Page 1

15 APRIL - 30 MEI 2012| JAARGANG 41 – N° 3 | MAANDBLAD

België - Belgique P.B. 1090 Brussel 9 P 003849

Steunof postabonnementen rek.n°: 437-0166051-25 melding: Gazet van Jette vanaf 10 euro Oplage: 23 000 ex. V.U. Herman Van den Nest GC Essegem vzw Leopold-I-straat 329 1090 Jette 02 427 80 39 essegem@vgc.be www.essegem.be

Op de eerste echt zonnige zondag in maanden is het over de koppen lopen op de nieuwe biomarkt, georganiseerd door de culturele vzw Le Rayon Vert. Kraakverse producten, een leuke locatie, lekkere proevertjes, een vriendelijke ontvangst en een streepje muziek, veel meer moet dat niet zijn. Elke zondag van 10 tot 14u in de Gustave Van Huynegemstraat 32 in Jette!

Café Ter Linden opnieuw open! Reeds maandenlang zijn de luiken van Café Ter Linden in Essegem gesloten. Reeds maandenlang hangen leerkrachten, cursisten en andere bezoekers in de pauze rond de koffieautomaat en lonken ze vol ongeduld richting café. Aan dit alles is nu een einde gekomen. Het sociaal horeca-initiatief Eat vzw trok de deur van Taverne Groot Eiland op de Anspachlaan in het centrum van Brussel achter zich dicht en verhuisde naar Essegem. Daar zullen ze werken onder de naam Café Ter Linden en dus kunnen wij u met veel blijdschap melden dat het café op dit eigenste moment opnieuw open is. Haast en spoed u dus als de bliksem naar Essegem om dit met uw eigen ogen te aanschouwen. copyright Yves Fonk Wij voelden verantwoordelijke Steven Leers aan de tand over zijn plannen. “Je kan veel technische fouten maken en ze zullen het je vergeven, maar maak een beleefdheidsfout en die wordt je nooit vergeven”.

Steven, kan je ons even uitleggen wat Eat vzw precies inhoudt en waar het voor staat? Wanneer en hoe is jullie vzw ontstaan? Taverne Groot Eiland op de Anspachlaan werd in de jaren ’70 opgericht en was toen

een sociaal café. Eind de jaren ’90 is vzw Groot Eiland overgegaan in de huidige vzw Eat. Zo is ook het CaféABC ontstaan die gehuisvest zijn in het Huis van het Nederlands in de Philippe de Champagnestraat. Daarna werd de bestaande zaak Elan in Schaarbeek toegevoegd als derde eenheid bij Eat. Deze

drie eenheden houden zich uitsluitend bezig met horeca op de locatie zelf en buitenshuis. Dat wil zeggen dat we ook aan catering doen, recepties verzorgen en leveringen doen.

Jullie werken met kansengroepen en leiden hen op tot horecapersoneel. Wat vervolg op p. 2


2

15 april - 30 mei 2012

Café Ter Linden opnieuw open! voor mensen komen er bij jullie terecht en stromen zij nadien later goed door? We werken in elke zaak met een systeem van verantwoordelijken op drie niveaus. Er is een eenheidsverantwoordelijke, een operationeel verantwoordelijke en een assistent. Ik ben de eenheidsverantwoordelijke in Taverne Groot Eiland en ben verantwoordelijk voor de strategische, commerciële, pedagogische en deels ook de boekhoudkundige taken. De operationeel verantwoordelijke is in praktijk meestal de keukenchef. De assistent is iemand die doorgestroomd is vanuit de doelgroep of iemand die extern is aangetrokken en wordt opgeleid om verantwoordelijkheid op te nemen. We werken met artikel 60’ers, mensen van het doorstromingsproject (DSP) en gescomedewerkers. Deze mensen zijn per definitie laaggeschoold en langdurig werkloos, maar wel degelijk gemotiveerd om in de sector terecht te komen. De mensen blijven gemiddeld tussen één à vier jaar bij ons werken. Daardoor is onze groep voortdurend in beweging en werken er steeds een aantal anciens samen met een paar nieuwelingen. Onze medewerkers hebben niet altijd het Nederlands als moedertaal, maar onze organisatie is Nederlandstalig en zij krijgen twintig procent van hun tijd om een opleiding te volgen bij het Huis van het Nederlands.

21u, maar afhankelijk van vraag en aanbod zullen we ons flexibel opstellen. Wij zullen beslag leggen op de keuken van 8 tot 17u en na die uren zullen wij ons proberen anders te organiseren, zodat sommige verenigingen ’s avonds nog steeds terecht kunnen in de keuken. Het publiek zal een volledige maaltijd kunnen eten tussen 11 en 14 uur. Nadien bieden we kleinere snacks aan, gaande van croque monsieur tot spaghetti en soep.

Eat staat voor: eenvoudig, exotisch, eerlijk, excellent, anders, aangenaam tafelen. Na een blik op enkele van jullie menu’s, merk ik veel seizoensproducten en vegetarische gerechten op. Een bewuste keuze?

geld verdienen om onze werking in stand te houden en om te kunnen herinvesteren in onze mensen. Onze hoofdmissie is om onze mensen een goede begeleiding en werkervaring te geven waarmee ze nadien in de reguliere sector aan de slag kunnen. We zijn er ons natuurlijk van bewust dat we werken binnen een gemeenschapscentrum en staan daar ook niet los van. Daarom nemen we een deel van de onthaalfunctie op ons en kunnen mensen terecht bij ons met hun vragen, die we op onze beurt zo goed mogelijk zullen proberen beantwoorden. Wij willen op een goede en kwalitatieve manier werken, maar dat wil niet zeggen dat er geen zaken fout lopen. Wij werken met men-

voorstellen?

Ik heb hotelschool gedaan en heb 15 jaar in de privésector in de horeca gewerkt. Daarna ben ik terug gaan studeren en heb ik een pedagogisch diploma gehaald. Ik heb een tijdje in de sociale sector gewerkt in Leuven, in een opvangcentrum voor jongvolwassenen. Op een bepaald moment zag ik plots de sollicitatie voor mijn huidige job, wat een ideale combinatie betekent van mijn twee diploma’s. Ik ben afkomstig uit Leuven en woon daar nog steeds. Ik ben die typische Vlaming die een afschuw had van Brussel, maar dat is intussen gelukkig veranderd. Ik ben naar hier gekomen met veel kak in mijn gat (lacht). Ik wist niet waar ik aan begonnen was en dat is na een paar maanden volledig gedraaid.

