Torenklanken 2013 - nr 01

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 1 | januari 2013

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Badmintonclub Geffen Het nieuwe jaar is aangebroken.Voor BC Geffen een heel speciaal jaar, want op 14 maart 2013 bestaat onze club 35 jaar. We willen dit op die dag vieren door ‘s avonds een husseltoernooi te organiseren met leden en oudleden.Wanneer u een oud-lid bent kunt u zich hiervoor opgeven bij één van de bestuursleden (zie hieronder). Het begin van een nieuw jaar is altijd een geschikt moment om goede voornemens te maken, bijvoorbeeld om (meer) te gaan sporten. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid. Als u voor 1 februari 2013 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen en betaalt u slechts € 50,- voor de rest van het seizoen. U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 23:00 en de jeugd van 20:00 tot 21:00. Voor het uitproberen kunt u gebruikmaken van een racket van de club. Na het sporten is er de gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl of bellen naar Janine van Dijk: Tel: 073-5320956 (secretaris), of naar Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter).

CARNAVALSMIS ROTTENRIJK GEFFEN - Op vrijdag 8 februari is er ‘s avonds om 19.30 uur een Carnavaleske Hoogmis in de prachtige Maria Magdalenakerk. De H. Mis wordt voorgegaan door Pastoor van Dijk en Hofkapel De Pompzwengels zorgt voor de muzikale omlijsting.

Alle Rottenrijkers worden opgeroepen om verkleed naar de kerk te komen! Direct na de mis wandelen alle kerkgangers naar de grote feesttent op het terrein aan de Harrie Schoutenstraat. Daar vindt de Sleuteloverdracht aan Prinses José, Prinses-Adjudante Marion, Jeugdprins Milan en Jeugdprinses Anouk plaats. Vervolgens opent burgemeester Roel Augesteijn, samen met Prinses José dun Urste, officieel de Geffense Tentfeesten en kan het feest beginnen. Entree is gratis! Werkgroep Carnavalsmis Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 januari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


vangt u de envelop weer in de bus: doe mee en werk zo aan de toekomst van onze parochie! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 18 jan. 19.00 u. * avondmis za. 19 jan. 15.00 u. Gouden jubileumviering van Ria en Toon van Gogh m.m.v. DK zo. 20 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 22 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 25 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 27 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk (aandacht Kerkbalans en uitreiking doopschelpjes) di. 29 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 01 febr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 03 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 05 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 08 febr. 19.30 u. Carnavalsmis m.m.v. Pompzwen gels + kinderkerk AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN vrijdag 8 febr. is er geen viering in de kapel KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? De eindstand van Kerkbalans 2012 is € 21.800,00. Dank aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd! We hebben de financiële middelen hard nodig en daarom doen we weer een beroep op u, om deel te nemen aan Kerkbalans 2013. We willen vooral de jongeren en jonge gezinnen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! Binnenkort ont-

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: december 2012: Bruce van de Kamp, Ties van Dam, Merlijn van Helvoirt, Jurre van Berlo DOOPDANKVIERING Op zondag 27 jan. 2012 zijn de ouders van de dopelingen van 2012 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen uitgereikt. De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Na de viering drinken we koffie in het patronaat. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis in januari: hfdst. 4: Het geschenk van de bijbel en hfdst. 5: het geschenk van de vriendschap woensdag 23 jan: 4e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: bezoekje in de kerk met uitleg over het altaar, de biechtstoel, wijwaterbakje en kruisjes overledenen. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


PROGRAMMA VORMSEL 1e bijeenkomst: di. 22 jan. 17.00 - 18.30 u.: gezamenlijke maaltijd; uitleg vormsel door de pastoor; spel kerkelijk jaar; foto maken; huiswerk opgave. 2e bijeenkomst: wo. 29 jan. 18.30 - 20.00 u.: Huiswerk bespreken; film over Jezus’ leven; huiswerk opgave. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 9 dec. 2012: Jan van Herpen, 74 jaar. 9 dec. 2012: Mies van Lith, 85 jaar 19 dec. 2012: Bertha van der Heijden - van de Wetering, 96 jaar 19 dec. 2012: Bertus Staal, 92 jaar 26 dec. 2012: Tinij van Schijndel, 77 jaar 30 dec. 2012: Pieta van den Braak - Heesters, 89 jaar 31 dec. 2012: Anna Romme - Rovers, 86 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl DANKWOORD PASTOOR Op zondag 9 december mocht ik mijn koperen priesterjubileum vieren in een mooi versierde kerk, maar de mooiste versiering waren toch wel de mensen die aanwezig waren.Tijdens de processie met het Gilde naar de kerk merkte ik hoe spekglad het was, en dat staat ook wel een beetje symbool voor het leven als priester in deze tijd... Je moet vaak goed opletten, en de juiste toon weten te vinden, en niet te hard van stapel willen lopen, want dan kun je hard vallen! Maar dat geldt letterlijk en figuurlijk voor ons allemaal, en we moeten ons, als

het nodig is, ook maar vasthouden aan elkaar en elkaar steunen op onze tocht door het leven. Die steun heb ik in Geffen en Vinkel al twee en een half jaar mogen ontvangen van veel mensen, en daar ben ik dankbaar voor. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie woorden, de attenties, de goeie sfeer, de kaartjes, de gezelligheid en de steun en bevestiging, dat doet een mens werkelijk goed! We gaan samen door, en ik hoop met u nog geruime tijd mijn bijdrage te leveren aan een parochie waar het geloof gevierd en beleefd wordt, maar waar ook de mensvriendelijkheid hoog in het vaandel staat, want dat proef ik in Geffen en dat is heel belangrijk. Laten we er allemaal samen de moed in houden, ik wens u van harte alle goeds! TERUGBLIK 2012: De uren, dagen en weken van 2012 zijn verstreken. Allemaal wat wijzer en ouder, kijken we even terug over onze schouder. Wat lag achter ons: lief of leed... teleurstelling, vreugde of “niet meer compleet”... carrière, ziekte, tegenslag of vergeving, in ieders gedachte een eigen beleving. Welkom aan de 29 dopelingen, de 33 communicanten, de 22 vormelingen en de 7 paren die in het kerkelijk huwelijksbootje gingen. Sluit aan bij de schare en wij wensen iedereen toe om vol te houwen, elkaar te bemoedigen en mee te werken aan vertrouwen.Van 31 parochianen moesten we afscheid nemen met smart, we bewaren de mooie herinneringen aan hen, in ons hart. In onze parochie was het een jaar van vertrouwen, vooral in onze pastoor, die weet op te bouwen! 121/2 jaar priester, een bescheiden feest, echter vol overtuiging, bezield door Gods Geest! Er komen voor ons jaren van ontmoeten en bezinnen en met andere parochies iets nieuws beginnen. Daarvoor is nodig wilskracht en moed, geen verschillen zoeken, maar bouwen aan wat je samen doet! We hopen dat velen de weg willen gaan, dat we de rijkdom van het geloof voort laten bestaan! Dat moet kunnen in onze parochie, met zoveel actievelingen, parochianen die opbouwen of zingen, versieren, schoonmaken of in de liturgie assisteren, besturen of de financiën beheren. Onze animator gaat ons hierin voor, dank aan onze herder, prediker en pastoor!

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Fred Prinssen (53 j.) en Anita Peters (49 j.) Het nieuwe jaar is ingeluid... de lege agenda wordt weer ingevuld... vakanties en weekendjes worden ingepland... Oud-Geffenaar Fred Prinssen en zijn vrouw Anita Peters, bieden u een prima uitvalsbasis voor uitstapjes in het grensgebied van de Gelderse Achterhoek: zij runnen 500 m. buiten de Nederlandse grens met Duitsland de groepsaccommodatie Gerkenshof in Emmerich (ortsteil Klein Netterden). Hoe liep het studie-/werkpad van Fred na de Aloysiusschool? “Na de basisschool ben ik na een jaartje mavo en een jaartje Leao op de lagere hotelvakschool in Breda terecht gekomen. Na de opleiding kok / kelner afgerond te hebben, heb ik ruim 3 jaar als kok gewerkt, o.a. bij catering Gruijthuizen en bij Hotel Central in Den Bosch. In deze periode was ik vrijwilliger via Hans Govers bij Actie-Fix waar wij weekenden voor lichamelijk gehandicapten organiseerden. In dat werk zag ik een nieuwe uitdaging en ik begon in Nijmegen aan de dagopleiding MBO inrichtingswerk,” vertelt Fred. Hij vond werk als groepsleider op een internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen in de lagere school leeftijd. Daarna volgde hij nog een deeltijd opleiding voor maatschappelijk werker op de sociale academie. Na zijn baan als groepsleider had Fred diverse functies in de jeugdhulpverlening, als maatschappelijk werker, coördinator van een dagbehandelingcentrum, als werkbegeleider directieve thuisbehandeling en als gezinsdiagnosticus. “Nu werk ik al weer twaalf jaar bij het Advies en meldpunt kindermishandeling, eerst tien jaar als onderzoeker en sinds twee jaar als werkbegeleider. Het mooie van dit werk is dat je elke dag, elk uur iets kunt betekenen in het leven van een kind!” vindt Fred. Voor Anita (geboren in Gennep) is Geffen ook geen onbekend terrein, zij werkte tien jaar lang bij S.A.B. Confectie als styliste / ontwerpster van kinder-, tiener- en dameskleding. Zij voltooide zowel de lerarenopleiding Tehatex tekenen en textiel, als de studie modevormgeving aan de kunstacademie. Tien jaar geleden emigreerden Fred en Anita met hun kinderen Hanna en Nine naar Emmerich.“We waren op zoek naar een boerderijtje met wat grond in de Achterhoek, maar kochten uiteindelijk een authentieke Tboerderij uit 1861 met een karakteristiek herenhuis als onderdeel daarvan, net over de grens in Duitsland. Daar waren de huizen aanzienlijk goedkoper en de kinderen konden toch met de fiets naar Netterden in Nederland naar school.”

