Torenklanken 2011 - nr 01

Page 1

49e jaargang | nummer 1 | januari 2011

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HET IS WEER DWEILEN GEBLAZEN MET HOASKE TOETER! Op zaterdag 15 januari aanstaande is het weer dweilen geblazen! Vanaf 20.00 uur zetten negen kapellen uit Geffen en omstreken hun beste beentje voor om er met diverse Hollandse hits en onvervalste carnavalskrakers een geweldige avond van te maken! Uit de voorgaande edities is wel gebleken dat er voor iedere bezoeker meerdere hits en deuntjes gespeeld worden, die ze moeiteloos mee kunnen zingen en deinen. Dit jaar kun je zelfs genieten van drie kapellen uit ons eigen Rottenrijk. De organiserende Carnavalsstichting Rottenrijk en De Pompzwengels zijn dan ook trots dat ook de beginnende kapel Een Goei Smoesje deze avond haar debuut zal maken. Voor de Club van 111,11 belooft het bovendien een speciale avond te worden. Waarom precies, dat blijft nog een verrassing..! Kom allemaal zelf oordelen en vooral genieten van de prachtige optredens! Hoaske Toeter is geheel voorzien van live muziek en vindt op zaterdag 15 januari vanaf 20.00 uur plaats in Café Zaal ‘t Haasje aan de Dorpstraat in Geffen. Meer informatie is te vinden op www. rottenrijk.nl, de website van de carnavalsstichting. Dus: ut blèf gezellig, mar vurral..... Blèf oew zelf in 2011!

HEEFT U GOEDE VOORNEMENS OM TE GAAN SPORTEN? Na al die feestdagen met lekker eten en drinken heeft u zich misschien voorgenomen om in het nieuwe jaar wat

(meer) te gaan sporten. MISSCHIEN IS BADMINTON IETS VOOR U!!! Wij spelen in Geffen in sporthal De Geer op de donderdagavond van 20:00 tot 23:00 uur. Heeft u interesse dan heeft u de mogelijkheid om 3 keer te komen spelen om te kijken of badminton iets voor u is. Ervaring mag maar is niet nodig, want wij leggen het spel graag aan u uit. U kunt alleen komen of met meerdere personen. Op de speelavond spelen we in wisselende samenstelling met elkaar een leuk potje badminton. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.badmintonclubgeffen.nl of bel naar: Rianne Luijsterburg: 06 -30466106 (secretaris) Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter)

Donderdag 20 januari 2011 START VOORVERKOOP KAARTEN Recht vur zunne Roap 2011 (18, 19, 25 en 26 februari ) Aanvang 19.00 uur (deur open 18.30 uur) M.m.v. Dweilorkest ‘Ut Gu Vals’ U kunt maximaal 4 kaarten per persoon kopen. Prijs per kaart: € 10,00 Deze prijs is inclusief een kop koffie met een hapje én gratis garderobe. Café Zaal De Gouden Leeuw Kijk ook eens op www.rottenrijk.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 15 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


huisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 14 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 16 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 18 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 21 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 23 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd koor + kinderkerk di. 25 jan. 19.00 u. * avondmis “DE KERK IS SCHATRIJK...” hoor je vaak zeggen! “Alleen al de kerken, kloosters en kathedralen zijn een vermogen waard”. Dat klopt, alleen gaat het slechts om een theoretisch vermogen, want hun waarde is niet in geld uit te drukken. Zelfs bij verkoop is dat vermogen niet te verzilveren. In tegendeel, onderhoud en renovatie van (monumentale) kerken is zonder de bijdrage van gelovigen niet te betalen. Uw bijdrage is nodig om de eigenlijke waarden van kerkgebouwen als Godshuizen te behouden. Steun daarom Actie Kerkbalans! Op zondag 16 jan. 2011 gaat de nieuwe actie Kerkbalans van start. In de week daarna wordt u de bekende envelop aangeboden. DOE MEE, elke bijdrage is welkom! U kunt de machtigingskaart invullen of uw bijdrage rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 115807292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raad-

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE januari: communiemap thuis: hfdst. 5: het geschenk van de vriendschap en hfdst. 6: het geschenk van de vergeving. wo. 19 jan. versieringen maken: gr. 1 van 13.30 u. 14.30 u. gr. 2 van 14.30 u.- 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL De eerste informatieavond is op woensdag 19 januari 2011 om 20.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). Het Vormsel wordt toegediend op: vrijdag 10 juni 2011. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. 3


U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• spa * dire * bela * bed * dep * auto

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• ver * voo * voo * pen * zorg * gun * een * dive

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 53184263 Gratis persoonlijk foto-al bum bij06 ge-boor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialisee

Exclusieve gezich lichaamsbehande Pakkingen (billen borsten, handen, Permanente Make

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up worksho

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangemente uur Energie Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Depositaire v