Jullie moesten dringend weg op jullie vorige locatie in het centrum van Brussel en zijn dan hier beland. Hoe zit de vork aan de steel? We wisten al een aantal jaren dat ons verhaal in de Anspachlaan eindig was. Er zijn verscheidene onderhandelingen lopende geweest qua locaties, maar om financiële en andere redenen zijn die steeds afgesprongen. We zaten in een absolute crisissituatie, daar wil ik open en eerlijk over zijn. We hebben onze opzeg gekregen in Taverne Groot Eiland en moesten dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Via via hadden we gehoord dat het café in Essegem leegstond en zo zijn we in Jette terecht gekomen. De eerste contacten verliepen vlot. De keuken en het café in Essegem zijn kleiner en beperkter, maar absoluut charmant en leuk.

En nu de hamvraag: wanneer kunnen we met z’n allen een drankje of een maaltijd komen nuttigen? We zullen opstarten in verschillende fases. In de eerste fase zullen we half april openen en dranken aanbieden. Stapsgewijs zullen we daarna ook het keukenaanbod opvoeren. We beginnen basic met kleine snacks en soepen en stelselmatig voeren we het aanbod op. Momenteel is er voorzien dat we tot eind 2012 in Essegem aanwezig zullen zijn. Daarna zal duidelijk worden of we ons verblijf zullen verlengen, afhankelijk van de tevredenheid van de drie partijen: Essegem, vzw Eat en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We zullen open zijn van maandag tot vrijdag tussen 10 en

Eat vzw is een sociaal initiatief en een werkervaringsproject waar werknemers al doende een job in de horeca leren Dat is inderdaad een bewuste zet. Wij werken uitsluitend met verse producten. Als je bij ons een blik ziet binnenkomen, zal het hoogstens tomatenpuree zijn (lacht). We hechten ook veel belang aan de vegetarische keuken. Ik ben zelf zeer klassiek horecageschoold en heb minder ervaring in de vegetarische keuken, maar in functie daarvan heb ik iemand aangeworven met meer ervaring in die richting.

Valt jullie aanwezigheid in Essegem te paren met de opdracht die een gemeenschapscentrum heeft? Komt er een nauwe samenwerking tussen Essegem en Eat of zullen het toch twee apart varende schepen zijn? Wij hebben zelf een aantal doelstellingen die perfect overeenkomen met Essegem. Wij zijn geen privé-onderneming die vinden dat mensen moeten consumeren. Als er bij ons iemand binnenkomt en die gewoon zijn krant wil lezen, vinden wij dat al leuk. Anderzijds moeten wij uiteraard

sen die – als ze bij ons starten – meestal geen werk- of horeca-ervaring hebben. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar we proberen om de kwaliteit nooit uit het oog te verliezen. De allerbelangrijkste les die onze medewerkers te horen krijgt als ze starten, is: “Je kan zoveel technische fouten maken en ze zullen het je vergeven, maar maak een beleefdheidsfout en die wordt je nooit vergeven.” Attitude, een positieve ingesteldheid en vriendelijkheid naar de klant toe zijn voor ons essentieel.

Jij zal de eerste maanden de persoon zijn die we het meest achter de toog zullen zien staan. Kan je jezelf even

Ik ga nu met spijt in mijn hart weg uit onze stek op de Anspachlaan.

Je maakt de overstap van Brussel Centrum naar Jette. Ben je al vertrouwd met Jette? Ik ken Jette nog niet. Uiteraard ben ik er ondertussen een tiental keer geweest, onder andere om het grotje te verkennen en bezoeken (lacht). Ik ken al een paar zaken, maar er valt nog veel te ontdekken. Ik wil dus iedereen aanmoedigen om me in het café te verblijden met nieuwe tips!

Veel succes en graag tot aan de toog.

Café Ter Linden

Leopold I straat 320 1090 Jette 02 421 91 76 Open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 21u http://www.e-a-t.be - steven.leers@eatvzw.be


varia 3

15 april - 30 mei 2012

Filmsterren op de Gemeentelijke We hebben een nieuwe Basisschool Van Asbroeck collega! Alle 192 leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Van Asbroeck zijn sinds kort filmsterren. Onder leiding van muzische juf Lies werkte de hele school mee aan de film ‘Een Nieuw Begin’ die zal vertoond worden op het schoolfeest van zaterdag 28 april. Zo laat deze school niet alleen zien wat zij in haar creatieve mars heeft, maar zetten ze ook directrice Sonia De Cooman in de bloemetjes op de vooravond van haar pensioen. Hoe begin je aan dergelijk groot project? Juf Lies: In september vorig jaar kregen de kinderen van het 5e en 6e leerjaar de opdracht om een verhaal te schrijven over hun school. Om een keuze te maken uit die vijftigtal ver-

klas met amper drie kinderen zitten zij sowieso ver uit mekaar. Wat moet er gebeuren opdat Van Asbroeck de coolste school van Brussel wordt? We vroegen het aan elke klas en dat leverde de meest gekke ideeën op: in elke klas een grote bokaal snoep, een wensmachine op de speelplaats die kinderbueno’s en reeds ingevuld huiswerk produceert, enzovoort. Dat wekt de nieuwsgierigheid van enkele hangjongeren op straat, die vanaf dat moment niet liever willen dan naar school gaan. Als je wil weten hoe het verhaal eindigt, moet je natuurlijk komen kijken!

Wil dat zeggen dat ze juffrouw Lies binnenkort kwijt zijn aan de filmwereld?

We hebben er eventjes op moeten wachten, maar begin maart was het eindelijk zover en kregen we er een nieuwe collega bij. Dorien Herremans maakte haar blijde intrede als gloednieuwe cultuurfunctionaris in Essegem. Als uw kinderen af en toe deelnemen aan onze kinderweken in de schoolvakanties of aan de ateliers op woensdagnamiddag, dan zal u haar binnenkort live te zien krijgen. Dorien programmeert tevens de familievoorstellingen en werkt mee aan de culturele projecten die Essegem organiseert. Wij voelen haar even aan de tand voor u. Dorien, om maar meteen met de deur in huis te vallen: wie ben je en waar kom je vandaan?

halen, nam ik contact op met de bekende filmregisseuse Fien Troch. Niet alleen koos ze het verhaal eruit dat we later zouden omwerken tot een scenario, maar ze gaf me ook een snelcursus rond film. Iets wat ik als leek op filmgebied absoluut kon gebruiken. En plots was de bal aan het rollen gegaan. Jekino kwam workshops rond film geven in de klassen, zodat elk kind wel eens een camera in de hand had en zelf leerde filmen. We werkten het verhaal om tot een scenario en konden eraan beginnen.

