Gazet van Jette april-mei 2013

Page 1

G a z et va n J et te

België – Belgique P.B. 1090 Brussel 9 P 003849

Gemeen

schapsbla #3 - apri d GC Essegem l-mei 20 13

3 EEN VLEUGJE GAMBIA IN JETTE 5 FOLKLORE IN CAFÉ SPORTWERELD 7 WHEELCHAIRITY ZET ROLSTOEL GEBRUIKERS IN DE KIJKER


Voorpagina in beeld “Magritte komt opnieuw tot leven” De cursisten Nederlands in Essegem maakten afgelopen maand kennis met het surrealisme van René Magritte – die jarenlang in de Esseghemstraat naast het GC woonde. Deze drie dames genoten alvast van hun nieuw kunstenaarsbestaan! Je leest er meer over op pagina 9.

GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM

TAVERNE TER LINDEN

ANTENNE HUIS VAN HET NEDERLANDS

Leopold I-straat 329 1090 Jette T 02 427 80 39 | F 02 426 28 76 E essegem@vgc.be www.essegem.be | Facebook: GC Essegem

Leopold I-straat 329 1090 Jette T 0486 217 536 E taverneterlinden@eatvzw.be www.eatvzw.be

Leopold I-straat 329 1090 Jette T 02 501 66 60 E info@huisnederlandsbrussel.be www.huisnederlandsbrussel.be

Open Ma-vrij: 8u00 – 12u00 en 12u30 – 17u00 Dinsdag open tot 20u00 Vrijdag open tot 15u00

Open Ma-vrij: 8u30 tot 21u00 Vrijdag open tot 23u00 De keuken is elke weekdag geopend van 11 tot 21u

Open Donderdag: 9u00 - 12u00 en 13u00 - 19u00


TOEN IK HIER AANKWAM, WAS

HET DUIDELIJK DAT WE NIET ALLEEN

VAN DE LIEFDE KONDEN LEVEN.

Op een veel te koude dag strijk ik met Moses Camara, een van levenslust stralende Afrikaan neer in Taverne Ter Linden. Hij komt uit het land dat ik alleen maar vaag ken van de tv-serie ‘Roots’, een eeuwigheid geleden. De held Kunta Kinte sprak ook Mandinka, en kwam ook uit Gambia. Gelukkig kan ik mijn interview gewoon in het Nederlands afnemen. INTERVIEW DOOR WIM IPERS

Dag Moses. Waar staan de initialen I.A tussen je voor- en je familienaam voor? Moses I-Bobo Alagie Camara. I-Bobo is de familienaam van mijn moeder, Alagie die van mijn vader. Wanneer en waarom ben je naar België gekomen? En waarom Brussel? Oei! Je weet dat we in Afrika niet zoveel bezig zijn met de juiste tijd! (lacht) Weet je, het dorp waar ik vandaan kom, bestond uit nomaden. Geen school, geen hospitaal, niks! Ik ben hier zo’n 15 jaar geleden beland. Ik promootte het toerisme in Gambia overal in Europa, en kwam zo mijn vrouw tegen. Nu ex-vrouw. Ik heb een tienjarig dochtertje met haar. Ik wilde naar Gambia terugkeren, maar doordat huidig president Jammeh in 1996 aan de macht kwam, was dat uitgesloten. De Europese regimes wilden dat militaire regime niet steunen, en daar leed de reissector sterk onder. Mijn jeugdjaren heb ik wel in Gambia doorgebracht. Mijn vader was imam, en had volgens polygame

traditie meerdere vrouwen. Ik heb dus zo’n 25 broers en zussen. En allemaal willen ze graag naar Europa komen! Moses, ik heb je natuurlijk gegoogeld. Je bent van vele markten thuis: diploma’s in de geschiedenis, economie en politieke wetenschappen... Ja, maar ik heb mijn diploma’s niet gehaald aan de universiteit van Gambia, want die bestaat pas sinds drie jaar. Je moest voor hogere diploma’s naar Ghana, Nigeria of zelfs Engeland, onze ex-kolonisator. De legende wil dat er een keizer woonde in Timboektoe die tonnen goud bezat, wat de westerse koningen interesseerde. Dus probeerden ze bij dat goud in buurland Mali te geraken via de Gambia-rivier die van oost naar west dwars door Gambia loopt. Grondstoffen vielen er bij ons toch niet te rapen. Wij noemen Gambia soms de pindanootkolonie (lacht). En je studeert nog verder? Hier in GC Essegem? Ik blijf lessen volgen om mijn Nederlands te verbeteren. Mijn uiteindelijk doel is mijn eigen liedjes in het Nederlands te kunnen schrijven. Je hebt als djembé-artiest een stevige reputatie opgebouwd, en stond al op de Gentse Feesten en Polé Polé. Maar je spreekt ook vlot Frans en Engels. Waarom wil je dan in het Nederlands schrijven? Ik geef overal in Vlaanderen en Brussel djembé-workshops. Met de opbrengst

