Draagt Elkanders Lasten - Rouwdrukwerk

Page 1

Rouwdrukwerk

DRAAGT ELKANDERS LASTEN

Rouwdrukwerk

Sinds 2021 werkt Draagt Elkanders Lasten samen met de twee plaatselijke drukkers voor het rouwdrukwerk.

Rouwkaarten worden uitbesteed aan Het Kleine Klif en Het Urkerland neemt de liturgieën voor haar rekening.

De mogelijkheden zijn oneindig: van de traditionele rouwbrief met een zwarte of grijze rand, tot een gepersonaliseerde kaart naar eigen ontwerp en alles wat daartussen zit.

De liturgie wordt vaak naar wens van de familie afgestemd op de rouwkaart.

Adres: De Noord 6, Postbus 165, 8320 AD Urk

Tel.: (0527) 683435

E-mail: info@del-urk.nl

Website: www.del-urk.nl

3

Traditionele rouwbrief

Traditionele rouwbrief met zwarte of grijze rand op gehamerd papier.

Beschikbare afmetingen

Rechthoekige rouwkaart

210 x 148,5 mm

Vierkante rouwkaart

150 x 150 mm

5
4

Drieluik kaarten

6 7

Collectie Rouwkaarten

Alle kaarten zijn beschikbaar in de genoemde afmetingen op pagina 5, 6 en 7 van deze brochure.

8 9 1. 4. 2. 5. 3. 6. 7. 10. 8. 11. 9. 12.
10 11 13. 16. 14. 17. 15. 18. 19. 22. 20. 23. 21. 24.
12 13
28. 26. 29. 27. 30. 31. 34. 32. 35. 33.
25.
36.

Kader opties

1. Zwarte rand

2. Zwart kader

4. Grijze rand

6. Witte rand

5. Grijs kader

7. Wit kader

8. Vervaagde rand

Voorbeelden kennisgeving overlijden

Kennisgeving vanuit geloof

Op Zijn tijd en wijze is door de HEERE Thuisgehaald

In Christus ontslapen mijn/onze ...

In de zekerheid van zijn/haar geloof is overleden...

Na een rijk en gezegend leven is, vertrouwend op Gods Verbondsbelofte, naar het Vaderhuis gegaan onze...

De HEERE heeft van ons weggenomen...

Kennisgeving Algemeen

Met een hart vol verdiet, maar danlbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze...

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Na een intens en bewogen leven is temidden van hen die hem/haar dierbaar waren, overleden...

Intens verdrietig delen wij mee dat onze .... is heengegaan

Kennisgeving van overlijden dementie

Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou.

Je wereld werd steeds kleiner en wij waren slechts een verre herinnering. Nu nemen wij voor altijd afscheid van wie je was.

Haar wereld van weten was verdoofd en al haar wijze woorden verstild. Maar de taal van de liefde bleef spreken. Ook nu nog, nu jij voor altijd Thuis mag zijn.

Kennisgeving na periode van ziekte

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/ haar bespaard is gebleven, delen wij u mee dat in vrede en vertrouwen is overleden...

Na korte periode van ziekte, is door de Heere Thuisgehaald.

Omring door zijn/haar dierbaren is, na een moedige strijd, vredig heengegaan...

Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde, geven wij u kennis van het overlijden van...

Kennisgeving van overlijden na ongeval

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze...

In de bloei van zijn/haar leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk iut het leven gerukt mijn/onze...

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een nodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/ onze...

Plots uit het leven gerukt...

Kennisgeving overlijden bij zelfdoding

Verslagen en vol verdriet zijn wij na het plotseling overlijden van... Op zoek naar rust heeft hij/zij zijn/ haar keuze gemaakt.

Vol verdriet nemen wij afscheid van onze gelieffde... Het lukte hem/haar niet om het leven te omarmen.

Hij/zij heeft eindelijk rust gevonden. Het doet ons heel veel pijn om afscheid te moeten nemen van mijn/onze...

14 15

Kennisgeving bij onverwacht overlijden Kennisgeving overlijden kind

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mij/ onze...

Nog volop in het leven en bruisend van energie is geheel onverwachts overleden mijn/onze...

We zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald.

Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze...

Onverwacht heeft God tot Zich genomen mijn/onze...

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/ onze...

Voor ons veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van...

Nog voor we je konden leren kennen, moesten we je teruggeven aan je schepper

De Heere heeft Zijn kind nog voor de geboorte Thuisgehaald.

Keuzes in lettertype - Naam

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 januari 1937 13 februari 2026

Keuzes in lettertype - standaard tekst

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag .. maand op begraafplaats

‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand aan de begrafenis is er in het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk, gelegenheid om afscheid van ... te nemen van 09.30 tot 10.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag .. maand op begraafplaats

‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand aan de begrafenis is er in het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk, gelegenheid om afscheid van ... te nemen van 09.30 tot 10.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag .. maand op begraafplaats

‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand aan de begrafenis is er in het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk, gelegenheid om afscheid van ... te nemen van 09.30 tot 10.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag .. maand op begraafplaats

‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand aan de begrafenis is er in het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk, gelegenheid om afscheid van ... te nemen van 09.30 tot 10.00 uur.

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 maart 1937 13 april 2026

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 maart 1937 13 april 2026

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag .. maand op begraafplaats ‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk. Voorafgaand aan de begrafenis is er in het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk, gelegenheid om afscheid van ... te nemen van 09.30 tot 10.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag .. maand op begraafplaats ‘De Vormt‘ Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand aan de begrafenis is er in het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten

De Noord 6 te Urk, gelegenheid om afscheid van ... te nemen van 09.30 tot 10.00 uur.

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 september 1937 13 oktober 2026

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 juli 1937 13 augustus 2026

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 januari 1937 13 februari 2026

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 mei 1937 13 juni 2026

Verdrietig nemen wij afscheid van

Naam Achternaam

12 november 1937 13 december 2026

16 17
OPTIE 1 gotham OPTIE 3 caviar dreams OPTIE 5 goudy bookletter OPTIE 2 quicksand OPTIE 4 cambria OPTIE 6 margarine
OPTIE
OPTIE 3 caviar dreams OPTIE 5 dulcinea OPTIE 7 hook franco OPTIE
OPTIE 4 goudy modern mt std OPTIE 6 sheila OPTIE 8 california dreamer sans
1 gotham
2 cambria

Overige informatie

Een eigen foto aanleveren is natuurlijk ook mogelijk. Houd er hierbij wel rekening mee dat deze van voldoende resolutie om af te drukken moet zijn. Deze mag aangeleverd worden via email. Doorsturen via WhatsApp is niet mogelijk.

Iedere kaart is aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

Wanneer u zelf een foto wil uitzoeken kunt u dit doen op www.shutterstock.com.

Iedere foto op deze website heeft een eigen nummer. Dit nummer kunt u aan ons doorgeven waarna wij een ontwerp maken met uw gekozen foto.

www.del-urk.nl

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.