Gazet van Jette - september 2022

Page 1

GazetvanJette september2022 003849PX_ErkenningsnummerBRUSSEL49_AfgiftekantoorEssegem_jaargangGCGemeenschapsblad Groetjes vanop BlaBlaFestival Essegem viert jubileum Debateville: mondig maakt machtig

p.5

GC Essegem Leopold I-straat 329, 1090 Jette (ingang via Amélie Gomandstraat) 02 427 80 www.essegem.beessegem@vgc.be39 open van maandag tot vrijdag: 9:00-12:00 en 12:30-17:00 Taverne Ter Linden Leopold I-straat 329, 1090 Jette 0488 88 06 taverneterlinde.ateliergrooteiland.betaverneterlinden@eatvzw.be96 maandag tot woensdag: 10:00-17:00 donderdag & vrijdag: 10:00-22:00 Bureau Huis van het Nederlands 02 313 96 www.huisnederlandsbrussel.beinfo@huisnederlandsbrussel.be00 op donderdag: 9:00-11:00, of in de namiddag op afspraak HUIS: cijfer Essegem Jubileumjaar Essegem: Jan, Jos en de feestzaal Rubriek Souvenir Debateville Groetjes vanop BlaBlaFestival Hoe maakt u het, Marie? Tuinkriebels

OOK IN

Wie Nadine graag mee uitzwaait: op vrijdag 30 september vanaf 18 uur vieren we Nadine's pensioenfeest. Graag een seintje als je erbij wil zijn.

p.8 In de kookpot van ... p.10 Spot op Kindercampus Theodoor p.10 BIB-id: Lena p.10&11 Verenigd Jette Werkten mee aan deze Gazet: Michael Borgers, Ewout Decoorne, Greta Deville, Inke Ramaekers, Marjolein Roelandt, Gust Vanderwaeren, Jan Van der Auwermeulen en Ilse Verbeke. Druk: Botteldoorn Graphics, Maarkedal. Zin om eens mee te doen, als reporter, fotograaf, cartoonist, dichter... ? Of heb jij een tip, vraag of verhaal voor de Gazet? Neem contact op met inke.ramaekers@vgc.be of stuur een bericht naar 0490 52 39 76. Deadline bijdragen volgend nummer: 12 september 2022 Giften en steunen: BE48 4370 1567 4127 Het cijfer van ontelbaarEssegem

p.3

p.4

p.8

We gunnen je pensioen van harte. Na al die jaren hard werken, is het nu tijd om te genieten. Tijd voor jezelf, je familie en kleinkinderen. Daar drinken we samen zeker nog één of meer cava’s op ;)!

Onnoembaar hard. Zo hard zullen we Nadine missen, wanneer ze eind deze maand met pensioen gaat.

In dit nummer p.2 Het

van

p.6

p.7

Nadine zorgde er elke dag opnieuw voor dat Essegem - met al die lokalen, hoekjes, kantjes en eindeloze kasten en rekken - er superordelijk, netjes en proper bij lag. Geen enkel klein deffect, verdwaald kinderjasje of emmer met vergeten verfbor stels ontsnapte daarbij aan haar aandacht. Daarnaast gaf Nadine zich ontelbare keren op om met volle energie en enthousiasme te helpen op de vele evenementen van Essegem. Ze haalde voor het krieken van de dag koffiekoeken voor het personeel (dat het veel lastiger had vroeg op te staan voor de familievoorstel lingen op zondag), wees als volleerde volksmen ner het publiek de weg op Voenk en kon de bar bemannen als de beste. Onmeetbare kilometers reed Nadine om materialen te brengen, boodschappen te halen en de Gazet op de post te doen. Nadine, we konden àltijd op jou rekenen. Je dacht mee na over wat het beste was voor Essegem. Onvoorstelbaar fijne collega. Merci!

Een echt vaste stek om te vergaderen had de raad niet. Na een zwerftocht langs de Woestelaan, over de Leon Theo dorstraat, naar de Sint-Pieterskerkstraat, koopt de NCC, de voorloper van de VGC, in 1977 een gebouw in de Leopold I-straat. Het gebouw, een oude priorij en doktershuis, wordt uitgebreid met een nieuwbouw met daarin de feestzaal, de jeugdzaal en het kelderke. In 1983 opent ‘Huize Essegem’ zijn deuren voor bezoekers. De uitbating van het wijkhuis gebeurt door de vzw Trefcen trum Essegem. Er komt personeel voor het beheer van het gebouw en de planning van alle activiteiten van de vereni gingen. In de feestzaal vonden Bruegelfeesten plaats van de Sociaal Kulturele Raad, repetities en voorstellingen van toneelkring De Violier en hun kinderwerking Violiertjes. Elk jaar was er het kippenfestijn, waarvan de opbrengst gebruikt werd voor de uitgave van De Gazet van Jette. Ook voor de uitbouw van een educatieve werking - ‘yoga voor kinderen’, ‘lekker vreemd koken’, ‘inleiding tot informatika’, de ‘Jefikinderfilmclub’- kwam er personeel. De allereerste verantwoordelijke van het centrum was Jan Van der Auwermeulen, jawel, de zoon van. In die tijd, tussen 1983 en 1997, reikten de ambities ver, zelfs even tot de lands grenzen. Het concert van Teddy Morgan and The Sevilles, één van de bluesconcerten die maandelijks werden georganiseerd en waarop mensen van heinde en ver afkwamen, werd zelfs door de ‘nationale omroep’ uitgezonden. Er werd ook luidop gedroomd: van een tweede wijkhuis Dielegem én van een groot Nederlandstalig cultureel centrum voor de zone noord west. Toenmalig Vlaams minister van Cultuur Poma had al een plaatsje op het oog aan het Spiegelplein. Dat tweede wijkhuis en dat culturele centrum zijn er niet ge komen. Maar gemeenschapscentrum Essegem blijft, met haar drukbezette feestzaal. Die feestzaal moest een naam krijgen.