De dromen en ideeën die Anita en Fred altijd al hadden rond het realiseren van een groepsaccommodatie, B&B of camping werden werkelijkheid. De boerderij werd verbouwd tot groepsaccommodatie voor groepen tot 14 personen. “Vijf jaar lang woonden we een gedeelte van het jaar in een stacaravan achter het huis. Nu is de schuur omgebouwd tot ons woonhuis.” Gerkenshof is prachtig gelegen tussen de landerijen op ruim 1 hectare grond. Op vijf minuten afstand bevindt zich het Montferland met zijn mooie bossen. Ook zijn er in de nabijheid meerdere kastelen, gezellige winkelsteden en fietsroutes om de grensstreek te ontdekken. Daarnaast kunt u op Gerkenshof creatieve workshops volgen, die Anita verzorgt. Omdat Anita door de recessie haar baan is verloren, is ze nu full time actief als ondernemer van Gerkenshof en is de accommodatie nu ook gedurende het gehele jaar geopend. Dat Anita en Fred een goed bedrijfsplan hebben ontwikkeld, werd onlangs gehonoreerd: ze wonnen in oktober 2012 - hoewel wonend in Duitsland - de Gelderse Startersprijs voor Toerisme: “Mijn idee, een goed idee”! De prijs: een weekendje naar de Veluwe...! En de eeuwige roem! Anita en Fred zijn zeer content met hun accommodatie: “Het is iedere keer leuk om mensen gastvrij te ontvangen, ze naar leuke plekken te verwijzen en gasten te verzorgen.Volwassenen en kinderen genieten bij ons van de ruimte en het leven op de boerderij. Kinderen helpen soms mee met de verzorging van de pony’s en de kippen en maken een ritje op de pony. Er zijn ook vaste gasten die ieder jaar terug komen. Dat zijn vaak leuke contacten. Een leuke ervaring hadden we met een slagwerkgroep uit Heeswijk-Dinter, die bij ons een weekend verbleef en wij uitgenodigd werden voor een openluchtconcert in de achtertuin van de accommodatie. Prachtig was het. Daarna was het even minder, omdat de boer van een verderop gelegen boerderij nogal opgefokt langs kwam, want al zijn melkkoeien waren uitgebroken...We hebben even geholpen en gelukkig was er geen schade.” Er is ook nog tijd voor hobby’s: Anita leeft zich uit - hoe kan het anders - op het creatieve vlak met o.a. naaien, schilderen en wolvilten en Fred heeft altijd wel wat te klussen op de boerderij; beiden tennissen ze. Hanna studeert tuin- en landschapsarchitectuur en Nine pedagogisch werk.Waarnodig steken ze ook de handen uit de mouwen op de veelzijdige groepsaccommodatie. De moeite waard om vanuit Geffen eens een kijkje te gaan nemen bij Fred en Anita en je (vakantie)grenzen te verleggen...! Kijk voor het complete aanbod op www.gerkenshof.nl 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


KBO informatie Afdeling Geffen KBO Filmmiddag Woensdagmiddag 23 januari a.s. om half twee (13.30 uur) zijn de K.B.O. leden weer van harte uitgenodigd voor een filmmiddag in de grote zaal van het Oude Klooster. Zoals gebruikelijk is Lies van Dinther de gastvrouw, verzorgt Jan Ceelen de techniek en presenteert Martien Romme de film. Koffie en thee staan natuurlijk klaar en jullie zijn van harte uitgenodigd. Senioren carnavalsmiddag zondag 27 januari in de Gouwe Leuw Nou brikt mènne klomp. Hoefde gèn lid te zèn van de KBO in Geffe worde às senior toch utgenoddigt vur unne carnavalsmiddag. Gu kunt op oew klompe aonvule da, da keigezellig gu worre. Gu kunt vanaf hallef twee binneklosse en um twee ure begint ut programma. Ut wordt unne wà ingekorte Recht vur zunne Raop mi tonproaters, veul meziek, skòn liedjes en (klompe) danse. Da alles onder begeleiding van ut Raoporkest.As ze nie mè dur klompe op ut ijs komme is ut um hallef vier afgelope. Doarno wordt de middag vortgezet mè de orkeste Ut Gu Vals en de Pompzwengels. En da doen ze zeker nie às un stelleke boere op klompe. Ut wordt skònne carnavalsmeziek. LET GOED OP! Gu kunt às Geffense senior vur niks naor binne, de boerebruidspare vatte oewe jas aon en gu krègt gratis goei-je koffie of thee mè wa lekkers en tussendeur òk nog wèrme hapkes die gu nie hoeft te betaole. In de pauze wordt un lotterijke gehouwe mi enne grote prijs. Un 4 gange dineeke vur 10 mense bè de Gouwe Leuw.Vur diegene die dà nie hebbe gewonne is er vanaf vijf ure un frietbuffet veur in de kroeg. Doar kunde vur € 5,- oew aege kogelrond ete. Da moete zeker doen vurda ge oew klompe gaot wegbrenge. We zien ullie geers verschijne.Veul plezier alvast!

hinderd. De dames werden begeleid door een orkest (met geluidsman) onder leiding van Gerard van den Bovenkamp. In de pauze volgde een kerstverhaal in het dialect door Christine Ceelen. Waarna weer kerstliederen volgden waarbij regelmatig mensen in de zaal werden betrokken. Het kerstbrood, de koffie en thee, de lekkernijtjes op tafel, het worstenbroodje en de consumptie zorgden er ook voor dat vele zaten te genieten. Antoon Romme kon dan ook oprecht de dames van de KVO en de KBO bedanken die deze avond de organisatie hadden. Hij sloot af met een tegeltjeswijsheid: De belangrijkste dingen in het leven, zijn geen dingen.

Zeemanskoor Beste mannen van geffen Hou je van zingen en heeft u interesse in zingen kom dan bij een zeemanskoor. Een zeemanskoor in oprichting te Geffen plezier in zingen en met elkaar na het zingen nog na genieten van het zingen. INFO 0412-481077 (bellen na 18.00 uur) of mail naar: sjanketels@gmail.com (deze mail is ook van mijn vrouw).

Te koop: Doctor Poelsstraat 26

KBO Brabant, afdilling Geffen. Antoon Romme, veurzitter Geslaagde Kerstviering KVO en KBO in de Gouden Leeuw Ruim 150 mensen waren aanwezig op deze Kerstviering. Henriette van Erp (KVO) opende deze avond met een mooi kerstverhaal waaruit bleek dat de ware kerstgedachte een beetje verloren dreigt te raken in deze moderne tijd. Daarna volgde vele kerstliederen tot de eerste pauze, gezongen door 4theGirls. Deze avond gezongen door Marjo van Kreij, Ine van Santvoort en Susanne Wiegers. Antonie Brands was door ziekte ver-

Ideale starterswoning! Voor meer info kunt u bellen met: Charles van Herpen 06-53916725 9


Rond de Dorpspomp

Allen een gezegend nieuw jaar en... als het effe kan, met heel veel goed nieuws. De Kerstdagen zijn weer ver achter ons. We herinneren de fraaie kerststal, de druk bezochte misvieringen en de begeleidende muziek. De nachtmis is gered, dankzij het vernieuwde optreden van het gemengd kerkkoor met begeleiding van een octet blazers en het orgel. Het bleek een schitterende samenwerking te zijn. De 170 bezoekers toonden zich zeer verheugd en feliciteerden de optredende met!!! fantastisch en tot volgend jaar. De pastoor toonde zich uiterst tevreden en ervoer grote inzet bij alle medewerkenden.W.I.K. krijgt wel een extra pluim voor de fraai verzorgde hoogmis en de optredens van het saxofoonkwartet `GIST`. De pastoor daagde ons weer uit, om vertrouwen te hebben in het goede en wist ook die grote onderlinge band voelbaar en zag in zijn Kerstboodschap meer welbehagen, meer aandacht voor het kleine en hoopte op wat tekenen van vooruitgang. Die vooruitgang moet wel haar voedingskracht vinden in de eigen parochie. De stamtafel ontving de burgemeester van Oss mevr.W. Buijs die maar al te graag wilde weten, wat voor vlees ze in de kuip had. Het werd een aangenaam uitwisselen van gedachten over de toekomst van Maasdonk en de te verwachten herindelingen.

