Torenklanken 2021 _ nr 01

Page 1

59e jaargang | nummer 1 | januari 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RECHT VUR ZUNNE ROAP 2021!

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

klein overzicht tonen en via een poll bepalen jullie, met de meeste stemmen, de invulling van deze 2 avonden! Tot ziens bij jullie in de huiskamer! Organisatie en artiesten Recht vur zunne Roap

De geplande Roap weekenden komen dichterbij en we gaan elkaar die weekenden niet persoonlijk zien. Maar natuurlijk laten we deze weekenden niet zomaar voorbij gaan. Ben je niet bekend met RVZR en/of wil je nog een keer een avond terugkijken dan is dit je kans! Roap Thuis! Geniet van vorige edities vanuit je luie stoel, rechtstreeks in je eigen huiskamer. Tijdens de 4 geplande avonden gaan we telkens 1 volledige editie uitzenden via YouTube. Gratis en voor niks, dus hou onderstaande data vrij, sla je drank en borrelhapjes in en slinger YouTube aan op je TV, laptop of mobiel en gebruik de linkjes die binnenkort op onze Facebook-pagina zullen verschijnen. Vrijdag 29 januari 20:00 uur RVZR Editie 2019 Zaterdag 30 januari 20:00 uur RVZR Editie 2020 Vrijdag 5 februari 20:00 uur RVZR Editie 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 ? Zaterdag 6 februari 20:00 uur RVZR Editie 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 ? Voor het weekend van 5 en 6 februari is de keus aan jullie! Welke Roap zouden jullie graag terug willen zien? We gaan op onze Facebook-pagina van elk jaar een

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. KERSTVIERINGEN De kerstvieringen waren soberder dan andere jaren. Geen koorzang, maar wel orgelmuziek en solozang. Geen bezoekers op kerstavond. Dank aan onze celebrant pastoor Verbakel die voorging in alle vieringen.Via de livestreamuitzendingen, die goed bekeken worden, kunnen we thuis de vieringen meebeleven. Op de kerstzondagen mochten we een beperkte groep kerkgangers verwelkomen. Dank aan organisten Carlo en Ton en aan soliste Rianne Tinbergen die mooie kerstgezangen ‘van zo hoge’ liet klinken in onze kerk. KERKBALANS 2021 In januari vragen we aandacht voor Actie Kerkbalans. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ U krijgt hiervoor een envelop in de bus. U kunt ook uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021.

KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. KERSTSTAL SINT-JANSKATHEDRAAL’S HERTOGENBOSCH Traditiegetrouw wordt in de kooromgang van de SintJanskathedraal van ’s-Hertogenbosch een Kerststal opgebouwd. Ieder jaar komen mensen uit alle windstreken naar de kathedraal om zich te laten verbazen, inspireren, vertederen of gewoon om even stil te staan bij de geboorte van het kind Jezus. Op vrijdag 4 december is de kerststal opengegaan voor het publiek en al vele mensen, van jong tot oud, hebben een kijkje kunnen nemen. De kerststal zou open zijn t/m zondag 17 januari 2021, maar helaas heeft het kerkbestuur maandagavond 14 december moeten besluiten om de stal te sluiten, vanwege de afgekondigde strenge lockdown. In goed overleg met de gemeente heeft het kerkbestuur van de Sint-Janskathedraal besloten om de kerststal per direct te sluiten. Om belangstellenden de kans te geven om de kerststal alsnog te bezoeken, zal de komende tijd worden bezien of, en in welke vorm de kerststal open kan gaan na 19 januari 2021, afhankelijk van de dan geldende maatregelen. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 15 jan. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 17 jan. 09.30 u. H. Mis vr. 22 jan. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 24 jan. 09.30 u. H. Mis vr. 29 jan. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 31 jan. 09.30 u. H. Mis (Kerkbalans / Doopdankviering) TARIEVEN BEGRAAFPLAATS AANGEPAST De tarieven van de begraafplaats, urnengedeelte en grafdelving zijn per 1-1-2021 aangepast. Kijk op onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de kerk van Geffen. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOOPDANKVIERING (onder voorbehoud) Zondag 31 januari om 09.30 uur voor de dopelingen van het afgelopen jaar. De ouders ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN 15 december 2020: Dini van Lent - Rovers, 74 jaar. 28 december 2020: Miet van Nuland - van Grunsven, 90 jaar