Dit seizoen viert Essegem driedubbel feest: de vzw bestaat net als alle andere gemeenschapscentra 30 jaar, trefcentrum Essegem opende 40 jaar geleden zijn deuren en 50 jaar geleden werd de ‘Jetse Sociaal Kulturele Raad’ opgericht. Redenen genoeg voor een nieuwe rubriek, met verhalen uit het rijke verleden van Essegem.

De Gazet van Jette, door de jaren heen. van Jette september

Als vaste bezoeker van Essegem zijn ze je vast al opgevallen: de grijze bordjes die je de weg wijzen in ons gebouw. Boven onze grootste zaal hangt, naast ‘feestzaal’, ook ‘zaal Jos Van der Auwermeulen’. Heette een vroeger centrumverantwoor delijke ook niet zo? Maar die heet Jan. Wie was Jos dan? In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw woedde de taalstrijd hevig. De verfransing en het gebrek aan aandacht voor de Vlaamse Brusselaars zorgden toen ook in Jette voor span ningen. Jetse Nederlandstaligen kwamen samen in de Sociaal Kulturele Raad om linken te leggen tussen verenigingen en om hun stem te laten horen bij het gemeentebestuur. Er werd hevig gedebatteerd, in werkgroepen als jeugd, ouderen, mi gratie... De uiteenlopende politieke en maatschappelijke visies zorgden voor conflicten, maar er was ook veel engagement en burgerparticipatie. Een voorzitter moest dat allemaal in goede banen leiden, en één van de eerste voorzitters was Jos Van der Auwermeulen.

Gazet

Jos Van der Auwermeulen, in december 1977 overleden, was een belangrijke voortrekker van het Jetse verenigingsleven, gekend door Jan en alleman. Men wilde hem op deze manier huldigen.

Jubileumjaar Essegem

2022 3 503040304050

Deel 1: Jan, Jos en de feestzaal

Heb jij ook nog een verhaal over Essegem dat je met ons wil delen? Contacteer ons! Ook de droom voor een groter gebouw, lichtere zalen, een centralere ligging blijft hangen. Zin om hierover nu, anno 2022, met ons mee na te denken? Laat het ons weten!

souvenirRubriek

Elke maand duiken we in de Erfgoedbank Jette, op zoek naar een merkwaardig beeld. Mannen met bolhoeden (1907 - Collectie Marcel De Schrijver) Groepsfoto van mannen die een bolhoed dragen. Op de tafel liggen een aantal boeken en er staat een wereldbol. Onder de tafel staat een bordje met het opschrift: “Ecole Communale Centre Jette-St-Pierre -1907”. Zouden dit de meesters zijn die aan een nieuw schooljaar beginnen?

Wil je meer foto’s en postkaarten bekijken van het oude Jette? Surf dan naar erfgoedbankbrussel.be/jette. Zelf door oude foto’s gesnuisterd en bijzondere beelden ontdekt? Of wil je vrijwilliger worden bij de erfgoedbank Jette? Contacteer marjolein.roelandt@vgc.be op 02 427 80 39. Etrit prorum adem det, nem adet; nosse ficiora pultor los Catum acchum. Nihintura renis, elabus consulesi publis etienen ihillegil ut videm. Haal je gratis brochure in een van de 22 Ofbibliothekengemeenschapscentra,ofMuntpunt.kijkopwww.N22.brussels.

PeetersNena©illustraties 220712_N22_promo_advertentie liggend A5.indd 1 12/07/2022 14:51 ADVERTENTIE 4 Gazet van Jette september 2022

“De rijkste dialoog ontstaat wanneer verschillende achtergronden samenkomen en kunnen leren van elkaar.”

“De rijkste dialoog ontstaat wanneer verschillende achtergronden samen komen. Onderzoek leert dat dat voor een minder gepolariseerde, meer dynamische maatschappij zorgt. Maar er wordt, ook in Brussel, weinig ruimte gelaten voor debat, en al zeker niet met jongeren. In Debateville leren ze niet alleen met elkaar in dialoog gaan, hun mening onderbouwen en op een res pectvolle manier verdedigen, maar zich ook inleven in het standpunt van iemand anders, feedback geven en samen tot een compromis komen. We scherpen dus niet alleen hun taalvaardigheid aan, maar ook hun kritisch denken en zelfvertrouwen.”

