Page 1

15 OKTOBER - 1DECEMBER 2012| JAARGANG 41 – N° 6 | MAANDBLAD

België - Belgique P.B. 1090 Brussel 9 P 003849

Deze uitbundige Jetse ketjes begonnen afgelopen maand met het sportatelier van GC Essegem. De eerste woensdagnamiddagsessie vond plaats op een stralend zonnige dag en dus begaf deze bende zich naar het park om met waterballonnen te spelen. De fotografe van dienst droop echter nat terug af naar huis…

Steunof postabonnementen rek.n°: 437-0166051-25 melding: Gazet van Jette vanaf 10 euro Oplage: 23 000 ex. V.U. Herman Van den Nest GC Essegem vzw Leopold-I-straat 329 1090 Jette 02 427 80 39 essegem@vgc.be www.essegem.be

‘Mijn zak is klaar, ik vertrek nu naar Hollywood.’ Een interview met KADIJA LECLERE In dit artikel maakt u kennis met creatieve duizendpoot Kadija Leclere. Ze brengt binnenkort haar eerste langspeelfilm “Sac de Farine” uit. We plukten deze Marokkaans-Belgische dame uit de lessen Nederlands in de klaslokalen van GC Essegem en vroegen haar meer over haar verleden in Marokko, haar komst naar België en haar ervaringen in Brussel. Wim: Kadija Saïdi Leclere: wat een mooie dubbele naam! Hoe kom je eraan?

Interview door Wim Ipers

een meisjesschool. Het was een hele aangename school, met leuke leraars. Ik bewonderde vooral zuster Louise. Aan haar heb ik heel goede herinneringen.

Wim: Wat heb je dan na je basisonderwijs gedaan?

Kadija: Dank je. Ik ben in Marokko geboren. Toen ik drie was, in 1974, bracht mijn vader mij en mijn grotere broer naar Alsemberg, waar hij in een papierfabriek werkte als voorman. (nvdr: de recent afgebroken papierfabriek Novarode, vroeger ook de ‘Molen van Termeulen’ genoemd). Ik ging naar de kleuterklas in een katholieke school, in het Frans. Maar op straat spraken mensen Nederlands.

Kadija: Ik heb op veel verschillende scholen gezeten, door mijn heel ingewikkelde thuissituatie. Een beetje te lang om hier uit te leggen, maar voor mij was het allerbelangrijkste dat ik kon leren. Toen ik twaalf was, bracht mijn vader me terug naar Marokko. Bij zijn zus deed ik drie jaar lang het huishouden, terwijl mijn vader opnieuw naar België vertrok.

Wim:

Wim: En je moeder?

een volwassen vrouw, en was ik nog maar een kind. In mijn eerste langspeelfilm “Sac de Farine” zit er wel een scène waarin een klein meisje haar moeder bezoekt. Ook dat is op mijn leven gebaseerd, maar daarna wordt het fictie. De aanzet is altijd mijn eigen verhaal, en daarna werk ik samen met een scenarist, om dat verhaal naar het medium film te vertalen.

Kadija: Mijn moeder heb ik toen slechts één keer ontmoet: daarop is mijn kortfilm “Sarah” losweg gebaseerd. Al is Sarah wel

Wim: Heb je altijd al je eigen verhalen geschreven?

Wat is eigenlijk je moedertaal?

Kadija: Mijn moeder sprak Berbers, mijn vader Arabisch. Eerst liep ik school in de Notre Dame de la Consolation in Ukkel,

vervolg op p. 2


2

15 oktober - 1 december 2012

‘Mijn zak is klaar, ik vertrek nu naar Hollywood.’ Een interview met KHADIJA LECLERE

Kadija: Al zo lang ik het me kan herinneren. Ik hield van kleins af aan een dagboek bij. Drie, vier pagina’s per dag. Nooit gedacht dat daar ooit een film uit zou groeien. De eerste keer toen ik een theaterstuk zag, was ik vijftien en pas terug uit Marokko. Op school zag ik toen ‘La Folle de Chaillot’ van Jean Giraudoux. Het was fantastisch! In mijn hoofd dacht ik: ‘Wauw, als ik nu opsta, mag ik naar voren gaan en vertellen. En dan zijn er mensen die luisteren.’ Toen was het zo klaar als een klontje: ik moest dit ook gaan doen. Mijn leven is toen voorgoed veranderd.

Wim: Waarom ben je opnieuw uit Marokko weggetrokken op je vijftiende? Khadija: (lacht) Om dat te weten, moet je naar “Sac de Farine” gaan kijken. Ik werd uitgehuwelijkt: de overeenkomst met een oom was dat ik naar België zou gaan en dat ik dan een paar jaar later met zijn zoon zou trouwen. Toen ben ik gevlucht. Ik ben een nieuw leven begonnen bij de familie Leclere, met wie ik in contact kwam via een sociaal assistent. Zij waren mijn opvanggezin. Zij zijn als een echte familie voor mij geweest.

Wim: Dat kan niet gemakkelijk zijn geweest voor een tiener. Wat voor iemand was je? Kadija: Ik was een dromer: ik wilde altijd naar Parijs gaan en naar Hollywood, maar ik ben nooit goed geweest in aardrijkskunde. Mijn vriendinnen lachen er nu nog om. Om de haverklap zei ik: ‘Mijn zak is klaar, ik vertrek nu naar Hollywood.’ ‘Weet je wel dat er een zee is tussen hier en Hollywood!’, antwoordden ze dan lachend ... Ik begon Ionesco te lezen en de Franse klassiekers van Molière en Racine. Met vrienden van een jeugdhuis in Eigenbrakel zette ik dan stukken in elkaar. Maar ik moest voortdurend van woonplaats veranderen, zodat de neef met wie ik moest trouwen me niet zou vinden. Ik moest zelfs stoppen met school. De Lecleres hebben me toen goed opgevangen. Ik leefde wel voortdurend in angst. Daarna ben ik naar het conservatorium van Brussel gegaan. Daar ben ik beginnen acteren. Ik speelde veel en werd tien jaar later castingdirecteur. Dat ben ik tien jaar lang gebleven. Mister Nobody, Les Barons, daar heb ik allemaal aan meegewerkt. Voor mij is werken heel belangrijk, liefst in de sector van film en theater. En als dat niet kan in een andere sector, maar werken moet ik. Ik heb ook altijd studeren gecombineerd met werken.

