Torenklanken 2020 - nr 01

Page 1

58e jaargang | nummer 1 | januari 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EHBO CURSUS IN GEFFEN Wist u dat veel kleine ongevallen thuis of in verenigingsverband gebeuren? Wanneer je niet weet wat je in zo’n geval moet doen, dan kan de paniek snel toeslaan. Een EHBO-er weet in een dergelijke situatie hoe te handelen en hoe zeker niet gehandeld mag worden. Hij weet de rust te bewaren en het slachtoffer gerust te stellen. Vanaf 10 maart 2020 organiseert een van de EHBO vereniging Geffen een nieuwe cursus in de eerste hulp verlening. Deze cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie en AED, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden. Tevens maakt ook Eerste Hulp aan Kinderen deel uit van de cursus! Tijdens de cursus, die wordt gegeven op dinsdag- en donderdagavonden in ’t Oude Klooster, komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert. U bent dan tevens tot het eind van het seizoen lid van onze vereniging. De cursus staat gepland op de volgenden avonden van 20:00 tot 22:00 in ‘t Oude Klooster in Geffen: 10 en 24 maart 2020 9, 16 en 23 april 2020 7, 12, 19 en 26 mei 2020 2, 4, 26, 23 juni 2020 Examen 30 juni 2020 De kosten voor de cursus zullen slechts €175,= bedragen. Dit bedrag is inclusief het examen, een eerste hulp lesboek, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de secretaris of meld u aan via onze website.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Secretariaat: Anouska van Boekel Heesterseweg 49, 5386 KT Geffen 06 57582209 | Internet: www.ehbogeffen.nl

KINDERBINGO GOED GEVOEL GEFFEN

Op zondagmorgen 19 januari 2020 is onze kinderbingo in de Koppellinck voor de kinderen van de basisschool (ouders zijn ook welkom). De kinderbingo start om 10.30 uur tot ca. 12.00 uur (zaal open vanaf 10.00 uur). Een Bingokaart kost 5,00 euro, dit is inclusief een zakje chips en ranja. We hebben weer leuke prijsjes, tot dan!!

KPJ GO: WEER TIJD VOOR DISCO Voor wie: deze keer voor alle kinderen in groep 5 en 6. Wanneer:Vrijdag 24 januari van 19.00 - 20.30 Let op de deur gaat niet eerder open dan 19.00 Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw We gaan lekker, dansen, zingen, en spelletjes doen. Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je fris, chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: Zet je telefoonnummer op de hand van je kind. Dan kunnen we jullie bellen mocht er iets zijn. Verder zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 24 Januari. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE Gastvrouw Toos is aanwezig op de pastorie van maandag t/m vrijdag van 08.00 u. tot 10.30 u.: tel. 073 - 5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl De oude mailadressen zijn vervallen. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 17 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 19 jan. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 24 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 26 jan. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde Wout Egelmeer namens de parochie vr. 31 jan. 19.00 u. * avondmis TERUGBLIK 2019 Het jaar 2019 is weer uit het zicht soms was het donker, maar we proberen ons te richten op het licht. Altijd komen er wel lichtpuntjes bovendrijven opdat die mooie momenten mogen beklijven. We kijken in de parochie terug op mooie dingen: 19 dopelingen en 6 vormelingen. 16 communicanten en 1 huwelijksinzegening en we brengen onze 26 overledenen in herinnering. Dank aan onze vele vrijwilligers met de handen uit de mouwen, daarmee kunnen we een goede geloofsgemeenschap opbouwen. Dank voor uw financiële steun en positieve betrokkenheid dat die heel belangrijk is, is een feit. De Goede Herder, bracht een fonkelnieuw Parochieblad zomaar bij (bijna) iedereen gratis op de mat. Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel, Vorstenbosch en Geffen

in één parochiemagazine elkander treffen. Van elkaars nieuws op de hoogte zijn, dat is voor de samenwerking alleen maar fijn We moesten afscheid nemen van pastoor Van Dijk, jammer genoeg maar de Bisschop vroeg hem, om in Reusel te gaan werken, zo gaat dat met herders van onze kerken. Trouwens we zijn blij met de hulp van pastoor Verbakel en pastoor Ouwens. Zij reizen in onze parochie heen en weer om overal in vieringen voor te gaan, elke keer. De klokken luiden ons hier binnen wees welkom om te vieren, te bidden en te bezinnen. Wij wensen u voor 2020 stuk voor stuk, vreugde en vrede, gezondheid en geluk. ONDERHOUDSWERK IN DE KAPEL In verband met onderhoudswerk aan de kapel kunnen enkele vrijdagavondmissen niet in de kapel plaatsvinden. Op vrijdagavond 21 februari 2020 is er geen viering in de kapel, i.v.m. de carnavalsviering in de kerk. Op vrijdagavond 28 februari en op vrijdagavond 6 maart is de avondmis in de filmzaal van het Oude Klooster (wijzigingen onder voorbehoud). KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, tweewekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073 - 5324386. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073 - 5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06 - 52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Bijeenkomst op woensdag 12 februari 12.30 u. - 14.15 uur. Wij zorgen voor deze bijeenkomst voor een lekker broodje. Graag thuis voorbereiden: Hoofdstuk 7 en 8. We brengen een bezoek aan de kerk voor een rondleiding. PROGRAMMA VORMSEL 2020 Er hebben zich 10 vormelingen aangemeld. Dinsdag 21 januari 20.00 u. Ouderavond in Nuland. Zaterdag 25 januari 09.30 u. - 14.00 u. Rock Solid dag in De Hazenkamp in Nuland, inclusief wereldmaaltijd. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 22 december 2019: Rien van Zantvoort, 85 jaar 2 januari 2020: Mien van de Ven - van de Kamp, 86 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaan-

den zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. MEDITATIE: EVEN STILSTAAN Meditatie is een heel ruim begrip en mensen geven er tegenwoordig allerlei invullingen aan. Sommige denken hierbij direct aan wat zweverig doen op een kussentje. Anderen verstaan er louter een techniek onder die bij yoga en mindfulness wordt beoefend, veelal bedoeld om in alle hectiek even tot rust te komen. En velen denken dat het vanuit het Oosten overgewaaid is naar Europa. Maar meditatie heeft ook oude Christelijke wortels. Vooral in kloosters is hier ervaring mee opgedaan. Deze vorm van mediteren helpt u om u meer te richten op God. Bewust worden van je ademhaling is dan een techniek om voor God stil te worden. Stilstaan bij God dus en vanuit Gods liefde bij uzelf en uw medemens. Je daarbij geborgen weten in God is de blijvende rust en innerlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Bent u benieuwd naar de verschillende vormen van meditatie uit de christelijke traditie? Doe dan mee aan de cursus Christelijke meditatie. Deze bestaat uit vier avonden, is voor iedereen toegankelijk en gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemie Bergsma, pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt uitvaarten met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Dag en nacht bereikbaar | 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 519