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom 15 | 5384 Heesch T: 0412 – 455835 | M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E:0412 vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

tus


TERUGBLIK 2010 Bij het afsluiten van het jaar 2010 een gedenkmoment, even terugzien. In onze parochie beleefden we mooie dingen samen vieren, bidden, werken en zingen. De restauratie van de kerk is klaar de schilderwerken zijn wonderbaar! Samen moeten we dit gebouw bewaren voor het nageslacht van nog heel veel jaren. Onlangs kregen we nog een oude communiebank, voor ieders bijdrage en inzet heel veel dank. Afgelopen jaar lazen we nog de “Kattebellen”, datgene wat kapelaan Geelen ons wilde vertellen. Hij nam afscheid en ging naar een stad, wat verder, we hadden toen even geen eigen herder. Pastoor Ouwens kwam gelukkig in beeld en heeft de voorgangers onder de parochies verdeeld; gastpriesters, ieder op hun eigen manier, brachten de Blijde Boodschap hier. We werden verblijd met kapelaan Van Dijk en zijn weer een eigen parochiepriester rijk. We zijn daarom erg tevreden, hoor, en inmiddels is hij al onze pastoor! Dienstbaar, hartelijk en met veel inzet, een vriendelijk woord, met humor en persoonlijk gebed. Er zijn in onze parochie ook gelovigen bijgekomen: 26 kinderen werden door de doop in de parochiegemeenschap opgenomen. Vijf huwelijksparen bezegelden hun trouw in de kerk en de werkgroepen maakten heel veel werk van de vieringen voor 51 communicanten in mei

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

en 26 gevormde jongeren kwamen daar nog bij. Van 22 parochianen moesten we afscheid nemen met smart we bewaren hen met mooie herinneringen in ons hart. In onze parochie hebben we gelukkig veel actievelingen werkgroepen en individuele, zij verzorgen een heleboel dingen! Dank aan al deze werkenden........ maar zeker ook dank aan onze kerkenden.....!! Samen gaan we weer voor een heel nieuw jaar, onder prachtig schilderwerk, helder en klaar! Moge de vieringen u inspireren, om dankbaar “de Nieuwgeborene” te komen eren, onder de bezielende leiding van onze pastoor van Dijk wij danken hem en wensen hem toe: een “parochie rijk”.

LEZING:

Het tijdloze van schoonheid Op maandag 1 febr. 2011 zal de heer drs. Tom Molenaars, kunsthistoricus en kunstadviseur, voor (ondersteunende) leden van de Kunstkring De Meent te Nuland en andere belangstellenden een dia-lezing verzorgen over Het tijdloze van schoonheid. Deze boeiende lezing vindt plaats in het gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernhardplein 10 te Nuland, aanvang 20.00 uur. De entree voor (ondersteunende) leden van de Kunstkring De Meent is gratis. Andere belangstellenden betalen slechts E 2.50 p.p.

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AfsprAAkNuland AAn huisGemeenschapshuis De Meent op AfsprAAk

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest accountants

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

TUIN

Theo Veld is al ruim 25 jaar aan specialist zorgverzekeringen Bezoek huis op in afspraak

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

margriet

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

ONTWERP

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN

EXCLUSIEF

Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

TERRASOVERKAPPING

sloopwErk? www.slimslopEn.nl


EFKES BUURTE MÈ...

Charles van Herpen (44 j.)

Hij was nog maar enkele weken de nieuwe voorzitter van muziekvereniging WIK en had al kunnen stoppen ‘op zijn hoogtepunt’: de fanfare en de majorettes wonnen de Brabant Wonen cup en de slagwerkgroep behaalde daar een eerste prijs! Charles van Herpen heeft al diverse sporen in het Geffense verenigingsleven achter zich gelaten: hij was correspondent van De Sleutel, lid van het Jongerenkoor Heesch-Geffen, actief in de commissie Geffen 700 en de lokale omroep en twee periodes gemeenteraadslid. Momenteel is hij actief bij Carnavalsstichting ‘t Rottenrijk als Grootvorst (= voorzitter van de Raad van Elf) en de kartrekker van de Jeugdcarnavalscommissie. Waarom ook WIK? “In een dorpsgemeenschap zijn er enkele verenigingen die er echt toe doen en daar is de muziekvereniging er één van,” vindt Charles. “Daar wil ik me graag voor inzetten. Niet als muzikaal deskundige - want ik bespeel alleen de blokfluit, zoals iedere basisschoolleerkracht dat in zijn pakket hoort te hebben - maar als bestuurslid, dat een stukje verantwoordelijkheid mee wil dragen. De muzikale kennis laat ik graag over aan de dirigenten en docenten. Van een bestuur moet de vereniging plezier hebben en geen last! Willen is Kunnen - ik zeg het liever steeds voluit, want die zinsnede is belangrijk voor de club - is een bloeiende vereniging met veel actieve leden in diverse werkgroepen. De geledingen: majorettes, slagwerkgroep, fanfare, studieorkest en pieporkest vormen één geheel. Aanwas van jeugdleden is van groot belang en omdat de maatschappij verandert, moet de vereniging mee veranderen. We moeten de jonge kinderen enthousiasmeren en motiveren,” aldus Charles. Vandaar ook het pas opgerichte “pieporkest” om leerlingen al snel in groepsverband te laten spelen (zie foto).

