Page 1


08

LOLO IS A BOY ‘Ik vind het fijn om een provocateur te zijn’

12

SAM SMITH ‘I want to be a pop star who’s not Photoshopped, but straight-on human’

18

‘HET WAS HOOG TIJD VOOR ÓNS VERHAAL’ Oeganda’s eerste gaymagazine

22

PROSTITUÉ/POLITIEK TALENT LYLE MUNS ‘Mijn ouders hebben er nu geen problemen meer mee’

28

COMINGOUT IN DE KERK ‘Ik werd ontheven van al mijn taken’

04

34

40

Çavaria wil praktijktest in strijd tegen discriminatie op huurmarkt – Transgender Europe kaart onredelijke eisen erkenning genderidentiteit aan

Onder de groene hemel – Kiss of the Spiderwoman – Songfestival Ding-a-dong Sing-a-long – I believe I am gay

Meet the Queens

16

38

43

‘We zijn allemaal een beetje misfits’

Luuk Wessels

Antwoord op al je prangende vragen over seks, liefde en korte- en langetermijnrelaties

26

39

44

‘Nijmegen steekt er wat LHBT-veiligheid betreft met kop en schouders bovenuit’

The AXE Effect / Gay Sex in the City: Nailed

Cinderella – Phoenix – Madonna – Sufjan Stevens – A Perfect Ending

WHAT’S HAPPENING

THE AMAZING AGENCY

THOM & TOM

CULTUUR

HEY, MISTER DJ

MONIQUE SAMUEL / MISHA M

RUPAUL’S DRAG RACE #7

JOYCE & JOYCE

REVIEWS


205

/ NIEUWS

Homofoob motief niet weerhouden in proces Layla Achichi Er is een uitspraak in de zaak van de moord in 2009 op het lesbische meisje Layla Achichi. De gebedsgenezer die haar behandelde werd veroordeeld tot tien jaar cel en de ouders kregen een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel. Het homofoob karakter van de moord werd niet bewezen geacht. De behandeling door de gebedsgenezer werd Layla Achichi fataal. Ze werd overgoten met kokend water. Of er ook een base (het tegenovergestelde van zuur) aan te pas kwam, is niet helemaal duidelijk. Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s en transgenders, stelde zich burgerlijke partij in de zaak om een grondig onderzoek van een eventueel homofoob motief te garanderen. Na het gerechtelijk onderzoek heeft de rechter nu beslist dat het homofoob motief niet bewezen werd.

‘We vonden het belangrijk om ons samen met het Interfederaal Gelijkenkansencentrum burgerlijke partij te stellen’, zegt çavariawoordvoerder Jeroen Borghs. ‘Layla was openlijk lesbisch en homofobie was een mogelijk motief. De rechter heeft echter geoordeeld dat er niet genoeg bewijs is om van homofobie te spreken’, aldus Borghs. Het is belangrijk dat mensen juiste informatie hebben of vinden over seksuele oriëntatie en genderidentiteit. ‘Onbegrip leidt tot misverstanden en foute beslissingen, daarom zetten we bij çavaria in op sensibilisering en informatieverstrekking’, zegt Borghs. Ook de Holebifoon, de hulp- en infolijn voor holebi’s, biedt een luisterend oor en beantwoordt vragen over seksuele diversiteit. De gebedsgenezer gaat in beroep tegen zijn veroordeling, liet zijn advocaat weten.

Çavaria wil praktijktest in strijd tegen discriminatie op huurmarkt Çavaria, het Netwerk tegen Armoede en het Minderhedenforum pleiten voor praktijktests tegen discriminatie op de huurmarkt. Ze vragen Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) om er dringend werk van te maken. Algemeen coördinator van çavaria, Yves Aerts, schreef samen met Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede) en Wouter Van Bellingen (Minderhedenforum) een opiniestuk in De Morgen. ‘1 op 3 mensen met een

004

OCMW-uitkering wordt een huurwoning geweigerd omwille van hun nanciële situatie. Verhuurders sluiten 1 op 5 mensen met een migratieachtergrond uit. De onthullingen uit het jongste rapport van Steunpunt Wonen zijn schrikbarend. Maar ook bijna 10 procent van de holebi’s en transgenders voelt zich gediscrimineerd op de woningmarkt. De overheid beschaamt het vertrouwen van de burgers als die cijfers niet au sérieux worden genomen’, pleiten de drie opiniemakers. ‘Een huis verhuren of verkopen aan iemand die niet voldoet aan de stereotiepe genderverwachtingen is blijkbaar nog steeds moeilijk. Het grote publiek aanvaardt homoseksualiteit, toch zeker

wanneer mannen zich als mannen en vrouwen zich als vrouwen gedragen. Transgenders worden hard geconfronteerd met de grenzen van onze genderbinaire samenleving. Holebi’s en transgenders, de ene al meer dan de andere, krijgen daarom geregeld te maken met weigeringen, pesterijen, bedreigingen en fysiek geweld.’ De schrijvers weerleggen het argument van minister Homans dat slachtoffers van discriminatie weten dat ze gediscrimineerd zijn. ‘Het cruciale probleem van discriminatie is dat het te vaak onopgemerkt blijft.’ Ze willen cijfers zien. ‘Wij willen, net zoals het Interfederaal Gelijkekansencentrum, dat de Vlaamse Wooninspectie

via praktijktests en mystery shopping controles uitvoert doorheen alle fasen van het verhuurtraject. Zo vergroot de pakkans van discriminerende verhuurders en immomakelaars en kan de overheid op een efciënte wijze de naleving van haar regelgeving controleren.’ De middenveldorganisaties herinneren de bevoegde minister eraan dat de private huurregelgeving met de zesde staatshervorming volledig naar Vlaanderen komt. De Vlaamse wooninspectie en lokale wooninspectiediensten hebben dus meer specieke bevoegdheden en onderzoeksinstrumenten om discriminatie door verhuurders op te sporen, vast te stellen en te sanctioneren.


What’s Happening

Transgender Europe kaart onredelijke eisen erkenning genderidentiteit aan In Europa stellen 34 landen onredelijke eisen aan transgenders om van geslacht te kunnen veranderen op een identiteitsdocument als een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Transgender Europe (TGEU), een Europees netwerk van transgenderorganisaties, maakte hierover een video. Veel transgenders veranderen ofcieel niet van geslacht of van voornaam door belemmerende eisen. In Europa vindt 73% van de transpersonen dat betere wetten, die hun genderidentiteit gemakkelijker zouden erkennen, hen zouden toelaten een aangenamer leven te leiden. De titel van de video is dan ook ’34 Countries in Europe Make This Nightmare a Reality’.

Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Luxemburg, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland. Nog 14 andere landen verbieden hoe dan ook geslachtsverandering op identiteitsdocumenten. TGEU wil met de video mensen bewust maken van het probleem. Çavaria wil in België de zogenaamde ‘medische eis’ afgeschaft zien. Bovendien wil çavaria een erkenning van meerdere genderidentiteiten dan alleen M of V. ‘We zijn dan ook heel blij dat deze federale regering werk zal maken van de evaluatie van de huidige wet op transseksualiteit en zal werken aan wetgeving die ieders belangen behartigt, en dit samen met alle betrokkenen’, stelt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs.

De 34 landen met onredelijke eisen zijn: Azerbeidzjan, België, Bulgarije, Duitsland,

Regenboogactie 2015 bijzonder ambitieus Op zondag 17 mei is het IDAHOT: de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Çavaria lanceert samen met de Vlaamse regenbooghuizen een oproep aan alle Vlaamse gemeenten om op IDAHOT een regenboogvlag op te hangen aan het stadhuis of een openbaar gebouw. De bedoeling van IDAHOT en de vlaggenactie is om aandacht te vragen

voor de discriminatie van holebi’s en transgenders. De vlaggenactie is echter niet enkel symbolisch. Door contact op te nemen met alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel raken de LGBT-beweging en de regenbooghuizen beter bekend bij lokale mandatarissen en ambtenaren. Daaruit vloeien soms mooie initiatieven voort. De lokale overheid is het beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Zij kunnen met kleine ingrepen veel doen om de levenskwaliteit en zichtbaarheid van holebi’s en transgenders te verbeteren. Zo kunnen ze het nummer van de Holebifoon, 0800

99 533, verspreiden via hun informatiekanalen. Ze kunnen ook het gratis holebi- en transgendertijdschrift ZiZomagazine verspreiden op een zichtbare plek in hun gemeentelijke of stedelijke bibliotheek. Sommige gemeenten kiezen er ook voor om de discriminatiemeldpunten bekend te maken of uitgebreide info over holebi’s en transgenders in hun gemeentewebsite op te nemen.

zullen gemeenten opbellen en aanmoedigen om deel te nemen. De organisatoren hopen op een nog groter succes dan vorig jaar, toen al 79 procent van alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel deelnamen aan de actie.

Meer info: www.cavaria.be/ idahot-gemeenten

Vorig jaar namen 259 gemeenten, de Nederlandse ambassade en alle Antwerpse stadsdistricten deel. Voor de actie werkt çavaria samen met Regenbooghuis Limburg, Casa Rosa, Het Roze Huis – çavaria Antwerpen, Holebihuis Vlaams Brabant en Rebus. De Vlaamse regenbooghuizen

Tekst çavaria Fotografie: VRT (‘Layla Achichi’), BELGA (‘Huurmarkt’)

205 005


205

/ NIEUWS

Solidariteitsmars voor slachtoffers van homofoob en transfoob geweld Op vrijdag 8 mei organiseren Fondation Jar, çavaria, Rainbowhouse Brussels en Arcen-Ciel Wallonie, in samenwerking met Rainbow Cops Belgium, een solidariteitsmars voor de slachtoffers van homofoob en transfoob geweld. De mars vindt plaats in het kader van het PrideFestival dat in mei meer dan twee weken lang een gevarieerd cultureel, sportief en activistisch programma aanbiedt in Brussel. De mars is het verlengde van de mars die vorig jaar sterk in het teken stond van Ihsane Jar, de jongen die het slachtoffer werd van een homofobe moord.

Het vertrek van de solidariteitsmars 2015 is op het Fontainasplein waar om 20.30 uur wordt verzameld. Tegen 21 uur vertrekt de mars in een parcours van 900 meter richting Kunstberg, vlakbij station Brussel Centraal. ‘We steunen de solidariteitsmars van 8 mei en roepen onze achterban op om naar Brussel te komen’, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. ‘Iedereen is immers gebaat bij een blijvende aandacht voor het maatschappelijke fenomeen homofoob en transfoob geweld. Een correcte uitvoering van het interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld met concrete acties is de beste garantie om vooruitgang te boeken en deze vormen van geweld een halt toe te roepen. We benadrukken met deze mars als holebi- en

transgenderbeweging dat we blijvend zullen toezien op de uitvoering van het interfederaal actieplan.’ Na aoop van de mars, is er om 22 uur een beneetfuif in Rainbowhouse Brussels. De opbrengst daarvan gaat naar de werking van de Fondation Jar.

Meer info: www.rainbowhouse.be en www.fondation-ihsanejar.be

Laat ons een #rainbowyourselϐie maken! Het West-Vlaamse regenbooghuis Rebus organiseert in samenwerking met çavaria de actie ‘#rainbowyoursele’. Iedereen zichzelf! Upload daarom een kleurrijke sele met #rainbowyoursele, en toon je respect en solidariteit. ‘Door op een eenvoudige en snelle manier deel te nemen maak je het holebi- en transgenderthema zichtbaar en bespreekbaar’, zeggen de organisatoren. ‘Op die manier werken we samen aan een veilige omgeving voor iedereen, of je nu homo, lesbisch, bi of transgender bent. Smaken verschillen nu

006

eenmaal en dat maken we duidelijk in alle kleuren van de regenboog!’ Upload dus snel je regenboogsele op de Facebookpagina van de actie, www.facebook. com/rainbowyoursele, en help taboes de wereld uit! Tijdens de week voor en na IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei, zullen op verschillende scholen in West-Vlaanderen selespots liggen. Een selespot is een mat of een stip op de grond waarop personen een sele kunnen maken. Door de bewuste hashtag te gebruiken, belandt de sele op de Facebook-pagina van de actie.

Vlaanderen, Lozano Lafertin, via het e-mail-adres lozano.lafertin@cavaria.be of het nummer 0473 13.04.29.

Meer info: www.rebuswvl.be

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de educatief medewerker voor West-

Fotografie: J-François Vasnick (‘Solidariteitsmars’)

205


205

/ INTERVIEW

L OL O IS A BOY 驶IK GA DE WERELD ZO MAKEN ALS IK HEM WIL ZIEN始

008


Interview / lolo is a boy

Onder het pseudoniem LOLO IS A BOY maakt de 25-jarige kunststudent Leendert Vooijce indrukwekkende foto’s, waarop hij speelt met de grenzen van gender. ‘Een vrouw is eigenlijk een milde man; een vagina of een penis bepaalt toch niet je identiteit?’

‘Als er een jongen wordt geboren, dan gaan we ervan uit dat hij brandweerman of voetballer wil worden en wordt zijn kinderkamer vast blauw geverfd’

Een paar jaar geleden liep hij nog rond op het Grasch Lyceum Rotterdam waar hij Art & Design studeerde, maar inmiddels is hij Beeld en Taalstudent aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Naast zijn schoolprojecten zit deze Rotterdammer niet stil. ‘Ik ben bezig met mijn eigen dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld de performance “Untitled: Perpetrator” uitgevoerd in de Rotterdamse showroom MAMA, hier in Amsterdam bij ARTI Amsterdam gezongen op uitnodiging van kunstenaar Martin C. de Waal, diverse exposities gehad in Amsterdam en Rotterdam en in kunsttijdschriften gestaan zoals Roodkapje. Daarnaast ben ik bezig met mijn eigen nummer en een boek dat ik onder kunstgalerieën wil verspreiden.’

LOLO IS… LOLO IS A BOY is voor Leendert een verkenning van de commerciële en de elitaire kant van de kunstwereld. ‘Met die twee concepten wil ik spelen. Ik zie mijzelf totaal niet als een elitaire kunstenaar, maar ook niet als een commerciële; daarom probeer ik een interessante middenweg te vinden’. De thema’s gender en seks komen

in vrijwel al Leenderts werk terug. Zowel in zijn kunst als in het dagelijks leven tart hij de grens tussen man en vrouw. Leendert: ‘Vorige week vroeg iemand me of ik een drag-artiest ben. Ik snap die vraag, ik snap dat mensen het zo interpreteren, maar dat is niet wat ik ben. Drag zie ik meer als een soort van uitvergroting van gender. In mijn werk streef ik juist naar een zekere genderloosheid. Ik geloof sowieso niet in genders. Met LOLO IS A BOY ben ik op zoek naar een manier om los te breken van onze dagelijkse regels, normen en waarden en hiërarchische bla-bla-bla. Vanuit dat perspectief ga ik op zoek naar absolute vrijheid. Ik ben geen man, ik ben geen vrouw en vanuit die positie wil ik reageren op wat ik zie.’ ‘Mensen willen overal controle over houden en daar komt volgens mij ook het hele “man en vrouw”-idee vandaan. Als er een jongen wordt geboren, dan gaan we ervan uit dat hij brandweerman of voetballer wil worden en wordt zijn kinderkamer vast blauw geverfd. En als zijn zusje dan wordt geboren, wordt alles roze en is ze automatisch de prinses.’ Leendert haalt een quote aan van architect Aldo van Eyck: ‘Een

cirkel is eigenlijk een mild vierkant’. ‘Toen ik dat hoorde dacht ik: woah! Dát is het gewoon. Een vrouw is eigenlijk een milde man, dat is simpel gezegd. Een vagina of een penis kan toch niet je identiteit bepalen?’. Leendert is zich ervan bewust dat er verschillen bestaan tussen de hormoonhuishouding van mannen en vrouwen, maar zou graag zien dat die verschillen niet per denitie de basis vormen van iemands identiteit. ‘Het liefst zou ik koning van de wereld willen worden, maar dat gaat nu eenmaal niet. Ik snap best dat de dingen die ik wil niet altijd even realistisch zijn en dat de meeste mensen denken in termen van man en vrouw, maar waarom moet het altijd zo heftig?’

100% genderloos Leendert wordt weleens met mevrouw aangesproken, ook aan de telefoon. Hij kon daar vroeger slecht mee om gaan: ‘Toen ik een jaar of dertien was, wist ik daar niet mee om te gaan. Ik durfde een tijdje niet naar de supermarkt te gaan. Ik dacht: dan gaan ze vast weer mevrouw zeggen. Op een zeker punt besliste ik: ik ga de wereld gewoon zo maken als ik hem wil zien.’

Tekst Genevieve Korte / Fotografie Leendert Vooijce

205 009


205

Interview / lolo is a boy

/ INTERVIEW

‘Soms moet je je ideeën gewoon in iemands gezicht smijten in plaats van ze voorzichtig te brengen’

In zijn werk buigt Leendert zich veelvuldig over het onderwerp genderidentiteit. Hij datete ooit ook met een transseksuele man. ‘Die ervaring heeft veel vragen bij me opgeroepen. Het was heel heftig om mee te maken. We hebben drie jaar een relatie gehad en ik heb het hele transitieproces meegemaakt, van begin tot einde. Dat was heel intens. Het is zo’n abstract idee voor mij. Ik voel me niet honderd procent man maar ook niet honderd procent vrouw, dus ik kan niet indenken hoe het is om transgender te zijn.’ Leendert denkt even na over zijn volgende zin. ‘Het lijkt me zo pijnlijk om daar constant tegen te vechten. Ik vind het heel lastig om me daarin te verplaatsen. Alles wat ik kon doen was er voor hem zijn en steun geven, maar ik kan het niet begrijpen. Ik snap wel het principe, maar ik kan niet begrijpen hoe iemand die daar midden in zit zich voelt.’

De advocaat van de duivel Naaktfoto’s, dode goudvissen en tegendraadse ideeën: in veel van Leenderts werk komt een zekere shock-value terug. ‘Ik wil sowieso de grenzen opzoeken en ik vind het jn om een

008

beetje een provocateur te zijn. Ik voel me goed in de rol van de advocaat van de duivel, om misschien dingen te zeggen die ik zelf niet vind of waar ik zelf niet volledig achter sta. Maar waarvan ik wel vind dat deze gezegd of gedaan moeten worden, en waarvan ik heel benieuwd ben naar de reacties. Misschien ben ik het niet altijd eens met wat ik maak, maar ik geloof wel in een soort van shock-methode. Soms moet je je ideeën gewoon in iemands gezicht smijten in plaats van ze voorzichtig te brengen.’ Dat niet iedereen dat smijtwerk kan waarderen ondervond Leendert vorig jaar toen hij de politie aan de lijn kreeg nadat hij voor een stukje performance art een goudvis had doodgemaakt. ‘Ik gaf aan wat we allemaal doen en toestaan’ vertelt hij, de performance was bij showroom MAMA tegenover de supermarkt. ‘We hebben van die vegetarische gedachten: we gaan allemaal naar de Albert Heijn maar die maken net zo goed winst van jouw açaibessen als van de kip die ze verkopen. Het is een vicieuze cirkel: als we iets willen veranderen moeten we allemaal naar de markt.’ Een paar weken na de show kreeg hij een belletje

maar hij is uiteindelijk de dans ontsprongen. ‘Het is echt mijn hobby niet om vissen dood te slaan’. Waarom dan toch die drang om te choqueren? ‘Veel mensen consumeren kunst heel ongeïnteresseerd. Ik vind mezelf meer een performer dan een beeldend kunstenaar. Ik zoek naar een reactie en samenspel met het publiek. Ik vind het altijd raar als iemand mij een kunstenaar noemt, ik voel mijzelf meer een activist dan een kunstenaar.’ Voor een activist heeft Leendert toch een vrij duidelijk idee van wat kunst voor hem is. ‘Alles kan kunst zijn. Kunst zegt iets in haar zijn. Kunst leunt op het verleden en tuurt in de toekomst maar zegt iets over nu. En dat kan alles zijn, zelfs dit gesprek zou een kunstinstallatie zijn. Alles is kunst, het leven is kunst, God is kunst. En kunst is God.’ Leendert een keer in actie zien? Iedere woensdagavond organiseert hij om 21.00 uur ’s avonds soiree ‘KaraokeBAR’ in BAR Rotterdam. Van 27 maart tot 15 mei exposeert hij tevens met ‘UNTITLED, lolo is a boy’ in Ferry Store Rotterdam (Westblaak 127).


205

/ INTERVIEW

SAM SMITH 驶IF ALL YOU WANT IS FAME AND THERE IS NO CREATIVITY BEHIND THAT WANT, YOU始RE F***ED始

012


Interview / Sam Smith

A year ago there were tens of thousands of Sam Smiths in the world. Now there is only one. His name has been transformed almost overnight from that of a pedestrian everyman to a burgeoning legend, evoking the likes of Sam Cooke and James Brown and, by default, their old-school appeal, from a time when a singer was just a man in a suit with a great voice, crooning about love and loss.

