Page 1

Jaargang 15 | nummer 12 | december 2013

Betaalbaar parkeren in Dordt

Wordt persoonscertificering de toekomst?

Flinke ledenwinst BLN op Europort

voor de ondernemer in de binnenvaart


Interview

‘Gedreven door verdriet’ dreggen SOAD-vrijwilligers komen twintig keer per jaar in actie door Sander Klos

Ik heb maandag met ze gepraat en vrijdag komt een sms’je van Pieter Keuter van de stichting Opsporings Appatuur Drenkelingen (SOAD) op Urk binnen: ‘In Velsen samen met LTOZ en marineduikers gezocht naar een 41-jarige Filippijnse stuurman. Het slachtoffer met de dreg gevonden en daarna geborgen.’

dregjes, die circa tien centimeter boven de bodem tasten naar wat ook maar wordt gezocht. Het kan, zoals in Velsen, om een drenkeling gaan, maar de Urker vrijwilligers worden ook te hulp geroepen bij zelfmoorden of criminele zaken. In dat laatste geval zoeken ze ook naar kleinere voorwerpen (wapens) en lichaamsdelen. Daarvoor wordt het zoekframe uitgerust met een net, want de haken werken dan te grof.

De site 112ijmond vertelt het hele verhaal. ‘Hulpdiensten zijn De SOAD ontstond in 2004 vanwoensdagavond rond kwart over uit de KNRM op Urk, samen tien uitgerukt naar Velsen-Noord met de broer Gerrit, Teunis en na een melding van een persoon Frans Hakvoort, die hun oom te water. In de Derde aan het water hadden verloren. . Rijksbinnenhaven zou een Smit was daar schipper, medebemanningslid (stuurman Rene oprichter Fred Bouwer reserveMorales van de Challenger schipper en Keuter opstapper. red.) overboord zijn gevallen. De Directe aanleiding was een brandweer was met duikteams zoekactie in 2003 naar de op het aanwezig en de KNRM zocht Ketelmeer verdronken Urker met een reddingboot mee. Een sportvisser Hakvoort. Een groep helikopter zocht vanuit de lucht van zes zoekers besloot ‘gedreen patrouillevaartuigen keken op ven door medeleven met nabehet Noordzeekanaal. Vanaf de staanden’ beter materiaal te ontkant speurden hulpverleners met wikkelen voor dregacties. Zo zaklampen en een warmtebeeldontstond het frame, dat politie camera over het water en langs en KNRM niet hadden en hebde oevers. Na anderhalf uur zoeben en waardoor de SOADken was niemand aangetroffen. vrijwilligers een extra bijdrage De hoofdofficier van dienst van leveren aan dit soort zoekacties. de brandweer heeft toen afgeIn negen jaar rukten ze 106 keer schaald en de hulpdiensten hebuit en de laatste jaren komen ze ben het zoeken gestaakt. gemiddeld twintig keer per jaar ‘Update 17-10-2013 21 uur: Het Henk Smit (r.) en Pieter Keuter zetten snel een zoektuig in elkaar. in actie. In de helft van de gevalLandelijk Team len gaat het om zelfmoord. Onderwaterzoekingen van de politie heeft donderdagavond het Henk Smit over die begintijd: ‘Op tv zag ik ze met een stokdreg levenloze lichaam van de vermiste man gevonden in de binnenhazoeken naar een veertienjarig meisje, dat in Appeltern was verven.’ dronken. Ik belde de politie en die zeiden: “Als je denkt dat je het beter kunt, dan mag je morgen komen.” Daar gebruikten we toen Boomkortuig het prototype van ons dregframe. Inmiddels is de werkwijze verDe IJmuider Courant is het enige medium, dat spreekt over de rol der verfijnd. Op basis van software van Stentec in Heeg houden van de SOAD. Want met ‘gespecialiseerde apparatuur’ van SOAD we op een elektronische waterkaart precies bij langs welke tracks werd de drenkeling gevonden. Nou valt het met die ‘gespecialiwe hebben gezocht.’ seerde apparatuur’ wel mee. Keuter en ‘techneut’ Henk Smit Ze beschouwen zichzelf nadrukkelijk als aanvulling op de andere tonen rvs frames, die verdacht veel weg hebben van het vistuig hulpverleners. ‘De marine werkt met het systeem Remus, een van een boomkorkotter: een boom met twee schoenen aan weersAutonomous Underwater Vehicle. Die zelfstandig opererende zijden. De frames zijn 2,50 meter breed en voorzien van haken en robot lijkt op een torpedo en wordt geprogrammeerd om een 16 | Het Magazine voor de ondernemer in de Bi n n en vaar t | de c em b er 2 0 1 3


Interview bepaald gebied af te zoeken. Maar kost wel 400.000 euro. Daarnaast werkt de politie met een sidescan sonar. Samen met ons dregwerk vorm je zo een uitstekend team.’

