Torenklanken 2012 - nr 01

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 1 | januari 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Het is weer dweilen geblazen met Hoaske Toeter! Op zaterdag 14 januari aanstaande is het weer dweilen geblazen in de zaal en het café van ‘t Haasje in Geffen. Vanaf 20.00 uur zetten tien dweilkapellen uit Geffen en omstreken (o.a. Oss, Berghem, Rosmalen, St.Michielsgestel en Heesch) hun beste beentje voor om er met diverse Hollandse meezingers en onvervalste carnavalskrakers een geweldige avond van te maken! Uit de drie voorgaande edities is wel gebleken dat er voor iedere bezoeker meerdere hits en deuntjes gespeeld worden, die ze moeiteloos mee kunnen zingen en deinen. Dit jaar kun je opnieuw genieten van drie kapellen uit ons eigen Rottenrijk: Goei Smoesje, Ut Gu Vals en Hofkapel De Pompzwengels. Kom allemaal zelf oordelen en vooral genieten van de prachtige optredens! Hoaske Toeter - georganiseerd door Carnavalsstichting Rottenrijk in samenwerking met de hofkapel - is geheel voorzien van livemuziek en vindt plaats op zaterdag 14 januari vanaf 20.00 uur in Café Zaal ‘t Haasje aan de Dorpstraat in Geffen. Meer informatie is te vinden op www.rottenrijk.nl, de website van de carnavalsstichting.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ZIEKENBEZOEK PRINS ALPHONS & ADJUDANT KAREL Voordat carnaval 2012 losbarst, bezoeken Prins Alphons dun Urste en Adjudant Karel onze Rottenrijkse zieken. Deze ziekenbezoeken staan gepland op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari 2012. Indien u dit jaar vanwege ziekte het carnavalsfeest helaas niet mee kunt vieren, bestaat de mogelijkheid van een kort bezoek door Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Alphons dun Urste met Adjudant Karel. Uiteraard worden de bezoektijden in goed overleg met u ingepland. Indien u ziekenbezoek op prijs stelt, kunt u dit zich hiervoor aanmelden bij: Adjudant Karel van Rijn, tel 532 3943 mail: adjudant@rottenrijk.nl Kent u iemand in uw directe omgeving, waarvan u vindt dat hij of zij voor ziekenbezoek in aanmerking komt, meld het Adjudant Karel dan alstublieft.

Hondenbezitters!!! Willen jullie de HONDEPOEP opruimen!!! Ben deze week al verschillende keren op de stoep in de hondenstront getrapt en dat is zo fijn. Namens alle Postbezorgers van GEFFEN!!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 15 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 17 jan. 19.00 u. * avondmis do. 19 jan. 15.00 u. jubileumviering KVO 60 jaar m.m.v. PP vr. 20 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 22 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (aandacht kerkbalans) di. 24 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 27 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 29 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk (uitreiking doopschelpjes) KERKBALANS We hebben het jaar 2011 goed afgesloten met een mooie eindstand van de kerkbijdragen van € 26.295,00! Heel hartelijk dank voor uw gaven! Op zondag 22 januari wordt er in de viering aandacht besteed aan actie Kerkbalans 2012, onder de titel “Wat is de kerk mij waard?” Deze vraag zal op veel verschillende manieren beantwoord worden. De kerk is voor veel kerkbezoekers van waarde omdat zij er samenkomen voor de eucharistie. Voor velen is het ook het gebouw waar wordt stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven of waar we af en toe een kaarsje opsteken als we daar behoefte aan hebben. Het is ook het markante gebouw in ons dorp. Het gebouw en haar diensten moeten worden onderhouden. De bijdrage die u betaalt worden gebruikt

voor het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten en bijzondere vieringen. Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen we de parochie in stand houden. Doe mee! Iedere bijdrage is welkom! U ontvangt hiervoor een envelop in de bus. U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOPDANKVIERING Op zondag 29 jan. 2012 zijn de ouders van de dopelingen van 2011 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. In deze viering worden de doopschelpjes van hun kind uitgereikt. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Januari: Communiemap thuis: hfdst. 7: het geschenk van de vrede. wo. 18 jan.: 13.30 - 15.30 u. versieringen maken voor de communieviering 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


AANMELDING VORMELINGEN In januari 2012 gaat de vormselvoorbereiding van start. Op dinsdag 31 januari is de aanmeldingsavond om 18.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster. De leerlingen van groep 8 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De kinderen die buiten Geffen op school zitten kunnen bellen naar de pastorie 5321216 of naar Sjaan van Dinther 5322881 voor informatie. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 25 mei 2012 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

we bewaren hen met mooie herinneringen in ons hart. In het bijzonder gedenken we hier de moeder van de pastoor, en Harrie van Doorn, onze oud-pastoor. In onze parochie hebben we gelukkig veel actievelingen werkgroepen en individuelen, zij verzorgen een heleboel dingen! Dank aan al deze werkenden...... maar zeker ook dank aan onze kerkenden......!! Samen gaan we weer voor een heel nieuw jaar, positief, opbouwend en met steun van elkaar! De tijd vergaat, de klok slaat... soms voor de pastoor een beetje te laat...

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

Voor de bezielende leiding van onze pastoor van Dijk danken wij hem voor zijn inspirerende woorden en positieve kijk!

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

bij ons is aankomen lopen een zwarte poes, Heegterstraat 32, tel. 073-5322597.

gevonden

Groeten T. Renders

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. TERUGBLIK 2011 De klok slaat, de tijd vergaat, Een jaar voorbij voor u en mij In onze parochie beleefden we mooie dingen samen vieren, bidden, werken en zingen. In een roerige tijd, met woorden van spijt, moeten we weer opbouwen en samenwerken in vertrouwen. Er werden 33 kinderen in de parochiegemeenschap opgenomen door de doop Een teken van toekomst en van hoop. Zeven huwelijksparen bezegelden hun trouw in de kerk en de werkgroepen deden veel voorbereidingswerk voor de vieringen van 43 Eerste Communicanten in mei en er kwamen 23 gevormde jongeren bij. Van 26 parochianen moesten we afscheid nemen met smart 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

TUIN

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Marianne Lamers (31 j.) Veel jongeren uit ons dorp gaan studeren, wonen en werken in de grote stad. Ze krijgen al of niet bekendheid als zanger, acteur, sporter, techneut, promovendus, hoogleraar of schrijver van een boek... Soms komen hun (bijzondere) verhalen op mijn pad en het is leuk om ‘het er dan efkes over te hebben..’! Marianne Lamers - dochter van Trees en Huub Lamers - schreef als leerlinge van de Aloysiusschool al leuke verhaaltjes. Een zelf geschreven toneelstukje viel in de prijzen van een verhalenwedstrijd van het Brabants Dagblad. De gastjes op haar kinderfeestje speelden het toneelstuk met spullen uit de grote verkleedkist en papa Huub achter de camera...! Boeken lezen was één van haar grote hobby’s; ze verslond boeken van o.a. Thea Beckman en Roald Dahl. Later werden dat reisverhalen en veel buitenlandse schrijvers. Marianne volgde het VWO op het TBL in Oss en studeerde culturele antropologie op de U(niversiteit)V(an) A(msterdam). “Een heel interessante studie en goede basis omdat het een beetje van alles wat is: geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie, psychologie, sociologie,” vindt Marianne. Als kind wilde ze de wereld al verbeteren en het ontwikkelingswerk lag in het perspectief van haar studie. Ze verbleef meerdere keren voor een langere periode in het buitenland. Echter, ‘het systeem’ van de ontwikkelingsorganisaties stuitte haar tegen de borst, om hierin verder te gaan. “Alleen geven helpt niet, je maakt de mensen daar gelukkiger en sterker door ze onafhankelijk te maken. Door eerlijke handel bijvoorbeeld.” In 2007 begon Marianne aan een stage bij Het Parool. “Daar ging een wereld voor me open: ik had nul ervaring met journalistiek maar vond het fantastisch! Je moest snel werken, zat overal bovenop en kon alles vragen aan iedereen die je maar wilde. Na drie maanden stage mocht ik blijven en na een jaar als freelancer te hebben gewerkt besloot ik nog een master journalistiek te volgen omdat ik het vak nu echt goed wilde leren. Na

