Page 1

G a z et va n J et te

België – Belgique P.B. 1090 Brussel 9 P 003849

Gemeen scha #5 - sep psblad GC Esseg tember-o e ktober 2 m 013

3 COLLEGA SHER IN DE KIJKER 8 JETTE CULINAIR VERKEND 9 EUROPALIA FOCUST OP INDIA EN BOLLYWOOD


INHOUD

3 Geluk zoeken in België 6 Annelies groet de dingen!

• EVENTJES VERPOZEN!

7 De straatnamen van Jette

• WILGSTRAAT

8 Culi-Jette

• LIBANESE LEKKERNIJEN

9 Kussen uit Jette

• NAJAARSPROGRAMMA IN ESSEGEM • AUTOLOZE ZONDAG IN JETTE

10 Actief in Jette 12 Agenda

GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM Leopold I-straat 329 1090 Jette T 02 427 80 39 | F 02 426 28 76 E essegem@vgc.be www.essegem.be | Facebook: GC Essegem Open Ma-vrij: 8u00 – 12u00 en 12u30 – 17u00 Dinsdag open tot 20u00 Vrijdag open tot 15u00

TAVERNE TER LINDEN Leopold I-straat 329 1090 Jette T 02 421 91 76 E taverneterlinden@eatvzw.be www.eatvzw.be Open Ma-vrij: 8u30 tot 21u00 Vrijdag open tot 23u00 De keuken is elke weekdag geopend van 11 tot 21u

Voorpagina in beeld “Zomercursus in Essegem” Aan het begin van de zomer konden deze guitige Brusselse ketjes een week vrolijk spelen en ravotten op de kleuterweek in GC Essegem. Op deze foto tref je hen net voor ze aan hun middagdutje beginnen. Om nadien met frisse energie verder het centrum op stelten te zetten.

ANTENNE HUIS VAN HET NEDERLANDS Leopold I-straat 329 1090 Jette T 02 501 66 60 E info@huisnederlandsbrussel.be www.hwuisnederlandsbrussel.be Open Donderdag: 9u00 - 12u00 en 13u00 - 19u00


Geluk zoeken in België Een interview met Sher Nazari

DE AFGANEN ZIJN DE OORLOG MOE.

ZIJ WILLEN GEWOON VREDE.

opdrogen, dat het de goede kant opgaat. De Afghanen zijn de oorlog moe. Zij willen gewoon vrede. Maar veel mensen zijn natuurlijk ook heel bang. Ik zie het redelijk positief in dat er een stabiele regering komt.

Op een bepaald moment ben je dus je land ontvlucht?

Wie regelmatig door de gangen en lokalen van Essegem dwaalt, zag daar Sher Nazari ongetwijfeld al met een grote glimlach rondlopen. Sher werkt sinds 8 jaar in Essegem als klusjesman en staat je graag met raad en daad bij. Hij verblijdt bezoekers en collega’s met grapjes en maakt er een erezaak van om optimistisch in het leven te staan.Veertien jaar geleden vluchtte Sher uit Afghanistan en kwam hij na verschillende omwegen in België terecht. INTERVIEW DOOR WIM IPERS

Dag Sher. Je bent afkomstig van Afghanistan, en woont nu al 14 jaar in België. Wat weet je nog van je kinderjaren? Ik ben in Kabul geboren in 1966. Ik had een rustige en gelukkige kindertijd, maar ik herinner me de dag dat er een staatsgreep werd gepleegd tegen koning Shah alsof het gisteren was. Dat was in 1352... volgens onze kalender. (zie kaderstuk) Maar ik heb mooie herinneringen aan Kabul, met mijn vier broers en twee zussen.

Wonen die broers en zussen nog in Kabul? Eentje woont in Iran. Hij studeerde landbouw in de voormalige Sovjet-Unie, kwam terug in ons land en zag dat hij bij ons geen toekomst had. Hij is dertien jaar geleden gevlucht en woont nog steeds in Iran. Soms vraag ik hem of hij niet terug wil keren naar Afghanistan. Maar hij zegt dat hij bang is omwille van de kinderen.

Hebben jullie nog contact? Enkel telefonisch. Het is 14 jaar geleden dat we elkaar nog gezien hebben. Naar België komen is te duur, en het is heel moeilijk een visum te krijgen voor Afghanen.

En je andere broers en zussen? Eentje woont hier in Brussel en is getrouwd met een Afghaanse. Hij is pas papa geworden. Ik ben nu dus nonkel Sher. (lacht) Een andere broer is op een landmijn gestapt en heeft daarbij zijn been verloren. Twee andere broers zijn vermoord. Eentje was officier in het Afghaanse leger. Mijn familie is niet gespaard gebleven. Dat is heel zwaar om dragen.

En je ouders? Mijn mama woont nog in Kabul. Ook met haar telefoneer ik vaak. Ik had graag gewild dat zij een paar maanden naar België kwam, maar zij heeft zoveel pijn. Zij is nu 75.

En toch blijft zij in een land waar de Taliban veel macht heeft? In Kabul valt het nog mee, daar is de invloed van de Taliban wat minder groot.

Hoe zie jij de toestand in Afghanistan evolueren? Krijgt de Taliban nog meer macht nu de Amerikaanse troepen zich terugtrekken, of gaat het stilletjes aan de goede kant op? Veel hangt af van de internationale gemeenschap. Ik denk dat als het buitenland de krachten bundelt om de wapenleveringen te stoppen en financiële hulp te laten

Na de staatsgreep van de communisten (zie kaderstuk) begonnen de dingen te verslechteren. Ik studeerde aan de unief van Kabul, en werkte daarna drie jaar als tolk PerzischEngels voor een Japanse ngo. We behandelden patiënten met malaria en huidziekten. Het was een heel efficiënte organisatie, maar na drie jaar merkte ik dat het met de dag moeilijker werd om goed werk te leveren. Op een dag werd ik gevolgd door een auto van de Taliban. Ze reden me van mijn fiets en lieten me voor dood liggen. Ik werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, waar men me vertelde dat ik een ongeluk had gehad. Toen dacht ik: dit kan zo niet verder.

