren 11 sollicitanten geweest wat zeker positief is. Nu gaat het echte werk beginnen!! 19 Januari zal de eerste bijeenkomst zijn van 2015, daar zullen de functies “verdeeld” worden, 2 Februari (NOTEER IN UW AGENDA) zal er gesproken worden over de toekomst van het gemeentehuis, wat wil Geffen, asielzoekers er in? Tijdelijk onderkomen voor het Gilde en Scouting?, of ombouwen voor een woon centrum voor licht verstandelijke en of geestelijke gehandicapten zodat die ook in Geffen kunnen blijven wonen?, of slopen en een mooi park er van maken?, reden genoeg om 2 februari naar de vergadering van de dorpsraad te komen, in het “oude” gemeentehuis. Als Scouting er in komt dan...... ja want eerlijk is eerlijk wat is er met de Jozef school gebeurd?, en met de Bonckelaer? En met de hallen van Carbone en wat gaat er met andere deel van Carbone gebeuren, juist alles is altijd gesloopt. De stamtafel heeft het nog even over de verkiezingen gehad,Vakbondsvrouw Lilian Marijnissen van de SP heeft van de zorg misschien wel een prestige kwestie willen maken, voor Geffen zal het goed komen met 85% van onze wensen in de raad VDG en CDA, als de VVD aansluit komen daar nog een paar procenten bij. Oss is al volop bezig om te kijken hoe wij verbonden zijn, er wordt geteld betreft verkeer via de Bredeweg/ Bergstraat, zo ook de Heesterstraat, deze zal al spoedig op de kop gaan, bredere fietspaden, betere fundering,

waardoor we een veiligere weg krijgen. Oss is natuurlijk flink bezig geweest om de klik met Geffen te krijgen, nu maar hopen dat ze dit zullen blijven vast houden, al wordt er getwijfeld. Door omstandigheden zal er door de Dorpsraad Geffen dit jaar geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden, maar voor de toekomst hebben ze hele leuke ideeën om samen te werken met een Geffense vereniging. De STAMTAFEL WENST de DORPSRAAD en de GEMEENTE OSS SUCCES!!! Het afscheidsfeest in de Geer, een geweldig feest voor en door de Maasdonker, de vraag was er even waarom afsluiten met Brabant, i.p.v. het Maasonks volkslied. Hier had dn burger zich zelf voor ingezet, “omdat we echte Brabantse dorpen zijn, met een echt Brabants karakter” Het afscheid van het college en B&W was een stuk minder bezocht, bij de stamtafel wisten ook maar weinig mensen dat dit stond te gebeuren. Reden waarom vele verenigingen en instanties niet zijn geweest.Wel werden er nog 2 lintjes uitgereikt door Burgemeester Augustein, Henriette van Bergen ontving er 1 omdat ze 19 jaar in de raad heeft gezeten, en Erik Langens omdat hij de grens van 12 jaar ook gepasseerd heeft. Gerrit van de Helm kreeg ook een lintje voor zijn brede inzet binnen het Geffense, hij werd verrast in het oude klooster waar al zijn vrienden en kennissen aanwezig waren, en dat was wel zo hartverwarmend, Gerrit was echt overdonderd, een lintje is echt weer iets anders dan Geffenaar van het Jaar, maar zoals Gerrit is, druk druk druk, was al weer bezig met het herstel van het oorlogsmonument, maar ook met het plaatsen van de “Totum” paal, zoals het kunstwerk wat in het gemeentehuis stond wat aangekocht was tijdens de kunstveiling van Geffen 700. De “totum” paal zal zo het er nu voorstaat bij de apotheker komen te staan, daar waar ook vele Geffenaren komen. De AED en de klok uit de raadszaal verhuizen naar de Koppellinck, waar ook al de kunstkoeien staan, al waar ze nu staan......??? Dat verdiend een mooiere plaats. Burgemeester, nu dus oud burgemeester Roel Augustein sloot ook nog even aan bij de laatste Stamtafel, waar hij graag aanschoof.Toch maar even met hem terug gekeken op zijn periode in Maasdonk, en verzekerde hij, IK ben niet met een opdracht vanuit de provincie gestuurd. Het rapport van Contain was de leidende draad die tot opheffing aan heeft gestuurd. Het stoppen zo ook het splitsen kwam van Partij Maasdonk, Die dus ooit met Geffen een samenwerking begonnen, omdat ze bang waren door Rosmalen opgeslokt te worden. Het Beste buurtplan was wel een van de eerste zaken waar d’n Burger vele Maasdonkers ontmoette, hij herinnert het verlicht jojoen met d’n burger nog als de dag van vandaag. Dat was Maasdonk, Geffen, Nuland en Vinkel één!! De eerste keuze, Bernheze daar was de kracht van 9


het samenwerken in goed. Commissaris van de Koning Wim van der Donk, gaf bij Augustein aan dat dat niet ging lukken. En dat klopte dus ook door toch niet al te goede samenwerking met andere kernen, en onwaarheden over de financiën van Maasdonk is dat gesneuveld. Wie heeft daar achter gezeten?? Het presidium was in 2013 het eens over splitsing, toen sloeg wel de angst toe, gaan we het wel halen binnen 2 jaar. Maar al met al is de gehele ontvlechting en samenwerking met Oss en ‘s-Hertogenbosch binnen 2 jaar gedaan, waardoor het voor de verkiezingen afgehandeld was. De samenwerking verloopt ook goed, waardoor de € 400.000,00 die men van het rijk heeft gekregen om personeels-problemen die tussen wal en schip vallen op te lossen nagenoeg niet nodig is geweest, 90 tot 95% zit al onderdak. Het gemeenthuis is op 31-12-2014 officieel gesloten. Inmiddels oud burgemeester Augustein bedankte de stamtafel voor inzet, en gaf aan dat wij de dorpsraad goed achter de broek moeten zitten. Her Arboretum, de stamtafel schenkt het Arboretum, ter herinnering van de Gemeente Maasdonk een uilen kast, deze zal in 1 van de bomen geplaatst worden die 31-12-2014 en 01-01-2015 geplant zijn, ter ere van het afscheid van Maasdonk, en het aansluiten bij Oss. Op 21 december werd ook nog het afscheidsboek van Maasdonk gepresenteerd in ‘t Zijl in Vinkel. “Drieeenheid in Verscheidenheid” André Broekhuis rijkte het eerste exemplaar uit aan Kees van Nistelrooij (100) uit Nuland, Eduard van Heese opende de middag, waar Riny van de Ven “gestoord” werd door een optreden van de Geffense Toapen, de zaal zat vol met schrijvers en mensen die mee gewerkt hadden aan het boek. De verenigingen hebben het boek inmiddels in heel Maasdonk bezorgt.Voor Geffen heeft W.I.K. dit gedaan. Mocht u nog een boek extra willen, ze zijn te koop bij Heemkunde Vladerack. Deze zitten na hun verhuizing in het oude klooster. Maasdonk is over en uit!! Alleen nog herinneringen!! Betreft 2014 heeft onze “hoofdpomper” Theo nog wat herinneringen opgeschreven. 2014 In de dorpsraad wordt Hans Hoeben de opvolger van Gilbert van de Meulenreek. Theo Prinssen schrijft 40 jaar “Rond de Dorpspomp. Het Rottenrijk vierde “Rio in het Rottenrijk. Per 1 jan. 2014 is de leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar qua alcohol. De 400ste zitting van de Stamtafel en de deelnemers zijn op zoek naar een “Uilennest” om de uilen te laten schuilen. De gedenksteen van Simon v.d. Bergh wordt onthuld. Mooiland bouwt in het dorpshart van Geffen. Muziekschool Maasdonk houdt de laatste voorspeelavond. Rottenrijk’ thema 2015: “Wilde ge men puzzelstukske zen”. De Pompzwengels viert haar Gouden Jubileum. Bliksem inslag aan de Elzendreef. Ruud Verhagen “Geffenaar van het jaar 2014”. De stamtafel bezoekt de Biesbosch. De politieke partijen in Maasdonk sluiten zich aan bij 10

