Gazet van Jette - november 2022

Page 1

Gazetvan Jette november 2022 Gemeenschapsblad GC Essegem_jaargang 49_Afgiftekantoor BRUSSEL X_Erkenningsnummer P 003849 Groetjes uit Café Magritte 30-40-50 jaar Essegem: De Violier Toestand in het klooster

dit nummer

Het cijfer van Essegem 10

Tien liter Warme Wintersoep, die zal Taverne Ter Linden elke dinsdag- en vrijdagnamiddag gratis uitdelen, aan iedereen die zich bij ons komt opwarmen.

Werkten mee aan deze

Ewout

Zin

eens mee

doen,

Giften

GC Essegem

Leopold I-straat 329, 1090 Jette (ingang via Amélie Gomandstraat) 02 427 80 39 essegem@vgc.be www.essegem.be

open van maandag tot vrijdag: 9:00-12:00 en 12:30-17:00

De dagen worden kouder, de energiefactuur wordt duurder. Je las het al in de vorige Gazet: ook bij ons gaat de thermostaat op 19°C. Maar... We voerden knusse kussens aan in onze leeszaal. Achter het vensterglas in de zon is het er heerlijk toe ven. We maakten een vergaderlokaal vrij. Iedereen die op zoek is naar een rustige maar warme plek om te studeren of te werken is welkom. En in Taverne Ter Linden kan je, zoals vanouds, terecht voor een lekkere maaltijd, een (h)eerlijk kopje koffie en een gezellige babbel. Zo willen we er alles aan doen om een (hart)verwarmende plek te blijven. Om dat te onderstrepen maakt Taverne Ter Lin den elke dinsdag- en vrijdagnamiddag tien liter lekker verse soep met overgebleven groenten. Die delen we gratis uit aan iedereen die nood heeft aan een beetje extra warmte. Dus kom je gerust bij ons opwarmen, blijven plakken mag.

Warme Wintersoep, nog tot 23 december, elke dinsdag en vrijdag van 14 tot 16 uur, zolang de voorraad strekt, gratis.

Warme Werkplek & Brik Study Space, nog tot 3 februari, elke werkdag van 9 tot 22 uur, behalve op maandag en woensdag vanaf 13 uur, ‘first come, first served’, gratis.

OOK IN HUIS:

Taverne Ter Linden

Leopold I-straat 329, 1090 Jette 0488 88 06 96 taverneterlinden@eatvzw.be taverneterlinde.ateliergrooteiland.be

maandag tot woensdag: 10:00-17:00 donderdag & vrijdag: 10:00-22:00

Bureau Huis van het Nederlands 02 313 96 00 info@huisnederlandsbrussel.be www.huisnederlandsbrussel.be

op donderdag: 9:00-11:00, of in de namiddag op afspraak

In
p.2 Het cijfer van Essegem p.3 Jubileumjaar Essegem: De Violier p.4 Rubriek Souvenir p.4 Expo in Taverne Ter LInden p.5 Brussel Helpt Kinumai p.6 Hoe maakt u het, Yassine? p.7 Groetjes vanop Café Magritte p.8 Column: Be'In Jette p.9 Spot op Toestand in het klooster p.10 BIB-id: Elzbieta p.10&11 Verenigd Jette
Gazet: Cathy Calonne,
Decoorne, Inke Ramaekers en Ilse Verbeke. Coverfoto: Usman Khalid. Druk: Botteldoorn Graphics, Maarkedal.
om
te
als reporter, fotograaf, cartoonist, dichter... ? Of heb jij een tip, vraag of verhaal voor de Gazet? Neem contact op met inke.ramaekers@vgc.be of stuur een bericht naar 0490 52 39 76. Deadline bijdragen volgend nummer: 7 november 2022
en steunen: BE48 4370 1567 4127

Jubileumjaar Essegem

Deel 3: De familie Mennekens en de liefde voor toneel, theater & taal

Toneel. We horen het woord niet vaak meer. Essegem gebruikt nu het meer universele woord ‘theater’. In de academie wordt ‘woord’ gebruikt. Maar begin 19de eeuw waren er heel wat toneelverenigingen in Brussel en ook Jette. Eentje ervan was ‘De Violier’, opgericht in 1908 door Jef Mennekens. Ik sprak met Herman Mennekens, zijn achterkleinzoon, om het verhaal van deze bijzondere familie en de link met Essegem te kunnen vertellen.

Het verhaal start begin vorige eeuw met Jef Mennekens Senior, dichter en overgrootvader van Herman. Jef was actief in de Brusselse theaterwereld, vriend van Herman Teirlinck. Hij werkte in Molenbeek en woonde in Jette. Hij hield van taal, teksten en mensen bij elkaar brengen. Samen met vrien den richtte hij de ‘toneel- en taalkring De Violier’ op. Hun eerste repetitieruimte was boven een café tegenover wat nu Atelier 340 is. De voorstellingen gingen door in zaal Ryckaert, later ‘Ons Huis’, nu de Excelsior.

De vereniging groeide en overleefde de eerste en de tweede wereldoorlog. Ondertussen had zoon Herman (niet de Herman die ik sprak, maar zijn grootvader) de fakkel overge nomen als voorzitter en trekker van de vereniging. Intussen kreeg ze de titel ‘Koninklijke toneel- en taalkring De Violier’ en maakte ze deel uit van het ‘Verbond der Vlaamsche Toon eelkringen van Jette’. Herman kreeg een zoon en die werd Jef genoemd, naar zijn grootvader. Niet alleen de naam, maar ook de liefde voor theater werd doorgegeven. Jef Junior werd acteur, speelde samen met Nand Buyl in de KVS en werkte voor de BRT (de nationale radio en televisie). Daarnaast bleven hij en zijn vrouw Mimi hun passie voor taal en theater delen met de Jettenaren via De Violier.