10

Oss is al een gemeente met 22 kernen. En het mag gezegd, die kernen voelen zich er wel thuis. De voorliggende problemen bij de aansluiting van die kernen zijn in tevredenheid opgelost. Het is wel, dat ook Oss deelt in de bezuinigingsperiode en b.v. aan sociale voorzieningen in 2013 40 miljoen 40.000.000.- Euro moet begroten door de overheveling van rijksdiensten naar de gemeenten, waar het voorheen 10.000.000.- Euro was en dat een en ander niet volledig wordt gecompenseerd door rijksbijdragen. Maar goed Oss toont zich bereid met Maasdonk in overleg te treden. Zij nodigt de kernen uit hun zelfstandigheid te bewijzen en vraagt uitleg over samenhang in Maasdonk. Zij noemt Oss, de kern van Maasland en legt daarom duidelijk aandacht op Maasdonk en zal de raad van de gemeente Oss positief benaderen, mochten er concrete verlangens tot aansluiting openbaar worden. In verschillende zaken is Oss al uitvoerder van gemeentelijke taken van Maasdonk. De zich voordoende hobbels zijn te nemen. Oss kan zich zo uitbreiden tot 100.000.- inwoners, als dat streefgetal wellicht gehaald moet gaan worden. Maasdonk,( Geffen, Nuland, Vinkel ) nu nog een gemeente kan en moet nu kiezen. Elke gemeenschap krijgt de ruimte zelfbewustzijn uit te stralen en of samen en of gedeeld te zoeken naar samengaan en in goed overleg en grote wederzijdse betrokkenheid dat proces aan te gaan. Het profiel van Geffen wijst meer richting Oss dan een van de andere kernen. Het was hier trouwens bijzonder aangenaam toeven op “ Effe noar Geffe” vond burgemeester W. Buijs. Constaterend dat Maasdonk oriënterende is en dat ook richting Den Bosch aansluitingsmogelijkheden liggen kan zij niet meer doen dan de bereidheid van de gemeente Oss uitspreken om het gesprek tot samengaan voor te leggen. De kwestie rond industrieterrein Heesch-West speelt ook een rol. Den Bosch heeft daarvan voor 49 % zeggenschap en de rest wordt gedeeld met Oss, Bernheze en Maasdonk. Den Bosch zou daar graag een echte meerderheid willen verwerven. Ook gaat de ontwikkeling van met name de agrarische industrie in Oost Brabant een grote rol spelen en de daarmee gepaard gaande veranderingen van huisvesting enz.. Krachtige gemeenten zijn noodzakelijk om daaraan invulling te geven. Ook was er nog aandacht over de macht van de dorpsraad en of het mogelijk was, die op te zetten als bestuursraad met eigen zelfstandige zegsmacht. Kernen rond Den Bosch diende daarbij als voorbeeld met de opmerking dat burgemeester Rombouts daar niet zo gelukkig mee is.Wat betreft bouwplannen hoeft men in Maasdonk niet te vrezen. Voorlopig denkt de gemeente Oss wel aan herbouw maar aan uitbreidingsgebieden heeft Oss nu geen behoefte. Wij danken mevr. W. Buijs voor haar aimabel optreden. Een burgemeester die veel hartelijkheid uitstraalt, goed


weet te luisteren en mild oordeelt. Dank voor Uw bijdrage aan de te nemen overwegingen ten aanzien van herverdeling en de besluitvorming rond de toekomst van Maasdonk. De Geffense quiz is een verbazing wekkend nieuw verschijnsel waarvoor een aparte stichting is opgericht. De leden hebben hun opperste best gedaan en een mirakels mooie kwis opgesteld met meer dan 150 vragen. 85 Teams hadden zich aangemeld en de uitkomsten tijdig ingeleverd. Het vereist veel kennis van Geffen en je moet snel kunnen opzoeken in allerlei bestanden, een telefoon bij de hand hebben en deelnemers of helpers op pad sturen. Het is een heel plezierig samenspel van denkers, doeners en puzzelaars. De jeugdigen kunnen zich uitleven. Op 18 jan. 2013 (nu alweer voorbij) werden er plusminus 500 belangstellenden verwacht in de Koppellinck voor de uitslag en dat werd beslist een heerlijk feestje. Een fraai succes, waarmee we de stichting graag van harte feliciteren. Intussen bezochten we de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maasdonk in de Koppellinck. Muziekschool Maasdonk luisterde met heerlijke muziekjes de receptie op onder leiding van voorzitter Jan v. Kreij. Burgemeester Roel Augusteijn maande Maasdonk tot het nemen van een goed besluit. We hebben nu de zorg maar ook de plicht en zeker alle vrijheid om na het echec met Bernheze een goede en verantwoorde keus te maken. Houdt rekening met veranderingen in de toekomt, draag een visie uit die verder reikt en perspectief biedt. Er rust

een grote verantwoording op de raad van Maasdonk haar kernen te beschermen en eenheid uit te stralen en vooral duidelijkheid te scheppen. We gaan vol goede moed, maar wel in vertrouwen 2013 tot HET nieuwe jaar maken en besluitvaardig in alle vrijheid en met wijze visie de komende veranderingen aanvaarden. De vlaggetjes die ons dorp sieren wijzen naar de komende Rottenrijkse vieringen en zijn tevens een oproep aan allen om heel Geffen op te fleuren voor de komende feesten o.a het Roaplied, de Roapoavenden, de optochten, de verloving en de bruiloft. Ons wachten verrassende zaken, reken daar maar op!!! Op 17 febr. 2013 vraagt W.I.K. aandacht van de Geffense jongeren met een schitterend miniconcert speciaal voor onze jeugd. Daarin valt kennis te maken met allerlei instrumenten en mogelijkheden tot opleiding en jeugdvorming. Ook krijgt elke bezoeker een verrassingspakket, daarin een D.V.D. om je thuis nog eens in te leven in blaas- en slagwerk en hoe gezellig en boeiend musiceren kan zijn. Op de Wissel zullen uitnodigingen worden verstrekt. Het wordt een heerlijke belevenis. Je krijgt ook nog documentatie over W.I.K. Kortom: de Koppellinck is dan te klein!!! Profiteer ervan en weet dat een muzikant een gelukkig mens is!!! Van stamtafel 375 volgende zitting op 27 jan. a.s weer na de hoogmis en weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ook U bent welkom. Tot dan. Ut kûmt goet en ut gû oe goet. Hauw Doe.

Wij verzorgen rondleidingen. Bel voor meer informatie met Wij Sintverzorgen Jozefoord:rondleidingen. Bel voor meer informatie met 0735342342 Sint Jozefoord: 073- 5342342

ed’ ‘Het is er go

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord - Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC Nuland

www.jozefoord.nl

11


“PINK PARTY!” in Café Boetje (van onze speciale verslaggeefster Annemieke Roddel) ROTTENRIJK - Terwijl hun ouders feesten in de grote tent of thuis ff chillen op de bank, vieren alle Rottenrijkse tieners vanaf 12 jaar carnaval in hun eigen dorp. Zij zijn te vinden in de tofste kroeg van heel Geffe-Zuid en Omstreken: Café Boetje is van zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 februari voor hen weer “the place to be and to be seen!” “PINK PARTY!” een blijvertje 2013 is het derde jaar van de Geffense Tentfeesten. In 2011 startte de Werkgroep Jeugd met de organisatie van één gezellige carnavalsavond voor de Geffense tieners van 12 tot en met 15 jaar. Die zaterdag in 2011 schudde Café Boetje op haar grondvesten en de “Pink Party!” werd meteen een blijvertje in het Rottenrijks Carnaval. Door het gigantisch succes van de 1e editie durfde de Werkgroep onder de bezielende leiding van kartrekker Patrick Grim en Boet van Dijk van de gelijknamige kroeg, het aan om in 2012 meteen vier avonden te draaien. Gemiddeld bezochten in 2012 meer dan honderd Geffense, maar ook buiten dorpse tieners, de “Pink Party!”. Met het Kwartjesbal voor de allerkleinsten, het Tienerbal voor de jeugd tot 12 jaar (allebei weer in MFC De Koppellinck), dit topevenement in Café Boetje voor de tieners vanaf 12 jaar en de Tentfeesten voor de “grote mensen” vanaf 16 jaar biedt het Rottenrijk Geffen voor elk wat wils. ROZE FEESTJE Om een leuke naam voor het puberbal te verzinnen werd er in 2011 een prijsvraag uitgeschreven. Als naam voor het nieuwe feestje is toen voor “Pink Party!” gekozen. De naam, bedacht door Lotte (jeugdprinses in 2010), betekent letterlijk “Roze feestje!”. Uit de vele tientallen reacties vonden wij dat de allerbeste. Roze is namelijk dé huiskleur van Café Boetje, waar het van zaterdag 9 februari tot en met dinsdag 12 februari vanaf 20.00 uur weer allemaal te doen is. VEILIGHEID GEWAARBORGD Samen met de kastelein van café Boetje doet de Werkgroep “Pink Party!” er alles aan om er voor de Geffense jeugd en hun vrienden en vriendinnen uit het Voortgezet Onderwijs een supergezellige Carnaval van te maken. Muntjes voor een glas fris of een lekkere snack kosten slechts € 1,- en natuurlijk zijn de beste deejays van Geffe-Zuid er ook in 2013 weer bij! De avonden beginnen om 20.00 uur en rond de klok van 11 over 11 draaien de deejays hun laatste plaatje. Er is een verplichte garderobe (gratis) en de entree kost € 0,00. “Dankzij de gastvrijheid van eigenaar Boet van Dijk, het werken met vrijwilligers en de trouwe support 12

