Page 1

O R T A

D O Ğ U

M A D E N

T E K N İ K

Ü N İ V E R S İ T E S İ

M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ

ANDAÇ 269

2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010

B Ö L Ü M Ü


her zaman bir cevher always a value

1


O R T A

D O Ğ U

M A D E N

T E K N İ K

Ü N İ V E R S İ T E S İ

M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ

ANDAÇ

B Ö L Ü M Ü


Tüm hakları saklıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün yazılı izni olmaksızın bu andaç ya da andacın bir kısmı herhangi bir biçimde yayınlanamaz. Tasarım AralAjans +90.312 433 2725 www.aralajans.com Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara TÜRKİYE, Tel: +90 312 210 26 54 Faks: +90 312 210 58 22 Web: www.mine.metu.edu.tr ePosta: maden@metu.edu.tr Middle East Technical University Mining Engineering Department 06800 Ankara TURKEY, Tel: +90 312 210 26 54 Fax: +90 312 210 58 22 Web: www.mine.metu.edu.tr eMail: maden@metu.edu.tr 2010 - ANKARA


Hayatta en hakiki mĂźrĹ&#x;it, ilimdir


Değerli ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Ailesi, Kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladığımız ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültemizin gelişmesinde ve ülkemizde maden mühendisliği alanının modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mühendislik alanının köşe taşlarından olan maden mühendisliği disiplininde eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla yürüten Bölümümüz, Üniversitemizin Jeoloji Mühendisliği ile Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinin kurulmasında tarihi görev yapmıştır. Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimiz, akademisyen ve akademik yönetici olarak Üniversitemizin ve özellikle Mühendislik Fakültesi’nin gelişmesinde önemli görevler yüklenmişlerdir. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, kuvvetli akademik geleneği, seçkin öğretim kadrosu ve gelişmiş altyapısı ile ülkemizin en nitelikli öğrencilerinin maden mühendisliği eğitimi için tercih ettiği lisans ve lisansüstü programları yürütmeye devam etmektedir. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin madencilik sektörlerini yönlendiren uzmanlar, yöneticiler ve akademisyenler olarak görev yapan mezunlarımızın başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. Ülkemizde İngilizce eğitim veren tek maden mühendisliği bölümü olması, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün yurtdışından nitelikli öğrenci ve araştırmacı çekmesini desteklemiştir. Bölümümüz, kuruluşundan bu yana, yurtdışı kurumlarla akademik işbirlikleri ve bilimsel yayınlarıyla uluslararası profile ve tanınırlığa sahip olmuştur. Öğretim üyelerimiz, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanısıra, ülkemizde kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayan güvenilir bilim insanlarıdır. ODTÜ Maden Mühendisliği Ailesi’nin, bundan sonra da, maden mühendisliği alanının ilerlemesine ve ülkemizde modern, bilimsel ve sürdürülebilir madencilik ilke ve uygulamalarının gelişmesine önderlik yapacağına inanıyorum. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50. kuruluş yıldönümünde, öğretim elemanlarımızı, idari personelimizi, öğrenci ve mezunlarımızı başarıları için kutluyor ve “Nice yıllara ODTÜ Maden” diyorum. Sevgi ve saygılarımla. Prof.Dr. Ahmet ACAR Rektör

6


2010 yılında 50. Kuruluş yılını kutlayan olan Maden Mühendisliği Bölümümüz, Fakültemizin ve Üniversitemizin eski ve köklü bölümlerindendir. Eğitime Üniversitemizin ilk yerleştiği barakalarda başlayıp, 1968 yılında şu andaki binalarına taşınan bölüm, Türkiye’nin ilk İngilizce eğitim veren maden mühendisliği bölümüdür. Bir insan yaşamı göz önüne alındığında 50 yıl uzun bir süre olmasına karşın, üniversite gibi bir kurumun tarihinde 50 yıl kısa bir geçmiştir. Bu kısa süre içinde, ilk yıllarda bölümümüzde eğitim az sayıda tam zamanlı öğretim üyesinin yanında, daha çok yarı zamanlı ve misafir öğretim üyeleri ile yürütülürken, kuruluşunun 10.yılında bölüm kendi mezunlarını akademik kadrolarına katmaya başlamıştır. Lisansüstü eğitim programlarını da hızla geliştiren Maden Mühendisliği Bölümü, onlarca doktoralı eleman yetiştirerek başta ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü olmak üzere Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan birçok üniversitesinin akademik kadrolarının kurulup gelişmesinde kilit rol oynamıştır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, misyonuna uygun olarak yabancı öğrencilerin eğitiminde de görevini yerine getirmiş ve 1990’lı yıllara kadar daha çok Ortadoğu ve Afrika kökenli yabancı öğrenciler Bölüm’de eğitim görürken, son 20 yılda çoğunluğu Orta Asya ülkelerinden gelen öğrenciler bölümümüzde eğitim almışlardır. Mezunlarımız mühendis, yönetici ve işveren olarak yurtiçinde önemli görevlerde, yurt dışında da beş kıtada mesleklerini en üst düzeylerde icra etmektedirler. Maden Mühendisliği Bölümü kendi gelişimine ek olarak Fakültemizdeki Jeoloji ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümlerinin de doğduğu yer olarak Mühendislik Fakültesi’nin gelişmesinde de önemli katkıda bulunmuştur. Ayrıca 1994 yılında Kimya Mühendisliği Bölümümüz ile birlikte Türkiye’de ilk kez ABET değerlendirme sürecinden geçerek, ülkemizde mühendislik eğitiminde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2003 ve 2009 yıllarında yinelenen süreçlerle 2010 yılında Türkiye’de ABET akreditasyonu alan ilk maden mühendisliği bölümü olmuştur. Fakültemize, Üniversitemize, Ülkemize ve yetiştirdiği mezunları ile dünyaya hizmet veren bölümümüz, ilk kurulan diğer bütün bölümlerimiz gibi 2010’lu yıllarda yenilenecek olan eğitim ve araştırma kadrosu ile başarılı çalışmalarını sürdürecektir. Maden Mühendisliği Bölümümüzün 50. kuruluş yılını kutlar, tüm mensup, mezun ve öğrencilerine başarılar dilerim.

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA Dekan

7


50. YILINDA ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ Dünya’da ilk maden mühendisliği okulu, 1762 yılında, Avusturya İmparatoriçesi Maria Therasa tarafından İmparatorluktaki maden ve metalürji tesislerini yönetebilecek mühendis ve yöneticiler yetiştirmek için kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda ise, madencilik eğitimini ilk kez veren Orman ve Maadin Mektebi, tam 110 yıl sonra, 1872’de kurulduğu ve bu girişimin ‘Ecole des Mines de Paris’ten1838’de maden mühendisi olarak mezun olan İbrahim Ethem Paşa’nın desteği ile olduğu bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda, 18. ve 19. Yüzyıllarda, birçok teknolojik gelişme 250 yıl gibi uzun bir aradan sonra benimsenirken (örneğin matbaa), madencilik konusunda daha hızlı bir uygulama yapılmasının, yaşadığımız coğrafyada madenciliğe verilen önemi gösteren önemli bir kanıt olduğunu düşünüyorum. 1953 yılında, İTÜ Maden Fakültesi ile başlayan Maden Mühendisliği eğitiminin, bugün üniversitelerde 25 ayrı bölümde devam etmesi ve bu bölümlerimizin her yıl yaklaşık 500 mezun vermesi de, endüstrimizde maden mühendislerine olan gereksinimi ortaya koymaktadır. Kuruluşunun 50. Yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü de bu kapsamda, ülkemize büyük hizmetler vererek, lisans ve lisansüstü düzeyde toplam 1738 mezun vermiştir. Bunun yanında, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün ilerici, öncü ve gelişmeye açık yapısını ortaya koyan iki önemli özelliğinden, bu vesile ile kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi, kendi bünyesinden oluşturduğu kadrolarla iki önemli bölümün, Jeoloji Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümlerinin kurulmasına öncülük etmesidir. Bugün de bu iki bölüm yetiştirdikleri mühendisler, yürüttükleri araştırma ve gelişmelerle ulusal ve uluslararası düzeyde, ülkemiz ekonomisine ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktadırlar. Maden Mühendisliği yanında bu iki bölüm de ülkemizde, üniversite giriş puanlamasında, kendi konularında en yüksek puanlı öğrencileri kabul eden bölümlerdir. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün ikinci özelliği ise, 1994 yılında, Türkiye de ABET akreditasyon değerlendirmesinden geçen ilk iki mühendislik bölümünden birisi olmasıdır. Bu sayede, ODTÜ’de ve diğer üniversitelerde (İTÜ, Boğaziçi ve Bilkent gibi) birçok mühendislik programı kendilerini örnek almış ve dünya ölçütlerinde mühendislik öğretimi vermek üzere programlarını geliştirmişlerdir. Bugün, ülkemizde yürütülen mühendislik değerlendirme sürecini başlatan MÜDEK de bu etkinlikler sonucunda kurulmuştur. ABD’deki üniversitelere eşdeğer bulunan ve ABET 2000 akreditasyonundan da geçen ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunları, bilgileri, araştırma ve geliştirme yetileriyle endüstride, çeşitli eğitim kurumlarında, kamuda büyük hizmetler yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz, bilim, sanat, tarih, kültür, felsefe ve sporun iç içe olduğu ODTÜ’de uluslararası düzeyde tanınan, çok değerli öğretim üyelerinden eğitim alarak, ODTÜ ruhu ve kültürü ile mantığın önyargı ve batıl inançlara olan üstünlüğünü savunarak, dürüstlüğü herşeyden üstün tutarak, her zaman haksızlığa karşı gelen bir duruş sergileyerek, sosyal sorumluluklarının bilinci ile yetiştiler. Bu nedenlerle de toplumda hak ettikleri saygınlığı kazandılar. Dünyada ticareti yapılan 77 çeşit madenden 60’ının üretiminin yapıldığı ülkemizde, madenlerimizin en büyük zenginliğimiz olduğu bilinen bir gerçektir. Örneğin, kil ve kaolen sayesinde Türkiye, seramik üretiminde Avrupa’da 3. sırada yer almaktadır. Dünya rezervlerinin %63’ünü oluşturan bor ve bileşiklerinin (bor mineralleri) bir çok sektörde kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca, bor bileşiklerinin alternatif enerji kaynağı olabilecek hidrojeni depolama özelliği de bulunmaktadır. Hidrojeni yakıt olarak kullanacak taşıtların verimli olabilecek şekilde tasarlanabilmeleri durumunda, bunların kullanımları yaygınlaşacak ve bor bileşikleri ülkemizin ekonomisinde çok daha önemli bir yer tutacaktır. Böylece, ülkemizde maden mühendislerimize olan gereksinimiz, onlara düşen önemli görevler, her geçen gün daha da artacaktır. Bilindiği gibi sanayiileşme süreci madencilik sektörünün ve etkinliklerinin de gelişmesine neden olmaktadır. Ancak, uygun olmayan tekniklerle gerçekleşen madencilik etkinlikleri de doğayı bozabilmekte ve çeşitli ekolojik değişikliklere neden olabilmektedir. 21. YY’da daha da gelişen çevresel duyarlılık, birçok sektörde olduğu gibi madencilikte de üretim süreçlerini değişime zorlamakta, ülke yararına hizmet etmek için madenler üretilirken, çevreye zarar vermemek de sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün bu konuda da öncü olacağına ve bu kapsamda çeşitli çevresel etkiler hususunda ve bunların yönetimi konusunda önemli adımlar atacağına, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bu sorunlara çözümler getireceğine inanıyorum. 50 yıldır ülkemizin en kaliteli Maden Mühendislerini ve değerli bilim insanlarını yetiştiren, ülke ekonomisine bilimsel çalışma ve uygulamalı araştırmalarla katkı veren Maden Mühendisliği bölümümüzü kutluyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Prof. Dr.Canan ÖZGEN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 8


1960 yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2010 yılında kuruluşunun ellinci yıldönümünü kutlamıştır. Bölüm, geride kalan elli yıl içinde, ODTÜ geleneğinin bir parçası olarak, liderlik, girişimcilik, üretkenlik, yenilikçilik, eleştirel bakış, özgüven, özgür düşünce ve özveri değerlerine sahip 1357 Lisans, 320 yüksek lisans ve 61 doktora derecesi mezunu vermiş; yürütmüş olduğu çok sayıda temel ve uygulamalı araştırma ile ülkemiz yüksek öğretimine ve madencilik mesleğine önemli katkılar sağlamıştır. Üniversiteler için, dünya standartlarında, elli yıl çok uzun bir süre değildir. Buna karşın ODTÜ Maden Mühendsiliği Bölümü, bugün dünyanın her yanında tanınan bir bölüm haline gelmiştir. Bölüm mezunları, başta Türkiye olmak üzere dünyanın her köşesinde üstün başarılara imza atmışlar; dün olduğu gibi bugünde hep gurur kaynağımız olmuşlardır. Bu gelişmede, kuruluşundan bu yana en alt kademeden en üst kademeye kadar görev almış özverili personelin ve başarılı öğrencilerin büyük payı vardır. Ellinci yılımızı, bu başarıda katkısı olanların büyük bir çoğunluğu ile birlikte kutlamanın sevincini yaşadık. Emekli veya çalışan tüm mezun, mensup, öğrenci ve meslektaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, selam, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Elli yıl içinde kaybettiğimiz hocalarımız, öğrencilerimiz, mesai arkadaşlarımız, mezunlarımız ve meslektaşlarımız oldu. Hepsini özlem ve saygı ile anıyoruz. Ellinci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 3 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Mezunlar Günü, 1516 Ekim 2010 günlerinde düzenlenen 50. Yıl Sempozyumu ve 15 Ekim 2010 akşamı yapılan gerçekleştirilen 50. Yıl Gala Yemeği’nin hazırlıkları, mezun ve mensuplarımızdan oluşan bir kurulun önderliğinde yürütüldü. Kurul, Prof. Dr. Ali İhsan Arol, Prof. Dr. Celal Karpuz, Yrd. Doç. Dr. Nuray Demirel, Aykan Daşkın, Barış Erdem, Berna Vatan, Cenk Güray, Ferhat Selamoğlu, Kazım Güngör, Mücella Ersoy, Nadir Avşaroğlu, Nejat Utkucu, Ümit Üncü ve Yakup Kaygusuz’dan oluşmaktaydı. Mezunu oldukları bölüme sağladıkları destek için kendilerine teşekkür ederiz. Elinizde bulunan 50. Yıl Andacı, kutlama etkinlikleri dahil, Bölümün elli yılını özetleyen ve uzun bir çabanın sonucu derlenen belge, fotoğraf ve yazılardan oluşmaktadır. Gelmiş geçmiş bütün öğrencilerimizin fotoğraflarını arşivlerden bulup çıkaran Araştırma Görevlileri Onur Gölbaşı ve Esra Nur Gayretli’ye, fotoğrafları dijital ortama aktaran Bölüm Sekreterimiz Hamide Kan’a ve Andaç’ı titiz bir çalışma ile hazırlayan Nadir Avşaroğlu’na içten teşekkürlerimizi sunarız. Gerçek ve kalıcı başarı, eğitim ve uygulamanın birbirini tamamlamasıyla mümkündür. Bölüm, kuruluşundan beri, en önemli paydaşlarından biri olan madencilik sektöründen, sıcak ilgi ve destek görmüştür. Ülke madenciliğinin, çağdaş ölçütlerde hakettiği yere gelebilmesi için, kamu ve özel kurumlar ile işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Sevgili gençler, sevgili öğrenciler, Cumhuriyetimizin 37. kuruluş yılında temeli atılan ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Cumhuriyetin ilk kuşaklarının emek ve çabaları ile 50 yılını tamamlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizle birlikte Bölümümüzü gelecek elli yıllara taşıma görevi sizindir. Madenciliğin beşiği Anadolu’nun ortasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarihinde hak ettiğiniz yeri almanızı ve Bölümü daha ileri noktalara taşımanızı dilerim. Nice elli yıllara. Prof.Dr. Ali İhsan AROL Bölüm Başkanı

9


Bilindiği gibi ülkemizde yaklaşık 150 yıllık bilimsel madencilik sanayi ve kültürü mevcuttur. Madencilik sektörünün bilimsel bir temele oturtulması ve yürütülmesi için, teknik ve endüstriyel araştırmalar yapabilen ve kendini sürekli olarak yenileyebilen maden mühendisleri ile gerçekleştirilebilir. Ülkemizde maden mühendisliği alanında evrensel anlamda ilk eğitim, 1953 yılında kurulan İTÜ Maden Fakültesi’nde başlamıştır. Türkiye’de yabancı dil bilen ve yabancı yayınları takip edebilen maden mühendislerine duyulan ihtiyacı karşılayabilmek üzere 1960 yılında da ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. 2010 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü kuruluşunun 50. yılını kutlamıştır. Söz konusu olan yarım asırlık bilgi, birikim ve kurumsal yapısı ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, ülkemiz madencilik sektörünün en önemli kurumlarından birisi konumundadır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunun 50. yılı nedeniyle etkin, yaygın ve nitelikli bir kutlama programı hazırlamak ve böylece bölümün 50 yıllık birikimini ortaya koymak ve bunları geliştirmek amacı ile Bölüm Başkanlığı, mezunlar ve öğrenciler ile birlikte bir dizi etkinlik planlanmış, gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalar 2010 yılı boyunca devam ettirilmiştir. Bu çalışmaların önemli parçalarından birisi de ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50 yıllık geçmişini ele alan “50. YIL ANDACI”dır. Bu çalışmada; bölümümüzün çeşitli tarihsel kesitleri mezunlarımızın fotoğrafları ve o dönemleri yaşamış olan meslektaşlarımızın birikimleri ve anıları ile ele alınmaya çalışılmıştır. Andaç hazırlanırken fotoğraflarından ve yazılarından yararlandığım kişilere teşekkür etmek isterim. Özellikle internet ortamından, ODTÜ Mezunlarla İletişim Müdürlüğü yayını ODTÜ’lü Dergisi, Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği yayını ODTÜ’lüler Bülteni ve İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği yayını Baraka Dergilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca bu yayınlardan alınan ve kullanılan yazı ve fotoğraflar Andacın içinde kaynaklar bölümünde isim zikredilerek anılmaktadır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50 yılını ele alan bu Andaç’da özellikle yazıları ile katkıda bulunan tüm akademisyen meslektaşlarıma, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ali İhsan AROL, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr Nuray Demirel ve Prof.Dr. Celal Karpuz’a, Bölüm Sekreterleri Hamide Kan ve Hülya Sakınmaz’a, 50. Yıl Kutlama Komitesinde birlikte çalıştığımız Ümit R. Üncü ve Berna Vatan’a teşekkür ederim. Yine; doğrudan katkıları olan ve Andacı yönlendiren değerli hocam Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu’na, belge ve yönlendirmeleri ile bana yardımcı olan değerli meslektaşlarım Ülkün Tansel, Mesut Tokgöz, Şerafettin Üstünkol, Akın Karabeyoğlu, Ünal Akkaya, Adil Gürhan, Hayati Karaman, Seda Şalap, Orçun Mengenli ve Ömer Salar’a teşekkür ederim. Ancak burada Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği yayın organı olan ODTÜ’lüler Bülteni’nde her ay periyodik olarak yayınlanan “ODTÜ’den Bir Köşe” ve bu sayfanın yaratıcısı Aydın Tiryaki’ye (CheE 81) özel bir parantez açmak isterim. Andacın içinde yer olan ODTÜ yürüyüşünü Aydın arkadaşın çizdiği yoldan, ismi gibi aydınlattığı güzergahtan yaptım. Kendisi bize ODTÜ’nün her köşesini o kadar güzel anlattı ki, nerede ise üstüne çok fazla bir şey koymadım. Bunlardan daha önemlisi yazı ve fotoğraflarını kullanabilmek için kendisinden izin istediğimde, bırakın izin vermeyi “yapabileceğim başka bir şey varsa, lütfen haber verin” diyerek büyük bir yakınlık ve samimiyet gösterdi. Bu andaçta benden daha fazla kendisinin emeği vardır, en büyük teşekkürü Aydın Tiryaki’ye sunuyorum. Ayrıca ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50. Yıl Andacı’nın hazırlanmasında, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alan meslektaşlarımın Andaç içindeki sınıflandırmasının, Bölümden aldıkları ilk diplomaları esas alınarak düzenlenmiştir. Bazı olayların belirli dönemlerde anımsatılması ve bu dönemlerin bir kilometre taşı olarak sunulması, geçmişi değerlendirmek ve buradan geleceği planlamak ve kurgulamak için önemlidir. Bu düşünceden hareketle, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunun 50. yılını da bilimsel madencilik eğitiminde bir kilometre taşı olarak belirleyip, geçmişte Bölüme emeği geçenleri anımsayıp, tanımak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara taşımak, paylaşmak ve bu noktadan hareketle birlik ve beraberlik yaratabilmek amacı ile bu Andacı hazırlamayı planladım. Çok eksiklikleri olabileceği bilinciyle, meslektaşlarımıza sunmanın kıvancını yaşamaktayım. 50. Yıl Andacı çalışması zor koşullarda gerçekleştirilmiştir. Özellikle Bölümde daha önce var olmayan bir arşiv çalışması yapılmış, ancak geçen 50 yıllık süre zarfında birçok belgenin ve bilginin eksikliği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada bir takım eksiklikler söz konusu olabilir. Ancak bu Andaç bir başlangıçtır ve ileriki yıllarda bu çalışmanın daha da geliştirilerek ve eksiklikleri giderilerek sunulacağını düşünmekteyim. Bu çalışmaya doğrudan katkı koyan; eleştiri, görüş ve önerileriyle destek olan tüm kişilere, kurum ve kuruluşlara, yazıları, belge, bilgi ve resimleri ile emeği geçen tüm meslektaşlarıma rahle-i tedrisinden geçtiğim herkese teşekkür ederim. Nadir AVŞAROĞLU MinE’ 86, Ankara 2010

10


KURULUÅž YILLARI

11


ODTÜ’NÜN İLK YILLARI

O

DTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nü ve kuruluş çalışmalarını anlayabilmek için, önemli bir parçasını oluşturduğu ODTÜ’nün, kuruluşunu, oluşturulmasını ve yokdan var edilmesinin de bilinmesi gerekir. Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi büyük uğraşlar, çalışmalar, başarılar, ümitler ve alınteri ile kurulmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından 1954 yılında görevlendirilen Prof. Charles Abrams’ın Ankara’da bir mimarlık ve şehircilik okulu kurulması konusunda hazırladığı rapor, ODTÜ’nün kuruluş öyküsünün ilk adımını oluşturur. ODTÜ başlangıçta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir enstitü olarak kurulmuştur. ODTÜ ilk öğretim yılına 2 yabancı birkaç Türk öğretim elemanı ile başlamıştır. Kuruluş kanundaki adı ile Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü açıldığında BM uzmanı olarak enstitüde görevli bulunan Thomas Godfrey, Enstitünün akedemik yöneticisi olarak 1959 Mart ayına kadar görev yapmıştır. ODTÜ; Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin “kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki 6887 sayılı kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “kuruluş kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirmiştir. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makine Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır. 1957-58 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 47 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır. ODTÜ’nün ilk rektörü olan Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun görevden ayrılmasından sonra yine 1961 yılı içinde Kemal Kurdaş ODTÜ’de rektör olarak göreve başlamıştır. Kemal Kurdaş 8 yıl boyunca rektörlük görevini yapmış ve bu dönemde ODTÜ bir yükseliş dönemine geçmiştir. Kuruluş yılları olarak anılan bu dönem ODTÜ’nün uluslararası düzeyde bir üniversite olmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kurdaş’ın rektörlüğe gelir gelmez ilk yaptığı çalışmalar kampüs ile ilgili olmuştur. ODTÜ kampüsünün planlanması için açılmış olan yarışmayı kazanan mimar Behruz ve Altuğ Çinici ile 1961 yılında görüşmüş ve çalışmaların büyük bir hızla başlamasını istemiştir. 1962 yılında temeli atılan Mimarlık Fakültesi, Türkiye’de ilk defa uygulanan çıplak beton tekniği ile yapılmıştır. Rektör Kemal Kurdaş tarafından büyük önem verilen ODTÜ kampüsünün yapılaşma çalışmaları büyük bir hızla sürdürülmüş ve Mimarlık Binası 1963 Ekim ayında tamamlanmış ve 1963-64 öğretim döneminde yeni kampüse taşınılmıştır. Yine ODTÜ’nün ilk ağaçlandırma çalışmaları Kemal Kurdaş döneminde başlamıştır. Ocak 1962 tarihinde ODTÜ kampüsünün inşaat programı kesinleştirilmiştir. İlk iki yıl için programda Mimarlık Fakültesi binasının, ısı santralinin iç kampüsün çevresini dolaşan hizmet tünelinin bitirilmesi yer almıştır. 1962 yılı başlarında Hazırlık sınıfının Balgat (Yalıncak) kampüsüne taşınmasına karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda 1962 yazında Mimarlık Fakültesi’nin kuzey bölgesindeki alanda 4 barakanın

12


inşasına başlanmıştır. Ekim 1962 tarihinde Hazırlık sınıfı yeni kampüste eğitime açılmış ve yeni kampüse taşınan ilk birim olmuştur. Kampüsdeki bu çalışmalara paralel olarak Mühendislik Fakültesi kuruluş çalışmaları da yeni açılan bölümlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. 1957 yılında Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan ilk iki bölüm Makina Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleridir. Ardından, 1958’de Elektrik Mühendisliği (1983’den itibaren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) ve Kimya Mühendisliği Bölümleri, 1960’da Maden Mühendisliği Bölümü, 1966’da Metalurji Mühendisliği Bölümü (1995’den itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), 1967’de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1969’da Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Bilimleri Bölümleri, 1970’de Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973’de Çevre Mühendisliği Bölümü, 1981’de Havacılık Mühendisliği Bölümü (2002’den itibaren Havacılık ve Uzay Mühendisliği) ve 1982’de de Gıda Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği (1995’den itibaren Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği) bölümleri kurulmuştur. Bu kronolojik bilgiden anlaşılacağı gibi, ilk dört yılda beş klasik mühendislik programı açılmıştır. “Kendi kendini üretebilecek dinamizme sahip olması” nedeniyle Fakültenin bundan sonraki gelişimi bu beş programın yeni programların açılmasına katkıda bulunmalarıyla sürmüştür. Metalurji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Havacılık Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş çalışmaları Makine Mühendisliği Bölümü, Jeoloji ve Petrol Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş çalışmaları Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün kuruluş çalışmaları Elektrik Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluş çalışmaları İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümünün kuruluş çalışmaları da Kimya Mühendisliği Bölümü içinde başlamıştır. Fakültenin yapılanması 1980’lerin başında tamamlanmıştır. ODTÜ; gerek dünyada gerek ülkemizde saygın bir eğitim ve öğretim kurumu olmasına karşın, verdiği eğitimin bağımsız bir gözle değerlendirilmesi amacıyla, American Board for Engineering and Technology (ABET)’e 1993 yılında başvurarak lisans programlarının değerlendirilmesi sürecini başlatmıştır. Bu girişim sonucunda 1994’de Kimya Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümleri Türkiye’nin uluslararası akreditasyona sahip ilk mühendislik programları olmuşlardır. 1996 yılında Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Makina, ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri, 2001 yılında yeni (ABET 2000) ölçütlerle Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Havacılık ve Uzay, Gıda, Jeoloji ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri ve 2004 yılında da, yine ABET 2000 ölçütleriyle, ilk altı bölüm bir kez daha akredite olmuşlardır. 1961 yılında Balgat’ta üniversiteye tahsis edilen dev arazi ve bu araziyi en şekilde değerlendiren efsane rektör Kemal Kurdaş’ın büyük çabaları sonucu Orta Doğu coğrafyasının en seçkin üniversiteleri arasına girmiştir. Kuruluş ilkeleri, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunacak, özellikle fen ve mühendislik alanlarında bu coğrafyanın gelişmesine yönelik çalışacak, Amerikan tipi eğitim alan kalifiye eleman yetiştirmek olan ODTÜ; daha sonraları sosyal bilimler bölümlerinin de açılmasıyla ülkemizin en önemli bilim yuvalarından biri olmuştur. Peki nasıl oldu da boş bir arazide birkaç sene içerisinde kurulmuş, büyümüş ve ilerici değerlerin sembolü haline gelebilmişti ODTÜ? ODTÜ arazisine rektöründen, öğrencisine ilk fidanları kendi elleriyle dikilmiş, kendi yetiştirdiği öğrencilerin öğretim görevlisi olarak üniversiteye dönmelerine ve sekiz yıl içerisinde çorak bir arazide dev bir eğitim merkezinin kurulmasına tanıklık etmiş, dahası bunların mimarı olmuştur. Ancak her şeyden önemlisi Kemal Kurdaş verdiği

13


müthiş emekler neticesinde ODTÜ’ye emek yanlısı ruhunu da kazandırmıştır. Bozkırın ortasında kollektif emeğin gücünü gösteren bir semboldür; ODTÜ. Bilimsel çalışmaları, sonsuz ve yeşil doğası, modern mimarisi ve yerleşke planıyla tüm dünyada parmakla gösterilen, insan aklı ve emeğinin ürünü olan harikulade koca bir organizma. 1961’de dikilmeye başlanan milyonlarca fidan neticesinde ODTÜ ormanı bugün Ankara’nın akciğerleri konumunda çok önemli bir işlev görüyor. ODTÜ’nün binlerce mezunları, Türkiye ve dünya bilimine, ekonomisine büyük katkıda bulunmaktalar. Eğitim kalitesi ve doğal güzelliğinin yanı sıra Türkiye’nin belki de en anlamlı sanat yapıları ve heykelleri ODTÜ’de bulunmakta. ODTÜ’nün her tarafı işte böyle bağımsız düşünce, böyle sanat, böyle tarih ve böyle Türkiye kokuyor. ODTÜ 54. yılında potansiyel enerjisini ve devrimci ruhunu hala azimle koruyor… ODTÜ; 1956 yılında büyük hedeflerle kurulmuştu. Elli dört yıldır ülkenin umudu onunla yükseldi, hep kendi ile yarıştı ve başarılara koştu ODTÜ. Anadolu bozkırını ormana çevirirken, ülkenin de orman gibi zenginleşeceğine inandı. Gün geldi, ülkenin gündemini belirledi ODTÜ’lü. Görevden kaçmadı. Bilgi ve becerileri ile her zaman yenilikçi ve öncü oldu, ülke yararına çağın gereğini ve inandığını yaptı. İnsanımız da inandı ODTÜ’ye ve bu inanç ülkenin geleceğine olan güveni hep taze tuttu. Toplumda yaşananlar, inişler çıkışlar ODTÜ’lüleri güçlendirdi, ODTÜ kimliğini pekiştirdi. Kampusta yeşeren ODTÜ değerleri zamanla ODTÜ geleneğine dönüştü. Cumhuriyet ilkelerinden, devrimci ruhundan hiç ödün vermedi ODTÜ. İşinde her zaman en iyi oldu, ileri düzeyde bilgi üretti ve çağdaş eğitim standartlarından vaz geçmedi. Eğitim sistemi ile örnek oldu. Kampüs ortamının çok sesliliğini, üretme heyecanını yaşadı nesiller. Aydın ve yaratıcı 85.000 mezunu ile kurumlara lider, üniversitelere öğretim üyesi yetiştirdi, ülkenin geleceğini şekillendirdi, ODTÜ. Gün geldi, teknolojik yetkinlik ulusların kaderini belirledi; ODTÜ yine önde idi. Ülkeyi önce bilgisayar, sonra internet ile tanıştırdı, ilk teknoparkı kurdu. Ankara’da yeşerdi, bu toprakların değerlerini bünyesinde topladı ve yaptıkları ile toplum üzerindeki etkisini aksatmadan sürdürdü ODTÜ. Toplumsal sorumluluk bilincini hep canlı tuttu. Elli dört yıl boyunca ülke gündemini etkiledi, topluma güven verdi. Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biri olarak tarihte yerini aldı. Bundan sonra da ülkemiz ODTÜ ile güçlenecek, toplumumuz ODTÜ ile aydınlanacak.

14


ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1

956 yılında eğitime başlayan ODTÜ’de 1958 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Prof.Dr. Mustafa Parlar, MTA Genel Direktör Yardımcısı olan ve eğitimini yurtdışında yapmış olan Dr. Sadrettin Alpan’ı ziyaret ederek, yeni bir maden mühendisliği bölümü kurulması hususunda fikrini öğrenmek ister. O yıllarda Türkiye’de maden mühendisliği bölümü sadece İTÜ’de bulunmaktadır ve İTÜ henüz mezun vermemiştir. Dr. Sadrettin Alpan Türkiye’de “yabancı dil bilen ve neşriyat takip edebilen” maden mühendisine çok ihtiyaç olduğunu bildirir. Gerçekten de o yıllarda Türkiye’de madencilik konusundaki yayınların çoğu yabancı uzmanlar tarafından İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılmaktadır. Türkçe yayın yok denecek kadar azdır. Yabancı dilde yapılan yayınları da okuyup değerlendirebilecek yabancı dil bilen mühendis sayısı çok azdır. Bu şartlarda TBMM bahçelerinde öğretim hayatına yeni başlayan ODTÜ, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde kendisine tahsis edilen yeni kampüsüne taşınmadan önce Mühendislik Fakültesi kurulması ile ilgili, TMMOB’den görüş istemiştir. Bu yazı Maden Mühendisliği ve Metalürji Mühendisliği Bölümleri’nin açılması ilgisi nedeniyle TMMOB Maden Mühendisleri Odası’na gönderilmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 1958 tarih ve 659 sayı ile TMMOB’ye gönderdiği cevabi yazı aşağıdaki şekildedir. “TMMB’ye ODTÜ’de kurulması düşünülen fakülteler hakkında odamızı ilgilendiren hususlar ve istenilen bilgiler aşağıda arz edilmiştir. 1- ODTÜ’sinin TMMOB’ye gönderdiği 17/5/1958 tarih ve 647 sayılı yazısı örneğinden öğrendiğimize göre; ODTÜ diğer fakülteler arasında Metalurji Mühendisliği bölümünü de açmak arzusundadır.

Kanaatımızca bu bölümün ifadesi (Maden Fakültesi) olmalı ve esas itibarıyla;

1- Maden Mühendisliği Bölümü 2- Metalurji Mühendisliği Bölümü 3- Seramik Mühendisliği Bölümü 4- Petrol Mühendisliği Bölümü 5- Jeoloji Mühendisliği Bölümü 6- Jeofizik Mühendisliği Bölümü bölümlerini ihtiva etmelidir.

Bu arada, şayet şimdilik yalnız (2) Metalurji Mühendisliği Bölümü açılabilecekse Maden Fakültesi adı altında açılmalıdır. Hatta şimdilik yalnız Metalurji Mühendisliği Bölümünün (Cevher Konsantrasyonu, İzabe, Fiziki Metalurji ) kısımlarından Makine Mühendisliği’ni yakınen ilgilendirip öğretimi gerekli olması dolayısıyla yalnız Fiziki Metalurji kısmının açılması düşünülüyorsa (Maden Fakültesi-Metalurji Mühendisliği Bölümü Fiziki Metalurji kısmı şeklinde ifade edilmelidir. Bu suretle istikbal için inkişaf planları da göz önüne alınmış olur. 2- Türkiye’nin ihtiyaçları bakımından Maden Fakültesinde ne kadar talebe yetiştirilmesi hususundaki düşüncemiz, bugün ki yaklaşık 600 azamızın adedini 10 sene sonra 1.200 olması icabettiği ve her seneki mevcut aza adetimizin %5’inin meslekten tekaüt olacağı esasına istinat etmektedir. Bu arada İTÜ Maden Fakültesi’nde senede vasati 40 mühendis mezun olacağını tahmin etmekteyiz. Yukarıdaki esasa göre tam bir hesap yapmak mümkün olur, ama gayreti değmez. Bu hususta tahmini bir hesap ile ODTÜ Maden Fakültesi’nin ilk devrede 80 ve ondan sonraki devrelerde her sene 15-20 fazlası ile mühendis mezun etmesi uygun olur kanaatindeyiz.” Bu yazıdan da anlaşılacağı gibi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ODTÜ’de kurulması düşünülen Maden Mühendisliği Bölümü için Alman üniversal eğitim modelini uygun görmüştür. Bu modelde; makine, inşaat, elektrik, kimya ve maden gibi temel mühendislik disiplinleri birer fakülte olarak ele alınmakta, çağın gereklerine göre ihtiyaç duyulan yan dallar, birer bölüm olarak bu fakülteler bünyesinde oluşturulmaktadır. Bu model o yıllarda özellikle İTÜ’de başarı ile uygulanmaktadır. Ancak ABD tarafından kurulan ve BM ve UNESCO fonları ile desteklenen ODTÜ’de bu modelin uygulanması, gerek sürdürülen çalışmalar ve gerekse üniversitenin yapılanması açısından uygun görülmemiştir. Aslında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşu ile ilgili bilgi ve belgelerin araştırılması sırasında TMMOB Maden Mühendisleri Odası Arşivi’nde bulunan ve Doç.Dr. Sadrettin Alpan’a ait New York’dan kendi el yazısı ile ODTÜ Rektörü Ömer Saatçıoğlu’na yazdığı mektup her şeyi son derece net olarak gözler önüne sermektedir. Bu nedenle Dr. Alpan’ın 11 Şubat 1991 tarihinde yazdığı mektup aşağıda olduğu gibi aktarılmaktadır. 15


“Sayın Prof.Dr. Ömer SAATÇIOĞLU ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 30. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 16 Kasım 1990 tarihinde yapılan kutlama törenine davetinizi bir müddet önce aldım ve teşekkür ederim. Araya yılbaşının girmesi ve seyahatte olmam dolayısıyla daha evvelce cevaplandıramadığım için özür dilerim. Sizleri son ziyaretim sırasında, şayet üniversite ile ilgili hatıralarım varsa bildirmemi istediğiniz için, bu vesile ile Maden Bölümünün kuruluşu ile ilgili hatırlayabildiklerimi sizlere aktarıyorum: 1958 yılında merhum Prof.Dr. Mustafa Parlar beni MTA’da ziyaret etti. O zamanlar ben MTA’da Genel Direktör Yardımcısı idim ve Sayın Parlar’da Mühendislik Fakültesi Dekanı idi. MTA Genel Direktörü de İhsan Topaloğlu idi. Mustafa Parlar bir maden mühendisliği bölümü kurulması konusunda fikrimi sordu. Maden mühendisliği konusunda Türkçe hiçbir neşriyat olmadığı gibi, yegane maden mühendisliği öğretimi yapan Teknik Üniversite’de daha hiç mezun vermemişti. İlk mezunlar 1958-59’da Teknik Üniversite’den mezun oldular. Ben “yabancı dil (İngilizce) bilen ve neşriyat takip edecek maden mühendislerine çok ihtiyaç var” görüşümü bildirince, Parlar üniversiteden Maden Mühendisliği Bölümü kurulması için bir komite kurulması ile ilgili bir yetki aldı. Zannederim o zaman Rektör vekili Mr. Burdell idi. İcra Komitesi Başkanlığı’na ben seçildim. Komite üyeliklerine MTA’dan Dr. Melih Tokay ve dışarıdan Sıddık Aksoy seçildi. İcra Komitesi kimi isterse toplantıya çağırmaya ve görüşmeye yetkili idi. Toplantımıza bir iki defa Prof.Dr. Kazım Ergin ile Tahsin Yalabık katıldı. İcra Hazırlık Komitesi (Alpan, Tokay ve Aksoy) bir maden bölümünün kurulması için yer ihtiyacı, malzeme, alet/cihaz, öğretim üyesi, bütçe, sınıf ve laboratuarların planları ile ilgili detaylı çalışmaları yaparak merhum M. Parlar’a verdik. Bu çalışmalar sırasında ilk defa maden bölümünün kurulması fakat jeoloji bölümünün kurulması ve ihtiyaçlarını da belirttik. Parlar konunun daha detaylı hazırlanması için dışarıdan birisinin yetiştirilmesini istedi. 1959 yılında Mr. S.V. Solver Birleşmiş Milletler Fonu’ndan Üniversite’de çalışmak üzere yetiştirildi. Çalışmalarını Mr. Solver, icra komitesi ile sıkı işbirliği yaparak lazım görüşmelerimize alarak ve lüzum oldukça Parlar ile müştereken toplantılar yaparak sürdürdü. Mr. Solver raporunu bitirince, raporu takdim ve Maden Bölümü’nün önem ve lüzumunu Rektör Vekili Mr. Burdell’e anlatmak için merhum Parlar beni Üniversite’ye davet etti. Mr. Burdell neden lüzum var sualini sordu; Türkiye’de maden mühendisliği öğretimine daha yeni başlandığı ve halen ingilizce bilen ve yabancı dilde kitapları okuyabilecek öğrencilerin ancak burada eğitilebileceğini kendisine anlattık. Mr. Burdell maden bölümüne priorite (öncelik) tanınacağını söyledi. 1960 yılında maden bölümünün kurulmasına karar verilince, kimin bölüm başkanlığına atanması konusu çıktı. (Ben 1960 yılında mütevelli heyeti üyesi seçildim.) Parlar ile görüştük, muhtelif adaylar arasında bilhassa iki aday üzerinde durduk “Hayri Erten ve Kemal Özkal” O zaman Kemal Özkal “Zonguldak’ta Denizaltında Tahkimat” konusunda makaleler yazıyor ve akademik çalışmalara yakınlık gösteriyordu. Fakat Kemal Özkal Teknik Üniversite’de part-time ders vermeye başlamıştı. Hayri Erten ise beni ziyaret edip Zonguldak’taki çalışmalarının kâfi olduğunu ve ayrılmak istediğini bildirdi. Ben o zaman aynı zamanda CENTO Maden Grubu Başkanı idim. CENTO toplantılarına bir iki defa Hayri Erten katıldı ve Mine Safety konusunda bir eğitim merkezi kurulması fikrini ileri sürdü. Bu vesile ile onun eğitime yakınlığını ve ilgisini görünce Hayri Erten’i, Sayın Parlar’a teklif ettim. Benimde üye olduğum Mütevelli Hey’eti Hayri Erten’i böylece onayladı. Böylece Maden Bölümü faaliyete geçti. Bir müddet sonrada rahmetli Prof.Dr. Melih Tokay, MTA’dan ayrılıp ODTÜ’ne geçti. Mr. Solver’den son 10-15 yıldır haber alamadım, kendisi benden daha yaşlı idi. Onun rahmetli Prof.Dr. M.Parlar ve Tokay’ın ve Sıddık Aksoy’un maden bölümünün kurulması ile ilgili emekleri büyüktür. Bu hususta şimdiye kadar hatırlayabildiklerim bunlar. Eğer bir sorunuz varsa bildirirseniz cevap vermeye çalışırım. Hepinize selam, sevgi ve başarılar dilerim. Saygılarımla, Sadrettin ALPAN

16


1960 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’ne, ODTÜ’nün yaptığı özel sınavla 25 öğrenci kabul edilir. Bölümün henüz bölüm başkanı ve öğretim üyesi yoktur. Öğrenciler ilk yıl, diğer mühendislik fakültesi öğrencilerinde olduğu gibi genel mühendislik (matematik, fizik, kimya ve mühendislik çizimi) derslerini alırlar. Bölümün idari işleri dekanlık tarafından yürütülür. Bu çalışmalar ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşu tamamlanmıştır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün ilk yıllarını bu konu üzerinde uzun bir süre çalışmış ve Bölümün kuruluşunun 50. yılı nedeni ile “ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün Tarihçesi” çalışmasını hazırlayan Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu şöyle anlatmaktadır: “Dr. Alpan’ın tavsiyesi ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı için 2 isim üzerinde durulur. Bunlar ABD’nde lisans ve doktora çalışmasını yapmış Dr. Hayri Erten ve Kemal Özkal’dır. Onun teklifiyle Dekan Prof.Dr. Mustafa Parlar, Dr. Hayri Erten’i 1962 yılında ilk bölüm başkanı olarak teklif eder ve heyetin onayıyla Dr. Hayri Erten 1962 yılında ilk bölüm başkanı olarak atanır. Dr. Hayri Erten hemen bölümün eğitim programı çalışmalarını hazırlar. Türkiye’de kaya mekaniği dersi maden mühendisliği programında ilk defa ODTÜ’de başlatılır. Aynı yıl Doç.Dr. Melih Tokay da MTA’daki görevinden ayrılıp jeoloji derslerini vermek üzere ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’ne atanır. İTÜ mezunlarından Coşkun Unan, Erdoğan Yiğit ve Taştan Revi bölümün ilk asistanlarıdır. O yıllar Türkiye’de İngilizce ders verebilecek düzeyde yabancı dile hakim öğretim üyesi bulmak çok zordur. Bu nedenle ODTÜ hoca gereksiniminin büyük bir kısmını CENTO ve Birleşmiş Milletler (UNESCO) kanalıyla İngiltere’den ve ABD’den getirilen “Visiting Professor-Misafir Profesör”lerle karşılamaya çalışır. Bu kapsamda BM kanalıyla Hollanda’dan gelen Dr. van der Kaaden mineraloji ve petrografi, İngiltere’den gelen UNESCO teknik danışmanı Prof.Dr. Norman R. Martin maden yatakları ve Avusturyalı Claus Orel ise cevher hazırlama derslerini vermek üzere Maden Mühendisliği Bölümüne gelen ilk yabancı hocalardır. 1963-1965 yılları arasında CENTO kanalıyla İngiltere’den gelen Martin Watts maden makineleri, nakliyesi ve maden ekonomisi derslerini, yine aynı kanalla İngiltere’den gelen Dr. Barnes jeokimya derslerini vermişlerdir. 1963 yılında Dr. Tacettin Ataman kaya mekaniği ve ileri maden metotları, Mehmet Güney ise havalandırma derslerini vermek üzere tam zamanlı öğretim üyesi olarak, İTÜ’nden Ayla Bayiç (Tankut) ise asistan olarak bölüme atanırlar. Öğretim üyesi gereksiniminin bir kısmı ise konularında uzmanlaşmış kamu ve özel sektör mühendislerinin veya diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin yarı zamanlı olarak görevlendirilmesiyle karşılanır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi’nden Dr. Suat Erk paleontoloji, EKİ’den Suat Seyhun yeraltı topografyası, TKİ Genel Müdür yardımcılarından Ömer Eskici maden kanunu, TPAO’ndan Hamza Batuk ve Etibank Genel Müdür Yardımcılarından Sıddık Aksoy yeraltı madencilik metotları derslerini veren ilk yarı-zamanlı öğretim üyeleridir. Bölümün ilk öğrencileri ayrıca, sonradan Türkiye’nin siyasi hayatına damgalarını vurmuş, bakanlık, hatta Cumhurbaşkanlığı yapmış tanınmış kişilerden servis dersleri almışlardır. Bu kişilerden bazıları Korkut Özal (akışkanlar mekaniği dersi), Turgut Özal (calculus-matematik dersi), Ayhan Çilingiroğlu (elektrik dersi) ve Dr. Erdal İnönü (fizik dersi)’dür. 1965-70 yılları arasında BM’den gelen Prof.Dr. F. Afshar maden yatakları, ABD’nden gelen Dr. Philips mineraloji ve ekonomik jeoloji, ABD’nden gelen Dr. Roshan Bhappu cevher hazırlama tasarımı ve ekstraktif metalurji ve CENTO’dan gelen Dr. Moffat maden makineleri ve nakliyesi derslerini vermek üzere misafir profesör olarak bölüme gelmişlerdir. 1967 yılında Dr. Zeki Doğan cevher hazırlama ve sondaj, Dr. Yılmaz Fişekçi kaya mekaniği, Kemal Özkal maden metodları derslerini vermek üzere 1969’da ise Gülhan Özbayoğlu asistan olarak bölüme tam zamanlı olarak atanırlar. 1970’li yıllardan başlayarak Dr. Teoman Norman, Fethullah Özelçi, Ali Rıza Yurdakul, Tahsin Yalabık yarı-zamanlı statüde bölümde uzun yıllar ders vermişlerdir. ODTÜ kuruluş yıllarında eğitimini TBMM’nin bahçesindeki çamaşırhane binalarında ve barakalarda sürdürmüştür. 1960-1963 yılları arasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü de meclisin bahçesine kurulan kesik silindir kesitli, penceresiz bir barakada eğitimini vermiştir. İki bölümden oluşan barakanın bir bölümü sınıf, diğer bölümü ise öğretim üyelerinin odası olarak kullanılmıştır. O yıllarda laboratuar çalışmaları için MTA laboratuarlarından yararlanılmıştır. 1963 yılında bütün ODTÜ bugünkü kampüsüne taşınmıştır. ODTÜ’nün eğitim sistemi Türkiye’deki diğer üniversitelerden çok farklı konumdadır. Eğitim sistemi ve programlarında Amerikan sistemi esas alınmıştır. Yani 4 yıllık eğitim sonrasında “Lisans” derecesiyle öğrenci mezun olabilmektedir. Sonradan “Master” yani Yüksek Lisans derecesini kazanmak için öğrenciler isterlerse akademik çalışmalarına devam etmektedirler. Diğer bir deyişle, lisansüstü eğitim, belirli bir dereceyi tutturmak şartıyla isteğe bağlıdır. Hâlbuki o yıllarda Türkiye’deki bütün mühendislik bölümlerinden 5 yıllık eğitim sonrası öğrenciler doğrudan “Yüksek Mühendis” unvanıyla mezun olmaktadırlar. Yani o yıllarda Türkiye’deki üniversitelerden “Lisans” dereceli mezun verilmemektedir. ODTÜ’deki bu uygulama sonradan Türkiye’deki diğer üniversitelerde de uygulanmaya başlamıştır.

17


1964 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü lisans derecesiyle 8 maden mühendisi mezunu verir. Bunlar Savcı Özbayoğlu, Ertuğrul Doğuç, Ferhat Selamoğlu, Ülkün Tansel, Nurullah Ercan, Mustafa Poğda Kökçü, Güven Ergül ve 2009 sonuna kadar bölümde hocalık yapmış olan Prof.Dr. Gülhan Gençtan Özbayoğlu’dur. 1965 yılında ise bu öğrencilerden 5 kişi yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. ODTÜ tam-zamanlı öğretim üyesi açığını biran önce kapatmak amacıyla kendi mezunlarından olan asistanlarını hemen doktora çalışmalarını yürütmek üzere yurtdışına yollamıştır. Bu amaçla CENTO ve BM tarafından burslar sağlanmıştır. Kendi mezunlarının yurtdışı doktora çalışmalarını tamamlayarak üniversiteye geri dönmeleriyle bölümün öğretim üyesi kadrosu daimi statüye kavuşur. 3. dönem mezunlarından Günhan Paşamehmetoğlu ve 5.dönem mezunlarından Naci Bölükbaşı İngiltere’de doktoralarını tamamlayarak bölüme geri dönmüşlerdir. Gülhan Özbayoğlu da doktora çalışmasının tamamını ODTÜ’de yürüterek Maden Mühendisliği Bölümü’nün verdiği ilk “Doktor” unvanını almıştır. Halen bölümde görev yapan öğretim üyesinin 9’u bölümün kendi mezunudur. 1962-1963 ders yılından itibaren Maden Mühendisliği programı 4. sınıflar için “Maden Mühendisliği” ve “Maden Jeolojisi” olmak üzere 2 opsiyon şeklinde yürütülmüştür; fakat diplomalar Maden Mühendisi olarak verilmiştir. 1963-1964 ders yılında ise “Maden Jeolojisi” opsiyonu 3. sınıftan itibaren başlatılmış ve bu öğrencilerin diplomaları Maden Jeolojisi Mühendisi olarak verilmiştir. 1966-1967 ders yılından itibaren ise 3. sınıflar için Petrol Mühendisliği 3. opsiyon olarak programa girmiş ve bu opsiyonu seçen öğrencilerin lisans ve yüksek lisans diplomaları Petrol Mühendisi olarak verilmiştir.” ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün ilk yıllarındaki öğretim durumunu da burada incelemek gerekir. Bölümün kuruluş çalışmalarında önemli katkıları olan Sıddık Aksoy; Bölümün kuruluş çalışmalarına bizzat katıldığını, kendisinin ABD Stanford Üniversitesinden mezun olmasına rağmen ders programı ve içerikleri açısından Colorado School of Mines’ın örnek alındığını belirtmiştir. Bölümün ilk mezunlarından başlayarak uygulanan ders programı nerede ise bugünküne çok benzerdir. Öğrencilere ilk yıl hazırlık sınıflarında temel İngilizce dersleri verilmektedir. İkinci yıl, birinci sınıfa geçen öğrenciler, diğer tüm mühendislik fakültesi öğrencileri ile birlikte temel bilim dersleri olan fizik, kimya, matematik ve çizim dersleri almaktadır. İlk olarak 1962-63 yılında bölüme geçen öğrenciler; surveying (202), statics (221), dynamics (222), strength (223), thermodynamics (351), fluid mechanics (374), differential (251), general geology (201) ve mineralogy (202) dersleri almışlardır. 3. ve 4. sınıfta da maden mühendisliği ile ilgili dersler almışlardır. Bu dersler maden işletme, metalurji, jeoloji, petrografi, cevher hazırlama, tesis dizaynı, maden ekonomisi ve maden kanunu konularındadır. Bu yıllarda ODTÜ’de jeoloji mühendisliği bölümü bulunmadığından, özelikle 2. ve 3. sınıfta verilmekte olan fiziksel jeoloji, ekonomik jeoloji ve petrografi gibi temel jeoloji dersleri öğrenimini yurtdışında görmüş MTA ve Etibank gibi kurumlardan gelen uzmanlar tarafından Maden Mühendisliği Bölümü’nde verilmiştir. 1967-68 öğrenim yılı başlarında ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na heyet üyesi de olan Dr. Sadrettin Alpan getirilir, Heyetteki boş kadroya da o yıllarda Hacettepe Üniversitesi’nin gelişimi için yoğun uğraşılar içinde bulunan Dr. İhsan Doğramacı getirilir. ODTÜ Maden Mühendisliği’nin kuruluşuna benzer bir çalışma burada da yapılarak o yıllarda aynı zamanda MTA Genel Direktörü de olan Sadrettin Alpan’ın gayretleri ve İhsan Doğramacı ve ekibinin planlamaları ile Hacettepe Maden Mühendisliği Bölümünün de kuruluş çalışmalarına başlanır. Kuruluşunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçen ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü giderek öğretim kadrosunu yerleştirmiş ve olgunlaştırmış. Kuruluş tarihinden itibaren gerek TBMM’nde gerekse de ODTÜ yerleşkesindeki ilk yıllarını barakalarda geçiren ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında modern binalarının tamamlanması ile şu anki binasına taşınmıştır. Bu binanın yapımı ve laboratuarlarla ilgili bilgiler Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu’nun “ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün Tarihçesi” adlı çalışmasında aşağıdaki şekilde aktarılmıştır. “Bu binalarda Türkiye’deki ilk kaya mekaniği ve havalandırma laboratuvarları kurulmuştur. Gerek binaların yapımı, gerekse laboratuvarların kurulması aşamalarında hibe yoluyla BM’den para yardımı yapılmıştır. Örneğin laboratuvarlar için 1964-1965 yıllarında bölüme 500.000 USD gelmiştir. Takip eden yıllarda cevher hazırlama ve kaya mekaniği konularında Türkiye’de ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek teçhizat ve ekipmanlar ODTÜ’ne getirilmiştir. Diğer maden mühendisliği bölümlerinde bu düzeyde araştırma yapacak laboratuarlar çok sonra kurulmuşlardır.” Bu gelişmelere paralel olarak 1970-71 yılında Bölümün eğitim programında bir değişikliğe gidilmiştir. Bu dönem lisans programı A-1 ve A-2 olmak üzere iki bölüme ayrılmış, A-1 lisans programı “mining management” olarak belirlenmiş, A-2 lisans programı da “mineral processing” adı ile tanımlanmıştır. İkinci sınıftan itibaren uygulanan bu her iki lisans programında ders programı ve yılları aynıdır. Ancak verilen derslerin içeriği ve kredileri farklılık göstermektedir.

18


1972-73 öğrenim yılında ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulmuş ve o yıl kendi akademik kadrosu ve öğrencileri ile birlikte kendi binalarına taşınmışlardır. Bu durumda yıllarca ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde ders veren öğretim üyesi kadrosunun önemli bir kısmı da Bölümümüzden ayrılmıştır. Bu isimler Prof.Dr. Melih Tokay, Yrd.Doç.Dr. Orhan Akıman, Yrd.Doç.Dr. Teoman Norman, Yrd.Doç. Dr. Taştan Revi, Yrd.Doç.Dr. Çoşkun Unan’ın yanısıra, diğer kamu kurumlarından da gelen öğretim üyeleri; Ayla Bayiç Tankut, Utarit Bilgütay, Vedat Doyuran, Erdoğan Demirtaşlı, Selahi Diker, Suat Erk, Oğuz Erol, Emin İlhan, Mümin Köksoy, Fettullah Özelçi, Ferhan Sanlav ve Mehmet Yıldız’dır. 70’li yıllar; giderek olgunlaşan ODTÜ’de, eğitim altyapısı ve teknik olanakları ile nerede ise hiçbir eksiği kalmayan Maden Mühendisliği Bölümü’nün atılım yıllarıdır. Bölümün eğitim perspektifi de bu yıllarda oldukça gelişmiştir. 1973-74 öğretim yılından itibaren Environmental Engineering-I(417) ve Environmental Engineering-II (420) dersleri verilmeye başlanmıştır. Ayrıca elektrik bölümü bünyesinde oluşturulan bir birim ile tüm mühendislik öğrencilerine computer programing (CS 202) dersi zorunlu ders olarak verilmeye başlanılmıştır. Mineral processing dersinin yanı sıra metalurji ve proje dersleri de verilmiş, Mine Machinery dersi de, material handling and transport adı ile daha kapsamlı bir hale sokulmuştur. Yine bu yıllarda üniversitenin de gelişimine paralel olarak maden mühendisliği öğrencilerinin kendilerini geliştirebilecekleri teknik ve non-teknik elektiflerde de çeşitlilik bulunmaktadır. Bu yıllarda yine bölümün öğrenci eğitimine ve eğitim pratiğine yönelik olarak yapılandırılan laboratuar olanakları da çağının ilerisinde yer almaktadır. Çoğu 70’li yılların başında sağlanan ABD ve BM kredileri ile oluşturulan Kaya Mekaniği Laboratuarı, Havalandırma Laboratuarı, Maden Topoğrafya Laboratuarı, Maden Makineleri Laboratuarı ve Cevher Hazırlama Laboratuarının yapımları tamamlanmıştır. Bu laboratuarların yanı sıra Bölümden ayrılarak kendi binasında eğitime başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden de jeoloji dersleri alınmakta ve Mineraloji Laboratuarı, Petrografi Laboratuarı, Paleontoloji Laboratuarı, Sedimatoloji Laboratuarı, Ekonomik Jeoloji Laboratuarı, Kil Mineralojisi Laboratuarıdan yararlanılmaktadır. Ayrıca Petrol Mühendisliği disiplini kapsamında Sondaj Çamur Laboratuarı, Akışkanlar Laboratuarı ve Oil Recovery Laboratuarı da bulunmaktadır. 1978-1979 yılında bölümün ismi Maden ve Petrol Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiş ve Petrol Mühendisliği diploması da ayrı bir opsiyon olarak verilmeye başlanmıştır. 1983 yılında UNDP’den “ODTÜ Maden ve Petrol Mühendisliği Bölümü’nün Endüstriyel Araştırma Kapasitesini Güçlendirme” konulu bir proje alınmış ve 383.000 USD maddi destek sağlanmıştır. Bu kapsamda alınan yeni ekipmanlarla bölümün alt yapısı güçlendirilirken Bölümün akademik kadrosuna da burslar temin edilerek yurt dışındaki araştırma kurumlarında bilgi ve deneyimlerini arttırma olanakları sağlanmıştır. 80’li yıllar her üniversitede olduğu gibi ODTÜ’de de YÖK’lü yıllardır. Üniversitenin her kapısında jandarmanın olduğu, akademik kadronun büyük bir bölümünün üniversiteleri terk etmek zorunda kaldığı yıllar. Üniversiteden ayrılması olası bazı hocaların dersini almak için öğrencilerin kuyruklar oluşturduğu yıllar. Add-drop döneminde Principles of Economy (Econ 210) dersini belli hocalardan almak için mühendislik fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu kuyruğu, üniversite bugün bile görmemiştir. Yine bu yıllarda YÖK’ün üniversiteler üzerindeki denetim ve denetleme sınırlarını zorlayan baskılardan da söz etmek gerekir. Üniversitenin yaşadığı idari sıkıntılar bir yana, diğer bölümlerle birlikte Maden Mühendisliği Bölümü de bilimsel anlamda dahi birçok sıkıntı yaşanmıştır. Bu yıllarda gerek bölümde yapılan araştırmalarda, gerekse de sanayi ile ortak yürütülen projelerde YÖK’ün bitmek bilmez prosedürleri ve çalışmanın her aşamasını denetleme istekleri damgasını vurmuştur. 80’li yılların Bölümaçısından en önemli gelişmelerinden birisi de 1984-85 ders yılından itibaren Petrol Mühendisliği Bölümünün de Maden Mühendisliği Bölümü çatısı altından ayrılması ve ayrı bölüm haline gelmesidir. Bu bağlamda ayrılmadan hemen önce Bölüm Başkanlığını da yapmış, Doç.Dr. Ender Okandan, Yrd.Doç.Dr. Melih Oskay, Abdurrahman Durukal, Vedat Arslan, Bumin Gürses, Latif Vrana, Kayhan İşsever, ve Refik Ümit gibi akademisyen kadro Bölümden ayrılmıştır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarihsel açıdan değerlendirildiğinde 90’lı yıllarda en çok dikkati çeken nokta, bölümdeki doktora ve yüksek lisans çalışmalarının çokluğudur. Bu dönemin başında Bölümde yaklaşık 18 doktora ve yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır ki, bunların birçoğu lisans eğitimi ODTÜ’de tamamlamış ve asistan kadrosunda bulunmaktadırlar. Yine bu dönem içinde bölümde yeni laboratuarlar kazandırılmıştır. Bir bilgisayar laboratuarı öğrencilerin kullanımına sürekli olarak açılmıştır. Bu laboratuarın dışında, bacterial leaching, kömür hazırlama, toz, instrumentation and monitoring laboratuarları ve ekipmanları da Bölüme kazandırılmıştır. Bu dönemde elektif derslerde de gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Özellikle 4. sınıfda (7 ve 8. dönemler) biri non-teknik olmak üzere toplam 18 kredilik elektif dersi bulunmakta, böylece bölüm öğrencilerinin kendilerini geliştirmek istedikleri alanların önü açılmaktadır.

19


Yine bu dönemde eğitim programında dikkat çeken bir diğer noktada, tüm mühendislik bölümleri gibi Maden Mühendisliği Bölümü’nde de Mühendislik Etiği (Ethics in Engineering) dersinin zorunlu bir ders olarak verilmesidir. ODTÜ mezunları yabancı dil bilgileri yanında, araştırma ve geliştirmeye olan yatkınlıklarıyla endüstrinin istediği özellikleri taşımaktadırlar. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü de, madencilikteki bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre her yıl programını gözden geçirmekte ve güncelleştirmektedir. Bu bağlamda, eğitim standardını belirlemek, mühendislik eğitimini denetlemek ve bazı standartlar oluşturmak amacı ile ABET’e müracaat edilmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda oluşturulan standartlarla 1994 yılında ODTÜ’de Kimya Mühendisliği Bölümü ile birlikte ABET’e giren ilk bölüm Maden Mühendisliği Bölümü’dür. Bu durum 2003 yılında ikinci defa ve 2009 yılında üçüncü defa geçerli hale getirilerek, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, ABET akreditasyon değerlendirmesinde ABD’ndeki üniversitelere eşdeğer bulunmuştur. Bu dönemde ODTÜ verdiği diplomalarda çift anadal (kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmesi) ve yan anadal (bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, aynı fakültenin diğer programlarından bilgisini arttırmak amacıyla ders alması) uygulamalarına başlamıştır. Bu sayede Maden Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrencilere çift lisans diploması alma ya da istedikleri bir disiplinde kendilerini geliştirme olanağı sağlanmıştır. Bu çerçevede Maden Mühendisliği Bölümü de kendi bünyesinde Kaya Mekaniği ve Mineral Teknolojisi olarak iki ayrı yan anadal (minor program) belirlemiştir. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü halen, lisans ve lisansüstü düzeyde maden mühendisliği eğitimi vermek, madencilikle ilgili konularda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bilgi ve bulguları kamuoyunun hizmetine sunma noktasındaki misyonunu kurulduğu ilk günden beri taşımaktadır. Bölümde, Türkiye’nin dört yanından ve yabancı ülkelerden gelen yüksek nitelikli öğrenciler; İngilizceyi eğitim dili olarak kullanarak, madenlerin güvenli, ekonomik, verimli, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkartılması, işlenmesi ve kullanımına yönelik bilgi ve becerilerin edinilmesi sağlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde bölüm başkanlığı yapan öğretim üyeleri şunlardır;

Prof.Dr. Hayri Erten

1962-1967

Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu

1988-1991

Kemal Özkal

1967-1969

Prof.Dr. Günhan Paşamehmetoğlu 1991-1997

Prof.Dr. Hayri Erten

1969-1976

Prof.Dr. Çetin Hoşten

1997-2000

Dr. Aktan Tunçöz

1976-1981

Prof.Dr. Tevfik Güyagüler

2000-2003

Doç.Dr. Ender Okandan

1982

Prof.Dr. Ümit Atalay

2003-2006

Prof.Dr. Tacettin Ataman

1982-1984

Prof.Dr Celal Karpuz

2006-2009

Prof.Dr. Zeki Doğan

1984-1985

Prof.Dr.Ali İhsan Arol

2009-

Doç.Dr. Naci Bölükbaşı

1985-1988

Halen ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü bütün eğitimini İngilizce veren Türkiye’deki tek bölümdür. ÖSYM sıralamasında da maden mühendisliği eğitimini seçen en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bölüm özelliğini de kuruluş yıllarından beri korumaktadır. Bölüm kaliteli maden mühendisi yetiştirme görevinin yanında endüstrinin birçok problemine de çözüm getiren uygulamalı-araştırma projeleri yürütmektedir. Ayrıca, bilimsel çalışmalardan çıkarılan ve yurtdışındaki tanınmış dergilerde basılan makaleleriyle de Türkiye’nin en önde gelen maden mühendisliği bölümlerinden birisidir. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünden bugüne kadar 1357 lisans, 320 yüksek lisans ve 61 doktora unvanlı maden mühendisi mezun olmuştur.

20


Akademisyenler

Dr. HAYRİ ERTEN 1961-1979

Yrd. Dr. COŞKUN UNAN 1961-1971

AHMET PEKKAN 1962-1964

Dr. ROSHAN BHAPPU 1962-1965

HAMZA BATUK 1962-1964

Doç. Dr. VAN DER KAADEN 1961-1967

Prof. Dr. MELİH TOKAY 1963-1971

Prof. Dr. W. HOWARD BAMES 1964-1965

Prof. Dr. MARTİN WATTS 1964-1965

Dr. SUAT ERK 1963-1971

ÖMER ESKİCİ 1964-1965

Dr. KLAUS OREL 1962-1968

Yrd. Doç. Dr. KEMAL ÖZKAL 1964-1974

SUAT SEYHAN 1963-1969

Dr. AYLA BAYİÇ TANKUT 1962-1971

Yrd. Doç. Dr. A. TAŞTAN REVİ 1961-1971

Yrd. Doç. Dr. ERDOĞAN YİĞİT 1962-1973

Prof. Dr.TACETTİN ATAMAN 1965-1984

21

Dr. MEHMET GÜNEY 1965-1976

Dr. TEOMAN NORMAN 1966-1971


Akademisyenler

Prof. Dr. M. ZEKİ DOĞAN 1968-1985

Yrd. Dr. YILMAZ FİŞEKÇİ 1969-1973

KASIM ÖNDER 1969-1973

Av. FERİDUN KÖYMEN 1970-1983

Dr. A. GÜNHAN PAŞAMEHMETOĞLU 1972-1999

Prof. Dr. CELAL KARPUZ 1981- (...)

Prof. Dr. ABDÜRRAHİM ÖZGENOĞLU YILDIRIM ÖZBAYOĞLU 1981-1983 1981-2003

ÖMER ÜNVER 1978-1988

SAVCI ÖZBAYOĞLU 1978-1988

Pof. Dr. ÇETİN HOŞTEN 1985 - (...)

Doç. Dr. AYDIN BİLGİN 1979 - (...)

22

TAHSİN YALABIK 1969-1984

Prof. Dr. NACİ BÖLÜKBAŞI 1974 - (...)

Pof. Dr. ERDAL ÜNAL 1985-2005

Dr. ALİ ŞAHİN 1981-1983

Pof. Dr. GÜLHAN GENÇTAN ÖZBAYOĞLU 1970-2009

Pof. Dr. TEVFİK GÜYAGÜLER 1975 - (...)

