Draagt Elkanders Lasten - Productfolder 2024

Page 1

Productfolder

Draagt Elkanders Lasten U.A. is een christelijke begrafenisvereniging zonder winstoogmerk opgericht op 11 februari 1898. Draagt Elkanders Lasten U.A. biedt diverse lidmaatschappen aan voor de betaling van toekomstige begrafeniskosten. Voor de inschrijving van een lidmaatschap ontvangt de medewerker van Draagt Elkanders Lasten geen provisie. Een deel van de koopsom/ contributie bestaat uit kosten. Deze kosten zijn o.a. huisvestings-, personeels- en algemene kosten.

Draagt Elkanders Lasten B.V. voert in opdracht van Draagt Elkanders Lasten U.A. begrafenissen uit van de leden. Draagt Elkanders Lasten U.A. keert de lidmaatschapswaarde uit aan Draagt Elkanders Lasten B.V.

Draagt Elkanders Lasten biedt de mogelijkheid om geld te sparen in het depositofonds van Stichting Derdengelden. Het doel van dit spaarpotje is om in de toekomst de kosten van de uitvaart geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen.

ONZE BEREIKBAARHEID

Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur. Op afspraak zijn wij op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur beschikbaar. Buiten kantoortijden kunt u de aanwijzingen van de voicemail of website volgen. Website: www.del-urk.nl. Telefoonnummer: 0527 683435.

2 Productfolder

DE KOSTEN VAN EEN BEGRAFENIS:

De kosten van een eerste begrafenis op Urk bedragen ongeveer € 13.000.

Dit bedrag omvat de kosten van Draagt Elkanders Lasten, de kosten van een zandgraf -twee diep - voor 30 jaar in de gemeente Urk - en de kosten van een eenvoudig grafmonument.

De kosten van een tweede begrafenis, een bijzetting, bedragen ongeveer € 7.000.

Dit zijn de kosten van Draagt Elkanders Lasten en de begraafkosten van de gemeente Urk. Sinds 2017 zijn de grafrechten op Urk veranderd. Dit is van invloed op de kosten van een begrafenis.

Het grafrecht voor een zandgraf wordt aangegaan voor een periode van 30 jaar, met uitzondering van het kindergrafrecht, dat is 50 jaar. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand bij leven twee keer geconfronteerd wordt met grafrechten.

De gemeente Urk is eigenaar van de begraafplaats. Aan bovenstaande info kunnen geen rechten worden ontleend.

3

Lidmaatschappen vanaf 01-01-2024

Draagt Elkanders Lasten biedt lidmaatschappen aan tot een maximale waarde van € 14.000.

STARTPAKKET

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: € 7.000

Doel: Dit lidmaatschap is bedoeld voor de startkosten, dus de basiskosten, bij overlijden. Dat zijn de kosten van Draagt Elkanders Lasten en de begraafkosten van de betreffende gemeente. (Let op: niet de grafrechten)

Contributiebetaling: Levenslang of tot 68-jarige leeftijd.

Af te sluiten van/tot: Van 16 tot 65-/70-jarige leeftijd, afhankelijk van de keuze voor levenslange premiebetaling of tot 68 jaar.

Gezondheidsverklaring: Ja

Ledenvoordeel: Leden hebben recht op 10% korting op de begrafenisfactuur met een maximale waarde van 10% van de lidmaatschapswaarde. De totale korting is maximaal € 700. De korting geldt op de goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

Het startpakket geeft recht op gratis kinderdekking in de verschillende leeftijdscategorieën.

PLUSPAKKET PERSOONLIJK

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: Af te sluiten in een meervoud van € 1.000.

Doel: Verhogen van bestaande verzekering of lidmaatschap (Bijvoorbeeld het oude basis pakket of een pakket van een externe maatschappij.)

Contributiebetaling: Levenslang of tot 68-jarige leeftijd.

Af te sluiten van/tot: Van 16 tot 65-/70-jarige leeftijd, afhankelijk van de keuze voor levenslange contributiebetaling of tot 68 jaar.

Gezondheidsverklaring: Ja

Ledenvoordeel: Leden hebben recht op 10% korting op de begrafenisfactuur met een maximale waarde van 10% van de lidmaatschapswaarde. De totale korting is maximaal € 700. De korting geldt op de goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

4 Productfolder

PLUSPAKKET 2 LEVENS

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: Af te sluiten in een meervoud van € 1.000.

Doel: Financiering grafrechten en/of grafmonument bij een eerste begrafenis. Uitbetaling bij overlijden geschied na overleg van facturen.

Contributiebetaling: Levenslang of tot 68-jarige leeftijd.

Af te sluiten van/tot: 16-70 jaar, levenslange contributie betaling 16-65 jaar, contributiebetaling tot 68 jaar.

Af te sluiten op: 2 levens: kan gebruikt worden bij het eerste overlijden van een van de twee leden

Gezondheidsverklaring: Ja

Ledenvoordeel: Nee, dit lidmaatschap geldt voor diensten van derden

KINDERLIDMAATSCHAP GRATIS KINDERDEKKING

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: Kinderen zijn gratis lid op basis van het lidmaatschap van hun ouders. De waarde is gelijk aan die van hun ouder(s) met een maximum van:

Van 0-1 jaar: € 4.500

Van 1-11 jaar: € 8.000

Van 11-16 jaar: € 10.000

De dekking vervalt als het kind de leeftijd van 16 jaar bereikt.