van de Stichting Rottenrijk kunnen wij de kosten tot een minimum beperken,” aldus een trotste kartrekker Patrick Grim.“Omdat wij geen overlast voor omwonenden willen en het belangrijk vinden, dat er toezicht op de tieners is, blijven alle bezoekers gedurende de hele avond gezellig binnen.Alleen wanneer hun ouders ze op komen pikken, mogen ze eerder naar huis. Dit is een bewuste beleidskeuze en absoluut niet kinderachtig.Wij horen dat collega’s in de regio, de doelgroep onbeperkt in en uit laten lopen, met vervelende gevolgen van dien.” EXTRA ACTIVITEITEN De jeugd van 12 tot en met 15 jaar, die liever even uitpuft van het dansen, kan in Café Boetje twitteren op het grote beeldscherm. Ook worden er tal van andere activiteiten voor, door en in overleg met de doelgroep zelf opgezet. Zo is een groepje tieners momenteel keihard aan het werk met het maken en versieren van een mooie (uiteraard roze!) promotiewagen, waarmee wij op zondag 10 februari deelnemen aan de Grote Rottenrijkse Carnavalsoptocht. Tijdens de “Pink Party 2013!” zijn er cadeaubonnen te verdienen voor de best verklede jongens en meisjes, die alle vier de avonden bezoeken. Kom ook daarom van zaterdagavond 9 tot en met dinsdagavond 12 februari massaal naar Café Boetje, de coolste kroeg van Geffe-Zuid e.o. GRATIS T-SHIRT? MELD JE AAN! Gezien het grote succes van de roze “Boetje” T-shirts in de afgelopen edities, zijn er dankzij Boet van Dijk en de Stichting Rottenrijk weer schitterende roze T-shirts beschikbaar voor de eerste 55 tieners, die zich aanmelden op ons adres: pinkparty@rottenrijk.nl Degenen, die zich van tevoren melden, ontvangen op onze première avond op zaterdag 9 februari het T-shirt helemaal gratis en voor niks! Kortom: voor de Rottenrijkse tienerjeugd en hun buiten dorpse vrienden en vriendinnen is alles weer perfect geregeld en kunnen hun ouders met een gerust hart naar het Tentfeest op het evenemententerrein of... ff lekker thuis chillen op de bank, terwijl zoon- of dochterlief met zijn of haar vriend(in)nen veilig gaat stappen bij Café Boetje!!! Werkgroep “Pink Party!”


DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 36e editie van Recht Vur Zunne Roap gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere medewerkers uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Cafés of caravans bouwen. De tonnen het podium op- en af sjouwen. Dankzij deze stille krachten achter de schermen ziet het RVZR podium er altijd tiptop uit. Hoog tijd dus om de podiumknechten en decorbouwers zelf eens in de spotlight te zetten.

Wie zijn deze handige en sterke mannen achter de schermen? De snelle, sterke podiumknechten zijn Jordy van Rosmalen (20), Mark Peters (20), Roy van den Hurk (21) en Patrick Grim. De decors komen uit de vakkundige handen van Toon Schuurmans (67) en Herbert Steffner (63).

Herbert: “Nee, dit doen de artiesten zelf.” Toon:“De gouden, houten noot voor de ex-Roap orkestleden heb ik wel zelf ontworpen. Het meest trots ben ik echter op het caravanfront dat we gebouwd hebben voor een optreden van XXL.We gaan zelf ook altijd met de caravan op vakantie.” Wat ging er ooit helemaal verkeerd? Mark: “Dat is aan Jordy om te zeggen”. Jordy:“Nou, uhum, afgelopen jaar deden we de gordijnen ietsje te vroeg open, waardoor het filmpje van de intro nog opstond terwijl de dames al begonnen te zingen.” Roy:“ En dat er volk achter de schermen in de weg staat en je ze ‘bekant’ omver loopt. Toon: “Voor zover ik weet, is er bij ons nog niets mis gegaan.” Herbert: “Er is tenminste nog niets ingestort.” Hebben jullie net zoveel zenuwen/stress als de artiesten? Jordy: “Nee, absoluut niet. Toon: “Nee, als er maar niet teveel puntjes op de ‘i’ gezet worden.” Zouden jullie ooit zelf nog willen optreden bij RVZR? Toon en Herbert:“Nee, daar beginnen we echt niet aan.” Roy: “Ook niets voor mij.” Mark: “Nou, die kans is wel aanwezig.” Jordy:“Willen wel, maar durven, dat is de vraag.Wie weet..” Maak de volgende zinnen af: RVZR is voor mij... “Veel gezelligheid en veel schik” (Jordy). “Een bonk gezelligheid!” (Mark). “Een goed begin voor de carnaval” (Roy).“Altijd een verrassing” (Herbert).“Niet meer weg te denken” (Toon).

Wat vinden jullie het leukst aan Recht Vur Zunne Roap? De podiumknechten zijn hierover eensgezind: “de sfeer (achter de schermen). Het is altijd gezellig onder elkaar.” Herbert: “en de grappen natuurlijk”. Toon: “Juist. Met vele Geffense mensen genieten van amateurartiesten en sinds vier jaar van nabij meemaken.”

Ik ben decorbouwer/podiumknecht, omdat... “Het een prachtige gebeurtenis is en ik er graag iets voor wil doen” (Jordy). “Ik het leuk vind om betrokken te zijn bij dit geweldige evenement” (Mark). “Het mij is gevraagd en het me wel mooi leek” (Roy). “Hans van Leeuwen, mijn zwager, dit vroeg” (Herbert). “Het leuk is. Het contact met de artiesten en met mijn maatje Herbert Steffner” (Toon).

Wat zijn jullie favoriete RVZR artiesten? Herbert: “Ik heb geen favoriet, iedereen doet zijn/haar best.” De podiumknechten gaan, weer eensgezind, voor XXL. “Die hebben altijd mooie stukken. Ze zijn ieder jaar sterk en hebben prachtige humor.” Toon: “De Toapen, De Weeuwkes, De Dorpsomroeper en XXL. Dat is altijd lachen en genieten.”

De Roapavonden zijn voor mij geslaagd als... “De mensen die komen kijken het naar hun zin hebben en je er goede dingen over hoort op straat” (Jordy). “Het publiek het naar zijn zin heeft” (Mark). “Alles goed afgelopen is” (Roy). “Alles vlekkeloos verloopt” (Herbert). “Als alles het leuk is verlopen en alles weer netjes opgeruimd is” (Toon).

De decorbouwers maken ieder jaar allerlei verschillende creatieve decorstukken. Ontwerpen jullie deze zelf?

De uitvoeringen zijn op 25 en 26 januari en op 1 en 2 februari. Komt dat zien! 13


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur Carnavalswagen bouwen? Veiligheid voorop! De voorbereidingen voor carnaval 2013 zijn weer begonnen of gaan binnenkort van start. Ons gezamenlijke doel: zorg dat je veilig bouwt! Bezoek bouwlocaties De gemeente, brandweer en carnavalsorganisaties hebben de afgelopen vijf jaren in de maand(en) voor carnaval de bouwlocaties van carnavalswagens bezocht. Dit doen we om met de bouwers mee te denken over veiligheid. Opletten met gasflessen en het beschikbaar hebben van een brandblusser zijn dingen die logisch lijken, maar in de praktijk wordt er niet altijd aan gedacht. Bij deze bezoeken gaat het om de veiligheid van de bouwer, niet om de locatie of om te ‘handhaven’. Behalve als we echt onveilige situaties tegenkomen, dan treden we daar wel tegen op. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke zorg van gemeente/brandweer, carnavalsorganisaties, verenigingen en eigenaren van bouwlocaties. De gemeente en brandweer bezoeken de bouwlocaties altijd samen met de carnavalsorganisatie.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk.