SIDDIK AKSOY 1978-1981

AKİF DİCLE 1979-1988


Akademisyenler

Prof. Dr. ÜMİT ATALAY 1983 - (...)

Dr. ŞEVKET DURUCAN 1983-1985

Prof. Dr. CAHİT HİÇYILMAZ 1985-2007

NEJDET KÖKSAL 1985-1988

Dr. İBRAHİM GÜRER 1987-1988

Pof. Dr. H. ŞEBNEM DÜZGÜN 2007- (...)

H. HASAN MUMCU 1984-1994

Doç. Dr. MUSA SARIKAYA 1985-1992

Yrd. Doç. Dr. NURAY DEMİREL 2007- (...)

23

Doç. Dr. Levent TUTLUOĞLU 1985 - (...)

Pof. Dr. ALİ İHSAN AROL 1986 - (...)

Prof. Dr. NEŞ’E ÇELEBİ 1985-2003

Doç. Dr. AHMET ÜNAL 1987- 1997


Bölüm Başkanları

Prof. Dr. HAYRİ ERTEN 1962-1967 1969-1977

Prof. Dr. ZEKİ DOĞAN 1984-1985

Prof. Dr. TEVFİK GÜYAGÜLER 2000-2003

Dr. KEMAL ÖZKAL 1967-1969

Dr. AKTAN TUNÇÖZ 1977-1982

Prof. Dr. ENDER OKANDAN Prof. Dr. TACETTİN ATAMAN 1982-1982 1982-1984

Prof. Dr. NACİ BÖLÜKBAŞI Prof. Dr. GÜLHAN ÖZBAYOĞLU Prof. Dr.GÜNHAN 1985-1988 PAŞAMEHMETOĞLU 1988-1991 1991-1997

Pof. Dr. ÜMİT ATALAY 2003-2006

Prof. Dr. CELAL KARPUZ 2006-2009

24

Prof. Dr. ALİ İHSAN AROL 2009 - (...)

Prof. Dr. ÇETİN HOŞTEN 1997- 2000


Değerli ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Ailesi, Bu yıl, bizlerin yetişmesine önemli katkıda bulunan Bölümümüzün 50 kuruluş yılını kutlama onurunu yaşıyoruz. 1970 eylülünde hazırlık okuluna öğrenci olarak girdiğim günden bu yana ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde, 5 ay Etibank Mazıdağ Fosfat Tesislerinde Mühendis ve 4 ay kısa dönem askerlik görevlerini çıkartırsak aralıksız 40 yıl geçirdim ve ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünün mezunu ve mensubu olmaktan onur , gurur ve mutluluk duyuyorum. 40 yıllık süre içerisinde, Ülkemizde ve yurt dışında saygın , seçkin aranır bir ailenin mensubu olarak üzerime düşen görevleri de elimden geldiğince yerine getirme gayretini taşıdım ve taşıyorum. Bu kapsamda, öğretim üyeliğinin sorumluluğunun da gereği olarak ODTÜ ortalamalarının üzerinde ulusal ve uluslararası dergilerde makale, sempozyum ve kongrelerde bildiri, araştırma raporları hazırladım ve öğrencilerin yetişmesinde katkıda bulundum. 1980 yılından bu yana Öğretim Görevlis olarak ders vermeye başladığım günden itibaren yaklaşık bir hesapla 1200 civarında lisans öğrencisinin yetişmesinde emeğim oldu.Yönetimimde (veya ortak) 20 Yüksek Lisans tezi ve 11 doktora tezi bitirilmiştir.Özellikle doktora mezunlarımdan 6 tanesi Üniversitelerimizde Prof. Dr. Ünvanı da dahil olmak üzere öğretim üyeliği görevlerini yerine getirmektedirler. Hiç kuşkum yok ki onlar da bizlerin bizden önceki hocalarımızdan devir aldığı “ODTÜ Maden Mühendisliği mezunu olmak bayrağını” onur ve gururla taşıyacaklardır. Bölümümüz sadece Üniversitelerimizde öğretim üyesi olan mezunlarıyla değil, yurtdışında biröok Üniversitede ve araştırma kuruluşlarında en üst düzeylerde görev alan ve Ulusal endüsrimize hem mühendis hemde yönetici olarak hizmet eden mezunlar yetiştirmiştir ve eminim ki bundan sonra da bu misyonunu sürdürmeye devam edecektir. Öğrencilik döneminden başlayarak özgür düşünen , olayları sorgulayan ,eleştiren ve görüşlerini açıkça ,çekinmeden her ortamda , ortamın nezaketine uygun olarak söyleyebilen nitelikleriyle ODTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Biz öğretim üyeleri, hocalarımızdan devraldığımız ve eğitim sisteminin de gereği olarak; öğrencilerimizi,kendi alanlarıyla ilgili konuların ötesinde sanat, spor, kültür, siyaset alanlarına da ilgi duyan çağdaş mühendisler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz. 50. Kuruluş yılını kutlamakta olan Bölümümüzün , bizlerden bayrağı devralacak öğretim üyelerinin desteği ve öğrencilerimizin katılımıyla daha nice 50 yıllara başarı düzeyini yükselterek devam edeceğinden hiç kuşkum yoktur.Onlara başarılar dilerken , özellikle de ilk kuruluş yıllarında büyük emeği geçen hocalarımız başta olmak üzere tüm öğretim üyesi, araştırma görevlisi, teknisyen ve idari personele çok teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Ağustos 2010 Prof. Dr. Celal KARPUZ

25


ÖĞRENCİ GEZİLERİ

Ö

ğrenci gezilerimi aslında ikiye ayırmak lazım. Öğrenciyken olanlar ve Öğretim Görevlisiyken olanlar. Öğrenciyken yaptıklarımızın en önemlisi 1979 yılında, 4. sınıfta iken Tahsin Yalabık ile yaptığımız bir hafta süren Ergani-Maden, Guleman Kromları ve Mardin-Mazıdağı Fosfat madeni gezileriydi. Tahsin Hoca yıllarca devlet kurumlarında çalışmış, Etibank Müessese Müdürlükleri yapmış, tam bir devletçi, milliyetçi ve vatanseverdi. Bize ‘Maden Kanunu’ ve ‘Maden Değerlendirmesi’ derslerine gelir, disipline ve dürüstlüğe çok önem verir, bize de bunları aşılamaya çalışırdı. Sınavları ‘Take Home’ denilen ev ödevi şeklinde yapar ama birbirimizden kopya çekmememiz için sınav kağıdının başına ‘Bu soruları kimseden kopya çekmeden yaptığıma namusum ve şerefim üzerine and içerim’ şeklinde bir yazı yazdırıp altına imza attırırdı. Tam bir Cumhuriyet adamıydı. Namus ve şeref her şeyden önemliydi ve yemini bile bunun üzerineydi. Kaçımız kopya çekmeden, ya da bir birimize bakmadan evde sınav kağıtlarımızı doldurmuştuk bilmiyorum. Bunu, sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Öğrencilerimizden Pir Ali Bakır’ın 1981 yılında ODTÜ Maden Bölümünün Hocaları için yazdığı şiirin Tahsin Bey için olan kısmı size bir fikir vermesi bakımından önemlidir. Tahsin Bey anlatırken sınıf dinlerdi Hey gidi hey, o günler ne günlerdi İsteseydi herkes dersten gümlerdi Yanar da bizim maden dumanı tütmez Devama oldukça önem verirdi Müzmin devamsızlar derse gelirdi Doğrusu bizleri iyi bilirdi Yanar da bizim maden dumanı tütmez Tahsin Bey’in böyle bir haftalık gezisi hem bizim için hem kendi için bir ilkti ve son da olacaktı. Okul bize bir Mercedes 309 midibüs vermişti bu gezi için. Cumhuriyetin ilk on-on beş yılında yapılan bu üç madeni gezdik bir hafta boyunca. Tahsin Hoca, midibüsün en önünde oturur bizim arka tarafta yaptığımız taşkınlıklara göz ucuyla dahi bakmazdı. Otobüsün camını açmaya çalışırken camın kırılmasına sebep olan arkadaşımıza bile en ufak bir şey ne söyledi ne de imada bulundu. O gezide biz, madencilik yanında doğudaki geri kalmışlığı, vatandaşların Türkçe bile bilmediklerini, evlerin hayvan damı gibi olup ama TV antenlerinin Suriye’ye çevrili olduğunu gördük. Atatürk’ün her köye okul götürme ve halkı eğitme programı ne yazık ki ölümünden sonra yarım kalmış gibi görünüyordu. Hani insan, bir mevki sahibi yetkiliyi eleştirir, ama bir görev verilip de o mevkide masanın başına oturunca birçok şeyin yapılamadığı ya da yapılmaması gerektiğini görür ya biz de önce öğrenci sonra öğretim görevlisi olunca, bu durumlar için söylenen deyim gibi masanın her iki tarafında da oturmuş olduk. Asistan (şimdiki adı araştırma görevlisidir ve zannedersin ki hep araştırmayla uğraşır) olarak yaptığım ilk öğrenci gezisi 1981 yılında hocamız Gülhan Özbayoğlu’nun başkanlığında Keçiborlu kükürt işletmesine olandı. Bu maden de Cumhuriyetin ilk yıllarında açılmıştı. Ancak politikacıların fazla adam yerleştirmeleri ve tesise yeni yatırımlar yapmamaları yüzünden diğer madenler gibi yavaş yavaş zarar etmeye başlamıştı. Biz yine okulun bize tahsis ettiği Mercedes 309 tipi midibüsle gezimizi yapıyorduk. O seneki sınıf çok değişik, sosyal bir sınıftı. Kanun çalanlar, ut çalanlar, Türk sanat müziği icra edenler hep o sınıftaydı. Yolculuklarımız şarkılı sözlü eğlence içinde geçiyordu. Kükürdün nasıl çıkarıldığını, nasıl temizlenip zenginleştiğini ve eritilerek ziraatta kullanılan saf kükürdün nasıl elde edildiğini öğrendikten sonra artık Ankara’ya geri dönüyorduk. Hızımız saatte 80-90 km civarıydı. Ama birden ‘GÜM’ sesiyle irkildik. Gülhan Hanım ve ben önde olanları seyrediyorduk. Şoför tüm gücüyle direksiyonu zapt etmeye çalışıyordu ama görünmez bir güç direksiyonu sağa çekiyordu. Belli ki sağ ön lastik patlamıştı. Adım adım yol kıyısına doğru sürükleniyorduk. Önce yol ile arazi arasındaki seviye farkı fazlaydı, oraya düşmememiz gerekiyordu, sonra seviye farkı neyse ki azaldı. Zaten şoförün de gücü direksiyonu düzgün tutmaya yetmiyordu. Ve sonunda tarlaya girip ön tekerlekten toprağa saplandık. Devrilmememiz büyük şanstı ve bu biraz da şoförümüzün ustalığındandı. Çok ucuz atlatılmış bir kazaydı. Yaralanan bile yoktu. Sadece Gülhan Hanım çok korkmuştu. Neyse kolonyalar serpilip sular içildikten sonra toprağa saplanan aracı kurtarmak ardından da lastiği değiştirmek bir midibüs dolusu

26


öğrenciyle zor olmadı. Tekrar yola koyulduğumuzda moraller bozuk, suratlar asıktı. Nedense kendimi, insanları neşelendirmek zorunda hissettim. Midibüsü tarladan çıkarmış, lastiğini değiştirmiş, eskisi gibi yolculuk yapıyorduk. Yamulan bir-iki çamurluk dışında hiçbir hasar yoktu. Suratlar niye asıktı? Hemen çeşitli espriler ve komiklikler yaparak üstümüze çöken kara bulutları dağıttım. Tekrar herkes eski neşesine kavuşmuştu. Ama iş, hatta özel hayatımda dahi her zaman kontrollü davranan ben o midibüste yaptığım ‘show’ ları hatırladıkça hâlâ biraz utanırım. Türkiye’de ve Dünya’da değişim sürüyordu. Artık öğrenciler farklıydı. Devletin politikaları da farklıydı. Okul, öğrencilerin teknik gezileri için otobüs vermiyor, onun yerine para verip otobüs kiralamamız isteniyordu. Devlet teknik gezilerden bile elini-ayağını çekiyordu. Geziler iki-üç katına bile mâl olsa liberalleşme devam edecekti. Bölümümüzün hocalarından Ümit (Atalay) Ağabey kendi dersi için Murgul’a bir gezi yapmaya karar verdi. Yaklaşık on sekiz saat sürecek bir yolculuk. Aslında Gülhan Hanımla ortak ders verdikleri için Gülhan Hanım da gelecekti ama o, her zamanki gibi bir gece önce rüyasında trafik kazası yapacağımızı görmüş ve gelmekten caymıştı. Bizim onsuz gitmemizi istiyordu. Bunu daha önce de yaptığı için çok şaşırmamış, yola koyulmuştuk. Gülhan Hanım, her gezi öncesi rüyasında kaza görür ama bir şey olmazdı. Bir kez, Keçiborlu gezisi öncesi görmemişti onda da kaza olmuştu! Ümit Hocayı bilen bilir. En yumuşak, en toleranslı hocalarımızdan biridir. Kızsa bile içine atar. Kiraladığımız otobüsün kaptanı bir ara teybi açmak gafletinde bulundu. Kaset bitince bir öğrenci başka kaset getirip onu çalmasını istedi. Pop müzikti. O kasetin ilk yüzü bitince başka bir öğrenci bir türkü kaseti getirip onu koydu teybe. Bu kasetin ilk yüzünün tamamını bile dinleyemedik. Başka bir öğrenci gelip onu çıkardı. Bir Rock müzik kaseti koydu. Artık ‘Değiştirebilir miyiz, dinliyor musunuz?’ diye sormuyorlardı. İki-üç parça sonra o kaset de değiştirildi başka biri tarafından. Tekrar pop müzik miydi hatırlayamıyorum. Başım sinirden mi yoksa gürültüden mi ne ağrımaya başlamıştı. Ümit Hoca’nın gözüne bakıyor bir tepki vermesini bekliyordum. Ama o, tepkisini bir türlü veremiyordu. ‘Hoca bu nesil böyle ne yapalım’ deyip beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Artık otobüsün arkalarından sürekli bir kaset geliyor, teybin içindeki çıkıp yenisi konuyordu ama bir kasette bir parçayı bile başından sonuna kadar dinleyemez olmuştuk. Ve sonunda teyp bozuldu. Bizler şöyle duralım şoförün kendisi bile teybin bozulduğuna sevindi. ‘Oh be hayat varmış!’ dedik. İlginç olan kaset gönderip çaldıranların hepsinin ‘walkman’i vardı. Ama toplum değişiyor, daha bencil, başkasını rahatsız edebileceğini düşünmeyen, kimseye saygısı olmayan ve zor tatmin olan bir nesil yetişiyordu. Gittiğimiz maden müesseselerinde önümüze çıkarılan yemekler bile öğrenciler tarafından beğenilmiyordu artık. Hocaların ‘Teşekkür ederiz, bizi çok iyi ağırladınız.’ dediği ortamda öğrenciler ‘Yani şimdi bunu mu yiyeceğiz?’ diye homurdanıyordu. Değişim tüm hızıyla sürüyordu. Ama disiplinin önemini anlatan şöyle bir hikaye’yi de anlatabilirim sizlere. ‘Endüstriyel Minerallerin Zenginleştirilmesi’ adlı dersimde öğrencilerin isteği üzerine Eskişehir-Kırka Boraks madenine günü birlik gezi yapmaya karar verdik. Böyle gezi programları yapılırken herkes istekli olur, gezinin yapılacağı gün ya sınavları olduğu gerekçesiyle, ya da hastalık gibi bahanelerle katılım son derece az olurdu. Hiç unutmam Aydın Hoca’nın bir gezisinde bir kız öğrenci, madene geldiğimizde otobüsten aşağı bile inmemişti. Belli ki zorla geliyordu. Bu yüzden ‘Gelecekler adlarını yazdırsın, bu geziyi isteyen sizsiniz, geleceğiz deyip de gelmeyen olursa açık söylüyorum yakarım’ diye tehdit ettim. Buluşma saatinde herkes yerindeydi. Sadece Eşref diye bir öğrenciyi Ümitköy kavşağından alacaktık. Gezi günü Ümitköy kavşağında on beş dakika bekledik ama Eşref gelmedi, biz de hareket ettik. Hafiften canım sıkılmıştı. Çünkü Eşref dürüst bir çocuğa benziyordu, evliydi ve kısmi zamanlı (part time) olarak okulun sağlık merkezinde çalışıyordu. Bir-bir buçuk saat sonra Eşref beni cep telefonumdan aradı. ‘Çocuğunun gece ateşlendiğini, hastaneye kaldırıldığını, şimdi iyi olduğunu ve kendisinin Eskişehir’de bize yetişip geziye katılacağını’ söyledi. ‘Gelmene gerek yok’ dedimse de hakikaten Eskişehir’de bize yetişti. Çocuğunu hastanede annesiyle yalnız bırakmıştı. Şimdi düşünüyorum, acaba disiplinim fazla mı katıydı? Küre’den Samsun’a Ankara’dan Kastamonu-Küre’ye Gülhan Hanım ve Ümit Ağabey ile birlikte benim sarı renkli 1977 model Murat 131 marka arabamla gitmiştik. 1983 yılıydı galiba. Bir araştırma projesi almak için uğraşıyorduk. Arkamızdan Profesör Dr. Zeki (Doğan) Bey de gelecek oradan Samsun izabe tesislerine gidecektik. Küre’de bakır madeni vardı. Orada çıkarılıyor, zenginleştiriliyor ama metalik bakır elde etmek için Samsun’a gönderiliyordu. Küre’den Samsun’a gitmek için çok yol vardı ama Gülhan Hanım her yoldan korkuyor, virajsız, karsız, buzsuz bir yol arıyordu. Ankara’dan Küre’ye gelirken de Çankırı ve Ilgaz üzerinden gelmek varken Ilgaz dağlarının karlı ve buzlu olması ihtimaliyle yolumuzu uzattırmış, bizi Karabük üzerinden Kastamonu’ya getirtmiş, aşağıdaki diyalogu yaşamamıza sebep olmuştu. Çünkü Karabük’ten Kastamonu’ya gelirken bir kasaba girişinde trafik polisi bizi durdurmuştu. -Ehliyet, ruhsat -………(çıkarıyorum) 27


Uzun, uzun inceliyor -Sigorta poliçesi -Buyurun -İlk yardım çantası -……….(çıkarıp veriyorum) İçindeki tentürdiyot’a kadar bakıyor -Takoz, çekme halatı -……….(bagajda yerini gösteriyorum) -Radyonun ruhsatı (o zaman böyle bir uygulama vardı ve polis kesin bu yoktur diye düşünüyor) -Buyurun -Yangın söndürücü (o zaman bu mecburi değildi) -O yok, ama bu mecburi değil ki -Hayır yasa çıktı, nereye gidiyorsunuz? -Küre’ye, biz ODTÜ’de hocayız, Küre’ye araştırma yapmaya gidiyoruz diye araya giriyor Ümit ağabey -Bakın kasabanın çıkışında bir ekip var, onlar da size yangın söndürücüsü soracaklar, siz iyisi mi kasabadan bir yangın söndürücüsü alın -Sağ olun, teşekkür ederiz, deyip ayrılıyoruz yanlarından. Arayıp sorup bir yangın söndürücü ediniyoruz. Tabii kasaba çıkışında öyle bir ekip yoktu. Yaşanan olayları ‘Polis herhalde yangın söndürücüsü satıcısına bir katkıda bulunmak istedi.’ diye yorumlayıp yolumuza devam ediyoruz. Sonuçta Küre’den Samsun’a; Kastamonu, Taşköprü, Hanönü ve Sinop’tan geçerek gitmeye karar verdik. Böylece tarihi ve Sabahattin Ali’nin yazdığı ‘Aldırma Gönül aldırma’ türkülerinin esin kaynağı olan Sinop kalesini de görmüş olacaktık. Kastamonu’dan sonra yol, dağ köylerinden geçiyordu. Köy yerlerinde köpek olur bilirsiniz. İklim soğudukça köpekler de biraz daha saldırganlaşır. Ben köylere girdikçe iki-üç köpek havlayarak arabanın üzerine koşuyor, bir süre de peşimizden geliyorlardı. Her çıkan köpek sürüsü için yavaşlamak zorunda kalıyordum. Bir süre sonra benim de sabrım taştı. Önce yavaşlamamaya başladım. Gülhan Hanım’ın ‘Aman dikkat et’ ikazlarını dinlemiyordum. Daha sonraları artık yolculuktan mı, köpeklerin anlamsız saldırmalarından mı sıkıldım bilmiyorum, saldırıp havlayan köpeklerin üzerine sürmeye başlamıştım. Gülhan Hanım ve Zeki Bey ‘Aman dikkat, ezeceksin’ diye bağrışıyorlardı. Aslında köpekler arabanın yönünü ve hızını öyle ayarlıyorlardı ki araba her seferinde onlara teğet geçiyordu. Sen kaçarsan onlar sana yaklaşıyor, sen onlara doğru direksiyonu kırarsan biraz geri çekilerek yine arabanın teğet geçmesini sağlıyorlardı. Bunu gözlediğim için endişe etmiyordum. Fakat daha yukarıdaki dağ köylerinden geçmeye başladığımızda köpeklerde bir hareket yoktu. Yere kıvrılmış, tepkisiz olarak bize bakıyorlardı. Sürekli olarak ‘Aman dikkat’ şeklindeki uyarılarını dikkate almadığım Zeki Bey intikamımı şu sözlerle aldı; -Cahit bak buraya aşağı köylerdeki köpeklerden haber gelmiş, ‘Çok tehlikeli, çılgın bir sürücü var, oraya doğru geliyor sakın havlamayın’. Zeki Bey’in ince esprileri vardı. Adı gibi zeki bir insandır. Yine bu yolculukta Gülhan Hanım’la bir ortak dostlarından bahsediyorlardı. Adam evlenmiş ama anlaşamamış ve boşanmıştı karısından. Bir süre sonra (hormonların etkisiyle olsa gerek) eski eşiyle tekrar evlenmiş. Önce mutlu mesut yaşıyorlarmış ama birden tekrar boşanmışlar. Gülhan Hanım ‘Ne oldu, neden boşandınız?’ diye sorduğunda beyefendi, ‘Aynı hatayı ikinci kez yaptım.’ diyerek o kadınla evlenmesinin hata olduğunu ifade etmiş. Bu konuşmadan yaklaşık yarım saat kadar sonra konu aşk ve evliliğin nasıl olması gerektiğine gelmişti. Ben ‘İnsan evlendikten yirmi yıl sonra bile eşine ben dünyaya bir daha gelsem yine seninle evlenirim.’ diyebilmelidir ki o evliliğin güzel olduğu anlaşılsın dedim. Bu sözüm üzerine Gülhan Hanım; -Bak Savcı da (eşi) bana aynı şeyi söyler, ‘Dünyaya bir daha gelsem yine seninle evlenirim’ der diye söyleyince Zeki Bey bu fırsatı kaçırmadı. -Yani ayni hatayı ikinci kez mi yaparmış? Bu, yerine tam oturmuş bir espriydi. Gülhan Hanımın tüm tepkilerine rağmen Zeki Bey’e tezahürat yapmamak olmazdı.

Cahit HİÇYILMAZ

28


NEREDEN NEREYE

Y

ıl 1969 Samsun OndokuzMayıs Lisesi son sınıf öğrencisiyim. O yıllarda ODTÜ’nün giriş sınavı ayrı yapılıyordu. Okul Müdürümüz sınıfımıza gelip ODTÜ Giriş sınavı formlarını dağıttığında ben ODTÜ’yü hiç düşünmediğimden form bile almamıştım. Her nasılsa annem bundan haberdar olmuş ve o yıllarda oğlu ODTÜ’de okuyan bir akrabamızın ODTÜ hakkındaki övücü sözlerinden etkilenmiş olmalı ki beni ODTÜ giriş sınavına girmeye ikna etmişti. Sınavda başarılı olduğumu önce gazetede yayınlanan liste’den öğrenmiştim. Üniversitelerarası giriş sınavındaki puanım da iyi olmasına rağmen ailemin ısrarı ile ODTÜ’nün yolunu tutmuştum. Denizi olmayan bir şehirde yaşamak bana başlangıçta çok zor gelmişti. Ancak o yıllarda sık sık tekrarlanan boykotlar nedeniyle her fırsatta Samsuna gidiyor olmam deniz hasretimi gidermede yardımcı olsa da, bazı komşularda benim Üniversitede okuduğuma dair şüpheler doğuruyordu. Bunu bana sordukları kinayeli sorulardan anlıyordum. O yıllar zor yıllardı. Bizim kampus için olmasa da Ankara’ya indiğimizde can güvenliği sorunu vardı. ODTÜ’lü olmak hedef olmak için yeterli bir sebep idi. Sonuçta biraz da şansın yardımıyla bu yılları zarar görmeden geçirdim ve bölümümüzden mezun oldum. Benimle birlikte mezun olanlar ODTÜ tarihinde bir ilk ve son olan Ek dönem mezunu sıfatını kazandılar. Zira 1974-1975 eğitim yılı ikinci döneminde ODTÜ de öğrenci boykotu olmuş bir grup öğrenci sınavlara girerek haziranda diploma almış , benim de için de olduğum büyük bir çoğunluk ise boykota destek verdiği için ancak 1976 yılı ocak ayında mezun olabilmişti. Sonrasında yine hiç aklımdan geçirmediğim yüksek lisans ve Doktor programları ile devam eden öğrenciliğim, ve bunlarla paralel giden öğrenci,araştırma ve öğretim asistanlığı olarak sıralanan asistanlık yıllarım. Hocam Zeki Doğan’ın ABD’ gitmesi nedeniyle verdiğim Cevher Hazırlama Tasarım dersi ile bir şeyler öğretebilmenin verdiği hazzı tattım. İlk olarak ders verdiğim ve birlikte zengin olmanın hayali ile spor toto oynadığım öğrencilerimizden Pir Ali Bakır’ın bölümümüz ve öğretim üyelerimiz için yazdığı şiiri kendisinden izin almadan yüzlerde az da olsa tatlı bir gülümseme yaratacağına inanarak aşağıda ek olarak vereceğim. Öğretim görevlisi olduğum yıllarda bir yandan da çok şeyler öğrendiğim uygulamalı araştırmalar da yoğun görev almam doktora çalışmalarımı oldukça uzatmıştı. Nihayet doktorayı yedi yılda tamamlamam, sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanları. Nereden nereye ? Bir zamanlar öğrenci olarak kolçaklı sandalyelerini ve sıralarını doldurduğum sınıflarımızda ve amfimizde şimdi ders veriyor olmanın gururu. Yine kendilerinden çok şeyler öğrendiğim ve öğrencisi olmaktan zevk duyduğum öğretim üyeleri ile birlikte bölümün akademik kadrosunda görev yapmanın onuru. Herhalde öğrencilerinin profesör unvanını aldığını gören hocalarım da bununla gururlanıyordur. Bölümümüzün 50. Yılını kutlarken üzerimde emeği olan öğretim üyelerimize ve Bölümümüzün bir marka olmasına katkıda bulunan öğretim üyelerine teşekkür ediyor, aramızdan ayrılarak sonsuzluğa ulaşan öğretim üyelerimizi ve sınıf arkadaşlarımı rahmetle anıyorum. Öğretim üyesi, idari ve hizmetli personeli , mezunları ve öğrencileri ile büyük bir aile olan ODTÜ maden Mühendisliği Bölümüne nice başarılı 50 yıllar diliyorum.

Prof.Dr. M. Ümit ATALAY

29


MADEN Baba Zeki Beyimiz vardır hanede Okumaz not verir zatı-şahanede Korkudan çalışırdık bizler yinede Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Karotların çapını ezberletirdi Kopyasız geleni çok terletirdi Espiri yapınca serinletirdi Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Kimi beydi, kimi kendince Paşa Seslenirdik padişahım ‘çok yaşa’ Hükmederdi göğe toprağa taşa Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Sorusu var cevabına güç yetmez Notları var 20-30 hiç bitmez O sınav gülüşü aklımdan gitmez Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Kimi asık surat kimi Güyagüler Sınavlar yarıştır zamansız biter Ne düşünce, ne yorum notlardan döküntüler Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Biraz futbolu bilse böyle gam yemem Futbol öyleyse karete nasıl bilmem Kazara bale yapsam öyle dökülmem Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Bizim Gülhan hanım sınav meleği Elemiş kömürü asmış eleği Ocakta unutmuş kazma ile küreği Yanarda bizim maden dumanı tütmez

Doldurunca tahtayı mümkünse anla Figürler, şemalar hepside tonla Ve finalden çıkardık acı bir sonla Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Akif Beyin çizimleri bol olur Uğraşmaktan insana bir hal olur Haftada tam on saata mal olur Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Bir proje yaptım görmeğe değer Neresi doğrudur bilmeye değer Fiyat hesaplarım gülmeye değer Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Varıp Naci Beyin dersine gittim Ağzından bal aktı, eridim bittim Ol sebepten bende dersi terk ettim Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Dersi sıkıcı amma şakası hoştu Sınıfa girenler sanki sarhoştu Şiir yazdım onlar okudu, coştu Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Tahsin Bey anlatırken sınıf dinlerdi Hey gidi hey, o günler ne günlerdi İsteseydi herkes dersten gümlerdi Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Devama oldukça önem verirdi Müzmin devamsızlar derse gelirdi Doğrusu bizleri iyi bilirdi Yanarda bizim maden dumanı tütmez

30

Aydın Beyi anlayamadık gitti Ağzı var dili yok, ders öyle bitti Sınıf çoğunluğu DD’ye fitti Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** İnanıp derslerine iki galeri açtım Stres ölçmeye gittim şaşırdım kaldım Galeriler yok olmuştu morardım kaldım Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Celalim celalim allı celalim Kaya mekaniğinden kaldı celalim Şimdi hoca oldu ballı celalim Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Öğretme çabası büyük doğrusu Fakat öğrenciler soba borusu Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Bir Ümit kalmıştı elde ayakta Kendini boğdurdu telde duvakta Bulaşık yıkayacak artık mutfakta Yanarda bizim maden dumanı tütmez ***** Kafayı bu defa toto ya taktı Hiç sınıf geçmedi hep on da çaktı O şansıyla birde bize ortaktı Yanarda bizim maden dumanı tütmez

PİRALİ BAKIR


BÖLÜMÜMÜZ 50 YAŞINDA

B

ölümümüzün kuruluşunun 50. yılını kutlarken ben de bu sürecin 40 yılında asistan ve öğretim üyesi olarak görev almış olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Görev yaptığım 40 yıl içinde mezun olan meslektaşlarımız ile birlikte pek çok anımız olmuştur. 50 yıl içinde, ülke ve dünya sorunlarına kayıtsız kalmayan, bilgili ve meslekte kendini yetiştirmiş, yeniliğe açık, bilinçli, ODTÜ geleneğini yansıtan pırıl pırıl 1000’den fazla öğrencimizin mezuniyetine katkı sağlamak ve şahit olmaktan daha fazla gurur verebilecek ne olabilir? Benim dönemim, yani 68’li yıllar, sık sık boykotların yapıldığı bir dönemdi. Uzun süreceği belli olan bir boykot döneminde, mekanize yer altı kömür ocağı ve tesislerinde staj yapmak için Avusturya’ya gitmiştim. Staj süresince formda kalmak için tesislerin olduğu şehrin futbol takımı ile antremanlara çıkıyordum. Stajın bitmesine yakın, kulüp idarecisinin bana getirdiği, ODTÜ’den oradaki üniversiteye naklim, burs dahil her türlü olanağı sağlayacağı şeklindeki teklifi ve verdiği uğraşı hala hatırlıyorum. Bu teklifi kabul etseydim ODTÜ’lü olma şansını kaybetmiş olacak ve ODTÜ’lü olma gururunu yaşayamayacaktım. Bölümümüzden yetişen ve iş yaşamına katılan, katılacak olan tüm mezunlarımız; kendinize güvenin, mesleğinize sahip çıkın, bilginizi, sosyal yaşamınızı daima geliştirin, ülke ve dünya sorunlarına ilginizi eksik etmeyin ve asla yılmayın. Bölümümüzün kurulmasına, gelişmesine katkı yapan tüm öğretim üyelerimize, mezunlarımıza ve öğrencilerimize, 50.yıl kutlamasına katılan, emek veren herkese teşekkür ederim.

Daha nice kutlamalara Sevgilerimle, Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER

31


50. Yıl Anı Defterinden

32


50. Yıl Anı Defterinden

33


50. Yıl Anı Defterinden

34


50. Yıl Anı Defterinden

35


50. Yıl Anı Defterinden

36


50. Yıl Anı Defterinden

37


50. Yıl Anı Defterinden

38


İdari ve Teknik Personel

MEHMET AÇIKGÖZ Uzman

GÜLCİHAN AKIMAN Bölüm Sekreteri

MERİH MUTDOĞAN AKİT Sekreter

AYTEKİN ARSLAN Teknisyen

NURAY ASLAN Sekreter

İBRAHİM ATASEVER Kantinci

NİZAMETTİN AYDEMİR Teknisyen

HACI BUZLUK Teknisyen Yardımcısı

İSMAİL CİVAN İdari Amir

MEHMET ÇAKIR Teknisyen

REHA ÇAKIR Mal Sorumlusu

SATILMIŞ ÇUBUK Hizmetli

TÜZÜN DENLİ Bölüm Sekreteri

MUSTAFA GAYRETLİ Hizmetli

TUNCER GENÇTAN Teknisyen Yardımcısı

ADNAN GÜRBÜZ Hizmetli

TAHSİN IŞIKSAL Teknisyen

HAMİDE KAN Bölüm Sekreteri

RUHSAL KANSU Sekreter

İSMAİL KAYA Teknisyen

39


İdari ve Teknik Personel

TÜLAY KAYAHAN Sekreter

METİN KILIÇ Teknisyen Yardımcısı

SAMİ KILIÇ Teknisyen

SÜLEYMAN KIRICI Mühendis

İMREN KIZIER Sekreter

YUNUS KOÇAK Teknisyen

HAYATİ MERGEN Mal Sorumlusu

MEHMET ALİ OKSAN Hizmetli

HALİL OSAN Hizmetli

CEMAL ÖZTÜRK Kantinci

MEHMET ÖZDEMİR Kantinci

HÜLYA SAKINMAZ Bölüm Sekreteri

KASIM SAYILIR Hizmetli

AŞIR TOSUN Hizmetli

HAKAN UYSAL Teknisyen

FİLİZ YALÇIN Sekreter

ÜNAL YAZICI Teknisyen

40


1960 1961 1962 1960 1963 1961 1962 1964 1963 1964 1965 1965

41 1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1960 > 1961 > 1962 > dünya

türkiye

1960; Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti

1960; 27 Mayıs İhtilali. Türk Silah-

lı Kuvvetleri yönetime elkoydu.1960; Türkiye’de yedinci

kuruldu.1960; ABD’li Theodor Maiman ilk lazer taban-

genel nüfus sayımı yapıldı. Sayım sonucu nüfusumuz 27

casını gerçekleştirdi. 1961; Belçika Kongosu’nun ilk baş-

milyon 754 bin 820 kişi olarak belirlendi. 1961; Kuru-

bakanı Afrikalı milliyetçi lider Patrice Lumumba öldürül-

cu Meclis yeni Anayasa’yı kabul etti.1961; Yassıada’da

dü. 1961; SSCB’nden Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan

DP’lileri yargılamakta olan Yüksek Adalet Divanı’nın aldı-

oldu.1961; İki Almanya’yı birbirinden ayıran Berlin Duvarı

ğı kararlar açıklandı. Sanıklardan 15′i idam cezasına, 31′i

inşası başladı.1961; SSCB ile Arnavutluk arasındaki dip-

müebbet hapse, 408′i de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Eski Başbakan Adnan Menderes İmralı Adası’nda idam

lomatik ilişkiler koptu. 1962, Fransa’da yapılan halkoyu

edildi.1962; Ankara Harp Okulu komutanı Albay Talat

yoklaması sonucunda Cezayir’in bağımsızlığından yana

Aydemir ve arkadaşları hükümet darbesine kalkıştılar. Dar-

sonuç çıktı.1962, ABD Küba’daki füzelerin çekmesini is-

be bastırıldı. 1963; Talat Aydemir’in ikinci defa başarısız

temesi üzerine SSCB, savaş çıkması olasılığı üzerine bu is-

darbe teşebbüsü. İlkinde affedilen Aydemir ve 7 arkadaşı

teğe uymak zorunda kaldı. 1962;

bu kez affedilmeyerek ve idam ce-

Güney Afrikalı siyah lider Nelson

zasına çarptırıldı. 1963; Kıbrıs’ta

Mandela tutuklandı. 1962; Ünlü

EOKA planları gündeme geldi. Bu-

müzik topluluğu Beatles, ilk pla-

nun üzerine TSK jetleri ilk defa Kıbrıs semalarında göründüler.1964;

ğının kaydını yaptı. 1963; Martin

Türk hükümetinin Kıbrıs’a müda-

Luther King, ırk ayrımına karşı

hale kararı alması üzerine, ABD baş-

Washington’da başlatılan yürü-

27 Mayıs ve Cemal GÜRSEL

kanı Johnson, İnönü’ye sert bir mektup gönderdi. 1964;

yüşte 200 bin göstericiye önderlik

Kıbrıs’ta Rumlarla yaşanan olaylar sonucu TSK jetleri askeri

yaptı.1963; JF Kennedy, Dallas’ta

hedefleri bombalamaya başladı. Pilot Yüzbaşı Cengiz To-

öldürüldü. 1964; ABD’nde IBM

pel şehit oldu. 1965;yılında Cumhuriyet Senatosu başkanı

şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.

olan Kayseri Bağımsız Senatörü Suat Hayri Ürgüplü baş-

1964; Vietnam’da Amerikan as-

kanlığında AP, YTP, CKMP’li üyelerden oluşan yeni hükü-

keri işgali başladı. 1964; Filistin

met kuruldu. 20 Şubat 1965-27 Ekim 1965 arasında kısa bir süre görevde kalan hükümet Türkiye’nin en kısa süreli

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu. 1964; Hindistan Baş-

hükümetlerinden biri oldu. 1965; 10 Ekim 1965 tarihinde

bakanı Jawaharlal Nehru, 74 yaşında öldü. 1965; Charles

yapılan genel seçimlere yeni başkanı Süleyman Demirel’in

de Gaulle 1965’teki genel seçimlerde bu sistem sayesin-

liderliğinde giren Adalet Partisi, oyların yarısından fazlasını

de yeniden Fransa’da cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1965;

alarak, tek başına hükümeti oluşturmuştur. Ülke siyasetin-

Pakistan’da günlerce süren kasırgalar sonucunda yaklaşık

de ilk defa boy gösteren Demirel, çok uzun bir dönem bu

30.000 kişi öldü ve ülke ekonomisi büyük bir yıkım yaşadı.

konumunu korumuştur.

42


> 1963 > 1964 > 1965 odtü

1960; ODTÜ’nün ilk Türk rektörü olarak

Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır. 1960; ODTÜ ilk

maden

1960; Halıköy/İzmir Cıva İşletmesi

kuruldu.1960; Ülkemizin en önemli iki madencilik kuru-

mezunlarını 1960 Haziran ayında vermiştir. Bu dönem-

luşu olan MTA ve Etibank’ın kuruluşlarının 25. Yılı kutlan-

de Makina Mühendisliği Bölümü’nden 11 ve Mimarlık

dı.1961; Amerika Ereğli Demir

Bölümü’nden 19 öğrenci toplam 30 kişi mezun olmuştur.

Çelik Tesisleri’ne 130 milyon do-

1960; 1960 yılında ODTÜ’nün şimdiki yerleşkesinin bu-

lar kredi için anlaşma imzaladı.

lunduğu Karakusunlar, Yalıncak ve

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası

Taşpınar köylerinin arazileri istim-

(ERDEMİR) tesisleri, 42 ay süren

lak edildi. 1961; Şubat 1961 tari-

inşaat ve montaj aşamalarından

hinde Rektörlük görevine Prof. Dr. Seha Meray atandı.1961; 21 Kasım 1961 Kemal Kurdaş ODTÜ’de rektör olarak göreve başladı.1962; Kemal Kurdaş ODTÜ rektörlük görevine geldikten hemen sonra ODTÜ Kampüsü için açılan mimari yarışmayı kazanmış olan Behruz Çinici ve eşi Altuğ Çinici ile bir araya gelmiş ve inşaat çalışmaların en kısa zamanda başlamasını sağlamıştır. 1962; ODTÜ kampüsü içerisinde, 1962 yılı sonlarında ilk olarak 1 ve 2 no’lu

A Tipi yurtların temeli atılmıştır.

1963; Eylül ayında söz verildiği gibi Mimarlık Fakültesi binası tamamlanmış ve 1 Ekim 1963 tarihinde yeni kampus öğretime açılmıştır. Böylece 63-64 öğretim yılının başlangıcında üniversitenin büyük bir bölümü yeni kampusa ta-

sonra, Eylül 1964’den itibaren deneme üretimine alındı.1961; Ankara’dan Almanya’ya ilk işçi kafilesi gönderildi. Özel bir uçakla 93 maden işçisi gitti.1962; İTÜ Maden Fakültesi bünyesinde Metalurji, Petrol ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine öğrenci kabulüne başlandı.1963; İTÜ Maden Fakültesi bünyesinde Cevher Hazırlama ve Metalurji laboratuarları kuruldu.1964; EKİ binalarında faaliyetini sürdüren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, halen faaliyetlerini yürütmekte olduğu tarihi binaya taşındı. 1964; Bandırma/ Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu.1965; Karadon kömür ocaklarında çalışan 5.000 işçi liyakat zammı dağıtımında işverenle sendika arasındaki işbirliğini protesto etmek amacıyla direnişe geçmiştir.1965; Seydişehir-Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu.1965; Kozlu, Karadon, Gelik, Kilimli kömür üretim ocaklarında çalışan maden işçilerinin

şınmıştır. 1964; Türkiye’nin ilk fen lisesi kampusu ODTÜ

madene inmeyerek başlattıkları grev kana bulandı. Meh-

kampusunda inşa edilmiş ve hizmete girmiştir. 1965; 1965

met Çavdar ve Satılmış Tepe isimli işçiler sivil inzibatların

yılında Türkiye’de çok az sayıda bulunan çim futbol sahası

silahlarından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Çıkan

ODTÜ’de törenle açıldı.1965; 1965 yılında ODTÜ Sosya-

olaylarda 14 maden işçisi ile 12 asker yaralandı .

list Fikir Kulübünü kuruldu.

43 1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965


“EY VATAN GÖZ YAŞLARIN DİNSİN, YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ. . .” 1960 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünün ilk öğrencileri olarak Üniversiteye katıldığımızda “27 Mayıs Harekâtı” birkaç aylık bir olaydı. 27 Mayıs’a giden günlerde üniversite öğrencileri İstanbul ve Ankara’da üniversitelerin kapatılmasıyla sonuçlanan olaylar çıkardıkları için, 27 Mayıs sonrasında toplumda saygın bir yere sahiptiler. Bizler Ankara’ya gelirken olağanüstü önemlilik duygusu taşıyan kişiler olarak geldik. Bölüm, öğrenime ilk yıl 25 öğrenciyle başladı. 1964 yılında sekiz kişi kalmıştık. Arkadaşlarımızın çoğu yatay geçişle bölüm değiştirdi. Üniversite Meclis’in arkasındaydı. Mühendislik Fakültesi öğrencileri hep barakalarda ders gördü. 1963 ya da 64 yılında yeni yerleşkeye taşındığımızda da yine barakalarda ders görmeyi sürdürdük. ODTÜ erkek öğrenci yurdu Bülten Sokak 40 numaradaydı. Bizler her sabah, ellerimizde çantalar, T-cetvelleriyle Bülten Sokak’tan aşağı yola koyulur; Tunus Caddesi, su deposu (bugünkü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin yerinde), Atatürk Bulvarı üzerinden TBMM’ye girer; Meclis’in arkasından dolanarak “baraka”larımıza ulaşırdık. O günlerde Meclis’i koruyan nöbetteki askerlerden hiçbiri bizi durdurup kimlik sormazdı. Derse yetişemeyeceksek Bülten Sokak’la Tunalı Hilmi’nin kesiştiği köşede bekleyen taksiyi, adam başı elli kuruşa “taksi dolmuş” olarak tutar giderdik. Bizim öğrencilik yıllarımızın iki önemli özelliği vardı, bana göre: Birincisi, olağanüstü özgürlük duygusu. 1960 öncesinde, lise tuvaletinin duvarlarına çizilen orak/çekicin koğuşturmaya uğradığı bir dönemden geliyorduk. Oysa yeni dönemde, Sovyetler Birliği elçiliğinde haftanın belli bir akşamında sinema gösterileri izlenebiliyordu. Türkiye’nin Kalbi Ankara belgeseli ve Askerin Türküsü, Leylekler Uçarken gibi daha nice önemli film bunlar arasındaydı. Gerçi beş yıl sonra, 1965 yazında Almanya’ya staja gitmek üzere Bulgaristan vizesi için gittiğimiz Bulgaristan elçilik binasından çıkarken, oradan aldığımız İngilizce propaganda dergileri sivil polislerce elimizden alınmış, direnmeye çalıştığımızda, “Ben senin elinden Cumhuriyet gazetesini almıyorum ki. . .”denmişti. Öğrencilik yıllarımızın ikinci özelliği, “kalem efendisi” başka bir deyişle “masa başı bürokratı” olarak yetiştirilmeyişimizdi. Verilen eğitimde kuram ve uygulama dengeliydi; hatta uygulama ağırlıklıydı belki de. Bu yaklaşım, yaptığımız stajlardan da belliydi. Sınıfımızdan arkadaşlar İsveç’de demir madenlerinde, Almanya’ da Ruhr bölgesinde kömür madenlerinde 1.000 metre derinlikte, Zonguldak’da işçi olarak çalıştılar. 1962 yılı baharında Bölüm başkanımız Prof. Hayri Erten bizi Zonguldak’a götürdü. İlk kez yeraltına inecektik. Üniversite’nin kırmız-beyaz renkli (daha sonra “et arabası” olarak anılacak) otobüslerinden biriyle gidiyorduk. Şöförümüz Münir (soyadını unuttuğum için beni bağışlasın) dünyanın dört bir köşesinden pul toplayan çok ilginç bir Karadeniz’liydi. O yolculuğa ben nezle, öksürük aksırıktan perişan bir durumda katılmıştım. Durumumu gören Münir: “Ben böyle oldum mu, açarım kalkan tavanın yanına bir ufak. Sabaha bir şeyim kalmaz,” dedi. Zonguldak’a akşam vakti vardık. Hoca’mızla birlikte Limanda bir lokantaya oturduk. Ben bir kalkan tavayla bir otuz beşlik istedim ve tümünü susuz içtim. Kaldığımız Yayla Pansiyonu’na giderken trafik yönetmeye soyunmanın dışında pek bir şey hatırlamıyorum. Sabah kalkamadım. Arkadaşlarım ocağa indiler. Hayri Bey beni sormuş rahatsızlandığımı söylemişler. Ertesi gün Münir’e dedim ki, “Söylediklerini yaptım; ama iyileşmedim.” Münir: “Ben sana öyle mi dedim? Sen sabaha dek kandil gibi dolaşmışsın. Otuz beşliği içtikten sonra başına yorganı çekip yatacaktın. . .” demişti. Burada asıl anlatmak istediğim Hayri Bey hocamızın hoşgörüsü olsa gerek. Bir başka anıyla bağlayalım sözümüzü: Sanırım 1962 yılı yazıydı. Yerbilim hocamız rahmetli Prof. Melih Tokay bizi Zonguldak’a “jeoloji” stajına götürmüşü. Sabahları uygulamalı arazi çalışmasından sonra bizi özgür bırakıyordu. Böyle bir çalışmadan sonra buz gibi bir kaynak suyu başında bulduk kendimizi. Kim -saniyelerle- en uzun süre ayağını suda tutabilecek diye yarışa girdik. Bir sürü erkeğin arasında –bugünün değerli bilim insanı- Gülhan Özbayoğlu kardeşimiz en dirençlimiz çıkmıştı.

Ülkün Tansel (MinE’ 64)

44


1960 1961 1962 1963

1964

mezunları1965 ERTUĞRUL DOĞUŞ

NURULLAH ERCAN

B. Sc. 1964

B. Sc. 1964

GÜVEN ERGÜL

MUSTAFA P.KÖKÇÜ

B. Sc. 1964

B. Sc. 1964

GÜLHAN ÖZBAYOĞLU

SAVCI ÖZBAYOĞLU

(GENÇTAN)-

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

900120-B.Sc.1964; B.Sc. 1964; M.SC.1965 M.Sc. 1965; Ph.D.1978

FERHAT SELAMOĞLU B. Sc. 1964

ÜLKÜN TANSEL B. Sc. 1964

45 1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965


46


1960 1961 1962 1963 1964

1965

mezunları1966 ORHAN AKIMAN B.Sc.1965, M.Sc.1967

M.GÖKHAN DİNÇEL B.Sc.1965

ZAFER İLKATEŞ B.Sc.1965

DEMİR TOPUZ B.Sc.1965

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VEDAT DOYURAN B.Sc.1965

47 1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965


48


49 1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965


50


1960 1961 1962 1963 1964 1965

1966 1967 1968 1969 1970

51 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1966 > 1967 > 19 dünya

türkiye

1966 İlk uzay gemisinin Ay’a iniş

1966 12 Kasım 1966’da Türk-İş

tarafından Ankara’da Cemal Gürsel Meydanı’nda Amerikan

yaptı. 1966; 1966 yılında Mao Zedung tarafından Çin’de yüz milyonlarca işçi, köylü ve devrimci aydının tarihsel

üslerinde çalışan işçilere uygulanan baskıları kınamak ama-

hareketi Büyük Proleter Kültür Devrimi gerçekleştirildi.

cıyla bir miting düzenlendi. Mitinge diğer demokratik kitle örgütlerinin yanında Fikir Kulüpleri Federasyonu de etkin

1967 İsrail 1967 yılında, Arap-İsrail savaşı olarak bilinen

biçimde katıldı. 1967 16 Kasım 1967 tarihinde TBMM,

ve Filistin Özerk Yönetimi’nin kontrolünde bulunan “yeşil

hükümete gerekirse Kıbrıs’a silahlı kuvvet göndererek, mü-

hat”tın dışında kalan toprakları işgal etmiştir. 5-10 Hazi-

dahale yetkisi verdi. 17 Kasım 1967 tarihinde de Donan-

ran 1967’de yaşanan ve “altı gün savaşı” olarak da bilinen

manın Akdeniz`e açılmasından sonra TSK artık Kıbrıs’da-

bu savaş, 5 Haziran tarihinde başlamış, Suriye’nin başkenti

dır. 1968 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de

Şam’a doğru ilerleyen İsrail’in durdurulmasına yönelik ça-

kendini gösteren öğrenci ve gençlik hareketleri 15 Temmuz

balar sonucunda araya giren büyük devletlerin baskıları ile

1968 tarihinde İstanbul’da bulunan Amerikan 6. Filo’su-

altı gün sonra sona ermiştir. 1968 Ağustos 1968’de Sov-

na karşı yapılan gösterilerle doruğa çıkmıştır. 6. Filo’nun

yetler Birliği ve Varşova Paktı’na bağlı kuvvetler, Aleksandr

İstanbul’a gelmesiyle başlayan gösteriler özellikle öğrenci-

Dubçek yönetimini devirmek amacıyla

lerinin ve DİSK’in öncülüğünde örgütlenmiştir. Gösteriler

Çekoslovakya’yı işgal etti. 1969; Yaser

sonucu Dolmabahçe’deki iskeleyi korumakla görevli askeri inzibat sayısı saldırıyı önlemeye yetmemiş, 15 Temmuz sa-

Arafat’ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)

bahı bir yabancı plakalı araba tahrip edilmiş ve gösteriler

Liderliğine Getirilişi 1969 20 Temmuz

bir öğrencinin ölümüyle son bulmuştur. 1970 yılının 15-

1969 tarihinde, iki Amerikalı astronot,

16 Haziran günü, işçi sınıfının tarihinde ilk kez kendisi için

Neil Armstrong ve Edwin Aldrin, Kartal

sokağa çıktığı, polis ve asker barikatlarını aştığı, yıktığı ta-

adlı Apollo ay modülünü Ay’daki Sukünet

rihtir. Demirel Hükümeti’nin sendikalar yasasında yapmak

Denizi’ne indirdiler ve altı saat sonra da modülden çıka-

istediği değişikliklere karşı işçi sınıfının bu tarihsel eylemi,

rak aya ayak bastılar. 1970 4 Eylül 1970 Şili tarihinde son

ülkemizdeki siyasal ilişkileri temelinden sarsmış ve de-

derece önemli bir gün.... Dış borcu 3 milyar doları aşan,

ğiştirmiştir. 113 işyerinde 70.000 işçi

büyüme hızı % 0.8 düzeyinde olan enflasyonun 3 haneli

eyleme katılmış, DİSK üyesi işçiler 16

rakamlarla seyrettiği ülkede gerçekleştirilen seçimlerden

Haziran günü çok daha fazla iş yerinde

kimsenin, özellikle ABD’nin beklemediği bir isim Salvador

150.000’e yaklaşan bir kalabalıkla yü-

Allende zaferle çıktı.

rüyüşe geçmiştir.

52


968 > 1969 > 1970 odtü

1966 yılında ODTÜ’nün her alanda geliş-

meye devam etmiş, özellikle bilimsel projelere ağırlık verilmiş, toplam 219 proje yürütülmüş ve ODTÜ, TÜBİTAK’tan en çok ödül alan üniversite olmuştur. 1968 Ekim 1968’de SFK üyesi öğrencileri “Halka dönük üniversite reformu” isteğiyle boykot yapma kararı almış ve ODTÜ’de 4 gün süren bir öğrenci boykotu yapılmıştır. 1968; Haziran 1968’de ODTÜ’den 355 lisans, 83 yüksek lisans öğren-

maden

1966 Zonguldak Kömür Hav-

zası Kozlu Kömür Üretim Bölgesi’nde çalışan 6.700 işçi Maden İşçileri Sendikası’nı protesto etmek amacıyla ocağa inmedi. 1967; 13 Şubat tarihinde Türk-İş’ten ayrılan Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Bağımsız Gıdaİş sendikaları birleşip Devrimci İşçi

cisi mezun olmuştur. Ekim 1968’de

Sendikaları Konfederasyonu, DİSK’i

1.400 yeni öğrenci ile ODTÜ’deki öğ-

kurdu. 1968; 6 Şubat tarihinde

renci sayısı 5.422’ye çıkmıştır. 1969;

Kozlu’da 10.000 maden işçisi işbaşı yapmadı. 1968; 3.306

ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür, 23

üyesi olan Türk-İş’e bağlı Metal-İş Sendikası yaptığı olağa-

Eylül 1969 tarihinde İstanbul Beyazıt Meydanı’nda arkasın-

nüstü kongrede kendisini feshedip DİSK’e bağlı Maden-İş

dan vurularak öldürüldü. 1969 Kasım ayında Türkiye’ye

Sendikası’na katılma kararı aldı. 1968; 6 Nisan 1968 ta-

ABD Büyükelçisi olarak atanan Vietnam Kasabı Robert W. Commer, o günlerde istenmeyen adam ilan edilmiş, tüm üniversite öğrencileri tarafından protestolarla karşılanmıştı. Commer’in, defalarca ODTÜ’yü ziyaret etme isteği nihayet 6 Ocak 1969 günü öğle yemeğinde rektör yardımcıları ve dekanların katılımıyla gerçekleşmiştir. Öğle saatlerinde

rihinde Türkiye Maden-İş Sendikası’nın olağanüstü kongresinde DİSK’ten ayrılma kararı alındı. 1968; Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu. 1968; Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) ve Çinko Kurşun Metal Sanayi (ÇİNKUR) kuruldu. 1969 TMMOB Maden Mühendisleri Odasının en

Commer ODTÜ Rektörlüğüne gelmiş, Büyükelçinin kam-

önemli etkinliklerinden biri olan Türkiye Madencilik Bi-

püse geldiği haberi öğrenciler arasında hızla duyulmuş,

limsel ve Teknik Kongresi’nin ilki 13-15 Şubat tarihlerinde

protestolar başlamış ve saat 13.15’te büyükelçinin arabası

Ankara’da gerçekleştirildi. 1969; Çorum, Alpagut linyit iş-

yakılmıştır. 1970 17 Şubat 1970 tarihinde Mütevelli Heye-

letmesinde çalışan maden işçileri ücretlerini alamadıkları

ti rektör seçilinceye kadar Prof.Dr. Erdal İnönü’yü rektör

için 13 Haziran’da direnişe geçti ve ocakların işletilmesine

vekilliğine atamıştır.

el koydu. 1970; Kırka/Eskişehir boraks işletmesi kuruldu.

53 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


54


1960 1961 1962 1963 1964 1965

1966

mezunları ATA ESEN GÜRLEYİK B.Sc.1966

ROBERT KUMDERELİ B.Sc.1966

ERDİNÇ ÖRSÇEKİÇ B.Sc.1966

İSMAİL ÖZKAYA B.Sc.1966

ALİ İHSAN ÖZTÜRK B.Sc.1966

ÖMER ÜNVER B. Sc. 1966; M.Sc 1968

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

55 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


ODTÜ’NÜN KENTİ: ANKARA Ankara’nın en çok nesini seversiniz? İstanbul’a dönmesini. Sürekli duyarsınız; “Ankara şöyle kötü, böyle sıkıcı, memur şehri, deniz olmayan şehre şehir mi denir” gibisinden bir sürü konuşma. Doğrudur, bakıp hayran kalacağınız bir şehir değildir; Ankara. Ne büyüleyici güzellikteki Boğaz’a, ne de bira içerek güneş batışını seyredeceğiniz bir Körfez’e sahiptir. Benzer asık yüzlü devlet binaları, pek çok yerde rastlayamayacağınız yoğunluktaki yeşillik, geniş ferah yollar bile kurtarmaz onu. Bu nasıl bir şehirdir ki doğal güzelliği yok denecek kadar az olsun, havası soğuk ve gri olsun, binaları sıkıcı bürokratlarla dolu olsun, sokaklar memurlarla, işine koşturan insanlarla dolu olsun, gezip görecek yerleri bir çırpıda sayılabilecek kadar az olsun ve en önemlisi denizi olmasın. Ama yine de orada yaşayanların, doğup büyüyenlerin sebebini anlayamadıkları bir şekilde içlerine işlesin. Kimse bilmez, ama Ankara, yaşandıkça, sokaklarında anı bıraktıkça güzelleşen bir şehirdir. Gözlerinizi sımsıkı yumup var gücünüzle söverek ona saldırmayı bırakırsanız görürsünüz aslında onun size kollarını açmış gülümsüyor olduğunu. İçinde yaşamayan bilemez ama ODTÜ’nün kenti Ankara güzeldir… Aslında Ankara’yı sevmek bozkırı sevmektir, Kışın kuru ayazını, yazın kuru sıcağını... Gri binaların arasından çorak dağlara Batan kırmızı güneşi sevmektir Ankara’yı sevmek. Serin yaz akşamlarında balkondan şehri seyretmeyi, Kışın kar altında Eymir’de mangal yakmayı, Donmuş buzda kaymadan yürümeyi sevmektir. Ankara’yı sevmek, Biraz da durağanlığı sevmektir. Çocukluk arkadaşlarını ergin yaşında da her gün görmeyi sevmektir. Ankara’yı sevmek güneşi sevmek gibidir. Ne ona gözlerinizi dikip bakabilirsiniz. Ne de onun sıcaklığından vazgeçebilirsiniz. Ankara’yı sevmek geceyi sevmek gibidir. Çok karanlık olsa da Etrafı aydınlatan yıldızlar vardır ve siz o yıldızları görseniz de aslında O yıldızlar hep çok uzaktadırlar. Bir de Ankara’yı sevmek yaşamayı sevmek gibidir. Her sabah uyandığınızda derin bir nefes alırsınız Başlayan güne size hayat verdiği için teşekkür edersiniz. Ankara’yı sevmek aslında zoru sevmektir.

56


Çünkü Ankara, kendini kolay sevdirebilen bir yer değildir. Başka şehirler gibi insanı ilk bakışta kendine âşık edemez... Doğal güzellikleri, tarihi yerleri, kültürel etkinlikleri sınırlıdır. Bu yüzden Ankara’yı sevmek; emek ister, çaba ister. Ankara’yı sevmek, sevmeyi bilmek ister... ODTÜ’nün kenti Ankara güzeldir… Bazı arkadaşlar derlerdi ki, on yıl Ankara’dan uzak kal, Gökdelenin dibinde biraz bekle, mutlaka tanıdığın birileri geçer. Ankara küçük, samimi ve tanıdıktır. ODTÜ’nün kenti Ankara… Bahaneler; eş, iş, güç, yeni bir hayat kurmanın zorluğu, İçinde yaşarken herkesin burun kıvırdığı, Beğenmediği, biran önce kaçmaya çalıştığı, Fakat asla terk edemediği şehir. ODTÜ’nün kenti güzeldir… Sakarya Net Piknik’te bira, patates kızartması, Kendinle baş başa kalmak istediğinde Dost Kitabevi, Denizatı Pastanesinde kuru üzümlü kek, Botanik Bahçesinde sabah yürüyüşü Farabi’den, Cinnah’a çıkış güzeldir. Kızılay’da yarım ekmek arası dönerle karnını doyurmak Yenilenmeye ihtiyaç duyduğunda Kızılırmak Sineması Bahçeli 7. Caddede amaçsızca volta atmak Baştan sona Atatürk Bulvarı, güzeldir Yüksel Caddesi’nde akşam vakti dolaşmak Kışın lapa lapa kar altında, soğuk havayı yüzünde hissederek saatlerce gezinmek Papazın Bağı’nda şarap, makarna, Servis beklerken Hacı Baba’da baklava, Ankara Hukuk’un bahçesinde arkadaşlarla şarap içmek, Bulka Pastanesi’nde geçen kızları seyretmek güzeldir. Ellerin cebinde Kolej-Kızılay arasını yürümek, Tunalı’da pasaj gezmek güzeldir. ODTÜ’nün kenti Ankara güzeldir. Şaire göre en iyi kalpli, üvey ana. Güven duygusunun, kalıcı dostlukların Ayrılıkların, kısır döngülerin şehri, Sıcak ve samimi şehir, Çocukluğumuzu, gençliğimizi çalan şehir, Büyüdüğümüz ve daha da büyümek istediğimiz şehir. Ankara….

57 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


SABAH UYKUDAN UYANDIRAN KAPI: A-1 KAPISI Sabaha kadar proje ile uğraşıp, sınavlara çalışıp, sonra mavi otobüste oturacak yer bulmuşsanız ve güzel bir sabah uykusuna dalmışsanız, A-1 kapısına geldiğinizde yola döşenmiş arnavut kaldırımı taşları otobüsü sarsar ve uyanırsınız. O taşlar ODTÜ’ye geldiğinizi haber verirler sanki. ODTÜ girişinin görünümü eskiden şimdikinden çok farklıydı. Şimdi köprü bulunan yerden Eskişehir yolunun iki tarafına geçiş vardı. Yolda pek fazla araba olmazdı. Herkesin anılarında A-1 kapısı bir şekilde vardır. Her sabah kimlik denetimleri, yetmişlerde ve seksen başlarında oradaki aramalar uzadığı için yapılamayan 8:40 dersleri, orada öldürülenler için ağıtlar, cenaze törenleri... Eskişehir yolunu kesmek için yapılan yürüyüşler ve yol kapatılınca şimdinin sabah trafiğindekiler kadar birikemeyen arabalar... A-1 kapısında ODTÜ’nün simgelerinden biri olan Bilim Ağacı, daha önceki yerinde ağaçlar kapatınca 1992 yılında şimdiki yerine taşınmış. Anıtın çevre düzenlemesinde kullanılan beton duvarlar ve devamı gibi görünen bekçi kulübesindeki kıvrımların anıtın eski yerindeki taş duvarlardan esinlenerek yapılmış. ODTÜ’nün ilk girişidir burası. ODTÜ’lü her sabah kimliğini göstererek A-1 kapısından giriş yapar, ODTÜ’lü olmayanların ise girişi oldukça zordur. Sanki üniversitenin güzelliklerini içinde yaşayanlarla birlikte paylaşmak istercesine ODTÜ’lü olmayanlar kolayca kampüse giremezler. Kapıdaki güvenlik görevlileri şahin gözleri ve fil hafızaları ile ODTÜ’lüler ile diğerlerini rahatlıkla ayırır. Yıllar sonra ODTÜ’ye geldiğinde A-1 kapısında Bilim Ağacı, arnavut kaldırımları, daha büyümüş ağaçları görmek mutlu eder seni…

58


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

ŞERAFETTİN ATAK B.Sc. 1967

ZEKİ USSAL ÇARPAN 4463 - B.Sc. 1967; M. Sc. 1972

MOHAMMAD O. JAMIL 4451 - B.Sc. 1967; M. Sc. 1971

YILDIRIM ÖZBAYOĞLU B.Sc. 1967; M. Sc. 1969

NURİ ÇELİK ÖZGEN 1967

DİNÇER ÖZER 4455 - B.Sc. 1967

1967

mezunları1968

ÖMER GÜNDÜZ BİLİR 4446 - B.Sc. 1967; M. Sc. 1969

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AHMET GÜNHAN PAŞAMEHMETOĞLU B.Sc. 1967; M. Sc. 1969

59 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


60


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

NACİ BÖLÜKBAŞI 4447 - B.Sc.1966, M. Sc. 1970

ERDAL BUDAK 4448 - B.Sc.1968

1968

M. TOLGA ENER 4449 - B.Sc.1970

KAYHAN GÜRANİ 2105 - B.Sc.1968

FARUK OKANDAN 4452 - B.Sc.1968

KADRİ ÖLÇENOĞLU 4453 - B.Sc.1968; M. Sc. 1973

HALUK ÖNEL 4454 - B.Sc. 1968; M.Sc. 1972

OKTAY ÖZYURT 4456 - B.Sc. 1968; M.Sc. 1971

IŞIL SEPKİN (BEŞE) 4457 - B.Sc. 1968; M.Sc. 1970

TEKİN SOYATA 9936 - B.Sc. 1968; M.Sc. 1975

M. GÜREL ŞENYUR 4454 - B.Sc. 1968; M.Sc. 1972

YÜCEL TÜZMEN 2112 - B.Sc. 1968

M. TANKUT ÜLKÜTEKİN 4460 - B.Sc. 1968

mezunları1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MESUT TOKGÖZ 4459 - B.Sc. 1968

61 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


ODTÜ’DEKİ YILLARIM

1

962 senesinde girip 1968 senesinde mezun olduğum ODTÜ ve bölümümle ilişkilerim, ilk seneler yoğun daha sonra az da olsa devam etti. Geriye bakıp da düşündüğüm de, o dönemlerin Türkiye’sinin demokrasi, fikir hürriyeti, kalkınma hamlelerinin geliştiği, atılım yaptığı senelerdi. Toplumda bir kalkınma ve ileriye gitme heyecanı vardı. ODTÜ’de çok yeni bir üniversite olarak bir taraftan bu gelişimde yerini almaya bir taraftan da kendini geliştirmeye çalışıyordu. Üniversiteye gelip de kaydımızı yaptırdığımız bina, TBMM’nin arkasında, ısı santralinin ODTÜ’ye tahsis edilen idari binasıydı ve etrafta 10-20 baraka vardı. Üniversitenin öğrencileri bu barakalarda ders görüyorlardı ve tamamı 1.000 kişi civarında idi. Biz de üniversitenin ilk ve ikinci hazırlık sınıfları idik. Bize bu barakalarda yer bulamadıkları için şimdiki kampüste yapılan iki briket barakaya sürdüler(!). Kampüsün ilk sakinleri ve sahipleri bizdik. Şehirden dağ başına servisle gelir giderdik. Hakikaten dağ başı idi. Meclisle kampüsün arası şimdiki Ankara-Polatlı yolundan çok daha tenha idi. Bozkırda bomboş bir arazi, şehirden kopuk. Mimarlık binasının inşaatı hızla devam ediyordu ve seneye üniversitenin oraya taşınacağı söyleniyordu. Taşındı da! Bütün üniversite o binaya sıkıştı. Mimarlık stüdyoları bölündü sınıf oldu. Herkes üst üste. Köşede aşağıda kütüphane, herkes birbirini tanır, ben herkesi tanırdım. Çünkü ben kütüphanede çalışırdım ve lakabım muhtardı. Mimarlık binasının üst taraflarına hızla barakalar kuruldu, derslikler oralara taşındı, laboratuarlar açıldı ve kafeterya ancak 1-2 ay sonra açıldı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler uzun kuyruklara girerek yemek yeme olanağına kavuştular. Hocalarımızın çoğunu şahsen hatırlıyorum ancak o seneden aklımda kalan en belirgin kişi uzun yemek kuyruğunun içinde bütün sadeliği ve efendiliği ile Prof. Erdal İnönü ve çalışma arkadaşları Prof. Feza Gürsoy ve eşi Prof. Suha Hanım’dır. Dikkatinizi çekerim o zaman İsmet İnönü TC Başbakanıydı ve Erdal Bey gemiciklerin değil, ilmin peşindeydi. İnşaatlar ve çalışmalar hızla devam ediyordu ve yeni kafeterya binası hizmete açıldı. Bir gün İsmet İnönü’nün kafeteryadan mimarlık binasındaki rektörlüğe çok iyi tanıdığımız bir simanın kolunda yürüdüğünü gördüm. Bu kişi rektörümüz Sn. Kemal Kurdaş idi. Gurur duyduğum anlardan biriside Sn. İsmet İnönü’nün 30.06.1968’deki diploma törenimize katılması ve bizleri şereflendirmesidir. Nihayet 3 sene sonra Maden Bölümü’ne gelebilmiştim. Bu arada binalar hızla yapılıyor ve kampüs hızla şekilleniyordu. Üniversite havası oluşmaya başlamıştı. Eğitim de devam ediyor ve gelişiyordu, bizde üniversitemizle daha fazla gurur duymaya başladık. Ancak bir de maden bölümünün 2. sınıfına geldik ki herkesin yeni, modern binaları ve derslikleri var, bizim yine yok. Yani anlayacağınız yine barakalarda sobanın başında ve çamurun içinde debeleniyorduk. Üstelik kampüsü çevreleyen yolun da 150-200 mt dışında. Sadece biz öğrenciler mi, hocalarımızda aynı zorluklarla baş ederek, bize ders veriyor, bir şeyler öğretiyorlardı. Hocalarımın hepsini saygı ve sevgi ile tek tek hatırlıyorum, isim saymak yanlış olur, ancak ağırbaşlı, mesafeli tavrı ile Prof. Hayri Erten, sevecenliği ile Prof. Kemal Özkal, Prof. Zeki Doğan, Prof. Melih Tokay ve Prof. V.D. Kaaden bizi en çok etkileyen hocalardı. Bize hepsinin çok şeyler öğrettiğini biliyorum. Dersi çok zor gelen en çok çalıştığımız, hatta dersi zorlaştırdığını düşündüğümüz rahmetli Melih Bey’in öğrettiklerinin kıymetini MTA’da çalışırken, yüzüme hayretle bakarak “Sen, Echelon tipi cevherleşmeyi nereden biliyorsun” diyen Japon uzmanın sözleri üzerine bir kere daha anladım. İnşaatı devam eden pek çok bina gibi bizim binalarımız da yapılıyordu ve nihayet bitti. Modern binalarımıza kavuştuk. Binalar bitti ama nasıl bitti? Üniversite bu düzeye nasıl geldi ? Üniversitenin bu düzeye ulaşmasında, binalarımızın yapımında ve ODTÜ ormanının yaratılmasında emeği geçen bir büyük insanın, sadece yönetici olarak değil, gece gündüz, bir şantiye şefi, bir kontrol mühendisi gibi ayağında siyah çizmeleri ile inşaatları dolaşan, hafta sonlarında ağaç dikme bayramları düzenleyen yurtlardan bizleri çağırıp ağaç dikmeye götüren, ağaç sevgisi aşılayan, son derece olgun ve mütevazı, o derece büyük ve değerli rektörümüz Sn. Kemal Kurdaş ve onun kişiliğinde ve önderliğinde emeği geçen, katkısı olan herkesin ve bizleri bir şeyler (çok şeyler) öğreten hocalarımızın büyük emek ve fedakârlıklarıyla. ODTÜ bu gayret, çalışma ve fedakârlıklarla kuruldu, gelişti ve ülkemiz eğitiminde bir yıldız gibi yerini aldı. Bu vesile ile rektörümüz Sn. Kemal Kurdaş’ın başta hocamız Sn. Hayri Erten’in şahsında bütün hocalarımızın önünde saygı ile eğiliyorum, onlara sağlıklar ve rahmetler diliyorum. İçimde ufak bir burukluk var! 68 olayları sırasında, o günlerin heyecanıyla, kıymetli rektörümüz Sn. Kemal Kurdaş’ı layıkıyla uğurladık mı acaba? Kırılan gönlünü almak için bir şeyler yapılıyormu? Neden onun bir heykeli ODTÜ’nün ortasına dikilmesin ki? Mesut TOKGÖZ (MinE’ 68)

62


SAİM BİRKAN 2099 - B.Sc. 1968

NEDİM CİNGÖZ 2100 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1972

FARROKH DJAHANGIURI İSMAİL TANKUT DOĞDU 2102 - B.Sc. 1969 2103 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1972

SEÇKİN YAVUZ İNCEEFE 84517 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1974

ABDÜRRAHİM ÖZGENOĞLU 4454 - B.Sc. 1968; M.Sc. 1972

SEYFİ KULAKSIZ 2106 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1971

AYDINER ÖZGÜNGÖR 2109 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1975

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

METİN ÇAKIR 2101 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1971

1969

mezunları1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEVFİK GÜYAGÜLER 902304 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1972; Ph.D. 1982

METİN ÖZDOĞAN 907899 - B.Sc. 1969; M.Sc. 1973 ; Ph. D. 2002

M. ÜMİT ŞAFAK 2110 - B.Sc. 1969

CENGİZ YENERİM 2111 - B.Sc. 1969

63 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


BÖLÜMÜMÜZÜN ELLİ YILI

B

izim dönemi anlatabilmek için konuyu iki başlık altında toplamak gerekir. Birincisi; ODTÜ’nün o yıllardaki genel havası ve o yılların olayları, ikincisi; bölümümüzün o yıllardaki durumu.