daarvan probeer ik geld in te zamelen voor onze vzw ‘Kinderen van de Zon’. Maar mijn moedertaal is eigenlijk waar mijn roots liggen: ik ben half Pulaar, half Mandinka. Mijn moeder komt van een herdersstam en spreekt Pulaar, mijn vader van een boerenstam en spreekt Mandinka. Ik heb dus letterlijk een moedertaal én een vadertaal. Bovendien werden op school alle Gambiaanse talen door elkaar gesproken, en ik spreek nu zes van die negen talen. Niet omdat ik extra slim ben (lacht uitbundig) maar omdat het gewoon moest, de school was een trefpunt van culturen. Zo spreek ik ook de taal van Youssou N’dour, het Wolof. Engels spreek ik omdat het de officiële taal is van Gambia. Je bent een cd aan het opnemen. Vlot het? Toen ik hier aankwam, was het duidelijk dat we niet alleen van de liefde konden leven (lacht luid). We maakten dus een cd, die Gambiance heet, met vijf eigen nummers in het Engels. Die nummers gaan over initiatieriten naar volwassenheid en over de twee grote waarden die een volwassen man moet leren verzoenen: pijn en plezier. Die liederen wil ik noteren voor ze verloren gaan. Maar op een bepaald moment moest ik terug naar Afrika om te trouwen, want van het Vaticaan mocht je geen tweede keer huwen ... Wacht even, voor alle duidelijkheid: ben jij moslim of katholiek? Ik ben moslim. Maar ik draag beide waarden met mij mee. Mijn katholieke opvoeding heb ik van Ierse katholieke nonnen gekregen. (reciteert foutloos het Onze Vader in het Engels). Raar maar waar: in Gambia zaten de naturalisten, katholieken en moslims onder hetzelfde dak. Het maakte zoveel niet uit, het was allemaal één grote familie. We zegden twee keer per dag katholieke gebeden op en wanneer ik thuis kwam, was er het islamitische gebed. Tussen jullie kerstfeest op 25 december en 1 januari is het trouwens in Gambia ook groot feest, maar het lijkt meer op carnaval: we hebben iets

Gazet van Jette # 3


WE MERKEN VAAK DAT MENSEN BIJ ONS TOT EEN BEPAALD NIVEAU STUDEREN

EN DAN DENKEN DAT ZE GEARRIVEERD ZIJN. DAN GAAN ZE MET HUN DUIMEN

ZITTEN DRAAIEN, EN VOELEN ZE ZICH TE GOED OM MEE TE WERKEN.

uit alle verschillende feesttradities gehaald en samen gegooid. Alle Gambiaanse jeugdbewegingen nemen daaraan deel, en bereiden dat een jaar lang voor. Maar ook het Suikerfeest en Offerfeest vieren we volop mee. Behoorlijk uniek! Je hebt ook nog een diploma van onderwijzer gehaald. En een paar jaar geleden startte je de vzw Kinderen van de Zon op. Onderwijs ligt je nauw aan het hart, hé? Ja, natuurlijk! Neem nu de dokters uit het westen. Wij waren vroeger onze eigen kruidendokters, maar toen de ‘vreemde’ dokters kwamen en ons vertelden dat we voorschriften moesten bijhouden om meer te leren over onze ziektegeschiedenis, werd na een tijdje ook duidelijk waarom dat zo nuttig was. Mijn ouders riepen me erbij om de briefjes te lezen en zeker te zijn dat ze het juiste voorschrift voor de juiste persoon hadden. Niet kunnen lezen kan dus letterlijk schadelijk zijn voor de gezondheid! Stilletjes aan beginnen ook de gewone Gambianen het nut in te zien van westerse waarden. Vroeger ging je met hoofdpijn naar een maraboe, die las wat verzen uit de koran voor en je ging weer met hoofdpijn naar huis. Maar als je een aspirine neemt, is je hoofdpijn zo voorbij. We maken met onze projecten ook duidelijk dat dit niet gaat om neokolonialisme, maar gewoon om praktische oplossingen voor de realiteit. Om het met de woorden van mijn professor sociologie te zeggen: “School is an organisation of society around a particular need.” Koks nodig? Richt een koksschool op. Houthakkers nodig? Voorzie een

opleiding. We merken vaak dat mensen bij ons tot een bepaald niveau studeren en dan denken dat ze gearriveerd zijn. Dan gaan ze met hun duimen zitten draaien, en voelen ze zich te goed om mee te werken in de pinda-industrie of als leerkracht of verpleegster. Met onze vzw willen we dat anders aanpakken.

te komen geven, want we willen wel op de hoogte blijven van wat er in de grote wereld gebeurt. Het is dus een ‘hier en nu’-programma voor de toekomst van Gambia. We beginnen met zes klassen voor de 200 kinderen van het dorp, maar de bedoeling is dat we doorgroeien naar een middelbare school.

Vertel eens wat over die kinderen van de zon?

Als jij eerste minister van Gambia was, wat zou je dan veranderen?

In 2010 kocht onze vzw een stuk grond in Gunjur. In 2011 zijn we een school beginnen bouwen en op het dak na is die nu af. We willen kinderen de kans geven op goed én nuttig onderwijs. Ons nieuwste project heet ‘a chicken for life’, waarbij kinderen zelf kippen kunnen kweken. We kozen bewust het Hongaars kippenras ‘Hako’, want dat is uitstekend bestand tegen extreme weersomstandigheden. Zo krijgen kinderen zicht op de cyclus van het leven, en kunnen ze hun eerste stapjes zetten in het leerproces naar zelfredzaamheid. In Gambia zit je immers met het natte en het droge seizoen, en als je je oogsten niet goed plant of pech hebt met de weersomstandigheden, kan je wel eens weken aan een stuk honger lijden. Gambia moet heel veel importeren, maar wij willen proberen mensen aan te zetten om meer te diversifiëren, om dus minder afhankelijk te worden van het buitenland.

Ik zou de Gambia-rivier opwaarderen om Gambianen veel zelfvoorzienender te maken. Landbouw én opvoeding verbeteren.

Hoe ziet jullie onderwijs eruit? Heel praktisch. We werken nu rond tuinbouw. We hebben 800 citroenbomen besteld, die als levende omheining moeten dienen. Verder krijgen we ook aanvragen van buitenlandse stagiairs om bij ons te komen werken en computeropleidingen

En wat zou je graag in Brussel veranderen? Jullie zijn een wereldstad, maar blijven toch kibbelen over kleine dingen. Zonder Brussel is België niets, is Europa niets. Jullie Herman Van Rompuy heeft de Nobelprijs in ontvangst genomen: gedraag je dan ook meer als een wereldstad met een open blik. Vraag niet wat de staat voor jou doet, vraag wat jij voor de staat kan doen. Doe iets, profiteer niet. Je krijgt het honderdvoudig terug van de gemeenschap en van je kinderen. Wat is je levensmotto? Studeer niet om geleerd te zijn, studeer om goed te zijn, om wijs te zijn. Want leren is de wolken verdrijven om de echte zon te laten schijnen. En daar hebben we hier al zo weinig van! Bedankt Moses en nog veel succes met je carrière en je vzw! Wil je Moses’ vzw steunen? Surf dan naar: www.kinderenvandezon.be

BASISGEGEVENS Officiële landstaal Engels Hoofdstad Banjul Regeringsvorm Republiek Religie Islam 90%, christendom 9% Oppervlakte 11295 km2 Inwoners 1840454 OVERIGE Volkslied For The Gambia Our Homeland Economie Grootste exporteur pindanoten VOORGAANDE STATEN Kolonie Gambia 1965 (Onafhankelijke van het Verenigd Koninkrijk)

4 # Gazet van Jette


Annelies groet de dingen!

Al van vroeg in de ochtend (7u in de week en 6u op zondag) kan je in de Sportwereld terecht voor pintjes, koffietjes en gezellige babbels. Rond de klok van 8 uur is de kans groot dat je Gérard al tegen het lijf loopt. Naar goede gewoonte leest hij hier de krant en maakt er zijn dagelijkse kruiswoordraadsel. Na de middag komt hij nog eens terug, maar dan in het gezelschap van zijn wederhelft Françoise. Ze zitten hier meer dan thuis. Dat komt omdat Café Sportwereld al jarenlang een thuis is voor heel wat ketjes en gaminnen. Eerst was het Maria en nadien Bernard dat hier als boes al 18 jaar lang de plak met zachte hand zwaait.

Café Sportwereld staat al zeker van voor de oorlog als een rots in de branding op Place Miroir. Vorige zomer - en dat lijkt na alle sneeuwbuien nu wel erg lang geleden - zat ik er voor het eerst. Het was zo’n typische zwoele Brusselse zomeravond waarbij het leven maar niet wou afkoelen. We zochten verkoeling in een glas Ricard en werden er prompt getrakteerd door Pierre Kompany. Zijn verkiezingsoffensief heeft uiteindelijk niet mogen baten, maar ik vermoed dat dat allemaal niet zoveel uitmaakt daar op het terras van Café Sportwereld. Iedereen kent er iedereen en als je iedereen niet kent, zal dat niet al te lang duren. Ook tijdens de winter worden je wangen hier snel rood door de pintjes en het Brussels dat je om de oren slaat. Als ik er binnenstap, vraag ik me soms af wie hier precies wie met folklore in de ogen staart.

Bernard heeft nog een paar andere etablissementen op het Jourdanplein in Etterbeek, maar dit café is toch wel, al zegt hij het zelf, een specialleke. Het zit hier toujours goed vol en de sfeer zit er altijd in! Een leven zonder café is niet mogelijk volgens Bernard. Na deze uitspraak werden we prompt getrakteerd op paaseitjes. De zak gaat heel het café rond. Iedereen lacht en we snoepen samen. Ja, in de Sportwereld voel je je direct welkom. Vandaag komen we via de Stach te weten dat het Janine haar verjaardag is. Janine zelf vindt het allemaal goed, maar naar haar leeftijd vragen we niet. Ze ziet er piccobello uit en tatert vrolijk verder met Françoise. Wij zitten erbij en voelen ons op slag familie. De Stach, vriend van iedereen, kan je hier vinden tussen 12 en 18u. Ik raad iedereen die Brussel echt wil leren kennen aan om samen met hem een potje te pakken. Uiteindelijk voel je wel wanneer het tijd is om naar huis te gaan. En de kans is – volgens de Stach – vrij reeël dat dat met een stuk in uw kluute zal zijn… Café Sportwereld Koninging Astridplein 8 - Jette

ANNELIES DE VILLE (28) STAAT ALS LEERKRACHT IN HET INSTITUUT ANNEESSENS FUNCK EN SPEELT IN HAAR VRIJE TIJD BIJ AMATEURTHEATERGEZELSCHAP D°EFFEKT. ZE VERHUISDE RECENT VAN DE DANSAERTWIJK NAAR JETTE. ZE WALST DOORHEEN HET LEVEN EN NEEMT ONS IN DE GAZET MEE OP HAAR PERSOONLIJKE ONTDEKKINGSTOCHT LANGS DE AL DAN NIET VERGETEN HOEKJES VAN JETTE.


De Straatnamen van Jette – 67 –

DOOR ANDRÉ MONTEYNE

Wemmelsesteenweg De Wemmelsesteenweg is een onderdeel van de oeroude Steenweg op Merchtem die de Abdij van Dielegem vanaf de Vier Winden aan de Gentsesteenweg tot de abdij op haar kosten verlengd en geplaveid had. Om het onderhoud van deze ‘steenweg van Dielegem naar Brussel’ te bekostigen had zij aan beide uiteinden tolhuisjes gebouwd (de bewoners van Jette en Koekelberg waren vrijgesteld van tolrecht). Een van de tolhuisjes werd omgevormd tot de afspanning ’t Jaegerke, dat verdween bij de aanleg van de Tentoonstellingslaan in 1957. (1) Op grondgebied Jette kreeg die steenweg in het midden van de 19e eeuw drie benamingen: Jetsesteenweg, Wemmelsesteenweg, en Dielegemsesteenweg. Het gedeelte op Sint-Jans-Molenbeek behield de benaming ‘Steenweg op Merchtem’. Langs de Wemmelsesteenweg staan enkele merkwaardige gebouwen. Van nummers 98 tot 102 bevond zich het gewezen ‘Don Bosco college’. Dit was aanvankelijk een groot burgerhuis (villa Saint Antoine °1903). In 1937 werd het gekocht door de zusters Salesianen, ook bekend als zusters van Don Bosco Giovanni Bosco (Castelnuovo 1815 – Turijn 1888) Zij zetten zich in voor straatkinderen, en eveneens voor meisjes. Zij richtten het gebouw in tot meisjesschool met internaat. Hun komst werd met lede ogen gezien door de liberalen die op dat ogenblik in een hevige strijd verwikkeld waren met de klerikalen, maar in de Kamer werden de zusters verdedigd door niemand minder dan Charles Woeste. Het gebouw werd

6 # Gazet van Jette

verlaten in 1993. In 1999 werd het nadien gekocht door de gemeente en grondig omgebouwd (met behoud van de neoklassieke voorgevel) tot nieuw administratief centrum (zie Werriestraat). Op 13 juni 2005 werd het door burgemeester Hervé Doyen en het schepencollege ingehuldigd. Aankoop en renovatie samen hadden de operatie € 8,5 miljoen euro gekost. Op nummer 98 hangt aan de ingang van het administratief centrum hangt trouwens een straatnaambord iDeutcher Korridor’ met spelfout. Doordat het tussen de Vlamingen- en de Walenstraat hangt, mag men aannemen dat het aansluit bij de fantasierijke benamingen die het college aan die straten (en het Brusselaarsplein) gaf. Op nummers 162 en 164 bevindt zich het historisch restaurant De Wilg. Op nummer 306 , het laatste huis van de Wemmelsesteenweg, bevindt zich tussen twee fasen van het Koning Boudewijnpark een merkwaardig overblijfsel van het landelijk-ambachtelijk verleden van Jette: een paardenhoefsmidse met ijzerwinkel en volkscafé. Het staat al meer dan dertig jaar leeg. Bij de aanleg van het park werd het door het Brussels Gewest onteigend, zij het dat de laatste bejaarde smid, Leo De Guchten eer, en zijn echtgenote er tot hun dood mochten blijven wonen. Sedert het vertrek van hun zoon staat het pand leeg, afgezien van het bezoek van krakers. En alhoewel een groot deel van het meubilair aan een antiquair verkocht werd, staat er nog steeds waardevol smederijalaam. Verschillende culturele verenigingen die zich inzetten voor het industrieel erfgoed van Brussel hadden grootscheepse plannen om het gebouw te verbouwen tot een interactief museum. Het zou een

onthaalkantoor voor het park worden: een heuse hoefsmid zou er didactisch paarden beslaan, kinderen zouden in het park ritjes te paard maken, het café zou opnieuw geopend worden, enzovoort. Maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren: de administratieve molens draaiden langzaam en noch de gemeente, noch het Gewest hadden voldoende geld, zodat al deze mooie plannen in de studiemappen zijn blijven steken. Het gebouw is zelfs nog niet beschermd. Gelukkig heeft het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), dat het gebouw onder zijn bevoegdheid heeft, het (voorlopig) als werkplaats ingericht voor de park- en boswachters die er voor zorgen dat het niet verder vervalt. Hopelijk ondergaat de oude smidse niet het lot van zo vele getuigen van de Jetse geschiedenis zoals het kasteel van Tircher, brouwerij De Wilg en historische boerderijen en afspanningen waar slechts een straatnaam aan herinnert.

(1) De abdij had die steenweg verder willen doortrekken tot de kerk van Wemmel, maar het project ging niet door toen de abdij afgeschaft werd. De weg naar Wemmel zou pas in 1829 geplaveid worden en de doortrekking naar Merchtem in 1837.

Volgende straatnamen: Henri Werriestraat, Philippe Werrieplein

... onze legendarische, Jetse paardenbeenhouwer Pierre De Bondt zijn sportieve carrière ooit als gewichtheffer begon? De winkel in de Leon Théodorstraat is inmiddels gesloten, maar de paardenkop prijkt nog op de gevel. Zijn ‘kip kap’, geperste kop en zijn unieke zwarte en witte pensen behoren inmiddels tot ons mythisch, Jets culinair-historisch erfgoed ... DOOR: HERMAN MENNEKENS


Kussen uit Jette

positiefs: een minifestival dat de problematiek rond rolstoelgebruikers kenbaar en bespreekbaar wil maken. Rolstoelgebruikers zitten vaak geïsoleerd aan de rand van de samenleving en hebben het veel moeilijker om hun plaats te vinden binnen de maatschappij. Wheelchairity vzw (want er is ondertussen een vzw opgericht) wil werken aan een betere integratie van rolstoelgebruikers. De opbrengst van Wheelchairity gaat naar U-turn, een organisatie die avontuurlijke en fysiek uitdagende tochten uitstippelt voor mensen met een beperking. Deze reizen verleggen de grenzen van mensen met een beperking (denk aan de beklimming van een vulkaan in Nicaragua). Het minifestival Wheelchairity 2013 vindt op 18 mei voor de tweede maal plaats op het Poelbosdomein in Jette.

Conspiracy,Young Colour, Stoomboot, Soldier Six, For Noah, Quartier Cliché en Vincent&Jules.

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar worden jong en oud, families en rolstoelgebruikers opnieuw uitgenodigd voor een aanbod aan workshops, animatie en optredens van groepen als Sohètko, The Mozart

Wheelchairity is een initiatief dat voortkomt uit een tragisch incident. Drie jaar geleden belandde een student in een rolstoel na een zwaar ongeval. Zijn vrienden en familie besloten dit om te zetten tot iets

Er zullen tal van randactiviteiten zijn, zoals een rolstoelrace en het houtblaaskwintet Calidium Ensemble dat de kinderen meevoert door het magische verhaal van Peter en de Wolf. Voor de kleinsten is er een springkasteel, enkele volksspelen en nog veel meer leuks! Alle info op www.wheelchairity.be of volg Wheelchairity op www.facebook.com/Wheelchairity

artiesten d’artistes > 21 20 avril - april 2013 11.00 > 19.00

Met meer dan 500 artiesten die hun werken tentoonstellen, muzikanten en verschillende ateliers en collectieven die hun deuren voor het groot publiek openen, is het artiestenparcours in Jette ook tijdens deze achtste editie een ware hoogmis aan creatief talent. Tijdens het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 april kan u zelf op ontdekkingstocht gaan. Laat u betoveren door de verschillende aquarellisten, dansers, illustratoren en ander talent. Met plezier delen ze hun passie voor het artistieke werk met u.

GRATIS PARCOURS GRATUIT INFOS BROCHURE | 02.423.13.57 FR | 02.423.13.73 NL

WWW.ARTIESTENPARCOURSDARTISTE.BE

20 & 21 APRIL TUSSEN 11 EN 19U OPENINGSAVOND OP VRIJDAG 19 APRIL OM 19U IN GC ESSEGEM SLOTFEEST OP ZONDAG 21 APRIL OM 19U30 IN LE RAYON VERT

www.artiestenparcoursdartistes.be

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de Jette, à l'initiative de l'Echevin Paul Leroy et de l'Echevine Brigitte Gooris, du Centre culturel “Armillaire” et du Gemeenschapscentrum Essegem. Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van Jette, op initiatief van Schepen Brigitte Gooris en Schepen Paul Leroy, van het Gemeenschapscentrum Essegem en Centre culturel “Armillaire”. E.R.V.U.: Hervé Doyen - chaussée de Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette

Gazet van Jette # 7


Kussen uit Jette

In de loop van de 20ste eeuw verdrievoudigde de wereldbevolking, maar het waterverbruik verzesvoudigde in dezelfde periode.Tijd om even stil te staan bij de grondstof waar iedere Belg gemiddeld 110 liter per dag van verbruikt. Daarom werd op 21 maart, in het kader van wereldwaterdag , een interactieve watertentoonstelling georganiseerd in KTA Jette. Na een plechtig openingsmoment, verzorgd door de Jetse schepen van gezondheid, de heer Leroy, kregen de leerlingen via zoek- en inzichtsvragen informatie over de verschillende aspecten van water. Zo leerden ze dat voor de productie van 1 kg rundsvlees 15000 liter water nodig is. Maar ook de watercyclus, waterproductie, gezondheidsaspecten en de toegang tot water kwamen aan bod. Leerlingen berekenden zelf hun waterverbruik en stonden versteld hoeveel deze bedroeg. “Ik denk dat ik volgende keer tijdens het douchen toch maar de kraan dichtdraai tijdens het inzepen”, was een opmerking die een leerkracht te horen kreeg tijdens de nabespreking. Ook de smaakpapillen werden op de proef gesteld: kan men kraantjeswater onderscheiden van flessenwater? Op het eerste zicht een eenvoudige opdracht, maar veel moeilijker dan het lijkt. “Vorig jaar hadden we op wereldwaterdag het water helemaal afgesloten”, vertelt Jim Lafère, coördinator van de milieuprojecten op het KTA. “Leerlingen moesten letterlijk water dragen van het gemeentehuis naar de school om te koken, het toilet door te spoelen of het bord schoon te maken. Dit jaar hebben we in samenwerking met enkele stagiaires van de VUB gekozen voor een ander initiatief.” Wat het volgend jaar wordt, daar is men nog niet aan uit. Maar er zal steeds aandacht besteed worden aan dit thema.

2 0 20

jaar jaar

n ë i n o Z mars 8.4.13 2 n ë i n o Z anken kl zondahge dimanc

Sport en feest in Brussel

5

10 15

25 km

SPORT DE STAD IN TUSSEN VISMARKT EN DANSAERT

ZONDAG 5 MEI 2013 WWW.STADSKRIEBELS.BE

8 # Gazet van Jette

STADSKRIEBELS_2013_ADVERTENTIE_A5.indd 1

4/03/13 16:34

Wandelen in het Zoniënwoud Promenades en Forêt de Soignes Muzikale intermezzo’s in het bos Intermezzos musicaux en forêt

www.wabo.be


Kussen uit Jette

Om de vele cursisten die dagelijks lessen volgen in GC Essegem op een ludieke manier Nederlands bij te brengen, gingen ze aan de slag rond het surrealisme. Ze maakten zelf een surrealistisch kunstwerkje en kregen nadien een rondleiding in het Magrittehuis in de Esseghemstraat in Jette. Eén klas schreef zelf een tekstje over hun ervaringen.

Het salon is blauw en de slaapkamer is rood. In de tuin is een vogelkooi en het atelier van René en zijn broer. Zij drukten samen posters voor films maar Magritte schilderde liever. Hij tekende graag een bolhoed, een pijp en vogels. De schilderijen zijn surrealistisch: ze zijn niet normaal. Het is een mooi museum.

Wij hebben het René Magritte museum in Jette bezocht. Magritte heeft er 24 jaar met zijn vrouw en zijn hond gewoond.

DE STUDENTEN NEDERLANDS 1.2 VAN CVO STROMBEEK-BEVER

... Roba, de geestelijke vader van de familiestrip ‘Bollie en Billie’, een Jettenaar was? Hij woonde lange tijd in het centrum, en verhuisde later naar hoog Jette, langs de Heymboschlaan. Ter ere van Roba en zijn striphelden kan je in de buurt van zijn woning een fraai beeldhouwwerk bewonderen. Roba ligt ook begraven in Jette. Op zijn grafsteen prijkt een mooie tekening van zijn geliefde stripfiguren. Momenteel breekt de cinema-versie van de bekende stripreeks ‘Bollie en Billie’ vooral in Franstalig België en Frankrijk potten. ... in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ-Brussel in Jette tal van wetenschappelijke wereldprimeurs tot strand kwamen? O.a. de eerste succesvolle zwangerschap na het terugplaatsen van bevruchte eicellen (in 1986) staat op conto van het Professorenduo Van SteirteghemDevroey. DOOR: HERMAN MENNEKENS

Gazet van Jette # 9


Actief in Jette April SPREEKBEURT ‘IK VIND DE AARDE LEUK’ DINSDAG 16.04 | 14u | GC Essegem | Gratis!

Contact: Okra 55+ | Jeannette Verthé | Jeannette.verthe@skynet.be | 02 427 60 34

WERKGROEP ROND THEMA ARMOEDE IN LAKEN EN JETTE WOENSDAG 17.04 | 20u30 | Sobieskilaan 20, Laken Contact: KWB Laken-Jette | Pol Arnauts | pol.arnauts@compaqnet.be | 02 479 10 61

VERNISSAGE TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN PATRICK DE GUSSEM DONDERDAG 18.04 | 19u | Liberale Mutualiteit De Vrede – L. Theodorstraat 143

Contact: Willemsfonds Jette | Herman Mennekens | hmennekens@gmail.com| 0497 59 95 55

DAGUITSTAP NAAR BAARLE-HERTOG EN HOOGSTRATEN MAANDAG 22.04

Prijs: 49 € | Inschrijven noodzakelijk! Contact: Okra 55+ | Jeannette Verthé | Jeannette.verthe@skynet.be | 02 427 60 34

VERTELTREIN IN DE BIBLIOTHEEK VAN JETTE WOENSDAG 24.04 | 15u | Bibliotheek – Kardinaal Mercierplein 6

Prijs: Gratis! Contact: Bibliotheek Jette |02 426 76 07 | jette@bibliotheek.be

CULINAIR KOKERELLEN

WOENSDAG 24.04 | 19u | GC De Platoo, Pantheonlaan 14, Koekelberg

Contact: West-In Jette | 02 465 30 21 | info_zomaar@telenet.be | www.info-zomaar.be

LEZING ‘ONZE KINDEREN VEILIG OP INTERNET’ DONDERDAG 25.04 | 19u30 | Polyzaal Bib, Kardinaal Mercierplein 6

Prijs: gratis! Contact: Bibliotheek Jette |02 426 76 07 | jette@bibliotheek.be

UITSTAP NAAR FLORALIA IN GROOT-BIJGAARDEN VRIJDAG 26.04 | 13u20 | Afspraak in het noordstation (bus 355)

Prijs: 12 € (niet-leden) | 10 € (60+) | Inschrijven gewenst Contact: Femma Laken-Jette | Annie Jacops | 0494 39 54 25 | femma.laken.jette@gmail.com

BEZOEK MET BUS AAN BROUWERIJ + ‘HOLOCAUST & MENSENRECHTEN’ MUSEUM ZATERDAG 27.04 | 9u | Afspraak aan Simonis

Contact: OVM Jette | Jean-Marc Bergiers | 0476 88 00 58

WORKSHOP STOP MOTION

ZATERDAG 27.04 | 13 tot 17u | Polyzaal Bib, Kardinaal Mercierplein 6 Prijs:

1,5 € (vanaf 10 jaar!) Vooraf inschrijven via Bibliotheek Jette |02 426 76 07 | jette@bibliotheek.be

BBQ SCOUTS JETTE

ZATERDAG 27.04 | Feest om 18u | Poelbos, Laarbeeklaan 110

Contact: Scouts Jette | Roel Van den Bossche | 0477 27 98 68 | groepsleiding@scoutsjette.be

10 # Gazet van Jette

ZONIËNMARS

ZONDAG 28.04 | 10u | GC WABO

Contact: Pasar Jette-Laken | Monik Gonnissen | monik@gonnissen.com | 02 479 53 84

FEEST VRIJZINNIGE JEUGD BRUSSEL

ZONDAG 28.04 | 17u | Campus VUB – Pleinlaan 2 – Etterbeek Contact: OVM Jette | Jean-Marc Bergiers | 0476 88 00 58

19E ORGELFESTIVAL – STIJN HANSSENS

ZONDAG 28.04 | 16u | Sint-Pieterskerk – Jette Orgelfestival van 28.04 tot 26.05 met diverse concerten

Prijs: 5€ per concert | 15€ voor de hele reeks (5 concerten) Contact: Kerk Jette | Stijn Hanssens | 0476 35 90 50 | stijnhanssens@hotmail.com | www.kerkjette.be

Mei ORGELCONCERT DOOR YVES SENDEN VRIJDAG 3.05 | 20u | Heilige Klarakerk, J. De Heynlaan 104

Contact: Jetse Academie voor muziek, woord en dans, i.s.m. Davidsfonds Jette

GEWESTELIJK JEUGDTORNOOI RITTERKLUB JETTE ZATERDAG 4 & zondag 5.05 | Terreinen Heymbosch, JJ Crocqlaan, Jette Contact: Ritterklub | Guy Rombaut | 0478 59 44 90 | ritterklub@skynet.be | www.ritterklub.be

WANDELING IN BRUSSEL (+/- 7KM)

ZONDAG 5.05 | 15u | Startpunt: Sint-Janskliniek (Kruidtuin Brussel)

Contact: Davidsfonds Jette | Mia Felix | 02 888 95 34 | mia.felix@fulladsl.be

KLASSIEK IN DE ABDIJ – EUTERPE BAROQUE CONSORT ZONDAG 5.05 | 11u | Abdij van Dieleghem – Jean Tiebackxstraat 14

Prijs: 10€ | 5€ | abonnement (4 betalen, 1 gratis) Contact: cultuur@jette.irisnet.be | 02 423 13 73

WANDELING IN BUGGENHOUTBOS

ZONDAG 5.05 | 14u | Nieuwe parking agentschap ‘Natuur en bos’, Kasteelstraat, Buggenhout Prijs: gratis (leden) | 1€ (niet-leden) Contact: Pasar Jette-Laken | Monik Gonnissen | 02 479 53 84 | monik@gonnissen.com

VRIJZINNIG CAFÉ MET DEGUSTATIE

WOENSDAG 8.05 | 20u | Brasserie De Boerkes, Dielegemsesteenweg 131 Contact: OVM Jette | Jean-Marc Bergiers | 0476 88 00 58

FEESTELIJKE VIERING MOEDERDAG DINSDAG 14.05 | 14u | GC Essegem Prijs:

4€ + cultuurwaardebon (incl. koffie & taart) | Inschrijven verplicht! Contact: Okra 55+ | Godelieve Hauwaerts (02 427 91 83) of Juliette De Ganck (02 427 69 20)

WHEELCHAIRITY

ZATERDAG 18.05 | 14u | Poelbos, Laarbeeklaan 110 | Gratis! Info :

http://wheelchairity.be/


10 JAAR LOOP JE FIT

ZATERDAG 18.05 | jogging om 8u30, ontbijt en randanimatie om 9u30, einde om 11u | Boudewijnpark Info:

KWB Laken - Jette | Pol Arnauts | 02 557 87 72 | pol.arnauts@compaqnet.be | www.kwblakenjette.be

LEZING

DONDERDAG 23.05 | 20u | GC Essegem

Contact: OVM Jette | Jean-Marc Bergiers | 0476 88 00 58

BRUNCH MET FEMMA

VRIJDAG 24.05 | 10u | GC Nekkersdal, Laken

Prijs: 8 € (niet-leden) | 5 € (leden) | Inschrijven gewenst Contact: Femma Laken-Jette | Annie Jacops | 0494 39 54 25 | femma.laken.jette@gmail.com

WANDELING IN TERALFENE (HARRY HAIGHWANDELPAD – 12 KM) ZONDAG 26.05 | 14u | Kerk van Teralfene

Prijs: gratis (leden) | 1€ (niet-leden) Contact: Pasar Jette-Laken | Monik Gonnissen | 02 479 53 84 | monik@gonnissen.com

CONCERT BRUSSELS CONCERTBAND

ZONDAG 26.05 | 15u | Kaaitheater, Brussel

Contact: Willemsfonds Jette | Herman Mennekens | 0497 599 555 | hmennekens@gmail.com

MISVIERING (MET ORGANIST STIJN HANSSENS) EN RECEPTIE

Wekelijks HOBBYCLUB

ELKE MAANDAG | 14u30 tot 16u30 | Parkresidentie Jette – St. Vincentius à Paulostraat 2a

Contact: 02 426 92 32 | secretariaat@parkresidentiejette.be

BABBELMOMENT

ELKE DINSDAG | 14u | GC Essegem

Contact: Okra 55+ | Jeannette Verthé | 02 427 60 34

RUMMIKUB

ELKE 1E, 2E EN 3E WOENSDAG VAN DE MAAND | 14u30 tot 16u30 | Parkresidentie Jette – St. Vincentius à Paulostraat 2a

Contact: 02 426 92 32 | secretariaat@parkresidentiejette.be

SPORT IN HET PARK VOOR KIDS + LOOP JE FIT VOOR VOLWASSENEN ELKE WOENSDAG vanaf 12.03 | 18u | Boudewijnpark (ingang fase 1 via H.Hartlaan) Prijs:

Info:

ZONDAG 26.05 | 10u | Sint-Pieterskerk Jette

Contact: Davidsfonds Jette | Mia Felix | 02 888 95 34 | mia.felix@fulladsl.be

VERTELTREIN IN DE BIBLIOTHEEK VAN JETTE

WOENSDAG 29.05 | 15u | Bibliotheek – Kardinaal Mercierplein 6 Prijs: Gratis! Contact: Bibliotheek Jette |02 426 76 07 | jette@bibliotheek.be

Juni WANDELING IN TUBIZE

ZONDAG 16.06 | 14u | Grand-Place, Tubize

Prijs: gratis (leden) | 1€ (niet-leden) Contact: Pasar Jette-Laken | Monik Gonnissen | 02 479 53 84 | monik@gonnissen.com

15€ ( 5 euro voor KWB-leden) | inschrijven voor 10.03 via essegem@vgc.be of 02 427 80 39 KWB Laken – Jette | Pol Arnauts | 02 557 87 72 | pol.arnauts@compaqnet.be | www. kwblakenjette.be