Een verwittiging van de Taliban? Zo kan je het zien. Voor mijn vrouw was het ook niet meer leefbaar. We hebben samen beslist weg te gaan. Dat was een bijzonder moeilijke beslissing.

Hoe zat het met jouw schoonouders? De ouders van mijn vrouw zijn allebei overleden toen wij al in België woonden. Mijn vrouw is dus niet naar de begrafenis kunnen gaan. Ze is daar nu nog zeer verdrietig om.

Hoe heb je je vlucht georganiseerd? Met een kind van zes maanden wip je toch niet zomaar de grens over? We hebben via illegale weg paspoorten gekocht, en zijn van Jalalabad naar Pakistan en dan Iran gevlucht met de auto. In Iran hebben ze ons dan verder geholpen, uiteraard clandestien en tegen betaling.

Wat dachten jullie toen jullie in Iran waren beland? Blijven of nog verder trekken? We waren al heel blij dat we daar waren geraakt. De situatie in Iran was ook heel gecompliceerd. Als de Iraanse autoriteiten niet zo moeilijk hadden gedaan, waren we misschien daar gebleven. Maar onze paspoorten konden maar twee keer met een maand

Gazet van Jette # 3


DE KINDEREN ZIJN HELEMAAL

GEÏNTEGREERD, ZE VOLGEN PIANO-, GITAAR- EN VIOOLLESSEN. IEDEREEN

GROET IEDEREEN, HET IS ER ECHT TOF.

Vragen de kinderen nooit naar Afghanistan, naar hun grootouders, naar wat jullie allemaal is overkomen?

worden verlengd. Via de ngo kende ik enkele Nederlandse en Engelse dokters, en daarom beslisten we verder westwaarts te trekken.

Naar Nederland? Of Engeland? Omdat ik zeer geïnteresseerd was in talen, hebben we uiteindelijk voor Brussel gekozen. Omdat Frans een internationale taal is, en Brussel vlak bij Nederland ligt.

Hoe heb je die reis gemaakt? Via allerlei smokkelroutes en met veel geld. Als je genoeg betaalt, lukt het wel. We zijn van Iran op Turkmenistan gevlogen, en dan naar Parijs. Dan zijn we opnieuw illegaal naar hier gekomen. De sociale diensten in Frankrijk maakten duidelijk dat het makkelijker was in België gelegaliseerd te geraken dan in Frankrijk.

Heb je nooit spijt gehad van jullie vlucht naar Brussel? We wonen hier nu al 14 jaar, en hebben nog geen seconde spijt gehad (lacht breed). Ik heb veel toffe mensen leren kennen en heb ook hele leuke collega’s. Ik heb mijn tijd gebruikt om opleidingen te volgen. Ik hecht niet veel waarde aan materiële dingen, meer aan geestelijke dingen.

Maar je moet toch overleven? Jullie hebben toch een groot gezin? We hebben vijf zonen van 17, 13, 10, 5 en 4 jaar oud. Ze worden alleen maar groter en gaan dus ook meer kosten. We hebben zeven jaar in Molenbeek gewoond, maar ons huis werd te klein. Ik ben in steeds grotere cirkels rond Brussel beginnen zoeken, om uiteindelijk terecht te komen in Lebbeke.

Leuke gemeente? Ja! Iedereen kent iedereen, en iedereen apprecieert ons. En ik kan het portier van mijn auto gewoon open laten.

Ik kan me toch inbeelden dat niet iedereen even enthousiast was over jullie komst? De kinderen maakten meteen vriendjes op school, en de boeren overlaadden ons met groenten, fruit en eieren. We schieten supergoed op. De kinderen zijn helemaal geïntegreerd, ze volgen piano-, gitaar- en vioollessen. Iedereen groet iedereen, het is er echt tof.

4 # Gazet van Jette

Af en toe stellen ze wel eens een vraag, maar ze zijn meer bezig met hun drukke leventje hier. Het zijn goede en ijverige studenten. Ik citeer soms Immanuel Kant: ‘Il ne faut pas forcer les enfants, il faut les guider.’ Word wat je wilt worden, zolang je je tijd maar niet verdoet. De oudste wil chemie studeren, een andere wil dokter worden, ze hebben allemaal hun eigen ideeën. Ze moeten zelf beslissen.

Spreek jij Perzisch met hen? Meestal wel. En af en toe Nederlands. Ze groeien dus tweetalig op. De twee oudsten zelfs drietalig, met Frans erbij.

En je vrouw? Mijn vrouw had het altijd te druk met de kinderen, maar is vorig jaar in september eindelijk begonnen met Nederlands. Ze vindt het geweldig. Ik zeg altijd: hoe meer je leert, hoe makkelijker je leven wordt. Ze wordt 40 en er gaat een nieuwe wereld voor haar open, ze leert nieuwe mensen kennen. Een tijd geleden moest ze geld wisselen in een winkel. Ze heeft dat helemaal in het Nederlands gedaan, en was apetrots dat het haar is gelukt (lacht).

Heb je verder nog veel familie in Kabul?

Ik heb nog twee oude tantetjes in Kabul. Ook de kinderen van mijn broer zijn daar gebleven. De gewonde broer heeft dankzij zijn goede opleiding zijn job kunnen behouden.