Waar gaat de film over? Juf Lies: Het verhaal speelt zich af in een school waar veel te weinig kinderen zitten. Zo zijn er maar drie of vier leerlingen per klas en dat levert natuurlijk absurde situaties op. Bij een toets moet iedereen zijn map op de bank zetten zodat er niet gespiekt kan worden, maar in een

Juf Lies: (lacht) Ik heb erg genoten van deze ervaring en ik heb veel bijgeleerd, maar het is niet mijn streefdoel om hiermee verder te gaan. Daarvoor hou ik teveel van mijn job als muzische juf. De afgelopen jaren heb ik onder andere samen met de kinderen gewerkt aan een museum voor één dag, maakten we een poëzieroute doorheen de lagere school en dit jaar werd het film. Dat zou ik trouwens niet hebben gekund zonder het gemotiveerde team van leerkrachten. Iedereen was bereid om mee te denken, mee te werken en met een kritisch oog het project op te volgen.

Iedereen welkom op het schoolfeest van 28 april! Lagere School Van Asbroeck Wilgstraat 1 - Jette

Vanaf nu ben ik ‘Dorien van Essegem’! (lacht) Ik kom uit Lennik uit het schone Pajottenland en heb gestudeerd aan de VUB. Daar heb ik vier jaar agogische wetenschappen gedaan en ik ben er vorig jaar afgestudeerd als Master in de Culture Agogiek. Ik heb al die tijd in Brussel op kot gezeten en er gewerkt als student. Op die manier heb ik de stad beter leren kennen en heb ik al redelijk wat contacten kunnen leggen. Zaken die me in een job als deze alleen maar ten goede kunnen komen. Sinds kort woon ik terug thuis in Lennik, maar in tussentijd kijk ik uit naar iets om alleen te wonen.

Ondertussen ben je reeds enkele weken aan de slag in Essegem. Hoe ben je hier terecht gekomen, en vooral: bevalt het je? Na mijn studies had ik het geluk om onmiddellijk werk te vinden. Ik heb gedurende zes maanden in GC Nekkersdal te Laken gewerkt, waar ik de cultuurfunctionaris verving tijdens haar zwangerschapsrust. Dat was een boeiende en leerrijke eerste werkervaring! Toen mijn collega terugkwam uit zwanger-

schapsverlof, moest ik opnieuw uitkijken naar iets anders. In Essegem zaten ze al een tijdje zonder cultuurfunctionaris, dus was de keuze snel gemaakt. Ik ben blij dat ik hier ben terechtgekomen en de eerste weken zijn goed meegevallen. Het is wennen om in een ander centrum te werken, vooral omdat ik de gemeente de partners, de scholen en de verenigingen nog moet leren kennen. Gelukkig bevallen de sfeer in het centrum en de collega’s me heel goed. Ik maak me niet teveel zorgen en binnenkort ben ik volledig ingewerkt.

Wat doe je buiten het werk? Met andere woorden: hoe ziet de ideale vrije dag er voor jou uit? Vroeger was ik een bezige bij en heb ik bijvoorbeeld jarenlang in de Chiro gezeten. Die engagementen zijn ietwat geminderd sinds ik ben beginnen werken. Als studente agogiek is mijn interesse in kunst en cultuur alleen maar groter geworden, waardoor ik graag naar tentoonstellingen, concerten of theatervoorstellingen ga. Sinds kort ben ik reisbegeleidster en natuurlijk ga ik ook graag gewoon op stap met vrienden. Mijn avonden en weekends zijn met andere woorden steeds goed gevuld!

Bedankt Dorien, en welkom in ons team!

Digitale Week in de bibliotheek De Digitale Week is een week vol multimediale acties in heel Vlaanderen en Brussel. Ook de bibliotheek van Jette wil haar steentje bijdragen om de digitale kloof te verkleinen. Daarom organiseert ze twee infosessies rond de online aspecten van de bib: opzoeken in de catalogus en terugvinden in de bib, zelf verlengen

en reserveren via de website. De eerste initiatie gaat door op dinsdagavond 24 april van 19u tot 20u, de tweede op donderdagvoormiddag 26 april van 10u30 tot 12u. Beide sessies gaan door in de volwassenenafdeling van de bib, op het gelijkvloers. Er is geen

speciale voorkennis vereist om te kunnen deelnemen en de activiteit is gratis. U kan zich voor één van de twee sessies inschrijven tot en met 17 april. Meer info: Bibliotheek Jette – Kardinaal Mercierplein 6 – 02/427 20 86 Inschrijven: via mail (met vermelding

van naam en voornaam) naar jette@bibliotheek.be – Inschrijvingsformulier op www.jette.bibliotheek.be – Telefonisch via 02/427 20 86 – Aan de balie bij één van onze medewerkers. De Digitale Week is een initiatief van LINC vzw.


4 voorjaarsprogramma Essegem

15 april - 30 mei 2012

De Zomerse Feestkeuken een nieuwe cursus door Nico Roose Dinsdag 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 van 19 tot 22u in GC Essegem 80 € - Inschrijven kan nog steeds! Ben jij een culinaire lekkerbek en kan je wel wat input gebruiken voor je volgende keukenexploten? Dan kan je terecht bij onze wandelende keukenencyclopedie Nico Roose! Tijdens deze cursus leer je goochelen met spatel en klopper, en toveren we wekelijks een schitterend menu op tafel. Een voorsmaakje van het menu en een tip van Nico krijgen jullie er gratis bij: “Een goed idee en dat niet alleen voor beginnende koks: gebruik producten van het seizoen. Altijd vers én smakelijk!”

Linguini met groene asperges en basilicumtomaatjes (4 personen)

WWW.ARTIESTENPARCOURSDARTISTES.BE AFTELLEN NAAR ARTIESTENPARCOURS 2012 Dit jaar zullen weer meer dan 500 artiesten present tekenen op de zevende editie van het Artiestenparcours Jette. Beeldhouwers, keramisten, schilders, fotografen en specialisten in de linotechniek staan in de aanbieding! Op zaterdag 21 en zondag 22 april stellen artiesten, zowel amateurs als professionelen van alle leeftijden en disciplines, tentoon in alle uithoeken van de gemeente Jette. Dit jaar opent het Artiestenparcours ook haar deuren voor artiesten uit de streek van Chimay. Zij krijgen de kans om hun passie te etaleren op een ongewone en tegelijkertijd prestigieuze plaats: de evenementenzaal van de Hortakapel. Deze zditie biedt tevens de gelegenheid om de smaakpapillen te verwennen en te proeven van soms verrassende smaken in het kader van het Europese jaar van de gastronomie. U kan op het parcours kennis maken met lekkers uit alle uithoeken van de wereld. Op het menu staan onder andere: een Roemeense barbecue, Indische scampi’s, smakelijke patatjes en Italiaanse hapjes. De zoetekauw in u kan zich dan weer uitleven met cupcakes en andere kleine zoetigheden. www.artiestenparcoursdartistes.be

De illustratie voor de affiche werd dit jaar geleverd door Sko. Deze kunstenaar gebruikt bekende beelden uit oude foto’s, cultfilms en portretten en plaatst er playmobilhoofden op. Het resultaat zijn herkenbare en ietwat bevreemdende beelden. Tijdens het artiestenparcours stelt Sko zijn werken tentoon in Brasserie Le Central op het Laneauplein.