In eigen beheer Het was de bedoeling de frames te produceren en weg te zetten bij de KNRM, maar dat lukte niet. Dus besloten de mannen een depot op Urk te vestigen, waaruit hulpverleners kunnen putten. ‘Zulke spullen vast bij politie of KNRM onderbrengen, werkt niet. Er gaan toch dingen kapot en dan ligt het ergens in een hoek. Wij zorgen dat het teruggebrachte materieel weer in orde komt’, legt Smit uit. Alsof het zo moet zijn, heeft hij ondertussen een politieman aan de lijn om te vragen enig materieel terug te brengen. ‘Geef het desnoods op een kotter in Harlingen af.’

Op de hand

De aanleiding was echter vervelend. Smit: ‘Die man stond zonder vest te soppen op het voordek. Ik ben al vijftig jaar watersporter en zeg: doe een vest om. Ik heb erover gesproken met binnenschippers, maar je krijgt het niet voor elkaar. Terwijl het in een klein hoekje zit, bijvoorbeeld bij het even aanpakken van de boodschappen van de vrouw op de wal of als iemand voor een klusje even naar de voorgekoppelde bak springt.’ En zijn vissende dorpsbewoners hebben ook zo hun mening. ‘We hebben proeven gedaan met oliegoed, waarin permanent drijfvermogen zit. Het sloeg niet aan. En een redvest over je oliegoed wordt een smeerbende wanneer je het net moet leegschudden.

Speciale vesten ‘We bekijken nu of we werkkleding kunnen voorzien van een ballonnetje of een zendertje, dat na een bepaalde tijd onder water vanzelf boven komt. We zoeken nog naar een lijmverbinding die langzaam oplost in water. Ook duikers hebben daar interesse in en het zou nuttig kunnen zijn voor het terugvinden van duur gereedschap. In de binnenvaart is het misschien de beste oplossing om de portofoon standaard op het reddingvest te zetten, zodat je het wel móet dragen.’ Hulpverleningsinstanties als politie, brandweer, KNRM en reddingbrigades kunnen kosteloos een beroep doen op het SOAD-materieel. (www. soad.opurk.nl)

De SOAD heeft nu twaalf frames met alle toebehoren klaarliggen. Elk frame weegt vijftien à zeventien kilo en wordt gebruikt vanaf de boeg van een achteruitvarende boot. ‘We werken het liefst op een politieboot, maar Boston Whalers zijn ook erg geschikt door hun ruimere voordek. En onze grote wens is een eigen boot’, zegt Smit. Dat dreggen is geen sinecure, want het gebeurt op de hand en dat tot waterdieptes van enkele tientallen meters. ‘Op de hand voel je wat je doet, Sponsor zoeken maar je moet er wel ster- Op Urk liggen twaalf frames plus toebehoren klaar voor wie ze maar nodig heeft. Raken ze beschadigd bij een actie, dan knappen de SOAD-vrijwilligers ze weer op. (Foto’s Sander Klos) Marleen Buitendijk van ke armen voor hebben.’ BLN-Koninklijke De dreg vastmaken kan ook, maar uit Smits gelaatsuitdrukking blijkt, dat dat eigenlijk niet Schuttevaer had in maart 2013 voor het eerst contact met SOAD. ‘Vanuit onze klankbordgroep “man overboord” is behoefte aan de klopt. ‘Maar soms moet je na uren dreggen wel eens wat rusten.’ rijke kennis van het SOAD op dit gebied. Ook zij denken al enige Om op diep water de lijnen in te halen, werken ze trouwens wel tijd na over de vraag hoe lichamen onder water beter te vinden met een liertje uit de kreeftenvisserij, wat een boel ellebogenzijn. Maar hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, betaalbare technistoom scheelt. sche oplossingen zijn er (nog) niet. Met name het idee van SOAD Snelle vondsten voor de “onderwaterdobber” kan een oplossing bieden, maar Hoe triest hun werk ook is, ze hebben eigen hoogtepunten. ‘Er vraagt nog extra technisch onderzoek. En dat kost geld. Onze verviel een man overboord op een binnenschip bij de Friese Hoek. In enigingen hebben dat momenteel niet, daarom proberen wij een water van drie graden. Een ander binnenschip voer erachter en sponsor te vinden voor dit project. zag hoe hij wegzonk. Gelukkig hadden ze de positie goed geno‘Het kan overigens ook een interessant onderwerp zijn voor een teerd en vonden wij hem binnen 3,5 uur. Dat is voor ons een belotechnisch student, die een afstudeerproject zoekt. Bent u geïntening.’ Maar een zoekactie kan ook vier dagen duren en dat hakt er resseerd of kent u iemand voor wie dit interessant zou zijn, laat dan wel in wat betreft snipperdagen, die acht van de negen manhet ons dan weten via een e-mail aan: marleenbuitendijk@ nen daarvoor moeten opnemen. ksvschuttevaer.nl.’

d ec em b er 2 0 1 3 | Het M a g a z i n e voor de ondernemer in de B i n ne nva a r t | 17

Het Magazine - Dregteam SOAD  

Het Magazine - Dregteam SOAD