Wim: Je hebt ook theater gespeeld in de vrouwengevangenis van Berckendael?

(Interview door Wim Ipers)

vervolg van pag 1

Kadija: Ja, dat was toen Agnes Pandy daar nog zat. De theatergroep heette ‘La Compagnie des Nouveaux Disparus’, met als regisseur Jamal Youssfi. Zij werken altijd met gemarginaliseerde groepen. Ze toeren nog altijd, ze hebben zelfs een theaterbus. Ik wil zelf ook graag aan vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld kinderen helpen met hun huiswerk. Ik vind dat zeer belangrijk. Laat ons vooral niet klagen, we moeten actieve burgers zijn.

Wim: Werken , studeren (nvdr Kadija leert Nederlands bij het CVO Brussel in GC Essegem) en je engageren. Kom je nog aan regisseren toe? Kadija: Ja hoor! Ik heb net een nieuwe film geschreven. Het scenario is nog niet af, maar de aanvraag is wel binnen bij de COCOF. Als de vijf leden van de commissie akkoord gaan om te subsidiëren, krijgt mijn nieuwe film groen licht. Voor “Sac de Farine” kreeg ik subsidies van de COCOF en van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds), en ook van Marokko. Symbolisch vind ik dat zeer belangrijk.

Wim: Hoe zal de nieuwe film heten? Khadija: De werktitel is ‘Ma Petite’. De thematiek is dezelfde, dat is nu eenmaal mijn verhaal. Ik geloof niet dat iemand echt eerlijk kan schrijven over iets anders dan zijn eigen leven. Schrijf wat je kent, wat je bezighoudt. Ik hoop dat ik Lubna Azabal kan strikken voor mijn nieuwe film, een schitterende Brusselse actrice met Spaans-Marokkaanse roots. Ze werd onlangs nog bekroond voor haar rol in ‘Incendies’, op basis van het stuk ‘Scorched’ van Wajdi Mouawad. Lubna werkt heel hard, en ik heb een goed contact met haar.

Wim: Je hebt bepaalde scènes van “Sac de Farine” in Marokko gedraaid. Hoe was dat als vrijgevochten vrouw? Kadija: (lacht) Moeilijk, maar wel spannend! Het was in elk geval een enorme uitdaging. Ik heb echt respect voor vrouwen zoals in Afghanistan en Mali, die zich verzetten tegen de taliban. Maar daar wijd ik liever niet te veel over uit.

Wim: Kadija, een laatste vraagje: wat betekent België voor jou, en meer bepaald Brussel en Jette? Kadija: Ik hou van België! En ik hoop dat de taalproblemen niet tot een breuk zullen leiden. Ik hou van Jette omdat er twee talen worden gesproken en er veel mogelijkheden voor jongeren zijn. Maar het grootste probleem is het tekort aan plaatsen op school. Daardoor zijn klassen veel te groot. Hoe kan een leraar zo kwaliteit leveren? Het zijn dan sociaal assistenten, geen leraars. Als je geen goede opleiding geniet, kan je geen kant meer

op. Ik begrijp ook niet goed waarom niet alle vakken in twee talen worden gegeven. Kinderen zijn immers als sponzen, ze kunnen veel meer aan dan we denken. Ik reis vaak naar het buitenland: wat ik daar bevestigd zie, is dat taal het eerste contact is, de sleutel die heel veel deuren kan openen.

Wim: Kadija, bedankt, en succes met je film! Khadija: Graag gedaan!

Een nieuw lid in ons redactieteam! Wim (47) is Jettenaar en vervoegt het olijke redactieteam van de Gazet van Jette. Hij zal op zoek gaan naar interessante persoonlijkheden uit de omgeving, hen een microfoon onder de neus duwen en hen vervolgens de pieren uit de neus halen. En dat allemaal voor uw leesplezier. Hij is heerlijk gelukkig getrouwd met Katrien en heeft met Toon en Kobe twee jonge enthousiaste zonen in huis rondlopen. Wim volgde een opleiding vertaler-tolk Engels en Spaans en werkt sinds 1998 bij de vzw Centrum voor Basiseducatie Brusselleer als lesgever NT1. Hij werkt met en voor Brusselse gedetineerden. Bovenop dat alles is hij gepassioneerd door lezen, schrijven, theater, klassieke muziek, Brussel, lekker eten en drinken, werken met mensen van alle rang, stand, kleur en overtuiging.


3

15 oktober - 1 december 2012

Het Fotohokje van Rene Magritte

Duurzaamheidsfeest “Makes Sense” Fête du Développement Durable | Duurzaamheidsfeest

Makes Sense 27.10.2012 gc. Essegem workshops 5 senses > 14.00 I 18.00 tastzin reuk goût rue leopold i-straat 329 - 1090 Jette

De winnaar van de fotowedstrijd Magritte is Herman Roche!

Ouïe

- découvrir - composer jouer avec l’Orchestre d’un jour (adultes) - Atelier de musique (enfants 0 - 8 ans)

- je eigen parfum creëren (volwassenen) - een natuurlijke geur voor het huis (volwassenen)

- deviner les herbes de la saison (tout le monde) - Atelier de cuisine “5 goûts” (adultes)

- creatief met Oude boeken (kinderen) - Workshop jezelf masseren (volwassenen)

gratuit gratis

vue - Atelier d’habillement ROUF (tout le monde)

les ateliers se donneront soit en français, en néerlandais ou dans les 2 langues I de workshops zijn in het nederlands, in het frans of in beide talen.

