Torenklanken 2016 - nr 01

Page 1

54e jaargang | nummer 1 | januari 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KWARTJESBAL 2.0 Zoals al vele jaren organiseert scouting Geffen het kwartjesbal. Iedereen van 0 tot met 11 jaar is welkom om samen met hun ouders en/of opa’s en oma’s carnaval te komen vieren in de Koppellinck. Dit jaar gaan we het anders doen, we gaan een mooi carnavals feestje bouwen in de Piazza. Deze gaan we ombouwen tot een mooi versierde carnavaleske zaal. Iedereen is welkom via de hoofdingang. Even nog alle info op een rij. Wat: Kwartjesbal Waar: Koppellinck (hoofdingang) Wanneer: 8 en 9 februari Tijd: 11.00 tot 14.00 uur Voor wie: van 0 t/m 11 jaar (onder begeleiding) Jeugdbal Ook het jeugdbal word al vele jaren door scouting Geffen georganiseerd. Iedereen die in groep 5 tot met groep 8 van de basisschool zit is welkom om samen een mooi carnavals feest te vieren. Ook dit feest gaan we vieren in de Piazza. Dus kom met je vrienden en vriendinnen naar de Koppellinck. Wat: Jeugdbal Waar: Koppellinck (hoofdingang) Wanneer: 6, 7, 8 en 9 februari Tijd: 19.00 tot 22.00 uur Voor wie: leerlingen van groep 5 tot met groep 8 Zien we jou ook in de Koppellinck !!??

JEUGD VAKANTIE WERK GEFFEN Hallo kinderen van Geffen en jullie papa’s en mama’s, Volgend jaar in de zomervakantie gaan wij weer een leuke week voor jullie organiseren. Het thema houden

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

we nog even geheim maar laten jullie alvast weten dat het is in de laatsteweek van de zomervakantie en wel van 26 augustus tot 2 september 2016. We gaan deze week organiseren zonder onze vaste bestuursleden die al jarenlang voor jullie en voor ons klaar stonden. Ella v. Orsouw en Anja Verhagen hebben aangegeven er mee te stoppen. We bedanken hun natuurlijk heel erg hartelijk voor alles wat ze in de afgelopen resp. 16 en 18 jaar hebben gedaan. Wij wensen jullie een gelukkig 2016. Wij zijn dringend op zoek naar stoere papa’s die ons bouwteam willen komen versterken!! Heb je interesse mail dan naar gertenwen@home.nl Namens bestuur Jeugd Vakantie Werk Geffen

AFSCHEID MARK VAN MIL Muziekvereniging Willen Is Kunnen neemt in januari 2016 afscheid van dirigent Mark van Mil. Ruim 2,5 jaar was hij dirigent van het fanfareorkest. In deze tijd dirigeerde Van Mil een aantal prachtige concerten waaronder ‘Geffen meets Groot Oss’ en het optreden met Gerard van Maasakkers. Op Eerste Kerstdag had Van Mil zijn laatste optreden met het orkest in de Geffense kerk. De muziekvereniging dankt hem voor zijn inspanningen.Tijdens de nieuwjaarsreceptie van W.I.K. op 6 januari werd er officieel afscheid genomen van Mark van Mil. Voor de fanfare betekent dit, dat er momenteel een vacature open staat. Er is een procedure gestart om een nieuwe dirigent te vinden.

KOPY INLEVEREN VOOR:

18 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Dijk en diaken Wim van Herwijnen, die ons voorgingen in de vieringen.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 15 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 17 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 22 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 24 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 29 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 31 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk Start Kerkbalans - Doopdankviering WE MOGEN TERUGKIJKEN OP MOOIE KERSTVIERINGEN! Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de kerstvieringen in onze parochie: het opleidingsorkest van W.I.K., Passe Partout, het Gemengd Koor, soliste Miep Hofmans, fanfare W.I.K. en hun dirigenten, organisten en muzikanten voor alle klinkende kerstklanken! De kerkversierders, kerkschoonmaaksters, koperpoetsters, kerststalbouwers Mark van Griensven en Chrisjan van Dinther en de Kerstwacht van het Sint Jorisgilde. De kosters, acolieten, lektoren, communie-uitreikers, collectanten en de gastouders van de kinderkerk. MarieJosé en Marianne voor de inzet bij het Kindje Wiegen en alle kinderen die hebben meegespeeld en/of gedanst. De vaste medewerkers van onze kerngroep beheer en de kerngroep pastoraat voor de extra zorg. Het ziekencomité en de werkgroep Kerk en Samenleving voor de aandacht voor onze zieken, ouderen en alleengaanden. Dank aan de vele kerkgangers en kerststalbezoekers. Uiteraard een bijzonder woord van dank aan pastoor Van

DOOPDANKVIERING Op zondag 31 jan. 2016 zijn de ouders van de dopelingen van 2015 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen uitgereikt. De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. OPROEP Zoals bekend, voeren jongeren uit Vinkel en omgeving jaarlijks met Goede Vrijdag een spel op van woord, gebed, beeld, dans en muziek met als thema Goede Vrijdag Nu. Jongeren stellen samen met begeleidende ouders de viering samen. Bespeel je een instrument, zing of dans je graag of schrijf je teksten en gedichten, dan pas je goed in deze groep. Meld je (met vrienden of vriendinnen) aan om mee te doen met Goede Vrijdag Nu, dat plaats vindt op 25 maart 2016. Begeleiders zijn eveneens van harte welkom. Info / contactadres voor Geffen: Sjan Vissers: info@ vanalphenadvies.nl of tel.nr. 073-5325067 OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. De 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


actie Kerkbalans wordt gehouden van 16 januari t/m 31 januari 2016. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP OPGENOMEN december 2015: Sophie van der Zanden PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 6 jan. 2016: 3e bijeenkomst van 14.00 - 15.30 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen BEDEVAART NAAR BEAURAING, België, 28 t/m 31 mei 2016 De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 28 t/m 31 mei 2016 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, tentoonstelling, Mariawake met handoplegging. De bedevaart van 28 t/m 31 mei 2016 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Eersel. Reissom vanaf € 275,- p.p.. De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 29 mei. De dagbedevaart op zondag 29 mei 2016 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 30,- p.p. Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ TERUGBLIK 2015