Den Bosch of Oss, of heffen zich op. 12 nov. 2014 op weg naar een nieuwe dorpsraad. Vladerack verhuist naar “Het Oude Klooster”. Afscheid van de gemeente Maasdonk 14 dec. Afscheid B en W. 18 dec. Koninklijke onderscheidingen aan Henriette en Gerrit. Kerstsfeer in “De Koppellinck”op 21 dec. Bij deze vanaf het plein zou ik zeggen Houdoe en de volgende stamtafel is op 4 januari in café Govers vanaf 10:30 uur zedde welkom, en dan ze’n we Ossisch. Vur opmerkingen 06-54604780 Dorpspomp 417 Het einde van Maasdonk Op de eerste zondag van 2015 kijken we nog even terug naar het einde van Maasdonk. De burgemeester deed op oudejaarsdag de deur van het gemeentehuis op slot in aanwezigheid van omroep Brabant. Ze moesten een paar keer oefenen, maar uiteindelijk lukte het. De gemeente kende vier burgemeesters: Paul Schwiebbe de leraar, die iedereen altijd op de puntjes wees. Hans Netten, de kortste, maar die er wel het langste zat en zich vooral happy voelde met schaar en linten. Boelens de voorbijganger en Augusteijn de man die het licht uit deed. Die uiteindelijk erin slaagde om Maasdonk op te knippen en ervoor zorgde dat Geffen ‘thuiskwam’ bij Oss. Daarvoor was het nodig om even te vrijen met Bernheze, maar toen dat mislukte was het snel klaar met Maasdonk. Hij wist wat ie wilde en wist ook hoe hij hiervoor mensen kon inzetten. Het boek over Maasdonk roept gemengde reacties op. Het ziet er mooi uit, is kleurrijk en heeft aandacht voor de Maasdonkse mensen; het is gelukkig geen bobo-boek geworden. Anderzijds is het ook wat onevenwichtig. Sommige zaken die belangrijk zijn krijgen geen aandacht; andere krijgen weer veel te veel pagina’s. Je merkt dat er een eindredactie van buiten aan te pas gekomen is; net een beetje te weinig gevoel voor de zaak. Maar het blijft een aanwinst voor de boekenkast. Intussen merken we al de voordelen van Oss. De meesten zijn het er over eens dat er beter omgegaan wordt met de sneeuw die gevallen is. Een betere prestatie op het terrein van strooien en schuiven! En ook het ophalen van afval heeft voordelen, zoals het gratis ophalen van grof tuinafval. En we wachten wel af hoe het driewekenschema van de afvalcontainers gaat werken. Arboretum en buitengebied Ons nieuwe Arboretum is met veel gevoel voor historie geopend. De linde als afscheid van Maasdonk en de iep als symbool voor het samengaan met Oss. De iep is ook een ander woord voor olm en in de olmen huist de uil en dat is weer het symbool van de stamtafel, dus logisch dat we ons er thuis voelen. De stichting doet wat de gemeente heeft nagelaten en dat is het buitengebied mooier maken. De gemeente heeft nog veel grond hier liggen, dat we dat teruggeven aan de natuur en ons


buitengebied niet verkwanselen aan te veel bouwkavels. Over dat laatste gesproken is de stamtafel bijzonder blij met de draai die Mark van der Doelen maakte door in de raad tegen het bouwplan in de Kouwe Noord te stemmen. Hopelijk is dit onzakelijke plan definitief van tafel. Het past niet in het beeld van de lintbebouwing, het is concurrentie voor de plannen in de kern en slecht voor de ontwikkeling van het buitengebied. Onze felicitaties voor deze overwinning van de dorpsraad en de wijze leden van de gemeenteraad! Geffense kwis Een flink aantal tafelaars hebben meegedaan aan de Geffense Kwis en de mening was unaniem: klasse! De vragen waren creatief, leuk, uitdagend maar niet te ingewikkeld. Er zal nog lang gesproken worden over de jacht op de wipkip, de sportievelingen in de sporthal en het cassettebandje met opdrachten. Chapeau voor de leuke avond en de deelnemers kijken er voldaan op terug. Voorspellingen De stamtafel waagt zich aan een aantal voorspellingen voor Geffen in 2015. We voorspellen verrassende ontwikkelingen rondom onze supermarkt.We zien een spel tussen Jumbo, Coöp en de uitbater van de C1000, waar niemand gelukkig van wordt. Je gunt iemand toch de formule waar hij in gelooft! We voorspellen veranderingen in de horeca van Geffen. We zien sommige uitbaters wat afstand nemen en hun kansen afwegen. We zullen het zien! We voorspellen veranderingen rondom de mooie boerderij aan de Kloosterstraat. We zien dat de eigenaars (bouwcombinatie van Wanrooij-van Schijndel) van dit gemeentelijk monument het gebouw aan het verwaarlozen zijn en vrezen het ergste. Er is nu genoeg verdiend aan de grond. Laat men nu ook de verantwoordelijkheid voor de boerderij nemen en deze behouden voor de gemeenschap. We voorspellen veranderingen in de Koppellinck. Verenigingen gaan het niet worden, er zullen andere oplossingen gezocht moeten worden. Het kindcentrum met daaraan gekoppelde kleine bedrijfjes zien we als een goed alternatief. Maar dan wel doorpakken! We voorspellen dat Arno Romme zich snel zal vervelen in de Osse gemeenteraad en dat we er weinig van zullen horen. We voorspellen dat ons gemeentehuis gebruikt zal worden voor een woonbestemming, zakelijke mogelijkheden zien we niet gerealiseerd worden. Begeleid wonen, tijdelijk wonen, starters, er zijn voldoende creatieve mogelijkheden zonder dat een verbouwing veel gaat kosten. We voorspellen dat het Scouting/gildegebouw nog dit jaar gerealiseerd wordt aan de Kerkesteeg. Volgend jaar zullen we het weten, maar de volgende stamtafel is al weer over twee weken.Van harte welkom op zondag 18 januari na de mis in café Govers.

FOR THE SO MUCH TIME... Ja met dit nummer zullen “Boets flodders on the dance floor” voor de zoveelste keer de bühne betreden met een voor en door hen geschreven nummer. Met behulp van Johnny Steenbergen gaan ze wederom een gooi doen naar de titel. Maar zeker ook dit jaar is de concurrentie uitermate groot. Oud gediende zoals De zingende kraaien, ‘t Goeismoesje en de Leste Hoap en nieuwe groepen zoals De Gangmakers,‘t Pompsmoesje en Charles van Herpen, gaan de strijd aan. Er is druk gewerkt en geoefend, tijdens de georganiseerde repetities is duidelijk geworden dat ook dit jaar weer goede nummers gemaakt zijn. En vergeet daarbij de muziek niet, vele muziekschrijvers hebben hun uiterste best gedaan om alle muziekstukken zo goed mogelijk uit te werken. Het zal gaan over dromenland, beestjes, eieren bakken en Zen-zen. We danken de Gover, café Boetje en de KPJ voor het ter beschikkingstellen van ruimte om te repeteren.Aanstaande zaterdag 24 Januari zal eerst nog een generale repetitie plaatsvinden maar dan moet het toch echt gebeuren vanaf 19.00u is de zaal geopend en gaan we beginnen. De avond zal gepresenteerd worden door Frank van Griensven en de Roapliedband zal er voor wederom voor zorgen dat het een muzikaal feest wordt.Verderop in deze Torenklanken is een lijst met alle deelnemers te vinden. Je mag dit niet missen dus kom ook op zaterdag 24 Januari naar de Gouden Leeuw te Geffen voor de 23ste editie van het Roapliedfestival. Roapliedteam 2015

UITNODIGING Wat moet er volgens U gebeuren met het Gemeentehuis? En hoe kunnen we het dorpsplein verfraaien? De Dorpsraad Geffen nodigt u uit om uw ideeën kenbaar te maken. Kom ook op 2 februari 2015, om 19.30 uur locatie: Gemeentehuis Geffen

