Torenklanken 2018 - nr 01

Page 1

56e jaargang | nummer 1 | januari 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: Jan-Willem 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN VOOR APOTHEEK MAASDONK Per 2018 gelden er aangepaste openingstijden voor de zaterdag? Wij zijn open van 10.00-11.00 uur om medicatie op te halen, in plaats van 12.00-13.00 uur. De openingstijden voor de doordeweekse dagen blijven gelijk. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.15 tot 17.30 uur. En op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten.

WIJZIGINGEN OUD PAPIER VANAF 2018 Beste Bewoner van Geffen Zoals bekend halen wij als KPJ Geffen al jaren het oud papier op in de straten van Geffen. In verband met uitbereidingen met nieuwe straten hebben wij gezamenlijk met de gemeente en van Munster de routes aangepast. Er zijn voornamelijk verschuivingen geweest waardoor het kan zijn dat papier bij u op de derde donderdag van de maand opgehaald werd en dat het papier vanaf januari op de laatste vrijdag van de maand opgehaald wordt. Wij willen u dan ook vragen het papier aan te bieden op de dag welke door de gemeente aangegeven wordt. Een afvalkalender of de app is te downloaden op: https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/ afval-1/afvalkalender-1.htm Indien het op een verkeerde dag buiten staat zal het papier blijven staan. Tevens willen wij vragen om het papier zoveel mogelijk in dozen aan te bieden en goed in het zicht te zetten zodat wij het ook in de donkere dagen goed zien staan. Als er toch wat fout gaat kunt u een app of sms bericht

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

sturen of voicemail inspreken op nummer: 06-50560620 Bij voorbaat bedankt voor de medewerking Met vriendelijke groet KPJ Geffen

ZIEKENBEZOEK

Voor prins Rens, adjudant Rob, jeugdprins Senna en jeugdprinses Nikki is carnaval meer dan alleen meer springen en hossen: tijdens het Feest der Zotten denken ze ook aan onze medebewoners die door hun ziekte en/ of handicap niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Of onze dorpsgenoten nu thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis verblijven, de prins, adjudant, jeugdprins en -prinses willen met liefde en plezier een bezoekje komen brengen. Net als voorgaande jaren zal dat plaatsvinden op carnavalszaterdag 10 februari tussen 10.00 en 13.00 uur. Vanwege de privacywetgeving is het echter moeilijk de namen en adressen van zieke dorpsgenoten te achterhalen. Daarom vragen wij uw hulp! Mocht u of iemand in uw naaste omgeving een ziekenbezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fons van Schijndel, tel. 06-22446382 of stuur een mailtje naar grootvorst@ rottenrijk.nl. Dan komen wij graag even met een kleine attentie langs.

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Rubriek gevonden en verloren is gratis! Openingstijden: Ma. 13.00-18.00 u Di. Gesloten Wo. 10.00-18.00 u

Losse advertenties tussen de tekst Do. 10.00-19.00 u Vr. 10.00-18.00 u Za. 10.00-16.00 u

1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 19 jan. * avondmis zo. 21 jan. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 26 jan. * avondmis zo. 28 jan. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 02 febr. * avondmis m.m.v. DK zo. 04 febr. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er gaat weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Leg de bekende envelop niet opzij en steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. De eindstand van Kerkbalans 2017 was: € 23.085,00. Daarvoor danken wij u van harte. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. TARIEVEN VAN UITVAARTDIENSTEN VERHOOGD Per 1 januari 2018 zijn enkele tarieven van uitvaartdiensten verhoogd: Uitvaart incl. avondwake: € 460,00. Uitvaart incl. avondwake en crematorium met pastoor € 510,00. Avondwake en crematorium met pastoor: € 280,00. Alleen avondwake € 230,00. Kijk voor de volledige tarievenlijst m.b.t. uitvaartdiensten

en begraafplaats op onze website: www.parochiegeffen. nl Kijk onder blokje parochiebestuur, kerkhof. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij-van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@gmail. com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à €11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per tel. 073-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen INZAMELING GEBRUIKTE KAARTEN In het portaal van de kerk vindt u een doos waarin we gebruikte verjaardags-, jubileum-, kerst- of gelegenheidskaarten verzamelen. Ook gebruikte postzegels mag u inleveren. Van de kaarten worden weer nieuwe kaarten gemaakt, die te koop zijn voor 25 cent per stuk bij: Nelly Heymans/ Peter Vos, de Karn 9 in Geffen, tel. nr. 06-20953025. De opbrengst van de kaarten en postzegels gaat naar: Hunedoara, Roemenië, waar 2 keer per jaar goederen naar toe worden gebracht en elke 2 jaar een groep jongeren (onder begeleiding) in de herfstvakantie op eigen kosten naar toe gaat voor een werkvakantie. TERUGBLIK 2017 Het jaar 2017 is langzaam verdwenen uit het zicht soms was het donker, maar richt je op het licht. Altijd komen er wel lichtpuntjes bovendrijven opdat die mooie momenten mogen beklijven. We kijken in onze geloofsgemeenschap terug op mooie dingen: 28 dopelingen en 8 vormelingen. 32 communicanten en 2 huwelijksparen. We denken ook aan onze 22 overledenen, die we in ons hart bewaren. We hopen op een druppeltje minder water op de pastorie, ook al tikt de regen zo nostalgisch… dat is geen mooie melodie en het opknappen van de pastorie lijkt voorlopig nog een utopie.

