Torenklanken 2022 - nr 01

Page 1

60e jaargang | nummer 1 | januari 2022 1962

60

2022

JAAR

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

TORENKLANKEN 60 JAAR

Zoals u ziet op de voorpagina: we gaan dit jaar aan de 60ste jaargang beginnen. Wat 60 jaar geleden begonnen is als parochieblaadje in klein formaat, nu verschijnt ons Dorpsblad al vele jaren in deze huidige vorm. Het is nu een blad van en voor de Geffenaren. Iedereen kan nu kopy insturen. De werkgroep Geffen.nl heeft ervoor gezorgd, dat alle uitgaven zijn gedigitaliseerd. Met hulp van een tweetal vrijwilligers zijn alle pagina’s gescand. Maar liefst 1100 edities zijn nu digitaal beschikbaar op de website van Geffen.nl. Al bladerend kun je nu al het Geffense nieuws tot je nemen. Op 21 april vorig jaar vond de officiële overhandiging plaats van het digitale bestand. Dit gebeurde, hoe kan het ook anders, onder de Geffense Kerktoren. Geffen.nl plaatst een puzzel met 10 vragen op hun site. De antwoorden op deze vragen kunnen gevonden worden in alle uitgaven van Torenklanken. De redactie denkt nog na hoe we extra aandacht kunnen schenken aan ons 60-jarige bestaan. Dat Torenklanken nog steeds trouw gelezen wordt, blijkt wel uit het feit dat als men ons Dorpsblad niet ontvangen heeft, dit telefonisch gemeld wordt. Een goede bezorging blijft dus belangrijk. “Wie schrijft die blijft”. Dat is een bekend gezegde. Met andere woorden: als u in de afgelopen 60 jaar iets leuks of iets bijzonders heeft meegemaakt of beleeft: vertrouw het toe aan Torenklanken en maak ons er deelgenoot van! Stuur een leuk of interessant stukje naar torenklanken@ geffen.nl. Wij stellen dat zeer op prijs. Redactie Torenklanken

Wijkteam ONS Welzijn in MFC De Koppellinck Het zal je niet ontgaan zijn: de logo’s van ONS Welzijn op de ramen van ‘het klaslokaal’ van MFC De Koppellinck. Sinds enkele maanden hebben wij als wijkteam intrek genomen in het lokaal waar voorheen een klas van de Wissel gebruik van maakte. We zijn erg blij met deze prachtige locatie in het bruisende Geffen! ONS wijkteam bestaat uit veertien leden met verschillende disciplines en werkzaamheden. Daarom variëren onze werkzaamheden van het verlenen van 1-op-1 hulp tot het organiseren van activiteiten en van alles er tussenin. Of je nu nul of honderd jaar bent, goed of slecht ter been, een concrete vraag hebt of helemaal met je handen in het haar zit: wij zijn er voor iedereen. Zit je even niet lekker in je vel? Wil je graag een activiteit organiseren? Maak je je zorgen om je buurman, maar weet je niet hoe je hulp moet organiseren? Met die vragen en nog veel meer kun je bij ons terecht. Elke dinsdag tussen 10:00 en 11:00 kun je zonder afspraak binnenlopen bij de Koppellinck. Liever wel een afspraak maken? Bel dan met 088-374 25 25 of mail naar ossteame@ons-welzijn.nl we staan je graag te woord en denken graag met je mee. Namens het wijkteam ‘Maasdorpen’ een voorspoedig 2022 gewenst en graag tot ziens Ans - Eline - Jantine - Anke - Jessica - Lotje - Monique - Loes - Osman - Esther - Festus - Laureen - Marieke - Martine

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 21 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 23 jan. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 28 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 30 jan. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP (Doopdankviering, Zegenen van de kaarsen) 1e jaargetijde voor Lies van Druenen, namens de parochie 1e jaargetijde voor Rien van Alebeek, namens de parochie vr. 04 febr. 19.00 u. avondmis in de kapel MISINTENTIES Als u een misintentie hebt opgegeven voor vieringen die niet plaats hebben gevonden, dan mag u de intentie verzetten naar een, door uzelf te bepalen, nieuwe datum. Graag daarvoor een nieuwe envelop inleveren, met vermelding dat de datum is verzet. DOOPDANKVIERING Op zondag 30 januari om 09.30 u. is de doopdankviering. De ouders van de dopelingen van 2021 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. KERKBALANS 2022 “In de kerk voel ik me thuis door de sfeer, de woorden, het gebed, de rituelen.” “Ik kan er praten en nadenken over wat me bezig houdt en

mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” “Het is een plek, waar we omzien naar elkaar.” Dit zijn antwoorden die vaak worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich hierin. Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. De eindstand van Kerkbalans per 31 december 2021 is € 20.399,74. Hartelijk dank voor uw (extra) bijdrage. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 23 februari 14.00 - 15.30 uur voorbereidingsmiddag. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de