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op woensdag 24 februari. De Eerste Communie wordt gehouden op zondag 13 juni 2021. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. TERUGBLIK 2020 Het jaar 2020 is weer uit het zicht en ja, wat verlangen we met z’n allen naar een sprankje Licht. We kregen te maken met een pandemie wereldwijd, en raakten de grip op ons dagelijks leven kwijt. Alles stond op zijn kop, persconferenties volgden elkaar in rap tempo op. Maatregelen worden opgelegd door de overheid, alles ten dienste van de Coronastrijd. De zorg raakt overbelast, personeelsbezettingen lopen vast. 5


Inmiddels zijn de mondkapjes verplicht, maar gelukkig komt het vaccin, langzaam in zicht. Niemand had zoiets voorspeld, het Coronavirus heeft de hele wereld geveld. We denken vandaag in het bijzonder aan onze gestorvenen, het stille verdriet onze zieken, de eenzamen en het leed dat je niet altijd ziet. Toch maakten heel veel mensen van dichtbij andere dorpsgenoten extra blij, met aandacht, een kaartje of een kopje soep of zomaar met een verrassingspakketje op de stoep. Altijd komen er wel lichtpuntjes bovendrijven opdat die mooie momenten mogen beklijven. In onze geloofsgemeenschap konden veel mooie dingen niet doorgaan maar gelukkig kunnen we livestreamuitzendingen verzorgen voortaan. Dank voor de muzikale opluistering door onze organisten en de stemmige kerstzang, van al zo hoge, door onze soliste.

Dank aan al onze trouwe vrijwilligers, onze doeners en de denkers aan de opbouwers, steunpilaren, kerkgangers en schenkers. Dank aan onze pastoors Ouwens en Verbakel want het is werkelijk een mirakel hoe zij beiden onze Geffense geloofsgemeenschap bestieren en ons begeleiden op de weg van geloven en vieren. De luidende klokken roepen ons binnen om een kaarsje te branden en te bezinnen, om elkaar te blijven steunen in moeilijke tijden om elkaar nabij te zijn en te verblijden. Wij wensen u een Zalig Nieuwjaar, stuk voor stuk, met vreugde en vrede, en vooral gezondheid en geluk.

& stomerij service

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen vakkundig gemaakt. Volop parkeergelegenheid voor de deur.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring

& stomerij service

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen vakkundig gemaakt. Volop parkeergelegenheid voor de deur.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROND DE DORPSPOMP Zondag 3 januari 2021. Stamtafel nummer 540. Met elkaar digitaal verbonden door MS Teams. Oud & Nieuw De jaarwisseling verliep goed. Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch vuurwerk afgestoken, maar de dagen en uren voorafgaand aan de jaarwisseling waren aanzienlijk rustiger dan normaal. We blikken terug op een bewogen 2020. Corona heeft wereldwijd een grote impact gehad en ook in Geffen zijn de gevolgen merkbaar. Er is veel leed geleden. En nog steeds vinden besmettingen plaats. Van dichtbij kunnen we ervaren dat het herstel lang duurt. We kunnen niet genoeg blijven waarschuwen. Gelukkig kan er gestart worden met vaccinatie en we zijn toch een beetje trots dat een Oss bedrijf hier een belangrijke rol in speelt.We blikken voorzichtig vooruit op wat 2021 ons brengen gaat. Nieuwbouw Nog net in het oude jaar is de Oorsprong opgeleverd en de laatste huizen worden binnenkort betrokken. Door de nieuwe bewoners wordt volop gewerkt aan de inritten en de tuinen. De aannemer moet ‘het ei’ nog opruimen en opleveren.Wat wordt de verdere invulling hiervan? In februari wordt gestart met sloop van de panden van Van der Heijden aan de Dorpstraat om daarna het nieuwe Meubelhof te realiseren. De verdere uitwerking van de invulling van het Dorpsplein zal ook in 2021 plaatsvinden. Samen met de dorpsraad zijn wij van mening dat het ontwikkelperspectief zoals dat in co-creatie met de Geffense inwoners is ontwikkeld leidend is. Vinden er in 2021 grondtransacties plaats om GeffenOost (Brempad, Veldstraat, Heesterseweg) te kunnen realiseren, komt er groen licht voor plan Molenhof (tussen Nooit Gedacht en het spoor) of kunnen beiden plannen doorgaan vinden? Komen er in de nieuwe plannen mogelijkheden voor Tiny Houses? We wachten af. En waarom vindt er archeologisch onderzoek plaats tussen de Elshof en de Leiweg. Vindt daar ook nog een ontwikkeling plaats? De Geffense Barrière schijnt aangepakt te worden. De ruïne wordt eindelijk opgeruimd. Een eerste schets heeft op een positieve reactie van de gemeente kunnen rekenen. Parkeerplaatsen die eerder niet gerealiseerd mochten worden, schijnen nu wel te mogen. Iets verderop lijkt de nieuwbouw in het Geffens Veld maar niet te stoppen.