De laatste samenkomst van 2019 voor de Stamtafel, op een mooie locatie, de winter feesttent van Horeca Geffen, met vele gasten aan tafel, van Wim Bens tot ruim de helft van de koeienboeren van Geffen en sommige met zeer voorbeeldige kinderen. Dat mag zeker gezegd worden. Geffense Kwis 45 teams hadden zich ingeschreven al met al een kleine 1000 mensen actief in het dorp met de kwis, iet wat minder buiten opdrachten, waardoor de “buitendienst” ook binnen zat. Leuke geheime proef, met voelen wat er in de doos zit, alleen dat waren er 45. Ook moesten er stokken gevangen worden en dat allemaal in de Koppellinck.Veel gehoorde klacht was dat het antwoorden boek apart was geleverd, wat als hinderlijk gezien werd, maar als je met veel nieuwe mensen bent begonnen mag zeker iets proberen. Wie oh wie wordt de winnaar, als deze Torenklanken bij u op de mat ligt is dat al bekend. De Streekwijzer Van de Streekwijzer werden we al niet veel wijzer meer van, was opgenomen in de Rosbode wat op Rosmalen was gericht, en de gemeente berichten waren er ook uit, al met al nog 1 a 2 bladzijdes info wat voor de Geffense adverteerder het ook niet interessanter maakt, en dan hobbel je achteruit. Jammer maar helaas. Nu hebben we in de wandelgangen gehoord dat Wiljo van Nuland, nu verantwoordelijk voor D’n Herd, dat hij misschien de streekwijzer terug wil laten komen, we wachten af. Agrariërs, Stikstof Windmolens Wim Bens, voorzitter van het ZLTO en vicevoorzitter van het LTO is aangeschoven om met ons te hebben over de “problemen” rond om de agrariërs verder te noemen boeren, stikstof en windmolens. In zijn introductie gaf Wim aan dat hij na 29 jaar Rabobank wel eens toe was aan iets anders, en nu is hij sinds 9 maanden voorzitter van de ZLTO die al met 13.000 leden kennen waaronder 6500 boerenbedrijven vallen. LTO doet al ruim 125 jaar aan belangenbehartiging, innovatie, experimenteren en advies aan de boeren. Al snel komen we op het landelijke verhaal van de LTO die onlangs met 13 organisaties in het LBC, LandBouw Collectief, aan tafel hebben gezeten met Premier Rutte en minister Carola Schouten, LTO is daar wel de betere partij in die graag zaken op proberen te lossen middels het gesprek, en niet direct met emotionele uitspraken en acties zoals FDF en AgrieActie. Het LTO heeft hier al e.e.a. bereikt, zoals geen generieke krimp van de veestapel, er is goed geluisterd. De dialoog is nog steeds de

beste oplossing denken ze bij de LTO. Met lobbyen kom je verder, en dat gebeurt door de LTO landelijk en in Brussel en bij de ZLTO is dat provinciaal, en op gemeenteniveau, al was dat vroeger wel wat makkelijker omdat er ook boeren in de gemeente raden en besturen van baken zaten. Nu even het probleem bij de boeren, dit werd door 1 van de boeren aan tafel heel duidelijk verteld.Wij worden al jaren gedwongen tot bepaalde zaken te doen, waardoor we moeten investeren, investeren doen we dn niet in de omzet maar in het milieu, dat wordt helaas niet gezien door de burgeres en de buitenlui. Boeren worden niet gewaardeerd in wat ze doen, sommige burgers en buitenlui becriminaliseren de boeren zelfs. Het gevoel bij de boeren is zoiets van, als jij lezer van dit verhaal werkt bij een baas, en die verplicht jou vanaf nu dat je met een rode BMW naar het werk moet komen. Dit zou voor jou als lezer een investering zijn waar jij niets wijzer van wordt, zo voelen de boeren het vaak. Wat men niet weet dat onze boeren in Nederland de meest duurzaamste boeren van de wereld zijn. Nu kunnen we wel even de veestapel inkorten, maar wat dan, door de kwaliteit die onze boeren leveren, zou het weg vallen van 1 Nederlandse koe, opgevangen moeten worden van 3 koeien in het buitenland. Daarnaast groeit er niets zonder mest, en niets zonder stikstof. En dat we 166 natuurgebieden hebben toegewezen...... tja daar wringt al meteen de schoen in ons kleine land. Daarnaast is het stikstof problematiek niet alleen voor de boer. Een ander bijkomend probleem is dat Urgenda ook hun strijd heeft gewonnen tegenover de staat betreft terugdringen van CO2 en dat zou nog 4% lager moeten worden, al met al nog meer druk er op. Betreft het ZLTO-deel, hier hebben ze te maken in Brabant die 2.2 miljoen inwoners telt dat we een groot bedrijfsleven hebben, 21 natuurgebieden waarvan 14 Natura 2000 en we hebben ook de meeste dieren in onze provincie. Wat er niet begrepen wordt dat het beleid op provinciaal niveau totaal anders is, de ene mag wel de ander niet. Ok is het ZLTO betrokken bij zaken als zonne- en windenergie. Zet zonnepanelen op palen zodat de schapen er nog onder kunnen grazen, en begin eens met de daken vol te leggen bij de boeren, zo hoeven ze GEEN goede landbouwgronden op te offeren.Wat betreft de windmolens in de polder, hier zijn ze kip en klaar in, als je er last van hebt, moet je ook de lusten krijgen, maar ja wat is last. Dan valt er een andere oplossing. 2 kerncentrales en het is opgelost...... Zullen we dat dan maar doen voor de energie? Problemen kun je oplossen als je de oorzaak weet. De jeugd die graag het bedrijf van pa over zou willen nemen zouden graag een stip op de horizon willen, zodat ze weten waar ze naar toe kunnen werken. Ze weten nu niet hoe ze het bedrijf zouden over moeten nemen, hiervoor zouden ze ook graag een landelijk beleid willen zien. Er is nog lang nagepraat over een door ons niet op te lossen probleem. 7


Mid Winterbloazen Dorpsraad Geffen met medewerking van het Gilde en de Scouting hadden een gezellige entree gemaakt naar de te kleine bedompte tent, die van ons best alleen aan de wind kant dicht hoefde te zijn, op 2 plaatsen afrekenen aan 1 bar waar alleen bier, wijn, fris en chocomel te verkrijgen was, nu helaas geen soep en Glühwein, maar wie weet volgend jaar weer. Een van de aangezeten gaf aan het wel te willen maken als het moet. Een leuke optocht met jeugd en lampionnen. Paspartou zong het hele repertoire van de kerstliederen, ook buiten bij de kampvuren werd volop gezongen. Hans Hendriks voorzitter van de dorpsraad haalde hoogtepunten en dieptepunten aan. 1 van de hoogtepunten was de 500e Stamtafel, een dieptepunten zag hij het op de persoon geschreven Rooie oortjes gedoe van Charles van Herpen. Wonen in Geffen Men is tevreden over hoe men woont in Geffen met een score van 91% zijn we de hoogst scorende plaats in onze gemeente, maar er moet wel wat gebeuren, wat gaan we doen met de pastorie> mat boeren aan tafel kwam al snel het ideeën om er een landwinkel van te maken, waar we eerlijke prijzen kunnen vragen voor eerlijke producten, niets veredeld en toch betaalbaar. En in de winkel kwam meteen de naam Ria Bosch als degene die de winkel moet runnen. Ria is momenteel in Oss te vinden met een heuse kerstwinkel. Winter event Geffen 5 dagen lang stond de tent bol van muziek en mensen, met de start van een lady’s avond met een heuse bingo, deze avond was uitverkocht, op donderdag mochten de heren naar een bier proef avond, een goed opgezette avond met mooie muziek en betaalbaar speciaal bier, complimenten, de kerst borrel, de Hollandse avond en het goud van oud festijn was ook 1 groot feest, complimenten voor de horeca, ook hoe het heerlijk warm was aangekleed. 3FM Request Geffen werd door de DJ Frank en Eva kundig op de kaart gezet, met een ontvangst door het Pompsmoesje met Kerstman Willem van Nistelrooij die voor een muzikale omlijsting zorgden en ook nog een cheque met 150,00 overhandigden, verder op werden ze opgevangen door Richanne van het Akkertje en onze Burgemeester Wobine Buis, die meteen reclame begon te maken voor de eerste zondag van september, Effe noar Geffe, met het nodige eten en mooi shots van de kerk op TV hebben we veel aandacht gekregen. Mooie opmerking van Eva was dat haar vegetarische hamburger van het akkertje heerlijk was.Al met al een mooie reclame voor GEFFEN. Wat verder nog Ad van der Heijden is geen directeur van de wissel meer

