Göteborg Baroque säsongsprogram 2024-2025

Page 1

GÖTEBORG BAROQUE KONSERTER 2024

SÄSONGEN 2025 PRESENTERAR

»…Musiken berättar om möten som gör tonerna tvetydiga, fulla av levande rörelse, längtan och sårbarhet«

i säson G en 24/25 bereder Götebor G b aroq U

plats för allt från kända hjältar till sörjande mödrar, från älskade oratorier till hittills oupptäckta kammar­

musikpärlor. Det är mycket vi vill rymma i vårt barockuniversum, ett universum vi återigen gläder oss åt att dela med vår kära publik.

Efter fjolårets varma mottagande på Stora teatern i Göteborg ser vi fram emot att återvända till denna häftiga scen. Vi öppnar dramatiskt med Georg Friedrich Händels Hercules – där svartsjuka och galenskap tar med publiken på en farlig men ack så spännande resa!

I oktober riktar vi ljuset på Simone Vesi, en kompositör som oförtjänt hamnat i glömska, och som tack vare musikvetaren Kerala Snyder nu får stifta bekantskap med oss i Göteborg Baroque. Vesis musik utgör en outsinlig skatt som äntligen får komma allmänheten till gagn.

Hösten avslutar vi som vi började den –med ett Händeloratorium. Men inte vilket som helst! Det är dags för oss att bjuda in er i publiken till julens mest älskade verk – Messias.

Det nya året inleds passande nog med fokus på en av musikhistoriens mest nydanande kompositörer – Claudio Monteverdi.

Han var visionären som satte i rullning det som skulle komma att bli barocken. I konserten I krig och kärlek bjuder ensemblen på Monteverdis ömsom ljuva, ömsom dramatiska madrigaler.

Mitt under våren slår vi upp portarna till en konsert där vi fokuserar på de stora mästarna Georg Friedrich Händel och Johan Helmich Roman. Vårt claviorganum, byggt efter Händels förlaga, får glänsa lite extra när vår konstnärlige ledare Magnus Kjellson är solist i en av Händels virtuosa orgelkonserter.

Säsongen avrundas i stillhet till tonerna av Alessandro Scarlattis Stabat Mater. När vi står inför påsken tar vi tillfället i akt att framföra detta sällan spelade men ack så vackra verk, i sällskap av lika smäktande repertoar av kompositörer som Arcangelo Corelli och Giovanni Battista Pergolesi.

Varmt välkomna till en ny säsong med Göteborg Baroque!

e

Söndag 8 september 2024 16.00 ◆ Stora Teatern, Göteborg

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

HERCULES

Götebor G b aroq U e öppnar säsongen med givna operateman som svartsjuka, dråp och galenskap när vi sätter upp Händeloratoriet Hercules på Stora Teatern i Göteborg. Hercules har kommit att beskrivas som ett av Händels mästerverk, där han växlar mellan strikta fugor och porlande melodier, dramatiska tempoväxlingar och lyriska arior. I denna säsongspremiär bjuder vi på total barockdramatik!

Georg Friedrich Händel (1685–1759) Hercules (HWV 60)

Onsdag 16 & torsdag 17 oktober 2024 19:00

Tyska

NYUPPTÄCKTA MUSIKSKATTER MAGNIFICAT

e tt återkommande nöje för en barockensemble som Göteborg

Baroque är att gå igenom arkiven för att gräva fram barockrepertoar som aldrig förr sett dagens ljus. Med hjälp av den amerikanska musikvetaren Kerala Snyder har vi fått fatt i kompositören Simone Vesi vars musik knappt spelats i Sverige – musik som känns som skapad för

Göteborg Baroque, med dess rika klanger och smäktande linjer. Vesi får sällskap av lika intrikat och sirlig repertoar från tyskt håll, komponerad av vår nyfunna favorit Heinrich Schütz.

Ur programmet: Simone Vesi (1610–1667) Magnificat

Heinrich Schütz (1585–1672) O süsser Jesu ◆ Es steh Gott auf

Christinae Kyrka

Onsdag 11 & torsdag 12 december 2024 19:00 ◆ Tyska Christinae Kyrka

Lördag 14 december 2024 16:00 ◆ Varnhems klosterkyrka

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

MESSIAS

ä ntli G en får vi mötas i en av våra mest älskade jultraditioner! Vi sjunger in julen på himmelskt vis, i detta mästerverk som utan tvekan är ett av barockrepertoarens mest berömda, men där vi i Göteborg Baroque tar fram sidor och detaljer som ingen annan kan. Välkomna att avnjuta Messias på bästa möjliga sätt!

Georg Friedrich Händel (1685–1759): Messias (HWV 56)

I KRIG OCH KÄRLEK

Under renässansen hände något som vid första anblick kanske inte framstår som så uppseendeväckande, men som kom att revolutionera hela vår musikhistoria. Plötsligt befästes en repertoar avsedd att klinga utanför kyrkorummen, en repertoar som handlade om hjärta och smärta, krig och fred. Vi pratar om den profana musiken, där madrigalen blev den mest älskade formen. Och mästaren på madrigaler var ingen mindre än Claudio Monteverdi, som därtill startade hela barockens musiktradition med sin opera L’Orfeo. Ikväll välkomnar vi er till barockens vagga när vi frossar i Monteverdis oslagbara madrigaler.