“Elke groep wordt begeleid door twee mentoren. Dat zijn vrijwilligers, meestal universiteits- of hogeschoolstudenten, maar evengoed mensen die werken als advocaat, communica tiespecialist of manager in. Ze delen ervaring en kennis en zijn tegelijk ook een rolmodel voor de kinderen. Geloven in het potentieel van jongeren, initiatief durven nemen én natuurlijk affiniteit met debat, dat zijn de skills die we verwachten. Her ken jij jezelf hier helemaal in? Stel je dan kandidaat om mentor te worden via de website van Debateville. Wij zorgen voor een opleiding in de methodiek en voor ondersteuning, opvol ging en training doorheen het jaar. Het belangrijkste is dat je een groep op sleeptouw kunt nemen, en dat de deelnemers zich goed in hun vel voelen en elke week supergraag komen.”

Sophie: “22% van onze jongeren haalt het basisniveau taalvaar digheid niet, wijst de PISO-studie van de OESO uit. Dat cijfer doet duizelen! Want taal is de motor van onze gedachten, het fundament van ons redeneervermogen. Taalvaardigheid is de springplank naar leerwinst op zoveel andere vakken en vlak ken: communicatie, zelfontplooiing, interactie met anderen... Een debatcultuur hebben we hier in België niet echt, en de batclubs, zoals ze die in Amerika of Engeland kennen, bestaan hier nauwelijks, maar volgens mij is het wel een fantastische tool om taalvaardigheid op te krikken.”

“De mosterd haalden we uit de Angelsaksische wereld, maar intussen hebben we zelf methodieken getest, geëvalueerd en verder uitgebouwd. Onze aanpak is meer gericht op spelen dan op winnen. Een voorbeeld van zo’n spel is het ‘hetelucht ballondebat’. Daarin kiezen de kinderen iemand die ze voor een dag willen zijn. Dat kan Barack Obama zijn, of Ariane Grande of zelfs Spiderman. Die zitten samen in een luchtbal lon die met een enorme snelheid naar beneden stort! Er kan maar één persoon overblijven die de ballon veilig kan landen. In drie rondes moeten de deelnemers elkaar en de groep pro beren te overtuigen waarom zij de crash moeten overleven.”

Vanaf september komt Debateville naar Jette. In deze naschoolse debatclub leren kinderen vanaf tien jaar hun woorden kracht bij te zetten. Hoe en waarom? Dat vertelt oprichtster Sophie Buysse. Gazet van Jette september 2022

DEBATEVILLE Mondig maakt machtig

Debateville, vanaf 26 september op maandag en donderdag van 16u tot 17u30 in Essegem. Interesse? Haast je om in te schrijven, er zijn nog maar enkele plekken vrij. www.debateville.org

5

“In het najaar van 2019 heb ik dat voor het eerst uitgetest met een pilootproject in enkele Brusselse scholen en bibliotheken. Daaruit is in januari 2020 Debateville gestart, met 3 groepjes van in totaal 40 tieners, die elke week samenkomen in Munt punt. De resultaten zijn supergoed en de vraag uit andere gemeentes volgde snel. Vorig schooljaar waren er al ateliers in Molenbeek en Laken, vanaf dit schooljaar komen daar ook Schaarbeek en Jette bij. Vorig schooljaar waren er in totaal al 210 jongeren ingestapt in het traject, dat ze in principe vier jaar volgen, van het vijfde leerjaar tot het tweede middelbaar.”

“Om jongeren te laten kennismaken met Debateville gaan we langs op school, om er in de klassen een proefles te geven. Zo ontdekken jongeren of ze het leuk vinden. Onze ateliers zijn in de eerste plaats bedoeld voor zij die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken qua taal, maar ook je ouders willen kun nen overtuigen aan de ontbijttafel is een goede reden om in te schrijven. De ateliers zelf gaan bewust niet op school door. Zo ontstaat er een nieuwe groep, met kinderen met verschil lende socio-economische en culturele achtergronden die van elkaar leren en samen aan een boeiend traject beginnen.”

Aan het begin van de zomervakantie maakten we het Blablaplein extra gezellig met het BlaBlaFestival, drie dagen boordevol activiteiten in samenwerking met heel wat partners uit de buurt. Met de WAUW-architecten kon je bouwen aan een groot fietskunstwerk, bij Velokanik kon je sleutelen aan je eigen fiets, L’Abordage gaf een boksinitiatie, Rouf zorgde samen met het publiek voor vrolijke vlaggetjes en Accolage voor heerlijk zoete lekkernijen. Voor een energieke opwarming elke dag zorgde Marie met haar zumbales, voor hapjes en drankjes Taverne Ter Linden. Het festival werd afgesloten op de vrolijke deuntjes van fanfare Raksinaksi. Wauw-architecten & GC Essegem

Foto's:

6 Gazet van Jette september 2022

Groetjes van op BlaBlaFestival

2022 7

Hoe maakt u het, Marie?

“Intussen geef ik al een jaar lang les. Het is een groot succes. Wat zo leuk is, is dat er ook mensen deelnemen die anders nooit sporten. Sommigen zijn zelfs zo enthousiast dat ze twee keer per week komen, op maandag én op woensdag. De les op maandag is wel enkel voor vrouwen. Heel wat vrouwen hebben weinig tijd om iets anders te doen dan voor het huishouden en de kinderen zorgen. Ze zijn heel dankbaar dat ze een uurtje in de week ongege neerd kunnen sporten.”