In just two years, this 22-year-old from Cambridgeshire has gone from being a bathroom attendant in a bar in the City, to that lofty superlative ‘the biggest male artist in the world’. His album about unrequited love In the Lonely Hour entered the US Billboard chart at number two in November (the highest ever entry for a debut from a British singer), was at number one in both the UK and US album charts and sold more than a million last year. His debut single ‘Stay With Me’ sold more than 3.5 million copies. Earlier this year he cleaned up on both sides of the Atlantic, winning Record of The Year and Best New Artist at the Grammy Awards, British Breakthrough Artist and the Global Success Award at the already infamous BRIT Awards, where Madonna took that awful tumble. All this without the hype of The X Factor or a Brit School education. Physically, Smith is unremarkable. When I bump into him backstage at the Forum, a neo-Greek amphitheatre in LA where he is playing tonight, I mistake him, in his white T-shirt and jeans, for a sound engineer. He is six foot two inches of slightly squidgy stockiness, a bulky package of congenial warmth. But his face is expressive and there is something in his almond-shaped eyes — intense, lachrymose, likely to brim at any moment — that draws you in. His music is neither groundbreaking nor cool; it cuts across age barriers with raw emotion. To really understand the effect of Smith, you need to see him — or rather, hear him — live. He is all about the voice. Each of his In the Lonely Hour hits — ‘Stay With Me’, ‘Lay Me Down’, ‘I’m Not the Only One’ — is punctuated with autobiographical outpourings: ‘I wrote this album because I fell in love with a straight guy last year and he didn’t love me back... Just before I wrote ‘Good Thing’, I deleted his number... I wrote ‘Money on My Mind’ because someone in the music industry pissed me off...’ He launches into a soul version of ‘La La La’, the Naughty Boy track on which he featured, which went to number one in May 2013 and paved the way, along with his breakout vocals on Disclosure’s ‘Latch’ in October 2012, for the release of his solo album. Then he sings a cover of ‘My Funny Valentine’. Somehow all of this is delivered without a whiff of cheesiness. The next morning, Smith and I sit with our feet dangling in the pool of the Ramada Plaza hotel, the sky above us unsure whether it wants to rain or shine, reecting Smith’s ambivalent mood. He tells me he was anxious about the award ceremonies. ‘I didn’t like the idea that if we came

away with nothing we’d be disappointed, because, in my eyes, we’d already won.’ (Smith prefers to say ‘we’: he has three managers.) ‘I’ve sold so many records, played so many arenas.’ So he’s not feeling on top of the world? ‘It’s really up and down, you know. I haven’t stopped for two years. There are moments when I love it and there are moments where I...’ he trails off. ‘I wanted this life for so long, for a range of things. My insecurities. The need for music to be my therapy. The attention. The glamour. Getting the love. If all you want is fame and there is no creativity behind that want, you’re f***ed. This world is a monster.’ Smith says that whatever happens at award shows, he usually skips the afterparties and ends up having a burger at McDonald’s. And they’ve been almost back to back since he won the 2014 Critics’ Choice Award at the Brits, and gongs at the Mobos and the American Music Awards. That’s a lot of burgers. He is currently on a carb-free, dairy-free diet. I’m disappointed that he’s not more righteous about his right to be a size ‘normal’ — in the words of Adele, with whom he has been consistently compared, he is ‘making music for the ears not the eyes’. He is not remotely fat, just not toned and packaged to within an inch of his life. ‘I do want to be skinny. I’m trying.’ He giggles, as we prod each other like two kids in a tickle ght. Smith is not the sombre, introverted character he exorcises in his music. He is gentle but cheeky, like a giant puppy prone to ts of depression. He confesses he sometimes wishes he had abs like Justin Bieber. ‘Bieber and I had a sing-off in the toilets on the Ellen show a few days ago. I was doing my vocal warm-up and through the wall on the other side someone started mimicking me, so I started going higher and he was going higher, too. I didn’t know it was Bieber until he came up afterwards.’ Smith has quickly attracted a celebrity following through the sheer quality of his voice: Beyoncé compared it to ‘butter’; Mary J Blige asked him to co-write songs on her new album, The London Sessions; most surreal of all, Lady Gaga commented on her ‘strange, visceral reaction’ to his music. Smith was given three days’ detention when he was 17, for bunking off school to see Gaga at The O2 Arena (during the punishment he drew a dream board of his ambitions: a picture of himself with a number one record, another holding a Brit, another playing at The O2 — all of which have come true). On the subject of his growing celebrity circle he says: ‘Sometimes I have this horrible feeling that maybe people are more interested in what Kim

Text Stephanie Rafanelli / London Evening Standard / The Interview People / Photos Universal Music

205 013


205

Interview / Sam Smith

/ INTERVIEW Kardashian smells like than my music. She smells f***ing glorious, by the way, she’s like an angel. I was with her last night, her whole family came to my gig. I saw a video of them singing along. We’re all just people. Even Beyoncé, when you meet her. You build this person up in your mind to be this deity. But they’re just people. Fame is a very warped thing.’ Smith has already had some experience of the warpedness of that world. Howard Stern recently ranted on his radio show that Smith was: ‘An ugly motherf***er. He’s fat. Is he gay?’ Smith says now: ‘People make comments about me all the time and it hurts me. I read it and I’m offended by it. I’m not going to pretend that I’m not. I’m hugely vulnerable. But I don’t want to have any barriers because that feeling of honesty and connection with my fans is just the best in the world.’ Smith is a curious mix of ercely driven and highly sentient. ‘I’m very emotional, but I’ve also got a massive re, a hunger for success, for my music to be heard, which comes from my mum.’ He grew up in the village of Great Chishill in Cambridgeshire, and is a perfect blend of the polarised qualities of his parents. His ambition comes from his mother Kate, a former bank clerk who was talent-spotted for a trading job in the City, which afforded the family a swimming pool. He inherited his sensitive side from his father Fred, a fruit and vegetable stall owner who stepped down as the breadwinner to become a househusband and look after Smith and his younger sisters Lily and Mabel. ‘I grew up in a female-dominated household and I relate more to women, but my dad is also in touch with his feminine side. He gave me an emotional poem before I went on stage at Madison Square Garden recently about being yourself. I just burst into tears.’ His pro-woman upbringing manifested itself in his love of power divas such as Chaka Khan, Mariah Carey and Beyoncé from an early age. His parents took his ambition to become a singer, aged eight, seriously and enrolled him in lessons. He attributes his range to obsessively practising scales and the desire to bend his voice to the heights of his female musical heroines. His father dedicated his life to his son’s career, ferrying him between classes and taking courses to become a personal trainer to work on his son’s physique. (Smith has his own bodyguard/trainer now, Adi, and says he feels a little guilty that he’s taken away his dad’s role.) It’s still painful for him that, in the newspapers at least, a public blow to his mother’s career was attributed to his young musical ambitions. In 2008, she was sacked from her City rm for ‘gross misconduct’ and when she sued for £1.5m, the Daily Mail ran the story under the headline: ‘City banker is “sacked for spending too much company time on son’s pop dream.” ’ ‘She was treated so unfairly,’ he says. ‘But what it did was really give me the hunger to look after her. She deserves the world and that’s what I’m trying to do, give it to her.’ The subsequent loss of family friends, who disappeared once the money dwindled, has prepped him, he says, for the ways of the music industry. ‘I’m prepared for this all to fail,’ he laughs. ‘I think, if this all goes down the shitter, I can still say I once sold ve million records.’

014

As the only openly gay teenager in Great Chishill, he was often subjected to abuse. ‘I felt isolated. I was called “faggot” many times. I worked parttime in a shop. There was a man in the village who had a massive issue with me being gay and didn’t want me serving him.’ Ironically, things got worse when he moved to London at 18. ‘I got punched in the neck in the street. I used to wear a bit of make-up. I had pink earphones on and was talking really loud. It was denitely a homophobic attack.’ Although Smith had come out at an early age, he had no real sexual experiences until he left home. ‘To the age of 16, I’d never met another gay person. When I moved to London, the gay scene was a real eye-opener. Some things were amazing but other things are very dark.’ He had a lot of one-night stands but ‘wasn’t very good at them’. He tended to fall in love with straight men — the rst was a boy at school, two years his senior, and later came his unrequited love for a married man he wrote about in In the Lonely Hour. ‘I’ve stopped falling for straight men now. After the last one, there’s no way it’s going to happen again. The record was therapy, closure. It saved me.’ I warn Smith never to fall in love and live happily ever after. ‘I know,’ he chuckles. ‘I’ve written a song about another person recently. You know I split up with someone a few weeks ago?’ He is referring to model Jonathan Zeizel, whom he met on the set of his video for ‘Like I Can’ and had been dating over Christmas. ‘Nothing dramatic happened. I made a mistake by posting pictures of us on Instagram and making it seem more serious than it was. I ew him to Australia and we had a nice time.’ He tells me about nights on the town and skinny-dipping. ‘We just weren’t very compatible, but I’ve learned that I need to hold off before I start getting the public involved. I would say it was a relationship, but I still feel like I haven’t had a proper boyfriend yet.’ Fred Smith recently chided his son for being too honest in the press. And I worry a little, too, about all this talk of no barriers and giving all of himself away. ‘This is where my re comes out,’ he says. ‘Because I stand up and I say, “Well, f*** this.” I’m not going to be a robot. I’m not going to limit what I say so I’ll please more people. My life is my life and things are going to happen and I’m going to document it and say how I feel. I don’t play a character, I’m just myself.’ He drops his head and looks at his feet in the pool. ‘I want to be a different type of pop star. I want to be a pop star who’s not Photoshopped, who’s straight-on human... Honesty is timeless, I’m just trying to make music that stands the test of time. So that, in 400 years, when a little kid who’s gay listens to In the Lonely Hour, or my next record, he will be inspired.’


205

/ INTERVIEW

The Amazing Agency ‘We combineren mode, kunst en club-esthetiek’ 016


Interview / Robbie Baauw / The Amazing Agency

Grenzeloos, authentiek en artistiek: met die woorden laat het succesvolle Amazing Agency zich het best omschrijven. In minder dan anderhalf jaar tijd heeft dit uitbundige partyagentschap het Amsterdamse nachtleven veroverd. Sterker nog, Nederland wordt te klein voor The Amazing Agency. Het jonge bedrijf timmert hard aan de internationale weg. Eind april vertoont BNN een documentaire over dit Nederlandse collectief. Hoog tijd dus dat Gay&Night om de tafel ging zitten met oprichter en creative director Robbie Baauw (27). ‘Professionalisme vormt de rode draad van The Amazing Agency.’

The Amazing Agency trekt alles uit de kast om het uitgaansleven te verrassen met bijzondere acts en intrigerende outts. Baauw: ‘Wij brengen fashion, kunst, dans en muziek samen en gaan altijd voor innovatief en verrassend. Mensen moeten het gevoel hebben dat ons concept nieuw is, anders dan alles wat ze ooit meegemaakt hebben. Alles kan en mag, maar moet tegelijkertijd esthetisch dik in orde zijn.’ Extravagant, doch stijlvol dus. Dat eerste is ook meteen de belangrijkste reden dat de 27-jarige Baauw iets meer dan een jaar geleden zijn partyagentschap begon. ‘Ik was altijd al vrij uitbundig. Ik ging bijvoorbeeld schaamteloos met plateauschoenen en korte broek naar de supermarkt.’ Baauw leerde tijdens Now&Wow, Rotterdamse feesten met extreme decors, gewaagde optredens en fashion, meer creatieve geesten kennen. ‘Ik raakte bevriend met andere extravagante types. Samen vielen we extra op.’ Toen Now&Wow stopte, verhuisde Baauw naar Amsterdam. Daar richtte hij samen met een groep creatieve geesten The Amazing Agency op. ‘Ik had zoveel talentvolle, authentieke persoonlijkheden om me heen. Ik dacht: deze mensen verdienen een podium. We begonnen met een aantal dansers en danseressen, muzikale acts en hosts in het Amsterdamse nachtleven. Homo, hetero, eigenlijk alles door elkaar. We focusten ons op het nachtleven omdat we binnen dit domein grenzeloos te werk konden gaan. Ik zorgde dat feestjes en clubs de meest amboyante hosts, dansacts en dj’s kregen. Niet zomaar uitbundig, maar echt unieke persoonlijkheden met feilloos gestyled haar, make-up en outts.’ Belangrijke pionnen in het clubleven kregen volgens Baauw snel door dat The Amazing Agency een unicum was in de hoofdstad. ‘De eerste boekingen waren heel snel binnen.’

The Amazing Documentary The Amazing Agency stond in de kinderschoenen toen lmmakers Anna van ‘t Hek en Alette van Zwieten het gezelschap benaderde voor een Teledoc Campus-documentaire (een samenwerking tussen de NPO, SoBO en het Nederlands Filmfonds voor de ontwikkeling van

nieuw documentair talent). ‘Zij hadden het gevoel dat wij de potentie hadden groot te worden en wilden er vanaf het begin bij zijn.’ Een jaar verder vertegenwoordigt het bedrijf inderdaad een vaste waarde in het Amsterdamse nachtleven. Het gezelschap bestaat uit vijftig kleurrijke persoonlijkheden. Van muzikale acts – zoals Valentijn de Hingh – tot danseressen – The Sweethearts – tot fotografen, amboyante doorhosts en andere creatievelingen. Deze groep wordt regelmatig geboekt, niet alleen om van een doorsnee feest een buitengewone avond te maken, maar ook voor fashionshoots, reclamecampagnes en bijvoorbeeld de opening van een nieuwe kledingwinkel. Baauw: ‘We hebben een fotoserie gedaan voor Grazia, werken mee aan Mysteryland en hebben in het verleden ook opdrachten gedaan voor o.a. Nike, Moschino en Red Bull. Verder hebben we artiesten die geboekt zijn door H&M, Topshop en Candy [een taboedoorbrekend, trendsettend Amerikaans magazine dat zichzelf omschrijft als ‘the rst transversal style magazine’ – red.].’ Volgens Baauw is de kracht van zijn bedrijf de mix van genres. ‘Normaal gesproken moet je de nodige elementen bij verschillende bedrijven regelen, maar wij bieden van A tot Z mensen en evenementen. Wij combineren mode, kunst en club-esthetiek om de indruk te wekken dat we alle genres overstijgen. We zijn niet zomaar een groep clubkids met grote jurken en gekke pruiken. Alles moet tot in de puntjes worden uitgewerkt: professionalisme vormt de rode draad van The Amazing Agency. Omdat we mensen in allerlei creatieve takken hebben, klopt het plaatje aan alle kanten. We zorgen bijvoorbeeld dat we met fantastische fotografen werken zodat onze visuele producties niet onderdoen voor fashion editorials.’

Fabulous mist Het credo van The Amazing Agency luidt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en vooral moet worden beoordeeld op zijn of haar talenten. Het klinkt vanzelfsprekend, maar voor Baauw is de nadruk hierop heel belangrijk. ‘Wij willen dat iedereen zich welkom voelt, maar ook een beetje nuchter blijft. Je wordt beoordeeld op wat

je kan en hoe authentiek je bent, maar ook op hoe je in groepsverband werkt. Het gaat dus minder om oppervlakkige zaken, zoals je looks of designerkleding, en meer om je charisma en talent. Bij dit bedrijf zijn we ook allemaal een beetje mists.’ En een écht buitenbeentje zijn, daar weet Baauw zelf alles van. ‘Ik ben opgegroeid in Montfoort, waar anderen eerder doorhadden dat ik anders was dan ikzelf. Ik was eigenlijk een schaamteloos kind, maar werd me ervan bewust dat ik afgestraft werd voor mijn amboyante gedrag en kleurrijke kleding, dus creëerde ik een angst voor alles wat anders was aan mij. Het resulteerde erin dat ik rustiger werd en mijn best deed om minder op te vallen. Je leerde me voortaan pas kennen als je echt de tijd nam om met me te praten. Omdat ik sindsdien minder opviel, was het leven in Montfoort makkelijker. Het klinkt nu zielig, maar achteraf is het heel goed voor me geweest. Als ik zo overdreven was gebleven, was ik nu misschien wel een zeer aandachtsgeil persoon geweest; in plaats daarvan ben ik stabieler. Natuurlijk hou ik van aandacht, maar ik kan ook kalm, nuchter en professioneel zijn wanneer nodig.’

Internationale koers In Amsterdam is The Amazing Agency al een begrip, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ze voor 75 procent over de grens gaan werken. ‘Nederland was een goede leerschool, maar we hebben voor de komende zes maanden meer meetings op de planning staan in het buitenland. In eerste instantie gaan we voor Berlijn, Londen en Milaan, maar uiteindelijk kunnen we overal wel werken.’ Baauws droom is om in Tokyo en New York te werken. ‘Die locaties vormen voor ons een perfecte creatieve broedplaats.’ Benieuwd hoe het allemaal begonnen is? Op zondag 26 april vertoont BNN om 22.50 uur op NPO 3 een korte documentaire over The Amazing Agency in de reeks Teledoc Campus.

Tekst Naz Taha / Fotografie Justine Leenarts / Haar & make-up Charlotte Niketic - House of Orange

205 017


205

/ INTERNATIONAAL

Bombastic Oeganda’s eerste gaymagazine

018


Internationaal / Bombastic Magazine

In oktober 2010 vulde Oegandese sensatiekrant Rolling Stone haar pagina’s met de namen en foto’s van honderd LHBTI’s, met een lugubere oproep aan het lezerspubliek deze mannen en vrouwen op te hangen. Het was niet de eerste, en helaas zeker niet de laatste keer dat Oegandese LHBTI’s op deze wijze genadeloos vogelvrij werden verklaard. Afgelopen kerst kwam de community met een gepast antwoord op deze hysterie. Een moedig tegengeluid in de vorm van een gratis eigen magazine, geheel geschreven, geredigeerd en gepubliceerd door LHBTI’s.

Toen Oegandese president Yoweri Museveni vorig jaar februari zijn handtekening onder de omstreden antihomowet zette, volgde een gruwelijke klopjacht op Oegandese homo’s. Verzwijgen dat je een homoseksueel familielid hebt, kon je al een kse gevangenisstraf opleveren. ‘Door de LHBTI-gemeenschap in Oeganda continu te criminaliseren en door harde en oneerlijke wetgeving in te voeren, formaliseert en legitimeert de Oegandese overheid homofobie’, aldus online LHBTI-platform Kuchu Times, uitgever van Bombastic. ‘Religieuze leiders hitsen het volk op tegen LHBTI-Oegandezen. Ze hebben opgeroepen tot moord, gevangenschap, verbanning uit ons eigen land, aanvallen van bendes: allemaal in de naam van God.’

We wish you a ‘Mary’ Christmas

Hoewel de antihomowet voorlopig van tafel is – augustus vorig jaar werd deze ongrondwettig verklaard vanwege een vormfout – is de situatie nog geenszins verbeterd. Toen de Oegandese overheid afgelopen najaar aankondigde te werken aan een nieuwe versie van de wet, antwoordde Kuchu Times met Bombastic. De eerste editie werd gepresenteerd als kerstcadeautje voor de hele bevolking: homo en hetero, burger en politicus. Hoofdredacteur Kasha Jacqueline Nabagesera en haar team vonden het hoog tijd voor een tegengeluid dat de bevolking opleidt op het gebied van same-sex relaties. Het idee voor Bombastic ontstond al in 2013, toen een groot aantal Oegandese parlementariërs zich hardmaakte voor het invoeren van de antihomowet. Toen Nabagesera op Facebook een oproep plaatste voor verhalen, werd ze overspoeld met inzendingen. Meer dan vijfhonderd

Oegandezen wilden een bijdrage leveren. Met een team van acht man en hulp van vrijwilligers van over de hele wereld werkte Nabagesera een jaar lang aan dit emancipatoire kerstgeschenk. De publicatie werd genancierd met behulp van crowdfunding. Het magazine maakt deel uit van de ‘Reclaiming the Media Campaign’, waar zij initiatiefnemer en coördinator van is. Op de cover van de eerste editie prijkt een tevreden ogende jongeman met een bont, met strasssteentjes bedrukt verenmasker en het motto ‘Our Voices, Our Stories, Our Lives’. ‘Deze publicatie dient om je een inzicht te geven in de levens van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie uit de Oegandese samenleving’, schrijft Nabagesera in haar voorwoord. ‘De verhalen die je op het punt staat te lezen zijn echte verhalen van je ouders, broers, zussen, docenten, geestelijken en vrienden.’

Een eigen nieuwsbron

Nabagesera heeft bewust gekozen om haar boodschap over te dragen in de vorm van een magazine. ‘Print media vormen een zeer belangrijk communicatiemiddel. Niet alleen omdat mensen er iedere dag gebruik van maken, maar omdat ze goed in te zetten zijn voor educatieve doeleinden. Oegandese kranten bereiken individuen over de volledige breedte van de socio-economische ladder en hebben een grote invloed. De impact die de media heeft is moeilijk ongedaan te maken, of het nu om positieve of negatieve aandacht gaat’. Volgens Nabagesera houden Oegandese media zich al sinds 1999 bezig met het publiekelijk ‘outen’, neerhalen en vernederen van LHBTI’s. ‘Omdat er na al die jaren nog steeds geen verbetering of nuancering te bespeuren is, hebben we besloten om de mythes, leugens en haat die hierdoor ontstaan

Tekst Martijn Kamphorst

205 019


205

Internationaal / Bombastic Magazine

/ INTERNATIONAAL

‘Met dit magazine willen we alle mythes, leugens en haat jegens Oegandese LHBTI’s uit de wereld helpen’ is uit de wereld te helpen door middel van onze eigen nieuwsbron, Bombastic magazine.’ Het magazine dient volgens haar hoofdzakelijk als eyeopener. ‘Onze hoop is dat deze publicatie mensen in Oeganda en daarbuiten die geïndoctrineerd zijn met de gedachte dat er maar één seksuele oriëntatie en genderidentiteit bestaan wakker zal schudden.’

‘Hier homo zijn is als wachten op de doodstraf’

Het 72 pagina’s tellende tijdschrift bestaat voornamelijk uit coming-out- en ervaringsverhalen van lesbiennes, homoseksuelen en transgenders. De bijdragen zijn vaak anoniem, maar worden soms voorzien van een al dan niet gengeerde voor- en/ of achternaam. Bij een enkel verhaal is zelfs een foto van de auteur opgenomen. Sommige verhalen zijn geschreven door mensenrechtenstrijders, maar het grootste deel door doodgewone Oegandese burgers, die ongetwijfeld veel moed hebben moeten verzamelen om hun bijdrage in te sturen. Hoewel er af en toe ruimte is voor een positieve noot, barst het magazine vooral van de verhalen van mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, gedwongen zijn tot een huwelijk, verstoten zijn door hun familie of gevlucht zijn naar het buitenland. De auteurs vertellen over de vele uitdagingen waar ze tegenaan lopen en over hun worstelingen met hun religie en Oegandese tradities. ‘Homoseksueel zijn in Oeganda voelt als wachten op de doodstraf, niet wetend wanneer je vermoord zult worden. We mogen dan wel niet in kooien zitten, maar we zijn gevangenen van deze onzekerheid, van bedreigingen, van denigrerende opmerkingen waar we ons ook bevinden’, schrijft een lesbische vrouw in een van de bijdragen. Naast ervaringsverhalen, zijn in het magazine een aantal gedichten te vinden, een uitgebreid woordenboek voor lezers die niet zo bekend zijn met het LHBTI-jargon, informatie over seksueel overdraagbare ziektes plus tips hoe deze te vermijden en artikelen van religieuze leiders en mensenrechtenactivisten. ‘De auteurs van deze verhalen zijn Oegandezen wiens stemmen gehoord zouden moeten worden door beleidsmakers en het mainstream publiek’, aldus Kuchu Times. ‘Hopelijk dragen hun verhalen bij

020

aan een verandering in de mentaliteit van een volk dat steeds meer homofoob wordt.’

Special delivery

Bombastic werd in een eerste oplage van 15.000 stuks gratis verspreid in supermarkten, kerken en op straat over het hele land. 138 vrijwilligers, waaronder Oegandezen werkzaam voor mainstream media, hielpen mee met de distributie. Nabagesera: ‘We hebben tevens exemplaren uitgedeeld aan parlementsleden en op overheidskantoren, en op de burelen van Red Pepper [een notoire Oegandese tabloidkrant, die een dag na invoering van de antihomowet vorig jaar een lijst publiceerde met namen van Oegandese LHBTI’s – red.]’. Nabagesera plaatste zelfs een aantal exemplaren van haar magazine in de postvakjes van president Museveni en David Bahati, een van de auteurs van de eerste versie van de antihomowet, waarin zelfs nog de doodstraf werd opgenomen. Achterin het magazine nam de redactie twee hotlines op; sinds de publicatie hebben die volgens Nabagesera roodgloeiend gestaan. ‘Van politici heb ik nog geen feedback ontvangen,’ aldus Nabagesera, ‘al heb ik wel vernomen dat de vrouw van de president weigerde de envelop te openen’. Bombastic heeft zowel nationaal als internationaal veel positieve reacties gekregen, maar er was onvermijdelijk ook ink wat kritiek. In het westen van het land werden zelfs enkele distributeurs bedreigd tijdens de verspreiding. Nabagesera zelf heeft ook reeds de nodige dreigementen ontvangen. Ze blijft echter onverschrokken doorgaan. Het liefst zou ze een volgende editie van het magazine zien verschijnen, maar daar is momenteel nog geen geld voor. ‘Dit magazine moet gratis zijn, en daar hebben we momenteel de middelen nog niet voor.’ Aan meer verhalen is in ieder geval geen gebrek: ‘Na de publicatie van de eerste editie stroomden de inzendingen binnen.’