Als het regime in Afghanistan zou verbeteren, zou jij dan overwegen daar op bezoek te gaan of op vakantie? Ik ben dat echt wel van plan. Misschien om opleidingen te organiseren daar, dat mijn landgenoten daar een mooie toekomst kunnen uitbouwen. Dat kost natuurlijk veel geld. Maar het is het beste cadeau dat je mensen kan schenken.

Jij bent zelf hoogopgeleid en werkt als klusjesman in GC Essegem? Ik heb hier een opleiding elektriciteit gevolgd, en ben nooit hij de pakken blijven zitten. Ik moest wel werken om ons huis te kunnen kopen. Ik probeer altijd iets bij te leren, en je moet gewoon ook blij zijn te kunnen werken. Ik heb nog opleidingen loodgieter en lasser gevolgd, en dus ben ik een steeds betere klusjesman voor Essegem.

Kan je je Perzisch niet gebruiken hier in Brussel? Ze hebben hier toch ook tolken nodig? Ik heb op vrijwillige basis al mensen verder geholpen die in nood zaten. Maar het zou goed zijn als ik beëdigd vertaler kon worden hij de rechtbank.

Plannen genoeg voor de volgende 14 jaar, lijkt me! Heel erg bedankt voor dit gesprek, Sher, en nog veel succes in de toekomst.

Afghanistan van 1973 tot 1979 Op 17 juli 1973 pleegde Muhammad Dawud een staatsgreep met communistische steun. Hij zette koning Zahir Shah af en riep Afghanistan uit tot een republiek met zichzelf als president. In 1975 verwijderde hij de communisten uit zijn kabinet en knoopte nauwe betrekkingen aan met Iran. Hij zocht steun vanuit het Midden-Oosten, maakte vrede met Pakistan en presenteerde in 1977 een nieuwe grondwet, waarbij de communisten niet waren uitgenodigd. De grondwet was gebaseerd op linkse ideeën: een eenpartijstaat, gelijkheid van rechten voor mannen en vrouwen, algemeen stemrecht, geen onderscheid tussen soennieten en sjiieten. Dawud brak ook duidelijk met zijn communistische supporters, wat de Sovjet-Unie niet zinde. De Sovjet-Unie riep de communisten in Afghanistan op zich te verenigen. In april 1978 pleegden pro-communistische mili-

tairen een coup, en maakten de secretarisgeneraal van de communistische partij Taraki president. Dawud werd met zijn hele familie vermoord. De regering Taraki zette zijn pro-Moskou tegenstanders binnen de communistische partij op een zijspoor. De Islamitische Revolutie in Iran onder ayatollah Khomeini in 1979 miste haar uitwerking in Afghanistan niet: de weerstand tegen de communisten groeide. De macht werd overgenomen door premier Amin en Taraki werd gedood. Door de opkomst van Islamitische fundamentalisme deed de nieuwe president in 1979 een beroep op de Sovjet-Unie om Afghanistan bij te staan in de strijd tegen de Moedjaheddin, de islamitische verzetsstrijders. Een lange, verschrikkelijke oorlog ving aan: in december 1979 trokken 85.000 Sovjetsoldaten Afghanistan binnen. Kabul werd bezet, Amin werd met vriendin en familieleden vermoord.


24 s t e

e j t n e t e s Vi

van 18u00 tot 22u00

van 18u00 tot 22u00

Vrijdag 11 oktober 2013 GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM LEOPOLD I-STRAAT 329 - 1090 JETTE INFO & RESERVATIE: brigittegooris@hotmail.com of 0475 95 81 66 Volwassene - €15 Kind - €8

SCHEPEN BRIGITTE GOORIS SCHENKT OPBRENGST AAN EAT VZW

FOTO: Open Vld Schepen Brigitte Gooris samen met de cursisten van Eat

Vzw in de taverne van het Gemeenschapscentrum Essegem

Op 22 juni 2013 vond de jaarlijkse Pizza Benefietavond plaats in het gemeenschapscentrum Essegem. Ook dit jaar was de Pizzavond een succes door de massale opkomst, de voortreffelijke ovengebakken pizza’s en de huisbereide pasta van EAT vzw. “Dit jaar schenken we de integrale opbrengst aan EAT vzw, die taverne Ter Linden in Essegem uitbaat”, aldus Open Vld schepen Brigitte Gooris. “Deze vzw creërt kansen voor mensen via werkervaring en een opleiding Nederlands. Net zoals vorig jaar bij ‘Wheel Chairity’, zullen zij het geld goed kunnen gebruiken.”


Annelies groet de dingen!

Eventjes verpozen!

ANNELIES DE VILLE (29) STAAT ALS LEERKRACHT IN HET INSTITUUT ANNEESSENS FUNCK EN SPEELT IN HAAR VRIJE TIJD BIJ AMATEURTHEATERGEZELSCHAP D°EFFEKT. ZE VERHUISDE RECENT VAN DE DANSAERTWIJK NAAR JETTE. ZE WALST DOORHEEN HET LEVEN EN NEEMT ONS IN DE GAZET MEE OP HAAR PERSOONLIJKE ONTDEKKINGSTOCHT LANGS DE AL DAN NIET VERGETEN HOEKJES VAN JETTE.

Het is vandaag ergens een dag in augustus. Een hele maand lang lag Jette te zonnen in één van de mooiste zomervakanties die onze stad ooit heeft gehad. Ik heb haar een hele tijd niet kunnen observeren in de zon omdat mijn vakantie buiten de grenzen lag.Terwijl ik taart at met zicht op de Donau in Budapest of onder de bomen ijsjes lepelde in la douce France, dacht ik soms al wel met plezier aan mijn thuiskomst in Jette. Het vooruitzicht van “comisses doen” op de place Miroir, om een pintje te drinken op een terraske, om te wachten in zon op de tram en ondertussen naar de lucht te staren. Al die gedachten maken mij blij, want wie uitkijkt naar het thuiskomen moet wel gelukkig zijn.