Program

Claudio Monteverdi (1567–1643) Madrigali Guerrieri et amorosi – Madrigali libro VIII

Onsdag 5 & torsdag 6 februari 2025 19:00
Tyska Christinae Kyrka

Onsdag 12 & torsdag 13 mars 2025 19:00 ◆ Tyska Christinae Kyrka

I HANS MAJESTÄTS MUSIKALISKA TJÄNST

»Såsom Wij i nåder hafwe bewilliat, at […] musicanten Johan Roman den yngre på någre åhr få resa til at perfectionera sig i Musiquen…« löd rekommendationen från Karl XII när han 1712 gav tillstånd till Johan Helmich Romans musikstudier utomlands. I undervisningen ingick lektioner i generalbas under mästaren Georg Friedrich Händel, vars inflytande på den engelska musikscenen vid detta skede var ett faktum. Händel var dirigent och huskomponist på operahuset King’s Theatre, där Roman så småningom kom att bli anställd som violinist. I denna konsert fokuserar Göteborg Baroque helhjärtat på dessa två kompositörer som, med rätta, blev gunstlingar vid sina respektive hov.

Program:

Johan Helmich Roman (1694–1758) Svit ur Drottningholmsmusiken (BeRI 2)

O Herre Gud, Guds lamb ur Then Svenska Messan (HRV 404)

Georg Friedrich Händel (1685–1759) Funeral Anthem for Queen Caroline (HWV 264)

Orgelkonsert i B-dur (HWV 306)

As Pants the Hart (HWV 251)

Onsdag 9 & torsdag 10 april 2025 19:00

Tyska Christinae Kyrka

ALESSANDRO SCARLATTI

STABAT MATER

Stabat Mater är den kristna hymnen om Jungfru Marias lidande vid Jesu korsfästelse, en hymn som tonsatts otaliga gånger och som brukar framföras i fastetid. När vi närmar oss påsken väljer vi att avsluta vår säsong på ett innerligt och meditativt vis, med Alessandro Scarlattis ofattbart vackra och drabbande version från 1724, där sopran­ och altstämman slingrar sig om varandra i sorgen över Jesu lidande.

Program:

Giovanni Batista Pergolesi (1710–1736) Salve Regina (P. 75)

Arcangelo Corelli (1653–1713) Sonata da chiesa Op. 1 nr. 4

Alessandro Scarlatti (1660–1725) Toccata aperta d’organo

Stabat Mater

Götebor G b aroq U e är en av Sveriges främsta vokal­ och instrumentalensembler som framför både de stora, välkända barockverken och mindre kända musikaliska pärlor, ofta bortglömda sedan hundratals år.

Göteborg Baroque grundades 2003 av dess konstnärliga ledare Magnus Kjellson, som traditionsenligt leder konserterna från ett världsunikt claviorganum, specialbyggt för ensemblen efter förlagan som klingade i Georg Friedrich Händels 1700 ­tal.

medlemmar

Anna Jobrant

Ann Kjellson sopran

Daniel Carlsson

Amanda Flodin co U ntertenor/alt

Leif Aruhn­Solén

Jorge Navarro Colorado tenor

Karl Peter Eriksson bas

Fredrik From konsertmästare

Marie­Louise Marming

Hannah Tibell

Per Buhre

Pernilla Berg

Hanna Ydmark

Marja Inkinen violin

Susanne Brunström

Johan Tufvesson viola

Christian Berg violoncell

Per Bengtsson oboe

Magnus Kjellson

Elin Olstorpe

Cecilia Flodén Alm traversflöjt

Ulrik Höglund nat U rtr U mpet

Daniel Stighäll trombon

Nora Roll viola da G amba, lirone

Mattias Frostenson violone

Anders Ericson teorb , l U ta

konstnärli G ledare & clavior G an U m

Göteborg Baroque stöds av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Kulturrådet

Tack till Sten A Olssons stiftelse som möjliggjort vårt världsunika claviorganum

Götebor G b aroq U es vänner är en ideell förening som verkar för att skapa intresse för barockmusik i allmänhet och Göteborg Baroque i synnerhet. Som medlem i vänföreningen blir du en del av en grupp entusiaster som deltar i olika aktiviteter med koppling till barockmusik. Våra medlemmar får information om kommande aktiviteter i samband med Göteborg Baroques konserter och blir inbjudna till arrangemang i vänföreningens egen regi. Våra medlemmar agerar värdar vid konserterna och hjälper besökarna till rätta med biljetter och platser – vi gör ett uppskattat arbete!

Vi är cirka 100 medlemmar i vänföreningen och välkomnar alla som vill kunna njuta av Göteborg Baroque under lång tid framåt. Medlemsavgifterna gynnar både ensemblen och medlemmarna i vänföreningen. Varmt välkommen som medlem. Göteborg Baroques vänförening Bob Sperling, ordförande

Kontakt:

vanforeningen@goteborgbaroque.se Medlem blir man genom inbetalning av medlemsavgiften, för närvarande 200 kronor per kalenderår. Vänföreningens

plusgiro är: 166 74 49 ­1

b iljettpriser Hercules, Stora teatern: 395 kronor

Magnificat, I krig och kärlek, Stabat Mater: 300 kronor

Messias, I Hans Majestäts musikaliska tjänst: 350 kronor

Student: 200 kronor

Fri entré under 16 år

Förköp via billetto.se Hercules biljetter via storateatern.se

Biljetter säljs på plats 1 timme före konsertstart

a bonneman G 1 695 kronor (konserten på Stora teatern inkluderad)

Abonnemang kan beställas via mejl till producent@goteborgbaroque.se

goteborgbaroque.se GoteborgBaroque goteborg_baroque

kontakt producent@goteborgbaroque.se

Generalprogram 2024/2025 Producent och textförfattare Lovisa Duprat Grafisk form Jocke Wester Printed by Wind
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.