18.00 concert de clôture (Orchestre d’un jour) I slotconcert (Eéndagsorkest) info Cellule Développement Durable I Cel Duurzame Ontwikkeling I 02 422 31 12 Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette, à l’initiative de l’echevine du développement durable, en collaboration avec les centres culturels et les bibliothèques jettois.

Op 27 augustus werd er in het met zonovergoten, prachtige Garcetpark te Jette - ter gelegenheid van het Verenigingendorp - een pact gesloten tussen het René Magritte Museum en enkele bezoekers. Een fotohokje lokte al snel nieuwsgierigen. Op de tafel lagen enkele objecten uitgestald, waaronder een bolhoed, een pijp, een bel, een spiegel, een lepel en een ei. Allerlei voorwerpen die je naar hogere sferen kunnen voeren, naar het domein van de poëzie en niet in het minst naar de surrealistische wereld van René Magritte. Neem een voorwerp, betreedt het fotohokje en kijk naar het vogeltje. Hier wordt een wedstrijd gehouden. Eens plaatsgenomen achter het rode gordijn, is er geen weg terug. De meest surrealistische foto wint een duo-ticket voor het René Magritte Museum. En gestreden werd er. Lieve Jettenaren, als u het René Magritte Museum nog niet heeft bezocht, maak er dan snel werk van! (Inwoners van Jette betalen de helft van de ticketprijs; 3,50 euro.) Dit mooie museum

werd ondergebracht in het huis van de surrealistische meester. Op de benedenverdieping wordt u teruggevoerd naar de jaren dertig van de vorige eeuw: René Magritte die heeft plaatsgenomen in zijn atelier, Georgette die wat op de piano tokkelt en Loulou, hun hond, die in de tuin ronddolt. Op de twee verdiepingen erboven vindt u een rijkelijk gedocumenteerde biografische tentoonstelling met een twintigtal originele werken (gouaches en tekeningen), een dertigtal reclamewerken, originele voorwerpen en een selectie van archiefdocumenten. Maar nu terug naar die mooie, zomerse dag waar, in de schaduw van een dichtbebladerde boom, een belofte werd aangegaan. Eén van de geportretteerden mag iemand gelukkig maken door samen, zonder onze bescheiden ticketprijs te betalen, het René Magritte Museum te betreden. En de winnaar van de fotowedstrijd, georganiseerd door het René Magritte Museum – tromgeroffel – is: Herman Roche! Proficiat!

Oproep: zin om je steentje bij te dragen aan de Magrittewijk? Het wijkcomité Magritte is winnaar van de Bruocsella Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door Prométhea. Deze vzw is erop gericht de stedelijke omgeving in het Brusselse te verbeteren. Dit jaar werd de jury verleid door het project “mozaïeke identiteiten: eerbetoon aan het surrealisme” dat op poten werd gezet door het Wijkcomité in samenwerking met het Museum. De straten van de Esseghemwijk zullen opgefleurd worden met 80 mozaïektegels. De buurtbewoners laten hun surrealistische gedachten de vrije loop bij de uitwerking van deze tegels. Daarnaast komt er een mozaïekmuur aan de ingang van de Nederlandstalige Vande Borneschool en de Franstalige École Jacques Brel, gemaakt door de leerlingen. En er is goed nieuws! Als je in de Magrittewijk woont en je ook graag zelf, en helemaal gratis een eigen mozaïek wil maken, bel dan: 02/428 26 26!

Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette, op initiatief van de schepen van duurzame ontwikkeling, in samenwerking met de culturele centra en bibliotheken van Jette.

ECO-AMBASSADEURS

e.r./V.u.: bourgmestre-burgemeester - chée de wemmelsesteenweg 100 - 1090 jette

Op zaterdag 27 oktober staat Jette stil bij de 5 zintuigen Ook voor de vierde editie van het duurzaamheidsfeest hebben de organisatoren een aantrekkelijk programma voor jong en oud in elkaar gebokst. Dit jaar geen verre reizen of onbekend terrein, maar een heuse ontdekkingstocht langsheen de vijf zintuigen. Alles begint op zaterdag 27 oktober met het ééndagsorkest, een experimenteel orkest van beginners, liefhebbers en professionelen. Tijdens de workshop, die om 14 uur begint, improviseren, componeren en spelen zij muziek rond de vijf zintuigen onder het vakkundig oor en oog van orkestleider Baudouin de Jaer. Het duurzaamheidsfeest wordt om 18 uur door hen afgesloten met een uniek concert. Ook de kids krijgen hun eigen muziekfeest. Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er een workshop muziekbeleving en oudere kinderen (5-8 jaar) kunnen zich uitleven op tal van instrumenten. Voor degenen die niet door muziek gebeten zijn, valt er eveneens heel wat te beleven rond de vijf zintuigen. Terwijl mama en papa hun eigen parfum maken, een nieuw geurtje voor hun huis creëren, een kookatelier volgen of enkele massageknepen leren, kunnen de kids zich uitleven in het creatief atelier met oude boeken, samen met mama en papa kruiden van het seizoen ontdekken of meedoen aan de ‘second life relooking’ workshop waar ze oude kleren een nieuwe look geven. Tussendoor kan er altijd van een (h)eerlijk hapje en drankje genoten worden in het café van GC Essegem. Meer info: Gemeente Jette – Cel Duurzame ontwikkeling – Inge Bongaerts, ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.12

Opgelet Inschrijven voor de muziekworkshop is noodzakelijk en kan eveneens via bovenstaande contactgegevens!