ODTÜ’nün o yılları 68 kuşağının içinde olduğu yıllar olması nedeniyle belki de ODTÜ’nün en ilginç yılları idi. 1965 yılında hazırlık sınıfına başlayan arkadaşlarım ve 1966’da doğrudan fakülteye gelen benim gibiler olarak biz 68 kuşağının ta kendisiyiz. 1966 yılında ODTÜ Ankara’da hatta Türkiye’de yoklar içinde her bakımdan bir vaha idi. Türkiye’nin ilk kampüsü kendine özgü mimarisi ve sunduğu her bakımdan gelişmiş olanakları ile en iyi eğitimin verildiği, en rahat fiziksel ortamın sağlandığı her türlü sosyal aktivitenin bulunduğu bir cennet idi. Mimarlık amfisinde yapılan ve günün nabzını tutan, bugün her biri birer efsane olarak hatırlanan siyasetçi, bilim adamları ve gazetecilerin katıldıkları açık oturumlar, paneller, konferanslar, tiyatro festivalleri THBT’nin aktiviteleri, diğer sosyal kulüpler, sportif faaliyetler, tiyatro festivalleri herkesin rahatlıkla katılabildiği sıradan olaylardı. Herkes kendi ilgi alanında faaliyet gösterme, etkinliklere katılma ortamını rahatlıkla buluyor ve üniversite öğreniminin yanında kendisini kültürel, soysal ve ruhsal açıdan geliştirme olanağını bulabiliyordu. 1968 yılında Fransa’da başlayan gençlik hareketleri bilinenin aksine ODTÜ’nde herhangi bir hareketlenmeye sebep olmamıştır. O günlerde Öğrenci Birliği de Sosyalist Fikir Kulübü’nden, Sosyal Demokrasi Derneği’ne geçmişti. Üniversitedeki genel hava yukarda bahsettiğim platforma da gelişmekteydi. O yıl yapılan anketlerle öğrencilerin istekleri saptanarak bunlar toplu hareketlere neden olunmadan karşılanmaya çalışılmıştır. ODTÜ’de çalkantılı dönem 1969 baharında ABD’nin Vietnam’daki etkin ismi Commer’in Türkiye’ye büyükelçi olarak atanmasının ardından gösterilen bütün tepkiye karşın ODTÜ’ye gelişi ve arabasının yakılması ile başlamıştır. Bunun ardından gelişen işgal ve boykot sonrası rektör ayrılmak zorunda kalmış, üniversite tatil edilmiş ve ikinci sömestr yarım kalmıştır. Biz 70 mezunları son yılımızda 1969 Ağustosunda yarım kalan sömestrden başlayarak, hiç ara vermeden, önce o sömestri daha sonra da son sınıfın iki dönemini tamamladık. Bu arada surveying dersinin arazi uygulamasını da şubat ayazındaki ara tatilinde yapmıştık. Böylece 70 Temmuzunun sonunda mezun olduk, bu bir mucize idi. Bölümümüzün o günlerdeki durumuna gelince Maden Mühendisliği Bölümü üniversitenin en uzak köşesinde ve kampüsü çevreleyen yolun da dışında kalan öğrenci sayısı da çok az olan (biz ikisi yabancı on iki kişi mezun olduk) ve belki de bu niteliklerinden ötürü kendine has özellikleri olan bir bölümdü. Özellikle arkadaşlık çok daha sıcaktı. Bu sıcak ilişki sadece öğrenciler arasında olmayıp öğretim görevlileri ve diğer personeli de kapsamaktaydı. O yıllarda Jeoloji ve Petrol bölümleri de birer opsiyon olarak bölümümüzün içinde idiler. Bu arkadaşlarla özellikle ikinci sınıf olmak üzere birçok dersi birlikte alırdık. Bu opsiyonlar o yıllardaki hocalarımızın yoğun gayretleri ile ileriki yıllarda ayrı bölümler olarak ayrılmışlardır. Bölümümüzün o yıllardaki binası her üç opsiyonu da içinde bulundurmasına rağmen ancak iki katlı idi. Birinci katta sınıflar çizim odası, laboratuarlar ve kantin, üst katta ise bölüm başkanlığı, hocaların ofisleri ve bir iki laboratuar daha bulunmakta idi. Üçüncü kat daha sonra ilave edilmiştir. Bugün Jeoloji Mühendisliği bölümünün olduğu yerde, Kelek Ali’lerin, Öküz Ahmet’lerin, Dumboların ter döktükleri ateşli futbol maçlarının da yapıldığı bir basketbol bir de voleybol sahamız vardı. Hocalarımızın çoğu devlet bursu ile yurt dışında doktora yapmış ve döndüklerinde burslu oldukları madencilik kuruluşlarında üst düzey yöneticilik de dahil her kademede görev yapmış madenciliğimizin kurucusu çok değerli insanlardı. Bu nedenle bizler teorik eğitimle birlikte çok detaylı uygulama eğitimi almak olanağı da bulduk. Bizden önceki dönemlerde yabancı hocalar da bulunmakla birlikte bizim hiç yabancı hocamız olmamıştır. Zaten geçen yıllar içinde özellikle kendi mezunlarımızdan birçok arkadaşımız artık bölümümüzün hocaları olarak görevdedirler. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, meslek hayatımız boyunca bizlere hep ayrıcalıklı bir yer sağlamış ve mutluluk ve gurur vesilesi olmuştur. Bu elli yıl içinde bölümümüze hizmeti geçmiş herkesi saygı ile yâd eder ebediyete intikal edenleri rahmetle anmak isterim. Bölümümüze, gençliğimize ve ülkemize hizmet yolunda başarılarla dolu daha nice elli yıllar dilerim. Bekir Sami Sezgin (MinE’70)

64


ALİ EMRE AYDIN 2066 - B.Sc. 1970

NAZAN BİLGER (BALAY) 2068 - B.Sc. 1970

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

SELİME G. UZUN 2097 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1973

1970

mezunları1971

SEÇKİN GÜNDÜZ 2074 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1973

ÖMÜR GÜRKAN 2075 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1974

TEVFİK İZMİRLİ 2077 - B.Sc. 1970

SÜLEYMAN ÖZERK 2083 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1973

ÖNDER HİLMİ ŞAHİN 2088 - B.Sc. 1970

NACİ SEZER UĞURAL 2096 - B.Sc. 1970

S. ABDEL H. TAQİEDDİN 2091 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1973

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

OSMAN İŞÇİ 2076 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1972

BEKİR SAMİ SEZGİN 2085 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1973

M. BUĞRA TEZAN 2094 - B.Sc. 1970; M.Sc. 1974

TOLGA ENER 4449- B.Sc. 1970

65 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


ANKARA CADDELERİNDEKİ ODTÜ: MAVİ OTOBÜSLER

M

ezun olduktan sonra yıllarca taşrada çalışır ve özlediğin kent Ankara’ya dönersin. Pencereden bakar, gençliğine dair bir şeyler ararsın. İşte o anda görünür ODTÜ’nün mavi otobüsleri. Saat 8.05’de her zamanki durakta bekleyen personeli almaya gelmiştir. Yıllar sonra Ankara’da gördüğün ilk tanıdık ODTÜ’lü, mavi otobüslerdir. Öğrenci iken polis radyosunda The Doors çalar, Jim Morrison söylerdi. “the blue bus is calling us” Sanki ODTÜ’nün mavi otobüsleri için bestelenmiş, gerçekten de yıllar geçse de mavi otobüsler seni çağırırdı. ODTÜ’nün mavi Mercedes 302 otobüsleri. Üzerleri kırmızı-beyaz çizgili. Otobüsün boylu boyunca saran kırmızı-beyaz çizgileri tarif edebilirsin de, ancak ilginçtir o mavi. Belki ODTÜ’lülere öyle gözükür ama başka hiçbir yerde yoktur, o mavi. Sanki bu otobüslere has, çok uzaktan da olsa görülebilmek için, kentin trafiğinde rahatça seçilebilmesi için, ODTÜ’lülere geldiğini haber verebilmek için özel bir mavi. Hani şimdilerde mavinin farklı tonlarını ifade etmek için gece mavisi, petrol mavisi, okyanus mavisi gibi tarif ediliyor ya; ODTÜ otobüslerine özgü bir renktir o mavi… Bugünlerde artık Ankara sokaklarında eskisi kadar ODTÜ mavisi yok. Günümüzde sadece personel servislerinde kullanılıyor. Yani mavi otobüsler sadece sabah ve akşam saatlerinde Ankara’da arz-ı endam ediyor. Bir de kampüs içi ring seferlerinde kullanılmakta. Gerçekten de kampüs o kadar büyümüş ki, ring seferleri olmadan bir yerden bir yere gitmek mümkün değil gibi. Eski günlerde; 17:45’de Rektörlüğün önündeki duraktan kalkan mavi otobüsler ana yolda sıralanırdı. Söğütözü’nde köprü henüz yapılmamıştı. MTA’dan Emek Köprüsüne kadar az bir eğimle inilir ve çıkılırdı. Yukarıdan bakıldığında sıra sıra mavi otobüsler görünürdü. Şimdi o yoğun trafiğin olduğu

Eskişehir Yolu’nda, mavi otobüslerden başka nadiren araba olurdu. Kimi zaman orada tüm otobüsleri polis durdurup arardı, oysa aynı otobüsleri 15 dakika önce A-1 kapısından çıkmadan jandarma aramış olurdu. Yetmişli yıllarda, Milli Kütüphane’nin olduğu yerde bir tepecik ve yolun kenarında bir benzinlik vardı. ODTÜ durağı benzinliğin önündeydi. Sabah otobüsler 8:05’de kalkardı, gün boyunca saatte bir geçerdi. 15:45 otobüsleriyle şehre ulaşıldığında Arı, Kızılırmak, Gölbaşı, Kavaklıdere, Akün, Çankaya sinemalarının matinelerine yetişiilirdi. Akşam sinema son seansları son ODTÜ otobüslerine yetişecek zamanda biterdi. O zamanlar ODTÜ şehir dışındaydı ama mavi otobüsler vardı… Bazan, yurtta kalan arkadaşlar akşam saatlerinde mavi otobüslere biner Tunus Caddesi’ndeki Çukur’a yemek yemeye giderlerdi. Adı Mutlu Kebaptı, ama durağın tam karşısında zemin katın altında, merdivenle inilen bir yer olduğundan tüm ODTÜ buraya Çukur derdi. Çukur’daki garsonlar bu servisin gelişine alışkındı. oturmadan, sipariş vermeden kuru fasulye ve pilavını masaya koyarlar, kuru soğan

66


ve biraz turşuyu da sonradan getirirlerdi. Çabukca yenilebilen bu yemeğin ardından bir de çay içip aynı servisle yurtlara tekrar dönebilme olanağı vardı. Mavi otobüsler, Tunus Caddesi’nden ya da Sıhhiye Köprü’sünün yanından kalkarlardı. 23.45 servisi de Güvenpark’dan. Vakti gelince çok sayıda mavi otobüs dizilirdi durakta. O zamanlar öğrenilir ODTÜ’deki ilk hocalarınızın bu otobüslerin şoförleri olduğu. Çok insaflı adamlardı. Koşarak yetişemeye çalışan öğrencileri beklerler, durak olmayan yerlerden öğrenci alırlardı. Bazen otobüs o kadar dolardı ki, şoförle arka kapıyı körlemesine kapatır. “Hocam, hocam” diye feryat figan gelirse tekrar açıp kapatırlardı. Kimseyi dışarıda bıraktıkları görülmemiştir. Hele soğuk kış günleri otobüsler tıklım tıklım olur, yanmayan kaloriferlerin yerine insan nefesleri ile ortam ısınırdı. O zamanlar genellikle sıra olmazdı otobüs duraklarında, herkes arkadaşının yanında beklerdi. Herkese yetecek mavi otobüs mutlaka gelirdi. Belki bir otobüs hakkında bu kadar kelam edilmez, miadını çoktan tamamlamış bir taşıt için bu kadar yazı yazılmaz. Ama mavi otobüslerin misyonu farklıdır. Yıllarca dağlarda, maden ocaklarında çalıştıktan sonra Ankara’ya ve ODTÜ’ye gelmek istediğinizde korkarsınız. Yaş ilerlemiş, gençlik gitmiş ve bir hayli zaman geçmiştir. Beklediğin, özlediğin, bir gençlik geçirdiğin okulun artık senin bıraktığın okul olmayabilir. ODTÜ’nde, sana dair, gençlik yıllarına dair bir şey bulamayacağınkorkusu seni sarar. Ama daha ODTÜ’ne gitmeden Ankara caddelerinde gördüğünmavi otobüsler ile sevinirsin. O yıllara ve sana dair bir şeylerin olduğunu hissedersin. Isınırsın… Öğrencilik yıllarımızdakio mavi otobüs hala Ankara caddelerinde. Elbette hiçbir taşıt bu kadar iz bırakmamıştır. Herkes bilir ki, mavi otobüsler Ankara caddelerindeki ODTÜ’dür. Hala Eskişehir Yolu’ndaki yoğun trafiğe inat bu mavi otobüsler, 8.20 sularında Bahçeli’den ODTÜ’ye kadar o Bulvarı masmavi yaparlar. Ve insanı bir heyecan kaplar. Öğrencilik yıllarından geriye kalan önemli bir olgudur; Ankara caddelerindeki mavi otobüsler.

67 1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970


68


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1971 > 1972 > 19 dünya

türkiye

1971; 1960’ların özgürlükçü ortamı, 12 Mart 1971 muhtırası ile noktalandı. 5 generalin ortak muhtırası, “anarşi ve terörü önlemek, rejimi esenliğe kavuşturmak” gerekçesiyle; ordunun idareyi doğrudan üstleneceğini duyurmuştu. 12 Mart Muhtırası ile başlayan süreçte, bilim insanları, gazeteciler, yazarlar, öğrenciler gözaltına alınacak, işkenceden geçirilecek ve Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve ODTÜ öğrencisi Hüseyin İnan idam edilecekti. Dönemin faturasını Türkiye aydınları çok ağır ödeyecekti.1972; 26 Ekim tarihinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Millet Meclisinde kabul edildi. Bu plana göre petrol rafinerisi kurma hakkına ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılarak 1978 yılından sonra özel sektöre rafineri kurma yetkisi verildi. Milli Selamet Partisi Kuruldu1973; Türkiye Cumhuriyeti`nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümü 1974; İkinci Kıbrıs Harekâtı... 20 Temmuz sabahı TSK Kıbrıs’a çıktı. “Ayşe Tatile Çıktı” parolası ile başlayan harekât 22 Temmuz’da ateşkes ilan edilmesiyle sona ermiş, ateşkes koşullarının bozulmasıyla 14 Ağustos’ta ikinci harekât başlamıştır.1975; MC’ler Kuruluyor.12 Nisan 1975 tarihinde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in MSP, CGP ve MHP ile birlikte kurduğu “Milliyetçi Cephe Hükümeti” TBMM’den güvenoyu aldı. 1975; Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ve şoförünü teröristler tarafından öldürüldüğiştirmiştir. 113 işyerinde 70.000 işçi eyleme katılmış, DİSK üyesi işçiler 16 Haziran günü çok daha fazla iş yerinde 150.000’e yaklaşan bir kalabalıkla yürüyüşe geçmiştir.

1971 İdi Amin, Uganda’da darbeyle

iktidara geldi. 1971 Pakistan-Hindistan savaşı 1972 Watergate Skandalı.... Washington Post, Watergate skandalını 19 Haziran 1972’de gün ışığına çıkarmıştı. ABD Başkanı Cumhuriyetçi Richard Nixon’ın 1972 seçimlerindeki Demokrat Partiden rakibi George Mc Govern’in seçim kampanyasını yürüttüğü Watergate binasındaki telefonları gizlice dinlettiğini belgelemişlerdi. 1972; Münih Olimpiyatlarının onbirinci gününde Filistinli eylemciler, İsrailli atletleri rehin aldı. Düzenlenen operasyonda, 11 İsrailli atlet, 4 Filistinli ve bir Alman polis öldü. 1972; Doğu Berlin’de iki Almanya arasında “Temel Anlaşma” imzalandı. 1973 İngiltere, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na resmen katıldı. 1973; Dünya petrol şoku yaşıyor... 1973 yılında gerçekleşen

Arap Petrol Ambargosu’nun sonunda, ham petrolün fiyatının varil başına 13 dolara, 51 dolara fırlamasına neden olmuştu. 1973; Vietnam’da barış 1974 Cenevre’de Orta Doğu Konferansı 1975 Suudi Arabistan Kralı Faysal bir suikast sonucu öldürüldü.1975; Helsinki Nihai Senedi imzalandı. 1975; Uzay’da Amerikan ve Sovyet kozmonotları ilk kez buluştu, Soyuz XIX ve Apollo adlı uzay kapsülleri kenetlendi. 1975; Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı sonucunda “Nihai Senet” imzalandı.

70


973 > 1974 > 1975 odtü

maden

1971; 4 Mart 1971’de kaçırılan 4 Amerikalıyı aramak için Ankara İl Jandarma Alayı, Nevşehir Jandarma Komando Taburu ve Ankara Toplum Polisi ODTÜ’yü sardı. Saat 04:00 sıralarında üniversitenin bulunduğu geniş arazi zırhlı birlikler ve tepeden tırnağa silahlı 4.000’e yakın asker tarafından kordon altına alındı. 2 helikopter ve 5 keşif uçağı aralıksız ODTÜ üzerinde uçtu. Saat 04:30’da 2. yurda gelen ODTÜ Rektörü Erdal İnönü ve İl Jandarma Alay Komutanı ile ODTÜ-Öğrenci Birliği Başkanı ve ODTÜSFK (Sosyalist Fikir Klübü) yöneticisi görüştüler. Öğrenciler arananların yurtlarda olmadıklarını, askeri birliklerin arama yapabileceğini ama polisi üniversiteye sokmayacaklarını bildirdiler. Albay devletin pazarlık yapamayacağını söyledi. Saat 05:45’de öğrenciler ve güvenlik kuvvetleri arasında çatışma başladı. 2. Yurtta yaralıların sayısı yirmiyi geçmişti. Saat 06:30 civarında bir öğrenci temsilcisi, elleri havada yurttan çıktığında üzerine ateş açıldıysa da, Albay Öztoprak’ın megafonla müdahalesi ile kafeterya kavşağına gelebildi. Yapılan görüşmede arama konusunda anlaşmaya varıldı. 2. Yurttaki yaralı öğrenciler hastaneye nakledildi ama 6. Yurt çatısında ağır yaralı olarak kalan Şener Erdal’ın alınması için helikopter yollanması istemi, “helikopterin ele geçirilip, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kaçacağı” gerekçesiyle reddedildi ve Şener Erdal kurtarılamadı.1972; 12 Mart 1971 darbesinden sonra ODTÜ’den atılan, uzaklaştırılan öğretim üyesi sayısı ile üniversite oldukça kan kaybetti.1973; ODTÜ Mütevelli Heyeti’nin 5 Ocak 1973 tarihinde aldığı karar ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün çekirdeğini oluşturduğu Gaziantep Üniversitesi kuruldu. 1974; 1956 yılından beri kendi öğrencileri kendi seçen ODTÜ, üniversitelerarası seçme sınavına (ÜSS) dahil oldu. 1975; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli’de, fiziksel oşinografi, deniz biyolojisi ve jeofiziği üzerine eğitim ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur.

1971; 25-27 Şubat tarihlerinde Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 2. Kongresi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.1972; 23 Ekim 1972 tarihinde, EKİ Kozlu ve Üzülmez Bölgesi Çaydamar İşletme Müdürlüklerinde meydana gelen iki ayrı grizu faciasında toplam 23 maden işçi hayatını kaybetti, 73 işçi de yaralandı. 1972; Şarkkromları/Elazığ ferrokrom işletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit işletmesi kuruldu. 1973; 21-24 Şubat tarihlerinde Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 3. Kongresi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Ankara’da gerçekleştirildi. 1973; 8 Ağustos tarihinde Zonguldak Kozlu–İncirharmanı ocağında patlama oldu, 2 kişi öldü. 1973; 21 Mayıs 1973 tarihinde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, senatoda üzerinde konuşulup, tartışılmadan kabul edilen Maden Kanunu’nu veto etti.1974; Beyşehir/Konya barit işletmesi ve Mazıdağı/Mardin fosfat işletmesi kuruldu.1974; Kozlu-İncirharmanı ocağında patlama oldu, 3 kişi öldü.1975; 15 Mart 1975 tarihinde DİSK’e bağlı Maden-İş Sendikası, Tarsus’taki Cümitaş Fabrikası’nda 350 işçinin katıldığı grevi başlattı.1975; 24 Ağustos 1975 tarihinde Zonguldak’da 10 bin maden işçisi, ikramiyelerinin ikinci taksiti ve yıllık izin ücretlerinin ödenmeyişini protesto amacıyla ocaklara inmedi.ve ocakların işletilmesine el koydu.

71 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


72


HÜSEYİN EROL AKÇA 2019 - B.Sc. 1971; M. Sc. 1975

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

ÖMER YILMAZ ERKOÇ 2033 - B.Sc. 1971; M. Sc. 1974

1971

mezunları1972

NİLGÜN KARAGÖZOĞLU 3814 - B.Sc. 1971

ERDAL ÜNAL 20521 - B.Sc. 1971; M. Sc. 1973

MURAT YAPÇA 2059 - B.Sc. 1971

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SERAP SAPMAZ 2050 - B.Sc. 1971; M. Sc. 1973

ŞERAFETTİN ÜSTÜNKOL 2058 - B.Sc. 1971; M. Sc. 1973

ÖZER ÖLÇER 2046 - B.Sc. 1971; M. Sc. 1972

73 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM

1

966 yılında liseden mezun olduktan sonra, o zamanki uygulamaya göre İTÜ, ODTÜ ve diğer genel üniversiteler için ayrı ayrı seçme sınavlarına girmiştik. Puanların açıklanmasını ve hangi üniversitelere girebileceğimizi beklemeye başladık. İTÜ sınavı kendine has birkaç sorudan oluşan bir sınavdı. Sanki çok ağırlaştırılmış lise matematik sınavı gibi bir şey. Ben kazanamadım. Bu arada genel üniversite sınavlarından da tam sınırda bir puan almıştım. İyi bir yere girebilmek için üniversitelerin kabul puanlarının düşmesini bekliyordum. O sırada ODTÜ puanları açıklandı. Hiç unutmam 237 puanla Fizik bölümünü kazanmıştım. Diğer üniversitelerin puanını beklerken ODTÜ’nün ön kayıtlarının süresini kaçırmıştım. Bir gün gazetelerde ODTÜ de puanlarının yeniden ayarlandığı, Mühendislik Fakültesi giriş puanının 237 olduğu ilan edildi. Ben ne yapacaktım? Ön kayıtları kaçırmıştım. Yine de etrafımdakilerin önerisi ile okula giderek Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne başvurdum. O zaman Kayıt Kabul Müdürlüğü iki katlı bir ofisti. Bankonun arkasında duran bayana derdimi anlattım. Çok genç olan bayan görevli “Aaaa! Siz ön kayıt süresini geçirmişsiniz, hakkınızı kaybetmişiniz” dedi. Ben teşekkür ederek arkamı döndüm ve kapıya doğru hareketlendim. Arkamdan başka bir görevli, bu sefer erkek, “Hop kardeşim sen nereye gidiyorsun, çık yukarı Turan Bey ile görüş” dedi. Ofisin üst katında rahmetli Turan Başkan her zamanki aydınlık yüzü ile başını bir sürü dosyanın üstünden kaldırarak ne istediğimi sordu. Anlattım. “Olur mu öyle şey, sen bizim öğrencimizsin, git aşağıya söyle kaydını yapsınlar” dedi. İndim aşağıya Turan Bey’in söylediklerini aktardım, kaydımı yaptılar. Kimse benim söylediklerimin doğru olup olmadığını Turan Bey’e sorarak kontrol etme gereğini duymadı bile. Sen hakkını kaybetmişsin diyen bayanı hiç hatırlamıyorum. “Hop kardeşim nereye gidiyorsun?” diyeni de. Kader bana ODTÜ de Maden Mühendisliği eğitimi alma çizgisini çizmişti. Bir adım önce atsam veya bir adım geç atsam her şey değişebilirdi. Bölümdeki öğretim sürecinde gerek hocalarımızla ve gerekse diğer eğitim görevlileri ile çok içten bir ilişkimiz vardı. Tabii Hayri Erten, Tacettin Ataman gibi hocalarımızla çok resmi, genç olanları ile daha samimi bir ilişki içindeydik. Ama hiçbir şey öğrenim ve öğrenim kurallarının önüne geçemezdi. 1968-1969 ders yılında Maden Mühendisliği Bölümü’nde derslere başladık. Başlangıçta birçok derse petrol, jeoloji mühendisliğindeki arkadaşlarımızla beraber giriyorduk. Birkaç derste ise Maden Mühendisliği öğrencileri olarak bir araya geliyorduk. Yanılmıyorsam sayımız 10 civarındaydı. 1969-1970 ders yılında ise üçüncü sınıfta bir araya geldiğimizde artık meslek dersleri ağırlıklı olduğu için Maden Mühendisliği öğrencileri olarak daha sık bir araya gelmeye başladık. Sayımız da 10’un altına düşmüştü. Sevgili Erdal Ünal, sınıfımızın en popüler üyelerinden biri idi. En sempatiği diyemiyorum, çünkü hemen tüm arkadaşlarımız gerçekten çok sempatikti. İkinci sömestr de aldığımız derslerden bir tanesi de “Yeraltı Topografyası” idi. Hocamız Kasım Yaşar bambaşka bir alemdi. Saygı ve sevgi ile anıyorum. Bu dersimizin uygulaması da vardı. Nerede mi? Kampusun altında bir ağ gibi yayılmış olan ısı tünellerinde. Gruplar beşer kişi ama içeri girip çalışan iki kişi, bazen üç kişi. Tüm çalışmalarda bulunan iki kişiden biri ben, diğeri de sevgili Erdal idi.

74


Kullandığımız aletler siyah renkli, görüntüyü düz veren, şakül ile poligon noktasına oturtulan Amerikan teodolitleri idi. Bölümden de baret ve şarjlı madenci lambalarını aldık, tünellerin içinde çalışmaya başladık. Hocamızın istediği çalışma, İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuarının olduğu yerdeki tünel girişinden, Kimya Mühendisliği Unit Operations binasının önündeki tünel girişine kadar bir yeraltından, bir de yerüstünden poligon taşımamızdı. İlk denememizde poligonu 10 cm ler düzeyinde bir hata ile taşımıştık. Hocamız Kasım Yaşar kıyameti kopardı. Sonraki denemelerimizde de bir türlü hatayı azaltamadık. İş uzadıkça doğal olarak ciddiyetimiz de azaldı, işi gırgıra vurduk. Konu gırgır olunca sevgili Erdal’dan iyisini bulmak mümkün değildi. Tünellerin içi sıcak olduğu için biz başımızda bir baret, ayağımızda şort ve belimizde lamba bataryası ile çalışıyorduk. Ter içindeydik. Teodilitin başında ben çalışıyorum, Erdal’da mira tutuyordu. Görüşte oldukça zayıf, lambalar ile ancak küçük bir alanı aydınlatabiliyorduk. Çalışma yöntemimiz şöyleydi; ben teodiliti doğrultuyorum, Erdal’da mirayı aydınlatıyordu. Aydınlanan bölge teodilitin düzeyine gelince ben “hop” diye bağırıyorum, daha sonra Erdal oraya parmağını koyuyor, bende alt kıl, üst kıl okumasını yapıyordum. Epey uğraştıktan sonra poligon taşımayı hocamızın istediği hassalıkta yapamayacağımızın farkına vardık. Alışagelmiş yöntem ile oturduk okumalarımızı sıfıra yakın bir hata verecek şekilde sabunladık ve hocamıza alnımızın akı ile teslim ettik. Yaptığımız sonuçta bir “kopya çekmek”ti, ama galeriler içinde çok fazla ve samimiyetle çabaladığımız için vicdanımın rahat olduğunu söyleyebilirim. Sevgili arkadaşımı rahmet ve sevgi ile anıyorum. Okuldan mezun olmuş ve TKİ de göreve başlamıştım. Bu arada Yüksek Lisans için derslere giriyorduk. Cevher zenginleştirme ile ilgili dersi de Sn. Gülhan Özbayoğlu (Gülhan abla, Prof. Dr.) veriyordu. En son final sınavlarına girmiştik. Artık öğrencilik hayatımızın sonuna gelmiştik. Sınav sonuçlarını öğrenmek için okula gittiğimde Gülhan Abla, “Ömer final sınavın iyi değil, sana geçer not veremem, önümüzdeki hafta hazırlan da gel, sana make-up vereyim” dedi. Mecburen çalıştım gittim. Gülhan abla beni odasına aldı, soruları verdi, “benim laboratuarda işim var oraya gidiyorum, sen bitirince kâğıdını bana oraya getir” dedi ve çıktı gitti. Cevher zenginleştirme ile aram pekiyi değil. Zorlanıyorum. Ortalık kitap ve teksir dolu. Benim yanımda da ders notlarım var. Soruların yanıtları orada idi. Ne yapacaktım? Gülhan Ablanın bana yaptığı iyiliğe ve gösterdiği güvene ihanet mi edecektim? Artık yapamadım mı? Yapmadım mı? Bilemiyorum, elimi hiçbir şeye sürmeden yazabildiğim kadarı ile soruları yanıtladım ve Gülhan Ablaya götürdüm. Kâğıdıma şöyle bir baktı, “idare eder dedi” ve ben dersten geçtim. Bu olay benim meslek yaşantımda bir yol belirleyici olmuştur. İnsan ilişkilerimde hep içtenliği, karşılıklı itimat etmeyi ön planda tuttum. Uymayıp aldatmaya yönelenleri kısa sürede kendimden uzaklaştırdım. Geri kalanlar ile halen uzun yıllara dayanan dostluğum devam etmektedir. Ömer Yılmaz Erkoç (MinE’ 71)

75 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


76


ŞEFİK AKKOYUNLU 2020 - B.Sc. 1972; M. S.1974

BUĞRA BERKÜN 2027 - B.Sc. 1972

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

FEVZİ ÇAKMAK 3610 - B.Sc. 1972

1972

mezunları1973 ABDÜLKADİR DİNÇ 83998 - B.Sc. 1972

ALİ HAYRİ GÜVENÇ 3767 - B.Sc. 1972

R.CEVDET KİRTETEPE 2041 - B.Sc. 1972

NECMİ MİNDEK 2044 - B.Sc. 1972

FAHRİ ÖNER 3932 - B.Sc. 1972; M. S. 1978

H.AVNİ ÖZDÜZEN 3945 - B.Sc. 1972

L. NEVAL UYSAL (AYDIN) 4128 - B.Sc. 1972

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ERKUT YENEN 4162 - B.Sc. 1972

77 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


ODTÜ GÜNLERİ… GÜZEL GÜNLERDİ…

B

en ODTÜ’yü ilk defa, kayıt yaptırmaya geldiğim zaman, 1965 Eylülünde gördüm. O zaman Mimarlık, okulun aşağı yukarı her şeyi idi ve biz mimarlık anfisinin yanındaki binada kaydımızı olmuştuk. Hazırlık diğer bölümlerden önce derslere başlamıştı. Biz hazırlıktan çıkar mimarlığa gelirdik. Birinci sınıfta da durum hemen hemen aynı idi. Kütüphane, amfi mimarlıkta idi. Kafeterya bile o yıl açılmıştı, hazırlıkta kafeteryaya kadar koşa koşa gider, kuyrukta yer kapardık. Sadece 1 yurt vardı ve okulun her tarafı inşaat sahası gibiydi. Üniversitenin bu genel durumundan sonra, bizim bölüme gelince; mesleğimiz gereği, yerleşim yerinden uzak olacağımız anlatılmak istenir gibi, o dönemin kuş uçmaz, kervan geçmez üniversitenin en dış ucuna yerleşmişiz. Bölüm binamız, bir garip, yalnız bina idi. Maden bölümü denirdi, ama, Petrol, Jeoloji ve Maden aynı binada idik. Bölüm merkezden uzak olunca sanki bizler birbirimize daha bir yakın olmuştuk. O zamanki arkadaşlığımız, hocalarımızla ilişkilerimiz hep candan ve dostça aidi. Prof. Hayri Erten’in babacanlıkları, saygı sevgi dolu çekingenliğimiz kesinlikle korkudan kaynaklanmıyordu. Prof. Zeki Doğan’ın sondaj hikâyeleri, Prof. Tacettin Ataman’ın patlatma öyküleri ve çiğ köfte partileri, Prof. Kemal Özkal’ın Türkiye Kömür İşletmeleri ile ilgili hatıraları, Tahsin Yalabık hocanın maden hukuku kavramını işleyişi ve pratik örnekleri, hep bu dostlukların unutulmaz sonuçları idi. Bölüm uzakta olduğundan çoğu zaman öğle tatillerinde de bölümde kalır, ufak tefek bir şeyler atıştırır ve şimdiki jeoloji bölümünün yerindeki voleybol sahamızda kıran kırana maçlar yapardık. Uzak olduğumuzdan merkezde neler olduğunu, bizde, dışarıdakiler gibi sonradan öğrenirdik. Commer’in araba olayı bunlardan biridir. Olay olurken biz normal ders yapıyormuşuz. Yurtta kalan bizler, bölümden çıkar inşaat bölümünün karşısından araziye girer, ağaçların arasında oluşturduğumuz patika yoldan yurda giderdik. Yurttaki odalarımız 12 kişilik idi, ancak yine de zamanının konforlu, sürekli sıcak suyu bulunan, özel çalışma masalı, ayrıca çalışma odası da olan yurtlardı. Diğer üniversitelerin böyle olanakları yoktu. Sadece biraz gürültülü olurdu ve birbirimize söylenirdik. Ancak gerek ders çalışmada ve gerekse de uyumada giderek bu gürültüye alıştık. Fazlada şikâyetçi olmazdık. 1970 yılı diye hatırlıyorum, sömestr tatili veya bir boykot arası olsa gerek, II. Yurtta 12 kişilik odada kalıyor idik. Okula giriş çıkış yasak olduğundan, parasız kaldık, şehre inip para çekemiyoruz. Böyle olunca, kantin ve inşaatlardaki bakkallardan alış veriş yapamadık, iyice de acıkmışız. Üç arkadaş ne yapacağımız düşünürken, birimiz dolapları ve dolap üstlerini aramaya başladı. Dolapta bir şey bulamadık ama dolap üstünde tozdan simsiyah olmuş, bir bütün somun ekmek bulduk. Tam atacaktık ki acaba temizlenebilir mi? diye bir düşünce aklımıza

78


geldi. Yıkadık, sabunladık, temiz bir görüntü aldı veya açlıktan bize öyle göründü. Temizlenmiş, ancak ıslanmış ekmeği elektrik ocağının üstüne koyduk, hem kurudu hem de simit gibi bir hal aldı. Üç arkadaş büyük bir keyifle, biz bu hale düşecek miydik diye şakalaşarak, ekmeği bitirdik. Geçmişten hatırımda kalan birkaç lezzetten biridir, diye hala hatırlıyorum. Bizim dönemimizde okulda, kafeterya, bölüm kantinleri ve de Yurt kantinleri vardı. Birde kırtasiye için mimarlıkta bir köşe vardı. Şehir haricinde ihtiyaçlar, başta yiyecek olmak üzere, buralardan temin edilirdi. Başkaca bir alternatif yoktu. Ve hepside üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteren yerlerdi. Benim gibi maddi yönden sıkıntısı olan öğrenciler, kafeteryada, kantinde, kütüphanede part time görev alırlar, günde birkaç saat buralarda çalışma imkânı bulurlardı. Kredinin ayda 239 TL. olduğu dönemde, ayda 30-40 TL. kazanmak, hiç de küçümsenecek bir imkan değildi. 1971 yılı olaylarında, VI. Yurtta kalıyordum. Olaylarda pencereden bakıyor, nereden ateş ediliyor diye, merakımızı gidermeye çalışıyorduk. Bu arada pencerenin hemen altında bir patlama olunca ne olduğunu bilemeden, çil yavrusu gibi dağıldık ve saklandık. Kendimizi iyice emniyete almak için, odadan kaçıp, kat koridorlarında duvar diplerine sindik. Ama bir mermi nasıl geldi bilmiyorum, karşı duvara çarptı ve bu tarafta yerde uzanmış bir arkadaşımızın bacağına saplandı. Feryat, figan çocuğu hastaneye gönderdik ama hatırladığım topal kaldı. Olaylar biraz durulunca, biz VI. Yurt olarak yurttan, çıktık, bir anlamda teslim olduk. Ancak biraz yürüdükten sonra bir ateş başladı ortada kaldık. Yurdun bodrum katının önündeki hendek gibi yere kendimizi zorlukla ve korkuyla attığımızı hatırlıyorum. Bu durumda geçtikten sonra bütün yurtlar boşaltıldı, biz yurtların önünde toplandık. Polisler iki sıra halinde dizildiler ve biz yurtta kalanlar, bu koridorun arasından geçtik. Herhangi bir polisin gözüne iyi görünmeyen öğrenciye, sen buraya deniyor ve otobüslere bindirilip, gönderiliyordu. Çok heyecanlı bir geçit töreni olduğunu hatırlıyorum. Çünkü gidenin ne olacağı, belli değildi. Polis kordonundan, seçimden geçenler, geriye kalanlar, kapalı spor salonunda toplandı, yerlerde birbirimizin dizinde yattığımızı hatırlıyorum, Öğrenci Birliği de yiyecek içecek dağıtmıştı. 71 olaylarını hatırlayınca, sevgili Rektörümüz Erdal İnönü’yü hatırlamamak mümkün mü? Sevgili hocamız, kendisini parçaladı, öğrencilerle güvenlik güçleri arasında didindi. Bana göre Erdal Hoca olmasa, çok daha ciddi durumlar oluşabilirdi. Can siperane uğraştı. Bütün yurtları dolaşırken, bizim VI . Yurtta merdiven altında hepimizi topladığını, bu duruma bir an önce son verilmesine, ortam hazırlamaya çalıştığını hatırlıyorum.

Şefik AKKOYUNLU (MinE’ 72)

79 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


ODTÜ’DEKİ YILLARI HATIRLAMAK

B

enim Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki öğrenciliğim, 1968-1972 arasında. Bu yıl Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50 kuruluş yılı olduğuna göre kıdemli mezunlardan sayılırım. ODTÜ’ye giriş, birinci sınıf, ardından bölümdeki üç yıl yarım kalan sonra güz aylarında tamamlanan dönemler. Hepsinin üzerinden neredeyse kırk yıl geçmiş dönüp geriye baksam her dersi, her sınavı dün gibi hatırlarım sandığım zamanlar uzaklarda kalmış. Tek tek anılar soluklaşmış. Ama yine de ODTÜ’lü olmaya, Maden Mühendisliği öğrencisi olmaya dair, duygularım, düşüncelerim canlı ve sıcak kalmış. Okulun ilk günlerinde kırmızı-beyaz servislere binerken duyduğum heyecan, kayıt-kabul salonundaki acemilik. Üniversite’nin kendine özgü havasını fark etmek ve hemen benimsemek. Her köşede esen devingen, devrimci ruhu hissetmek. Kampüsün güzelliğiyle keyiflenmek. Hepsi birlikte beni, bizleri ODTÜ’lü yapıyordu. ODTÜ’lü olmak kimliğimizle birlikte sanki kişiliğimize de yansıyordu. Umarım ki bu şimdi de böyledir. Maden Mühendisliği Bölümüne gelince. Bölümümüz o yıllarda kampüsün en uzak, en uç noktasındaydı. Petrol ve Jeoloji ile paylaştığımız bina o köşede tek başınaydı. Küçüktü, içi bence biraz sevimsizdi ama bizim bölümdü. Öğrenci sayısı az olduğu halde bazı saatlerde gürültü çoktu. Kantinde, giriş bölümünde çoğu zaman maskülen muhabbetler hakimdi. Her üç bölümdeki toplam 10-12 kız öğrenciyle başka türlü olması da mümkün değildi. Eğer tamamlamak gerekse, o dönemlerdeki öğrenci profili “şamatacı, patır-kütür, biraz çalışkan çok az centilmen ve sıkı dost”tu. Öğretim üyeleri katında farklı bir hava vardı. Her zaman olumlu, dostça, biraz mesafeli. Bölüm sekreterliği belki de tüm okulun en sıcak, en cıvıltılı yeriydi. Hocalar bizi tek tek tanırlardı. Onlar bölümün temel taşlarıydı benim gözümde. İzlerinin arada hep sürmesini isterim.

Neval UYSAL AYDIN (MinE’ 72)

80


ÇETİN ATATUNÇ 5518 - B.Sc. 1973

ÖMER IŞIK DEMİRAY 8542 - B.Sc. 1973

TANER ERSOY 2265 - B.Sc. 1973

ÇETİN HOŞTEN 23551 - B.Sc. 1973; M. S. 1975

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

1973

mezunları1974 DİNÇER KARA 23564 - B.Sc. 1973

TEVFİK SELÇUK KAYA 3827 - B.Sc. 1973

MEHMET KAYADELEN 3829 - B.Sc. 1973

M. KEMALÖNCÜL 3928 - B.Sc. 1973; M. S. 1978

SABEH SHAIB 4021 - B.Sc. 1973

ORHAN SEZEROĞLU 4017 - B.Sc. 1973

T. BARBAROS ŞATIRLAR 4048 - B.Sc. 1973; M. S. 1975

İSMAİL ŞENEL 5726 - B.Sc. 1973; M. S. 1978

NECİP TERZİBAŞIOĞLU 14043 - B.Sc. 1973; M. S. 1989

AHMET BİLGİN ÜNVER 4139 - B.Sc. 1973

ALİ ZEYBEK 4185 - B.Sc. 1973

TÜRKER ZORLUBAŞ 4722 - B.Sc. 1973; M. S. 1989

81 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


SİHİRLİ BİR KELİME: HOCAM

E

skişehir Yolundaki A-1 Kapısı ya da bir zamanların söylemi ile Karakaya Kapısı’ndan girince, daha ciğerlerini doldurduğun ilk solukta ODTÜ başlar. İlk adımında hissedersin; insana üniversite öğrencisi olduğunu duyumsatan, insana değerli olduğunu fark ettiren, bir kısmı kendini derslere adamış, bir kısmı hayatı sonuna kadar yaşayan öğrencilere sahip, mezun olduktan sonra değeri daha iyi anlaşılan, öğrencilerine sağladığı etiketinin ayrıcalığını okurken olduğu gibi iş hayatında da yaşatan bir kampüs. Kampüs içindeyken kendini dışarıdaki dünyaya, hatta ülkenin olumsuzluklarına karşı korunmada hissedersin. Yıllar yılı beklediğin, çok uzakta olsan da hep özlediğin, kazandırdıkları için hep şükran duyduğun kampüs. Mavi otobüs kapıda durur, içeri bir güvenlik görevlisi girer ve o büyülü sözcüğü söyler “Hocam kimlikler”. Yıllar sonra o kelimeyi ilk defa duyarsın. “Hocam” kelimesi ODTÜ’lüler arasında bir şifre gibidir. ODTÜ’lülerin birbirlerini tanıması için kullandıkları sıcacık, büyülü, sihirli bir kelime. Kampüsten çıkarak tüm Ankara’ya yayılmış bir fenomen. Ankara sınırları içinde adını bildiğiniz, bilmediğiniz herkese hocam diyebilirsiniz. Başka bir şehirde, herhangi birine gayri ihtiyari “hocam” diye seslendiğinizde, seslendiğiniz kişinin yüzündeki o garip ifadeyi görürsünüz ve nerede olduğunuzu bir kez daha anlamış olursunuz. İlk başta rahatsız etmesine rağmen güvenlik görevlisinden dolmuş şoförüne, profesöründen banka memuruna, öğrencisinden garsonuna herkes birbirine “hocam” şeklinde hitap ettiği için toplumsal, sınıfsız, eşitlikçi bir söylemdir. Aslında alışkanlık yapan durumdur. Hocam kelimesi bir jokerdir her boşluğu doldurur ve siz tüm unvanları unutup sadece onu kullanırsınız. ODTÜ’lüler telsiz mandalı niyetine kullanırlar bu kelimeyi. “Hocam” kelimesi kullanılmadan başlayan cümlelerin karşı tarafça anlaşılamayacağına dair bir önyargı dahi vardır. Alışkanlıkların dışında, farklı, değişik, sihirli bir kelimedir “hocam”. Karşınızdaki insan kim olursa olsun hocam dediğinizde, bir anda duruşu değişir. Bir anda hoca olmuştur. Artık karşınızdaki kişi için sorduğunuz sorunun cevapsız kalması, istediğiniz yardımı alamama, beklentilerinizin olmama şansı kalmamıştır. “Hocam” kelimesi söylenildikten sonra minibüs şoförünün para üstünü vermemesi, kafeteryadaki kişinin tuzu uzatmaması, tellerin dışına kaçan topun size atılmaması söz konusu değildir. Her kapıyı açan bir kelimedir “hocam”. ODTÜ’ye ilk gelindiğinde herkesin ağzında olmasından dolayı özenti olduğu düşünülüp tepki gösterilir, ama arka planını öğrenince saygı duyulur bu hitap şekline. ODTÜ’de “Hocam” diye hitabedilmesi “her insanın birbirinden öğrenecği bir şeyler vardır” felsefesine dayanır ve herkesin birbirine aynı şekilde hitap etmesini sağlayan eşitlikçi bir kelimedir.. Bazı istisnalar dışında cinsiyet ve sosyal statü farkı göstermeksizin geniş bir yaş aralığı için kullanılabilmesinin getirdiği kullanım kolaylığı nedeniyle ağıza yapışma ihtimali yüksek bir hitap şeklidir “hocam”.

82


İlk başlarda benimsenmesi hayli zordur. Herkesin birbirine hemşerim, birader, koçum diye hitap ettiği bir kentten geliyor dahi olsanız, ilk zamanlarda kültür şoku gibi gelir, çok özenti gelir kulağa. ODTÜ’de birkaç gün geçer, bir türlü kullanamazsınız şu tuhaf kelimeyi, ta ki dolmuşa binene, kantinden bir şey alana, kafeteryada kuyruğa girene kadar. İlk “hocam” dediğinizde birden ODTÜ tarafından sallanmaya başlanırsınız. ODTÜ’deki bütün kapılar size açılır, her şey birden kolaylaşır, her yer güzel gözükür. Ardından “ben bu kelime olmadan yıllarca nasıl yaşamışım” diyerek kafa yorarsınız. Çünkü öyle önemli bir boşluğu doldurmuştur ki bu yegâne kelime! Türkçede bu kadar geniş ve değişken bir insan kitlesine daha hitap edebilecek, her türlü yaş, dil, din, ırk ve cinsiyete mal olabilecek başka bir kelime yaratılmış mıdır acaba… Bir ODTÜ geleneğidir, “Hocam”. Rivayete göre ODTÜ’deki kedilerin bile birbirlerine “hocam” diyerek hitap ettiği söylenir. Mezunlar Derneğinde bile üyelerin çocukları, görevli personele “hocam diyerek hitap eder. Yarım yamalak Türkçesi ile yabancı uyruklu bir öğrenciden duyulduğunda gülümsetir. Başka bir kente gittiğinde rahatça büfeye yanaşıp “hocam iki tost bir ayran” demeyi özlersin, askerde komutana hocam diyerek hitap edersin, evde bile annene “hocam yemek ne zaman hazır olacak?” dersin. “Hocam” büyüsünü kaybeder. ODTÜ’ye özgüdür. İlk duyulduğunda bu kadar itici, Kullanılmaya başlandığında bu kadar büyük bir boşluğu dolduran, Yıllar sonra bile duyulduğunda insana bu kadar sıcak gelen başka bir kelime yoktur. Bir ODTÜ geleneğidir “hocam”. ODTÜ’lülerin birbirini tanıması için kullandıkları bir parola. Bu ülkede Bu kadar sıcaklık, Bu kadar yakınlık, Bu kadar eşitlikçi, Bu kadar erdemli ve bu kadar dostluk ifade eden başka bir kelime yoktur.

83 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


BÖLÜMÜN 50.YILI

O

DTÜ yaşantım 1968 yılında Hazırlık okuluna girmekle başladı. Bu okulun bizlere katkısını incelerken Hazırlıktan başlamak daha doğru olacak, çünkü ilerde hemen tüm derslerin İngilizce olduğu göz önünde bulundurulduğunda yabancı dili doğru ve kapsamlı şekilde öğrenmenin gerekliliği ortaya

çıkıyor ve daha sonra başka üniversitelere göre dil konusunda ne kadar ileri olduğumuzu yaşadıkça bu daha iyi anlaşılıyor. Hazırlık sınıfı ODTÜ’lü öğrencilerin okula hazırlanma ve bir ölçüde balayı dönemidir, hocalar ve üst sınıflar öğle yemeğine arada top oynama zamanı kalsın diye koşarak giden bu kalabalığa hep toleranslı ve sevecen davranmışlardır. Tüm mühendislik bölümlerinin karma olarak okuduğu 1. sınıftan sonra 1970 yılında okuduğumuz 2. sınıfta Maden Bölümü; Maden, Jeoloji ve Petrol bölümlerini bir arada barındırmaktaydı ve hemen tüm arkadaşlar çok az sayıdaki sınıflarda çok iyi kaynaşmıştık, hocaların hepimizi birer birer ismen ve çok yakından tanıdığını hatırlıyorum. Öğrenci Birliği odasını ve akademik personelin öğrenciye yakın davranışını hatırlıyorum, ayrıca alt ve üst sınıflar arası güzel diyalog ve alt sınıfların korunması, kollanması hatırladığım diğer güzel hatıralar. Bu işi meslek hayatında da devam ettirdik yanımızda işe başlayan genç mühendis arkadaşların ihtiyaçlarıyla ilgilenme, mesleği ve işi sevdirme ve gelişmelerine katkı koyma noktasında alınan bu terbiyenin çok yararı olmuştur. Bölümün gerektirdiği teknik seyahatler o dönemdeki işletme tecrübesine sahip hocalarımızın gayretiyle mükemmel şekilde yapılmış, gerek arazide gerekse mevcut maden tesislerinde birçok yer öğrencilere gezdirilmiştir. İnşaat, kimya, metalürji gibi diğer bölümlerden alınan derslerle yetişen maden mühendisleri olarak hocaların hep anlattığı gibi arazide ve yerleşimden çok uzak bölgelerde başımızın çaresine bakabildik. Okulda yoğun rekabet yaşayan öğrencilerin normal yaşantıda tam tersi bir davranış göstermesi genelde kendilerine duydukları özgüvenden kaynaklanıyor sanırım. Yabancı öğretim görevlileriyle ders yapmanın ve yabancı öğrencilerle birlikte okumanın daha sonra iş hayatında getirdiği özellikle yurt dışına çalışmaya gidenlerde büyük avantaj sağladığını hep gördük. Mühendislik eğitiminde birinci sınıftan başlayarak alınan tüm dersler ABD eğitim kuruluşlarında okutulanlarla çok yakındı sanırım. Birçok arkadaşın yurtdışı master ve doktora çalışmalarında sıkıntı çekmediğini hatırlıyorum. Bir de derslerin orijinal kitaplardan ve orijinal dilde okutulmasının avantajını gördük, yurt içinde çalışırken deyimlerde yaşadığımız problem çabuk aşıldı. Kampüs hayatı yurtlardaki yaşantı, spor ve sosyal klüp imkânları o yıllar için Türkiye’de gerçekten lükstü ve bu imkanlar içersinde memleket meselelerine merak salmak ve siyasi görüşlerin oluşması da hep bu seçkin öğrenci, hoca ve imkanların getirdiği sonuçtur. Okuyan, yorumlayan, aralarında tartışan büyük bir öğrenci kitlesi hemen her konuda kendini yönetmek, ülkenin kalkınmasına bağımsız gelişmesine katkı koymak için siyasetin içinde yer almak istiyordu. Sınıf arkadaşlarımın hemen hepsi mezun olduktan sonra madencilik konusunda çalışmaya başladık, Türkiye’nin dört bir yanına dağılıp tesisler kurduk, ocaklar açtık. Daha sonra geriye dönüp baktığımızda bu yapılanlarla ülkenin kalkınmasına çok ciddi katkılar koyduğumuzu görüyorum ve bize yapılan yatırımın meyvesini ülke yararına verdiğini düşünüyorum. Çalışma hayatında sınıf arkadaşları olarak gösterdiğimiz dayanışma ayrıca övgüye değer ve yeni mezunlara örnek olmalıdır. Bu arada kaybettiğimiz sınıf arkadaşlarımızdan Hasan Basri Temizalp ve Bener Şakalak arkadaşımı anıyor, kalanlara uzun ömürler diliyorum. Türker Zorlubaş (MinE’ 73)

84


FİKRET AKER 5374 - B.Sc. 1974

ADNAN S. BADRAN 2024 - B.Sc. 1974

TURHAN BARIN 8308 - B.Sc. 1974

HASAN AYDIN BİLGİN 904227 - B.Sc. 1974; M. Sc. 1977; Ph. D. 1989

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974

mezunları1975 SAMIR EL-MUFDI 5905 - B.Sc. 1974

MEHMET EMİN ERGEN 8043 - B.Sc. 1974; M. Sc. 1980

ZİYA GÖKER 2281 - B.Sc. 1974

AZİZ KUNDUR 907139- B.Sc. 1974

ZEYNAB MURAT-KHAN 3890 - B.Sc. 1974

TARIK MUSTAFA 7401 - B.Sc. 1974

İBRAHİM SANER 3514- B.Sc. 1974

MURAT B. ŞAKALAK 4043 - B.Sc. 1974

MEHMET AYKUT VURAL 4147 - B.Sc. 1974

MÜNİR YILDIRIM 5430 - B.Sc. 1974

ZAKİ YOUSUF 8450 - B.Sc. 1974; M. Sc. 1977

UĞUR YÜCEKENT 4716- B.Sc. 1974; M. Sc. 1979

KAYA KOÇAL 8221 - B.Sc. 1974

MİR ALİ N.NORİ NEJAT 4586 - B.Sc. 1974

85 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


86


KHALED AKACHA 6664 - B.Sc. 1975

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

ŞEVKET ALAGÖK 3513 - B.Sc.1975

1975

mezunları1975 H.BAYRAM BABACAN 8328 - B.Sc.1975

CELAL KARPUZ 7458- B.Sc. 1975 M.Sc. 1977; Ph. D. 1982

KEMAL TAN 4660- B.Sc. 1975

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GÜHER ERBİL 2256 - B.Sc. 1975

SALİH ÖZASLAN 4600 - B.Sc. 1975

HASAN BASRİ TEMİZALP 4082 - B.Sc. 1975

SYDED ABİD HUSSAIN 11737 - M. Sc. 1975; Ph. D. 1992

87 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


ODTÜ’LÜ AĞAÇLAR: ATKESTANELERİ

Y

ıllar sonra ODTÜ ile hasret gidermek istiyorsanız, A-1 Kapısında mavi otobüslerden inip, maden mühendisliğine kadar yürüyeceksiniz. Herkesin, her köşesinde, mutlaka bir anısı vardır. Ama önce ana caddeden, Hazırlığa kadar yürümelisin.

Yürümeye başlar başlamaz, ilk önce havası dikkatini çeker. ODTÜ’nün havasını tekrar solumak istersin. Gri bir kentin ortasında, insan elleri ile dikilen bir orman. Koru ya da ormanlık alan falan değil, resmen bir orman. 45 milyon ağaç. Tek tek insan eli ile yıllarca planlanarak dikilmiş. Ağaçlandırma Bayramları ile tüm Ankara’lılar ve ODTÜ’lüler ile birlikte dikilmiş. Dikim işlemi bittiğinde vişne yenip, vişne şarabı içilerek kutsanmış. Ağa Han Mimarlık Ödülü almış. Ana kapıdan servisten inip seninle birlikte yürüyen, Hazırlık, İdari, Mimarlık öğrencileri. İmrenirsin. Tekrar 18 yaşında, onların yerinde ODTÜ’de olmak istersin. Düşünürsün. Dünyada çok az sayıda şanslı öğrenci ODTÜ kalitesinde bir üniversiteye devam edebildiğini bilirsin. Aklından “bunun kıymetini bilmeliler” diye geçer. ODTÜ’yü diploması için değil, ODTÜ olduğu için istemeliler diye düşünürsün. Çünkü ODTÜ’de öğrenci iken ODTÜ’den kazanabilecekleri, ilerde ODTÜ diploması ile kazanabileceklerinden çok daha fazladır. Bilirsin. Ve ODTÜ’nün ana caddesi. Orta kaldırım ile ikiye ayrılmış. Kaldırımda uzayıp giden atkestaneleri ve her çeşit ağaç ile süslenmiş. Atkestaneleri ODTÜ’de yaşam alanını paylaştığımız ağaçlar, ODTÜ kampüsünün yollarının ağaçlarıdır. Güzel yaprakları, çiçekleri vardır ama hiç kimse bu ağaçlar için şiirler yazmaz, hatta hiçbir şey yazmaz. Ama onlar hep vardır. ODTÜ’ndeki atkestaneleri sonbaharın en güzel renklerine bürünen ağaçlarından biridir. Nisan gibi çiçek açar, inanılmaz güzel kocaman çiçekler, pembe ve beyaz. Eylül’de kestaneleri vardır üstünde, sararan yapraklara inat, yemyeşil kocaman kocaman atkestaneleri. Ama atkestaneleri nasıl sararıp solacaklarını pek bilmezler, acemidirler. Aynı yaprağın üzerinde yeşil, sarı, kahverengi ve hatta kırmızı renklerini görebilirsiniz. Hem de farklı tonları ile birlikte. ODTÜ’deki ana caddeyi hüzünlü bir yağmur ıslatır, hafif bir rüzgâr atkestanelerinin dökülmüş yapraklarını sürükler. Altın renklidir hava, ansızın çıkan serinlik içinizi ürpertir, şefkate muhtaç kılar. A-1 kapısından Hazırlık binasına kadar beton yürüyüş yolunun iki tarafındaki atkestaneleri, o yolu yürüyen öğrenciler için güneşli günlerin gölgesi, yağmurlu günlerin şemsiyesidir, ODTÜ’nün ana caddesi, ODTÜ kampüsünün güzelliklerinden biridir. Dış kabuğundaki uzun dikenleriyle “bana dokunma” diyen ve yaz sonunda birer birer yere dökülürken korkutan koyu kahverengi meyveleri ile kampüs yaşamının ayrılmaz parçalarındandır, atkestaneleri.

88


ODTÜ’DE ODTÜ LOGOLARI ve HAZIRLIK

O

DTÜ’nün ana caddesinden ayrılıp Hazırlığa doğru yönelirken orta kavşaktaki ODTÜ logosu dikkatinizi çeker. Aslında kampüsün tamamında bu süslemeler, bezemeler ve kabartmalar bulunmaktadır. Mimarlık otoparkının yanında her tarafı çatlamış, eski bir beton üzerinde kabartma ODTÜ logosu ve altındaki 1966 yazısı bulunmaktadır. Yine o yıllardan, Şadi Çalık’ın Atatürk Anıtı üzerinde Anadolu topraklarındaki uygarlıkların birçok simgesiyle birlikte ODTÜ logosu da kabartılmıştır. ODTÜ’de A-1 kapısında ODTÜ’nün simgelerinden biridir; Bilim Ağacı... Ancak ODTÜ’de bir Bilim Ağacı daha vardır, çiçeklerden yapılmış bir bilim ağacı... Kültür Kongre Merkezi’ni çevreleyen yamaçlardan birini alt tarafında çimler üzerine yerleştirilmiş bir daire içinde bir Bilim Ağacı figürü yıllardır orada durur. Her yıl yenilenir, yeni baştan farklı çiçeklerle, farklı renklerle yeniden yaratılır Bilim Ağacı. Kimi yıllar yalnızca yeşilin tonları kullanılmış, kimi yıllar eflatun ve yeşil olmuş, kimi yıllar kırmızı katılmış yeşilin arasına, kimi yıllar rengârenk çiçekler serpiştirilmiş. Her değişik görünümünde, Bilim Ağacı’nın değeri ve çiçeklerin güzelliği birleşip ODTÜ’yü süslemiş. Özellikle ODTÜ’nün ellinci yılı nedeniyle üniversitenin dört bir yanını donatan ODTÜ logoları ve simgeleri bulunmaktadır. Otuzuncu ve kırkıncı yıllarda olduğu gibi ellinci yıl logosunda da “0” yerine ona benzeyen ODTÜ logosu kullanılmış. Karlı bir günde Rektörlüğün önündeki ODTÜ logosuna bir grafiti muzipliğiyle ve eldivensiz ellerin acelesiyle 5 sayısını ekleyerek ellinci yıla bir imza atılmış. Kültür ve Kongre Merkezi’ne bakan çim alanlardan birinin üzerinde çiçeklerle ODTÜ logosu işlenmiş. Gezdiğinde mutlaka görürsün, gözüne çarpar, çiçeklerle bezenmiş ODTÜ logoları. Rektörlüğün önünde, Kafeterya’nın ana caddeye bakan yamacında, KKM’nin önünde, MM’in önünde, Teknokent binalarının önünde. Ama ilk önce seni Hazırlığa dönen kavşaktaki bu ODTÜ logosu karşılar, kırmızı ve beyaz çiçekleriyle… Yolun sonu Hazırlık Binası. Burası ODTÜ içinde olan ama ODTÜ’den ayrı, farklı bir yerdir. ODTÜ Hazırlık Okulu, üniversite giriş sınavından sonra sabahtan akşama kadar tüm vaktinin boş olduğu bir dinlenme dönemidir. Tam anlamı ile lise ile ODTÜ arasında bir geçiş bölgesidir. Birçok ODTÜ’lü bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirir. Hazırlık sınıfı, ODTÜ’yü kazanan her öğrenciye verilen bir yıllık tatil hakkıdır. Bu dönem İngilizce hazırlık değil, tamamen ODTÜ’ye hazırlıktır aslında. İşin ilginç yanı ODTÜ’de edinilen arkadaşlıkların en uzun sürelisi ve en kalıcısı Hazırlık’da edinilir. Pop quiz öncesi çıkan sandalye gürültüleriyle mahşer yerini andıran mekân. Çimler güzel, ODTÜ güzel, dersler hafif, çalışmak yok... İşte budur ODTÜ Hazırlık... Güzel, dertsiz tasasız bir yıl. ODTÜ’de geçebilecek en güzel anların toplandığı ilk yıl… Balayı. Hazırlık binalarının arasından görünür ODTÜ. Yolun karşısına geçerek bölümlerin arasındaki geniş, merdivenli, arnavut kaldırımlı yol ile başlar. İçin kıpır kıpır. Hayatının en güzel yıllarının geçtiği mekân. Ayrı bir kokusu, rengi, sesi vardır. Hala gözümüzde, burnumuzda, kulağımızdasın sevgili okulumuz. Özledin mi diye sorma, biliyorsun sen...

89 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


90


91 1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975


92


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1976 1977 1978 1979 1980

93 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1976 > 1977 > 19 dünya

1976; 28 Temmuz 1976 tarihinde Çin’de yüzyılımızın en çok ölümle sonuçlanan depremi oldu. 8,2 büyüklüğündeki depremde 650.000 kişi yaşamını yitirdi. 1977; Elvis Presley, 42 yaşında öldü. 1977; Pakistan’da askeri darbe; General Ziya Ül Hak, Zülfikar Ali Butto’yu devirdi. 1978; Camp David (ABD)’de, Mısır-İsrail (Sedat-Begin) zirvesi gerçekleştirildi. Anlaşma için sürdürülen görüşmelere ABD Başkanı J. Carter da aktif olarak katılmıştır. 1978; Çin Halk Cumhuriyeti’nde Deng Şaoping’in önderliğinde ekonomik reformlar başlatıldı. 1978; İtalyan Başbakanı Aldo Moro öldürüldü... Komünistleri ilk kez hükümete dahil edecek bir güven oylamasına katılmak üzere meclise giderken teröristin eline düşen bu önemli liderin kaçırılması ve öldürülmesine güvenlik güçleri seyirci kaldı.1979; İran’da Devrim; Humeyni’nin dönüşü ve Şah’ın kaçışı 1979; Viyana’da, Carter ile Brejnev’in SALT II Anlaşması’nı imzaladılar. 1979; Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal etti. 24 Aralık 1979 tarihinde Afganistan’a Sovyet askeri birlikleri girdi. Sovyet işgali ve Afgan Devlet Başkanı Emin’in öldürülmesinden sonra, Babrak Karmal başbakan oldu.1980; İranIrak Savaşı’nın başlaması... Irak, İran’da 1979 Şubat’ında gerçekleşen devrimden sonra, gergin ortam ve çatışmalar 1980 yılı boyunca da devam etmiş ve 28 Ağustos 1980 günü bu çatışmalarda İran, Irak kuvvetlerine karşı ilk defa yerden yere SS füzeleri kullanmıştı.