die studie ben ik ook als freelancer bij NRC en andere kranten en tijdschriften gaan werken. Ik heb geen specialiteit en dat hou ik graag zo, omdat ik het leuk vind om over veel verschillende dingen te blijven schrijven: van gezondheidszorg, de financiële sector en het onderwijs, tot duurzaamheid en de multiculti-samenleving.” Marianne heeft als freelancer inmiddels verschillende opdrachtgevers waaronder NRC Handelsblad, Het Parool, Ons Amsterdam, Ode, Trouw, P+ en de Groene Amsterdammer. Ze schrijft vrijwel alleen achtergrondartikelen, uitgebreide portretten en reportages. Ze vulde in 2010 een volledige Samsam met artikelen over Zuid- Afrikaanse kinderen i.v.m. het WK Voetbal. “Ik ben niet van het snelle nieuws! Ik wil graag dieper op het onderwerp ingaan en dingen aan de kaak stellen. Ik erger me aan de life-style onderwerpen en de vrolijke, vrije niks-aande-hand krant!” Sinds anderhalf jaar werkt Marianne nu ook samen met fotograaf Jerry van der Weert. “We kwamen erachter dat we dezelfde kijk op dingen hebben en vullen elkaar ook echt aan, in kwaliteit en creativiteit maar ook in enthousiasme.” Uit deze samenwerking werd haar eerste boek, een serie van drie boekjes, geboren... “Deze serie is begonnen als een eindexamenproject van Jerry die eind 2010 de fotoacademie afrondde. Hij vroeg mij om teksten te schrijven bij de drie mensen die hij een tijdje gevolgd had. Dat beviel zo goed dat we besloten er een boek van te maken getiteld: ‘Als je leven in één keer stil staat.’ De hoofdpersonen zijn hiv-patiënt Harold, Henk, die een aantal jaren op een donorhart moest wachten en de tweeling Merel (met een zwaar epilepsiesyndroom) en Zeno. De verhalen over Henk en Harold zijn uitgegeven in zwart-wit, die over de tweeling in kleur: hun verhaal leende zich voor meer kleur, energie en dynamiek, de andere twee zijn meer verstild. Deze serie gaat over doorzetters. Hun leven stond bij allemaal in één keer stil, maar ging bij allemaal vooral ook weer door. De zoektocht naar geluk en verzoening met hun nieuwe leven laten we je in beeld en tekst van dichtbij meemaken: het verlies en de eenzaamheid, maar ook het plezier en de hoop die langzaam weer hervonden worden. Zo mooi kan het leven zijn,” aldus Marianne Het boek is te koop (evt. via Huub en Trees, Dorpstraat 6) of via de website www.rafel.nl. Het kost € 35 euro: daarvoor krijg je drie boekjes in een box ( ze zijn alleen per drie te koop). Marianne - die samenwoont met Koen in Amsterdam wil in 2012 weer bijzondere mensen gaan volgen voor langere tijd. Ze schrijft momenteel artikelen in Het Pa7


rool en NCR over werkgestraften en ook daar zal een boek over uitkomen in het najaar van 2012. Marianne: “Er is nog zoveel te vertellen...! Verhalen liggen voor het oprapen, overal waar je kijkt. Het leven is te mooi en te interessant om te verzinnen! Het is een geweldig avontuur om zoveel soorten mensen te ontmoeten en hun verhalen aan lezers toe te vertrouwen.� Jazeker: “Freelancen als journalist is de leukste baan van de wereld: ik ben helemaal eigen baas, maak mooie dingen mee, kan reizen en schrijven wat ik wil en ontmoet de meest bijzondere mensen.� Met weinig woorden en sprekende beelden heeft Marianne samen met haar fotograaf een goed verhaal met inhoud verteld... indrukwekkend en de moeite waard om te lezen en/of cadeau te doen!

Rond de Dorpspomp De nachtmis straalt nog na en veel liedjes klinken nog. Na de 5e mis begonnen de knieĂŤn van de Pastoor wel wat te protesteren. De Latijnse hymnen spraken de pastoor bijzonder aan. Hij waagde zich zelf op de SOLEMNELE toer en de lofprijzing werd een nieuw hoofdstuk in de zangcultuur van de pastoor. De rijen klanken van de pastoor boorden dwars door het heelal en spatten als schichten door het hemelge-

Â? Â…

welf, waarop stralend de Engelen dansend en feestend de nieuwe wereld bezongen. Jammer dat maar 105 kerkgangers daarvan getuigen waren. De drukste viering was dit jaar op 1e Kerstmorgen met de fanfare en de uitvoering van nog diverse nummers geplukt uit WIK-end. De pastoor bezorgde allen bij de uitgang allen een ZALIG KERSTFEEST. Het aantal vieringen in de Kerstnacht zal beslist aangepast gaan worden. De pastoor zelf was zo vermoeid, dat de koster moest zorgen voor een opstanding. De klokken bleven maar luiden, “woar bleft ie toch, woar bleft ie toch�. woar bleft ie toch�, Geen wonder dat er op Nieuwjaarsdag geen preek was, maar wel klonk feestelijk het “TE DEUM LAUDAMUS�. We blikken terug op WIKend. Een schitterend grote tent met een aparte entreeruimte, een kinderhoekje een hapjesruimte en bijruimten boden een schitterende aanblik. Het programmaboekje etaleerde grotesk de grote sponsoren, maar ook binnen kon je zien hoeveel Geffenaren, bedrijven en middenstanders W.I.K. steunden. We roepen nog in koor: W.I.K. PROFICIAT. We wisten, dat er 2 jaren lang ijverig was toegewerkt naar de WIKend-feesten. We zien verenigd: de fanfare, de slagwerkgroep, de Majorettes, Lauradans, het SintJoris-Gilde, toneelgroep Geffes Volk, het Scroogekoor en het Geffens Combo. 236 Deelnemers maakten er een intens feest van De 24 liedjes klonken op wonderbaarlijk wijze op topniveau, de feestelijke jubileummars van Jan Menkehorst onderstreepte de vreugde, het indrukwekkende Czardas met Jasper van Rosmalen als violist was ademstrelend en werd zoals alle nummers weer