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 december 2015: Ad Ketelaars, 69 jaar 13 december 2015: Adri (Kien) van Bergen, 78 jaar 24 december 2015: Cor van Lith, 87 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is

Het jaar 2015 is weer uit het zicht soms was het donker, vaak was er licht. We kijken in de parochie terug op mooie dingen: 27 dopelingen en 14 vormelingen. 29 Communicanten en 9 huwelijksparen en denken ook aan onze 26 overledenen, die we in ons hart bewaren. Zingen, vieren, catechese, kinderkerk, ziekenbezoek, huishoudelijk en bestuurlijk werk. Aandacht voor wie alleen in het leven staat, heel veel vrijwilligers staan paraat. Veel handen uit de mouwen, maken het werk licht, de restauratie van het kerkgebouw is ons aller plicht. Gidsen leidden ons door ons mooie kerkgebouw het kerkmuseum werd bezocht heel trouw. 5


jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

* Zowel met als zonder personeel te huren * Diepvriesproducten voor thuisgebruik verkrijgbaar

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


Dit jaar in september, viert De Peperbus een feest het museum is dan 25 jaar open geweest. We gingen met zes geloofsgemeenschappen verder onder de naam: DE GOEDE HERDER. Dank aan onze herder, pastoor Van Dijk met zijn vrolijke, bemoedigende kijk. Hij vierde zijn lustrum in Vinkel en Geffen en we mogen gerust zeggen: dat is echt wel treffen! Hij is de spil waar onze geloofsgemeenschap om draait, hij die zo rijkelijk met het wierookvat zwaait! Hij staat ons bij, bij lief en verdriet, met als thema: ‘We vergeten jou niet’. Een geheel nieuw levensboek ligt voor ons open dat gevuld mag worden met mooie belevenissen, zullen we hopen.

ER IS NET ZO VEEL HOOP ALS DAT ER MENSEN VAN GOEDE WIL ZIJN! Beste mensen, als u dit leest is Kerst alweer voorbij en hebben we ook afscheid genomen van het jaar 2015. Voor de een heeft dat jaar veel moois en vreugde gebracht, maar voor de ander helaas veel leed en verdriet. Helaas heeft het jaar voor veel mensen weinig vrede en veiligheid gebracht, integendeel. Je mag dan denken aan de aanslagen in Parijs, maar ook elders in de wereld, de oorlogen en het onmenselijk geweld. Zoals het Heilig Huisgezin op de vlucht moest naar Egypte omdat Herodus het Kindje Jezus wilde doden, zo zijn er ook nu talloze mensen op de vlucht. Weg van huis en haard, weg van je familie en vrienden, van de plek waar je wieg stond en je voorouders leefden en waar je geworteld was en waar je hart lag. Je komt binnen in een vreemd land met andere gewoontes en een taal die je niet kent en waar je misschien gezien wordt als een bedreiging terwijl je je tussen zo veel mensen eenzaam voelt omdat je niet kunt communiceren. Pas geleden zei ik nog: Onze God is een God van vrede, maar helaas maakt een gedeelte van zijn grondpersoneel (en daar bedoel ik mensen op aarde die hun geloof misbruiken om daden van geweld te plegen en om mensen uit te sluiten) er een godvergeten puinzooi van... Door al die dingen zijn er mensen die moeilijk of niet meer in God of in het goede kunnen geloven.Tegelijk moeten we beseffen dat wij er hier en nu in Geffen en Vinkel niet veel aan kunnen doen.Waar ik zelf wel in geloof dat zegt de titel al: Er is net zo veel hoop als dat er mensen van goede wil zijn! Dat wens ik ons -samen sterk- dan ook van harte toe voor het komende jaar, en dat we, zoals paus Franciscus steeds zegt, er op uitgaan om elkaar te ontmoeten en te helpen. Zo mogen we naar mensen om ons heen, vriend en vluchteling, de helpende

en troostende hand uitsteken om Gods liefde en zorg handen en voeten te geven. Zo kunnen we het jaar van de Barmhartigheid met onze goede wil concreet maken. Verder wil ik u allen alle goeds voor 2016 toewensen en heel hartelijk danken voor alle fijne, warme, goede en hartelijke wensen die ik door middel van een kaartje, een handdruk of hartelijke woorden van u mocht ontvangen, heel veel dank, en de liefde en vriendschap is wederzijds! Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

DANKBETUIGING Wij bedanken iedereen voor de hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons pap, schoonvader, opa en overgroot opa. Piet van Rijn Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. Extra danken wij Drs. Litjens en de avondwaken groep Geffen. Marie-Louise en Yvonne van Rijn En hun naaste families.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


ROND DE DORPSPOMP

Dorpspomp 437 Deze stamtafel waren alle mannen aanwezig, en de dames... Ieder had zijn eigen redenen, die waren er allemaal niet. De vorige dorpspomp werd goed gekeurd door de aangezetene en Theo, onze senior las het gedicht voor over Maasdonk, uit het boek “Drie eenheid in verscheidenheid” wie kent het boek niet, we hebben het tenslotte allemaal gekregen. Lees het eens na op pag. 32. Kerstmarkt Geffen mag trots zijn om een nieuw initiatief.“Late night shopping” het plein was mooi aangekleed, de gezelligheid was er, jammer dat de wind zo hard was dat de vuurkorven hun werk niet konden doen. Door de wind, was het later op de avond, alle zijlen bijzetten om het recht te houden. De Dorpstraat was nog wat karig bezet naar de Meulenreek toe, maar we nemen ons petje af, de start is goed, de horeca kan nog wat extra uit pakken misschien, of lag dat echt aan het weer. Handen op elkaar voor de werkgroep van ondernemend Geffen. Terugblik Het jaar 2015, we kijken terug wat er allemaal gebeurd is. Hoe is het ons gegaan 1 jaar onder de vlag van de gemeente Oss.Wat politiek betreft zijn we een stuk verder op afstand gekomen, we horen niet meer zo veel, Arno Romme ging ons op de kaart zetten in Oss, wat heeft Jolanda Snijder al gedaan, we weten het niet echt, het is nu echt ver weg. Wat we wel horen is onze dorpsraad, die gemiddeld een 5 tot 10 bezoekers hebben per vergadering, helemaal niet slecht. De rol, is wel gericht op huishoudelijke- en facilitaire zaken.Wat volgens ons goed gaat.Al met al gaat het praktisch goed, maar beleidsmatig is het ons toch wel allemaal onbekend. We hebben een 5 tal punten waarvan we denken dat Oss hier wel echt