3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

TERUGBLIK 2021 Bij een terugblik op een coronajaar – voor het tweede jaar achtereen – zakt je de moed in de schoenen. We hebben de beelden en verhalen nog vers in het geheugen: huilende ondernemers, hardwerkende verzorgers, belaagde hulpverleners, depressieve jongeren, bedreigde politici, eenzame ouderen…. Er waren nog heftiger beelden in de wereld: aardbevingen die volledige dorpjes wegvaagden, langdurige lavastromen, branden, de overstromingen in eigen land. Wat kan een mens aan… Niets in zijn eentje, alleen samen komen we er doorheen. Hoe snel zie je, dat mensen na een ramp weer aan de slag gaan, opbouwen wat is afgebroken. Hoeveel handen worden er wel niet uitgestoken om te helpen waar kan. Daarvan kennen we veel voorbeelden. Zo ook in het klein in onze parochie en in onze geloofsgemeenschap. We zijn blij met alle parochianen die meewerken, om alle taken, in en buiten onze prachtige kerk, gaande te houden, met iedereen die meedoet en meedenkt, degenen die trouw onze vieringen bezoeken, die de mooie stand van Kerkbijdragen realiseren. Met name dank aan pastoor Ouwens en pastoor Verbakel. Zij zijn de steunpilaren die onze geloofsgemeenschap staande houden. En ja, soms zakt de moed je in de schoenen, maar als we die moed ‘hoog houden’, in ons hoofd en in ons hart, dan zien we vol goede moed uit naar het nieuwe jaar! Wij wensen u veel vreugde en vrede toe, en bovenal een goede gezondheid.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster.Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 december 2021: Peter Stadhouders, 68 jaar. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714.

In 2021 waren er in onze geloofsgemeenschap: 16 eerste communicanten, 16 vormelingen (in de gehele parochie De Goede Herder), 8 dopelingen en 29 overledenen. SAMEN OP WEG ZIJN Ben jij tussen de 12 en 35 jaar oud? Welkom! Op weg naar een synodale kerk! Ga jij ook mee? Huh? Wat heb ik daar mee te maken? Waarschijnlijk ploppen er een aantal vraagtekens bij je op. Dit begrijpen we heel goed! In oktober 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. 5


Zo’n bisschoppenvergadering wordt ook wel een Synode genoemd! Het thema voor deze komende synode is ‘Synodaliteit’, een woord uit het Grieks, wat betekent ‘samen op weg zijn’! En daar heb jij ook iets mee te maken! Want als je gedoopt bent ben jij ook een wezenlijk onderdeel van de Kerk. Daarom de vraag aan jou: open je hart en laat van je horen! Dit is je kans! Jong Bisdom Den Bosch zal in de komende maanden 3x een vragenlijst uitzetten, elk over één van de thema’s waar de Nederlandse bisschoppen de focus op leggen. Je hebt enkele weken de tijd om deze vragenlijst in te vullen (we vragen een kwartiertje van jou tijd). Hierna zal er een online ontmoeting zijn om – als je dit wilt – dieper in gesprek te gaan met elkaar over dit thema. Hierbij dus vragenlijst 1 https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969 én alvast de uitnodiging voor woensdagavond 2 februari 2022 om 19.30 uur voor een online ontmoeting (één van de twee mag natuurlijk ook, maar beide is nog beter en leuker). Miriam Keijzers, emailadres: keijzers1@ziggo.nl

ROND DE DORPSPOMP

Zondag 9 januari 2021. Stamtafel nummer 560.Wederom een digitale stamtafel. Verslag Zoals gewoonlijk starten we met een terugblik op de vorige Stamtafel. Met complimenten voor de schrijver wordt het verslag vastgesteld. Bewegwijzering Op een aantal plekken zien we nog zwart-witte bordjes onder andere met “Liberty Trainingsmolens” en “motorbedrijf SOLO MOTO” terug. Bedrijven die actief waren in Geffen, maar inmiddels zijn verhuisd of zijn gestopt. Was de gemeente Maasdonk of is Ondernemend Geffen verantwoordelijk voor het onderhoud ervan?