“Dat ik bij Essegem aanklopte om mijn zumbalessen te geven, is geen toeval. Toen ik eind 2017 mijn job verloor, be sloot ik mijn Nederlands bij te schaven.

“Ik ben een positief mens, maar de pan demie was voor mij een heel moeilijke periode. Mijn familie woont op Mauri tius, mijn vrienden kon ik niet bezoeken, fitnesscentra waren gesloten... Ik voelde mij best eenzaam. Toen ik ‘s nachts een keer niet kon slapen, surfte ik wat op het internet. Er passeerde een adver tentie: “word zumba-instructeur”. Ik heb me direct ingeschreven. ’s Och tends dacht ik dat ik het gedroomd had, maar nee, mijn inschrijving was betaald. In juni 2021 behaalde ik mijn certificaat.”

Marie Chang Leng is geboren op het eiland Mauritius, maar woont al meer dan 30 jaar in België. Ze greep tijdens de coronapandemie de kans om zumba-instructeur te worden. Intussen is ze gediplo meerd en geeft ze les in GC Essegem. Wij vroegen haar hoe ze dat voor mekaar kreeg.

“Ik ben zelf heel sportief, en vind het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt te sporten. Ik wou mijn zumbales sen dus graag geven aan democratische prijzen. Maar een zaal huren is niet goedkoop en als werkloze kan ik niet zomaar bijverdienen. Daarom ben ik blij dat de gemeenschapscentra bestaan, ze zoeken samen met jou naar de beste oplossing. Ik onderzoek nu of ik zelfstandige in bijberoep kan worden. Het is niet makkelijk, maar ik ben heel gemotiveerd.”

Gazet van Jette september

ZUMBA, vanaf 12 september op maandag binnen de vrouwenwerking van 13.30u tot 14.30u, op woensdag voor iedereen van 19u tot 20u. Deelname: € 56 (14 sessies), korting mogelijk. Inschrijven aan het onthaal of via tickets.vgc.be/ Benieuwdessegem. naar het verhaal van Marie? Het boek ‘Allemaal kinde ren’ is nog steeds verkrijgbaar aan het onthaal van GC Essegem, voor 10€ of in ruil voor 20 punten op je Paspartoekaart Marie in actie op het BlaBlaFestival.

Ik schreef me in voor een cursus van CVO Semper in Essegem, eerst bij Els Spaas en later ook bij Annick, Els Joos tens, Tin en Isabelle. Via hen kwam ik in contact met Hallo Cultuur, en werkte ik mee aan het boek ‘Allemaal kinderen’. Intussen volg ik geen les meer, maar er zijn andere leuke en bijna gratis manie ren om je niveau van het Nederlands op peil te houden: musea bezoeken met een audiogids, leren fietsen of een kookworkshop volgen, lid worden van de bibliotheek...”

• Bewaar de zaden in papieren zakjes – gerecupereerde omslagen, bijvoorbeeld – en noteer naam, datum, kleur en variëteit alvorens ze op een droge plaats te bewaren.

• 5

• 5

• 2 tl

• 2 tenen look • olijfolie • peper en

• enkele

Aan het eind van deze zonnige zomer is het tijd om de tuin af te speuren op rijpe zaaddozen. Zaden oogsten is een eenvoudige, leuke en goedkope manier om jezelf volgend jaar weer te verzekeren van je favoriete bloemen, groenten en Wanneerkruiden.enhoe

• 200

• 7

• 1 tl paprikapoeder • 1 tl

Snij

• Scheid de zaden van het omhulsel, door ze tussen je han den te wrijven en er voorzichtig op te blazen, waardoor de fijne plantdelen wegvliegen en alleen het zaad over blijft. De zaaddozen tussen een krant leggen en met een fles over rollen is ook een mogelijkheid. Een keukenzeef kan ook handig zijn.

zaden oogsten: • Oogst de zaden steeds op een droge dag én na een droge periode. Zaden zijn droog als de zaaddozen droog en bruin van kleur zijn.

In de kookpot vanTaverne Ter Linden Abdel (24), kok in de keuken van Taverne Ter Linden, zet graag recepten uit zijn jeugd naar zijn hand. De lamstajine is een van de iconische gerechten uit de Maghreb, en in het bijzonder Marokko. Van oorsprong een Berbers gerecht, wordt het er bij feestelijke gelegenheden gegeten. Van de traditionele versie van deze vleesragout in een aardewerken stoofpot, die Abdel kent van zijn ouders en grootouders, maakt hij nu een modernere versie.

Geen zin om zelf te koken? Je kan dit gerecht nu ook eten in Taverne Ter Linden, open van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 17 uur, donderdag en vrijdag tot 22 uur.

Zaden oogsten en bewaren

LAMGEBRAISSEERD

• Oogst enkel zaad van gezonde en sterke planten die niet aangetast zijn door schimmel of andere ziekten. • Doe handschoenen aan om zaden van vingerhoedskruid, nachtschone, wolfsmelk of andere giftige planten te ver zamelen en te verwerken.