Wist je dat ...

haasten en het ongeduldig wachten op de tram in de kou.Toch zal ik ook al die gedachten ordenen onder mijn gelukkig zijn omdat Jette haar inwoners zoveel plaatsjes geeft om tot rust te komen tijdens die drukke dagen. Ik ben niet gelovig van aard en je kan mij gerust een overtuigd atheïst noemen maar één van die plaatsjes is de grot van Lourdes in de Leopold I straat. Ergens in het midden van de 19de eeuw is volgens de katholieke leer de heilige Maria verschenen aan het meisje Bernadette in een grot in Lourdes. Sindsdien is deze plek een bedevaartsoord geworden voor vele katholieken. Naar het schijnt is het er mooi, maar wel ontzettend druk – toch volgens mijn ouders die er vorig jaar waren. Omdat Lourdes zo ver lag, hebben ze de grot dan maar nagebouwd op vele plaatsen in Europa. Alsook hier in ons eigen Jette! Maar bij ons is het er alvast niet te druk.

Ze werd gebouwd tijdens het einde van WO I om voor de soldaten te kunnen bidden. Je kan er nu nog steeds bidden voor genezing, kaarsjes branden voor de goede afloop van allerhande wensen, de Ondertussen kruipt de tijd langzaam naar 1 sephele statieweg afleggen, maar ook gewoon zitten tember. Dan begint weer de rush, de deadlines, het op een bankje en staren naar de lucht. Wie wil kan er elke dag gaan verpozen tijdens de kantooruren of een noveenkaars kopen in het winkeltje dat erbij hoort. Je vindt die trouwens in alle Brusselse letterkundige Herman Teirlinck. kleuren van de regenboogvlag! :-) Het koppel woonde in de jaren 50 en 60

... 2013 het Henry van de Velde-jaar is? 150 jaar geleden werd de Belgische architect immers geboren. Samen met Horta is hij internationaal de beroemdste Belgische architect. Zoon van de Velde huwde Leentje, een dochter van de Nederlandstalige,

van de voorbije eeuw in het grote hoekhuis van de Gielelaan (nr. 15) en de Carton de Wiartlaan, thans een Medisch Centrum. Het huis vertoont overduidelijk strakke, modernistische trekken. Zou het door van de Velde ontworpen zijn ...? DOOR: HERMAN MENNEKENS

Het begrijpen van verschijningen zal ik nooit kunnen, een Bernadetje zal ik eveneens niet worden, maar stiekem geloof ik toch in het branden van kaarsjes. Als al die wensen van mij ooit uitkomen… belooft het een schone winter te worden!


De Straatnamen van Jette – 69 –

DOOR ANDRÉ MONTEYNE

Wilgstraat De oude veldweg aan nummer 30 naar Ganshoren die een kruispunt vormde met de Merchtemsesteenweg (Wemmelsesteenweg*) heeft min of meer zijn oorspronkelijk tracé bewaard. De straat wordt langs de linkerkant bijna helemaal in beslag genomen door de Frans Van Asbroeckschool (met de muziekschool), terwijl aan de overzijde appartementsgebouwen staan die in de plaats kwamen van de vroegere brouwerij Wilgehof. Zij paalde aan de afspanning van melkerij/ hoeve ‘In de drie Wilghen’, later ‘De Wilg” (Wemmelsesteenweg 160 – 164) die haar naam gaf aan de straat. De Wilg behoort met de prelatuur van Dielegem* tot de oudste gebouwen van Jette, waarvan delen bewaard zijn gebleven. De afspanning was rond 1500 op dit strategisch gelegen kruispunt gebouwd door ene Willem De Visch. In de loop der tijden groeide zij uit tot de burgerlijke tegenhanger van de abdij. Hier vergaderde de schepenbank en vonden de openbare plechtigheden plaats. In 1703 stelde de graaf van Sint-Pieters-Jette er zijn zoon voor aan de verzamelde notabelen en de notarissen hielden er hun openbare verkopen. In 1727 bouwde de toenmalige eigenaar Francis Criau een aanpalende brouwerij. Het goed wisselde dikwijls van eigenaar. Op 29 augustus 1821 wees notaris PierreJoseph Dupré* haar ter plekke toe aan de

familie Moonens (reeds eigenaar van het Pannenhuis*). Zij ging nadien over naar HenriCorneille Werrie*, die met een erfgename Moonens gehuwd was. In de loop der jaren kochten de leden van de familie Werrie gronden bij en vergrootten hun eigendom zodat tegen de tijd dat Philippe Werrie* burgemeester werd, de familie eigenaar was van vrijwel de ganse Wemmelsesteenweg en de belendende straten tot de spoorweg. In de negentiende eeuw werd langs de Wilgstraat een nieuwe brouwerij opgetrokken. De Duitse bezetter hield er tijdens de eerste wereldoorlog lelijk thuis en had de koperen kuipen weggehaald. De industriële activiteit viel stil en het gebouw verkommerde. De grote hoeve bleef echter bestaan als afspanning/melkerij en vormde tot lang na de tweede wereldoorlog een geliefkoosde bestemming voor wandelaars en gezinnen met kinderen die er allerlei hoeveproducten konden verorberen. Het was als het ware een kinderboerderij avant la lettre. In de weide achter de afspanning stonden indrukwekkende wippen opgesteld waar de “Schutters van de Grote Eed en Koninklijke Sint Joris Schuttersgilde” hun edele sport beoefenden. In de jaren 1980 zag het er naar uit dat ook dit historisch geheel zoals zoveel Jetse monumenten zou worden afgebroken, hoewel het in 1978 opgenomen was in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van het St-Lukasarchief onder categorie 3 (regionaal waardevol). De hoeve was al in de jaren vijftig opgeheven. In 1991 werd de schuur zwaar verminkt door een ongelukkige bulldozerslag van een promotor die de eigendom gekocht had met het oog op de inplanting van appartementen op de hoek van de Wilgstraat en de De