94

türkiye

1976; Hayali mobilyacı yeğene tutuklama... Hayali mobilya ihracatı ve 20 milyon liralık vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. 1977; Kanlı 1 Mayıs... Yıl 1977... Taksim Meydanı... 1 Mayıs, yüzbinlerce işçinin katılımıyla görkemli bir şekilde kutlanmaya başlandı. Ama birden çevredeki binalardan silah sesleri gelmiş, panzerler kalabalığın üstüne yürümüş, meydanı dolduran kalabalık panik içinde Kazancı Yokuşu’na koşmuştur. Yaşanan izdihamda 37 kişi can vermiştir.1978; Kahramanmaraş olayları... Kahramanmaraş’ta günlerce devam eden şiddet olaylarında 105 kişi ölmüş, 176 kişi yaralanmıştır.1980; Hükümetin 24 Ocak 1980’de IMF’nin direktifleri doğrultusunda açıkladığı ekonomik istikrar(!) programı, toplumda soğuk duş etkisi yarattı.1980; Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yönetime el koydu. Sonra; 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 98 binden fazla insan “örgüt üyesi” olmaktan suçlandı. Gazeteler 300 gün süreyle yayın yapamadı, yayınlar yasaklandı. 14 kişi açlık grevinde öldü. 3.854 öğretmen, 120 üniversite öğretim görevlisi ve 47 yargıcın işine son verildi. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelere geçti, idam cezası verilen 50 kişi asıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, Türkiye toplumunu yeniden kurmaya yönelik bir girişimdi. Özgürlüksüz, muhalefetsiz, bireyci, tekdüze, rıza gösteren bir toplum...


978 > 1979 > 1980 odtü

1976; ÖTK örgütlülüğündeki ODTÜ öğrencileri, içlerinde 10 topluluğun bulunduğu STK aracılığı ile 1976’da tiyatro şenlikleri düzenlemiştir. 1976; 3 Kasım 1976’da 2500 öğrenci statta forum yapmış, forumda Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr.Hasan Tan ve evrak müdürü Bahattin Yalım’ın görevden alınması isteminde bulunmuştur. 1977; 4 Şubat 1977 tarihinde Hasan Tan, ODTÜ’ye olarak atanmıştır.1977; Ertuğrul Karakaya bir ODTÜ öğrencisiydi. 1977 yılında, 9 aylık boykot döneminde ODTÜ Öğrenci Temsilcisi yönetim kurulu üyesiydi ve ÖTK’nın sözcülüğünü üstlenmişti. 13 Şubat’ta 1977’de, ODTÜ’nün bütün kesimlerinin karşı çıkmasına rağmen rektör olarak Hasan Tan’ın istifa istemi ile başlayan boykotta ODTÜ-ÖTK’nın demeçlerini, bildirilerini hep o okuyor, basın toplantılarına ÖTK adına o katılıyordu. Sürekli göz önündeydi. 8 Haziran günü güvenlik güçlerince öldürüldü.1978; 1978 ve 1979 yaz aylarında birer ek sömestr yapılmıştır. Çok sıcak geçen yaz aylarına rağmen, başta öğretim üyelerimizin olmak üzere, tüm ODTÜ ailesinin büyük özverisi sayesinde eksik iki sömestre tamamlanmıştır.1978; 1978 yılında, Dr. Necdet Bulut, Trabzon’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Ankara Hacettepe Hastahanesinde vefat etmiştir.1980; 12 Eylül ODTÜ’nün üzerinden silindir gibi geçti. Birçok öğrenci çeşitli suçlar isnad edilerek tutuklandı, birçoğu göz altına alındı, birçoğu güvenlik güçlerinin gözetiminde iken öldü, yaralandı, sakat kaldı.

maden

1976; Bigadiç bor işletmesi kuruldu.1976; Yeraltı Maden-İş’in örgütlü olduğu Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ işyerinde çalışan 980 işçi 5 Mayıs’ta greve başladı. Bu grev madencilik işkolunda ilgili yasalar uyarınca yapılan ilk grev olması bakımından özel bir öneme sahip oldu. 1977; TMMOB Maden Mühendisleri Odasınca her iki yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongrelerinden beşincisi 14-18 Şubat 1977 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 1977; 15 Ocak 1977 “Bursa Volfram madeni tesisleri” Başbakan Demirel tarafından üretime açıldı. 1978; 1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı yasa ile bor’la ilgili tüm faaliyetler tamamen devlet adına üretilmek, işletilmek ve pazarlanmak üzere Etibank A.Ş.’nin tasarrufuna verilmiştir.1978; 10 Eylül 1978 Erdemir Zübeyde fırınını ateşledi. 85 metre yüksekliğinde ki fırın yılda 1.5 milyon ton çelik üretecek.1978; Türkiye 1. Kömür Kongresi TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 23 Ocak 1978 tarihinde Zonguldak’ta düzenlendi.1979; Kestelek/ Bursa kolemanit işletmesi kuruldu. 1980; 24 Ocak 1980 sonrasında ülkemizde uygulanan serbest piyasa ekonomisinin tercih edilmesine bağlı olarak, özel sektör ön plana çıkmaya başlamış Özelleştirme politikaları başta olmak üzere madencilik sektörü de bu uygulamalardan nasibini almıştır.

95 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980


ODTÜ’NÜN ENTELEKTÜEL BİRİKİMİ: İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

H

azırlıktan başlayıp, bölümlere doğru giden ana yola çıktığınızda ODTÜ’nün mimarisine hayran kalmaya başlarsınız. Herşey planlanmış ve uygulanmıştır. Şimdilerde İşletme Binası, Hazırlığın yan tarafındaki yeni yerinde olsa da, kurulduğundan beri tüm idari ve iktisadi bilimleri içinde barındıran İdari Binası çıkar karşına.

İdari Bilimler Fakültesi’nin ayrı bir yeri vardır. Bütün mühendislik fakültesi burada ekonomi dersi alırdı. Birçok non-teknik elektif dersleri de bu binada alınmıştır. Belki de bunun içindir, kantininde İdari öğrencisinden çok erkek mühendislik öğrencileri bulunur. Koridorları pipo kokan, simli mermerleri olan, dönen sınıf sandalyelerinin olduğu, kantinindeki panoda her türlü ilanın, duyurunun ve posterin bulunduğu bir mekân. Sıcak, tanıdık, dost kokan bir mekân. Birkaç öğrencinin bir araya gelmesine tahammül edilmediği yıllar olmuştur ODTÜ’de. Hemen tepenizde jandarma biterdi. Ama İdari önündeki her yıl düzenlenen ve önemli bir ODTÜ geleneği olan mezuniyet dönemi “Havuza Atma Şenlikleri” o yıllarda dahi yapılmıştır. Jandarmanın bakışları arasında. Tüm bir yıl boş olan havuz, yalnız bir gün, akademik yılın son günü mezun olacaklar için doldurulur hocalar dahil tüm diğer öğrenciler uzaklaşır, meydan İdari’de okuyanlara kalırdı. Başta mezun olanlar olmak üzere yakaladıkları herkesi havuza atarlar, bolca ıslanırlardı. Kızları yakalayıp, karga tulumba havuza atanlar, su dolu kovalarla birbirlerini kovalayanlar…; eğlenceliydi. İşi abartanlar da olurdu. Mayosu ile gelen, yedek kıyafet getiren, yurtlardan üstünü değişip de gelenler vardı. İdari Bilimlerde okuyanlar ağaçların arkasında ya da tuvaletlerde üstlerini değiştirir, kantinde çay içerken geçen güzel yılların ardından mezuniyetin sevincini ve hüznünü yaşarlardı.

96


METİN AKKOYUNLU 7243- B.Sc. 1976

AYDAN AKSOY 5964- B.Sc. 1976

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

M. ERTAN AKÜN 96982- B.Sc. 1976; M. Sc. 1990; Ph. D. 1977

1976

ERDAL ALATLI 5423- B.Sc. 1976

AYTAÇ ALPAT 2118- B.Sc.1976

ABDULLAH ARIK 2122- B.Sc. 1976

M. ÜMİT ATALAY 9592- B.Sc. 1976; M.Sc. 1979; Ph. D. 1986

YUSUF ATEŞ 95372- B.Sc. 1976

YUSUF AYDIN 111781- B.Sc. 1976

ALİ BAŞOL 8924- B.Sc. 1976; M. Sc. 1980

ŞAMAN BERKÜN 2128- B.Sc. 1976

ALİ MÜNİR BOZTEPE 7531- B.Sc. 1976; M. Sc. 1980

NEVZAT CENGİZ 7697- B.Sc. 1976

ŞEVKET DURUCAN 10523- B.Sc. 1976; M. Sc. 1976

mezunları1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RIZA GÜNER GÜRTUNCA 7267- B.Sc.1976

97 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

MAHMUT B. HORASAN SELAMİ İSTANBULLUOĞLU 8680- B.Sc. 1976; 95919- B.Sc. 1976; M.Sc. 1980 M. Sc. 1989; Ph. D. 1995

MEHMET İŞCAN 5774- B.Sc. 1976

1976

mezunları

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MUSTAFA KAVRUK 5675- B.Sc. 1976

MEHMET KAYMAK 5202- B.Sc. 1976

EYÜP ÜLKER KILINÇ 8356- B.Sc. 1976

MAHMUT NECİP KÖROĞLU OSMAN TAYFUN MATER MEHMET YAŞAR ŞENER 7373- B.Sc. 1976; 3878- B.Sc. 1976 5369- B.Sc. 1976 M. Sc. 1980

HALUK YILMAZ 7779- B.Sc. 1976

98

KEMAL ALPAGO YURTOĞLU 5713- B.Sc. 1976

TAYFUN ZEHİR 7642- B.Sc. 1976


ODTÜ’NÜN İLK FAKÜLTESİ: MİMARLIK

İ

dari Binasını arkada bırakıp, anayoldan Kafeterya’ya doğru ilerlerken, iki büyük çınar çıkar karşına. Derler ki; ODTÜ’nün mimari Behruz Çinici ilk binaları inşa ederken özellikle Mimarlık Fakültesini bu iki ağaca göre projelendirmiş. Bu çınarlardan biri Mimarlık binasının kapısının tam karşısında, diğeri de binanın diğer kapısından anayolun yanındadır. Bu çınarlar onca zamandır ODTÜ ve öğrenciler ile birlikte yaşlandılar. Ağaçlar canlıdır, filizlenir, büyür, yaşlanır ve ölür. Kapıların karşısındaki bu çınarlar diğer ağaçların gidişine, yenilerinin büyümesine, onların da gidişine tanıklık ettiler. Yarım asırlık birikimleri ile Mimarlık Fakültesi’ne bekçilik yaptılar ve önlerinden yüz bini aşkın öğrenci hem de defalarca yürüdü o çınardan sonraki merdivenlerde. Mimarlık Fakültesi, haftalık ders saati sayısı ve ödevlerin sıklığı ve karmaşıklığı nedeniyle ODTÜ’nün en yoğun bölümlerinden biridir. Kat çıkılmış şirin stüdyoları, devasa iç avlusu, tavanlarındaki perspektif süslemeleri, ikişer üçer kısacık sevimli merdivenleriyle, ufak tefek bahçecikleriyle, garip yerlerdeki zindanımsı merdiven ve koridorlarıyla insanı içine alan, sarıp sarmalayan, bu ilginç binayı sevdiren fakülte. Mimarlık binasına doğru yürüyüp sola Mimarlık Amfisine döndüğünüzde kuytu bir yerde her zaman akan bir çeşme görürsünüz. Çeşmenin neden o kuytu yerde olduğunun sırrını arka duvarda yazılı olanları görünce anlarsınız; “12.5.1962-30.9.1963 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarları A ve B Çinici”. ODTÜ’yü inşa eden Behruz ve eşi Altuğ Çinici’nin imzaları. Bazen Hazırlıktan gelirken, bazen Mimarlık Amfisi’ndeki bir etkinlikten dönerken mutlaka bu

99 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980


çeşmeden su içilirdi. Çeşmenin iki ucunu kapatınca su fıskiye olarak çıkar, ağzınızı hiçbir yere değdirmeden su içilebilirdi. İki ucunu kapatmak için iki kişi gerektiğini unutmamak gerek. Belki de bu yüzden “aşk çeşmesi” derlerdi. ODTÜ’nün ve yaşı elliye yaklaşmış Mimarlık Binası’nın bu özel köşesi ilk günkü gibi kalmış travertenlerin arasında yılların izlerini sergiliyor. Akan suyun sessizliği, suyla akıp giden anılar, yerlerde yosunlar. Onca yıl aşk çeşmenin suyu hep aktı, bundan sonra da akacak. Eskilerde Mimarlık Fakültesi, mimarlık öğrencilerince düzenlenen geleneksel kıyafet balolarına ev sahipliği yapardı. Mimarlık Fakültesi binasının ilginç yapısı ve öğrencilerin yaratıcılıkları birleşince ortaya çok güzel bir atmosfer çıkardı. Bu atmosfer katılımcıların kıyafetlerinde sergileme fırsatı buldukları geniş hayal güçleriyle birleşince, mayıs ayında gerçekleştirilen bu geleneksel balo, görsel bir şölene dönüşürdü. Nedendir bilinmez ama şimdilerde yapılmıyor. Mimarlıktaki otoparkı çepeçevre saran dut ağaçları bölümlere giden anayolda görmeye alışkın olmadığınız arabaların önünü kapatarak güzel bir görev üstlenirler. Öğle yemeğinden sonra bir anayolda yürüyüşünün arasına karadutlara bir ziyaret ve ziyafet eklemek öğle arasını güzelleştirir. Bodur ağaçlar oldukları ve dalları aşağıya sarkık durdukları için ağaçlardaki meyvelerin çoğuna ulaşma şansınız olur. Yalıncak köyündeki antik kalıntıların sergilendiği dünyadaki ilk ve tek üniversite müzesinin karşısındaki alanda karadut ağaçlarının yanında bir de beyaz dut vardır. O kadar karadutun arasında nasıl olmuş da orada büyümüştür, bilinmez. Mimarlık Fakültesi, her zaman hep farklı, ilginç ve çocuksudur,nedense. Yurtlardaki mimarlık öğrencilerinin kartondan maket yapmaları, kâğıt kesip yapıştırmaları hatta çizim yapmaları ilkokuldaki elişi derslerini hatırlatır. Ancak, final zamanı yaklaştığında orda burada ağlayan ya da artık uykusuzluktan yüzünden bin bir parça dökülen mimarlık öğrencileri ile karşılaştığınızda anlaşılır bölümün zorluğunu. Sürekli sabahlanır, günlerce stüdyo “çilehane” çalışması yapılır. O stüdyolar ev’e dönüşür bir noktada, ortalıkta unutulmuş terlikler… Öğrencilik hayatınızın tamamını ele geçiren bir yapısı olduğu için, bir şekilde sevmeyi illa ki öğrenmeniz gereken mekândır, Mimarlık Fakültesi. Öğrencilerin günlerce stüdyolarda kaldıkları, yiyecekleri, pijamaları, terlikleri ile gittikleri, jüri öncesi günlerce sabahladıkları, kısaca; içinde bulunan insanların evleri gibi gördükleri mekândır, Mimarlık Fakültesi. Gözlerinizi kapatın, hayal edin. Hani, bir bahçeniz olsa; toprağı çim, içinde çeşitli ağaçlar, bazıları meyveli. Ara sıra gitseniz dalından meyve yeseniz, ağacın gövdesine yaslanarak. Çeşme de bulunsa; su içseniz avucunuzdan. Bir havuz olsa, içinde 8-10 balık, hiç hareketsiz yüzüşlerine takılıp beyninizi arındırsanız. Tostunuzdan bir parça atsanız havuza, suda dalgalar daire daire yayılırken o balıklar birdenbire keskin dönüşlerle hareketlenseler ve tostunuza dokunup kaçıverseler. Yüksekten bir yerden su akıtsanız bu havuza, kuş sesleri karışsa su sesine. Bahçenizin önünden geçenlerle 1-2 kelam edip, elma ikram etseniz. ODTÜ’de böyle bir yeriniz var: Mimarlık Fakültesi.

100


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

1977

mezunları1978 ODTÜ’DE YAŞANAN BOYKOT NEDENİYLE BU YIL MEZUN VERİLMEMİŞTİR

101 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


KALABALIK İÇİNDEKİ YALNIZLIK: KÜTÜPHANE

M

imarlık Fakültesi’ni ve çınarları geride bırakıp bölümlere giden anayoldan ilerlersiniz. Karşınızda, ODTÜ’nün merdivenleri. ODTÜ’nün, sayıları yüz bine yaklaşan mezunlarının içinde bu merdiveni inip çıkmayan kaç kişi vardır? Madende de okusak, bölüm uzak olsa da, Kütüphaneye, U-3’e, Rektörlüğe, Fizik veya Matematik kantinine, otobüs durağına giderken bu merdivene yolumuz düşmüştür. Matematik bölümünde bir final sınavına giderken isteksiz adımlarla çıktığımız merdivenden sınav sonrası koşarak inmişizdir. Bahar günlerinde merdiveni çıkarken solumuzda ve tam karşımızda mor çiçekli ağaçlar içimizi ferahlatır. Karlı günlerde düşmeden merdivenlerden inmeyi denersin. İşte bu merdivenlerden çıkınca, Kütüphane çıkar karşına. ODTÜ’nün mimarı Behruz Çinici’nin önemli çalışmalarından birisidir Kütüphane. İlk kısmı 1967 yılında ikinci kısmı da 1975 yılında tamamlanmıştır. O yıllarda üniversitelerde hizmet veren kütüphanelerin, daha çok fakülte ve kürsü kütüphaneleri şeklinde olduğu, merkezi kütüphane kurulması fikrinin ise, o zamana göre radikal bir görüş olduğu bilinir. O dönemde radikal olarak değerlendirilen bu düşünce, daha sonraki zaman dilimi içerisinde ülkemizdeki tüm üniversite kütüphaneleri tarafından uygulanmıştır. Ayrıca, 2000’li yıllarda ortaya çıkan elektronik kütüphane kavramıyla da büyük bir uyumluluk göstererek, ODTÜ mimarisinin ve planlamasının ne kadar çağdaş bir içerikte olduğunun işaretidir. Sınav dönemlerinde hınca hınç dolu olan, bazı öğrencilerin kitaplarla kendilerine yer tutup sonra saatlerce ortadan kayboldukları, Ankaralıların sabahtan gelip bütün gün ders çalışmak için yerleştikleri Kütüphane. Kafanızdaki “sınava kadar az biraz vaktim var, dersten sonra kütüphaneye gidip sakin kafa bakarım biraz” gibi hayalleriniz varsa ya da kitaplara göz gezdirecekseniz bulunmaz bir mekân. Bazen iki ders arasındaki kısacık zaman dilimlerinde kaçılır, Kütüphaneye. Hele kar yağıyorken, sınav yokken, en üst katta yalnızken sıcacık mekan. Kırmızı koltuklarında oturup ODTÜ’yü, Vişneliği sonbaharı karşıladığın yer. Pencerelerinde buğu, dışarısı yeşil, kitapların arasında loş bir ortam, sessizlik, yalnızlık…

102


M.ZEKAİ AKTAN 9344- B.Sc. 1978

M.HANİF BAWANY 6795 - B.Sc. 1978

EDİP UMMAN DURU 10239- B.Sc. 1978

AZİZ BABÜR GÜR 10378- B.Sc. 1978

İ. NURAL ÖZTÜRK 8673- B.Sc. 1978

LEVENT TUTLUOĞLU 11105- B.Sc. 1978

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK 93401- B.Sc. 1978

ALİ ÜNAL 5289- B.Sc. 1978

NEŞ’E ÇELEBİ 906594- B.Sc. 1978; M. Sc. 1981; Ph. D. 1988

CEMAL DİRİCAN 11182- B.Sc. 1978

AKIN KARABEYOĞLU 115832- B.Sc. 1978; M. Sc. 1986

M. UĞUR ÖZBAY 10507- B.Sc. 1978

EŞREF SAYGI 373662- B.Sc. 1978

Z. TÜNAY SEYRANTEPE 108761- B.Sc. 1978; M. Sc. 1990

MUSTAFA YÖRÜKOĞLU 108647- B.Sc. 1978; M. Sc. 1990

103 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

1978

mezunları1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


ODTÜ’NÜN EN BÜYÜK SINIFI: ÜÇLÜ AMFİ

K

ütüphaneden sonra bölümlere giden ana yolda tekrar merdivenleri çıkmaya başlarsın, karşında Fizik Bölümü: Aradığın her şeyi bulabileceğin ama ekmek arası patatesin tercih edildiği kantini. Her türlü öğrenci grubu ve topluluklarının afişleri ve çalışmaları ile donattıkları ilan panosu. Karşısındaki Atatürk Anıtı’nın önündeki çimlerde montunu serip uzanan koskoca bir üniversite. U-3 ve üçlü amfi. U-3’de hiç ders almayan, hiç görmeyen bir ODTÜ’lü herhalde yoktur. En azından bir zamanlar tüm kayıtlar burada yapılırdı. Tüm ODTÜ o binada herkesin elinde birkaç sayfa kâğıt. Advisorunun verdiği dersler, derslerin kaç section olduğu, ders saatlerinin çakışması telaşı, add-drop zamanına kafa yormalar. Üçlü amfiye yolu düşmeyen ODTÜ’lü yoktur. Birçok mühendislik öğrencisi ODTÜ’ye başlangıç dersi olan calculusu ve bitiriş dersi olan Hist 400 dersini burada almıştır. Şimdilerde öğrenciler için akşam saatlerinde sinema olarak da kullanılıyor ama üst kapısından girip U-3’ün ihtişamlı salonunu dinlediğinizde hala Yuluğ Hoca’nın sesi duvarlarda çınlamakta.

104


MAHMUT AÇIKGÖZ 12667- B.Sc. 1979

BEKİR SAMİ ALTIN 15606- B.Sc. 1979

İSKENDER ATASOY 15532- B.Sc. 1979

MURAT ATICI 12373- B.Sc. 1979

KENAN BENLİOĞLU 12242- B.Sc. 1979

ZÜHTÜ DAĞCI 14286- B.Sc. 1979

A. TAHSİN EKİM 15266 - B.Sc. 1979

HAYDAR ERKAN 10436- B.Sc. 1979

BÜLENT GÜLER 12101- B.Sc. 1979

CAHİT HİÇYILMAZ 906933- B.Sc. 1979; M. Sc. 1982; Ph. D. 1988

M. ZEKİ KÖSEOĞLU 150417- B.Sc. 1979; M. Sc. 1983

NECDET KÖKSAL 907709- B.Sc. 1979; M. Sc. 1982; Ph. D. 1989

Ö.ERDEM KÜÇÜKYÜRÜK 4571- B.Sc. 1979

ATİLLA ÖZKUŞAKSIZ 18074- B.Sc. 1979

MESUT TABAK 14636 - B.Sc. 1979

H. ERTUĞRUL TEMEL 10233- B.Sc. 1979

TALAT YAZGILI 118984- B.Sc. 1979

KASIM YILDIZ 12787- B.Sc. 1979

ALİ MOTORCU 14227- B.Sc. 1979

AHMET ÜNAL 145219 - B.Sc. 1979; M. Sc. 1980

105 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980

SABAHATTİN ÖZTAŞ 14990- B.Sc. 1979

SEDAT ŞÜKRÜ ÜNLÜTÜRK 12011- B.Sc. 1979

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1979

mezunları1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


ODTÜ’DE BEYAZ BİR BİNA: REKTÖRLÜK

Ö

ğrencinin çok fazla işinin olmadığı ancak öğrenciler tarafından yazılan ODTÜ tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı yerdir Rektörlük Binası. ABD Büyükelçisi Commer’in arabası bu Beyaz Binanın caddeye bakan tarafında yakıldı. 6 Ocak 1969 tarihinde, toplanan öğrencilerin üzerine bu binanın 5. katından bomba atıldı, kurşun yağdırıldı. ODTÜ’de konferansa gelen Gorbaçov protestoları bu binanın önünde başladı. ODTÜ’de öğrencilik yıllarında bu binaya fazla gidilmezdi. Öğrencilik yıllarında sadece Kayıt Kabul’e (YÖK’ten sonra Öğrenci İşleri oldu) gidilirdi. Yolunuz düşmese de, adres tariflerinde U-3 kadar olmasa da önemli bir referans noktasıdır, Rektörlük Binası. Kafeterya, U-3, Kütüphane ve Sosyal Bina ile çevrilmiş beyaz boyalı bu bina ODTÜ fotoğrafında çoğu çıplak tuğla ve beton olan diğer binalardan farklı bir görüntü sergiler. Rektörlüğün bölümlere giden ana yola bakan kapısı hep kapalıdır. Merdivenlerinden çıkarken Şadi Çalık’ın yapıtı olan Atatürk Anıtı’nın her katta değişen görüntüsünü izlersiniz ve çimlerde oturanların kalabalıklığına bakarak hava sıcaklığını tahmin edebilirsiniz. Kayıt Kabul ve Rektörlük binası arasındaki üstü kapalı yolun kafeterya tarafından bakınca bayraklar dalgalanır, diğer taraftan bakıldığında da 2 Aralık Anıtı’nın sarı çubuklarının uçları ağaçların arasından görünür. Bu ince uzun binayı, artık yaşlanmaya başlamış Rektörlük Binasından daha yüksek kavak ağaçları üç tarafından sarmıştır. Sanki sıradan bir bina gibi gözüken Rektörlük Binası aslında yedi katlı ve oldukça uzun bir binadır. Rektörlüğün yola bakan cephesindeki yarım daire şeklindeki dört balkonu bulunmaktadır ve bu balkonların mimari yapısı madencilere tanıdık gelir. Çünkü Maden Mühendisliği Bölümünün amfisinde de sağlı sollu toplam 6 adet bu balkonumsu çıkıntılardan bulunmaktadır. ODTÜ’deki diğer binalardan farklı ve sıcak duran Rektörlük Binası diğer üniversitelerin Rektörlük binaları ile kıyaslandığında oldukça mütevazıdır. ODTÜ’nün her binası gibi bu bina da ODTÜ’ye yakışmaktadır.

106


BAHADIR HİKMET AKSU 14849 - B.Sc. 1980

MUSTAFA DURUKAN 163568- B.Sc. 1980

DURSUN AKYÜREK 13980 - B.Sc. 1980

MEHMET HALUK EGE 16598 - B.Sc. 1980

BİROL BAŞARAN 907261 - B.Sc. 1980; M.Sc. 1982

FEYZİ LÜTFİ ERKMEN 5917 - B.Sc. 1980

RIDVAN BOZKURT 161257 - B.Sc. 1980; M.Sc. 1993

LEVENT EVRAN 14282 - B.Sc. 1980

CAHİT CAN 907253 - B.Sc. 1980 M.Sc. 1972

SEZER GÖNCÜOĞLU 166868 - B.Sc. 1980

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1980

mezunları1981

HALUK GÜRKAN 13541 - B.Sc. 1980

A.ENGİN KURUOĞLU 202366- B.Sc. 1980

S. NAHİT KÜRKÇÜ 156422 - B.Sc. 1980

HAYRİ ÖZER 153726 - B.Sc. 1980

CEMAL ÖZSOY 8981 - B.Sc. 1980

İ.SÜHA SAĞLAM 185348 - B.Sc. 1980

H.BAHADIR TANRIKULU 149476 - B.Sc. 1980

ÜMİT ÜNCÜ 149724 - B.Sc. 1980

OSMAN YILDIZ 12657- B.Sc. 1980

MAHMUT MURSALOĞLU 6255 - B.Sc. 1980

107 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980

M. ALİ NALBANTOGLU 201178 - B.Sc. 1980

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


108


109 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980


110


111 1976 > 1977 > 1978 > 1979 > 1980


112


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1981 1982 1983 1984 1985

113 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1981 > 1982 > 19 dünya

1981; İlk Uzay Mekiği Colombia’nın

Fırlatılışı 1982; Cenevre’de stratejik silahların sınırlandırıl-

türkiye

1981; YÖK yasası kabul edildi.1981;

Mehmet Ali Ağca’nın, Roma’da, Papa’ya yönelik suikastı. 1981;

ması görüşmeleri (START) başlatıldı. 1982; 18 yıldan beri

Milli Güvenlik Konseyi’nin seçtiği 160 üyeden oluşan “Danış-

SSCB’nin bir numaralı ismi Devlet Başkanı Leonid Brejnev

ma Meclisi” faaliyete geçti. 1982; 7 Kasım Anayasa Referan-

öldü yerine Yuri Andropov geçti.ABD Başkanı Ronald Re-

dumu… 12 Eylül yönetimin hazırladığı Anayasa halk oyuna

agan 23 Mart 1983’te de başkanlık döneminin en çok tar-

sunuldu. Yüzde 91.5 evet oyuyla anayasa kabul edildi ve böy-

tışılan siyasal kararını alarak, kıtalararası balistik füzelere

lece Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu. 1982; Banker Kastel-

karşı savunma amacıyla lazer ve diğer yüksek enerjili mer-

li İsviçre’de... 20 Haziran 1982 tarihinde ardarda patlak veren

miler gibi gelişmiş teknoloji ürünleri konusunda araştırma

bankerlik skandalları sonrası “Ban-

yapılmasına yönelik bir program olan

ker Kastelli” diye bilinen Cevher

Stratejik Savunma Girişimi’ni (bilinen adıyla “Yıldız Savaşları Projesi”) (SDI) açıkladı. 1983; Rotasından sapıp, SSCB hava sahasına giren Kore Havayolları’na ait Boeing 747 tipi bir uçak, Sovyetler tarafından düşürüldü, uçakta 269 kişi bulunuyordu. 1984; 1984; Hindistan’ın merkezindeki Bhopal Kenti’ndeki Amerikan Union Carbide Şirketi’nin bir fabrikasındaki gaz kaçağı yüzünden ilk anda 1.750 kişi öldü. Bu felaket nedeniyle ölenlerin sayısı yaklaşık 7 bin kişiye ulaştı. Los

Özden ve eşi İsviçre’ye kaçtı.1983; Seçimler yapıldı... 6 Kasım 1983 tarihinde 12 Eylül sonrası ilk sivil seçim yapıldı. ANAP birinci, HP ikinci ve MDP üçüncü parti oldular. 1984; Yaşar Kemal’e Fransız “Legion D’Honneur” nişanı verildi. 1984; Yaşar Kemal’e nişan... 9 Mayıs 1984 tarihinde Yaşar Kemal’e Fransız “Legion D’Honneur” nişanı verildi.1984; 6 Eylül 1985

Angeles Olimpiyat Oyunları’nda Amerikalı zenci atlet Karl

tarihinde SODEP ve HP birleşti.1985; 14 Kasım 1985 tarihinde

Lewis 4 altın madalya kazandı.1985; 1985-1991, Ülke-

DSP kuruldu. Eski partisi CHP ile arası açılan siyasi yasaklı Bü-

sinde glasnost ve perestroika’yı uygulamaya çalışacak olan

lent Ecevit, solda yeni parti oluşumuna imzasını attı. Demokra-

Michael Gorbachev’in başkanlık süresi başladı.

tik Sol Parti (DSP) kuruldu. Başkanlığa Rahşan Ecevit getirildi.

114


983 > 1984 > 1985 odtü

1981; ODTÜ 25.yılını kutlarken, Yük-

seköğretim Kanunu ile derin bir darbe alarak, 7307 sayılı kanunla sağlanan özerk statüsünü yitirmiştir. 1982; ODTÜ’ne bağlı olarak Erdemli-Mersin’de çalışmalarını yürüten ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün doktora programı ilk mezunlarını 1982 yılında vermiştir.1982; 19 Ocak 1982 tarihinde kendilerini üniversite eğitimine adamış tüm öğretim üyelerini simgeleyen Prof.Dr. Mustafa Parlar Anıt Parkı ve heykeli açılmıştır.1982; YÖK’ün

kurulmasıyla

birlik-

te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Gönlübol atanmıştır.1982; Anayasa da kabul edildikten sonra, 1983 yılının Şubat ayında üniversitelerde büyük tasfiye başlamıştır. Tasfiye, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’na dayalı olarak yapılmıştır. Bu dönemde, üniversiteden 200’e yakın öğretim üyesinin görevlerine hiçbir kamu görevinde görev alamayacakları ibaresiyle son verilmiştir. 1984; 1984 yılı Yüksek Öğretim Kanununa ve işçi kadrosunda çalışan personelin yeni sisteme uyumu için geçmiştir. 1984; 19841985 ders yılından itibaren Petrol Mühendisliği de Maden Mühendisliği çatısı altından ayrılmış ve ayrı bölüm haline gelmiştir.1985; YÖK, sistemi üniversitenin parasal kurallarını değiştirdiği gibi, ODTÜ gelişmiş üniversite kabul edildiğinden ODTÜ’ye normal olarak tahsis edilmesi gereken bütçede de ciddi kısıtlamalar yapılmıştır.

maden

pazarlama şirketi AB Etiproducts OY/Finlandiya kuruldu.1983; 1983 yılında 96 sayılı KHK ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş ve taşkömürü üretimi TKİ’den alınarak bu kuruluşa devredilmiştir. 1983; 7 Mart tarihinde Armutçuk ocağında, gaz ve toz patlaması oldu, 103 kişi, 11 Nisan Kozlu-İhsaniye ocağında patlama sonucu 10 kişi öldü.1983; 19 Aralık 1983 tarihinde Etibor Bigadiç Maden İşletmeleri kuruldu. Kamu kuruluşu olarak Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Bor madeni işleyen tesis dünyanın bor ihtiyacının % 45’ini karşılamaktaydı. Kurulduğu yıllarda tesis dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyordu. 1983; 2172 sayılı kanunla, çok sayıda kömür ve demir işletmesi devletleştirilmiş, ancak üretimdeki düşüşler gerekçe gösterilerek devletleştirilen sahaların bir çoğu 1983 yılında çıkarılan 2804 sayılı kanunla sahiplerine iade edilmiştir.1984; Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA/Lüksemburg kuruldu.1985; Ülke madenciliğimizin en önemli iki kuruluşu MTA ve Etibank kuruluşlarının 50. yılını kutlamıştır. Bu iki kurumun ülke madenciliğine katkılarını ele alan “50. Yıl Sempozyumu”, 11-15 Kasım 1985 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.1985; İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların müessese ve bağlı ortaklıklarında işçi ve memur statüsünde olmayan sözleşmeli personel çalıştırılmasına başlanılmış, bu durumdan birçok meslektaşımız doğrudan etkilenmiştir.

115 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

1982; Kuzey Avrupa piyasasına yönelik


ODTÜ’DE HEYKELLER

O

DTÜ’de yürümeye devam ederken Fizik Bölümü’nün önüne geldiğinizde burada biraz durup, soluklanmanız, hatta yolun ortasındaki iğde ağaçlarının altındaki bir banka oturup bir sigara yakmanız lazım. Çünkü burası ODTÜ’nün tam kalbidir. Çıktığınız geniş merdivenlerin altında tüm ihtişamı ile kütüphane, arka tarafınızda üniversitenin tüm geçmişinde imzası olan Üçlü Amfi, ön tarafta Rektörlük Binası, sağ tarafınızda herkesin buluşma yeri Kafeterya ve tam karşınızda Atatürk Heykeli. Aslında burada biraz durup ODTÜ’deki heykellerden söz etmek gerekir. Zira üniversite kampüsünde onlarca büst, rölyef, heykel ve anıt bulunmaktadır. Burada Şadi Çalık’ın en önemli yapıtlarından biri olan Atatürk Heykeli’ne özel bir parantez açmak lazım. Atatürk Heykeli, ODTÜ’nün en merkezi yerinde doğal bir kaidenin üzerine oturtulmuştur. Anıtın ön tarafında çağdaş kadın ve erkek figürleriyle yani halkıyla yan yana Atatürk vardır. Anıtı çevreleyen yazıların aralarında Anadolu topraklarındaki uygarlıkları simgeleyen şekiller görünür; Hitit Güneşi, Selçuklu Kartalı ve ODTÜ Logosu... Bir başka yüzünde elinde bir demet buğday başağı tutan el bu toprakların bereketini anlatır. Sanatçının elleri sanki çalışırken bırakmış o izi, anıtın üzerinde. 10 Kasımlarda anıtın üzerindeki meşale yakılır erkenden ve o gece karanlığı delerek yanar alevleri bir azalıp bir yükselerek. ODTÜ Atatürk Anıtı, Atatürk heykellerinin en güzelidir. Rektörlük ve kafeterya arasında yeşil alanın içinde 9 sarı direk bulunur. ODTÜ’nün o rengârenk doğasının içinde pek de dikkat çekmez 9 direk. 13 Şubat 1977 tarihinde başlayan ve 7 Kasım’a kadar süren 9 aylık direnişin simgesidir. 2 Aralık 1977 tarihinde Rektörlük önünde meydana gelen patlama ve patlama sesine toplanan öğrenciler üzerine açılan ateş sonucu yaralanan 52 öğrenci ve kaybettiğimiz İbrahim Baloğlu’nun vuruldukları yerde bulunmaktadır. Bu heykel; ODTÜ öğrencisinin kararlılığının simgesidir. Boykot sonunda Hasan Tan ODTÜ’nden gitmiş, Mütevelli Heyeti üyeleri görevlerini sona ermiş, işçi kılığında ODTÜ’ye doldurulanlar işi bırakmışlardır. 9 aylık boykottan geriye 9 sarı direk ve 2 Aralık 1977 tabelası kalır. ODTÜ ve ODTÜ’lü her zaman geçmişine de sahip çıkmıştır. Resmi adı A-1 olan Eskişehir Yolu’ndaki kapıyı ODTÜ’lü birçok kuşak, Karakaya Çıkışı olarak, Rektörlüğü yanındaki 2 Aralık Heykelini de İbrahim Baloğlu Heykeli, 9 Aylık Boykot Heykeli olarak anar. Bugün hala ODTÜ öğrencisi nereden yürümeye başlarsa başlasın, duyurusunu ya da basın açıklamasını bu heykelin önünde yapar. ODTÜ’deki en önemli heykellerden birisi de Şadi Çalık’ın Üçlü Amfi’nin tam ortasında, zeminden yükselen Soyut Heykel’idir. Parlak paslanmaz çelik ve bakırdan yapılan bu heykel, Türkiye’de mimari içinde yer alan ilk soyut heykeldir. 1969 yılında tamamlanan ve Üçlü Amfi içindeki yerine konan, bulunduğu mekânla ilişkisi, biçim, oran ve ışık açısından mükemmel olan bu heykel, yapıldığı dönemde büyük etki yaratmıştır. Üçlü

116


Amfi’nin biraz ilerisinde Hakkı Karayiğitoğlu tarafından yapılmış, çeşitli efsanelere de konu olan “Bilim Kızı” heykelini görürsünüz. Rivayete göre matematik ve fizik bölümlerini aynı anda ve 3,5 senede bitirmeyi başaran çok başarılı bir kız öğrencinin mezuniyet günü can vermesi üzerine yapılmıştır. Bu heykel belki de ODTÜ öğrencisinin en sevdiği heykeldir. Karlı, soğuk kış günlerinde Bilim Kızı üşümesin diye mutlaka boynuna bir atkı sarılıdır. ODTÜ Kütüphanesi’ne girince bizi başka bir heykel karşılar. ODTÜ yıllarımızda çok sık uğradığımız Kütüphane’de bulunan bu heykel ilk bakışta kimsenin görmediği, fark etmediği ya da incelemediği öğrencilik hayatımızın bir parçasıdır. İlk baktığımızda ne olduğunu anlamak kolay değildir. Bu soyut bronz geyik heykelinin heykeltıraşı Gülseli Aru’dur. Bilim kızını karlar altında, buz gibi havalarda boynunda öğrencilerin acıyıp sardıkları kaşkolla gördüğünüzde, sıcacık yerinde bekleyen bu geyik heykelinin ne şanslı olduğunu düşünürsünüz. Bu heykelleri yapan sanatçılar ne düşündüler bilmiyorum ama tam tersi olmalıydı. Üzerinde beyaz karlar, o geyik heykeli dışarıda, elinde kitapları ile Bilim Kızı kütüphanedeki sıcacık mekânında. ODTÜ’nün bazı heykelleri de öğrencilerin yaratıcılığına kurban olmuştur. Stadyumunun girişinde, küçük bir havuz içinde, kollarını sanki haykırıyormuş gibi yanlara açan bir erkek ve kız heykelinin kocaman bir hilalin üzerinden atlamasını tasvir eden “Gençlik Anıtı”, öğrenciler tarafından ”Yaşasın CC Aldım Heykeli” olarak anılmaktadır. ODTÜ yurtlarından jandarma kapısına giden yoldaki kavşak üzerindeki heykeli ise Nikolai Dzoukaev adlı bir Rus sanatçı yapmıştır. Birçok öğrenci bu heykeli “Yurtlar Canavarı” adıyla anmaktadır. Elektrik ve Endüstri Mühendisliği bölümü önündeki bir toplantı masası başındaki Prof. Dr. Mustafa Parlar heykeli, bir öğretim üyesinin heykelinin üniversiteye dikilmiş olması ile ülkemizde bir ilktir. ODTÜ’nün ve özellikle Mühendislik Fakültesi’nin kurulmasında unutulmaz emekleri geçen bu değerli hocamız hala ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte olmaya devam etmektedir. Onu tanımayan genç kuşaklar kendi aralarında “Masada Oturan Amca Heykeli” olarak isimlendirmektedir. Belki de haklılar, çünkü okula ilk geldiğiniz gün gözünüzü korkutur, derslerin ağırlığı “nereye geldim ben” dedirtir. Ama ilerleyen yıllarda ise alışılıp, geçerken selam verecek hatta masasına oturacak duruma gelirsin. ODTÜ’de ne mimari mekânlar biter, ne de heykeller; ODTÜ Bilim Ağacı; ODTÜ Ankara kampüsünün Eskişehir Yolu kapısındadır. 1965 yılında yerleşkeye konulmak üzere açılan Atatürk Anıtı yarışmasında ikinci gelen proje 1966 yılında Tamer Başoğlu tarafından yapılmıştır. Başka bir heykel; Rektörlük binasının önündeki boş alanda bir kaideye oturtulmuş siyah metal bir heykel. Oldukça yeni olan bu heykel, zamanında ODTÜ’nde ders vermiş bir hocamızın, Dündar Elbruz’un, üniversiteye hediye ettiği bir çalışmasıdır. Kafeteryanın alt girişindeki “Açlık” heykeli, Rektörlük merdivenlerinin başında bulunan “Güneş Saati”, Mimarlık Fakültesi duvarlarında yer alan taşlara oyulmuş heykel ve rölyefler, tüm yol boyunca görebileceğiniz, Einstein, Mimar Sinan, Tesla, Newton gibi birçok bilim adamının büstleri ve tabii ki Rolf Westphal tarafından yapılmış ve her yıl 10 Kasım saat 09.05’te gölgesiyle “ATA” yazdığı rivayet edilen üçlü metal kiriş ve daha benim hatırıma gelmeyen birçoğu… ODTÜ’de birkaç sanat galerisini dolduracak kadar heykel ve anıt bulunmaktadır. Öğrencilik yıllarında her zaman önünden geçersiniz, belki çoğunu fark etmezsiniz. ODTÜ’nün her tarafı işte böyle yaratıcılık, böyle sanat, böyle tarih ve böyle Türkiye kokar… 117 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985


BEN ODTÜ’YÜ ÇOK SEVDİM

B

en ODTÜ’yü çok sevdim Hem de çok. Bir girdim Giriş o giriş. Hiç acele etmedim bitirmek için. Bazıları gibi bir defa değil, her dersi birkaç defa aldım. Hocaların kalbine taht kurdum. Yuluğ Tekin’den, Gürbüz Tüfekçi’den, Arif Hoca’dan ders aldım. Repeat’i, Dismissed’i ezberledim. Çok gittim, çok döndüm. Her bölümden ders aldım. Her kantininde çay içip, tost yedim. İdare’nin kızlarına herkes gibi ben de baygın baygın çok baktım. Çok arkadaş edindim. Bir ömür boyu yetecek anı, Çok ömür boyu sürecek dostluklar edindim. Mutlu Kebap, Şano, JR, El Toro’yu ODTÜ’lülerle sevdim. Tunus’un Afrika’da bir ülke değil, Ankara’da bir cadde olduğunu ODTÜ Tunus servisleri sayesinde öğrendim. Yemekhane kuyruğunda, kasaya varana kadar, bir-iki sütlacı yalayıp yuttum. Ramazan’da geceleri pijama, terlikle yemekhaneye gidip, sahur yemeğinden yedim. AOÇ süt, 50 gram peynir, odaya varana kadar ambalajı delinen zeytinlerle Kahvaltının tadını başka yerde bulamadım. Pantolonlarımı yatağın altına koyarak ütüledim, Ütüyü ters çevirerek üzerinde çay yaptım İki saat önceden kantine sandalye koyup, Arkasına ismimi yazarak rezervasyon yapıp Dallas’ı, Minderimi kapıp, üçlü amfi’de sinema seyrettim. Ben ODTÜ’yü çok sevdim Çokça kavga Çokça dostluk Çokça sevgi Çokça dayanışma Çokça arkadaşlık, Az ihanet gördüm. Sevdiğim kızlara bacı, Tanımadığım insanlara hocam dedim. Alacatlı’da pınarın başında rakı içip, Hazırlığın önünde dövüştüm. Alfabedeki harflerin sol fraksiyonların isimlerini kısaltmaya yetmeyeceğini ODTÜ’de öğrendim. Ben ODTÜ’yü çok sevdim. Çok mutlu oldum. Öyle ki, çeker giderim de bu sevda biter diye mezun bile olmadım. Sizler nerelerdesiniz bilmem ama ben hala bir öğrenci gibi ODTÜ’ye devam ediyorum. Ben ODTÜ’yü çok sevdim. Çok. Zeki Mermerkaya (MinE’ Forever)

118


PİR ALİ BAKIR 157222 - B.Sc. 1981

S. BERAT ERTUNÇ 133959 - B.Sc. 1981

MÜFİT BALABANLILAR 178277- B.Sc. 1981

CAVİT KAÇAR 198655 - B.Sc. 1981

NEJDET BAYKAL 161240 - B.Sc. 1980; M.Sc. 1982

VURAL ÇEKİLMEZ 200295 - B.Sc. 1981

KEMAL DEĞİRMENDERELİ 193581 - B.Sc. 1981

A.HALUK KANIK 163758 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1983

ARİF KARA 200600 - B.Sc. 1981

NADİR KARAPINAR 144626 - B.Sc. 1981

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1981

mezunları1982

BÜLENT KUZUCU 162834 - B.Sc. 1981

A.FATİH ÖREN 160317 - B.Sc. 1981

MEHMET ÖZCAN 174482 - B.Sc. 1981

MUSA SARIKAYA 18450 - B.Sc. 1981; M.Sc. 1983; Ph.D.1988

MUSTAFA SOYLU 217851 - B.Sc. 1981

AHMET SÜNNETÇİ 195362 - B.Sc. 1981

İBRAHİM ULUDAĞ 162685 - B.Sc. 1981

D. ALİ UZUNÖZ 20257 - B.Sc. 1981

ERCÜMENT YALÇIN 908145 - B.Sc. 1981; M.Sc. 1983;Ph. D. 1990

KASIM ÖZER 162339 - B.Sc. 1981

AHMET SÜZGEN 196741 - B.Sc. 1981

119 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

ÖMER SALAR 148890- B.Sc. 1981

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


BİZİM DÖNEM

A

nadolu’nun dört bir tarafından gelip toplanmış, değişik kültür ve maddi kaynaklara sahip, kendilerini ODTÜ gibi bir okula girmiş olduğu için şanslı sayan ve geleceğe umutla bakan, biraz neşeli, biraz sıkılgan ve çekingen, bazen ukala, bazen devrimci, bazen demokrat, bazen saldırgan ve çoğu zaman dost bir avuç genç…

Şaka filan değil neredeyse 30 yıl geçmiş mezuniyetten bu yana.... O zamanlar, Ümit hocamız (Atalay) ve Celal hocamız (Karpuz) doktoraya yeni başlamışlar, Gülhan hocamız (Özbayoğlu) ise yardımcı doçent. En severek girdiğimiz ve dinlediğimiz desler onların dersleriydi. Zaten bizi sık sık maden gezilerine götürüp bu mesleği seçtiğimiz için ilk ve son kez pişmalık duymamızı sağlamışlardı ama artık çok geç olmuştu. Bu gün bile mangal tutuştururken havalandırma ders notlarını uyguladığımız Tevfik (Güyagüler) hocamız hiç bitmeyen doktorasına başlayalı epey olmuş ama o sıralar hala mütebessim, güya gülüyor... Aydın hocamız (Bilgin) kendisine ders sırasında soru soran olursa, ona çekecek kullanmadan işaret parmak yardımı ile ayakkabısını giymekte zorlanan bir isanın yüz ifadesi ile bakıyordu o zamanlar. Öte yandan Zeki Doğan hocamızın “well, aaaaa ...” haykırışı ile başlayıp hiç bitmeyen cümlelerini ve okunamayacak kadar silik teksirlerini hiç unutamadık. İki dönem boyunca anlatmıştı ama, sondajı da sondaj makinasını da anlayamamıştık. Ne zamanki Savcı hocamız (Özbayoğlu) ek dersler verip arkasından sondaj makinasını göstermişti de haa demek buymuş yorumları yapabilmiştik. Tahsin Yalabık hocamızın (rahmetlik 32 yıl memurluk süresince 31 kez tayin geçirmişti, dersimize geldiğinde yeni emekli olmuştu) adeta ninni söyler edasıyla anlattığı meslek ahlakı derslerinde uykuya direnmek adına hepimiz şair kesilip ders boyunca şiirler ve maniler yazarak ve bunları birbirimize ithaf ederek elden ele dolaştırırdık ama Sıddık Aksoy hocamızın hangi dersi verdiğini ise tam anlayamamıştık, herhalde meslekte aldatılmamanın çareleri gibi bir şeydi. Paşa hocamızın (Günhan Paşamehmetoğlu) koridorlarda avcı balık gibi dolaşıp sataşacak birilerini araması unutulacak gibi değildi. Ağzının sadece yarısı ile konuştuğundan olsa gerek, derslerinde ne anlattığını duyanımız pek olmuyordu ama şansımız varmış ki Naci hocamız (Bölükbaşı) tarih boyunca kullanılmış olan maden makinelerinin temsili resimlerini gösterince epey bilgilendik. Bir de Tüzün ablamız (Denli) vardı. Bölüm ile ilgili her türlü sorunumuzu çözer, sınav erteleme çabalarımıza destek verip her birimize avukatlık yapardı. Şansımız varmış ki arkasından Gülcihan ablamız (Akıman) yetişti ve Tüzün abla görev değiştirince bizleri hocalara yem olmaktan o kurtardı. O zamanlar idari bilimler ve mimarlıkta okuyan kız öğrencilerin de bulunduğu gruplara gıpta ediyor, her fırsatta kız öğrenci sayısının yoğun olduğu topluluklara ziyaret yaparak ya da kapalı spor salonu arkasında tenis kortunda bayanlar tenis maçı olsun diye dua ederek boş zamanlarımızı toplu olarak değerlendiriyorduk. Çünkü sınıfımızda tek kız öğrenci Münevver di ama derslere pek girmezdi, girse de tekel konumunda olduğundan kimse ona yan gözle bakmazdı. Keşke sınıfımızda bir miktar daha kız öğrenci olsaydı da Ahmet (Sünnetçi) gibi bazı arkadaşlarımız bu sayede kendilerine çeki düzen vererek mesleğe mühendis düzeyinden başlayabilselerdi. Bu sıkı eğitimden sonra mezun olur olmaz kimimiz marketçi, kimimiz yağcı, pazarlamacı, dökümcü, beyaz eşya bayi, halıcı kimimiz de akademisyen olarak hayata atıldık. Başka iş bulamadıklarından mı yoksa tesadüfi olarak mı bilinmez, fiilen meslekte çalışanlar da oldu aramızda galiba.... Aramızdan ayrılan cefakar hocalarımızı ve bölüm çalışanlarını rahmetle anıyor, yaşamını sürdüren hocalarımıza ve çalışanlara sağlık ve mutluluklar diliyoruz.... A.Haluk Kanık (MinE’ 81) 81 Mezunları adına

120


ERDOĞAN AKALIN 172015 - B.Sc. 1982

RAGIP AKINCI 206391 - B.Sc. 1982

ÜNAL AKKAYA 188409 - B.Sc. 1982

SEDAT BİLGEN 186676 - B.Sc. 1982; M.Sc. 1985

A.İHSAN BÜYÜKKOÇ 156856 - B.Sc. 1982

HALUK DUMAN 911222 - B.Sc. 1982; M.Sc. 1985

MUSTAFA ERDOĞAN 228346 - B.Sc. 1982

MUSTAFA ERDURSUN 145045 - B.Sc. 1982

M. ALPER HATİPOĞLU 150925 - B.Sc. 1982

H.HAKAN İÇTEN 180216 - B.Sc. 1982

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

1982

mezunları1983

KANİ KANOL 9699 - B.Sc. 1982

AHMET KAYGISIZ 227462 - B.Sc. 1982

İBRAHİM KONUK 224113 - B.Sc. 1982; M.Sc. 1991

DOĞAN SÜZMEN 173906 - B.Sc. 1982

MÜNEVVER TOPRAK (SIRLI) 171009 - B.Sc. 1982

CENGİZ UÇKUN 220061 - B.Sc. 1982

İSMAİL BURHAN VURAL 184010 - B.Sc. 1982

ÖZCAN YALÇINKAYA 111666 - B.Sc. 1982

M. CAHİT YÜKSEL 226936 - B.Sc. 1982

H. KENAN LÜTFULLAHOGLU

216622- B.Sc. 1982; M.Sc. 1984

MUZAFFER ULAŞ 151282 - B.Sc. 1982

121 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

ZEKERİYA ÖZCAN 163501 - B.Sc. 1982

TURGAY URHAN 191965 - B.Sc. 1982

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


ODTÜ’DE SANATIN KALBİ: KKM

R

ektörlüğe kadar gelmişseniz, yolun karşı tarafındaki Kültür ve Kongre Merkezi’ne bir bakmadan olmaz. 1993 yılında yapılmıştır KKM.

KKM’nin ön yüzünü boydan boya kaplayan camlar kocaman bir aynadır. Haziran ayında Mezunlar Günü için bir tribün gibi çepeçevre saran çimlere ve duvarlara oturan mezunlar, Mezunlar Günü’nün değişmez etkinliği olan THBT’nin fosillerini izlerken bu büyük aynada kendileri de görürler. ODTÜ Sanat Festivali ve Plastik Sanatlar Sergisi, Ankara Caz Festivali, Martfest, Öğrenci Tanıtım Toplantıları, Kariyer Günleri, Kariyer Fuarı, KALDER toplantıları gibi çok sayıda toplantıya her yıl ev sahipliği yapmaktadır. KKM’de bir etkinlik olduğunu anlamanın görsel bir ipucu vardır, ODTÜ’lüler bunu bilir. Ana kapının iki tarafındaki havuzun fıskiyeleri çalışıyorsa içeride mutlaka bir etkinlik vardır. ODTÜ KKM, yeni bir merkez olsa da, bilim, kültür ve sanatın kalp atışlarını duyduğumuz, ODTÜ ruhunun ayrılmaz bir parçası olarak yerini aldı.

122


ABDUL WAHAB ABDULHAMEED 232215 - B.Sc. 1983

ORHAN Z. ACARALP 277905 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1985; Ph. D. 1993

HARUN BAYRAV 229195 - B.Sc. 1983

M. ATİLLA BAYSAL 911677 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1986

OKTAY ERCAN 192559 - B.Sc. 1983

MÜFİT ERDİL 254318 - B.Sc. 1983

BIJAN GHARAI 159558 - B.Sc. 1983

KAZIM GÜNGÖR 191726 - B.Sc. 1983; M.Sc. 2010

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1983

mezunları1984 MOH’D HAMMOURI 260844 - B.Sc. 1983

HAYATİ KARAMAN 214189 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1994

ALAATTİN KOÇAK 190496 - B.Sc. 1984

BEHZAD P. GILLANİ 202852 - B.Sc. 1983

HAYDAR SARIOĞLU 254631 - B.Sc. 1983

İZZET FADIL UĞURAL 111230 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1986

H. NEJAT UTKUCU 212373 - B.Sc. 1983

NİHAL UYSAL 191189 - B.Sc. 1983

O. ORUMWENSE 287821 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1985

123 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


YILLAR, MEVSİMLER ve ODTÜ’DE MERDİVENLER

O

DTÜ’de bir fotoğraf, 60’lı yılların sonları olmalı… U-3’ün ve Matematik Bölümü’nün tuğla ve çıplak beton duvarları, bölümlere giden ana yürüyüş yolunun zeminindeki taşlar, herşey çok yeni… Ağaçların hepsi henüz fidan, U-3’ün gölgesinden başka gölge görünmüyor. Kırk yıl sonra, bu merdiveni çıkıyorsun. Önce 4 basamağı çıkıp düzlükte birkaç adım, 12 basamak daha, sonraki 11 basamağı izleyen düzlükler ve 8 basamaktan sonra bölümlere giden ana yürüyüş yolunun arnavut kaldırımları… 40 yıl öncesinin gölgesiz merdiveni şimdi çeşit çeşit ağaçların gölgelerinin altında duruyor. Yağmurda ıslanmış, soğukta donmuş, güneşte kavrulmuş, milyonlarca kez basılmış basamaklar yıpranmış bu uzun yıllarda. Zaman zaman yapılmış onarımların izleri birçok basamakta görünüyor. ODTÜ’de yaşamın parçasıdır merdivenler. Kimileri pek bir ayak altındadır. Sabah, akşam ve öğle saatlerinde her basamağında birkaç kişinin olduğu anlar yaşanır. Kafeteryanın altındaki dolmuş duraklarından yola inen merdivendir bu saatlerde en kalabalık olanı. Yürümeye devam edip, stadyumun yanından geçince bir başka merdiven yurtlara çıkar. Ağaçların arasında bir zamanların ünlü merdiveni vardır. İnşaat Mühendisliğinden spor salonuna iner. Rektörlükten bölümlere giden ana yola, U-3’ün karşısından çıkan merdivenler çok kullanıldığından olsa gerek, çabuk eskir. Sık sık kırılan köşeleri onarılır. Değişmeyen yalnızca basamakların sayılarıdır… Bölümlere giden ana yürüyüş yolu arnavut kaldırımı döşeli ya da beton düz yollardan ve merdivenlerden oluşmuştur. Maden Bölümüne giderken o yol boyunca merdivenler hep çıkar karşına hiç iniş yoktur. Her merdivenin çıkışında iki tarafta ODTÜ logosuna benzeyen metal kürelerin içinde lambalar vardır. Yıllar geçer, mevsimler değişir ve o eski fotoğraflardaki merdivenler üzerinde yürüyen öğrenciler ile birlikte bugüne kadar gelir. Yıllar, mevsimler ve üzerinde yürüyen nice ODTÜ’lüler, o fotoğraflarda görünür. Fotoğraflarda görünmeyen bir tek şey vardır; Anılar…

124


AYSIN AKIN 221425 - B.Sc. 1984

İRFAN AKIN 254052 - B.Sc. 1984

DEDE VAHİT ALTINSOY 254086 - B.Sc. 1984

KADİR ARTAN 254110 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1990

SALİH AYDIN 277921 - B.Sc. 1984

AYHAN AYKUT 194050 - B.Sc. 1984

HÜSEYİN CANPOLAT 254193 - B.Sc. 1984

DEVRİM ÇANDIR 254201 - B.Sc. 1984

NAZMİ ÇETİN 254219 - B.Sc. 1984

ŞÜKRÜ DİKKAYA 278010 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1984

mezunları1985 NESLİHAN DOĞRU 271189 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

NESRİN DURMAZ BAYTOK 217372 - B.Sc. 1984

ADİL GÜRHAN 911248 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1986

M. ALİ HİNDİSTAN 254391 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987; Ph. D. 1997

BERNA F. ERENEL VATAN 278036 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1990

MUSTAFA İNCE 254417 - B.Sc. 1984

SEDAT ERİKLİ 278044 - B.Sc. 1984

METİN KARAKAYA 228676 - B.Sc. 1984

125 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

HÜSEYİN EROL 278051 - B.Sc. 1984

BAYRAM KIZIL 216895 - B.Sc. 1984

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

BİLGEHAN KURU 278150 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

N. RADMARD 180943 - B.Sc. 1984

M.A.RASHED 231720 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

VELI SAATOGLU 173576 - B.Sc. 1984

MUAMMER ŞAHİN 210302 - B.Sc. 1984

EMİN NACİ SALİH 185918 - B.Sc. 1984

BÜLENT ŞENTÜRK 278283 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987; Ph. D. 1996

NEJAT TAMZOK 308999 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

F.BÜLENT TAŞKIN 278309 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1992

F. TUNÇ TERCAN 193201 - B.Sc. 1984

EFSER NEVZAT TİMUR 254680 - B.Sc. 1984

Z. NİLÜFER TORAL 210393 - B.Sc. 1984

MÜRÜVVET UYSAL MAMUREKLİ-243857; B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

BAHTİYAR ÜNVER 278341 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1985

TURHAN ÜNVER 254748 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1993

MUSA METE YEŞİL 278374 - B.Sc. 1984; M.Sc. 1987

DOĞAN YİĞİT 192278 - B.Sc. 1984

ÇOŞKUN YÜNKÜL 216796 - B.Sc. 1984

1984

mezunları

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

126


ODTÜ’NÜN ORTA YERİ: KAFETERYA

K

afeterya; ODTÜ kampüsünün ilk binalarından biridir. İlk yıllarda ODTÜ’nün şehrin çok dışında olduğu düşünüldüğünde kafeteryanın ne kadar önemli olduğunu anlamak için o zamanları yaşamış olmak gerekir. ODTÜ’de başka yemek seçeneklerinin olmadığı doksanlı yıllara kadar öğle yemeklerinde kafeteryanın her iki kapısından taşmış uzun kuyruklara girilirdi. Yılbaşı menüsü olarak hindi ve baklavası, her Mezunlar Günü’nde eski mezunların güzel yemek günlerinden bir anı olarak sunulan Ankara Tavası meşhurdur.ODTÜ’ye gelenlerin en kısa zamanda öğrendiği iki sözcük “hocam” ve “kaynak” olmuştur. Herkes birbirine hocam der ve birçok kişi kafeteryada kuyruklarda kaynak yapardı. Buna kimse kızmazdı. Çünkü, herkes acelesi olduğu bir başka gün kendisinin de kaynak yapacağını bilirdi. 1990’lardan önce ODTÜ’deki yemek imkânları bu kadar geniş değildi. ODTÜ’de herkes (öğrenci, işçi, memur, asistan, öğretim üyesi) kafeteryada yemek yerdi, her ne kadar salonları ayrı da olsa en büyüğünden en küçüğüne, sınıfsızca yenilen bir yemek ve ortak solunan bir hava mevcuttu kafeteryada. O güzel kafeterya, ODTÜ’nün tam ortasında yarım yüzyıla yakın zamandır ODTÜ’lülerle yaşıyor.

127 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985


BENİM BÖLÜMÜM

N

e zaman bölümümüzü anımsasam, içim mutlulukla doluyor. Zaman zaman nedenini düşünüyorum. Uzun yıllar bölümde kalmamdan olabilir mi? Öğretim üyelerinden, öğrencilerden ya da çalışanlardan? Yoksa hepsi birden etkili mi? Belki de yavaşça yaşlanıyoruz ve de belleğimiz kötü anıları unutmayı yeğleyerek bize, sadece mutlu anıları hatırlatıyor. Sonunda bir sonuca varıyorum. Ben o bölümü seviyorum. Bu kadar basit aslında. Anılarımı ve bugünde yakın, uzak fark etmeden dostlarımı seviyorum. Bizim sınıf 12 Eylül öncesini gören en son sınıftı. Maden Bölümlerinde genellikle oluşan, hafifçe de feodallik kokan, birbirini tutma, destek çıkma, bizim sınıfta en üst düzeyde idi. Daha dün gibi, bir arkadaşımıza yamuk yaptıkları için Mimarlık Bölümünü otuz kişi ile basmamız. Değişime başlangıçta uyum sağlayamayarak, yemekhanede ya da otobüse binerken sürekli olay çıkarmamız. Çıkardığımız olaylar o kadar çoktu ki, sonunda, yıllığımızda çıkan ve başka bölümden bir arkadaşımızın çizdiği “Kaçın Madenciler geliyor” karikatürü oluştu. Bölüme ilk gelişim, öğrenci temsilciliğindeki bizim çocuklarla tanışmak içindi. Ulaş’la ÖTK Odasında tanıştık. Daha sonra da birinci sınıflarla yapılan toplantıyla bölüme geldik. Bize bilgi veren Tevfik Hocam sordu ‘Girişte bir harita var, üzerindeki yazıyı okudunuz mu?’ Bazılarımız okumuştu “Doğal Kaynaklarının Gerçek Sahibi Halktır”. Otuz yıldan fazla oldu. Müfit Erdil’in isteği üzerine, bu sözü en son Oda Genel Kurulu’nda da söyledim. 12 Eylül bugün yeni gençler için çok şey ifade etmiyor. Biz yakından biliyoruz. Bir dönemin bitip, başka bir dönemin başladığı bir tarihtir o. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bazı arkadaşlarımız 12 Eylül’le birlikte içeri alındılar. YÖK Kuruldu. Askeri Cunta altında, öğrenciliğimiz devam etti. Türkiye değişti, bizde inadına birbirimize sarıldık. Yüzde 70 devamlar ve bir takım YÖK uygulamaları bize çok dokunmadı. Her şeye karşın geçmişten gelen ve iyi olan öğretim üyesi, öğrenci ilişkileri belli düzeyde devam etti. Öğretim üyelerine sıkıyönetim bir sürü anlamsız görev çıkardı. Jandarmanın, bir öğretim üyemize, aranan bir öğrencimizi sorduğunu ve onun da “hiç görmediğini” söylemesinin de tanıklarındanım. Sorulan öğrenci, yarım dakika önce yanımızdan geçmişti. Gittiğimiz Surveying ya da Ekonomi gibi derslerde, sayımız az olsa da, her zaman ağırlık koyduk. Survey dersinde, sınav sırasında İnşaat’ın asistanlarıyla ağız dalaşına girdik. Sınav kâğıtlarımızı alabileceklerini söylediler, ama onlara bu işin o kadar kolay olamayacağını gösterdik. Alamadılar. Sınıf olarak, bir kez daha dik durmuştuk. Sınavdan çıkıp, Taci Baba’ya (Tacettin Ataman) asistanları şikâyet etmemiz, onunda İnşaat Bölüm Başkanını arayarak, Ben Taci Baba, Tacettin Ataman, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı, bizim çocuklara, sizin asistanlar kötü davranmışlar, bir daha olmasın dediğinin bizzat tanıkları arasındayım. Final sınavına, İnşaat Bölüm Başkanı bizzat gelerek kontrol etti. Yine aynı Taci Baba, Mustafa Başçavuş’u arayarak isteğimiz üzerine, kantini yeniden açtırmıştı, üstelik bizlere kefil olarak. Bölüm futbol takımımız, Yer Bilimleri adı altında, finale kaldığında, o gün takımı destekleme kararı aldık. Üçüncü sınıfta idik. Diğer Hocalarımızdan izin aldıktan sonra, Paşa Hoca’ya çıktık ve dersi ertelemesini istedik. Nedenini de anlattık tabii ki. Hoca bizi dinledi. “Futbol önemli bir iştir. Madem finale kaldınız gelmeyin, ders

128


yapılmayacaktır” dedi. Şok olmuştuk. Yine Paşa Hoca da maçı izlemeye gelenler arasındaydı. Kimler yoktu ki, öğrenciler, öğretim üyeleri çalışanlar. Jeoloji öğrencileri de oradaydı. Herhalde taraftar desteğine sahip tek takım bizdik. 1980’den sonra, bir futbol maçı da olsa, uzunca bir süre sonra ilk açılan pankartta o maçta idi. Aynı gün için Termo dersi hocasından da izin istemiştik vermedi, bende ona, gelirse de kimsenin olmayacağını söyledim. Geldi, sınıfta kimse yoktu. Bu söylem en az bir harfime mal oldu. Kimin umurunda? Rahmetle andığım Erdal Hocam, beni aradı. “Bülent, şöyle çok tozlu, pis görünen bir işiniz var mı?”. “Buluruz Hocam ne oldu?”. “Dekanlık, asistanların ve hocaların kravat takmasını istiyor. Dekan yardımcısı 12 gibi gelecek. Orada ol, seni ziyarete geleceğiz”. Laboratuarın büyük kapısını açıp, karbonatlı kurşun, çinko cevherini, laboratuarın ortasına döküp elemeye başladım. Her taraf turuncu tozlarla kaplandı. Diğer kapıdan Erdal Hoca ile Dekan Yardımcısı içeri girdiler. “Hocam Bülent Bey, Cevher Hazırlama asistanlarımızdan” diyerek beni tanıttı. Eleği bırakıp yanlarına yaklaştım. Dekan Yardımcısı açık renk bir takım giymişti. “Aman fazla yaklaşmayın, bu tozlar, üstünüze siner ve nemle karşılaşırsa, çıkmaz lekeler oluşur” dedim. Dekan Yardımcısı içeri fazla girmedi, elimi de sıkmadı. Erdal Hoca elimi sıktı. “Hocam soracaklarınızı, sorabilirsiniz dedi”. “Bülent Bey, bunun başka yöntemi yok mu” sorusuna “Var, ıslak da eliyoruz. Onu daha sonra yapacağım, üzerimdeki lekeler, ıslak elemenin sonuçları” dedim. Çıkarken, Erdal Hocam anlatıyordu “Hocam, bu çocuklar nasıl takım elbise giyip, kravat takacaklar. Öyle giyinseler, bu işleri nasıl yapacaklar? Aslında laboratuara duş, banyo yaptırmamız lazım.” Laboratuara duş banyo yapılmadı ama bizler kravat takmaktan kurtulduk. Rahmetli Hasan Evirgen, 310 finaline gelmedi. Gülhan Hanım başlamak istedi, “Hasan yok hocam, o gelsin başlarız” dedik. Gülhan Hanım “peki” dedi. Mete “ben bir telefon edeyim” dedi ve çıktı. Gülhan Hanım “nereyi arayacak ?” diye sordu. “Yurdu, belki uyuyakalmıştır.” Yani o uyanacak, gelinceye kadar bekleyecek miyiz dedi. ‘Evet’ dedik. Bir kahkaha attı, ‘napalım bekleyelim’ dedi. Mete içeri girdi ’Hocam Hasan gelmeyecekmiş, dersi bırakmış’. Gülhan Hanım bir kahkaha daha attı ve sınava başladık. Yine çok sevdiğimiz ve kaybettiğimiz başka bir dostumuz, Nadir Karapınar geldi, bizi buldu, Oda’ya yönlendirdi. Zonguldak Kömür Kongresine gittik. Oradaki öğrenci toplantısında da ODTÜ Maden Müh. öğrencisi olduğumuzu herkese gösterdik. Özellikle Hocalarımızla briç oynarken ve bizim kazanacağımız kesinleşince, M.Ali Hindistan’ın “Bülent, artık Hocalarımıza, pamukla su verme zamanı geldi” dedi. Hocalarımızın da cevap olarak yaptıkları esprilerle devam ettik. Akşam koğuşta diğer okul öğrencilerinin “Sizler Hocalarınızla nasıl böyle konuşuyorsunuz, nasıl cesaret edebiliyorsunuz” sorusuna o günün koşullarında yeterli yanıtı veremedik. Aradan yıllar geçti hala öyle konuşuyoruz. O karşılıklı sevgi ve bütün hinliğimizin ve haylazlığımızın arkasında ki saygıyı o gün anlatamadık. Bu gün anlatabilirim. Paşa’nın deyimiyle, bütün anarşistliğime(mize) rağmen(Paşa Hoca bazı konuları çok iyi bilir ama anarşistin ne olduğunu bir türlü öğrenemedi), o sevgiyi, saygıyı hep gösterdik. Karşılığını da aynı şekilde gördük. Her üniversite, her bölüm, zaman içinde kendi kültürünü oluşturur ve geliştirir. Bizimki de böyle işte. İyi ki bu bölümde okumuşum, ne mutlu ki sizleri tanımış, sizin gibi dostlarım olmuş.