4

15 oktober - 1 december 2012

De straatnamen van Jette -64DOOR ANDRÉ MONTEYNE Onderwerpen van eerdere rubriekjes kunnen bij de redactie worden aangevraagd. Volgende straatnamen: Vlamingenstraat en Walenstraat

Verzetstraat

E

en indrukwekkend aantal Jettenaren heeft zijn leven gelaten in het verzet (zuid Nederlands : ‘weerstand’) tegen vreemde bezetters. Zonder tot de verre geschiedenis terug te gaan, volstaat het te verwijzen naar de Franse bezetting en meer bepaald naar de Terreur (1792-1799) waarvan een aantal abdijpaters het slachtoffer werden omdat zij weigerden de eed van trouw te zweren aan de republiek. Zo werd de zestigjarige Jozef Van den Block in 1797 opgesloten in de beruchte gevangenis van de Treurenber. Omdat hij bleef weigeren de eed te zweren, werd hij overgebracht naar het uitroeiingkamp van het eiland Ré, waar hij in 1800 omkwam. Tijdens de Duitse bezetting in 1914-1918 stond Ferdinand Lenoir* symbool voor het verzet in Jette, zoals zijn grafmonument op het kerkhof van Jette getuigt. Een andere bekende Jetse verzetsman was Stafhouder Léon Théodor*. Tijdens de tweede wereldoorlog waren verschillende groepen actief in het verzet. Zij wisten niet steeds van mekaars bestaan af. Sommigen waren spontaan ontstaan. Zo ook de kleine groep rond verhuizer Joseph Loossens*, waartoe ook kleermaker Alois Verstraeten* en enkele politieagenten, (o.a. Frédéric Mohrfeld* en Valère Broekaert*) behoorden. Aanvankelijk beperkten zij zich tot onschuldig vandalisme, maar in augustus 1942 (toen de groep al naar zijn einde liep) sloten zij zich toch aan bij de georganiseerde verzetsbeweging MNB (Belgische Nationale Beweging) en namen deel aan verschillende militaire sabotagedaden. Anderen waren reeds van bij het begin ingeschakeld in het geheim leger dat nauw samenwerkte met de geallieerden. Zo ook het FI (Front Intérieur) dat in juni 1940 opgericht werd en zich na de Duitse inval in de Sovjet-Unie (22 juni 1941) omvormde tot het OF (Onafhankelijkheidsfront, FI). Tot het OF behoorden ook o.a. Gustave De-

Fernande Volralstraat Champigneul-lez-Nancy (Fr) 7 oktober 1920 - Wolfenbüttel (D.) 7 augustus 1944 Deze straat verbindt de door particulieren verkavelde straten tussen de eerste en de tweede fase van het Boudewijnpark en werd op 14 april 1956 genoemd naar verzetsvrouw Fernande Volral. Haar Belgisch-Franse ouders hielden een café open in Charleroi. Toen Fernande op 27 april 1940 met de drie jaar oudere Albert Matthieu wilde trouwen, verzetten diens ouders (voorname handelaars uit Scellis) zich tegen die ‘mésalliance’ en verhuisde het jonge paar naar de Stanislas Legrellestraat 53 in Jette. Dertien dagen later brak de oorlog uit en werd Albert opgeroepen bij het leger. Hij vertrok naar Frankrijk en werd weggevoerd naar Duitsland waar hij de oorlog doorbracht als krijgsgevangene. Zij zou hem nooit meer terugzien. Helemaal op zichzelf aangewezen, had zij een betrekking gevonden als modiste. Op 22 juni 1941 viel Hitler de Sovjet-Unie binnen. De communisten die tot dan toe afzijdig waren gebleven, begonnen nu overal in België verzetsorganisaties op te bouwen. Fernande geraakte bevriend met een gewezen rode brigadist uit de Spaanse burgeroorlog, een zekere Raoul Baligand. Zij ging helemaal op in de communistische weerstandsbeweging en begon met het verdelen van sluikkranten zoals ‘Le Drapeau Rouge’ en het blad van het ‘Front de l’Indépendance’. Later werkte zij als koerierster en smokkelde wapens en munitie

lathouwer*, het schoolhoofd Vande Borne, de latere burgemeesters Etienne Demunter* en Gilbert Doye en de vader van de latere schepen André Liefferinkx. Die groep was eerder links (of communistisch) gericht. Er waren ook christelijke groepen. Zo voerde de Katholieke Actie vanuit haar secretariaat in Sint Joost ten Node allerlei clandestiene acties. Zij ontried jongeren te gaan werken in Duitsland, steunde ondergedoken vluchtelingen, enzovoorts. Tot de weerstanders die hun verzet voerden van uit hun sociaal-christelijk engagement behoorden Paul Garcet* en Fernand Tonnet*. Een andere - eveneens christelijk geïnspireerde - haard van verzet was het Sint-Pieterscollege (1) waarvan de directeur ZEH Schoofs zelf - samen met de econoom en de prefect - gedurende drie maanden opgesloten werd in de kelders van de Dwarsstraat omdat hij weigerde te zeggen waar zich een gezochte leraar bevond. De twee leraars Paul Le Roux* en Eugène Toussaint* die tot de spionagegroep Passelecq behoorden, betaalden hun afkeer voor het ‘goddeloze’ nazisme met de dood. In Jette was trouwens ook een afdeling actief van de MNR (Nationale Koningsgezinde Beweging) voornamelijk geleid door bedrijfsleiders uit Molenbeek. Alles bij mekaar werden 44 Jetse verzetslieden gefusilleerd of onthoofd, of stierven ze van ontbering in

onder het pseudoniem Claude, de voornaam van haar jongere broer. Op 25 februari 1943 werd zij na verklikking door een (Belgische) vriendin van een Duitse veiligheidsagent overvallen door agenten van de ‘Sicherheitsdienst’ in een huis aan de P.-J. Demessemaekerstraat (Sint-Jans-Molenbeek). Tijdens haar aanhouding had zij, zonder ze te raken, geschoten op de agenten en dat leverde haar de beschuldiging van moordpoging op. Ze werd opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis, waar zij een bijzonder zwaar verhoor onderging. Toch verklikte ze niemand, volgens de getuigenis van de agenten die haar ondervroegen. De Duitse anti-terreurcommissie stelde haar executie voor, maar de militaire bevelhebber Generaal von Falkenhausen verzette zich hiertegen omdat “krachtens de regels van de ‘Führer’ zelf, in de bezette landen geen vrouwen mochten worden terechtgesteld”. Hij liet haar overbrengen naar Duitsland . Op 21 maart 1944 werd zij door het ‘Volksgericht’ van Leer (Oost-Friesland) ter dood veroordeeld wegens lidmaatschap van een partizanengroep. Haar verzoek om gratie werd op 10 juli 1944 verworpen door de Reichsminister van Justitie en