Meer lezen?

De eerste editie van Bombastic is gratis integraal te lezen via magazineservice ISSUU, dezelfde service waarmee je iedere maand de Gay&Night online kunt lezen. Je vindt het magazine op www.issuu.com/bombasticmagazine

Vogelvrij Februari 2014 ondertekende Oegandese president Yoweri Museveni de omstreden antihomowet. De wet criminaliseerde homoseksualiteit tot in het absurde: als je als homo werd betrapt tijdens ‘het verrichten van homoseksuele daden’, riskeerde je 14 jaar cel. Op het hebben van seks met een minderjarige of het ‘verspreiden van het hiv-virus’ stond levenslang. Ouders die hun homoseksuele kinderen niet aangaven, riskeerden tevens 14 jaar achter de tralies. De wet verklaarde homo’s vogelvrij: de bevolking nam het heft in eigen handen en startte een heuse klopjacht. Vele LHBTI’s vluchtten het land uit of doken onder. Ex-staatssecretaris Fred Teeven versoepelde in reactie op de wet het Nederlandse asielzoekersbeleid voor Oegandese LHBTI’s. Internationaal verspreidde het nieuws over de aangenomen wet zich als een lopend vuurtje. Deze grove beperking van mensenrechten leidde ertoe dat een aantal landen, waaronder Nederland, de subsidiekraan dichtgooiden. Er werd ink geprotesteerd, maar uiteindelijk verklaarde het Constitutionele Hof van Oeganda de wet in augustus ongrondwettig vanwege een vormfout. Het Hof meende dat de wet illegaal was aangenomen, omdat er onvoldoende volksvertegenwoordigers aanwezig waren toen het voorstel door het parlement werd behandeld. Minimaal een derde van het parlement moet aanwezig zijn wanneer er over een wet wordt gestemd. Hoewel er sindsdien nog geen nieuwe vergelijkbare wet is ingevoerd in Oeganda, werken voorstanders nog altijd hard aan een nieuwe versie.


205

/ INTERVIEW

Posterchild van de prostitutie 1 augustus 2013 plaatste Lyle, toen 19 jaar oud, een intieme post op zijn blog. ‘Ik ben sekswerker, hoer, prostitué, tippelaar of hoe je het ook noemen wil. Ik verdien geld met seks en dat is goed. Zo, het hoge woord is eruit’, schreef hij. Krap een week na deze publiekelijke coming-out diende hij zijn ontslag in als voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. ‘De organisatie wilde geenszins van mij af, maar ik ga niet ontkennen dat het een vervelende situatie voor hen was. We hadden nog nooit zoveel media-aandacht gekregen.’

Voor die tijd wisten waarschijnlijk maar weinigen echt iets af van de Vlaamse Scholierenkoepel, maar toen…

‘Haha, inderdaad. Qua naamsbekendheid is het de sterkste actie die we ooit hebben gedaan. Sex sells, zo blijkt maar weer. Ik merkte na mijn comingout ontzettend veel respect voor mijn verhaal bij zowel andere scholieren die in het bestuur zaten als personeel dat daar dag in, dag uit werkte.’

022

Wat bewoog je precies om twee maanden voor je mandaat aiep je positie als voorzitter naast je neer te leggen? Was er een heel directe aanleiding om publiekelijk uit de kast te komen?

‘Ik had allang besloten dat ik na mijn voorzitterschap een gap year zou nemen. Ik wilde heel graag uit de kast komen als sekswerker vóór ik aan dat tussenjaar zou beginnen. Ik wilde het bommetje droppen, iedereen te woord staan die er vragen over had en er dan tussenuit voor rust en om na te denken over wat er nu precies allemaal gebeurd was. Zo had ik het in mijn hoofd. De laatste maand van mijn voorzitterschap – wat sowieso een rustige maand was voor het onderwijsdebat, want die viel tijdens de zomervakantie – zou ik al vertrekken naar Cuba. Daarom ben ik daarvoor uit de kast gekomen. Achteraf gezien bleek dat niet zo verstandig.’

Ik denk dat je ook niet verwacht had dat het zo gigantisch veel media-aandacht zou krijgen.

‘Het is niet zo dat ik er totaal geen rekening mee had gehouden dat mijn coming-out iets teweeg zou kunnen brengen, maar dit had ik niet zien aankomen. In eerste instantie was er ook niets aan de hand. In de eerste week nadat ik die blog geplaatst had, reageerde niemand erop. Waarschijnlijk was het komkommertijd, besloot de journalist werkzaam voor Het Laatste Nieuws die het verhaal ontdekte eens wat publieke guren te googelen, en is zo in aanraking gekomen met mijn blogpost. Als die journalist mijn blogpost destijds niet had opgemerkt, had mijn leven er nu heel anders uitgezien.’

Na je coming-out als sekswerker heb je een jaar voor jezelf genomen. Wat heb je daarin gedaan?

‘Ik heb veel gereisd. Tijdens dat jaar merkte ik ook dat reizen mijn grootste passie is. Ik heb


Interview / Lyle Muns

Lyle is sekswerker, politiek talent en sinds een aantal weken woordvoerder van Proud, een kakelverse vereniging voor Nederlandse sekswerkers. Na zijn coming-out als prostitué in 2013 deed hij afstand van zijn positie als voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en inmiddels is hij voorzitter bij DWARS Amsterdam, de jongerenvereniging van GroenLinks. We spraken met Lyle over de achtbaan waar hij bijna twee jaar terug instapte en de hoogte- en dieptepunten waar deze hem langs heeft gevoerd. ‘Als die ene journalist mijn blogpost destijds niet had opgemerkt, had mijn leven er nu heel anders uitgezien.’

onwaarschijnlijk veel mooie dingen gezien. Ik heb door Latijns-Amerika gereisd, door India. Ik was toen 19. Tegelijkertijd voelde ik echter: het is niets voor mij om niks op te bouwen, om niet politiek actief te zijn, om geen netwerk te hebben, om niet mijn steentje te kunnen bijdragen aan de samenleving. Ik was heel erg met mijn persoonlijke groei bezig dat jaar, maar alles wat ik leerde kon ik op dat moment niet gebruiken om de samenleving te verrijken of te versterken. Het kriebelde ontzettend om weer aan de slag te gaan. Toen ik naar Amsterdam ben verhuisd een halfjaar terug, heb ik direct aangeklopt bij GroenLinks, waar ik inmiddels voorzitter ben van het jongerennetwerk, DWARS Amsterdam. Daarbij ben ik sinds een paar weken woordvoerder van Proud, een belangenvereniging voor sekswerkers.’

Nu je woordvoerder bent geworden van Proud en meermaals open in de media hebt gesproken over je sekswerk – als een van de weinigen – ben je bijna een soort posterchild geworden van de prostitutie. Was dat je intentie?

‘Haha, ja zo zou je het wel kunnen zien. Proud is echt op mijn pad gekomen. Lichamelijkheid en seksualiteit zijn thema’s die mij heel erg nauw aan het hart liggen. Niet alleen omdat ik werkzaam ben in dat veld, maar omdat ik merk dat er op dat vlak iets scheef zit in de samenleving. Ik ben in Vlaanderen uit de kast gekomen en zodra je daar googelt op “mannelijke prostitutie” kom je bij mijn naam uit. Dat zal waarschijnlijk de komende tien jaar nog wel het geval zijn. Dat vind ik niet erg, ik praat er graag over, maar ik mag wel hopen dat ik op de lange termijn ook met andere thema’s aan de slag mag. Ik heb politieke ideeën over veel meer dan alleen de prostitutie.’

Was je werk in de prostitutie een issue toen je aanklopte bij DWARS?

‘Ik heb het ze zelf op voorhand verteld, om het gras voor hun voeten weg te maaien. Ik zou op 3Onderzoekt verschijnen in een reportage over prostitutie die op korte termijn zou worden uitgezonden. Ik vond het wel handig hier melding van te maken voordat ik bij DWARS Amsterdam actief zou worden, zodat iedereen daar op de hoogte was van mijn situatie. Een paar maanden later ben ik verkozen tot voorzitter, dus ze hebben er duidelijk geen problemen mee. Ze zijn daar op een heel mooie, volwassen manier mee omgesprongen. Vrijzinnigheid en de emancipatie van kwetsbare groepen zitten in het DNA van GroenLinks, dus ik denk dat ze alleen maar blij waren met iemand als ik die open is over een dergelijke situatie.’

Het is natuurlijk altijd even afwachten of mensen daad bij woord voegen als het over zulke gevoelige onderwerpen gaat.

‘Absoluut. Ik heb geen vies woord te zeggen over mijn partij en dat vind ik erg jn, want ik heb me daar juist wel heel veel zorgen over gemaakt.’

Ja? Was je bang dat het je toekomstige carrière in de politiek in de weg zou zitten? ‘Ik heb me vaak afgevraagd of ik door mijn coming-out niet alle deuren voor mezelf had dichtgegooid. Ik wist niet zeker of ik nog wel kansen had in mijn leven. In de Vlaamse media werd geïnsinueerd dat ik als succesvolle jonge jongen, die veel talen sprak en politiek actief was mijn carrière door mijn coming-out een beetje om zeep had geholpen. Ik heb dat zelf nooit zo gezien, maar ik wist donders goed hoe de samenleving tegenover dit onderwerp staat voordat ik mijn keuze maakte.’

Je had vermoed ik ook weinig tot geen rolmodellen waar je tegenop kon kijken of van kon leren, gezien dit onderwerp zich ontzettend in de taboesfeer bevindt.

‘Zeker. En al helemaal in België. Het debat over de prostitutie is daar compleet dood. Hier in Nederland ligt dat anders. Hier wordt prostitutie heel vaak besproken in de media – al is het niet altijd op positieve wijze.’

Je hebt in andere interviews verteld uit een nogal doorsnee gezin te komen. Hoe heb je je eerste stap gezet in die wereld?

‘Ik was 16 jaar, woonde in een Belgisch boerendorp waar niet superveel homo’s waren en ging op Bullchat eens kijken of ik een date kon scoren. Grindr bestond toen nog niet en het was heel moeilijk voor mij om in zo’n kleine omgeving in contact te komen met andere jongens. Op Bullchat kreeg ik allemaal berichtjes van oude mannen die geld aanboden voor seks. Destijds had ik zoiets van: nee, bah, soa’s, jullie zijn gevaarlijk en ik wil mijn lichaam niet verkopen. Alle clichés die je maar kunt bedenken. Daar was ik ook mee opgegroeid. Terecht ook, dat ik op 16-jarige leeftijd zei: dit wil ik niet. Op een gegeven moment kreeg ik vriendjes en kwam ik vaker in grotere steden. Ik had Bullchat steeds minder nodig om in contact te komen met jongens. Enkele jaren laten, toen ik 18,5 was, zei ik mijn baantje bij de Jumbo op omdat ik het zó vreselijk vond. Vakkenvullen is zo ontzettend saai. Ik voelde me daar een nummertje, kon me niet hardmaken voor de samenleving, had geen persoonlijk contact met mensen. Daarna ben ik politiek erg actief geworden, met als gevolg dat ik niet meer goed op vaste uren kon werken, want ik moest heel exi-

bel inzetbaar zijn. Daarbij reisde ik steeds meer, maakte ik veel vrienden in het buitenland, en wilde ik die ook weleens buiten die politieke gesprekken om bezoeken. Ik had steeds minder geld en minder tijd om te werken en gaf wel steeds meer uit. Toen dacht ik ineens terug aan die tijd dat mannen me geld aanboden voor seks. Ik dacht: misschien moet ik dit eens proberen, want ik ga wel op een heel losse, open manier om met mijn seksualiteit en als ik kijk naar de plek die ik seks in mijn leven geef, zou dit weleens iets voor mij kunnen zijn. Ik heb het geprobeerd, een heel leuke eerste ervaring gehad en ben vervolgens doorgegaan met werken tot op de dag van vandaag.’

Hoe heb je je destijds voorbereid op die eerste keer?

‘Ik had er met een aantal vrienden op voorhand over gesproken en ik had ink wat research gedaan over prostitutie, voor zover dat mogelijk was. Ik moet eerlijk zijn: de beschikbare informatie over prostitutie is redelijk beperkt. Het is een vak waar je je niet zo goed op kunt voorbereiden. Het bevindt zich ontzettend in de grijze zone; het is zo onzichtbaar. De ontmoetingen die je hebt met je klanten zijn soms heel bijzonder, en verschillen ontzettend onderling. Om dit werk echt onder de knie te krijgen, moet je simpelweg praktijkervaring opdoen.’

Je hebt weleens in een interview gezegd dat je sekswerk ook ziet als een solidair vak. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde?

‘Je krijgt soms verhalen te horen van je klanten die ze met geen enkel ander persoon delen. Hun worstelingen met seksualiteit, hun seksuele behoeftes die ze niet met hun partners of vrienden durven te delen. Ik heb weleens gewerkt met een jongen van 22 jaar met dwerggroei. Wanneer hij een gaybar binnenstapte, kreeg hij niet superveel aandacht. Maar hij heeft gewoon seksuele behoeftes zoals jij en ik, waar hij moeilijk met iemand over kan praten. Een heel ander thema: ik had een klant die jarenlang getrouwd was met zijn partner. Zijn partner raakte door een chronische ziekte volledig verlamd. Die man had de keuze om zijn partner te verlaten of bij hem te blijven en hem te steunen. Hij heeft de laatste keuze gemaakt, maar seks was niet meer mogelijk. In die situatie bood mijn dienst een uitkomst. Wat ik wil zeggen: er zijn zoveel verschillende verhalen waar ik tegenaan ben gelopen. Anno 2015 denken we graag dat we heel open zijn over seks en seksualiteit, maar er zijn nog ontzettend veel mensen die hun gevoelens voor zich houden of verbergen.’

Tekst Martijn Kamphorst / Fotografie Mgr Madhatter

205 023


205

Het stereotiepe prostitué dat mensen zich vaak inbeelden is een Slavische dame die al dan niet onder dwang in het vak is geraakt, en een stereotiepe klant is de vieze oude man die daar misbruik van maakt, terwijl er natuurlijk een enorm breed spectrum aan ‘aanbieders’ en ‘afnemers’ is.

‘Ik heb weleens gezegd: het taboe op klant zijn van sekswerkers is minstens even groot als het taboe op sekswerker zijn. Die stereotypes zijn zeer onjuist. Tuurlijk zijn dat type klanten en sekswerkers er ook, maar heel veel klanten zijn ontzettend kwetsbaar en worstelen met heel delicate seksuele problemen, waarvoor sekswerkers een uitweg of een deel van de oplossing kunnen verzorgen. Ik snap niet hoe we daar collectief zo overheen kunnen walsen door het wereldje constant weg te zetten als vies en pervers.’

Hoe wordt er eigenlijk vanuit de gayscene op je gereageerd? Hoe vertel je een date bijvoorbeeld dat je in de prostitutie werkt?

‘Tegenover de jongens waarmee ik casual seks heb of date ben ik heel transparant over mijn werk. Als ze vragen wat ik doe, zeg ik dat ik werk. Als ze vragen wat voor werk ik doe, vertel ik ze dat ik prostitué ben. Heel simpel. Bij mij thuis hangen ook een paar artikelen aan de muur met interviews, dus ik ben een redelijk open boek. Ik wil het niet awkward maken. Ik behandel het op dezelfde manier als mijn homoseksualiteit. Ik sta niet met een bordje te zwaaien dat ik gay ben, maar als iemand ernaar vraagt, geef ik eerlijk antwoord. Het heeft veel tijd gekost voordat ik het op die manier heb kunnen normaliseren voor mezelf. Ik weet natuurlijk niet wat er achter m’n rug om gezegd wordt, maar de mensen waarmee ik intieme vriendschappen en contacten heb accepteren het van me. Velen zijn ook op een andere manier naar mijn werk gaan kijken. Er zijn best veel mensen op me afgestapt om me te vertellen dat ik ze een nieuw inzicht verschaft heb. Er zijn ook mensen die het heel moeilijk vinden, vaak mensen die (nog steeds) worstelen met hun eigen seksualiteit, die boos op mij zijn omdat ik volgens hen het cliché van de oversekste homo zou bevestigen door hier open over in de media te treden. Zij vinden dat ik dit voor mezelf moet houden en zien het als aandachttrekkerij. Dat is een algemene verdeeldheid in de gayscene, denk ik. Één deel pleit voor “out and proud” en een ander deel voor “hou het voor jezelf”.’

Hebben je ouders het met de tijd een plek kunnen geven? Ze zullen ongetwijfeld geworsteld hebben met de gezondheidsrisico’s die bij dit vak komen kijken.

‘M’n ouders hebben absoluut nooit problemen gehad met mijn seksuele gerichtheid. Mijn moeder heeft me min of meer naar de Gay Pride gedwongen, omdat ik me toentertijd nog thuis opsloot. Ze heeft me aangemeld bij een groep van Jong&Out die die kant opging en me in een auto gedrukt. Ik was toen heel jong en zenuwachtig, en juist dankzij die stappen ben ik nu wie ik ben. Ik heb echt prachtouders. Toen ik ze vertelde over mijn werk, maakten ze zich in eerste instantie inderdaad erg

024

Interview / Lyle Muns

/ INTERVIEW

druk over mijn gezondheid, maar inmiddels is het zo’n deel van mijn leven geworden. Daarbij hebben ze het groeiproces van dichtbij meegemaakt. Ze hebben er nu geen problemen meer mee. Uiteindelijk heeft het onze band veel sterker gemaakt. Het heeft ons gedwongen de relatie die we met elkaar hadden te herbekijken en op een open manier met elkaar te leren communiceren, hoe moeilijk het gespreksonderwerp ook. M’n ouders kregen destijds natuurlijk ook heel veel vragen van buren en vrienden. Zij zijn inmiddels prima in staat om die vragen te beantwoorden.’

Vertel eens iets meer over je werk bij Proud. Hoe gaan jullie te werk?

‘We hebben een verenigingsstructuur, in tegenstelling tot de organisaties voor sekswerkers uit het verleden die het loodje hebben gelegd – De Rode Draad, bijvoorbeeld. We hebben leden. Het ledenbestand vertegenwoordigt alle lagen van sekswerk in Nederland. Of je nu achter de ramen werkt, als escort, in de porno, in een seksclub, man bent, vrouw, vrijwillig werkt, onvrijwillig: iedereen kan lid worden van onze organisatie en doet mee aan de gezamenlijke besluitvorming. Mijn taak is veel meer dan mijn eigen verhaal vertellen en gebruiken, zorgen dat ik iedereens input verwerk in een maatschappelijk discours en dat vervolgens naar buiten breng. Het verhaal dat ik breng over de industrie ontstaat uit input die ik krijg van dames en heren uit alle hoeken van het vak. Mijn eigen verhaal zet ik met name in om aan te tonen dat prostitutie zoveel meer is dan het beeld dat momenteel in de mainstream media vaak geschetst wordt. Leden betalen een contributie van dertig euro per jaar. We werken niet met subsidies, want we willen zo afhankelijk mogelijk functioneren. Voor ons is het dus ook zaak om veldwerk te verrichten, langs de ramen te gaan, leden te werven. Daar ga ik me de komende tijd keihard voor inzetten. We moeten onze achterban zoveel mogelijk uitbreiden en een brede groep mensen aantrekken.’

Welke services bestaan er in Amsterdam eigenlijk op het gebied van homoprostitutie?

‘Mannen staan in Amsterdam niet achter de ramen. Misschien dat daar met een zelfexploitatie-initiatief waar ik bij betrokken ben verandering in gaat komen, mits er animo voor is. De meeste jongens werken als escort en je hebt BoysClub21 op de Spuistraat. Historisch is het zo gegroeid dat er met name vrouwen achter de ramen staan. De Amsterdamse prostitutie is al meer dan vierhonderd jaar oud. In de beginjaren was homoseksualiteit niet geaccepteerd, dus is er nooit echt een cultuur geweest van mannenprostitutie achter de ramen.’

Je zei net betrokken te zijn bij de oprichting van een nieuw Amsterdams bordeel, dat door de prostituees zelf zal worden gerund. In welk stadium bevindt dat project zich?

‘Momenteel wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door HVO-Querido. Zij spreken

met allerlei partners, waaronder ons, over hoe dit bordeel eruit moet gaan zien en hoe de taken verdeeld zullen moeten worden. Het rapport dat daaruit ontstaat zal worden overgedragen aan de gemeente. Tegelijkertijd is de gemeente een private investeerder aan het zoeken die het pand wil opkopen en ter beschikking wil stellen aan sekswerkers die het zelf gaan uitbaten. Vanuit Proud spelen we hier hoofdzakelijk een adviserende rol in. De gemeente zegt nu dat het voor juni moet open zijn, maar om dit echt goed uit te voeren – wat mijns inziens heel belangrijk is – moet er wel de tijd voor worden genomen. Het zal dus “hopelijk” nog even duren voordat de deuren van dit bordeel opengaan. Ik hoop wel dat het haalbaarheidsonderzoek op korte termijn gepresenteerd zal worden.’

Je liet doorschemeren niet permanent in de prostitutie te willen blijven werken. Je hebt ook inke politieke ambities. Wat is je plan als je je studie hebt afgerond?

‘Dan ben ik denk ik 24. Als ik klaar ben met mijn studie, ben ik van plan het prostitutiewerk achter me te laten, mits ik een fulltimebaan kan vinden natuurlijk.’

Denk je dat je prostitutiewerk een probleem zal vormen wanneer je een politieke functie wilt gaan bekleden?