Slooverstraat. Hij had hiervoor geen sloopvergunning. Door het juridisch touwtrekken - er moest o.a. een nieuw Beperkt Plan van Aanleg opgesteld worden - gebeurde niets meer en de bouwvallige brouwerij vormde een gevaar voor de openbare veiligheid. In september 2000 werd zij op bevel van burgemeester Hervé Doyen afgebroken. Nochtans, aldus de heer Stefaan François van Jets Leefmilieu, bewees het bekroonde project van de oude brouwerij van Koekelare dat de renovatie van dit historisch gebouw mooi had kunnen passen in een zinnig woonproject. Maar dat is minder rendabel dan een appartementenbouw.... Quod non dus. Gelukkig bleef de herberg gespaard en werd het een fraai rustiek restaurant met tuin.

Rechtzetting Jettenaar drs Yvo Peeters doet vriendelijk opmerken dat het metrostation aan het Philippe Werrieplein (straatnamen 68), niet op grondgebied Jette ligt. Hij heeft gelijk. Bij verificatie blijkt de ingang van het station, op enkele centimeters na, op grondgebied Molenbeek te liggen. In Jette staat dus geen enkel metrostation. Ik dank de heer Peeters bijzonder hartelijk voor zijn oplettendheid. NB: opmerkingen zijn steeds welkom.

Cursussen voor volwassenen 12 talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Arabisch, Russisch, Chinees, Pools Vlaamse Gebarentaal

v��wa������n�����j� �e�

�i�

informatica

za. 31/8 14u van 10 tot

OPEN DEUR in Meise &

leren DEMOJetete in Laarbeeklaan

3D printen, Edge, tablets,

initiatie, internet, foto’s of film bewerken, Google diensten, Windows of Linux, kantoortoepassingen, webontwerp met Joomla of Dreamweaver,

fotografie

4 niveaus reflexfotografie, Photoshop voor fotografen, Lightroom

personenzorg

van logistiek assistent tot zorgkundige, kinderzorg

mode

maak je kleding stap voor stap, ook voor je kinderen

Gazet van Jette aug .indd 1

v��wa����n�n�����j� �e� �i�

# 7

Stationsstraat 35 • 1861 Meise • 02 269 55 46 • www.cvomj.be

28/06/2013 8:53:11


Culi-Jette

Libanese lekkernijen Culi-Jette is een nieuwe rubriek in de Gazet van Jette. Zij wenst Jette culinair te exploreren en zet de dingen voor u op een rijtje. Waar vind ik de beste koffie? Wie schenkt de lekkerste muntthee? Uit welke tap komt het beste gerstenat? Waar kan je de ingrediënten voor een moambe op de kop tikken? Misschien ergens een dagschotel keuren? Kortom, Jette verkennen in de brede culinaire zin van het woord. Dit keer eten we Libanees.

DOOR TOM FLAMEND

Ahlan wa Sahlan, Welkom in Libanon, de Libanese keuken geldt als de meest verfijnde van de Arabische wereld. De Libanees is zeer kieskeurig als het om de versheid en de kwaliteit van de producten gaat die hij in de keuken verwerkt. Daarom is het ook een zeer interessante keuken, want elk gerecht heeft een eigen verhaal zoals: tomaat aan het begin van een maaltijd bevordert de spijsvertering, knoflook reinigt het bloed en veel specerijen zouden als afrodisiacum werken. De hoofdmaaltijd wordt in Libanon meestal ‘s avonds geserveerd, maar in het weekend en op feestdagen ook ‘s middags. Een hoofdmaaltijd bestaat over het algemeen uit tenminste drie gerechten zoals een vlees- of visgerecht, een groentengerecht en rijst (pilaf). Dit wordt altijd vergezeld van yoghurt, Libanees brood, salade en olijven. Na de hoofdmaaltijd volgt er dan vers fruit en koffie en soms ook zoet gebak en puddingen.

Doordat Libanon aan de zee ligt en veel bergen heeft, zijn er drie verschillende klimaten. Dankzij de klimaatwisselingen is de keuken van Libanon zeer divers met een rijke verscheidenheid aan producten van bijvoorbeeld appels tot bananen. Er wordt veel gewerkt met verse kruiden, groenten, fruit, bulgur, noten, olijven, yoghurt en tahin. Verder veel lamsvlees, rundvlees en vis. De Libanese keuken is pure smaakbeleving gecombineerd met de geweldige gastvrijheid. In het verleden brachten verschillende volkeren ingrediënten naar Libanon; de Irakezen brachten dadels, de Palestijnen gedroogd fruit, de Armeniërs rundvlees, de Italianen deegwaren en de Fransen wijn en azijn. In de Libanese keuken regeren voornamelijk groenten, peulvruchten (linzen, kikkererwten etc.) , olijfolie en citroensap. Tegenwoordig wordt de Libanese keuken dankzij de gezonde en licht verteerbare gerechten ook internationaal steeds meer gewaardeerd.