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 11


VPM NEEMT AFSCHEID VAN POLITIEK MAASDONK Op 30 december heeft de Vooruitstrevende Partij Maasdonk een punt achter haar bestaan gezet. Het werd een gezellige reünie en het was nog lang onrustig in café het Haasje. Meer dan 35 jaar heeft ze een actieve bijdrage gehad in de gemeenteraden van Nuland, Geffen en Maasdonk. In Nuland begon het in 1978 met de jongerenpartij, die zich in 1982 omvormde tot Vooruitstrevende Partij Nuland. Jan van den Bosch, Ad van den Boogaard, Toon de Bekker, John Persons en Jo Heesakkers zaten voor de partij in de Nulandse raad. Vanuit Vinkel werden ze in de raad aangevuld met Ton van Niele, de flamboyante bewoner van de oude boerderij waar nu de Vinkelse Coöp staat. Meestal had de partij twee zetels, de laatste keer drie. De partij stond altijd voor een goede samenwerking met andere partijen. In Geffen ontstond de Vooruitstrevende Fractie in 1982 met twee mensen in de gemeenteraad: Noud Tiemissen en Jan van Vucht. Het was een bont gezelschap van progressieve stemmers, vakbond, vrouwenbond en milieuactivisten. In 1986 haalden ze met drie zetels en net zoveel stemmen als Dorpsbelangen een prachtige overwinning. Jopie van Doorn kwam in de raad. Later scheidde Noud zich helaas af en kwam de partij met slechts 1 zetel terug in de raad. In de carnavalsoptocht was er voor het eerst veel aandacht voor de politiek. Beide partijen hadden veel gemeen. Een progressieve politiek; ruimte voor inspraak van de bewoners; mensen serieus nemen; ook via enquêtes luisteren naar andere meningen; aandacht voor mens en milieu en altijd op zoek naar een goede balans tussen wonen en werken in een groene gemeente tussen twee grote steden. Het was dan ook logisch dat ze elkaar vonden bij de komst van de gemeente Maasdonk. Het was meteen de enige echte volledig Maasdonkse partij: de VPM . Daar waar het CDA in het begin nog met drie lijsten werkte en de andere drie partijen zich op één kern richtten, was men vanaf het begin gericht op een gezamenlijke Maasdonkse aanpak. Dit leidde ook tot deelname aan het eerste bestuursakkoord van Maasdonk met Ad van den Boogaard als wethouder. De ‘regenboogcoalitie’ omdat er drie heel verschillende partijen aan meededen. Ook de verkiezingscampagne was ‘typisch Maasdonks’ met onder andere de presentatie van de Maasdonkse fietsroute. Na Ton van Niele, Jo Heesakkers en Jan van Vucht als raadslid in het begin kwam Hans Hendriks in 1994 in de raad en hij is tot het eind het gezicht van de VPM geweest vanwege zijn langdurige actieve inzet. Nog twee keer meer was de partij onderdeel van het college van B&W: met wethouders Eduard van Heese en Elly de Jonge. In de gemeenteraad werd de partij naast 12

Hans vertegenwoordigd door Frank Smits, Charles van Herpen, Ad van de Boogaard, Rien Oomens en Gerard Kezer. En altijd was er sprake van een mooi evenwicht tussen Geffense,Vinkelse en Nulandse inbreng. Op 30 december werd stilgestaan bij meer dan 35 jaar actieve betrokkenheid bij de drie dorpen. Bij boeiende politieke discussies over beleidsakkoorden, brandweerkazernes, gemeentehuizen, uitbreidingsplannen, sportparken, gemeenschapshuizen, subsidieregelingen en verkeersveiligheid.Alle wethouders, raadsleden, bestuurders werden bedankt, maar ook de vele vrijwilligers en leden op de achtergrond, die actief mee campagne voerden en altijd paraat waren op de vergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad. Een unieke partij heeft opgehouden te bestaan maar gelukkig zijn veel leden nog steeds op een andere manier actief in de gemeenschap van de drie dorpen.

CARNAVALSOPTOCHT ROTTENRIJK Op zondag 15 februari starten we om HALF EEN, de prijsuitreiking begint om HALF ZES in de tent. Wij van de optochtcommissie ervaren het enthousiasme van de deelnemers als wij ze bezoeken op de bouwlocaties, we hebben er dan ook weer veel zin in. In de laatste jaren hebben we de verandering gezien van gelaten meerijden of lopen tot een presentatie met een leuke act , waarbij het publiek de mooiste shows krijgt gepresenteerd. We kunnen jullie nu al vertellen dat het dit jaar ook weer gaat gebeuren. Voor de loopgroepen en individuele deelnemers is opgeven nog mogelijk, via 06 21834388 of optocht@ rottenrijk.nl.Want,... hoe meer zielen hoe meer vreugd !

VACATURE VRIJWILLIGER DE HEEGT Voor de ondersteuning in het winkeltje van De Heegt zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilliger(s). Doelstelling van de inzet van de vrijwilliger Cliënten ondersteunen bij het boodschappen doen of thuisbrengen bij cliënten van de boodschappen. Taken - Cliënten ondersteunen bij het boodschappen doen in het winkeltje van De Heegt. - Boodschappen thuisbezorgen bij cliënten van De Heegt vanuit het winkeltje. Het betreft de zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur. Ben jij die enthousiaste vrijwilliger neem dan contact op met ondergetekende. Met vriendelijke groet, Brigitta v. Alphen, 06-13476918 Manager Horeca & Facilitair, De Heegt


WELKE BESTEMMING MOET HET GEMEENTEHUIS KRIJGEN? Nu de gemeentelijke herindeling achter de rug is blijft de vraag “Wat moet er met het gemeentehuis gebeuren?”. De Gemeente Oss is nu eigenaar en heeft op vragen vanuit de Dorpsraad Geffen in 2014 aangegeven de (her) bestemming van het gemeentehuis eerst in 2015 op de agenda te zetten. De gemeente Oss wil bij haar oriëntatie op de invulling van de functionaliteit de meningen en ideeën van de Geffenaren graag horen. De Dorpsraad Geffen wil graag, in samenspraak met de afdeling Vastgoed van de gemeente Oss, het initiatief nemen om iedereen in de gelegenheid te stellen ideeën aan te dragen. Daarom organiseren we op 2 februari 2015 een bijeenkomst in het gemeentehuis te Geffen waarbij iedereen welkom is. We horen nu al uiteenlopende meningen van “afbreken” tot “maak er maar woonunits in”. Of “het vestigen van (kleinschalige) bedrijven is mogelijk een optie”. En dan is er nog het dorpsplein. Nu de parkeergelegenheid voor ambtenaren en bezoekers van het gemeentehuis niet meer nodig is en gelet op het centrumplan dat steeds meer invulling krijgt, leeft de vraag bij de Dorpsraad Geffen hoe we het hart van het dorp kunnen verfraaien. Welke ideeën heeft u hierover? Kortom veel vragen rondom de kern van ons dorp staan nog open.Volgens ons voldoende redenen om ook naar deze inventarisatiebijeenkomst te komen. U komt toch ook op 2 februari 2015, aanvang 19.30 uur locatie: Gemeentehuis Geffen Het gemeentehuis zal om 19.00 uur open zijn, zodat u ook nog even door het gebouw kunt lopen om en goed beeld te krijgen van de huidige opzet. Natuurlijk blijft het niet bij alleen een inventarisatieavond. Ideeën zullen beoordeeld worden op haalbaarheid en er zullen vervolgafspraken gemaakt worden met betrokkenen. We hopen velen te mogen begroeten op deze avond.

DE GEFFENSE KWIS Wie is de Aller Aller Aller slimste Geffenaar van 2014??? Op 16 januari wordt op een spectaculaire prijsuitreiking de winnaar van de 3de editie bekend gemaakt. Kom met je hele team gezellig naar de Koppellinck alwaar om 20.00 uur de prijsuitreiking van start gaat. Wie is er nou niet benieuwd wie er dit jaar het beste was in koeschetsen. Welk team heeft de cassetteopdracht tot een goed einde weten te brengen? Wie heeft op een

zeer sportieve wijze de geheime opdracht weten te klaren? Wie waren de gefotoshopte voetbalsupporters in de openingsvraag van het quizboek? Had jouw team de juiste soorten kunnen onderscheiden van de lapjes stof die bij het quizboek zaten? Hoeveel PK’s had de tractor van “den Doel”? Welke diersoorten zaten er verborgen in de afscheidspeech op het bordes van het gemeentehuis? En wil je weten wat het winnende team van de winnaarspeech hebben gemaakt.” Het is moeilijk bescheiden te blijven...” Kom dan luisteren naar hun zelfbedachte 100 woorden. Er zijn nog zoveel redenen meer op te noemen om te komen naar de prijsuitreiking. De belangrijkste reden is natuurlijk de gezelligheid die je beleeft samen met je teamgenoten. Onder het genot van een hapje en een drankje nazeveren over de antwoorden en opdrachten van de Geffense Kwis. Misschien een stevige discussie aangaan over het zekerte-weten-antwoord. Alle 91 teams passeren de revue. De ranking begint natuurlijk bij de “hekkensluiter”.Welk team eindigt als laatste en mag dit jaar het prachtige houten hek gemaakt door De Kastaan in ontvangst nemen? Waar eindigt jouw team? Hoger of misschien toch een paar plaatsen lager als vorig jaar? De spanning wordt opgebouwd naar de nummer 1. Wie o wie is de aller aller slimste van Geffen 2014? Het is in elk geval een super prestatie van dit team.Want ga er maar aanstaan. 91 teams die als een bezetene hebben gewerkt op 30 december. 91 teams met knappe koppen. 91 teams met in veel gevallen meer dan 20 hardwerkende veel wetende handige alles kunnende super snelle mensen. Een hele prestatie om daarvan te winnen! 16 januari 20.00 uur in de Koppellinck is de ontknoping van de 3de editie van de Geffense Kwis.