Bülent Şentürk (MinE’ 84)

129 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985


ODTÜ’NÜN SİMGESİ: MM BİNASI

O

DTÜ silüetinin en belirgin ve en aykırı binasıdır, MM (Mühendislik Merkez) Binası. 1980 öncesinde öğrenciler, en üst katına çıkar, fincanda çay içer ve tüm ODTÜ’yü boydan boya seyrederlermiş en üst katında. 12 Eylülle beraber ODTÜ’deki tüm güzellikler gibi, bu da yasaklandı. Yıllar sonra bu zevk tekrar yaşanmaya başlandı.Şimdilerde ODTÜ’nün en yüksek binası olması ve pek çok yerden görülebilmesi nedeniyle MM Binasına, Daltonlar’a da atıfla “Avarel” deniyormuş. MM’in en üst katında daha bir başkadır ODTÜ. Hazırlıktan bölümlere kadar uzanan yürüyüş yolu, boydan boya, her zaman cıvıl cıvıl öğrenci dolu. Diğer taraftan bakıldığında stadyumun halı gibi çimleri uzanır yurtlar boyunca. Spor Salonu yukarıdan kanatlarını açıp başka dünyalardan gelip konmuş gibidir. Hazırlık yönüne baktığınızda artık ağaçların binaları kapattığını görürsünüz. Mühendislik yönüne baktığınızda ise İnşaat Mühendisliği ve bitmez tükenmez laboratuarları. Eskiden MM’in önünde küçük bir havuz ve havuzun üstünde bir köprü vardı. Özellikle karlı-buzlu havalarda o köprü çok daralırdı. Şimdilerde o havuz kocaman bir saksı olmuş, çiçekler ve ağaçlar var üzerinde. ODTÜ’deki adres tariflerinin başlangıç noktası, uzun boylu, yakışıklı MM Binası hala tüm ihtişamı ile herkese ve herşeye tepeden bakmakta. 130


GÜVEN AKDOĞAN 308577- B.Sc. 1985; M.Sc. 1987

YUSUF ZİYA AKGÖK 254045 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1993

SUAT BOZTAŞ 277947 - B.Sc. 1985

KÜRŞAD CEYLAN 308668 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1987

BİRCAN AKSOY(ERKAN) 308585 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1988

SELAHATTİN CÜCE 284287 - B.Sc. 1985

GÜROL BAŞARAN 308626 - B.Sc. 1983; M.Sc. 1988

KENAN DİKBIYIK 308692 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1988

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1985

mezunları1986 HALİL DOĞAN 254276 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1988

HASAN EVİRGEN 254326 - B.Sc. 1985

M.HUSEİN HALLANİ 284299 - B.Sc. 1985

A.SAFDER İPLİKÇİOĞLU 254441 - B.Sc. 1985

M. KEMAL GÖKAY 308759 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1988

YAKUP KAYGUSUZ 308817 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1990

CESUR HAKKATAPAN 309054 - B.Sc. 1985

TUNCAY KILIÇARSLAN 308825 - B.Sc. 1985

131 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

SERDAR ÖZBEK 308882 - B.Sc. 1985

YELDA. S.Ö.(ULUDAĞ) 278226 - B.Sc. 1985

REHA ÖZEL 308890 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1988; Ph. D. 1995

M..GÖKSEL PAZARCI 211482 - B.Sc. 1985

BİROL SEMERCİ 308932 - B.Sc. 1985

İBRAHİM SEVİN 308940 - B.Sc. 1985

ÖMER SEZGİN 308956 - B.Sc. 1985

SUAT ŞAHİN 278275 - B.Sc. 1985

FARUK TEZEL 309013 - B.Sc. 1985

REŞİT VATAN 171090 - B.Sc. 1985

1985

mezunları

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T. DEVRİM VURAL 278358 - B.Sc. 1985; M.Sc. 1988

132

ŞAHAP YASAN 309047 - B.Sc. 1985

ÜMİT YILDIRIM 187005 - B.Sc. 1985


133 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985


134


135 1981 > 1982 > 1983 > 1984 > 1985


136


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1986 1987 1988 1989 1990

137 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1986 > 1987 > 19 dünya

1986; Olof Palme öldürüldü... 28

Şubat 1986 gece yarısı Dünya kamuoyunun barış güvercini

türkiye

1986; Sinagog Baskını... İstanbul

Neve Şalom Sinagogu’na baskın. 23 kişi öldü. 1987; Özal

olarak adlandırdığı İsveç Başbakanı Olof Palme, sokak or-

tekrar başbakan... 29 Kasım 1987 tarihinde erken genel

tasında faili meçhul bir cinayete kurban gitti. 1986; yılın-

seçimler yapıldı. ANAP lideri Turgut Özal’ın seçimlerdeki

daki seçimlerde Nazi ordusunda görev almış BM eski Genel

sloganı “her aileye bir otomobil” idi. Geniş halk tabakaları-

Sekreteri Kurt Waldheım, Avusturya devlet başkanı seçil-

nı hedef alan bu slogan “müreffeh” bir Türkiye’nin hayalini

mişti. Kurt Waldheım’ın II. Dünya Savaşı sırasında bir Nazi

sunuyordu. 1988; 18 Haziran 1988 tarihinde Özal’a sui-

subayı olarak Bosna’da yaptıkları tüm kamuoyu tarafından

kast düzenlendi. 1988; Kuzey Iraklılar

bilinmesine rağmen milyonlarca Avusturyalı “hafıza kaybı-

Türkiye’de...16 Mart 1988 tarihinde

na” uğramıştı. İspanya ve Portekiz’in AT’ye tam üye oldu-

Irak uçakları Halepçe ve Hormal ka-

lar.1987; Çin’de binlerce öğrenci Tianenman Meydanı’nda

sabalarına hardal gazı içeren kimyasal

yürüdüler 1988; Komünist Parti’nin, Gorbaçov’un Perest-

bomba atmıştır. Irak ordusunun saldı-

roika politikasını onaylaması1988;

rısından kaçan Kuzey Iraklılar Çukurca

İran-Irak Savaşında Ateşkes1989;

ve Uludere sınırına yığılmış, daha sonra

Humeyni’nin ölümü1989; Çin’de

Hakkari ve Diyarbakır’da oluşturulan çadırkentlerde barın-

Pekin’in Tienanmen Meydanı’ndaki

dırılmışlardır. 1988; Türkiye 20 yıl sonra Olimpiyatlarda

büyük gösteriye askeri müdahalede

altın madalya aldı. G. Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleşti-

bulunuldu. Bu olaylarda 2.000 ci-

rilen olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu ardı ardına olim-

varındaki öğrenci hayatını kaybet-

piyat ve dünya rekorları kırarak altın madalya aldı. 1989;

ti.1989 Tudor Jivkov’un İstifa Etmek Zorunda Kalışı 1989;

Bulgaristan’dan zorunlu göç1989; Güneydoğu Anadolu

Berlin duvarı yıkıldı... Doğu Berlin ile Batı Berlin’i birbirin-

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)’ın kurulu-

den ayıran Berlin Duvarı’nın yıkılması Sovyetler Birliği’nin

şu 1990; İslami Terör Yayılıyor... İslami terör 1990’da da

çöküşünün ve dünyada Soğuk Savaş’ın sona ermesinin

aydınları hedef almayı sürdürmüştür. 31 Ocak’ta Muam-

simgesi olarak kabul edilmektedir.1989; ABD, Panama’yı

mer Aksoy, 7 Mart’ta Çetin Emeç, 4 Eylül’de Turan Dursun

işgal etti.1990; Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk

ve 6 Ekim’de Bahriye Üçok suikastlar sonucu yaşamlarını

Savaş’ın sona ermesi1990; İki Almanya’nın birleşmesi

yitirmişlerdir. ğiştirmiştir.

Berlin Duvarı Yıkılıyor

138


988 > 1989 > 1990 odtü

1986; Rektör Prof. Dr. Gönlübol, Bilkent

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğ-

maden

1986; İsveç, Finlandiya, Norveç

Madenciler Birliklerinin ortaklaşa düzenledikleri “13. Dün-

ramacı ile 5 yıl süreyle ODTÜ’den öğretim üyesi almayaca-

ya Madencilik Kongresi” 1-5 Haziran 1986 tarihleri arasında

ğına dair bir anlaşma imzalanmıştır. 1987; Türban yasağı...

Stockholm’de toplandı. 1986;

12 Ocak 1987 tarihinde YÖK’ten ilk türban yasağı uygula-

Teskere-i Samiye yürürlükten

ması gündeme geldi.1987; 1987 yılı temmuz ayında görev

kaldırıldı. 1987; Türkiye Ma-

süresi sona eren Rektör Prof. Dr. Mehmet Gölübol’un yerine

dencilik Bilimsel ve Teknik 10.

üniversitemiz ilk oğrencilerinden Endüstri

Kongresi, 11-15 Mayıs 1987 ta-

Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.

rihleri arasında Ankara’da ger-

Dr. Ömer Saatçioğlu Rektörlüğe atanmış-

çekleştirildi.1988;

tır.1988; Üniversitemiz’in kuruluş yasası

19-25 Eylül 1988 tarihleri arasında, MTA ve Etibank Genel

27 Mayıs 1959 tarihinde Türkiye Cumhu-

Müdürlükleri tarafından ortaklaşa düzenlenen “Gelişmekte

riyeti Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir. Üniversite Senatomuz bu tarihi esas alarak 27 Mayıs gününü ODTÜ Günü olarak belirlemiş ve bu günü her yıl bir törenle kutlama yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 1989; 1989 yılında bilgisayar kapasitesi artırıldı. Kampus fiber optik bilgisayar ağı oluşturuldu ve uluslararası ağlara bağlandı. Kişisel bilgisayar sayısı 1000’e ulaştı. Stratejik planlama komitesi kuruldu. Mezunlar günü ilk kez düzenlendi ve mezuniyetlerinin 30. yılını dolduran mezunlara plaket verme sistemi kuruldu. 1990; Türkiye’nin ilk teknoparkı kuruluş çalışmalarına 1987 yılında başlanmıştır. 1990 yılında teknoloji tabanlı girişimci firmalara maddi, manevi ve lojistik anlamda destek olmak amacıyla, ODTÜ ve KOSGEB arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılmıştır.

Olan Ülkelerde Küçük Ölçekli Madencilik” konulu Birleşmiş Milletler Semineri yapıldı. 1989; TTK Rehabilitasyon ve İşgücü İyileştirme Projeleri başlatıldı. Teskere-i Samiye yürürlükten kaldırılması ile oluşan hukuksal boşluğu gidermek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile Havzanın sınırları yeniden belirlendi.1990; 17 Kasım 1990 tarihinde Genel Maden-İş Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine, çeşitli işyerlerinde çalışan toplam 48 bin üyesi için grev kararı aldı. 1990; Birinci Madencilik Şûrası 21 -22 Haziran 1990 tarihlerinde Ankara’da, Milli Kütüphane Salonlarında toplandı. Şûranın açılış oturumuna, Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL ve Başbakan Yıldırım AKBULUT yaptı. Şura’ya; milletvekilleri, üniversite, kamu ve özel kuruluşların üst düzey yöneticileri meslek odaları ve sanayi odaları temsilcileri ile çeşitli kurumları temsilen delegeler katıldı.1990; Değerli bilim insanı Prof. Dr. Tacettin Ataman vefat etti.

139 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990

Ankara’da


140


BAYRAM ARI 329028 - B.Sc. 1986

NADİR AVŞAROĞLU 308601 - B.Sc. 1986

AYLA AYDIN 277913 - B.Sc. 1986

ERSİN AYDIN 196907 - B.Sc. 1986

ÖZCAN BARAN 277939 - B.Sc. 1986

TAYLAN BOZDAĞ 360644 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1988; Ph.D.1996

ALP CENGİZ 308650- B.Sc. 1986

ATİLLA CEYLANOĞLU 328856 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1988; Ph.D.1991

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1986

SALİH DİLBAZ 187690 - B.Sc. 1986

A.TAMER DİNÇER 328864 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1988

HALİS DOĞAN 254284 - B.Sc. 1986

M. HALUK ERGİN 328914 - B.Sc. 1986

MÜCELLA ERSOY 308726 - B.Sc. 1986 M.Sc. 1988

GANİMET GENÇ 278069 - B.Sc. 1986

KAYA GÜLTEKİN 278077- B.Sc. 1986

M. BAHTİYAR GÜVEN 278085 - B.Sc. 1986

141 1986> 1987 > 1988> 1989 > 1990

mezunları1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

K. YALÇIN HATİPOĞLU 328955 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1990

J.MAJED HUSSİEN 286872 - B.Sc. 1986

M. TÜRKAY IŞIKAN 292961 - B.Sc. 1986

ZEKAİ IŞILDAR 308783 - B.Sc. 1986

BAHATTİN OLMUŞ 329003 - B.Sc. 1986

ÜMİT YAŞAR ÖNDER 278184 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1989; Ph.D.1995

REŞAT ÖZKALAN 284283- B.Sc. 1986

DAVUT SAYDAM 335703 - B.Sc. 1986

MUSTAFA SEVER 278259 - B.Sc. 1986

ŞAİKA SÜLEYMAN YÜREK 329037 - B.Sc. 1986 M.Sc. 1988

A. ÖZDEN ŞANTAY 308981 - B.Sc. 1986 M.Sc. 1990

MEHMET SAMİ TALU 329060 - B.Sc. 1986

AKIN TAMER 361121 - B.Sc. 1986

ALİ ZAFER TOPER 329078 - B.Sc. 1986 M.Sc. 1988

AHMET RACİ USLU 361154 - B.Sc. 1986

B.HADİ YOLASIĞMAZ 329110- B.Sc. 1986

1986

mezunları

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

142


ODTÜ’DE SONBAHAR Ankara’da pek çok şey güzeldir Sonbahar, ayrı bir güzeldir. Hele Akdeniz’in haddinden fazla sıcak ve nemli ikliminden sonra Ankara’da sonbahar hasretle beklenir. İki özlem birden yaşanır. Okulların tekrar açılması ve ODTÜ’de sonbahar Sonbaharın en yakıştığı kenttir Ankara At kestanelerinin yaprakları sarıdan kahverengine çalar. “Herşeyi süpürebilirsin, sonbaharı süpüremezsin” demiş şair Gerçekten de öyledir; ODTÜ’de sonbahar. Sabahları ODTÜ’ye gelmek için Güvenpark’da dolmuş kuyruğu Eskişehir yolunda bitişik düzende trafik ve gri bir kent Her sabah yaşanan bu telaşın içinden ışık hızıyla girersin A1 kapısından Alice Harikalar Diyarında gibi farklı bir dünya Bu durumun abartı olmadığını bilirsin Şehrin trafiğinden kaçıp, Şehrin içindeki ormana girersin Herşey birdenbire başlar Bir kapıdan girince sarının, kahverenginin, kırmızının her tonu Çam ağaçları ve at kestaneleri ile donatılmış bir kampüs ve bu renklerin birbirlerine geçişini ağaçlarda ve toprakda görürsün Bölümlerin arkasındaki ufak tefek kafeteryalarda; Çatı’da, Denizatı’nda, Arkabahçe’de, Beşeri ya da Fizik kantininde Sonbahar yapraklarının toprağı kapladığı Toprak kokusu eşliğinde arkadaşlarla çay içer, ders saatini beklersin. ODTÜ’de yaşanabilecek en güzel mevsimdir sonbahar... Kampüs sarıya boyanır, kantinler, kafeler aşk kokar, Ders çıkışları elele insanlarla dolar Kütüphane önü Düşen sarı yapraklar altında servis bekleyenler ve Biran önce yurtlarına dönmeye çalışan kalabalıklar ODTÜ’ye en yakışan mevsimdir sonbahar... ODTÜ’de bu mevsimde hep bir toprak kokusu olur. ve bu koku bagımlılık yaratır. Akşam yemeği için yurttan çıkar, kafeteryaya gidersin. Uzun zaman sonra gördüğün dostlar, sohbet, toprak kokusu Yemekten sonra ODTÜ’nün içinde uzunca bir tur atılır. Çarşının ya da lojmanların oralarda bir banka oturulur Geçen kişilere bakılıp, tanıdıklarla selamlaşılır. Sarmaş, dolaş çiftlere, genç kızlara bakarsın. Giderek zorlaşan dersler, yaklaşan sınavlar

143 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990


Derin bir nefes alırsın Tüm ciğerlerini sonbahar kaplar... ODTÜ’de Sonbahar; Hafif bir rüzgar eser, Ağaçların yaprakları sarı ve kırmızının her tonuna bürünür, 8.40 dersi yaklaşır, Kafeterya önünden Hazırlık binasına kadar Yürüyen yüzlerce insanı görürsün.... Meraklı bakışlarla etrafındaki diğer insanları süzersin, İçinde değişik duygular, merak, heyecan, mutluluk, umut... ODTÜ’nün en güzel mevsimidir sonbahar Dersden çıktığında dışarıda yağmur, Sonbaharda hafif hafif çiseler, Kafan karışık, değişik planlar, Laboratuarlar, projeler, sınavlar üst üste gelmekte Yağmur bastırmadan hemen yurda gidebilsem. Kestirme olsun diyerek Rektörlüğün önünden gidersin Stadyumun yanından geçerken, Yağmurun belirginleştirdiği yazıyı okursun Sonbahar’da bir sıcaklık… Hafifçe ıslanmaya başlarsın At kestanelerinin yapraklarına bastıkça çıkan sesler Sarı, kahverengi yaprakların arasından binaları saran sarmaşıklar Merdivenlerin başında karşı yurttan bir arkadaşa rastlarsın Selamlaşır beraber yürümeye başlarsın Onun kafasında kapşon, seninkin de sonbahar yağmurları Yaprakları sararmış çınar ağacının altından geçen 5. Yurttaki kızıl saçlı kız Bu taraftan geldiğine göre İdari’de ya da Mimarlıkda olmalı diye geçer aklından Mevsim ile uyumlu dolgun saçları ve elbisesi ile Geçer gider önünden ODTÜ’de Sonbahar Çabuk biter ODTÜ’de sonbahar Yaprak dökümünden hemen önce kızıl bir yer olmaya başlar Giderek Ankara’nın griliği buraları da kaplar Yağmurlar hep zamanında başlar ve zamanında biter ODTÜ’de Kış birden bire bastırmadan, Ankara’nın soğukları iliklerine işlemeden Sonbaharın, son demlerini yaşamaya çalışırsın Aslında ODTÜ’de her mevsim güzeldir ama Sonbahar bir başka güzeldir...

144


ÜNAL AKDEMİR 360503 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1990; Ph.D.1995

H.HÜSNÜ ALTAY 360537 - B.Sc. 1987 M.Sc. 1990

ELVAN ALTINBAY 308571 - B.Sc. 1987

VEYSEL AYDEMİR 360578 - B.Sc. 1987

AHMET BERTEN 360636 - B.Sc. 1987

HULKİ BÜYÜKKALENDER 360651 - B.Sc. 1987

RECAİ CAN 308643 - B.Sc. 1987

KEMAL DOĞAN 328872 - B.Sc. 1987

VELİ DOĞAN 360727 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1991

GÖKHAN DOĞRU 360735 - B.Sc. 1987

SÜLEYMAN EKİCİ 360750 - B.Sc. 1987

BÜLENT ERDEM 328906 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1990; Ph.D.1996

ERKAN ERTEN 328922 - B.Sc. 1987

MELİH FIRAT 360768 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1990

BÜLENT FİDAN 360776 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1987; Ph.D.1990

ADNAN GEREDELİ 360792 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1990

GÖKHAN GÜLER 328930 - B.Sc. 1987

DENİZ GÜNAL 328948 - B.Sc. 1987

FATİH GÜNER 360818 - B.Sc. 1987

ZEKERİYA İNAL 308791 - B.Sc. 1987

OĞUZ ŞENER KONCAGÜL 360888 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1990; Ph.D.1997

HAYDAR KURBAN 360891 - B.Sc. 1987

ABDÜLHAMİT ÖZGENÇ 278200 - B.Sc. 1987

HATİCE ÖZHAN (ŞEN) 329011 - B.Sc. 1987

SEZAİ ÖZKAN 360974 - B.Sc. 1987

145 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1987

mezunları

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

GÖKHAN REYHAN 361006 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1990

Y.DURSUN SARI 395079 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1989; Ph.D.1996

İBRAHİM SEL 361080 - B.Sc. 1987 M.Sc. 1990; Ph.D.1993

MEHMET SEVEN 151910 - B.Sc. 1987

İZZETTİN SOYUMGÜRBÜZ 308965 - B.Sc. 1987

ÖMER NEVZAT ŞAHİN 309252 - B.Sc. 1987

AKIN ŞAKÜL 361089 - B.Sc. 1987

LEVENT ŞEN 361097 - B.Sc. 1987

MEHMET MÜJDAT ŞEN 361105 - B.Sc. 1987

YENER ŞENTÜRK 361113 - B.Sc. 1987; M. Sc.1990

ZAFER TEMEL 361139 - B.Sc. 1987

MURAT TOKER 351536 - B.Sc. 1987

VELİ SULHİ UYSAL 199018 - B.Sc. 1987

1987

mezunları

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AHMET ŞAKİR TATLICAN 309005 - B.Sc. 1987

ÇETİN YILDIRIM 329102 - B.Sc. 1987

MUSTAFA YALÇIN 360888 - B.Sc. 1987; M.Sc. 1989; Ph. D. 1996

CELAL ZEYTİNOĞLU 328948 - B.Sc. 1987 M.Sc. 1992

146


HEP ÖZLEYECEĞİM...

K

imya bölümünü geçip yolu kestikten sonra ODTÜ’nün kurtarılmış topraklarına girersiniz. Maden Mühendisliği Bölümü’ne girdiğimden (1974) beri, hep düşünmüşümdür; “insanlar, bu bölümü bilerek mi seçti, yoksa bölümü onları bu hale getirdi!”

Umutlarının, hayallerinin peşinden koşmayı bırakmayan, çocuksu, kavgacı, neşeli, yaratıcı, cesur insanlar. Ağır bir siyasi dönemde yerlerini çabuk belirleyen, yaşadıkları topraklardaki yeraltı zenginliklerini yağmalatmamayı temel ilke kabul eden; öğrencisiyle, hocasıyla ve çalışanıyla birlikte kâh konuşarak, kâh kavga ederek ama asla küsmeyerek bu temel ilkeye sahip çıkan ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü. Osmanlı’da nüfus sayımlarında; mezarlıktakiler de sayılırmış. Maden bölümü hep genç kalmış afili delikanlılarını hep aramızda saydı. -

Güven verici duruşuyla Pehlivan dayı; Ahmet Pehlivan

-

Zor durumlarda çözüm üreten küçük dev adam; Nadir Karapınar

-

En genç amcamız Engin (Engin Karabulut)

-

Kimseye eyvallahı olmayan Ünsal Dursun, Milaslı Ali Rıza.

-

Faşist işgalde katledilen İbrahim Baloğlu

-

Canımız, kardeşimiz Çavuş (adını hiç bilmedim)

-

Batman’ın naif delikanlısı Alper Aytekin

-

Petrol Jeolojisinin delikanlısı; Fedai

Bir bölümün nesi anlatılır. Bölümü bölüm yapan, unutulmaz yapan yaşanılanlardır. -

Beni göz altına aldılar. ODTÜ’deki sınavları iptal edin diyen, Berat.

-

Sınavda kendisine kopya vermediği için sınav kağıdına Muzaffer Ulaş’ın ismini yazan Hasanoğlan

-

ODTÜ Madenin cengaveri Alper Hatipoğlu

-

Her daim kavgaya hazır Cemalettin Yurdakul.

-

Yüzünde hep bir yerlere yetişme telaşı olan Reşit Vatan.

-

Yaptığı her şeyi mükemmel yapan (spor, müzik, briç) Muzaffer Ulaş.

-

Çocuk yüzlü Kedi Veli ( Veli Sulhi Uysal)

-

Mersin Erdemli’li ağa torunu ve her daim ağa Veli Saatoğlu.

-

Her forumda kavga ettiğimiz Adnan Saraçoğlu.

-

Hamza beyefendi herkese biraz mesafeli.

-

Diplomatik görüşme uzmanı Kel Özcan

-

Herkesin dostu Nihal Uysal.

-

Bölüme geç dahil olan Aysın

-

Her zaman dengeli, soğukkanlı Ümit Üncü.

-

Hakan İçten

-

Bahadır Tanrıkulu

147 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990


-

Salman Nahit Kürkçü

-

Boksör Turan

-

Baba İsmail

-

71’den kalma Cemal Özsoy

-

Bölümün en zeki, en az derse giren, yıllarını bölüme hasretmiş yakışıklısı Çinli; Cengiz Sümer

-

Sezer Göncüoğlu

-

Haluk Kanık

-

Engin Kuruoğlu

-

Kör Hayati

-

Müjdat Özkorucu

-

Hacı Bektaş’ın gülü Bülent Şentürk.

-

Herkesin sorunlarına derman olan Ümit ağabey (Ümit Atalay)

- zen

Yüzünde herkese mesafeli bir ifade olan, yeni geldiğimde öğrencilerin sorunlarını kırıp dökmeden çö-

Tevfik Güyagüler -

Hep abla, hep abla. Bölüm sekreterimiz Gülcihan Abla.

-

Her konuşmaya “ Avusturya talebe cemiyetinde iken” diye başlayan Aktan Tunçöz.

Liseyi Eskişehir’de bitirdim. 68 baharının etkisi, dünyadaki hareketlilik hayallerimizi süsledi. Gençliğin bütün heyecanı ve okuduklarımız çok fazla beklenti oluşturdu. ODTÜ’ye geldiğimde bütün beklentilerimi hayata geçirecek, dünyanın … parmak atacak gibi hissediyordum. Eşek kulaklı gömlek, İspanyol paça pantolon, uzun saç, uzun favori ve bıyıklar. Sadece ben değil, hepimiz bu durumdaydık. Özgürlük, eşitlik, cinsellik demokrasi taleplerimiz en üst noktadaydı ve ODTÜ bunun için en ideal yerdi. Ama beklediğimizi tam anlamıyla bulamadım. Sonuçta herkes kendine benzeyenleri buluyor. Biraz arabesk, biraz delikanlı, biraz modern, her şeyden biraz olan bir ilişkinin göbeğine oturduk. Aşık olduğumda Ferdi Tayfur dinleyip ağlardık. Kantinde, yanlışlıkla bize bakıp gülen bir kıza asılmaya kalkardık. Saçlarını uzatana burun kıvıranlardık. Elele tutuşan çiftlere tahammül edemeyendik Üstüne, üstlük bölümde beklediği akademik derinliği bulamayanlardık. Yinede bunların üstesinden gelmek için birbirine sokulan birlikte hareket edenlerdik. Kardeştik, arkadaştık, bir dönemdik. 74-80 arasıydık. BİZDİK. Hep özleyeceğim Mehmet SEVEN (MinE’ 87)

148


ALİ SALİH AKBAYKAL 360495 - B.Sc. 1988

KENAN AKSOKU 394619 - B.Sc. 1988

YUSUF ALTUNKAYA 360552- B.Sc. 1988

ORHAN AYDOĞAN 360586 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1992

SULTAN AYDOĞDU 360594 - B.Sc. 1988

NURAY BAŞGÜL 360628 - B.Sc. 1988

ÖZGÜR BİÇER 328849 - B.Sc. 1988

ERKAN ÇETİNER 920033 - B.Sc. 1988; M.Sc. 2003

SEVDA ÇİL 360693 - B.Sc. 1998

ZAFİR EKMEKÇİ 432781 - B.Sc. 1988

KAAN ERARSLAN 394726 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991; Ph.D.1996

KEMAL MURAT ERGÜR 394767 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991

MURAT ENDER GELEN 360784 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991

ŞÜKRÜ GÖK 360800 - B.Sc. 1988

GÜVEN GÜLER 394809 - B.Sc. 1988

HASAN HATUNOĞLU 394825- B.Sc. 1988

AYŞE İREM KARABAŞ 360842 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991

GÖKSEL KAYACAN 328989 - B.Sc. 1988

ZÜLFİKAR KILIÇ 360875 - B.Sc. 1988

KAZIM KÜÇÜKATEŞ 394924 - B.Sc. 1988

149 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1988

mezunları1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1988

mezunları 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AYŞEN NAR (ERTEN) 394932 - B.Sc. 1988

OĞUZ OKUMUŞ 360933 - B.Sc. 1988

FAİK ÖZBİNER 335711 - B.Sc. 1988

ALİ ÖZDER 433045 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991

CENGİZ H. PİLEVNELİ 360982 - B.Sc. 1988

MEHMET AKİF POLAT 395046 - B.Sc. 1988

EMİN PÜTÜN 395053 - B.Sc. 1988

OĞUZ SÖNMEZER 347013 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991

SAMI SWEITI 444877 - B.Sc. 1988

BURHANETTİN ŞAHİN 395145 - B.Sc. 1988

İSMAİL ŞAHİN 360852 - B.Sc. 1988

F. LEVENT ŞAVLI 395178 - B.Sc. 1988

SAVAŞ ŞENER 395194 - B.Sc. 1988; M.Sc. 1991; Ph.D.1997

ERHAN ULAŞ ÜLGEN 329094 - B.Sc. 1988

ADNAN YILMAZ 915327 - B.Sc. 1988

150


ODTÜ’DE KIŞ ODTÜ’de her mevsim güzeldir ama ODTÜ’de kış başkadır... Kar yağdığında ise daha bir başkadır. İlk kar taneleri dökülmeye başladığında, Yaprakların, çimlerin, taşların üzerinde tutunmaya çalışırken Her tarafı bembeyaz olur ODTÜ’nün ODTÜ’de kar her yerde farklı bir güzellik sunar. Henüz kimsenin yürümediği, sabahın erken saatinde, Yurtlardan, Bölüme kadar giderken Merdivenlerin ve taşlarının üzerindeki Düz beyazlıkta terkedilmişlik, İlk ayak izlerinde yalnızlık ve saat 8:40 olduğunda ODTÜ’nün her noktasındaki Ayak izlerindeki hep birliktelik ODTÜ’de kış başkadır... Kar, ODTÜ’deki her dalın üstüne farklı farklı yağar. İğdeler, ıhlamurlar, çınarlar, dutlar, çamlar, at kestaneleri, Çalılar, sarmaşıklar, yağan karı dallarında kendi usullerince tutar. Kimi kışlar yapraklar tam dökülmeden kar düşer. Bazen yerdeki yaprakların üstüne kar yağar ODTÜ’de kış başkadır... Kar, ODTÜ’deki heykellerin üzerine de farklı yağar. Atatürk Anıtı, Bilim Ağacı, 2 Aralık Anıtı, Gençlik Heykeli, Bilim Kızı, Gündüz vakti olsaydı, yardımsever bir öğrenci, Kaşkolunu sarardı ODTÜ’nün en güzel kızının boynuna. Bilim Kızı, Matematik ile Kütüphane arasındaki Her zamanki yerinde, kışa hazırlıksız yakalanmış Yıllardır gelip giden kışlar üşümemeyi öğretmiş olmalı Bölüme giderken, bilim adamlarının büstleri üzerinde karlar birikir, Gözüne hepsi biraz ihtiyarlamış gibi görünür. Stadyumda ilk kar yağdığında kaybolan harfler, Birkaç gün sonra yavaş yavaş görünmeye başlar. ODTÜ’de kış başkadır. Çok kar yağdığı günlerde, Atatürk Anıtı’ndan kütüphaneye inen çim alan kayan öğrencilerle dolar, Sesleri Rektörlük ve U3 binalarının duvarlarında yankılanır. Kaydıkları yerde kar kalmadığında, Hemen kendilerine yeni bir pist oluştururlar. Kütüphanenin önünde, Bir heykelin yanında, stadyumun ortasında Karşımıza çıkan kardan adamlar Daha önce gördüklerimiz gibi değildir. ODTÜ’lü öğrencilerin kardan adamlarında,

151 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990


Farklı bakışın, yaratıcılığın, özgür düşüncenin izleri de vardır. Kütüphanenin ışıkları karların biriktiği dalların, ağaçların Direğe bağlanmış beyazlaşmış bisikletin üzerinde yansır. Bölümlere giderken karda oynayanların neşeli sesleri gelir Kartoplarından birine hedef olmamak için uzak durursun Karanlıklar, ışıklar, gölgeler, ayak izleri her yanda Beyaz rengin her tonu ODTÜ’de sergilenir. ODTÜ’de kış başkadır. ODTÜ’ye karın yağdığı ilk gün akşamı Yurtlar Bölgesi bir başka şenlenir Yağan karda sokak lambalarının loşluğu Pastanenin önünden, stadyumdan gelen sesler, kahkahalar Kalabalığın mutluluğunu ve neşesini yansıtır. Koşan, karların üzerine kendini bırakan, yuvarlanan, Kardan adam yapan, kartopu oynayan Kalabalığı seyre dalarsın Üşüyen, donan yüzlerde ve ellerde Kestanenin, çayın, kahvenin, çorbanın kıymeti anlaşılır. Kışın en güzeli ODTÜ’de yaşanır ODTÜ’de kış, aşkın mevsimidir Aşkın yeri, zamanı, mevsimi mi olurmuş demeyin. Mevsimlerin en merhametlisidir ODTÜ’de kış. Sarılmanın, sarınmanın, sarmalanmanın.. Sevdiğinin ellerini alıp kalbinde ısıtmanın.. Sıcak çayların, derin sohbetlerin mevsimi... Sıcak olan herşeye doğru neşeyle yönelmenin, Merdivenlerde, yolda kaymamak için kolkola yürümenin Annenin ördüğü atkıyı onun boynuna sarmanın Karşılaşmaların değil, buluşmaların mevsimi... Sınavların, finallerin, yaklaşan dönem aralarının Çarşıda, yurt kantinlerinde birlikte ders çalışmanın Gözgöze gelmenin, aynı bardaktan çay içmenin Kantindeki buğulu cama onun adını yazmanın Kimse görmesin diye hemen silmenin mevsimidir kış, Aşkın mevsimidir, ODTÜ’de kış Sonra midtermler, finaller başlar, Daha kış bitmeden geliverir dönem arası Tam 3 hafta yanlızlık, terk edilmişlik ve kış Tüm bölümler, yurtlar birden boşalmakta Herkes terk eder ODTÜ’yü, kışdan başka Bu uzunca dönem arasında Sadece iki şeye hasret duyar insan Bir ona Bir de gelmeyen bahara ODTÜ’de kış başkadır......

152


NADER AGHAI 444760 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1991

SERDAR AKINCI 394601 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1992

AHMET BAŞAR 394668 - B.Sc. 1989

CENK BAŞAR 432674 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1992

ALİ DİKİCİ 432773 - B.Sc. 1989

MACİT UĞUR EKİZ 394700 - B.Sc. 1989

DOĞAN ALTINTAŞOĞLU 360545- B.Sc. 1989

ARİF AYGÜN 360602 - B.Sc. 1989

F. OLCAY B.(ÖZDER) 394650 - B.Sc. 1989

HİDAYET CEYLAN 432716 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1993

NECMETTİN ÇETİN 432832 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1992; Ph.D.2004

MUSTAFA ÇOKUSLU 394692 - B.Sc. 1989

YUSUF ENSERT 394718 - B.Sc. 1989

E. NECATİ ERTÜRK 394775 - B.Sc. 1989

VELİ GÖKDERE 432849 - B.Sc. 1989

TURAN HIYARCI 328963- B.Sc. 1989

TUGAY İPEK 432914 - B.Sc. 1989

DERYA KABAYEL 278119 - B.Sc. 1989

MURAT MÜCAHİT 360917 - B.Sc. 1989

ÖMER ÖZAL 433011 - B.Sc. 1989

EREN ÖZAY 394973 - B.Sc. 1989

RIZA KARAKAYA 394884 - B.Sc. 1989

M.REHA ÖZDEMİR 395004 - B.Sc. 1989

153 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990

HALİL KÖSE 432963 - B.Sc. 1989

VEYSEL ÖZDEMİR 395012 - B.Sc. 1989; M.Sc. 2006

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1989

mezunları1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1989

mezunları

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DAVUT ÖZLEN 433060 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1992

HAYRETTİN ÖZTÜRK 278218 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1989

FERHAT PARLAK 395038 - B.Sc. 1989

NALAN S. SEÇKİN 433086 - B.Sc. 1989

PERTEV CEM SARVAN 361014 - B.Sc. 1989

ABDULLAH SEKMAN 395087 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1991

OSMAN SERT 361055 - B.Sc. 1989

CEMİL SEYMEN 395111 - B.Sc. 1989

YAŞAR E.SOKULLUOĞLU 481615 - B.Sc. 1989

SERDAR ŞENBAYRAK 395186 - B.Sc. 1989

CANER NADİ ŞENER 329045 - B.Sc. 1989

MİHRİCAN TOPAL ÖZDEK 433144 - B.Sc. 1989

HAKAN URCAN 481889 - B.Sc. 1989

MEHMET ERKAN USLU 361162 - B.Sc. 1989

MURAT ÜNAL 433193 - B.Sc. 1989; M.Sc. 1993

TUNCAY ÜNSAL 361188 - B.Sc. 1989

ÖZGÜR ÜSGÜLEN 361196 - B.Sc. 1989

A. SÜPHAN YAŞAR 278366 - B.Sc. 1989

HALİL YILMAZ 433250 - B.Sc. 1989

İBRAHİM YÖNEY 433268 - B.Sc. 1989

154

BİLGİN YEGANE 395236 - B.Sc. 1989

R. HASAN YILMAZ 395244 - B.Sc. 1989


ODTÜ MADEN ve BEN …

S

ene 1982, aylardan Temmuz. Üniversite sınavının sonuçlarını açıklayan gazete elimde, şaşkın şaşkın bakıyordum. 18 tercihten tek olanı yani ODTÜ’yü kazanmıştım. Aradan bir süre geçtikten sonra bile neden o bölümü listeye yazdığımı bilmiyordum. Ne yazık ki, “ortaya karışık” şeklinde tercih yaptığımız yıllardı. Üniversite adayı öğrenci aynı formda tıp, ziraat mühendisliği, gazetecilik, bilgisayar mühendisliği, maden mühendisliği, ekonomi şeklinde her bölümü işaretleyebiliyordu. İşte böyle bir karmaşada sadece dördüncü sıraya uyması açısından tercih ettiğim bölüm, benim ondan sonraki tüm hayatımı değiştirecekti. ODTÜ Maden Mühendisliği. Geçtiğimiz yıl Mezunlar Günü’nde nitelendirdiğim gibi, hayatımın en büyük şansı olan ODTÜ’ye en önemli tesadüfüm olan dördüncü tercihimle girmiştim. Sonrasındaki hayatımdaki birçok “en” ise bu birliktelikten çıktı. Bölümden mezun olurken, okul hayatı boyunca madenciliğin uzak olduğu bir öğrenci olmamın etkisiyle bu işi yapmayacaklardan biriydim. Bunun sonucunda da önce Ingersoll Rand makinalarının satış mühendisliğiyle iş hayatına atıldım. İki sene sonrasında maden mühendisi mesleğinin altında sadece “satıcı” olmanın rahatsızlığını duymaya başlamıştım. Rize’de Kanadalıların işlettiği Çayeli Bakır İşletmeleri’ne (ÇBİ) yaptığım başvurunun kabulüyle beraber artık madenciliğin teoriğini pratiğe dönüştürme dönemim başlamıştı. 6 sene boyunca yeraltı madenciliğinin kaya mekaniği, havalandırma, planlama bölümlerinde mühendislik yaptım. Tunus’ta eğitmenlikten, Kanada’da derin madenciliğin yapıldığı madenlerdeki teknolojileri görmeye ya da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Havalandırma dersi vermeye kadar birçok fırsatı yakalamak gerçekten de önemli şanslardı benim için. Ülkemizde hiç uygulanmamış birçok metodla ÇBİ’nde tanıştım. Hatta bunlardan cablebolt (kablolu tahkimat) ve backfill (dolgu) uygulamalarıyla ilgili olarak yıllar önce çıktığım bölümümde son sınıf öğrencilerinin ve bazı hocalarımın katıldığı bir seminerde madencilik teknolojilerini tartıştık. Kaya mekaniği çalışmalarımın başından sonuna kadar bana her türlü desteği gösteren ve bir hocanın ötesinde bir ağabey gibi kolkanat geren değerli hocamız Erdal Ünal’ı buradan yeniden anarken, huzurlarınızda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Madencilikten ne kadar büyük bir keyif alsam da, özlediğim başka bir yer daha vardı. Bu da; içinde doğduğum, büyüdüğüm, özlediğim şehir, yani İstanbul. Bu özlem 1998 yılında beni yeniden satış sektörüne ama bu kez İstanbul’a döndürdü. Cummins Motorlarının Satış Müdürlüğünü yaptığım dönem boyunca farklı motor uygulamaları arasında da yine maden makinalarının motor uygulamaları yer aldı. Bir şekilde mezun olurken belki de hiç girmeyeceğimi düşündüğüm madenler doğrudan içinde çalışmasam da, sürekli ziyaret ettiğim yerler haline gelmişti artık. 2006 yılının başından bu yana Atlas Copco firmasında İnşaat ve Maden Makinaları Bölümü Yedek Parça ve Servis Müdürü görevini sürdürüyorum. Özellikle de madenciliğin yaygınlaştığı, ülke genelinde önem kazandığı ve gelir getirdiği bir dönemde, tüm madenleri sürekli ziyaret ederek ve gerek yeraltı gerekse açık ocak işletmelerinde mevcut durumu yakından izleyerek; bu kez de saç ayağının son halkasını oluşturduğumu düşünüyorum. Madencilikte üretim, satış ve satış sonrası faaliyetlerini yakından gören, bilen bir mühendis olarak; bütün herşeyin insanda başladığını ve bittiğini yıllardır yaşıyorum. Bizler ODTÜ’den mühendis olarak mezun olurken, teorik açıdan çok donanımlı fakat teknik açıdan birçok pratik bilgiden yoksun olarak ayrıldık. Ama okulun bizlere sağladığı en önemli ayrıcalık; düşünen, ne istediğini bilen, temelleri sağlam, sadece insan değil tüm canlılara doğru davranabilen, her türlü zor şartlarda çözüm bulabilen ve bu hayattaki herşeye rağmen inadına insanca yaşamayı ilke edinmiş bireyler olmamızdır. ODTÜ’ye, Maden Mühendisliği Bölümü’ne, hocalarıma ve tüm okul arkadaşlarıma yeniden içten teşekkürler ve sevgilerimle,

Cem Sarvan (MinE’89)

155 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990


EĞİTİM TANRISI Üstünüm sanıyor seçilenler Tersini sanıyor geçilenler İnsanlık yolunda küçülenler Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Her öğrenci buğday tanesi Okullar değirmen hanesi Öğütülüp unutan kendisi

Önce sermayece kapılanlar

Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Sermayeye uygun yapılanlar Kırkında bunalıma itilenler Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Düzene kendini hazırlayan Yeteneklerini pazarlayan Üstten alta doğru sıralanan

Girince düzenin çarkına

Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Varmazsın olanın farkına Uyuyarak giren kırkına Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Gelecek bu diye avunanlar Aldığı payelerle övünenler

Devlet ile sermaye yanyana

Düzenin makamına sevinenler

Akbaba olmuşlar herbir cana

Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Yabancılaşıp duran kendine Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Aldığın bir kağıt parçası İnsan olmak mı? O da nesi? Ömrünce duymayan özün sesi

Eğitim insanı yarattıkça

Kurbanı Eğitim Tanrısı’nın

Özünü açığa çıkarttıkça Ezen, ezileni çökerttikçe Sonudur Eğitim Tanrısı’nın

Hidayet Ceylan (MinE’ 89)

156


HALİL MELİH AKÇALI 432609 - B.Sc. 1990

ALİ ALBAYRAK 432641- B.Sc. 1990

ZİYA ALBAYRAK 471193 - B.Sc. 1990

WAHEED ALQANNASS 483362 - B.Sc. 1990

M.AHMAD ASAAD 444810 - B.Sc. 1990

ALPER AYDOĞAN 471227 - B.Sc. 1990; M.Sc. 1994

EMİN BİLEN 432690 - B.Sc. 190; M.Sc. 1994

F. BOLANDAKHTARI 444786 - B.Sc. 1986; M.Sc. 1993

İLKER ÇALIŞ 360677 - B.Sc. 1990

H. ŞAMİL DAĞISTANLI 410217 - B.Sc. 1990

NALAN DARENDE ŞAFAK 471326- B.Sc. 1990

T.ÖZKAN ENGİN 471359 - B.Sc. 1990

SAİM CENK ESİN 471409 - B.Sc. 1990

ÇETİN ESMER 432807 - B.Sc. 1990

MELİH FINDIKOĞLU 394783 - B.Sc. 1990

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1990

mezunları1991

OSMAN GENÇ 432831 - B.Sc. 1990

MURAT GÖKSU 471417 - B.Sc. 1990

ŞAHAP BORA GÜMÜŞ 432864 - B.Sc. 1990

ABDELBAGI KABEIR 371088- B.Sc. 1990

SİNAN KARADAĞ 394858 - B.Sc. 1990

İBRAHİM KERETLİ 432948 - B.Sc. 1990

H.SELÇUK GÜRKÖK 432880 - B.Sc. 1990

ERGÜVEN KILIÇ 432955 - B.Sc. 1990

157 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990

CELAL KABADAYI 394833 - B.Sc. 1990

SEZAİ KURTOĞLU 432971 - B.Sc. 1990

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1990

TURHAN MÜLAZIMOĞLU 432989 - B.Sc. 1990

SÜLEYMAN OĞRAŞ 432997 - B.Sc. 1990

BEÇHAN ORAL 433003 - B.Sc. 1990

HAMZA ÖZAKTAŞ 394965 - B.Sc. 1990

KAZIM EŞBER ÖZBAŞ 394981 - B.Sc. 1990; M.Sc. 1993; Ph.D.2000

M.SAKHNİNİ 371096 - B.Sc. 1990

NİHAT SOYER 395137 - B.Sc. 1990; M.Sc. 2006

RECEP ÇETİN SÖNMEZ 512550 - B.Sc. 1990

ŞÜKRÜ ŞAFAK 481664 - B.Sc. 1990; M.Sc. 2006

ORHAN ŞENEL 433102 - B.Sc. 1990

ALİ TEKİN 395210 - B.Sc. 1990

AKIN TEKSÖZ 512400 - B.Sc. 1990

YUSUF TUNCEL 433169 - B.Sc. 1990

AYHAN TURAN 481848 - B.Sc. 1990

HÜLYA TURHAN ŞENTÜRK 481755 - B.Sc. 1990; M.Sc. 1993

ERHAN ULUDAĞ 361147- B.Sc. 1990

ÖZDEN YANIKOĞLU 433227 - B.Sc. 1990

AYHAN YAVUZ 433235 - B.Sc. 1990

mezunları

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

158

HASAN YILMAZ 481813 - B.Sc. 1990

LEVENT ZÜLFİKAR 433276 - B.Sc. 1990


159 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990


160


161 1986 > 1987 > 1988 > 1989 > 1990


162


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991 1992 1993 1994 1995

163 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1991 > 1992 > 19 dünya

1991;

Körfez Savaşı’nın başlangı-

cı... Girişilen diplomatik temaslar sonuç vermeyince, 15

türkiye

1991; Türkiye’nin Atina basın müşa-

virliği basın ateşe yardımcısı Çetin Görgü, evinden işyerine

Ocak 1991 gece yarısına kadar Irak’ın Kuveyt’ten çekilme-

gitmek üzere bindiği otomobilinde uğradığı silahlı saldırı

mesi üzerine, 17 Ocak 1991 sabahı Suudi Arabistan’dan

sonucu öldü. 1993; Tansu Çiller’in, Türkiye’nin ilk ka-

kalkan yüzlerce Amerikan ve İngiliz uçağı, Irak’taki askeri

dın başbakanı olarak oluşturduğu 50. Hükümet,

hedefleri bombalamaya başladılar. 1991; Varşova Paktı’nın

hurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı.1993;

feshi 1993; Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı 1994; NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi 1994; Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira’nın bindikleri uçak bir roket saldırısı sonucu düştü. suikastın ardından, her iki ülkede yaşayan Hutuve Tutsi kabileleri arasında çıkan savaş, yaklaşık bir milyon

Cum-

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldü. 1993; Anayasa’nın 133. maddesinin değişikliği, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylelikle özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı. 1993; Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis öldü.1993; Sivas Katliamı...2 Temmuz tarihinde Sivas’ta Pir Sultan etkinliklerine katılan Aziz Nesin ve bir grup aydın-sanatçı, kaldık-

insanın katledilmesiyle sonuçlandı. 1994;

ları Madımak Otel’de geri-

Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk si-

ciler tarafından yakılmak

yahi lideri oldu... 27 Nisan 1994’te yapı-

istendi. Olay sonucunda

lan seçimlerde Afrika Ulusal Konseyi bü-

37 kişi dumandan boğula-

yük bir başarı elde etti. Nelson Mandela

rak öldü.1994; 5 Nisan ekonomik kararları uygulamaya

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi

sokuldu. 1993; Uğur Mumcu öldürüldü... Cumhuriyet

cumhurbaşkanı oldu.1995; İsveç, Finlan-

Gazetesi’nin deki köşesinde terör, kaçakçılık, kontrgeril-

diya ve Avusturya’nın Avrupa Birliği’ne

la, Hizbullah, silah kaçakçılığı ve rabıta gibi konulara yer

tam üye oldular. 1995; Polonya’da Lech

veren Uğur Mumcu, Ankara’daki evinin önünde otomobi-

Walesa başkanlık seçimlerini kaybetti.

line konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybet-

Aleksandr Kwasniewski devlet başkanı oldu. 1995; İsrail Başbakanı Izak Rabin Tel-Aviv’de bir Yahudi tarafından öldürüldü.

ti.1994; Cumhuriyet tarihinin ilk çerçeve özelleştirme yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.1995; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki “Gümrük Birliği Anlaşması”nın imzalanması.

164


993 > 1994 > 1995 odtü

1991; 1991 yılında ilk kez yaz okulu uygu-

laması başlatılmıştır.1992; 7 Temmuz 1992 tarihinde çıkarılan yeni bir kanun ile “Yükseköğretim Kurulu tarafından Rektör atanması düzeni” de kaldırılarak, bugünkü seçim sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Gerçekleşen ilk seçimler de altı aday arasından en çok oyu alan İnşaat Mühendisliği

maden

1991; 35 günden beri grevde olan

Zonguldak maden işçileri, 4 Ocak 1991 sabahı Zonguldak-Ankara yürüyüşünü başlattı.1991; 8 Ocak 1991 tarihinde

maden

işçilerinin

Ankara yürüyüşü beşinci gününü doldurdu. Artık bir kent yürümektedir.1992;

Kozlu

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süha Sevük,

Grizu Faciası... Ülkemiz ma-

Rektörlüğe atanmıştır.1992;

dencilik tarihinin en büyük

Türkiye’nin

İlk CAD/CAM Merkezi, Türkiye’de Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Robotik

madencilik felaketlerinden birisinde 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki taşkömürü ocağında mey-

konularının öncülüğünü yapan BİLTİR

dana gelen zincirleme patlamalarda 250’ye yakın madenci

Merkezi 1992 yılında ileri teknolojileri içeren alt yapısı ile

hayatını kaybetmiş, ocaklarda uzun süre üretime ara ve-

doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.1993; 12

rilmiştir.1993; TMMOB Maden Mühendisleri Odası tara-

Nisan 1993’te Ankara-Washington arasında kiralık hatla kurulan bağlantı ile Türkiye internetle tanışmıştır. Türkiye

fından iki yılda bir periyodik olarak düzenlenen Türkiye Madencilik Kongresi’nin 13.sü ilk defa olarak Ankara dışında 10-14 Mayıs 1993 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleş-

1993 yılında iki .tr uzantılı web sitesiyle internet dünyasına

tirilmiştir.1994; 9 Nisan 1994 tarihinde Genel Maden- İş

girmiştir. ODTÜ Web Hizmeti (METU-CWIS) 1993 yılı-

Sendikası’yla Zonguldak’taki meslek kuruluşlarının düzen-

nın sonunda hizmete sokulmuştur.1994; Jeoloji Bölümü

lediği “Ocakların Kapatılması ve Özelleştirilmeye Hayır”

bünyesinde Jeoloji müzesi kurulmuştur.1994; ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları lise eğitimine başladı. 1989 yılında ilkokul kısmıyla hizmete giren, ODTÜ yerleşkesi içindeki

mitingi, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in katılımıyla hükümete karşı bir protesto gösterisine dönüştü. 1995; Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Matsan Madencilik Şirketi’ne ait kömür ocağında saat 15.30’da meydana gelen grizu patlaması so-

Ankara Okulu olmuştur. 1994 yılında ise ODTÜ Geliştir-

nucunda göçük altında kalan 38 kişi öldü, 8 işçi ağır yaralı

me Vakfı Özel Lisesi açılmıştır.1995; ODTÜ kuruluşundan

olarak kurtarıldı.1995; Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt,

bu yana gerçekleştirdi ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle

Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri kapatıldı.ve

Ağa Han Mimarlık Ödülüne layık görülmüştür.

ocakların işletilmesine el koydu.

165 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995


166


N.ABU- SHEHADEH 448795 - B.Sc. 1991

HASAN ARSLAN 432658 - B.Sc. 1991

BEKİR ASLANER 550061- B.Sc. 1991

ZİYA BENLİ 471243 - B.Sc. 1991

MEHMET BODUR 471250 - B.Sc. 1991

HAKKI BOZ 511907 - B.Sc. 1991

BUKET NURAY DALOĞLU 511998 - B.Sc. 1991

KAZIM DEMİR 512004 - B.Sc. 1991

METİN DEMİR 512012 - B.Sc. 1991

SERDAR EKMEN 328898 - B.Sc. 1991

FERİT EKREN 432799 - B.Sc. 1991

H.HÜSEYİN ERDOĞAN 512079- B.Sc. 1991 M.Sc. 2001

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991

mezunları

CENGİZ EREZ 394742 - B.Sc. 1991

ÖZER ERKE 471375 - B.Sc. 1991

VAHİ ERTAN 471383 - B.Sc. 1991

M. HAKAN ERTÜRK 471391- B.Sc. 1991

BİROL EVREN

BİROL FURAT

MEHMET GÜLER

MUZAFFER GÜR

432815 - B.Sc. 1991

432823 - B.Sc. 1991

512145 - B.Sc. 1991; M.Sc. 2010

512160 - B.Sc. 1991

167 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

ALİ RIZA GÜNEL 190959 - B.Sc. 1991

MÜNİR GÜRSOY 432898 - B.Sc. 1991

NADER HEMMATI 483404 - B.Sc. 1991; M.Sc. 1995

NİZAMETTİN İNSEL 432906 - B.Sc. 1991

HOMA İRAİY 403493 - B.Sc. 1991

S. MAN JAZDAREHEİ 483420 - B.Sc. 1991; M.Sc. 1993

ENGİN KARABULUT 102533 - B.Sc. 1991

A. AHMET KARADENİZ 308809 - B.Sc. 1991

ŞAHİN NUSRET KARAKUŞ 512228 - B.Sc. 1991

LEVENT KAVLAK 360859 - B.Sc. 1991

TANER KAYA 471441 - B.Sc. 1991

SABAHATTİN KAYATAŞ 471458 - B.Sc. 1991

HAKAN KAYGANACI 394882 - B.Sc. 1991

R. TABARI KEIHANAK 444869 - B.Sc. 1991; M.Sc. 1992

ABDÜLVELİ KORGUN 394916 - B.Sc. 1991

AHMET ÖZER 471508 - B.Sc. 1991

BÜLENT ÖZER 512293 - B.Sc. 1991

S.AT EEQ REHMAN 403519 - B.Sc. 1991

1991

mezunları

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

168

SONER ÖĞRETMEN 512277 - B.Sc. 1991

PERVİN SENCER (IŞIK) 395103 - B.Sc. 1991


ALPAY SERGİ 481599- B.Sc. 1991; M.Sc. 1995

İBRAHİM SOMUNCUOĞLU 395129 - B.Sc. 1991

EMRE ŞAHİNBEYOĞLU 550533- B.Sc. 1991

AYHAN TEK 481672 - B.Sc. 1991

AHMET TOPRAK 433151 - B.Sc. 1991

İMREL UNUTULMAZ 481863 - B.Sc. 1991

AKİF YILDIRIM 433243 - B.Sc. 1991

BÜLENT YILDIRIM 481805 - B.Sc. 1991

MEHMET YUMLU 512509 - B.Sc. 1991

SALİM BORA TABUK 512284 - B.Sc. 1991

K. SAİM UYANIK 361170 - B.Sc. 1991

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991

mezunları

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

169 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995


ODTÜ’DE BAHAR ODTÜ’de bahar; Rengi, kokusu ve duygularıyla güzeldir. ODTÜ’de her mevsimin rengi farklıdır, Güzün rengi yapraktır; Kışın rengi kardır; Yazın rengi yalnızlıktır; Derler ki; çiçek renginin sayısı yoktur. ODTÜ’de bahar, çiçek tarlasıdır.... Yılın en sevilen zamanıdır. İnsanın içi kıpır kıpır olur bu mevsimde, Tüm doğa gibi insan da adeta yeniden canlanır, Hayat bulur, “yaşamak güzel şey be kardeşim” dedirtir, Sabahın oldukça erken bir saatinde, Yurdun odasına sızan güneş ışığıyla uyanırsın Yüzünü belli belirsiz bir gülümseme kaplar Sebepsiz yere her şeyin iyi gideceğine dair bir his oluşmuşsa içinde ODTÜ’ye bahar gelmiş demektir Baharda ODTÜ’de Fizik Bölümü önünde çimlere uzanılır. ODTÜ öğrencisi için yılın en güzel zamanıdır. Yedi cihana nâm salan; Fizik kantini ve çimleri, Öğlen vaktinde dersten çıkarsın hava günlük güneşliktir.. Fizik çimleri öğrencilerle doludur, kıpır kıpırdır... Üçlü amfide, dersten çıkan freshmanler her tarafda Bu ortamda, fizik dersine girmek “fiziken” mümkün olabilir Ama “ruhen” asla... Fizik kantininden alınan ekmek arası patates kızartması Yemek sonrası arkadaşların tepsi ile getirdiği çaylar Ünlü repliği ile, “yayılınır çimlere, çeşitli biçimlerde” Tüm ODTÜ gözünün önünden geçer, gider. ODTÜ’ye bahar Bahar Şenlikleri ile gelir. ODTÜ’nün şenlendiği, ODTÜ’lüleri sıkıntıdan çekip alan günlerdir. Gündüzleri toplulukların düzenlediği etkinlikler, Akşamları konserler, Stadyuma mumlarla yazılan yazı, ODTÜ’nün en güzel etkileşim biçimidir; Bahar Şenlikleri... En eğlenceli, en çoşkulu 4 gün Doyarsın müziğe eğlenceye,

170

Hergünün farklı bir tatta geçer. Bazı müzik gruplarının ücret almadan geldikleri Sponsorsuz, Rektörlük ve öğrenci topluluklarının birlikte düzenlediği Öğrencilerin yaptığı sandviçlerin, incik boncukların satıldığı, Satılanların harçlığını çıkarmaya çalışan öğrencilerin el emeği olduğu, Kampüste, Stadyumda ve bölümlerin arasında yapılan ODTÜ Bahar Şenlikleri, bir senenin hasretle beklenilen günleridir “Bu yıl acaba kimler gelecek?”diye düşündürtendir. Herkes yayılmıştır Çarşı çimlerine, KKM’nin önüne... Elinde içeceğiyle, yanında sevgilisiyle Dostlar, arkadaşlar, sohbet, muhabbet Sabahın 10’undan, sabaha karşıya kadar ODTÜ’de bahar. ODTÜ’de bahar yağmurlarının ne zaman yağacağı belli olmaz. Aniden ve küçük tanelerle gelir, Bahar günlerinin aptal ıslatan yağmurları Aniden bastıran sağanakları Havada güneş varken yağan kararsız yağmurları Uzak tepelerdeki karları eriten yağmurları Bahar yağmurları aniden kesiliverir ODTÜ’de. Ansızın bir gökkuşağı çıkıverir karşınıza. Bir yarım çember olsa da çoğu zaman, Yalnızca çeyreğini görebilirsin. Bir ucu A1 kapısındadır, diğer ucu Barakada Bir ucu Yurtlar Bölgesindedir, diğer ucu çınar ağacında Bir ucu Yalıncak’tadır diğer ucu Hazırlıkta At kestanelerinin yaprakları, Çıplak tuğla duvarların kırmızısı, Hareket etmeye hazırlanan otobüslerin mavisi, Üçlü Amfinin yanındaki ağacın moru... Gökkuşağı misali rengarenktir ODTÜ’de bahar Nedensiz yere alıp başını gitmelerin mevsimidir, İnsanın kuş olup dallara konası, Kedi, köpek olup yerlerde yuvarlanası, Ayakkabıyı çıkarıp çimlerde koşası Montunu yere serip çimlere uzanası, Nedensiz mutluluklar mevsimidir, ODTÜ’de bahar Şimdi bölümün arkasında ders notlarını tamamlamak Şimdi kantinden çay alıp, bahçedeki banka oturmak Şimdi amfinin karşısındaki kaloriferlere oturmak


Şimdi kantinde abilerle add-drop konuşmak güzeldir. Çarşı’da akşam üzeri yenilen ekmek arası köfte Bookstore’da kitap kuyrukları Pastane’de tarçınlı, kakaolu kek, Akşam vakti stadyumda dolaşmak Yurtların arasından, bölümlere çıkmak, güzeldir. Çarşı’da oturan kızları seyretmek Atkestanelerinin altında dolmuş beklemek Ellerin cebinde yürümek güzeldir ODTÜ’de bahar Çeşit çeşit ağaçlar kışın bittiğini farkedince önce yapraklarını gösterir. Bir sabah ODTÜ’ye geldiğinizde çiçeklerden bir bulut görürsünüz Kimi ağaç sabırsızdır, sıcağa kanıp erken açar çiçeklerini Kimi ağaç düşünüp doğru zamanı bekler. Üçlü Amfi yanındaki mor çiçekli ağaç her yıl kısa bir süre En güzel rengiyle arz-ı endam eder, Bahar günlerinde; atkestanesi ağaçları, Minik pembe, sarı benekleri olan beyaz çiçekleriyle bir gelin gibi süslenir. Üzerinde beyaz benekleri olan pembe, eflatun çiçekler de Atkestanelerini süsler. Yemyeşil yapraklarıyla duvarları kaplayan, Ağaçları saran sarmaşıklar rengarenk bir kapanış için sonbaharı bekler. ODTÜ’de bahar Baharı herkes yeşil zanneder ama Pembedir, ODTÜ’de bahar Baharda kızlar pembe giyer Yurtların önünde çiçekler pembe açar Aşkın rengi pembedir Herkes yeşil der, Ama pembedir, ODTÜ’de bahar 171 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

Herkes yeşil zanneder ama Mavidir, ODTÜ’de bahar Spor Salonu önünden akan dere mavidir Yalıncak’a giderken menekşeler mavidir Yol boyu, 17.45 servisleri mavidir Sevda ile bakan gözler mavidir Baharda düşler mavidir Herkes yeşil der, Ama mavidir, ODTÜ’de bahar Badem ağaçlarının çiçekleri beyazdır Baharda yağan yağmur beyazdır Baharda bulutlar beyazdır Kafeteryanın önündeki kedi beyazdır Bölümün arkasındaki papatya beyazdır Baharda beyaz giyilir Kimse bilmez ama beyazdır, ODTÜ’de bahar Bazen erken gelir, Bazen geç, Bazen hiç gelmez Ama güzeldir ODTÜ’de bahar Vazgeçmek, Saklanmak, Baştan başlamaktır bahar. Yeniden doğuş Alıp başını gitmek Dersten, sınavdan kaçmak istemek Her seferinde “seviyorum” demek, Aşık olunacak en güzel kızdır, ODTÜ’de bahar.