Tussen het uitgedunde bos door, zien we steeds weer nieuwe bouwplannen verschijnen. Keer op keer wordt gerefereerd naar toezeggingen vanuit het Maasdonkse verleden. In oktober 2020 hoorden we zelfs geruchten over de mogelijke totstandkoming van woonhofjes langs de Heesterseweg. Wanneer stopt deze verrommeling van het buitengebied? Er ligt blijkbaar geen enkele visie hoe de kaart van Geffen er in 2030 uitziet.We leveren graag input hierop en organiseren na de lockdown een sessie om onze kaart voor Geffen in het jaar 2030 te schetsen. Hierover later dit jaar mee. Nieuwe pastoor De parochie in Lith krijgt een nieuwe pastoor: René Aarden. René was tot 1 januari pastoor in onder andere Grave.Vanwege de verbouwing van de pastorie in Lith zal René tijdelijk zijn intrek nemen in de Geffense pastorie.Wij heten René van harte welkom als tijdelijke inwoner van Geffen. Wij hopen dat het kerkbestuur na het vertrek van René, vaart maakt met het opknappen en/of verkopen van de pastorie. Linksom of rechtsom zal er iets moeten gebeuren. Het gebouw gaat hard achteruit. Laat de Geffense Pastorie geen tweede Geffense Barrière worden! Rottenrijk Het zouden drukke weken worden. Met een vroege carnaval van 14 t/m 16 februari en de vele activiteiten (o.a. Stroat Toetoere, Roaplied festival, Recht vur zunne Roap, sleuteloverdracht) die normaliter plaatsvinden, zou er bijna iedere week wel iets te doen zijn. Corona maakt dit allemaal niet mogelijk.Toch heeft het Rottenrijk niet stilgezeten. ‘Kijken wat er nog wel kan’ was het motto en dat is zeker gelukt! Leden van de Club van 111 zijn verrast met een ‘Club van 111’ pakket met daarin onder andere het Rottenrijk bier, een exclusief Club 111 glas en natuurlijk het jaartal 2021 schildje. Rondgebracht door het bestuur en de leden van de raad van Elf, wat erg werd gewaardeerd. Prins John en adjudante Esther hebben op uitnodiging van de Stichting Carnavalsviering Oss onder het motto ‘Vierus Anders Carnaval’ deelgenomen aan de Jeruzalem Challenge in het stadion van TOP Oss. De Rottenrijkse dansmariekes hebben deze Challenge met adjudante Esther nog eens overgedaan en deze prestatie is opgenomen in de compilatie die nu viraal gaat. De Rottenrijker zal, in aangepaste vorm, ook dit jaar verschijnen. Op de avonden waarop Recht vur Zunne Roap zou plaatsvinden, wordt iedere avond een volledige editie via YouTube uitgezonden. Ondanks de beperkingen, toch Carnavalsgevoel in 2021. Complimenten hiervoor! Verkiezingen In maart gaan we stemmen voor de Tweede Kamer. Oss

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


is volop aan het werven voor medewerk(st)ers voor de stembureaus. Naar verluid komen er in Geffen 2 stembureaus, waarbij er ook nog 3 dagen kan worden gestemd. De meningen van de aangezetenen zijn verdeeld. Er is veel gebeurd de laatste jaren. Er is wereldwijd sprake van een groeiende ongelijkheid en in Nederland zien we in de toeslagaffaire een falende overheid. Aan de andere kant verdient de aanpak van crisissen respect. Hoe luiden de standpunten als het gaat om klimaat en de opwekking van energie? We roepen iedereen op om zich goed te oriënteren en vooral te gaan stemmen. Stamtafel De volgende Stamtafel vindt plaats op zondag 17 januari a.s. met behulp van MS Teams. Wilt u deelnemen, stuur dan een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl en u ontvangt een vergaderlink. Ook reacties zijn op dit mailadres welkom!