‘Ik ben er zelf mee naar buiten gekomen dat ik in de seksbranche werk en ik sta daar volledig achter. Ik ben heel open over wie ik ben. Iedereen weet wat er speelt. Ik heb geen lijken in mijn kast. Het is aan het electoraat om tegen die tijd op mij te stemmen of niet. Het is hun recht om mij op democratische wijze niet te verkiezen. Daar moet ik me dan bij neerleggen. Ik moet dan de gevolgen dragen van mijn keuze om hier open over te zijn en dat is prima. Daar ben ik toe bereid. Toen ik uit de kast ben gekomen als sekswerker heb ik dat risico bewust genomen. Toen ik mijn keuze maakte, riepen veel mensen in België dat ik mijn eigen ruiten wat betreft de toekomst in had gegooid, maar gezien de posities die ik nu bekleed denk ik dat dat allerminst het geval is. Ik heb twee keuzes gehad: ik kon er open zijn of het allemaal onder het tapijt schuiven. De vraag is of burgers oprecht een politicus willen die in alle openheid, eerlijkheid en integriteit met hen communiceert. Ik denk dat dat is waar we naar snakken. Het grote probleem is dat burgers momenteel weinig vertrouwen hebben in de politiek, door de hoeveelheid achterkamertjespraktijken en ontwijkende statements. Dat hoor ik ontzettend vaak. Ik breng een eerlijk verhaal en de toekomst moet uitwijzen of dat is waar het volk oor naar heeft.’ Meer lezen over Lyles avonturen en ervaringen in de politiek en de prostitutie? Volg hem op www.lylemuns.blogspot.nl.


205

/ INTERVIEW

THOM&TOM 驶HOMOHORECA MOET GAAN CONCURREREN MET HETEROHORECA始

026


Interview / Thom & Tom - ThomTom bar

Het gaat lekker in Nijmegen. Eind februari werd bij de presentatie van het Rapport Veiligheidsmonitor (Hand in Hand) 2014/2015 bekend dat het wel goed zit met de veiligheid van LHBT’s in Nijmegen. En sinds een paar maanden is Nijmegen een nieuwe gaybar rijker: ThomTom bar. We spraken met één van de twee T(h)oms (die ene zonder H) over hun trots.

Wat is eigenlijk je achtergrond?

‘Ik ben van oorsprong milieutechnoloog, dus heel iets anders. En hiervoor deed ik al evenementen. Ik heb een eenmanszaak waarbij ik me laat inhuren door evenementenbureaus, zo was ik onder andere betrokken bij het feest Bruut & Nieuw hier in Nijmegen. En ik ben voorzitter geweest van Stichting Roze Woensdag, een evenement dat wordt gehouden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, maar daar ben ik inmiddels mee gestopt.’

Er is natuurlijk nogal een debat in de media dat homobars eigenlijk niet meer ‘nodig’ zijn. Hoe zijn jullie erbij gekomen om ThomTom bar te openen?

‘Ik liep al een tijd met het idee om een eigen homokroeg te beginnen, en twee jaar geleden raakte ik hierover in gesprek met andere Thom, met T-H-O-M. Hij had hetzelfde idee, maar uiteindelijk heeft het nog een jaar geduurd voordat we de knoop echt hebben doorgehakt. Natuurlijk vroegen we ons af of het wel verstandig zou zijn, aangezien de ene homokroeg na de andere dichtging, maar we geloofden er gewoon heel erg in. Dus de berichten in de media hebben ons er niet van weerhouden. Sterker nog, we zien juist heel veel kansen liggen. Maar de tijden zijn wel veranderd, dus sommige dingen moet je anders aanpakken dan je tien jaar geleden zou hebben gedaan. Ik ga er ook altijd tegenin wanneer men zegt dat homohoreca ten dode is opgeschreven. Het feit dat je je richt op een homodoelgroep is anno 2015 niet meer voldoende om je tent vol te krijgen, je moet je opstellen als een serieuze horecaondernemer en kwaliteit leveren, en concurreren met álle andere horeca in de stad. Je moet iets anders bieden dan alleen maar een veilige ruimte waar homo’s elkaar kunnen ontmoeten, want dat doen ze inmiddels via datingapps en -websites. Dat neemt overigens niet weg dat we wel zien dat je als homo of lesbo in “heterohoreca” makkelijker geaccepteerd wordt als je er “normaal” uitziet. Zodra je iets afwijkt van de “heteronorm” – wanneer je je als jongen misschien wat vrouwelijker gedraagt of kleedt, of als meisje misschien wat stoerder – dan kan het toch lastig zijn om jezelf te kunnen zijn in “heterohoreca”. Dat ligt bij ons wel anders.’

Jullie zijn al open sinds half december, hoe zijn de reacties tot nu toe geweest?

‘Ik weet niet of ik daar objectief op kan antwoorden, maar echt geweldig. Hier hadden we alleen maar op kunnen hopen, het draait boven verwachting. Zakelijk gezien merken we dat ook aan de omzet, die is prima. Maar wat nog veel belangrijker is: we zien dat onze klanten terug blijven komen en dat er steeds nieuwe mensen bijkomen. Niet alleen mensen uit Nijmegen, maar ook uit Arnhem, Tiel en Den Bosch en over de

grens uit Duitsland. De straal wordt steeds groter. Dat voelt echt als een compliment, blijkbaar doen we dan iets goed. Mensen zitten er dan kennelijk toch op te wachten.’

Wat zijn jullie toekomstplannen?

‘We hebben een terras bij het pand; in het voorjaar gaan we daar natuurlijk gebruik van maken. We willen dat mensen ’s middags, ’s avonds én ’s nachts bij ons terecht kunnen, hangend in de huiskamer, zittend aan de bar en dansend in de nacht. Dat willen we heel graag uitdragen. In het weekend zijn we al vanaf 14.00 uur open. Niet voor lunch, maar we hebben wel een kleine kaart, die we in de zomer nog iets gaan uitbreiden.’

Hoe denk je dat het momenteel gesteld is met de LHBT-emancipatie in Nijmegen?

‘Toevallig was er een paar weken geleden een presentatie van de commissie Homo-/Lesbisch Beleid. Zij hebben hun veiligheidsmonitor gepresenteerd. Daarin zie je dat Nijmegen nog steeds met kop en schouders erbovenuit steekt wat betreft de mate waarin LHBT’s zich veilig voelen. Natuurlijk wordt er soms een melding van discriminatie gedaan, maar ik kan me niet heugen dat hier de laatste twee jaar een voorval is geweest waarbij iemand echt lichamelijk letsel is toegebracht vanwege z’n geaardheid. Qua politiek denk ik dat je bijna niet in een betere stad dan Nijmegen kunt wonen, en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ik heb vroeger in het bestuur van de plaatselijke COC gezeten, en toen merkte ik al dat ze vanuit de gemeente echt meedenken, van de SP tot de VVD. Toen we opengingen kwamen er ook meteen twee agenten van Roze in Blauw langs om met ons te praten, dingen door te nemen. Dat vond ik echt geweldig. We kregen meteen telefoonnummers. Als er iets is kunnen we altijd bellen, dat is echt heel jn.’

Kun je iets vertellen over de feesten die in ThomTom bar plaatsvinden?

‘We zijn steeds op zoek naar partijen die hun eigen feest of activiteit bij ons willen laten plaatsvinden. Een goed voorbeeld daarvan is NEON, een feestje dat om de maand een ander neon-thema heeft. Dan heb je ook weer een andere achterban, die Thom en ik misschien niet kennen, die dan een kijkje bij ons komt nemen. En we zijn bezig met een alternatief queer housefeest, Some Of Us, dat op vrijdag 15 mei voor het eerst plaatsvindt. Dat trekt ook weer een heel andere groep mensen aan. Zo zijn we continu op zoek naar partijen die iets met ons willen doen. Daar staan we ook enorm voor open; we willen een podium zijn waar dingen kunnen ontstaan.’ Kijk voor meer info op www.thomtom.bar & www.facebook.com/thomtombar

Tekst Martijn Tulp

205 027


205

/ INTERVIEW

‘Het geloof is er nog, maar staat wel op een heel laag pitje’ 028


Interview / Jelmer Rozendal

Jelmer (28) was zijn hele leven aangesloten bij een evangelische kerk in zijn woonplaats Drachten. Hij had daar bijna zijn hele vriendengroep opgebouwd en zong mee in de band. Tot het moment dat hij na lang wikken en wegen uit de kast kwam. ‘Alleen vanwege hoe ik ben, en wie ik ben, mocht ik er ineens niet meer bij horen.’

‘Ik hoopte van harte dat mijn homoseksualiteit over zou gaan, dat leek me een stuk makkelijker’

‘Van jongs af aan zijn we meegenomen naar de kerk, de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten; dat is een evangelische stroming. Het is een van de grootste lokale kerken van Nederland. Zo’n gemeente met een theaterzaal, waardoor het misschien best modern lijkt, maar eigenlijk zijn ze vrij streng in hun leer. Op mijn vijftiende heb ik zelf besloten dat ik er actief mee door wilde gaan, ik had het er wel naar m’n zin en had er een hele vriendengroep opgebouwd. Ik heb me daar zelfs opnieuw laten dopen; ik was als baby natuurlijk wel gedoopt, maar binnen deze kerk gelooft men in een doop op volwassen leeftijd, want dan kun je er zelf voor kiezen. Dan is het niet omdat je ouders het zo graag willen, maar omdat jij het zelf wil. Mijn ouders hebben me vrij gelaten in die keus; het werd natuurlijk wel gewaardeerd dat ik bij de kerk bleef – vooral door m’n moeder – maar het was wel echt mijn eigen keus. Het was ook een sociaal iets, een aantal klasgenootjes zat bij deze kerk en we trokken veel met elkaar op. Ik wilde hier zelf echt bij horen, het paste bij mij. Binnen de kerk ben ik ook altijd actief geweest. Het begon ooit met de bediening van de beamer, dus het projecteren van liedteksten tijdens diensten. Later ben ik overgestapt naar de band van de kerk, waarbij ik ongeveer negen jaar actief ben geweest. Homoseksualiteit was vroeger niet zo’n onderwerp. Volgens mij heb ik daar als kind niet heel speciek iets over meegekregen vanuit de kerk. Thuis wel, mijn moeder vond het een ziekte. Dat zat goed in mijn hoofd, dat het niet hoorde. Maar volgens mij werd er vanuit de kerk niet over gesproken, ik geloof niet dat het een thema was waar ze graag over uitweidden. Vanaf mijn twaalfde of dertiende was ik bezig met mijn eigen homoseksualiteit. Aanvankelijk geloofde ik dus dat het niet hoorde, dat ik er ook nooit iets mee wilde doen en dat ik het zéker nooit tegen iemand zou zeggen. Dat heb ik heel lang vol weten te houden. Ik hoopte van harte dat het over zou gaan, dat leek me een stuk makkelijker. En dat denk ik nog steeds wel. Ik bedoel, ik ben

er nu tevreden mee, maar het zou me een hoop gedoe besparen. Ik begon me toen af te vragen of ik dan maar de rest van mijn leven geen relatie moest hebben, of misschien moest ik dan toch maar eens proberen om een vriendinnetje te krijgen, misschien dat het dan vanzelf over zou gaan. Ik had zo m’n plek gevonden binnen die geloofsgemeenschap, mijn hele sociale kring was daar. Naast het geloof waren er heel veel sociale gebeurtenissen. Die wilde ik niet missen, en ik vond het hartstikke leuk om bij de band te zingen. Pas anderhalf jaar geleden ben ik bij mezelf gaan denken dat als ik echt homo ben, het tijd werd om dat te gaan waarderen en respecteren, en om het ook aan mensen te vertellen, wetende dat dat gevolgen zou gaan hebben binnen de geloofsgemeenschap. Ik ben begonnen bij mijn vrienden. Bij hen was het eigenlijk niet zo’n groot punt. Een paar maanden later heb ik het m’n ouders verteld. Mijn moeder had inmiddels niet meer dat beeld dat homoseksualiteit een ziekte is. Zij hadden de afgelopen jaren natuurlijk ook wel door wat er met me aan de hand was. Mijn ouders hebben er allebei heel positief op gereageerd. Ik ben jarenlang depressief geweest, en toen ik uit de kast kwam zeiden mijn ouders dat het verborgen houden van mijn homoseksualiteit daar misschien wel een van de belangrijkste redenen voor zou kunnen zijn geweest. “Je kon nooit jezelf zijn, je kon niet op zoek naar liefde, dat kan inke impact hebben”, zeiden ze. Ik heb destijds nooit bewust het gevoel gehad dat het daadwerkelijk daardoor kwam, maar het ging na mijn coming-out wel een stuk beter met me. Maar toen werd het tijd om het aan de kerk te gaan vertellen. Ik wist dat het daar een issue zou gaan worden. Ik was actief bij de kerk, met name in de bijbehorende band, ik was actief als coach bij een evangelische vormingsschool, en ik was betrokken bij de organisatie van een tiener- en kinderkamp. Maar die hadden jaren geleden al een soort donderpreek voor alle leidinggevenden gehouden; dat homoseksualiteit superfout was,

dat ze de tieners dat niet mee wilden geven, want stel je voor dat je daarover zou gaan praten. Je mocht als kampleiding simpelweg niet meer meedoen als je homo was. Ik vond die preek echt heel heftig. Dus toen ik uit de kast ben gekomen, besloot ik me gewoon maar niet meer op te geven voor die kampen. Ik ben zeven jaar mee geweest, heb hoofdleiding gegeven over zo’n heel kamp, en ik vind het wel een beetje raar dat ze nooit meer contact hebben opgenomen, om te vragen waarom ik na zeven jaar ineens niet meer meeging. Ik vermoed dat ze wisten waardoor het kwam, en dat ze het wel prima vonden dat ik mezelf er niet meer voor opgaf. Bij de school waar ik als coach werkte, werd me ook medegedeeld dat ze intern overleg over me hadden gehad, waarbij “zelfs mensen moesten huilen”. Desondanks hadden ze besloten dat ze het tegen bijvoorbeeld ouders van leerlingen niet konden verantwoorden om mij aan te houden als coach. Ik heb zelf het initiatief genomen om het in de kerk te vertellen. Het heeft wel even geduurd voordat ik daaraan toe was. De kerk voelde altijd als een veilige, vertrouwde omgeving waar ik ongeveer mezelf kon zijn, en als ik dit zou vertellen kon dat misschien niet meer. Maar ik vind het gewoon belangrijk om er integer en eerlijk mee om te gaan. Ik wilde ook niet dat ze het via via zouden horen, dan zou het misschien een veel groter ding worden dan het eigenlijk is. Ik verwachtte dat er negatief gereageerd zou worden, maar ik wilde het dan wel zelf van ze horen. Dus heb ik een gesprek geïnitieerd met de persoon die leidinggeeft over de afdeling muziek. Ik gaf aan dat ik het over twee dingen wilde hebben: in de eerste plaats het feit dat ik op jongens val en in de tweede plaats wat dat zou betekenen voor mijn taken binnen de kerk, omdat ik het idee had dat mijn homoseksualiteit als gevolg had dat ik die taken niet meer mocht uitvoeren. Naar mijn idee vond de leidinggevende het een lastig en teer onderwerp. We hadden altijd goed contact gehad. Hij had er zelf volgens

Tekst Martijn Tulp / Fotografie Mgr Madhatter

205 029


205

Interview / Jelmer Rozendal

/ INTERVIEW

‘Er zijn kerken die zeggen dat het oké is om homo te zijn, als je het maar niet in de praktijk brengt. Daar kan ik helemaal niets mee’

mij geen problemen mee, maar hij is wel fulltime in dienst van de organisatie. Uiteindelijk was het toch een vrij kort gesprek waarin werd bevestigd wat ik al vermoedde, en is me verteld dat ik wel lid mocht blijven van de kerk, maar dat ik mijn taken moest leggen. De kerk vindt dat je een voorbeeldfunctie hebt, en stel je voor dat er iemand op een podium staat te zingen die homo is! Wat zullen mensen daarvan denken? Althans, dat is het gevoel dat bij mij heerst. Na het gesprek heb ik nog één keer opgetreden met de band, want die kwam op televisie dus dat wilde ik natuurlijk niet missen. Er waren extra muzikanten bij, waardoor we mijn afscheid nog niet hadden gedeeld met de vaste bandleden. Ik vond het een moeilijk optreden, want bij alles wat er gebeurde dacht ik bij mezelf: dit is de laatste keer dat ik dit doe. In eerste instantie reageerde ik heel stoïcijns, want ik had natuurlijk al het vermoeden dat door mijn mededeling mijn taken bij de kerk zouden aopen. Pas later realiseerde me dat ik dus voor de rest van mijn leven, als ik naar deze kerk wilde blijven gaan, aan de zijlijn moest zitten. Dat kon toch niet de bedoeling zijn? Ik was toch juist eerlijk geweest? Het had niets te maken met bijvoorbeeld een talent of vaardigheid die je hebt, ik deed mijn werk gewoon goed. Vanuit mijn eigen perspectief is er niets mis met me, maar alleen vanwege hoe ik ben, of wie ik ben, mocht ik er ineens niet meer bij horen. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat ze in ieder geval met me in gesprek zouden gaan, of dat er een soort traject zou volgen. Dat ze zouden proberen om me ‘op het goede pad te brengen’, maar dat gebeurde niet. Dus ik heb zelf maar een vervolggesprek aangevraagd. Wat bleek: de raad had eigenlijk nog niet helemaal een ofciële mening of een oordeel over dit onderwerp gevormd. Ze waren er wel over aan het nadenken wat hun visie en standpunt was, hoe het in de Bijbel staat, en hoe zij dat wilden interpreteren.

Ze zeiden dat ik voorlopig wel weer in de band kon gaan zingen. Maar ik was toen net bezig om naar de andere kant van het land te verhuizen, en bovendien was ik bang dat de raad bijvoorbeeld twee maanden later wél een ofcieel beleid zou invoeren, en dat ik dan alsnog eruit gezet zou worden. Ik zei tijdens dat gesprek dat ze me dat echt niet aan konden doen. Inmiddels is er een ofcieel besluit genomen, ze hebben intern ook een visiedocument* verspreid met daarin hun ofciële standpunt. Ik zou nu ofcieel geen taken meer mogen uitvoeren. Met de mensen in de band had ik altijd goed contact. De leidster van het team wist al langer van mijn geaardheid af en had er geen moeite mee. Toen ik ofcieel moest stoppen wilde ze er nog werk van maken, maar ik dacht dat dat niet veel zin zou hebben. We hebben het er in de groep nog wel over gehad, en niemand heeft me toen afgewezen. Ze vonden het vooral erg dat ik er zo lang mee had rondgelopen, dat ik het niet had durven zeggen. We hebben het eigenlijk niet gehad over de sancties die waren opgelegd. Dat maakt het ook wel wrang; van bovenaf wordt in de organisatie iets opgelegd, terwijl de mensen in de groep zelf er eigenlijk geen problemen mee hebben. Ik merk wel dat er binnen die kerk een discussie op gang is gekomen, en dat waardeer ik. Ik denk dat men er nog lang niet over uitgesproken is. Ik heb niet de behoefte om met modder te gooien, of mijn oude kerk in een slecht daglicht zetten, maar dat neemt niet weg dat een voor mij eerst vertrouwde, veilige, prettige omgeving hierdoor compleet anders is geworden. Ik weet dat er ook kerken zijn, bijvoorbeeld de Hillsongkerk in Amsterdam, die het motto ‘Jezus heeft er niets over gezegd, dus zeggen wij er ook niets over’ hanteren. Die laten het open. Dus ook binnen de geloofswereld zit er heel veel verschil in. Daarnaast zijn er kerken die zeggen dat het oké is om homo te zijn, als je het maar niet in de praktijk brengt. Daar kan ik helemaal niets

Na Jelmers vertrek is er uiteindelijk een visie binnen zijn kerk tot stand gekomen. In deze visie wordt vermeld dat de raad mensen met ‘homoele gevoelens’ aanmoedigt om een celibatair leven te lijden. Men onderscheidt hierin gevoelens en daden. Ze stellen dat je gevoelens hébt en deze niet te ontkennen zijn, maar dat je wel een keuze hebt in het handelen naar en het voeden van deze gevoelens. Daarbij wordt ook gekeken naar de houding en gezindheid om je leven in overeenstemming te brengen met Gods oorspronkelijke bedoelingen: of je ‘autoriteit

030

mee. Toen ik er vroeger zelf nog mee worstelde, probeerde ik mezelf dat ook op te leggen, maar het werkt gewoon niet zo. De liefde die ik voor een man kan hebben, is hetzelfde als de liefde die mijn zusje voor een man kan hebben. Hoe kun je iemand dat ontnemen? Ik vind het een eerste levensbehoefte om bij iemand te willen horen, bij iemand te willen zijn. Dus zo’n advies, daar kan ik echt boos om worden. Toen ik het interview met Thony las [op het jongerenplatform van de EO, waarin Thony vertelde dat hij na een losbandige periode in de gayscene besloot om terug te keren naar de kerk en geen relaties met mannen meer aan te gaan – red.], was ik eigenlijk een beetje boos. Ik maakte me zorgen dat gelovigen met zijn uitspraken aan de haal zouden gaan, in de trant van: zie je wel, het kán wel, je kunt best homoseksueel zijn zonder dat in de praktijk te brengen. Ik zag ook dat een paar van mijn vrienden op Facebook dat artikel geliket hadden. Verwachten ze dan ook van mij dat ik zo ga leven? Ik zie het niet gebeuren. Maar goed, het is zijn keuze, en als het voor hem werkt, vind ik het prima. Ik heb er natuurlijk wel mijn twijfels bij, maar goed, hij mag deze keuze maken. Ik ben 27,5 jaar lid geweest van een kerk, en nu al bijna een jaar niet meer. Ik ben, ook vanwege mijn verhuizing, nog niet actief op zoek geweest. Maar ik weet ook niet of ik dat nog ga doen. Door dit alles is in mijn geloofsbeleving wel wat twijfel ontstaan. Wil ik mezelf wel verbinden aan een religie of organisatie die mij eigenlijk verbiedt om te zijn wie ik ben? Ik ben in feite door drie organisaties aan de kant gezet, ik moet dat eerst maar eens laten bezinken. Het geloof is er nog, maar staat wel op een heel laag pitje. Al mis ik natuurlijk wel de saamhorigheid.’ *zie kader

erkent’ of ‘de provocatie zoekt’. Als een ‘broeder’ of ‘zuster’ praktiserend homoseksueel of samenwonend is, wordt door de kerk een prolerende of leidinggevende functie ontraden of zelfs ontzegd, vooral op plaatsen waar sprake is van een voorbeeldfunctie. De kerk wil op die manier zo helder en oprecht mogelijk blijven naar gemeenteleden. En indien homoseksuele ‘broeders’ en ‘zusters’ volharden in hun homoseksuele relatie en niet de bereidheid laten zien om een weg van levensheiliging te gaan, kunnen zij geen bediening vervullen.


205

Boek / Roze Moorden Revisited

/ BOEK

ROZE MOORDEN REVISITED: SCHOKKENDE ZAKEN Helaas is homofoob geweld brandend actueel. De laatste jaren neemt het geweld tegen homo’s hand over hand toe. Met als tragisch dieptepunt de laatste week van januari toen in nauwelijks een week tijd drie ernstige incidenten werden gemeld. In de gayscene zijn moord en doodslag onderbelichte onderwerpen. Is het omdat homoseksualiteit stigmatiserend werkt? Of omdat nabestaanden niet willen dat het slachtoffer postuum uit de kast komt? Lange tijd rustte er een taboe op: homozaken waren niet hot. In De Roze Moorden reconstrueert auteur Paul Hofman op onthutsende wijze onopgeloste LHBT-moordzaken.