Waar letten we op? We hebben een checklist opgesteld met de punten waar je in ieder geval op moet letten bij (het bouwen van) een carnavalswagen. De checklist lopen we tijdens de bezoeken door met de bouwers en de carnavalsorganisatie.We noteren of de groep voldoet aan de genoemde punten. Zo niet, dan kijken we of het ter plekke opgelost kan worden of dat de groep verbetering aan moet brengen. We proberen hierin zoveel mogelijk mee te denken. De groep krijgt de bevindingen uitgereikt, zodat duidelijk is wat we hebben besproken. De checklist is bij alle carnavalsorganisaties bekend.Wil je de checklist ontvangen, dan kun je ernaar informeren bij je carnavalsorganisatie of bij de gemeente. Ook locatie-eigenaren kunnen een checklist opvragen bij de carnavalsorganisatie. Rest ons nog om iedereen veel succes te wensen bij het bouwen van de carnavalswagens die onze gemeente elk jaar opvrolijken!

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Meer informatie Voor vragen of opvragen van de checklist kunt u terecht bij uw carnavalsorganisatie of gemeente Maasdonk: mevrouw S. de Leeuw van de werkeenheid Bestuur, Organisatie en Personeel, via telefoonnummer 073 - 534 2100.

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

14


Carnavalsoptocht 2013 De carnavalsorganisaties en gemeente voeren overleg om te zorgen dat alle carnavalsoptochten veilig en goed verlopen. Daarbij is het gebruik van alcohol tijdens de optochten wederom een belangrijk aandachtspunt. Geef het goede voorbeeld aan de jeugd door geen alcohol te gebruiken tijdens de optocht! Bovendien kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer mensen onder invloed van alcohol zijn. Daarnaast is geluid een aandachtspunt. Optocht alcoholvrij Voorgaande jaren zijn de optochten voor een gedeelte alcoholvrij geweest.We zijn hierover zeer tevreden. Het kan echter altijd beter. In 2013 gelden dezelfde regels. Alcoholgebruik of aanwezigheid in en rond de optocht is niet toegestaan. We staan ook niet toe dat er naast de weg zogenaamde ‘mobiele cafés’ ingericht worden. Geluid Afgelopen jaren is het opgevallen dat er voor en tijdens de optocht carnavalswagens rondrijden waarbij het aantal decibels belangrijker is dan de carnavaleske waarde. Ook dit jaar hebben we extra aandacht voor het beperken van geluidsoverlast. Samenwerken aan veiligheid De medewerking van de optochtdeelnemers is weer

het allerbelangrijkst. Samen kunnen we voorkomen dat de organisaties vóór aanvang van de optocht alsnog op moet treden. Néém uw verantwoordelijkheid en zorg dat de carnavalsoptochten in 2013 weer alcoholvrij zijn. Een optocht zonder alcohol kan net zo gezellig zijn, maar is veel veiliger. We hopen samen met u te kunnen proosten op de goede afloop, uiteraard ná de optocht!

DANKBETUIGING We willen iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van ons mam en oma; Francien van de Meulengraaf En voor uw gift aan KWF Kankerbestrijding. In het bijzonder onze dank aan Dr. v.d. Heijden-Spek, Dr. Vos, pastoor van Dijk en Passe Partout. Het medeleven in de vorm van persoonlijke condoleances, berichtjes, kaarten, aanwezigheid tijdens de diensten heeft ons steun geboden. Ellen Beekmans en Erwin van Doesburg Royd, Jens Mark Beekmans en Ilse van der Doelen Sven, Guusje

15


Speerpunten voor toekomst Geffen Dorpsraad Geffen heeft zich op verzoek van het college van B. en W. gebogen over de toekomstvisie voor het dorp Geffen. Intern beraad en een openbare bijeenkomst in De Koppellinck op 17 december 2012 hebben voldoende aandachtspunten opgeleverd om tot een gedragen lijst met speerpunten te komen. In volgorde van belangrijkheid zijn dit: 1) Behoud van het dorpse karakter en de groene plattelandsstructuur om de kern Geffen Geffen moet geen stedelijke uitstraling krijgen door bebouwing die dit uitademt. De bouwplannen in het centrum zijn qua bouwdichtheid en -hoogte zo’n beetje de limiet voor het dorp. Belangrijker nog is dat Geffen een ‘vrijliggende’ kern op het platteland blijft en dus niet vastgebouwd wordt aan Oss of enige andere kern. De open ruimtes moeten open blijven. Dat geldt ook voor de Nulandse kant waar de gemeente Den Bosch ooit de vestiging van een nieuwe woonwijk opperde. Woningbouw moet geconcentreerd blijven aan de kernranden van het dorp. Dit is ook de beste waarborg voor het volgende punt. 2) Behoud van de leefbaarheid, door betaalbare voorzieningen, woongelegenheid voor jongeren en huisvesting en zorg voor senioren Jongeren zijn de toekomst, zeker voor een dorp als Geffen. Als jongeren wegtrekken of genoodzaakt zijn elders woonruimte te zoeken, dan gaat dat op termijn ten koste van voorzieningen als scholen, eerstelijns zorg en (sport)verenigingen.Voldoende betaalbare woningen voor de eigen aanwas en mogelijk beperkte import zijn de beste garantie voor een levendig dorp. Senioren moeten zich daarbij niet gedwongen voelen om hun vertrouwde gemeenschap te verlaten op het moment dat ze behoeftig worden. Hier speelt in eerste instantie adequate woonruimte in de buurt van voorzieningen een grote rol. Verder is zorg aan huis of uiteindelijk in het verzorgingshuis essentieel. 3) Infrastructuur en openbaar vervoer Geffen ligt niet op een eiland en is geen plaats met een dusdanige massa dat alle voorzieningen in het dorp voorhanden zijn. Om snel in plaatsen te kunnen komen waar tweedelijns voorzieningen zijn, is het noodzakelijk dat de ontsluiting van het dorp wordt verbeterd, met name aan de oostzijde. Wie in de ochtend richting Oss of Nijmegen moet, staat vaak in de rij voor de rotonde bij ‘t Woud. Een alternatief voor deze weg is er niet meer 16

sinds in het verleden de aansluitingen op de parallelweg bij de A59 zijn afgesloten.Voor Geffen zou het goed zijn als het Kraaijeven weer aangesloten zou worden op de Parallelweg bij De Barriere. Als straks een nieuwe rotonde wordt aangelegd op de Cereslaan bij de aansluitingen op de A59, kan meteen een goede oplossing worden gecreëerd voor de aansluiting van de parallelweg. Voor het openbaar vervoer geldt dat er vaker een bus door de kern Geffen zou moeten rijden die een rechtstreekse lijndienst onderhoudt tussen de stations in Oss en Den Bosch. Daarnaast zou moeten worden bezien of Geffen ook meegenomen kan worden in de rechtstreekse buurtbusverbinding met het ziekenhuis in Uden, waar Vinkel en Nuland wel voor worden aan gedaan. Geffen hangt nu ov-technisch in alle opzichten aan de achterste mem. 4) Participatie van burgers versterken Als Geffen straks opgaat in een grotere gemeente, worden de lijnen naar het openbaar bestuur alleen maar langer. Om de stem van Geffen te laten horen en inspraak voor dossiers die ons dorp aangaan te garanderen is het van belang dat de rol de dorpsraad en meer specifieke belangenorganisaties wordt versterkt. 5) Herinrichting Dorpsplein Het Dorpsplein is nu nog het kloppende hart van de kern Geffen. Als straks het gemeentehuis leeg komt te staan en mogelijk ook de Rabobank, is het van belang dat er een nieuwe invulling komt. Verloedering moet worden voorkomen door hier tijdig een nieuwe functie voor te bedenken. Daarbij speelt functionaliteit voor de gemeenschap een belangrijker rol dan financiële opbrengst voor de gemeente. 6) Gemeentelijke lasten De lastendruk voor de burgers moet waar mogelijk worden verlaagd. Uiteindelijk heeft beperking van de lasten ook een welzijnseffect. Bovendien verhoogt het het draagvlak onder de burgers als in lastenverlaging kan worden voorzien. Uiteraard staat dit altijd in relatie tot de dienstverlening. 7) Woonvoorziening voor mensen met een beperking In een bruisende dorpsgemeenschap als Geffen moet ook plaats zijn voor mensen met een beperking. Het afblazen van een woonvoorziening bij De Koppellinck voor mensen met een beperking wordt alom als een groot verlies beschouwd. De (nieuwe) gemeente moet zich inspannen om een dergelijke voorziening alsnog van de grond te krijgen. 8) Milieustraat Inwoners van de huidige gemeente Maasdonk is aangewezen op de milieustraat van Den Bosch, meer specifiek


op de voorziening in de Kruisstraat. Het is van groot belang dat deze voorziening niet nog verder van Geffen af komt te liggen. In dit verband wordt een maximale afstand van 10 kilometer genoemd. 9) Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid In een ondernemend dorp als Geffen moeten starters en kleine zelfstandigen de ruimte krijgen een bedrijf op te zetten. De gemeente kan dit stimuleren via een bedrijfscontactfunctionaris die denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ook kan overwogen worden om een bedijfsverzamelgebouw op ‘t Veld beschikbaar te stellen. 10) Behoud van bestaande samenwerkingsverbanden In de jaren dat Maasdonk bestond zijn er op tal van vlakken en door allerlei organisaties samenwerkingsverbanden aangegaan in de regio Noordoost-Brabant. Het is van belang zoveel mogelijk van deze verbanden te handhaven. Ten slotte nog een belangrijk aandachtspunt voor de gemeenteraad dat niet direct betrekking heeft op de toekomstvisie, maar daarmee niet minder belangrijk is. Dorpsraad Geffen heeft op 17 december vastgesteld dat de bevolking de laatste stem wil hebben in de keuze voor Oss of Den Bosch.Veel gehoorde kreten:‘Oriëntatie van de bevolking op een bepaalde gemeente is van groot belang in de keuze’ en ‘Opsplitsing moet bespreekbaar zijn’. Dorpsraad Geffen vindt draagvlak onder de Geffense bevolking voor elk besluit in deze van essentieel belang. Dit moet zwaarder wegen dan het halen van een procedurele einddatum.