PERSBERICHT

Verzilver je tegoedbon voor energiebesparing voor 17 januari Eigenaren van woningen die voor 1990 zijn gebouwd en met energielabel B tot en met G kregen begin december 2020 een tegoedbon van € 45,- voor energiebesparing. Deze bon kunnen zij tot zondag 17 januari 2021 inleveren via de webshop van het energieloket van Brabant Woont Slim: www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon.

besparen op energiekosten. Met de tegoedbon kunnen inwoners bijvoorbeeld LED-lampen kopen en oude lampen vervangen of tochtstrippen voor minder tocht en meer wooncomfort. Zo worden goede voornemens van januari, groene voornemens. 65% verzilverd Al 65% van de tegoedbonnen is verzilverd. Gemeente Oss is blij met de grote belangstelling voor de actie. ‘Kleine energiebesparende maatregelen zijn een goede eerste stap bij het verduurzamen van de woning. De hoop is dat inwoners na deze actie verder gaan kijken naar hoe ze hun wooncomfort kunnen vergroten en de energierekening kunnen verlagen. En het draagt allemaal bij aan het doel van de gemeente Oss om de CO?-uitstoot terug te dringen,’ zegt Gina Slenders van Brabant Woont Slim. Inleveren tot 17 januari De tegoedbon is geldig tot 17 januari 2021. Maar, op = op! Ga dus nu naar de webshop www.brabantwoontslim. nl/tegoedbon en bestel een energiebesparend artikel! Meer inspiratie over welke mogelijkheden er zijn? Kijk op www.ossschakeltdoor.nl. Code kwijt of vergeten Inwoners die hun code zijn kwijtgeraakt kunnen een mail sturen naar communicatie@brabantwoonslim.nl. Zij krijgen de code opnieuw toegestuurd. Zorg altijd bij u in de buurt

Producten voor iedere situatie Met kleine energiebesparende maatregelen kunnen inwoners zelf veel energie, en daarmee CO2, besparen in en rond het huis. Besparen op energie, betekent ook

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Jan van der Zande, 35 jaar, hij woont in de Essenstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Effe noar Geffe bij ons thuis in de Raadhuisstraat. De bouwploeg die op de vrijdagavond de hekken voor de paarden plaatste, kwam daarna altijd even bij ons op de koffie. En op zondagochtend vroeg wakker worden van de hinnikende paarden in de straat. Nadat er een F16 neergestort was in Geffen (1993) hebben we met de klas een brief geschreven aan de piloot. We mochten vervolgens met de hele groep een dagje naar vliegbasis Volkel. 2. Dit zou anders moeten Er wordt al hard aan gewerkt: het dorpshart. Hopelijk wordt dit echt weer een centrale plek waar alles en iedereen samenkomt. Waar je lekker kan borrelen en kleine evenementen plaatsvinden.

invalshoeken krijg je veel van de grond. Bovendien heb je altijd weer andere praat aan de bar. 7. Ons visitekaartje Er wordt ontzettend veel georganiseerd in Geffen.Altijd leven in de brouwerij, daarom is het er fijn vertoeven voor bewoners en gasten. 8. Bewondering voor… Vrijwilligers in het verenigingsleven en hulpverleners. Maar zeker ook voor mensen die veel voor anderen doen, vaak buiten de schijnwerpers. 9. Geffen is voor mij… Een thuishaven. Er is veel moois te zien in de wereld, maar ik kom altijd weer graag thuis in ons durpke. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: een passend initiatief voor de pastorie waarbij het gebouw behouden blijft met een functie voor het dorp. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk We hebben in Geffen een aantal mooie oude gebouwen waaronder natuurlijk de kerk. Dat besef je pas echt wanneer je die naoorlogse ‘IKEA’ kerken in andere plaatsen ziet. De pastorie is van binnen en buiten ook echt een prachtig gebouw en bepalend voor ons dorpsgezicht. Helaas in erbarmelijke staat. Overigens is er ook nieuwbouw bij gekomen die het dorp karakter geeft. (Bredeweg,Verlengde Run, renovatie Akkertje en Gouden Leeuw). 4. Een mooi mens Genoeg te kiezen, maar dan zou ik Frans en Bea van Uden willen noemen. Ze staan voor iedereen klaar, helpen waar ze kunnen. Zelfs nu ze al wat ouder zijn.Tevreden, gastvrij en met Frans valt er altijd wat te lachen. 5. Jammer dat … Er in de Kloosterstraat nog steeds (na de herinrichting) op de weg geparkeerd mag worden, waardoor er regelmatig een onoverzichtelijke verkeerssluis ontstaat. 6. De leukste club W.I.K. en Stichting Rottenrijk. In beide clubs wordt veel georganiseerd en je hoeft maar te roepen en er staat een groep vrijwilligers klaar. Daarnaast is er sprake van een zeer diverse populatie. Jong en oud, alle rangen en standen komen er samen. Met al die verschillende 10