8

daar zal opvolging komen hopen dat deze directeur dadelijk de draad oppakt die Ad heeft ingezet, het samenwerken van de school met de verenigingen, muziek, carnaval, sport enzovoorts. Waar we dachten dat er een boer aan tafel zat bleek het de verslaggever van het Brabants Dagblad te zijn, had zich niet voor gesteld maar wel wat op papier gezet, wat maandags ook te lezen was in het BD.

ROND DE DORPSPOMP 520 De eerste editie van het nieuwe jaar. Met een paar bijzondere gasten aan de Stamtafel: de heren Coen Hendriks en Maarten Kanters uit Boerdonk (kerkdorp ten zuidoosten van Veghel),Wilbert van de Moosdijk en Harry Peters.Tevens aanwezig verslaggever Peter van Erp van het Brabants Dagblad; in uw krant van 6 januari jl. was daarom over het hoofdonderwerp van onze bijeenkomst al wat te lezen, namelijk de toekomst van de pastorie. De pastorie Het is allang bekend dat de pastorie vanaf a.s. maart geheel onbewoond zal zijn. Tijd dus voor het parochiebestuur om zich ernstig te beraden over wat met het gebouw te doen, nu er definitief geen zicht is op bewoning door een volgende pastoor. Leegstand is schadelijk. Op dit moment wordt dan ook gezocht naar een gegadigde aan wie naar de visie van het bestuur de aankoop kan worden gegund. Maar de liefhebbers staan niet in de rij. Én: men hoopt nog steeds op suggesties van Geffenaren over een mooie en passende bestemming: hotel, kantoor, verzorgingshuis, dorpshuis, studentenhuisvesting, bed & breakfast, appartementen?! In principe zou het allemaal kunnen. Er is een speciale werkgroep voor opgericht, waarvan onder meer Marie José van Dinther en Gerrit van den Helm deel uitmaken. Het gaat overigens om een rijksmonument en dan kost het nóg meer moeite om een koper te vinden. Is er al een denktank die uit ingediende ideeën de beste keuzen kan voorleggen aan beslissers? De aanwezige heren uit Boerdonk zijn betrokken bij een soortgelijk probleem in hun dorp en waarvoor een oplossing is gevonden. In dat dorp (ca 780 inwoners, Geffen: ruim 6x zoveel) werd meerdere jaren geleden het enig aanwezige horecapand gesloten en dit heeft tot nu toe leeg gestaan. Het gemis was voelbaar. De dorpelingen werden evenwel wakker geschud toen de overheid ging onderzoeken of men in het pand arbeidsmigranten zou kunnen huisvesten. Dat leidde tot actie van de dorpelingen want het was nog steeds te koop. Er kwam een plan om de leefbaarheid van het dorp wat op te krikken door het pand te kopen en het geschikt te maken als gebouw voor plaatselijke evenementen, een dorpscafé en wellicht hotelfaciliteiten. Dat hield in: geld


bijeenbrengen, pand kopen en herinrichten.Vorig jaar is men gestart. 62 Deelnemers waren binnen twee weken bereid gevonden om financieel aan het plan mee te doen en legden allen een gelijk bedrag in. En nu: een stichting voor de exploitatie is opgericht, een businessplan is in de maak, procedures gestart en de koop beklonken. Natuurlijk is hiermee niet alles gezegd, maar de zaak is wel op gang. Onze gasten spreken over hun ervaring en houden ons uitdrukkelijk voor dat er een noodzaak moet bestaan om zo’n plan te realiseren.Alleen dán krijg je deelnemers en sponsors. Voor de plannen met de pastorie in Geffen lijkt dit ook te gelden. De dorpsraad moet hier zeker in worden betrokken en zo mogelijk een denktank leiden. Contact van de raad met de gemeente zal nodig zijn. Maar men ziet ook graag uw suggestie voor een bestemming tegemoet. Rond de dorpspomp Geffenaren vinden de bebouwde omgeving rondom de dorpspomp vaak het fraaiste deel van het dorp. Het gaat om een fraaie bouwkundige erfenis uit vorige eeuwen met een echte Brabantse aanblik; om in ere te houden en te verzorgen. Het gebouw van de pastorie hoort daar bij maar zijn toekomst is helaas onduidelijk, zoals elders te lezen valt. De straten rondom de pomp zijn in oude stijl, schoon, het groen levert een bescheiden bijdrage. Maar: minder fraai is de recente bestrating van de Kloosterstraat nabij de pomp. De straat bestaat aan het begin uit straatstenen met en zonder witte vlekken; de laatsten hapsnap tussen de ‘gewone’ stenen door. Kunstwerk of slordigheid? Ook minder fraai in de omgeving is in het weekend de rommel die bezoekers van Raqqas ‘s-nachts in de Kerkstraat achterlaten. Bij een vroege wandeling op zaterdag of zondag door die straat kan het je niet ontgaan. Laten we ook deze omgeving asjeblieft netjes en daarmee in ere houden, er is al zoveel moois in Geffen verloren gegaan. Oud- en Nieuwjaar Deze keer vrij rustig verlopen, hoewel er vooral buiten de toegestane tijden af en toe toch nog knalvuurwerk gooiende knaapjes door het dorp trokken. Sommigen beschikten qua geluid kennelijk over met handgranaten vergelijkbaar materiaal. Ouderen en huisdieren worden daar zeer angstig van, maar daar hebben de pubers blijkbaar geen boodschap aan. Niettemin was er rondom middernacht op oudejaarsavond in straten en boven de daken prachtig siervuurwerk te zien. De betrekkelijke windstilte was daarvoor een gunstige omstandigheid. Maar de dampen zijn dan weer voor mensen met gevoelige longen gevaarlijk. Het is ook nooit goed... De rommel die deze keer op straat achterbleef was aanzienlijk minder dan in vorige jaren.