Jef Junior is lokaal actief en dus ook lid van de Sociaal Kultu rele Raad (SKR). Hij staat mee aan de wieg van GC Essegem. Jef en Mimi huren een woning in de Sint-Pieterskerkstraat, waar later het eerste kantoor van de SKR zal komen. Mimi speelt openluchttheater in de tuin, met de kinderen uit de buurt. Kindertheater ‘De Violiertjes’ wordt geboren.

Ook hun zoon Herman Junior krijgt de liefde voor taal met de paplepel mee en slijt zijn broek in Essegem. Want na een reizend bestaan langs cafés en scholen vinden De Violier en De Violiertjes er hun vaste stek. Het hele gezin is, gedurende jaren, minstens drie avonden per week aanwezig in het cen trum. Repeteren, decors bouwen, podia opbouwen en afbre ken, voorstellingen spelen... Een intensieve maar heel fijne tijd voor Herman en vele Jettenaren van zijn generatie.

Wanneer Herman De Violiertjes ontgroeit, wordt De Violier Juniors opgericht. Het Nederlandstalig onderwijs breidt uit en ook anderstalige ouders sturen hun kinderen naar Essegem om hun Nederlands te versterken door theater te spelen. Omdat het niet gemakkelijk is om voor Jetse ketjes geschikte toneelstukjes te vinden, begint Herman teksten te schrijven voor de repetities en de opvoeringen. Op maat van de kinde ren, op maat van hun Nederlands. Het begin van taalstimule ring in ons centrum. Hij ziet veel kinderen openbloeien.

In 2008, wanneer De Violier 100 jaar bestaat, schreef Her man een mooi naslagwerk met het repertorium, oude foto’s en affiches. Een mooi eerbetoon, want enkele jaren later overlijden kort na elkaar zijn moeder Mimi en vader Jef. Het lokale verenigingsleven is veranderd. De Violiertjes bleven nog even actief, maar stopten er uiteindelijk helemaal mee. De vraag naar taalstimulering blijft wel heel groot en Essegem blijft zoeken hoe ze hierop een antwoord kan bieden.

Interesse in het naslagwerk over De Violier? We hebben er nog enkele liggen. Vraag ernaar via essegem@vgc.be. Zelf goesting gekregen om iets te doen rond taal, theater, taalsti mulering? Neem zeker ook contact met ons op!

30 40 50 30 40 50
Gazet van Jette november 2022 3

Rubriek souvenir

In deze rubriek duiken we in de Erfgoedbank Jette, op zoek naar een merkwaardig beeld.

Expo Taverne Ter Linden

Belgian Station Secrets Joost Fonteyn

Voor elk stukje België dat je ziet is er altijd een ander België dat je niet meteen ziet. Verscholen achter Belgische bescheidenheid, stilzwijgen of surrealisme. Zo zijn er overal in het land waar treinen komen en gaan, dingen verrassend blijven stilstaan. In, onder en naast de stations. Ruimtes, restanten en stukken oude glorie. Erfgoed en werfgoed, in onbruik geraakt, afgeschaft, ondergronds achtergelaten. Het is een wereld op zich, vol prachtige verhalen.

Jette: Nieuwe Magdalenakerk (periode 1903-1970, anonieme collectie)

Oude postkaart met zicht vanuit de Jetselaan komende van Simonis op de toen nog nieuwe Sint-Magdalenakerk en het klooster. De neogotische kerk en het klooster werden in 1903 gebouwd voor de redemptoristen, die tot 2010 de ge bouwen bewoonden. Na hun vertrek trokken de paters van Sint-Jan in het klooster. Intussen zijn ook zij vertrokken, en wordt het gebouw tijdelijk beheerd door Toestand vzw (lees meer op pagina 9)

Wil je meer foto’s en postkaarten bekijken van het oude Jette? Surf dan naar erfgoedbankbrussel.be/jette. Zelf door oude foto’s gesnuisterd en bijzondere beelden ontdekt? Of wil je vrijwilliger worden bij de erfgoedbank Jette? Contacteer marjolein.roelandt@vgc.be op 02 427 80 39.

Fotograaf Joost Fonteyn heeft als een stationsarcheoloog deze wereld vol verborgen pareltjes voor ons blootgelegd. Hij heeft de ruimtes en stenen laten spreken. Fluisterend vanonder het stof. Ondergrondse ruimtes die nooit echt werden wat ze moesten worden. Houten loketten waar Belgische franken overheen gingen. Kamers waar een stati onschef bijna aristocratisch kon wonen. Gigantische hallen vol verlaten leegtes. Koninklijke loges. In grote, intense foto’s vol présence, trots én vergane glorie.

4 Gazet van Jette november 2022
ADVERTENTIE
De mooiste foto’s uit Belgian Station Secrets van Joost Fonteyn hangen in Taverne Ter Linden van
2 november tot 23 december. Meer op JoostFonteynPhotography.be.

Brussel Helpt Kinumai

Weg met de drempels

Brussel Helpt is de jaarlijkse solidariteitsactie van BRUZZ, in samenwerking met de Brusselse gemeenschapscentra. Dit jaar steunen we Kinumai, een initiatief dat mensen met een beperking helpt om hun stad te ontdekken.

Tekst: Ellen Debackere – Foto’s: Jan Locus

Ons straatbeeld telt amper rolstoelgebruikers. Omdat er doorgaans weinig voorzieningen zijn en heel wat gebouwen slecht toegankelijk zijn, komen veel mensen met een beper king zelden hun huis uit. Daar wil Kinumai iets aan doen. De vzw wil winkels en horeca toegankelijk maken met een han dige oprijplaat én wil bovendien een netwerk van ‘verborgen’ toegankelijke toiletten zichtbaar en beschikbaar maken. Niet alleen door te sensibiliseren of advies te geven, maar vooral door zeer pragmatische oplossingen voor te stellen.

Kinumai – Oud-Grieks voor ‘ik beweeg’ – werd in 2020 op gericht door twee vrienden. Het viel Geert Palmers en David Seffer op dat weinig locaties in Brussel rolstoelvriendelijk zijn. “En dat terwijl de plek vaak met enkele relatief eenvoudige ingrepen toegankelijk gemaakt kan worden,” vertelt Seffer, die zelf ook gebruik maakt van een rolstoel. “Wij proberen horeca en andere zaken te overtuigen van een eenvoudige op lossing als een oprijplaat. Die is mobiel en kan aan de drempel bevestigd worden wanneer nodig.”

Naast het aanbieden en promoten van oprijplaten, wil Kinumai een netwerk van toegankelijke toiletten in kaart brengen. “We willen blootleggen waar er toiletten zijn die rolstoeltoegankelijk zijn, bijvoorbeeld de wc’s in musea of in een zeldzame horecazaak. Deze zaken willen we er ook van overtuigen om rolstoelgebruikers toe te laten, zelfs als ze er niets consumeren.”

Kinumai maakte al een twintigtal zaken in de Brusselse Vijfhoek rolstoeltoegankelijk met een oprijplaat en verwacht in het najaar van 2022 nog twintig bijkomende oprijplaten te kunnen installeren. Het finale doel is om meer rolstoelgebrui kers in het straatbeeld en het dagelijkse leven te zien.

“Hier is een mentaliteitswijziging voor nodig. We moeten op een meer inclusieve manier aan stedenbouw en stadsinrich ting doen,” weet Seffer.

Om verder te sensibiliseren heeft Kinumai steun nodig. Brussel Helpt, de jaarlijkse fundraisingactie van Bruzz, wil mee bouwen aan een beter Brussel voor iedereen, een fijne, toegankelijke stad die ruimte maakt voor alle bewoners. Met het verzamelde geld zal Kinumai een structuur uitbouwen die het initiatief toestaat om de werking op een duurzame manier uit te bouwen. Met de steun van Brussel Helpt wil Kinumai bovendien een gemeenschap van rolstoelgebruikers oprichten om nog sneller tot oplossingen te komen.

zaterdag 26 november GROTE BRUSSEL HELPT SPAGHETTISLAG

Steun de droom van Kinumai, eet spaghetti. Bijvoorbeeld in Taverne Ter Linden, saùen met Essegem, opnieuw zorgt voor een heerlijke spaghetti met verse lokale bioproducten in een gezellig Italiaans kader.

Prijs: €10 per bord (veggie of bolognese) – 2 shiften: vanaf 17.30 of vanaf 19.30 uur - Bestel via www.brusselhelpt.be.

Doe mee aan ‘Reverse advent’. Het principe is simpel: stop elke dag iets bruik baars in een doos, alledaagse spullen die voor mensen in armoede het verschil maken. Dit jaar vragen we vooral zeep, shampoo, tandpasta en andere verzor gingsproducten voor vrouwen en kinderen te verzamelen... Ook pampers en maandverband is meer dan welkom. Extraatjes in je doos stoppen, zoals feeste lijke spullen of een speelgoedje, een tekening of nieuwjaarswens, mag zeker ook!

Breng je doos tot donderdag 22 december (tot 17 uur) binnen bij GC Essegem. Wij zorgen er via Centre d’Entraide de Jette voor dat alles terechtkomt bij zij die het kunnen gebruiken.

Oproep: Doe ook dit jaar mee aan REVERSE ADVENT
Gazet van Jette november 2022 5

Hoe maakt u het, Yassine?

Sinds vorige maand heeft Essegem een nieuwe poets kracht. Yassine Chafik (28) zal er voortaan voor zorgen dat alle lokalen en zalen ‘spic en span’ zijn. Als bezoeker of gebruiker van ons centrum zal je hem dus vaak tegenkomen. Bij deze alvast een introductie.

“Je kan het horen aan mijn accent: ik ben opgegroeid in Oostende. Maar ik ben wel geboren in Brussel. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik acht jaar was, en samen met mijn mama ben ik toen naar West-Vlaanderen verhuisd. Drie jaar geleden ben ik terug naar Brussel geko men, voor de vrouw van mijn leven.”

“Mijn familie betekent alles voor mij. Mijn vrouw en ik hebben een dochter tje van vier maanden, Naya. Uit een vorige relatie heb ik nog twee kinderen: Sofiane is acht jaar en Ines is vijf. In ons appartement in Evere is het vaak de zoete inval. Familie en vrienden, ook uit Oostende, komen geregeld op bezoek.

Op zondag maken we samen voedsel pakketten klaar, die we dan uitdelen op plekken waar mensen op straat leven: aan IJzer, aan het Zuidstation... Dat deed ik twee jaar gelden voor het eerst. Voor mijn vorige job moest ik opstaan om vijf uur ’s ochtends. Dik tegen mijn goesting, maar als je dan geconfronteerd wordt met mensen die buiten slapen, in de kou... Ik help graag mensen in mijn directe omgeving, en geef graag wat ik kán geven.”

“Verder speel ik heel graag voetbal. Ik ben begonnen bij Union Saint-Gilloises, en na de verhuis naar de kust speelde ik eerst bij De Panne, dan bij Koksijde en op ’t laatst bij Oostende. Ik speelde op een hoog niveau en had zelfs profvoet baller kunnen worden. Maar ik was niet supergemotiveerd en had er bovendien een hekel aan om op verplaatsing ergens anders te slapen. Toen ik zo jong vader werd, was de keuze om te stoppen en te gaan werken snel gemaakt. Intussen speel ik wel opnieuw, bij FC Machelen, voor de fun. Sporten is voor mij puur ontstressen.”

“Mijn vorige jobs waren behoorlijk stressvol. Ik werkte een tijdje voor BPost, als pakketjesbezorger en daarna voor MCA Recycling. Dat bedrijf haalt ook het vuilnis op bij de gemeen schapscentra. In een van die centra zei iemand mij een keer: “Maar, jij spreekt Nederlands, waarom kom je niet bij ons werken?”. Ik was nieuwsgierig en ben op de site van de VGC gaan kijken. Zo botste ik op de vacature in Essegem. Ik moest die dag nog hier passeren, en heb dan meteen aan Ilse, de centrumverant woordelijke, meer informatie gevraagd.”

“Ik ben echt blij dat ik hier werk. Het is heel anders dan mijn vorige jobs, veel minder stress, en ook fysiek minder

zwaar. Zelfs mijn vrouw merkt het ver schil. Ook het contact met de mensen is leuk. Ik ken nog niet iedereen, maar dat komt wel. Als ze net zo sympathiek zijn als de mensen die ik tot nog toe heb ontmoet, komt dat helemaal goed. Ik ben makkelijk in de omgang, kan heel goed overweg met alle soorten mensen. En speciaal met kinderen! Voor veel van mijn neefjes en nichtjes ben ik hun fa voriete nonkel. Ik hoop binnen de VGC door te kunnen groeien en ik ben blij dat ik hier in Essegem alvast de eerste stap heb kunnen zetten.”

Welkom, Yassine

6 Gazet van Jette november 2022

Groetjes uit Café Magritte

Op donderdagavond is er altijd wat te beleven in Taverne Ter Linden. Sowieso kan je er terecht voor een gezellige babbel, een potje schaak of scrabble, lekker eten en drinken. Maar één keer per maand serveren we een extra portie lokaal talent. Tijdens Café Magritte van 6 oktober nodigde curator Philip Meersman de Jetse singer-songwriter Samar Hatem uit. Zij begeleidde haar luchtige, soms melancho lische liedjes op piano. Ook op de affiche: de jonge Oekraïense zangeres Anna Kozatchenko, begin dit jaar nog weggevlucht uit Kiev. De liederen die ze bracht in haar moedertaal klonken tegelijk kwetsbaar en strijdvaardig.

Volgende datum: donderdag 1 december om 20 uur. Zin om ook eens een avond in het café te cureren? Of wil je zelf met je talent op het podium? Neem dan zeker contact met ons op.

foto ’s: Usman Khalid
Gazet van Jette
november 2022 7

Tegen de achtergrond van Jette, onbelangrijke anekdotes door mystery writer Be’In Jette. Herkenbaar of een (on)wijze levensles?

Sukkelen

Met de handen zachtjes in de klei komt mijn zoon over mijn schouder piepen: ‘Is het al mislukt?’ vraagt hij. Zo, nu heeft u direct een beeld van mij. Aangenaam! Sukkelen, ik vind het een prachtig woord. Met het alleen al uit te spreken kun je bijna de val achter het woord horen. Als verzachtende omstandigheid kun je met de letters van SUKKELEN ook LUKKEN SE maken. Als oorspronkelijke Kempenaar gooi ik ‘se’, te pas en te onpas ergens achteraan. In de hoop dat na veel sukkelen het ook eens lukt. Ik ben alleszins een kei als het op sukkelen aankomt.

Ik vertrok met mijn plooifietsje die maandagavond naar mijn les van de academie in De Zeyp. Over Place Miroir crossend keek ik goedkeurend op naar de klok van de kerk die me nog vijf minuten gaf, mooi op tijd ging ik zijn. Aangekomen zag ik dat het stoepterras ondertussen was opgeruimd - summer has gone - en na de tweede schuifdeur trok de leegte zich verder door. De bui hing boven mijn kop: ik was de ezel die zich voor een tweede keer aan dezelfde steen had gestoten. Vorig jaar stond ik daar ook te schilderen. Voor u zich zou vergissen, ik volg theaterlessen en geen schilderkunst. Hardleers.

Via de school, de mail, whatsappjes, de week ervoor besproken in de les... Die maandag was het pedagogische studiedag van de Jetse Academie. Het anders mooi georganiseerde rijtje richting Wilgstraat waar mijn dochter deel van uitmaakt kon gewoon ongeordend over de speelplaats draven. Ik wist het maar al te goed. Maar daar eenzaam in de hal, had ik een plan. Mijn man was met de kinderen naar het zwembad om de hoek en dan kon ik gezellig meeliften naar huis. De dochter - van de verwittigde notenleer - kijkt met haar getroebleerde zwembadoogjes naar mij van ‘wat doe jij nu hier, moest jij niet naar Woord?’ Ik vrees dat mijn slechte-kortetermijngeheugen-genen dus ook haar richting hebben gevonden.

Na wat wachten in de gang neem ik de plooifiets mee naar buiten en probeer die op te vouwen. Naast het ‘sukkelen’ ben ik ook nog eens ‘efficiënt lui’, daarover later misschien meer, maar in dit geval wil het zeggen dat ik quasi nooit mijn plooifiets opvouw, in tegenstelling tot mijn pendelende partner. Ik sta daar wat te draaien aan die scharniertjes, maar dat ding kruipt amper ineen. De papa zal het eens fixen. Als zelfrelativeringsles zeg ik in de auto tegen de kinderen dat sukkelen niet erg is, mis schien zelfs wel charmant, maar dat mama nu wel een beetje in het sukkelstraatje was beland. Ze lachen even, maar zoonlief had precies toch liever vooraan gezeten.

De papa houdt dan weer eerder van het woord klooien, zegt hij, maar ik zie dat amper bij hem in de praktijk. Misschien zou hij in mijn geval gewoon stilletjes direct naar huis zijn gefietst. Of beter nog: gewoon nooit vertrokken zijn omdat het peda gogische studiedag was en hij geen knipperlichtgeheugen heeft.

Gezocht: verhalenjagers en andere bijdragers

BOODSCHAP VAN IMPROYAL: GELAND IN ESSEGEM!

Sinds september hebben we met Improyal, één van de twee Neder landstalige improvisatiegezelschap pen in Brussel, een vaste stek in Essegem.

Iedere donderdagavond tussen 20 en 22 uur spelen we in de Jeugdzaal. Af en toe treden we op. We voelen ons nu al heel erg thuis! Essegem bruist en dat voel je meteen als je binnenkomt.

Bij improvisatietheater ligt het scenario niet op voorhand vast. Met een aantal suggesties uit het publiek spelen we korte of langere scènes. Grappige situaties, maar ook voor emotionele verhaallijnen is er plaats. In januari houden we een aantal open lesdagen.

Interesse? Check www.improyal.be of mail naar info@improyal.be.

Ontdek jij graag iets nieuws in je buurt en ben je benieuwd naar het verhaal erachter? Of ga je net op zoek naar oude, bizarre, curieuze verhalen, waar je het fijne van wil weten? Ken je een bijzondere Jettenaar, die we echt eens moeten interviewen? Of heb je een passie voor koken, knutselen, teke nen... die je wil delen met onze lezers?

Dan zoeken we jou voor de Gazet!

Je trekt er graag op uit met pen of fototoestel in de aanslag? Tof! Je bent niet echt een schrijver, maar wel een goeie interviewer? Ook goed! Of heb je zin om een rubriek, column of cartoon te starten? Helemaal top! Jij bepaalt zelf je engagement en hoe vaak je materiaal aanlevert. Klinkt interes sant? Neem dan contact op met de redactie via inke.ramaekers@vgc.be.

8 Gazet van Jette november 2022 Column

Spot op Mona

Toestand in het klooster

Wie de afgelopen maanden langs de muur rond het klooster naast de Sint-Magdalenakerk aan het Spiegel plein liep, had ze misschien al gezien: de witte affiches op de poort met daarop een kalender met data voor visites en open dagen. Wie in de buurt woont, kreeg ze zeker al in de bus: de uitnodiging voor een rondleiding in het kloostergebouw. Die kwam van Toestand vzw.

Voor heel wat Jettenaren heeft het kloostergebouw aan het Spiegelplein iets mysterieus. Jarenlang was het gigantische complex afgesloten voor het publiek. Oorspronkelijk werd het bewoond door paters redemptoristen, later door paters van Sint-Jan. Intussen zijn alle geestelijken verhuisd, maar het geklasseerde gebouw blijft wel eigendom van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Tot ze een nieuwe bestemming voor het pand hebben gevonden, geven ze de komende twee jaar het beheer in handen van Toestand vzw.

De volgende stap is dat collectieven, jongeren met een plan, mensen met een project, maar ook gevestigde organisaties met ruimtegebrek, zich het klooster toeëigenen. Dat kan zijn om er even een vaste stek te vinden, maar ook eenmalige activiteiten zijn mogelijk. Er is geen budget, aan alle gebruikers wordt minstens een ‘participation aux frais’ gevraagd. Toestand zorgt voor het beheer, legt de puzzel en fungeert als tussen persoon tussen de eigenaar en de mensen of organisaties die er iets willen doen.

Wie de afgelopen maanden al de kans greep de site te bezoeken, ontdekte dat de mogelijkheden gigantisch zijn. In het gebouw zelf zijn er niet alleen massa’s kamers die perfect kunnen dienen als werkruimte. Er is ook een grote keuken, een polyvalente zaal, een kleine en een grote kapel... Heel het gebouw is onderkelderd, met ook daar ateliers. En misschien wel de grootste troef: de tuinen, twee kleinere binnentuinen en een parktuin rondom de linkervleugel van het gebouw.

Toestand vzw is een Brusselse organisatie die onderbenutte ruimtes, leegstaande gebouwen en verlaten plekken activeert en ombouwt tot tijdelijke ontmoetingsplaatsen. Je kent ze vast van projecten als ‘Allee du Kaai’ aan het kanaal en ‘Bieste broek’ in Anderlecht. Op die plekken ontstond er ruimte voor ontmoeting, dialoog, creatie en experiment, laagdrempelig en inclusief, kwam er een nieuwe sociaal-culturele dynamiek. En die dynamiek willen ze binnenkort ook in het klooster.

Tine Declerck, een van de projectdragers in Mona legt uit: “We zijn nu nog volop bezig het gebouw gebruiksklaar te ma ken: de elektriciteit in orde brengen, zorgen dat het brandveilig is, een systeem bedenken voor toegangscontrole, ruimtes leeg maken en bekijken welk materiaal we kunnen hergebruiken...

Dat doen we niet alleen: we nodigen vrijwilligers en buurtbe woners uit om mee te helpen: het is de buurt die de plek mee vormgeeft. We moeten nog een paar dingen uitzoeken, zoals te weten komen wat hier de kostprijs is voor basisgebruik van één vierkante meter.”

Tine: “We nodigen echt iedereen uit om eens te komen kijken en geïnspireerd te geraken, de zotste ideeën zijn welkom. Door het tijdelijk karakter van ons project is het ‘nu’ belangrijk, we gaan er altijd van uit dat het morgen misschien gedaan is. We willen samen met zoveel mogelijk mensen nadenken over en experimenteren met het potentieel van dit pand. Door het lege canvas kan er snel ingespeeld worden op de sociale, culturele en ecologische noden van de buurt.”

tekst:

Mona, Jetselaan 225, Jette – project@toestand.be, toestand.be. Benieuwd? Neem deel aan de rondleidingen op dinsdag 8/11 (11:00), vrijdag 18/11 (10:30) of dinsdag 22/11 (18:00). Of kom naar het tuinfeest op zondag 20/11 (10:00-17:00).

Gazet van Jette november 2022 9
Inke Ramaekers - Foto’s: Toestand

is afkomstig uit de Poolse stad Wrocław en woont in Jette. Ze geeft godsdienstles in de gemeentelijke basisscholen, en doceert literatuur aan de Poolse school. Daarnaast helpt ze mee met de opstart van de Poolse collectie van de Brus selse bibliotheken

Wat betekent de bib voor jou?

Als filologe zijn boeken altijd mijn wereld geweest. Ze voelen een beetje als thuiskomen. Boeken geven geborgenheid. Naar een bibliotheek gaan roept dat gevoel ook op. Hier in Jette vind ik mijn gading: interes sante Nederlandstalige boeken, maar ook een assortiment boeken in verschillende talen. De bib is voor mij een neutrale, warme plaats waar iedereen welkom is, en waar culturen elkaar treffen. In Brussel is het opmerkelijk dat de bibliotheken er heel erg voor zorgen dat iedereen zich er thuis kan voelen.

Wat is je favoriete plek in de bib?

La Leesterrasse. Ik heb tijdens een muziekoptreden afgelopen zomer

WIST JE DAT?

Verenigd

TELEX

ontdekt dat er tussen de twee bibliotheken een buitenverbinding bestaat met een binnentuin en een klein gezellig openluchttheater. Dat terras is voor iedereen toegankelijk.

Welk boeken lees je graag?

In de bibliotheek is er een enorme keuze aan boeken. Ik hou heel veel van poëzie. Als jong meisje had ik al tijd een poëziebundel met gedichten van de Nobelprijswinnaars op zak. Ik wil zeker dichters als Zbigniew Her bert, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz en Tadeusz Różewicz aanbe velen. Ze bieden ook een kennisma king met de rijke Poolse literatuur. Ik kijk uit naar de Poolse collectie die vanaf 21 januari 2023 onder meer in Jette beschikbaar zal zijn. Hopelijk zullen meer Poolse lezers hun weg vinden naar de Nederlandstalige bib, en zullen ook Nederlandstaligen van een rijk aanbod vertaalde Poolse literatuur kunnen genieten.

Waarover zou je graag meer willen lezen?

De boeken van de Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska liggen al een tijdje klaar op mijn nachtkastje, alsook de Nederlandse vertaling van Wiesław Myśliwski. Zijn Het Oog van de Naald is een ontroerende roman over de liefde. Volgens de schrijver is liefde de hoogste staat van wijsheid die een mens kan bereiken.

Bib Jette (Kardinaal Mercierplein 6) is open op weekdagen van 14 tot 18u (maandag en woensdag tot 19u), op zaterdag van 10 tot 13u en van 14 tot 16u. 02 427 76 07 - jette.bibliotheek.be

BOS coop, coöperatieve supermarkt BOS coop is een coöperatief en participatief super marktproject waarbij BOS staat voor ‘Brussels Ouest Supermarkt’. Binnenkort willen zij in deze regio een coöperatieve supermarkt openen. Zo’n winkel in zelfbeheer is alleen open voor coöperanten. Elk lid van de coöperatie kan er boodschappen doen, en heeft een stem in het aankoopbeleid en andere beslissingen. In ruil werkt hij/zij 3 uur per maand in de winkel, wat helpt om de prijzen laag te houden. Zo kan BOS coop kwaliteitsvoedsel tegen betaalbare prijzen inkopen. Eens de winkel is opgestart, kan je hem uittesten alvorens je te engageren. Interesse?

Contact : info@boscoop.be www.facebook.com/BrusselsOuestSupermarkt

Leer creatief schrijven onder begeleiding van Leen De Graeve

De Jetse academie start met een nieuwe cursus: creatief schrijven. In deze cursus krijg je schrijfopdrachten en begeleiding bij je eigen artistieke schrijfparcours. Elke donderdag komen we samen van 13 uur tot 15 uur samen in Essegem om elkaars teksten te lezen en feed back te geven. Docente Leen De Graeve schreef veel voor theater, publiceerde onderzoek en kortverhalen, trad op met eigen poëzie en dagboekfragmenten en werkte mee aan een podcast.

Info en inschrijven: secretariaat Jetse academie, Wilgstraat 1, Jette – 02 426 72 94 – Deelname: €70

Labolobo zoekt TukTuk-piloten

Goesting om tijd door te brengen met ouderen? Om deel uit te maken van het fantastische Labolobo-team? Of om je kuiten te shapen zonder een Basic Fit-abonne ment te moeten betalen? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om met onze tuktuk te rijden! Meld je nu al aan voor een volgende pilootvorming.

Contact: kevin@labolobo.eu

Ga mee op daguitstap naar Gent en bezoek het Lam Gods

De bib van Jette, net als die van Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Pieters-Woluwe, vanaf januari Poolse boeken zullen aanbieden, voor zowel kinderen als volwasse nen? In Brussel wonen namelijk heel wat mensen met een Poolse herkomst. Een groep enthousiaste Poolse vrijwilligers heeft dit project in handen, en kiest wat in de collectie komt en welke activiteiten georganiseerd worden. Ken je Poolstaligen die wonen in Jette of omstreken, en graag meehelpen met de uitbouw van deze collectie? Zeg het dan zeker voort!

Op donderdag 15 december organiseert de Nederlandstalige cultuurdienst een daguitstap voor senioren. We verzamelen om 8 uur aan het Kardinaal Mercierplein voor het station, vanwaar we vertrekken naar Gent. In de voormiddag neemt een ervaren gids ons mee op wandel doorheen het historisch centrum van de stad.

Na het middagmaal duiken we in de wereld van Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. Daarna is er tijd om op eigen ritme de kerstmarkt van Gent te bezoeken. Inschrijven (voor 30 november) via www.jette.irisnet.be Deelname: €25, €12 (zonder middagmaal)

Info: 02 423 13 98 (enkel in voormiddag).

Jette 10 Gazet van Jette november 2022

Zaterdag 5 november | 16:00

HALLOWEENBEZOEK AAN HET MUSEUM

Museum voor Abstracte Kunst Rene Magriite Museum, Esseghemstraat 137, Jette info@magrittemuseum.be, www.magrittemuseum.be

Zondag 6 november | 11:00

HET COLLECTIEF

Klassiek in de Abdij Dielegemabdij, Tiebackxstraat 14, Jette culture@jette.brussels, 02 423 12 65

Nog tot zondag 6 november

EXPO: AVANT LA LETTRE

K.L.8

K.L.8, Paul Michielsstraat 50, Jette kl8exhibitions@gmail.com

Maandag 7 november | 19:00

TABOE ROND PSYCHISCH ZIEK ZIJN

Kaffee Similes

Club Norwest, Jacques Sermonlaan 93, Jette Mich Jonckheere, similes.brusselnorwest@gmail.com

Dinsdag 8 november | 11:00

RONDLEIDING

Toestand

Maria-Magdalenaklooster, Spiegelplein, Jette project@toestand.be

Donderdag 10 november | 19:30

LEZING: ECONOMISCHE MIGRATIE

OVM Jette

GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164, Ganshoren jeanmarc.bergiers55@gmail.com, 0476 88 00 58

Zaterdag 12 november | 16:00

JAM’IN JETTE INDOOR

Asbl Kwa

CBO, Jetsesteenweg 407, Jette jaminjette.be

Zondag 13 november | 11:15

CARDIJNVIERING

Kwb Laken-Jette O.L.Vrouwkerk, Laken pol.arnauts@compaqnet.be

Zondag 13 november | 14:00

LEZING: RIFA’A AL-TAHTAWI

Davidsfonds Jette i.s.m. BIB Jette

Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07

Zondag 13 november | 16:00

HALLOWEENBEZOEK AAN HET MUSEUM

Museum voor Abstracte Kunst

Rene Magriite Museum, Esseghemstraat 137, Jette info@magrittemuseum.be, www.magrittemuseum.be

Dinsdag 15 november | 14:00-17:00

SENIORENFEEST

Okra Trefpunt Jette

GC Essegem Jeannette Verthé, 02 427 60 34

Woensdag 16 november | 15:45-18:00

CAFÉ LABOLOBO

Labolobo

Labolobo, Firmin Lecharlierlaan 4, Jette 02 270 34 11, www.labolobo.eu

Vrijdag 18 november | 10:30

RONDLEIDING

Toestand

Maria-Magdalenaklooster, Spiegelplein, Jette project@toestand.be

Vrijdag 18 november | 14:00-16:30

ONTMOETINGSDAG

Buurtkeukens

CBO, Jetsesteenweg 407, Jette info@cuisinesdequartier.be, cuisinesdequartier.be

Zaterdag 19 november | 09:45

BEZOEK AAN HET KERKHOF VAN LAKEN

Nederlandstalige cultuur kerkhof van Laken, O-L-Vrouwvoorplein 16, Laken cultuur@jette.brussels, 02 423 13 98

Zaterdag 19 november | 14:00

NATUURWANDELING

BIB Jette

Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07

Zondag 20 november | 10:00-17:00

TUINFEEST

Toestand

Maria-Magdalenaklooster, Spiegelplein, Jette project@toestand.be

Zondag 20 november | 14:00

WINDMOLENWANDELING

Pasar Jette-Laken

O-L-Vrouwkerk, Koning Albertstraat, Roosdaal monik@gonnissen.com, 02 479 53 84

Dinsdag 22 november | 18:00

RONDLEIDING

Toestand

Maria-Magdalenaklooster, Spiegelplein, Jette project@toestand.be

Donderdag 24 november | 17:00-19:00

FIETSBIEB OPEN

Fietsbieb Jette

Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100, Jette jette@fietsbieb.be

Zaterdag 26 november | 10:00

BABBEL IN DE BIB BIB Jette

Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6, Jette bibliotheek@jette.brussels, 02 427 76 07

Zondag 27 november | 14:00-17:00

WERKDAG IN DE BOOMGAARD

Natuurpunt Brussel

Boomgaard Laarbeekbos, toegang via Schapenweg annelies.haesevoets@gmail.com

Zondag 27 november | 12:00

LEDENFEEST

Kwb Laken-Jette

Primerose, Dikke Lindenstraat 41, Laken pol. arnauts@compaqnet.be, 0479 33 97 77

Zondag 27 november | 16:00

JAZZ MEETS POETRY

Ploef!, Bonaventurestraat 100, Jette ploefplus@ gmail.com, 02 476 98 07, www.ploef.eu