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


fantastisch begeleid door de fanfare. Ron Reymersdaal glunderde, daar hij merkte dat hij als toegevoegd dirigent erin geslaagd was zijn bezieling over te brengen, topdirigent Robert Vos zag zijn fanfare groeien tot toporkest. Met de grootste zorg en toewijding werden de diverse nummers begeleid. Hoe is het mogelijk, dat W.I.K. tot deze hoogten kan reiken. Elke toeschouwer was verbaasd over de motivatie, de nauwgezetheid en de puurheid, waarmee werd opgetreden. Ook de Drumband onder leiding van Chiel Zomer kwam met heel nieuw werk grote luister bijzetten. De grootste verbazing was wel de steeds optredende dansgroepen in show en begeleiding van de mooiste gezangen. We herinneren “De Bruine Beer” O ja, de `Blues For A Killeed Cat, de solerende trombonisten. World Cup Samba, Save The Last Dance en tot slot Abba´s Best. Proficiat aan Evelin van Wanrooy en Laura Strik voor de aankleding en instudering van de dansgroepen. Fantastisch. Geffen op z’n grootst, op zijn mooist. De trots glom af van alle Geffenaren. Er volgde ook een uitgebreid staand applaus. Alle deelnemers, zangers, begeleiders, vormgevers, artiesten, bouw-ploegen, werkgroepen, regie van Els en Petra, presentator; zij allen verdienen onze grootste bewondering. Dank voor het UNIEKE cadeau aan GEFFEN. Dat Geffen haar W.I.K. op handen draagt is weer eens duidelijk ervaren. Wat een feest. 3 Dagen stilstaan, 3 dagen feest voor jong en oud. Jammer dat de pers zich onvoldoende presenteerde. Wat men schreef was onzorgvuldig, ontoereikend en oppervlakkig. Anderzijds is het verre van eenvoudig weer te geven, wat op zo,n avond doorvoeld wordt en op te merken is en dat Geffen de beste zangers en zangeressen in huis heeft en dat we de beste artiesten op de planken kunnen zetten. We horen verder nog de mooiste dingen over zaterdag met Euro Live en B.Z.B. en de slotdag 18 dec.j.l. met hulde aan 3 gouden jubilarissen, Bernard ,de trouwe tromslager, Antoon, van Eufonimum naar de grote Bas en Jan met de vertrouwde Trombone. Het geheel werd ingevuld met ludieke acts van Janus en de Toapen. Het was allemaal keurig voorbereid. We kregen nog een woordje mee van de Pastoor en de Burgemeester, waarin veel goeds te horen was. Door de werkgroep: Vrienden rond W.I.K. werd een Eusofonium uitgereikt met de oproep:” Blijf W.I.K. steunen.” Het is jammer, dat we geen goede presentatie hebben gezien van het bestuur. Muziekvereniging W.I.K. is bij veel gelegenheden een echte vertegenwoordiger van alle Geffenaren. Het is goed te weten, wie dat zijn. Theo Prinssen, die zich ook al meer dan 50 jaren lid voelt, heeft samen met anderen de 1e schrede gezet op weg naar dit mooie, gouden W.I.K. en weet maar al te goed, dat presentatie vereist is. Gelukkig wordt ernaar gestreefd de levendige,

woelige en strijdbare 50 jaren op papier te zetten. Maar en nogmaals en duizend maal herhaald: W,I,K, PROFICIAT. Het Rottenrijk meldt zich al weer met de komst van “Het Roaplied” op 21 januari in de Gouden Leeuw. Alle nieuws daarover komt uit handen van J. v.d. Zande (zie daarover Streekwijzer ). Het wordt weer een spannende strijd en het toetterwel toe, wa ge oan het, mar het toeternietoe hoeggut oan het, het toeternietoe, wie ge zet of wa ge zet as ge er mar zet, het toeternietoe of ge un junske bent of un derke, mar het toeterweltoe, de ge unne mins bent, ut toeternietoe of ge iets vat, het toeterweltoe da ge nie teveul vat, het toeternietoe of ge schik het, het toeternietoe da ge blij bent, het toeteralemoal ni toe hoe gut makt as ge mar van binnenuit en van buiten-um wordt gerakt De Roapdaag witte: 3,4, 10 en 11 febr. We gaan wensen invullen voor 2012: Doorpakken zegt de Dorpsraad en de Stamtafel als het gaat om samensmelting van Maasdonk en Bernheze, in weerwil van sommige zogenaamd progressieve groeperingen, die maar zoeken naar herzien of nog eens bezien en met geweld een volksraadpleging afdwingen. Er vinden nog grondaankopen plaats aan de Koppeldijk en daar zullen die boeren wel blij mee zijn. De Run wordt bebouwd met 35 eenheden door de firma v. Wanrooij. Dan komt er schot in en eindelijk starterwoningen. De Rabobank gaat plaats maken voor woningbouw. Sunt. De grondprijzen moeten omlaag. Er ontstaat een strijd rond appartementen of grondgebonden woningen. Geen goedkoop gedoe wordt geroepen, dan zit je straks met lege handen. Gezondheid komt voorop. Wij willen werkzaam blijven. Wij willen betere arbeidsmogelijkheden. Wij willen snel economisch herstel. Wij hopen, dat de werkgelegenheid toeneemt met toename van ontwikkelingscapaciteit. Wij danken Organon voor het voortreffelijke sociaal plan. Wij willen dat de apen uit Oss niet voor aap staan. Het Aloyiusplein moet blijven. We kunnen beter semipermanente ouderenwoningen bouwen ( vanant-da-genoddig het) Ut kumt van eigus. Ge moet vertrouwen hebben, want ge ziet toch nooit waar het naar toe gaat. De Koppellinck wensen we veel groei toe. Ik hoop op een rookvrij leven. Ik wil graag nog actief blijven. We hopen dat het verenigingsleven zich blijft versterken We hopen op pensioenbehoud. De stamtafel telde dit keer 6 nieuwe leden. Lekker de groei erin!!! Er komt een nieuwe Dansgarde. Van stamtafel 355. De volgende 15 januari, weer in Café Govers en weer na de Hoogmis met prinselijk gezang. Voor op- en of aanmerkingen 0412-640982 Ut gü oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe Mar ok allemoal nog ün zaalich neei joar!!! 9


Ping Pong tafel van Stichting “het wit-gele kruis fonds”

Inschrijving

Vandaag waren Dhr. v.d. Heuvel en Dhr. Romme bij ons op De Wissel. Namens de stichting “het wit-gele kruis fonds” hebben ze ons een ronde betonnen ping-pong tafel geschonken. Deze feestelijke overhandiging vond plaats in de piazza. Na overhandiging van de tafeltennisbatjes zijn de kinderen van groep 7 buiten meteen aan het ping-pongen geslagen. Wij zijn erg blij en dankbaar met deze gift. Hieronder een korte impressie en de achtergrond achter “het wit-gele kruis fonds”

Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,- per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 16 tot en met 20 januari. Op alle geopende dagdelen van 12.00 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst. Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator, Telefoon: 06-10 95 66 22 Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel”(MFC) Kloosterstraat, Geffen Maandag t/m vrijdagdagmorgen: Van 8.45 -12.00 u Maandag t/m vrijdagmiddag(behalve woensdag) Van 13.15 - 15.30u 10

Stichting “het wit-gele kruis fonds” Deze stichting komt voort uit het plaatselijke wit-gele kruis. Het wit-gele kruis was in het verleden een begrip in elke plaats. Doordat de overheid op een gegeven moment zelf voorzieningen is gaan creëren, werd het wit-gele kruis overbodig. Bij het ter ziele gaan in 1999, hebben een aantal leden het initiatief genomen om de restgelden apart te zetten. Deze gelden zijn immers door de Geffense gemeenschap gespaard. De stichting kent momenteel drie bestuursleden: Dhr. V.d. Heuvel, Dhr. Romme en Dhr. Smit. Dhr. Vd heuvel en Dhr. Smit zijn al vanaf de start van het fonds actief voor de stichting. De restgelden die apart zijn gezet brengen elk jaar rente op. Van deze rente wil de stichting doelen in Geffen ondersteunen. Deze doelen moeten wel gericht zijn op gezondheid. De betonnen ping pong tafel op het plein van de Wissel draagt bij aan beweging en sportief bezig zijn. Het paste dan ook prima bij het doel van de stichting. Dit is het 10e initiatief wat ze in al die jaren hebben ondersteund. De vroegere basisscholen in Geffen hebben ook al eens een project vergoed gekregen over gezond eten en gezond bewegen. Iedereen met een goed initiatief in het thema: “gezondheid” kan zijn initiatief aanmelden. Dit kan per mail bij: Stichting “het wit-gele kruis fonds” wim.lyda@home.nl, Gerritromme@hotmail.com