iets aan moet gaan doen. Plannen die door Maasdonk al in gang gezet waren, maar... Scouting wanneer krijgen die hun ruimte, waar het gilde en jeugdvakantiewerk ook bij kan komen, en om het compleet te maken, een bouwhal voor het Rottenrijk, deze liep door de voorzieningenkaart heen. Zo ook de Koppellinck, wat gaan we daar mee doen. De beheerstichting stopt er mee, en dan, Gilbert doet alleen het verhuur en bar gedeelte, maar daar moet meer gebeuren. Het gemeentehuis, wat wordt daar mee gedaan?? De Heesterseweg, de bocht is aangepakt, en de rest?? De gemeente moet ook maar eens achter de bouwers aangaan van centrum plan zuid, dit had allang af moeten zijn. Ook denken we aan de mensen die ons in 2015 ontvallen zijn, in het bijzonder ons aangezetene Ine Groos, ons Ien zeggen we nog steeds. In gedachte is ze bij iedere stamtafel aanwezig. 2015 al met al een rustig verlopen jaar, met niet al te grote gekke zaken.We zullen zien wat 2016 gaat brengen, in de volgende pomp gaan we er eens op vooruit kijken. Stichting Geffes cafe Al enige tijd lopen enkele aangezetene met het idee om een cafe over te nemen in het Geffense, hoe, wie, wat moet er gebeuren als we dat doen. Er zal een ondernemersplan moeten komen, uiteraard geld, middels crowdfunding, de eerste hebben zich al gemeld. Daarnaast als je investeert in een bedrijf wil je ook hebben dat het goed gaat, dus doe je zo ook aan extra klanten binding. Kwaliteit van drank, dus ruime keuzes in bier, wijn en whisky. Een verhalenverteller achter de bar, een titel, van afnemer van het jaar, streek producten, brouwerij onafhankelijk. Tijdens deze boom sessie, kwamen we bij oud Geffen uit waar Richanne Steenbergen binnenkort de scepter gaat zwaaien en deze wil een omslag maken binnen het bedrijf, groter terras, meer restaurant we wachten gespannen af. Succes. Vogelvereniging Zang en Fleur Deze bestaan 40 jaar, helaas hebben ze wel wat last van John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--


vergrijzing, maar is nog spring levend, het werd gevierd met een heuse tentoonstelling in de Geer waar alle vogels opgesteld stonden op kleur, de ene nog mooier dan de andere, wij feliciteren ze met dit mooie resultaat. We hebben weer een nieuwe ondernemer in ons dorp, Patrick van Schijndel uit Lith, is begonnen met o.a. bedrijfskleding in het pand van het “doeleke” of voor de jongeren onder ons, de Wolberg. Voor in de agenda, 3 april willen we een voorzitters bijeenkomst houden, dus alle voorzitters van onze Geffense verenigingen, blok uw agenda af zondag 3 april van 10:30 tot 12:30 of voor de zittenblijvers wat later. Volgende stamtafel, is op zondag 3 januari uiteraard weer in de Gover, en ge kunt aanschuiven. Vanaf ut plein zou ik zeggen Hou doe. Dorpspomp 438 Het nieuwe jaar is begonnen. Oudejaarsnacht in Gefen verliep rustig. Het siervuurwerk om middernacht was prachtig. Het dook uit vele straten op, een mooi gezicht. Gelukkig veel minder knalvuurwerk dan vorige jaren. Het verstand komt met de jaren, zo lijkt het. De Stamtafelaars zijn alweer bijeen gekomen.Van hen blijkt Mark van der Doelen het jaar helaas wat minder goed te zijn ingezet; zijn moeder is vanwege zeer ernstige aandoeningen in het ziekenhuis opgenomen. Ook onze pater familias Theo P is geveld; hij heeft rugproblemen en lijkt voorlopig even uitgeteld. We leven mee en wensen beiden van harte beterschap! Aan de tafel twee bijzondere gasten. De ene is René Peters, beter bekend als wethouder in de gemeente Oss en de andere is Chrisjan van Dinther, nu zeker bekend als Geffenaar van het jaar 2015. Beiden blijken bevlogen mensen te zijn die staan voor het dienen van maatschappelijke belangen. Daarover verderop meer. De Rottenrijker van 2016 Ditmaal vol enthousiasme rondgebracht door Geffenaren die dichtbij het Rottenrijk staan, vaak vergezeld van idem jeugd. Een glunderende Gilbert legt trots de nieuwe Rottenrijker op tafel. Een editie met een knappe en aansprekende nieuwe stijl. Opvallend goed, vierkant en kleurrijk uitgevoerd. Meer rubrieken dan voorheen en een must en een lust om te lezen. Zal deze keer vast hoge ogen gooien bij de jaarlijkse strijd om de mooiste carnavalskrant. Met een echte horoscoop! En recepten voor vorstelijke gerechten, voor elke carnavalsdag één. Complimenten voor de redactie, de opmaak en voor tekenaars en drukker! Prins, adjudant en de Geffenaar van het jaar zullen de advertentie kiezen die zij het mooist vinden. De uitverkorene krijgt gratis ruimte in de Rottenrijker van volgend jaar.Vier verenigingen konden ingaan op het aanbod van de plaatsing van een kosteloze