volger. Ook Jo Delnoye wil na vele jaren eveneens het lesgeven op ‘het groot en klein koper’ en het dirigeren van het studie- en pieporkest beëindigen en voor hem wordt nog naar een vervanger gezocht. WIK heeft inmiddels haar oefenruimten in De Koppellinck in gebruik genomen en bezetten op meerdere dagen de zalen. “De beheersstichting probeert het ons goed naar de zin te maken en we zijn daar al aardig gewend”. Charles ziet als uitdaging om met WIK meer te gaan samenwerken met muziekschool De Muzelinck en nog meer de sponsoring van instrumenten te stimuleren via de Vrienden van WIK. “Er zit toekomst in Willen is Kunnen, onze jongeren zijn de kartrekkers van veel leuke activiteiten. We zullen steeds dingen evalueren en kijken waar we staan en waar we goed in zijn,” zegt een zelfverzekerde voorzitter, die vooruitstrevend te werk wil gaan. En natuurlijk is er in 2011 het 50-jarig jubileum met een uitgebreid programma dat de aandacht heeft o.l.v. de jubileumcommissie die bestaat uit Evi Savelkouls, Jan van der Zande, Rens van Wanrooij en Hans Schalks. Op zondag 6 februari is de officiële opening van het jubileumjaar met een H.Mis om 09.30 uur in de kerk opgeluisterd door de fanfare. In de namiddag is er dan een dienstenveiling, die u zeker niet mag missen, want “De Weeuwkes” zijn, net als met Effe noar Geffe, weer van de partij om veel bijzondere diensten aan de manvrouw te brengen. Succes verzekerd! Naast de jaarlijkse WIK-activiteiten door het jaar heen, kunnen we op het eind van het schooljaar genieten van de Musical “Freude”, een project in samenwerking met basisschool de Wissel. Een van de slothoogtepunten is in december het muzikale festival “WIK-end Live”! Komt het zien en horen! Muziekvereniging WIK verdient het gouden kroontje, zij staat immers altijd muzikaal klaar voor onze dorpsgemeenschap!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Saxofoondocent Rens van Wanrooij heeft te kennen gegeven te willen stoppen en Roy Hovens wordt zijn op-

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

7


ROND DE DORPSPOMP

Kerstviering 2010. Het weer was dit jaar niet uitnodigend. Maar toch wel een echte Kerstsfeer. Een wonderlijke witte wereld. Te voet naar de kerk met sneeuw knarsend onder je voeten. Het is stil onderweg. Er is nog plaats in de kerk. 3 Avond-Nacht-missen en een dagmis op beide kerstdagen. Volop keus. De dienst van 17.30 uur werd door veel kinderen bezocht samen met ouders. De Mandola’s (opgericht 1960) zorgden voor bezielende muzikale invulling. Al om 16.45 uur vulde de kerk zich met hun muziek. We telden 175 kerkgangers. Na de mis klonk nog: Happy Christmas en White Chrismas. Om 20.30 uur was de beurt aan Passe-Partout (bijna 25 jaar oud). Onder leiding van Pieter van Doorn met Carlo v. Dinther als organist werd het eigen repertoire gezongen en ook de volkszang begeleid. Het koor verraste door zuiverheid in klank en kleur. Ook hier telden we plus minus 175 kerkgangers. De Nachtmis om 24.00 uur werd schaars bezocht. Het gemengd koor wachtte en begon aarzelend om 23.50 uur met hun klassiek repertoire. Het werd desondanks toch de meest sfeervolle viering. Een bijzonder fraaie mis werd gezongen, afgewisseld met volkszang en de geëigende kerstliederen. Besloten werd met: We wish you a merry Christmas and a Happy New Year”. 84 Luid applaudisserende kerkgangers gaven blijk van grote waardering. Eerste Kersdag 9.30 uur mis met begeleiding van W.I.K. De fanfare o.l.v. Robert Vos liet op indrukwekkende wijze kerstmuziek klinken met: Christmas Night, Glorious Chrismas, Let it snow, We wish you a merry Christmas. Hier telden we toch 200 gelovigen. 2e Kerstdag 9.30 uur met het Kinderkoor (9 in getal), 150 bezoekers, genoten van het knap zingend kinderkoor met vertrouwde kerstliederen maar ook met echte kinderkerstzang, als: ‘t is Kerstmis en de Engeltjes enz. De kinderen mochten allemaal in het priesterkoor komen en samen met de kapelaan de preek invullen, Dat werd een zeer levendig geheel. Er waren veel complimenten voor het kinderkoor. Jammer is, dat Rianne v. Erp-Donders afscheid neemt van het door haar zo fraai klinkende Kinderkoor en ook de begeleidster Evelien v.d. Put kan het kinderkoor niet langer meer van dienst zijn. De kapelaan bleek trots op zoveel inzet, maar was met ons verbaasd over het geringe aantal kerkbezoekers. We herinneren ons nog uitpuilende kerstmissen. Het weer alleen lijkt daar niet debet aan. De Kerststal in de kerk was weer heel bijzonder dit jaar. Zijn er niet teveel missen, vragen wij ons af. De kapelaan met 5 avond8