Toen de eerste editie van Paul Hofmans boek twee jaar geleden verscheen, deed het veel stof opwaaien. Want zo erg was het toch allemaal niet? Het tegendeel bleek waar. Zelf werd Hofman als puber ernstig mishandeld omdat hij homo was. Dat was voor hem reden dit boek te schrijven. ‘Ik gebruik mijn pen nu als wapen. Weet dat fysiek en psychisch geweld een grote impact op slachtoffers hebben. Met mijn boek wil ik de slachtoffers een stem geven. Ik ben strijdbaar, dat zit in mijn genen. Mijn vader en grootvader waren zelf politiemannen die respect en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel hadden staan. Want antihomogeweld is niet normaal. Het laagje acceptatie is interdun, als homo wordt je hooguit getolereerd.’ Na het

verschijnen van de eerste editie werden alsnog twee zaken opgelost. Hofman is blij dat er voor nabestaanden eindelijk duidelijkheid is gekomen. In deze nieuwe editie belicht hij de zaak van de bekende platenproducer Bart van der Laar nauwgezet en komt hij tot een schokkende conclusie. De vermeende dader Martien Hunnik die ruim zes jaar vastzat voor de moord blijkt helemaal niet de moordenaar te zijn. Jarenlang hebben politie en justitie de verkeerde kant opgekeken. De auteur is trots dat nu tevens een Engelse versie van zijn boek wereldwijd verschijnt: Pink Murders. ‘Een Amerikaans televisiestation besteedt ruimschoots aandacht aan het antihomogeweld en binnenkort vertrek ik naar Dallas voor interviews. Voor Amerikanen is het nog steeds onbegrijpelijk dat in een tolerant en liberaal land als Nederland homoseksualiteit als afwijkend wordt gezien.’ De Roze Moorden is een uniek tijdsdocument en een betoog voor een betere opvolging van homofoob geweld. Van de eerste twee drukken werden meer dan 10.000 exemplaren verkocht. De Roze Moorden is te koop bij boekhandel Vrolijk en op de website www.vrolijk.nu voor 19,95 euro.

Tekst Erik van Boven

031

205


203

/ CULTUUR

ONDER DE GROENE HEMEL Onder de groene hemel is een musical over een (on)mogelijke liefde op de muziek van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh. De lijst van hits die de jeugdvrienden in de jaren 60 en 70 maakten is eindeloos en indrukwekkend. Denk aan ‘Testament’, ‘Prikkebeen’, ‘Het land van Maas en Waal’, ‘Jimmy’ en ‘Avond’. Stuk voor stuk prachtige liedjes met ijzersterke teksten. Alle bekende hits worden live en onder leiding van Marcel de Groot gespeeld. In Onder de groene hemel vertelt Jimmy (René

van Kooten) het verhaal van een op het oog onmogelijke liefde. We gaan terug naar Amsterdam

in het woelige jaar 1969. Jimmy moet nog geboren

worden. Zijn toekomstige ouders Barbara (Sophie

Veldhuizen), een keurige gymnasiaste en Berend

(Thomas Cammaert), een echte hippie, hebben elkaar zelfs nog nooit ontmoet. Jimmy duikt in allerlei

gedaanten en rollen op, om zijn ouders bij elkaar te

brengen en te houden. Gaat hem dit lukken in het tijdperk van de vrije liefde?

Dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 april in theater de Meervaart, Amsterdam. www.meervaart.nl

“Een heerlijke flower power-musical over liefde.” | 1e Rang **** “Zeer de moeite waard… Onder de groene hemel is zo’n voorstelling die langzaam maar zeker onder de huid kruipt en nog lang blijft na sudderen.” | TROUW ****

“Een zeer fijne en kleurrijke nieuw geschreven musical… Een heerlijk avondje uit voor iedereen.” | METRO ****

SONGFESTIVAL DING-A-DONG SING-A-LONG De Songfestivalkoorts in Nederland stijgt! Ook bij Tijl Beckand, Jamai Loman, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Rick Paul van Mulligen. Eindelijk zetten zij hun geheime liefde voor het grootste muziekspektakel van Europa om tot een theaterhappening. Alle ABBA outts worden uit de mottenballen gehaald en de ’12 points’ stemming zit er al goed in. Op 18 mei presenteren de mannen een songfestivalavond in het DeLaMar Theater en ontvangen oude legendes als Ruth Jacott, Sandra Reemer en Heddy Lester & Frank Affolter tijdens de DING-A-DONG SING-A-LONG.

Denk aan ‘Vrede’, ‘Mallemolen’, ‘Waterloo’, ‘Als het om de liefde gaat’, maar ook hits waar je niet meer aan durft te denken: dat wordt inhaken en meezingen! Een Eurovisie-hoogmis die haar gelijke niet kent. Een eerbetoon aan meer dan een halve eeuw goede en goed bedoelde songfestivalliedjes.

Trek de vlaggetjes uit de kast, doe je songfestivaloutt aan en oefen alvast alle oude (vergeten) nummers. Het DeLaMar Theater kleurt songfestival! Met als special guest Diva Mayday.

Songfestival DING-A-DONG SING-A-LONG, maandag 18 mei 2015, DeLaMar Theater Amsterdam. Koop tickets via www.delamar.nl


205

Hey, Mister DJ Artiestenmanager Luuk Wessels begon zijn glansrijke dj-carrière in attractiepark Duinrell (daar kikker je van op!). Met zijn kleurrijke feestjes Popcake en Cotton Candy is hij een vaste waarde geworden binnen de Haagse gayscene en ver daarbuiten. ‘Veel dj’s zijn één met de draaitafel en missen wat er op de dansvloer gebeurt.’ Wanneer ben je gaan draaien en waar?

‘Tijdens mijn studie had ik een vakantiebaantje bij attractiepark Duinrell, waar ik op vrijdag de karaokeavond verzorgde. Toen voor de zaterdag de dj zich ziek meldde en er geen vervanger was, ben ik met mijn cd-collectie en de aanwezige muziekcomputer het “spinning wheel” letterlijk en guurlijk gaan uitvinden. Die zomer mocht ik vervolgens regelmatig voor de vakantiegangers in de “disco” draaien.’

word je daar ook getrakteerd met een surprise optreden van Miley, Kylie of Gaga.’

Welke andere dj’s inspireren jou?

‘Van DJ Sjeazy Pearl word ik heel gelukkig. Ze heeft niet alleen een eigen draaistijl, die ik erg lekker vind, maar ze is ook een entertainer. Veel dj’s zijn één met de draaitafel en missen wat er op de dansvloer gebeurt. Voor mij is zij the best of both worlds; lekkere muziekstijl, dansbaar, happy feeling en interactief.’

Op welk feest of in welke club kunnen we je binnenkort zien draaien?

‘Zondag 26 april, Koningsnacht, of zoals wij in Den Haag zeggen: ‘Koningsnach’, sta ik samen met DJ Sjeazy Pearl, DJ MaX (Duitsland) en Emmaly Brown (The voice of Holland) bij Popcake in Den Haag. Dit is in The Penthouse op de 42ste verdieping van het Strijkijzer, naast Station HS.’

Waar draai je nu zoal?

‘Ik draai voornamelijk als resident in Den Haag bij feestjes Popcake en Cotton Candy. Heel af en toe maak ik een uitstapje, zoals onlangs nog naar het feest SEXY in Keulen en Kiss Bang Affair in Amsterdam. Inmiddels kijk ik al uit naar zaterdag 1 augustus, waar ik voor de tweede keer op de boot van Popcake mag draaien tijdens Amsterdam Gay Pride.’

Hoe zit jouw muziekstijl in elkaar?

‘Ik draai popmuziek van 90s tot nu. En dan echt in de breedste zin van het woord: van de girlgroups en boybands tot r&b en dance. Ik gebruik in mijn set de originals, mash-ups en remixen, maar wel die waarbij de lyrics/zanglijnen nog herkenbaar en intact zijn gehouden. Meezingen mag en zelfs van een verzoekplaatje ben ik niet vies.’

Wat is jouw ultieme uitgaanstip?

‘Berghain in Berlijn: om alle redenen, die in deze rubriek in geuren en kleuren reeds zijn verteld. Echt een must-see! Maar als pop-dj zeg ik het feest G-A-Y (club Heaven) in Londen. Lekkere popmuziek en met beetje een geluk

Tekst Martijn Kamphorst Fotografie Robin Kamphuis


Opinie

The AXE Effect

Gay Sex in the City: Nailed

Weerzinwekkend vind ik ze. Die bushok-reclames van Suitsupply. Dandy man, typetje HBO’er, eigen onderneming, leest De Telegraaf, single, Audibezitter en VVD-stemmer, staat heel zelngenomen stoer te wezen terwijl een vrijwel naakte vrouw op hem afzwemt of zich tegen hem aanklemt. Tieten bloot en al.

The Low Countries, the #1 place to realize the best man-on-man fantasies. The Netherlands and Belgium being pioneers when it comes to same-sex marriage, it’s not difcult to conclude how (relatively) easy it is to be what you are and do what you want in these regions.

Seksistisch, ja. Vreselijk heteronormatief, dat ook. Tenenkrommend cliché, absoluut. En goed voor niemand, behalve voor die gelikte reclamemannetjes die zichzelf volgens mij het liefst als model, inspirator, voorbeeld en doelgroep nemen. Maar ja, dat is nog maar de Suitsupply. Who cares, zou je denken. Dat doe ik dan ook niet. Althans niet als het om die lelijke pakken gaat. Maar de totale teneur in de reclamewereld zit me wel dwars. De man moet meer en meer macho. Blank. Hetero. Het meisje blonder dan blond. En maar bevallig lachen. Uit de kleren. Voor al die heren. Smachtend. Wachtend. Op iemand die haar zin en leven geeft. Mijn God, mag het wat spannender? Waar blijven the united colors? Baldadige reclames tegen al dat maatschappelijk fatalisme

in? Ik bedoel: als we dan toch in een MacWorld moeten leven waarin alles om commercie, kapitalisme en materialisme draait, geef ons – overconsumenten – dan tenminste iets om naar te kijken. Meer nog: druk ons niet allemaal datzelfde hokje in. Geef me twee vrouwen om van te houden. Een beetje van Tom en nog wat meer van Michel. l’Oréal, omdat je lief het waard is, jij toch ook? Gezellig moestuinen met je favoriete potje erbij. Allisha en Fatima bij de Praxis en dan Henk en Ahmed bij de Trendhopper. Pappa en pappa die lekker koken en bij het eten van het Mona-toetje zijn er dan opeens twee mamma’s bij. Een hamburger die gewoon op een hamburger valt. Krijg je een lekkere dikke double burger van. En pappa in z’n Volkswagen op weg naar huis, omdat hij nodig is als tweede man achter de buis. Ruim nu de overdaad aan schoenen van je vriendje op met een IKEA-schoenenkast. En KPN die een vrouwelijke monteur met sexy tool belt stuurt om een eind te maken aan al die kabelproblematiek. Geef mij kortom nog maar wat meer AXE Effect. En maar spuiten en spuiten en al die vrouwen op me af laten duiken, tot ik mijn kekke lesbische bril van Pearle opzet.

For me, personally, these two countries combined form the world’s #1 hot people’s place! I have visited many places, but in cities like Amsterdam, Rotterdam and Antwerp, I could quickly drop my pants for a good 65 percent of the male population – compared to a mere 10 percent in New York, for example. Handsome faces, athletic bodies, great hair, et cetera, et cetera. The opportunities for a good sexy time are too abundant, too available and too easy for too many people! To have your cock sucked, mouth fucked or ass rimmed, you don’t really need to make a big effort (just ip through the ads of this magazine). But to be honest, that’s not always a good thing. Several times during the past winter, for example, I sought a ‘warm refuge’ under the Eagle’s wings (one of Amsterdam’s well-known cruising bars). Walking through the dimly-lit downstairs maze one of those lonely evenings, it was still possible to see how good-looking and well-built the object of my affection was. But not really much else… Horny enough to go for it, I got the adrenaline rush; the blood vessels started expanding in my private parts as soon as he started unzipping my jeans, pulling my T-shirt off, rubbing his rm hand against my face, chest, stomach, back.

I was ready for it, so I let him go further down with his nger. As I let him slide it in, instead of a soft ngertip I felt a sharp needle scratching the outer layers off my anus skin, both outside and inside. Resolutely, I pulled his nger out of me just to conrm my suspicions. Yep, there he was, almost surgically, cutting me with his at least half a centimeter long goddamned ngernail! Having, for a second, imagined how many rear ends this nger had entered that night, how many bacterial compounds had been ganging up under that long nail, I decided to zip my pants and continue cruising! The fact that it was not the rst or the second, or even the third time – you get the picture – a hot guy from Amsterdam was ‘hygienically challenged’, leads me to confront the following sad paradox. The amazing fact that sex opportunities are only too available here, seems to lead to an unfortunate lack of realization that one should keep in mind a certain standard level of personal hygiene before going out cruising. Not taking care of the hygiene basics does not (!) make you more ‘masculine’, it makes you come across sloppy, unkempt and unattractive; as soon as your sex object starts exploring beyond your beautiful face and body, that is. It kills any desire to go any further with you, to app you the next day, to have a drink, or to even ask your name. So guys, for a start, please consider cutting those nails before nailing. I thank you from the bottom of my bottom. Misha M lives and works in Amsterdam. Part-time songwriter and part-time masseur, the USSR-born former New Yorker shares his dating and sex life stories and experiences, and the lessons he has learned from them. mishamamedov@hotmail.com / www.mishamamedov.com

205


205

/ ENTERTAINMENT

RuPaul 's Drag Race – meet the Queens

7

Ginger Minj

Jaidynn Diore Fierce

Jasmine Masters

Deze roodharige, voluptueuze schone beschrijft zichzelf graag als een ‘glamour toad’. Ginger heeft een dijk van een stem, onvergetelijke mimiek, en is van plan de harten van de jury te gaan winnen met haar ‘southern charm’. Trouwe kijkers weten vast nog hoe het aiep met Sonique, die het zogenaamd ook moest hebben van haar ‘southern charm’, dus of dat Ginger de kroon gaat opleveren, valt nog te bezien.

Jaidynn heeft wel wat weg van Gingers sista from another mista. Ze heeft onmiskenbaar de gezelligste uitstraling van het hele zooitje en kan ook nog eens een ink staaltje dansen. Latrice Royale zou met Jaidynn weleens een waardige opvolger gevonden kunnen hebben.

Volgens tv-zender Logo is Jasmine – die qua looks soms wel wat weg heeft van Whitney Houston in haar hoogtijdagen – een queen met een inke mening, die ze maar al te graag kenbaar maakt. Ze is af en toe wat lastig te verstaan, maar aan enthousiasme (en tanden) ontbreekt het haar niet!

Kandy Ho’

Katya

Kennedy Davenport

Een zoete Puerto Ricaanse delicatesse met een pittige kern. Ze staat naar eigen zeggen bekend om haar elegante glamour, gecombineerd met ‘mad performance chops’, wat dat ook mag inhouden.

Een van de meer komische queens, die voor haar dragalter ego leentjebuur speelt bij Rusland. Haar volledige dragnaam is Katya Zamolodchikova, maar dat vond de productie waarschijnlijk wat lastig om te spellen/ onthouden. Van huis uit is Katya turner, dus verwacht een inke dosis splits, spagaten en death drops.

Een dancing diva uit Texas die van plan is haar weg naar de kroon vrij te maken met een lekkere lading ips, kicks en splits. Kennedy is een pageant queen uit de legendarische Davenport familie. In seizoen 2 van Drag Race zagen we reeds haar zus Sahara Davenport, die in 2012 overleed aan een hartinfarct.

040


RuPaul’s Drag Race / Meet the Queens

Begin maart ging het langverwachte zevende seizoen van hysterische afvalrace RuPaul’s Drag Race eindelijk van start. Enkele dames hebben reeds hun hakken aan de wilgen moeten hangen. De trouwe fans kunnen alle ins en outs over de veertien ‘dames’ inmiddels ongetwijfeld achterstevoren en binnenstebuiten opdreunen, maar voor wie nog niet volledig op de hoogte is, bij dezen een dragalicious spoilervrij voorstelrondje.

Max

Miss Fame

Max is een van de meer experimentele queens van dit seizoen. Ze kiest vaak voor een opvallende grijze coupe, zonder er per se ‘belegen’ uit te zien. Oud-kandidate Sharon Needles vergeleek dragqueens in meerdere interviews met clowns, en bij het zien van Max snappen we waarom.

Miss Fame straalt een en al seks uit. Deze burlesque queen begon haar carrière in New York. Ze beschrijft zichzelf, bescheiden als ze is, als ‘beyond-this-planet-

Mrs. Kasha Davis

Pearl

Sasha Belle

Een klassieke old-school comedyqueen die wel wat wegheeft van een van de Housewives of Beverly Hills. ‘Iedereen kan een meisje zijn, maar er zijn ballen voor nodig om een vrouw te zijn’, aldus Kasha.

Pearl is nog een relatief nieuwe queen, maar heeft in haar korte carrière al ink wat stof doen opwaaien. Ze patenteerde de ‘Pearl Smash’ performance techniek. We hebben nog niet helemaal uit kunnen vinden wat deze precies inhoudt, maar verwachten minimaal dat ze haar parelketting op enig punt zal gebruiken om haar competitie letterlijk en guurlijk uit het veld te slaan.

‘Ik kom voor de kroon en niets minder’, aldus Sasha Belle. Ze zegt zorgvuldig alle andere seizoenen bestudeerd te hebben en niets of niemand te sparen op weg naar de top. Vooralsnog wordt ze echter vooral gekenmerkt door haar platitudes...

Tempest DuJour

Trixie Mattel

Violet Chackhi

De oudste deelnemer van dit seizoen is in het dagelijks leven een kostuumprofessor. Daarbij heeft ze laten weten gebruik te gaan maken van haar moederinstinct. Diezelfde twee eigenschappen hebben Bianca Del Rio vorig jaar geen windeieren gelegd.

Wij moesten de eerste keer dat we Trixie zagen gelijk denken aan Londens beroemdste trava Jodie Harsh. Met haar clownesque make-up is deze Indiaans-Amerikaanse schone van plan de competitie van de kaart te smudgen.

Een jonge schoonheid die duidelijk haar ontwerpers kent. Waarschijnlijk de ‘shiest queen’ van dit seizoen, maar als het verleden enige garantie biedt voor de toekomst, hoeft dat zeker niet te betekenen dat ze er met de kroon vandoor gaat.

beautiful’ en wij zijn het daar zeker niet mee oneens.

RuPaul’s Drag Race seizoen 7 is iedere dinsdag om 21.30 uur te zien bij OUTtv. De volledige tv-gids vind je op www.out.tv

Tekst Martijn Kamphorst

205 041


205

What’s love got to do with it? / Joyce & Joyce

/ DATING

What's Love Got To Do With It? In deze nieuwe rubriek geven datingexperts Joyce en Joyce antwoord op al jouw prangende vragen over liefde, seks en korte- of langetermijnrelaties. Vragen? Kruip in de pen, stuur ze naar joyce@outmedia.nl en wie weet beantwoorden de dames volgende maand jouw vraag. Ik gebruik af en toe een dildo om mezelf te bevredigen en lees weleens dat ik eigenlijk toy cleaner zou moeten gebruiken om het speeltje na de daad schoon te maken. Is dat echt nodig? Ik doe het nu namelijk gewoon met een beetje shampoo en ik heb nog nooit ergens last van gehad. Joris, 32, Zandvoort ‘Dit vroegen wij ons eigenlijk ook al een tijdje af, gezien Joyce weleens m’n genotsknots leent en ze die meestal simpelweg met een restje rum schoonpoetst. Als jij de enige bent die je dildo gebruikt, is er niets aan de hand en volstaat een beetje shampoo, maar wanneer je je toys deelt met derden bestaan er wel risico’s. Zo overleeft hepatitis C het tot een week buiten het lichaam en alleen shampoo doodt de bacteriën niet. Toy cleaner klaart dat klusje wel. De toy cleaner van fetisjmerk Mister B bevat als bijkomend voordeel de stof nonoxynol (een stof die je maar in weinig toy cleaners terugvindt), die het hepatitis C-virus doodt. Kortom, voordat je overweegt je speeltjes te delen met toekomstige dates of rela’s, is het geen slecht plan je schoonmaakmiddelenassortiment te verrijken met een esje dildoreiniger.’ Ik ben 35 en merk dat ik steeds minder wordt aangesproken op datingapps. Is het een heel verkeerd idee om mijn leeftijd te veranderen naar bijvoorbeeld 28, in de hoop dat ik dan weer wat vaker berichtjes krijg? Mika, 35, Kerkrade ‘Het is misschien verleidelijk om je leeftijd aan te passen, en sommige jongens komen daar ook wel mee weg, maar wil je dat jezelf wel aan doen? Joyce liegt ook weleens over haar cupmaat, maar het blijkt gewoon heel veel werk om bij te houden tegen wie je welke leugen hebt verteld. Je moet dan bijvoorbeeld ook heel snel en natuurlijk je “alternatieve” geboortejaar kunnen noemen. En mensen die zeggen dat ze 26 zijn, waarvan je duidelijk ziet

dat je daar eigenlijk minimaal 10 jaar bij op mag tellen, komen gewoon een beetje zielig over. Dus ons advies: “own” je leeftijd en wees eerlijk. Want hoeveel behoefte heb je nu wérkelijk aan iemand die zoveel waarde aan een cijfertje hecht?’ Ik heb nu al drie keer een date gepland via een app met jongens die uiteindelijk niet kwamen opdagen. Wanneer ik ze er nadien op aansprak, kreeg ik geen reactie meer. Ik ga er maar van uit dat het ‘fakers’ zijn geweest. Hebben jullie misschien een paar goede tips om ‘fakers’ te ontmaskeren? Jason, 24, Utrecht ‘Ons devies: Google is je vriendin. Als een jongen te knap lijkt om echt te zijn, dan is-ie dat hoogstwaarschijnlijk ook. Joyce en ik verspreiden dit evangelie al enige tijd en het heeft veel van onze vriendinnen gered van urenlang nodeloos wachten op een willekeurige straathoek/in een bar/voor die nietszeggende kerk enzovoorts. Stap 1) download de foto van de persoon waarmee je aan het chatten ben (of maak een screenshot), stap 2) ga naar images.google.com en upload de beruchte foto. Google gaat dan, als de trouwe meid die ze is, voor jou het hele internet af, op zoek naar deze foto. Als ze de foto vindt, leidt dit vaak tot een van de volgende drie resultaten: 1) Google vindt de foto, maar uit de resultaten blijkt dat dit een Oekraïense zanger is (en dus niet ‘Freek uit Nieuw-Vennep, die net is afgestudeerd aan de Amsterdamse theaterschool’); 2) Google vindt de foto en je vindt tussen de resultaten tevens zijn onafgeschermde Facebook/Twitter/Instagram/website en de blog van z’n moeder; 3) Google vindt de foto niet, dus er is nog steeds sprake van een geldige twijfel of deze persoon wel is wie hij zegt dat hij is (of juist niet). Succes!’ Het lijkt me ontzettend spannend om een keer te experimenteren met watersports, maar ik ben vreselijk bang voor de reacties van mijn vrienden. Ik wil het eigenlijk een keer proberen zonder dat zij erachter komen, want ik zou niet weten hoe ik ze dit moet vertellen. Hebben jullie tips? Peter, 22, Surhuisterveen ‘Er zijn heel veel jongens die hier best eens mee willen experimenteren. Ook Joyce heeft hier inmiddels enige ervaring mee opgedaan. Publiekelijk geven jongens het niet vaak toe, maar tijdens een

hete date zou je het best eens kunnen voorstellen aan je sekspartner. Het heeft voor Joyce zelden negatieve reacties opgeleverd. Hooguit geeft de ander aan dat hij/zij niet geïnteresseerd is. Een paar tipjes voor je aan dit natte avontuur begint: 1) Als je het op bed wilt uitproberen, koop dan een waterafstotend laken, zodat de urine niet regelrecht je matras intrekt; 2) Drink van tevoren een aantal biertjes. Je moet er doorgaans snel veel van plassen en bijkomende voordeel is dat je er beiden wat losser van wordt, wat drempelverlagend kan werken; 3) Probeer de urine niet in je ogen te krijgen. Urine is ontzettend zout en prikt dus ink, zeker als deze niet goed verdund is. Niet verdunde plas smaakt en ruikt daarbij veel sterker, dus neem tip 2 alsjeblieft ter harte voordat je de controle over je blaas loslaat.’ Ik stoor me op veel gay datingapps aan het grote aantal jongens dat me na de eerste ‘hoi’ direct een foto van hun pik stuurt. Zijn er naar jullie weten ook nog datingapps waar het er iets ‘romantischer’ aan toe gaat? Walter, 39, Amsterdam ‘Waar datingapps precies voor bestemd zijn, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. De een wil snelle seks, de ander wil alleen maar chatten of nieuwe vrienden maken en sommige mensen hebben zelfs op hun proel staan dat ze alleen willen “netwerken”. Om drie uur ‘s nachts. Met een foto waar ze halfnaakt op staan. Het is wel wat raar om een datingapp te gebruiken en je dan openlijk op te winden over het feit dat je seksverzoeken krijgt. Da’s een beetje als midden in de Jamin boos gaan staan verkondigen dat ze eigenlijk alleen maar ongezonde dingen verkopen. Ons advies: zet op een vriendelijke manier in je proeltekst dat je niet op zoek bent naar snelle seks. Dan weet de ander meteen waar hij aan toe is. En mocht je dan toch nog een ‘dick pic’ toegestuurd krijgen, dan kun je de afzender altijd nog negeren (en de foto opslaan voor “andersgezinde tijden”).’