advertentie of andere korte bijdrage in de huidige editie. Maar op één na hebben alle verstek laten gaan. Alleen Goed Gevoel Geffen nam de kans te baat. De Stamtafel dankt alle medewerkende Geffenaren voor de geweldige pres(en)tatie. Geffen bij Oss, hoe ging dat zoal in het eerste jaar? René Peters is bereid gevonden om zijn visie te geven over het verloop van de wittebroodsweken en erna. Er blijkt wederzijds tevredenheid te bestaan. Er zijn geen grote problemen geweest. Zorg- en welzijnsbelangen waren in toenemende mate de problemen die de burger naar het gemeentehuis brengt. Oss was voor de machtswisseling evenwel al geheel ingespeeld op uitvoering van meerdere gemeentelijke taken op het gebied van zorg en welzijn in toenmalig Maasdonk. Dat bevorderde een soepele overgang. Onze twee Geffenaren in de gemeenteraad van Oss hebben in die raad een geheel andere sfeer aangetroffen dan die in de Maasdonkse raad en hebben zich goed aangepast. René prijst Jolanda Schneider voor de wijze waarop zij haar taak als fractie-aanvoerder vorm geeft en in het bijzonder omdat zij de zaak strak houdt met een prettige, kordate stijl van optreden. De wethouder heeft elke maand een overleg met de voorzitter van de Geffense dorpsraad. Hij ervaart dat als erg nuttig. In vergaderingen van het college van B&W krijgt Geffen onder meer de nodige aandacht in het zogenaamde “Rondje problemen” en vindt bespreking plaats met de bestuurder die zich met de aangelegenheden van de betreffende dorpskern inlaat.Thans staan voor Geffen de voorzieningenkaart en Scouting Geffen hoog op de lijst. Christjan merkt op dat Scouting Geffen voor een passend nieuw onderkomen al zo’n jaar of vijftien min of meer aan het lijntje wordt gehouden. Scouting heeft meerdere malen kant-en-klaar wensen en oplossingen voor het huisvestingsprobleem gepresenteerd en er zijn aan de Scouting beloften gedaan, maar die sneuvelden allemaal na verloop van tijd. Scouting heeft vooral buitenruimte nodig. Midden in een dorpskern of teveel ervan verwijderd is geen oplossing. René kent dit probleem. Vooralsnog zal de voorzieningenkaart leidend zijn voor volgende stappen. Christjan wijst voorts op successen in andere dorpen waar de scouting aldaar een passend onderkomen heeft gekregen. Door de Stamtafel wordt geprezen dat het bladafval van de laatste maanden meerdere keren door de gemeente is geveegd en opgehaald. De afwezigheid van bladkorven werd hiermee in ruime mate vergoed. De praktijk van de WMO De wethouder legt het uit. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft de gemeente een zware verantwoordelijkheid. De wet is gecompliceerd, moeilijk 9


en zegt wel wát in bepaalde maatschappelijke en sociale omstandigheden de formele gang naar een oplossing dient te zijn maar laat onvoldoende ruimte en geld voor uiteindelijke oplossingen en voor maatwerk in bijzondere situaties, ofwel om dan toch een afwijkende, meest passende oplossing te bereiken. Persoonlijke budgetten van zorgvragers vergen veel overleg en onderzoek. Huisartsen hebben aangegeven dat zij meer vereenzaming van ouderen verwachten. Pragmatische oplossingen die écht werken en vaak minder geld kosten, worden echter nogal eens tegengewerkt door wettelijke bepalingen.We moeten vaak de rand van de wet opzoeken, zo zegt de wethouder en een beetje eroverheen lokt nogal eens. Hier is dan ook voorzichtigheid geboden omdat de een voorziening die A krijgt het protest van B kan opleveren als B al dan niet terecht stelt dat hij of zij die oplossing ook had gewild maar dat die ten onrechte aan zijn of haar neus is voorbijgegaan. Bezuinigingen hebben hier en daar gelukkig wel wat creativiteit doen ontstaan maar op het geheel heeft dat beperkte invloed. In Oss zijn wijkteams die op hulpvragen ingaan en zijn artsen die meer gespecialiseerd zijn in de medische problematiek. Maar de werkzaamheid van eenmaal gerealiseerde oplossingen in en aan huis en omgeving wordt in vele individuele gevallen niet of in weinig gevallen nagegaan. Het is een lastige portefeuille voor de wethouder maar het moet gezegd worden, hij blijkt er met vol overgave mee bezig te zijn. Tot zover een beperkte indruk op papier van de visie en de problemen waar een gedreven bestuurder die ook voor Geffen van grote betekenis is mee te maken heeft. De Stamtafel heeft bewondering voor zijn gedrevenheid. De Koppellinck Het blijft duwen en trekken. De beheersstichting van de Koppellinck zou er met de jaarwisseling het bijltje bij hebben neergegooid - niet onverwacht. Maar hoe het verder moet? Niemand en ook de dorpsraad hebben er geen weet van. Wederom klinkt het verwijt dat er verenigingen zijn die destijds via het verenigingsplatform wilden meewerken aan de oprichting van het MFC en ervan gebruik te maken, maar zich te elfder ure uit de voeten hebben gemaakt. Wanneer die ook nu nog gemeentelijke subsidie krijgen maar niet bereid zijn om een ruimte van de Koppellinck, een gemeentelijk gebouw, te huren en een gepaste huur te betalen dan bestaat er naar een idee van de Stamtafel een kans dat er straks aan die subsidie kan worden gemorreld. Niemand hoopt dat natuurlijk maar er moet een oplossing komen voor de financiële impasse. Tot slot De Geffense kwis is geweest. Deelnemers vonden de 10