Buurtquiz de Elshof

gevraagd. Het team van Marina van Venrooij had hierin de meeste punten behaald en kreeg als prijs pannenlappen. De categorie Geffen was erg moeilijk met ook leuke vragen zoals “Hoe heette wegrestaurant de Lucht in 1957?” (vliegende schotel). Het team van “Arie van Nuland/Bert van Laarhoven” behaalde de meeste punten in deze categorie en kregen daarvoor als prijs een grote fles Geffens bier. Categorie Gezondheid had leerzame vragen met “Welk orgaan kan vijf keer zijn eigen omvang aannemen” (de milt). Ook de culturele kennis werd op de proef gesteld “Hoe heette de stroming die antikunst nastreefde?” (Dadaïsme). In de categorie sport kwamen de Olympische spelen uitgebreid aan bod. Ook werd gevraagd hoeveel interlands Ruud van Nistelrooy heeft gespeeld en hoeveel doelpunten hij heeft gescoord (70 interlands en 35 doelpunten). Bij de categorie Raadsels werden de hersens gekraakt.“Het heeft een been, maar kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden (neus). Bij de fotovragen werden afbeeldingen van dierenogen getoond. Het oog van het spookdiertje was moeilijk, maar ook het oog van een geit was niet gemakkelijk te herkennen.Toen alle teams weer terug waren in de Geer werd de pubquiz, gemaakt door Rob Roerdinkholder, gehouden met 10 korte muziekfragmenten van Red Hot Chili Peppers met Californication tot André Hazes met Vlieger. Door de smartphones met muziekapps werden bijna alle muziekfragmenten goed geraden. De eerste prijs werd gewonnen door het team José van Rossum en Rien van Wanrooij die er met de eerste prijs (een fles champagne met een spel “Wie ben ik” en de eeuwige roem) mee vandoor gingen. De poedelprijs, een blik kattenvoer met echt muizenvlees werd gewonnen door familie Draad die gelukkig een kat als huisdier hebben. De stemming zat er goed in. De makers van de buurtquiz, fam. Roerdinkholder en fam. Konings, bedanken alle teams voor het meedoen en de gezellige avond. Pierre Konings, voorzitter buurtvereniging de Elshof

Op vrijdag 28 december 2012 is de jaarlijkse buurtquiz de Elshof gehouden. Dit jaar namen 9 fanatieke teams deel aan de quiz. Om 19:00 uur werden de opgaven uitgedeeld bij sporthal de Geer en gingen de teams met de vragen aan de slag. Door de categorie Kindervragen weten we nu dat Fokke een eend en Sukke een kanarie is en dat het vogeltje van Twitter Larry heet. In de categorie Algemeen werd o.a. gevraagd wat André Kuipers het meest mist nu hij niet meer in de ruimte is (zweven). Dit jaar was er een nieuwe categorie Culinair waarbij afbeeldingen van kruiden werden getoond waarvan men de naam moest geven en aan de hand van een recept het juiste gerecht werd 17


Oergezellig midwinterblazen bij de molen Wat was het gezellig bij molen Zeldenrust op 21 december, de kortste dag, de winterzonnewende. Het midwinterblazen is nu in ons dorp ook een traditie geworden. De kerstster in het topje van de wiek werd ontstoken door de Geffenaar van het jaar Ine Groos, samen met Leny Romme die het komende jaar 121/2 jaar molenaar is. En terwijl dat gebeurde blies Ad van Heijningen met zijn jachthoorn mooie klanken de duisternis in. Het midwinterblazen was begonnen. Na deze opening was het de beurt aan onze Pompzwengels die er een vrolijke boel van maakten met hun gezellige blaasmuziek. Molenaar Ton van den Boom zong het lied “Brabant” van Guus Meeuwis, hij werd daarbij begeleid op de saxofoon door Rens van Wanrooij. En vanzelfsprekend zongen alle mensen het refrein van dit lied luidkeels mee. Het enkele druppeltje dat nu en dan nog uit de hemel viel deerde niemand. Want molenaar Henk zorgde ervoor dat de vuurkorven ons verwarmden. Langs het met fakkels verlichtte toegangspad reed Jo van Heel met zijn arrenslee, door het feestelijk aangetuigde paard getrokken, heen en weer naar de molen om de bezoekers in een echt midwintersfeertje te brengen. Natuurlijk was er het een en ander te eten en te drinken dank zij onze gulle sponsors. - We kregen heerlijke, zelfgemaakte erwtensoep van Johan van Herpen - Lekkere warme glühwein van Ine Peters - Smakelijke, onovertroffen worstenbroodjes van Wim van Lier - Kees van Venrooy zorgde voor het hout voor de vuurkorven - Van het St. Jorisgilde mochten we spullen lenen. En dan maken we van deze gelegenheid gebruik om eveneens te danken: - Ton van Tuijl, voor de reuzel waarmee we de molen

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 18

smeren en onze nieuwe keurslager Jeroen Keizer die spontaan deze taak heeft overgenomen. - Van der Doelen Automatisering, webmaster van onze website: www.zeldenrustgeffen.nl Ruim 10.000 keer werd deze site dit jaar bezocht door surfers uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Spanje, Polen, Noorwegen, Zweden, Groot Brittannië, Rusland, Australië, Canada, Amerika, China, Het midwinterblazen was een oergezellige en spontane avond, we zien jullie allemaal graag weer op 21 december 2013 rondom onze molen. De molenaars van De Zeldenrust

GEFFEN, ACACIASTRAAT 2 Vraagprijs: € 209.000,00 k.k.

Inhoud: 350 m3 Grondoppervlakte: 221 m2 Bouwjaar: 1991 Uitstekend onderhouden woonhuis “type tweeonder-één-kap” met berging en afgesloten tuin op zonzijde. Gelegen in uitstekende woonomgeving in kindvriendelijke woonwijk nabij voorzieningen o.a. scholen, winkels en groen. Voor meer informatie bel 0412-632928 of kijk op www.krabben.nl/442 Van der Krabben Makelaardij Oss


Aan de klus der klussen, het nakijken van 85 quizboeken, is een begin gemaakt... ja , iedereen heeft z’n of haar boek ingeleverd. De organisatie heeft ze alle 85 uitgespreid voor zich liggen, slaakt een hele diepe zucht , en gaat gretig aan de slag.Wij zijn net zo benieuwd als jullie welke teams een podium plek zullen bemachtigen. We hoorden van jullie dat de quizvragen behoorlijk pittig waren, maar wel te doen. De vragen waren in ieder geval erg leuk zo werd ons verteld. Middels de evaluatiepagina achter in het quizboek hopen wij van jullie de verbeterpunten te lezen. (daar was toch zeker wel een minuutje tijd voor om dit even in te vullen?..) Een enkeling heeft al wel ooit meegedaan met een soort gelijke quiz, maar voor de meeste was het de eerste keer. Er werd gezegd dat deze eerste editie een soort van oefening was, en dat er voor volgend jaar een plan van aanpak wordt opgesteld, van hoe beter, efficiënter, sneller kan worden gewerkt.Teams worden onder de loep gelegd om ze nog sterker te maken. Meer archiefmateriaal wordt uit de kast gehaald. Dat belooft wat voor de strijd onderling! Maar nu eerst maar eens de uitslag afwachten van de eerste editie. Want wisten jullie hoe jullie de uitkomst konden achterhalen van de som van al die leden van Nooit Gedacht. (het stickerboek? Daar was niet aan gedacht) Hebben jullie alle spijltjes geteld? Of was dat niet nodig, omdat wel even met een laser werd gemeten? De bierlogo’s, die waren over het algemeen lastig te vinden, en wie heeft Frans Bauer nog aan de lijn gehad? Of was het toch een lid van de organisatie van “Effe noar Geffe” En dat Drika van de toapen toch nog 8 kilo meer weegt dan Berta hadden we niet gedacht! Aan het einde van de avond lagen de hapjes nog onaangesproken in de koelkast, geen tijd voor gehad. Het was doorpezen geblazen, en af en toe zweetdruppeltjes deppen. Maar iedereen wist op tijd zijn of haar boek aan te leveren in de Koppellinck. Waar, nadat de deur om klokslag 23.30 uur op slot ging, stiekem nog naar buiten werd gegluurd of er nog iemand te laat was gekomen. Dit was gelukkig niet

het geval. Jullie mogen jullie zelf eens goed op de borst kloppen, applaus voor alle 85 teams! Hard gewerkt! En nu is het afwachten geblazen... De nakijkcommissie heeft een grote klus te klaren, maar op de 18de januari zullen we het weten! De champagne zetten we vast koud! We nodigen iedere deelnemer uit om dit te komen aanschouwen. Kom op 18 januari om 20.00 uur naar de Koppellinck, naar de prijsuitreiking van de eerste editie van de Geffense Kwis. Welk team zal schitteren op het hoogste podium en welk team krijgt de poedelprijs overhandigd? Nazeveren over de vragen onder het genot van een hapje en een drankje en een gezellig stukje muziek! Jullie zijn allemaal uitgenodigd! De Geffense Kwis