uitroeiingkampen. Daaronder bevond zich één vrouw, Fernande Volral*. Naar hen werden in de na-oorlogse wijken een aantal straten genoemd. Een parkje aan de Ch. Woestelaan kreeg de naam van de gebroeders Huybrechts*. Eén van hen – Arhur – stief op 8 februari 1945 in Dachau. Om de andere, niet met een straatnaam genoemden, te eren werd op 28 oktober 1951 een gemeenschappelijk monument ingehuldigd op het kerkhof en werd het verlengde van de Dansettestraat naar het verzet genoemd. Inmiddels heeft de gemeente een werkgroep opgericht die op zoek gaat naar meer namen van Jetse verzetslui die geen straatnaam kregen. Suggesties worden dankbaar aanvaard. (1) “Faits de Résistance dans la commune et à l’Institut Saint Pierre” 1940-1945, “, uitgave van het Collège Saint-Pierre, 2007. Zie ook het bijzonder Verzetnummer van “Ons Graafschap”, jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van het graafschap Jette en Omgeving, 2004-2005.

(Rue de la Résistance)

zij werd samen met de eveneens ter dood veroordeelde dichteres Marguerite Bervoets (La Louvière) in ‘het gele huisje met de klok’ (nu een gedenkteken) in de gevangenis van Wolfenbüttel geguillotineerd. (Nog een derde Belgische vrouw werd er onthoofd: tandarts Marie-Louise Henin uit Marche-en-Famenne). Zij werd begraven op het kerkhof van Wolfenbüttel en werd nadien op 7 augustus 1947 op vraag van haar familie naar Jette overgebracht waar zij op het ereperk begraven ligt. (rue Fernande Volral)


15 oktober - 1 ddecember 2012

Column 5

Annelies groet de dingen!

Annelies (28) staat als leerkracht in het Instituut Anneessens Funck en speelt in haar vrije tijd bij amateurtheatergezelschap D°eFFeKt. Ze verhuisde recent van de Dansaertwijk naar Jette. Ze walst doorheen het leven en neemt ons in de Gazet mee op haar persoonlijke ontdekkingstocht langs de al dan niet vergeten hoekjes van Jette.

Café Excelsior: de charme van een café op de hoek

G

isteren sprong ik gewoon op mijn fiets, om gewoon met vrienden een pintje te drinken in een gewoon café op een hoek in Jette. Ik hoefde niet naar het centrum van de stad af te zakken om mij grootstedelijk te voelen. Het gewone van dat café op de hoek, de Excelsior, deed mij al genoeg blozen. Het is een ontdekking, gelegen aan het station op het pas opnieuw aangelegde Kardinaal Mercierplein, en het

heeft alles mee om verliefd op te worden. De juiste combinatie van ruimte, nostalgie en het veroveren van de nacht. Het café is nog maar een klein jaar geleden overgenomen door Gregory, een oude bekende van dat andere café El Metteko aan het Beursplein in de stad. Dit verleden laat zich nog proeven in de pittige mojito’s maar daarnaast kan je ook genieten van minder bekende bieren waaronder de schatten uit brouwerij Dupont. Het gebouw waarin de Excelsior is gelegen is van zeer schone makelij. Je kan genieten van veel ruimte in een eenvoudig maar warm decor. De toog, waarbij de glazen nog een thuis hebben in een echte vitrinekast, staat centraal in het café. Tooghangen is hier zeker de moeite waard en je krijgt er altijd een glimlach bij cadeau! Achter het café is er nog zon parel te vinden, de authentieke parochiezaal van de gemeente kan je via het café betreden. Je kan ze nog steeds huren voor allerhande gelegenheden. In de toekomst plannen ze hier nog vele concertjes, want muziek en de daarbij horende dansvloer ligt voor de Excelsior in de bovenste schuif. Dat heb ik al kunnen ervaren tijdens Jazz Jette June. Alle stoelen aan de kant en dansen maar! Je kan hier trouwens elke woensdag cursus volgen in de Lindy Hop. De geleerde pasjes komen nadien goed van pas en zijn zeer welkom voor en achter de toog. Maar het liefst van al zit ik in de hoek van het café

te dromen met daarbij een schitterend uitzicht op het plein. Daar kan ik helemaal opgaan in de wereld die voorbij komt. Want geloof mij, in Jette is er veel te beleven, zelfs op een doodgewone dag! Het is daar mooi vertoeven in die hoek naast de toog, gezelligheid troef en geen mens die zich geneert aan een ander. Ieders wereld is welkom, van rockabilly , van tooghangen voor gevorderden, van wachten op uw trein, van pintjes drinken onder vrienden tot diep nadenken over grootstedelijke problematieken. Het kan hier gewoon allemaal, en sinds kort zelfs ook op hun terras! Café Excelsior, Kardinaal Mercierplein - Jette

Mijn Jette, ‘k zit in je binnenzak

Lieven de Laet (36) is hoofdredacteur van het jonge culturele tijdschrift Staalkaart, dat nu 4 jaar aan de weg timmert. Staalkaart heeft veel oog voor klassieke muziek, maar verder ook voor literatuur, theater, beeldende kunst... Daarnaast is Lieven slavist, met een voorliefde voor het Russisch en het Pools. Als ingeweken Brusselaar woonde hij 12 jaar in het stadshart aan de Beurs en studeerde fotografie aan de Anderlechtse Academie. Sinds kort woont hij aan de Jetse Steenweg.