KPJ PROFICIAT!!! Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2015 maar vooral ook van harte proficiat KPJ Geffen!!! Want deze mooie club bestaat 90 jaar. De club werd opgericht in 1925, en nog altijd is de club springlevend. Jong en oud zijn lid van de gezelligste club van Geffen. Er heerst een sterke club verbondenheid waardoor mooie dingen tot stand zijn gekomen de laatste 90 jaar. We hopen dat het wederom een goed jaar wordt. Groeten Heren 2 KPJ Geffen 13


GEMEENTE DRAAGT BIJ AAN DUO-FIETSEN EN SENIORENBUS In de afgelopen jaren heeft gemeente Maasdonk diverse initiatieven op het gebied van ouderenbeleid financieel ondersteund. In de vergadering van 16 december 2014 heeft het college besloten € 15.400,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee duo-fietsen en €15.000,bij te dragen voor de aankoop van een seniorenbus. Daarnaast stelt de gemeente Maasdonk € 10.000,- beschikbaar als overgangskosten voor Rigom en Divers. Aanschaf duo-fietsen De Seniorenraad Maasdonk heeft gemeente Maasdonk gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 3 duo-fietsen voor de KBO-afdelingen in Geffen, Nuland en Vinkel. De gemeente ontving een soortgelijk verzoek van de vrijwilligers van De Heegt en het bestuur Ontmoetingsruimte Martinushuis. Uit ervaring in de regiogemeenten blijkt dat duo-fietsen veelal ‘gekoppeld’ zijn aan verzorgings- en verpleegcentra, dus dicht bij de directe doelgroep. Het college heeft besloten hierbij aan te sluiten en medewerking te verlenen aan het verzoek van De Heegt en het Martinushuis. Aan beiden wordt een eenmalige bijdrage verstrekt van € 7.700,- met als voorwaarde dat incidenteel de duo-fiets ook gebruikt kan worden door de KBO-afdeling uit de betreffende kern. Bijdrage Vinkel De kern Vinkel heeft geen verzorgings- of verpleegcentrum. De doelgroep voor het gebruik van een duofiets is daardoor beperkt. Om wel mogelijke toekomstige initiatieven in Vinkel te realiseren, is besloten om aan De Groeiring in Vinkel een bijdrage te verstrekken van € 2.500,- . Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch De seniorenbus wordt gerund door vrijwilligers en biedt van deur tot deur vervoer binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De bus is er voor 65+’ers en rijdt op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 17.00 uur. Het biedt geen vervoer voor mensen met een rolstoel. Om gebruik te kunnen maken van de bus, dient men te beschikken over een abonnement. De kosten van een jaarabonnement bedragen € 60,-. De ritprijs bedraagt € 0,50 per rit. Op dit moment beschikt de stichting Seniorenbus ‘sHertogenbosch over 2 bussen en kunnen alle inwoners van de gemeente gebruik maken van deze dienstverlening. Beide bussen zijn tweedehandsbussen die met hulp van fondsen en sponsoren zijn aangeschaft en de 14

gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft een jaarlijkse subsidie. Het voornemen is om vanaf 1 februari 2015 ook de kernen Nuland en Vinkel op te nemen in de route van de seniorenbus. Om dit mogelijk te maken is aanschaf van een extra bus noodzakelijk. Dit verzoek wordt ondersteund door de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de seniorenraad Maasdonk. Vanuit het oogpunt dat het wenselijk is dat binnen een gemeente sprake is van een gelijke dienstverlening en omdat het openbaar vervoer in de kernen in de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen, heeft het college besloten om het verzoek van de stichting seniorenbus te ondersteunen. Besloten is om voor de aanschaf van een extra bus een éénmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 15.000,-. Aan het verstrekken van de bijdrage wordt als voorwaarde gesteld dat men minimaal voor een periode van 2 jaar de kernen Nuland en Vinkel dient te bedienen en dat men verantwoording aflegt aan de dorpsraden in Nuland en Vinkel over het bereik i.c. het gebruik door de inwoners. De seniorenbus ‘s-Hertogenbosch is een aanvulling op de diverse vervoersprojecten, zoals regulier openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi en Valys. Overdracht Rigon/divers Op dit moment voert Rigom veel taken uit op het gebied van ouderenbeleid in de gemeente Maasdonk. Met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015 is uitgangspunt dat voor de kernen Nuland en Vinkel deze taken worden overgenomen door Divers (voor de kern Geffen verandert er dus niets). Met betrekking tot de overdracht van taken hebben Rigom en de gemeente ‘s-Hertogenbosch resp. Divers inmiddels afspraken gemaakt. Een zorgvuldige overgang leidt tot extra kosten. Door het college Maasdonk is besloten om een bedrag van € 10.000,- te bestemmen voor overgangskosten Rigom/Divers. Tot slot blijven binnen de gemeentelijke reserve van Rigom middelen beschikbaar voor continuering van de activiteiten in de kern Geffen. Dit betreft een bedrag van circa € 20.000,-.


LEVER GRATIS UW GEBRUIKTE FRIETVET IN!

VERANDERINGEN AFVALINZAMELING Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen wat betreft afvalinzameling in de gemeente Oss. Om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan, alle veranderingen op een rijtje. Andere ophaaldagen Vanaf 1 januari 2015 halen we restafval een keer per drie weken op. Dit doen om een betere afvalscheiding te bevorderen. Momenteel is maar 31,6% van de inhoud van de restafval container daadwerkelijk restafval. Door restafval goed te scheiden, beperken huishoudens de hoeveelheid. Om dit op te vangen gaan we het plastic afval vaker ophalen. Dit zal nu een keer per drie weken gaan gebeuren. Ook plaatsen we meer ondergrondse containers voor glas en textiel. Glas scheiden eenvoudiger Glasafval mag voortaan met restjes en met deksels in de glasbak. Dat maakt het voor huishoudens eenvoudiger om het glasafval te scheiden. Zo gaat er minder glasafval in de grijze container, waar het niet hoort. Gescheiden inzameling maakt hergebruik en recycling van de grondstoffen mogelijk. Uitbreiding ophaalgebied Per 1 januari 2015 zal de gemeente Oss de afval inzameling voor de gemeente Landerd gaan verzorgen. Er was al een samenwerking die bestond uit het gebruik van de milieustraat in Oss en de inzameling en afzet van oud papier en karton. Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente Oss ook de inzameling van het huishoudelijk restafval, het groente-, fruit- en tuinafval en het plastic verpakkingsafval in de gemeente Landerd gaan verzorgen. De afvalverwerkingstarieven dalen in 2017 voor de gemeente Oss. Door de samenwerking kan de gemeente Landerd ook gebruik maken van deze gunstige tarieven. Gratis app AfvalWijzer Benieuwd naar wat er voor u persoonlijk gaat veranderen? Download dan de gratis app AfvalWijzer! Met deze app kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week op de hoogte blijven van alle informatie met betrekking tot afvalinzameling inde gemeente Oss.. Hebt u geen smart phone of tablet? Bekijk de AfvalWijzer dan op www.oss.nl/afval.

Ondanks de opheffing van de gemeente Maasdonk kunnen alle inwoners van Geffen en omstreken gratis hun oude, gebruikte frietvet blijven inleveren bij scouting Geffen. Dit kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag bij de blokhut ‘De Bolero’ van scouting Geffen aan de Kloosterstraat 20 te Geffen. Hier staat een gele container achter het hek aan de straatzijde waarin u uw oude frietvet kosteloos kunt deponeren. Met vriendelijke groet, Explorers, Scouting Geffen

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootoma Riek van Bergen - Geurts Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van Bergen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 37e editie van Recht vur zunne Roap (RVZR) gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere artiesten uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Hij maakte vorig jaar op subtiele wijze zijn debuut als ‘de blinde deelnemer’ aan RVZR. Tegenover me zit een rustige, glimlachende “roaper’, zo op het eerste gezicht geen overmatig uitbundige grappenmaker. Wie ontdekte het talent van Jo van Buul? “Niemand,” zo zegt hij resoluut, “Ik heb zelf de stoute schoenen aangetrokken en me aangemeld om op te treden, eigenlijk al voor 2012, maar toen was ik te laat.” Jo en zijn vrouw Sandy en zoon Jochem wonen sinds 6 jaar weer in Jo zijn geboortedorp Geffen. Hij werkt bij Wihabo als grafisch nabewerker, nadat hij rugklachten kreeg als stratenmaker. Jo: “In de kantine op het werk komt er van alles ter sprake en men was het erover eens - onder aanvoering van Roap-ervaringsdeskundige collega Willie Egelmeer - dat meedoen aan de Roap wel iets voor mij was.” Het hele jaar is Jo met zijn act bezig: typetje bedenken, grappen verzinnen, memo’s noteren, het verhaal (her) schrijven, kijken naar andere tonproaters, luisteren naar de one-liners van Jordi en aanvullingen maken wanneer actuele onderwerpen zich aandienen. Soms staat hij achter zijn machine op het werk te lachen... dan schiet hem weer iets te binnen dat hij gebruiken kan...! De RVZR-commissie denkt mee. Michel Verdaasdonk, drama docent met veel toneelervaring gaf tips aan de deelnemers. Een bepaald loopje of een speciale houding kan zonder tekst al komisch zijn... mensen op de hak nemen, maar niet kwetsen... platte humor mag, niet te grof... niet te lang doorborduren op een onderwerp... het moet meer zijn dan enkel moppen vertellen... Jo zoekt graag de grenzen van het toelaatbare op, maar de commissie ‘houdt de wacht!’ Sandy is zijn luisterend oor, zij was vorig jaar zenuwachtiger dan Jo en zoon Jochem leeft ook mee. Jo: “We gingen samen mijn kleding uitzoeken.” Wat krijgen we dit jaar van Jo te zien?