-x- Joyce & Joyce

Vraag insturen? Mail naar joyce@outmedia.nl / Fotografie Johan van Walsem

205

043


205

/ REVIEWS / MUZIEK / FILM

Ladies Night:

‘A Perfect Ending’ op OUTtv

Opgesloten zitten in je relatie, omdat deze niet aan je verwachtingen en verlangen voldoet. A Perfect Ending gaat over Rebecca, ze is getrouwd en moeder, maar heeft gevoelens voor vrouwen. Vol spanning, en een beetje angst, gaat zij op ontdekkingsreis en leert zij vele nieuwe kanten van zichzelf kennen. Rebecca is elegant, rijk en een moeder van drie volwassen kinderen. Een vrouw die voor je klaarstaat en leeft op een chic landgoed met een vreselijke man. Nadat zij aan haar lesbische vriendinnen toegeeft dat haar liefdesleven

onbevredigend is, wordt zij door hen voorgesteld aan een hoge-klasse escortvrouw genaamd Paris. Ze vertellen haar dat een vrouw namelijk veel beter weet wat een vrouw opwindt dan een man. Vanaf het moment dat de twee dames elkaar ontmoeten, veranderen hun levens in een hoog tempo. Terwijl Rebecca thuis worstelt met een heus familiedrama, knokt Paris naast haar werk als escort tegen de problemen die zij ondervindt als kunstenares. Beiden ontsnappen zij deze situaties in hun eigen gevormde oase door met elkaar af te spreken. Regisseur Nicole Conn maakt al meer dan twintig jaar lms en documentaires. Na haar eerste

lesbische lmhit Claire of the Moon in 1991, is zij er ditmaal weer in geslaagd om alle ingrediënten samen te stellen voor de lesbische lm A Perfect Ending. De kern van het verhaal is de liefde tussen twee vrouwen. Hier wordt een inke portie humor aan toegevoegd, door middel van liberale lesbische grappen, een grote hoeveelheid dramatische spanning en een aantal zinderende scènes tussen de twee prachtige sterren.

Elke tweede zaterdag van de maand is het Ladies Night op OUTtv en daarom wordt op 11 april om 21.30 uur de lm A Perfect Ending uitgezonden.

CD:

Madonna / Rebel Heart We zouden echt heel graag willen schrijven dat Madonna ‘terug is als nooit tevoren’, maar helaas. Ze heeft eigenlijk sinds Confessions on a Dance Floor (2005) geen goed album meer gemaakt. Natuurlijk hebben we het allemaal wel nog steeds over haar, maar dan vooral omdat ze begin maart tijdens een optreden van een trappetje lazerde, en omdat de demo’s van haar nieuwe album belachelijk vroeg op

internet lekten. Iets dat de artieste zelf ‘artistic rape’ noemde. Het interessante aan Rebel Heart is dus vooral dat je als luisteraar eens de kans krijgt om de onafgemaakte nummers te vergelijken met het eindresultaat, dus voordat alle ‘rent-a-rappers’ eraan te pas zijn gekomen en voordat (soms onnodige) artistieke keuzes zijn gemaakt. Op het album zelf is Madonna vooral in haar steeds

nasaler klinkende stem bezig om al zingend het idee te wekken dat ze iedere avond ‘all up in the club’ is en dat je niet met haar moet fokken. Dat kennen we nu wel, Madonna. Wél mooi is bijvoorbeeld het rustige rechttoe rechtaan nummer ‘Joan of Arc’, waarin Madonna zichzelf kwetsbaar opstelt en toegeeft dat kritiek haar ook niet volledig koud laat. Ondertussen blijven we hopen op een Ray of Light deel 2.

CD:

Sufjan Stevens / Carrie & Lowell Amerikaanse singer-songwriter Sufjan Stevens, die zich op zijn albums eerder al vrij kwetsbaar opstelde, geeft zich op zijn nieuwe album bijna volledig bloot. Op het nummer ‘All of Me Wants All of You’ zelfs nagenoeg letterlijk: ‘You checked your text while I masturbated’. Het album werd vernoemd naar zijn stiefvader en zijn moeder, die onlangs is overleden. Hoewel zijn moeder niet heel lang in zijn

044

leven is geweest, merk je dat Stevens’ gevoel van verlies niet minder groot is. De teksten op het album, die extra opvallen dankzij de spaarzame instrumentatie, zijn hartverscheurend. Op ‘The Only Thing’ zingt Stevens: ‘Do I care if I survive this?’ en ‘I wonder did you love me at all?’ en vervolgens op ‘Eugene’: ‘What’s left is only bittersweet/For the rest of my life, admitting the best is behind me/Now I’m drunk and

afraid, wishing the world would go away’. Knap hoe iemand iets kan maken dat tegelijkertijd zo mooi en zo bedroevend kan zijn. En dan is er ‘John My Beloved’, waarvan nooit helemaal duidelijk wordt of het de zoveelste bijbelreferentie is, of toch een liefdesliedje. Als na 44 minuten het album weer is afgelopen, wil je Sufjan eigenlijk vooral een heel grote knuffel geven. Mooi.


Reviews

Film:

Cinderella

Regisseur: Kenneth Branagh Cast: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Helena Bonham Carter Verwacht: nu in de bioscoop Disney heeft een nieuw melkkoetje ontdekt. Met Malecent, nu Cinderella en binnenkort The Jungle Book en zelfs Dumbo werkt de kindvriendelijke producent in hoog tempo aan het remaken van zijn eigen animatieklassiekers als ‘live action’varianten. Het voegt netto niet zoveel toe aan de bekende verhalen, maar het publiek lijkt het te vreten als zoete koek. En laten we wel wezen: als het gebeurt op een creatieve en onderhoudende manier, wat is er dan op tegen?

Cinderella vertelt netjes chronologisch het Grimm-sprookje van Assepoester zoals we dat al vanaf de wieg kennen. Het goedhartige meisje, de dode ouders, de boze stiefzusjes, dito moeder, de goddelijke prins én het glazen muiltje (zonder afgehakte tenen overigens) passeren in krap twee uur tijd allemaal braaf de revue. Echt verrassend wordt het allemaal nooit. Maar regisseur Kenneth Branagh (vroeger bekend om

zijn Shakespeare-verlmingen) had een ink budget beschikbaar om lekker schaamteloos uit te pakken met het vormgeven van de sprookjeswereld (speciale pluim voor de transformatiescène van de pompoen!) en vooral de garderobe van de boze stiefmoeder. In deze wereldberoemde rol steelt actrice Cate Blanchett onbetwist de show door wél lekker over de top te acteren, maar net niet te schmieren. Die taak liet ze graag over aan Helena Bonham Carter, die in een kleine maar memorabele bijrol als petemoei volledig los gaat.

Film:

Phoenix

Regisseur: Christian Petzold Cast: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf Verwacht: eind maart in de bioscoop Phoenix is een pareltje zoals je die nog maar zelden in de bioscopen aantreft. Het is een kruising tussen een Hitchcock-thriller en een lm noir, met alle geijkte ingrediënten als persoonsverwisselingen, obsessies en geheimen, maar dan in het decor van het naoorlogse Berlijn. Nelly (Duitse steractrice Nina Hoss) is een joodse concentratiekampoverlever die in 1945 terugkeert naar geboorteland Duitsland, dat volledig in puin

ligt. Datzelfde geldt voor haar gezicht, dat door de oorlogsgruwelen volledig verminkt is. Ze krijgt een nieuw uiterlijk en zoekt weer contact met haar echtgenoot Johnny (Zehrfeld), die Nelly niet meer herkent maar wel geïntrigeerd raakt en haar een plaats in zijn leven geeft. In deze perverse constructie hoopt de vrouw erachter te komen of haar bange vermoeden waar is en hij haar inderdaad een paar jaar daarvoor heeft verraden.

Phoenix, dat recent heel hoog eindigde in de lijst met publieksfavorieten op het IFFR, is een knap geconstrueerd en aangrijpend verhaal dat voor elke kijker een andere ervaring zal opleveren. Sommigen zullen genoeg hebben aan het meeslepende, prachtig vormgegeven mysterie zelf. Anderen zullen dieper tasten naar de parabel die regisseur Christian Petzold opvoert. Kunnen we onze eigen geschiedenis wel ontvluchten? En in hoeverre bepalen verstrekkende fouten in het verleden onze toekomst?

Tekst Robbert Blokland (film) / Martijn Tulp (muziek)

205 045


GAY AGENDA

AGENDA

27 MAART TOT 4 APRIL 5 APRIL: EASTER HIGH TEA WITH A TWIST! Start je paasweekend met de meest exclusieve gay & openminded teadance van Amsterdam. Op zondag 5 april staat er een spetterende editie klaar van de Backdoor Teadance met als thema: Easter High Tea with a Twist! Geniet van een sensationele avond vol entertainment en de beste dj’s onder het genot van heerlijke drankjes en finger foods. Een complete avond uit in een geweldige exclusieve entourage midden in het centrum van Amsterdam: club ABE! Beleef een fabuleuze avond! Meer informatie & kaartverkoop: www.facebook.com/backdoorteadance Kick off your Easter weekend with the most exclusive and openminded teadance in Amsterdam. On Sunday the 5th of April, a sparkling new edition of Backdoor Teadance awaits you. The theme: Easter High Tea with a Twit! Enjoy a sensational evening filled with entertainment and the best DJ’s, enjoying a wide range of lovely drinks and finger foods. A complete night out in an exclusive location the heart of Amsterdam: club ABE! Have a fabulous night! More info and ticket sales: www. facebook.com/backdoorteadance

Foto: Dennis Bouman Fotografie

VRIJDAG 27 MAART Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Arnhem, Sauna Steamworks, Youngsters. Den Haag, The Penthouse, Popcake Girlgroups Vs Dj’s. Enschede, Café Stonewall, Stonewall Fetish Party. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. ZATERDAG 28 MAART Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Den Haag, Coc Cafe, Dare. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Enschede, Café Stonewall, Disco Party. Rotterdam, Coc, Marlene (Women Only). ZONDAG 29 MAART Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 1 APRIL Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 2 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 3 APRIL Amsterdam, Amstel 54, Doozy Party. Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Sandwich. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Brussel, Fuse Club, La Demence. ZATERDAG 4 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Brussel, Fuse Club, La Demence. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Utrecht, Club Lux, Rubber.

VRIJDAG 27 MAART Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Old School Disco. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc, Fab! Afterfilmcafé. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Stonewall, Vrijdagavondcafé. Maastricht, Café Rose, Expreszo Meeting. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. 46

Rotterdam, Café De Koe, Spelletjesavond. Rotterdam, Themoodsbar, Full Fetish. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 28 MAART Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night . Deventer, Coc, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Haarlem, Wilsons By R&r, Dj Night. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 29 MAART Almere, Den Enghel, Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc, Jong & Out Haaglanden. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Leiden, Coc Leiden, Sunday Times. Rotterdam, Café De Koe, Golden Oldies. Rotterdam, Coc, Zondagmiddagsalon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Braniii, Zondagsborrel. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 30 MAART Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. Schiedam, Café Braniii, Ondernemersmiddag. DINSDAG 31 MAART Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Café De Koe, Karaoke-avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 1 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Taboo, Cocktail Wednesday! Rotterdam, Café De Koe, Hollandse Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked.

Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 2 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Bar Chez, Dita’s Pubquiz. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle, Club Eagle. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Antwerpen, Que Pasa, Drag Bingo. Deventer, Coc, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Leiden, Coc Leiden, Hiv-café. Oostende, Club Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Café De Koe, Dolle Koe Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Rotterdam, Café Praag, Inloopavond. Tilburg, Cafe Peanuts, Take Me Out. VRIJDAG 3 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc, Fab! Afterfilmcafé. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Maastricht, Café Rose, Mmm Party - Men Only. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Roermond, Café ‘t Brunke, Pink Friday. Rotterdam, Café De Koe, Spelletjesavond. Rotterdam, Themoodsbar, I Love Naked In The Dark. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 4 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night . Deventer, Coc, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Leiden, Coc Leiden, Trans*-café. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout.

MEER/MORE VRIJDAG 27 MAART Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Roze Film Op Vrijdag. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 28 MAART Eindhoven, Coc, Anders Roze. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 29 MAART Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Eindhoven, Coc, Rolfs Reisjes. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 30 MAART Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 31 MAART Amsterdam, Thermos Sauna, 2 For 1. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 1 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Eindhoven, Coc, Het Roze Oudere Café. Tilburg, Bibliotheek Tilburg Centrum, Inloopochtend. DONDERDAG 2 APRIL Amsterdam, Coffeemania, Pink Nieuw West Borrel. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Leiden, De Kroon (coc Leiden), Hiv Café. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 3 APRIL Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Roze Film Op Vrijdag. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Haarlem, Coc, Eetgroep. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 4 APRIL Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek.


GAY AGENDA


GAY AGENDA

AGENDA

5 APRIL TOT 30 APRIL 2 MEI: LOVE DANCE POINT @ PINK ISTANBUL LOVE Dance Point, Instanbuls hotste en beste homoclub van de laatste 15 jaar, neemt Pink Istanbul over op zaterdag 2 mei met hun residentdj’s en sexy gogo boys. In een uitdagende nacht vol live-acts, dj’s en performances komen de gayscenes van Istanbul en Amsterdam samen in Paradiso. De line-up voor zaterdag 2 mei: DJ Baris Caymaz (Love Dance Point), DJ Kan (Love Dance Point/Funhouse), Bianca (Love Dance Point), The G-Team (Sandwich/Club NYX/Milkshake), DJ Erhan Afacan (Pink Istanbul), Miss Bunty (Speedfreax/OWAP/Milkshake) en Lupe&Titia’s #50shadesofbasementhouse. Optredens van Trippin Angels en Love Dance Point gogo’s. Zaterdag 2 mei 2015 Zaal open 23.30 - 05.00 uur Entree 12,50 incl. daglidmaatschap Entree Early Bird 9,- incl. daglidmaatschap Meer informatie en kaarten: http://www.paradiso.nl/web/AgendaItem/Pink-Istanbul-7.htm

ZONDAG 5 APRIL Amsterdam, Club Abe, Backdoor Tea Dance. Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Brussel, Fuse Club, La Demence. Deventer, Coc, Men Meet Men. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 8 APRIL Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 9 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. Den Haag, Coc, International Social Club. VRIJDAG 10 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Den Bosch, Muzerije, Gayswing. ZATERDAG 11 APRIL Amsterdam, Club Church, Xxxleather. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Lhbt-stijldansavond. Maastricht, La Bonbonniere, Pink Party. ZONDAG 12 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 15 APRIL Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 16 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 17 APRIL Amsterdam, Amstel 54, Doozy Party. Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 18 APRIL Amsterdam, Club Church, Big Blue. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Brussel, Bazaar, Revelation By Sven Adler. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Enschede, Café Stonewall, Jungle Party. Rotterdam, Ahoy, Gay Fantasy. Utrecht, Tivolivredenburg, Pann Asian. ZONDAG 19 APRIL Amsterdam, Club Church, Hello Pozzums. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 22 APRIL Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 23 APRIL 48

Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 24 APRIL Amsterdam, Club Air, Vieze Poezendek. Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. ZATERDAG 25 APRIL Amsterdam, Club Church, Hoerenbal. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Sauna Steamworks, Hot Belgians Foam Party. Den Haag, Coc, Dare, Women Community. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Nijmegen, Thomtom Bar, Neon @Nijmegen - Kings And Queens. Rotterdam, COC, Marlene (Women Only). ZONDAG 26 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Den Haag, The Penthouse, Popcake Popprincesses Vs Popqueens. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. MAANDAG 27 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. WOENSDAG 29 APRIL Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty.

ZONDAG 5 APRIL Almere, Den Enghel, Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Fist Factory. Amsterdam, Prik, Prik Pasen Party. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Warehouse, Nudeclub. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Ooxo!. Rotterdam, Café De Koe, Golden Oldies. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Braniii, Zondagsborrel. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 6 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. Enschede, Café Stonewall, Paasbingo. Schiedam, Café Braniii, Ondernemersmiddag . DINSDAG 7 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust.

Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Nijmegen, Café Mets, Gayjongerenborrel. Rotterdam, Café De Koe, Karaoke-avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 8 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Rotterdam, Café De Koe, Hollandse Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 9 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Amstel 54, Saskia & Friends. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle, Club Eagle. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Deventer, Coc, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Café De Koe, Dolle Koe Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond. VRIJDAG 10 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Aphrodite. Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Fab!quiz. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Stonewall, Vrijdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Café De Koe, Spelletjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 11 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night .

Deventer, Coc, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, COC, Expreszo-meeting. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 12 APRIL Almere, Den Enghel, Happy2hour. Almere, Den Enghel, Jazz & Easy Listening. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Naked Darkcruising. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Cafe, Ooxo. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Rotterdam, Café De Koe, Golden Oldies. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Rotterdam, COC, Jong & Out. Schiedam, Café Braniii, Zondagsborrel. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 13 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. Schiedam, Café Braniii, Ondernemersmiddag. DINSDAG 14 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Café De Koe, Karaoke-avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 15 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Taboo, Cocktail Wednesday! Rotterdam, Café De Koe, Hollandse Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 16 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle, Club Eagle. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Deventer, Coc, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdag-


GAY AGENDA

avondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Café De Koe, Dolle Koe Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond. VRIJDAG 17 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Café De Koe, Spelletjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Naked. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, COC, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 18 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Undercover. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night . Deventer, Coc, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Sissi, Asians And Their Friends. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 19 APRIL Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Gay S/m Sameplace. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Warehouse, Horsemen And Knights. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Cafe, Zilveruitje. Deventer, Coc, Zondagmiddagsalon. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Rotterdam, Café De Koe, Golden Oldies. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Braniii, Zondagsborrel. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 20 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. Schiedam, Café Braniii, Ondernemersmiddag. DINSDAG 21 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Café De Koe, Karaoke-avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 22 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Rotterdam, Café De Koe, Hollandse Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 23 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Amstel 54, Saskia & Friends. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour.

Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle, Club Eagle. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Deventer, Coc, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Café De Koe, Dolle Koe Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond. VRIJDAG 24 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc, Fab! Afterfilmcafé. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Stonewall, Vrijdagavondcafé. Maastricht, Café Rose, Expreszo Meeting . Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Café De Koe, Spelletjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Sneaks. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, COC, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 25 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night . Deventer, Coc, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Haarlem, Wilsons By R&r, Dj Night. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 26 APRIL Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Prik, Prik King’s Night. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc, Jong & Out Haaglanden. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Leiden, Coc Leiden, Sunday Times. Rotterdam, Café De Koe, Golden Oldies. Rotterdam, COC, Zondagmiddagsalon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Braniii, Zondagsborrel. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 27 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Nacht Van Oranje. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Prik King’s Day. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. Schiedam, Café Braniii, Ondernemersmiddag. DINSDAG 28 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Café De Koe, Karaoke-avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 29 APRIL Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour.

Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Taboo, Cocktail Wednesday! Rotterdam, Café De Koe, Hollandse Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint.

MEER/MORE ZONDAG 5 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Antwerpen, Speelplein Vlaamsekaai, Mountainbike (initiatie). Den Haag, Coc Cafe, Zilveruitje. Eindhoven, Coc, Sunday Matine. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 6 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 7 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Amsterdam, Thermos Sauna, 2 For 1. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. Rotterdam, Lantarenvenster, Gay Film Night. WOENSDAG 8 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Eindhoven, Coc, Orpheus Bijeenkomst. Tilburg, Bibliotheek, Inloopochtend. DONDERDAG 9 APRIL Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Haarlem, Wijkcentrum Binnensteeds, Roze Salon 55+. Nijmegen, Studentenkerk, Dare to Lunch. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 10 APRIL Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 11 APRIL Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 12 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Eindhoven, Coc, Sunday Matine. Haarlem, Coc, Jong&out Haarlem. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 13 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 14 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Amsterdam, Thermos Sauna, 2 For 1. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 15 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+.