Nodig voor 5 perso kg lamsbout been eieren grote uien zout takjes rozemarijn kurkuma ras el hanout haartjes saffraan kristalsuiker geschaafde amandelen 250 gr pruimen gr rozijnen kaneelstokjes 5 stukjes steranijs zwart sesamzaad de uien fijn. Verwarm de olijfolie, voeg de uien toe en gaar ze lichtbruin. Voeg alle kruiden toe en roer stevig (opgelet: voeg niet te veel zout toe, de saus wordt nog inge kookt). Voeg het vlees in zijn geheel toe en laat langzaam ga ren met deksel. Neem na ongeveer anderhalf uur het deksel af en laat de saus inkoken tot de gewenste dikte. Dek af met aluminiumfolie. Breng het water aan de kook en voeg de pruimen, rozijnen, kaneelstokjes, steranijs en suiker toe. Laat inkoken tot een siroop. Kook de eieren 9 minuten en koel af in koud water. Bak de amandelen in een droge pan bruin, stort ze onmiddellijk op een handdoek uit om verbranden tegen te gaan. Trek het vlees wat uit elkaar, oversaus met de jus. Dresseer wat siroop met pruimen en rozijnen naast het vlees. Werk af met de amandelen en zwart sesamzaad. Serveer met wat brood.

nen: • 1,2

Bewaar ze niet in plastic doosjes of zakjes: door de voch tigheid kunnen schimmels ontstaan. De houdbaarheid van zaden verschilt van plant tot plant. De algemene regel is 2 jaar, maar tomaten kan je minstens 5 jaar bewaren, sla daarentegen maar 1 jaar. Alvorens oud zaad weg te gooien, kan je in het voorjaar testen of ze nog kiemen.

• 800 ml water • 200 gr

• Laat de zaden enkele dagen nadrogen voor je ze opbergt.

8 Gazet van Jette september 2022

Tuinkriebels

Heb je te veel zaad voor eigen gebruik? Deel of ruil ze met vrienden, familie of buren... Of schenkt ze aan de Zadenbib van Jette door ze tijdens de openingsuren binnen te brengen in de Nederlandstalige bibliotheek. Op woensdag 21 septem ber, vanaf 14 uur, vieren we daar trouwens het feest van de zadenbib.

met

• 2

& www.bruzz.be/onderwijs/kindercampus-theodoor-het-hier-leuk-en-groot-en-er-veel-groen-2022-05-15. VandersticheleSaskiafoto: in moodthe@home inklasde om altijd bij te leren cvosemper.befrançaisNederlandsEnglish Deutsch Ελληνικά ةيبرع русскийportuguês italiano español Polski Schrijf je online in voor een dag-, avond- of zaterdagcursus. Inscrivez-vous en ligne à un cours en journée ou en soirée ou le samedi. Enrol online in day, evening or Saturday classes. gazet van Jette 2022.indd 1 2/06/2022 17:53 ADVERTENTIE Gazet van Jette september 2022 9

Spot op Kindercampus Theodoor Waar achter het UZ van Jette vroeger een crèche stond, tussen de Basic Fit en de Erasmushogeschool, rees in twee jaar tijd een terracottakleurig gebouw op. Het spiksplinternieuwe complex van vier verdiepingen kreeg de naam ‘Kindercampus GO!Theodoor’.Basisschool

Lees meer op today.vub.be/nl/artikel/kindercampus-theodoor-in-jette-wordt-pionier-in-doorgaande-ontwikkelingslijn

hettroefisverlichting,aanconstructiegerecycleerdeeigen,gebruikgemaaktmogelijkvanstreekrecupereerbareofmaterialen.Debeperktdenoodenergievoorventilatieenvoorverwarmingereenwarmtepomp.ExtraisdeverbindingmetnabijeLaarbeekbos.

Theodoortje was kort na de paasvakan tie de eerste die zijn intrek kon nemen in het nieuwe gebouw. In de zomervakantie volgde ook het kinderdag verblijf van de VUB. Samen bieden ze plaats aan 350 kinderen: 240 in de school en 110 in de crèche. Naast de school, de kinderopvang en de naschoolse opvang van IBO De Puzzel, is er ook plaats voor het consultatie bureau van Kind en Gezin, en lokalen voor het Huis van het Kind, CAW Brussel en scoutsgroep De Faunaten. Zo vormt de Kindercampus een universum op zich, waar verschillende diensten voor kinderen en hun ouders gecentraliseerd zijn. De kindercampus is een pilootproject in het kader van de “Doorgaande Lijn”. Dat concept staat voor een ontwikkelingslijn voor op groeiende kinderen, waarin opvang en school naadloos op elkaar aansluiten. De schotten tussen spelen, leren, zorg en opvoeden worden weggehaald, de pedagogi sche aanpak van de partners beter op elkaar afgestemd. Die overgang en continuïteit moet ten goede komen van het welbevinden van het kind. Het kind staat dus centraal in deze nieuwbouw, maar ook op een andere manier is aan de toekomst gedacht. De kindercampus is één van de voorbeeldgebouwen van het gewest op gebied van duurzaamheid. Het gebouw is compact en flexibel wat in vulling betreft. Voor de bouw ervan is zoveel