Hij licht een tipje van de sluier op: “Een bejaarde Hells Angel!” Het pak blijft geheim. Let vooral op de woordspelingen! Het algehele thema is:‘Filmhuis’ en je mag daar als artiest op inspelen, maar dat is niet verplicht. Daarbij zullen zeer zeker weer spectaculaire beelden en filmpjes vertoond worden, gezien het succes van programmamaker Michel van Nistelrooij in 2013. Jo heeft vorig jaar ervaren dat er heel wat komt kijken, eer het programma op de bühne verschijnt, petje af voor alle medewerkers óp en achter het toneel! Dat nodigt dus uit om zeker te gaan kijken! Noteer de data van de uitvoeringen: 30 en 31 januari en 6 en 7 februari. Kijk ook op www.rechtvurzunneroap.nl

ROAPLIEDFESTIVAL HEEFT BOMVOL PROGRAMMA Na het succesvolle jubileumjaar was het voor de organisatie duimpje draaien of dit nog geëvenaard zou kunnen worden. Maar de een na de andere nieuwe groep melde zich aan. Ook groepen die al wat jaartjes mee draaien melde zich weer met een nieuw nummer. De afgelopen maanden is hard geoefend want ook dit jaar is de strijd hoorbaar. Onderstaand de deelnemers in willekeurige volgorde: 1) Boets four flodders on te dance floor 2) De pompzwengels 3) Viva la Fiesta 4) De Gangmakers 5) ‘t Goeismoesje 6) de Raad van 11 7) CV De Kruipers 8) De Snoepkes 9) Pompsmoesje 10) Scroepie 11) Charles van Herpen 12) Mystery group 13) De Leste hoap 14) De zingende Kraaien 15) Strooipop Ook het winnende nummer van 2014 zal gebracht worden door het trio `De Leste Hoap´ (Wim, Marion en José). Op 12 januari tijdens de repetitie is door prins Tijn de loting verricht maar mee bepaald is in welke volgorde er op getreden zal worden. Beelden van de loting zijn te zien op facebook en twitter. We hopen ook jou te zien op 24 januari a.s. in de Gouden Leeuw te Geffen. Aanvang 19.00 uur. Roapliedteam 2015 17


Gymnastiek Vereniging Geffen NIEUWJAARSINSTUIF Op dinsdag 6 januari jl. zijn alle jeugdleden van GVG het nieuwe jaar sportief begonnen. Iedereen was uitgenodigd voor de nieuwjaars-instuif in sporthal De Geer. De kinderen hebben anderhalf uur vrij mogen turnen, gymmen en dansen. Het was wederom één groot feest!

VEERKRACHTIG GEFFEN Dolblij waren wij met de nominatie van ons project Veerkrachtig Geffen voor het Coöperatief Dividend van de Rabobank. Eind november 2014 vond de uitreiking plaats.Wij danken iedereen voor het stemmen. Ondanks deze stemmen en alle inzet hebben we niet gewonnen. Ondertussen zijn er ontwikkelingen waardoor de airtrack er begin 2015 zeker gaat komen. Wij springen een gat in de lucht! GVG heeft voor dit seizoen nog vele leuke activiteiten voor de jeugd op de agenda staan. Meer weten over GVG, kijk op www.gvg.jouwweb.nl Jong geleerd, oud gedaan

1E TEAM BADMINTONCLUB GEFFEN KAMPIOEN Jong geleerd, oud gedaan geldt zeker voor het eerste team van BC Geffen. In de najaarscompetitie van de BBF(Bosche Badminton Federatie) is dit team, waarvan de teamleden een gemiddelde leeftijd van maar liefst 50 jaar hebben, kampioen geworden in de 3e klasse. Zelfs 18

al voor de laatste wedstrijd gespeeld moest worden op 18 december waren al genoeg punten binnen voor het kampioenschap. De spelers van dit 1e team spelen al heel wat jaren badminton. Janine van Dijk speelt nu 34 jaar, Ricky van Uden 31 jaar, Peter de Klein 31 jaar, Edwin Welten, de benjamin”, van 41 speelt nu 17 jaar en ondergetekende speelt 44 jaar. De snelheid gaat er met de leeftijd dan misschien wel wat van af, maar ervaring maakt veel goed, dat blijkt wel. Wat maakt badminton nou zo leuk, dat je het zo lang blijft spelen? Het is een sport waarbij tactiek, techniek en conditie bij elkaar komen en dat, terwijl je gewoon een leuk spel doet. Je kunt genieten van een bal (shuttle), die je technisch goed slaat, of van een mooie rally, of van gewoon eens lekker gezond moe worden, en ook van de gezelligheid op en rond de baan en achteraf in de kantine. Wat het ook leuk maakt is dat gevorderden en beginners samen ook een lekkere wedstrijd kunnen spelen mits je een beetje op de samenstelling van de partijen let. Denkt u na het lezen van dit stukje dat lijkt me wel wat, kom dan gerust op een donderdagavond eens langs bij sporthal de Geer in Geffen. Graag tot ziens: Marianne van Sambeek van den Muijsenberg (Voorzitter BC Geffen)

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


EEN KONINGSLINDE EN EEN IEP Een Koningslinde van 22 jaar oud staat fier op de voormalige vuilnisbelt in Geffen, waar een Arboretum gerealiseerd moet gaan worden... geplant op Oudejaarsdag 2014, symbool voor het einde van het bestaan van Maasdonk! De Stichting “Arboretum en natuurbeleving Geffen” straalt enthousiasme uit: “Deze zaailing wordt de kans gegeven om wortel te schieten en staat symbool voor de saamhorigheid en groeikracht in Geffen!” verwoordt voorzitter Harry Peters. Hij wordt in het bestuur bijgestaan door Anita Walraven (secretaris), Ruud Verhagen (penningmeester) en JanHein Stadhouders en Coen Hendrikx (bestuursleden). Wethouder Brands, die steun gaf aan het project vanuit de gemeente, roemt de daadkracht van de Stichting. Pastoor Van Dijk spreekt een zegenwens uit: “Dat de boom symbool mag staan voor onze dorpsgemeenschap: stevig in de grond geworteld, de blik naar boven gericht en ruimte scheppend voor elkaar. Jan-Hein Stadhouders geeft als ‘groendeskundige’ uitleg over de boom: “Een boom die groeit op elk type grond, koelte geeft in de zomer en de wind breekt in de herfst. Geen ‘plakboom’, een die lekker ruikt en ons heerlijke lindebloesemthee kan schenken.” Iedereen wordt uitgenodigd om een schepje zand bij de fikse kluit te gooien. Burgemeester Augensteijn, wethouder Rini van de Ven, raadsleden, leden van de dorpsraad, leden van de kunstkring, gilde- en scoutingleden (zij worden immers zeer waarschijnlijk gehuisvest in de nabijheid) en overige belangstellenden, nemen de schop ter hand. Een dank-je-wel aan Erik van der Heijden, die als buurman heeft toegezegd het terrein netjes bij te houden. De Maasdonkse vlag wappert nog heel even en zal daarna worden overgedragen aan de Heemkundewerkgroep. Op Nieuwjaarsdag 2015 herhaalt zich de ceremonie met dat verschil dat de aanwezigen dan richting Oss wandelen om aldaar een iep te planten, waarbij de blauwe Osse vlag wappert en het woordje wordt gehouden door de Osse wethouder Reina de Bruijn met een “Welkom in

Oss”! “Geffen blijft vooral Geffen”, zo verzekert ze de aanwezigen, en benadrukt dat Oss een groene gemeente belangrijk vindt. Zij zal zich persoonlijk op de hoogte houden door wandelend of fietsend het gebied te verkennen. De Stichting heeft nog vele plannen, waaronder het realiseren van een kikkerpoel. Reina de Bruijn: “Ik hoop dat daar geen kruiwagenkikkers in zitten, want dan wordt het heel moeilijk om in Oss zoveel kikkers in de kruiwagen te houden...!” Jan-Hein: “Iepenhout en duurzaamheid raken elkaar en als die beide symbool staan voor de verstandhouding en de samenwerking tussen Geffen en Oss, dan komt het helemaal goed met ons dorp!” De pastoor ziet een drie-eenheid:“Deze twee bomen zijn geplant op speciale momenten en de derde staat in mijnen hof, ooit geplant door pastoor Spijkers. De zandscheppers en de aanstampers worden wederom uitgenodigd en Rini van de Ven is de eerste Bosschenaar, die mede een Osse boom plant... Het project Arboretum Geffen zal letterlijk en figuurlijk moeten groeien...! Harry: “Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op onze website www.arboretumgeffen.nl en like ons op facebook!”