Voor stil geboren kindjes na een zwangerschap van 12-23 weken worden op basis van het lidmaatschap van de ouders een eenvoudig mandje en de kosten van het Bloemknopmonument vergoed.

Doel: Bedoeld voor de basiskosten van een begrafenis. Met basiskosten wordt bedoeld de kosten van Draagt Elkanders Lasten en de begraafkosten/ grafrechten van de desbetreffende gemeente.

De basiskosten van de begrafenis worden gedekt tot een maximum van bovenstaande. Er is geen recht op overige pakketwaarde.

Kosten: Gratis op basis van het startpakket van de ouder(s).

Als beide ouders lid van Draagt Elkanders Lasten zijn, kan er bij overlijden van een kind slechts sprake zijn van 1 x een uitkering, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

Gezondheidsverklaring: Nee

5
Productfolder

AANVULLEND KINDERLIDMAATSCHAP

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: Veelvoud van € 2.000.

Doel: Betaling van het grafmonument.

Kosten: Op basis van koopsom.

Contributiebetaling: Eenmalige koopsom.

Gezondheidsverklaring: Ja

Acceptatieperiode: 6 maanden. Als het kind binnen 6 maanden komt te overlijden, wordt de betaalde koopsom terugbetaald in plaats van de waarde van het lidmaatschap.

Voorwaarde: Dit lidmaatschap moet voor alle kinderen binnen een gezin afzonderlijk worden afgesloten.

7

Lidmaatschappen van voor 2024

LET OP! Deze zijn niet meer af te sluiten

BASIS LIDMAATSCHAP

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: € 2.500

Contributiebetaling: Levenslang. Vooruit, per kwartaal

Ledenvoordeel: Ja, het basispakket geeft recht op een korting van 10% op de begrafenisfactuur tot een maximale waarde van 10% van de lidmaatschapswaarde. De korting geldt op de goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

AANVULLEND LIDMAATSCHAP

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: € 3.500

Contributiebetaling: Levenslang. Vooruit, per kwartaal

Ledenvoordeel: Ja, het basispakket geeft recht op een korting van 10% op de begrafenisfactuur tot een maximale waarde van 10% van de lidmaatschapswaarde. De korting geldt op de goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

EXTRA PAKKET OP 1 OF 2 LEVENS

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: Veelvoud van € 1.000

Contributiebetaling: Levenslang. Vooruit, per kwartaal

Ledenvoordeel: Nee, dit lidmaatschap geldt voor diensten van derden

EXTRA KINDERPAKKET

Soort lidmaatschap: Natura

Waarde: € 1.700 of € 4.000 of € 5.000

Contributiebetaling: Eenmalige koopsom

Ledenvoordeel: Ja, het extra kinderpakket geeft recht op een korting van 10% op de begrafenisfactuur tot een maximale waarde van 10% van de lidmaatschapswaarde. De korting geldt op de goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

8 Productfolder

STICHTING DERDENGELDEN/DEPOSITOFONDS:

Draagt Elkanders Lasten biedt de mogelijkheid om geld te sparen in het depositofonds van Stichting Derdengelden. Het doel van dit spaarpotje is om in de toekomst de kosten van de uitvaart geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen.

De voordelen hiervan zijn:

• Eenvoudig uw pakketwaarde verhogen door het doen van (periodieke) stortingen

• U, maar ook uw nabestaanden hoeven zich geen zorgen te maken of er t.z.t. wel geld is voor de kosten van uw uitvaart

• Er is sprake van een fiscaal voordeel:

Het gespaarde bedrag telt – tot maximaal € 6.859,00 per persoon – niet mee in box 3 en dus ook niet voor de WMO-toets

• Bij een positieve renteontwikkeling wordt er jaarlijks rente bijgeschreven over het gespaarde bedrag

Het nadeel is:

• Het gespaarde bedrag mag alleen besteed worden aan uitvaartkosten en mag niet worden teruggestort. De maximale inleg wordt door het bestuur van Stichting Derdengelden bepaald.

WAAROM KIES JE DRAAGT ELKANDERS LASTEN?

• Financiële rust voor je nabestaanden

• Met een lidmaatschap bij Draagt Elkanders Lasten kun je je nabestaanden behoeden voor financiële rompslomp na jouw overlijden. Het lidmaatschap vertegenwoordigt een waarde in goederen en diensten.

• Jij bepaalt zelf de hoogte van jouw lidmaatschap

• Op basis van je persoonlijke situatie en een kostenraming van de wensen voor je uitvaart kun je zelf de hoogte van je lidmaatschap bepalen.

• Lidmaatschap is eenvoudig aan te passen

• Je persoonlijke situatie kan met de tijd veranderen. Check daarom regelmatig of je lidmaatschap nog voldoet aan je wensen. Het kan verstandig zijn om je pakket aan te passen.

9
10 Wensen voor mijn begrafenis De Noord 6, 8321 BA Urk • E-mail: info@del-urk.nl • Telefoon: 0527-683435 www.del-urk.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.