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


Geffense mastvlag Gilbert van de Meulenreek heeft het initiatief opgepakt om de Geffense Vlag te laten maken. Het gaat hier om de mastvlag van 2.25 x 1,5 meter.Verwachte kosten EUR 20 tot EUR 25. Interesse? Stuur dan een mailtje naar Gilbert@vandeMeulenreek.nl. Hoe dan ook, de bewegwijzering heeft onderhoud nodig.Wie pakt de handschoen op? Wonen in Geffen Wonen in Geffen is breder dan vaststellen van bestemmingsplan ’t Veld. Met de informatieavond op 22 december jl. is ‘Wonen in Geffen’ nog steeds niet afgedaan. Wanneer gaan we het hebben over thema’s als: infrastructuur, parkeren & verkeer, medische voorzieningen, winkels, sfeer in het dorp en verbetering van openbaar vervoer? Stuk voor stuk thema’s die een informatie avond nog steeds rechtvaardigen. Wel moet ons van het hart dat in ’t Veld het aantal zelfbouwkavels heel erg laag is en er wel heel veel projectbouw plaatsvindt. Gelukkig zien we dat er ook een CPO project wordt gestart. We nodigen graag een vertegenwoordiging van het CPO project uit om op 6 februari 2021 hun plannen toe te lichten. Volgens onze informatie zijn de straatnamen voor ’t Veld nog niet bekend. Om debacles zoals bij Meubelhof te voorkomen, willen wij de ideeën alvast inventariseren. Reacties, ideeën, namen etc. zijn van harte welkom op Stamtafel@MFCdeKoppellinck.nl.

En verder… - is er met Oud en Nieuw flink geknald ondanks het vuurwerkverbod - is het gelukkig niet gelukt de kiosk op te blazen ondanks pogingen daartoe - hopen we dat de stijging in het aantal Corona besmettingen zijn piek heeft bereikt - hopen we over niet al te lange tijd weer vertrouwd in Café Govers te kunnen zitten Stamtafel De volgende Stamtafel vindt digitaal plaats op zondag 23 januari a.s. om 10.30. U bent van harte welkom om deel te nemen. Stuur hiervoor een mail naar Stamtafel@ MFCdeKoppellinck.nl en u ontvangt een vergaderlink. Reacties zijn ook welkom op dit mailadres.

OPROEP Ik heb destijds het Kookboek “Appeltje Eitje” van EGA uitgeleend. Graag zou ik dat terug willen hebben. G. Clement, 06-30980798

Gemeenteraadsverkiezingen Van maandag 14 maart t/m woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.We nodigen graag op 20 februari 2021 van iedere lijst een Geffense kandidaat uit om in ieder geval hun visie op de visie Geffen 2040 te geven. MFC de Koppellinck De verbouwing vordert gestaag. Naast het bouwbedrijf start binnenkort ook een ploeg vrijwilligers om de eigen zaken aan te pakken. De trap is geplaatst, al moet hij nog wel worden rechtgezet. Er komt een nieuwe vloer, doorgang naar Kom d’r In, nieuwe zithoek, de bar wordt aangepast etc.Volop verandering dus.We kijken uit naar het eindresultaat. Aanleunwoningen Behalve dat de lift is vervangen, is er nog weinig te merken van de verbouwing van de centrale hal en de gangen van de aanleunwoningen. Er heeft een enquête plaatsgevonden over de kleur van de vloerbekleding, maar daarna is het angstvallig stil gebleven. Wanneer pakt woningbouwcorporatie Mooiland dit op?

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Mike Dortmans, 44 jaar, hij woont in de Magnolia 1. Een herinnering aan Geffen… Strooipop, trots op de bekende bandjes en artiesten die we op ons weilandje in Geffen hebben gehad en zeker ook trots op hoeveel Geffenaren ons in die jaren hebben geholpen, op welke manier dan ook! En Carnaval in de Bonkelaar, in mijn stoffen jas rondjes lopen en achter de meiden aan.

7. Ons visitekaartje Uiteraard Effe noar Geffe en onze molens. 8. Bewondering voor… Alle horeca ondernemers in deze zware coronatijd 9. Geffen is voor mij… Een gezellig dorp met fijne mensen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan… Meer leven op het plein/kiosk met evenementjes voor jong en oud. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

2. Dit zou anders moeten… Alle horeca op het plein met verwarmde terrassen en regelmatig live muziek in de kiosk. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk... Onze wijk natuurlijk! We wonen hier heel erg fijn. 4. Een mooi mens Geffen is rijk aan mooie mensen, dus ik ga niemand specifiek bij naam noemen. En ik ben zelf ook beste unne mooie mens, hahaha. 5. Jammer dat … er weinig winkels of eetgelegenheden in Geffen zijn 6. De leukste club De Rottenrijders, onze “MC” (Motorclub). Lekker toeren en altijd gezellige slappe klets.