Ingrediënten: 160g linguini; 8 cocktailtomaatjes; 16 blaadjes verse basilicum; 1 el balsamicoazijn; 1 el olijfolie; peper; zout; 160g groene asperges; 40g ajuin; 80g gedroogde Italiaanse ham in dunne sneden; 10g boter; 10cl room; 40g Parmezaanse kaas Bereiding: Was de cocktailtomaatjes en snijd ze in vieren. Meng met de blaadjes van de basilicum, de balsamico, olie, peper en zout. Snijd de onderste stukjes van de asperges. Snijd de asperges vervolgens in stukjes van 2 cm. Kook in gezouten water gaar, giet af en spoel direct na met koud water. Houd 4 eetlepels van het kookvocht bij.

Ook nieuwsgierig naar de rest van het gevarieerde programma? Laat u dan verleiden om op zaterdag 21 en zondag 22 april van 11 tot 19u een wandeling te maken langs dit artistieke parcours. www.facebook.com/APAJette

Een greep uit de rest van het menu: *Bierbroodjes met kaas* *Sprotkomkommers* *Thaïse kip met avocadomayonaise* *Gebraad met tian van courgettes met groene groenten* *Sinaasappelmascarpone met chocolade* *Oliebollen met citroen*

ONTBIJTVOORSTELLING

Schieten met bananen DOOR

Degenen die geïnteresseerd zijn in juwelen kunnen dit jaar een kijkje nemen in de Augustijnernonnenstraat 46 bij Sabrina Guerrera. Zij vindt de inspiratie voor haar juwelen in zowel kunstvormen als architectuur en schilderkunst als in reizen en de natuur. De openingsavond vindt plaats op vrijdag 20 april om 19u in GC Essegem. Leerlingen van zowel de Nederlands- als de Franstalige muziekacademie heten de bezoekers welkom op een jazzy toon. Afsluiten doet het parcours dit jaar in Le Rayon Vert op zondag 22 april vanaf 19u30.

Snipper de ajuin en snijd de ham in julienne. Fruit de ajuin in de boter, voeg dan de ham toe en laat samen wat stoven. Voeg de room en kookvocht toe en laat inkoken tot sausdikte. Voeg de asperges toe en breng op smaak (let op met zout vanwege de ham). Kook de pasta gaar en meng onder de saus. Serveer in diepe borden, verdeel er de tomaten over en rasp er wat kaas over.

KINDERTHEATER PICALILI

ZON. 29.04

2.5 tot 5 jaar Schieten met bananen neemt je mee op een wilde kanotocht over de woeste rivier, laat je vrolijk zelfverzonnen indianenkreten uitslaan, terwijl je als volleerde ruiter over de uitgestrekte prairie galoppeert, …. Ontcijfer de rookpluimen, bemachtig je plekje rond de totempaal en ga met ons mee op zoek naar de verloren indianenstem! Een interactieve en avontuurlijke vertelvoorstelling vol muziek voor dappere indianen. Duur ca. 35 min

Uit de Veren Een leuke gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker eten centraal staan. Eén keer per maand op zondagvoormiddag organiseert GC Essegem een leuke theatervoorstelling voor families: poppentheater, muziektheater, interactief theater. Maar eerst kan er worden ontbeten en gespeeld bij ons. Een uitgebreid ontbijtbuffet met pistolets, sandwiches, croissants, chocoladekoeken, rozijnenbrood, verschillende soorten fruit en cornflakes, eitjes, ... staan klaar vanaf 8.30 uur. Ondertussen kan er gespeeld en gedold worden in de huisjes, op de matten, met de hoelahoepen. En om 10.30 uur dompelen we ons onder in een theateravontuur. voorstelling: -12 j.: 4 € / +12 j.: 6 € – cultuurwaardebons welkom ontbijt en voorstelling: -12 j.: 7 € / +12 j.: 9.50 € RESERVATIE: 02 427 80 39 – essegem@vgc.be Allen vroeg Uit de Veren om dit niet te missen!


historie 5

15 april - 30 mei 2012

De straatnamen van Jette -61DOOR ANDRÉ MONTEYNE

Gustave Van Huynegemstraat (Asse 09/07/1867 - Jette 10/07/1940)

V

roeger liep tussen de Statiestraat (huidige Léon Théodorstraat) en de Schoolstraat (nu Van Bortonnestraat)* een gedeelte van de Pannenhuiswegel ofte voetweg nr. 35. Deze wegel sloeg onder de benaming Wilgewegel rechts af, richting herberg De Wilg* aan de Wemmelsesteenweg. Het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1892 verordende de aanleg van een straat met een breedte van 10 meter over de hele lengte van beide weggedeelten, van de Statiestraat tot de Wemmelsesteenweg. Van de Van Bortonnestraat tot de Wilg kreeg deze straat de naam van burgemeester Vandenschrieck* en het voorste gedeelte tot de Statiestraat werd Kleine Schoolstraat genoemd. Op 4 mei 1948 kreeg zij de naam van burgemeester Gustave Van Huynegem, één van de grote burgemeesters van Jette. “Staf die rijdt met zijn pjeird zonder sjeit”, zoals zijn politieke tegenstanders zongen, was liberaal gemeente-

raadslid vanaf 1900, schepen van 1921 tot 1927, en dan drie maal verkozen tot burgemeester. Op 9 januari 1940 werd zijn veertig jaar gemeentelijke magistratuur gevierd. Hij stierf in datzelfde jaar, vlak voor de Duitse inval .Hij behoorde tot een belangrijke Jetse familie die onder andere eigenaar was van de bekende olieraffinaderij aan de Wemmelselsteenweg. Van Huynegem zelf was handelsdirecteur en had nogal wat belangen in de bouwsector. Onder zijn bewind kwam de grootscheepse verkaveling van de Albertwijk tot stand. De burgemeester stond bekend om zijn spaarzaamheid (sommigen zegden gierigheid) . Zo ging hij regelmatig na of de lichten in het gemeentehuis uit waren en eens maakte hij zich zorgen over een rekening van 500 frank van de brandweer van Sint-JansMolenbeek, die haar ladderwagen uitgeleend had bij de grote brand in 1937 van de brouwerij Taymans, op de hoek van de straat die zijn naam draagt . Deze hebbelijkheden deden echter niets af aan