missen (Vinkel en Geffen) en nog 4 dagmissen was oververmoeid. Hij doet en deed zijn uiterste best om de H. Missen met overtuiging en genadevol uit te voeren. Hij zoekt naar meer authentieke inhoud en vormgeving. Het ondersteunt, maar leidt ook af. De rust, die er vanuit kan stralen gaat verloren. Wij hebben moeite de kapelaan te volgen om de hoogste top te bereiken en blijven beneden wachten. We kunnen ons niet zo vinden in zijn kerstverhaal “Marinade” (zie pag. 15 no 20 van Torenklanken) en dompelen ons in de romantiek rond het kerstverhaal en verschuilen ons achter de herders en de Wijzen. Wij zijn op het rangeerspoor gezet in “De Wissel” en hebben Aloysius en Maria min of meer ingeruild. De Koppellinck blijft onbedoeld ongewijd. Deze tijd vraagt om een nieuw verhaal, dat we samen moeten schrijven, om bundeling van krachten naar een vernieuwde ontmoeting en met een uitdaging, waarvan de uitnodiging luidt: Allemaal WELKOM!!! Laten we daarop drinken. En zo gaan we samen het nieuwe jaar in. Het getal telt niet meer... ZALIG NIEUWJAAR allemaal. We kijken vooruit: De gemeenteraad krijgt de zware taak om dit jaar een beslissing te nemen over samenwerking en samengaan. De burgemeester roept op om daar eendrachtig aan te werken, benoemt nog eens de daadkracht in de 3 kernen, zegt toe de subsidies aan activiteiten en verenigingen te doen behouden. Geffen zal dit jaar de invulling van “De Koppellinck” voltooien. Geffen wacht op de definitieve verwezenlijking van het centrumplan. We zijn benieuwd naar de plek van het glas-in-loodraam van de Aloysiusschool. Het wordt een fantastisch feest rond Carnaval. Er zijn al tekenen, dat de Geffense Jeugd ook de TENT in wil. Het bier is geproefd en heerlijk bevonden. De opleiding tot Tonproater heeft resultaat, zoals verwacht. De kwaliteit wordt van alle kanten opgevoerd. De prijzen blijven beheerst. De samenwerking tussen de kasteleins wordt alzijdig geroemd. Entree naar de feesttempel wordt niet geheven. Consumpties, hapjes, snacks etc. zijn beschikbaar voor de prijs van 1.80 Euro. De wagenschouwing is geregeld (al heeft men hier en daar moeite met de ambtelijke wijze van benadering). Er zijn 13 brandblussers beschikbaar gesteld en er wordt alles in het werk gesteld om de veiligheid te bewaken rond de bouw van carnavalswagens. De veiligheid rond de inrichting van de optocht wordt gewaarborgd dankzij toezicht en aandacht van Brandweer en G.G.D. en politie. Het wordt een Uniek Feest!!! Een smetje is er wel rond de bestrijding van de gladheid. De medewerking van de gemeente laat het afweten als je te horen krijgt: “Bel maar naar de gemeentewerf”. Het zout werd merkbaar duurder. Al begrijpt een ieder dat bij deze extreme gladheid tengevolge van al die wisselperiodes in dooi en vries het


bestrijden moeilijk is en dat men gedwongen is tot beperking. Het gemeentebestuur moet beter op de centjes letten ook bij de onderhandelingen met Mooiland. De stamtafel heeft het idee, dat het oude terrein rond klavertje 4 in de uitverkoop is gedaan aan Mooiland, wel met de intentie dat hier sociale woningbouw moet verrijzen en de huurprijzen mogelijk straks in het geding zijn. Op 16 januari zal er een vertegenwoordiging van W.I.K. aanzitten i.v.m. het 50-jarig jubileum. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Mocht ook Uw vereniging een jubileum hebben of aandacht verdienen, dan is een belletje van waarde. Maar hoe dan ook, U bent altijd welkom na de hoogmis en weer in café Govers. “Zoalig Neeijjoar, ut gû oe goet”. “Hauw Doe”.

gaan op individuele vragen en wensen. Er wordt gezorgd dat je voldoende leert om met de computer aan de slag te gaan en dat je een basis hebt om je verder te bekwamen. We beschikken over een uitgebreid instructieboek waarmee je aan de gaat en waarmee je uiteraard ook thuis kunt oefenen. De begeleiding geschiedt geheel pro deo door vrijwilligers. De deelnamekosten zijn laag. Je betaalt € 12,- inschrijfgeld, en hiervoor krijg je dan tevens het instructieboek. Ook is het mogelijk om je eigen laptop mee te brengen zodat hiermee volledig vertrouwd raakt. Wat let je eigenlijk nog, om eens een kijkje te komen nemen in onze Computerhoek. Voor aanmelding of informatie, bel dan: Albert van Santvoort, tel. 53 22 141 of Jan Ceelen, tel. 53 22 258.