Expositie ‘Sint Jozefoord... de tijd staat even stil’ Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Sint Jozefoord vindt de opening plaats van de expositie ‘Sint Jozefoord... de tijd staat even stil’. Met schilderijen van: Marian van der Sanden-Versteden, Tonny Hanegraaf en Annie Schepens-Versteden. Deze expositie is elke dag in Sint Jozefoord te bezichtigen van 15 januari tot 31 maart.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 19


Prinses Beatrix Spierfonds Het Prinses Beatrix Spierfonds wenst iedereen een Gelukkig Nieuwjaar!! Ruim 30.000 collectanten gingen landelijk in september 2012 op pad voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De landelijke opbrengst van de collecte in 2012 is € 1.578.268,65 !!! De opbrengst collecte 2012 in Geffen is € 1391,51. Dankzij deze opbrengst kan het fonds doorgaan met het bestrijden van spierziekten en bewegingsstoornissen. Alle collectanten en inwoners: bedankt daarvoor! Onderzoek naar oorzaken De afgelopen tien jaar heeft het Prinses Beatrix Fonds ruim € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn mooie stappen gemaakt op weg naar nieuwe medicijnen en betere behandelmethoden. Helaas is genezing voor veel spierziekten en bewegingsstoornissen nog ver weg. Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft voor 2013 vijf nieuwe onderzoeken naar spierziekten gehonoreerd. In totaal investeert het fonds een bedrag van 1,25 miljoen euro.

droom (GBS) * De rol van antistoffen bij inclusion body myositis (IBM) * Het begrijpen van myotone dystrofie * De oorzaak van polyneuropathie Meer informatie over de onderzoeken kunt u vinden op de site van het Fonds: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl Een beter leven voor patiënten Patiënten met een ziekte zoals Duchenne, ALS, MS, Parkinson en Huntington hebben elke dag te kampen met beperkingen. Ook in 2013 ondersteunt het Spierfonds de patiëntenorganisaties. Zij geven voorlichting, organiseren onderling contact en behartigen de belangen van patiënten. Wilt u meer informatie of mogelijk ook als collectant deelnemen dan kunt u contact opnemen met Peter van Veghel (073-5322209) of Ina Megens (073-5323647)

Hieronder de vijf toegekende onderzoeken: * Diagnose stellen bij FSHD * Betere zorg voor kinderen met Guillain-Barré syn-

Beste van het Beste

Bent u op zoek naar natuurlijke huidverzorgingsproducten??? Steeds meer mensen hebben last van de make-up producten die ze gebruiken. Met wat geluk gaat het hier om tijdelijke irritaties. Veel vrouwen houden er echter een regelrechte allergie aan over en dan kunnen ze make-up verder wel vergeten of start een dure zoektocht naar alternatieve make-up. Vaak echter tevergeefs.  Wilt u graag uw hele leven lang een mooie, gezonde huid behouden?  Hecht u belang aan make-up die gezond is?  Bent u niet bereid om toegevingen te doen betreffende kwaliteit, gebruiksgemak en resultaat? Dan bent u bij mij aan het juiste adres! In mijn praktijk gebruik ik uitsluitend producten van DR. BAUMANN. Naast uitgebreide huidverzorging biedt DR. BAUMANN ook een uitgebreide make-up lijn, op basis van natuurlijke, veilige ingrediënten. Heb ik uw interesse gewekt? Bel me dan op het nummer 073-5322685 en maak een afspraak! Met vriendelijke groeten en tot gauw in mijn praktijk, Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a 5386 AZ Geffen h.nikkels@home.nl

20


Kerstboomverbranding 2012 Scouting Geffen , buurtvereniging “De Elshof “en “Onder de Linde” willen graag de sponsors voor de kerstboomverbranding bedanken voor het mogelijk maken van het hoog houden van een mooie traditie. De kerstboomverbranding wordt naast de sponsoren mede mogelijk gemaakt door de organiserende vrijwilligers van Scouting Geffen , buurtvereniging de Elshof en Onder de Linde , maar ook de vrijwilligers van de Brandweer Maasdonk, de Molenaars, stichting Effe noar Geffe en de Gemeente Maasdonk. Door de vele sponsoren is het mogelijk dat er voor iedereen chocolademelk, glühwein en erwtensoep gratis verkrijgbaar is en daarnaast ook nog een kans op een uit de vele mooie prijzen uit de loterij . Namens allen bedankt voor de mooie samenwerking: • Eetcafé “Oud Geffe “ • C 1000 van der Sangen • Bosch van Erp • Cafetaria Govers • Café Boetje • Gebr. v/d. Wetering • Learning delta

Mantelzorgdag Voor wie is de mantelzorgdag, dacht ik. Zeker niet voor mij, want wat wij voor onze ouders doen is toch maar heel normaal. Maar mijn zus haalde mij over om toch samen met haar naar de Mantelzorgdag te gaan. Deze dag wordt een keer per jaar door de gemeente Maasdonk georganiseerd. Dan worden de mensen die voor hun partner, kind of ouder zorgen een keertje lekker verwend. En dat zijn wij zeker die dag. Toen wij ons opgaven konden wij kiezen uit 10 workshops. We werden ontvangen met koffie en gebak en wij voelden ons meteen welkom. Eerst hebben we lekker kunnen buurten met andere mantelzorgers en ervaringen uitgewisseld. Rond 10.00 uur hadden we onze eerste workshop, bloemschikken. We maakten allemaal een mooi stuk. Rond half 1 kregen we een lunch aangeboden, waar niks aan ontbrak. We hoefden alleen maar aan te schuiven en werden echt verwend. Daarna hadden we nog een workshop, sieraden maken van oude fietsbanden. Na een paar uurtjes hadden we allemaal een mooi sieraad gemaakt. Tijd voor een borreltje en een hapje! We kregen nog een optreden van de Die en Ik, muzikanten, die ook nog leuke sketches deden. We hebben er erg om gelachen. Rond 17.00 uur zat de dag erop en gingen we nog nagenietend en met een goed gevoel naar huis.We hebben er erg van genoten en gingen met een goed gevoel naar huis.

Jammer dat er niet meer mantelzorgers waren.Volgens ons zijn er toch mantelzorgers genoeg. Graag willen wij dank zeggen tegen de mensen die de mantelzorgdag op 10 november hebben georganiseerd. We hebben een leuke dag gehad! Carla en Ineke

De stichting Sint Jozefoord biedt met haar ca. 175 medewerkers een breed zorgpakket aan religieuzen en niet-religieuzen. Wij zijn op korte termijn op zoek naar: Vrijwilliger voor hulp bij de broodmaaltijd (m/v) Taken o.a. Opdekken en afruimen tafels Inschenken koffie en thee Wij bieden Een goede sfeer Jaarlijkse bijeenkomsten voor vrijwilligers Kerstpakket Deelname personeelsvereniging Onkostenvergoeding Werktijden Van maandag t/m zondag 16.30u. tot 18.30/19.00u. Werkdagen in overleg. Interesse Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Monique van Krieken, Manager Restaurant en Catering, tel. 073-5342342.