Verwondering

E

en ‘dorp in de stad’, zo heeft men het in het Brusselse al snel over Jette. Ik belandde in deze groene ‘derde cirkel’ nadat ik een woonst kocht via de GOMB, zoals zovele van mijn Brusselse vrienden het me voordeden in andere deelgemeenten. Ik kom net als hen van het bruisende centrum aan de Anspachlaan, dat me na al die tijd wat te druk werd. Mijn verhuis naar ‘la campagne’ – zoals een Franse ex-huisgenoot het liefdevol

omschrijft – heb ik me nog geen moment beklaagd. Jette voelt inderdaad wat landelijker, gemoedelijker aan, en de rust en kalmte zijn een verademing. De ‘derde cirkel?’, hoor ik u denken? De uitspraak komt van mijn vriend Mario, die Jette graag spottend in Londense termen omschrijft als wat... ver verwijderd... In Londen omvat de eerste zone namelijk het centrum, de tweede zone of cirkel daarrond kan je er ook nog toe rekenen, maar de derde is al, op grootstadsmaat dan, een heel eind verder van de werken... In ons Brussel maakt dat echter niet veel uit. Jette grenst onder meer aan Molenbeek en Laken, die men een deel van de tweede cirkel kan noemen – de eerste, centrale zone is uiteraard de Vijfhoek. Toch sta je op een zucht in het centrum: 5 minuutjes met mijn kleine stadswagen of maximaal 20 minuten met de MIVB. Dat is Brussel: waarlijk in de palm van je hand. Het is voor mij ook het verrassendste aan onze stad. Draai simpelweg de hoek om, en je bent in een ander land – in een wijk die anders ademt, in een straat met een ander ritme, in een huis dat je op zijn persoonlijke manier verwelkomt. Want geen enkel huis in Brussel is hetzelfde. Alles aan Brussel heeft persoonlijkheid en staat als haast vanzelfsprekend naast elkaar. Zo ook haar bewoners – die vrolijke mengeling van echte Brusselaars met de vele inwijkelingen als ikzelf, de bonte waaier aan buitenlanders... Hier op ‘la campagne’ is dat niet anders. Soms kan de stad ongemeen verrassend uit de hoek komen. Een voorbeeldje. Sinds ik in Jette woon, adopteerde ik een

nieuwe nightshop. Die bevindt zich niet ver van bij mij, op de hoek van de Lakenselaan. Groot was mijn verbazing toen mijn Pakistaan van dienst daar op een avond een klant van hem plots in het Pools toesprak. Ik spreek zelf een mondje Pools, want woonde lang geleden een jaar in Polen. Ik besloot de proef op de som te nemen en stelde de man kwansuis een paar moeilijkere vragen. En ja hoor – surprise, surprise! Met een brede tandpastasmile verklaarde hij, in vlekkeloos Pools, dat zijn vrouw een Poolse is. Opspringende vreugde. Onverwachte jubel. Mijn Poolse Pakistaan. Die bordjes in onze nightshops met “Hier zijn Polski producten” op, zijn dan toch echt. Het is exemplarisch voor ons dorp in de stad: nabij en veraf, kalm en springlevend, maar altijd weer, gewoon om de hoek, altijd weer die overrompelende verwondering.


6 verenigingsleven jette WEST-IN JETTE Za. 20/10, 19u00

Krooncert Noble, diner / operetteconcert. Feestzaal Sint-Agatha-Berchem Zo. 21/10, 7u45

vertrek autocar Hunderenveld Bezoek Oude kaasmakerij, Passendale & operette ‘De Czardasvorstin’ in Tielt. Vr. 09/11, 18u30

vertrek autocar, Hunderenveld Night of the Proms in het Antwerps Sportpaleis. Vertrek autocar Hunderenveld is uitstekend bereikbaar met bus 20, 84, 355 & tram 19. Meer info bij de bestuursleden van West-In Jette: Tel. 02.428.44.78 of via: www.info-zomaar.be Zomaar Tel 02.465.30.21. info_zomaar@telenet.be

DANCIN’ JETTE Dancing’ Jette seizoen verhuist voor het seizoen 2012/2013 naar de school Van Helmont - Levis Mirepoixlaan 129 te 1090 Jette We zijn er bijna iedere zaterdag, van 15 september tot en met eind april Er zijn drie niveau’s: - beginners van 14:30 tot 15:45 - gemiddeld van 15:45 tot 17:00 - gevorderden van 17:00 tot 18:15 Op woensdagavond, twee maal per maand, en op vrijdagavond, één maal per maand, houden we oefenavonden. Regelmatig organiseren we ook een oefenavond in het GC Essegem Voor meer info kan je terecht op www.dancinjette.be

DAVIDSFONDS JETTE Zaterdag 24 november 2012 van 15.00 tot 18.00 uur in GC Essegem

NeemMee Tijdens de NeemMee kun je al je boeken en cd’s komen afhalen. Wij zorgen voor een hapje, een drankje en jullie voor de gezellige sfeer! Contact: Mia Felix op 02 888 93 54 of mia.felix@fulladsl.be

KLEUTER- en BASISSCHOOL HEILIG HART Za 17 november 2012

Herfstfestijn Di 18 december 2012

Kerstviering + -markt Contact en info: http://www.heilighartjette.be of via mail oudervereniging@heilighartjette.be

15 oktober - 1 december 2012

AROCHIE SINT-PIETERS

OKRA 55+

Bijbelleerhuis Jette Elke maand komen er twee bijbelgroepen samen in ‘De Pastorie’. U hebt de keuze tussen de 3 de dinsdagavond om 19.45 uur, of de 3de woensdagnamiddag om 14.30 uur.