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Kees Jongeneelen, voorzitter Torenklanken. Een hele eer om als eerste te mogen schrijven in ons dorpsblad onder bovenvermelde rubriek. Torenklanken begint in 2012 aan haar vijftigste jaargang. Een bijzondere mijlpaal om bij stil te staan. Een terugblik is dan ook op zijn plaats. In 1962 werd op de pastorie het initiatief genomen, om een parochieblad te laten verschijnen. In het begin voerde het parochienieuws de boventoon. Geleidelijk aan is Torenklanken een blad geworden van en voor de Geffenaren. Wisselende redactieleden en plakgroepen hebben in het verleden hun uiterste best gedaan om van Torenklanken een mooi en goed leesbaar blad te maken. Er is heel wat geschreven in al die jaren. Het parochienieuws is nog steeds een constante factor in ons blad. Zo ook zijn de rubrieken ‘Rondom de Dorpspomp’ en ‘Efkes buurte mè’ vaste onderdelen geworden in elke uitgave. Op 14 juni 2002 vierden we ons veertig jarig jubileum met een speciale jubileumuitgave en een receptie / tentoonstelling in het gemeentehuis. In dit jaar namen we afscheid van een aantal medewerkers van Torenklanken. Later heeft de huidige redactie een enquête gehouden onder haar lezers. Dit resulteerde in: een ACHT voor Torenklanken. Een mooi resultaat. Inmiddels zijn we aangekomen in het digitale tijdperk. Werd voorheen alles geschreven, uitgetypt en opgeplakt, nu wordt alles digitaal aangeleverd en voorzien van leuke foto’s, afbeeldingen en logo’s. Torenklanken is in de loop der jaren steeds mooier geworden qua vormgeving. In 2012 wordt hier nog een schepje bovenop gedaan, zoals u kunt zien aan deze eerste editie van dit jaar. De redactie van Torenklanken bestaat momenteel uit: André Schuurmans, lay-out en eindredacteur, Anja van Heese, plaatsing advertenties, Gery Wijgerse, penningmeester, Henny Schuurmans, secretaris en Kees Jongeneelen, voorzitter. Wij met z’n allen zijn er trots op dat we vijftig jaar Torenklanken mogen beleven. We hopen nog vele jaren zo door te kunnen gaan. In 2011 kwam er een einde aan het regelen van de bezorging van Torenklanken door Marietje van Rosmalen. De bezorging is nu overgenomen door Actief Reclame Verspreiding Brabant. Momenteel gaat het financieel goed met Torenklanken, dankzij de Gemeente Maasdonk, Drukkerij WiHaBo, Rabobank Bernheze Maasland, de bijdrage van de Parochie, de collecte opbrengst en de inkomsten van onze adverteerders. Zonder deze ondersteuningen zouden we Torenklanken niet twintig keer per jaar in de hui-

dige vorm kunnen laten verschijnen. Laat dit vooral zo blijven in de toekomst. Gedurende het hele jaar wordt aandacht besteed aan het GOUDEN jubileum van Torenklanken. In de rubriek: ‘Het woord is aan...’ komen diverse personen aan het woord. De redactie doet hierbij tevens een OPROEP aan u als Geffenaar, om eens een stukje te schrijven voor ons blad. Het mag overal over gaan. Een aparte hobby, een bijzondere gebeurtenis, een reisverhaal, een gedicht, een speciale wens, noem maar op. Alles wat u bezighoudt en wat u wilt delen met uw dorpsgenoten. Alle tekst uiteraard graag digitaal versturen naar torenklanken@ home.nl. Laat u ons in het jubileumjaar eens verrassen. Dat zou heel leuk zijn. Kees Jongeneelen

KBO BINGO AVOND De KBO Bingo avond van 19 januari wordt verzet naar 26 januari i.v.m. KVO feest.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


Een traditie is geboren Op donderdagavond 22 december werd er bij molen Zeldenrust een nieuwe traditie geboren. We vierden de winterzonnewende door het midwinterblazen bij de molen. Het was een donkere avond, bijna nieuwe maan. Rond zes uur kwamen de mensen richting de Zeldenrust gelopen. Rien plaatste fakkels langs het pad zodat er een sfeervolle verlichting was. Bij de molen had Henk de vuurkorven al flink opgestookt zodat er voldoende licht en warmte was. Hans Schalks en Sonja van den Heuvel, onze eregasten, werden na een welkomstwoord door Ton uitgenodigd om de kerstster te ontsteken die fier boven in de wiek op ons neer straalde. Tegelijkertijd blies Ad van Heijningen op zijn jachthoorn mooie melodieën de winterlucht in. Na die plechtige opening pakten de muzikanten van de Pompzwengels hun instrumenten uit en zij speelden voor het publiek, dat meer en meer aan kwam lopen, een heel repertoire van prachtige blaasmuziek. Onderwijl deelden Gerard, Remco en Leny warme glühwein uit en de mensen konden smullen van de stevige erwtensoep. De huisgemaakte worstenbroodjes, waarop bakker Wim van Lier de mensen trakteerde, vonden gretig aftrek. Toen de glühwein op was ging Johan van Herpen meteen naar huis om nieuwe glühwein voor ons uit zijn kelder te halen. Dat vinden wij nou mooi, wanneer het zó gaat. Een gezellige, ongedwongen sfeer waarin we alles delen met elkaar. Want molen Zeldenrust heeft veel goede buren die hun mooie uitzicht op de molen weten te waarderen en die graag naar de molen komen. Molenaar Hemmie had zijn originele midwinterhoorn meegenomen. Enkele blazers van de Pompzwengels wisten daaruit van die mooie, lage, warme klanken te produceren. Voor een leek valt het niet mee om uit zo’n echte midwinterhoorn geluid te krijgen. Laat dat maar aan de Pompzwengels over! Het midwinterblazen is een traditie die vooral in Twente nog altijd zeer levendig is. En dat is niet zover uit de

12

buurt van de streek waar Hemmie zijn roots heeft liggen. Vóór onze jaartelling bliezen de Germanen al op hun midwinterhoorns. Met het geluid riepen ze de zon terug na de donkere winter. Later werd de midwinterhoorn gebruikt om elkaar te waarschuwen wanneer een boerderij was ingesneeuwd. De traditie wordt nog steeds voortgezet om in de advent te laten horen dat de kersttijd is aangebroken en om de komst van het licht na de kortste dag aan te kondigen. Intussen speelden de Pompzwengels hun laatste lied “Brabant” van Guus Meeuwis vanaf de galerij van de molen. Er werd nog nagepraat totdat de pan met glühwein leeg was het vuur in de korven gedoofd. En zo is er ook in Geffen een oude traditie opnieuw geboren. Midwinterblazen bij de molen. Volgend jaar weer! De molenaars van De Zeldenrust

Dankbetuiging Vanaf deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve kaarten die ik heb ontvangen na het overlijden van mijn oudste zoon, Joris Noorman, in februari, na een ernstige en langdurige ziekte. Men gaf blijk van zeer geschrokken te zijn en erg mee te leven met dit grote verdriet. Een kaart met een Geffense molen in rouwstand: heel ontroerend! Ook liefdevolle woorden tijdens het jubileumconcert van WIK op 16 december, kwamen recht uit het hart van Geffenaren die ik nog zelden zie. Hieruit blijkt maar weer: uit het oog maar niet uit het hart! Dit alles heeft me geraakt en goed gedaan. Nogmaals dank hiervoor, en tevens maak ik van de gelegenheid gebruik jullie allemaal een mooi 2012 toe te wensen! Annelies van Rhijn


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

AANGEBODEN Wij bieden aan: Wat? Voor wanneer? Waar?