PLOEF!
ELKE DAG Elke dag (behalve op zon- en feestdagen) MIDDAGMAAL – Warlandis Cafetaria Warlandis, Odon Warlandlaan 209, Jette info@warlandis.be, 02 428 00 00 ELKE WEEK Maandag | 10:30 TURNEN 50+ – GC Essegem GC Essegem essegem@vgc.be, 02 427 80 39 Maandag | 13:30-16:00 BABBELUT-CONVERSATIETAFEL GC Essegem nederlandsoefenen@huisnederlandsbrussel.be, 02 313 96 00 Dinsdag | 9:00 COMPUTERLES – LDC Warlandis LDC Warlandis, Odon Warlandlaan 209, Jette ldc@warlandis.be, 02 302 59 14 Dinsdag | 14:00-17:00 ONTMOETING – Okra Trefpunt Jette GC Essegem – Jeannette Verthé, 02 427 60 34 Dinsdag | 17:00 BABBELKLAS – Hallo Cultuur - GC Essegem GC Essegem – essegem@vgc.be, 02 427 80 39 Woensdag | 10:00 TURNEN 50+ – GC Essegem GC Essegem – essegem@vgc.be, 02 427 80 39 Donderdag | 13:30 SCRABBLE – Scrabbleclub Ypsilon GC Essegem – An Verbeke, 0475 20 32 31 Donderdag | 18:00-21:00 FIETSHERSTELATELIER – Velokanik GC Essegem – info@velokanik.be

WOENSDAG

KOOKWORKSHOP: BELGISCHE KLASSIEKERS VEGETARISCH

Balletjes in tomatensaus, vol au vent, stoofvlees, waterzooi... Allemaal Belgische klassiekers. Maar hoe maak je die klaar als/voor een vegetari er? Gediplomeerde hobbykok en Jettenaar Christophe Vermeiren leert je varianten kennen zonder vlees of vis die ook heel lekker zijn.

Deelname: €35 / €8,75 (Paspartoe-kansentarief) - Meebrengen: mesje, plankje en schort

ALLEZ:NL - GELUKKIG ZIJN SESSIE

Zing tijdens de grote Brusselse oefenkansdag met ons mee, in het Nederlands. Een fijne manier om de taal, een stukje Belgische cultuur en nieuwe mensen te leren kennen. Wij zorgen voor een pianist, een zanger, de liedjesteksten én een drankje.

Gratis – reserveren via www.abconcerts.be/nl/agenda/gelukkig-zijn-sessie-gc-essegem

ZATERDAG

GROTE BRUSSEL HELPT SPAGHETTISLAG

Taverne Ter Linden & GC Essegem slaan opnieuw de spaghettislierten in elkaar voor Brussel Helpt. Verwacht je aan heerlijke spaghetti met verse lokale bioproducten. De opbrengst gaat naar Kinumai, een vzw die ijvert voor een beter toegankelijke stad voor mensen met een mo biele beperking. [lees meer binnenin]

Prijs: €10 - reserveren via www.brusselhelpt.be

IK EN IK (2+) - COMPAGNIE GORILLA

Compagnie Gorilla speelt een theatrale dansvoorstelling over de vier ontwikkelingsfases van foetus tot kleuter. Het lichaam in al zijn geledin gen staat centraal staat, spanning, speelsheid en humor zijn nooit veraf. Voor families met kinderen vanaf 2 jaar - Tickets: €6 (volwassenen) / €4 (kinderen) / €2 (Paspartoe-kansentarief)

CAFÉ MAGRITTE

Op donderdagavond is er altijd wat te beleven in Taverne Ter Linden. Sowieso kan je er terecht voor een gezellige babbel, een potje schaak of scrabble, lekker eten en drinken. Maar één keer per maand serveren we een extra portie talent. Curator van dienst is Jettenaar en poetry slam-artist Philip Meersman. Hij nodigt vandaag Kevin Amse, derde op het BK Poetry Slam in 2017, en woordkunstenaar Giovanni Baudonck uit om het beste van zichzelf te geven.

Tickets & inschrijvingen (tenzij anders vermeld): tickets.vgc.be/essegem

Meer details: vind ons op www.essegem.be, like ons op facebook.com/essegem, volg ons op instagram.com/gcessegem, schrijf je in op onze nieuwsbrief, of kom eens langs.

GC Essegem, ingang via de Amélie Gomandstraat, Jette 02 427 80 39 essegem@vgc.be 0448.789.009 - RPR Brussel - V.U.: Stefan De Latte, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Gekleurde geuren

Soms hebben geuren kleuren. Neem bijvoorbeeld mij nou: Na een bad ruik ik lichtblauw.

Roze geurt mijn tante, rood ruik ik als zij mij zoent. Groen hangt om geraniums, oranje om een gepoetste schoen.

Paars snoof ik eens op toen ik naast een opa stond. Wie een toverbal eet ademt gekleurde wolkjes in het rond.

Uit een doos kleurpotloden komen ongelogen honderd kleine regenbogen

Dit gedicht van Bas Rompa is een tekst waarover de Leesneuzen, de NT-2 leesclub van GC Essegem, in een vorige sessie bab belden. De Leesneuzen lezen en bespreken samen korte en eenvoudige teksten in het Nederlands, met koffie, thee en een koekje erbij. Voor cursisten Nederlands een fijne manier om de taal te oefenen, voor iedereen een kans om over lezen en het leven te praten. Zin om mee te doen? Volgende bijeenkomst op vrijdag 18 november, van 9 tot 11 uur

Agenda
16 NOVEMBER | 19:00-22:00
DONDERDAG 24 NOVEMBER | 14:00-15:30
26 NOVEMBER 1 17:30 OF 19:30
ZONDAG 27 NOVEMBER 1 11:00
DONDERDAG 1 DECEMBER 1 20:00
Gratis