COMPUTERHOEK GEFFEN

VERLOREN

De Computerhoek Geffen start op 17 januari 2011 weer met het geven van begeleiding om te leren omgaan met de computer. Deze begeleiding is een perfecte inleiding voor wie echt de leuke kanten van de computer en van internet wil leren kennen. Op deze manier leert men o.a. efficiënt surfen op internet, vlot e-mailen en chatten met (klein)kinderen. Maar ook online bankieren en veilig artikelen kopen en betalen. Het kunnen omgaan met de computer en het toegang hebben tot het internet wordt tegenwoordig als een vanzelfsprekendheid gezien. Hoe dikwijls word je gezegd; kijk even op internet, even googleën en je weet wat het betekent of waar het omgaat, of koop het artikel toch op marktplaats. Dit zijn echt dagelijkse voorbeelden. Voor de begeleiding hierbij kun je terecht bij de Computerhoek in Geffen in ‘t Oude Klooster. Je krijgt dan persoonlijke instructie van een vrijwillig(ster)er en de uitleg wordt één op één gegeven. Je kunt hier terecht om in je eigen tempo te leren en er is alle tijd om in te

Op kerstavond zijn onze dochters hun Nintendo verloren. Het moet gebeurd zijn ergens tussen de Dorpstraat en Tolweg/Thijmstraat. Het waren 2 Nintendo’s bij elkaar in een plastic tasje. Wie-o-wie heeft ze gevonden? Graag terug bezorgen op De Wiel 21 of bellen naar 073-5320858.

9


THEMA-AVOND ROUWVERWERKING BIJ KINDEREN Kinderen en de dood: het lijkt zo ver van elkaar af te staan. Maar het leven bepaalt soms anders. In Nederland verliezen jaarlijks zo’n 7.000 kinderen hun vader, moeder, broer of zus. Dat is een groot verdriet. Het overlijden van iemand van wie je houdt is bijzonder ingrijpend. Dat is voor een kind niet anders dan voor een volwassene. Maar sommige dingen zijn wel anders voor een kind. Hoe gaan kinderen om met de dood? Hoe ‘anders’ rouwen zij? Hoe kun je als ouder omgaan met je kind dat rouwt? Welke rol speelt het geloof bij rouwverwerking? Allemaal vragen die belangrijk zijn, maar die vaak onbeantwoord blijven. Op dinsdag 18 januari zal er in de dagkerk van Petrus Emmaus parochie aan de Kerkstraat 2 in Heesch om 20.00 uur een thema-avond zijn over rouwverwerking bij kinderen. Naast een stukje theorie over rouwen bij kinderen worden er deze avond ook praktische handreikingen gedaan en voorbeelden gegeven. Deze bijeenkomst wordt geleid door pastor Annemarie Gooiker uit Wijchen. Aanmelden is niet verplicht, maar kan wel via bergsma@petrusemmausparochie.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. De toegang is gratis; een bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. U bent van harte welkom.

CURSUSDAG LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN Soms spreken bloemen een taal die verder reikt dan woorden. Een taal die het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is. Bloemen worden met emoties en ervaringen geassocieerd. Ze roepen stille verwondering op en verwijzen naar een andere wereld. Liturgisch of symbolisch bloemschikken is een vorm van bloemschikken binnen de Christelijke wereld waarbij iedere soort bloem, iedere kleur, iedere vorm en

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 10

uitstraling en het aantal van de gebruikte bloemen een symbolische betekenis heeft. Deze schikkingen kunnen ondersteuning bieden in de eredienst, bijvoorbeeld in de Advent en de Veertigdagentijd. Op zaterdag 19 februari is er in het parochiecentrum van de Petrus Emmaus Parochie aan de Kerkstraat 2 in Heesch een cursusdag liturgisch bloemschikken. De cursus bestaat uit een informatief en een praktisch gedeelte en wordt gegeven door Lia van Berkel. Zij is lid van de Franciscaanse Beweging. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs gesteld. Wilt u de opgedane vaardigheden ook inzetten binnen het kerkelijk vrijwilligerswerk, dan bent u van harte welkom in een van de plaatselijke bloemengroepen van de parochies in Nistelrode/Vorstenbosch, Geffen/Vinkel, Nuland en Heesch. Aanmelden is verplicht en kan tot 1 februari per e-mail bergsma@petrusemmausparochie.nl of telefonisch (0412) 451215.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum-