VACATURE VRIJWILLIGER DE HEEGT Voor de ondersteuning bij de warme maaltijd in het restaurant van De Heegt zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilliger(s). Doelstelling van de inzet van de vrijwilliger Verhogen van de sfeerbeleving rondom maaltijden en praktische ondersteuning voor cliënt en horecamedewerker. Taken - Tafels indekken / klaar maken om cliënten te ontvangen - Cliënten ontvangen en indien nodig begeleiden naar de tafel - Opvragen van wensen ten aanzien van maaltijd - Praatje maken met cliënten (sociale rol) - Uitserveren van de maaltijd - Tafels afruimen en ontmoetingsruimte opruimen / schoonmaken Het betreft de tijd van 11.30 tot 13.30 uur. Ben jij die enthousiaste vrijwilliger neem dan contact op met ondergetekende. Met vriendelijke groet, Brigitta v. Alphen, 06-13476918 Manager Horeca & Facilitair De Heegt 19


2014 MET EEN VERRASSEND EINDE Burgemeester Augusteijn noemde hem een drijvende kracht en een ongelooflijke doener voor Geffen. “Je treedt niet zo naar buiten, behalve een keer per jaar als een goed, heilig man...” Op het scheiden van de Maasdonkse markt mocht de burgemeester Gerrit van den Helm in naam van de Koning benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Bij de burgervader kwamen vooral de onderwerpen het Verzoenings- en het Simon van den Berghmonument bovendrijven, waarvoor Gerrit zich samen met leden van de Heemkundewerkgroep inzette. Geen wonder daarom, dat Ella Andriessen, vertegenwoordiger en nazaat van de familie van den Bergh de receptie bezocht, waarmee Gerrit zeer vereerd was. Vereerd ook met de onderscheiding, maar “het realiseren van activiteiten en evenementen doe je met andere mensen samen!” Kleinzoon Jesse hing opa nog eens een extra grote oranje guirlande met medaille om en Passe Partout zong een toepasselijk lied voor hun oud-dirigent. Gerrit heeft er zo zijn eigen gedachten over: “Het was me het jaartje wel! Turbulent, verrassend maar zeker ook boeiend!” Hierbij doelend op meerdere projecten van de Heemkundewerkgroep die werden afgerond: de plaatsing van de oude gedenksteen van Simon van den Bergh, het Aloysiusraam, het herinneringsbord bij de kerk en de verhuizing van de Heemkunde naar het Oude Klooster. Verder werkte hij mee aan de samenvoeging van de parochies, de splitsing van de gemeente Maasdonk en de toevoeging van het CDA Geffen aan het CDA Oss. Gerrit: “En dan als zeer verrassend toetje kwam dan die zondagmorgen 14 december. Op het eind van de eucharistieviering, die we met het Gregoriaans Koor opluisterden, loodste de pastoor me met een wazige vraag over een onduidelijke brief mee naar de pastorie. Vandaar moest ik ook nog even mee naar de kapel van het Oude Klooster vanwege een microfoon die stuk was. En ik maar zeuren dat ik naar huis wou voor een lekker kopje koffie... Plots kwam ook Bert van Laarhoven nog een duit in het zakje doen. Hoe ze het voor elkaar kregen weet ik nog steeds niet, maar opeens stond ik de benedenzaal van het Oude Klooster. Daar wachtte mij een ongelooflijke verrassing.Als eerste ontwaarde ik Annet, Simone, Emiel, Jesse en Silke. Daarbij broers, zussen en verdere familie en vrienden. Alles aangevuld met heel veel bekende mensen vanuit allerlei verenigingen. Maar vooral ook mensen waarmee ik samen de laatste jaren heel veel dingen voor elkaar gebracht heb. Passe Partout zong een prachtig lied en velen drukte me de hand. MACHTIG MOOI ! Misschien nog wel mooier dan het lintje. Daarom heb ik ook gezegd dat dit lintje niet alleen voor mezelf is, want alleen kun je

20

niks. Maar samen, en dat is in Geffen vaak bewezen, kun je ontzettend veel. Gelukkig maar, want er wachten nog verschillende klusjes. Kunstwerken, gekregen vanuit het gemeentehuis, moeten nog een goed plaatsje krijgen, monumenten moeten nog voltooid en onderhouden worden. Geffen moet zijn plaats zien te vinden in de gemeente Oss en de parochie moet nog wennen aan “De Goede Herder”. Dus klaar zijn we nog lang niet. Maar, zoals ik de Geffenaren ken, komt dat vast goed. Het lintje krijgt een plaatsje op mijn jasje bij de toren van de Geffenaar van het jaar. Twee blijken van waardering voor het werk dat we samen doen voor Geffen en de Geffenaren.”

WIK WERKBIJ 2014: JAN VAN DER ZANDE Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging Willen Is Kunnen wordt traditiegetrouw de “WIK Werkbij v/t Jaar” bekend gemaakt. Dit jaar viel Jan van der Zande die eer te beurt. Omdat hij op de avond van de onthulling andere leuke verplichtingen had, werd hij thuis overvallen door de voorzitter van de commissie W.W.V.H.J. “De bij is een symbool van ijver, nut, organisatietalent en sociale vaardigheid. Daarom past de bij perfect bij de mensen van muziekvereniging Willen Is Kunnen”, aldus de voorzitter. In het jubileumjaar 2011 werd de “WIK Werkbij v/t Jaar” geïntroduceerd. Achtereenvolgens werden José Versteegen (2011), Ans de Poot (2012) en Adrie van Lieverloo (2013) verrast met de eretitel. Jan van der Zande speelt euphonium in het fanfareorkest. “Maar hij doet veel meer”, lezen wij in het lijvige juryrapport. “Als kartrekker van de werkgroep Evenementen bijvoorbeeld, zet Jan zich altijd voor de volle 100% in. Daarbij weet hij met zijn aanstekelijk enthousiasme veel andere “WIK-handjes” te mobiliseren; Jan van der Zande is in alle opzichten een voorbeeldig verenigingslid!” Het Bestuur van W.I.K. feliciteert Jan en natuurlijk ook zijn vriendin Daniëlle hartelijk met de eretitel “WIK Werkbij v/t Jaar 2014”.


DRIE-EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Omroep Vladeracken had nog wat geld in kas, dat zij graag aan een maatschappelijk doel ten goede wilde laten komen. Secretaris Eduard van Heese lanceerde het idee voor een ‘Maasdonks boek’. Eduard: “Elke kern had wel een naslagwerk, maar tenslotte heeft Maasdonk toch ook bestaan van 1993 - 2014. Een boek daarover zou een mooi cadeau zijn voor de inwoners.” Henk Buijks en Mechtilde Meijer gingen er - al vanaf midden 2013 - mee aan de slag. Het resultaat mag er zijn; met een vergrootglas vindt u op de voor- en achterkant zelfs alle Maasdonkse achternamen...!) Op elk Maasdonks adres is inmiddels een exemplaar van “Drie-eenheid in verscheidenheid” bezorgd. De officiële uitreiking van het eerste exemplaar vond plaats op 21 december 2014 in ‘t Zijl in Vinkel met twee speciale momenten, zo kondigde Eduard de middag aan: een woordje door Rini van de Ven en de uitreiking van het eerste boek. Rini memoreerde de ‘afscheidsmomenten’: de plaatsing van de mozaïekbanken, het eindfeest in de Geer, de laatste raadsvergadering, het afscheid van het college, het planten van bomen in het Arboretum in wording en het boek. Rini: “Het is geen boek over wat er wel en niet gerealiseerd is in Maasdonk, maar eentje over de historische ontwikkeling van Maasdonk, met drie kernen die ieder hun eigenheid hadden en toch een eenheid vormden. Iedere kern kent een rijke historie en er zijn veel dingen in samenwerking tot stand gekomen. De schrijvers en fotografen hebben bijzondere dingen, personen en beelden vastgelegd. Het is een boek van en voor de inwoners geworden”. Drie van de - ons allen bekende - Toapen onderbraken de speech van Rini van de Ven... “Gè het nou lang zat geluld, loat ons mar es oan het woord...!” Ze memoreerden de drie burgervaders als zijnde: Netten: “Weit onder de moat”, Boelens: “Goed zat oan de moat” en Augusteijn:“Weit boven de moat” en brachten nog een keer het lied ten gehore, dat zij zongen ter gelegenheid van het koperen bestaan van Maasdonk. André Broekmans van Omroep Vladeracken leidde de