opgaven iets moeilijker dan die van de vorige keer. Op 15 januari wordt de uitslag bekend gemaakt, zodat er nu nog weinig meer over te zeggen valt. Volgende Stamtafel: 17 januari 2016, 10:30 uur, café Govers. Dagge binne meugt da witte! STAMTAFEL LIED geschreven door Theo Prinssen, september 2011 Als de stamtafel bijeen is ‘t vuurtje brandt voor ‘t Geffens land wij zijn al vele jaren haar trouwe afgezant Refrein: Harba lorifa laat ons klinken Harba lorifa ha ha Als wijsheid zich in ons vermant Houdt dat Geffens roem in stand Als de stamtafel bijeen is zijn we begaan om ‘t rijk bestaan we blijven ‘t goed bewaren Geffens eer zal nooit vergaan Het Stamtafellied is geïnspireerd op ‘Het lied van Hertog Jan (1947) geschreven door Harrie Beex en componist Floris van de Putt. Het ‘Lied van Hertog Jan’ is een loflied op Jan I, Hertog van Brabant (1235-1294), waarvan hieronder het eerste en laatste couplet. Toen den hertog Jan kwam varen Te peer parmant, al triumfant Na zevenhonderd jaren Hoe zong met ‘t allen kant Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa, Na zevenhonderd jaren In dit edel Brabants land (...) Hij is in Den Bosch gekomen Al in de nacht, niemand die ‘t zag En op Sint Jan geklommen Daar ging hij staan op wacht, Harba lorifa, zong den Hertog, harba lofifa En op Sint Jan geklommen Daar staat hij dag en nacht Het stamtafellied wordt na afloop van elke stamtafel door alle aangezeten uit volle borst meegezongen. Pierre Konings


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Terugblik Kerstviering 17 december 2015 Onze afdeling kan terug kijken op een zeer geslaagde Kerstviering. De koffie/thee met kerstbrood liet zich goed smaken. Het vervolg daarop was erg sfeervol met een mooi kerstgedicht door Henriette, geslaagde optredens voor- en na de pauze van het duo Janet en Theo, met zeer bekende en iets minder bekende Nederlandstalige kerstliedjes, een inspirerend kerstverhaal door Will, waarin een duidelijke verbinding lag tussen Maria en Jozef als toenmalige vluchtelingen en het huidige vluchtelingen probleem. Wij werden er een beetje stil van. Het woordje van onze pastoor van Dijk, die verlaat was door een ernstige zaak, en een geweldige afsluiting toen de volle zaal, staand en elkaar vasthoudend Stille Nacht, Heilige Nacht zong. Bedankt Henriette, Corrie, Alice, Jeannette en Lies. En een extra bedankje van Jos voor de geweldige lotenverkoop ten bate van het Seniorencarnaval 2016. Zilveren Speld KBO Brabant voor Ton Jonkers Aan het begin van de Kerstviering mocht voorzitter Antoon Romme, namens KBO Brabant, Ton Jonkers blij verrassen met de Zilveren Speld en een Oorkonde. Ton, die sinds 1991 lid is van de KBO, kreeg deze onderscheiding voor de 16 jaar als bestuurslid, waarin hij penningmeester, secretaris of penningmeester/secretaris was. Jaren waarin hij ook zeer nauw betrokken was bij het Regionaal Gecoördineerd Ouderen Werk (RGOW). Maar zeker ook voor de 22 jaar, die hij als oprichter, en lid van de Reiscommissie is. Een zeer geslaagde Kerstreis op 2e Kerstdag , bewees dat hem dat op 83 jarige leeftijd nog steeds zeer goed afgaat. Ton, namens iedereen, nogmaals hartelijk gefeliciteerd.

Activiteiten 2016 Inmiddels hebben wij ook onze Nieuwjaarsreceptie op 6 januari achter de rug als deze Torenklanken verschijnt. Wij gaan ervan uit dat die druk bezocht en leuk verlopen is. Woensdagmiddag 20 januari a.s. is er weer een Filmmiddag in het Oude Klooster. Om 13.30 uur staan Lies, Jan en Martien weer klaar met koffie/thee en een leuke film voor een mooie middag. Donderdag 21 januari a.s. is er weer een kien avond in het Oude Klooster. Aanvang 19.00 uur. Zondag 24 januari 2016. Senioren carnavalsmiddag. Zaal open om 13.00 uur.Voor alle Geffense senioren. Je hoeft geen lid te zijn van de KBO. Gratis entree en garderobe, gratis koffie/thee met een lekkernijtje, gratis warme hapjes. Optredens van Recht vur zunne Roap artiesten ondersteund door het Roaporkest. Prins en Jeugdprins met hun Raden van Elf en half Elf zijn erbij. Afsluiting van de middag door de Pompzwengels en Ut Gu Vals. En niet te vergeten de trekking van de loterij, die ten bate van dit leuke festijn is gehouden. Woensdag 27 januari a.s. vanaf 13.30 de 2e Liederentafel in het Oude Klooster. Genoeg om weer naar uit te zien. “Boeien, niet vermoeien, dat is de kunst”. Nogmaals een mooi 2016. Namens het bestuur, Antoon Romme,vz

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


PERSBERICHT Mijn baasje schept altijd op! Nieuwe uitlaatregels voor honden De regels voor het uitlaten van honden zijn aangepast. Vanaf 1 januari 2016 zijn er geen hondenuitlaatplaatsen meer maar wel (nieuwe) losloopterreinen. De hondenbezitter moet overal in de openbare ruimte de hondenpoep opruimen, behalve op de hondenlosloopterreinen en buiten de bebouwde kom. Ook is het verplicht om tijdens het uitlaten van de hond een opruimmiddel bij zich te hebben. Om de hondenbezitter hierbij te helpen deelt de gemeente Oss tijdelijk hondenpoepzakjes uit.

zoals een zakje of schepje bij zich hebben. Ook dat is in Oss vanaf 1 januari 2016 verplicht. Als de hondenbezitter geen opruimmiddel bij zich heeft, riskeert degene een boete. Aan de riem In de losloopterreinen mogen honden loslopen. Op alle andere openbare plekken in onze gemeente moet de hond zijn aangelijnd. Ook in het buitengebied. In sommige delen van gemeente Oss mogen helemaal geen honden komen. Dit zijn bijvoorbeeld speelplekken, begraafplaatsen en sommige natuurgebieden. Binnen de bebouwde kom zijn deze gebieden aangegeven door een rood bordje met opschrift ‘verboden voor honden’. De kaarten met losloopterreinen zijn te vinden op www. oss.nl/honduitlaten.