menu met dagverse producten te bereiden op een artisanale manier. Zijn vriendelijke echtgenote Carolina ontvangt de gasten. De Libanese specialiteitenkaart is erg uitgebreid en dus besluiten wij om een mezze te nemen, bestaande uit twaalf verschillende gerechtjes, warm en koud. Elke bereiding was erg smakelijk en van onberispelijke kwaliteit. Voor € 38 (twee personen) biedt zo’n minibuffet een goede inkijk in de rijkgeschakeerde Libanese keuken. Alle gerechten zijn natuurlijk ook apart te bestellen. Koude voorgerechten (€ 5,90), warme voorgerechten (€ 6,00) en grillades (€ 16,20) en natuurlijk ook couscous (€ 14,90) en tajines (€ 13,90). Behalve bij de grillades komen vegetarische gerechten ruim aan bod. Voor de rest biedt de Cristobald ook een ietwat merkwaardig postmodern interieur en een aangenaam terras. Voor wie geen zin heeft in Libanese specialiteiten is er ook een klassieke brasseriekaart met salades, vlees, vis, pasta enzovoort. Wij zagen rond ons dat de borden mooi gepresenteerd waren en de porties royaal. Een prettig detail: in de Cristobald wordt alle wijn aan € 45 verkocht, ongeacht de inkoopprijs. Wij zagen Franse en Italiaanse cru’s die in de winkel slechts een paar euro minder kosten. Een koopje dus, gezien de gemiddelde restaurateur zich niet schroomt om zijn wijnen maal factor vier en méér te verkopen. Le Cristobald Charles Woestelaan 172 1090 Jette 02/428 11 30 www.cristobald.be

Naast groenten en peulvruchten, olijfolie en citroensap zijn ook platte peterselie, munt en knoflook alomtegenwoordige ingrediënten. Eenvoudig en eeuwen oud zijn de meeste bereidingen; zij tonen hoe je van simpele ingrediënten een heerlijk gerecht kan maken. Zeven jaar geleden opende Ghassan op de Charles Woestelaan zijn restaurant Cristobald. Hij is gepokt en gemazeld in de horeca : zijn vader baatte meer dan 15 jaar lang de ‘Beyrouth’ uit, een befaamd Libanees restaurant in de Lombardstraat. Ghassan maakt er een punt van om zijn

8 # Gazet van Jette

Heeft u culinaire suggesties, ideeën, opmerkingen of voorstellen voor deze rubriek? Aarzel dan niet en neem contact op met Tom (tom. flamend@gmail.com)


Kussen uit Jette

Europalia zet India in de kijker! In deze reeks maken we kennis met de verschillende aspecten van de immense rijkdom van India. De ontdekkingsreis begint bij de Indische keuken. Deze bestaat uit heerlijke vegetarische gerechten, waarbij er veel wordt gewerkt met verschillende (en vaak pikante) specerijen.

Europalia is een toonaangevend internationaal festival dat om de twee jaar zijn aandacht vestigt op een land en zijn cultureel erfgoed. Van oktober tot februari plaatst dit festival alle denkbare kunstvormen in de kijker. De 24ste editie van het festival brengt India naar het hart van Europa, België, Brussel en zelfs naar Jette.

Vervolgens ontdekken we de Indische filmwereld. Bollywood (met een knipoog naar Hollywood) is de grootste filmindustrie ter wereld. De typische films zijn over het algemeen levendige musicals met tijdloze verhalen over liefde, doordrenkt met overweldigende dansscènes. Essegem zet de film Veer-Zara op het programma en oefent vooraf op de Bollywooddans, de typische dansstijl van de Indische filmindustrie. Suggestieve blikken en gebaren, opzwepende ritmes en snelle bewegingen maken het tot een expressieve dans. Kenmerkend zijn de mudra’s of handbewegingen. Namasté! • Bollyfood: Dinsdag 1, 8, 15 en 22 oktober 2013 van 19 tot 22u (15€ | 5€ per avond, 60€ | 20€ voor de hele reeks) • Bollydance: Donderdag 10 oktober van 18 tot 20u (2€ | 1€) • Bollywood: Veer-Zara: Donderdag 10 oktober om 20u (3€ | 2€)

Fiets op autoloze zondag langs de 22 Brusselse Gemeenschapscentra! De

Studio Orka & Theater antigone

DuIkvluchT bInnenbanD 8+

5, 6, 7 & 8 september 2013

ccBXXL advertentie backcover afgeleiden.indd 1

© De Fietsersbond

Praktisch: - De Binnenband is gratis en vertrekken kan vanaf 10u aan één van de 22 gemeenschapscentra. Haal er je spaarkaart op en maak kans op leuke prijzen. - Kom tussen 10 en 17u gerust eens langs in Essegem voor een fietsplannetje of om even uit te blazen met een hapje en een drankje! Meer info: - www.cultuurcentrumbrussel.be/DeBinnenband - www.facebook.com/DeBinnenband

zondag 22 september 2013

© Phile Deprez

Op (Autoloze) zondag 22 september 2013 organiseren Cultuurcentrum Brussel, de Fietsersbond en de VGC-Sportdienst opnieuw ‘De Binnenband’. Dit is een volledig bewegwijzerde fietsroute voor klein en groot, recreatieve of sportieve fietsers (tussen 0 en 74 km), langs de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Iedereen kan gratis meefietsen: sportievelingen en cultuurliefhebbers, gezinnen en mensen die voor het eerst in Brussel de fiets nemen. Deelnemers fietsen langs onverkende wegen tussen de 19 Brusselse gemeenten.

TIPS van ccbxxl!