Wat in het nieuwe jaar? De Stamtafel, heeft als gewoonte om aan het begin van het nieuwe jaar wensen uit te spreken over kwesties die het dorp aangaan. De oogst van dit jaar is beperkt. Wij horen aldus dat in alle voortuintjes bij woonhuizen struiken en bloemen de straat groen en sierlijk moeten gaan maken. In elk geval geen verwaarloosde zooi in de voortuin. Alle kleine beetjes verzorging helpen immers. Vergroening is modern en wie weet komt daar nog eens een Geffense mooistestraatprijs van! Ook vele plantsoenen verdienen meer onderhoud en als de gemeente dit leest moet het daar toch gaan kriebelen. Maar ook bij de dorpelingen die het verschil tussen een grasgazon en een autoparkeerplaats niet kennen. En weg met die kale schuttingen en blinde muren aan straatzijde. Die maken de straat ‘doods’. Tenslotte: moge het Dorpsplein dit jaar worden wat met veel aandacht en energie op papier is bereikt en ten slotte is uitgeroepen tot de beste oplossing voor de saaiheid van het plein. Ten slotte: - de Geffense Kwis was een succes en de uitslag (zie daarvoor elders in Torenklanken) werd bekend gemaakt tijdens een gezellig feest. Maar niet alle betrokkenen waren er bij aanwezig. De vervroeging ten opzichte van de kwissen van vorige jaren werd niettemin als prettig ervaren. Mogelijk dat een festiviteit voor de bekendmaking van de uitslag tussen Kerst en Nieuwjaar toch niet zo gunstig is. - zijn er in Geffen helaas lieden die het pas gevulde poepzakje van hun hond bij het huis van een ander deponeren en dus te beroerd zijn om het in hun eigen kliko te werpen. - wordt het steeds onduidelijker hoe het staat met de plannen voor de plaatsing van windturbines in de polders ten noorden van de spoorlijn. - kan niemand precies vertellen waaraan en hoeveel geld is besteed van de 2 miljoen euro van het Groenfonds Geffen terwijl het hele bedrag al uitgegeven zou zijn; volgens de verantwoordelijke wethouder zou de dorpsraad hierin betrokken zijn maar die weet het ook niet. - is de volgende Stamtafel op zondag 19 januari 2020 in café Govers om 10:30 uur. Schuif gerust aan.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen die betrokken was bij de ziekte en overlijden van Gerry van Griensven bedanken. Het was en is een grote steun voor ons. Martien (Tico) van Griensven Kinderen - kleinkinderen

9


‘Mantelzorger word je niet, het overkomt je.’ Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Maar wat is mantelzorg nou precies? Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. De officiële definitie zoals die in de Wmo gebruikt wordt, is: mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg voor een naaste.

Zorgt u voor iemand anders of kent u iemand die voor een ander zorgt?

Vanuit Geffen Zorgt zouden we graag inspelen op de behoefte en/of vragen die er zijn, zoals bijvoorbeeld: • Waar kan ik terecht voor hulp en ondersteuning? • Welke mogelijkheden voor hulp zijn er? • Ik heb een vraag over een bepaald ziektebeeld of thema en wil daar meer informatie over. • Kom ik in aanmerking voor het mantelzorgcompliment? • Welke regelingen en vergoedingen zijn er voor mantelzorgers? Of wilt u graag ervaringen uitwisselen met anderen? Zou bijvoorbeeld een mantelzorgcafé waarbij u andere mantelzorgers kunt ontmoeten en eventueel vragen kunt stellen aan een deskundige. Wij horen graag wat uw behoefte is! Mocht u nu al bepaalde vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen via onderstaand eͲ mailadres. Graag ook uw naam en andere contactgegevens vermelden. Ook kunt u de antwoordstrook invullen en inleveren bij Kom d’r In (witte brievenbus met daarop de logo’s van Geffen Zorgt en Kom d’r in, aan de buitenzijde van de ruimte in de Koppelinck). Namens vereniging Geffen Zorgt, Bart Hoes, sociaal werker ONS welzijn Sociaal Team OssͲWest (Ruwaard en Geffen) EͲmailadres: bart.hoes@onsͲwelzijn.nl N.B. Wist u dat u via onderstaand internetadres heel makkelijk en snel de mantelzorgcheck kunt doen? https://www.onsͲwelzijn.nl/Pages/nlͲNL/Mantelzorg/mantelzorgcheck

Ik wil graag meer informatie over mantelzorg. Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………... Telefoonnr.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...

EͲmailadres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...

Ik heb de volgende vraag en/of behoefte, namelijk:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 16 en 23 januari staat de koffie klaar voor onze kartrekkers in het Oude Klooster 22 januari: filmmiddag 29 januari: liederentafel 9 februari: seniorenroap 24 februari: 50 plus bal bij het Haasje Wij wensen iedereen een gelukkig en gezellig 2020 toe. Wilt u maandelijks de ONS ontvangen en lid worden van onze KBO? De Ons valt 11 keer per jaar bij 130.000 leden op de mat.Wilt u Ons ook niet missen? Neem dan een abonnement. Voor ongeveer € 25,00 per jaar ontvangt u 11 keer ons ledenmagazine en bent u automatisch lid van KBO-Brabant én van de lokale KBO. Alleen als u nog geen 50 bent, bent u te jong voor een lidmaatschap van onze club. Vanaf 50 bent u van harte welkom als actief en/of sympathiserend lid.Wij kunnen U ook niet missen! Seniorenfitness bij Move to be fit Graag willen wij inventariseren of er belangstelling is bij onze leden om onder deskundige begeleiding oefeningen uit te voeren welke onze spieren versterken, balans. uithoudingsvermogen en onze coördinatie verbeteren. De oefeningen zullen afgewisseld worden tussen cardio, fitness apparaten en andere oefeningen. Dit alles op een vast moment in de week, onder vaste begeleiding. Er hebben zich tot op heden 7 leden aangemeld die in principe belangstelling hebben. (hansenwillvanleeuwen@gmail. com of tel: 073-5323044) Anastasia: Beleef de historie, ontdek het mysterie. Jaren na de mysterieuze vermissing van de beroemde Romanov prinses, duikt er in Rusland een vrouw op zonder naam en geschiedenis. Komt ze erachter wie ze écht is? Ga mee op een weergaloze reis door het verleden, van het Russische Keizerrijk tot de Roaring Twenties in Parijs. Op zaterdag 21 maart 2020 willen we met u naar de musical Anastasia. Om 13.00 uur vertrekken we in Geffen naar het circustheater in Scheveningen. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt 3 uur, inclusief pauze.

Om 18.30 uur gaan we in Scheveningen aan tafel voor een lekker 3-gangen diner. Na het diner rijden we naar Geffen waar we rond 22.30 uur weer aankomen. Prijs per persoon €126,-. Dit is inclusief kaartjes 1e rang, diner, dagtochtverzekering en fooi chauffeur. I.v.m. de vroege bestelling van de kaarten graag opgave voor 30 januari voor deelname door betaling van €126,per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Eventueel kunt u een annuleringsverzekering à €3,00 afsluiten, dan wordt het €129,Op 1 juni (tweede Pinksterdag) naar de Passiespelen in Tegelen Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Tegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong.17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis. . Kosten zijn €73,50,-. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus. Ook hier moeten de kaarten vroeg besteld worden om goede plaatsen te krijgen. Opgave voor 15 januari voor deelname door betaling van €73,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Voor verder informatie kunt u bij een van de leden van de reiscommissie informeren.