samen met zes geloofsgemeenschappen zitten we in de trein die rijdt door weer en wind, storm en regen naar tijd en toekomst, onder Gods zegen. Een onbeschreven levensblad ligt voor ons open, dat hopelijk gevuld mag worden met mooie belevenissen, zullen we hopen. Wij wensen u voor 2018, stuk voor stuk, vreugd’ en vrede, gezondheid en geluk. Nieuwjaarsreceptie Passe-partout Maandagavond 8 januari, hebben we weer een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad met de leden van Passepartout. Het was weer keurig verzorgd met de nodige hapjes en drankjes. Ook hebben we even stilgestaan bij het feit, dat Jeanne Egelmeer alweer 25 jaar lid is van ons koor.We hebben haar gehuldigd, en ze mocht enkele presentjes in ontvangst nemen. Daarnaast hebben we ook even stilgestaan bij het feit, dat onze dirigent Pieter van Doorn afscheid nam. Bijna 10 jaar lang heeft hij ons koor gedirigeerd. We hebben veel plezier met hem gehad.Veel nieuwe liedjes heeft hij ons aangeleerd.Wij vinden het dan ook erg jammer dat we hem moeten gaan missen. Wij zijn erg dankbaar, dat hij zolang met ons heeft samengewerkt. Als U, als lezer van dit artikel, nog een dirigent kent die mogelijk met ons samen zou willen werken, wordt U van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken. Wij zijn namelijk met spoed op zoek naar iemand die de dirigeerstok zou willen overnemen. Passe-partout is een gezellige club van dames, die elke maandagavond repeteert. Een aantal keren per jaar verzorgt ons koor de muzikale omlijsting van de vieringen, die in onze kerk plaatsvinden. Naast mogelijke dirigenten, worden ook potentiele zangeressen uitgenodigd om eens vrijblijvend te komen luisteren op onze wekelijkse repetitie-avond. Elke maandag om 20:00u boven in het oude klooster. Wees welkom ! Carlo v Dinther - Organist/Voorzitter

We vierden de zeven mooie jaren met pastoor Van Dijk met zijn enthousiasme, humor en bemoediging zijn we rijk. Laten we elkaar ook enthousiast maken en verantwoording dragen voor belangrijke taken. Dank aan onze vele vrijwilligers met de handen uit de mouwen, daarmee kunnen we een sterke geloofsgemeenschap opbouwen. Dank voor uw financiële steun en positieve betrokkenheid dat die heel belangrijk is, is een feit. DE GOEDE HERDER mag ons voorbeeld zijn,

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE MÈ…

de Recht vur zunne Roap artiesten

Ik ben te gast bij de repetitie van Recht vur zunne Roap. Petra van Erp, het boegbeeld van de Roap, spreekt het team toe. “We gaan weer een mooie Roap neerzetten en dat nog wel in onze vertrouwde zaal De Gouden Leeuw.” Petra legt uit: “Omdat het jullie wens was om bij de Gouden Leeuw de Roap te houden, zijn wij er als organisatie en diverse Geffenaren mee aan de slag gegaan. “Met medewerking van Bennie Romme, de Gemeente en vele anderen, hebben we dat voor elkaar gekregen.We gaan ervoor, dat de artiesten en het publiek in de oude vertrouwde Gouden Leeuw de Roap 2018 kunnen beleven.” Ze zijn van de partij, de oude bekende Roapartiesten: Randy en Bart, Boet en Tim, Jo, Willie, Hans, De dorpsomroeper, Karin en Sharon en natuurlijk De Toapen, ook al gingen ze ‘vreemd’ met een cd-opname.

in het dagelijkse kloffie, maar straks in diverse speciale outfits. Er worden tips en ideeën uitgewisseld, nog niet echt veel gelachen, valt me op. Dat komt straks hopelijk in een vrolijke ambiance met een biertje of een wijntje erbij. Inderdaad, het publiek is een belangrijke graadmeter. De een lacht uitbundig om de kleinste dingen, de ander glimlacht. Gun onze toneelamateurs een gulle lach, een hart onder de riem, want ‘ze staan er (toch maar)’. Je moet er niet alleen durven staan, maar ook durven spelen, uitbeelden, overdrijven. Daarop hamert Michel en geeft diverse voorbeelden hoe het zou kunnen. Een prima ondersteuning voor onze durfals. Ondertussen worden er foto’s en filmpjes gemaakt door de andere Michel (van Nistelrooij). Hij gaat weer iets spetterends en spectaculairs maken van het RvzR-thema: Reis rond de wereld. Dat is bij hem in goede handen. We horen Thailand, Amerika en Turkije maar ook ons eigen Geffen voorbijkomen. Jawel, er wonen overal rare, opvallende reizigers en een verre reis maken is soms een heel geHannus. En dan maar te hopen dat we geen brokkenpiloot treffen in ons vliegtuig… Onze Roap is ook een super Roaporkest rijk. Ook daar oude bekenden en nieuwe gezichten. De (gitaristen)rotten in het vak: Gerard en Carli, vader Theo en dochter Loes op trombone en trompet, vader Harry en dochter Simone op drums en toetsen en nieuwe aanwinst Per op saxofoon. Succes verzekerd! Dat gaat dus helemaal goedkomen op de vier avonden van Recht vur zunne Roap. Komt het zien op vrijdag 26 januari, zaterdag 27 januari, vrijdag 2 februari of zaterdag 3 februari.

ACHTERGEBLEVEN Op zondag 12 november jl. (installatie keizer Piet van Erp) is in het gildehuis een zwart herenjack achtergebleven. Mis je deze? Elke donderdagavond vanaf 20.00 uur en elke zondag van 10.30 – 12.30 uur zijn wij aanwezig.

De nieuwe gezichten willen zich nog niet allemaal prijsgeven, het moet spannend en verrassend blijven. Wie gaat er met Recht vur zunne Roap de planken op? Welke typetjes zullen we te zien krijgen? Welke Geffenaren moeten door het stof? Eén van de debutanten vertelt me: ‘Altijd al een keertje mee willen doen. Ik woon al een tijd in Geffen en nu ben ik een leuke vent tegengekomen, met wie ik samen wel een rondreisje in Amerika wilde maken.’ Toneelcoach Michel Verdaasdonk kijkt samen met de artiesten naar de optredens van elkaar. Ze spelen nu nog

7


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 474.