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Beste Mensen, Als eerste om te beginnen, allen een heel goed en gezond 2011 toegewenst vanuit Scouting Geffen. We hopen natuurlijk dat velen van jullie de kriebels krijgen om lid te worden van onze club. Want dat we een mooie, maar zeker ook een flexibele club hebben is wel weer gebleken op het einde van het jaar. In knap een goeie week hebben we ons hele hebben en houden over verhuist van de achterkant van het pand van Carbone naar het voorste gedeelte van hetzelfde pand. Hier zat voorheen onder andere de WIK. Het bouwproject dat geplant staat moest doorgang vinden en daarom moesten we op start en sprong verhuizen. Waar naartoe was in eerste instantie de vraag, maar met veel hulp van o.a. Benny Romme, de Firma Jansen de Jong en de Gemeente hebben we voorlopig een passende oplossing gevonden. Voor Scouting Geffen dus een rommelend uiteinde, maar een uitstekend goed begin. Hopelijk kunnen we tot de nieuwbouw is gerealiseerd, blijven zitten. Dus als je nu bij Scouting Geffen wil zijn dan moet je niet meer achterom, waarschijnlijk staat dat er ook al niet meer, maar aan de zijkant. Vandaaruit gaan we een spetterend 2011 maken met leuke activiteiten voor binnen en buiten. Van alle leiding, bestuur en leden, nog de allerbeste wensen en tot ziens in en om Geffen. Scouting Geffen

11


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


www.de-elshof.nl Zwemmen bij het golfbad. Op vrijdag 17 december zijn we met een groepje jongens en meisjes van onze buurtvereniging, tussen 8 en 12 jaar, wezen zwemmen in het Golfslagbad in Oss. Het was een gezellig uitje, de kinderen hadden veel plezier in de golven, maar ook op de bijzonder grote krokodil, de speelattributen en in de aqua-roll. Er werden ook wedstrijdjes georganiseerd. Ze hebben veel schik gehad met elkaar. EĂŠn moeder die niet zo goed in het water durfde moest er ook aan geloven en kreeg toch nog natte schouders! We hebben ook nog lekker frietjes gegeten en op het laatst nog een brrrr.... ijsje en toen togen we weer naar huis. Niet al te hard gereden, want het was spekglad!

een kopje koffie zingen we bekende Nederlandse oude liedjes. Aansluitend om twaalf uur een komplete warme maaltijd. Kosten 7.00 euro per persoon. Wie zin heeft kan zich gewoon opgeven bij Keetje Huismans 073 - 532 44 28 of Joke van Os 073 - 532 28 82 vervoer kan geregeld worden.

NIEUWJAARSWENS Biljartvereniging DOK (Door Oefening Kunst), de grootste en gezelligste biljartvereniging uit het Oude Klooster, wenst alle medewerkers alsook alle lezers van Torenklanken een sportief en gezond 2010. @pestaartje.

Groetjes Marianne

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

ZINGEND DE WINTER DOOR MET EEN WARME MAALTIJD Elke dinsdagmorgen komen we om half elf bij elkaar bij Familie Huismans in Nuland en onder het genot van

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


SINT JORIS GILDE

SINT-JORISGILDE OVERHANDIGT OPBRENGST BURGERKONINGSCHIETEN

Op 10 december jl. brachten een aantal leden van het Sint-Jorisgilde Geffen een bezoek aan basisschool De Wissel. Doel van het bezoek was het overhandigen van de opbrengst van het Burgerkoningschieten. Het Burgerkoningschieten wordt elk jaar gehouden op tweede pinksterdag. Dan worden Geffenaren vanaf 16 jaar uitgenodigd te komen schieten met de kruisboog. Dit is een wedstrijd om de titel “Burgerkoning”. Hiervoor wordt inschrijfgeld gevraagd en, samen met de opbrengst van het consumptieverbruik, bestemd voor een goed doel. Het doel van 2010 was een bijdrage aan een speeltoestel voor de nieuwe basisschool. Op de bewuste vrijdagmiddag werd het gilde om 15.00 uur ontvangen en ingeleid door de directeur van de school Joris Elbers. Alle kinderen zaten met de leerkrachten in de piazza van het MFC. Eerst vertelde Ceremoniemeester René Vogels het spannende verhaal van Sint Joris en de draak. Daarna vertelde hij ook nog waarom vroeger, zo’n 450 jaar geleden, het Sint-Jorisgilde werd opgericht en wat zij vandaag nog allemaal doen, zoals vendelen en trommen en bazuinblazen. Ook werd aan de kinderen uitgelegd wat het Burgerkoningschieten was en dat er in 2011 ook voor de kinderen iets dergelijks zou georganiseerd gaan worden. Hierna werd door René en Marco nog een vendeldemonstratie gegeven. Gildekoning Cees van der Doelen bood de opbrengst aan, een bedrag van € 450,00. Directeur Joris dacht er wel raad mee te weten en deed al enkele voorstellen voor de besteding ervan, die door de

kinderen met luid gejuich ontvangen werden. Na dit alles was het voor de kinderen tijd om naar huis te gaan en werd het gilde nog gastvrij ontvangen in de

14

koffiekamer. Ook kreeg een aantal van hen nog een rondleiding door de school. Het was een heel leuk half uur, daarom dank aan het onderwijsteam van De Wissel, maar zeker ook dank aan alle Geffenaren die bijgedragen hebben aan de schenking. Wilt u meer weten van het Sint-Jorisgilde, kijk eens op internet: www.gildegeffen.nl.