TELEX

Bib-id Lena Put (15) is leesambassadeur voor de zomercampagne “1 Stad 19 Boeken” en nam het initiatief voor de gloednieuwe Young Adult Book Club van de Bib. Wat voor boeken lees je graag? Ik lees allerlei genres, maar meestal fictie. Ik kijk bijna geen films of series maar lees vooral, omdat ik het fijn vind dat je er meer bij moet nadenken. Een leuk, ontspannend soort nadenken. Op school volg ik de richting Natuurwe tenschappen en ik zit ook al een paar jaar bij de sterren wacht. Soms lees ik wel boeken over de sterren of het heelal, maar niet vaak. Non-fictie lezen voelt niet als lezen, dat is iets anders. Wanneer lees je het liefst? Het tijdstip maakt niet uit, ik lees graag ’s ochtends, in de namiddag én ’s avonds! Maar het liefst lees ik met iemand erbij die ook aan het lezen is. Sinds kort praat ik wel veel met vrienden over boeken, maar we lezen niet echt sa men. We weten ook van elkaar wat we aan het lezen zijn via Goodreads (een sociaal netwerk voor lezers, n.v.d.r.)

Op vrijdag 16 september organiseert de Nederlandstalige cultuurdienst een daguitstap met boottocht. Om 8u30 vertrekt de bus op het Kardinaal Mercierplein naar Thieu waar we inschepen en de grote scheepslift van Strépy-Thieu invaren. Op het Centrumkanaal genieten we van vergezichten over het Henegouws plateau. In Houdeng-Goegnies houden we een stop voor een wandeling tot aan de hydraulische scheepslift nr 1, Unesco werelderfgoed. Daarna gaat de boottocht verder en 'sporen' we in een groot waterbassin het Hellend Vlak van Ronquières naar beneden. De boot tocht eindigt in Halle, de bus zet ons tegen 18u45 terug af in Jette. Inschrijven? Online op jette.app.infinitix.be of cultuur@jette.brussels of 02 423 13 98 (enkel in voormiddag), deelname 15 euro 65+? Vrijwilligers gezocht voor onderzoek. De onderzoeksgroep Frailty in Ageing van de VUB campus Jette voert wetenschappelijk onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van een me disch toestel dat handknijpkracht en spiervermoeibaarheid meet. Ze zijn op zoek naar mensen van 65 jaar of ouder, die mobiel zijn, zelfstandig wonen, een goede cognitieve functie hebben, een smartphone gebruiken, geen beperkingen aan de dominante arm hebben en 12 maanden lang, twee keer per week thuismetingen willen doen. Interesse? Contacteer eforto@vub.be op 02 476 37 52 of 02 477 42 07

Handel eerlijk voor mens en planeet De jaarlijkse Week van de Fair Trade, van 5 tot 15 oktober, plaatst eerlijke handel voor het voetlicht. In een rechtvaardige economie waar de grenzen van mens en planeet gerespecteerd worden is eerlijke handel een hoeksteen. Eerlijke handel en de duurzame landbouwtechnieken die ermee samengaan, hebben bovendien een positief effect op het klimaat. Draag jij #climatejustice ook hoog in het vaandel? Koop tijdens de Week van de Fair Trade 4 pakjes koffie bij Oxfam Wereldwinkel en krijg een katoenen draagtas cadeau. Shop op www.oww-laken.tk. Contact : Oxfam Wereldwinkel Laken - laken@oww. be – 02 479 27 66

Werk mee aan Buurttuin de Boei De Boei en kwb willen de tuin van De Boei vzw in de Felix Sterckxstraat openstellen voor de buurt en er gemeenschappelijke initiatieven laten doorgaan: een keuken voor buurtfeestjes, een kiosk voor kleine optredens en muzieklessen, een buurtcinema, een petanquebaan... Ze nodigen buurt bewoners die mee willen werken aan dit project uit op een barbecue op 10 september, voorafgegaan door een speeddate om 17 uur. Interesse? Mail naar staycationkwb@gmail.com 4+? Word lid van de Leesjury

Info: 02 427 76 07 - jette.bibliotheek.be.

Ben je jong en lees je wel eens wat? Kom dan naar de eerste bijeenkomst van de Young Adult Book Club, op maandag 5 september om 19u. Het is gratis en je hebt helemaal niets nodig.

Ben jij tussen 4 en 10 jaar? En ben je een boekenbeest? Op woensdag 5 oktober starten we in de bib opnieuw met bijeenkomsten van de Leesjury, in drie groepjes per leeftijdscategorie. Maandelijks wordt er één boek (voor-) gelezen en besproken. Als we alle boeken op de leeslijst hebben gelezen, kiezen we onze favoriet. Interesse? Schrijf je in via bibliotheek@jette.brussels

Ga mee op boottocht via scheepslift Strépy-Thieu en Hellend Vlak Ronquières

Bib Jette (Kardinaal Mercierplein 6) is open op weekdagen van 14 tot 18u (maandag en woensdag tot 19u), op zaterdag van 10 tot 13u en van 14 tot 16u.