172


MEHMET AKSOY 542365 - B.Sc. 1992

SERDAR AKSU 550517 - B.Sc. 1992

CENGİZ AKYÜREK 550012- B.Sc. 1992

TOLGA ARSLAN 550046 - B.Sc. 1992

H. ŞEBNEM BAŞKAN DÜZGÜN-550111;B.Sc. 1992; M.Sc. 1994; Ph. D. 2000

METİN CANITEZ 532259 - B.Sc. 1992

ADNAN ÇELEBİ 511956- B.Sc. 1992

ERHAN ÇETİN 471284 - B.Sc. 1992

SERDAR ÇULHA 511980- B.Sc. 1992

HASAN ALTUNTAŞ 511899 - B.Sc. 1992

ÜMİT ÇAKICI 511949- B.Sc. 1992

ABDURRAHMAN DALGIÇ 471318 - B.Sc. 1992 M.Sc. 2001

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992

mezunları1993

ŞAFAK DEMİRAYAK 512038 - B.Sc. 1992

RAŞİT DOĞAN 512053 - B.Sc. 1992

FERHAT DÜZGÜN 550210- B.Sc. 1992

MEHMET EMİN ERİCEK 550244 - B.Sc. 1992

MURAT EROL 512095 - B.Sc. 1992

M.CELALETTİN ERSOY 587295 - B.Sc. 1992

ALİ HİKMET ESGİN 512103- B.Sc. 1992

SİNAN GIRDAPLI 550251 - B.Sc. 1992

173 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

ALİ GÖRÜCÜ 550269 - B.Sc. 1992

NECMİ GÜNİNDİ 550285- B.Sc. 1992

F. HASSANZADEH 444828 - B.Sc. 1992

DEVRİM KARAKAYALI 550327 - B.Sc. 1992

HASAN KAYA 550335 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1995

DİLEK KILIÇ 394890 - B.Sc. 1992

LÜTFİYE KILIÇ 471474 - B.Sc. 1992

YALÇIN DİLEK KURT 550400 - B.Sc. 1992

R. AYKUL MURATOĞLU 550442 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1994; Ph. D.2000

A.ERDOĞAN NEHROZOĞLU- 550459 B.Sc. 1992; M.Sc. 2003

ÇAĞLAR OKTAN 471268 - B.Sc. 1992

ADEM ÖCAL 550475 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1994; Ph. D.2000

SÜLEYMAN ÖCAL 394940 - B.Sc. 1992

ALPER ÖNEN 394957 - B.Sc. 1992

ABUBEKİR ÖZALAN 471490 - B.Sc. 1992

D.HAKAN ÖZEROL 587550 - B.Sc. 1992

SALİH RAMAZAN 550509- B.Sc. 1992

MİTHAT SABAN 512301 - B.Sc. 1992

M. EMİN SAKLAYICI 512319- B.Sc. 1992

ERHAN KARAKAYA 550319 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1995

1992

mezunları

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

174


H.MEHMET SAYDAM 481573 - B.Sc. 1992

HABİP SERİM 512343 - B.Sc. 1992

V. ARDA TEKİNMERİÇ 512392 - B.Sc. 1992

MUHARREM TEPE 433128- B.Sc. 1992

ENGİN TONGUÇ 433136 - B.Sc. 1992

TURGAY TÖREN 550566 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

TANER TUGA 550574 - B.Sc. 1992

ARGUN TUNÇ 481730- B.Sc. 1992

FATİH TÜTÜNLÜ 550608 - B.Sc. 1992; M.Sc.2000

NEBAHATTİN UÇAR 512426 - B.Sc. 1992

CİHAT UYSAL 433185 - B.Sc. 1992

AHMET İLKER YAMAN 587675 - B.Sc. 1992

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992

mezunları1993

AYHAN YÜKSEL 512517 - B.Sc. 1992

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MEHMET ZAMAN 512525- B.Sc. 1992

175 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995


OKUL YILLARI

İ

nanılası gibi değil, ne de çabucak geçmiş yıllar, ne kadarda uzaklarda kalmış o günler, acı tatlı onca anıyı o denli uzaklarda bırakalı yıllar olmuş. Hangi birini yazmalı, hangi birini anlatmalı bilmem ki.

Nereden bilebilirdik o yıllarda sevgili hocalarımızın sınavlarda hazırladıkları tuzakların, sonralarda, arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerin en tatlı konularından biri olacağını. Bölümümüzün yemekhaneye uzak olduğundan mıdır bilemiyorum, haftada bir veya iki kez yemekhaneye gitme fırsatı bulabilirdik ancak. Yemeğe gittiğimizde de, uzun yemek kuyruğunu, yapılan kaynaklara itiraz etmeden, sabırla beklerdik. Bir de, anımsamadan geçemeyeceğim, öğrenci kredilerimizi aldığımız gün, Tunus caddesindeki çukur lokantada kendimize ziyafet çekme lüksünden de geri durmazdık. Kış günlerinde akşam saatlerine rastlayan son dersin beş-on dakika erken bitmesini umut ederek, sabırsızlıkla ve aceleyle semt servislerine yetişebilmek için, ne büyük çaba sarf ettiğimizi yurtta kalan arkadaşlarımız bilmezler genellikle. Bu yüzden öğrencilik yıllarım süresince, yurtta kalan arkadaşlarımın yerinde olmayı çok istemişimdir. Maden mühendisliği bölümünde bayan öğrenci olarak okumanın, farklı, aynı zamanda da dikkate değer yönlerine değinmeden edemeyeceğim. Bayan öğrencilerin azınlıkta olduğu bölümümüzde bayan hocalarımızın biz kız öğrencilere verdikleri destekleri hatırlamamak elde değil. Hocalarımızın destekleri demişken, erkek hocalarıma haksızlık yapmak istemem. Bölümümüzü, arkadaşlıklarımızı bugünlere taşıyan o bölüm ruhunu kız-erkek hiçbir ayrım yapmadan bütün hocalarımdan ayrı ayrı almışımdır. Çok değerli hocalarımız, bizlere yalnızca mesleki bilgiler vermekle kalmayıp, aynı zamanda hem ablalık, hem de ağabeylik yaptılar, bizler arkadaşlıklarımızın, dostluklarımızın değerini, onların bizlere verdikleri o ruhtan aldık sanırım. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli hocalarımızın bizlere vermiş olduğu o birlik ruhu mezuniyetimden sonra meslek hayatımda da devam etmiştir. Zaman zaman teknik kongrelerde, özel günlerde (madenciler bayramı gibi), her yıl düzenlenen mezunlar gününde, aynı sıcaklığı yaşamışımdır. Yine hiçbirimizin unutamayacağını sandığım ya da benim belleğimde hala en canlı halleriyle beliren, bölümün düzenlediği teknik gezilerdir. Öyle ki her bir gezi bizlere bölümümüzü daha bir sevdirdi. Yine hocalarımızı anmadan edemeyeceğim, bizlere hoca öğrenci ilişkisinden çok daha fazlasını verdiler hep. Hele arkadaşlarımızla yaşadığımız ne güzel anlar vardı o gezilerde. Birbirimizle daha bir kaynaşır, daha bir dost olurduk. Yaptığımız espriler, eğlenceler, oyunlarla daha bir güzelleşirdi, o geziler. Bölüm binasından içeri girdiğinizde, hemen karşımıza çıkan amfide hepimizin ne sayısız anıları vardır, hani derler ya, şu duvarların dili olsa da söyleseler diye. İşte bizim amfide de kahkahalarımızın duvarlarda yankılandığı nice dersler, nice günler yaşamışızdır kimbilir. Kantinimiz başlıca mekânlarındandır bölümün. Ne dertli (!) sohbetlerin, ne ince esprilerin yapıldığı, ne sıcacık çayların yudumlandığı günler geçirmişizdir o kantinde. Bizim bölümde okuyup da, bölümün arka tarafına gizlenmiş kiraz ağacının kirazlarından, bahçedeki dut ağacının dutlarından yemeden mezun olan öğrenci yoktur sanırım. Sıcak insan ilişkilerinin yanı sıra, doğal güzelliği ve de sakinliği ile üniversitemizin en nadide bölümlerinden biridir. Bu bölümün öğrencisi olmak, bu büyük aileye mensup olmak, beni her zaman mutlu etmiştir. Benim böyle hissetmemde, katkısı olan bütün arkadaşlarıma ve de hocalarıma sonsuz teşekkürler.

Dilek KILIÇ (MinE’ 92)

176


METİN NACİ AKBİLGİÇ 587089 - B.Sc. 1993; M.Sc. 1997

MERT ARAT 587121 - B.Sc. 1993

İLKER ATMACA 625319 - B.Sc. 1993

NAMIK KEMAL AKSOY 511881 - B.Sc. 1993

HÜSEYİN ARSLAN 588139 - B.Sc. 1993

ÇAĞATAY AVŞAR 587147- B.Sc. 1993; M.Sc. 1996; Ph. D. 2003

ERDOĞAN ALKAN 587105 - B.Sc. 1993

ALİ ALTUN 550020 - B.Sc. 1993

HÜSEYİN ASLANDOĞAN 550053 - B.Sc. 1993

EVREN AKAY ATAK 550004 - B.Sc. 1993

İBRAHİM BABAYİĞİT 550095- B.Sc. 1993

KEREM BAÇ 587162 - B.Sc. 1993; M.Sc. 1996

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1993

mezunları1994 SEYFETTİN BELEK 587188 - B.Sc. 1993; M.Sc. 1997

ALİ BULUT 511915 - B.Sc. 1993

ERCAN BULUT 587204- B.Sc. 1993

VURAL ÇAPAR 550178 - B.Sc. 1993

TUFAN DEDE 587253 - B.Sc. 1993

SUAT H.DEMİRKIRAN 512046 - B.Sc. 1993

ÖZGÜR COŞKUNER 587212 - B.Sc. 1993

HAKAN DÖNMEZ 625418- B.Sc. 1993

177 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

ŞİRİN ELÇİ 535674- B.Sc. 1993

SİNAN LÜTFİ ERGÜN 550236- B.Sc. 1993

MEHMET CAN ERTÜRK 587311 - B.Sc. 1993

OKAN GEZGİN 587345- B.Sc. 1993

MOSTAFA GHAEMİ 483396- B.Sc. 1993; M.Sc. 1995

TAKİ GÜLER 550277 - B.Sc. 1993; M.Sc. 1997; Ph. D. 2002

AHMET ERHAN HOŞCA 512178 - B.Sc. 1993

ÇETİN KANTAR 587428 - B.Sc. 1993

BEKİR KIRAÇ 587477 - B.Sc. 1993

ÜMİT KOLUKIRIK 550384- B.Sc. 1993

TAYFUN KÜÇÜK 550418- B.Sc. 1993

ADNAN NAEEM 521369 - B.Sc. 1993

RAMAZAN OMAÇ 663518 - B.Sc. 1993

MEHMET MURAT ÖRAN 587535- B.Sc. 1993

ERCÜMENT KARAHAN 587451 - B.Sc. 1993

KAYIHAN FIRAT 512111- B.Sc. 1993

NİHAT GÜREŞ 432872 - B.Sc. 1993

MUSTAFA KAYA 512236 - B.Sc. 1993

1993

mezunları

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

178

TARHAN MAYALIK 625657 - B.Sc. 1993

M.FATİH ÖZBAYOĞLU 625699- B.Sc. 1993; M.Sc. 1996


MEHMET ÖZGÜNER 587568- B.Sc. 1993

İ. CENKER ÖZHELVACI 625731 - B.Sc. 1993

HALUK ÖZLEN 481540 - B.Sc. 1993

N.GÜLŞEN SANVER 587584- B.Sc. 1993

GONCA SEZENER UĞUR 587659 - B.Sc. 1993

MEHMET SARI 512327 - B.Sc. 1993; Ph. D. 2002

S.M.SEYEDGOGANI 483461 - B.Sc. 1993

HÜSNÜ ÖMER SEZENER 481607 - B.Sc. 1993

TUFAN TAKTAK 587592 - B.Sc. 1993

OĞUZ TUNCAY 587618- B.Sc. 1993

MEHMET E.ÜNVER 550624- B.Sc. 1993

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1993

mezunları1994 ŞENOL YARAR 481897 - B.Sc. 1993

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SEDAT YILMAZ 587725 - B.Sc. 1993

179 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995


ODTÜ’DE YAZ

ODTÜ’ye yaz gelince herkes gider. Üniversiteyi öğrencisi birden bire terk eder. Akademisyenler, memurlar ve işçiler izne ayrılır Sinir bozucu, korkunç bir sessizlik, terk edilmişlik Mimarlık havuzundaki balıklar, Beşeri önündeki güvercinler, Kediler, Yalıncak’taki tilkiler, ağaçlarda yuva yapmış kuşlar Yasemin kokan, serin akşamlar, ODTÜ’yü ve binaları bekler. Yaz günlerinde ODTÜ yalnızdır, Kütüphanenin önü, kafeterya, yurtlar Fiziğin çimleri, Mimarlık kantini, Hazırlık, yalnızdır. ODTÜ’de yaz aylarında yaşanan yalnızlık ve terk edilmişlik Yaşamak zorunda olunan bir beraberlik, çaresizliktir. Asla alışamaz insan Yine de güzeldir ODTÜ’de yaz. ODTÜ’de yaz günleri Biraz bahara benzer, Biraz güz gibidir. Güneşin gözleri kamaştıran sıcaklığı ODTÜ’nün her köşesini kaplamış ağaçları Öyle gölgesiz bırakmaz, sarıp sarmalar seni, Aslında güzeldir ODTÜ’de yaz. Bahar günlerinin ODTÜ’sündeki renk cümbüşü Tüm kampüsün meyveleri ağaçların dallarındadır. Baharın kırmızı dutları artık kara dut olmuştur. Yeşil sarmaşıklar ağaçların gövdelerinde ve duvarlarda Her renge bürünecekleri güz günlerini beklerler.

Yaz günlerinde ODTÜ’nün en güzel zamanı Güneş batıp, akşamın serinliği hissedilmeye başladığı saatlerdir. Gökyüzünde dolunay varsa ve stadyumdaki yazı ışıldıyorsa, Bu bir yaz gecesi rüyasıdır. Güzeldir ODTÜ’de yaz. Yaz aylarının ortasında, diploma töreni ve mezunlar günü Eskiler; yıllar sonra nostalji kokan hüzünler ve sevinçler yaşarlar, Yeni mezunlar; bir ayrılışın hüznünü ve bir başarının sevincini taşırlar. Yaz ortasında ÖSS’yi kazanıp, ODTÜ’lü olmak isteyenler Yeni bir ODTÜ’lü kuşağın heyecanını yansıtır tanıtım günlerinde Yaz biterken, kimileri ODTÜ’nün en yeni öğrencileri olarak kayıda gelirler. Yaz aylarının bitmesiyle ODTÜ açılır Öğrenci, akademisyen, memur, işçi, kuşlar, kediler Herkes ama herkes tekrar döner boş binalara Ve tekrardan yaşanır ODTÜ’de dört mevsim.... ODTÜ’de; Her mevsim güzeldir...

180


AYŞE ŞENİZ AKÇAGÖZ 511857 - B.Sc. 1994

AKINSAL EROL AKINCI 511865 - B.Sc. 1994

EHSANALLAH BADIEE 231670 - B.Sc. 1994

AHMET CÖMERT 550137 - B.Sc. 1994

YAŞAR ÇAKIR 550145- B.Sc. 1994

GÜRAY ÇAKMAKÇI 625728 - B.Sc. 1994

KÖKSAL ÇELİK 511964 - B.Sc. 1994

HAKAN DEMİRKIRAN 550343- B.Sc. 1994

HATİCE IŞIK DEMİREL 587261- B.Sc. 1994

BURÇAK DÖLEK 587279 - B.Sc. 1994

ABDÜRRAHİM DEMİRASLAN 512020 - B.Sc. 1994

METİN CİHANER 511923 - B.Sc. 1994

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1994

mezunları1995 YILMAZ EKİCİ 625426 - B.Sc. 1994

ESRA ERDOĞAN 550228- B.Sc. 1994

SEDAT ESEN 625459- B.Sc. 1994

HALİL KEMAL İLTER 550301 - B.Sc. 1994

SELÇUK KALAYCI 587402 - B.Sc. 1994

SİNAN KESKİN 625582 - B.Sc. 1994; M.Sc. 1997

İLKAY FİDAN 587329 - B.Sc. 1994

GÜRAY KIR 625590- B.Sc. 1994

181 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

OĞUZ MARAŞ 625640 - B.Sc. 1994

AHMET ORHAN 587519 - B.Sc. 1994

CENGİZ ÖĞÜT 587527- B.Sc. 1994

CENGİZ ÖTÜŞ 625681 - B.Sc. 1994

M.CENGİZ ÖZTÜRK 587576 - B.Sc. 1994

M. ZAKİR SARIMURAT 512335- B.Sc. 1994

JUMA SEMENTA 597096 - B.Sc. 1994

TANER SÖNMEZER 550525 - B.Sc. 1994

YÜCEL TELÇEKEN 512418 - B.Sc. 1994

BAHRİ TİFTİKÇİ 481806 - B.Sc. 1994

BERNA TOZLUOĞLU 663666 - B.Sc. 1994

MUSTAFA UŞAKLI 663708 - B.Sc. 1994

G.GÜLSEV UYAR ALDAŞ 625863 - B.Sc. 1994; M.Sc. 1996; Ph. D. 2002

HAMİT AYKUT ÜNAL 625871 - B.Sc. 1994

RUKİYE EBRU YALÇIN 625889 - B.Sc. 1994; M.Sc. 1997

BOĞAÇHAN YALVAÇ 587667 - B.Sc. 1994

MÜNİRE Y.(YASAN) 625897 - B.Sc. 1994

İSMAİL YAZICI 625913 - B.Sc. 1994

FEZA YILMAZ 587709 - B.Sc. 1994

1994

mezunları

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

182


KAZIM AFŞAR 549998 - B.Sc. 1995

RAİF SERTAN AKÇAGÖZ 697052 - B.Sc. 1995

DİLEK A .YURTSEVER 663732 - B.Sc. 1995

RECEP ATEŞ 663179- B.Sc. 1995 M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

GÜL BAHAR BAŞIM 663195 - B.Sc. 1995

KORAY BEBEKOĞLU 663237- B.Sc. 1995

FIRAT BEKTAŞ 625350 - B.Sc. 1995

H. ATİLLA BİLGİNOĞLU 587196 - B.Sc. 1995

G.BURAK BUYURGAN 663245 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1998

H.CÜNEYT ÇALIŞKAN 587220 - B.Sc. 1995

EVREN COŞKUNER 663278 - B.Sc. 1995

FATİH ÇAKIR 625368 - B.Sc. 1995

BİRCAN DAĞISTAN 625386 - B.Sc. 1995

SEDAT DOĞRAMACI 663302 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1998

ERTAN DURMUŞ 550202 - B.Sc. 1995

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1995

mezunları1996 FEVZİ DURUNESİL 587287 - B.Sc. 1995

NİLGÜN ERCAN 625434 - B.Sc. 1995

S.CUMHUR ERTUNA 697292 - B.Sc. 1995

M.KAZIM GERÇEK 587337 - B.Sc. 1995

TUGAY GÖKGÖZ 663334 - B.Sc. 1995

SEZEN EKMEL GÖREL 432856 - B.Sc. 1995

A.BURAK GÜLTEKİN 663369 - B.Sc. 1995

CENK GÜRAY 697326 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1998; Ph. D. 2003

KAYHAN GÜRSEL 625525- B.Sc. 1995

BARBAROS HAKKI GÜRSU 587360 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1998

183 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

M.BORA HAKGÖREN 625533 - B.Sc. 1995

A. ERCAN İLGÜZ 663385 - B.Sc. 1995

ŞEFİK İNAN 663393 - B.Sc. 1995

N.UĞUR İNCECİK 512194 - B.Sc. 1995

ADNAN KALKAN 663427 - B.Sc. 1995

TAYLAN KALKAN 663435 - B.Sc. 1995

Ö. BURAK KAPTAN 587444 - B.Sc. 1995

SEMRA KAYKISIZLI 625574 - B.Sc. 1995

VEYİS KILIÇ 550350 - B.Sc. 1995

HAKAN KORGAN 663484- B.Sc. 1995; M.Sc. 1998

S.TOLGA KÖK 625616 - B.Sc. 1995

ŞAKİR KÜÇÜK 625624- B.Sc. 1995

ERKAN OSMANAĞAOĞLU 550467 - B.Sc. 1995

MURAT ÖZBAKIŞ 512285 - B.Sc. 1995

M.ATİLLA ÖZBİLEN 550491 - B.Sc. 1995

HİLMİ ÖZDEMİR 625707 - B.Sc. 1995

M.GÜROL ÖZER 587543 - B.Sc. 1995

M. İLKAN ÖZER 663542- B.Sc. 1995

NASUH ÖZEV 663559 - B.Sc. 1995

MÜJDAT ÖZKORUCU 171488- B.Sc. 1995

KEREM ÖZÜTEMİZ 625764 - B.Sc. 1995

VELİ PITIRLI 7711527 - B.Sc. 1995

ÇETİN REŞAT 663575 - B.Sc. 1995

OĞUZ MUSTAFA KOÇ 625608 - B.Sc. 1995

SİBEL ÖRGÜL GEZER 663526 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1999; Ph. D. 2003

1995

mezunları

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

184


O. BERKANT SARI 471565 - B.Sc. 1995

HASAN SOMUNCU 663609 - B.Sc. 1995

GÜLTEN TOPAL 625822 - B.Sc. 1995

ÜMİT UÇAK 587642 - B.Sc. 1995

ORKUN UĞUR 663690 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1999

SELDA URDOĞAN 625855 - B.Sc. 1995

TARKAN YAZICI 625921 - B.Sc. 1995

NEDİM YEŞİL 587683 - B.Sc. 1995; M.Sc. 1999

MERAL YILMAZ 587717 - B.Sc. 1995

KEREM TÜRKER 663682 - B.Sc. 1995

UTKU ÜNAL 512459- B.Sc. 1995

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1995

mezunları1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 185 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995


186


187 1991 > 1992 > 1993 > 1994 > 1995


188


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1996 1997 1998 1999 2000

189 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1996 > 1997 > 19 dünya

1996; Dayton Barış Andlaşması ile

Bosna Savaşı sona erdi. 1996; Taliban milisleri Kabil’i

türkiye

1996; Sabancı Center’da düzenle-

nen suikast sonucu Özdemir Sabancı ve iki kişi daha öl-

ele geçirdiler. 1996; 28 Mayıs 1996 tarihinde yapılan İs-

dürüldü. 1996; Susurluk ve Derin Devlet... 3 Kasım 1996

rail seçimlerini Benjamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağ

tarihinde Susurluk yakınlarında içinde bir milletvekili, bir

ve dinci partilerden oluşan sağ koalisyon kazandı. 1996;

emniyet müdürü, kırmızı bültenle aranan bir kanun kaçağı

Guatemala’da hükümet ve devrimci gerillalar arasında 36

ve bir mankenin bulunduğu arabanın kaza geçirmesi so-

yıl süren ve 100 bin kişinin ölümüne sebep olan iç savaştan

nucu derin devlet bir kez daha su üstüne çıkmıştı. 1997;

sonra barış anlaşması imzalandı. 1997; İngiltere’de Tony

Refahyol hükümetinin icraatlarından rahatsız olan ve bir

Blair liderliğindeki İşçi Partisi seçimleri kazandı. 1997;

dizi irticai eylemin gelişmekte olduğunu gören Türk Si-

Küresel ısınmaya karşı “Uluslararası Kyoto İklim Sözleşme-

lahlı Kuvvetleri 28 şubat MGK toplantısında bir dizi kararı

si” yürürlüğe girdi.1997; Galler Prensesi Diana, Dodi El

hükümete dikte ettirdi ve

Fayed’in de içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu

bunların takipçisi olacağı-

öldü.1998; Mitch Tayfunu Orta Amerika’yı kasıp kavurdu.

nı belirtti. 1998; Abdullah

Tayfun 26 bin kişinin ölümüne

Öcalan,

sebep oldu. 1998; Miloseviç’i

kenti Roma`da yakalandı.

Kosova’daki vahşetin sorum-

1999; 17 Ağustos 1999

lusu

tarihinde, Marmara Böl-

olmakla

suçladı.1999;

İtalya`nın

baş-

Marmarada Deprem

NATO’nun Kosova’ya düzen-

gesi, yeraltından gelen derin bir uğultuyla sarsılır. Kimse

lediği operasyon Sırp Birlikle-

henüz ne olduğunu anlayamadan, Gölcük merkezli 7,4

rinin Kosova’dan çekilmesi anlaşmasıyla sona erdi. 1999;

büyüklüğündeki deprem, “Asrın felaketi” olarak nitelen-

Moskova’da bir apartmana düzenlenen ve arkasında aşırı

dirilen ve maddi-manevi büyük kayıplara yol açan yıkımı

dincilerin bulunduğu saldırıda 118 kişi öldü.2000; Etiyop-

bir anda gerçekleştiriverir: 17 bin 127 kaybedilen yaşam...

ya ile Eritre Arasında 2 yıl süren savaşa son veren barış an-

43 bin 953 yaralı. 1999; Düzce’de 7.2 büyüklüğünde dep-

laşması, Eritre Devlet Başkanı İssaias Afevorki ve Etiyopya

rem meydana geldi.2000; Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı

Devlet Başkanı Meles Zenavi tarafından Cezayir’de imza-

Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda ant içerek

landı.

görevine başladı.

190


998 > 1999 > 2000 odtü

1996; Radyo ODTÜ, EBİ Yurdunun al-

tında 103.1 frekansında yayına başlamıştır.1996; Üniver-

maden

1996; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca

4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme programına alın-

sitemizin 40.yılı çoşkuyla kutlanmıştır. Arif Payaslıoğlu

mış olan Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi şirketi özel-

tarafından yazılan “Barakadan Kampusa” kitabı yayınlan-

leştirildi. 1997; Altın bankacılığı yapanlar ile menkul kıy-

mıştır.1997; Mezunlara İş Bulma Bürosu, Kariyer Planlama Merkezine dönüşmüştür. 1997; ODTÜ

Mezunları

Konseyi,

tüm

ODTÜ mezunlarının örgütlenmelerini bir çatı altında toplayan bir üst olu-

met borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşlarının, yurtdışından altın kredisi sağlayabilecekleri açıklandı.1998;

Etibank’ın

ETİ

Holding AŞ adını alması.

şum olarak 1997 yılında kurulmuş-

Etibank yeniden yapılanma

tur. 1997; Teknokent’in ilk bölümü

çerçevesinde 1998 yılının

olan

Yazılımevi’nin

başında 26.01.1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ETİ

1997 yılında temeli atılmıştır. 1998;

Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, Eti Bor AŞ, Eti Alümim-

ODTÜ Geliştirme Vakfı Anadolu

yum AŞ, Eti Krom AŞ, Eti Bakır AŞ, Eti Gümüş AŞ, Eti

sathına yayılan okullar açma projesi

Elektrometalurji AŞ, Eti Pazarlama ve Dış Tic. AŞ, kurul-

başlamıştır. İlk olarak Ankara, Denizli, Mersin ve Niğde’de

du.1998; Şemsi Denizer öldürüldü.8 Ağustos 1999 tarihin-

ODTÜ-Halıcı

kurulan okullar faaliyette geçmiştir.1999; ODTÜ’nün girişimiyle Bilkent, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İTÜ, Koç, ODTÜ, Sabancı üniversitelerinin katılımıyla Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) oluşturulmuştur.2000; ODTÜ web sayfaları, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla 6 Kasım 2000

de4 Türk–İş Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Maden-İş Başkanı sendikacı Şemsi Denizer eski koruması tarafından öldürüldü.2000; Zonguldak Kömür Havzası sınırları, 3213 sayılı Maden Kanunu’na ek madde 1 hükümleri gereğince Ereğli Kömür Havzası’nın küçültülmesi sonucunda “serbest kalan bölgenin” aramalara açılmasını düzenlendi.2000; 19 Kasım 2000 tarihinde Bolu’nun Mengen İlçesi’ne bağlı

tarihinde İngilizce (www.metu.edu.tr) ve Türkçe (www.

Gökçesu Beldesi’nde özel sektöre ait maden ocağında, gaz

odtu.edu.tr) içeriğe sahip iki ayrı site şeklinde kullanıcıla-

sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu göçük

rın hizmetine girmiştir.

altında kalan 3 işçi öldü.

191 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


ODTÜ’DE SİLİNMEYECEK BİR ALIN YAZISI: DEVRİM Bölümlerin arasındaki ana yürüyüş yolunda yapılan bu yolculuğa biraz ara verip, ODTÜ’deki en önemli yaşam alanlarına, Yurtlar ve Çarşı bölgesine de bir yolculuk yapmak gerekir. Kafeterya ile MM Binası arasındaki merdivenlerden geçip, Gençlik Anıtı’na (Yaşasın C Aldım Heykeli) gelirsin. Özel günlerde suları akıp, ışıklandırması da olunca daha bir güzel. Ve stadyumun yanından geçen ince, uzun dar bir yol. Üzerinde birçok insan olsa da her zaman kendin ile baş başasındır bu yolda. Ve stadyumda gözüne ilişen dev bir yazı: DEVRİM. O stadyumda bir emanet gibi durmaktadır yıllardır, eski ODTÜ’lülerden yeni ODTÜ’lülere. Yetmişlere, seksenlere, doksanlara, ikibinlere tanıklık etmiş, yazılı olduğu kırk yıla yakın zamandır evrimleşerek farklı anlamlar yüklenmiş ama hepsi güzel anlamları olan kocaman bir sözcük. Kimi gün coşkulu sloganları, kimi gün protestoları, kimi gün binlerce kişilik koronun söylediği en güzel şarkılarını dinlemiş. On binlerce mezunun diploma sevincini onlarla beraber yaşamış. ODTÜ’de silinmeyen tek sözcükten oluşan bu yazı; ODTÜ’lülerin ülkelerini ne kadar çok sevdiklerini ve sahip çıktıklarını anlatan bir yazıdır.

192


CÜNEYT AĞAÇDİKEN 663120 - B.Sc. 1996

M.SELAHATTİN ALPAY 663146 - B.Sc. 1996

A.KUTAD ALPTÜRKAN 697086 - B.Sc. 1996; M.Sc. 1999

MURAT AŞAN 625301 - B.Sc. 1996

ARHUN ÇINAROĞLU 697177 - B.Sc. 1996

ÖZLEM DAĞ 697193 - B.Sc. 1996

AYKAN DAŞKIN 625392 - B.Sc. 1996

GÜLAY DEMİR 663286 - B.Sc. 1996

H.MURAT DOĞAN 663294 - B.Sc. 1996

SERKAN ERAS 697235 - B.Sc. 1996

ALPER ERGENE 663328 - B.Sc. 1996

AZMİ ERTEKİN 697284 - B.Sc. 1996; M.Sc. 1999

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1996

RAHMİ GÜNİNDİ 625509 - B.Sc. 1996

ÖZGÜR İNCEEFE 663401 - B.Sc. 1996

HAKAN KADIOĞLU 697367 - B.Sc. 1996

Ç. GÖKHAN KARAKURT 663450- B.Sc. 1996

O.ATIL KARAMERCAN 663468 - B.Sc. 1996

MELİH SEZER KAYAR 663476 - B.Sc. 1996

MUHARREM KILIÇ 697409 - B.Sc. 1996; M.Sc. 1999

KÜRŞAT OLCAY KİLİM 550368- B.Sc. 1996

193 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000

mezunları1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

DİNÇER MEYDANLI 663500 - B.Sc. 1996

TAMİMU Z.MOHAMMED 60118 - B.Sc. 1996

HAKAN ÖZBAKIR 697490 - B.Sc. 1996

ORKUN ÖZBAYRAK 433029 - B.Sc. 1996

ZEYNEP ÖZDEMİR 697516 - B.Sc. 1996; M.Sc. 1999; Ph. D. 2005

BURCU ÖZTAŞ (LALE) 732834 - B.Sc. 1996; M.Sc. 2000

VOLKAN PEKBAŞ 663567 - B.Sc. 1996

GÖKHAN G. SİİRT 625814 - B.Sc. 1996

GÜRÇAY TAŞÇI 697599 - B.Sc. 1996

ERDİL TAŞEL 663625 - B.Sc. 1996; M.Sc. 1999

ALİ TOPRAK 588004 - B.Sc. 1996

TÜLİN UĞUR (SOBACI) 550566 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

SERDAR YAVUZ 733089 - B.Sc. 1996; M.Sc. 2000

MEHMET CAN YETKİN 733097 - B.Sc. 1996

HAYDAR YILMAZ 697649 - B.Sc. 1996

M. GÖKHAN YÜKSEL 697656 - B.Sc. 1996

1996

mezunları

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

194


ODTÜ’DE SPORUN MERKEZİ: BÜYÜK SPOR SALONU

S

tadyumu geçip yurtlar bölgesine gelince, beton duvarların üzerindeki pencerelerden sesler gelir. Kimi zaman birbirleriyle bağırarak iletişim kuran basketçilerin sesleri, kimi zaman tribünlerden heyecanlı tezahüratlar, kimi zaman şarkılar, türküler ve aralarına sıkıştırılan sloganlar… ODTÜ’de sporun kalbi; Büyük Spor Salonu. ODTÜ’nün ilk projelerinde de yer alan, ODTÜ’nün spora verdiği önemi anlatan bir salon. Ülkemiz sporunun en önemli isimleri burada Müdürlük yapmıştır; Naili Moran, Mehmet Ali Yalım. Bir zamanlar stadyumda Nejat Kök ile koşulur, Rüştü Yüce ile basket oynanır, Tevfik Hoca ile maç yapılırdı. Spor Salonu yalnızca sportif etkinlikler için kullanılmazdı, konserler, gösteriler, toplantılar, forumlar yapılırdı. Tarihe not düşen etkinliklere sahne olmuştu. Yetmişlerde birçok kişinin belleklerinden silinmeyen büyük ve anlamlı konserlerin mekânıydı. Gorbaçov, doksanlı yıllarda, Spor Salonu’na konuşmaya geldiğinde o tepkileri beklemiyordu. Sporla ilgili olsun veya olmasın, ODTÜ’de herkesin yolu mutlaka spor salonuna düşer. Büyük Spor Salonu, Baraka Spor Salonu ve kampüsün batı yakasında bulunan Spor Merkezi ODTÜ’de yaşamın en önemli parçalarıdır.

195 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


ODTÜ’DE SICACIK BİRER YUVA: ÖĞRENCİ YURTLARI

S

por salonunun yanından Yurtlar Bölgesi merdivenlerini çıkmaya başlarsın. Kış günlerinde bu yolu hiç terk etmeyen ve ilikleri dondururcasına esen rüzgârda adımlar ve nefesin sıklaşır. Yılların yıprattığı merdivenleri çıkarken, iki taraftaki ağaçların yanından bisikletiyle çıkmaya çalışanlara rastlarsın. Kimisi bisikletinden inmiştir kimisi ısrarla pedallara yüklenir. Yurtların ortasından bir yol geçer, ağaçlar vardır çevresinde, bilmesen tarihinin 50 yıl öncesine bile gitmediğini, asırlık dersin. Dalların arasından çalışma odalarında ve kantinlerde oturanlar, çalışanlar görünür, ışıkları yanmışsa… Güzel günlerde çimlere yayılanlar, serin günlerde bankların üzerine ilişivermişlerdir, her an kalkıp kaçacakmışçasına. Ve ilk ODTÜ Yurdu: 1. Yurt. Kış günü sıcacık, geceleri hep beraber yemek yediğiniz, gece yarısından sabaha kadar briç oynayıp uyumadan derse gittiğiniz, 8.40’taki derse yetişmek için 8.35’te uyandığınız; kapıyı elinden geldiğince sert açıp kapatan ve odaya girip yataktakileri sayan yurt görevlileri ve yüksek tavanlı çalışma salonları ile, ilk kez ailesinden, şehrinden ayrılanlara kucak açan bina. Ailenin ve evinin kıymetini sana yeniden anlatan, annenin yemeklerini, ev ortamının güzelliğini, ekmek elden su gölden yaşamanın tadını anımsatan, dünyanın en küçük dolabına tüm eşyalarını, benliğini ve hayallerini sığdırmaya zorlayan, sınav zamanları çok kolay not bulduğun fakat sana ders çalışma ortamı yaratmayan, unutulmaz ve kaybolmayacak dostlukları sana sunan güzel bina. Apayrı bir dünyadır öğrenci yurtları. Hiç bilmediğiniz hiç tanımadığınız yaban ellerde sizi sahiplenen, size kucak açan yerlerdir. Hayatınız boyunca unutamayacağınız arkadaşlar ve dostlar hep bu yurtlarda edinilir. Artık aileniz, en yakın dostunuz olur oradaki insanlar, en keyifli anlarınıza eşlik eder. Birçok farklı alışkınlıklar edinirsiniz; Küçücük bir mekânı altı kişi ile paylaşır, sabahlara kadar çay, kahve eşliğinde muhabbetler yaparsınız, yemeğinizi bölüşürsünüz. En yakın ve en kadim dostluklar buralarda ortaya çıkar, yıllarca tanıdığız insanlardan bile çok daha yakın olursunuz. Orada tanıdığınız insanlarla, paranızı, düşlerinizi, hayal kırıklıklarınızı, sevinçlerinizi, umutlarınızı, duygularınızı sınırsız bir şekilde paylaşır, aynı kıza sevdalanırsınız. Hala evin, senin, zannettiğin bu koca binada.

196


MEHTAP ABAY 697045 - B.Sc. 1997

ESRA ALAGÖZ 732552 - B.Sc. 1997

MUSTAFA ARICI 663153 - B.Sc. 1997

İSAK ATTİAS 697102- B.Sc. 1997

TOLGA AYDIN 625335 - B.Sc. 1997

S M. BAYHANOĞULLARI 732610 - B.Sc. 1997; M.Sc. 2000

GÖKHAN DAĞASLAN 697201 - B.Sc. 1997

SANEM DİNÇER 732651 - B.Sc. 1997

EKREM ELMACI 663310 - B.Sc. 1997

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997

LATİF TARKAN ERCAN 732693 - B.Sc. 1997

RAMAZAN GÜLSEVER 697300 - B.Sc. 1997

ÜMİT HEPGENÇ 732750 - B.Sc. 1997

İBRAHİM İLERİ 732768 - B.Sc. 1997

BÜLENT İLKAY 732776 - B.Sc. 1997

A.TEOMAN İNAL 471425 - B.Sc. 1997

mezunları1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 197

1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

EFSAL KEBABCIOĞLU 471466 - B.Sc. 1997

ÖZLEM KEZİN 697391 - B.Sc. 1997

BÜLENT KOÇ 697417 - B.Sc. 1997

MURAT KOÇHAN 697425 - B.Sc. 1997

ORHUN ORHUN 697466 - B.Sc. 1997

BERKANT ÖZDEMİR 732891 - B.Sc. 1997

HASAN ÖZTÜRK 732925 - B.Sc. 1997; M.Sc. 2000

MERT ÖZYÜREK 697524 - B.Sc. 1997

MAHMUT SÖZER 697565 - B.Sc. 1997

SAVAŞ ŞAHİN 733006 - B.Sc. 1997

MUSTAFA ŞEN 697581 - B.Sc. 1997

MURAT KAMIL TÜRÜT 697615 - B.Sc. 1997

KEREM ÜNER 771584 - B.Sc. 1997

GÖKHAN YILDIZ 733105- B.Sc. 1997

1997

mezunları

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

198


ODTÜ’NÜN HER KÖŞESİNDE BİSİKLET

H

er öğrenci yurdunun önünde sıra sıra dizilmiş bisikletler. Yurtların önündeki demir bariyere bağlanmış, soğuk bir kış gününde üstünde lapa lapa karlar, birlikte üşüyorlar. Çok kar yağdığından artık görünmüyorlar ama karşınızda bir dizi kardan bisiklet.

Eskiden, ODTÜ Kampüsünün her yanı yürüme uzaklığındaydı. En uzak yerler Hazırlık Okulu ile Maden Mühendisliğiydi. Şimdi Hazırlık’ın kuzeyine Eğitim Fakültesi binaları yapıldı. Diğer yanda Maden’den sonra yapılan Gıda, Petrol ve Havacılık Mühendislikleri, Teknokent, Demiray yurtları ile mesafeler iyice uzaklaştı, bisiklet ucuzladı, ODTÜ’nün en önemli ulaşım aracı oldu. Artık ODTÜ’de sıra sıra bisikletler var. Yalnızca buralar değil bisikletlerin bağlandığı yerler... Rengarenk bisikletleri rengarenk kilitlerle elektrik direklerine, ağaçlara da bisikletlerini bağlar öğrenciler. Kimi yerde bir bisiklet yığını vardır düzensizlik içinde, kimi yerde düzgünce sıralanmıştır. Terk edilmiş bisikletler görünür orada burada. Belki yenisi alınmıştır onun için eskisi terk edilmiştir. Belki mezun olup gitmiştir buralardan, mezuniyet sevinciyle, öğrencilik yıllarını paylaştığı bisikleti hiç aklına gelmemiştir. Bir gün alırım diye düşünüp bırakmıştır, sonra zamanı olmamıştır. Belki de dalgın bir öğrenci unutmuştur nereye bağladığını. ODTÜ’de her yer bisiklet yoludur ODTÜ’lü öğrenciler için, ana yollar, çimler, yaya yolları, bölüm araları, ağaçlık yerler, merdivenler...

199 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


ODTÜ’NÜN KOKUSU: İĞDE AĞAÇLARI

Y

alıncak deresini arkada bırakır, Kafeteryaya doğru yönelirsin, solunda bir çeşme, banklar, küçük bir koru. İğde ağaçlarından oluşan bir koru.

Hoştur, kısa süreli bahar yağmurlarından sonra toprak kokar. Hem o toprak kokusu, hem de yağmurdan sonra yapılan kısa yürüyüşler hep romantiktir. Çarşı’dan çıkıp dereye varınca bir bahar yağmuru, bardaktan boşanırcasına 10-15 dakika, sonra çok küçük damlalar, çise, çise. Ve artık toprak kokusu. Bahar yağmurundan sonra toprak kokusu ve arkasından mayıs ayında ODTÜ’de iğde kokusu. Her yerde iğde yetişmez. Yetişse de yaylalarda olur, ancak okullar kapanınca görebilirsin. O zaman da kokmaz. İğde Mayıs ayında kokar İğde ODTÜ’de kokar

200


ÖZLEM ACUN 771022 - B.Sc. 1998

TURGAY AĞRAK 732511 - B.Sc. 1998

ERKAN AKAN 732529 - B.Sc. 1998

M. BURAK ARICAN 1021377 - B.Sc. 1998

İ. KAAN ATAMAN 771071 - B.Sc. 1998

BENAN BAŞAK 697128 - B.Sc. 1998

ATAKAN BEKTAŞ 771113 - B.Sc. 1998

TUNÇ BİLKAY 771121 - B.Sc. 1998; M.Sc. 2003

FERHAT BOZBOĞA 697169 - B.Sc. 1998

MESUT CANBOLAT 663252- B.Sc. 1998

A.BORA ÇÖLGEÇEN 587246 - B.Sc. 1998

ESRA DOĞRUKARTAL 771188 - B.Sc. 1998; M.Sc. 2001

LEYLA BURCU DÜNDAR 1021484 - B.Sc. 1998

DOĞAN EMRE EGE 732685 - B.Sc. 1998

BARIŞ ERDEM 732701 - B.Sc. 1998

FAHRİ ERDİNÇ 697243 - B.Sc. 1998

ERKAN ERKAYA 771212 - B.Sc. 1998

NUR BANU ESKİ 771220 - B.Sc. 1998

BAMSI AKIN 732537 - B.Sc. 1998

KEMAL GÖLDAR 512129 - B.Sc. 1998

201 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998

mezunları1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

ÇİMEN GÜNAY 1021542 - B.Sc. 1998

ALPER GÜNGÖR 625491 - B.Sc. 1998

SEREN GÜNEŞ 771261 - B.Sc. 1998

CEM KAMAN 771311 - B.Sc. 1998

YAVUZ SELİM KAPTAN 732784 - B.Sc. 1998

İLKER KARAKUŞCU 771337 - B.Sc. 1998

ALİ RIZA KARAYEL 697383 - B.Sc. 1998

HASAN S. KUTLU 771410- B.Sc. 1998; M.Sc. 1998; Ph. D. 2001

HATİCE KUYUCU 732826 - B.Sc. 1998

YUSUF KÜLCÜ 663492 - B.Sc. 1998

EMİN ORGUÇ MENGENLİ 732842 - B.Sc. 1998; M.Sc. 2001

mezunları 1999

ÖZGÜR HAMDİ ONAT 771469 - B.Sc. 1998

KORAY ÖNAL 771477 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

HALİL ÖNALEMDAR 697482 - B.Sc. 1998

NOYAN ÖZBEN 732883 - B.Sc. 1998

ARİF TUNA ÖZGELEN 771485 - B.Sc. 1998

NİL ÖZKAN 732909 - B.Sc. 1998

FATMA N. ÖZTÜRK 732917 - B.Sc. 1998

TUFAN SELİM SARAL 697540 - B.Sc. 1998

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

202

VOLKAN METİN 1021724 - B.Sc. 1998


M. VOLKAN SEÇKİN 732958 - B.Sc. 1998

BAHA SOFUOĞLU 732966 - B.Sc. 1998

İHSAN CEYHAN SOLAK 771543 - B.Sc. 1998

BARIŞ SOYUER 732974 - B.Sc. 1998

VOLKAN SÖNMEZ 771550 - B.Sc. 1998

İ.TOLGA SÖNMEZALP 732982 - B.Sc. 1998

ÖZÜM SÖNMEZALP 1021799 - B.Sc. 1998

TOYGAR SÜMER 697573 - B.Sc. 1998

CEM ŞAHİN 732990 - B.Sc. 1998

AYŞE TUBA TUNA 771568 - B.Sc. 1998

ALPER YILMAZ 587691 - B.Sc. 1998

M. AYHAN YILMAZER 733113- B.Sc. 1998

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998

mezunları1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RAMAZAN YÖN 733121- B.Sc. 1998

203 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


ANKARA’DA ODTÜ, ORMANIN BİTTİĞİ YERDE BİTER

Y

urtların arkasında Yalıncak’a, Eymir’e kadar uzanan ODTÜ ormanı. ODTÜ ormanı aynen, altmışlı yıllardaki efsane Rektör Kemal Kurdaş’ın kitabında ODTÜ ormanının nasıl oluştuğunu anlattığı anılarındaki gibidir. ODTÜ ormanında kaç ağaç olduğu konusunda çok değişik sayılar söylenir. Bunun için ve bu sayıların kaç on milyon olduğu çok önemli değildir, önemli olan üniversitenin olduğu kadar o ormanın arkasında da duran ODTÜ ruhudur. ODTÜ Ormanı google earth’te Ankara üzerinde dolanırken “işte ODTÜ” dediğimiz bir yeşil referans noktasıdır. Baharın başladığı günlerde ODTÜ kampüs alanı içinde yeni fidanları dikildiği ağaç bayramındaki coşku ve sevinci gördüğünüzde anlarsınız. En çok ağacı dikmek için oradan oraya koşan kalabalıkları ODTÜ ormanının nasıl kurulduğunun ve nasıl böyle büyüdüğünün kanıtları olarak karşınızdadır. Yalnızca ODTÜ kampüsünde değildir bu güzellik, Eskişehir yolunda, Konya yolunda veya Oran’da yolda ilerlerken ODTÜ ormanı sevincini yaşarsınız, evinizde gibi hissedersiniz kendinizi. Ankara’da ODTÜ’nün sınırı, ormanın bittiği yerdedir.

204


BARIŞ ACINAN 1021336 - B.Sc. 1999

BARIŞ AKCAN 771030 - B.Sc. 1999

M. ALMUJAİBEL 742874 - B.Sc. 1999

N EVREN AŞAN 1021393 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2006

SADİ BALABAN 1021401 - B.Sc. 1999

ONAT BAŞBAY 1021419 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2002

H. BAHADIR BEDİR 732628 - B.Sc. 1999

UMUT ÇUHADAR 1021468 - B.Sc. 1999

M. GÖKHAN DIRAZ 732644- B.Sc. 1999

CENK DURUTÜRK 771196 - B.Sc. 1999

AHMET ERDİL 1021500 - B.Sc. 1999

NURAY ERDOĞAN 1021518- B.Sc. 1999; M.Sc. 2002

H. KORAY ERGUN 771204 - B.Sc. 1999

ERCAN ESENKAYA 1055185 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2004

CENK HABİP FIRAT 771238 - B.Sc. 1999

BARIŞ GEMALMAZ 732727 - B.Sc. 1999

MEHMET GÖÇEN 1122308 - B.Sc. 1999

H. ALPER GÜNEY 1021567- B.Sc. 1999

ÖZGÜR KARAASLAN 771329 - B.Sc. 1999

AHMET KARAKAŞ 1021609 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2002

MERİH AYŞE ALPAGUT 1021369 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2002

İ. ELİF KARDAŞ 771345 - B.Sc. 1999

205 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000

BURAK ARSEVEN 1021385 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2003

BÜLENT ÇELİKTAŞ 1021443 - B.Sc. 1999

ÖZGÜR KAYA 771352 - B.Sc. 1999

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999

mezunları2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999

mezunları

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ÖZLEM KAYA 1021633 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2003

HASAN BARAN KOÇAL 1021674 - B.Sc. 1999

FERDİ KAYGUSUZER 1021641- B.Sc. 1999

H. GÖKHAN KILIÇ 771360- B.Sc. 1999

ZEYNEP KOCAMAN 771394 - B.Sc. 1999

Ş. SELÇUK MALATYALI 771436 - B.Sc. 1992;

CEM OKAT 771451 - B.Sc. 1999

MEHMET ALİ ORHAN 697458 - B.Sc. 1999

SİNEM ŞENER 1021815- B.Sc. 1999; M.Sc. 2002

OKAN PALA 771519 - B.Sc. 1999

OĞUZ SEÇEN 732941 - B.Sc. 1999

SERKAN ŞAHİNÖZ 1021807 - B.Sc. 1999

SELİM TUNCA 1021823 - B.Sc. 1999

ERDA TUNÇ TÜGEL 733071 - B.Sc. 1999

TARKAN TÜRKEL 1055441 - B.Sc. 1999

TOLGA USKUÇ 1021856 - B.Sc. 1999

MUSA VURAL 697631 - B.Sc. 1999

HÜSNÜGÜL YILMAZ 1021872 - B.Sc. 1999

MEHMET YÖRÜK 1021880- B.Sc. 1999

UFUK YÜNEL 1021898 - B.Sc. 1999; M.Sc. 2004

206


PASTANE

E

ski yıllarda bölüm kantinlerinde yuvarlak küçük ekmekten yapılan tostlar olurdu. Derslere geç kaldığınız günlerde iki tanesi ile zor doyulurdu. Kimya mühendislik, Elektrik ya da Fiziğin kantinlerinde ise kadınbudu köfte, barbunya pilaki ya da arnavut ciğeri olurdu bazı zamanlar. Kafeteryada yemek yenmediğinde büyük lükstü bunlar. Ama çarşıdaki Pastane tüm bunlardan farklı idi. 12 Eylülün “yasak Hocam” düşüncesinden bağımsız, insanların özgürce bir araya gelebildikleri, birkaç çeşit sıcak yemeği bir arada görebildikleri, akşamları yurtta kalan öğrencilerin kız arkadaşları ile birlikte oturabildikleri, çıplak beton ve çıplak tuğla yapısı ile ODTÜ’nün bilinen mimari özelliklerinin tamamını taşıyan güzel mekân. Doksanların sonunda ODTÜ’nün pastane binasında açılan ünlü hamburgercinin yine öğrencilerden gelen tepki ile kapandığı bahar günlerinin buluşma mekânı. Öğrencilik yıllarında grup çalışması yapılan derslerin raporlarını hazırlarken hafta sonları toplanılan yerlerden biriydi, Pastane. Yer varsa eğer pencerenin yanındaki bir masanın çevresine toplanır, kitaplar ve kâğıtlar yayılır, çalışılırdı. ODTÜ’nün Pastanesi ODTÜ’yü tanımlayan sembol yerlerden biridir ve içinde ne olursa olsun adı hep Pastane olacaktır. 207 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


ODTÜ’NÜN EN GÖZDE MEKÂNI: ÇARŞI

1

990’lardan önce Pastane’nin olduğu bölgede, güz ve bahar dönemlerinin ilk günlerinde uzun kuyruklara girilen Kitaplık (Bookstore), kampüsteki tek banka şubesi, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi yerlerin olduğu çarşı vardı. Daha sonraki yıllarda bir bina daha eklenip market açıldı. Doksanlı yıllarda alışveriş merkezi yapıldı ve son yıllarda da banka şubeleri için yeni binalar eklendi. ODTÜ’nün artan öğrenci sayısı ve çağın ihtiyaçlarına göre de Çarşı büyüdü, gelişti ve değişti. Şimdilerde, market binasının arkasında gerçekten bir çarşı var. Birçok fast food firmasının dükkânları olan, cafeler, pastaneler, kırtasiye, kitapevleri, giyim mağazaları, telefoncular, kuaför, bijuteri, hediyelik eşya, oyun salonları, bilardo, başka akla gelmeyen bir sürü dükkânıyla öğrencilerin en sevdiği mekân. ODTÜ yerleşkesinde yurtlara, bankalara ve spor salonuna yakın, içinde yeme-içme ve bazı eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu mekân özellikle ODTÜ öğrenci topluluklarının bilet satmak ve tanıtım yapmak için en çok kullandıkları mekân. Ne zaman Çarşının önünden geçseniz mutlaka bir masada oturan herhangi bir topluluk üyesine rastlarsınız.

208


ODTÜ’NÜN İÇİNDEN BİR DERE AKAR

O

DTÜ’nün içinden bir dere akar, derenin üzerinde bir köprü vardır, dar, kısa ve sade bir köprü. Dere, ODTÜ Çarşısı’nın karşısında bir yolun altından çıkınca görünür ve diğer yolun altında kaybolur. Tenis kortlarının yanında bir kez daha göründükten sonra ağaçların arasında kendi yoluna gider. O yol ilkbaharda yeşeren yapraklar ve bembeyaz çiçeklerin açtığı ağaçlarla kendini gösterir, sonbaharda da sararan yapraklarıyla. Son yıllarda ODTÜ Bahar Şenliği bu alan üzerinde yapılır ve derenin üzerine bir platform kurulur ve burada Müzik Topluluklarının konserleri olur. Derenin iki yakasındaki çimler konserin izleyicileri ile dolar. O günlerde köprünün yaya trafiği oldukça yoğundur. ODTÜ’nün her tarafını kaplayan ve öğrencilerin yarattığı kestirme yolların bazıları bir uzun atlama desteğiyle dere üzerinden de geçer. Su güzellikleri çoğaltır. Ağaçlardaki sonbaharın güzelliği aynen suyun içinden de görünür. Bahar şenliklerinde derenin kenarına büyük bir pankart asar öğrenciler üzerinde; DENİZ OLUNMALI yazar. O yazı deredeki suya yansır ve DENİZ olur. Köprünün üzerinden geçerken aşağıya bakınca ağaçların dallarının arasında gökyüzünün maviliğinin içinde kendinizi görürseniz bu dereyi hiç unutmazsınız.

209 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


ODTÜ’LÜ OLMAK AYRICALIKTIR.

A

ynı sokakların ayrı çocuklarıydık biz. Neden geldiğimizi anlamadan gözümüzü açtık mahallede. Henüz bilgisayar efektleri yoktu biz kayıt sıralarında ha geldi ha gelecek interneti beklerken. Kampüsten çıkmadan bir dönem geçirilebileceğinin de farkında değildik henüz. Hep hayatın bir tarafından tutunmak içindi herşey. Liseli değildim artık. Elimde bavul, yurdun kapısından girdim içeri. Hiç tanımadığın dört kız ile küçücük odada, hiç tanımadığın yüz kişi ile aynı amfide. Sınıflar en fazla 30 kişilikti biz küçükken. Oda arkadaşlarının aileden yakın olması da imkânsızdı hani. Üniversite sınavlarından önce tanıştım ODTÜ ile. ODTÜ fanatiği bir baba ile gidebileceğim başka bir okul olmadığı belliydi çok önceden. Girilmeyen dersler, sınavlar, amfiler, asla kaçırılamayan lablar. “Bir bitse şu okul.” diyenlerdendim birçokları gibi. Mid-termler, quizler, finaller... Her hafta bir yıl kadar uzundu. Fakat yaz gelince de ne zaman bitecek bu tatil. Bir avuç çaylaktık okul tanıtma programına geldiğimizde. Erkek başına düşen 250 gr kız. Doğum günü hediyesi kazma kürek beklentileri. Bir maden mühendisi ne yapar ki? Kafamda binbir soru ile başladım okula. Neredeyse tatil havasında geçen hazırlık ve arkasından gelen ilk yıllar pek renk vermedi meslek hakkında. Fakat zaman çok iyi öğretti hem mesleği, hem ODTÜ’yü. Kısaltmaların en sıkıcısı ama en onsuz olmazı ÇS ilk girenlerdendi hayatımıza. Bir madenci ne yapar demeyin. Aydın Hoca kafalarımızın bir kaya kadar sağlam olması gerektiğini öğretti bize. Keza yer altında baret bile fayda etmeyebiliyordu, tecrübe ettik stajlarımızda. Aslında kayanın bir mekaniği olduğunu ve aslında kaya mekaniğinin madenciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu madencilerimizi hayatlarından eden her göçük anlatır bize. Nefes almak da aynı derecede önemli, bir o kadar da zordur yeraltında. Ventilation ile bütünleşen Tevfik Hoca sabırla öğretmeye çalıştı havalandırmanın önemini, ama genç beyinler uzun zaman sonra kavradı grizu patlamalarının nelere mal olduğunu. Kantin denilince Mehmet Amca gelirdi hep akla, mezuniyetimizden 10 yıl sonra hala oradaydı Mehmet Amca ve kimbilir biz başlamadan kaç on yıl önce de oradaydı. Günün sonunda elimizde bir diploma, ne yapacağız şimdi diyen acemi bakışlarla ayrıldık okuldan. Ne de olsa 7/24 mesaideydi öğrenci. Bir de mezuniyet projelerinin ağırlığı omuzlarda. Boş zaman olsa da yapsak dediğimiz herşey yok olmuştu sanki mezun olunca. Yazık mesleğimizi yapamıyoruz çoğumuz. Şartlar elvermedi demek bahane. Hâlbuki özellikle mezuniyet projelerimizden sonra ne çok istemiştim madenci olmayı. Ama avantajları asla bitmiyordu ODTÜ’lü olmanın. Düşünmeyi öğrenmek, ezberlememeyi ama araştırmayı öğrenmek, doğru bulmadığına itiraz etmeyi öğrenmek. ODTÜ’lü olmak ayrıcalıktı evet. Evet ayrıcalıktı ODTÜ’lü olmak. ODTÜ’nün her mevsimini yaşamak, kampüs kapısından yıllar sonra bile aynı sınav tedirginliği ama aynı tebessümle girmek. Oda arkadaşlarını düşününce hasret çekmek. Ancak ODTÜ’de yaşanacak şeylerdi bunlar ve evet ODTÜ’lü olmak ayrıcalıktı hayatın her aşamasında. Suna İnal Sercan (MinE’ 00)

210


MESUT AKANER 550566 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

N. MURAT AKYUVA 771063 - B.Sc. 2000

NACİ EMRE ALTUN 1055011 - B.Sc. 2000; M.Sc. 2002; Ph. D. 2006

BARIŞ BABA 732594 - B.Sc.2000

FIRAT NURİ BALKAN 771105 - B.Sc.2000

KEMAL BARIŞ 1055037 - B.Sc. 2000

SERKAN BAYKAL 1021427 - B.Sc. 2000

SERHAT BEKER 1090984 - B.Sc. 2000

BURAK BELGİN 697151 - B.Sc. 2000

ŞEYHMUS BUĞDAYCI 1021435 - B.Sc. 2000

MEHMET ALİ ÇETİN 1055094 - B.Sc. 2000

ÇAĞLAR DENİZ 1055144 - B.Sc. 2000

METEHAN DERYA 771170 - B.Sc. 2000

HASAN H. ERDOĞDU 732719 - B.Sc. 2000

MERVE HANDE ERGİN (GÜR) 1055227 - B.Sc. 2000

EMRE ERGÜN 1021526 - B.Sc. 2000

TUĞRA EROL 1055177 - B.Sc. 2000

BUĞRA KAĞAN ESEN 1021534 - B.Sc. 2000

JÜLİDE ZEYNEP AYDIN 1090976 - B.Sc. 2000

ENGİN GÜRPINAR 771287 - B.Sc. 2000

211 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000

mezunları2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000

SUNA İNAL 1021583 - B.Sc. 2000

CEM İNAN 771295 - B.Sc. 2000; M.Sc. 2005

ERCAN KARABULUT 1021591 - B.Sc. 2000

ULAŞ KORAY KARASU 1055250 - B.Sc. 2000

ÖZGE KESER 1055276 - B.Sc. 2000; M.Sc. 2003

SEZAİ GÖKHAN NAS 1055318 - B.Sc. 2000

JUMA OMARY 1032549 - B.Sc. 2000

İBRAHİM ERAY ÖCAL 697474 - B.Sc. 2000

YAVUZ ÖZKAN 1021757 - B.Sc. 2000 M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

HALİT PAPİLA 625772 - B.Sc. 2000

SELMA S. KOPPMÜLLER 663538 - B.Sc. 2000

DİLEK BANU ÖZCAN Y. 1021732 - B.Sc. 2000

H. ASLI SAYILGAN 1055383 - B.Sc. 2000

FAHRİYE SERT 1021781 - B.Sc. 2000

İLKAY T. SAYGUN 1055417 - B.Sc. 2000; M.Sc. 2008

MEHMET K.URAS 1021849- B.Sc. 2000

MURAT YAVUZ 1055466 - B.Sc. 2000

ZEYNEP YENİARAS 550566 - B.Sc. 2000

SİBEL YIKILMAZ 1055482 - B.Sc. 2000

UĞUR YILDIZ 771618 - B.Sc. 2000

mezunları

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

212

AYKUT KASAR 1021625 - B.Sc. 2000

HADİ MUTLU ÖZ 663534 - B.Sc. 2000


GEÇSE DE UZUN YILLAR

1

994 yılının Ağustos ayı. ODTÜ’yü kazanmış olmanın verdiği bir heyecanla “orientation” için kampüse çağırılmışız. Çoğumuz kampüsü daha önce görmemişiz. Bölüm ise tam bir kapalı kutu. Maden Mühendisliği nedir? Bölümü neye benzer ? O zamanlar internet de yok, en azından bizim çevremizde yok. Araştırıp bulamıyoruz da. Neyse ki orientation da bir “Reha Bey” var. Yanılmıyorsam 1985 mezunu. O bizi gezdirip kampüsü, bölümü anlatıyor da biraz birşeyler öğreniyoruz. Ama esas sürpriz bizi amfide bekliyormuş. Bölüm başkanı, dediler, hepinizi amfiye çağırıyor. Haydaa, biz şöyle bir uğramıştık, dersler mi başladı ? Amfide bizler konuşup dururken -Hangi Lisedensin ? -ÖYS den kaç puan aldın - Hazırlık Sınavında ne soruyorlarmış ? uğultu bir taraftan, içeriye birisi sessizce girmiş de farketmemişiz,. Bir adam bağırıyor bize: -Haayt. Susun-. Amfidesiniz, Dingonun Ahırı mı! . OK sir, that’s enough! Kim bu? Diye biribirine bakıyor herkes. Kimse de ihtimal vermiyor ama, işte tam karşımızdaymış. Efsane Paşa Hoca. İyi de hocam, biz nereden bilelim? Bölüm başkanı deyince, herkesin kafasında farklı bir imaj varmış. Ceketli kravatlı filan birini bekliyorduk. Tanışma toplantısıydı bu ama hepimiz çekindik azizim. Yoklama aldı mı filan diye soruyoruz biribirimize. Bölümle tanışmamız böyle oldu sanırım. Paşa Hocamızla da sonra çok iyi anlaştık, çok güzel anılarımız oldu. Tanıştıkça hepsiyle de. Şimdi herkesin adını saysak: Nur içinde yatsın,Erdal Hoca, Gülhan Hoca, Abdurrahim Hoca, Ümit, Naci, Tevfik, Neş’e, Celal, Cahit, Çetin, Ali İhsan, Aydın, Levent Hoca.. ismini sayamadığım varsa lütfen affola. Aslında hepsi ayrı birer efsane oldu bizim için. Her biriyle ayrı anılar, dostluklar, güzel günler. İnanarak yazıyorum, hepsinden de çok şeyler kazandık. Karşılıksız, tek taraflı bir akit. Onlar verdi, bizler aldık. Çok şikayet ettik, çok çalıştık. Uykusuz geceler, projeler, sınavlar, stresler. Yine de geriye dönüp bakınca, bulunmaz güzellikte günler. Derslerde ne öğrendik? Bir sürü teknik, bir sürü vizyon, zamanın hep ilerisinde. O gün öğrendiklerimizin çoğu, bugün geri kalmış detaylar olabilir. Ama şu kadarı kaldı bizimle: yeterince çalışırsak, “team work” yaparsak, olaylara tepeden bakarsak zorluklara katlanırsak, zamanı doğru ayarlarsak iyi şeyler oluyor. Aşılamayacak, yapılmayacak işler yok bizim için. Özgüven de böyle gelişiyor, kendiliğinden. E, biz sadece ders çalışarak mı geçirdik o günleri ? En güzel, en genç yıllarımız da (inek) miydik yani? Kesinlikle hayır. Benim dönemimdeki bütün arkdaşlarım için söylüyorum, bizler sosyal insanlardık, hayatı ta içinde yaşayan. Çarşambaları U3 te sinema günleri, Cumartesi geceleri değişik bölümlerin partileri, Mimarlık’ta yapılan maskeli balolar, hafta içi sosyal topluluklar, Eymir Gölümüz, herkesin kendi özel hayatı, özel ilişkileri. Bunların hepsi, bizi biz yapan fırsatlarımız oldu. Bunlardan vakit arttıkça da (!) derslerimizle ilgilendik tabi. Kampüsümüz bizim bahçemizse, bölüm de evimiz olmuştu. Sonunda herkes eve dönüyor tabi. Ben mezun olalı tam 10 yıl oldu. Hala arasıra bölüme uğradığımda, eski evime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Sanki birşey unutmuşum. Bir sessizlik, amfide ders başlamış. Hemen kantinden kahvemi alayım, Buğra Kağan ESEN (MinE’ 00)

213 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


214


215 1996 > 1997 > 1998 > 1999 > 2000


216


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 217 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005

2006 2007 2008 2009 2010


2001 > 2002 > 200 dünya

2001;

18

Ocak’ta,

Fransa

Parlamentosu’nun kabul ettiği sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından onaylandı. 2001; 11 Eylül ve ikiz kuleler.11 Eylül 2001’de New York ve Washington’a sivil yol-

türkiye

2001; Kasım-Şubat Krizleri... 21

Şubat 2001 Milli Güvenlik Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan gerginlik, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin patlamasına yol açmıştır. 21 Şubat’ta gecelik faizler % 7.500 ile “tarihi yükseliş”, İMKB de %18.1 ile “ta-

cu uçakları kullanılarak gerçekleştirilen terörist saldırılar,

rihi düşüş” yaşadı.2002; A Milli futbol takımı, 2002 Dün-

süper gücün prestij sembolleri ikiz kulelerin yıkılmalarına

ya Kupası Finalleri’nde Güney Kore’yi 3-2 yenerek üçüncü

yol açmıştır. Resmi rakamlara göre Dünya Ticaret Merkezi

oldu.2002; AKP tek başına iktidarda. 3 Kasım 2002 millet-

ve Pentagon’da 3.044 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmiş-

vekili genel seçimleri, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP)

tir. 2003; ABD Irak’ta... Ortadoğu üzerindeki oyunlarına devam eden ABD kitle imha silahları gerekçe gösterilerek 2003 yılında Irak’ı işgal etti, binlerce insan öldürüldü. On

zaferi ile sonuçlanmıştır. AKP, seçimlerden % 34.28 oy oranı ve 363 milletvekili ile çıkmış ve “tek başına iktidar” olmuştur. 2003; Bingöl’de deprem meydana geldi.Depremde

binlerce insan tehdit altında, işkence altında. Ama kit-

176 kişi öldü, 522 kişi de yara-

le imha silahı bulunmadı. 2004; Romanya, Bulgaristan,

landı.2004; yılının son gününde

Slovakya, Slovenya, Leton-

Yeni Türk Lirası’na (YTL) Geçil-

ya, Litvanya ve Estonya

di... Vergi sisteminde pek çok

NATO’ya üye oldu. 2004; AB’nin ilk anayasası, 25 üye

değişiklik içeren vergi kanunlarının Yeni Türk Lirası’na (YTL) uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun, resmi gazete’de

ülkenin devlet ya da hükü-

yayımlandı.2005; KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlı-

met başkanları ile Dışişleri

ğı seçimler Mehmet Ali Talat kazandı.2005; Hakkari’nin

bakanlarının katıldığı bir

Şemdinli İlçesi’nde 9 Kasım’da eski bir PKK’lının işlettiği

törenle İtalya’nın Başkenti

Umut Kitapevi’nde patlayan bomba, Susurluk türü ilişkile-

Roma’da imzalandı.2005; Mısır’ın Şarm El Şeyh ve Naama Bay sayfiye beldelerinde meydana gelen patlamalarda 88 kişi öldü 200 kişi yaralandı.

ri akıllara getirdi. 2005; Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerini gerçekleştirerek kapattı. Tüpraş, Telekom, Erdemir, Galataport gibi özelleştirmeler ile 2005 yılında özelleştirme geliri 16 milyar doları geçti.

218


03 > 2004 > 2005 odtü

2001; Üniversite-Sanayi işbirliğini art-

tırmak amacıyla kampusta kurulan Teknokent, bu yeni

maden

2001; Bakanlar Kurulu toplantısın-

da Bor madenlerinin özelleştirme kapsamına alınmaması

yasa ile Türkiye’nin ilk yasal Teknokent’i olmuştur.2001;

kararına varıldı.2003; 1991 yılından sonraki hükümetler

18 Mayıs 2001 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Mer-

döneminde Devlet Bakanlığı

kezinde, ilgilenenlerin katılımı ile düzenlenen “ODTÜ’de

ilgili kuruluşu olan TTK, 58.