Gratis hondenpoepzakjes De hondenpoepzakjes liggen bij de Ir. Diddewerf, Singel 40-45 en bij het gemeentehuis in Oss. Tijdens de openingstijden kunt u hier vanaf 21 december terecht. Deze hondenpoepzakjes zijn gratis. De hondenbezitter mag ook een schepje of ander opruimmiddel gebruiken.

Inrichting hondenlosloopterreinen Een aantal hondenlosloopterreinen willen we aantrekkelijker maken met spelattributen. Denk bijvoorbeeld aan een grote buis waar de hond doorheen kan lopen. We plaatsen de spelattributen in overleg met betreffende wijk- en dorpsraad en deskundigen op gebied van honden.

Altijd opruimmiddel meenemen Om aan te tonen dat de hondenbezitter de poep van de hond opruimt, moet hij of zij altijd een opruimmiddel

Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/honduitlaten.

12


EFKES BUURTE... over de Roap Ze gaan er ‘een sport’ van maken om goed uit de verf te komen op de komende Roap.Twee duo’s lichten een tipje van de sluier op over hun acts. Marriëtte Grim (46 j.) en Berghit van Schijndel (47 j.) gaan voor de tweede keer de planken op. Ze kennen elkaar al zo’n 12 jaar en vorig jaar opperden ze het idee om samen een act te doen op Recht vur zunne Roap (RvzR). ‘DE DIE’ werd hun artiestennaam en ze zijn ook dit jaar weer present. Marriëtte ging te rade bij haar broer Frank, die regelmatig als entertainer typetjes ten tonele brengt. Ook bij roapcollega’s kunnen ze terecht voor tips en van de workshops die de werkgroep RvzR organiseert steken ze veel op. Dit jaar proberen ze op de Olympische Spelen de beste te worden en als twee zussen storten ze zich daarvoor bijna letterlijk in het Olym-pies-twallet. “We vinden het belangrijk om onze eigen tekst te brengen en we gaan ons best doen om gruwelijk veel geld op te halen daar bij die w.c.-potten.” Ze weten van de bril en de rand, de borstel en de witte reus, het laatste stukje van de toiletrol en ze houden van doortrekken! “We hopen op leuke reacties van het publiek, want daardoor word je wel ‘gevoed’! Wellicht kunnen ze nog ideeën opdoen tijdens hun werk, Marriëtte in het Martinushuis en Berghit op het Koning Willem I college.

Jean-Pierre. Ze vullen elkaar goed aan en sport is hen wel toevertrouwd. Ze hebben samen gevoetbald en kennen elkaar van Boetje. En aldaar in de kroeg bezworen ze met een glaasje op - zelf eens een keertje mee te doen. ‘Zo moeilijk kan het toch niet zijn!’ Ze verstuurden de mail en voilá: terugkrabbelen kon niet meer. “We blijven dicht bij onszelf, in de Yolo-houding (You only live once) en hopen veel jongeren als publiek te trekken. Van de afloop kunnen ze zich nog geen beeld vormen. “Misschien is het de eerste en tevens de laatste keer, eerst maar eens een keer doen! Adje, de barbeheerder achter de coulissen, zal het wel druk krijgen, met ons erbij!”

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen hartelijke bedanken voor alle blijken van belangstelling die wij mochten ontvangen tijdens het ziekteproces en na het overlijden op 13-11-2015 van onze zoon Dirk. Onvoorstelbaar is het aantal bezoekjes, mailtjes, kaartjes, telefoontjes en appjes wat wij de laatste vier maanden mochten ontvangen van familie, vrienden, kennissen en (ex-)klasgenoten van Dirk: dit alles heeft ons erg goed gedaan en zal ons zeker helpen in het verwerkingsproces wat ondertussen moeizaam op gang is gekomen. Jan en Truus Korsten

RIOLERING OF AFVOER Het tweede duo debuteert. De een (22 j.) zat op de Mariaschool en had in groep 8 de hoofdrol in de schoolmusical en is kenner van de schilderologie. Hij is de belhamel van het stel, is geen zenuwpees en maakt graag woordspelingen. De ander (26 j.) zat op de Aloysiusschool, houdt van antiek en werkt aan informatiebeheer. Hij is de degelijke, rustige factor in de act. Beiden hebben ze droge humor en zelfspot, de een zet ‘de bal voor’, de ander tikt in. Ze staan niet in de ton, zingen niet en hebben een eigen crew, o.l.v. Nol, alias

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 13


Rabobank Oss Bernheze

steunt jouw club!

Rabobank Clubkas Campagne Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij ook jouw club met de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brengen we jouw club verder en helpen we om doelen te bereiken.

www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas draait films met een boodschap; er valt vaak wat te lachen, er rolt soms een traan en er is na afloop altijd iets om nog eens over na te denken en te praten. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar altijd een film met een boodschap. Een avondje uit met partner, familie of vrienden of gewoon in je eentje naar een goed verhaal in een prettige omgeving. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Far from the madding crowd’ Maandag 18 en dinsdag 19 januari, 20.00 uur Bathsheba is de heldin uit de klassieke Britse roman ‘Far from the Madding Crowd’ van Thomas Hardy. Het verhaal vertelt de constante afweging van Bathsheba tussen verschillende mannelijke aanbidders en haar onafhankelijkheid. Ze geniet van haar vrije bestaan op de bescheiden boerderij van haar familie en wil dit niet zomaar opgeven voor een man. De regisseur heeft naast het mooie verhaal veel oog voor het Britse landschap en dit meerdere keren indrukwekkend in beeld gebracht. ‘Amy’ Vrijdag 22 januari, 20.00 uur