Leiden, De Twee Spieghels, Unplugged. Tilburg, Bibliotheek, Inloopochtend. DONDERDAG 16 APRIL Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 17 APRIL Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 18 APRIL Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 19 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Eindhoven, Coc, 40plus. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc, Transcafé. MAANDAG 20 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 21 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Amsterdam, Thermos Sauna, 2 For 1. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 22 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Tilburg, Bibliotheek Tilburg Centrum, Inloopochtend. DONDERDAG 23 APRIL Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Rotterdam, Coc Rotterdam, Individueel Gesprek Na Afspraak . Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 24 APRIL Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Roze Film Op Vrijdag. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 25 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Bears At Nz. Eindhoven, Coc, Anders Roze. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 26 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Eindhoven, Coc, Rolfs Reisjes. Haarlem, Vvv, Fiets Mee Met Coc. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 27 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 28 APRIL Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Amsterdam, Thermos Sauna, 2 For 1. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. 49


GOING AMSTERDAM / WELCOME www.maxbrownhotels.com Quentin Hotel 24 Leidsekade 89 +31206262187 http://quentinamsterdam.com/

TOURIST OFFICE p53

Pink Point 10 Westermarkt +31204281070 http://www.pinkpoint.org (Daily from 10am-6pm)

LUNCHROOMS Brug 34 25 Utrechtsestraat 19 +31651742055 http://www.brug34.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. from 8am-8pm, Tue. - Thu. from 8am-1am, Fri. - Sat. from 8am-3am)

De Taart van m'n Tante 26 Ferdinand Bolstraat 10 +31207764600 http://www.detaart.com (Daily from 10am-6pm)

p53

07

61

San Francisco Sandwich Company 27 Sint Antoniesbreestraat 3F HTTP://www.sanfranciscosandwichcompany.nl (Tue.-Sat. from 10am-5pm, Sun. from 11am-4pm)

08

ORGANIZATIONS Amsterdam Leather Pride 28 Postbus 2782 COC Amsterdam 29 Rozenstraat 8-14 +31206263087 http://www.cocamsterdam.nl COC Nederland 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206234596 http://www.coc.nl De Zóciëteit 31 Elandsgracht 70 +310637268386 http://www.zocieteit.nl (Fri. from 8pm-11pm)

BARS

CLUBS

Café Same Place 01 Nassaukade 120 +31204751981 http://www.sameplace.nl

Club Church 08 Kerkstraat 52 +31204210392 http://www.clubchurch.nl

(Sun. from 5pm-8pm, Mon. from 7pm-midnight, Tue.-Thu. from 9pm1am, Fri.-Sat. from 10pm-3am)

(Sun. from 4pm-4am, Tue. - Wed. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Mankind 02 Weteringstraat 60 +31206384755 http://www.mankind.nl

De Trut 09 Bilderdijkstraat 165-E http://www.trutfonds.nl/ TRUT_HOME.html

(Mon. - Sat. from noon-11pm)

(Every Sunday from 10pm-3am)

Saarein 03 Elandsstraat 119 +31206234901 http://www.saarein.info/ (Mon. - Thu. from 4pm-1am, Fri. Sun. from noon-1am)

Spijkerbar 04 Kerkstraat 4 +31206205919 http://www.spijkerbar.nl

EVENT ORGANISER Homomonument 10 Westermarkt +31624743350 http://www.homomonument.nl

Relatietherapeut drs Marcel Holtslag 15 Piet Heinkade 145 +31206712140 http://www.marcelholtslag.nl Soa Aids Nederland 16 Keizersgracht 392 +31206262669 http://www.soa.nl The Natural Health Company 17 Vijzelstraat 1 +31206244533 http://www.tnhc.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Wed. from 10am-6:30pm, Thu. from 10am9pm, Fri. - Sat. from 10am-6:30pm)

HOTEL/SHORTSTAY Chic and Basic 18 Herengracht 13-19 +31205222345 http://www.chicandbasic.com/ hotel-amsterdam/

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

Stichting Amsterdam Gay Pride 11 Korte Leidsedwarsstraat 12 http://www.amsterdamgaypride.org/

WELLNESS

GALLERIES

Chico's Guesthouse 19 St. Willibrordusstraat 77 +31615353056

Cuts & Curls 05 Korte Leidsedwarsstraat 74 +31206246881 http://www.cutsandcurls.com

Go Gallery 12 Prinsengracht 64 +31204229580 http://www.gogallery.nl/

Clemens Hotel 20 Raadhuisstraat 39 +31206246089 http://www.clemenshotel.nl

(Tue. - Fri. from 9:30am-8pm, Sat. from 7am-noon)

HEALTH

Profiles Hair & Body Spa 06 Spuistraat 330 +31206276337 http://www.proleshairbodyspa.nl

Hiv Vereniging Nederland 13 Eerste Helmerstraat 17B-3 +31206892577 http://www.hivnet.org

Freeland Hotel 21 Marnixstraat 386 +31206227511 http://www.hotelfreeland.com

(Sun., Tue., Thu. from 9am-6pm, Mon., Wed. from 9am-9pm, Fri. from 9am-5:30pm, Sat. from noon-5pm)

Thermos Beautysalon 07 Raamdwarsstraat 5 +31206239158 http://www.thermos.nl (Sun. from 2pm-8pm, Mon. - Sat. from 1pm-8pm)

(Mon., Tue., Thu., Fri. from 2pm10pm)

Psychotherapeut Dr. Thijs Maasen 14 Hartenstraat 31 +31206387321 www.homopsycholoog.nl (Mon. - Fri. from 9am-9pm)

(Daily from 7am-11pm)

Hotel Amistad 22 Kerkstraat 42 +31206248074 http://www.amistad.nl ITC Hotel 23 Prinsengracht 1051 +31206230230 http://www.itc-hotel.com (Daily from 10am-11pm)

Max Brown Hotel 18 Herengracht 13-19 +31205222345

Donderdagavond Eet Club (DEC) 32 Postbus 3213 http://www.donderdagavondeetclub.nl EduDivers 33 Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 +31204288073 http://www.edudivers.nl Evangelische Roze Vieringen 34 Keizersgracht 566 +31206990850 http://www.erv-amsterdam.nl Gay & Lesbian Switchboard 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206236565 http://www.switchboard.nl (Mon., Wed., Fri. from 2pm-6pm)

IHLIA 35 Oosterdoksstraat 110 +31205230837 http://www.ihlia.nl (Mon. - Fri. from noon-5pm, Sat. from 1pm-5pm)

Stichting Gay Business Amsterdam 36 Lijnbaansgracht 210h +31206208807 http://www.amsterdampride.nl Stichting Hartjesdagen 37 Prins Hendrikkade 53 +31614430451 www.stichtinghartjesdagen.nl Stichting OndersteBoven 38 Rietlandpark 39 +31206815927 http://www.stichtingondersteboven.nl Stichting Pera 39 Weteringschans 6-8 +31206268790 http://www.clubpera.nl/ Stichting Safe Service 40 Rozenstraat 8 +31206233794 http://www.safeservice.nl Stichting Secret Garden 41 Nieuwe Herengracht 20

+31207786120 www.stichtingsecretgarden.nl Transgender Netwerk Nederland 42 Rhijnspoorplein 26 +31205739427 www.transgendernetwerk.nl

MEDIA Duizendpoot Gay Advertising 43 Spuistraat 44 +31204282123 www.dp-communications.com Gay Group 44 Keizersgracht 205 +31204215741 http://www.gaymedia.nl Gay International Press (Gay News) 45 Postbus 76609 +31206791556 http://www.gay-news.com MVS Gay Station 46 Wibautstraat 150 +31650682298 http://www.mvs.nl Stichting OUT Media 44 Keizersgracht 205 +31207881365 http://www.outmedia.nl Winq Media BV 47 Postbus 3291 +31203053825 http://www.winq.com Zij aan Zij 48 Postbus 14508 +31202215276 http://www.zijaanzij.nl

RESTAURANTS 't Sluisje 49 Torensteeg 1 +31206240813 http://www.sluisje.nl

http://www.dusedo.com Robin & Rik 60 Runstraat 30 +31206278924 (Wed. - Sat. from noon-6pm)

SAUNA Thermos Sauna 61 Raamstraat 33 +31206239158 http://www.thermos.nl (Daily from noon-8am)

SERVICES Connecting Differences 62 Gerard Doustraat 138C +31206626309 http://connectingdifferences.nl Michael's Boys Escorts 63 Vondelkerkstraat 15-hs +31206181824 www.michaelsboysescorts.com Roze Uitvaart 64 Utrechtsedwarsstraat 85-C +31207712997 http://www.rozeuitvaart.nl 24 uur per dag

SPORTS ARC Amsterdam Lowlanders 65 Sportlaan 23 +31613452939 http://www.amsterdamlowlanders.com DGLA 66 Stadionkade 150 +31206795987 http://www.dgla.nl European Gay & Lesbian Sport Federation 67 Meeuwenlaan 41 http://www.eglsf.info

(Sun. from 6pm-1am, Thu. from 7pm1am, Fri. - Sat. from 6pm-3am)

Gay Forcing Bridge 68 Roelof Hartplein 2a http://www.gayforcing.nl

Eetcafé 100% Zuidoost 50 Bijlmerplen 367a +31206912593 http://www.eetcafezuidoost.nl/

Gay Union Through Sports (GUTS) 67 Meeuwenlaan 41 +31206362932

Hemelse Modder 51 Oude Waal 11 +31206243203 http://www.hemelsemodder.nl

STUDENTS' ASSO CIATIONS

(Daily from 6pm-10pm)

A.S.V.Gay 69 nieuwe nieuwstraat 20 0619466220 http://www.asvgay.nl

Krua Thai Classic 52 Staalstraat 22 +31206229533 http://www.kruathai.nl (Daily from 5pm-10:30pm)

Ristorante Italiano Fiorentino 53 Overtoom 125 +31206183272 http://www.ristoranteorentino.nl (Fri. - Sun. from 5:30pm-11:30pm, Mon. - Thu. from 6pm-10:30pm)

The Pantry 54 Leidsekruisstraat 21 +31206200922 http://www.thepantry.nl (Daily from 10:30am-10:30pm)

Warie's Thai Food 55 Rozengracht 235 +31206223638 http://www.wariesthaifood.nl (Daily from 3pm-10pm)

RETAIL Black Body 56 Kerkstraat 173 +31206262553 http://www.blackbody.nl (Mon. - Thu. from 11am-7pm, closed on Sunday)

Blue & White 57 Ceintuurbaan 248 +31206101741 http://www.blue-white.nl (Mon. - Fri. from 10:30am-6:30pm, Sat. from noon-6:30pm, Sun. closed)

Bronx 58 Kerkstraat 53-55 +31206231548 http://www.bronx1976.com (Daily from 10am-10pm)

Dusedo 59 Moezelhavenweg 49-53 +31206260702

Gryphus 70 De Boelelaan 1105 www.vu.nl/homonetwerk Stichting UvA Pride 71 Nieuwe Achtergracht 170 http://www.uvapride.nl


GOING AMSTERDAM Reguliers/Amstel

Warmoes/Zeedijk

11 18

25 15

12 8

10

16

13

17 18

2

17 13

21

23

7

5

4

6

9

3 1

24

13

22

14

19 4

5

9

3

02 01

4

7

10

21 17

14

8

15

6

20

20 19

BARS

CINEMA

Café 't Mandje 01 Zeedijk 63 +31206225375 http://www.cafetmandje.nl

Le Salon 11 Nieuwendijk 22 +31206226565 www.lesalonamsterdam.nl

(Sun. from 2pm-1am, Tue. - Wed. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-3am)

(Daily from 10am-11:30pm)

Café De Barderij 02 Zeedijk 14 +31204205132 http://www.barderij.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

De Engel van Amsterdam 03 Zeedijk 21 +31204276381 www.engelvanamsterdam.nl

CLUBS Boysclub 21 12 Spuistraat 21 +31206228828 http://www.boysclub21.nl (Sun. - Thu. from 3pm-1am, Fri. - Sat. from 3pm-2am)

The Warehouse 13 Warmoesstraat 96

(Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-3am)

(Sun., Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

Dirty Dicks 04 Warmoesstraat 86 www.dirtydicksamsterdam.com

HOTEL/SHORTSTAY

(Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Eagle 05 Warmoesstraat 90 www.theeagleamsterdam.com (Sun.-Thu. from 10pm-4am, Fri.-Sat. from 10pm-5am)

Getto 06 Warmoesstraat 51 +31204215151 http://www.getto.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

Prik 07 Spuistraat 109 +31203200002 http://www.prikamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Cuckoo's Nest 08 Nieuwezijds Kolk 6 +31206271752 http://www.cuckoosnest.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

The Queen's Head 09 Zeedijk 20 +31204202475 http://www.queenhead.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Web 10 St. Jacobsstraat 6 +31206236758 www.thewebamsterdam.com (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

Anco Hotel 14 Oudezijds Voorburgwal 55 +31206241126 http://www.ancohotel.nl

Boekhandel Vrolijk 19 Paleisstraat 135 +31206235142 http://www.vrolijk.nu (Open Mon.-Sat. from 11am-6pm, Sun. from noon-6pm)

Condomerie 20 Warmoesstraat 141 +31206274174 http://condomerie.com (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Drake's of L.A. 21 Damrak 61 +31206279544 http://www.drakesdirect.com (Daily from 9am-midnight)

ES Collection 22 Zeedijk 61 +31203301770 http://www.escollectionamsterdam.com (Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. from noon-6pm)

Gays&Gadgets 15 Spuistraat 44 +31203301461 www.gaysandgadgets.com

TOURIST OFFICE

(Sun. from noon-7pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

GayTIC 15 Spuistraat 44 +31203301461 http://www.gaytic.nl

Mister B Leather & Rubber bv 23 Warmoesstraat 89 +31207883060 http://www.mrb.nl

(Daily from 11am-7pm)

RESTAURANTS Eetcafé de Spaanse Ruiter 16 Nieuwezijds Voorburgwal 90 +31206249857 http://www.genevergenootschap.nl/Erkende_cafes/caf_de_ spaanse_ruiter.php (Sun. - Thu. from 9am-1am, Fri. - Sat. from 9am-3am)

RETAIL Adonis 17 Warmoesstraat 92 +31206272959 Alfa Blue 18 Nieuwendijk 26 +31206271664 http://www.alfablue.com (Daily from 9am-10pm)

Amsterdam Gay Zone 12 Spuistraat 21 +31206258797 (Daily from 11am-11pm)

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Wed. from 10:30am-7pm, Thu. from 10:30am-9pm, Fri. from 10:30am-7pm, Sat. from 11am-6pm)

RoB Amsterdam flagship store 24 Warmoesstraat 71 +31206243807 http://www.rob.eu (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Underground Fetish 15 Spuistraat 44 www.underground-fetish.nl

SAUNA Sauna Nieuwezijds 25 Nieuwezijds Armsteeg 95 www.saunanieuwezijds.nl (Sun.-Thu. from noon-6am, Fri.-Sat. from noon-midnight)

BARS Amstel 54 01 Amstel 54 +31206234254 http://www.amstelftyfour.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Sat. Sun. from 4pm-3am)

Bar Chez 02 Amstel 50 +31 6 41353838 http://www.barchez.nl (Sun. - Thu. from 6pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

Café Rouge 03 Amstel 60 +31203542695 www.caferougeamsterdam.nl (Sun., Wed., Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-3am)

Café Soho 04 Reguliersdwarsstraat 36 +31204223312 http://www.cafe-soho.nl (Sun., Wed. - Thu. from 7pm-3am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

Exit Après Chique Café 05 Reguliersdwarsstraat 42 (Sun. from 8pm-4am, Wed. - Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

Lellebel 06 Utrechtsestraat 4 +31204275139 http://www.lellebel.nl (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Montmartre 07 Halvemaansteeg 17 +31206207622 http://www.cafemontmartre.nl (Sun. from 5pm-3am, Mon. from 8pm-11pm, Tue. - Sat. from 5pm-3am)

Reality Bar 08 Reguliersdwarsstraat 129 +31206393012 (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Taboo 09 Reguliersdwarsstraat 45 +31207753963

http://www.taboobar.nl (Sun. - Thu. from 5pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Vivelavie 10 Amstelstraat 7 +31206240114 http://www.vivelavie.net (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

WELLNESS El Encanto Hairsalon 11 Reguliersdwarsstraat 33 +31203319142 www.elencantohairsalon.nl (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Tue. from noon-6pm, Wed. - Sat. from noon-8pm)

Hot Heads 12 Reguliersdwarsstraat 4 +31206268075 (Mon. - Wed. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm, Fri. - Sat. from 11am-6pm)

CLUBS Club NYX 05 Reguliersdwarsstraat 42 Thu. from 11pm-4am Fri. - Sat. from 11pm-5am

COFFEESHOPS The Otherside 13 Reguliersdwarsstraat 6 +31206255541 http://www.theotherside.nl (Daily from 11am-1am)

LUNCHROOMS Downtown 14 Reguliersdwarsstraat 31 +31206229958 www.lunchroomdowntown.nl (Daily from 11am-9pm)

RESTAURANTS Garlic Queen 15 Reguliersdwarsstraat 27

+31204226426 http://www.garlicqueen.nl (Wed. - Sun. from 5pm-11pm)

La Margarita 16 Reguliersdwarsstraat 47-49 +31206230707 http://www.lamargarita.nl (Daily from 5pm-11pm)

Restaurant Saturnino 17 Reguliersdwarsstraat 3-5 +31206390102 http://www.saturnino.nl (Daily from noon-11:30pm)

RETAIL Artem Bodywear 18 Reguliersdwarsstraat 39 +31203205270 www.artembodywear.com B1 19 Reguliersbreestraat 4 +31206239546 http://www.b1sex.nl (Sun. from noon-11pm, Mon. - Sat. from 9:30am-11pm)

Man talk 18 Reguliersdwarsstraat 39 +31206272525 (Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am9pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

Rufskin Amsterdam 20 Reguliersdwarsstraat 54 +31206200129 http://www.rufskin-amsterdam. nl (Daily from noon-7pm, closed on Tuesday)

The Shirtshop 21 Reguliersdwarsstraat 64 +31204232088 http://www.shirtshopamsterdam.nl (Daily from 1pm-7pm)


GOING ANTWERP / WELCOME 17 9 15 04 33

14

06 27 34

36

03 8

25

30

31

16

29

01 23 13

02

22

20

7

18 19

BARS Bonaparte 01 Grote Markt 21 +3232319626 http://www.bonaparte.be (Sun. from 2pm-midnight, Tue. - Sat. from 8pm-midnight)

Café DeLux 02 Melkmarkt 18 +3232321766 http://www.cafedelux.be (Daily from 11am-2am)

Café Strange 03 Dambruggestraat 161 +32474424901 http://www.cafe-strange.be Club Random 04 Geulincxstraat 28 +32495755011 http://www.club-random.be/ Den Draak 05 Draakplaats 1 +3232905304 http://www.dendraak.be (Open daily from noon)

Hessenhuis 06 Falconrui 59 +3232311356 http://www.hessenhuis.com (Mon. - Wed. from 11am-2am, Thu. from 11am-3am, Fri. from 11am-4am, Sat. from 4pm-4am, Sun. from 4pm-2am)

Popi Café 07 Plantinkaai 11-12 +3232316131 http://www.popi.be

Twilight 10 Nieuwstad 4 +32 3 233 25 85 (Sun. from 8am-8pm, Wed.-Fri. from noon-midnight, Sat. from 8am-2am)

WELLNESS CorpoSano 11 Mechelsesteenweg 104 +3236632039 http://www.corposano.be (Closed on Sunday)

De Wakko Kapper Antwerpen 12 Kasteelpleinstraat 37 +32(0)32334604 http://www.wakko.be (Mon. from 10am-6pm, Tue. - Fri. from 8am-8pm, Sat. from 8am-5pm)

CLUBS Man Playz Cruising 13 Sint-Jacobsmarkt 75 +327707393 http://www.manplayz.be (Sat. - Sun. from 2pm-10pm, Mon. Fri. from noon-10pm)

Red&Blue 14 Lange Schipperskapelstraat 11-13 +3232130555 http://www.redandblue.be (Thu. - Sun. from 11pm-7am)

The Boots 15 Van Aerdtstraat 22 +32476497931 http://www.the-boots.com

(Sat. - Sun. from 11am-midnight, Mon. - Fri. from 2pm-midnight)

(Fri. from 10:30-4am, Sat. from 10:305am, Sun. from 5pm-3am)

Que Pasa 08 Lange Koepoortstraat 1 http://www.cafe-que-pasa.be

The Kinky's 16 Lange Beeldekensstraat 10 +3232950640 http://www.kinkys.be

Redstarkafee 09 Van Schoonbekeplein 9 +3237778099 http://www.redstarkafee.be/ (Wed. - Sun. from 2pm-midnight)

(Mon. from 7pm-3am, Tue. - Thu. from 2pm-2am, Fri. from 7pm-3am)

Watch Club 17 Rijnkaai 1

24

35

+32471696916 http://www.watch-club.be/

HEALTH AA-holebigroep 'De Eerste' 05 Draakplaats 1 +3232268715 Boysproject 18 Appelmansstraat 12 +3232939590 http://www.boysproject.be Helpcenter-ITG 19 Sint-Andriesstraat 7 +3232160288 http://www.helpcenteritg.be Sensoa 20 F. Rooseveltplaats 12 +3232386868 http://www.sensoa.be

ORGANIZATIONS 't Kwadraat | Holebi-ouders 05 Draakplaats 1 http://www.tkwadraat.be Atthis 21 Geuzenstraat 27 http://www.atthis.be Dubbelzinnig praatgroep biseksualiteit 05 Draakplaats 1 http://www.dubbel-zinnig.be Enig Verschil 05 Draakplaats 1 http://www.enigverschil.be Gewoon Doorgaan 05 Draakplaats 1 http://gewoon-doorgaan.be/ Het Roze Huis - Çavaria Antwerpen 05 Draakplaats 1 +3232880084 http://www.hetrozehuis.be

10

26

Holebi40plus 05 Draakplaats 1 +32492715708 Mangho (Man, Getrouwd en Homo) 05 Draakplaats 1 +32496166366 http://www.mangho.be Pimpernel40plus 05 Draakplaats 1 +3232189756 www.pimpernel40plus.be Shouf Shouf 05 Draakplaats 1 +32499705007 http://www.shouf-shouf.be

TRAVEL AGENCY Gay Planet Holidays 22 Orgelstraat 6 +3232310827 www.gayplanetholidays.com (Mon. - Fri. from 9:30am-6pm)

RESTAURANTS 't Braboke 23 Grote Markt 18 +3232263616 Bourla 24 Graanmarkt 7 +3232018339 http://www.bourla.be (Mon. - Thu. from 11am-midnight, Fri. - Sat. from 11am-1am)

Café Confituur 25 Minderbroedersrui 38 +3232943950 (Wed. - Sun. from 11am-midnight)

Othello 26 Oude Vaartplaats 28 +3232266015 Padi Asianfood Gallery 27 Koolkaai 9A +3232251446 (Mon. - Sat. from 6pm-11pm)

Publique 28

05

Graaf van Egmontstraat 2 +3232372595 www.publique-restaurant.be (Daily from 9am-11pm)

Reload 29 Korte Winkelstraat 11 +32475964284 www.reloadantwerpen.be (Lunch Tue.-Fri. noon-2pm, open Tue.-Sat. 6pm-11pm, kitchen closes at 9:30pm)

Sjalot en Schanul 30 Oude Beurs 12 +3232338875 http://sjalotenschanul.be (Thu. - Mon. from 5pm-10pm)

RETAIL Boekhandel 't Verschil 31 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.verschil.be (Sun. from 1pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

De Onderkant 31 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.onderkant.be (Sun. from 2pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

Erotische verbeelding 32 Kloosterstraat 165 +3232268950 www.erotischeverbeelding.be (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Man Playz 13 Sint-Jacobsmarkt 75 +3237707393 http://www.manplayz.be/ (Mon. - Fri. from 2pm-10am)

MisterB 33 Falconplein 14A +3235015171 (Sun. from 1pm-6pm, Mon., Wed., Thu. from 11am-7pm, Fri. - Sat. from 11am-9pm).