Kerstviering We kijken terug op een mooie kerstperiode en constateren dat de kerkdiensten redelijk bezocht zijn, de tijd dat we zelf stoeltjes moesten meenemen ligt immers al jaren achter ons. Stuk voor stuk mooie kerkdiensten, al mag de koster wel iets minder kaarsen op het altaar zetten zodat de pastoor zichtbaar blijft. Wel moet ons wel van het hart dat tegenwoordig sommige diensten wel heel erg kort zijn. Haastige spoed is zelden goed! Het is inmiddels traditie dat het gilde de bewaking van de kerststal voor haar rekening neemt. De wisseling van de wacht hebben we helaas niet gezien, is dat net zo’n happening als bij Buckingham Palace? Misschien is het mogelijk volgend jaar de tijdstippen hiervan bekend te maken. Oud en Nieuw Na Kerst volgt Oud en Nieuw. Er is in Geffen niet bezuinigd op de aanschaf van vuurwerk. Op tal van plaatsen was het bijna een complete vuurwerkshow. Ook na het afsteken van het vuurwerk hebben velen de verantwoording genomen en de overblijfselen zelf opgeruimd. Wat onverhoopt was blijven liggen is kort erna door gemeente met een veegauto opgeruimd. Complimenten! Op oudjaarsdag werd er op meerdere locaties Carbid geschoten. Met muziek en een biertje erbij een gezellige voorbereiding op de oudjaarsavond. Wij zien hier kansen voor een nieuw evenement in Geffen. Geffens Carbidschieten, wie pakt de bal op en waar kan het georganiseerd worden? Iets voor de Evenementen Stichting Geffen op het Dorpsplein? Geffense Kwis Tussen Kerst en Nieuw al voor de zesde keer de Geffense Kwis.We raken niet uitgepraat over het enthousiasme, de gezelligheid, de adrenaline en de samenwerking die de Geffense Kwis teweeg heeft gebracht. Complimenten voor de organisatie die het heeft gepresteerd om een kwis neer te zetten waarbij de nieuwste techniek niet geschuwd wordt en waarin naast kennis ook creativiteit nodig is, waardoor iedereen de kans krijgt om zijn of haar bijdrage aan een team te geven. Geffen mag trots zijn op de Geffense Kwis en daarvoor werden terecht de blauwe vlaggen gehesen! 3 jaar gemeente Oss We blikken terug in de tijd na 3 jaar gemeente Oss en constateren dat de belangstelling voor de politiek sterk afhankelijk is van wat er in de media wordt gebracht en 8

daarmee een beetje op de achtergrond is verdwenen. Qua uitvoering zijn we er daarentegen wel op vooruit gegaan. De dienstverlening van de gemeente is veel beter geworden, de rol van de Dorpsraad is steviger neergezet, we hebben een actieve gebiedsbeheerder etc. De leefbaarheid wordt daardoor gewaarborgd. Ook zijn er besluiten genomen voor de realisatie van het gebouw voor Gilde, Scouting en Jeugdvakantiewerk en wordt grootschalige woningbouw in het kader van de visie Geffen-Oss beperkt. De bestemming van de gelden in het landschapsfonds mag wat ons betreft ook ingezet worden voor de leefbaarheid in het centrum van Geffen. Naast investeren in natuur in het buitengebied, zou het ook ingezet kunnen worden voor natuur in het centrum van Geffen. Bijvoorbeeld door het aanwenden van gelden voor sloop van (een deel van) het gemeentehuis en het aanleggen van een grasveld op dit plaats. Wel plaatsen we vraagtekens bij het onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Kom Geffen’. In dit plan is voor de winkels in het centrum een bestemming opgenomen met een wijzigingsbevoegdheid naar wonen. De winkels rondom het centrum hebben deze bestemming echter niet. Dit zou naar onze mening juist omgekeerd moeten zijn om te voorkomen dat de winkels wel uit het centrum kunnen verdwijnen en buiten het centrum blijven zitten. Nieuwjaarsreceptie Ondanks de goede organisatie, de mooie presentaties, de beter afgestemde datum was het op de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad niet super druk. In de dorpen om ons heen wordt een dergelijke receptie aangekleed met activiteiten zoals de Nulander van het jaar in Nuland of FOR Mineur in Heesch. Misschien moeten we in Geffen onze tonproatduo’s van stal halen om de avond aan te kleden. De voormalige Weetwotsjers, maar dan als de Dikke en de Dunne? Of nu Piet weer Geffenaar is geworden, Janus en Peer? Of omdat Janus tijdelijk Ossenaar wordt, tot zijn terugkomst in Geffen als duo “Oss en Ezel”? Tijdens de nieuwjaarsreceptie is aangekondigd dat Christel en Piet de dorpsraad gaan verlaten en dat nieuwe kandidaten worden gezocht, welke zich kunnen melden via info@dorpsraadgeffen.nl. Ook was er een sneak preview van de website www.Geffen.nl die binnen enkele maanden online komt. Een prachtige startpagina van, voor en door Geffen. MFC de Koppellinck Gilbert van de Meulenreek heeft zich teruggetrokken als voorzitter van het bestuur van de Koppellinck. Zijn rol wordt overgenomen door de vice-voorzitter. Gilbert vindt het jammer dat de door hem eerder geschetste ontmoetingsplek niet gerealiseerd wordt, maar had bijvoorbeeld ook graag de Roaplied verkiezing in de Koppellinck gehad. Gilbert blijft echter actief en zeer


betrokken als vrijwilliger. Het bestuur is overigens nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, deze kunnen zich melden via bestuur@mfcdekoppellinck.nl Wensen voor 2018 Een flink aantal wensen voor Geffen passeren de revue, waaronder: - Afronding van het Centrumplan (bouw, bestrating en groen) - Nieuwe Horeca onderneming op de locatie van Zin in Geffen - De sloop van (een deel van) het gemeentehuis voor openbaar groen - Een druk bezochte brede stamtafel op 18 februari a.s. waarin we onder andere de rol en verwachting van de stamtafel bespreken. Ons voornemen is om in 2018 kritischer te zijn dan in 2017, uiteraard wel binnen het redelijke en met de nodige kwinkslag. En verder … - Heeft één van onze aangezetene zijn Vlizotrap gebruikt als Vlizotrapeze - Begrijpen wij dat Patrick van Schijndel op zijn nieuwe locatie ook sportkleding gaat verkopen - Vragen wij ons af van wie zijn Amerikaanse auto maandenlang heeft gestald op het Aloysiusplein - Vindt de stamtafel op 2 september plaats op een locatie van Effe noar Geffe - Wensen wij de Roaplied en de Recht vur zunne Roap artiesten veel succes Volgende stamtafel De volgende stamtafel is op 21 januari, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom ! Reageren? Ons e-mailadres is: Stamtafel@torenklanken.nl

TWEEDE OPROEP ‘VRAAG EN AANBOD’ TORENKLANKEN Ben je een klusheld, kooktalent, heb je enorm groene vingers, ben je goed met cijfers, spreek je vijf verschillende talen of je vindt het leuk om met iemand een kop koffie te drinken of wandeling te maken? Iedereen heeft wel een talent, passie of interesse. Mocht je deze in willen zetten voor een dorpsgenoot, je kunt bijvoorbeeld zelf wel wat hulp gebruiken bij het sjouwen van die zware koelkast, of wil je je activiteit onder de aandacht brengen van de wijk: aarzel dan niet en neem contact op met Bart Hoes, sociaal werker ONS-Welzijn, bart. hoes@ons-welzijn.nl of telefoon 06 – 143 429 12. Bij voldoende animo, zou het eventueel mogelijk zijn om via de Torenklanken een dergelijk ‘vraag en aanbod’ rubriek vorm te geven. Mocht u dus een dergelijke oproep voor een vraag of aanbod willen doen, hoor ik graag van u! In de nabije toekomst zal er ook een dorpswebsite online gaan waarin het vraag en aanbod digitaal opgenomen zal zijn. Voor nu: Kijk ook eens op www.samsamoss.nl: een website met vraag en aanbod voor en door buren.

Uw persoonlijke warenhuis!

Kerkstraat 7 - 5386 AC Geffen - T: 073 532 1295

Vacature voor weekendmedewerker/vakantiewerker BrabantZorg locatie de Heegt Voor BrabantZorg locatie de Heegt in Geffen zijn wij op zoek naar enthousiaste en gastvrije weekendmedewerkers/vakantiewerkers voor het horecateam of het team van de huishoudelijke dienst. Wij zijn op zoek naar jou! Ben jij 16 jaar of ouder en wil jij een baantje in het weekend en tijdens de vakanties. Ben je 1 dag in het weekend beschikbaar en kunnen we op je rekenen tijdens de vakantieperiodes, dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. Vragen over deze vacature en sollicitaties kunnen gestuurd worden naar monique.post@brabantzorg.eu.

www.boschvanerp.nl

Uw persoonlijke warenhuis!

Kerkstraat 7 - 5386 AC Geffen - T: 073 532 1295

www.boschvanerp.nl

9


PERSBERICHT

eens iemand mee die dit niet zo snel alleen zou doen. Van Harte Welkom, Team KOM D’R IN

Nieuw clubgebouw voor scouting, gilde en jeugdvakantiewerk Geffen Er komt een nieuw clubgebouw aan de Kerkesteeg in Geffen. Stichting beheer accommodatie scouting Geffen, het Sint Jorisgilde Geffen en jeugdvakantiewerk Geffen hebben hiervoor op 20 december 2017 een overeenkomst ondertekend met de gemeente Oss. Dat deden ze tijdens een avond waarop ook de omwonenden zijn bijgepraat over deze plannen. Hoe gaat het verder? Om de bouw van het nieuwe clubgebouw mogelijk te maken, moet gemeente Oss het bestemmingsplan aanpassen. Daarom ligt nu het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kerkesteeg – clubgebouw – Geffen – 2018’ ter inzage. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. De gemeenteraad stelt, naar verwachting de tweede helft van 2018 het definitieve bestemmingsplan vast. De verenigingen zijn ondertussen druk bezig om de bouwkundige tekeningen voor het clubgebouw verder uit te werken. Zodra het bestemmingsplan van kracht is, kan de stichting beheer accommodatie scouting Geffen, het Sint Jorisgilde Geffen en jeugdvakantiewerk Geffen een omgevingsvergunning aanvragen.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk KOM D’R IN Hierbij het activiteitenrooster voor Januari 2018, met als nieuwe activiteit op de dinsdagen 09 en 23 januari om 10.00 uur het bewegen op country muziek. Deze nieuwe activiteit is leuk voor iedereen die in groepsverband wil bewegen. Dus kom kijken of meedoen. Het is GRATIS Loop ook gezellig binnen op de vaste dagen en neem b.v. 10

Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 24 januari: Filmmiddag 28 januari: Seniorenroap 21 februari: filmmiddag 28 februari: liederentafel 16 maart: jaarvergadering Wij wensen iedereen in Geffen een gezellig en gezond 2018. Bestuur KBO We hopen dat iedereen heeft genoten van de feestdagen. De Kerstviering op 21 december was goed bezocht. Na een openingswoord door Antoon Romme en het kerstverhaal, hebben we een gezellige avond gehad. Gerard van Kol heeft de avond met gezellige muziek gevuld. Ook zijn we tweede kerstdag met veertig mensen op stap geweest, een rondrit door de Peel met een afsluitend kerstdiner bij ’t Maxend in Nistelrode. Lekker gegeten en een leuke dag gehad. Op de nieuwjaarreceptie hebben we samen getoost op een gezond nieuw jaar. Ondanks het stormachtige weer waren er veel mensen bij ’t Haasje. De Peelhazen hebben ons deze middag met muziek en een grap en grol vermaakt. Bloemschikken We hebben in 2017 3 keer een mooi bloemstuk gemaakt: Een lente stuk met witte rozen op een platte schaal, goed bezocht en iedereen gingen blij naar huis. In oktober een herfst stuk maar daar waren maar 5 dames. Voor het maken van een kerststukje was wederom niet veel belangstelling . Daarom willen we inventariseren of er nog wel belangstelling is voor bloemstukjes maken. Laat het ons weten, anders gaat deze activiteit stoppen. Groetjes Henriette.

Vijfdaagse vakantie naar Duitsland van 22 tot en met 26 mei 2018 De reiscommissie heeft een vijfdaagse vakantiereis naar het Alpin hotel te Smallenberg in het Sauerland voor u gepland. Er is nog plaats, denk er eens over, het belooft een gezellige reis te worden. Inclusief excursies, bijna al uw eten en drinken, en verzekeringen voor € 459,Voor verdere informatie kunt u bellen naar Ton Jonkers, tel 5322005

DANKBETUIGING Graag wil ik eenieder bedanken die mij gesteund hebben in de vorm van een kaartje, appje en telefoontje, tijdens de ziekte van mijn nog enige broer: Cor Leijten, deels wonende in Hongarije en in Boxtel, waar hij 14 november J.L is overleden. Heel veel dank aan pastoor Van Dijk die hem de zalving heeft gegeven en voor de mooie dienst. Tevens aan het koor. Ook heel veel dank aan begrafenisondernemer Dela. Ook dank voor menige schouder waar ik op mocht leunen. Heel veel dank namens zijn kinderen Ilse en Mark en kleinkinderen Melle, Merel en Evi en partner Helga. Zus Marietje Steenbergen-Leijten.

Filmmiddag 24 januari De film Boer Peer over het leven van een kluizenaar in Maliskamp, Peer Smulders, zal voor velen nog herinneringen aan vroeger oproepen. We beginnen om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Seniorenroap Op zondag 28 januari is er in de Gouden Leeuw de seniorenroap. De organisatie is in handen van het Rottenrijk en de zaal is open om 13.00 uur. Kom verkleed en laat u verrassen!!! We kunnen daar genieten van de mooiste stukken uit “Recht vur zunne Roap”, en de carnaval kan bij ons alvast beginnen.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


DORPSRAAD GEFFEN Een mooi initiatief van wijkbewoners de Elshof Op 3e kerstdag, 27 december is speeltuin de Buitelhof in de Elshof op feestelijke wijze heropend. De omwonenden van de speeltuin waren genodigd, evenals de wijkbewoners waaraan deze festiviteiten te danken zijn. Maar iedere Geffenaar van groot tot klein was welkom. Het werd dan ook een drukke, maar gezellige middag. De gemeente had gezorgd voor een verwarmde tent en een drankje en de Dorpsraad voor wat versiering om de boel op te vrolijken voor de kinderen. En dat alles omdat enkele bewoners enige tijd geleden het initiatief namen om naar de gemeente en de Dorpsraad te stappen met de mededeling dat er bepaalde punten in hun wijk verbeterd moeten worden. Hier werd naar geluisterd waardoor er een goede samenwerking ontstond tussen bewoners, gemeente, buurtvereniging en dorpsraad. Zo zijn alle brandgangen bekeken en waar nodig zijn er bij de uitgangen poortjes geplaatst of is een heg verbreed. Dit alles om te voorkomen dat kinderen met hoge snelheid de weg op komen gefietst. Ook is er op verzoek van de bewoners gekeken naar de status van speeltuin de Buitelhof. Na een rondgang door deze speeltuin met afgevaardigden van buurtbewoners, gemeente en dorpsraad werd al snel duidelijk dat er veel punten verbeterd moesten, konden en zouden worden. Nu enige tijd later zijn er diverse speeltoestellen door de bewoners geheel voorzien van een nieuw laagje verf, heeft de gemeente wat nieuwe speeltoestellen geplaatst en andere speeltoestellen verplaatst en zijn het voetbalveld bij de molen, het hekwerk, de toegangspoorten en de zandbak ook aangepakt. Eind 2017 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd in de vorm van het plaatsen van een groot nieuw speeltoestel.

tuin heropend. Hiermee is het wijkproject Elzendreef en omgeving voltooid. Op het nieuwe naamsbord zijn tekeningen verwerkt welke door kinderen uit de wijk zijn gemaakt. Mooi! Alle betrokkenen kijken terug op een fijne samenwerking met een mooi resultaat. Dorpsraad Geffen bedankt alle betrokkenen, maar vooral de bewoners. Dankzij hun initiatief is Geffen weer een stukje mooier.

NIEUWJAARSWANDELING STUIFDUINEN EN KLOMPVEN Vrijdagmiddag 19 januari om 14.00 uur begint de serie wandelingen 2018 van het Maasland Gilde met een nieuwjaarswandeling. Het startpunt van de wandeling is: Parkeerplaats Kriekeput (Schaijkseweg). Lang geleden was Herperduin een zandvlakte, die steeds groter werd. Bij harde wind stoof het zand steeds verder, zodat Herpen dreigde onder te stuiven. Maar het zand werd door de aanplant van bomen getemd. Natuurgids Toon Voets kent de streek als zijn broekzak en zal ongetwijfeld veel uitleg geven over het gebied dat in de regio ook bekend staat als Maupertuus. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur? De kosten van deelname bedragen â‚Ź 3,00 per persoon? Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl Â

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

Door het onthullen van een nieuw naamsbord op deze 3e kerstdag hebben enkele bewoners de speel12

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (1)

Fenomeen vanuit Engeland nu zelfs overgewaaid naar Geffen

CAFÉ HET HAASJE ORGANISEERT PUBQUIZEN

Gezellig met vrienden of familie proberen met parate kennis winnaar te worden door goede antwoorden te geven op de vragen, afbeeldingen, de geluidsfragmenten en zelfs de proefronde.Vanaf 15 maart kun je in café Het Haasje een gezellige en strijdlustige avond beleven door mee te doen aan de eerste Geffense PubQuiz. Hoe heten de twee oude mannetjes uit de Muppetshow, wat is het nieuwe beroep van Fred Teeven of hoeveel stations liggen er tussen Den Bosch en Nijmegen? Het zijn zomaar drie vragen die gesteld kunnen worden tijdens een PubQuiz. ‘Het gaat hierbij niet om het opzoeken van antwoorden via Google, maar om parate kennis’, vertelt Erny de Haas. In andere dorpen in de omgeving, zoals in Berghem en Macharen is het PubQuizzen al razend populair. Mensen vinden het gewoon gezellig om op donderdagavond met een groepje familie of vrienden een quiz te spelen en het winnen van een portie bitterballen is dan mooi meegenomen. Erny geeft aan dat deelnemers echt niet megaslim hoeven te zijn.‘Je moet maar net weten welke kleur de Teletubbies hebben of tot hoe laat je vuurwerk mag afsteken’. Het proeven van verschillende ijsjes, kazen, soepen, kruiden of pepernoten maken het ludieke gehalte compleet. ‘Als de mensen de PubQuizzen in Het Haasje leuk vinden, willen we meerdere keren per jaar een PubQuiz organiseren’, aldus Erny de Haas. Met de wisselbeker kunnen de teams laten zien de slimste van Geffen en omstreken te zijn. De vragen gaan niet over Geffen, dus ook teams uit andere plaatsen kunnen meedoen. Ook deelnemen aan een PubQuiz bij Het Haasje? Lijkt het je leuk om ook een keer deel te nemen aan een PubQuiz met een team van 3, 4 of 5 personen, dan kun je een mail met je teamnaam sturen naar metdeflesoptafel@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 15 Euro per team. Op 15 maart en 31 mei zijn de eerste edities in Het Haasje. Om 20.00 uur beginnen we en rond half 11 wordt de winnaar bekend gemaakt. Blijf op de hoogte door de Facebookpagina van Het Haasje te liken.

Onder die titel is enkele jaren geleden een boek uitgebracht. Het is een katholiek basisboek voor volwassen. We hebben Kerst- en Nieuwjaar achter de rug. Het is dan wat drukker in de kerk dan in het weekend. De meeste mensen komen uit traditie, maar je merkt dat men niet of nauwelijks meebidt of zingt. Jammer, iets wat je niet echt beleeft kan toch geen voldoening geven. In de inleiding van het boek begint dan ook met de vraag! Heeft het christelijk geloof in de zoektocht naar de zin van de hedendaagse mens nog iets te vertellen? Kan de katholieke Kerk nog een smaakmaker zijn in het religieuze en spirituele leven van deze tijd? De Kerk en haar verkondigers (priesters, diakens, pastoraal werkers) hebben het niet makkelijk. De moderne mens schijnt een zekere afkeer te hebben van al te grote zekerheden, dogma’s en wetten en wil zijn eigen weg gaan. Maar wat is ‘de eigen weg’? Het mens zijn of worden is altijd een samenspel van dingen die je meekrijgt en je eigen manier om daar mee om te gaan. Elke levensgeschiedenis is, zoals de bekende Canadese filosoof Charles Taylor zegt, is een persoonlijk resonantie: wat betekent, dat je iets voelt en doet van wat je hebt ontvangen, op wat je leert en ontmoet, maar je doet dit op je eigen persoonlijke manier. In de christelijke traditie vinden we al vroeg het onderscheid tussen wat de Kerk aanbiedt als geloofsschat, en het eigen individuele geloof. Tussen beide bestaat een spanning. Je kan maar geloven wat je kan geloven, en tegelijk word je uitgedaagd om dat geloof voortdurend in gesprek te brengen met het geloof zoals dat door de Kerk is verwoord. Anders gezegd: door het geloof van de Kerk kom je op het spoor van het geloof, en je voegt er als het ware iets aan toe door te zeggen: ‘ik geloof’. Het persoonlijk geloof wordt telkens uitgedaagd door het geloof van de Kerk, het geeft je steeds weer stof tot verdieping, maar ook tot worsteling, het confronteert je met je hoogste eigen mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat het geloof van de Kerk verwoord wordt, dat het ook uitgesproken wordt en dat mensen er mee aan de slag kunnen. Catechese of te wel geloofsonderricht wil mensen daarbij helpen. Geloofsonderricht is als het ware een transformator: ze brengt het geloof van de Kerk ter sprake in het leven van concrete mensen en hun vragen. Een aantal wezenlijke delen daarvan wil ik in de komende stukjes graag met u op weg gaan. Geloof is niets iets om mensen mee lastig te vallen, maar juist mensen op weg te zetten naar een stuk zingeving en het geluk in het menselijk leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken.

13


Dorpsraad Geffen:

iets voor U? Beste bewoner(s),

U weet het beste wat belangrijk is voor uw dorp en wat nog ontbreekt of wat meer aandacht vraagt. Ook kent u veel medebewoners en hun wensen en behoeften. Daarom vragen we u om lid van de wijk- of dorpsraad te worden.

Denk en doe mee!

De gemeente heeft veel taken. Bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, scholen, sportlocaties en wijkcentra. Ook geeft de gemeente subsidies aan verenigingen en projecten. En we zorgen voor een veilige woonomgeving. We proberen dit zo goed mogelijk te doen. Maar we kunnen niet altijd en overal in uw wijk of dorp zijn. Daarom vraag ik u mee te denken en te doen, als lid van de wijk- of dorpsraad.

Wat kan en mag u als wijk- of dorpsraadslid?

Als wijk- of dorpsraadslid benadert, activeert en motiveert u medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk of dorp. Uw kennis en ervaring gebruikt u in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de wijk- of dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt uw wijk of dorp nóg fijner om te wonen!

Géén verkiezing

U bent wijk- of dorpraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2018 tot en met februari 2022. Een onafhankelijke commissie selecteert de kandidaten, u hoeft dus geen stemmen te werven. Aanmelden is voldoende.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden als dorpsraadslid? Neem dan vóór 1 februari 2018 contact op met de wijkcoördinator Geert van Boxtel, telefoon 14 0412 of mail g.van.boxtel@oss.nl. Kijk voor meer informatie over de dorpsraad en haar huidige leden op www.oss.nl/wijkendorpsraden of www.dorpsraadgeffen.nl of neem contact op met met de voorzitter van de dorpsraad: Hans Hoeben, jhoeben@home.nl Met vriendelijke groet, De burgemeester, Wobine Buijs-Glaudemans


Mein blind Date mit dem Leben ma 15 en di 16 jan 20.00 uur €5,- De Pas Heesch Saliya staat op het punt zijn studie af te ronden en moet nog stage lopen als het noodlot toeslaat: hij wordt opeens bijna blind. Saliya is niet van plan zijn droom op te geven en slaagt erin een stageplek te bemachtigen in een luxehotel in München. Collega Max merkt de beperkingen van Saliya en samen oefenen ze buiten werktijd eindeloos diverse handelingen. Maar niet alles is te trainen, dit blijkt als Laura op zijn pad komt en Saliya in allerlei onvoorspelbare situaties terecht komt. Hoe lang kan hij volhouden dat er niets aan de hand is? Mein Blind Date mit dem Leben is gebaseerd op de autobiografie van Saliya Kahawatte. 2017, 111 min. Komedie. Viceroy’s house zondag 21 jan 15:30 uur €5,- De Pas Heesch Viceroy’s House speelt zich af in 1947, op het moment dat de Britten zich klaarmaken om de macht in hun voormalige kolonie over te dragen aan de Indiërs zelf. De opdracht is zo goed als onmogelijk: de moslims willen een eigen land terwijl de Britten en ook Ghandi liever één India zien. Het geweld dat uitbreekt heeft invloed op de levens van de vijfhonderd personeelsleden in het paleis van de onderkoning.

het bijna tijd voor de grote stap! Uw kind gaat naar de basisschool.We nodigen u hierbij dan ook van harte uit om uw kind in te schrijven op basisschool De Wissel. Inschrijfformulieren liggen voor u klaar op Speel-Leerschool Beren Eigenwijs (de Koppellinck), Kinderdagverblijf Het Beertje (Heesterseweg 5A) en op school bij de conciërge, of kunt u downloaden van onze website (www.bsdewissel.nl). Op woensdag 31 januari is er een speciale inschrijfochtend georganiseerd van 8.30u tot 11.00u. Hannelieke van der Stappen ( Kinderopvang Het Beertje) en Hélène Peerdeman (bs De Wissel) zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden over het basisonderwijs, Buitenschoolse Opvang, de Speel Leerschool en om uw inschrijfformulieren in ontvangst te nemen. U kunt ons vinden in de Koppellinck, het groene lokaal tegenover de gymzaal. Graag ontvangen wij van U het inschrijfformulier voor de basisschool in ieder geval vóór 1 februari 2018. (inleveren bij alle ondergetekenden) Wanneer u het inschrijfformulier hebt ingeleverd dan ontvangt u een bevestiging van voorlopige inschrijving en een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u dan geïnformeerd over de werkwijze op De Wissel en specifiek in de kleutergroepen, de kennismaking- en instroommomenten en de BSO. Vooruit in vertrouwen, een goede basis voor verder leren! Met vriendelijke groeten, Ad van der Heijden Hélène Peerdeman Hannelieke van der Stappen