TE HUUR DORPSPLEIN 11 Appartement van ruim 100m2 trapopgang - overloop - toilet L-kamer – open keuken - berging/bijkeuken balkon/dakterras van 36m2 op zuiden twee royale slaapkamers met dakkapel badkamer met 2e toilet Informatie 06 143 186 47 11


OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD 16 December 2019

De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Afvalbakken: De gemeente gaat de komende periode de afvalbakken in de openbare ruimte vervangen en deels verwijderen.Wij hebben naar de voorgestelde wijzigingen gekeken en hierop enkele aanpassingen voorgesteld, deze zijn 1 op 1 door de gemeente overgenomen. - Pastorie: De dorpsraad is door Gerrit van de Helm van parochie De Goede Herder bijgepraat over de voorgenomen verkoop van de pastorie. Zoals bekend heeft dit rijksmonument zijn primaire rol verloren met het vertrek van pastoor David van Dijk en staat het pand nu leeg. De parochie wil op korte termijn duidelijk krijgen wat er met het gebouw moet gaan gebeuren. Is er een functie te bedenken voor de Geffense gemeenschap, al dan niet met religieuze inslag? En als het pand naar de hoogste bieder gaat, is er dan een mogelijkheid om achter de kerk een bescheiden onderkomen te bouwen voor pastorale zaken? De Dorpsraad heeft toegezegd de kwestie bij wethouder Johan van der Schoot aan te kaarten. En ook bij een aankomend overleg met woningcorporatie Mooiland zal de pastorie op de agenda staan. Maar ook hier willen wij de oproep doen aan iedereen om mee te denken over een nieuwe invulling van het gebouw dat zo’n mooi ensemble vormt met de kerk en het klooster. - Glasvezel: Het afgelopen jaar is menig stoep en straat in Geffen opengebroken geweest voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Op niet alle plekken lijkt het straatwerk even netjes hersteld, u kunt dit melden via de ‘Buiten Beter app’ of op de website van de gemeente. - Midwinterfestijn: Op zaterdag 21 december was

iedereen welkom voor een toost op het oude en het nieuwe jaar op het Arboretum. Veel Geffenaren gaven aan onze uitnodiging gehoor en het was dan ook gezellig druk. Naast de muziek, de warme chocolademelk en de midwinterblazer waren vooral de lampionnetjes over het arboretum een mooi gezicht. Deze avond was mogelijk door de samenwerking tussen diverse Geffense verenigingen, waarvoor onze dank. - Subsidieverzoeken: De volgende subsidies zijn toegekend. KPJ Go kreeg 250 euro voor het organiseren van een kerstdisco. Geffen.nl ontving eveneens 250 euro voor promotie van de site. Blaaskapel Ut Pomp Smoesje kreeg 150 euro om te doneren aan de 3FM Lifeline, die op vrijdag 20 december door Geffen trok. De jonge muzikanten verwelkomden de dj’s bij de entree van het dorp en begeleiden ze tot de grens met Oss. Goed Gevoel Geffen kreeg 200 euro om prijzen aan te schaffen voor hun kinderbingo. De opbrengsten daarvan gaan naar een goed doel. De versierwerkgroep van basisschool De Wissel ontvangt 355 euro om de school en daarmee ook De Koppellinck volgend jaar sfeervol aan te kleden met drie kunstkerstbomen en verlichting. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering.Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 20 januari om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

Borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo of carnaval emblemen ***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v. Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter maken zonder voering € 12,50 Korter maken met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparaties per uur € 10,00

Carnavals emblemen laten stikken op je outfit al vanaf € 2,50 per embleem

12


NIEUWS VAN KOM D’R IN Wij wensen iedereen, namens de werkgroep Kom d’r in en de vrijwilligers, voor 2020 veel geluk, gezellige en fijne ontmoetingen en een goede gezondheid. Laten we dit nieuwe jaar nog extra naar elkaar omkijken en elkaar helpen als dat nodig is. Daar wordt Geffen beter van. Inmiddels is het “kerstdorp” van de familie Berkel, weer afgebroken.Veel mensen zijn bij Kom d’r in binnen gelopen om het te bekijken. Het heeft een echte kerstsfeer gebracht, samen met de werkjes van onze kinderschildergroep en de kerstspullen gemaakt onder leiding van Yvonne van Lokven tijdens de crea- avond en -middagen. Ook de kinderen van het Beertje, de peuterspeelzaal en enkele basisschool-klassen zijn te gast geweest. Ingrid van harte bedankt hiervoor!

perspectief, vormen, vlakverdeling, beweging of de energie zijn in onze ogen heel toevallig gekozen, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn. Een tekening is meestal een momentopname. Maar als bepaalde vormen, kleuren of vlakverdelingen vaker terugkomen in een tekening, kun je ervan uitgaan dat het iets wil zeggen over de ontwikkeling waar een kind in zit. Tijdens de informatieavond gaan we hier dieper op in. We gaan kijken naar de zogenaamde mens-, boom- en huistekeningen. Laura Langens, van Kinderatelier Buiten de lijntjes, neemt je mee in de ontwikkelingsfases van het tekenen bij kinderen en wat een tekening kan vertellen. Je bent vanaf 19.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 20.00 uur zal de informatieavond van start gaan en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Graag van te voren aanmelden via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@ gmail.com

We zijn weer volop bezig met ideeën voor het nieuwe jaar. We hebben plannen om de ruimte van Kom d’r in nóg gezelliger te maken, bv. door de opstelling van de tafels wat aan te passen en extra kastruimte te maken. Tijdens de inloop zijn er dan ook meer mogelijkheden om met een aantal mensen bv. een spelletje of een andere activiteit te doen. Ideeën daarvoor kun je inleveren in de brievenbus. Deze hangt sinds kort naast de deur van het Kom d’r in lokaal. Hier kun je reacties, vragen of ideeën kwijt. Vanaf 10 januari start de inloop op vrijdagmorgen voor ouders van kinderen van de basisschool weer. Er worden ideeën en ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. We nodigen jullie de komende vrijdagen weer uit om eens binnen te lopen. Jonge kinderen kun je gewoon mee nemen. De kinder-schildermiddag is deze maand verzet van 17 naar 24 januari!! Op 29 januari is er weer een Wereldproeverij waarvoor je kunt inschrijven via email komdrin.geffenzorgt@ gmail.com of op de lijst in Kom d’r in. Op vrijdag 31 januari zitten de vrijwilligers van het Repair Cafe weer klaar om kapotte spullen te repareren. Tijdens de reparatie schenken wij een kopje koffie of thee voor je. Op dinsdag 11 februari is er in Kom d’r in een informatieavond over: KINDERTEKENINGEN ANALYSEREN Kindertekeningen zijn ontzettend mooi om aan de muur of op de koelkast te hangen, maar wist je dat ze ook ontzettend veel kunnen vertellen over je kind? Kleuren,