Yaya ve Bisikletli Yaşam” forumu

Hükümetin

kurulmasından

düzenlendi. ODTÜ nüfusunun ve

sonra tekrar Enerji ve Ta-

otomobil sayısının artması sonucu

bii Kaynaklar Bakanlığı’nın

yaya ve bisikletli yaşam projesinin

bağlı kuruluşu haline getiril-

ODTÜ yerleşkesi için gerekli ol-

di.2004; 5 Haziran 2004 ta-

duğu, yerleşkede yaşayan 22.000

rihinde yürürlüğe giren 5177

kişiyi ilgilendirdiği bildirildi.2002; 2002-2003 eğitim yı-

sayılı “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Bazı

lında mezunlarımız Ömer Işık Demiray ve Aydın Demiray

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” uygu-

tarafından yaptırılarak üniversitemize bağışlanan Faika De-

lamaya geçildi. Bu kanun hükümleri çerçevesinde TTK’ya

miray öğrenci yurdu hizmete girmiştir.2003; Amerika Bir-

özgü yasal düzenlemeler kaldırıldı, Kömür Havzası maden

leşik Devletlerinde mühendislik bölümlerini akredite eden

kanunu kapsamına alındı. 2004; Eti Holding AŞ, tekrar

ABET adlı kuruluşun yeni kriterlerine göre eşdeğerlik alan

yeniden yapılandırma çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri

ilk Avrupa Üniversitesi ODTÜ olmuştur. Türkiye’de 13

Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bu karara göre bağ-

mühendislik bölümünün tümü ABET’den eşdeğerlik alan

lı ortaklık ve Genel Müdürlük statüsü kaldırıldı. 2005;

tek üniversite de ODTÜ’dür.2005; Rektörlüğe bağlı olarak

TMMOB Maden Mühendisleri Odasının da aralarında bu-

çalışmalarını sürdürecek olan ve AR-GE Eğitim ve Ölçme

lunduğu Balkan Ülkeleri Maden Mühendisleri Odalarınca

ve Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezleri

düzenlenenI. Madencilik Kongresi 13-17 Eylüll 2005 ta-

olarak yapılandırılan Merkezi Laboratuvar’ın açılışı 8 Ara-

rihleri arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılmış-

lık 2004 tarihinde gerçekleştirlmiştir.

tır.2005; Prof.Dr. Erdal Ünal’ı kaybettik.

219 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


220


DİLEK AKGÜL 1021351 - B.Sc. 2001

YİĞİT ALAN 1054998 - B.Sc. 2001

KEMAL BAHÇELİTAPAR 732602 - B.Sc. 2001

HİKMET BOZKURT 1055045 - B.Sc. 2001

MURAT CANLI 1055060 - B.Sc. 2001

ABBAS ÇELİK 1055086 - B.Sc. 2001

BARIŞ ÇİMEN 1055102 - B.Sc. 2001

CANAN DEDEOĞLU 1021476 - B.Sc. 2001

M.MERT DEMİR 1055128 - B.Sc. 2001

FERHAT DOĞAN 732669 - B.Sc. 2001

UFUK DOĞAN 1043876 - B.Sc. 2001

İBRAHİM DOĞU 1208008- B.Sc. 2001

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001

mezunları2002

TAYFUN GENÇ 1055193 - B.Sc. 2001

M. ESENAY HACIOSMANOĞLU 1091107 - B.Sc. 2001

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HİKMET SİNAN İNAL 1091131 - B.Sc.2001

221 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

MEHMET SARP KAYA 1091149 - B.Sc. 2001

MUSTAFA ERGİN KILIÇ 1055284 - B.Sc. 2001

ARMAN KOÇAL 1091180 - B.Sc. 2001

SERDAR KUTLU 1091206 - B.Sc. 2001

ERSOY METİN 1091214 - B.Sc. 2001

ÖMER CAN ÖZCAN 1122423 - B.Sc. 2001; M.Sc. 2003

KAAN BURÇİN ÖZENMİŞ 1055367 - B.Sc. 2001

SEVİM ÖZER 1021740 - B.Sc.2001

YAZID RUSHAMBA 1073378 - B.Sc. 2001

BURAK SANDIRAZ 732933 - B.Sc. 2001

ARDA BURAK SEPİCİ 1091230- B.Sc. 2001

BURAK TAŞPINAR 1091271 - B.Sc. 2001

TÜRKER TÜRK 1021831- B.Sc. 2001

TEKANT UZUNHAN 1091321 - B.Sc. 2001

AYŞE YASEMİN YEŞİLAY 1091339 - B.Sc. 2001; M.Sc. 2004

2001

mezunları

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

222


ODTÜ’DEKİ DİĞER YAŞAMLAR:ODTÜ’NÜN HAYVANLARI

E

skiden hafta sonu servisleri Yurtlar Bölgesi’nden ve iki saat arayla kalkardı. Bu nedenle servisi kaçırdığınızda uzun bir süre şehre gidemezdiniz. O yıllarda ODTÜ şehrin oldukça dışındaydı. Gerçi kampüs hala aynı yerinde ama ODTÜ’den Bahçelievler’e hatta Bakanlığa kadar herhangi bir yerleşke olmadığından öyle görünürdü.

Servisi kaçırdığınızda iki seçenek bulunur. Ya Karakaya(A1) kapısına kadar yürüyecek, Etimesgut otobüsünü bekleyeceksiniz ya da o yıllarda sadece Türk-İş bloklarının olduğu 100. Yıl (o yıllarda henüz Atatürk’ün doğumunun 100. yılı dolmadığından bu ad yoktu) tarafına gideceksiniz. Yurtta kalanlar için ikinci seçenek daha makuldü. Ancak kış gelip, karın günlerce yağdığı ve diz boyu olduğu bu soğuk günlerde jandarmaya gözükmeden, ormandan geçerek tel örgülerin arasından giden öğrencilere sıkı sıkı “kurtlara dikkat edilmesi” gerektiği söylenirdi. Gerçekten de karın yoğun olduğu o dönemlerde Gölbaşı ve Yalıncak tarafından gelen aç kurtlar özellikle ODTÜ’nün çöplerine kadar gelirmiş. Bu durum günümüzde abartılı bulunsa da kurtlara rastlayanlar olmuştur. Ama, tilkiler dün olduğu gibi bugün de sıkça görülür kampüste. Madende okuyup da, Madenin arka tarafındaki yamaçta tilki görmeyen azdır herhalde. Yolda araçların kuvvetli farlarına şaşırıp kalan çok tavşan görülmüştür. Kafeteryadan ya da geç saatte bölümden yurtlar bölgesine giderken akşamın karanlığında çoğu kez baykuşların sesleri duyulurdu. Genç kuşaklar belki görmemişlerdir ama kentin bu kadar yayılmadığı dönemlerde bu hayvanlar ODTÜ’de yaşamın birer parçası idiler. Böylesine bir ormanlık alanda, bu yabani hayvanlar mutlaka hala vardır. Yollarda tavşan ve tilkileri görmek mümkündür. Ancak bu günlerde ODTÜ’de başka bir sorun var. Yalıncak köyündeki Hayat Yolu’nda kros yapan sporcular ya da yürüyüşe çıkmış öğrenciler sürüler halinde dolaşan ve insanlara saldıran köpek sürülerinden şikâyetçi. Ya da akşamın geç saatlerinde stüdyo çalışmasından yurtlara dönen mimarlık öğrencileri köpeklerin saldırısına uğruyor. Bu şikâyetler çoğalıp, yaralanan ve hatta dikiş atılan öğrenciler artınca, insan ikileme düşüyor. Üniversitelerin kendilerini tanıtmak için kullandıkları broşürleri vardır. Bu broşürler genelde kampüsün ne kadar rahat ve samimi bir yaşam alanı olduğunu gösteren fotoğraflar içerir. ODTÜ’nün de böyle broşürleri var. ODTÜ’nün tanıtım broşürlerine baktığınızda dikkatinizi çeken fotoğraflardan biri de şu olur: çimler üzerinde vakit geçiren öğrenciler ve onların arasında uzanan bir köpek. Bu fotoğrafa baktığınızda ODTÜ’de hayvanların ve insanların nasıl uyumlu yaşadığını düşünebilirsiniz ya da fotoğrafı görünce gülümsersiniz. ODTÜ’nün 40 yıllık balıkları vardır en güzel binası Mimarlığın önünde. ODTÜ’nün bu en güzel binasına suyun üstünde bulunan bir yürüyüş yolu ile girilir ve havuzdaki suda Mimarlığın balıkları vardır. Havuzun içinde taşlar, taşların üzerindeki siyaha çalan yeşil, yosunlardaki yılların izleri. Her yıl o yeşili farklı gördü, ODTÜ’ye gelip, oralarda yaşayıp, ODTÜ’den gidenler. ODTÜ’nün havuzları kimi mevsimler su doludur, kimi mevsimler kurudur, Mimarlık havuzu ise hiç kurumaz. Soğuk havalarda donar, sıcak havalarda ince bir buhar rengi kaplar havayı, suyun kokusunu duyarsın. Mimarlık havuzunda balıklar yüzerdi, kocaman balıklar ve o balıkların bazıların adları olurdu yalnızca oradakilerin bildiği. Eskiden bilirdiniz taşların arkalarına saklandıklarını, çıkıverirlerdi saklandıkları yerlerden süzülerek suyun içinde... Suyun güzelliğine başka bir güzellik katar ağaçların suya yansımaları, hele bir de ağaçlarda çiçekler varsa bir başka güzel olurlar. Yürüyenlerin yansıyan görüntüleri de yürür onlarla birlikte. Eğer ODTÜ’nün balıklarını görmek isterseniz, ODTÜ’ye geldiğinizde, Mimarlık binasına gidin, önce köprüden geçin ve havuza eğilip suda yansıyan kendinize bakın, orada kırk yılı aşan bir tarih görürsünüz.

223 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


Başka... ODTÜ’nün saksağanları vardır bunlardan başka. Akşam hava kararmaya başladığında Sosyal Bina’nın önündeki büyük çınar ağacında toplanırlar, dalların uçlarında dururlar. İçlerinden biri konduğu dalda yaylanarak, Kafeterya ile Rektörlük arasında dizili kavak ağaçlarına doğru uçmaya başlar, ağaçtaki diğer saksağanlar onu izler. Hava açıksa, artık kızıllaşmaya başlayan güneşin ışıkları siyah-beyaz renkli, parlak tüylerini daha bir ışıldatır. Saksağanların boşalttığı ağaca sağdan soldan yenileri gelir ve tüm dallar siyah-beyaz saksağanlarla dolar. İncecik dalların uçlarında yer değiştirmeden beklerler. Hava iyice kararmaya yüz tutunca birer ikişer dalları terk ederler ve son birkaçı da yuvasına gidince hiçbir saksağan kalmaz dallarda. Dalların arasından bakınca önde ODTÜ’lü bir saksağanın yuvası, arkada ODTÜ yurtları yani ODTÜ’lü öğrencilerin yuvaları görünür. Başka... ODTÜ’nün serçeleri vardır bunlardan başka. ODTÜ’nün içinden geçen Yalıncak Deresi’nde su öylesine yavaş akar ki, sesi hiç duyulmaz, sabahın sessizliğinde duyulan yalnızca yaprakların hışırtıları ve kuş sesleridir. Ağaçların dallarında serçeler vardır, kimi zaman yaprak yerine kuş dizilidir sanki. Kuşlar dallardan hızla iner suyun içindeki taşların üzerine, ürkek bakışlarla çevreye bakarak sularını içerler. Çevredeki kedilerin farkındadırlar ve ondandır bu ürkeklikleri. Oysa kediler kuşlarla ilgilenmezler ODTÜ’de, onlar pastanenin ve balıkçının önünden hiç ayrılmazlar. Başka… ODTÜ’nün kedileri vardır, bunlardan başka. Pastane’nin çevresinin vazgeçilemez konuklarıdır. Çoğu zaman öğrenci başına iki kedi düşer. Orada bir şeyler yerken masamızın altında, yanımızdaki sandalyede ya da komşu masanın üzerinde bir veya birkaç kedi mutlaka vardır. ODTÜ’lü kediler ağızlarının tadını çok iyi bilirler. Balık ekmek yerken yanınıza gelen kediye yediğinizden bir parça verirseniz özenle içinden balıkları seçer, yer ve ekmeğini bırakıp gider. Ekmek yerde kaldı diye hiç üzülmeyin, az sonra kuşlar gelir ve o ekmeği yiyip bitirir. ODTÜ’deki çimlerin kedileri vardır. Çimlerde oturanlardan kimlerin kendilerini seveceklerini bilir ve onların yanına yavaşça sokulurlar. Yurtların kedileri vardır. Hangi pencerenin altında beklemeleri gerektiğini çok iyi bilirler. Bölümlerin kedileri vardır. Hangi kapının dost olduğunu, kimin yanına gideceklerini, kimden kaçacaklarını öğrenmişlerdir. ODTÜ’deki kedilerin ne kadar mutlu olduklarını ve ne güzel beslendiklerini gören kedi severler ODTÜ kampüsünün iyi bir yuva olabileceğini düşünerek ayrılmak zorunda oldukları kedilerini genellikle kampüse bırakırlar. ODTÜ’nün kedileri ODTÜ’nün öğrencilerine benzerler. Bir gün aileleri gelip buraya bırakırlar ve yaşamı ODTÜ’de öğrenirler. Geldiklerindeki şaşkın, kararsız, çekingen tavırları zaman içinde yok olur ve emin adımlarla yürüyen, kendilerine güvenen ODTÜ’lüler olurlar. ODTÜ’nün kedilerini ODTÜ’de yaşayan herkes sever. Yavrularının neşeyle oynamalarını izlerken onlara en ciddi tavırlarını gösterir, oysa yüzünde ne kadar mutlu bir ifade vardır. O yavrular büyürler ve doğma büyüme ODTÜ’lü olurlar. İşçisi, memuru, akademisyeni, öğrencisi ve hayvanları ile ortak bir yaşam alanıdır, ODTÜ. Kampüste her biri büyük bir yap-bozun parçalarını oluştururlar ve bütün bir gün birlikte bir yaşamı paylaşırlar. Akşam olunca, kimi yurtlara, kimi lojmanına, kimi ağaçların dallarına, kimi yeraltındaki galerilere kimi de ormandaki mekânlarına döner, bu büyük kampüste. Ta ki güneş doğunca, tekrar bir ortak yaşamı paylaşmak üzere.

224


KÜRŞAD BÜYÜKYILDIRIM 1090992 - B.Sc. 2002; M.Sc. 2005

BÜLENT ÇEKİÇ 1055078- B.Sc. 2002

ERDİNÇ ÇETİN 1021450 - B.Sc. 2002

ÇİĞDEM ÇIRPAR 1122266 - B.Sc. 2002; M.Sc. 2005

HÜSEYİN CAN DOĞAN 732677 - B.Sc. 2002

VOLKAN DUBAZ 1091024 - B.Sc. 2002

GİZEM E. DÜLGERGİL 1122282 - B.Sc. 2002

MEHMET ERDEM 1055151 - B.Sc. 2002

HATİCE GEREDELİ 1091065 - B.Sc. 2002

HAKAN GÖYENÇ 1091073 - B.Sc. 2002

DENİZ G. GÜLBAHAR 1091081 - B.Sc. 2002

SİBEL GÜLBAY 1122324 - B.Sc. 2002

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002

mezunları2003

EMRE GÜNDAY B.Sc.2002

AYBARS GÜR 697318 - B.Sc. 2002

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BİLGE SEZER KAYAOĞLU 1091156 - B.Sc. 2002

225 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ÖNDER KILIÇ 1055292 - B.Sc. 2002

RAMAZAN OĞUR 1055326 - B.Sc.2002

ARDA CENK ÖZ 1055342 - B.Sc. 2002

TUNCA SELBES 1122514 - B.Sc. 2002

HANDE SEZER 1055409 - B.Sc. 2002

HAMDEWEH SUKEMANA 1140300 - B.Sc. 2002

CEREN TUNÇER 1122563 - B.Sc. 2002

EMRAH TUĞCAN TUZCU 1122571- B.Sc. 2002; M.Sc.2005

MURAT US 1122589 - B.Sc. 2002

S. BARIŞ YAZGAN 1158310 - B.Sc. 2002

MURAT YAZICIOĞLU 1158328 - B.Sc. 2002

METİN YILDIRIM 1122597 - B.Sc. 2002

OLGUN ZEYDAN 1091347 - B.Sc. 2002

2002

mezunları

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

226


227 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


ODTÜ YILLARI

İ

nanın nereden başlayacağımı bilemiyorum. Fakat olabildiğince kısa, çok zor olsa da, ODTÜ’lü olmak ve ODTÜ’lü maden mühendisi olmak ne demek anlatmaya çalışacağım.

Kendimi bildim bileli, annemin de ODTÜ’de idari personel olmasından kaynaklı, ODTÜ’nün içinde “büyüdüm”. Gerçekten uluslararası olan bahar şenliklerine katıldım, mimarlık amfisinde sayısız konserler gördüm, stadyumda yazı yazdım, Cem Karacayı dinledim, Gorbaçov’a yumurta atılırken olanları anlayamadım, Türk Halk Bilimi, ODTÜ İzci Grubu gibi ODTÜ’nün aktif topluluklarına katıldım. Diyebilirim ki hayatımın fiziksel olarak büyük bölümünü “o” ortamda geçirdim. ODTÜ’deki manevi alışverişin, paylaşımın, sosyal olma, iş bölümü bilincinin insanı hayata bu kadar hazırlayabileceğinin “oradayken” çok farkında değildim. Aksine bu denli nezih ve bir o kadarda izole bir ortamda önemli değerler kazanan insanların “piyasada” hayli zor zamanlar yaşayacağını düşündüm durdum. Fakat korkularımız boşa çıktı. Sahiplendiğimiz işleri her zaman en iyi şekilde ve yorum katarak yapmayı çok iyi bildik. Burada çok özet anlatmaya çalıştığım şeyler esasen dev bir yapının tasviri ve bir insan üzerinde ne izler bıraktığıdır. 54 yıllık kısacık, fakat anlaşılamaz başarılarla dolu, ODTÜ tarihinin bendeki hissiyatıdır. Aynı şekilde Maden Mühendisliği bölümü de. Türkiye’nin şüphesiz en başarılı maden mühendisliği bölümüdür. Ve ODTÜ’nün dünya üzerindeki başarısının küçük bir kopyasıdır “ODTÜ Maden”. Staj zamanları teknik terimlerin Türkçe karşılıklarını bilmiyorlar ☺ diye eleştirilen arkadaşlarımız her zaman o derece evrensel idiler ve bu yönde kendilerini o kadar geliştirdiler ki, dünyanın dört bir yanına yayıldılar ve mesleklerini herkesten iyi yaptılar. İçinde bulundukları yapıyı hep daha ileri taşıyıp herkese örnek oldular. Üniversitenin genelinde ve bölüm özelinde edinilen tecrübeler yaşadığımız yeri hep daha fazla anlama becerisi kazandırdı bize. Bu kısacık yazıda, belki özel olaylara değinemedim ya da bölümde hocalarla ilgili başımdan geçen ilginç olayları anlatamadım. Burada yazdıklarım sanırım şu an “ODTÜ Maden” de okuyanlara yönelik oldu. Onlara sonuç olarak demek istediğim şu ki; ODTÜ’de ve bölümde geçen zamanlarınızı iyi değerlendirin geçen gün geri gelmiyor.

E. Tuğcan Tuzcu, (MinE’ 02)

228


ÇİĞDEM ALKILIÇGİL 1158005- B.Sc. 2003; M.Sc. 2006; Ph. D. 2010

BURCU ARDIÇOĞLU 1122209 - B.Sc. 2003; M.Sc. 2005

NİHAT ATAMAN 1158047 - B.Sc. 2003; M.Sc. 2005

CANER BOZYEL 550129 - B.Sc. 2003

MELEK ÇAKMAK 1122258 - B.Sc. 2003

MURAT ÇOLAK 1055110 - B.Sc.2003

HALİL ÇOLAK 1122274 - B.Sc. 2003

OSMAN BARIŞ DEMİROK 1195957 - B.Sc. 2003

MURAT DEMİRBAŞ 1158120 - B.Sc.2003

MEHMET Ş. DEVRİMCİ 1158138 - B.Sc. 2003

AHMET GÖVELİ 1158179 - B.Sc. 2003; M.Sc. 2006

MEHMET GÜNAYDIN 771253 - B.Sc. 2003

KADİR GÜRSOY 1055235 - B.Sc.2003

GÖZDE İÇHEDEF 1158203- B.Sc. 2003

SERHAT KELEŞ 1196112 - B.Sc. 2003; M.Sc. 2005

TUNÇ KILIÇASLAN 1091164- B.Sc. 2003

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003

mezunları2004 DENİZ FIRAT KIRMIZI 550566 - B.Sc. 1992; M.Sc. 1996; Ph. D. 2001

ALİ UMUT KOZACI 1055300 - B.Sc. 2003

OMAR S. MUHAMED 1073360 - B.Sc. 2003

SERDAR ÖNCÜ 1122399 - B.Sc. 2003

229 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

İSMAİL ÖNDER ÖZEN 1254143 - B.Sc. 2003

CEYHUN ÖZER 1122464 - B.Sc. 2003

HASAN SERDAR SARGIN 1122498 - B.Sc. 2003

BARAN TAKIL 1091255 - B.Sc. 2003

FİLİZ TOPRAK 115827 - B.Sc. 2003; M.Sc. 2004

İHSAN BERK TULU 1158286 - B.Sc. 2003

CAN KEMAL TÜZER 1091313 - B.Sc. 2003

EVREN DENİZ YAYLACI 1158302 - B.Sc. 2003

DENİZ YENER 1196237 - B.Sc. 2003

FIRAT YERTUTANOL 1196245 - B.Sc. 2003

ULAŞ YILMAZ 1158336 - B.Sc. 2003

İSKENDER M. YÜCEL 1055490 - B.Sc. 2003

UMUT YÜZER 1158351 - B.Sc. 2003

2003

mezunları

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

230

TAHSİN MERT SÖKMEN 1158260 - B.Sc. 2003


VOLKAN AĞAÇAYAK 1090943 - B.Sc. 2004

MUSTAFA AKBAL 1301621 - B.Sc. 2004

MEHMET ALTINPINAR 1158013 - B.Sc. 2004

GÖKHAN AŞÇIOĞLU 1158039 - B.Sc. 2004; M.Sc. 2007

BEZMİ BARIŞ ÇAKMAK 1195924 - B.Sc. 2004; M.Sc. 2007

ÖZGÜR ÇULHAOĞLU 1158104 - B.Sc. 2004

EMRE DURAN 1195965- B.Sc. 2004

EREN ENGÜR 1122290 - B.Sc. 2004

ŞEREF ER 1091040 - B.Sc. 2004

OZLEM DENİZ ERATAK 1263490 - M.Sc. 2004

EDA ERDEM 1195981 - B.Sc. 2004

ALİ RIZA ERGUN 1195999 - B.Sc. 2004

NURTAÇ K GÜR 1158195 - B.Sc. 2004

HAKAN GÜRGENLİ 1196062 - B.Sc. 2004

YUSSUF HAMAD 1175942 - B.Sc. 2004

BARBAROS HİÇYILMAZ 1091115 - B.Sc. 2004

ABDALLAH K. KWASSA 1221753 - B.Sc. 2004

EMİNE KAZBEK SERGEN 1196161 - B.Sc. 2004

ATILIM GÜNEŞ BAYDİN 1195916 - B.Sc. 2004

YİĞİT ÖZAL 1122407 - B.Sc. 2004

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

mezunları2005 İSMET ÖZDEMİR 1158245 - B.Sc. 2004

GÖKAY ÖZKAN 771493- B.Sc. 2004; M.Sc. 2007

MELEK TENDÜRÜS 1196187- B.Sc. 2004

NAFİZ SERHAN USMAN 1196211- B.Sc. 2004

231 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005

AHMET YILMAZ 1196260 - B.Sc. 2004

2006 2007 2008 2009 2010 2011


ODTÜ’NÜN ATARDAMARI: BÖLÜMLERE GİDEN YÜRÜYÜŞ YOLU

M

ühendislik Fakültesinin bölümleri arasında yürümeye başlamadan, dönüp geride bıraktığın yola tekrar bakarsın. ODTÜ’nün en güzel yeridir, Hazırlıktan, Madene kadar giden yürüyüş yolu. İğde ağaçları, heykeller, binalar. Her ODTÜ’lünün o yolun her noktasında anıları vardır. Yıllar geçecek, şimdiki ağaçlar yaşlanacak ve ölecek, yenilerinin de sonu aynı olacak, aralarındaki betonlar eskiyecek ve yenilenecek ama o taşlar yüzlerce yıl yaşayacak. Bölümler arasındaki bu yürüyüş yolu ODTÜ’lünün anılarında yaşlanacak. Ve bu yol, anılarla birlikte MM Binası önünden bölümlere gider. Hemen yanında sağlı sollu Bilgisayar ve Endüstri, ilerleyince Elektrik ve Makine ve sol tarafında boydan boya İnşaat. Yol biter, Mühendislik Fakültesi biter, İnşaatın laboratuarları bitmez. Yolun sonu Kimya Mühendislik ve Çevre. Hiç yokuş yoktur, dümdüz yollardan yürürsün ve karşına merdivenler çıkar. Hep çıkan merdivenlerdir onlar, inişi yoktur Madene doğru gittiğinizde… Bilgisayar Mühendisliği binası ile Bilgi İşlem binasını yolun üstünden bir köprü gibi birleştiren koridor hep ilginç gelmiştir insanlara. Paket taşlarının, merdivenlerin, beton yolların üzerinde yürüyerek ilerlediğimiz bu yolda bir tünel gibidir Bilgi İşlem’in altından geçen yol. Henüz başlamış yağmurun artacağı kuşkusu veya aniden bastıran sağanak küçük bir kalabalık biriktirir Bilgi İşlem binasının altındaki bu büyük sığınma alanında. Mühendislik bölümleri arasında yürümeye başlayınca Mustafa Parlar Hoca bir masaya oturmuş sizi bekler. Hala Elektrik Mühendisliğini terk etmemiş öğrencilerini gözler. Biraz yanına oturur soluklanırsın. Yol boyu mühendisliğin ve temel bilimlerin ünlü bilim adamlarının büstleri sağlı sollu yol boyu. Bu yolu ikiye bölen ulu ancak dayanıksız ağaçların artık olmadığını görürsünüz. Ömürlerini tamamlayıp diplerinden çürümeye başladıkları için birçoğu artık kesilmiştir, birden içiniz sızlar. Solda İnşaat’ın, sağda Elektrik’in binalarının her geçen yıl biraz daha ağaçların arkasında saklandığını görmek bir yandan yılların ne kadar hızla geçtiğinin hüznünü yaşatır öte yandan doğanın sevincini. ODTÜ’de; Beşeri binasından, Kimya Mühendisliğine kadar her an karşımıza bir bilim insanı çıkabilir. Mühendislik bölümleri arasında ilerlerken yol boyunca sağlı sollu dururlar, ya tek başındadır, ya da ikisi, üçü bir arada. Bilim insanların ilgi alanları genellikle büstlerin yakındaki bölümlerle ilişkilidir. Çok iyi tanıdığımız birçok bilim insanının büstü, tek parça dökülmüş bir beton kaide üzerinde durur. Dünyamızın değişmesinde büyük katkıları olan bilim insanlarına bir saygı simgesi olarak aramızdadırlar. Bahar gelir, yaprakların, çiçeklerin arasından bakarlar. Kış gelir, üzerinde biriken karlarla uzaktan kardanadam gibi görünürler. Yaratıcı ve muzip öğrenciler onların yanına ilginç kardanadamlar yapmayı severler. Einstein’la samimi bir poz verip fotoğraf çektirmek onları büyük dehaya yakın hissettirir.

232


Bilgisayar Mühendisliği’nden Çevre Mühendisliği’ne kadar yürüyüp, ODTÜ’de kaybettiğimiz değerlerin ardından dikilen ağaçları görürsünüz. O ağaçlar, ağaçların altındaki plaketlerde yazılanlar ve ağaçların dallarında asılı anılar sizi öğrencilik yıllarınıza, anılarınıza yeniden götürür. Hazırlıktan başlayıp ODTÜ’nün tüm bölümleri ve yaşam alanlarını ziyaret ederek geldiğiniz bu yolun sonunda, uzaktan görünür. ODTÜ Maden… Yürümeye devam ederken, Jeoloji Binasının ihtişamı yanında küçücük, mütevazı bir bina. ODTÜ Maden. ODTÜ’nün her yolu, her yeri, her yaşam alanı cıvıl cıvıl iken o bina kendi halinde, sessiz, sakin, huzurlu ve terk edilmiş yalnız. Giderek büyüyen ve gelişen ağaçların arasında artık kaybolmaya başlayan. Ve sen yıllar sonra tekrar bölüme gelirsin. ODTÜ Maden’den uzun yıllar ayrı kalan insanlar, yıllar sonra ODTÜ’ye geldiklerinde farklı duygular, farklı yaklaşımlar hissederler. Ama yıllarca uzak kalıp, ilk kez bölüme gelenler, tüm ODTÜ’yü baştanbaşa gezerler. ODTÜ oradadır, ama onlar gençliklerini ararlar. Maden Mühendisliği Bölümü artık onların değil, başka bir kuşağındır. Ama şu üç şeyi mutlaka yaparlar. - Bölümün kapısından ürkerek, yavaşça ve saygıyla girerler. - Ders yoksa mutlaka amfinin kapısını açıp içeriye bakarlar. - Bölümün kantininden demli bir çay alıp geçmişe dalarlar. İşin aslı şudur; ODTÜ her yıl değişir, başkalaşır, gelişir. Yıllar sonra ODTÜ’ye gelenler, o dostluklar, arkadaşlıklar, sohbetler nerelerde kaldı bilemezler. Kendi ODTÜ’lerini bulamayacaklarını bilirler. Uzun yıllar sonra Bölüme geldiğinizde sizin zamanınızda bu duvarda ne vardı diye düşünürsünüz. Yıllar geçer, ağaçlar büyür, yollar, binalar eskir. Bölümde, sınıflarda ve duvarlarda birçok tadilat yapılmıştır. Artık çocuğunuz yaştaki gençler öğrenci olarak sınıfta ve koridorlardadır. Fakat kantinde içilen o çayın demi ile o kantinin havası hiç değişmez.

İşte burası bizim Bölümümüz, ODTÜ Maden….

233 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


234


IRMAK AKAY 1195908 - B.Sc. 2005

SEDA AKYOL 1242809 - B.Sc. 2005

TANSEL AKYÜZ 1122183 - B.Sc. 2005

SAİT FATİH ALAGÖZ 1157999 - B.Sc. 2005

HISHAM ALBADI 1175900 - B.Sc. 2005

MİRAÇ ALIŞ 1242817 - B.Sc. 2005

DİLEK ALKAÇ 1290527 - B.Sc. 2005; M.Sc. 2007

CEYDA ALPAY 1290535 - B.Sc. 2005; M.Sc. 2008

HULUSİ ALPTEKİN 1242825 - B.Sc. 2005

ALİ CUMHUR ALTUN 1354877 - B.Sc. 2005

ERDEM ALTUNAY 1158021- B.Sc. 2005

AYŞENUR AYAZ 1242841- B.Sc. 2005

Z. GAMZE BAYILLIOĞLU 1242858 - B.Sc.2005

ONUR BİGİKOÇİN 1242866 - B.Sc. 2005; M.Sc. 2007

KENAN BOLAT 1242874 - B.Sc. 2005

AHMET BOYANCI 1122241- B.Sc. 2005

EVREN BÖLÜKBAŞI 1158070 - B.Sc. 2005

HANDE CİMİLLİ 1290576- B.Sc. 2005; M.Sc. 2008

BURCU ÇOLPAN 1195932 - B.Sc. 2005

EBRU DEMİR 1340231- B.Sc. 2005

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005

mezunları2006 AYŞEGÜL DİRİL 1290618 - B.Sc. 2005

ESER DOĞRU 1242973 - B.Sc. 2005

NACİ UMUT DURU 1301613 - B.Sc. 2005

ERDEM ERGÜL 1242981 - B.Sc. 2005

235 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005

M.F. FADLELMULA 1221761 - B.Sc. 2005; M.Sc. 2007

2007 2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

OSMAN ONUR FIRAT 1196005 - B.Sc. 2005

SONER GÖKÇEK 1196013 - B.Sc. 2005

SALİH ESER GÜNDÜZ 1196047 - B.Sc. 2005

SERDAR HASİPEK 1243021 - B.Sc. 2005

BARAN HATİPOĞLU 1243039 - B.Sc. 2005

KOLBAY JAPAROV 1140227 - B.Sc. 2005

HABIBU KADANĞU 1221746 - B.Sc. 2005

EMRE KARA 1196070 - B.Sc. 2005

MELİKE AYŞE KARLIK 1243047 - B.Sc. 2005

ALİ EFE KILIÇ 1243070 - B.Sc. 2005

MUZAFFER BERTAN KIRAN 1290717 - B.Sc. 2005

DENİZ KIRCI 1243096 - B.Sc. 2005

DUYGU KOÇAK 1196120 - B.Sc. 2005

İSTEMİHAN KÖK 1243104 - B.Sc. 2005

HAFIDH MOHAMMED 1221795 - B.Sc. 2005

SELÇUK ONAT 1290741 - B.Sc. 2005

ALPER İ. ÖZGÜNGÖR 1158252 - B.Sc. 2005

M.SALAMBA 1221787 - B.Sc. 2005

SERDAR SOYLUOĞLU 1196179 - B.Sc. 2005

SEDA ŞALAP 1243195 - B.Sc. 2005

PINAR TÜMAY 1196203 - B.Sc. 2005

CENGİZHAN YENERİM 1290915 - B.Sc. 2005

İHSAN TOGAN YÜRÜR 1196278 - B.Sc. 2005

2005

mezunları

2006 2007 2008 2009 2010 2011

236


MY DEPARTMENT Being as a PhD assistant at METU always brought me the highest satisfaction. I am always proud of being a METU graduate. The Department of Mining Engineering was well established in rock mechanics division and it held a considerable reputation world-wide. I had an unbelievable opportunity to work with famous professors, particularly with Late Prof. Erdal Unal as I was his assistant during 2001-2005. The great benefit of METU graduate for me happened when I got into the real work community and I realized that I was well educated‌.. METU mining Engineering Department offers students access to some of the best minds in Rock mechanics in English language. The sophisticated classes and lectures offer an opportunity for learning that is only limited by the effort they put into it. From design principles to practical construction logistics, the Mining Eng. Rock Mechanics div. gives a good overview of what it means to be a rock mechanics engineer.

Reza. R. Osgoui (MinE’ 05)

237 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


MADENCİLER HER YERDEDİR...

G

eçen sabah kahvaltı yaparken, televizyondaki haber ilişiyor gözüme. Şili’deki yeraltında mahsur kalan madencilerin haberi. Sonunda kurtuluyorlar, yukarıda bekleyenlerinde, 70 gündür gün ışığı görmeyenlerinde gözlerinde aynı ışık ve mutluluk var. Benim de yüzümde sıcak bir tebessüm oluşuyor. İlk yeraltı teknik gezimi hatırlıyorum, o günlere dönüyorum. ODTÜ ringlerinin içinde gidiyoruz Çayırhan’a. Ben Erdal Hocamızın sınıfındayım, kız çoğunluğu da bizim serviste. Maden mühendisliğinde okumayana pek birşey ifade etmeyen bu oran bizim için her gezide önemli. Yolculuk otobüste son bulmuyor tabii, giyiniyoruz tulumlarımızı, çizmelerimizi, baretlerimizi, iniyoruz yeraltına. Kimimiz cooliecarlarla, kimimiz eşekle, kimimizde alataban. Ben o gün anlıyorum bölüme girerken yapılan seçimin ciddiyetini, bölümümüzün ne kadar sorumluluğu da beraberinde getirdiğini. 4 sene yaşananları bu satırlara sığdırmak bir hayli zor aslında. Yaşanan dolu dolu günler var ODTÜ de. Kışları yağan karla beyaza bürünen okulda oynadığımız kartopları, baharla başlayan cıvıl cıvıl renklerle coşkuyla geçirdiğimiz bahar şenlikleri, konserler, yazın dönem boyunca bizlerin başına bela olmuş calculusten alınan bir FD yüzünden vazgeçilmez olan yaz okulları, derslerde öğrendiklerimizi gerçek hayata geçirdiğimiz, hayatın bir modeli olarak bizlere sunulan maden yaz stajları. Hiçbir bölümde bir eşine rastlamadığım, kendi evinizin mutfağıymışcasına içten bir ortamı olan kantinimizde Mehmet Amcayla sohbetler, tavla turnuvaları, kortlarda oynanan iskambil oyunları... Ve nihayet sonbahar, biraz yeni başlangıçların sevinçleri, birazda vedaların hüznü. Erdal ve Çetin Hocamızla başladığımız maden mühendisliğinin gerçek madencilik dersleri, herkes için farklı farklı hocalarla son buldu, belki hala devam etmekte. Kimimiz cevher hazırlamaya gönlünü kaptırdı; Cahit, Çetin, Ümit, Gülhan ve Ali İhsan hocamızın derslerinde kendilerini buldu, kimimiz de kendini adamış bir kaya mekaniği mühendisi olma yolunda tıpkı Celal, Erdal, Levent ve Aydın Hocamız gibi. Survey arazilerinde Naci Hocamızla, safety derslerinde de Teyfik Hocamızla beraber pek çok eğlenceli ve güzel anımız da oldu. Ve benim için çok önemli olan asistan-öğrenci dostukları işte bu senelerde başladı. ODTÜ genelinde eşine çok nadir rastlanan bu yakınlık, sevgili asistanlarımızında bizlere birer abi ve abla olmasını sağladı. Bambaşka dallarda, bambaşka sektörlerde çalışanlarımız da var elbet. Ama ne olursa olsun, yine her görüşmede aynı sıcaklık, aynı dostluk sürmekte kaldığı yerden. Bu kadar çok şeyi kelimelere sığdırmak inanın çok zor, hele ki yaşamayanın tahayyül edebileceği bir şey değil kesinlikle. Benim ODTÜ için sürekli söylediğim bir şey var, ODTÜ’den mezun olup maden mühendisliğinden birini tanımayan yoktur. Nerede bir grup toplanmışsa, kesin onlar madencidir. Çünkü bölüme girdiklerinde 50 kişi de olsalar, madenciler her yerdedir, hayatın her alanındadır, herkesin dostudur. ODTÜ’yü kazanan en parlak bireyler olmasakta, hepimiz bir cevher olarak mezun olduk bölümümüzden. Emeği geçen hocalarımıza ben tanıdığım bütün maden mühendisi arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Yaşadığımız her anı, paylaşılan her bilgi bizimde mirasımız olacaktır.

Seda Şalap (MinE’ 05)

238


239 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005


240


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

241 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010

2006 2007 2008 2009 2010


2006 > 2007 > 200 dünya

2006; Irak’ın ABD tarafından dev-

rilen devlet başkanı Saddam Hüseyin, Duceyl davasında

türkiye

2006; Nobel edebiyat ödülü, yazar

Orhan Pamuk’a verildi. 2006; Danıştay 2. Dairesi’nin okula

idam cezasına çarptırıldı. 2006; Filistin’de sandıktan HA-

geliş gidişlerinde türban takan bir öğretmenin, anaokuluna

MAS çıktı… Radikal Filistinli örgüt Hamas’ın Filistin’de 10

müdür olmasını “sakıncalı” bulan kararıyla alevlenen tar-

yıl aradan sonra yapılan seçimlerde elde ettiği sonuç, Batı’da

tışma, aynı Daire üyelerine yapılan silahlı saldırıyla tırman-

“siyasi deprem” olarak nitelendirildi.2007; Pakistan’da, Be-

dı.2007; Hrant Dink öldürüldü. 2007; Türk Silahlı Kuv-

nazir Butto düzenlediği mitingin ardından suikast sonucu

vetleri bir basın bildirisi yayınladı. AKP Hükümetine bir

öldürüldü. 2008; 2008 yılında tüm dünya genelini etkile-

uyarı olarak değerlendirilen bu bildiri kamuoyunda elekt-

yen Küresel Kriz yaşandı. ABD hükümeti 2008 Ekonomik

ronik muhtıra olarak adlandırıldı.2008; Türkiye’de sigara

Krizi’ni önlemek için 700 milyar dolarlık bir kriz paketini

içme yasağı resmen uygulanmaya başlandı. 2009; DİSK,

ABD Kongresinin onayına sundu.2008; ABD’de başkanlık

KESK, TTB, TMMOB ve

seçimleri yapıldı. İlk siyahi başkan adayı Barack Hussein

bazı siyasi parti ile sivil top-

Obama ABD’nin 44. başkanı oldu. 2009; “Medeniyetler

lum kuruluşları 1 Mayıs’ı

İttifakı İkinci Yıllık Forumu” İstanbul’da yapıldı.2009;

Taksim’de kutladı. 2009;

Meksika’dan

başlayarak

tüm

“Ergenekon” soruşturması

dünyaya yayılan ve şu ana kadar

kapsamında birçok asker,

500’ü aşkını Türkiye’de olmak

gazetici, akademisyen gö-

üzere yaklaşık 12.000 insanın ya-

zaltına alındı. Bulunan birçok silah, mühimmat ve belgeler

şamına mal olan domuz gribi sal-

ışığında birçok soruşturma açıldı.2009; Başbakan Erdoğan,

gını küresel korku yarattı.2009;

Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında düzenle-

En ünlü laboratuvar… İsviçre-

nen “Gazze” konulu oturumda “one minute” çıkışını yaptı.

Fransa sınırında evrenin en temel sırlarının ortaya çıka-

2009; BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Muhsin Ya-

rılmasını hedefleyen Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi

zıcıoğlu ve beraberindeki üçü partili, biri gazeteci, biri pilot

kısa adıyla: CERN hazırlıkları 20 yılda tamamlanan Büyük

olmak üzere 6 kişi, 2009 yerel seçim mitingleri sırasında

Hadron Çarpıştırıcısı’nı (LHC) gerçekleştirildi.

Keş Dağı-Kahramanmaraş’ta düşen helikopterde hayatlarını kaybetti.

242


08 > 2009 > 2010 odtü

2006; 1956 yılında kurulan ODTÜ, 50

yaşında.2006; Üniversitemizin yoğun internet kullanım

maden

2006; Balıkesir’in Dursunbey ilçesi-

ne bağlı Odaköy’de işletilmekte olan yer altı kömür oca-

talebini karşılamak amacıyla yapılan yatırımlarla, internet

ğında meydana gelen grizu patlaması sonucu, 17 çalışan

bağlantı kapasitemiz on katına çıkartılarak, 2006 yılında

yaşamını yitirmiş, ikisi maden

saniyede bir gigabit’e ulaşmıştır. 2006; Akıllı Kart Projesi

mühendisi 12 kişi yaralan-

çerçevesinde 11 binada ve iki kampus

mıştır.2006; Kastamonu’nun

girişinde e-erişim uygulaması dene-

Azdavay ilçesinde bulunan

me çalışması yapılmış ve kafeterya’da

özel bir şirkete ait kömür ma-

e-cüzdan

başlatılmış-

deninde meydana gelen grizu

tır. Aralık 2006’da başlatılan ikinci

patlaması sonucu ilk kadın

aşamada, e-cüzdan uygulaması kü-

maden şehidimiz maden mü-

uygulaması

tüphane, sosyal bina, faculty club, sağlık merkezi ve spor

hendisi Huriye Güney hayatını kaybetti.2007; Rusya’nın

tesislerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.2007;

Kemerovo Oblastındaki Novokuznetsk şehrinde bulunan

Modern kütüphanecilik anlayışı ile kurulmuş olan merkezi

Ulyanovskaya maden işletmesinde yerin 270 m. altında

kütüphanemiz, Eylül 2006’da dünyanın en gelişmiş oto-

meydana gelen patlamada 108 madenci öldü.2008; 21.

masyon sistemi ile hizmet sunmaya başlamıştır. 2007 yılı

Dünya Madencilik Kongresi, 7-11 Eylül 2008 tarihlerin-

sonu itibarı ile abone olunan tam metin elektronik süreli

de Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenmiştir.2009;

yayın sayısı 16.000’i aşmış ve toplam elektronik yayın sa-

Danıştay 6. Dairesi, Bergama-Ovacık köyü yakınlarındaki

yısı ise 23.000’e ulaşmıştır. 2008; ODTÜ’de Fen Bilimleri

altın madeninin çalışmasına olanak tanıyan Çevre ve Or-

Enstitüsü’ne bağlı olarak açılan ve disiplinlerarası lisansüs-

man Bakanlığı idari işleminin iptali istemiyle İzmir 3. İdare

tü bir program olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, ilk

Mahkemesi’nde açılan davaya verilen ”red” kararını boza-

öğrencilerini aldı. 2008; 6 haziran tarihinde görev süresi

rak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.2009; Maden ocakla-

dolan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, yeni rektör

rında son 5 yılda 500 civarında maden emekçisi yaşamını

Prof. Dr. Ahmet Acar’a görevini devretti. 2009; Türkiye’nin

kaybetmiştir. Ülkemizde, özgün koşulları nedeniyle dün-

ilk hasarsız otomotiv çarpışma test laboratuarı ODTÜ’de

yanın en zor ve son derece ağır çalışma şartlarının olduğu

hizmete girdi. ..

madencilik sektöründe iş kazaları önlenememektedir.

243 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


244


SELVİ AKAY 1290469 - B.Sc. 2006

ERDİNÇ AKGÜN 1290477- B.Sc. 2006

GÜNEŞ AKGÜN 1290485 - B.Sc. 2006

ÖMER AKTÜRK 1290501 - B.Sc. 2006

UFUK ARAS 1242833 - B.Sc. 2006

BAKYT ASHEKBAYEV 122180- B.Sc. 2006

TAYFUN ATAKAN 1175908 - B.Sc. 2006

SİNEM EZGİ AYDOĞAN 1290550 - B.Sc. 2006

SEBLA BÜYÜKKUŞOĞLU 1340223 - B.Sc. 2006

GÜLSÜM CEBECİ 1242908 - B.Sc. 2006

UMUT ONUR CEVHER 1290568- B.Sc. 2006

ASLIHAN ÇALIŞ 115823 - B.Sc. 2006

ARDA BURÇAK DEMİR 1091008 - B.Sc. 2006

ÖZGÜR ERÇEVİK 1021492 - B.Sc. 2006

VOLKAN ÇAKIRLI 1242916- B.Sc. 2006

ÖMER ERDEM 1290659 - B.Sc. 2006; M. Sc. 2008

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

mezunları2007 BERKAN FİDAN 1242990 - B.Sc. 2006

ÇAĞLAR GÜVEN 1409291 - B.Sc. 2006

SERVET GÜRER 1196054 - B.Sc. 2006

LEVENT SAİT İLKAY 1290675 - B.Sc. 2006

245 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010

2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ÖMÜR KARADENİZ 1290691 - B.Sc. 2006

CANER HAKKI KÖSE 1243112 - B.Sc. 2006

İNANÇ KUTLUER 1122373 - B.Sc. 2006

EMRAH MERTYÜREK 1243120 - B.Sc. 2006

EMRE ONAY 1409283 - B.Sc. 2006

İBRAHİM FERİT ÖĞE 1290758 - B.Sc. 2006; M. Sc. 2008

ZAKİR ÖZTÜRK 1290782 - B.Sc. 2006

ESİN PEKPAK 1290790 - B.Sc. 2006; M. Sc. 2008

M.ERİNÇ SÖNMEZER 1290816 - B.Sc. 2006

M. UMUT ŞEKERDAĞ 1290824 - B.Sc. 2006

GÖKALP M. ŞENER 1290840- B.Sc. 2006

MEHMET BARAN TUFAN 1196195 - B.Sc. 2006

TOGAN USKARCI 1311182- B.Sc. 2006

ÇINAR UYSAL 1290865 - B.Sc. 2006

ZÜHAL ÜRGÜPLÜ 1290899 - B.Sc. 2006

DİDEM TUĞBA ÜSTÜNER 1290907- B.Sc. 2006

SELİN YONCACI 1290931- B.Sc. 2006; M. Sc. 2009

2006

mezunları

2007 2008 2009 2010 2011

246

M. ERDEM MERAL 1340406 - B.Sc. 2006


247 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


VE DAHA NELER NELER... ODTÜ Kütüphanesinin giriş katında kampüsün 50 yıl öncesinin tek bir ağaç olmayan fotoğrafları bulunmaktadır. Bu fotoğrafları görünce bir bozkırdan bu üniversitenin nasıl yaratıldığına hayret edersiniz. Kendi yetiştirdiği dünya çapındaki akademisyenleri, hayatın her alanında, iş yaşamının her noktasında başarılar elde etmiş mezunları, kendini dünyadaki, ülkesindeki ve kampüsündeki gelişmelerden soyutlamayarak, hayatın her alanına müdahil olan, zor bir üniversiteyi sosyal, kültürel ve sanatsal birikimleri ile tamamlamaya çalışan öğrencileri ile bu toprakların sahip olduğu en önemli güzelliklerden biridir, ODTÜ. Bazen ODTÜ’nün güzellikleri kampüs alanının da dışına taşar. Görmemezlikten gelinmez Eymir Gölü ODTÜ kampüsünün en önemli güzelliğidir. Örneğin ocak ayında göl donmuş, her taraf bembeyazdır. Orada olduğunuz süre boyunca da kar yağışı devam eder. Karlar altında kayıkhanenin yanında yalnız bir kayık, hafif yan yatmış, üzerinde beyaz bir örtüyle baharı bekler. Dizlerine kadar gömülerek ilk kez basılan karlarda yürür, yamaçlara tırmanıp karları etrafa savurarak aşağıya inersin. ODTÜ’nün en güzel yeridir Eymir Gölü… Baharla birlikte Mart ayının ilk günlerinde bir sabah Eymir Gölünde rengarenk kuşlar karşılar seni, baharı haber veren sesleriyle. Gölde sakarmekeler, angıtlar, yeşilbaş ördekler suların üzerinde süzülürler. Kayıkhane duvarındaki taş kabartmada 1966 yazısı, Eymir Gölündeki ODTÜ’lülüğün de en az Maden Mühendisliği Bölümü kadar eski olduğunu gösterir. Ve sen hayranlıkla seyrederken gölün üstündeki dalgalanmaları, Eymir Gölü, ODTÜ kampüsünden uzaklarda olsa da ODTÜ’nün bir parçasıyım der. Ankara’da ODTÜ’nün sınırları bitmez. Kampüs alanından kilometrelerce uzakta ODTÜ Elmadağ Kayakevi vardır. Burası ODTÜ’nün bir parçası, önemli bir yeri, Ankara’daki en uzak köşesidir. Elmadağ’ın eteğinden hafif eğimli bir yoldan gelirsin Kayakevi’ne. Üst tarafı tuğlalarla kemer yapılmış, üzerinde yuvarlak kapı kollarının olduğu eski ahşap kapıdan ODTÜ Kayakevi’ne girdiğinde, ilk kez gelmene rağmen tanıdık gelir sana. Kocaman büyük bir salon, karşıda ve üst katta sporcuların kalacakları odalar ve o soğuk buz gibi karlı dağda seni sımsıcak karşılayan iki dev gibi soba. Görevlinin sana ikram ettiği sıcacık çayını yudumlarken 1964 yılından bu yana burada kamp yapan dağcılık ve kayak takımlarının duvardaki fotoğraflarına bakarak tanıdık birilerini ararsın. ODTÜ bünyesinde 74 ayrı amatör öğrenci topluluğu kültür, sanat ve bilim alanlarında etkinlikte bulunarak, gösteriler, sergiler, paneller, açık oturumlar, konferanslar ve söyleşiler düzenler. Uluslararası Bahar Şenliğinin dışında her yıl Nisan ayında ODTÜ Tiyatro Topluluğu tarafından Üniversite Tiyatroları Şenliği, Üniversitelerarası Halk Oyunları Şenliği, Doğa Haftası, Zekâ Oyunları ve Arkeoloji Haftası düzenlenir. Öğrenci Toplulukları, Öğrenci Dergileri, Kültür Toplulukları, Spor Toplulukları, Spor Takımları ve ODTÜ Oyuncuları vardır üniversitenin. Radyo ODTÜ’sü, Müzesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi vardır ODTÜ’nün. Ve THBT’si vardır ODTÜ’nün. Kurucuları arasında Ertuğrul Doğuç ve Ülkün Tansel gibi madenci ağabeylerimizin olduğu, ilk başkanlığını (ağalığını) Ferhat Selamoğlu gibi Maden Mühendisliği bölümünün ilk mezunu meslektaşımızın yaptığı, Türk Halk Bilimi Topluluğu (THBT). Sadece meslek insanı değil aydın yetiştiren ODTÜ geleneğinin can damarlarından biridir. Kültürü, sığ biçimcilikten entelektüel eylem alanına taşıyan THBT. Kaynağını Anadolu’nun her köşesinde var olan sevgi ve saygıdan alan, bu toprağın kültürünü, bu toprağın insanları ile paylaşmayı amaçlayan, bunun içindir ki bu ailenin tüm bireylerinin kendilerini ayrıcalıklı hissettiği bir topluluktur; THBT. Ve ÖTK’sı vardır ODTÜ’nün. Ülkemizdeki en önemli öğrenci örgütlenmesi olarak yüksek öğrenim tarihimizde eşine az rastlanır bir yapı. Üniversite yönetiminde öğrencilerin de söz sahibi olduğu, alınan karların tüm bölümlerce ve öğrencilerle tartışıldığı, ülkemiz toplumsal ve siyasi hayatına damga vuran bir öğrenci örgütlenmesidir, ÖTK. Bunlardan başka anlatılacak birçok mekânı vardır ODTÜ’nün. 50. Yıl Andacımızda aktarılan özellikleri ve güzelliklerinin dışında, içinde otuzdan fazla doktor çalışan sağlık merkezi, en az on beş değişik lokantası, eczane, kırtasiye, terzi, telefoncu, kuaför, spor ve giyim mağazaları, kitapçı, bilardo masaları vs içeren çarşısı, süper marketi, bildiğimiz ebat ve fonksiyonlarda 6 değişik bankaya ait banka şubeleri, postanesi, 3’ü devasa 4 tane kapalı spor salonu, spor merkezi, 8 bin kişi kapasiteli stadyumu, 10 tenis kortu, halı sahası, kapalı olimpik yüzme havuzu, açık (yazlık) yüzme havuzu, 20 bin öğrencinin 7 binine yer sağlayan 17 öğrenci yurdu, sadece bilgi işlem merkezine ait toplam 600

248


bilgisayarlı 20 bilgisayar laboratuarı (10 tanesi 24 saat açık), bölümlere ait (envanteri rektörlükçe tutulmayan) onlarca PC laboratuarı (ODTÜ’de aktif 6 bin IP vardır) bulunmaktadır. 37 değişik lisans, 78 değişik yüksek lisans-doktora derecesi veren onlarca bölüm, laboratuar ve idari binası, bu arada en az 500 kişilik kapalı alanı olan devasa ve ilginç camisi vardır. 350.000 kitap 157.000 ciltli dergi içeren, 10 bin elektronik, 1600 basılı dergiye abone, herhalde binden fazla öğrenciye aynı anda hizmet verebilecek devasa bir kütüphanesi vardır. 850 kişilik ve etkileyici konferans salonlarına sahip Kültür ve Kongre Merkezi, kampüsün akademik fonksiyonlarıyla doğrudan ilgisi olmadığı için ebatlarına bakılmamış Teknokenti, bir kamu üniversitesi olan ODTÜ kampüsünün bazı bölümlerini oluşturmaktadır. Bunlardan başka üzerinde yaşamış ve yaşayan yüzbinler ve bu insanların elli yılık birikimleri ve anıları vardır, ODTÜ’nün. Güdaş Cafesi, Naz Gıdası, 2. Yurt 201’in balkonu, stadyumda içme aktivitesi, Hatice Ablası vardır ODTÜ’nün. Yurtlardaki banklarda birbirlerine sarılan çiftleri, kampüsün her yerinde çimlere yayılanları, elektrikler kesildiğinde yurtlarda yaşanan deşarjı, bölümler arası futbol turnuvaları, karlar altında manzarası vardır ODTÜ’nün. Babacan yurt müdürleri, laboratuarlarda sabahlamaları, yurtta sabahlara kadar süren briç ve king partileri, bisiklete binmek için yolları, “eşşek bağlasan geçer” denilmesi, dersi ekince pop-quiz endişesi vardır ODTÜ’nün. Bu satırlara sığmayacak yerleri ve yaşanılacak anları vardır ODTÜ’nün. ODTÜ; dışarıda kar yağarken kütüphanede sıcaktan pişmek, kırmızı koltuklardan karlar altındaki ormanı ve Vişneliği seyretmektir. Şenlik zamanının gelmesiyle beraber derslerden kafayı kaldırıp baharı iliklerinde hissetmektir. ODTÜ; kortlarda tenis oynayabilmek, Fizik kantininde patates-ekmek, Sunshine’ın bahçesi, Zeynel’de tavuklu pilav, ODTÜ ormanında, Yalıncak köyünde özgürce dolaşabilmek demektir. 3. Yurt kantininde depozitolu su bardağında çay, bahar şenliklerinin bitmez tükenmez konserleri, Çarşıdaki kedilere balık ekmek atmaktır. Mimarlık amfisindeki dinletiler, ilkbaharla birlikte İdari Bilimlerin önündeki betonlara sıralanıvermek, Mimarlığın önündeki ağaçlardan kırmızı dut, yurtların oradaki ağaçlardan elma koparmak, kapıdaki kimlik kontrolünden kaçırmayı başardığımız ODTÜ’lü olmayan arkadaşlara ODTÜ’yü gezdirip hava atmaktır. Sabah 8.40 dersleri ile öğrencileri çileden çıkaran, sürekli ödev verilen, quiz yapılan, başladı mı asla bitmeyen lab raporları, sunumları, midtermleri, make-upları, finalleri vardır ODTÜ’nün. Akşamları çimlerdeki muhabbetlerine doyum olmayan, gündüz hava sıcaksa fiziğin çimlerine serilebileceğiniz, yok yerde kar varsa fiziğin çimlerini kayak pisti olarak kullanabileceğiniz yerleri vardır ODTÜ’nün. Yurtlar arası yapılan maçlara davullu zurnalı gidilen, derbilerde yine davullu zurnalı yollara dökülen, ilk kar yağdığında okulun her noktasında deli gibi kartopu savaşları yapılan yerleri vardır ODTÜ’nün. Sabahları ders aldığın amfilerinde akşamları sinema seyredilen, stadında Ankara manzarası karşısında içilebilen, yurtlarında makarnanın envai çeşidinin pişirildiği, gitarı olan arkadaşların öylece oturup çimlerde gitar çaldığı, sizin de gidip istediğiniz gibi oturabildiğiniz, kimsenin kimseyi yadırgamadığı, sundukları ile insanın ömrünü uzatan, dersleri ve sınavları ile bir o kadar kısaltan, her döneminde aynı kültürü aşılamaya çalışan özel bir üniversitedir ODTÜ. Farklı bir üniversitedir ODTÜ. Eşi benzeri bulunmaz bir kampüse sahiptir. Başka hiçbir üniversitenin kampüsünde arkeolojik kazı alanı ve arkeoloji müzesi bulunmaz. Başka hiçbir üniversitenin kampüsünde köyler, mezarlıklar, taş ocağı ve ücra bir köşesinde televizyon uydu merkezi bulunmaz. Başka hiçbir üniversite kampüsünde jandarma taburu bulunmaz. Başka hiçbir üniversitede öğrenciler üniversitenin ormanında yürüyüş yaparken, arkadaşlarını sokamadıkları kampüste ot toplayan yaşlı teyzelerle karşılaşmaz. Başka hangi üniversitede bu kadar efsane vardır ve başka hangi üniversitenin efsaneleri bu kadar gerçektir? Başka hangi üniversitede bu kadar zengin bir doku varken, öğrencilerin büyük bölümü tüm bunlardan habersizdir? Her mezunun her zaman özlediği ve özleyeceği Üniversitemiz, kampüsümüz, okulumuz, yurdumuz, yuvamız….