OKRA is een beweging van, voor en met gepensioneerden. Bij Okra staat contact en vriendschap centraal. Elke dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur in GC Essegem

donderdag 1 november

Seniorenfeest Muzikale show en dansmiddag met Jean-Pierre Blommaert en Jo Jenke. Deelname: 4€ + cultuurwaardebon of 10€ Koffie en taart inbegrepen? Ook niet-leden zijn welkom! In samenwerking met GC Essegem

Allerheiligen Op donderdag 1 november is er tijdens de eucharistie van 10 uur naamafroeping van al diegenen die het voorbije jaar in Jette een christelijke uitvaart hebben gekregen. vrijdag 2 november

Allerzielen, individuele grafzegening Op vrijdag 2 november vieren het Requiem om 14 uur in de Sint Pieterskerk. Nadien gaan we de graven, alsook het columbarium, (de plaats vanwaar de as van uw dierbare overleden werd uitgestrooid op de strooiweide) zegenen. Op die manier voelt u zich die dag niet alleen... Zondag 4 november

Dierenzegening Naar aanleiding van het feest van Sint Hubertus kan u na de eucharistie van 10 uur uw trouwe viervoeter laten zegenen... zaterdag 17 november

Kaas- en wijnavond Op zaterdag 17 november kunnen we elkaar vanaf 12.30 uur tot…..21 uur in een gezellige sfeer bij wat wijn en kaas ontmoeten. De opbrengst gaat naar de renovatiewerken van “De Pastorie”. Info: Jean Pierre Cousaert: 0477/52.84.14 zondag 18 november

Koninklijke Filharmonie van Jette Op zondag 18 november wordt de eucharistie van 10 uur opgeluisterd door de Koninklijke Filharmonie van Jette. zondag 2 december

Sinterklaas. Op zondag 4 december komt de Sint met de trein naar Jette. Hij wordt om 9.40 uur aan het station verwacht. Nadien viert hij om 10 uur de eucharistie in de Sint-Pieterskerk met ons mee. Voor de kleine en ook de minder kleine kinderen is er wat lekkers voorzien. Info: Theo Bossuyt: 0477/42.58.64.

Za 28 oktober

Ledenfeest Dit jaar in het teken van het 25-jarig bestaan. Aperitief en maaltijd gratis voor onze leden! Meer info: Roger Kockaert 02/4601666 www.kwblakenjette.be

Contact: J. Verthé op 02 427 60 34

PARKRESIDENTIE De vzw Parkresidentie bestaat uit 32 serviceflats en een dienstencentrum. De serviceflats zijn aangepaste woongelegenheden voor senioren (alleenstaanden of koppels) waar ze zelfstandig en comfortabel kunnen wonen met respect voor hun eigenheid en privacy. In het dienstencentrum kunnen de senioren dagelijks komen eten en/of deelnemen aan de verschillende activiteiten. Ze kunnen er ook informatie en hulp allerhande krijgen. Wekelijks op maandag van 14:30 tot 16:30

Hobbyclub Gratis Wekelijks op dinsdagnamiddag

Computerles voor beginners (gebruik van toetsenbord, muis, computerscherm…) Gratis Elke 1ste, 2de en 3de woensdag van de maand van 14:30 tot 16:30

Rummikub Gratis Zaterdag van 09:00 tot 12:15

Engelse les 60 € (van 6 oktober tot 23 februari) Parkresidentie Jette, St.Vincentius à Paulostraat 2a Inlichtingen op 02 426 92 32 of secretariaat@parkresidentiejette.be

PSCRABBLECLUB YPSILON JETTE Elke donderdagnamiddag (behalve op feestdagen) vanaf 13u30 in GC Essegem Cécile Verstraete, voorzitster 02 268 24 94 en 0477 36 73 04 Rosa Ruysschaert, secretaresse, 02 567 11 78 en 0477 43 06 31

vzw TENNISSCHOOL SPORT EN SPEL Herfst- en winterlessen, zowel reeksen voor kinderen als volwassenen. Alle niveaus: minitennis, initiatie, vervolmaking en competitie. Steeds groepslessen. Jeugdvriendelijke prijzen, gediplomeerde trainers, korting vanaf de tweede deelnemer van het gezin, rackets ter plaatste te huur. Info: www.vzwsportenspel.be of info@vzwsportenspel.be

MANNEN AAN HET FORNUIS KWB Laken Jette

20 november 2012 – 14u – GC Essegem

Oorspronkelijk gegroeid uit de Jetse KWB-afdeling, maar nu onafhankelijk komen MAHF sinds 1990 maandelijks op donderdagavond samen om te koken in de keuken van GC Essegem. Zowel gastronomische als dagelijkse keuken, nieuwigheden of klassieke recepten. Alles wordt uitgeprobeerd en klaargestoomd in MaFketels. Wij staan open voor iedereen, keukenpieten en spiegeleibakkers. Contact: Hendrik Jansegers op 02 541 66 57 of 0479 81 96 05 www.mannenaantfornuis.be

Colofon Gazet van Jette is het tijdschrift van Gemeenschapscentrum Essegem vzw. v.u. uitgever: Herman Van den Nest, voorzitter Oplage : 23.000 exemplaren Eindredactie: Hilde Peeters Redactieteam: Annelies De Ville, Lieven de Laet, Wim Ipers Werkten mee aan dit nummer: André Monteyne, Marc Temmerman, Herman Van den Nest. Verschijningsdatum volgende editie: 1 december 2012 Deadline volgende editie: 1 november 2012 Abonnementen:10 euro - 437-0166051-25 : facebook.com/essegem E-mail nieuwsbrief : abo via www.essegem.be Extra nieuws: www.essegem.be Info/contact: hilde.peeters@vgc.be 1 december (eindredactie 15 november), 15 januari 2013 (eindredactie 10 december), 1 maart (eindredactie 15 februari), 15 april (eindredactie 31 maart), 1juni (eindredactie 14 mei)


Vrijdag 16 november vanaf 20u

GRATIS VAT!

Wie bakt de beste7 Brusselse wafel? Neem deel - alleen of in groep en win een wafelijzer!