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 13


EEN LEVEN LANG LEREN Sinds zijn 5e levensjaar zit hij in de schoolbanken en heeft dus eigenlijk een carrière van ‘60 jaar onderwijs’ achter de rug, zo zegt hij. Ad van der Heijden (65 jaar) heeft afscheid genomen als directeur van Basisschool de Wissel.Thea van Heck, oudleerkracht van de Aloysiusschool en De Wissel, heeft de directeurshamer per 1 januari 2020 overgenomen. Ad studeerde af in juni 1976 en moest meteen in militaire dienst, waar hij een administratieve opleiding en werkplek kreeg. Was hij op vrijdag nog korporaal in dienstverband, op maandagochtend aansluitend stond hij voor de klas in Veghel. In Boxtel gaf hij les in het speciaal onderwijs, om vervolgens weer terug te keren naar Veghel waar hij na enkele jaren waarnemend directeur werd. Daarna volgde Sint Oedenrode, Heesch en tenslotte Geffen. Zijn slogan is een uitspraak van de onlangs overleden Jules Deelder: ‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten’. Tevreden over de goede schoolontwikkeling van De Wissel. “We hebben een team met een mooie mix van leeftijden, dat echt hart voor de zaak heeft. Het sociaal emotionele klimaat is opperbest. Onze slogan:‘Vooruit in vertrouwen’ is op alle niveaus van de organisatie merkbaar. Op de Wissel is ‘samen werken, samen denken en samen Zorg altijd bij u in de buurt

leren’ een belangrijk uitgangspunt binnen de klas, maar ook binnen het team. We lopen best wel voorop op het gebied van innovatie. Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een eigen chromebook en ook de groepen 1-2 en 3 hebben voldoende chromebooks tot hun beschikking. Het is belangrijk om de kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. De juffen/meesters zijn hierbij begeleiders en gaan vooral uit van wat kinderen al wél kunnen.” In 2020 wordt het 10-jarig bestaan van De Wissel gevierd, waar Ad nog bij betrokken wordt. Jammer dat “de mannelijke leerkrachten zo langzamerhand op de basisscholen aan het verdwijnen zijn.” Respect voor “Ik had het geluk dat toen ik op De Wissel kwam, ze in Geffen net begonnen met de Voorzieningenkaart. Die bijeenkomsten heb ik steeds bijgewoond. Daarbij heb ik de Geffense gemeenschap goed leren kennen en respect gekregen voor de vele ambities die op tafel kwamen.” Op de 500e stamtafel werd de schoolleiding verweten dat er weinig interesse getoond werd in plaatselijke initiatieven die men wilde inbouwen in het lesprogramma. Hoe zit dat? “Onze gouden regel is daarbij dat plaatselijke initiatieven en aanbod, in ons lesprogramma moeten passen. Omdat we al een samenwerkingsverband hebben met bezoekerscentrum Slabroek (Maashorst), hebben we de Arboretum bomenroute nog niet opgenomen, maar die staat wel genoteerd als aanbod natuuronderwijs. We werken momenteel samen met muziekvereniging W.I.K. in de groepen 6 en 7 en met speelleerschool ’t Beertje. Ook de vastenactie van de parochie krijgt aandacht, evenals Kom d’r in en Ecopoll.We vinden wel dat onze nieuwsbrief geen doorgeefluik van de verenigingen moet zijn.” Nieuwe ontwikkelingen “Op het gebied van digitalisering zijn we al een heel eind. Alle kinderen vanaf groep 5 hebben een eigen mailadres en werken aan een digitaal portfolio. We zijn trots op meester Gert-Jan, die in alle groepen het vak media en techniek geeft. Hij leert de leerlingen o.a. om zelf te programmeren. Vanzelfsprekend komt de computerethiek ook aan de orde.”

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

14

Contact met de ouders “Als directeur probeerde ik voor ouders en kinderen heel ‘zichtbaar’ en toegankelijk te zijn, maar de leerkracht blijft uiteindelijk toch het eerste aanspreekpunt. We bespreken met de ouders hoe we het beste met elkaar kunnen communiceren. We hebben een pilot gedraaid met de app SchouderCom (school-ouder communicatie), waarmee we in januari


schoolbreed aan de slag gaan. Alle schoolcommunicatie staat dan handig en overzichtelijk bij elkaar. Dat betekent tijd besparen en vergroot de ouderbetrokkenheid. Passend onderwijs Het lukt ons steeds beter om kinderen die dat nodig hebben passend onderwijs te bieden. De mogelijkheden die we hiertoe hebben worden beschreven in een schoolondersteuningsprofiel. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw ondersteuningsprofiel voor de komende jaren. Hoogte- en dieptepunten “In mijn Geffense periode zijn er geen echte hoogte- en dieptepunten geweest. Zaken die mij ook na mijn onderwijsloopbaan altijd zullen bijblijven zijn het overlijden van leerlingen, ouders en/of collega’s. Een persoonlijk hoogtepunt in mijn onderwijscarrière was het behalen van de Magistrumprijs die ik kreeg toegekend tijdens mijn schoolleidersopleiding, voor het beste (landelijke) meesterwerk. Deze prijs werd nota bene op Prinsjesdag 2002 uitgereikt in Den Haag. Toen tijdens de uitreiking de stoet met de gouden koets langskwam werd er even gepauzeerd om naar de koningin te kunnen zwaaien” Terugblik en verder kijken “Ik kijk met plezier en voldoening terug op een zeer gevarieerde onderwijscarrière. Ik heb veel mensenkennis opgedaan en kan terugkijken op een leven lang leren. Er waren zeker ook hectische tijden en er lag soms veel druk op het werk, maar dit is nooit ten koste gegaan van mijn werkplezier. We zijn samen met KDV het Beertje een mooi samenwerkingstraject aangegaan met als doel een ’Kindcentrum Geffen’ te vormen. V.w.b. de verdere vormgeving ligt hier een mooie uitdaging voor mijn opvolgster.” Op 20 december was er een prachtig afscheid voor mij georganiseerd waar ik nog steeds van nageniet. Nu ik met pensioen ga volg ik voorlopig het motto van Loesje:

‘Neem je niks voor, maar doe van alles!’ We sporten en reizen graag en ik ben al 35 jaar imker, daar krijg ik nu meer tijd voor. En natuurlijk nog meer genieten van onze kinderen en kleinkinderen.”