DANKBETUIGING Het is helaas voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van Peter Stadhouders. Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de telefoontjes, de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn! Wij willen in het bijzonder onze dank uitspreken aan, Huisartsenpraktijk Vinkel in het bijzonder Dr Jos van de Sande, Bernhoven Uden, Fysiotherapeut Monique Derksen, Pastoor van Bakel, Meneer Wong, Berg – Licht & Geluid, Hans van Leeuwen en lieve vrienden & familie. Hannie, kinderen & kleinkinderen

T e H u u r Geffen Dorpsplein Winkelruimte van ca 70m2 Voorzien van toilet en pantry Informatie en bezichtiging: 06-14318647 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Wij wensen alle bewoners van ons mooie dorp een voorspoedig maar bovenal gezond 2022. Beste KBO leden: Het jaar 2021 was voor iedereen een niet fijn jaar. Een jaar vol zorgen, onzekerheden en veel beperkingen. Een stil jaar met weinig activiteiten, weinig sociale contacten. Als KBO-bestuur hadden we uiteraard veel meer voor onze leden willen betekenen. De eerste maand van het nieuwe jaar 2022 zijn we nu ingegaan. Na drie prikken kijken we uit naar een betere horizon voor u privé en voor ons allemaal als actieve vereniging in Geffen. Voor onze vereniging was het afgelopen jaar een uitermate stille periode. Alle bijeenkomsten waar meerdere mensen bij elkaar zouden komen hebben we helaas af moeten blazen. Hierdoor werd voor veel leden, de eenzaamheid groter. De gevolgen van deze situatie waren afstand houden, thuis moeten blijven en de daarbij komende angst en zorgen. Dit heeft ons als KBO-bestuur tot nadenken gezet. Wij zijn ons er nog meer van bewust geworden dat we een belangrijke rol hebben voor onze oudere dorpsgenoten. Met name voor de mensen die alleenstaand zijn. We zijn van mening dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor alle inwoners van Geffen. “Heb oog voor elkaar.” Kijken we naar het overheidsbeleid van de afgelopen jaren dan moeten we helaas constateren dat er ook op de ouderenzorg fors is bezuinigd. Denk bijvoorbeeld hierbij aan de bejaardenhuizen welke zijn verdwenen. Hierdoor wordt het langer thuis wonen eerder een must dan een vrije keuze. Studies wijzen uit dat in 2040 de vergrijzing in Nederland op zijn hoogtepunt is. Hierdoor zal de uitdaging alleen maar groter worden. Naast de vergrijzing is er ook een schreeuwend tekort in de zorgsector waardoor er minder handen aan het bed zijn. Laten we hopen dat de zorg in de toekomst voor één ieder nog betaalbaar blijft. Naast deze sombere realiteit moeten we aan het beging van dit nieuwe jaar ook naar kansen kijken, en die zijn er te over. Wij als vereniging voor de ouderen van Geffen voelen ons daarom geroepen om samen met de Dorpsraad en Geffen Zorgt dit onderwerp op de agenda te zetten. Het is van essentieel belang dat de jongere senioren (60+) actief mee gaan denken in dit vraagstuk. Dit om de toekomst voor de ouderen in Geffen aantrekkelijker te maken dan de huidige verwachtingen.