Maurice Van Rolleghemstraat

(Schaarbeek 7/10/1879 - Jette 1/02/1977) eze industrieel werd raadslid op 1 juli 1921, onderwijsschepen op 14 januari 1927 en schepen van financiën van 3 januari 1933 tot 1947. Net zoals Max Tircher* verscheen hij in volle repressietijd (22/12/1945) voor de liberale epuratiecommissie. Hoewel hen niets onrechtmatigs te verwijten bleek, verdwenen zij toch als schepen. In het geval van Van Rolleghem was de aanleiding een klacht die de socialistische schepen De Munter* tegen hem indiende omdat hij naar Elsene verhuisd was. Van Rolleghem verdedigde zich door te verwijzen naar een vliegende bom die zijn huis en ateliers aan de Ferdinand Lenoirstraat op 15 november 1944 volledig verwoest had, zodat hij verplicht was tijdelijk uit te wijken. Hoewel De Munter in de minderheid gesteld werd, nam Van Rolleghem toch ontslag. Van Rolleghem was secretaris van de (liberale) Unie der Fanfaren van Jette (1909-1921). (rue Maurice Van Rolleghem)

D

volgende straatnamen: Verdoodt, Verschelden, Verstraeten.

zijn populariteit: tot zijn dood werd hij steevast opnieuw verkozen. Hij woonde van kindsaf in de Spiegelstraat (toen E. Faesstraat). Op het einde van zijn leven woonde hij in de Dopéréstraat 61.

Jean-Baptiste Verbeyststraat Sint-Jans-Molenbeek 23/04/1875 - Jette 13/05/1938

(rue Gustave Van Huynegem) Nb. : op het stratenplan van de gemeente staat zijn naam verkeerdelijk in de oude spelling (Van Huyneghem) geschreven. In de straatnamenlijst van datzelfde plan is hij wel correct gespeld.

Van Swaestraat Brussel 22/11/1776-Jette 20/07/1851

D D

it gedeelte van de vroegere voetweg 35 (zie Van Huynegemstraat) heette in het begin van de negentiende eeuw Pannenhuisweg en later Keyzerstraatje. Op 21 augustus 1915 kreeg het straatje de naam van François Couteaux*. Bij beslissing van het college (4/05/1948) werd zij volledig vernieuwd en genivelleerd. Daarbij verdwenen onder andere de bekende herbergen ‘In de Propheet’ en ‘Bij Verdoodt’. Enkele maanden later besliste het College op 26 november 1948 de straat om te dopen naar het katholiek gemeenteraadslid Jan-Baptist Verbeyst. Ze gaven de naam François Couteaux aan de straat die gelijktijdig op de vroegere Werkliedengang aangelegd werd. Zoals reeds eerder vermeld (zie François Couteauxstraat), werd de wederaanleg van beide straten vergemakkelijkt doordat heel wat werkmanshuisjes zwaar beschadigd waren door een gevallen V1-bom tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Jan-Baptist Verbeyst , katholiek gemeenteraadslid van 1933 tot zijn dood, had een porseleinwinkel en werd opgevolgd door zijn zoon François Verbeyst (+ 29/07/1977), telkens schepen onder burgemeester Neybergh*. Hij woonde aan de Jetttelaan 77, vlak op de grens met Koekelberg en niet ver van de woning van de burgemeester. Beide families waren sterk bevriend en François was de trouwe paladijn van Neybergh. (rue Jean-Baptiste Verbeyst)

eze straat maakt deel uit van de verkaveling van de Albertwijk en kreeg op 26 februari 1926 de naam van Albert (Antoine) Van Swae, burgemeester van Jette-Ganshoren van 1836 tot 1841. Als inwoner van de sectie Jette, verzette hij zich met man en macht tegen de oprichting van de nieuwe parochie Sint-Martinus in Ganshoren om financiële en territoriale redenen. Deze was goedgekeurd door de vorige meerderheid onder leiding van burgemeester Berré*. Van Swae stak waar kon stokken in de wielen van de nieuwe parochie, wat de betrekkingen met Ganshoren alleen maar verzuurde. Er ontstond een loopgravenoorlog tussen beide partijen. Alle verzoeningspogingen van de provinciale en nationale overheden bleken vruchteloos en uiteindelijk besliste de Senaat om twee aparte gemeenten (Jette en Ganshoren) op te richten. Dit was meteen het einde van de politieke loopbaan van Van Swae. (rue Van Swae)


6 actiefinjette.be Davidsfonds Zaterdag 21/04/2012

Daguitstap Vlaamse Ardennen

Daguitstap naar het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen. Wandeling, beeldhouwersatelier, Museum ‘Shoes or not shoes’, Oudenaarde. Zondag 13/05/2012 – 10:00

Misviering en receptie Misviering als afsluiting van ons cultuurseizoen met receptie achteraf in de ‘Pastorie’. - Sint-Pieterskerk – Jette Zaterdag 2/06/2012

15 april - 30 mei 2012

Vrijdag 1/06/2012

Startdag Verder nog maandelijkse gezelschapsspellenavond in café Nekkersdal, zaalvoetbal op maandag van 20u tot 22u, fietstochten, werkgroep armoede,… Alle info: Roger Kockaert – 02 460 16 66 Pol Arnauts – pol.arnauts@compaqnet.be www.kwblakenjette.be

OKRA – Trefpunt 55+ Jette Alle activiteiten vinden plaats in GC Essegem, op dinsdagnamiddag van 14 tot 17u!

Zondag 22 april 2012 van 11u00 tot 12u00:

Optreden van de slagwerkleerlingen

van de academie tijdens het Artiestenparcours (Clouterie, Wemmelsesteenweg 249)

Woensdag 25 april 2012 om 19u:

Concert WAK: “Homemade” (gemeentelijke feestzaal)

Woensdag 9 mei 2012 om 19u:

Leerlingenuitvoering (Abdij van Dielegem) Zaterdag 26 mei 2012 om 18u00:

Operavoorstelling: Le nozze di figaro (W.A. Mozart) (Abdij van Dielegem)

Vrijdag 22 juni 2012 om 19u: Slotconcert (feestzaal)

Zondag 24 juni 2012 om 15u:

Slotdag DKO

Koninklijk conservatorium Brussel

Donderdag 24/05/2012

Regionale Mariabedevaart naar Hasselt

Bloesemtocht Gooik Martin de Kegel-wandeling Woensdag 9/05/2012 – 18:45

Attestloop

Koning Boudewijnstadion

Zaterdag 12/05/2012

Gezinsfietstocht

Zondag 13/05/2012

Bezoek aan de opendeurdag tuinen gemeente Jette

Vrijdag 18-20/05/2012

Fietstocht naar zee

Zondag 27/05/2012 – 15:00

Deelname aan de 20 km van Brussel ten voordele van Wereldsolidariteit

Pasar Jette-Laken

Dinsdag 17/07/2012

We gaan op verkenning o.l.v. inwoner Jean-Marie De Moor (9 km). Vertrek: om 14 u.aan de Sint-Martinuskerk te Melsbroek

Afsluiter: op restaurant! Info: J. Verthé – Léon Theodorstraat 57 – 1090 Jette – 02/427 60 34

Parkresidentie Jette Elke 1ste, 2de en 3de woensdag van de maand van 14:30 tot 16:30

Rummikub Gratis

Woensdag voormiddag op afspraak (02 426 92 32)

Pedicure St.Vincentius à Paulostraat 2a

Info Parkresidentie - St.Vincentius à Paulostraat 2a 02 426 92 32 - secretariaat@parkresidentiejette.be

Ploef Vrijdag 20/04/2012

Film: Il Vangelo Secundo Matteo

Zaterdag & zondag 21-22/04/2012 Vrijdag 11/05/2012

Film: Paris Texas

Zondag 22/04/2012

Info: Dirk Vannetelbosch, 0477/60 42 65

Donderdag 17/05/2012 – 10:00

Zondag 22/04/2012 – 14:00

Vaderdagviering + spreekbeurt: hulpmiddelen in de thuiszorg

Artiestenparcours Jette

Deelname aan het Artiestenparcours Jette

Jaarlijkse motorzegening Kardinaal Mercierplein na de mis van 10 uur.

Dinsdag 12/06/2012

(Kardinaal Mercierplein)

Zaterdag 21/04/2012

Zondag 6/05/2012 – 10:00

Info: Riet Buvens - 02/479 13 83

Jette Classics

kwb Laken-Jette

Info: Rita De Maeght – 02/426 22 87

Pinksteren

Zaterdag 30 juni 2012 om 18u:

Jetse academie Muziek - Woord - Dans Wilgstraat 1 1090 Jette - Tel.: (02)426 72 94 - Fax: (02)426 25 84 Email: secretariaat@jetseacademie.be www.jetseacademie.be Facebook: ACADEMIE JETTE

Eerste communieviering voor de 8-jarigen.

Onze 12-jarigen ontvangen het sacrament van het Vormsel. Herman Cosijns, secretaris van de bisschoppenconferentie gaat hierin voor. - Sint-Pieterskerk

Donderdag 29 maart 2012 om 20u:

Bi-communautair evenement (Flagey)

Zondag 29/04/2012 – 10:00

Zondag 27/05/2012 – 9:45

Jetse Academie

Zaterdag 21 april 2012 om 13u:

Info: Stijn Hanssens - 0476/35 90 50

Met bijzondere aandacht voor diegenen die zich inzetten voor de zwakkeren in onze maatschappij.

Alle info: Mia Felix - Bonaventurestraat 172 - Jette 02 888 93 54 - 0494 84 80 82 - mia.felix@fulladsl.be

(Sint-Jozefkerk, Soetensstraat 36, 1090 Jette)

8-ste orgelfestival Jette in de Sint Pieterskerk.

Onze Heer Hemelvaart

Gewestreis

We trekken naar Doornik, ooit de hoofdstad van het Frankische rijk.

Concert Triatu

Elke zondag van 6/05/2012 tot 27/05/2012 – 16:00

Zondag 27/05/2012

Slotpicknick

1 ,2, 3/06/2012

Spektakel i.sm. le Foyer de Molenbeek

De omstreken van Melsbroek

Dinsdag 1/05/2012

Jetse bedevaart naar Halle (20 km)

Info over vertrekuur en prijs en inschrijven (tot 28/04) bij Annie Senave Zaterdag 5/05/2012 – 14:00

Bezoek aan de PIVO-site in Relegem

Een historische en ecologische wandeling op de PIVO-site (oude kazerne) o.l.v. natuurgids Erik Meerschaut (3km), met voor de liefhebbers aansluitend een mooie wandeling in de omgeving (7 km). Vertrek: om 14 u bij de ingang van PIVO Zellik-Relegem (voor de rondleiding) en om 16.30 u (voor de wandeling). Inschrijven is nodig voor de gegidste rondleiding (max. 20 personen)- Openbaar vervoer is mogelijk: De Lijn 820 Modelwijk te Laken V 13.28 u, A Relegem kerk 13.45 u. Zondag 10/06/2012 – 14:00

Architectuurwandeling “Van kelder tot zolder”

Alvorens het museum van Tervuren zijn deuren sluit voor een grondige renovatie, profiteren we er nog vlug van om een bezoekje te brengen op plekken die normaal “geheim” zijn! Nadien voor de liefhebbers een wandeling van een 7-tal km. Afspraak: om 14 u aan de ingang van het museum te Tervuren, voor de wandeling zelfde plaats om 16.30u. Deelname: voor de leden is de gids gratis, ze betalen enkel 1,5 euro inkom ; niet-leden betalen 5.00 euro voor de gids en 1,5 euro inkom. Openbaar vervoer is mogelijk: aan Montgomeryplein (metro) neem je tramlijn 44 die je via een mooi traject tot aan het museum brengt. Inschrijven is nodig (max. 15 personen) Al onze activiteiten staan ook open voor niet-leden. Tenzij anders vermeld zijn ze gratis voor de leden en betalen de nietleden 1 euro. Alle info: Senave-Jacops - 02 201 05 85 of Monik Gonnissen - 02 479 53 84 - monik@gonnissen.com

Pratiquan

Parochie Sint-Pieters 1/05/2012 – 8:30

Voettocht naar Halle Naar aloud gebruik gaan we vanuit Jette op 1 mei te voet naar Halle (+- 20 km). We vertrekken in de Sint-Pieterskerk om 8:30 uur. Via de Molenbeekse en Anderlechtse volksbuurten gaan we langs het kanaal naar Halle om er een bezoekje te brengen aan de zwarte madonna. Om 15.30 uur sluiten we af met de Eucharistieviering om vervolgens samen te eten en met de trein huiswaarts terug te keren. De mensen die liever met de trein gaan vertrekken samen rond 12.30 uur van het station van Jette. Info: Pieter Rooselaer - 0486/23 49 82

Elke dinsdagavond van 18:00 tot 20:00

Tai Chi Chuan les

Tai Chi Chuan (of Taiji Quan) is van oorsprong een Chinese gevechtkunst maar wordt in onze landen vaak aangezien als een methode om met een goede lichaamshouding en doelgerichte bewegingen de Qi (= vitale levensenergie) te ontwikkelen om elke aanval af te weren. De uiterlijke vorm (in ons geval de vorm van de “Yangia Michuan Taiji Quan” school) kenmerkt zich door vloeiende, in elkaar overgaande bewegingen die op beheerste, ontspannen wijze worden uitgevoerd. - GC Essegem Info: Anne Malcorps – 0473/77 60 73 of Jean Marthoud – 0475/45 24 08


actiefinjette 7

15 april - 30 mei 2012

Ritterklub vsv Jette vzw Zaterdag 5 & zondag 6/05/2012

12e jeugdtornooi 2 volle dagen plezant voetbalplezier voor alle jeugdcategorieën U6 t.e.m. U15. Met deelname van jeugdploegen uit de Nationale en Provinciale competities.

Scouts en Gidsen ‘De Klauwaert’ Jette Zaterdag 28/04/2012

75 jaar Scouts Jette – feest! Zaal School Poelbos Info: Tim Van Den Bossche – info@scoutsjette.be of http://www.scoutsjette.be/

V.Z.W. TENNISSCHOOL SPORT EN SPEL Lentelessen : zowel reeksen voor kinderen als volwassenen, lessen van 16 april tot 10 juni 2012. Alle niveaus : minitennis, miditennis, initiatie, vervolmaking en competitie. Steeds groepslessen. Zomerstages tennis en omnisport : van maandag 2 tot vrijdag 6/7, van 9 tot 13/7, van 16 tot 20/7, van 23 tot 27/7, 30/7 tot 3/8, van 6 tot 10/8, van 20 tot 24/8 en van 27 tot 31/8 - voor jongeren vanaf 5 jaar - Les van 9 tot 16u met gratis opvang van 8u tot 17u15. Tennis en omnisport. woensdagmiddag chocoladekoeken, vrijdag tornooi + ieder ontvangt een T-shirt of een prijsje. Onze stages zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Jeugdvriendelijke prijzen – gediplomeerde trainers – korting vanaf 2de deelnemer van gezin – rackets terplaatse te huur INFO : www.vzwsportenspel.be

West-In Jette

Oudervereniging voor de Moraal Jette Donderdag 26 april 2012 om 20.00 uur

Lezing: Wilsverklaringen door: Tine Berbé vrijzinnig humanistisch consulent en met inleiding door Jean-Marc Bergiers, Voorzitter OVM Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329, Jette Woensdag 2 mei vanaf 19.45 uur

Vrijzinnig café met een drankje en een hapje

Gemeenschapscentrum De Zeyp, van Overbekelaan 164 te Ganshoren Info: 0476/88.00.58

Vlaamse Bond van Gepensioneerden Jette Woensdag 18/04/2012 - 15:00

Spreekbeurt

Woensdag 16/05/2012 - 15:00

Moederdag – ‘Wij vieren alle moeders’

Woensdag 23/05/2012

Wandeling door Brussel

Bijeenkomst aan de KVS All onze activiteiten gaan door in het St.-Pieterscollege (ingang JB. Verbeyststraat)

De Vlaamse Gepensioneerdenbond bestaat 40 jaar!

Woensdag 18/04/2012 - 19:00

Culinair Kokkerellen: driegangenmenu GC De Platoo - Koekelberg Zondag 30/04/2012 – 13:30

Er op uit: Grand Opera Charles Quint Vertrek: autocar Hunderenveld 1, 1082 Brussel

Vrijdag 11/05/2012 - 20:00

Exploratie Namibië

GC De Zeyp - Ganshoren

Woensdag 16/05/2012 – 19:00

Culinair Kokkerellen: driegangenmenu

GC De Platoo, Koekelberg

Zondag 20/05/2012 – 6:00

van links naar rechts: Jan De Berlangeer, Lambert Henckens, Margritte De Cooman, Fons Wenmeekers, M Van Driessche, M.J. Mariën, Jef Demey.

Het was februari 1972 toen een vijftiental mensen onder impuls van Jan De Berlangeer samenkwamen in Café Breughel. Daar werd toen de Vlaamse Gepensioneerdenbond opgericht. Op korte tijd groeide de bond uit tot een vereniging met meer dan tweehonderd leden en vonden zij een locatie in het Sint Pieterscollege, waar hun bijeenkomsten enkele decennia later nog steeds doorgaan. Afgelopen maand vierden zij dan ook met trots hun 40-jarig bestaan. Enkele hoogtepunten in de afgelopen veertig jaar zijn volgens huidig voorzitter onder andere het toneelstuk van de Jetse schrijver Muyldermans, de vele daguitstappen en vooral het gezellig samenzijn en de kameraadschap onder mekaar. Wil je gezellig een kaartje leggen, een babbeltje slaan of samen wat eten? Iedereen is welkom op woensdag vanaf 13u30 in het Sint-Pieterscollege (ingang Verbeyststraat)! Meer info: op 02 479 41 76 Dansgroep 02 427 68 00

Er op uit: 12-daagse reis naar Italië

Vertrek: autocar Hunderenveld 1, 1082 Brussel Info: André de Schutter - Helenalaan 30 - 1082 Brussel – 02/465 30 21 - info_zomaar@telenet.be - www. info-zomaar.be

Jan De Berlangeer 02 479 41 76 of 477 13 49 49

Colofon

Orgelfestival 2012 Sint-Pieterskerk Jette Reeds voor de achtste keer wordt rond het Grote Orgel van de Sint-Pieterskerk een orgelfestival georganiseerd. Vanaf 6 mei 2012 zullen vijf opeenvolgende zondagen evenveel organisten het beste van zichzelf geven en zal het orgel in al zijn facetten te bewonderden zijn. Het programma ziet er als volgt uit: 06 mei 2012, 16u00: Stijn Hanssens 13 mei 2012, 16u00: José Dorval 20 mei 2012 ,16u00: Peter Jeurissen, Koristen Keizersberg Leuven o.l.v. Peter Maus 27 mei 2012, 16u00: Wannes Vanderhoeven 03 juni 2012, 16u00: Marc Van Driessen Een toegangskaart voor één concert kost 5 euro, een abonnement voor het hele festival is verkrijgen aan 15 euro info: www.kerkjette.be Sint-Pieterkerk Kardinaal Mercierplein 1090 Jette

Gazet van Jette is het tijdschrift van Gemeenschapscentrum Essegem vzw. v.u. uitgever: Herman Van den Nest, voorzitter Oplage : 23.000 exemplaren Werkten mee aan dit nummer: Hilde Peeters, Tatjana Eekman, André Monteyne, Marc Temmerman, Herman Van den Nest. Verschijningsdatum volgende editie: 15 april 2012 Deadline volgende editie: 31 maart 2012 Abonnementen:10 euro - 437-0166051-25 : facebook.com/essegem E-mail nieuwsbrief : abo via www.essegem.be Extra nieuws: www.essegem.be Advertentietarieven (Formaat : Tabloid Quadri) 1 pagina : 450 euro (255x353) ½ Pagina : 230 euro (255x174 / 124x352) ¼ Pagina 120 euro (174x124 / 255x84) 1/8 Pagina 65 euro 84x124 / 124x84) 1/16 pagina 38 euro (124x37 / 84x58) uitzonderingen kunnen in overleg worden toegestaan 15 april 2012 (deadline 31 maart), 1 juni, 2012 (deadline 14 mei), 1 september 2012 (deadline 20 uni)j


De Kroon JB Vandendrieschstr. 19 1082 Sint-Agatha-Berchem 02/482.00.10 dekroon@vgc.be dekroon.vgc.be

De Zeyp

Nekkersdal

De Platoo

van Overbekelaan 164 1083 Ganshoren 02 422 00 11 dezeyp@vgc.be dezeyp.vgc.be

E.Bockstaellaan 107 1020 Laken 02 421 80 60 info@nekkersdal.be www.nekkersdal.be

Pantheonlaan 14 1081 Koekelberg 02 412 00 50 deplatoo@vgc.be deplatoo.vgc.be

Bar Provisoire:

JAZZDELIGHTS

We zijn op zoek naar oude stoelen en naar artistiekelingen

El sur

HAMILTON LOOMIS

Musica con fundamento

Brussels Blues Society icw Vk* & Nekkersdal Hamilton Loomis verbindt blues, soul en rock tot een

Tijdens de volgende editie van het Visueel Festival Visuel kunnen we geen gebruik maken van ons eigenste KroonCafé om het publiek (u dus) van drank te voorzien. Dit is op zich geen ramp want een Bar is vlug opgebouwd, maar het is natuurlijk een Visueel Festival en het mag dus ook een ietwat visuele bar worden. Daarvoor doen we een oproep aan U. We zijn voor de inrichting van deze “Bar Provisoire” op zoek naar oude stoelen en artistiekelingen die van deze stoelen mooie kunstzinnige ontwerpen willen maken. Hebt u dus nog ergens een oude stoel die dik in de weg staat, laat het ons dan weten, we komen hem met plezier halen. Hebt u zin om deze stoel om te bouwen, te versieren of volledig te transformeren tot een kunstzinnig voorwerp dat er ook nog eens mooi uitziet dan is dit nog beter. Hebt u geen stoelen maar wil u wel creatief met een stoel aan de slag dan kan dit ook. Contacteer ons op 02.482.00.10 of 0497.45.72.11 voor meer informatie.

Dit nieuwe project van zangeres Paola Marquez zet de Nueva cancion (“nieuwe lied”) in de kijker. Deze stijl ontstond in Chili en was gelinkt aan de Mensenrechtenbeweging. Muzikaal kan je spreken van kleinkunst of volksmuziek waarin de teksten vaak ontstaan als gedichten en een heel belangrijke rol spelen. Prijs: €23 (diner + jazz) / €9 (jazz). vrijdag 20 april 2012 om 19.00 uur

FAMILIETHEATER

Kijk !

door Yvette Berger

Goed Volk’

door het Meiklokje

Het Meiklokje brengt Nederlandstalige wereldpremière : ‘GOED VOLK’ een tragikomedie van David Lindsay-Abaire. Vertaling en regie: Claude Lammens. Een verhaal over keuzes hebben of niet, over kansen krijgen of niet. Een verhaal met een stevige streep overheerlijke humor. Een verhaal over zelfrespect

“Ik maak van mijn leven n een kunstwerk waar ik instap” De polyfonie ontwikkelt zich sterk… De klanken gaan in beweging en krijgen kleur. Op een groot katoenen doek dansen de stemmen en de verf samen... Prijs: €7 / €4 (kinderen) woensdag 23.05.2012 - 15:00

LITERATUUR

Peter Verhelst Op de koffie met Peter Verhelst is een begrip in het literaire landschap. Hij schrijft romans, poëzie en is theatermaker bij NTGent. Zijn boeken vallen op door het barokke en zeer zintuiglijke taalgebruik. Hij brak door in 2000 toen hij de Gouden Uil kreeg voor de romanTongkat. Prijs: €55 / €4 4 (leden) donderdag 24.05.2012 - 20:00

en strijdbaarheid. Een verhaal voor zes rasacteurs. Inlichtingen en inschrijvingen: www.meiklokje.be of 0473.99.99.62. Zaterdag 14.04. - Zondag 15.04.2012

BLUESCONCERT

eigen genre, volgens Guitar Player Magazine. Dat maakt hem tot een veelbelovende artiest omdat hij Amerikaanse muziek, gestoeld op blues voor een hedendaags publiek kan brengen. En zijn twee ‘Best Artist’ award in Engeland en Wales, liegen er ook niet om, natuurlijk. Een aanrader! HMILTON LOOMIS: vocals/guitar/harp, STRATTON DOYLE: saxophone/keyboards, KENT BEATTY: bass/vocals, RYAN CORTEZ: drums www.hamiltonloomis.com - www.brusselsblues.eu 20u: doors - 21u - 22u30: Performance Reservatie / inkom 18 euro, 15 euro VVK http://www.fnac.be of ticket FNAC 0900 00 600 ( 0.45 euro/min) of info@brusselsblues.eu Donderdag 03.05.2012

De Platoo zal wegens verf- en opfrissingswerken gesloten zijn vanaf maandag 16 april. Voorlopig vinden er dus ook geen activiteiten plaats.

Wij staan terug ter ieders beschikking vanaf vrijdag 1 juni. Het secretariaat en de burelen blijven echter open en we zijn iedere dag bereikbaar van 9 tot 17 uur. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak

Bloemenmarkt Laken met infostand en animatie GC Nekkersdal voorstelling project Groen Laken Op zondag 6 mei 2012, van 9u30 tot 17u, gaat de 11de Lakense Bloemenmarkt door op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein te Laken. Maar een markt dekt nauwelijks de lading. Denk aan culturele activiteiten, straattheater, infostanden (oa van Nekkersdal). Bovendien treedt er voor het eerst, het Project Groen Laken naar buiten. Voor het ‘wat en hoe’: kom voor 13u naar de Bloemenmarkt! De Bloemenmarkt is een initiatief van de inwoners, met steun van de Stad Brussel en de wijkverenigingen Zondag 06.05.2012

De laatste zondag van juni is traditioneel weggelegd voor het slotfeest van GC Nekkersdal: de Picknick in het park van Laken. Naar goede gewoonte gaat deze zwoele picknick met allerlei activiteiten door in het park, net voor het Koninklijk Paleis (ter hoogte van het monument voor Leopold I). Maar gewoontes zijn er om bijgepast te worden. Dit jaar wordt samen met het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard toegewerkt naar één groot feest. www.nekkersdal.be - http://heembeek-mutsaard. vgc.be - info@nekkersdal.be of 02 421 80 60. Zondag 24.06.2012

te beleven in gemeenschapscentra in de buurgemeenten

Gazet van Jette  

Editie april 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you