PERSBERICHT Huisartsenposten in regio’s Eindhoven en Den Bosch tijdelijk slecht bereikbaar door telefoonstoring Op de eerste dag van het nieuwe jaar waren de huisartsenposten in Zuidoost en Noordoost Brabant tijdelijk telefonisch slecht bereikbaar als gevolg van een storing in het landelijk UPC-netwerk. Ook de noodsystemen werden grotendeels getroffen door de storing. Volgens directeur Gerben Welling van de regionale huisartsenpostenorganisaties HOV en CHP heeft de storing niet geleid tot problemen bij patiënten. De storing deed zich voor tussen 12.15 en 15.30 uur. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Sommige patiënten slaagden er in via een ander dan het UPC-netwerk contact te leggen met de huisartsenpost. Anderen waren aangewezen op het spoednummer 112. Patiënten die hulp van een huisarts zochten gingen veelal zonder telefonische afspraak naar de huisartsenpost en werden daar geholpen. Rond 15.30 uur waren de problemen opgelost en waren de callcenters van de posten weer normaal bereikbaar.


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de W

Nationaal en In Container Transp

AFVALCONT EN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 www.vdweteringtrans

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO Voor al uw familie- ve Tuinhout Familiedrukwe

Met opga bij geboorteka

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk fo Ook voor kopieers ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën Grootformaat p ✓ Vlonders Kopiëren ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 e-mail: drukkerij@wihab ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel.

roy romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AuTo- En moTorrijschool Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

p. DE k l Ein Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


CURSUS: MASSIEF BRONS GIETEN

De kosten voor deze cursus bedragen € 130,- excl. bovengenoemde materialen.

Een geheel zelf vervaardigd bronzen beeld? Het is makkelijker dan U denkt. Bij voldoende belangstelling (5 tot 7 personen) verzorgen wij ook weer in 2011 de cursus massief brons gieten (cire perdue). Aangezien dit een technische cursus is, gaan wij ervan uit, dat de cursist bij aanvang van de cursus een vooraf vervaardigd kunstwerk - gemaakt uit was - meebrengt Heeft U nog nooit iets in was gemaakt, neem dan voor advies gerust kontakt op. In dit wassen kunstwerk mogen geen metalen delen voorkomen. Het wassen kunstwerk mag nergens dikker zijn dan 4 a 5 cm. De afmetingen moeten ongeveer passen in een mal van ca. 25 cm diameter en ca. 50 cm hoog. Afwijkende maten zijn - na telefonisch overleg - mogelijk.

Ook voor het gieten van bronzen kunstwerken (buiten deze cursus om) houden wij ons aanbevolen.

De cursusduur betreft 6 lesdelen van ongeveer 3 uur per deel. De lesdelen 1, 2, 5 en 6 vinden s’avonds plaats van ca. 19.30 tot ca. 22.30 uur. De lesdelen 3 en 4 (gieten van het brons) vinden altijd op een zaterdag plaats van ca. 9.00 tot ca. 15.00 uur. Voor een beperkte lunch wordt gezorgd. lesdeel 1: aankanalen het wassen kunstwerk voorzien van een giettap en de benodigde ontluchtingskanalen. lesdeel 2: invormen het wassen kunstwerk inpenselen en invormen in een vuurvast mengsel van gips en chamotte. (kostprijs invormmassa incl. uitstoken 0,90 €/liter) lesdeel 3 en 4 : brons gieten de uitgestookte mallen instampen in zandkasten, ingieten met vloeibaar brons (temp. 1150 graden), na afkoeling uithakken en schoonmaken, afslijpen van de giettap en ontluchtingskanalen en schoonstralen in de straalkabine. (kostprijs brons leveren en gieten € 18,50 per afgeleverde kg) lesdeel 5: ciseleren het bronzen kunstwerk glad afwerken middels hamer, vijl, schuurlinnen en dremel. lesdeel 6: patineren het bronzen kunstwerk middels brander en gekozen patina op de gewenste kleur brengen. 16

Charles Knotter Tel 0650468112, email: knottervinkel@hetnet.nl Lokatie: Bronsgieterij Charles Knotter Holkampstraat 11, 5383 KC Vinkel Voor het voorjaar 2011 zijn er 4 cursussen brons gieten gepland Cursus 1 Vrijdag Vrijdag Zaterdag Vrijdag Vrijdag Cursus 2 Woensdag Woensdag Zaterdag Woensdag Woensdag Cursus 3 Woensdag Woensdag Zaterdag Woensdag Woensdag Cursus 4 Vrijdag Vrijdag Zaterdag Vrijdag Vrijdag