Elke vrijdag vanaf 19 oktober tussen 20 tot 21u

HAPPY HOUR! Taverne Ter Linden Leopold I-straat 329 1090 Jette 02 421 91 76 Steven.leers@eatvzw.be Open maandag tot en met donderdag van 10 tot 21u Vrijdag van 10 tot 23u De keuken is elke dag geopend van 11 tot 20u30

u n e t mrij e h Op afelproeveersieren

w v kes a c p kerij k cu a rs... b e n k e l k a e verh eer l m l e e en v

zondag 21 oktober 14 tot 17u in GC Essegem Leopold I straat 329 Jette Inschrijven: dorien.herremans@vgc.be 02 427 80 39


Bibliotheekweek in Jette Van 20 tot 28 oktober pakken de bibliotheken in Vlaanderen en Brussel opnieuw uit met de bibliotheekweek. Dit jaar wil de bibliotheek graag te weten komen hoe uw droombib eruitziet: wat verwacht u van de bib, wat wil u er nog graag beleven …?

Op het programma

Rudi Vranckx: gezicht van de oorlog (25/10)

De bib van morgen: creatieve workshop (13/10) Voor wie liever op een creatieve manier wil werken aan de bib van morgen organiseert de bibliotheek een workshop op zaterdag 13 oktober van 14 tot 16 uur in de polyzaal. Aan de hand van tijdschriften, knutsel- en tekenmateriaal geeft u samen met de andere deelnemers vorm aan hoe de ideale bib er uitziet. Het resultaat wordt een collage die tijdens de bibliotheekweek wordt getoond in de bib. Een kopje koffie of thee en een stuk taart staan klaar.

Verwendag (20/10) Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats in de bibliotheek van Jette – Kardinaal Mercierplein 6. Meer info op www.jette.bibliotheek.be of 02 427.76.07.

Op zaterdag 20 oktober gaat de bibliotheekweek van start met de traditionele verwendag. Dit jaar kan u zich heerlijk laten verwennen met een Thaise voetmassage of een stoelmassage. Bent u benieuwd naar welke kleur en kledingstijl u het best staan, kom dan langs voor een persoonlijk en professioneel advies. Een lekkere kop koffie, thee en taart horen daar ook bij. De verwendag vindt plaats in de volwassenenafdeling tussen 10.30 uur en 13 uur en 14 uur en 16 uur

Op donderdag 25 oktober brengt VRT-journalist Rudi Vranckx zijn relaas over een decennium oorlogsverslaggeving aan de hand van zijn fotodagboek. De revolutieroute, het programma dat dit najaar wordt uitgezonden op Canvas, komt uiteraard ook aan bod. Daarin trekt Vranckx langs de haarden van de Arabische revolutie. De lezing vindt plaats in de polyzaal van de bib, start om 20 uur en duurt tot 21.30 uur. Wilt u er graag bij zijn? Reserveer alvast uw plaats via jette@ bibliotheek.be, op het telefoonnummer 02-427.76.07 of laat het ons weten aan de balie.

DIALOOGTAFELS OP LOCATIE

Praat eens met mensen die je nog niet (goed) kent. Neem graag plaats aan een gesprekstafel en vertel en luister. Ieder in zijn/haar eigen woorden. Praten met mensen over mens & stad, à volonté. Schuif aan bij de dialoogtafel in Essegem. Meer locaties: Inschrijvingen:

www.dagvandedialoog.be 02 609 55 73 heidi.herremans@vgc.be 02 427 80 39

SAVAGE FILM & DOMINO PRODUCTION

PRESENT

A FILM BY

VINCENT COEN & GUILLAUME VANDENBERGHE

K9N9?=>ADE<GEAFGHJG<M;LAGFHJ=K=FL;AF=E9AF;@9DD9@9>ADE:QNAF;=FL;G=F?MADD9ME=N9F<=F:=J?@=;9E=J9?MADD9ME=N9F<=F:=J?@=KGMF<NAF;=FL;G=F=<AL=<:QQ9FFA;CD=JGQ HJG<M;=<:Q:9JLN9FD9F?=F<GF;C;G%HJG<M;=JK=J?AG?@ARR9J<ADAF=HJG<M;=JL9LB9F9CGR9JAF;G%HJG<M;LAGFOAL@<GEAFGHJG<M;LAGF$JL:>%MFAL=<=HJG?J9EE=K<G;ME=FL9AJ=K$;:9%D=;=FLJ=<=D9M<AGNAKM=D—:JMP=DD=K=LD9J ?AGF<=:JMP=DD=K%;9HAL9D= OAL@L@=KMHHGJLG>L@=>D9F<=JK9M<AGNAKM9D>MF<$;=FLJ=<M;AF=E9=L<=D9M<AGNAKM=D<=D9> < J9LAGFO9DDGFA=%:JMP=DD=K=L<=L@=E=<A9<=N=DGHE=FLHJG?J9EG>L@==&M&$L@=:=D?A9FL9PK@=DL=J>GJ>ADE>AF9F;AF?9F<L@=>D=EAK@

;GEEMFALQ;GEEAKKAGFAF9KKG;A9LAGFOAL@=Q=OGJCKAF;GDD9:GJ9LAGFOAL@*E$KJ>%K;@=O=AR=JJ9<AGMF<>=JFK=@=F$<=HA9FG>9:JA=C9F<>D9F<=JKAE9?=<=N=DGH=<AFL@=>J9E=OGJCG>=MJG<G;

:=D?AME/*eaf@<H9D;GDGMJKL=J=GEGJ=AF>G2OOO&K9N9?=>ADE&:=K9N9?=>ADE%<GEAFGHJG<M;LAGF%JL:>%;:9€*()*

7 NOVEMBER 2012 19u30 GC Essegem Filmvoorstelling & Debat met filmmaker

Gazet van Jette  
Gazet van Jette  

Editie oktober 2012

Advertisement