2/08/13 11:52

Gazet van Jette # 9


Actief in Jette September PLOEF! PIKNIK MET CONCERT HOUYA ONE

ZONDAG 1.09 | 12u piknik en 16u concert | Bonaventurestraat 100 Contact: PLOEF | Indirah | 0472 63 99 08 | ploefplus@gmail.com | www.ploef.eu

BESPREKING ZOMERZOEKTOCHT DAVIDSFONDS IN HET HAGELAND

DINSDAG 3.09 | 19u30 | Taverne Ter Linden, Leopold I straat, Jette Contact: Davidsfonds Jette | Mia Felix | 02 888 95 34 | mia.felix@fulladsl.be

FIETS(ERS)ZEGENING

ZONDAG 22.09 | eucharistieviering om 10u, fietszegening om 10u45 | Sint-Pieterskerk Jette Contact: Sint-Pietersparochie | Kurt Parewyck | 0473 59 25 06 | www.kerkjette.be

MINIVOETBAL

MAANDAG 23.09 | Verpleegsterschool Jette Contact: KWB Laken-Jette | Pol Arnauts | pol.arnauts@compaqnet.be | www.kwblakenjette.be

PLOEF! HERFSTDANSAVOND MET DJ SYL DANCIN’ JETTE – EERSTE PROEFLES – LEER DANSEN IN EEN ONTSPANNEN SFEER!

ZATERDAG 14.09 | 14u30 (beginners), 15u45 (gemiddelde dansers), 17u (gevorderden) | School Vanhelmont, L.Mirepoixlaan 129 Contact: Yvan Vandrepol | 0496 90 50 87 | www.dancinjette.be

FIETSRAD VAN FORTUIN OP DE ZONDAGSMARKT MET VÉLOFIETS JETTE

ZONDAG 15.09 | 9u | Zondagsmarkt, Jette Contact: Vélofiets Jette | Katrijn Pauwels | katrijn_pauwels@yahoo.com

ONTMOETINGSFEEST FEMMA MET QUIZ VRIJDAG 20.09 | 14u | GC Nekkersdal

Contact: Femma Laken-Jette | Annie Jacops | 0494 39 54 25 | femma.laken.jette@gmail.com

AUTOLOZE ZONDAG MET KWB OP HET MOBILITEITSDORP (MET SPRINGKASTEEL, MUZIEK, GOOCHELAAR, BIKE REPAIR CAFÉ)

ZONDAG 22.09 | van 11 tot 17u | Bockstaelplein Ecofietstocht om 11 en 14u | Fototentoonstelling Tram 66 (doorlopend) Contact: KWB Laken-Jette | Pol Arnauts | pol. arnauts@compaqnet.be | www.kwblakenjette.be

PLOEF! PIKNIK: FLAMENCO, EXPO FLAMENCO-KLEREN, CONCERT FLAMENCO MET YVES VANDEWALLE ZONDAG 22.09 | 12u piknik en 16u concert | Bonaventurestraat 100

Contact: PLOEF | Indirah | 0472 63 99 08 | ploefplus@gmail.com | www.ploef.eu

10 # Gazet van Jette

ZATERDAG 28.09 | Bonaventurestraat 100

Contact: PLOEF | Indirah | 0472 63 99 08 | ploefplus@gmail.com | www.ploef.eu

VERS GEPERST ‘BOEZOE’: BOEKENPAKKET DAVIDSFONDS MET LEZING VIC DE DONDER ZONDAG 29.09 | 15 tot 18u | GC Essegem Contact: Davidsfonds Jette | Mia Felix | 02 888 95 34 | mia.felix@fulladsl.be

Oktober SPAANS VOOR BEGINNERS

ELKE ZATERDAG vanaf 5.10 tot 15.02.14 | 9 tot 12u15 | Parkresidentie, St. Vincentius à Paulostraat 2a Prijs: 69€ Contact: Parkresidentie | 02 426 92 32 | secretariaat@parkresidentiejette.be

PLOEF! PIKNIK FAIR TRADE MET CONCERT VAN DOMINIQUE ISTAZ EN DOCUMENTAIRE

ZONDAG 6.10 | 12u piknik en 16u concert | Bonaventurestraat 100 Contact: PLOEF | Indirah | 0472 63 99 08 | ploefplus@gmail.com | www.ploef.eu

VISETENTJE OPEN VLD, WILLEMSFONDS EN EAT VZW VRIJDAG 11.10 | 19u | GC Essegem

Contact: Willemsfonds Jette | Stefan De Latte | stefan@delatte.be


MET HET DAVIDSFONDS WANDELEN IN DE MAROLLEN (MET WIM VERNAEVE)

ZATERDAG 12.10 | 14u30 | Afspraak in de hall van het centraal station Contact: Davidsfonds Jette | Mia Felix | 02 888 95 34 | mia.felix@fulladsl.be

MOSSELFEEST RITTERKLUB

ZATERDAG 19.10 | 17u30 tot 22u | Paviljoen Poelbosschool, Laarbeeklaan 110

Contact: Ritterklub | Rudolf Hendrickx | ritterklub@skynet.be | www.ritterklub.be

PLOEF! PIKNIK IN HET KADER VAN BRUSSEL IN DIALOOG + CONCERT TCHAYOK ZONDAG 20.10 | 12u piknik en 16u concert | Bonaventurestraat 100 Contact: PLOEF | Indirah | 0472 63 99 08 | ploefplus@gmail.com | www.ploef.eu

KWB-LEDENFEEST

ZONDAG 27.10 | GC Nekkersdal

Contact: KWB Laken-Jette | Pol Arnauts | pol. arnauts@compaqnet.be | 02 557 87 72 | www.kwblakenjette.be

HALLOWEEN IN HET GARCETPARK DONDERDAG 31.10 | Garcetpark

In de kijker 20STE KOOK- EN EETFESTIJN VAN DE MANNEN AAN HET FORNUIS! Zaterdag 26 oktober 2013 van 12 tot 13u30 en van 18 tot 21u in GC Essegem