10

Het komende jaar zullen wij als KBO-vereniging met dit onderwerp naar buiten treden. Hoe meer mensen er mee denken, hoe beter de ideeën worden. Het is daarom belangrijk dat ook de 60+ inwoners van Geffen zich aansluiten bij onze mooie vereniging. Laten we onze kracht en energie samen bundelen. Onze oproep aan alle 60+sers in Geffen: ”Word lid van onze vereniging. Je leert nieuwe mensen kennen en je blijft onderdeel van onze mooie dorpsgemeenschap. Daarnaast bieden we ook een hoop gezelligheid, organiseren we activiteiten en uitstapjes en geven we waar mogelijk ondersteuning bij financiële vraagstukken.” Laten we samen bouwen aan een zorgeloze toekomst. Wacht niet langer en meld u vandaag nog aan via het volgende mailadres: hansenwillvanleeuwen@gmail.com Met vriendelijke groet, Riny van den Akker Voorzitter KBO Geffen 5 daags reis van 10 t/m 14 mei 2022. Brabant Expres heeft ook dit jaar voor mei 2022 weer een uitstapje voor ons in elkaar gezet. Nu naar de Harz in Duitsland. Programma: We vertrekken op dinsdag 10 mei vanuit Lith, Geffen en Oss. Na enkele stops komen we aan bij ons hotel nabij Goslar, waar we hartelijk ontvangen worden met een kopje koffie/thee door de Nederlandse hotelier Marcel. Na een persoonlijk welkomstwoordje heeft u gelegenheid op te frissen voor het diner.Vanavond wordt er een uitgebreid buffetdiner in het restaurant van ons hotel geserveerd. En de drankjes zijn gewoon inbegrepen! Na het diner is er elke avond entertainment zoals een muziekavond, quizavond, wandeling etc. Ook hier zijn de drankjes tot middernacht inbegrepen en wordt er regelmatig een bittergarnituur geserveerd. Als dat geen genieten is! Op woensdag 11 mei bezoeken we Sankt Andreasberg, Samsonmijn. Als we terug zijn kunt u nog zwemmen of naar de sauna! Donderdag 12 mei zijn we in Goslar, tussen de middag hebben we in het hotel een warme lunch en na de lunch gaan we verder met ons bezoek aan Goslar, de oude binnenstad staat op de lijst van Unesco. Vrijdag 13 mei gaan we naar Wernigerode naar het


miniatuurpark. Na dit bezoek gaan we naar het station van Wernigerode, daar stappen we in de stoomtrein en rijden via een mooie route naar Schierke, vandaar terug naar het hotel. Zaterdag 14 mei rijden we weer richting Nederland, we nemen een lunchpakketje mee en stoppen bij Kassel om het op te eten.We sluiten af met een 3 gangen diner. De kosten voor een 2-persoonskamer zijn € 489,00 pp 1-persoonskamer € 125,00 extra. Reisverzekering: € 2,00 pp.p.dag+ € 4,50 poliskosten. Annulering 6% van de reissom+ €4,50 poliskosten en 21% assurantie korting bij 2 pers. slecht 1 maal poliskosten. Inschrijven tot 25 januari 2022. Mocht u interesse hebben, ook niet-leden zijn welkom, dan kunt u een mail sturen naar wilhelmie.van.dijk@gmail.com, u krijgt dan het uitgebreide programma en het inschrijfformulier. U kunt ook bellen met Wilhelmien van Dijk: 0622437660 of 0412-639302

HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers. In het vorige nummer van Torenklanken mochten we kennis maken met Demi, geriatrie fysiotherapeut van Move 2B Fit. Dit keer nieuws over: Oefentherapie in het Oude Klooster Sinds 1 april 2000 is Praktijk Vandaag gevestigd in het Oude Klooster aan de Kloosterstraat 7a in Geffen. Reggy van Boxmeer is gestart op deze locatie. Momenteel werkt haar collega Lisa Mols hier.

WINNAARS 10E EDITIE DE GEFFENSE KWIS!! Er werd weer volop gegoogeld, gepuzzeld, gedanst en geknutseld op zaterdag 11 december j.l. 28 teams gingen de strijd met elkaar aan tijdens dit tweede jaar coronaproof kwissen. Op donderdag 30 december zaten de deelnemers gespannen naar ons filmpje te kijken, om erachter te komen wie zichzelf weer een jaar het slimste team van Geffen mocht noemen. De Uitslag: 1e plaats Kwis’t (zie foto) 2e plaats Fam.Verhagen 3e plaats Witteniewittewel (Voor de volledige uitslag: www.degeffensekwis.nl ) Wij bedanken alle deelnemers voor hun enthousiasme. Bij deze willen we ook alle sponsors bedanken voor het mede mogelijk maken van 10 jaar Geffense Kwis, en ook de Koppellinck bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte, en het personeel! Dit kwisteam gaat ermee stoppen!! We leggen het stokje klaar… wie weet wordt het door een nieuwe ploeg weer opgepakt. Voor info 073-5320880 (Astrid) òf info@degeffensekwis.nl Houdoe en bedankt Lars, John, Emiel, Rian en Astrid