uitreiking van het eerste exemplaar in: “We hebben gepoogd iets vast te leggen over wat de kernen (de mensen) hebben betekend voor elkaar. Informatie over een gemeenschap moet niet verdwijnen, het is belangrijk verhalen te delen. In dit boek zijn dingen bewaard, die we later niet meer weten en het is onze bagage die we meenemen naar de twee nieuwe gemeenten.” Hij mocht het eerste exemplaar uitreiken aan iemand die de geschiedenis van de kernen een eeuw lang heeft meegemaakt: de 100-jarige Kees van Nistelrooij uit Nuland!

DANK, DANK, DANK! Zondag 14 december werd ik blij verrast met een Koninklijke onderscheiding. Pastoor van Dijk nam me na de viering met Gregoriaanse gezangen, met vragen over onduidelijke brieven en een kapotte microfoon, via de pastorie mee naar het Oude Klooster. Daar werd hij verder geholpen door Bert van Laarhoven om me de grote zaal in te krijgen. Daarbinnen wachtte tot mijn grote verrassing een grote groep zeer bekende mensen uit mijn directe omgeving. Ook ontwaarde ik een glunderende burgemeester Augustein kompleet met ambtsketting. Toen begon me wel iets te dagen... In aanwezigheid van mijn familie en vrienden en medewerkers van vele verenigingen werd ik “Lid in de Orde van Oranje Nassau”. Ik voel me echt vereerd! Je doet allerlei dingen die je leuk vind en dat ook nog samen met heel veel andere vrijwilligers en dan krijg je zoiets. Ik zie het dan ook mede als erkenning voor al die andere mensen, die samen iets doen voor de Geffense gemeenschap, Dank aan allen, speciaal aan het geheime comité die deze morgen voorbereidde, maar vooral ook aan de beide initiatiefnemers Bert en Piet. Het was een dag om nooit te vergeten! Gerrit van den Helm. Enne... we gaan gewoon door!

21


HIJ BLIJFT IN GEFFEN...! De gemeente Maasdonk heeft gelukkig enkele “Geffense” kunstwerken overgedragen aan Heemkundewerkgroep Vladerack, om ze voor het dorp te behouden. Onze Mijlpaal, gemaakt naar aanleiding van “700 jaar Geffen”, blijft in Geffen, waar hij naar mijn idee ook thuishoort! Na wikken en wegen, onderzoek naar een geschikte standplaats, is samen met “Vladderack” gekozen voor een mooie plek: bij onze eigen Apotheek Maasdonk. Een plek, waar iedereen die daar moet zijn, of die gewoon langs loopt of fietst, de Mijlpaal kan zien. Deze mijlpaal is opgebouwd uit 7 segmenten, die ieder 100 jaar van het bestaan van Geffen voorstellen, een symbolische weergave van elementen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Geffen. Zo is er een segment met bruine en gele tinten, die de zandgronden voorstellen waarop ons dorp is ontstaan. Een ander segment bevat blauwe ‘golven’, die het water symboliseren, waartegen ons dorp zich lange tijd moest beschermen, maar dat ook de vruchtbare kleigrond in de polders heeft achtergelaten. Hierop ontstond het boerenbedrijf. Een volgende segment is daarom versierd met korenaren, het symbool voor ons dagelijks voedsel.Verder zie je ook de afbeeldingen van onze markante kerktoren en de beide molens. Bovenop staat een ‘topstuk’ met drie gekroonde afbeeldingen, twee daarvan zijn de oude gemeentewapens en de derde is het laatste wapen van de gemeente Maasdonk. De Mijlpaal is inmiddels al op diverse plaatsen opgebouwd, eerst tentoongesteld in de oude Aloysiusschool en, voordat de “Veiling voor Geffen 700” (in 1998) begon, werd hij opgebouwd in de sporthal De Geer. Na de veiling, is de Mijlpaal, die aangekocht was door de gemeente, geplaatst in het gemeentehuis, op de plek waar de laatste jaren de nieuwe receptiebalie was. Daarna werd de Mijlpaal geplaatst in het voorportaal van het gemeentehuis, waar menigeen hem heeft kunnen bewonderen. Nu is hij voortaan in handen van onze heemkundewerkgroep. Op 29 december, terwijl het gemeentehuis leeggehaald werd, stond ik samen met René Vogels en Gerrit vd Helm voor de uitdaging, de Mijlpaal segment voor segment, los te maken en af te voeren naar de Apotheek. Met behulp van nog enkele toevallige 22

passanten, want terwijl normaal gesproken afbreken sneller gaat dan opbouwen, was hier sprake van het tegenovergestelde. Uiteindelijk staat de Mijlpaal nu te pronken in het voorportaal van de Apotheek Maasdonk. Wij zijn blij dat onze apotheker Raymond Braakhuis zo gastvrij is om de Mijlpaal voor onbepaalde tijd onderdak te bieden! Gwen Conner

NIEUWE COALITIE EN COLLEGE GEMEENTE OSS OSS - GEFFEN Op dinsdag 30 december “vieren” wij met een mooie reünie in het Haasje het einde van Maasdonk en dus ook het einde van de VPM. Enkele dagen later worden de leden van de nieuwe Osse gemeenteraad en het nieuwe Osse college van B & W beëdigd.Vanuit Geffen zijn Arno Romme (VDG) en Jolanda Schneider (CDA) de komende drieënhalf jaar onze lokale bestuurders. Begin 2014 worden vijf Geffense VPM-ers lid van de dorpenpartij Voor De Gemeenschap (VDG). Op 19 november vinden de Osse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vier weken later, op 23 december, wordt het coalitieakkoord “Durven door te doen” gepresenteerd. Wie hierin interesse heeft, verwijs ik naar WWW.OSS. NL > Gemeente en Bestuur. VDG levert in een coalitie 2 wethouders in de personen van Frank den Brok (Berghem) en Kees van Geffen (Herpen). Frank den Brok heeft in zijn portefeuille o.a. Economie, Financiën en Cultuur (min of meer dezelfde portefeuille als Jan van Loon). Kees van Geffen Werk en Inkomen, Onderwijs en Verenigingen. VDG heeft daarmee als grote winnaar van de verkiezingen (terecht!) een grote vinger in de Osse pap. De overige leden van het nieuwe Osse college zijn:Wobine Buijs (burgemeester), René Peters (CDA, o.a. Zorg en Welzijn, Emancipatie), Gé Wagemakers (VVD, o.a. Stadscentrum, Verkeer) en Johan van der Schoot (CDA o.a. Natuur en Landschap en Recreatie). Per heden kent Geffen ook een officiële Dorpsraad “Osse stijl” met 7 plaatselijke leden. Hierover leest u ongetwijfeld binnenkort meer elders in dit fraaie dorpsblad. Voor de belangen van de kern Geffen zijn wij de komende drieënhalf jaar aangewezen op deze club van wijze mannen en vrouwen en op Arno Romme (VDG) en Jolanda Schneider (CDA). We gaan ze opbouwendkritisch volgen. Charles van Herpen


Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Dinsdag 9 december werd de vierde zitting van de tweede serie gespeeld. Zoals altijd bleef het tot het laatste moment spannend. A-lijn 1. Astrid van Buren en Christa van Lieverloo 57.60 2. Marlies van Dijke en Thea Engels 55.31 3. Trudy en Jaap Lakeman 50.73 4. Ria Essenberg en Wim Christiaens 50.31 4. Ria en Wim Bijl 50.31 6. Ria en Rien van Alebeek 50.10 7. Gerrie en Joop van der Meijden 49.79 8. Peter Luijben en Ad van de Wetering 48.85 9. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 48.65 10. Dick Pronk en Erik Vrolijk 47.50 D 11. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 46.04 D 12. Corry en Cor Lansdaal 44.79 D B-lijn 1. Ilse Ruland en Peter Wolf 53.85 P 2. Nelly Lucius en Toos de Haas 53.44 P 3. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 52.40 P 4. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 52.08 5. Marijke Droog en Marianne van Etten 50.52 6. Doortje en Wim van Druenen 50.31 7. Gerard Vogel en Frans van Weert 50.00 8. Vera Bos en Diny de Jong 49.27 9. Elly en Aart Smit 48.65 10. Annemarie v Gils en Riet van der Sanden 48.02 D 11. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 47.81 D 12. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 43.65 D C-lijn 1. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 61.28 P 2. Thea en Johan Geling 55.38 P 3. Karine Molkenboer en Jet Willems 53.56 P 4. Tini Jonker en Marion Sollewijn 52.78 5. Antoine Jansen en Anky Janssen 52.34 6. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 51.39 7. Margriet Baart en Ans Lambregts 50.61 8. Emmy van den Brink en Janny Voltman 50.43 9. Margriet van Beek en Idi Szovan 48.70 10. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 46.61 11. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 46.18 12. Annie en Henk Broekman 44.70 D 12. Diny Arts en Marlouk Reitsma 44.70 D 14. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 41.31 D D-Lijn 1. Christien en Lambert van den Berg 53.59 P 2. Ineke Liefkens en Huub Heinen 53.18 P 3. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 52.45 P 4. Fien en Antoon van den Eng 52.08 5. Gwen en René Vogels 51.98 24

6. Marianne Asslbergs en Wilna Post 7. Joanna Glaudemans en Alice Kwakkel 8. Nel en Herman Derks 9. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 11. Liza Koster en Ied de Rooij 12. Anneke Hoven en Vera Spoormans

51.74 50.03 49.38 49.01 47.13 44.06 42.19

NOOIT GEDACHT A2 HERBSTMEISTER Onder de bezielende leiding van trainer/coach en “kampioenenmaker” (quote van hemzelf) Jeroen vd Doelen én TD Sjef vd Berg zijn de jongens van Nooit Gedacht A2 op zaterdag 6 december Herbstmeister geworden in de Derde klasse 104 van de KNVB. De titel werd veilig gesteld in een met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen NLC’03 A2. Met een heerlijk winterzonnetje en veel publiek langs de lijn, kwamen de onzen (geheel tegen de verhouding in) op een 1-0 achterstand. Gelegenheidsdoelman Teun ging naar de mening van ondergetekende niet geheel vrijuit, maar in het vervolg van de wedstrijd poetste Teun zijn missertje ruimschoots weg. Met name in de tweede helft, waar hij de aanval leidde. Nog voor de rust wist Nooit Gedacht A2 door goals van Thijs en Yann de stand om te buigen in een 2-1 voorsprong. Op dat moment waren alleen “Opa” Luuk van Griensven, “Kleine Ties” Schuurmans en Ronald Hulsen al vol overtuiging van de winst getuige de kannen bier, dat toen reeds werden aangerukt. Schoenen penaltynemer Luuk vd Doelen worden “gepoetst” Snel in de tweede helft werd het verschil groter (3-1) en laafde ook uw verslaggever zich aan het goudgele gerstenat.Voor zijn ogen werd Teun in de zestien gevloerd, waarna “Bollotelli” Luuk vd Doelen (idd het broertje van...) de kampioenswedstrijd definitief beslechtte. Eindstand 1-5 dus. In het kleedlokaal werden nog enkele ritueeltjes afgewerkt (speech Jeroen, koude douche, Schultenbrau), alvorens naar de kantine af te reizen voor de traditionele goudgele frietjes. Wij bedanken natuurlijk “kampioenenmaker”Jeroen vd Doelen, TD Sjef vd Berg, shirtsponsor C1000 Van der Sangen, Bestuur en personeel Nooit Gedacht en onze trouwe fans! Vriend Nooit Gedacht A2


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


VOLLE BAK TEGEN FAMILIE VAN WANROOIJ Op deze biljartavond van DOK in het Oude Klooster werden er 23 wedstrijden gespeeld, waaronder vele met mooie series en een hoog gemiddelde. Er was deze avond in onze biljartzaal geen lege stoel te bekennen, terwijl in onze ontspanningszaal ernaast de nodige dames en heren zaten te jokeren. Ook de nodige rikkers waren aanwezig, daar we menigmaal ene open piek en schoppen troef met harten aas hoorden roepen. Kitty van Wanrooij won beide partijen met een beste gemiddelde van 2.22. André was in 9 beurten uit, goed voor 6.66 gemiddeld. Tinie van Nistelrooij en Theo van Uden (beiden van de kouwe kant van Wanrooij) waren ook in vorm en in 13 en 14 beurten uit. Jan, André, Kees en Albert scoorden series van 14 tot en met 22. Maar wat dacht u van onze kopstukken Gerrit Hermes en Bernard van der Heijden, deze spanden de kroon bij DOK, in 9 beurten was het gepiept. Verder waren Henk Rovers, Joop van Dijk en Frans Janssen binnen de 13 beurten uit en de gemiddeldes van deze 5 Toppers varieerden van 2.22 via 5.00 naar de 7.20. De eindstand 190 om 175, was ditmaal in het voordeel van de senioren van het Oude Klooster, op dit heuglijke feit is waarschijnlijk nog wel een consumptie extra genomen.Wij kennen eigenlijk nooit geen verliezers want dit biljart en kaartavondje doen we volgend jaar van eiges wirrus unne keer over. De eindstand; resp. caramboles, gemiddelde hoogste serie en winstpunten. D. Wim van Druenen 32 1.77 8 8 W. Rob van Wanrooij 35 1.94 5 10 D. Frans Janssen 45 3.46 13 10 W. Tinie v. Nistelrooij 13 1.00 4 3 D. Cor van der Heijden 25 0.89 5 8 W. Kitty van Wanrooij 40 1.42 6 10 D. Bert Kieboom 48 2.28 8 10 W. Albert v. Wanrooij 51 2.72 7 6 D. Gerrit Hermes 20 2.22 4 10 W. Cor van Wanrooij 7 0.77 3 2 D. Gerard van Erp 18 1.12 5 6 W. Johan Swanenberg 30 1.87 12 10 D. Adriaan Wolf 24 1.60 7 10 W. Lambert Ruijs 12 0.86 3 6 D. Jan v. Griensven 7 0.50 3 2 W. Theo van Uden 25 1.78 7 10 D. Nico van der Donk 37 1.91 9 8 W. Jan van Wanrooij 36 1.80 14 10 D. Tonnie vd Heijden 25 1.56 7 10 W. Piet v. Nistelrooij 18 1.12 5 5 D. Bernard vd Heijden 45 5.00 14 10 W. André v. Wanrooij 60 6.66 19 10 D. Gerrit vd Heijden 30 1.07 9 10

26

W. Martien v Wanrooij D. Wim Heijmans W. Sjef van Wanrooij D. Cor van Lent W. Kees v. Wanrooij D. Henk Rovers W. Nico Rovers D. Piet van Schijndel W. Toos van Wanrooij D. Tinie van Schijndel W. Piet van Hinthum D. Harrie Swanenberg W. Theo van Wanrooij D. Harrie van Rijn W. Cor van Wanrooij D. Antoon Kappen W. Rob van Wanrooij D. Joop van Dijk W. Albert v. Wanrooij D. Broer Damen W. Kitty v. Wanrooij D. Piet van Herpen W. Tinie v Nistelrooij

29 14 16 72 70 36 11 15 8 48 39 28 50 23 25 11 35 72 30 29 40 8 33

1.03 6 0.70 3 0.80 4 3.78 17 3.68 21 3.00 12 0.91 3 0.44 4 0.23 2 2.52 10 2.05 10 1.07 4 1.92 16 1.64 6 1.78 8 0.57 4 1.84 13 7.20 31 3.00 22 1.61 9 2.22 11 0.89 3 2.53 6

7 7 10 10 7 10 2 10 8 10 6 10 10 9 10 3 10 10 3 7 10 2 10

Uw @pestaartje RUITERSPORTVERENIGING

Leida Wijgerse kampioen dressuur Op zondag 14 december werd de Kringfinale ponydressuur in Ammerzoden gereden. Dit was de laatste van vier selectiewedstrijden. Leida Wijgerse, lid van Ruitersportvereniging De Zilverhoef uit Geffen, had zich geplaatst voor deze finale . De drie voorgaande wedstrijden wist zij met haar pony Amy te winnen, en ook de 14e was zij weer de beste in haar categorie. En daarmee kampioen dressuur in de klasse M1. Ruitersportvereniging De Zilverhoef feliciteert Leida met haar pony Amy met deze knappe prestatie.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 28

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.