Op het menu: • Aperitief met hapjes • Brabantse witloofsoep • Hazenrugfilet met wildepepersaus en gevulde champignons • Zwitserse appeltaart met roomijs

Prijs: 25 / 15 euro Inschrijven: Storting op BE08 0351 9698 4813 (voor 15/10) op naam van KWB Kookploeg met vermelding middag of avond, aantal vol/kids Info: Hendrik Jansegers | 0479 81 96 05 | www.mannenaantfornuis.be

Wekelijks HOBBYCLUB

ELKE MAANDAG | 14u30 tot 16u30 | Parkresidentie Jette – St. Vincentius à Paulostraat 2a Contact: 02 426 92 32 | secretariaat@parkresidentiejette.be

BABBELMOMENT

ELKE DINSDAG | 14u | GC Essegem

Contact: Okra 55+ | Jeannette Verthé | 02 427 60 34

RUMMIKUB

ELKE 1E, 2E EN 3E WOENSDAG VAN DE MAAND | 14u30 tot 16u30 | Parkresidentie Jette – St. Vincentius à Paulostraat 2a Contact: 02 426 92 32 | secretariaat@parkresidentiejette.be

SCRABBLE

ELKE DONDERDAG (behalve op feestdagen) | 13u30 | GC Essegem

Contact: Scrabbleclub Ypsilon | Cécile Verstraete | 0477 36 73 04 of Rosa Ruysschaert | 0477 43 06 31

Doorlopend BIBLIOTHEEKWEEK

ZATERDAG 12.10 tot 20.10 | Kardinaal Mercierplein 6

Contact: 02 426 76 07 | Jette@bibliotheek.be

TENNISLESSEN IN TENNISSCHOOL SPORT & SPEL

ELKE DINSDAG van 1 oktober tot 17 maart 2014 Zowel reeksen voor kids als voor volwassenen, op alle niveaus Info:

www.vzwsportenspel.be | info@vzwsportenspel.be

Wist je dat ... ... de Brusselse Hollywood-acteur en spierbundel JeanClaude Van Damme in zijn kinderjaren vaak in Jette vertoefde? Hij bracht zijn vakanties door bij grootmoeder Van Varenberg, die in de sociale woningen van FLORAIR woonde, langs de De Greeflaan. De jonge Jean-Claude Van Varenberg had toen nog geen ‘muscles from Brussels’, maar was een tenger jongetje dat kwam ravotten in het Jeugdpark. Later zou hij een heuse karatekampioen worden en een levende legende van het grote scherm. DOOR: HERMAN MENNEKENS

Gazet van Jette # 11


Agenda September DE BINNENBAND (FIETSROUTE LANGS DE 22 GEMEENSCHAPSCENTRA) ZONDAG 22.09 | 10 tot 17u

UIT DE VEREN ONTBIJTTHEATER VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS (2,5+) ‘SNIF’ DOOR FAST FORWARD

ZONDAG 29.09 | Ontbijt om 8u30 | Voorstelling om 10u30

Oktober

AAN DE STIKPEDAAL

WOENSDAG, 9, 16 & 23.10 | 18u30 – 21u30

Maandag EUROPALIA INDIA: BOLLYDANCE

DONDERDAG 10.10 | 18 tot 20u

EUROPALIA INDIA: BOLLYWOOD

DONDERDAG 10.10 | 20u

FIX YOUR BIKE

DINSDAG 1, 8, 15 & 22.10 | 19u30 - 21u45

EUROPALIA INDIA: BOLLYFOOD (KOOKCURSUS)

DINSDAG 1, 8, 15 & 22.10 | 19 tot 22u

·Vaste activiteiten in Essegem·

Doorlopend EXPO ESSEGEM – SANDRA NAVARRETE

9.09 TOT 11.10 | GC Essegem

TURNEN 50+ YOGA PILATES CONVERSATIETAFEL BABBELUT NEDERLANDSE LES

Dinsdag TURNEN 50+ YOGA PILATES CONVERSATIETAFEL BABBELUT NEDERLANDSE LES

Woensdag TURNEN 50+ ZUMBA LOOP JE FIT JOJO KLEUTERATELIER KETJESKUNST KETJESSPORT KINDERSPORT IN HET PARK NEDERLANDSE LES NEDERLANDS VOOR KLEUTERS

Donderdag Hoofdredactie Hilde Peeters Teksten André Monteyne, Annelies De Ville, Tom Flamend, Herman Mennekens, Wim Ipers Foto’s Hilde Peeters Grafisch Ontwerp Mira Feryn V.U. Herman Van den Nest, Leopold I-straat 329, 1090 Jette Interesse om mee te werken aan de Gazet van Jette? Geef een seintje via hilde.peeters@vgc.be of 02 427 80 39 Inzendingen voor het volgend nummer worden verwacht uiterlijk op 15 september 2013. Inzendingen die toekomen na deze datum kunnen wij niet meer publiceren. Dank voor uw begrip. Informatie over al onze activiteiten, cursussen en projecten vind je op http://www.essegem.be Volg ons zeker ook op Facebook! ‘GC Essegem’ Krijg je de Gazet van Jette of de cursusbrochure nog niet thuis in je bus, geef ons dan een seintje! Ook inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via de website, ter plaatse of via mail.

GC Essegem maakt deel uit van Cultuurcentrum Brussel

PERMANENTIE HUIS VAN HET NEDERLANDS NEDERLANDSE LES

Vrijdag NEDERLANDSE LES

Zaterdag NEDERLANDS VOOR KLEUTERS

Gazet van Jette - september 2013  

Gazet van Jette

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you