Vijf dansmariekes Carnaval 2012 In het Rottenrijk

Profiel van een dansmarieke: E e n dansmarieke is een meisje, dat in een fraai uniform dansend marcheert tijdens carnavalsfeesten. Waar zijn wij naar op zoek? Wij zijn op zoek naar een groep van ongeveer 11 mannen. Ze worden vaak gezamenlijk in en rondom Geffen gesignaleerd. Meestal zijn ze strak gekleed in zwarte kostuums waarop zij vol trots hun medailles tonen. Tevens dragen de mannen een hoofddeksel, ook wel ‘steek’ genoemd. Een enkeling bezit een grotere veer dan de anderen. Dit geeft aan wie op dat moment de leiders van de mannen zijn, ook wel de ‘prins’ en zijn ‘adjudant’ genoemd. De mannen noemen zichzelf de Raad van Elf. Bent, of kent u deze groep mannen en bent u geïnteresseerd in deze groep van vijf dansmariekes? Reageer dan voor 21 Januari 2012 of kom naar het Roaplied Festival in de Gouden Leeuw! Contact: rottenrijkerinnekes@hotmail.nl

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 13


Wie worden de neij Jeugdprins & Jeugdprinses??? ROTTENRIJK (Geffen) - Op vrijdag 27 januari worden in een gezellige bijeenkomst met alle Rottenrijkse notabelen en natuurlijk alle leden van de Jeugdroad 2012 de neij Jeugdprins en Jeugdprinses van het Rottenrijk onthuld! De eerste officiële bijeenkomst van de neij Jeugdraod 2012 vindt plaats op vrijdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur in café ‘t Haasje. Als eerste nemen wij afscheid van het Prinselijk Paar van 2011; Sam & Stacey. Daarna wordt het spannend; wie worden onthuld als de neij Jeugdprins & Jeugdprinses 2012 van het Rottenrijk? De Heimraad heeft eerlijk geloot onder alle jongens en meisjes, die in groep 7 zitten. Bij de jongens zijn er drie kandidaten en bij de meisjes liefst vier... De totale Jeugdraod bestaat in 2012 trouwens uit zestien jongens en meisjes! In het weekend van 28/29 januari wordt het nieuwe Prinselijk Paar aan het olling Rottenrijk gepresenteerd tijdens de 3e Kort Orre Roap in De Gouden Leeuw. Wie zo lang niet kan wachten, is 27 januari van harte welkom in café ‘t Haasje. Kom wel verkleed! Groetjes, Jeugdcommissie Rottenrijk tel: 5324628, jeugdcommissie@rottenrijk.nl

Nieuwe dansgarde Rottenrijk, iets voor jou? Vind jij het leuk om te dansen in een groep tijdens carnaval? Zou jij het leuk vinden om in een grote tent op te treden? Dan is de nieuwe dansgarde van Rottenrijk zeker iets voor jou! Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes tussen de 4 en 7 jaar die het fantastisch zouden vinden om tijdens carnaval mee te doen met de nieuwe dansgarde van Rottenrijk. Als je je aanmeldt bij deze dansgarde zul je begeleid en getraind worden door Jenny Guns. Zij heeft zelf maarliefst vijftien jaar gedanst en zij verzorgt al acht jaar trainingen op het gebied van verschillende soorten dans. Tijdens de trainingen leer je hoe je een gave gardedans en showdans op moet voeren tijdens verschillende carnavalactiviteiten. Je kunt onder andere optreden tijdens Recht vur zunne Roap, de Kortorre Roap en de Seniorenmiddag. 14

Lijkt het je leuk om tijdens carnaval op te treden en wil je meedoen met de dansgarde van Rottenrijk? Geef je dan nu op via info@rottenrijk.nl of bel voor meer informatie naar Jenny Guns: (073) 532 12 21. Voor de nieuwe dansgarde moet er nog een originele naam worden bedacht. Als je een leuke naam voor de dansgroep kunt bedenken, laat het ons dan weten!

(foto: de dansgarde van ‘De Deurdouwers’ uit Geffen, op het Nederlands Kampioenschap in 1977)

“Cv Kreg Nou Wa” winnen vrijkaarten Roaplied 2012 Op zaterdag 21 januari a.s. zal in de zaal van de Gouden Leeuw weer de jaarlijkse Roaplied verkiezing plaatsvinden. Tijdens de laatste Roapliedteamvergadering is uit een hoge hoed met optochtdeelnemers een groep getrokken, die een aantal vrij kaarten krijgt voor het Roaplied festival 2012. De jongens en meiden van “Cv Kreg Nou Wa” zijn de gelukkige winnaars, zij zullen van de partij zijn jullie toch ook? Zet het in je agenda ZATERDAG 21 Januari Roaplied festival. We willen “Cv Kreg Nou Wa” feliciteren met de prijs. kijk voor meer informatie over het Roaplied op: www. rottenrijk.nl Tot ziens want: Kom en geniet bij het Roaplied!! groeten, Roaplied team 2012

WIE WAT WANNEER JANUARI 14 Hoaske Toeter 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 21 Roaplied verkiezing 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 28 Kortorre Roap


geven. De drie belangrijkste functies van RIGOM zijn:

Thuisquiz 2011 Op woensdag 28 december j.l. hadden we onze jaarlijkse thuisquiz. De vragen konden om 19.00 uur opgehaald worden bij de Geer en tot 22.30 uur hadden we de tijd om ze weer ingevuld in te leveren, anders kostte het strafpunten. Er waren 15 aanmeldingen waarbij ruim 20 leden mee deden met hun gezinnen en daarbij nog buren, kennissen of familieleden. De familie van Venrooij - Martens, de winnaar van vorig jaar, had een hele leuke gevarieerde quiz in elkaar gezet, met moeilijke en minder moeilijke vragen. Internet was daarbij onmisbaar, doch kennis van Geffen was kwam ook wel goed van pas. Het was iedereen gelukt om de quiz op tijd in te leveren bij de Geer, de eerste drie kregen ook nog bonuspunten. Terwijl de jury de antwoorden nakeek, deed Eegje de pub-quiz voor de cafégasten (de aanwezige deelnemers dus). Het waren diverse muziekfragmenten, die ook nog eens in totaal 10 punten op konden leveren, die soms zorgde voor hilariteit. Uiteindelijk konden de winnaars bekend worden gemaakt. De punten lagen erg dicht bij elkaar, met name bij de middenmoot. De winnaar van dit jaar, de slimmerik van het jaar 2011 van de Elshof, was de combinatie familie Konings en familie Roerdinkholder. Gefeliciteerd! Zij hebben, behalve een leuke groepsprijs, de eer om volgend jaar de quiz in elkaar te zetten, maar dat lijkt me geen probleem, daar zijn ze pienter genoeg voor! En zo ging het gezellige feestje in de Geer nog even door... Marianne

Informatie en advies Vrijwillige ouderenadviseurs brengen informatieve huisbezoeken bij senioren van een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 80 jaar). Professionele ouderenadviseurs houden spreekuur en komen op huisbezoek als daarom gevraagd wordt. Zij bieden informatie en advies op het brede terrein van wonen, zorg, welzijn en financiën. Voor meer informatie: 0412 65 32 30. Praktische diensten Projecten als Klussendienst, Maaltijdvoorziening, Personenalarmering, Oppasdienst Armslag (voor dementerenden), Computerhoeken, Bezoekersdienst, Boodschappendienst en Graag Gedaan! (inclusief handen spandiensten en begeleiding bij bezoek aan artsen). Voor meer informatie: 0412 65 32 32 Cursussen en activiteiten Er zijn verschillende soorten activiteiten: Meer Bewegen voor Ouderen recreatie en ontmoeting (zoals handwerken), educatie (zoals Engelse les), zelfredzaamheid (zoals koken en rijvaardigheid/BROEM), lotgenotencontact (zoals Omgaan met dementerenden) en zingeving (zoals gespreksgroepenwerk). Het gehele aanbod vindt u in de Cursuswijzer en op de website www.rigom.nl. Informatie: 0412 65 32 40. RIGOM in Maasdonk De meeste genoemde diensten en activiteiten worden ook in Maasdonk aangeboden. Samen met BrabantZorg werkt RIGOM aan het verder ontwikkelen van de ontmoetingsfunctie in het Martinushuis in Nuland. Ook doet RIGOM mee aan de ontwikkeling van Steuntpunt de Groering en de Weg Wijs Winkel.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