‘Human’ Zondag 24 januari, 14.00 uur Wat maakt ons mens en wat definieert onze soort? Waarom hebben we zo veel overeenkomsten maar staan hier net zo veel verschillen tegenover? Wat bepaalt hoe we ons als mens voelen en gedragen? Om het antwoord hier op te vinden verzamelde de regisseur Yann Arthus-Bertrand (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Een kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet, de plaats waarop wij mens kunnen zijn. N.B. deze film is een échte aanrader; IMDb 8,8!! Alvast voor in uw agenda: • 12 februari, 13.30 uur - Jack bestelt een broertje (kinderfilm) • 12 februari, 19.00 uur - The Maze Runner (v.a. 12 jaar) • 15 en 16 februari, 20.00 uur - Everest • 21 februari, 15.30 uur - Im Labyrinth des Schweigens Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

De zangeres Amy Winehouse werd i n h a a r ko r t e , hectische leven wereldberoemd, maar deze roem werd haar ook fataal. In deze documentaire zien we interviews met mensen die belangrijk waren in het leven van Amy en archiefbeelden van filmpjes die zij zelf maakte. De documentaire laat het verhaal zien vanuit haar perspectief. In juli 2011 overleed Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van alcoholmisbruik. 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


DOOR SAMENWERKEN KOM JE VERDER In de Wiel zijn op 3 en 4 december door de bewoners ongeveer 4500 planten gezet op de terp en in de perken. Het was een hele klus, maar dan krijg je ook wat. De perken zullen volgend jaar een kleurrijk geheel vormen. Het onderhoud wordt ook door de buurtbewoners verzorgd. Dit alles is tot stand gekomen door een fantastische samenwerking van bewoners, dorpsraad en gemeente Oss.

WAARDERING VOOR VOGELLIEFHEBBERS Tijdens de vogeltentoonstelling zijn op zaterdagavond 19 december 2015 vijf leden van Vogelvereniging Zang en Kleur onderscheiden met een speld van 40 jaar lidmaatschap. Gerrit van de Ven, Jo Heijmans, Gerrit van Rijn, Piet van Griensven en Jan van Gogh mochten de speld in ontvangst nemen van districtsvoorzitter Henk Jansen. (v.l.n.r. op de foto, geheel rechts de districtsvoorzitter)

BREAKDANCE IN GEFFEN?! BIJ GVG ZEGGEN WIJ: JA!! B-Boy Ranil van Peperstraten, www.rawneal.nl is 12 jaar actief in de wereld van dans, specifiek breakdance. Hij geeft met veel succes breakdance lessen in diverse locaties, waaronder ook Nuland. Ranil is wat je noemt een inspirerende leraar en zelf een echte B-boy! Onlangs gaf Ranil een workshop voor een aantal kinderen op Basisschool de Wissel en de reacties waren erg positief. Daarom wil GVG jongens en meiden kennis laten maken met zijn veelzijdige lessen waarin hij kinderen allerlei coole moves aanleert welke ze thuis kunnen showen maar natuurlijk ook op het podium tijdens de GVG show. Wij zijn op zoek naar minimaal 7 enthousiaste kinderen die graag deze coole moves van B-Boy Ranil Breakdance willen leren! Wanneer: Dinsdag van 16:00-16:45 uur Waar: De Koppellinck, Geffen Leeftijd: jongens en meiden vanaf 6 jaar We starten liefst zo snel mogelijk dus... Breakdance mee bij GVG!! Meer info? Aanmelden? Ga naar onze website www.gvg.jouwweb.nl of neem contact op met MariĂŤlle Vermeulen. Tel.: 0735327125

Later op de avond hebben drie bestuursleden namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers een speld van bijzondere waardering ontvangen uit handen van de bondsvoorzitter Henk van Hout, vanwege hun jarenlange inzet voor de vogelsport. Voorzitter Theo Schelle, penningmeester Marijke Nieuwenhuis en materiaalcommissaris Tonnie Verhoeven waren blij verrast met deze onderscheiding. Proficiat! 17


Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN

TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


BRIDGECLUB “GEFFENS DOUBLET” Dinsdag 15 december werd de vierde zitting van de tweede serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. De totaal uitslag is geworden: A-lijn 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 55.52 2. Nelly Lucius en Toos de Haas 54.27 3. Gerrie en Joop van der Meijden 53.65 4. Doortje en Wim van Druenen 52.60 5. Trudy en Jaap Lakeman 51.67 6. Peter Luijben en Ad van de Wetering 51.56 6. Ilse Ruland en Peter Wolf 51.56 8. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 48.23 9. Marijke Droog en Marianne van Etten 48.12 10. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 45.42 D 11. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 44.79 D 12. Thea en Johan Geling 42.60 D B-lijn 1. Ria en Wim Bijl 55.19 P 2. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.96 P 3. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 53.29 P 4. Tini Jonker en Marion Sollewijn 52.52 5. Marlies van Dijke en Thea Engels 51.52 6. Annemarie v Gils en Riet van der Sanden 51.26 7. Ria en Rien van Alebeek 49.33 8. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 47.81 9. Marianne Asselbergs en Wilna Post 47.13

10. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 47.02 D 11. Gerard Vogel en Frans van Weert 46.21 D 12. Elly en Aart Smit 44.73 D C-lijn 1. Margriet van Beek en Idi Szovan 55.94 P 2. Vera Bos en Diny de Jong 55.42 P 3. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 54.17 P 4. Karine Molkenboer en Jet Willems 52.92 5. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.98 6. Diny Arts en Marlouk Reitsma 49.90 7. Ineke Liefkens en Huub Heinen 49.48 8. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 48.65 9. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 48.54 10. Fien en Antoon van den Eng 46.25 D 11. Marian Huis in ‘t Veld en Coby Emmen 45.42 D 12. Antoine Jansen en Anky Janssen 41.35 D D-Lijn 1. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 54.79 P 2. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 53.75 P 3. Annie en Henk Broekman 53.13 P 4. Conny Raaijmakers en Wim Janssen 51.87 5. Jo de Haas en Ton Tijs 51.77 6. Gwen en Rene Vogels 51.25 7. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 51.15 8. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 49.38 9. Nel en Herman Derks 48.96 10. Anneke Hoven en Vera Spoormans 47.50 11. Wil van den Elzen en Wim Vermeulen 45.42 12. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 41.04