COMPUTERHELPDESK GEFFEN Met veel gemak wordt tegenwoordig van ons verwacht dat we over een redelijke digitale vaardigheid beschikken. Denk maar eens aan e-mailen, internetbankieren, je ergens voor inschrijven of het maken van een afspraak bij de gemeente of bij de huisarts, of snel informatie over een persoon of bedrijf opzoeken op internet. De computer, tablet of mobieltje zijn bijna onmisbaar geworden. Lukt je dit nog niet of niet goed, wij willen je dan daarbij helpen. Bij de Computerhelpdesk kun je terecht met al je vragen of problemen met het omgaan van je computer, laptop, tablet of je mobieltje. Op de volgende Maandagen zijn we daarvoor weer beschikbaar; 20 januari, 3 februari, 17 februari, 9 maart, 30 maart. In “Het Oude Klooster”, Kloosterstraat 7 te Geffen vanaf 13.30u tot 16.30u. Aan deze inloop en onze hulp zijn geen kosten verbonden. Computerhelpdesk is een activiteit van KBO. (ook voor niet-leden). Voor info, bel dan Albert van Santvoort, 073-5322141 of 0615124657

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

24 UURS GLASSERVICE 15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Aan het woord is Niels Verbruggen, 32 jaar, hij woont in de Kastanjehof. 1. Een herinnering aan Geffen Mijn jeugd, al mijn vrienden heb ik hier door de jaren leren kennen. 2. Dit zou anders moeten Kom ik toch op het Dorpsplein, lijkt me mooi wanneer de carnavalstent hier in de toekomst weer kan en mag staan. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw / straat / wijk De Elshof, de wijk waar ik opgegroeid ben en een mooie jeugd heb gehad.Verstoppertje spelen, belletje lellen en heel veel voetballen in de speeltuin met veel leeftijdsgenootjes uit de hele buurt. 4. Een mooi mens Pietje de Haas, mijn opa, helaas kort geleden overleden. Een fijne opa en een goede Geffenaar. Toen ik na zijn overlijden van allerlei Geffenaren mooie verhalen over hem mocht horen, maakte me dat toch trots.

5. Jammer dat… Ik Effe noar Geffe écht ons visitekaartje vind. Had graag NG Vrouwen 1 ingevuld, die in de Hoofdklasse (3e niveau van NL) erg goed presteren en op 1 februari de regerend kampioen van NL op bezoek krijgen, FC Twente! 6. De leukste club Nooit Gedacht, een mooie club die mede door de hulp van vele vrijwilligers goed georganiseerd is. Qua voetbal maar ook zeker gezien de vele andere activiteiten voor jong en oud. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe. Bekend bij veel Nederlanders (en een paar Belgen). 8. Bewondering voor…. Mijn moeder en zusje. 9. Geffen is voor mij… Het dorp waar ik voor mijn gevoel de rest van mijn leven blijf wonen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan Carnaval voor de jeugd t/m 17 jaar, die vallen nu net buiten de boot. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES XXXI Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neije Dorpshart ...

OPEN WEEKEND MBV DE WISSEL 18 EN 19 JANUARI

Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #ParkerenDorpshartGeffen, #DeWiel en #GeffenschToetsenbordTerrorisme, maar dat doen wij misschien een volgende keer!

In de jaren dat MBV De Wissel gehuisvest was in De Lievekamp was het een traditie geworden dat er op de eerste zondag van november een open dag werd georganiseerd. Met het afbouwen van onze activiteiten in De Lievekamp en de aansluitende verhuizing naar onze tijdelijke locatie bij De Foodloods moesten we die traditie loslaten. Dat neemt niet weg dat we onze trouwe volgers graag willen laten zien waar we onze activiteiten voort zetten en hoe we daar nu invulling aan geven.Wat we met onze, inmiddels bekende, workshops gaan doen, kortom: we willen laten zien dat we niet gebroken zijn door de afbraak van 42 jaar modelbouwwerk, maar dat we met nieuw elan de toekomst in gaan. Wat kunt u allemaal verwachten in onze nieuwe ruimte? We hebben gasten die hun modelbanen tonen, een baan in schaal n van Pohé trains en twee banen van collega vereniging MaasWaal: project De Kolk, het oude luchtspoor in Rotterdam zoals het er rond 1930 uitzag, en een weergave van de stoomtram van Nijmegen naar Wamel in schaal S getiteld Koningswaal 1933.Veelbelovende werkstukken om te komen bekijken. Natuurlijk staat de baan van Sporend Oss, het Osse station rond 1977, weer opgesteld en hebben we fragmenten uit de oude baan gered en opnieuw een plekje gegeven. De nieuwbouwactiviteiten, in de vorm van handzame modules, zijn te bewonderen.Wellicht een nieuwe invalshoek voor mensen met weinig ruimte om een (her)start met de hobby te maken? Kom eens kijken! Ook stellen we de module van de Unox winkel ten toon. De kans dat wij daar gebruik van mogen maken is vrijwel verkeken, we geloven zelf niet dat het gebouwtje nog lang blijft bestaan, maar we koesteren het wel. In modulevorm. Een modelbouwproject wat we in enkele weken in elkaar hebben gezet, overigens net als het winterlandschapje wat tijdens de Winterwonderland activiteit van onze nieuwe huisbaas zijn dienst heeft gedaan in de winkel. Niet gezien? Kom het bekijken! Natuurlijk vertellen we alles wat u wilt weten over onze lasersnijder, hebben we een overzicht van geplande workshops voor u klaar liggen, is er een hoek met houten treintjes voor de kleinsten, een rangeeruitdaging voor de wat groteren en heeft één van onze leden een schitterende kermisattractie op schaal nagebouwd en… en… en… U bent van harte welkom op 18 en 19 januari, beide dagen van 10 tot 5 uur op onze nieuwe locatie op industrieterrein Danenhoef, boven De Foodloods aan de Angelenweg 77 in Oss. Ook de winkel van De Foodloods zal deze dagen open zijn (let op: verkoop aan particulieren is helaas niet mogelijk bij een groothandelsonderneming)

’t Rooi Hundje 06-5391 6725

Graag tot ziens! Modelbouwvereniging De Wissel Oss

# Het Vrije Woord We vierden in 2019 dat Brabant 75 jaar geleden bevrijd is door de Royal Welsch Division en andere geallieerde strijdkrachten. Dat hebben we met zijn allen op een waardige en feestelijke manier gevierd. Daarvan waren wij getuige op Basecamp Vlagheide, bij de historische optocht door Alverna, in Oss én natuurlijk in onze eigen Heerlijckheit Geffen mi een herdenking bij het monument en de mooie film van Jan Verburgh en anderen.

Door in inzet van Amerikaanse, Canadese, Engelse, Poolse,Tsjechische en andere jonge jongens leven wij nu in een vrij land, waar iedereen mag vinden, wat hij vindt; vrijheid van meningsuiting is een groot goed! Maar door sommigen wordt het recht op vrijheid van meningsuiting ‘misbruikt’; het vrije woord wordt ingezet om andersdenkenden (mensen van Niet-Westerse komaf, mensen met een andere politieke ideeën, met een andere geloofsovertuiging, of met andere seksuele voorkeuren) tot op het bot te beledigen. Hebben buitenlandse jongens daarvoor 75 jaar geleden hun leven gegeven? Lijkt me niet! Naar aanleiding van uitspraken van politici van vooral PVV en FvD, maar ook van DORPSGENOTEN op Facebook, wilden wij dat ff kwijt. Wij wensen iedereen, die deze boodschap leest een gezond, gezellig, gelukkig en vooral toch óók groen 2020!