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl


AANGEKLEDE RONDLEIDINGEN IN GEFFEN D’n Heuvel in Oss kennen we allemaal... de Heuvel (het oude centrum rond de pastorie) van Geffen is minder bekend bij onze inwoners... Daarom wordt er gewerkt aan een boek over Geffen, waarin je een vernieuwd beeld krijgt over de ontwikkeling van ons dorp vanaf de Middeleeuwen tot nu. We zien dat boek van Willie en Arnout van Erp graag eind 2021 tegemoet. Om alvast een beeld te krijgen van de (nieuwe) feiten die de schrijvers van het boek in archiefstukken, originele documenten, aktes, kadasterkaarten en foto’s hebben gevonden, worden er dit jaar (wanneer corona het toelaat) ‘aangeklede’ rondleidingen op touw gezet door een samenwerkingsverband van de Heemkundewerkgroep, het Kerkmuseum en café Govers. Er worden vier rondleiding-arrangementen aangeboden om Geffenaren in alle leeftijdsgroepen enthousiast te maken voor onze historie, en bieden hen daarnaast ook de gelegenheid, om na afloop gezellig na te buurten onder het genot van een drankje en/of een hapje! Zie onderstaande opties. 1. Koffie/thee met gebak bij café Govers Rondleiding door het dorp Drankje bij café Govers

€ 10,00 p.p.

2. Consumptie bij café Govers Rondleiding door het dorp Bierproeverij bij café Govers

€ 17,50 p.p.

3. Consumptie bij café Govers € 25,00 p.p. Rondleiding door het dorp Uitgebreide borrel bij café Govers (3 biertjes of 3 wijntjes met hapjes e.d.) Minimaal 4 personen 4. Consumptie bij café Govers Rondleiding door het dorp High Wine bij café Govers Minimaal 4 personen

€ 25,00 p.p.

Met een minimale groepsgrootte van 6 personen zijn de vier arrangementen aan te vullen met een rondleiding/ beklimming van de kerktoren en de bezichtiging van het kerkmuseum voor € 2,50 per persoon. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de parochie voor de restauratie en het behoud van het kerkgebouw. Kijk ook op de website van het Genealogisch bureau Van Erp: www.gbvanerp.nl U kunt voor de rondleidingen inschrijven op deze website of bij café Govers.

Een goed begin van 2021

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


SCHILDERATELIER “GOEIE ART” van Tonny Hanegraaf

Op de hoek van de Runrotstraat en de Heegterstraat woont Tonny Hanegraaf (53) samen met haar man Geert van Grinsven en de zonen Luuk en Thijs. Tonny is een kunstzinnige en ondernemende vrouw die al sinds 2014 een eigen bedrijfje runt Schilderatelier “Goeie Art”. In Sint Jozefoord in Nuland heeft ze een atelier waar bewoners, medewerkers en vrijwilligers schilderlessen bij haar kunnen volgen. Ze heeft in Sint Jozefoord ook een mobiel atelier om de afdelingen langs te kunnen gaan om schilderlessen op maat en individueel te kunnen geven. Door corona is haar vaste atelier in St. Jozefoord tijdelijk gesloten. Met haar mobiele atelier is ze daar momenteel wel actief. De coronatijd gaf haar deze zomer wel de impuls om het atelier thuis in Geffen volledig te vernieuwen en coronaproof te maken voor de lessen die ze aan huis geeft. En daarin heeft haar man Geert een belangrijke rol gespeeld. In hun grote huis (een voormalige boerderij) aan de Heegterstraat nr. 44 is op de zolderverdieping door Geert een schitterend atelier ingericht. Daar geeft Tonny haar schilderlessen aan huis. Hoe het begon Tonny is geboren in ’t Wild. De liefde bracht haar in Geffen waar ze vanaf 1993 woont, samen met Geert. Toen in 1995 zoon Luuk werd geboren stopte Tonny met haar werk als kraamverzorgster en begon thuis een winkeltje in zelfgemaakt houten speelgoed en tweedehands speelgoed. Het houten speelgoed, o.a. muziekdoosjes, maakte ze samen met Geert. Het creatieve heeft Tonny altijd al in zich gehad, als kind was ze al geboeid door de prachtige natuur om haar heen en wilde ze de beelden die ze zag vastleggen door te tekenen, schilderen en knutselen. In de loop der jaren werd het serieuzer en Tonny volgde in Oss een cursus intuïtief schilderen bij kunstenares Mirte Sleper. Ze merkte dat ze een goede basis miste en ging daarom naar de 8 jarige opleiding in het Belgische Arendonk. Daar specialiseerde ze zich in portret- en modeltekenen. Bij het schilderen met olieverf ligt haar passie. Haar passie en de vakbekwaamheid wil ze graag overbrengen naar haar cursisten. En dat gebeurt in haar nieuwe grote atelier op de zolder van de boerderij. Kennis en ervaringen delen Wat kun je verwachten als je deel gaat nemen aan een cursus bij “Goeie Art”? Haar lesruimte in het atelier biedt plaats aan 8 personen, een opstelling met anderhalve meter afstand die coro-

naproof is. Tijdens de cursus leer je hoe je met olieverf kunt schilderen. Het is geen cursus waar je alleen voor de gezelligheid naar toe gaat, geen koffiekransje of knutselclubje.“Ik wil mijn cursisten meer meegeven”, zegt Tonny. “Het gaat erom dat de cursist vakkennis opdoet en de techniek leert hoe met olieverf aan de slag te gaan”. Tonny wil dat de cursisten trots zijn op het werk dat ze maken. Dat ze vooruit geholpen worden, dat ze zich kunnen ontwikkelen. Uiteraard ieder op zijn of haar eigen niveau. Je moet er jezelf wel ontspannen en goed bij voelen en ook kunnen focussen op de activiteit. Het atelier is een fijne, lichte en warme plek met een rustige sfeer. De afspraak is om de telefoons uit te zetten onder de les. “Het geeft mij veel voldoening als de mensen met veel betrokkenheid en aandacht met hun werk bezig zijn. Het gaat erom dat je het beste uit jezelf haalt en daar wil ik bij helpen”. Tonny wil graag haar kennis en ervaring delen. “Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kunt zoveel van elkaar leren. Met olieverf is heel veel mogelijk, je kunt er veel plezier aan beleven”. Open dagen op vrijdag en zaterdag 29 en 30 januari 2021 Tussen 10.00 en 17.00 uur in atelier “Goeie Art” (inloop is coronaproof geregeld) Heegterstraat 44, 5386CP Geffen. Tel. 06-41123323 website: goeieart.com

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 13


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

18-12-2020 10:17:35

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

de mogelijkheden via

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

torenklanken@geffen.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

T. 073-532 28 75

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (57) De vreugde van het evangelie: Titel van de Exhortatie, (pauselijke brief) van Paus Franciscus. De vreugde van het Evangelie vult het hart en het leven van allen die Jezus ontmoeten.Allen die zich door hem laten redden, worden bevrijd van zonde, droefheid, innerlijke leegte en eenzaamheid. Met Jezus Christus wordt vreugde geboren en steeds opnieuw geboren. Een vreugde die zich vernieuwt en meedeelt. De wereld van vandaag met zijn overdadige consumptieaanbod draagt het grote risico in zich van een individualistische droefheid, die voortkomt uit een hart dat eigenlijk alles heeft, maar toch hebzuchtig blijft, oppervlakkig genot nastreeft en zijn geweten laat afstompen.Als het innerlijk leven alleen met zichzelf bezig is, is er geen openheid op anderen, is er geen plaats voor arme medemensen, wordt Gods stem niet meer gehoord. De stilte vreugde van zijn liefde niet meer gesmaakt en het verlangen goed te zijn niet aangewakkerd. Ook gelovigen lopen dit risico dat reëel en constant aanwezig is.Velen worden er slachtoffer van en veranderen in wrokkige, ontevreden en lusteloze mensen. Dat is geen keuze voor een waardige manier van leven die vervulling geeft: het is ook niet Gods verlangen voor ons en het is niet het leven in de Geest dat ontspringt in het hart van de verrezen Christus.

Jezus Christus ons leert en toezegt. Op die manier is ons leven niet zinloos, en kunnen we hoop blijven houden, dat de goede God ook met ons wil zijn, zelfs tot over de dood. Geloof, hoop en liefde wens ik u allen in het nieuwe jaar. En bidden we dat het coronavirus plaats maakt voor vreugde en warmte en geborgenheid, zoals ook het Kerstkind erna verlangde. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

Ik nodig elke christen uit, waar en in welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag zonder ophouden te zoeken. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, want “niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt’. En de Heer stelt degene die dit risico nemen, niet teleur; wanneer iemand een kleine stap in de richting van Jezus zet, ontdekt hij dat Jezus al op hem wachtte, met open armen. (tot zover het stukje van de Paus). We hebben Kerstmis weer achter ons gelaten.Wie in de kerststal heeft gekeken, ziet dat het kindje Jezus, met de armen omhoog ligt, als het ware met open armen ons wil ontvangen. Helaas moeten de omhelzingen, tijdelijke van wege corona achter wegen blijven. Iedere mens heeft behoefte aan warmte en gezelligheid, los van het ziek zijn, los van jong of ouderdom, los van elke religie. Zojuist in de krant BD van 29 december 2021, lees ik over een psycholoog en een geestelijke verzorger, hoe belangrijk het is om mensen in deze tijd nabij te zijn, waarbij het luisteren de belangrijkste factor is, om indien nodig in dialoog met elkaar te treden. Mensen nabij zijn, ook al voel jij je machteloos. De Paus geeft aan dat als je iets deelt met mensen, jezelf je behoedt om ontevreden te zijn, dat je niet lusteloos te worden. Dat is ook wat het

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


ROOI OORTJES NR. 49 Vanaf medio december NAUWELIJKS ”op dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, omdat we midden in een lockdown zitten… Dát is ook de reden, dat u onze bijdrage twee keer gemist heeft. Elkaar ontmoeten is niet mogelijk en de motivatie om van achter een computerscherm ”bijeen te komen” laag. Het aantal besmettingen in Geffen daarentegen blijft onverminderd hoog. We zitten midden in de Tweede Golf, máár er gloort hoop: Op een steenworp van Geffen liggen de vaccins klaar om Nederland mee te vaccineren! Daarmee wordt volgens Minister De Jonge nog deze week gestart … Wij wensen redactie en lezers van Torenklanken een gezond en gelukkig 2021! Zodra de tijd rijp is, pakken wij de draad weer op.

Blijf gezond! ’t Rooi Hundje 073 - 532 4628

PERSBERICHT Osse jongeren niet in de kou in coronatijd Goed resultaat voor Young Talent Pool IBN en gemeente Oss hebben in de regio een aanpak ontwikkeld die we de Young Talent Pool noemen. Jongeren die in de bijstand dreigen te komen, gaan naar een Talentdag bij IBN. Inmiddels zijn er na één Talentdag zo’n 15 jongeren uit Oss aangemeld. De eerste jongeren hebben hun contracten binnen en gaan aan het werk. IBN en gemeente Oss bemiddelen ook druk voor andere jongeren. Zodat ook zij zo snel

mogelijk aan de slag kunnen. Corona is een spannende tijd. Met Young Talent halen gemeente Oss, IBN en natuurlijk de jongeren er het beste uit. Corona treft jongeren hard ‘De coronacrisis treft ons allemaal, maar jongeren soms nog harder. We zagen de afgelopen maanden de werkloosheid vrij stabiel blijven of licht stijgen. Bij jongeren was dat anders; er was een flinke stijging in het begin van de crisis.’, zegt wethouder Kees van Geffen van gemeente Oss. ‘Veel jongeren hebben kleine of flexibele contracten. Zij zijn het eerste de klos als bedrijven zich onzeker voelen. Of ze komen van school en er is ineens geen werk in hun richting.’ Jongeren blijven speelklaar Vanuit vorige crises leerde gemeente Oss dat jongeren thuis laten zitten funest is. Hun arbeidsmoraal zakt weg, ze hebben beperkte werkervaring en hun vaardigheden verslappen. Daarom ging gemeente Oss aan de slag om jongeren zoveel mogelijk uit de bijstand te houden. En om hen voor te bereiden voor de arbeidsmarkt. Dat doet Oss met haar vaste partner IBN. Daar kunnen jongeren die willen werken, meteen aan de slag. Young Talent Pool Mariska van der Heijden is consulent bij de gemeente en contactpersoon voor IBN. ‘IBN ontwikkelde in de regio een aanpak die we de Young Talent Pool noemen. Jongeren die dreigen in de bijstand te komen, gaan naar een Talentdag bij IBN. Daar krijgen ze informatie over het werk dat IBN biedt, en over het werk bij werkgevers waar IBN zaken mee doet. We hebben het over werk bij hele verschillende bedrijven; logistiek, productie, schoonmaak, techniek, groen, bouw, vervoer. Er is veel mogelijk bij Young Talent omdat we beschikken over een sterk netwerk van werkgevers in de regio. En hoewel het met sommige bedrijven slecht gaat, zijn er ook bedrijven die nog steeds zitten te springen om werkkrachten.’ Traject naar werk, en nog meer Young Talent Pool geeft de jongeren voorlichting en keuze. Ook kijken ze met de jongere wat het beste bij hen past. Bij een passende match komt de jongere in dienst en krijgt meteen een contract en salaris. Daarnaast krijgt de nieuwe jonge werknemer persoonlijke begeleiding. Soms is dat een coach die helpt bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Soms zijn het cursussen of bijscholing voor extra (deel)certificaten. Van der Heijden:‘We houden de jongeren uit de bijstand en investeren in hun loopbaan. De jongere kan maximaal anderhalf jaar via de Young Talent Pool aan het werk blijven. Genoeg tijd om veel te leren en goede werkervaring op te doen voor een volgende carrièrestap.’ 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