Uw zaken goed geregeld? inloop spreekuur woensdag 9.30 - 11.00 uur Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpstraat 18C 5386 AM Geffen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur maandag en donderdag op afspraak 17.00 - 20.00 uur

Voor beide vestigingen geldt: Postadres: Postbus 345 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 66 56 66 E-mail: info@pphnotarissen.nl W: www.pphnotarissen.nl www.facebook.com/pphnotarissen 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


ASANTE SANA! Hartelijk bedankt voor uw steun en belangstelling, op welke manier dan ook in het afgelopen jaar.We zijn erg blij met de hulp uit Geffen! Wij wensen iedereen een mooi 2016! Melissa Kreps en de boys van BeHoCa

voor dit kind kunnen hiervan worden betaald. Elize en Tineke zijn twee heel enthousiaste dames, die hun ziel en zaligheid in Care4Tina steken, en elk kind dat door hen wordt geholpen, krijgt niet alleen de broodnodige operatie maar ook heel veel liefde en warmte. We hebben een filmpje van het laatste bezoek aan China mogen bekijken. Robert ten Brink is er niks bij. Fantastisch om te zien dat de bijdrage die wij namens U mochten overhandigen met zoveel dankbaarheid werd ontvangen en dat dit zo goed terecht komt! Een hartelijk van onze kant aan Jumbo, Geffen. We hebben onze wensboom daar een hele poos mogen ‘stallen’, en dat is niet voor niets gebleken. Er zijn hele mooie wensen binnengekomen.We gaan zo snel mogelijk contact opnemen en ons informeren over mogelijkheden om e.e.a. uit te voeren.

GOED GEVOEL GEFFEN Op 30 december was het dan eindelijk zover. We maakten kennis met Elize en Tineke, de oprichters van Care4Tina. Namens alle Geffenaren mochten wij een check van maar liefst € 1.500,- uitreiken. Hiermee kan 1 kind worden geopereerd en ook de nodige medicijnen

Nogmaals iedereen hartelijk dank, voor alle medewerking en donaties. Hopelijk mogen wij komend jaar weer op u rekenen. Goed Gevoel Geffen

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


TERUGBLIK OP EEN MOOI MAJORETTEN JAAR W.I.K.!

MAJORETTES HARMONIE UNION NULAND NEDERLANDS KAMPIOEN!

Ons 30 jarig bestaan had niet mooier kunnen eindigen dan met dit resultaat van een vierde en derde plaats op de Nederlandse Kampioenschappen te Waalwijk. Voor de grote vakantie hadden A- en B groep zich al mogen plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen van 7 november j.l. Ook soliste Naomy Schuurmans en duo Janine van Erp en Lianne van Lith behaalden de punten om door te mogen. Op 18 oktober in St. Oedenrode was de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen. Op de valreep behaalden ook het duo Nikki Brands en Lisa Smit de felbegeerde plaatsingspunten voor de Brabantse evenals het nog jeugdige duo Marit van Wanrooij en Hannah Koenen. Dit duo deed voor de eerste keer mee en werd meteen de STAR OF THE DAY van 160 optredens. (speciale stimulering voor de meest opvallende jeugddeelnemer van de dag) Deze twee duo’s werden op de Brabantse uiteindelijk 2e en 3e en gingen door naar de Nederlandse Kampioenschappen van 18 december j.l.

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor Majorettes werd afgelopen zaterdag 19 december een majoretteteam van Harmonie Union Nuland Nederlands Kampioen. Op de Nederlandse Kampioenschappen Majorette wordt elk jaar door enkele honderden deelnemers gestreden om de titel Nederlands Kampioen. De organiserende KNMO - overkoepelende organisatie ter bevordering van de amateur muziekbeoefening en aanverwante vormen van kunstbeoefening- besloot vanwege het grote aantal deelnemers dit jaar zelfs om de kampioenschappen over 2 dagen te spreiden. Deelname is alleen weggelegd voor shows die op de regionale kampioenschappen voldoende punten hebben behaald. Onder toeziend oog van enkele honderden deelnemers en de jury zette Sanne Korsten, Manon Korsten, Anne van de Moosdijk, Jolien Coppens, Rachel van Schijndel, en Eline Heijmans een keurige vertolking van hun show ‘Viva’ neer. Sanne:” Een show is natuurlijk nooit perfect en ondanks dat we hem wel eens beter hebben uitgevoerd waren we tevreden.” Anne vult aan:“Toch hadden we niet verwacht dat we zouden winnen, aangezien we ook onder de indruk waren van de shows van onze tegenstanders. Dat we er uiteindelijk toch in slaagde om Nederlands Kampioen in onze sectie (Teams - Senior Basis) te worden is super!” Voor Union was het een dag met wat extra glans. Harmonie Union is namelijk al jaren een vertrouwde partner van de KNMO in het mee organiseren en soepel laten verlopen van deze kampioenschappen. Jan van Nistelrooij, voorzitter van Harmonie Union:“Harmonie Union is er elk jaar weer trots op dat we deze kampioenschappen samen met de KNMO mogen organiseren. Dat er dan shows uit eigen gelederen mee mogen dingen naar deze felbegeerde titel en een van de shows er ook daadwerkelijk in slaagt die titel te behalen is natuurlijk prachtig. Het maakt ons extra bewust van de kwaliteit die we als amateurvereniging in huis hebben.”

Daar werden Nikki en Lisa 4e en het duo Marit en Hannah 3e van Nederland, een mooi resultaat waar ik natuurlijk na 30 jaar majoretten heel trots op ben. Zonder onze instructrices ben ik nergens dus ik bedank graag: Linda Kastermans, Jolien Coppens en Ester Verhagen die veel tijd en energie in onze jeugd gestoken hebben! Op naar een nieuw en goed maar vooral voor mij een gezellig majorettenjaar! Marianne Lepoutre

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.