Wat zijn voor jou de ingrediënten van een goed boek? Boeken met een plottwist, die blijven langer in mijn hoofd hangen. En geen clichés. Ik lees bijvoorbeeld wel graag lief desverhalen, maar ze mogen niet te typisch zijn. Boeken waarin iemand ziek is, vind ik ook altijd heel leuk (lacht). Ik lees het liefst over personages van rond mijn eigen leeftijd. Dat heeft te maken met herkenbaarheid, al is het soms ook leuk om over oudere mensen te lezen. Welk boek zou je iedereen aanraden? ‘De Godden broers’ van Meg Rosoff. Ik las eerst ‘How I Live Now’ van haar en heb daar erg van genoten. Ik vind haar schrijfstijl heel aangenaam en mooi. Met ‘De Godden broers’ heeft ze mij opnieuw meegesleurd. Het boek vertelt het verhaal van een zomer waarin alles verandert.

De ik-verteller vertelt veel over andere personages, waar door je soms vergeet dat steeds dezelfde persoon aan het woord is. Het is een aanrader voor andere jongeren, maar eigenlijk ook voor volwassenen.

Verenigd Je VandersticheleSaskiaFoto:VanheusdenCatherineTekst:• 10 Gazet van Jette september 2022

Zaterdag 10 september | 13:00-18:00 ZEN MAMA: ALLEENSTAANDEONTMOETINGSMOMENTMAMA’S Curieus Jette & Soulglow GC Essegem infopouce@soulgow.be Zaterdag 10 september | 14:00 NATUURWANDELING MET JOSEPH BIB Jette Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07 Zaterdag 10 september | 17:00 BUURTBBQ & SPEEDDATE Kwb Laken-Jette vzw de Boei, Felix Sterckxstraat 34, Laken Pol Arnauts, 0479 33 97 77, staycationkwb@gmail.com Zondag 11 september | 14:00-17:00 WERKDAG IN DE BOOMGAARD Natuurpunt Brussel Boomgaard Laarbeekbos, toegang via Schapenweg achterannelies.haesevoets@gmail.com,brandweerkazerne www.natuurpunt.be/ afdelingen/natuurpunt-brussel Vrijdag 16 september | 8:30-18:45 BOOTTOCHT HELLEND VLAK RONQUIÈRES Nederlandstalige cultuur cultuur@jette.brussels, 02 423 13 89 Zondag 18 september | 11:00 & 14:00 OPEN VELDDAG: RONDLEIDING CourJette Schapenweg, Jette www.facebook.com/CourJetteCSAcourjette@ateliergrooteiland.be, Woensdag 21 september | 14:00-19:00 FEEST VAN DE ZADENBIB EN PLANTOTEK BIB Jette Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07 Donderdag 22 september | 17:00-19:00 FIETSBIEB OPEN Fietsbieb Jette Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100, Jette jette@fietsbieb.be Woensdag 28 september | 18:00 START TO RUN / START TO WALK Kwb Laken-Jette Koning Boudewijnpark Pol Arnauts, 0479 33 97 77, staycationkwb@gmail.com Vrijdag 30 september | 14:45 BEZOEK MICROBROUWERIJ GRIMBERGEN Femma Laken-Jette Abdijstraat 20, Grimbergen Annie Jacops, femma. laken.jette@gmail.com, 0494 39 54 25 Zondag 2 oktober | 11:00 ETCAETERA Klassiek in de Abdij Dielegemabdij, Tiebackxstraat 14, Jette culture@ jette.brussels, 02 423 12 65 Zaterdag 3 september | 11:30 BLOEMLEZING ADAM MICKIEWICZ BIB Jette Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07 Zaterdag 3 september | 14:00 DEBAT: VERKEERSVEILIGHEID EN GEBRUIK VAN DE PUBLIEKE RUIMTE Kwb Laken-Jette Fietsbieb Laken, Schildknechtstraat 28, Laken Pol Arnauts, 0479 33 97 77, staycationkwb@gmail.com Zaterdag 3 september | 15:15 FIETSTOCHT: OPPORTUNITEITEN VOOR BRUSSEL EN DE FIETS Kwb Laken-Jette Fietsbieb Laken, Schildknechtstraat 28, Laken Pol Arnauts, 0479 33 97 77, staycationkwb@gmail.com Zondag 4 september | 11:00 PHILIPPE & YOSSIF IVANOV Klassiek in de Abdij Dielegemabdij, Tiebackxstraat 14, Jette culture@jette.brussels, 02 423 12 65 Zondag 4 september | 14:00 WANDELING IN NIEUWENRODE Pasar Jette-Laken GC De pastorie, Kerkstraat 24, Nieuwenrode monik@gonnissen.com, 02 479 53 84 Zondag 4 september | 14:00-18:00 GEZELSCHAPSSPELEN EN JETTESEL PLOEF! Ploef!, Bonaventurestraat 100, Jette ploefplus@gmail.com, 02 476 98 07, www.ploef.eu Maandag 5 september | 19:00 YOUNG ADULT BOOK CLUB BIB Jette Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07 Maandag 5 september | 19:00 WAT BAART ONS ZORGEN EN HOE GAAN WE ER MEE OM? Kaffee Similes Club Norwest, Jacques Sermonlaan 93, Jette Mich Jonckheere, michjonckheere@gmail.com, 0486 34 93 38 Dinsdag 6 september | 14:00 WELKOM, NIEUWE LEDEN Okra Trefpunt Jette GC Essegem Jeannette Verthé, 02 427 60 34 Woensdag 7 september | 14:00-17:00 EZELSOOR: BOEKENKAFTNAMIDDAG BIB Jette Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07 ELKE DAG Elke dag (behalve op zon- en feestdagen) MIDDAGMAAL – Warlandis Cafetaria Warlandis, Odon Warlandlaan 209, Jette info@warlandis.be, 02 428 00 00 ELKE WEEK Maandag | 10:30 TURNEN 50+ – GC Essegem GC Essegem essegem@vgc.be, 02 427 80 39 Maandag | 13:30-16:00 BABBELUT-CONVERSATIETAFEL GC nederlandsoefenen@huisnederlandsbrussel.be,Essegem023139600 Dinsdag | 9:00 COMPUTERLES – LDC Warlandis LDC Warlandis, Odon Warlandlaan 209, Jette ldc@warlandis.be, 02 302 59 14 Dinsdag | 14:00-17:00 ONTMOETING – Okra Trefpunt Jette GC Essegem – Jeannette Verthé, 02 427 60 34 Dinsdag | 17:00 BABBELKLAS – Hallo Cultuur - GC Essegem GC Essegem – essegem@vgc.be, 02 427 80 39 Woensdag | 10:00 TURNEN 50+ – GC Essegem GC Essegem – essegem@vgc.be, 02 427 80 39 Donderdag | 13:30 SCRABBLE – Scrabbleclub Ypsilon GC Essegem – An Verbeke, 0475 20 32 31 Donderdag | 18:00-21:00 FIETSHERSTELATELIER – Velokanik GC Essegem – info@velokanik.be VOOR IN JE AGENDAtte

Ode aan de klimop

Wie zich verstopt is te zien. Wie fluistert roept het hardst. Wie beweegt is een standbeeld. Wie tekent hoort een lied. Ontdek een nieuwe taal en bedenk de breedste sprong. Kom mee op reis en ontmoet Streep, Spiraal, Toeter en Blauw. Improvisator Sara van der Zande en muzikant Rik Staelens creëren met behulp van suggesties uit het publiek, muziek instrumenten, stift, verf en beweging een unieke ode aan de kracht van de verbeelding. Voor families met kinderen vanaf 2 jaar - Tickets: €6 (volwassenen) / €4 (kinderen) €2 (Paspartoekansentarief) SEPTEMBER VAN 13U30 16U30 & VAN JE HUID MET NATUURLIJKE OLIËN

Samen met die fijne nieuwe geur

Onze huid is een biologische barrière tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Maar hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger en dunner de huid. Ook onze geestelijke en fysieke gesteldheid hebben een invloed. Help je huid een handje. De Jetse Inge Janssens leert je hoe je met plantaar dige en essentiële oliën je huid ondersteunt en verzorgt. €2 (Paspartoe-kansentarief) 6 OKTOBER OM 20U CAFÉ MAGRITTE

DONDERDAG 29

Van een late zomerdag Waarmee de wind ons bekoren wou Diezelfde wind nam ook de kou

In Taverne Ter Linden kan je sowieso terecht voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje. En vandaag serveren we een extra portie talent. Curator van dienst is Jettenaar Philip Meersman. Hij nodigt de jonge Oekraïense jazz-zangeres Ann Kozatchenko uit. Begin dit jaar nog weggevlucht uit Kiev, intussen heeft ze al een Brusselse band. Ook nog op de affiche: de Jetse singer-songwriter Samar Hatem, die haar soms luchtige, soms melancholische liedjes zelf brengt en begeleidt op piano. Gratis

En je mooie rode bladeren mee Naar de twee lange grijze maanden Waar wij niks meer van kleur zagen We niks meer van jou konden vragen

Deelname: € 12 /

TOT

DONDERDAG

Als we in de late zomer voor het eerst door die grote poort binnen kwamen

/

18U30 TOT 21U30 VERZORG

Agenda Tickets & inschrijvingen (tenzij anders vermeld): tickets.vgc.be/essegem Meer details: vind ons op www.essegem.be, like ons op facebook.com/essegem, volg ons op instagram.com/gcessegem, schrijf je in op onze nieuwsbrief, of kom eens langs. GC Essegem, ingang via de Amélie Gomandstraat, Jette 02 427 80 39 essegem@vgc.be 448.789.009 - RPR Brussel - V.U.: Stefan De Latte, Leopold I-straat 329, 1090 Jette WOENSDAG 21 SEPTEMBER VAN 19U TOT 22U KOOKWORKSHOP JAPANSE RAMEN Kook je graag, maar wil je graag eens iets anders leren maken? Dan is dit je kans. Gediplomeerde hobbykok en Jettenaar Christophe Vermeiren leert je ramen maken, een typisch Japans gerecht. Deze maaltijdsoep bestaat uit noedels, een smaakvolle bouillon en toppings: vlees, ei, ajuin, paddenstoelen, zeewier... Maak samen verschillende combinaties klaar en proef. Welke vind jij de lekkerste? Deelname: € 35 / € 8,75 (Paspartoe-kansentarief) ZONDAG 25 SEPTEMBER OM 11U SPLONK!THEATERGEZELSCHAP(2+) ONOMATONEE

Was je daar, vol trots, vol kleur

DONDERDAG 6 OKTOBER

Dat je mooie kleuren mochten weder Zodatkeren wij je met z’n allen kunnen eren Wietse, vorig schooljaar in 6 WEWI van het Sint-Pieterscollege.