21


10. Tiny Jonker en Marion Sollewijn 47.50 D 11. Ilse Ruland en Peter Wolf 45.21 D 12. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 41.15 D # invallers gedurende drie zittingen. Dinsdag 11 december werd de vierde zitting van de tweede serie van het seizoen 2012-2013 gespeeld. Het blijft toch altijd spannend wie gaat promoveren of helaas degraderen. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Nelly Lucius en Toos de Haas 2. Ria Essenberg en Wim Christiaens 3. Doortje en Wim van Druenen 4. Ria en Rien van Alebeek 5. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 6. Peter Luijben en Ad van de Wetering 7. Emmy van den Brink en Janny Voltman 8. Nelleke R. v.d.Voort en Piet v. Galen 9. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 10. Trudy en Jaap Lakeman 11. Gerard Vogel en Frans van Weert 12. Marijke Droog en Marianne van Etten 13. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 14. Dick Pronk en Erik Vrolijk

55.14 53.21 51.87 51.72 51.50 51.43 51.06 50.61 48.30 48.18 47.81 46.88 D 46.02 D 34.11 D

B-lijn 1. Ria en Wim Bijl 56.34 P 2. Gerrie en Joop van der Meijden 55.21 P 3. Vera Bos en Diny de Jong 53.73 P# 3. Thea en Johan Geling 53.73 5. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 52.60 6. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 52.00 7. Astrid v. Buren en Christa v. Lieverloo 51.91 8. Marlies van Dijke en Thea Engels 49.83 9. Vera en Huub Spoormans 49.57 9. Margriet Baart en Ans Lambregts 49.57 11. Karine Molkenboer en Jet Willems 48.70 12. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 43.14 D 13. Antoine Jansen en Anky Janssen 42.88 D 14. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 40.80 D # plaatsingscijfer bepaalt wie promoveert. 21 Bos /de Jong Ep.Geling 24 C-lijn 1 Lilly en Anton van Gendt 2. Corry en Cor Lansdaal 3. Marian Huis in’t Veld en Wil Louwers 4. Elly en Aart Smit 5. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 6. Diny Arts en Marloek Reitsma 7. Fien en Antoon van den Eng 8. Ineke Liefkens en Huub Heinen 8. Ied de Rooij en Marius Hermes 22

57.29 # 54.79 P 53.65 P 51.67 P 51.56 51.35 50.63 47.60 47.60

D-Lijn 1. Annemarie v. Gils en Riet v.d. Sanden 57.29 P 2. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 56.46 P 3. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 54.06 P 4. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 51.25 5. Agnes v. Lieverloo en Francine d. Bresser 50.00 6. Margriet van Beek en Idi Szovan 49.69 7. Gwen en RenĂŠ Vogels 48.44 8. Jo de Haas en Ton Tijs 48.33 9. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 48.23 10. Lies Toebast en Lambert van den Berg 47.08 11. Wilna en Adriaan Post 46.04 12. Nel en Herman Derks 43.13 De eerste zitting van serie drie is dinsdag 8 januari 2013.

Afscheid Gerda van der Heijden In huiselijke kring heeft het bestuur van het Oude Klooster afscheid genomen van Gerda. Liefst 21 jaar heeft zij gewerkt als vrijwilligster achter de bar.Vele duizenden kopjes met koffie en thee en glazen met drankjes moeten door haar handen zijn gegaan, die ook weer terug kwamen om afgewassen en opgeborgen te worden. Uiteraard is het bestuur haar dan ook zeer dankbaar voor dat vele werk ten gunste van onze ouderen. Als dank mocht zij een mooi kerststuk ontvangen, een enveloppe met inhoud om zelf iets leuks te regelen en het gebruikelijke kerstpakket en een fraai boekje met een beschrijving van alle glas in lood ramen in de kapel van het Oude Klooster. Wij wensen Gerda en Gerrit nog een hele fijne tijd toe. Namens het bestuur, Antoon Romme, vz. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Nieuwjaarsontmoeting W.I.K. vol verrassingen Tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 2 januari in de Koppellinck werd er samen met alle leden, ereleden, bestuursleden en genodigden getoost op het nieuwe jaar en teruggekeken naar het oude jaar. Een jaar vol hoogtepunten zoals de historische overwinning van de Maaslandcup door de slagwerkgroep en de eerste prijs van de fanfare op het concours in Etten-Leur. Ook werd er stilgestaan bij een groot dieptepunt in 2012; het overlijden van het lid van het eerste uur Jan van Schijndel. Tijdens de borrel waren er verschillende bijzondere momenten. Zo werd Ans de Poot gekroond als ‘WIKWerkbij 2012’. Ans is niet alleen onze Tambour-Maitre, ze ondersteunt meerdere commissies en staat altijd voor iedereen klaar. Ans, Gefeliciteerd! Dany Vos, jarenlang trouw en betrokken lid bij onze vereniging werd ook nog in het zonnetje gezet. Hij moest helaas wegens gezondheidsredenen stoppen met spelen op zijn geliefde saxofoon. Tot slot werden de nieuwe bassen officieel in gebruik genomen. Huub en Antoon kunnen op hun nieuwe instrumenten nog beter fungeren als basis van het orkest.

den Sanne Korsten en Anne van de Moosdijk een keurige derde plaats met een puntentotaal van 65,9 punten. Ook het Nulandse kwartet behaalde een mooie derde plaats. Met 65,1 punten was er voor Eline Heijmans,Anne van de Moosdijk, Sanne en Manon Korsten een prima resultaat. Zij kwamen uit in de sectie A, junior basis. Of deze resultaten voldoende zijn voor deelname aan de Champions Trophy is nog onbekend. Daarover krijgt hun vereniging binnenkort uitsluitsel. De Champions Trophy is een wedstrijd tussen de beste majorettes van België en Nederland en wordt op 2 maart 2013 voor de eerste keer georganiseerd in het Belgische Lommel.

WIE WAT WANNEER JANUARI 18 Prijsuitreiking/afterparty de Geffense kwis FEBRUARI 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MAART 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JUNI 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Jeugdbrandweerdag JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

Te Huur Vrijstaand huis Papendijk, Geffen Harmonie Union Nuland Schitterend resultaat Nulandse majorettes bij Nederlandse Kampioenschappen Op zaterdag 15 december jl. werden in sporthal ‘De Rusheuvel’ in Oss de Nederlandse Kampioenschappen voor majorettes gehouden.Vanuit de regio Oss waren er slechts vier deelneemsters toegelaten tot deze wedstrijd, allen lid van Harmonie Union uit Nuland Bij het onderdeel Duo in de sectie A, basis senior behaal24

Woonkamer, serre, woonkeuken, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, Ruime tuin, garage en fietsenberging, Gestofferd en evt. gemeubileerd Per maart 2013 beschikbaar. Tel; 0611352828


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Sint Joris Gilde

Op initiatief van Ineke van Zandvoort is er een kienavond gehouden in december onder de leden van het Gilde. De opbrengst van die avond € 170,- heeft de Koning van het Gilde, Albert van Orsouw, onder toeziend oog van onze Hoofdman Jan van der Heijden en Ineke zelf, overgedragen aan Jan van Nistelrooij, voorzitter van het ziekencomité de Schakel. Uiteraard was Jan daar heel blij mee. Een goed begin van het nieuwe jaar en alle reden om alle mensen een GEZOND 2013 toe te wensen.

mensen met een afwijking aan chromosoom 18. Deze organisatie is in 1990 in de Verenigde Staten opgericht en wil als centraal orgaan kennis over chromosoom 18 afwijkingen opbouwen, bundelen en wereldwijd ter beschikking stellen. Concreet heeft dit geleid tot het ‘Chromosome 18 Clinical Research Center’ binnen de University of Texas Health Science Center in San Antonio. Daarnaast kunnen ouders over de hele wereld altijd onderling via een oudernetwerk kennis en ervaring uitwisselen. Meer informatie is te vinden op de internetpagina van de Chromosome 18 Registry & Research Society op http://www.chromosome18.org. Nogmaals dank.aan iedereen die de Veiling de Emoties in 2012 heeft mogelijk gemaakt. Jan van Kreij

‘Veiling der Emotie’ Beste Effe-noar-Geffenaren, Tijdens de laatste Effe noar Geffe is de ‘Veiling der Emotie’ weer een enorm succes geworden. Veel gebruiksvoorwerpen, gratis beschikbaar gesteld door inwoners van Geffen en omstreken, werden weer op onnavolgbare wijze geveild door de veilingmeesters. De opbrengst van de sfeervolle veiling ging dit jaar naar de ‘Chromosome 18 Registry & Research Society’. Vol trots hebben we maar liefst 1022 euro (1350 dollar) kunnen schenken aan deze organisatie! Mede namens de penningmeester Valerie Rogler van de ‘Chromosome 18 Registry & Research Society’ wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en gulheid tijdens de veiling. Voor de 2012 editie van de ‘Veiling der Emotie’ had ik de ‘Chromosome 18 Registry & Research Society’ voorgesteld als ‘goed doel’.Wij kennen deze organisatie al geruime tijd omdat ons gezin sinds de geboorte van onze dochter Minke bij de Registry is aangesloten. De Chromosome 18 Registry & Research Society is een internationale organisatie die de belangen behartigt van 26

LEZING IN SINT JOZEFOORD VOOR BEWONERS EN BEZOEKERS HET WERK EN LEVEN VAN MARC CHAGALL Marc Chagall is vooral bekend om zijn schilderingen van Bijbelse taferelen. Die zullen dan ook centraal staan bij de lezing. De lezing wordt gegeven door Hanneke Adelaar, zij studeerde van 1972 tot 1977 aan de tekenacademie in Tilburg. Sinds die tijd combineert ze haar kunstenaarschap met het kunstdocentschap. Locatie: Parkzaal Sint Jozefoord Datum en tijd: 30 januari om 15.00 uur Aanmelden: Wilt u de lezing bijwonen dan kunt u zich vooraf aanmelden bij Beryl Smits telefoonnummer 0735342342 of per mail b.smits@jozefoord.nl.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern28

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.