RIGOM Ouderenwerk, óók in Maasdonk! Door de dagelijkse inzet van heel veel vrijwilligers en door samenwerking met organisaties zoals de KBO, is het mogelijk om kwetsbare mensen ondersteuning te

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


WIKend.: EEN GOUDEN GREEP... Alom complimenten voor het WIKend! Een prachtig promconcert, een gezellig, druk bezochte zaterdagavond voor de jeugd en een familiezondag met ludieke aandacht voor W.I.K. zelf en haar jubilarissen! Jan van Schijndel (78 j.), Bernard Schuurmans (73 j.) en Antoon van Lith (67 j.) (“Geloof, hoop en liefde!” volgens Bernard) zijn meer dan tevreden over het geheel met in het bijzonder de huldigingsceremonie op zondag.

Ze werden opgehaald met de sjees van Matje, begeleid door het Sint Jorisgilde en ze kregen de bondsspeld opgespeld door de Toapen! (Voor wie is dat weggelegd, zelfs niet voor Tonny Jansen, halleluja!) We praten nog even na met de jubilarissen. Hoe is bij hen de liefde voor muziek begonnen. Bernard: “Bij ons thuis werd er altijd gezongen in ‘den herd’; vooral vader Has Schuurmans was daarin de gangmaker. Toen de drumband werd opgericht ben ik meteen lid geworden, want zelf muziek maken was natuurlijk prachtig!” Jan: “Toen ik begon met werken in de sigarenfabriek, stond daar altijd de radio aan. “Arbeidsvitaminen” en “Muziek houdt fit” waren de favoriete luisterprogramma’s (tot tien vóór elf dan, want dan begon de preek van de dominee...). Marsmuziek sprak me altijd het meest aan.” Antoon: “Ik werd geïnspireerd door het jeugdorkestje “Ons Verlangen”. Mevrouw Van Zijl wilde dat Koninginnedag muzikaal werd opgeluisterd en omdat we nog geen fanfare hadden zorgde zij voor triplex blaasinstru16

menten met een mondstukje. Dit was de voorloper van W.I.K. Toen de fanfare was opgericht kreeg ik les van Johnny van de Goor.” We kennen het verloop van muziekvereniging Willen Is Kunnen (een naam die bedacht werd door Theo Prinssen): eerst werd de drumband opgericht omdat er nog geen instrumenten waren. Daar is Bernard maar wát trots op, want hij ligt dus een streepje vóór op de andere twee! Er was wel een bazuingroep. Jan had intussen al kennisgemaakt met de bugel bij Bergoss. Daarvan werden uiteindelijk de eerste instrumenten gekocht en Piet de Kort kwam leden werven om een fanfare op te richten. Toen hij mij kwam vragen,” zegt Jan, “heb ik gezegd, ‘Daar hebben we geen geld voor’!” Maar die fanfare kwam er. Het voorlopige bestuur bestond uit Martien Cremers, Thé de Veer en Wim van Hoorn. Martien bleef in het definitieve bestuur, aangevuld met Piet de Kort (secretaris / penningmeester) en Theo Prinssen werd voorzitter en tevens dirigent. Uiteraard worden er herinneringen opgehaald, door de drie muziekmaten, die elkaar al lachend en grappend flink ‘de waarheid zeggen’. De tromdrager droeg vroeger de trom op zijn rug, in plaats van op zijn buik, met achter hem de slagman. Het verhaal gaat dat tromdrager Thé Bongers even uit de rij liep, omdat hij zo nodig moest... de slagman sloeg even in de lucht...! Ze leerden nog noten op do, re, mi, woorden die ze tijdens de repetitie nog wel eens bezigen, tot hilariteit van de jongeren... Ze zien ook nog duidelijk voor zich, het platte, blauwe boekje waaruit Piet Willemse hen noten leerde, met de zwarte vingerafdrukken op de noten geprint... Piet was immers smid...... De contributie was elke week een kwartje, maar dat was geen enkel bezwaar want ze hadden schik voor (een) tien(tje)... Het was voor ieder van de drie gouden jubilarissen geen enkele moeite om het lidmaatschap 50 jaar vol te houden. Bernard: “Ik heb heel veel plezier beleefd aan deze hobby. De eenheid van de club is de kracht van W.I.K.” Hij is bij W.I.K. de man die elke jaar het meeste geld bij elkaar brengt voor de donateuractie! Jan heeft het prachtig gevonden dat met het WIKend half Geffen heeft meegedaan. Hij benadrukt dat ook het geven van serenades een belangrijke taak is van de dorpsfanfare. “Het zou voor mij onacceptabel zijn, als we dat niet meer zouden doen. Dienstbaar zijn aan de dorps- en parochiegemeenschap hoort er bij, voor de fanfare, daarom staat Geffen ook achter ons!” Antoon vindt een vernieuwde repertoirekeuze een ‘must’ voor de jongere leden. “Maar dat is onze jonge dirigent wel toevertrouwd! Voor het WIKend hebben we al 22 nieuwe muziekwerken in moeten studeren in drie maanden tijd, met tussendoor


nog onze andere verplichtingen!” De jubilarissen willen via deze weg iedereen van harte bedanken voor de geweldige dag. Ze waren zeer verrast, want alles werd voor hen geheim gehouden, hoewel Antoon als jongste jubilaris, nog wel de handen uit de mouwen heeft moeten steken. Dank aan de jubileumorganisatie, het bestuur en alle leden, de burgemeester, de pastoor en de Toapen en Janus voor hun leuke acts. En Bernard was uiteraard zeer gecharmeerd door het speciale optreden van de leerling-slagwerkers o.l.v. Gerdiene de Poot! De Vrienden van W.I.K. boden de club een euphonium aan en Rob van Reijmersdal had als cadeautje een zelfgeschreven muziekwerk dat “past in de traditie en de ingeslagen weg...”

meer maar De Efteling is nog springlevend en mooier dan ooit. Daarom nodigen wij die Eftelinggangers van toen opnieuw uit om samen wederom een gezellige reünie in De Efteling te houden. Ben je geboren in 1952 en word jij net als de Efteling dit jaar ook 60 jaar, meld je dan aan en ga met ons mee naar de Efteling. De dag die we daarvoor gepland hebben is Zaterdag 25 augustus 2012. Degenen die in Geffen geboren zijn in 1952 en inmiddels elders wonen zullen wij een uitnodiging sturen. Maar ook alle Geffenaren van nu die van 1952 zijn, zijn van harte welkom om met ons mee te gaan. Reserveer alvast 25 augustus in je agenda en ga mee. Het wordt ouderwets gezellig. Overdag gaan we naar De Efteling en ‘s avond sluiten we af in onze eigen Geffense Gouden Leeuw. Je kunt je aanmelden bij ine.groos@home.nl Wij rekenen op jullie. Kom op zestigers! Doe mee en meld je aan. Nader bericht volgt in het voorjaar.