2017, 106 min. Historisch drama. De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.depas.nl Kans op 2 gratis kaarten??? Stuur vóór 12 jan. een mailtje naar info@de-pas.nl

OPROEP-OPROEP-OPROEP

Gezamenlijke inschrijfochtend Basisschool De Wissel en Kinderdagverblijf Het Beertje: Woensdag 31 januari van 8.30 u tot 11.00 uur Wordt uw kind vóór 1 oktober 2019 vier jaar? Dan is

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! ntact Neem co op! met ons

Romme Schilderwerken

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

GERICHTE ZORG VOOR UW

HUID

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

op deze plaats!

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Ι DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE 0622260350 - 0622260050 ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN | DEN ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN BOSCH - DRUNEN - Wij NISTELRODE | 0622260350 - Ι0622260050 beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, LAAT U HELPEN DOOR DE HUIDTHERAPEUTEN VAN HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL

vraag naar

aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door LAAT U HELPEN DOOR DE HUIDTHERAPEUTEN VAN HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen.

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


Jo van Dinther W.I.K. Werkbij 2017 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging W.I.K. op 3 januari 2018 is voor de zevende keer de W.I.K. Werkbij-trofee uitgereikt. Ditmaal mocht Jo van Dinther de prijs in ontvangst nemen uit de handen van voorzitter Johan van Herpen. De W.I.K. Werkbij is bedoeld voor (bestuurs)leden die zich, naast het musiceren en besturen, uitzonderlijk inzetten voor onze muziekvereniging.

concours. Dhr. Van de Meulenreek van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen was hoogstpersoonlijk naar Geffen afgereisd om de trofee en een kleine cheque aan W.I.K. te overhandigen. Hij hield een lovende speech waarin hij benadrukte dat W.I.K. niet alleen muzikaal uitblonk. De jury zag op het podium een enthousiaste groep mensen die vol overgave en met vereende krachten de zaal in vervoering bracht! Afscheid Stan Smits Tenslotte nam W.I.K. afscheid van Stan Smits die jarenlang dirigent was van het opleidingsorkest. Hij kreeg als dank een mooi beeldje. Stan bedankt!

ONZE FIETSENMAKER Met de veiling van het Rottenrijk kocht ik de dienst van Tonny Jansen: een onderhoudsbeurt voor mijn fiets. Mijn zuipfiets, wel te verstaan. Belangrijk dat die goed in orde is, zodat meneer agent bij aanhouding geen enkel mankement aan mijn fiets kan ontdekken… hopelijk ook niet aan mij! En zo geschiedde. Met dank aan onze eigen fietsenmaker kan ik weer met een gerust hart op stap gaan. Tonny bedankt. Wim Romme

Jo is een gedreven lid waar W.I.K. al jarenlang op kan bouwen. Naast het musiceren is hij vol overgave doende met het instrumentenbeheer, waar vele uurtjes inzitten. Aanschaf, reparaties en onderhoud; Jo coördineert en regelt dit. Gevraagd en ongevraagd adviseert hij het bestuur zodat de muzikale molen goed kan blijven doordraaien. Ook op het gebied van huisvesting verzet hij veel werk en onderhoud hij de contacten met de Koppellinck. In alle opzichten is Jo een echte W.I.K.Werkbij!

Stichting RIVED hoopt dat jullie de feestdagen goed doorgekomen zijn. Via deze weg willen we jullie laten weten dat Stichting RIVED op zaterdag 21 april a.s. weer een kledinginzameling houdt. Sparen jullie mee. Onze dank hiervoor.

Bb Bas gereviseerd De stichting Vrienden van W.I.K. kon op de nieuwjaarsbijeenkomst melden dat de Bes-bas, die toevallig door Jo van Dinter bespeeld wordt, helemaal gereviseerd is. Het instrument kan er zo weer jaren tegenaan.Vrienden van W.I.K. super bedankt! Gerard Donkers Trofee Op 26 november 2017 had het fanfareorkest van W.I.K. een zeer succesvol concours in Veldhoven. Naast de promotie met lof kreeg de fanfare ook de Gerard Donkers Trofee toegekend. Deze prijs is voor het orkest wat er het meest uitspringt tijdens het twee dagen durende

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


SOCIAALTEAM IN GEFFEN Per 1 januari 2016 zijn 4 organisaties gefuseerd:Vivaan, Rigom, MEE en Aanzet. De nieuwe naam van deze organisatie is ONS-welzijn. Gemeente Oss (dus de stad Oss en kerndorpen) is verdeeld in 5 gebieden. In elk gebied is een sociaal team werkzaam.Voor de Ruwaard en Geffen is dat sociaal team Oss West. Wie zijn wij? In het Sociaal Team werken diverse professionals zoals maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, sociaal werkers en consulenten voor mensen met een beperking. Ook wijkverpleegkundigen maken deel uit van het team. Wat doen wij? Elke donderdag komt het sociaal team bij elkaar om vragen vanuit bewoners en/of professionele samenwerkingspartners te bespreken en te verdelen. Daarnaast komen we op huisbezoek om je vraag te verduidelijken, bekijken waar je behoefte aan hebt, wat je daarin zelf kunt en wat je nodig hebt aan hulp. Hiervoor maken wij gebruik van uw en ons netwerk. Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team vaste contactpersoon voor jou. We werken samen met o.a. Basis Team Jeugd, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente. Waarvoor kun je bij ons terecht? Bijvoorbeeld: vragen over zorg en welzijn: “Help, mijn moeder wordt dement, wat nu?” “Ik moet geopereerd worden en kan hierdoor mijn hond niet uitlaten, kan iemand mij helpen?” Vragen over vrije tijd: “Ik vind het moeilijk om contact te krijgen met mensen uit mijn buurt, hoe doe ik dat?” “Ik zou samen met mijn buurtgenoten iets willen ondernemen, hoe pak ik dat aan?” Vragen over opvoeden: “Ik maak me zorgen om mijn zoon, waar kan ik terecht?” “Ik vind het moeilijk om grenzen te stellen, hoe leer ik dat?” Vragen over wonen: “Ik voel me onveilig in mijn eigen straat, kan ik daar met iemand over praten?” “Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in mijn huis nodig, hoe regel ik dat?” Of vragen als: “Mijn partner is overleden, hoe verwerk ik dit?”

“Ik vind het lastig voor mijzelf op te komen, hoe leer ik dit?” “Ik heb schulden, hoe pak ik dit aan?” Hoe zijn wij te bereiken? Je kunt ons mailen: info@ons-welzijn.nl Of bellen naar 14 0412 Aanwezigheid bij Kom d’r in. Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13:30 tot 16:00 uur een lid van het sociaal team aanwezig bij Kom d’r in (Dorpsplein 13, te Geffen). Mocht u vragen hebben kunt u altijd even binnenwandelen.

ACTIVITEITEN FEBRUARI Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Vrijdag 2 februari 14.30 uur: Concert Hoge Noot Berlicum Smartlappenkoor Hoge Noot Berlicum is ruim 15 jaar geleden opgericht en bestaat uit alleen 36 vrouwelijke leden. Het koor zingt uitsluitend Nederlandse liedjes. Het repertoire bestaat uit zowel oude als nieuwe smartlappen. Het koor treedt regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen, maar neemt ook deel aan korendagen, zowel binnen als buiten. Een keer in de twee weken repeteert het koor in Den Dupsherd in Berlicum, de thuishaven van Smartlappenkoor Hoge Noot Berlicum. Vrijdag 16 februari 14.30 uur: Inspiratiemiddag ‘Maria anders in beeld’ Mevrouw Felicia Dekkers houdt een lezing over de beeld – en betekenis – wereld van Maria. Over Maria van Nazareth wordt in de bijbel niet veel genoemd. Nu, ruim 2000 jaar later, is haar verhaal als Moeder van God aangevuld met vele legendes, verschijningen en wonderverhalen van over de hele wereld. Zij geldt als de meest uitgebeelde vrouw in de kunst. Ze komt voor in de Koran en in China vinden we haar terug naast Kuan Yin. Maria is dus van alle tijden en vele levensbeschouwingen. Een inspirerende en interactieve middag, waar u van harte voor bent uitgenodigd! 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


LERAREN IN ACTIE BIJ DE HEEGT Dinsdag 12 december werd de vierde zitting van de tweede serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. De totaal uitslag is geworden: A-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 58.02 2. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 55.94 3. Thea en Johan Geling 52.81 4. Nelly Lucius en Toos de Haas 52.08 5. Marijke Droog en Marianne van Etten 51.77 6. Ria Essenberg en Wim Christiaens 50.10 7. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 49.38 7. Ria en Wim Bijl 49.38 9. Elly en Aart Smit 48.54 10. Vera Bos en Diny de Jong 46.98 D 11. Annemarie v. Gils en Riet van der Sanden 43.75 D 12. Marlies Vathorst en Peter Wolf 41.25 D B-lijn 1. Peter Luijben en Ad van de Wetering 2. Gerard Vogel en Frans van Weert 3. Nelleke R.van der Voort en Piet v. Galen 4. Margriet van Beek en Idi Szovan 5. Trudy en Jaap Lakeman 6. Ria en Rien van Alebeek 7. Magriet Baart en Ans Lambregts 8. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen 9. Karine Molkenboer en Jet Willems 10. Gretha Hijlkema en Vronij van der Weij

58.85 P 54.04 P 52.47 P 51.56 51.30 51.04 49.09 45.44 D 45.31 D 40.89 D

Dinsdag 12 december deden de leraren van basisschool De Wissel mee aan de landelijke staking van het primair onderwijs. Dit omdat zij vrezen dat er door de hoge werkdruk en het relatief lage salaris op korte termijn een ernstig lerarentekort zal ontstaan. Omdat zij niet zo maar een dagje op de bank wilden zitten, hebben zij wat ondersteunende activiteiten verricht bij de buren, verzorgingstehuis De Heegt. Zo is er geholpen met het ontbijt, is de stoep sneeuwvrij gemaakt, werd er koffie rondgebracht en zijn er spelletjes met de ouderen gespeeld. Ook is Hart van Nederland komen filmen. U kunt het filmpje van de vroege uitzending nog terug kijken op de betreffende site.

C-lijn 1. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 54.11 P 2. Tini Jonker en Ria Luijben 52.82 P 3. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 52.58 P 4. Marianne Asselbergs en Ans van Uden 51.09 5. Marlies van Dijke en Thea Engels 50.02 6. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 48.89 7. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 48.88 8. Tilly van der Burgt en Jenny van Dijk 48.82 D 9. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 46.00 D 10. Anneke Hoven en Vera Spoormans 45.35 D D-Lijn 1. Diny Arts en Marlouk Reitsma 2. Jeanne van de Brand en Wilna Post 3. Annie en Henk Broekman 4. Nel en Herman Derks 5. Antoine Jansen en Anky Janssen 6. Ineke Liefkens en Huub Heinen 7. Leone Acke en Henny Bonnemaijers 8. Mieke van Mil en Irene Rothweiler

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Tuinplanten

57.12 P 51.91 P 50.87 P 50.52 48.96 48.09 47.92 44.62

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


In het boek ‘Mè un leeg kofferke’ staan per ongeluk twee verkeerde foto’s afgedrukt. Op beide foto’s staan niet Hasje de Haas en Netje de Haas-Kappen met hun gezin, maar Jas de Haas en Dien de Haas-van Bergen met hun gezin. Een grote vergissing…! Hieronder staan beide foto’s afgedrukt. Ze hebben hetzelfde formaat als de foto’s op bladzijde 41 en 104 van het boek. Degenen die het boek in orde willen maken kunnen zodoende de foto’s uitknippen en op de juiste pagina’s inplakken.

Has de Haas en Netje de Haas-Kappen

RECHTGEZET

Met oprechte excuses. Ruud Verhagen

Familie De Haas-Kappen Staand v.l.n.r.: Adriaan, Annie, Karel, Nellie, en Jo. Zittend v.l.n.r.: vader Has de Haas en moeder Netje de Haas-Kappen 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-17.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 09.30-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 06-23602945, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-WIllem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.