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (38) De grote adem van het Evangelie. De christen leert van God, door Jezus Christus. Wat leert hij van God? Een liefde zonder beperkingen. Voorop staat de gouden regel: ‘Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen.Want dit is de Wet en de Profeten’(Mt7,12). Dat is inderdaad de basis. Maar we moeten verder gaan en God zelf navolgen die geen enkele grens stelt aan zijn goedhéid en aan zijn barmhartigheid (Mt 5,43-47), Jezus besluit met: ‘Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is’ (Mt 5,48). Lucas vertaalt dit woord ‘goed’ om aan te geven om wat voor volmaaktheid het gaat: ‘(…) want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen.Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is (Lc 6,35-36). Aan de vergeving zal dus geen grens zijn (Mt 18,21-22): ‘Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, Maar tot zeventig maal zeven keer toe.’ Je naaste: dit zijn niet de mensen die zich in steeds groter wordende cirkels van steeds minder belang om je heen bevinden. ‘Wie is mijn naaste? ‘vraagt de rechtsgeleerde, Jezus antwoordt met de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc 10,29-37). Aan het einde van de parabel, geeft Jezus de vraag weer terug: ‘Wie van de drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’ Conclusie: ik erken de ander als mijn naaste, door hem te benaderen, nabij te zijn. En de ware vraag is niet meer: ‘Wie is mijn naaste?’ maar:‘Hoe zal ik de naaste zijn van elke mens?’ Geven zoals God geeft. ‘Als jullie je vrienden liefhebben, (…) En als jullie je weldoeners, (…) En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen’(Lc 6,32-34). ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden(…) en verwacht daardoor niets terug. (…)je wordt kinderen van de Allerhoogste’ (Lc 6,27-28.35). ‘geef, dan zal jullie gegeven worden. Zo nodigt Jezus zijn leerlingen uit om zich te conformeren aan de onvermoeibare goedheid van God. Je kunt geen genoegen nemen met ‘gelijke munt terug te betalen’. De christen neemt het voortouw en geeft als eerste, dat is zijn roeping. Dan ontvangt hij de ‘goede maat’ van de liefde van God en wordt, door de genade van de Heer, een onuitputtelijke bron voor de ander. Hij ontvangt de vergeving van God, helemaal gratis, en is daardoor in staat een ander onvoorwaardelijk te vergeven. Een ander vergeven is, en daar ben ik mij van bewust, soms heel moeilijk. Misschien heeft het wel te maken met iemand die jou heel grote wonden heeft toegebracht. Je hoort regelmatig, ik zal het hem of haar nooit vergeven! De vraag is, in hoeverre kun je dan zelf verder. De kans bestaat dat jij zelf de verwonding van niet kunnen vergeven, ook je hele leven meedraagt. Het sacrament van verzoening (vroeger biecht geheten) is

juist door de Kerk ingesteld, om gereinigd te worden van een levenslange haat, ten opzichte van de ander en jezelf. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

WIE VOETBALDE ER IN DE JAREN 80 BIJ NOOIT GEDACHT 2? Met deze vraag willen we zoveel mogelijk personen benaderen voor een reünie van oud spelers uit dit team. De voorlopige datum voor de reünie is vrijdag 5 juni 2020. Dit team dat onder leiding stond van Rien Damen en vlaggenist Mies kende in die jaren 80 talrijke successen met kampioenschappen en bekerfinales en was beroemd in heel Geffen en omstreken. Graag voor 1 maart 2020 aanmelden met de volgende gegevens: Naam Emailadres (voor verdere informatie) Mobiel telefoonnummer Met of zonder partner Graag aanmelden bij Eric van den Hanenberg Email adres: haantje01@home.nl Als we globaal weten hoeveel personen op de reünie komen kunnen we hier ook een prijskaartje aan hangen. Wanneer je eventueel niet kunt zou het fijn zijn als je dat ook even laat weten. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Commissie oud NG2 Rien Damen Eric van den Hanenberg Noud van Erp

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje Ontvang

op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

1/2 pagina

e 40,-

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

09.30 - 17.30 uur

Zaterdag:

09.00 - 16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


Wilma’s Kadoshop & Slijterij, Dorpstraat 13 Geffen voor 12 euro per stuk.

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 ROTTENRIJKSE CARNAVALSOPTOCHT Inschrijven kan nog tot zondag 30 januari 2020, stuur een mail naar optocht@rottenrijk.nl. We sturen dan graag een aanmeldformulier voor de optocht. Ten opzichte van vorig jaar loopt de route nu anders om: Start op de hoek van de Veldstraat/Heegterstraat, Heegterstraat in, Runrotstraat, Dorpstraat, Pastoor van de Kampstraat- *In het midden ter hoogte van de Karn Defilé door Prins John en Adjudante Esther en hun gevolg.* De optocht gaat verder in de Vlijmdstraat, van Coothstraat, Molenberg, Kerkstraat, Kloosterstraat en Veldstraat. Graag tot dan!! De Optochtorganisatie

JUBILEUM JAAR VOOR RECHT VUR ZUNNE ROAP Dit jaar organiseren we voor de 44ste keer de ROAP! We kunnen dus spreken van een jubileum jaar in carnavals termen! De programmering is rond en de camera’s hebben overuren gedraaid. De artiesten, het Roap-orkest, Organisatie, podium bouwers en de vele vrijwilligers zijn er klaar voor! RVZR zal in dit jubileum jaar goed van start gaan. RVZR TV, de première van een gloednieuwe tv-zender. Op 7, 8 en 14, 15 februari 2020 zal studio 21 (De Gouden leeuw) in het teken staan van de lancering van RVZR TV. De artiesten hebben hun teksten geschreven, de laatste puntjes worden op de i gezet en ze hebben er al weer zin in. Zien wij u dan? De voorverkoop is op Donderdag 16 januari 2020 om 19:00 Zaal De Gouden Leeuw (open om 18:30) Tijdens de voorverkoop kunt u kaartjes kopen voor 11 euro (max. 4 per persoon). Mogelijkheid tot pinnen is aanwezig! Na de voorverkoop zijn de kaartjes te verkrijgen bij

Dit jaar is er niet alleen een reguliere RVZR maar ook een jubileum editie, namelijk de speciale 44ste editie. Dat is iets om trots op te zijn. Daarom zal er op 6-7-8 november 2020 een extra weekend RVZR zijn. Met veel oude vertrouwde artiesten, die na vele jaren opnieuw op de planken zullen staan, en hun beste of geheel nieuwe stukken voor jullie ten tonele zullen brengen. Ook zal er een boek uitgebracht worden met daarin een terugblik op de afgelopen jaren en vele artiesten die herinneringen ophalen aan deze tijd. Het boek zal vanaf begin september te koop zijn. De voorverkoop voor de jubileum editie zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

WIE WAT WANNEER JANUARI 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 GoedGevoelGeffen Kinderbingo, 10.30-12.00 uur Koppellinck 26 Goud van Oud, Café ’t Haasje FEBRUARI 03 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 Café Govers, 20.00 uur metalband Changing tides + the invict 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Goud van Oud, carnavalstent 24 Goud van Oud, carnavalstent MAART 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 08 Café Govers, 18.00 uur Eddy y los Grassos. Rockabilly/rock & roll World Class tribute band Mexico 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 28 Café Govers, 20.30 uur Dude. Akoestische pop en rock ’n roll 29 Goud van Oud, Café ’t Haasje APRIL 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 19 Goud van Oud, Café ’t Haasje 19 Café Govers, 18.00 uur np Presley, een echte Presley. Rock & roll MEI 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 23 Café Govers, 20.30 uur Summer disco party. 80ties, 90ties, zomerhits 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.