Plan B 34 Klapdorp 54-56

+3232337393 (Sun. from noon-6pm, Thu. from noon-8pm, Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-8pm)

Roxy - Piercings and jewellery 35 Kammenstraat 68 +3232328289 http://www.roxy-shop.be (Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from noon-6pm)

Toys 4 Boys 36 Nosestraat 6 +3232320827 www.toys4boysleather.com (Thu. - Sat. from 11am-8pm,Sun. from 2pm-5pm)

SPORTS Active Company 05 Draakplaats 1 +32477510305 http://www.activecompany.be


HAARLEM

14

ROTTERDAM

GOING ROTTERDAM / HAARLEM

11 12 20

4

01 5 17 8

7 18

16

06

3

2

02 10 6

03

01 13

BARS

WELLNESS

Bar de Regenboog 01 Van Oldenbarneveldstraat 148a +31634569724 www.regenboog-rotterdam.nl

Gay Massage Rotterdam 09 Heemraadsplein 10a +31639629429 www.gaymassage-brian.eu

(Closed on Mondays and Tuesdays)

Café Bonaparte 02 Nieuwe Binnenweg 117 +31(0)10 436 7433 Café De Koe 03 Schiedamsedijk 9A http://www.gaycafe-deiereuiter.nl

CLUBS De Unie 11 Mauritsweg 34-35 +31634569724 (Sun. - Thu. from 11am-11pm, Fri. Sat. from 11am-3am)

(Sun., Tue., Wed., Thu. from noon1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

LUNCHROOMS

Café KeerWeer 04 Keerweer 14 +31104131217 http://www.keerweer.nl

Nostra 12 Van Oldenbarneveldstraat 127a +31102132222 http://www.nostra.nl/rotterdam

(Mon. - Thu. from 4pm-6am, Fri. Sun. from 3pm-6am)

Café Strano 05 Van Oldenbarneveldstraat 154 +31104125811 http://www.cafestrano.nl (Sun. from 4pm-4am, Mon. - Wed. from 4pm-2am, Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-6am)

Cosmo Bar 06 Schiedamsesingel 133 +31104123668

(Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. Mon. from 10am-9pm)

ORGANIZATIONS COC Rotterdam 13 Schiedamsesingel 175 +31104141555 http://www.cocrotterdam.nl (Mon. - Fri. from 1:30pm-5pm)

(Wed. - Thu. from 9pm-1am, Fri. - Sat. from 9pm-2am)

RotterdamV 14 Weena 877 +31104149406 http://www.rotterdamv.nl

Loge 90 07 Schiedamsedijk 4a +31104149745 http://www.loge90.nl

Vereniging Dikke Maatjes Big & Bear Netherlands 15 Struitenweg 38C http://www.dikkemaatjes.nl

(Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

Themoodsbar 08 's Gravendijkwal 92 +31102251725 http://www.themoodsbar.nl (Sun. from 3pm-8pm, Tue.-Thu. from noon-1am, Sat. from 8pm-2am)

RETAIL Ferry Grand Café 16 Westblaak 127 +31107505324 http://www.ferrystore.com (Mon.-Thu. from 9am-6pm, Fri.-Sat.

from 9am-9pm, Sun. from noon-6pm)

GayToys 17 Keerweer 10 +31104113522 http://www.gaytoys.nl (Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. Sun. from noon-5pm)

Shop Erotica 18 Schiedamsedijk 5 +31(0)10-4143142 http://www.shoperotica.nl (Mon. - Fri. from 10am-9pm, Sat. from 10am-8pm,Sun. from 12pm-6pm)

Subliem 19 Nieuwe Binnenweg 466b +31104763680 http://www.subliem.nl (Tue. - Sat. from 10:30am-5:30pm)

SAUNA Sauna Finland 20 Grondherendijk 7 +31102235895 http://www.gaysaunanland.nl (Sun. - Thu. from noon-11:30pm, Fri. Sat. from noon-2am)

SERVICES Skyline/International 21 Nieuwstraat 208 +31104119089

BARS

CINEMA

RESTAURANTS

La Justesse 01 Gedempte Oudegracht 127 +31235324052 http://www.justesse.nl

Roxy 03 Kleine Houtstraat 77zw +31235325139 www.roxyseksbioscoop.nl

Restaurant Subliem 05 Kleine Houtstraat 44 +31235510590 www.restaurantsubliem.nl

(Sun., Tue. - Thu. from 8pm-1:30am, Fri. - Sat. from 7:30pm-3:30am)

(Daily from noon-midnight)

(Tue. - Sun. from 4:30pm-midnight)

Wilsons by R&R 02 Gedempte Raamgracht 78 http://www.wilsons.nl (Sun. from 3pm-11pm, Mon., Thu. from 9pm-1am, Sat. from 9pm-4am)

ORGANIZATIONS

RETAIL

COC Kennemerland 04 Lange Herenvest 122 +31638026387 www.coc-kennemerland.nl

Pin Up 06 Kleine Houtstraat 125 +31235315797 http://www.happy-shops.com/ nl/pinup (Daily from 11am-11pm)


GOING NIJMEGEN / GRONINGEN 05

GRONINGEN

NIJMEGEN

2 04

8

1

03 01

3 5

BARS Café Meermin 01 Bloemerstraat 2 +31243236100 Café Mets 02 Grotestraat 7 +31243239549 http://www.cafe-mets.nl/ (Tue. - Thu. from 4pm-midnight, Fri. Sun. from 4pm-midnight)

Chaps 03 Tweede Walstraat 96 +31243604272 0681997691 http://www.chaps-nijmegen.nl (Thu. - Mon. from 9pm-midnight)

Danscafé Marcus-Antonius 04 St. Anthoniusplaats 15 +31246791649

ThomTom bar 05 Van Welderenstraat 65 +31642271900 http://www.thomtom.bar (Thu. from 4pm-2am, Fri. from 4pm4am, Sat. from 2pm-4am, Sun. from 2pm-2am)

ORGANIZATIONS COC Nijmegen 06 St. Antoniusplaats 1 +31243600345

10

(Daily from noon-11pm)

Eetcafe Jan Klaassen 09 Dobbelmannweg 53 +31243553229 http://www.jan-klaassen.com (Daily from 4pm-11pm)

RETAIL Boekhandel De Feeks 10 Van Welderenstraat 34 +31243239381 http://www.feeks.nl

Homojongerenorganisatie Dito! 07 St. Anthoniusplaats 1 http://www.ditonijmegen.nl

(Tue. - Fri. from 10am-5:30pm, Sat. from 10am-5pm)

RESTAURANTS

Sauna Azzurra 11 Van Heemstraweg 59 +31246841808 www.gaysaunaazzurra.nl/

Eetcafé de Plak 08 Bloemerstraat 90 +31243222757 http://www.cafedeplak.nl

SAUNA

(Sun. - Thu. from noon-midnight, Fri. - Sat. from noon-2am)

08

07 06 07

02

BARS

GALLERIES

Bar de Rits 01 Pottebakkersrijge 2 +31613616512 http://www.barderits.nl

Galerie MooiMan 04 Noorderstationsstraat 40 +31505710394 http://www.mooi-man.nl

Café Ons Moeke 02 Paterswoldseweg 42 +31503146625 http://www.onsmoeke.com (Sun. from 4pm-9pm, Tue., Wed., Thu. from noon-9pm, Fri. - Sat. from noon-11pm)

De Kast 03 Oosterstraat 7A +31503127041 http://www.uitindekast.nl

(Fri. - Sun. from 2pm-6pm)

TOURIST OFFICE COC Groningen & Drenthe 05 Akkerstraat 95 +31503132620 http://www.cocgroningen.nl (Mon., Wed., Fri. from 3pm-6pm)

RETAIL Deltashop Groningen 06

Folkingestraat 53 +31503126449 (Mon. - Sat. from 10am-11pm)

Erotheek 3000 07 Gedempte Zuiderdiep 130 +31503144221 http://www.videotheek3000.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. - Fri. from 10am-10:30pm, Sat. from 11ammidnight)

SAUNA Sauna 't Pakhuisje 08 Schuitemakersstraat 17 +31503129288 http://www.pakhuisje.nl (Thu. - Sat. from 2pm-11pm, Sun. from 2pm-8pm)


GOING BRUSSELS 03

06

09

26

10

17 05

07 01 08 28 13

23

15

04

24 32 18 12

27

16

30 14

19

BARS

+3224142400

Chez Dolores 01 Rue du Marché au Charbon 40 Kolenmarkt +32477651215

MAD bar 10 32 rue des pierres

(Sun. - Wed., Fri., Sat. from 3pm)

Chez Maman 02 Rue des Grands Carmes 7 Lievevrouwbroersstraat http://www.chezmaman.be (Tue. - Sat. from midnight)

Christobar 03 Rue de la Fourche 12 Greepstraat +3222013403 (Daily from 5pm)

L'Homo Erectus 04 Rue des Pierres 57 Steenstraat +32475831107 http://www.lhomoerectus.be (Daily from 4pm)

L'Homo Erectus Classicus 05 Rue du Marché au Charbon 5 Kolenmarkt +32475831107 http://www.lhomoerectus.be (Daily from 5pm-3am)

La Reserve 06 petite Rue au Beurre 2a Korteboterstraat +3225116606 (Sun. from 3pm-1am, Mon. from 3pm-11:30pm, Tue. - Thu. from 3pmmidnight, Fri. - Sat. from 3pm-1am)

Le Baroque 07 Rue du Marché au Charbon 44 Kolenmarkt +32 2 450 48 72 http://www.barlebaroque.be (Daily from 5pm)

Le Belgica 08 rue du Marché au Charbon 32 Kolenmarkt http://www.lebelgica.be (Sun., Thu. - Sat. from 8pm-3am)

Le Windsurf 09 rue des Pierres 14 Steenstraat

(Daily, except Tue. from 10am)

(Sun., Mon., Wed., Thu. from 6pm1am, Fri. - Sat. from 6pm-5am)

Rainbowhouse 11 rue du Marché au Charbon 42 Kolenmarkt http://www.rainbowhouse.be (Sun. from 3pm-7pm, Tue. - Thu. from 6:30pm-10pm, Fri. - Sat. from 6:30pm-midnight)

StammBar 12 Kolenmarkt 114 rue du Marché au Charbon +322 502 58 00 http://stammbar.be/ (Open every day from 9pm)

Tels Quels Café 13 rue du Marché au Charbon 81 Kolenmarkt +3225123234 http://www.telsquels.be (Sun. - Thu. from 5pm-midnight, Fri. Sat. from 5pm-2am)

WELLNESS De Wakko Kapper Brussel 14 Dinantplein 1 +32(0)25030597 http://www.wakko.be (Tue., Thu., Fri. from 10am-6pm, Wed. from 10am-8pm, Sat. from 9am-5pm)

CLUBS Le Boys Boudoir 15 rue du Marché au Charbon 25 Kolenmarkt +3226145838 http://www.leboysboudoir.be (Sun. from 7:30pm-3am, Mon. - Thu. from 7:30pm-4am, Fri. - Sat. from 7:30pm-5am)

Le Duquesnoy 16 Rue du Duquesnoystraat 12 +3225023883 http://www.duquesnoy.com

(Sunday from 3pm-3am, Mon.-Thu. from 9pm-3am, Fri. from 4pm-5am, Sat. from 9pm.-5am)

Nation Club 17 rue des Riches Claires 7 Rijkeklarenstraat +32475707900 http://www.nationclub.be (Sun. from 2am-8am, Thu. from 11pm-6am, Fri. from 11pm-7am, Sat. from 11pm-8am)

COFFEESHOPS Cafe Le Fontainas 18 Rue du Marché au Charbon 91 (Mon. from 10am-1am, Thu. from 10am-1am, Fri. from 10am-2am, Sat. from 11am-2am, Sun. from 11am-1am)

EVENT ORGANISER Fuse Club 19 Rue Blaesstraat 210 +3225119789 http://www.lademence.com/ (Check www.lademence.com for party dates)

Revelation 20 Kapucijnenstraat 63 www.revelation-party.com/ (Check www.revelation-party.com for party dates)

+3226095410 http://www.ilga-europe.org

SAUNA

Merhaba 24 Kolenmarkt 42 Rue du Marché au Charbon +32488572574 http://www.merhaba.be

Club 3000 29 Jamarlaan 9 (Saint-Gilles) +325221023 http://www.club3000.net

TRAVEL AGENCY

L'Oasis 30 rue Van Orley 10 Van Orleystraat +3222180800 http://www.oasis-sauna.be

Holidaypride 25 Avenue Louise 51 - 1st oor +3225027377 http://www.holidaypride.be (Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-3pm)

RETAIL Argos Video 26 rue des Riches Claires 13 Rijkeklarenstraat +3225029249 http://www.argosvideo.be

Macho Sauna 32 Rue du Marché au Charbon 106 Kolenmarkt +3225135667 http://www.machosauna.com

(Sun. from 3pm-8pm, Mon. - Sat. from noon-10pm)

Spades 4our Bruxelles 33 Rue bodeghem 23-25 Bodegemstraat +3225020772 http://www.saunaspades4.be

Borisboy 27 Rue du Midi 95 Zuidstraat +3225026626 http://www.borisboy.com (Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Sat. from noon-7pm)

RoB | Man 2 Man 28 rue des Riches Claires 11 Rijkeklarenstraat +3225140296 http://www.rob-brussel.be

HOTEL/SHORTSTAY

(Tue. - Fri. from 10am-6:30pm, Sat. from 10am-6pm)

ORGANIZATIONS ILGA Europe 23 Rue de la Charité

(Daily from 11.30am-midnight)

La Griffe 31 Rue de Dinant 41 Dinantstraat +3225126251 http://www.saunalagriffe.eu

The Belgian Pride vzw 21 Koningsstraat 2-4 +32488320328 http://www.thepride.be/

Best Western hotel Royal Centre 22 Koningstraat 160 +3222190065 http://www.royalcentre.be/

(Mon. - Thu. from 9am-2am, Fri. from 9am-6am, Sat. from 10am-6am)

SERVICES PDH-massages 34 victor olivierlaan 6 +32470326467 http://www.pdh-massages.be (Daily from 10am-1opm)

ONTBREKEN ER ADRESGEGEVENS? MAIL NAAR REDACTIEOUTMEDIA.NL HEB JE ZELF EEN HOLEBICAFÉ? GA DAN NAAR HTTP://GUIDE.OUTMEDIA.NL/ADMIN/REGISTER


GOING GENT GENT

05

3

2

1

9 6

10

4

7

BARS

WELLNESS

A-Pl+ss 01 Belfortstraat 39 +32 496 28 24 98 http://www.a-pluss.be

De Wakko Kapper Gent 07 Vlaanderenstraat 35 +31(0)92334803 http://www.wakko.be

Abacho 02 Hoogpoort 12 +32 493 58 97 36 Holebicafé barrazza 03 Hoefslagstraatje 6 +32473769522 http://www.barrazza.be King Street 04 Kammerstraat 49 +3292239061 Por que No 05 Galglaan 93 +3292539764 http://www.porqueno-gent.be The Out 06 Hoogpoort 53 +32 9 330 45 90 http://www.the-out.com/

(Tue., Wed., Fri., from 10am-6pm, Thu. from 10am-8pm, Sat. from 9am-5pm)

CLUBS Adonis 08 Deinsesteenweg 14 +32475525173 http://adonisgent.com

ORGANIZATIONS Casa Rosa 09 Kammerstraat 22 +3292692812 http://www.casarosa.be

http://www.cavaria.be Wel Jong Niet Hetero 09 Kammerstraat 22 +3293354187 www.weljongniethetero.be

RETAIL Hephaestion 10 Kammerstraat 29 +3293553461 http://www.hepaestion.be

SAUNA Spades 4our Gent 11 Koning Albertlaan 172 +3293388650 http://www.spades4our.be

Çavaria 09 Kammerstraat 22 +3292236929

VLAANDEREN OVERIG BARS 't Fenomeen Marktplein 4 Kuurne

Crisco Oude Kasteelstraat 3 Kortrijk 0495/47.26.04 http://www.crisco.be

@ The Pub Hallestraat 4 Brugge +32484919654 http://r-en-k.be/atthepub

De vliegende steirt Stationsplein 61 Ingelmunster +32 (0) 479/170.388 www.vliegendesteirt.webs.com

Bar The Boys Papenstraat 9 Kortrijk 0032484732029 Bar Valentino Kaalstraat 21 Oostende 59 80 54 11 http://www.club-valentino.be Cafe Key West Dirk Boutslaan 12 Leuven http://www.keywest.be Cafe Montana Hendrik Consciencestraat 50 Roeselare 0032 51 24 53 94 Cafe Rocco Diestsesteenweg 24 Leuven +32 16 60 12 63 http://www.caferocco.be/ Club Bonaparte Ooststraat 55 Oostende (Thu.-Sat. from 7pm-5am)

(Wed. - Fri. from 4pm, Sat. - Sun. from 7pm)

Maxin’s Van Iseghemlaan 37 Oostende +32496 429 039 (Thu. - Mon. from 2pm-11pm. Closed on Tue. - Wed.)

CLUBS Boysclub Sint-Franciscusstraat 29 Oostende www.boyscluboostende.be Studs Hoogste van Brugge 1 Brugge http://www.gaybarbruges.eu

RESTAURANTS Mask-ara Jozef Reusenslei 17 Borsbeek http://www.mask-ara.be/

SAUNA 't Herenhuis De Lescluzestraat 63 Berchem +3232395195 www.gaysaunaherenhuis.be (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

Sauna Aquarius Peter Benoitstraat 77 Oostende Sauna Kouros Botermelkbaan 50 Schoten +3236580937 http://www.kouros.be (Daily from noon-midnight)

Sauna Kouros Min. Libaertlaan 59 Kortrijk

(Thu.-Sat. from 10pm, Sun. from 8pm)

Sauna Max Stadelaan 21 Heule

TOURIST OFFICE

Sauna Nautilus Oudenaardsesteenweg 392 Avelgem +3256320404 http://www.saunanautilus.be/

Holebifoon Kammerstraat 22 Antwerpen +3280099533 http://www.holebifoon.be/

(Thu. - Tue. from 1pm-11pm)


205

WTF Rotterdam heeft eindelijk weer een nieuw feest: WTF. Het feest zal worden gehouden in een van de gaafste nieuwe clubs van Nederland: Villa Thalia. ‘Villa Thalia is precies wat een club moet zijn’, aldus Robin Pors (Vengaboys) over de recent verbouwde Thaliabioscoop. Samen met de Strano, een van de bekendste bars van Rotterdam, organiseert hij deze nieuwe clubavond.

Met vliegende modellen, dansers en andere special effects is Villa Thalia een beleving op zichzelf. Met Pasen gaat de eerste editie van WTF van start. Diva Mayday zorgt voor de juiste sfeer, Sharon Doorson en Emmaly Brown verzorgen de subtiele vocals en dj’s Steff de la Funk, Elliot More en Rockzsolid de beats.

‘Mijn inspiraties zijn de iT, de RoXY, Now&Wow en Betty Ford Clinic’, vertelt Pors. ‘Als we met z’n allen die sfeer kunnen neerzetten, dan hebben we weer wat leuks om naar uit te kijken op stapgebied. WTF zal uiteindelijk een paar keer per jaar voorbij gaan komen in de partyagenda.

Als Vengaboy heeft Pors heel wat feestjes gezien. ‘Op een perfect feestje moet er voor ieder wat wils zijn en overal wat gebeuren zonder dat het te opgedrongen voelt. WTF wordt dus een free-minded feest waar alles kan en mag.’

Meer info en tickets: www.clubvillathalia.nl

Belgische kandidaat Mr. Gay World 2015 lanceert campagne De organisatie van Mister Gay Vlaanderen vaardigt jaarlijks één kandidaat af die het vaandel van onze gemeenschap internationaal hoog houdt. Dit jaat zal 1ste runner-up MGV 2014, Jordy De Smedt (20) uit Antwerpen

062

tussen 26 april en 4 mei 2015 vertegenwoordigen op de Mr. Gay World 2015 verkiezingen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Voor deze competitie lanceert Jordy de ‘Accept Yourself’ campagne. Hiermee wil hij duidelijk maken dat het niet uitmaakt welke religie, geaardheid of huidskleur je

hebt maar dat iedereen iets moois met zich meedraagt. Hij wil de nadruk leggen op zelfacceptatie en gelijkheid tussen mensen. Jordy wil als Mister Gay World de strijd aangaan tegen onzekerheid en uitsluiting. www.mrgayworld.com www.mistergayvlaanderen.com Fotografie: Johan Cansse / Make-up: Arjana.be


NR.205 / APRIL 2015 COLOFON

UITGEVER: HOOFDREDACTEUR:

Stichting OUT Media i.s.m. çavaria & ZiZo Martijn Tulp

ADJUNCT HOOFDREDACTEUR: VORMGEVER: MEDEWERKERS:

Martijn Kamphorst Jeroen de Rooij/DRGA Dennis De Roover, Robbert Blokland, Johan van Walsem, Genevieve Korte, Naz Taha, Mgr Madhatter, Misha M., Monique Samuel, Ype Driessen e.a.

MET DANK AAN: COVERFOTO:

REDACTIE: ADRES:

Olivier Deschodt, Geert Buytaert e.a. Leendert Vooijce

redactie@outmedia.nl Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam tel: +3120-788 13 55, fax: +3120-7881361 info@outmedia.nl @gaynightmag facebook.com/gaynightvlaanderen

Gay&Night is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-2015. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay&Night will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&Night. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay&Night cannot accept any responsibility for advertising claims.


Profile for Gay&Night Magazine

Gay&Night-ZiZo April 2015  

Met in dit nummer een interview met Leendert Vooijce AKA Lolo is a boy, prostitué & politiek talent Lyle Muns, singer/songwriter Sam Smith...

Gay&Night-ZiZo April 2015  

Met in dit nummer een interview met Leendert Vooijce AKA Lolo is a boy, prostitué & politiek talent Lyle Muns, singer/songwriter Sam Smith...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded