Page 1

nummer 1 | januari 2013

stichting kinderopvang Noordoostpolder stichting kinderopvang Noordoostpolder

> Een nieuw jaar, een nieuw begin! In de maanden die achter ons liggen zijn er veel ontwikkelingen geweest die betrekking hebben op onze medewerkers. Uw kind(eren) en u hebben dit wellicht ook gemerkt. Zo lieten wij direct na de zomervakantie aan de medewerkers weten dat er bezuinigd moest worden op personeel, omdat er als gevolg van een daling in de kindbezetting minder inkomsten werden verwacht. Klanten kiezen voor andere vormen van opvang voor hun kinderen (informeel) of proberen op andere tijden te werken. Deze keuzes komen voort uit de bezuinigingen van de overheid op de kinderopvangtoeslag. Verder hebben we gemerkt dat er nogal wat klanten hun baan zijn kwijtgeraakt. Een heel ingrijpende gebeurtenis voor de bewuste ouders. In de maanden september tot en met november is een reorganisatieplan opgesteld, zijn er vertrekstimuleringsregelingen aangeboden, is overleg gevoerd met de ondernemingsraad en de bonden en is juridisch advies ingewonnen. Veel collega’s hebben gebruik gemaakt van de vertrekregeling. Bij deze regeling werd een bepaald bedrag meegegeven over het aantal ingeleverde uren of volledig ontslag. Uiteindelijk kon ik op 7 december aan de medewerkers meedelen dat er momenteel geen gedwongen ontslagen nodig zijn. Heel prettig nieuws na een paar maanden van onzekerheid en spanning.

Europalaan 40a

f (0527) 61 99 28

8303 GJ Emmeloord

e info@sknop.nl

t (0527) 62 06 13

www.sknop.nl

Volg ons op twitter: SKNOPNL Like ons op facebook: facebook.com/stkonop

Karen Anne van Dorp, directeur

daar ontdek je jezelf daar ontdek je jezelf


Nieuwe leidinggevende structuur Met ingang van 1 februari 2013 verandert de leidinggevende structuur bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De locaties kinderdagopvang (soms met BSO) en buitenschoolse opvang worden voortaan aangestuurd door een teamleider die ook een aantal uren meewerkt op de groep. Zo is er direct op de werkvloer een functionaris die de leidinggevende taken/coördinatie uitvoert. Daarnaast werken we vanaf 1 februari met een manager kinderopvang, die de teamleiders gaat aansturen. In de maand januari vindt de overdracht naar de diverse collega’s plaats.

De teamleiders zijn: Bianca Sikma

Wilma Hermelink

Teamleider BSO

Teamleider

De Kameleon,

Schanulleke en

de Tamtam en

de Boemerang

het Kinderpaleis

Esther Gerritsen

Astrid Voesten

Teamleider

Teamleider

De Petteflet en

Ut Bottertjen

de Heen en Weerwolf

Judith Busscher

Elize Wijnsma

Teamleider

Teamleider

de Kindervilla en

Gastouderbureau en

manager Kinderopvang

manager Kinderopvang

Annie Kraster en Petra ten Horn gaan vanaf 1 februari als pedagogisch medewerker aan de slag en Tineke Vogelaar gaat in verband met haar lichamelijke situatie vanaf 1 februari bij de receptie van het centraal bureau werken.


Workshop Tekenen en Schilderen In november en december werden er bij BSO de Heen en Weerwolf op de Petteflet workshops tekenen en schilderen gegeven. In de workshop werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan het maken van kleuren. Aan de kinderen werd uitgelegd dat er eigenlijk maar een paar kleuren zijn. Het zijn de kleuren rood, geel en blauw, ook wel de primaire kleuren genoemd. Met behulp van deze drie kleuren en zwart en wit zijn alle andere kleuren te mengen.

Nieuwe locatie voor het Kinderpaleis Op 15 oktober verhuisde het Kinderpaleis dan eindelijk naar een permanente locatie. Na tijdelijke huisvesting in de voormalige Koningin Julianaschool en later bij de Albert Schweitzerschool aan het Expansievat hebben de kinderen en medewerkers een definitief plekje. En wat voor een plekje! Centraal

De ruimte is helemaal gestyled naar BSO maatstaven. tegenover drie basisscholen gelegen, op de eerste verdieping van het kantoorpand van de SKN aan de Europalaan. De ruimte is helemaal gestyled naar BSO maatstaven. Ruim, licht en met een aparte kamer voor de oudere kinderen.

Nieuwe huurders Europalaan

Workshop Improvisatietheater

Naast het Kinderpaleis biedt de Europalaan sinds

Bij de buitenschoolse opvang in Marknesse zijn in de

oktober ook huisvesting aan fysiotherapiepraktijk Vita

afgelopen maanden workshops improvisatietheater

Nova. De praktijk is op de begane grond van het pand

verzorgd door Wilma Hermelink. Wilma is opgeleid

gelegen. De SKN is erg blij met de nieuwe huurder. Het

dramatherapeut en werkt bij de SKN als pedagogisch

pand wordt nu voor de volle 100% benut en mogelijk

medewerker. Wilma heeft de kinderen zelf een voor-

ontstaan er in de toekomst nog leuke samenwerkings-

stelling laten ontwikkelen. Ieder kind kon een onder-

initiatieven tussen Vita Nova en SKN.

deel van het verhaal aandragen. Het werd een zeer


Activiteiten SKN

gevarieerd stuk met uiteraard prinsessen, ridders, een heks en Mega Mindy. Vooral de meisjes waren onder de indruk van de prachtige toneelkleding die Wilma

Presentatie gastouders op website

voor hen mee had gebracht. Keer op keer werd van

Vanaf het nieuwe jaar presenteren onze gastouders

jurk gewisseld totdat Wilma daar een halt aan toeriep.

zich op de website van de SKN. Zo is het voor poten-

De ouders die zouden komen kijken moesten immers

tiële klanten mogelijk om een eerste indruk te krijgen

wel iets moois voorgeschoteld krijgen en daarvoor

van de beschikbare gastouders. In welke plaats woont

moest geoefend worden!

Zo is het voor potentiële klanten mogelijk om een eerste indruk te krijgen van de beschikbare gastouders.

de gastouder, hoe woont de gastouder, wat zijn haar kwaliteiten en welke dagen zijn er bijvoorbeeld beschikbaar. Kijk voor een indruk op de site van de SKN www.sknop.nl

Knap Lastig! Van december tot en met maart volgen de pedagogisch medewerkers van de BSO de training Knap Lastig! Deze training geeft de pedagogisch medewerkers handvatten om alle kinderen in de BSO een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen, ook de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. Er wordt ingezoomd op kinderen met ‘gewoon’ lastig gedrag en op kinderen met een ontwikkelings- of gedragsstoornis. Aan de hand van onderwerpen als: interactie, conflicthantering, de

NIEUW

groep, inrichting en spelmateriaal, activiteitenaanbod en de omgang met ouders, wordt gekeken hoe de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk kunnen

Vanaf 1 januari 2013: 40 weken contract kinderdagopvang!

inspelen op de behoefte van de kinderen.

SKN Oudermagazine Januari  

SKN Oudermagazine Januari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you