Onze behandelruimte bevindt zich op de 2e etage. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere spanningsklachten, hyperventilatie, burn-out, chronische pijn en slaapproblemen. Daarnaast behandelen wij ook klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zoals bekken- en stuitklachten, hoofdpijn, rugklachten en nek-schouderklachten. Samen met u kijken we naar de oorzaak van de klachten, maar ook naar de in stand houdende factoren.We leren u hoe u zelf weer grip kunt krijgen op de klachten en hoe klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Een duurzame oplossing dus! Naast de locatie in Geffen heeft Praktijk Vandaag ook nog vestigingen in Berlicum, Heeswijk-Dinther en Vinkel. Voor meer info kunt u kijken op www.praktijkvandaag. com. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 073-2032475 of via info@praktijkvandaag.com 11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN

Allereerst willen wij namens de werkgroep en vrijwilligers van Kom d’r In iedereen een goed en gezond 2022 wensen. Wij hopen dat we in de (nabije) toekomst weer helemaal open kunnen en veel gezellige activiteiten kunnen gaan aanbieden voor alle Geffenaren. N.B. Het rooster hierbij geplaatst is voorlopig en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

OPROEP INSCHRIJVEN BASISSCHOOL DE WISSEL Samen Durven Leren Wordt uw kind vóór 1 februari 2023 vier jaar? Dan is het bijna tijd voor de grote stap! Uw kind gaat naar de basisschool. We nodigen u van harte uit om uw kind in te schrijven op basisschool De Wissel. De Wissel Wij hadden u graag uitgenodigd om kennis te komen maken met onze school. Helaas is dat in deze bijzondere tijd niet mogelijk. U kunt onze school alvast een beetje leren kennen door een bezoek te brengen aan onze website: www.bsdewissel.nl Indien mogelijk zullen we u dit schooljaar nog uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u dan geïnformeerd over de werkwijze op De Wissel en specifiek in de kleutergroepen, de kennismaking- en instroommomenten en de buitenschoolse opvang.

Cadeau van Kunstkring Geffen aan Kom d’r In Wij als Kom d’r In werden verrast door de Kunstkring, die ons een mooie fotowand cadeau deed in het kader van “meer kunst in Geffen- binnen of buiten-“ Dus wees welkom en kom de wand bekijken als we weer helemaal open zijn. Voor nu alvast een foto dan heeft U een idee wat het is geworden, met dank aan Hans van Leeuwen voor het bevestigen van de fotowand.

Inschrijfformulier U kunt het inschrijfformulier downloaden via onze website. Als uw kind op dit moment gebruik maakt van de BSO of KDV Het Beertje (Kloosterstraat of Heesterseweg), krijgt u via hen een inschrijfformulier. Graag ontvangen wij uiterlijk 11 februari 2022 het inschrijfformulier. U kunt het formulier afgeven bij Het Beertje of in de brievenbus doen bij De Wissel (deze hangt aan de poort ingang Kloosterstraat) Wanneer u het inschrijfformulier hebt ingeleverd, ontvangt u een bevestiging van voorlopige inschrijving. Hebt u nog vragen? Stuur een mail aan bsdewissel@ filiosscholengroep.nl Met vriendelijke groeten, Thea van Heck (Directeur De Wissel) Hélène Peerdeman (Onderbouwcoördinator De Wissel)

Namens Kom d’r In en de Kunstkring hopen wij op een heel actief en gezellig jaar samen.

13


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres:

Cereslaan 4 5384 VT


DORPSRAAD GEFFEN

Openbare vergadering februari Onder voorbehoud, maandag 21 februari 20:00u in MFC de Koppellinck.Aanmelden door een mailtje naar info@ dorpsraadgeffen.nl.

Het jaar is alweer enkele weken oud en heeft voor iedereen nog veel in petto. We hopen voor iedereen veel voorspoed en geluk. Ook voor ons mooie Geffen hebben we de nog lopende onderwerpen uit 2021 en zullen er ook nieuwe ontwikkelingen op ons pad komen.

Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website.

Onderwerpen die zeker bij ons op de agenda staan zijn het Dorpsplein, de ontwikkelingen rondom het nieuwbouwproject ’t Veld, bestemmingsplan Heesch West en de verder ontwikkelingen in de polder. Verder is het bouwen van meer woningen in de hele gemeente een speerpunt van de gemeenteraad en houden we ook de ontwikkeling buiten de dorpsgrenzen in de gaten. Bijvoorbeeld met de voorgenomen plannen voor Oss West voorzien wij al problemen met de verkeersafwikkeling op de rotonde bij ’t Woud. Ook blijven we ons inzetten voor veiligheid samen met onze wijkagenten en voor vitale verenigingen met het Sport Expertise Centrum. Wij hopen dat er dit jaar ook weer veel activiteiten georganiseerd kunnen worden, die wij met subsidies kunnen ondersteunen.

Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar.

Het grootste onderwerp op ons bordje van dit moment is de vorming van de nieuwe Dorpsraad. In het voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dit betekent dat ook de periode van de huidige Dorpsraad afloopt. Een aantal van de huidige leden blijft beschikbaar voor een volgende periode en ook een aantal leden zwaaien af.

Tot later!

BEDANKJE Dankjewel huisartsen en de vrijwilligers, voor de boosterprikken in de kerk. Het was keurig en netjes geregeld, heel erg fijn. Top gedaan.

Daarom zijn we op zoek naar jou! Geïnteresseerd? Mail onze wijkcoördinator Geert van Boxtel (G.van. Boxtel@oss.nl). Heb je wel interesse maar zit je nog met vragen, neem dan eens contact met ons op.

De mooiste momenten buiten. Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


ROOI OORTJES NR. 67 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart… Torenklanken bestaat 60 jaar; dát vinden wij een feestje waard; proficiat! #Corona We zitten half december weer in een harde lockdown, ondanks dat inmiddels 85% van alle Geffenaren gevaccineerd is. Behoorlijk frustrerend, dat vaccinatie (alleen) blijkbaar niet dé oplossing tegen #covid is. Kerstavond kijken we naar de Nachtmis vanuit de Sint Jan met bisschop De Korte en kerkkoor ’Schola Cantorum’; prachtige TV registratie met close up beelden van de Bossche kerststal, maar we missen het echte “kerstgevoel”. Met de familie keurig verdeeld over beide dagen eten we ons door Kerstmis heen. Oud op Nieuw vieren we op het bankje met de oudejaarsconference van #PeterPannekoek. Ondanks een #vuurwerkverbod, lijkt het wel oorlog buiten! Mensen (óók in Geffen) gaan zichzelf steeds asocialer gedragen, naarmate de crisis aanhoudt. Hebben ”schijt aan de overheid”, die vooral een appél doet op het gezond verstand van Nederlanders, maar nalaat de door haar opgelegde beperkingen te handhaven… #Bouwen in Geffen Beetje als de spreekwoordelijke ‘mosterd na de maaltijd’ organiseren de Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen op 22 december (alsnog) de informatieavond over ’Bouwen in Geffen’. Kort gezegd komt het erop neer, dat Oss het aantal te bouwen woningen per jaar (snel!) binnen haar gemeentegrenzen wil opschroeven van 300 naar 600; een verdubbeling dus. Leeuwendeel van die huizen wordt ‘straks’ gebouwd in een megawijk in Oss-West, waar nu nog het poldergebied richting de Gement is (zoekgebied Brandstraat - Amsteleindsestraat). Maar er komen ook nieuwbouwwijken in Ravenstein-Noord (richting Huisseling, spoor over) én in Geffen-Zuid; woonwijk ’t Veld (globaal ingeklemd tussen Veldstraat en Heesterseweg.

Wij beschouwen de informatie-avond (hoewel technisch prima opgezet; onze complimenten!) als een goedmakertje achteraf, omdat alles in beton gegoten is. Wat ons grûwlûk dwarszit, is dat twee dagen vóór de avond een akkoord wereldkundig gemaakt wordt, waarbij drie ‘zéér stoute aannemers’ (Reuvers / Van Schijndel / Van Wanrooij; terwijl er voorkeursrecht gemeente Oss op ligt, hebben zij tóch grondaankopen kunnen doen; hoe kan dat???) zichzelf een veel té dikke vinger in de pap bezorgen aan de onderhandelingstafel. Gevolg: zij bepalen gedrieën wat, voor wie én tegen welke prijs er straks in Geffen gebouwd wordt. Wethouders Den Brok (VDG) en Van der Schoot (CDA) tonen hun slappe knieën, maar verklaren ‘beretrots’ te zijn op de overeenkomst, lezen wij in het BD. Wij zien liever (al betekent dit uitstel), dat het recht zijn beloop krijgt: de grond ‘gewoon’ onteigenen dus! In dezelfde krant een paar dagen later (de zaak Meijs, Heesch) wordt een tipje van de sluier opgelicht over praktijken rond strategische grondaankopen van Geffense #doorpakkers… Wij ergeren ons er nog steeds groen-en-geel aan dat Gemeente én onze Dorpsraad uitkomsten van ‘flut’enquêtes wél zien als serieuze participatie! Daarnaast vinden wij het vreemd dat een groepje van 15 uitverkorenen ‘Geffenaren’ (wie? criteria?) een C.P.O. vereniging op kunnen richten, die straks gegarandeerd bouwgrond ’krijgen’ in ’t Veld én die zélf de ballotagecommissie vormen voor Geffense starters, die graag aan willen haken… Bij beantwoording vragen hierover rijdt de gemeentelijk projectleider een scheve schaats! #Verkiezingen Verrassend op de kieslijsten voor de nieuwe gemeenteraad in maart: Mark van der Doelen staat (pas) op plek 10 van VDG, evenals nieuwkomer Chrisjan van Dinther, die ’actief’ wordt voor het Osse CDA. Bij D66 Oss staat verrassend ene Erik van Santvoort (4) uit Geffen op een verkiesbare plaats. Misschien kan hij straks potten breken in de Osse Raad? En anders onze dorpsgenoot Bart Hellings? Hij staat op een keurige 6e plaats bij VVD Oss. Mss kunnen de heren Van Santvoort en Hellings eens aanschuiven bij de Mannenbroeders van de Stamtafel voor een nadere kennismaking? Uiteraard zijn zij ook bij CV Rooi Oortjes van harte welkom om hun politieke ambities voor Geffen toe te komen lichten! Minder fraai: eng-rechts #FvD heeft aangekondigd óók mee te doen in de Gemeente Oss!