START TO BIKE

8 ZATERDAGEN VANAF 20.04 | 9u45 | Boudewijnpark of Atomium

Prijs: 10€ ( 5 euro voor kinderen tot 12j) Info & inschrijvingen: KWB Laken i.s.m. GC Nekkersdal | info@nekkersdal.be | 02 421 80 60

SCRABBLE

ELKE DONDERDAG (behalve op feestdagen) | 13u30 | GC Essegem

Contact: Scrabbleclub Ypsilon | Cécile Verstraete | 0477 36 73 04 of Rosa Ruysschaert | 0477 43 06 31

Doorlopend LENTELESSEN TENNIS

15.04 TOT 9.06 | Tennisklub Ring - Tarantellastraat 26 - Anderlecht Contact: Vzw Sport en Spel | Chris van Osselt | 0474 59 03 51 | www.vzwsportenspel.be

Woon je in het Brussels Gewest? Ben jij vaardig in dingen waarmee je anderen kan helpen? Heb je zelf hulp nodig bij een karwei of mis je dat stuk gereedschap dat je eenmalig wil gebruiken? Smeed je graag nieuwe vriendschapsbanden? Vind jij ook dat niet alles in geld uitgedrukt kan worden? Dan is LETS Brussel iets voor jou! http://letsbrussel.be/

TENTOONSTELLING FOTOGRAAF PIERRE RADISIC (BE)

VRIJDAG 22.03 TOT 15.05 | Atelier 340 Muzeum – Rivierendreef 340 – Jette Contact:

Atelier 340 Muzeum | 02 424 24 12 | www.atelier340muzeum.be

DIGITALE WEEK IN DE BIBLIOTHEEK

ZATERDAG 20.04 TOT 26.04 | Kardinaal Mercierplein 6 Contact:

02 426 76 07 | Jette@bibliotheek.be

ARTIESTENPARCOURS D’ARTISTES JETTE

ZATERDAG 20.04 & 21.04 | Diverse locaties in Jette | Gratis Info:

www.artiestenparcoursdartistes.be

Gazet van Jette # 11


Agenda April LA PIÑATA

ZATERDAG 27.04 | 14u

UIT DE VEREN - ONTBIJTTHEATER VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS (3+) ‘KUTILOVÉ’ DOOR DIVADLO POLÀRKA

ZONDAG 28.04 | Ontbijt om 8u30 | Voorstelling om 10u30

ZOMERKEUKEN (KOOKCURSUS) DINSDAG 30.04 | 19u

Mei ZOMERKEUKEN (KOOKCURSUS) DINSDAG 7, 14 & 21.05 | 19u

DE STAD OP JE BORD (VEGGIE KOOKCURSUS) WOENSDAG 8, 15 & 15.05 | 19-22u

VAN NAALDJE TOT DRAADJE

WOENSDAG 15 & 22.05 | 19u

BOUW JE EIGEN PARKMEUBILAIR WOENSDAG 29.05 | 19u

Juni BOUW JE EIGEN PARKMEUBILAIR

VRIJDAG 7.06 | 18u | Elisabethpark, Koekelberg

FILMAVOND PLAZEY FESTIVAL

DONDERDAG 13.06 | 20u | Elisabethpark, Koekelberg

OPENINGSFEEST PLAZEY FESTIVAL

VRIJDAG 14.06 | 18u | Elisabethpark, Koekelberg

·Vaste activiteiten in Essegem· Maandag TURNEN 50+ YOGA ZUMBA FOTOGRAFIE CONVERSATIETAFEL BABBELUT NEDERLANDSE LES

Dinsdag BREICAFÉ TAI-CHI KANTKLOSSEN AUTHENTIC MOVEMENT AFHAALPUNT BIOPAKKET DEN DIEPEN BOOMGAARD NEDERLANDSE LES

Woensdag TURNEN 50+ PILATES LOOP JE FIT KILOOTJE MINDER, LEKKER IN BALANS JOJO KLEUTERATELIER KETJESKUNST KETJESSPORT KINDERSPORT IN HET PARK NEDERLANDSE LES NEDERLANDS VOOR KLEUTERS

Donderdag PERMANENTIE HUIS VAN HET NEDERLANDS NEDERLANDSE LES Hoofdredactie Hilde Peeters Teksten André Monteyne, Annelies De Ville, Herman Mennekens, Wim Ipers, Jim Lafère, de studenten 1.2 van CVO Strombeek-Bever Foto’s Hilde Peeters, Marc Temmerman Grafisch Ontwerp Mira Feryn V.U. Herman Van den Nest, Leopold I-straat 329, 1090 Jette Interesse om mee te werken aan de Gazet van Jette? Geef een seintje via hilde.peeters@vgc.be of 02 427 80 39 Inzendingen voor het volgend nummer worden verwacht uiterlijk op 1 mei 2013. Inzendingen die toekomen na deze datum kunnen wij niet meer publiceren. Dank voor uw begrip. Informatie over al onze activiteiten, cursussen en projecten vind je op http://www.essegem.be Volg ons zeker ook op Facebook! ‘GC Essegem’ Krijg je de Gazet van Jette of de cursusbrochure nog niet thuis in je bus, geef ons dan een seintje! Ook inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via de website, ter plaatse of via mail.

GC Essegem maakt deel uit van Cultuurcentrum Brussel

Vrijdag NEDERLANDSE LES

Zaterdag NEDERLANDS VOOR KLEUTERS

Doorlopend EXPO ESSEGEM - LITERAIRE LENTETENTOONSTELLING 8.03 TOT 29.03 | GC Essegem


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.