1/2 pagina

e 40,-

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT BIBLIOTHEEK

De Bibliotheek: een winter vol verhalen Een literaire winterwandeling Bibliotheek Oss en Lith organiseren speciaal in deze donkere wintermaanden een wandeling vol verhalen. Download van de website www.bibliotheekoss.nl het gratis routeboekje en je kunt op pad! Op de route vind je een aantal stops waar een poster met een QR-code hangt (de codes staan ook in het routeboekje). Scan de code met je mobiele telefoon en geniet van een kort winterverhaal of een mooi gedicht. Literaire winterwandeling De bibliotheek is een plek waar verhalen gedeeld worden. We willen heel graag iets positiefs bieden met een link naar onze collectie vol prachtige verhalen. Het liefst buiten, corona-proof, zodat mensen de wandeling kunnen doen wanneer het hen uitkomt. Leesplezier én ontspanning. Een winter vol verhalen Als bibliotheek waren wij direct gecharmeerd van de nieuwe bundel ‘Een winter vol verhalen’. We hebben ervoor gekozen een selectie hieruit te laten voorlezen door onze eigen medewerkers. De bundel is heel divers. Er staan korte verhalen in, herinneringen, brieven en gedichten. De een vrolijk van toon, de ander wat meer ernstig, maar passend bij deze tijd. Aan deze bundel heeft een groot aantal bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers meegewerkt. Denk aan Merijn de Boer, Ronald Giphart, Bas Heijne en Tom Lanoye. De verhalen van deze schrijvers zijn tijdens de wandeling te horen. En denk je na de wandeling, dit smaakt naar meer, dan is dit boek ‘gewoon’ te leen bij onze bibliotheek.

baar en globaal en lokaal komen daarin samen. De Global Goals zijn ‘van veilig ver weg naar concreet dichtbij’ gebracht en leidraad voor het lokale handelen. Het Fairtrade gedachtengoed wordt daarin meegenomen en geïntegreerd. Immers in zeker 10 van de 17 Global Goals is Fairtrade herkenbaar.’ Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans: ‘De verlenging van de titel Fairtrade Gemeente is een mooie opsteker aan het begin 2021.We zijn ons steeds meer bewust van de invloed die wij hebben op een duurzame wereld. De keuze voor Fairtrade bij producten die van ver komen, is niet ingewikkeld. Zo dragen we al lange tijd bij aan het welzijn van mensen elders op de wereld. Daar kunnen we trots op zijn in Oss.’ Dank aan alle Fairtrade deelnemers en ondersteuners! Maar liefst 110 bedrijven, winkels, scholen, ZZP-ers en organisaties in de gemeente Oss maken het mogelijk dat wij de landelijke Fairtrade Gemeente titel mogen blijven dragen. Dat doen ze allemaal door minimaal twee Fairtrade producten te gebruiken of te verkopen in hun organisatie. Alleen zo kan Oss een Fairtrade Gemeente blijven.Wij bedanken hen voor hun inzet en steun; mede dankzij hen heeft Oss de titel Fairtrade Gemeente met twee jaar verlengd. Wilt u ook meedoen als Fairtrade ondersteuner? Stuur een mail aan fairtradegemeente@oss.nl.

PERSBERICHT

Oss verlengt titel Fairtrade Gemeente tot eind 2022 De landelijke jury van de campagne Fairtrade Gemeente heeft deze titel voor de gemeente Oss verlengd! Dat betekent dat Oss zich weer twee jaar lang Fairtrade Gemeente mag noemen! Dit is het resultaat van goede samenwerking tussen gemeente Oss, Kernteam Fairtrade van Global Goals Oss en ruim honderd Osse ondernemers, instellingen en organisaties die Fairtrade in de gemeente Oss ondersteunen. Landelijke jury De landelijke jury schrijft in het juryrapport: ‘Oss is een voorbeeld voor andere gemeenten door de verbinding van Fairtrade en de Global Goals. In beleid en activiteiten van de gemeente Oss zijn deze doelen steeds herken-

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.