04-feb aankanalen 11-feb invormen 26-feb brons gieten 04-mrt ciseleren 11-mrt patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

16-feb aankanalen 23-feb invormen 12-mrt brons gieten 16-mrt ciseleren 23-mrt patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

06-apr aankanalen 13-apr invormen 30-apr brons gieten 04-mei ciseleren 11-mei patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

22-apr aankanalen 29-apr invormen 14-mei brons gieten 20-mei ciseleren 27-mei patineren

19.30 – 22.30 uur 19.30 – 22.30 uur 09.00 – 15.00 uur 19.30 – 22.30 uur 19.30 – 22.30 uur

Inschrijvingen in volgorde van binnenkomst en graag per e-mail. De cursus vindt doorgang bij minimaal 4 inschrijvingen. Mocht U zelf een ”cursistenclubje” (van minimaal 4 cursisten) willen samenstellen, of een ander bronsproject realiseren, dan zijn er in overleg andere data mogelijk. Met vriendelijke groet Charles Knotter


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

* beleggingshypotheken Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

* mix-fund * rechtstreeks * veel vrijheid

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.1 vrijdag 09.00 - 12.1 Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.0 ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen Café - Zaal en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

Han

OOK KEUREN VOLGENS

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

SCHOONHE

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

P. DE K EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis. thuis.

Cronenakker 1 Nulan

Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93

5386 KT Geffen

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

073 - 532 23 Mob: 06 - 22 58 01

WWW .VANWANROOIJ.NL

Hier kan uw advertentie staan Voor meer info: C1000 van der Sangen C1000

van der

Dorpsplein 3 Sangen 5386 CL Geffen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur

Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Telefoon 073 532 28 75 E-mail torenklanken@home.nl


WIE WAT WANNEER JANUARI 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 15 Hoasketoeter in ‘t Haasje 17 KVO/ZLTO, kaartavond 20 KVO, jaarvergadering 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 29 Roaplied in de Gouden Leeuw FEBRUARI 01 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 09 KBO, filmmiddag 13 Kort orre Roap in de Gouden Leeuw 14 KVO/ZLTO, kaartavond 17 KVO, informatieavond 18 Recht vur zunne Roap 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 19 Recht vur zunne Roap 20 Seniorencarnaval in de Gouden Leeuw 25 Recht vur zunne Roap 26 Recht vur zunne Roap MAART 01 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 01 KVO, landwinkel Spierings 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 14 KVO/ZLTO, kaartavond 15 KVO, creatieve dag Kring in Berghem 23 KBO, toneelmiddag 24 KVO, veiling 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 30 KBO, algemene ledenvergadering APRIL 05 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 05 KVO, volksdansavond 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 11 KVO/ZLTO, kaartavond 14 KVO, Jeanne d’Arc viering 20 KBO, bloemschikken voor Pasen 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) MEI 03 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 04 KVO, fietsbedevaart naar Den Bosch 12 KVO, Kring bedevaart 14 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 25 KVO, reisje JUNI 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 07 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 13 KPJ veteranensportdag Maasdonk, Locatie: sportpark de Biescamp Geffen 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 21 KVO, fietsdag JULI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 02 Jeugdbrandweerdag Maasdonk 18

AUGUSTUS 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 06 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 04 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 01 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 06 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)

PERSBERICHT Cursus ‘Omgaan met dementie’ bij RIGOM Op woensdag 19 januari 2011 start weer een cursus ‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. In de cursus komen onderwerpen aan de orde als: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? - Hoe ga je ermee om als de persoon met dementie gaat veranderen? - Waar kun je terecht voor zorg en hulp? Zowel thuis als bij een zorginstelling? - Hoe verwerk je verdriet? - Hoe zie je de toekomst? Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De cursus wordt gegeven door Eef Rubbens en Will van Huisseling. Naast hun werk bij RIGOM zijn zij allebei ook al jaren actief in het Alzheimer Café in Oss. De cursus start op woensdag 19 januari van 19.0021.00 uur en vindt plaats in het kantoor van RIGOM (Anton Jurgenshuis) Schadewijkstraat 6 te Oss. Het zijn zes bijeenkomsten (om de twee weken) en er zijn geen kosten aan verbonden.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. torenklanken 128 x 40 mm 2005

23-01-2005 Heesterseweg 15:41 Pagina 13 • 1 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

DAMESMODE maat 36 t/m 64 Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * tussen hetde bouwen De kosten voor Losse advertenties tekst van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 dankbetuigingen, personeel gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 gevraagd en aangeboden 1/8 pagina *E 16,- het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 20.00 zijn E 5,-1/4 pagina *E 27,- het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 1/2 pagina E 38,* het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Rubriek gevonden en verloren is gratis!

hele pagina

E 65,-

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 20

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.