nieuwbouw in ’t Veld

#Groenfonds Geffen Op het perceel tussen Heesterseweg en Bijenmuseum is een fraaie boomgaard aangeplant. Die is vast en zeker

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


betaald uit de schatkist met de miljoenen van het Geffens Groenfonds. Wij ‘zeuren’ al járen om een serieuze verantwoording. En wij niet alléén. Ook de Dorpsraad (stamt nog uit de tijd van de vorige voorzitter) wil graag weten wat de stand van zaken is. Ook hierover wordt telkenmale een nadere toelichting beloofd, maar (ook) deze dreigt straks als spreekwoordelijke ’mosterd na de maaltijd’ te komen. Met de #verkiezingen en het einde van deze raadsperiode in aantocht (en een mogelijk vertrek van wethouder Van der Schoot) lijkt haast geboden! Wordt vervolgd? #Carnaval Er zijn idioten als burgemeester Depla van het Kielegat, die willen “carnaval verplaatsen naar de zomer” (BD) Géén goed idee vinden wij, maar in het 55-jarige #Bokkenrijk (Oijen) gaan ze tóch overstag; de grote optocht op 28 februari is uitgesteld naar Hemelvaart, eind mei 2022. Wordt #Carnaval in Geffen überhaupt (nog) gevierd?

WIK feliciteert deze meiden met het behaalde diploma en wenst ze zeker in deze rare tijden toch weer net zoveel plezier als het afgelopen jaar waarin door de instructrices er alles aan werd gedaan om het zo goed mogelijk door te laten gaan, ze hebben zelfs buiten getraind. Voor nu: Succes met de voorbereidingen van de dansjes voor CIRQUE DU WIK, verzet naar 21 en 22 mei. Hopelijk gaat dit nu doorgang vinden! Op de foto van links naar rechts voorste rij: de A-groep onder leiding van Jolien Coppens: Lana Romme-Isabelle LoeffenLynn van Wanrooij-Sanne Egelmeer-Suze Ruis-Asmeret Kiro Desta-Janthe van de Elzen en hulp instructrice Lieke van de Wouw. Achterste rij: De B-groep onder leiding van Janneke van Rooij: Jolien Coppens-Kaat van der Velden-Nine van WanrooijJasmijn Loeffen-Britt van Wanrooij-Lize van Erp-Noor van der Velden en Janneke van Rooij.

Tenslotte hadden wij iets willen ‘verklappen’ over een nieuwe bestemming van de #pastorie in Geffen, maar hélaas; ons iets grotere A4-tje is vol … ’t Rooi Hundje, tel: 06-53916725

STRALENDE MAJORETTES WIK Afgelopen 18 december was het dan eindelijk zover. In augustus al behaald en na diverse uitgestelde data nog net voor de Kerstvakantie kunnen uitreiken op een andere manier dan WIK gewend is. Mede door ons bestuurslid Annika de Poot, ook zelf majorette en instructrice geweest, werd het toch nog zonder ouders en alle leden van WIK een feestelijke gebeurtenis. Na een mooi gesproken openingswoord van Annika werden de pupillen een voor een naar voren gehaald en mochten zij een onderdeel van het diploma laten zien, waarna de felicitatie-traktatie en natuurlijk het diploma werden uitgereikt.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.