Fysiotherapie Move 2B Fit behaalt hoogste kwaliteitskeurmerk

De organisatoren: Hans Diks, Ine Groos, Leny Romme

Op donderdag 29 december heeft binnen de praktijk van Move 2B Fit fysiotherapie een HCA-plus Audit plaats gevonden. Dit is de hoogste kwaliteitscontrole binnen de Fysiotherapie geïnitieerd door zorgverzekeraars CZ/ Ohra, Achmea en Menzis. Bij Move 2B Fit zijn negen fysiotherapeuten werkzaam verdeeld over vier locaties binnen de gemeente Maasdonk. Naast algemene fysiotherapie zijn er specialisaties in manuele therapie, arbeidsfysiotherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele lymfedrainage, echodiagnostiek en shockwavetherapie. Move 2B Fit heeft de lat heel hoog gelegd door voor het HCA-plus certificaat te gaan. En wil op het hoogste nivo zorg verlenen. Het behalen van dit kwaliteitskeurmerk is een bekroning op het werk van het gehele team. De audit is beoordeeld met een 10, het hoogst haalbare. Move 2B Fit behoort nu tot het selecte groepje van fysiotherapiepraktijken die zich voorkeursleverancier mogen noemen voor de zorgverzekeraars.

BEDANKT!!!

Eftelinggangers 60 jaar Twintig jaar geleden in 1992, toen de Efteling 40 jaar bestond, besloot een groep 40 jarige Geffenaren om met z’n allen naar de Efteling te gaan. Het werd een gezellige reünie van oud klasgenoten en leeftijdgenoten uit ons dorp. We spraken of om dat nog eens over te doen en we gingen toen we 50 werden met z’n allen naar “Het Land van Ooit”. Dit jaar worden we 60. Het Land van Ooit is er niet

Wij hebben onze road-trip Amsterdam-Dakar Challenge in goeden doen voltooid! Daar zijn we blij om en tevens hebben we een mooi bedrag kunnen overmaken aan ons goede doel dat eraan verbonden was. Wat hebben we opgehaald: de auto heeft op de veiling in Gambia een mooie 66000 Dalasi opgebracht, dat is met de huidige koers: € 1724,99. Na aftrek van de veilingkosten blijft daar van over: € 1466,24. Daarbij komt natuurlijk nog het sponsorgeld van jullie allemaal. Dat is na aftrek van de brandstofkosten een heel mooi bedrag van € 1595,02 geworden!!! Dat maakt een heel mooi totaal bedrag van: € 3361,26. Dat bedrag is voor de stichting hand to hand en komt dankzij Gras en Franka Mes geheel ten goede aan de projecten (zie ook www.stichtinghandtohand.nl). We zijn heel erg blij met het behaalde resultaat, het is natuurlijk allemaal begonnen met het avontuur maar het is erg leuk om zo’n groot bedrag bij elkaar te krijgen. Wij willen iedereen nogmaals heel hartelijk danken voor alle steun die we van jullie hebben ontvangen. Dankzij jullie steun zijn we goed en gezond in Banjul aangekomen, konden we terug vliegen en hebben we dit mooie eind resultaat geboekt!!! Pieter en Erik Wingens

17


Biljarten DOK tegen Familie van Wanrooij Onze jaarlijks terugkerende krachtmeting op het groene laken tegen de Familie van Wanrooij eindigde in een nederlaag van DOK 193 om 157 winstpunten. Het was volle bak, maar liefst 21 wedstrijden werden er gespeeld waarbij de 65plussers van het Oude Klooster waarschijnlijk oververmoeid raakten. Piet van Wanrooij scoorde met een serie van 17 niet onverdienstelijk, Tinie van Nistelrooij was in 14 beurten uit, dit flikte André van Wanrooij tweemaal met 4.28 gemiddeld. Jan was in 15 beurten aan de finish en Kees scoorde van de familieclan tenslotte het hoogste moyenne van 7.00. Bij de Hangouderen speelden Bert Kieboom en Henk Gloudemans voortreffelijk, zij waren in 15 beurten uit, terwijl Nico van der Donk met een serie van 16 en Bert Kieboom met 18 onze topscoorders waren. Deze spannende biljartavond had wederom een hoog gezelligheidsgehalte. Na de prijsuitreiking waren er bloemen voor Louise van Wanrooij maar ook voor onze trouwe schrijfster Truus Wolf. U ziet achtereenvolgend aantal caramboles, gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. 1. Nico van der Donk 36 1.80 16 7 Jan van Wanrooij 48 2.40 14 10 2. Bert Kieboom 41 1.86 6 10 Johan Swanenberg 27 1.22 5 8 3. Antoon Kappen 30 1.50 8 6 Piet van Wanrooij 48 2.40 9 10 4. Henk Gloudemans 29 1.93 8 10 Theo van Uden 17 1.13 5 5 5. Gerrit Hermes 13 0.56 3 4 Cor van Wanrooij 17 0.73 3 10 6. Piet van Herpen 29 2.07 11 6 André van Wanrooij 60 4.28 14 10 7. Wim Heijmans 21 0.87 4 10 Sjef van Wanrooij 18 0.75 3 7 8. Gerrit van de Rijt 18 0.90 5 3 Martien van Wanrooij 41 2.05 9 10 54 2.25 13 8 9. Bernard v.d. Heijden Albert van Wanrooij 90 3.75 14 10 10. Cor van Lent 66 3.30 12 6 Kees van Wanrooij 140 7.00 27 10 11. Harrie van Rijn 32 1.39 5 10 Toos van Wanrooij 10 0.43 2 8 35 1.66 7 5 12. Jo Vos Piet van Hinthum 96 4.57 21 10 13. Hans van Schijndel 35 1.29 6 9 Jas van Dijk 32 1.18 5 10 14. Harrie Swanenberg 38 1.31 5 10 Lambert Ruijs 19 0.65 4 7 15. Frans Janssen 42 3.00 11 8 Tinie van Nistelrooij 29 2.07 9 10 16. Jan van Venrooij 27 1.17 6 7 18

Piet van Wanrooij 17. Wim Heurkens André van Wanrooij 18. Antoon Kappen Theo van Wanrooij 19. Broer Damen Jan van Wanrooij 20. Bert Kieboom Theo van Uden 21. Antoon Kappen Cor van Wanrooij

48 23 60 48 45 40 48 41 29 32 17

2.08 1.64 4.28 1.71 1.60 2.66 3.20 2.73 1.93 1.00 0.53

17 6 9 8 10 8 10 18 4 6 3

10 4 10 10 9 8 10 10 9 6 10

Uw @pestaartje

Cursus Omgaan met vermoeidheid Op 24 januari 2012 starten de ergotherapeuten van BrabantZorg de cursus ‘Omgaan met vermoeidheid’. De cursus is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse functioneren worden gehinderd door ernstige vermoeidheid als gevolg van Multiple Sclerose (MS). De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Deelnemers aan de cursus leren efficiënt omgaan met hun energie. Het belang van rust, een juiste lichaamshouding en de juiste aanpassingen komen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan een gebalanceerde leefstijl. Er wordt gebruik gemaakt van presentaties, discussies en praktijkoefeningen. Deelnemers krijgen ook oefeningen en opdrachten mee naar huis. De cursus vindt plaats op dinsdagen van 8.45-11.00 uur in het behandel- en kenniscentrum van De Wellen (Driek van Erpstraat 2 in Oss). De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 24 januari. Kosten van deelname bedragen € 30,- per persoon. Van deelnemers wordt verwacht dat ze alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Voor meer informatie over de cursus of aanmelden, neem contact op met BrabantZorg De Wellen (0412) 67 22 22 of BrabantZorg De Watersteeg (0413) 36 29 51.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIKend, een feestweekend om niet snel te vergeten Op 16, 17 en 18 december 2011 is het gouden jubileum van muziekvereniging W.I.K. afgesloten met een geweldig feestweekend;WIKend. Het feest vond plaats middenin Geffen, in een prachtig aangeklede tent aan de Harrie Schoutenstraat. In een bomvolle, uitverkochte zaal trapte W.I.K. zelf het jubileumweekend af met een promconcert. Met maar liefst 236 deelnemers werd een geweldige show neergezet. Enkele hoogtepunten van de avond waren de schattige bijtjes en aapjes bij Balou de Beer, het aangrijpende Schindler’s List, het duet van Susan Wiegers en Tonnie Jansen en de Grande Finale met een spetterende Abba-medley. Enkele cijfers om te laten zien hoe groots het concert was opgezet: In totaal 135.000 minuten gerepeteerd door dansers en muzikanten, 58 microfoons, 260 kostuums en in totaal 192 m2 podium. W.I.K. heeft zich van een totaal andere kant laten zien. Het beeld van de fanfare die enkel marsen speelt op straat is na de overweldigende show voorgoed verdwenen. Het publiek reageerde enorm positief en ging overrompeld naar huis. De feestavond op zaterdag was ook een succes. In een goed gevulde tent werd een gezellig feest gebouwd met ‘DJ Roel’, ‘30 Euro Live’ en ‘ BZB’. ‘30 Euro Live’ speelde covers gehuld in een nieuw jasje. Ze warmden het publiek goed op voor de hoofdact van de avond. ‘BZB’ gaf een mooie show weg met gezellige muziek, vuurwerk, sombrero’s en zelfs een oldtimer-motor. Ook deze avond ging het publiek voldaan naar huis. De familiedag op zondag begon met een officieel programma met brunch, speciaal voor iedereen die nu en in het verleden betrokken was bij muziekvereniging W.I.K.. Ook werden de jubilarissen, Antoon van Lith, Bernard Schuurmans en Jan van Schijndel in het zonnetje gezet. De jubilarissen zijn thuis opgehaald met paard en wagen van Matje de Klein en door het Sint Joris Gilde begeleid naar de feesttent. Ze kregen door de ‘Toapen’ een gouden speld opgespeld en werden toegespeeld door de kersverse jeugdslagwerkgroep. Daarnaast werd er een nieuwe euphonium aangeboden door de Vrienden van W.I.K. en ‘Janus’. ‘s Middags ging het feest verder met optredens van ‘Time Machine’, ‘Captain Kinkelbaum’ en ‘DJ Willem’. Voor de kinderen waren er een enorm springkussen, een draaimolen en vele spelletjes aanwezig. 20

WIKend, voor en door Geffenaren, stond midden in de gemeenschap. Hierbij willen we iedereen van harte bedanken die op de een of andere manier heeft meegeholpen om het jubileumjaar van W.I.K. tot een succes te maken. Zonder de vele vrijwilligers hadden de Dienstenveiling, de musical @Live! en WIKend nooit zo’n succes groot succes kunnen worden. Veel leden van W.I.K., maar ook veel vrijwilligers buiten de vereniging hebben ervoor gezorgd dat er nog lang zal worden nagepraat over het gouden jubileum van muziekvereniging W.I.K. Kijk voor meer informatie, foto’s en filmpjes van WIKend op www.wikend.nl

dankbetuiging Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven tijdens Martijn zijn ziek zijn en bij het overlijden van onze zoon en broer. De steun die wij van iedereen mochten ontvangen heeft ons erg goed gedaan. Frans en Diny Tim en Yvonne Angela en Martijn


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


# geen promotie; teveel invallers ## promotie; betere plaatsingcijfers Dinsdag 13 december werd de vierde zitting van de tweede serie van het seizoen 2011-2012 gespeeld. Het blijft toch altijd spannend wie gaat promoveren of helaas degraderen. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. A-lijn 54.08 1. Trudy en Jaap Lakeman 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 53.04 3. Ria en Wim Bijl 52.52 4. Jeanny Berten en Truus v.d. Wetering 51.82 5. Marijke Droog en Marianne van Etten 51.22 6. Nelleke Rouppe van der Voort en Piet van Galen 50.95 7. Peter Luijben en Ad van de Wetering 50.52 8. Gerard Vogel en Frans van Weert 50.26 9. Ria en Rien van Alebeek 50.09 10. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 49.48 11. Gerrie en Joop van der Meijden 48.70 12. Doortje en Wim van Druenen 48.61 D 13. Gerda van den Hurk en Jo de Haas 44.88 D 14. Vera Bos en Diny de Jong 43.84 D B-lijn 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 2. Margriet Baart en Ans Lambregts 3. Ilse Ruland en Peter Wolf 4. Elly en Aart Smit 5. Dick Pronk en Erik Vrolijk 6. Gerard v. Bon en Gerard Goorsenberg 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 8. Thea en Johan Geling 9. Nelly Lucius en Toos de Haas 10. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 11. Emmy van den Brink en Janny Voltman 12. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt C-lijn 1. Marianne en Ed Asselbergs 2. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 3. Tini Jonker en Marion Sollewijn-Gelpke 4. Astrid v. Buren en Christa v. Lieverloo 5. Margriet van Beek en Idi Szovan 6. Ied de Rooij en Greet Hoogendoorn 7. Vera en Huub Spoormans 8. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 9. Fien en Antoon van den Eng 10. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 11. Karine Molkenboer en Jet Willems 12. Gwen en René Vogels 22

57.71 P 52.60 P 51.98 P 51.25 50.73 49.90 49.27 48.96 48.65 47.92 D 45.83 D 45.21 D

D-Lijn 1. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 60.03 P 2. Antoine Jansen en Anky Janssen 56.51 P 3. Wilna en Adriaan Post 52.34 P 4. Agnes van Lieverloo en Francine de Bresser 51.30 5. Diny Arts en Marlouk Reitsma 50.39 6. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 50.13 7. Henny Bonnemaijers en Sibille Veldkamp 48.05 8. Christien en Lambert van den Berg 47.53 9. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 44.27 10. Nel en Herman Derks 39.45

Vier dagen “PINK PARTY!” bij café Boetje Tijdens carnaval 2012 vieren alle Rottenrijkse tieners van 12 tot en met 15 jaar feest in hun eigen dorp. Dit jaar opent de tofste kroeg van Geffe-Zuid namelijk 4 dagen haar deuren voor “Pink Party!” Vorig jaar was “Pink Party!” een doorslaand succes. Daarom kunnen alle tieners in 2012 alle dagen bij café Boetje terecht. De Werkgroep “Pink Party!” gaat er alles aan doen om er voor de Geffense jeugd vier topavonden van te maken. “Pink Party!” in café Boetje begint dagelijks om 20.00 uur en om 11.11 uur draait de deejay zijn laatste cd-tje. Omdat wij geen overlast voor omwonenden willen, blijven alle bezoekers de hele “Pink Party!”gezellig binnen. Kortom: voor de Rottenrijkse tienerjeugd is het tijdens Carnaval 2012 perfect geregeld en hun ouders kunnen met een gerust hart naar het tentfeest op de wei. Gelukkig Nieuwjaar! Werkgroep “Pink Party!”

60.10 # 54.27 P 54.17 P 53.96 P## 53.96 50.63 47.40 47.29 46.25 45.00 D 44.38 D 42.60 D


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

�ŝũ�ŵĂŬĞŶ��ŽŽ��ŝĞĚĞ�Ğ�ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ�ĞĞŶ��Ă��ĞŶĚ�ĐĂĚĞĂ�� �Ž�����ĂĂ������������������ĞīĞŶ������ĞůĞĨŽŽŶ�����������������������ŵĂŝů���ŝůŵĂ�ΛŚĞ�ŶĞ��Ŷů �Ă��ŐĞ�ůŽ�ĞŶ��������ŝ�������������������������Ž����������������� �Ž���������������������������������������������������Ă�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Oude-renwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.