249 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


250


SEDA NERİMAN ARZIK 1387687 - B.Sc. 2007

BURÇAK BULUT 1340215 - B.Sc. 2007

EMEL BÜYÜKYAVUZ 1462928 - B.Sc. 2007

MUSTAFA ÇIRAK 1340256 - B.Sc. 2007

RECEP KORHAN ÇITIR 1340264 - B.Sc. 2007

NAZIM ÇİMEN 1340272 - B.Sc. 2007

AYŞE DOĞRU 1340314 - B.Sc. 2007

ARZU DURUL 1340322 - B.Sc. 2007

İSMAİL ELHADİ 1321348- B.Sc. 2007

MUSTAFA KEMAL EMİL 1290634 - B.Sc. 2007

C.KUTAY ERBAYAT 1290642 - B.Sc. 2007

ALPTEKİN ERCAN 1195973- B.Sc. 2007

SİNAN GENÇ 1290667 - B.Sc. 2007

SAVAŞ GEZİCİ 1243005 - B.Sc.2007

ONUR GÖLBAŞI 1340389 - B.Sc. 2007

S.EMRE GÖRÜCÜ 1340397 - B.Sc. 2007

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

CEREN GÜRASLAN 1387885 - B.Sc. 2007

UTKU KARTAL 1243054 - B.Sc. 2007

AYŞE İDİL KAYA 1340413 - B.Sc. 2007

ERHAN O. KAYLAK 1243062 - B.Sc. 2007

251 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010

mezunları2008 2009 2010 2011


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ALPASLAN KILIÇARSLAN 1243088 - B.Sc. 2007

ANNALY KURBANOV 1421114 - B.Sc. 2007

TEKİNALP KURT 1340439- B.Sc. 2007

MURAT MISIR 1340470 - B.Sc. 2007

KEMAL EMRE NAM 1290733- B.Sc. 2007

MUSTAFA TOLGA ÖNER 1243146- B.Sc. 2007

EKREM ESER ÖZ 1340496- B.Sc. 2007

OZAN E. ÖZDEMİR 1290774 - B.Sc. 2007

CAN ÖZTÜRK 1243161 - B.Sc. 2007

BURAK SENCER 1290808- B.Sc. 2007

BERK SEZGİN 1340553 - B.Sc. 2007

HALİL SÖZERİ 1340561 - B.Sc. 2007

SARGUN TUĞRUL 1340587 - B.Sc. 2007

DORUK UÇAR 1340603 - B.Sc. 2007

FUAT GÖKHAN ÜNAL 1290873- B.Sc. 2007

2007

mezunları

2008 2009 2010 2011

252

GÖKHAN MERİÇLİLER 1340462 - B.Sc. 2007


253 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


S

on zamanlarda ölümle yaşam arasında ince bir çizgi diye tanımlanır madencilik birçok insan tarafından. Ölümlerle bilinir yalnızca! Bilinmeyen ise ölümlerin kader olmadığıdır. Her ölüm engellenebilirdir aslında. Kimi suçu mühendislere atar, kimi çalışana, kimi ise şirket sahibine. Mühendis olmak madenci olmaktır arasında fark olduğunu söyleyenler olsa da. Ama günümüz koşullarında ve taşeronluk sistemiyle öyle değildir. Mühendis de artık madenci gibi bir çalışandır bu sistemde; ölüm her ikisi için de aynı uzaklıktadır. Bu sistem darbelerden, depolitize edilmiş nesillerden gelmektedir; 80 sonrası kuşaktan… Sistemin bozukluğu mühendis için küçük kutucukları karalamakla başlar. Birçoğu bilmeyerek gelir bu bölüme ve bazıları da istemeyerek. Temelinde ölüm korkusu mu yoksa madenciliği bilmemek mi yatar kimse bilemez. Bu karamsar duygularla ya kitaplara boğulur ya da ODTÜ içerisinde bir toplulukta kaybolur; ta ki madenciliğin ne olduğunu anlayana kadar… Öğrencilik yaşamı yanlışlarla doludur birçok madencinin. Okulun sosyal ortamları denilen topluluklar kapsar hayatının büyük bir kısmını. Madenciliği öğrenmeye başladığı 3. sınıfta keşke bu topluluklara bu kadar çok vakit ayırmasaydım der, içten serzenişlerde bulunur. Artık madenciliğin anlamını hissetmeye başlamıştır. Okul bitince üzülür dostlarından ve yine de topluluklarından ayrıldığı için. Okulda geçirdiği günleri özler mühendis olunca. Teknik konuda yeterli bilgisi var mıdır bilmez ilk başlarda. Öğrendikleri ile yaptıkları arasında fark arar durur. Sonra keşfeder ODTÜ’den aldığı en büyük hediyelerden birisini: araştırma ve sorunları çözme yeteneğini! Tüm çabasını buna verir, isteği ve tatmin anlayışı problemleri çözmek olmuştur artık. Arar, bulur, sunar ve somut adımlar atar. Çoğu kez yaptıklarının karşılığını alamadığını düşünür, çok çalışmıştır çünkü. Yaptıkları para için ya da işveren için değildir. Bir de bakar ki mühendislik yaşamının merkezinde sadece “insan” bulunur. Özlemleri ile birleşir bu. İnsanı merkeze koymasına üniversitedeki dostlukları felsefi ve politik tartışmaları gerçekleştirmiştir. Boşa geçmiş saydığı günlerinden kalma büyük hediyelerden biridir hayatın merkezine insanı koymak. Çalışmalarının karşılığını maddi -ve hatta manevi- olarak alamasa da bilir ki insandan almaktadır. Bu mutluluğu hiçbir şeyle değişmez. Bir daha gelse bu dünyaya yine madenci olur. Madenci olarak çalışır çabalar, teknik konularda yetişir yine “insan” için. Politikayı, mücadeleyi de unutmaz hiçbir zaman. Hayatın merkezine insanı koymak onlar için teknik boyutta mücadele vermek değildir elbet, çünkü bu sorun sistem sorunudur. Her gördüğü yanlışlıkta tek isteğidir demokrat bir ülkede yaşamak; kimsenin kadere kurban edilmediği… Savaş Gezici (MinE’ 07)

254


ÖZGÜR AKMAN 1340157- B.Sc. 2008

ALİ BURAK AKTAŞ 1387646 - B.Sc. 2008

ŞENER ALİYAZICIOĞLU 1290519 - B.Sc. 2008

NİMET ASLAN 1340165 - B.Sc. 2008

MUSTAFA MERT AYAZ 1340173 - B.Sc. 2008

NURAN AYTEN (AVCI) 732586- B.Sc. 2008

YAVUZ AYDEMİR 1290543- B.Sc. 2008

ALİ BAZ 1300797- B.Sc. 2008

SÜLEYMAN BİLGİÇ 1340181 - B.Sc. 2008

TUĞBA BİRGÜL 1340199 - B.Sc. 2008

SELİM ÇATAKÇI 1340249 - B.Sc. 2008

AYŞEGÜL ÇOBAN 1340280 - B.Sc. 2008

FERHAT DEMİR 1340306 - B.Sc. 2008

GÖKHAN DÖNMEZ 1290626 - B.Sc. 2008

ÖZKAN DÜZGÜN 1387752 - B.Sc. 2008

ALİ ÖZGÜR ECEVİT 1340348- B.Sc. 2008

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

mezunları2009 2010 2011 255 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MUSTAFA ERKAYAOĞLU 1442037 - B.Sc. 2008

SEÇKİN ERTÜN 1158153 - B.Sc. 2008

TAHİR BARAN GENÇ 1387786 - B.Sc. 2008

BİLGEHAN GENÇTÜRK 1387794 - B.Sc. 2008

M.SİBEL GÜVENTÜRK 1340405 - B.Sc. 2008

KIVANÇ HET 1452515 - B.Sc. 2008

ALPER KOÇ 1340421 - B.Sc. 2008

YERKIN ORAZALIYEV 1420751 - B.Sc. 2008

SEYİT MEHMET ÖZCAN 1243153 - B.Sc. 2008

GÜLŞAH SAVAŞ 1340538 - B.Sc. 2008

DUYGU ŞEN 1290832 - B.Sc. 2008

SİNEM ŞENER 1388016 - B.Sc. 2008

HAYRETTİN ŞENYURT 1388024 - B.Sc. 2008

SEDA YILDIRIM 1388115 - B.Sc. 2008

R. KIVANÇ YILDIZ 1388123 - B.Sc. 2008

CELİL YILMAZ 1290923 - B.Sc. 2008

2008

mezunları

2009 2010 2011

256


ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİNİN EN YAKIN TARİHİ

Ü

niversitedeki ilk günler, büyük ODTÜ kampüsünde herkes ufacık kalmış, biraz çekingen biraz heyecanlı, bir grup Maden Mühendisi üçlü amfide matematik dersi alıyor, insanlar birbirini tanımaya çalışıyor. Herkesin içinde aynı soru; onlar da benim gibi mi acaba, onlar da ODTÜ içinde bölüm değiştirebilirim diye mi bu bölüme gelmişler. Yanlış eğitim sisteminin kurbanlarıyız belki de ama yıllar geçtikçe şansın bizim yanımızda olduğunu hissediyoruz. İlk yıl bölümle pek ilgimiz olmuyor, bir kayıtlarda danışmanlarımıza görünüp onay almak için bir de madenciliğe giriş dersi. Onay zamanları laboratuarlara bakıp meraklı ama diğer bir taraftan da kararsız bir şekilde küçük bir çocuk gibi ne zaman bunlarla oynayacağımızı düşünüyoruz. Rahmetli Erdal hocamızı pek tanıyamadık sadece madenciliğe giriş dersini alabildi bazı arkadaşlarımız, sonrasında aramızdan ayrıldı. Gel zaman git zaman bölüme daha çok uğrar, daha çok hocamızı tanır olduk. Her yeni dönemde yeni derslere başlarken hep aynı soruya biraz da çekinerek cevap verirdik. O soru “bilerek ve isteyerek Maden Mühendisliğini yazan oldu mu? ” idi ama biz hep hayır derdik, büyük çoğunluğumuz başka hayallerle bu bölümde toplanmıştık ama zamanla madenciliğe ısınıyorduk. Son iki senemizde bütün vaktimiz bölümde ve hep birlikte geçiyordu. Kimi zamanlar geç saatlere kadar laboratuarlarda kalmak durumundaydık, kimi zaman kütüphanede, kimi zaman da yurtların kantinlerinde; neresi bizim toplanabileceğimiz kadar rahat ve büyükse oradaydık. Keyfimize de pek düşkündük hani, yığınla işimiz olsa bile midemiz her şeyden önce gelirdi. Toplanıp uzun uzun yemeğimizi yerdik sonra tekrar işimizin başına dönerdik. Teknik şartlar eskisine göre çok ileriydi, birçok şeyi bilgisayar başında yapıyorduk, ama hangi iş kusursuz olabilirdi ki. Bu sefer de teknoloji bize oyun oynuyor keşke şunları elde yapabilseydik diyorduk. Yardımlaşmayı, birlikte çalışmayı öğrendik. Kimi zaman grup çalışmalarında kendi grubumuzun işini bırakır arkadaşlarımıza yardım ederdik. Teknoloji gelişti ya, o teknolojiyi çözen kişi bütün grupları dolaşıp anlatırdı nasıl olduğunu, baktık olmadı yapardık birbirimizin yerine. Sonuçta hepimizin dertleri aynıydı. Çaresiz kaldığımızda asistanlarımızı çağırırdık kimi zaman onlarla birlikte öğrenirdik, her zaman öğrenilecek bir şey oluyordu. Zaman geçse de hocalarımıza yaptıklarımızı beğendirmek hala eskisi kadar zordu. Onlar da bizle teknolojiye ayak uydurmuşlardı. Bizi daha çok zorluyorlardı. Ara tatilde bile bitiremediğimiz projeyle uğraşmıştık, tatil yapmamıştık ama sonunda istediğimizi ve bizden istenileni elde etmiştik. Ve sonunda o büyük gün gelmişti bütün arkadaşlarımız ve hocalarımızın karşısında bitirme projelerimizi sunuyorduk. En az 4 yılın birikimini bugün herkesle paylaşmaya hazırdık, mühendis olmaya çok yakındık. Bizim dönemimizde sunumlar 2 gün öğleden sonraya kadar aralıksız bir şekilde sürmüştü. Zaman geçmek bilmezdi, sırasını bekleyenler korkulu gözlerle o andaki grubu izler, sıra bize gelmese keşke diye dua ederlerdi ama zaman boldu ve kaçış yoktu. İlk heyecan atlatıldıktan sonra gerisi çok kolay geliyordu çünkü çok iyi hazırlanmıştık gelebilecek sorulara karşın. Zaman zor da olsa geçmişti ve böylesine midesine düşkün kişiler tabi ki aç duramazdı. Projelerin bitişini kutlamak lazımdı. Hemen yemek siparişi verildi ve sunumları yaptığımız toplantı salonunda güle oynaya yemeklerimizi yedik, o gergin ve sıkıcı havadan hiç eser yoktu, sanki az önce sorulardan terleyen elleri titreyen biz değil, bizim açıklarımızı arayan hocalar da başkalarıydı. Sıra diploma gününe gelmişti ama ortada ufak bir sorun vardı, eski mezunlarımızın sözlerini dinlemiş ve birçoğumuz okulu uzatmıştık. Farkında olmadan bu güzel günleri daha uzun süre yaşayacaktık. İlk mezuniyet töreninde başkalarının diplomalarıyla fotoğraf çektirmiştik ama biliyorduk kendi diplomalarımızı almaya çok az kalmıştı. Kimimiz için bir dönem kimimiz içinse biraz daha uzun süre sonrasında kendi diplomalarımıza kavuşmuştuk. Artık maden mühendisiydik ama öğreneceğimiz daha çok şey olduğunu iş hayatına başladığımızda fark ettik. Mezun olmamızın üstünden kısa bir süre geçti fakat üniversiteye başladığımızda istemeden Maden Mühendisliğine giren hepimizin kendi mesleğimizi yapmasında ODTÜ’nün, bölümümüzün ve hocalarımızın büyük bir başarısı olduğunu kabul etmek gerekir. Daha nice 50 yıllarda buluşmak üzere. Sercan Göksu (MinE’ 08)

257 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


258


FARUK TOLGA AKBAŞ 1387620 - B.Sc. 2009

ARKIN AKIN 1290493 - B.Sc. 2009

BERİKAN ALP 1387653 - B.Sc. 2009

KADİR ERAY ALTUNDAĞ 1387661 - B.Sc. 2009

FURKAN BALTAŞI 1141880- B.Sc. 2009

MAHMUT CAMALAN 1141914 - B.Sc. 2009

TONGAR KAAN ÇAĞLAR 1141948 - B.Sc. 2009

MAHMUT ÇAVUR 1387711 - B.Sc. 2009

CANER ÇELİK 1290584 - B.Sc. 2009

METEHAN DEMİR 1387745 - B.Sc. 2009

EMRAH EFENDİOĞLU 1141989 - B.Sc. 2009

BARIŞ ELÇİ 1310355 - B.Sc. 2009

EKİN ERAYDIN 1142003 - B.Sc. 2009

DENİZ ERKOÇ 1340363 - B.Sc. 2009

N. FJELLSTRÖM 1387927 - B.Sc. 2009

SERCAN GÖKSU 1387802 - B.Sc. 2009

EMRE GÜLBAĞ 1387810 - B.Sc. 2009

ERDOĞAN GÜLER 1387828 - B.Sc. 2009

ESRA NUR GAYRETLİ 1142045 - B.Sc. 2009

RECEP SERHAN GÜNAÇTI 1387836 - B.Sc. 2009

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

mezunları2010 2011

259 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ÜNSAL GÜNDOĞAN 1387844 - B.Sc. 2009

MERT KATKAY 1442102 - B.Sc. 2009

MEHMET ERDEM KAYDIM 1387901 - B.Sc. 2009

YASEMİN KUTEŞ 1442151 - B.Sc. 2009

M. TALHA ORHAN 1340488 - B.Sc. 2009

BAHATTİN CAN ÖZBERK 1387950 - B.Sc. 2009

OĞUZHAN ÖZTÜRK 1442201 - B.Sc. 2009

MUSTAFA HİLMİ PEHRİZ 1442227 - B.Sc. 2009

İLKER ŞENYEL 1091255 - B.Sc. 2009

GÖKHAN TUNCAY 1340595 - B.Sc. 2009

GÖKSENİL TURHAN 1388032 - B.Sc. 2009

MUZAFFER ALPER SEZEN TUTKU OKAN ŞENTÜRK 1387992 - B.Sc. 2009 1446439 - B.Sc. 2009

EYHEM BERK TÜRKOĞLU 1340140- B.Sc. 2009

ZEYNEP YAŞAR 1442300 - B.Sc. 2009

2009

mezunları

2010 2011

260

HAKKI KETİZMEN 1387919 - B.Sc. 2009

ONUR KUNDURACI 1290725 - B.Sc. 2009


261 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


BÖLÜMÜMÜZ: ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M

aden Mühendisliği mesleğini isteyerek seçene pek rastlanmaz. Sonradan sevilir ve tutkuyla bağlanılır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü de öyledir. Seçerken o kadar içten istenmeyen Bölüm, okuyup mezun olduktan sonra her an özlediğin ve tutkuyla bağlı olduğun bir yer olur. Mezun olduktan sonra değeri anlaşılıp bu kadar özlenen başka bir bölüm yoktur. Farklı bir üniversite, farklı bir bölümdür, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü. Değişik bir duygudur ODTÜ Maden’i kazanmak ve okumak. Üniversitenin ilk yılında, herkes seni üniversiteyi kazanmış, ODTÜ’yü kazanmış ve geleceğin mühendisi olarak görmeye başlar. Bir gençlik boyu hazırlanılan ÖSS’den sonra Hazırlık Okulu sana cennet gibi gelir. Hele birde İngilizce kurunu ayarlayıp, sabah derslerine gidiyorsan, o bir yıl sana bir ömür özgürlük gibi gelir. Günlerce Ankara’yı gezersin, edindiğin yeni arkadaşlarla Sakarya Caddesi’ndeki pubları ve cafeleri keşfedersin. Pop-quizleri kaçırmamak için kırk takla atarsın, Hazırlıkta edindiğin dostluklar bir ömür kalıcı olur, bilirsin. Tatlı sert bir yıl geçer, sosyalleşmekle, İngilizceyi adam akıllı öğrenmek arasında hep bir ikilem yaşarsın. ODTÜ Hazırlık Okulunda zorlamayacaktır seni ancak zor bir eğitimin ciddiyetini de ucundan gösterecektir. Giderek bu okulu ve bölümü sevmeye başlarken proficiency sınavına girer ve geçersin. Ve o güzelim yıl geride kalır… ODTÜ ve Bölümün ciddiyeti birinci sınıfta belli olur. Çok fazla sürmez 1,5 ay sonra hemen ağlamaya, sızlamaya başlarsın. Calculus’a, fiziğe söylenir güzelim Hazırlık günlerini ararsın. Aslında henüz Maden Mühendisliği bölümünün zorlukları binmemiştir sırtına. Quizsiz, ödevsiz, projesiz, üstüne üstük sadece haftada bir tane sınav olunan bu yılın kıymetini de henüz anlayamamışsındır. Giderek sosyal hayatın azalmaya başlar. Öğrenci topluluklarına daha az vakit ayırır, etkinliklere daha az katılmaya başlarsın. Aklın hep oralardadır ama sen önündeki kimya notlarına yoğunlaşırsın. Her hafta sonu bir sınav olduğundan sen de kendini haftalık bir çalışma periyoduna ayarlarsın. Tüm mühendislik öğrencileri ile birlikte aldığın dersler, sınavlar da biter ve Bölümünün yolları görünür sana… Maden Mühendisliği Bölümüne geçince yoğun bir ders programı seni bekler. İkinci sınıf bölüm dersleri sağlı sollu gelmeye başlar. Hocalar da durumun ciddiyetini göstermek için işi sıkı tutmak amacındadırlar. İdari Bilimlerden de ders alınır, İnşaattan, Makineden, Mühendislik Bilimlerinden de. 10 dakikalık teneffüslerde bölümden bölüme koşturursun. Bu sene ödev formatı nasıl olur, bir projenin introduction ve conclusion’ı nasıl yazılır, asistan nedir ne işe yarar, curve sisteminde ortalama hesabında nasıl en ince ayrıntıya inilir gibi temel bilgiler alınır. Devamında bütün 1. sınıf boyunca aldığınız temel bilgilerin üstüne mesleğe dair bilgi yığını kürekle atılmaya başlanır. Gelen bilgiler, projelere, caselerle, quizler sıkıştırılmaya başlanır ki sağlam otursun. E sen hayatının en zor döneminde zannedersin kendini, ama işin ayrıntısı daha yeni başlayacaktır. Üçüncü sınıf belki de Maden Bölümünün en zorlu yılıdır. Okulun açılmasının üzerinden bir ay dahi geçmeden o yoğun, o çılgın program başlar. İşte o zamandır ki insanın kendine ayırdığı zaman gitgide sıfıra yakınsayacak, hafta içi yetmeyecek, hafta sonu da çalışılacaktır. Haftada 7 gün 8-10 saat çalışma her işi yolunda götürebilmek için ancak yeterli olacaktır. Bu yılda; ne kaya mekaniğinin uzayıp giden formülleri biter ne de cevher hazırlamanın laboratuarları. Sizin dayanma sınırlarınız asıl bu dönemde zorlanmaya başlanır. Şu çok bahsedilen “sabahlamak” denen şey nedir uygulamalı bir şekilde bu yıl öğrenilir. Yapılacak her işi bir zaman aralığına yerleştirmeye çalışmak, devamlı bir şeyleri

262


yetiştirmeye çalışmak, hayallerdeki başarılı bir maden mühendisinin yaşamından ufak bir alıntıdır aslında. En güzel hayal, dönemi bitirip eve/yurda gidip günlerce uyuyabilmektir. Ne de olsa artık son düzlüğe girilmektedir… 4. sınıf mezun olacağının bilinci içinde ilgileneceğin alan ve bu genç mühendis adayına yatırım yapmak amacı ile seçeceğin elektif derslerin gölgesinde geçer. Yavaş yavaş hocalara, mühendis ağabeylere sormaya başlarsın “mezun olunca ben ne yapacağım” diye. Dersler yüzünden bir önceki seneden gevşemiş sabır sınırları bu sene her şeye tahammül etmeyi öğretir sana. Belki program daha yoğundur ama geçen seneki tecrübelerden yeteri kadar olgunlaşmıştır. Yolun sonuna doğru sakin sakin yol alırsın, bitirme projesi devirmek herkesi mesleğe daha bir adapte eder. Artık yolun sonuna gelinmiştir en tatlı anılar bütün yılların iyi anılmasını sağlar. 4. sınıfta bitip mezuniyet kelimesini sık sık kullanmaya başladığında kafanı duvarlara vurursun. Artık yurtlarda gece sohbetleri yok, çimlere uzanıp etrafı seyretmek yok, bahar şenlikleri yok, akşamları kafeteryadan çarşıya yürüyüşler yok, dostlar, arkadaşlar yok. Arkadaşlarını düşünürsün. Akşamları yurtta 2-3 oda birlikte pişirdiğiniz kuru fasulyenin başındaki sohbetleri düşünürsün. Stadyumda geçen geceleri, sakinliği, sessizliği, sessizliğin verdiği huzuru, kısacası ODTÜ’yü düşünürsün. Böylece bir ömür boyu yaptığın ve bildiğin tek iş olan öğrenciliğin sonuna gelirsin. Bu ODTÜ’nün de sonudur aslında. O beş yıl bir ömür gibi gelir sana, bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçer. Çarşısına gittiğinde tikkisine kızarsın, Çatı’sına gittiğinde “eskisini isterim” diye tutturursun, Öğrenci İşleri’ne işim düştü beni süründürdüler diye isyan edersin, Baraka’sına gittim hippi bunlar dersin, Maden bölümünde hiç kız yok diyerek isyan edersin, kısacası tüm öğrenciliğin boyunca her şeyine bir kulp bulmuşsundur o güzelim ODTÜ’nün. Burada biraz daha kalabilmek için masterı, hocaları yoklamaya başlarsın. Mühendis olup çalışmaya başladığında dahi yakanı bırakmaz. Sabah 8 akşam 5 çalışmaya başladığın zamanlar, izinlerini Bahar Şenliklerinin tarihine denk getirmeye çalışırsın. ODTÜ’ye geldiğin zaman eski arkadaşlarını ararsın şaşkın gözlerle. Okulunu, 5 seneni geçirdiğin bu özgürlük mekânını bıraktığın yeni nesle kıskanan gözlerle bakarsın. Onların yerinde yine, yeniden olmak istersin. Ama artık sen, kör kuyularda merdivensiz, denizler ortasında yelkensizsindir… Yaşlanmaktan mıdır bilinmez, yıllar geçtikçe insanın ODTÜ’ye ve Maden Mühendisliği Bölümü’ne bağlılığı artıyor. Çok uzaklarda kaldığımız zamanlarda bile hep özlediğimiz, kazandırdıkları için hep şükran duyduğumuz bölümümüz, ODTÜ Maden… İnsan mezun olduktan sonra daha iyi anlıyor. Bir okuldan, bir bölümden öte bir hayat, bir kültürdür, ODTÜ Maden. Toprağımız, memleketimiz, sevdamız, özlemimiz. Güzel Bölümümüz. Hiç unutmayacağız….

263 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


264


YÜCEL ENDER ALTAN 1141856 - B.Sc. 2010

DERYA ATMACA 1495944 - B.Sc. 2010

FATMA NUR BAŞAYAR 1495993 - B.Sc. 2010

SAFA S.BUHARALIOĞLU 1496009 - B.Sc. 2010

S. ÇAĞRI CENGİZ 1441922 - B.Sc. 2010

ŞEKURE İREM ÇEKEL 1387729 - B.Sc. 2010

DEMİR DEMİRHAN 1369743- B.Sc. 2010

ÖZDEN DUYMAZ 11340330- B.Sc. 2010

AHMET ERÇEVİK 1442029 - B.Sc. 2010

H. ANIL FINDIKÇIOĞLU 1387778 - B.Sc. 2010

ADNAN GÖNCÜ 1496082 - B.Sc. 2010

EKİN GÜNGÖR 1442052- B.Sc. 2010

YUSUF GÜNGÖR 1387877 - B.Sc. 2010

SEÇİL GÜRLER 1442060- B.Sc. 2010

ZAMAN HASANOV 1421015- B.Sc. 2010

SERÇİN İLKER 1441831- B.Sc. 2010

M. DOĞUŞHAN KARA 1553650 - B.Sc. 2010

CAN ERDEM KAYA 1442110- B.Sc. 2010

İLKER KAYGUSUZ 1496140 - B.Sc. 2010

KUTAY KUTER 1387943 - B.Sc. 2010

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

mezunları2011 265 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MURAT MOTUR 771444 - B.Sc. 2010

HİLAL SOYDAN 1496207 - B.Sc. 2010

MERYEM YELDA ÜNAL 1442292 - B.Sc. 2010

MERVE ÖZDEMİR 1496355 - B.Sc. 2010

ZÜLEYHA PARLAK 1442219 - B.Sc. 2010

HANDE SERAY TAŞTEKİN ARİFE DUYGU TOPÇU 1442250 - B.Sc. 2010 1553783- B.Sc. 2010

ZÜMER C. YAVAŞ 1496298 - B.Sc. 2010

2010

mezunları

2011

266

HİDAYET YILDIZ 1442318- B.Sc. 2010

ERBİL POSTALLI 1459767 - B.Sc. 2010

RAŞİT TORUN 1442276- B.Sc. 2010

B. TOLGA SELÇUK 1340546 - B.Sc. 2010

İMRAN UZUN 1388073 - B.Sc. 2010


267 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010


268


Yüksek Lisans

HAMDİ AKÇAKOCA 486514 - M.Sc. 2002; Ph. D. 2001

SALAH AKEİL 1307677 - M.Sc. 2004

BASHİR AHMED ANSARI 9835 - M.Sc. 1973

HAKAN BAŞARIR 1069822 - M.Sc. 1997; Ph.D.2002

UĞUR BEKTAŞ BEKLİOĞLU 1172899 - M.Sc. 2002

EKREM CENGİZ 486803 - M.Sc. 1988

HASAN ÇAM 261529 - M.Sc. 1980

SONGÜL ÇOŞAR 732016 - M.Sc. 2004

KIYASETTİN DELİCE 562272 - M.Sc. 1991

EMRE DEMİR 1508183 - M.Sc. 2009

ALPER KAAN DENLİ 1259001 - M.Sc. 2004

BARIŞ DİVLELİ 1263474 - M.Sc. 2004

İSMAİL GÖKTAY EDİZ 337741 - M.Sc. 1988

KEYVAN FOTOOHI 523472 - M.Sc. 1988

MEHTAP GÜLSÜN KILIÇ 1213024 - M.Sc. 2003; Ph.D. 2009

MUTLU İÇLİ YAKICI 1263524 - M.Sc. 2005

GÖKHAN KAÇAR 1210921 - M.Sc. 2002

NUMAN B.KALBİTEMİZ 1037720- M.Sc. 1998

SYED ABID HUSSAIN 11737 - M.Sc. 1975

MUHTEREM KÖSE 486340 - M.Sc. 1993; Ph. D. 2003


Yüksek Lisans

DENİZ MAMUREKLİ 446872 - M.Sc. 1987

MOHAMMED F. MARJI 563114 - M.Sc. 1990; Ph. D. 1997

IVAN NATHANİEL 6912 - M.Sc. 1972

CEM ÖZBAY 1036607 - M.Sc. 1998

KEMAL ESİNÇ ÖZBİLEN 84525 - M.Sc. 1971

İHSAN ÖZKAN 486944 - M.Sc. 1989; Ph. D. 1995

AYŞE FERAY ÖZTOPRAK 1399526 - M.Sc. 2006

HİKMET SİS 749002 - M.Sc. 1995

OSMAN ŞAN 1985 - M.Sc. 1991 Ph. D. 1995

YAŞAR BURAK TEZ 1468016 - M.Sc. 2008

AHMET TEZCAN 511167 - M.Sc. 1989

BÜLENT TOKA 784371 - M. Sc. 1996; Ph. D. 2008

CAFER TURGUT 785295 - M.Sc. 1996

EMİN ULU 526251 - M. Sc. 1989

UĞUR ULUSOY 747071 - M.Sc. 1996

TOGAN USKARA 1311182 - M.Sc. 2006

TUNCAY USLU 785287 - M.Sc. 1996; Ph. D. 2002

YAŞAR ÜÇBAŞ 447482 - M.Sc. 1988

MURTAZA YILMAZ 487355 - M.Sc. 1989

270


Doktora

HÜSEYİN ANKARA 915530 - Ph.D. 1997

KERİM AYDINER 923987 - Ph.D. 2001

TOLGA DEPÇİ 1410177- Ph. D. 2009

MUSTAFA EYÜPOĞLU 921544- Ph. D. 2000

REZA RANGSAZ OSGOUI 1299775 - Ph. D. 2007

HAKKI TARIK ÖZKAHRAMAN 918375 - Ph. D. 1994

MEHMET YILDIRIM 910893 - Ph. D. 1995

271


272


AHMET G. COŞKUN 1387703

AHMET G.YARDIMCI 1496280

AHMET ŞEN 1496413

ARAS GÜREL 1243013

ASIM GÖKHAN 1496405

BARIŞ ARSLAN 105502

BEKİR ARTAM ATALAY 1553478

BERK TEPEBAĞ 1553775

BERKAY BALCI 1553494

BİLAL BERK BERKSOY 1387695

CANBERK ARAS 1453460

CANSIN ÖZDOĞAN 1553890

CANSU DİREK 1624881

CEMİL BAŞER 1553528

CEREN ÜNAL 1496389

DENİZ TUNCAY 1496223

DOĞUKAN GÜNER 1553635

DUYGU ÖCAL 1553882

EBRU TÜZEL 1496231

EFE KARACAOĞLAN 1442066

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

4. Sınıf 273


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ELİF TORUN 1553791

EMİRHAN KİRAZ 1553718

EMRE GENÇ 1496074

ERDOĞAN UMUR KOL 1553692

ESRA ERDOĞAN 1496058

GÖKHAN KUTLUBAY 1496165

GÜL RENGİN GÜNAY 1553627

İBRAHİM SEMİH KAYA 1496132

KAAN CEM ERCAN 1387760

KORAY SAYARI 1496199

LEVENT AYTAR 1553486

MEHMET ÇOBANOĞLU 1575372

MEHMET GÜZELOĞLU 1496108

MEHMET K. ŞİMŞEK 1441807

MERT DURŞEN 1553593

MERVE BALTA 1553502

METE BALCI 1441872

METE SİVRİ 1442235

METEHAN ERÇELİK 1442011

2011

4. Sınıf 274

ERAY YANMIŞ 1388107


MUSTAFA ERDE BİLİR 1553544

OKAN ALPASLAN 1553445

ÖMER OZAN URAS 1388065

PINAR ÖZBEY 1496348

RAGIP VAROL 1388081

SAMİR İLYASOV 1475193

SARPER ÇUBUK 1441955

SERDAR ERTUŞ 1496066

TAYLAN UZUNOĞULLARI 1496256

UĞURCAN ÖZKAN 1496371

VOLKAN ORSAN 1496173

YUNUS EMRE ODABAŞI 1625029

ÖMER SOYU 1496215

YUSUF YAĞCI 1553817

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

4. Sınıf 275


276


ABDULLAH SERCANALOĞLU 1495936

AGHALAR GASİMOV 1527746

AHMET ŞAHİN 1441815

ALİ EMRE ÜNSAL 1553916

ALİ FAHRETTİN KÜYÜK 1625003

BAYASGALAN ENKHBAYAR 1592286

BURAK GÜNGÖR 1553643

BURAK ÖZDEMİR 1625177

DOĞA KAYA 1496124

DUYGU SAVİ 1553734

ERKİN OZAN YILDIZ 1625110

ESRA EYYÜPOĞLU 1624923

GÖKHAN BEKTAŞ 1553536

HASAN EMRE YALIN 1388099

KHAVAZH İSMAİLOV 1368224

KİMTHONG HAK 1590645

KYAW KAY ZAR MİN 1473560

MEHMET VOLKAN ERDEN 1624907

MERVE HELVACIOĞLU 1496116

MERVE ÖZCAN 1625169

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

3. Sınıf 277


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

METİN KODAL 1496157

MURAT YILMAZ 1442326

MUSTAFA K. AKKOYUNLU 1387638

NEJAT BORA ESER 1624915

NURAY DALKIRAN 1496017

ÖMER DÖNMEZ 1441971

ÖMER İSMET ŞENGÜL 1496421

ORKUN KOCATÜRK 1442144

OZAN YILMAZ 1496306

RIDVAN MEVSİM 1553726

SABRİ CAN ÇALIŞIR 1496314

SEDA ÇELİK 1553866

SELAHATTİN AKDAĞ 1624725

SELİM YILMAZ 1625128

YASİN DEĞAŞAN 1624832

YUSUF OKAN VURAL 1496264

ZEYNEP ÖZGE KOCA 1752179

2011

3. Sınıf 278

MUSTAFA PESEN 1496181

SİNAN TÖREN 1442284


AHMET NOYAN ER 1624899

ALP GEZER 1624931

ALPER KOÇAK 1672799

ANIL SOYLU 1672849

ARDA ÇETİNKAYA 1496322

ARİF YAŞAR ŞAHİN 1441823

ARMAĞAN YENER 1553825

AYLİN ACAR 1553437

AYŞE NUR DÖĞME 1624865

AYŞE YAZGIN 1655102

AYŞE GÜLGÜRLEYEN 1496090

BATI SERT 1625052

BETÜL UYUMAZ 1672914

BETÜL YILDIRIM 1672989

BURÇAY ÖZTÜRK 1673078

CUMA SEDAT ÇAPAR 1553858

DANNY TRİSNADİ 1701671

DENİZ DEMİRCİOĞLU 1672807

DENİZ PEKMEZCİ 1672823

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ALPER ÖZTEKİN 1625227

2011

2. Sınıf 279


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DİLAN DUMAN 1672666

DOĞAN KEMAL CENAN 1553569

DOĞUKAN ÖNTÜRK 1673037

DOVLET YAZIYEV 1528603

EGE GÜRLER 1672716

EREN İDARE 1553924

EZGİ M.OPAÇOĞLU 1625078

FİRDEVS K.ALTINTOV 1672559

GALİB MUSAYEV 1516996

GÖKSEL CAN DOĞAN 1496033

GÖKTUĞ ÇALIŞKAN 1553833

HAKAN SÜLÜK 1553742

HÜSEYİN ÇALIŞKAN 1242924

İLKE ARICAN 1624741

İLKE ERDEM 1672682

İMGE TÜMÜKLÜ 1553809

KÜBRA KAHRAMANOĞLU 1672757

KÜRŞAD DURMAZ 1624857

KADİR ŞAHİN 1553940

2011

2. Sınıf 280

KIVILCIM TOPRAKÇI 1739788


LEYLA USLU 1496249

MAKBULE AFŞAR 1495928

MELEK HANIM ATEŞ 1672609

MERT TAHMAZOĞLU 1672864

MUSTAFA EMRAH TEMEL 1553767

NİJAT MAMMADOV 1528595

ÖMER F. YALÇINKAYA 1496272

ONUR KASIM 1624980

REFİK LÜTFİ ÖZSÜLLÜ 1442193

SALİH ÖZGÜR ERKESKİN 1672690

SELAHATTİN ÇAMİÇİ 1553841

OSMAN AYDIN 1624790

SİNEM SÜSLER 1625060

ZAFER AKGÜL 1624733

TOYGA ÖZVER 1673086

ZİYA BAŞATAN 1553510

TUĞÇE GÜRKAN 1752161

ÜNZİLE MERVE GÖKTEPE 1553619

ZİYA ERCE ESMER 1672708

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2. Sınıf 281


282


AHMET BULUT ERCAN 1739556

AHMET CEVDET KAYA 1553684

AHMET SALMANOĞLU 1739671

ANIL TAŞDEMİR 1739721

ARAİ TİLYEK 1646702

ARDA SARIDOĞAN 1672831

ASLI YETER 1739881

AYKUT DENİZ 1739515

AZAK YAŞARKURT 1812932

AZAR HAGVERDİYEV 1473552

BARIŞ DÜGENCİLİ 1553601

BARIŞ ÜNSAL 1739960

BAVER DEDE 1739507

BEKTAŞ T. ALTIPARMAK 1739424

BERK ONAR 1625037

BERK ÖZCAN 1673045

BORA TONTA 1739770

BURCU ÜNLÜTÜRK 1673094

ÇAĞDAŞ KARAKUŞ 1624964

ÇAĞRI APAYDIN 1672658

CANBERK HANCAN 1624972

CANSU HAZAL DOĞAN 1739432

DAMLA TEZEL 1739747

DOĞA Ç.DEMİRKAN 1672641

DOVRANGELDİ HUDAYBERDİYEV 1577477

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

1. Sınıf 283


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EFE KAAN TUNÇ 1739804

EFECAN ÜÇOK 1739978

EMRE GÖÇMEN 1624956

EREN AYDIN 1739457

ERTUĞRUL AVCI 1624774

EZGİ GİZEM AKGÜNDÜZ 1672542

FATİH YAZGAN 1672948

GİZEM ÖZCAN 1739929

GÖKÇE NUR ÖZKAN 1625201

GÖKSAN KARA 1739614

GÖRKEM NEŞET 1553908

GÖRKEM YAVUZ 1672930

GÜRCAN ATEŞ 1672583

GÜRŞAT HASÖZDEMİR 1672740

HALİL İBRAHİM ER 1672674

HALİL İBRAHİM TONGUÇ 1672898

HALİT ATEŞ 1672591

HALİT BURAK İPEKÇİ 1441849

İSMAİL TURGUT SARIÇAM 1739697

KORHAN VAPUR 1672922

KÜBRA IŞIL GÜRSOY 39598

MAHİR CAN ÇETİN 1739895

MEHMET KILIÇKUVAN 1812833

2011

1. Sınıf 284

KARDEN BÜYÜKTANIR 1739499

MELİH DOĞAN 1739531


MERYEM YAZICI 1672955

METİN ARSLAN 1672567

MUSTAFA CEM USTA 1739848

MUSTAFA SERHAN KAHVECİ 1672765

MUSTAFA TOKOĞLU 1739762

NALAN GÜNEŞ 1648112

NASIR MURADOV 1701663

NECATİ HAKAN ÖNAL 1739911

NEVA BESTE GÜVEN 1739606

NİLÜFER ARSLAN 1624758

NİSA TUZCU 1739820

NURETTİN ARKAN 1387679

ÖDÜL ÖZÇIRPICI 1739952

OĞULCAN TAŞPINAR 1672872

OĞULHAN GEDİKOĞLU 1739572

OĞUZ AVNAMAK 1672617

OMER YALÇIN FİDAN 1739564

OMÜR EMRE KUTUN 1695097

ONDER BENLİ 1624808

ONUR DOĞAN 1496041

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

1. Sınıf 285


1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ONUR ÖZCAN 1673052

ONUR VARDA 1739853

ORÇUN G. KUTLUCAN 1553700

OZAN TÜRK 1625094

RUFAT MAMMADOV 1701655

RUSTAM MAHARRAMOV 1516988

SALİM BURAK ÜNAL 1673029

SAMİ KAÇAR 1442078

SEMİH KAYA 1672773

SENA SARILAR 1739689

SERGELEN ORGİLBURAK 1592302

SİNEM DOĞAN 1739549

SULTAN SELİM KIDAL 1672781

TOLGA GİRAY 1672724

TUĞÇE BEŞİR 1624816

TUĞÇE TAYFUNER 1739713

TUĞÇEM ŞAHİN 1625235

UFUK YILDIZ 1672997

UĞUR TAŞKIN 1553759

ULVİ ASLANOV 1516970

2011

1. Sınıf 286


ÜMRAN TEKİN 1672880

UMUR KÖKSAL 1672815

UMURCAN TANTOĞLU 1739705

UTKU YAŞAR ÖZDEMİR 1673060

UYGAR ÇELİK 1625136

UYGAR DOĞUŞ SÖNMEZ 1672856

YAGIZ ALP TAŞTEKİN 1739739

YAHYA KEMAL İN 1673102

YASİN ÇÖLLÜ 1673011

YASİN KOÇAN 1624998

YİĞİT ALTINSEL 1812593

YİĞİT AYLAN 1672633

YUNUS EMRE KUTLU 1672807

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

1. Sınıf 287


Her Zaman Bizlerle Olacaklar...

HASAN B. TEMİZALP 1950-1976-MinE 75

METİN AKKOYUNLU 1952-1981-MinE 76

SEÇKİN Y. İNCEEFE 1946-1987-MinE 69

CAVİT KAÇAR 1958-1987-MinE 81

METİN ÇAKIR 1943-1990-MinE 69

BÜLENT FİDAN 1965-1990-MinE 87

SAVCI ÖZBAYOĞLU 1937-1991-MinE 64

NADİR KARAPINAR 1956-1991-MinE 81

AZİZ KUNDUR 1950-1993-MinE 74

CENGİZ AKYÜREK 1968-1993-MinE 92

MURAT B. ŞAKALAK 1948-1994-MinE 74

ALİ RIZA GÜREL 1958-1994-MinE 91

ENGİN KARABULUT 1950-1995-MinE 91

HASAN EVİRGEN 1961-1997-MinE 85

DEMİR TOPUZ 1943-2001-MinE 65

CENGİZ YENERİM 1942-2001-MinE 69

M.ALİ NALBANTOĞLU 1952-2001-MinE 80

TAYLAN BOZDAĞ 1964-2001-MinE 86

ÖMER E. KÜÇÜKYÖRÜK 1951-2002-MinE 79

NASUH ÖZEY 1973-2003-MinE 95

KADİR DİNÇ 1948-2004-MinE 72

HALİT PAPİLA 1971-2004-MinE 00

288

M. FATİH ÖZBAYOĞLU 1971-1998-MinE 93

MEHMET Y. ŞENER 1940-2002-MinE 76

AYDINER ÖZGÜNGÖR 1944-2005-MinE 69


Her Zaman Bizlerle Olacaklar...

M.ÜMİT ŞAFAK 1945-2005-MinE 69

ERDAL ÜNAL 1948-2005-MinE 71

ÇETİN ESMER 1966-2005-MinE 90

CEMİL SEYMAN 1966-2006-MinE 89

MUSTAFA KAVRUK 1948-2008-MinE 76

BURAK SENCER 1984-2008-MinE 07

ÇAĞATAY AVŞAR 1970-2010-MinE 93

YILDIRIM ÖZBAYOĞLU 1943-2009-MinE 67

ZÜHTÜ DAĞCI 1955-2009-MinE 79

289


290


NO

SOYAD

AD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

ABAY ABDOLHAMID ABU- SHEHADEH ACARALP ACINAN ACUN AÇIKGÖZ AFŞAR AGHAI AĞAÇAYAK AĞAÇDİKEN AĞRAK AKACHE AKALIN AKAN AKANER AKAY AKAY AKBAL AKBAŞ AKBAYKAL AKBİLGİÇ AKCAN AKÇA AKÇAGÖZ AKÇAGÖZ (AKBİLGİÇ) AKÇAKOCA AKÇALI AKDEMİR AKDOĞAN AKEİL AKER AKGÖK AKGÜL AKGÜN AKGÜN AKIMAN AKIN AKIN AKIN AKIN AKINCI AKINCI AKINCI AKKAYA AKKOYUNLU AKKOYUNLU AKMAN AKSOKU AKSOY AKSOY AKSOY AKSOY(ERKAN) AKSU AKSU AKTAN AKTAŞ AKTÜRK AKÜN AKYOL AKYUVA AKYÜREK AKYÜREK AKYÜZ ALAGÖK ALAGÖZ ALAGÖZ

MEHTAP A.AHMAD NAJEH ORHAN ZAFER BARIŞ ÖZLEM MAHMUT KAZIM NADER VOLKAN CÜNEYT TURGAY KHALED M ERDOĞAN ERKAN MESUT SELVİ IRMAK MUSTAFA FARUK TOLGA ALİ SALİH METİN NACİ BARIŞ HÜSEYİN EROL RAİF SERTAN AYŞE ŞENİZ HAMDİ HALİL MELİH ÜNAL GÜVEN SALAH FİKRET YUSUF ZİYA DİLEK ERDİNÇ GÜNEŞ ORHAN ARKIN BAMSI AYSIN İRFAN AKINSAL EROL SERDAR RAGIP ÜNAL METİN ŞEFİK ÖZGÜR KENAN NAMIK KEMAL MEHMET AYDAN BİRCAN SERDAR BAHADIR HİKMET MEHMET ZEKAİ ALİ BURAK ÖMER M. ERTAN SEDA NAZMİ MURAT CENGİZ DURSUN TANSEL ŞEVKET SAİT FATİH ESRA

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1997 1983 1991 1983 1999 1998 1979 1995 1989 2004 1996 1998 1975 1982 1998 2000 2006 2005 2004 2009 1988 1993 1999 1971 1995 1994 1989(M) 1990 1987 1985 2004(M) 1974 1985 2001 2006 2006 1965 2009 1998 1984 1984 1994 1989 1982 1982 1976 1972 2008 1988 1993 1992 1976 1985 1992 1980 1979 2008 2006 1976 2005 2000 1992 1980 2005 1975 2005 1997

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

ALAN ALATLI ALBADI ALBAYRAK ALBAYRAK ALIŞ ALİYAZICIOĞLU ALKAÇ ALKAN ALKILIÇGİL ALMUJAİBEL ALP ALPAGUT ALPAT ALPAY

YİĞİT ERDAL HISHAM ALİ ZİYA MİRAÇ ŞENER DİLEK ERDOĞAN ÇİĞDEM MOHAMMAD BERİKAN MERİH AYŞE AYTAÇ CEYDA MUSTAFA SELAHATTİN HULUSİ AZİZ KUTAD WAHEED YÜCEL ENDER HÜSEYİN HÜSNÜ BEKİR SAMİ ELVAN MEHMET VEDAT DOĞAN ALİ CUMHUR NACİ EMRE ALİ ERDEM KADİR ERAY YUSUF HASAN DİLEK HÜSEYİN BASHİR AHMED UFUK MERT BURCU BAYRAM MEHMET BURAK MUSTAFA ABDULLAH BURAK HÜSEYİN TOLGA HASAN KADİR SEDA NERİMAN MOHAMMED AHMAD BAKYT NİMET HÜSEYİN BEKİR N EVREN MURAT GÖKHAN EVREN AKAY ŞERAFETTİN TAYFUN MUSTAFA ÜMİT NİHAT İBRAHİM KAAN İSKENDER ÇETİN RECEP YUSUF

83

ALPAY

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

ALPTEKİN ALPTÜRKAN ALQANNASS ALTAN ALTAY ALTIN ALTINBAY ALTINPINAR ALTINSOY ALTINTAŞOĞLU ALTUN ALTUN ALTUN ALTUNAY ALTUNDAĞ ALTUNKAYA ALTUNTAŞ ANILTÜRK(YURTSEVER) ANKARA ANSARI ARAS ARAT ARDIÇOĞLU ARI ARICAN ARICI ARIK ARSEVEN ARSLAN ARSLAN ARSLAN ARTAN ARZIK ASAAD ASHEKBAYEV ASLAN ASLANDOĞAN ASLANER AŞAN AŞAN AŞÇIOĞLU ATAK ATAK ATAKAN ATALAY ATAMAN ATAMAN ATASOY ATATUNÇ ATEŞ ATEŞ

291

MEZ. 2001 1976 2005 1990 1990 2005 2008 2005 1993 2003 1999 2009 1999 1976 2005 1996 2005 1996 1990 2010 1987 1979 1987 2004 1984 1989 2005 2000 1993 2005 2009 1988 1992 1995 1997 (D) 1973(M) 2006 1993 2003 1986 1998 1997 1976 1999 1993 1992 1991 1984 2007 1990 2006 2008 1993 1991 1999 1996 2004 1993 1967 2006 1976 2003 1998 1979 1973 1995 1976


NO

SOYAD

AD

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

ATICI ATMACA ATMACA ATTİAS AVŞAR AVŞAROĞLU AYAZ AYAZ AYDEMİR AYDEMİR AYDIN AYDIN AYDIN AYDIN AYDIN AYDIN AYDIN AYDINER AYDOĞAN AYDOĞAN AYDOĞAN AYDOĞDU AYGÜN AYKUT AYTEN (AVCI) BABA BABACAN BABAYİĞİT BAÇ BADIEE BADRAN BAHÇECİTAPAR BAKIR BALABAN BALABANLILAR BALKAN BALOĞLU (ÖZDER) BALTAŞI BARAN BARIN BARIŞ BAŞAK BAŞAR BAŞAR BAŞARAN BAŞARAN BAŞARIR BAŞAYAR BAŞBAY BAŞGÜL BAŞIM BAŞKAN (DÜZGÜN) BAŞOL BAWANIY BAYDİN BAYHANOĞULLARI BAYILLIOĞLU BAYKAL BAYKAL BAYRAV BAYSAL BAZ BEBEKOĞLU BEDİR BEKER BEKLİOĞLU BEKTAŞ BEKTAŞ BELEK BELGİN

MURAT DERYA İLKER İSAK ÇAĞATAY NADİR MUSTAFA MERT AYŞENUR YAVUZ VEYSEL JÜLİDE ZEYNEP TOLGA AYLA ERSİN SALİH YUSUF ALİ EMRE KERİM SİNEM EZGİ ALPER ORHAN SULTAN ARİF AYHAN NURAN BARIŞ HACIBAYRAM İBRAHİM KEREM EHSANALLAH ADNAN SULAIMA KEMAL PİR ALİ SADİ MÜFİT FIRAT NURİ FATMA OLCAY FURKAN ÖZCAN TURHAN KEMAL BENAN AHMET CENK GÜROL BİROL HAKAN FATMA NUR ONAT NURAY GÜL BAHAR HAFİZE ŞEBNEM ALİ MUNIR HANİF ATILIM GÜNEŞ SALİM MURAT ZEKİYE GAMZE SERKAN NEJDET HARUN MAHMUT ATİLLA ALİ KORAY HÜSEYİN BAHADIR SERHAT UĞUR BARIŞ ATAKAN FIRAT SEYFETTİN BURAK

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1979 2010 1993 1997 1993 1986 2008 2005 2008 1987 2000 1997 1986 1986 1984 1976 1970 2001(D) 2006 1990 1988 1988 1989 1984 2008 2000 1975 1993 1993 1994 1974 2001 1981 1999 1981 2000 1989 2009 1986 1974 2000 1998 1989 1989 1985 1980 1997(M) 2010 1999 1988 1995 1992 1976 1978 2004 1997 2005 2000 1981 1983 1983 2008 1995 1999 2000 2002(M) 1998 1995 1993 2000

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

BENLİ BENLİOĞLU BERKÜN BERKÜN BERTEN BİÇER BİGİKOÇİN BİLEN BİLGEN BİLGER (BALAY) BİLGİÇ BİLGİN BİLGİNOĞLU BİLİR BİLKAY BİRGÜL BİRKAN BODUR BOLANDAKHTARI BOLAT BOYANCI BOZ BOZBOĞA BOZDAĞ BOZKURT BOZKURT BOZTAŞ BOZTEPE BOZYEL BÖLÜKBAŞI BÖLÜKBAŞI BUDAK BUĞDAYCI BUHARALIOĞLU BULUT BULUT BULUT BUYURGAN BÜYÜKKALENDER BÜYÜKKOÇ BÜYÜKKUŞOĞLU BÜYÜKYAVUZ BÜYÜKYILDIRIM CAMALAN CAN CAN CANBOLAT CANITEZ CANLI CANPOLAT CEBECİ CENGİZ CENGİZ CENGİZ CENGİZ CEVHER CEYLAN CEYLAN CEYLANOĞLU CİHANER CİMİLLİ CİNGÖZ COŞKUNER COŞKUNER CÖMERT CÜCE ÇAĞLAR ÇAKICI ÇAKIR ÇAKIR

ZİYA KENAN ŞAMAN BUĞRA AHMET ÖZGÜR ONUR EMİN SEDAT NAZAN SÜLEYMAN HASAN AYDIN HASAN ATİLLA ÖMER GÜNDÜZ TUNÇ TUĞBA SAİM MEHMET FARHAD KENAN AHMET HAKKI FERHAT TAYLAN HİKMET RIDVAN SUAT ALİ MÜNİR CANER EVREN NACİ ERDAL ŞEYHMUS SAFA SUNGUR BURÇAK ALİ ERCAN GÜRKAN BURAK HULKİ ALİ İHSAN SEBLA EMEL KÜRŞAD MAHMUT RECAİ CAHİT MESUT METİN MURAT HÜSEYİN GÜLSÜM EKREM SÜLEYMAN ÇAĞRI ALP NEVZAT UMUT ONUR HİDAYET KÜRŞAD ATİLLA METİN HANDE NEDİM EVREN ÖZGÜR AHMET SELAHATTİN TONGAR KAAN ÜMİT FATİH YAŞAR

292

MEZ. 1991 1979 1976 1972 1987 1988 2005 1990 1982 1970 2008 1974 1995 1967 1998 2008 1969 1991 1990 2005 2005 1991 1998 1986 2001 1980 1985 1976 2003 2005 1968 1968 2000 2010 2007 1993 1993 1995 1987 1982 2006 2007 2002 2009 1987 1980 1998 1992 2001 1984 2006 1988(M) 2010 1986 1976 2006 1989 1985 1986 1994 2005 1969 1995 1993 1994 1985 2009 1992 1995 1994


NO

SOYAD

AD

275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

ÇAKIR ÇAKIRLI ÇAKMAK ÇAKMAK ÇAKMAK ÇAKMAKÇI ÇALIŞ ÇALIŞ ÇALIŞKAN ÇAM ÇANDIR ÇAPAR ÇARPAN ÇATAKÇI ÇAVUR ÇEKEL ÇEKİÇ ÇEKİNMEZ ÇELEBİ ÇELEBİ ÇELİK ÇELİK ÇELİK ÇELİKTAŞ ÇETİN ÇETİN ÇETİN ÇETİN ÇETİN ÇETİNER ÇINAROĞLU ÇIRAK ÇIRPAR ÇITIR ÇİL ÇİMEN ÇİMEN ÇOBAN ÇOKUSLU ÇOLAK ÇOLAK ÇOLPAN ÇOŞAR ÇÖLGEÇEN ÇUHADAR ÇULHA ÇULHAOĞLU DAĞ DAĞASLAN DAĞCI DAĞISTAN DAĞISTANLI DALGIÇ DALOĞLU DARENDE (ŞAFAK) DAŞKIN DEDE DEDEOĞLU DEĞİRMENDERELİ DELİCE DEMİR DEMİR DEMİR DEMİR DEMİR DEMİR DEMİR DEMİR DEMİR DEMİRASLAN

METİN VOLKAN BEZMİ BARIŞ MELEK ALİ FEVZİ GÜRAY ASLIHAN İLKER CÜNEYT HÜSEYİN HASAN DEVRİM VURAL ZEKİ USSAL SELİM MAHMUT ŞEKURE İREM BÜLENT VURAL ADNAN NEŞE CANER ABBAS KÖKSAL BÜLENT ERDİNÇ MEHMET ALİ ERHAN NECMETTİN NAZMİ ERKAN ARHUN MUSTAFA ÇİĞDEM RECEP KORHAN SEVDA NAZIM BARIŞ AYŞEGÜL MUSTAFA MURAT HALİL BURCU SONGÜL AHMET BORA UMUT SERDAR ÖZGÜR ÖZLEM GÖKHAN ZÜHTÜ BİRCAN HÜSEYİN ŞAMİL ABDURRAHMAN BUKET NURAY NALAN AYKAN TUFAN CANAN KEMAL KIYASETTİN EMRE METEHAN FERHAT ARDA BURÇAK EBRU M.MERT GÜLAY KAZIM METİN ABDULRAHİM

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1969 2006 2004 2003 1972 1994 2006 1990 1995 1980(M) 1984 1993 1967 2008 2009 2010 2002 1981 1992 1978 2009 2001 1994 1999 2002 2000 1992 1989 1984 1988 1996 2007 2002 2007 1988 2007 2001 2008 1989 2003 2003 2005 2004(M) 1998 1999 1992 2004 1996 1997 1979 1995 1990 1992 1991 1990 1996 1993 2001 1981 1991(M) 2009(M) 2009 2008 2006 2005 2001 1996 1991 1991 1994

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

DEMİRAY DEMİRAYAK DEMİREL DEMİRHAN DEMİRKIRAN DEMİRKIRAN DEMİROK DEMİRTAŞ DENİZ DENLİ DEPÇİ DERYA DEVRİMCİ DIRAZ DİKBIYIK DİKİCİ DİKKAYA DİLBAZ DİNÇ DİNÇEL DİNÇER DİNÇER DİRİCAN DİRİL DİVLELİ DJAHANGIURI DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞAN DOĞDU DOĞRAMACI DOĞRU DOĞRU DOĞRU DOĞRU DOĞRUKARTAL DOĞU DOĞUŞ DOYURAN DÖLEK DÖNMEZ DÖNMEZ DUBAZ DUMAN DURAN DURMAZ(BAYTOK) DURMUŞ DURU DURU DURUCAN DURUKAN DURUL DURUNESİL DURUTÜRK DUYMAZ DÜLGERGİL DÜNDAR DÜZGÜN DÜZGÜN ECEVİT EDİZ EFENDİOĞLU EGE EGE

ÖMER IŞIK ŞAFAK HATİCE IŞIK DEMİR HAKAN SUAT HAKK OSMAN BARIŞ MURAT ÇAĞLAR ALPER KAAN TOLGA METEHAN MEHMET ŞEYHMUS MEHMET GÖKHAN KENAN ALİ ŞÜKRÜ SALİH ABDULKADİR M.GÖKHAN SANEM AHMET TAMER CEMAL AYŞEGÜL BARIŞ FARROKH HÜSEYİN CAN FERHAT UFUK HASAN MURAT RAŞİT KEMAL VELİ HALİS HALİL İSMAİL TANKUT SEDAT AYŞE ESER GÖKHAN NESLİHAN ESRA İBRAHİM ERTUĞRUL VEDAT BURÇAK GÖKHAN HAKAN VOLKAN HALUK EMRE NESRİN ERTAN NACİ UMUT EDİP UMMAN ŞEVKET MUSTAFA ARZU FEVZİ CENK ÖZDEN GİZEM ESER LEYLA BURCU ÖZKAN FERHAT ALİ ÖZGÜR İSMAİL GÖKTAY EMRAH DOĞAN EMRE MEHMET HALUK

293

MEZ. 1973 1992 1994 2010 1994 1993 2003 2003 2000 2004(M) 2009(D) 2000 2003 1999 1985 1989 1984 1986 1972 1965 1997 1986 1978 2005 2004(M) 1969 2002 2001 2001 1996 1992 1987 1987 1986 1985 1969 1995 2007 2005 1987 1984 1998 2001 1964 1965 1994 2008 1993 2002 1982 2004 1984 1995 2005 1978 1976 1980 2007 1995 1999 2010 2002 1998 2008 1992 2008 1988(M) 2009 1998 1980


NO

SOYAD

AD

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

EKİCİ EKİCİ EKİM EKİZ EKMEKÇİ EKMEN EKREN ELÇİ ELÇİ ELHADİ ELMACI EL-MUFDI EMİL ENER ENGİN ENGÜR ENSERT ER ERARSLAN ERAS ERATAK ERAYDIN ERBAYAT ERBİL ERCAN ERCAN ERCAN ERCAN ERCAN ERÇEVİK ERÇEVİK ERDEM ERDEM ERDEM ERDEM ERDEM ERDİL ERDİL ERDİNÇ ERDOĞAN ERDOĞAN ERDOĞAN ERDOĞAN ERDOĞDU ERDURSUN ERENEL (VATAN) EREZ ERGEN ERGENE ERGİN ERGİN (GÜR) ERGUN ERGUN ERGÜL ERGÜL ERGÜN ERGÜN ERGÜR ERİCEK ERİKLİ ERKAN ERKAYA ERKAYAOĞLU ERKE ERKMEN ERKOÇ ERKOÇ EROL EROL EROL

YILMAZ SÜLEYMAN AHMET TAHSİN MACİT UĞUR ZAFİR SERDAR FERİT BARIŞ ŞİRİN İSMAİL EKREM SAMIR MUSTAFA KEMAL M. TOLGA TAMER ÖZKAN EREN YUSUF ŞEREF KAAN SERKAN OZLEM DENİZ EKİN CUMHUR KUTAY GÜHER ALPTEKİN LATİF TARKAN NİLGÜN OKTAY NURULLAH AHMET ÖZGÜR ÖMER EDA MEHMET BARIŞ BÜLENT AHMET MÜFİT FAHRİ NURAY ESRA HASAN HÜSEYİN MUSTAFA HASAN HÜSEYİN MUSTAFA BERNA FATMA CENGİZ MEHMET EMİN ALPER MELİH HALUK MERVE HANDE ALİ RIZA HASAN KORAY ERDEM GÜVEN EMRE SİNAN LÜTFİ KEMAL MURAT MEHMET EMİN SEDAT HAYDAR ERKAN MUSTAFA ÖZER FEYZİ LÜTFİ DENİZ ÖMER YILMAZ TUĞRA MURAT HÜSEYİN

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1994 1987 1979 1989 1988 1991 1991 2009 1993 2007 1997 1974 2007 1968 1990 2004 1989 2004 1988 1996 2004 2009 2007 1975 2007 1997 1995 1983 1964 2010 2006 2006 2004 2002 1998 1987 1999 1983 1998 1999 1994 1991 1982 2000 1982 1984 1991 1974 1996 1986 2000 2004 1999 2005 1964 2000 1993 1988 1992 1984 1979 1998 2008 1991 1980 2009 1971 2000 1992 1984

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554

ERSOY ERSOY ERSOY ERTAN ERTEKİN ERTEN ERTUNA ERTUNÇ ERTÜN ERTÜRK ERTÜRK ERTÜRK ESEN ESEN ESENKAYA ESGİN ESİN ESKİ ESMER EVİRGEN EVRAN EVREN EYÜPOĞLU F. FADLELMULA FINDIKÇIOĞLU FINDIKOĞLU FIRAT FIRAT FIRAT FIRAT FİDAN FİDAN FİDAN FJELLSTRÖM FOTOOHI FURAT GAYRETLİ GELEN GEMALMAZ GENÇ GENÇ GENÇ GENÇ GENÇ GENÇTÜRK GERÇEK GEREDELİ GEREDELİ GEZGİN GEZİCİ GHAEMİ GHARAI GIRDAPLI GÖÇEN GÖK GÖKAY GÖKÇEK GÖKDERE GÖKER GÖKGÖZ GÖKSU GÖKSU GÖLBAŞI GÖLDAR GÖNCÜ GÖNCÜOĞLU GÖREL GÖRÜCÜ GÖRÜCÜ GÖVELİ

MEFTUN CELALETTİN MÜCELLA TALAT TANER VAHİ AZMİ ERKAN SALİH CUMHUR SADIK BERAT SEÇKİN MEHMET CAN MEHMETHAKAN ERHAN NECATİ BUĞRA KAĞAN SEDAT ERCAN ALİ HİKMET SAİM CENK NUR BANU ÇETİN HASAN LEVENT BİROL MUSTAFA M. MOHAMED HAKKI ANIL MELİH OSMAN ONUR CENK HABİP KAYIHAN MELİH BERKAN İLKAY BÜLENT NURNİHAL KEYVAN BİROL ESRA NUR MURAT ENDER BARIŞ TAHİR BARAN SİNAN TAYFUN OSMAN GANİMET BİLGEHAN MEHMET KAZIM HATİCE ADNAN OKAN SAVAŞ MOSTAFA BIJAN SİNAN MEHMET ŞÜKRÜ MEHMET KEMAL SONER VELİ ZİYA TUGAY SERCAN MURAT ONUR KEMAL ADNAN SEZER SEZEN EKMEL SEYHAN EMRE ALİ AHMET

294

MEZ. 1992 1986 1973 1991 1996 1987 1995 1981 2008 1993 1991 1989 2000 1994 1999 1992 1990 1998 1990 1985 1980 1991 2000(D) 2005 2010 1990 2005 1999 1993 1987 2006 1994 1987 2009 1988(M) 1991 2009 1988 1999 2008 2007 2001 1990 1986 2008 1995 2002 1987 1993 2007 1993 1983 1992 1999 1988 1985 2005 1989 1974 1995 2009 1990 2007 1998 2010 1980 1995 2007 1992 2003


NO

SOYAD

AD

MEZ.

NO

SOYAD

AD

555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

GÖYENÇ GÜLBAĞ GÜLBAHAR GÜLBAY GÜLER GÜLER GÜLER GÜLER GÜLER GÜLER GÜLSEVER GÜLTEKİN GÜLTEKİN GÜMÜSEL (UZUN) GÜMÜŞ GÜNAÇTI GÜNAL GÜNAY GÜNAYDIN GÜNDAY GÜNDOĞAN GÜNDÜZ GÜNDÜZ GÜNEL GÜNER GÜNEŞ GÜNEY GÜNGÖR GÜNGÖR GÜNGÖR GÜNGÖR GÜNİNDİ GÜNİNDİ GÜR GÜR GÜR GÜR GÜRANİ GÜRASLAN GÜRAY GÜRER GÜREŞ GÜRGENLİ GÜRHAN GÜRKAN GÜRKAN GÜRKÖK GÜRLER GÜRLEYİK GÜRPINAR GÜRSEL GÜRSOY GÜRSOY GÜRSU GÜRTUNCA GÜVEN GÜVEN GÜVENÇ GÜVENTÜRK GÜYAGÜLER HACIOSMANOĞLU HAKGÖREN HAKKATAPAN HALLANİ HAMAD HAMMOURI HASANOV HASİPEK HASSANZADEH HATİPOĞLU

HAKAN EMRE DENİZ GÖKŞİN SİBEL ERDOĞAN TAKİ MEHMET GÜVEN GÖKHAN BÜLENT RAMAZAN AHMET BURAK KAYA SELİME ŞAHAP BORA RECEP SERHAN DENİZ ÇİMEN MEHMET EMRE ÜNSAL SALİH ESER SEÇKİN ALİ RIZA FATİH SEREN HÜSEYİN ALPER EKİN YUSUF ALPER KAZIM RAHMİ NECMİ NURTAÇ K AYBARS MUZAFFER AZİZ BABÜR KAYHAN CEREN CENK SERVET NİHAT HAKAN ADİL HALUK ÖMÜR HÜSNÜ SELÇUK SEÇİL ATA ESEN ENGİN KAYHAN KADİR MÜNİR BARBAROS HAKKI RIZA GÜNER ÇAĞLAR M. BAHTİYAR ALİ HAYRİ MEHVEŞ SİBEL TEVFİK MERYEM ESENAY MÜKERREM BORA CESUR MAHDİ HUSEİN YUSSUF MOH’D ZAMAN SERDAR FARHAD BARAN

2002 2009 2002 2002 2009 1993 1991 1988 1987 1979 1997 1995 1986 1970 1990 2009 1987 1998 2003 2002 2009 2005 1970 1991 1987 1998 1999 2010 2010 1998 1983 1996 1992 2004 2002 1991 1978 1968 2007 1995 2006 1993 2004 1984 1980 1970 1990 2010 1966 2000 1995 2003 1991 1995 1976 2006 1986 1972 2008 1969 2001 1995 1985 1985 2004 1983 2010 2005 1992 2005

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 69 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689

HATİPOĞLU HATİPOĞLU HATUNOĞLU HEMMATI HEPGENÇ HET HIYARCI HİÇYILMAZ HİÇYILMAZ HİNDİSTAN HORASAN HOŞCA HOŞTEN HUSSAIN HUSSİEN IŞIKAN IŞILDAR İÇHEDEF İÇLİ YAKICI İÇTEN İLERİ İLGÜZ İLKATEŞ İLKAY İLKAY İLKER İLTER İNAL İNAL İNAL İNAL İNAN İNAN İNCE İNCECİK İNCEEFE İNCEEFE İNSEL İPEK İPLİKÇİOĞLU İRAİY İSTANBULLUOĞLU İŞCAN İŞÇİ İZMİRLİ JAMIL JAPAROV JAZDAREHEİ KABADAYI KABAYEL KABEIR KAÇAR KAÇAR KADANĞU KADIOĞLU KALAYCI KALBİTEMİZ KALKAN KALKAN KAMAN KANIK KANOL KANTAR KAPTAN KAPTAN

690

KARA

691 692 693

KARA KARA KARA

KAMİL YALÇIN M. ALPER HASAN NADER ÜMİT KIVANÇ TURAN BARBAROS CAHİT MEHMET ALİ B. MAHMUT NUR AHMET ERHAN ÇETİN SYED ABID JAMAL MAJED M. TÜRKAY ZEKAİ GÖZDE MUTLU HAYRİ HAKAN İBRAHİM AHMET ERCAN ZAFER LEVENT SAİT BÜLENT SERÇİN HALİL KEMAL HİKMET SİNAN SUNA ALAADDİN TEOMAN ZEKERİYA CEM ŞEFİK MUSTAFA NİMET UĞUR ÖZGÜR SEÇKİN YAVUZ NİZAMETTİN TUGAY ALİ SAFDER HOMA SELAMİ MEHMET OSMAN TEVFİK MOHAMMAD OMAR KOLBAY SEIYD MAN CELAL DERYA ABDELBAGI GÖKHAN CAVİT HABIBU HAKAN SELÇUK NUMAN BODUR ADNAN TAYLAN CEM AHMET HALUK KANİ ÇETİN YAVUZ SELİM ÖZGÜR BURAK MUHAMMED DOĞUŞHAN EMRE ARİF DİNÇER

295

MEZ. 1986 1982 1988 1991 1997 2008 1989 2004 1979 1984 1976 1993 1973 1975(M) 1986 1986 1986 2003 2005(M) 1982 1997 1995 1965 2006 1997 2010 1994 2001 2000 1997 1987 2000 1995 1984 1995 1996 1969 1991 1989 1985 1991 1976 1976 1970 1970 1967 2005 1991 1990 1989 1990 2002(M) 1981 2005 1996 1994 1998(M) 1995 1995 1998 1981 1982 1993 1998 1995 2010 2005 1981 1973


NO

SOYAD

AD

694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762

KARAASLAN KARABAŞ KARABEYOĞLU KARABULUT KARABULUT KARADAĞ KARADENİZ KARADENİZ KARAGÖZOĞLU KARAHAN KARAKAŞ KARAKAYA KARAKAYA KARAKAYA KARAKAYALI KARAKURT KARAKUŞ KARAKUŞCU KARAMAN KARAMERCAN KARAPINAR KARASU KARAYEL KARDAŞ KARLIK KARPUZ KARTAL KASAR KATKAY KAVLAK KAVRUK KAYA KAYA KAYA KAYA KAYA KAYA KAYA KAYA KAYA KAYACAN KAYADELEN KAYAOĞL U KAYAR KAYATAŞ KAYDIM KAYGANACI KAYGISIZ KAYGUSUZ KAYGUSUZ KAYGUSUZER KAYKISIZLI KAYLAK KAYMAK KAZBEK (SERGEN) KEBABCIOĞLU KEIHANAK KELEŞ KERETLİ KESER KESKİN KETİZMEN KEZİN KILIÇ KILIÇ KILIÇ KILIÇ KILIÇ KILIÇ

ÖZGÜR AYŞE İREM AKIN ERCAN ENGİN SİNAN ÖMÜR ABDULVAHAP AHMET NİLGÜN ERCÜMENT AHMET ERHAN RIZA METİN DEVRİM ÇETİN GÖKHAN ŞAHİN NUSRET İLKER HAYATİ OĞUZ ATIL NADİR ULAŞ KORAY ALİ RIZA İSMİHAN ELİF MELİKE AYŞE CELAL UTKU AYKUT MERT LEVENT MUSTAFA CAN ERDEM AYŞE İDİL MEHMET SARP ÖZGÜR ÖZLEM MUSTAFA HASAN TANER TEVFİK SELÇUK GÖKSEL MEHMET BİLGE SEZER MELİH SEZER SABAHATTİN MEHMET ERDEM HAKAN AHMET İLKER YAKUP FERDİ SEMRA ERHAN OSMAN MEHMET EMİNE EFSAL ROWSHAN TABARI SERHAT İBRAHİM ÖZGE SİNAN HAKKI ÖZLEM MEHTAP GÜLSÜN ALİ EFE ÖNDER MUSTAFA ERGİN HASAN GÖKHAN MUHARREM

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1999 1988 1978 2000 1991 1990 2006 1991 1971 1993 1999 1992 1989 1984 1992 1996 1991 1998 1983 1996 1981 2000 1998 1999 2005 1975 2007 2000 2009 1991 1976 2010 2007 2001 1999 1999 1993 1992 1991 1973 1988 1973 2002 1996 1991 2009 1991 1982 2010 1985 1999 1995 2007 1976 2004 1997 1991 2003 1990 2000 1994 2009 1997 2003(M) 2005 2002 2001 1999 1996

763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832

KILIÇ KILIÇ KILIÇ KILIÇ KILIÇ KILIÇARSLAN KILIÇARSLAN KILIÇASLAN KILINÇ KIR KIRAÇ KIRAN KIRCI KIRMIZI KIZIL KİLİM KİRTETEPE KOCAMAN KOÇ KOÇ KOÇ KOÇAK KOÇAK KOÇAL KOÇAL KOÇAL KOÇHAN KOLUKIRIK KONCAGÜL KONUK KORGAN KORGUN KOZACI KÖK KÖK KÖKÇÜ KÖKSAL KÖROĞLU KÖSE KÖSE KÖSE KÖSEOĞLU KULAKSIZ KUMDERELİ KUNDUR KUNDURACI KURBAN KURBANOV KURT KURT KURTOĞLU KURU KURUOĞLU KUTER KUTEŞ KUTLU KUTLU KUTLUER KUYUCU KUZUCU KÜÇÜK KÜÇÜK KÜÇÜKATEŞ KÜÇÜKYÜRÜK KÜLCÜ KÜRKÇÜ KWASSA LÜTFULLAHOGLU MALATYALI MAMUREKLİ

VEYİS DİLEK LÜTFİYE ERGÜVEN ZÜLFİKAR ALPASLAN TUNCAY TUNÇ EYÜP ÜLKER GÜRAY BEKİR MUZAFFER BERTAN DENİZ DENİZ FIRAT BAYRAM KÜRŞAT OLCAY RECEP CEVDET ZEYNEP ALPER BÜLENT OĞUZ MUSTAFA DUYGU ALAATTİN ARMAN HASAN BARAN KAYA MURAT ÜMİT OĞUZ ŞENER İBRAHİM HAKAN ABDÜLVELİ ALİ UMUT İSTEMİHAN SÜLEYMAN TOLGA MUSTAFA P. NECDET MAHMUT NECİP MUHTEREM CANER HAKKI HALİL M. ZEKİ SEYFİ ROBERT AZİZ ONUR HAYDAR ANNALY TEKİNALP YALÇIN DİLEK SEZAİ BİLGEHAN AHMET ENGİN KUTAY YASEMİN SERDAR HASAN SERBÜLENT İNANÇ HATİCE BÜLENT ŞAKİR TAYFUN KAZIM ÖMER ERDEM YUSUF SELMAN NAHİT ABDALLAH KASSIM HALDUN KENAN ŞÜKRÜ SELÇUK DENİZ

296

MEZ. 1995 1992 1992 1990 1988 2007 1985 2003 1976 1994 1993 2005 2005 2003 1984 1996 1972 1999 2008 1997 1995 2005 1983 2001 1999 1974 1997 1993 1987 1982 1995 1991 2003 2005 1995 1964 1979 1976 1993(M) 2006 1989 1979 1969 1966 1974 2009 1987 2007 2007 1992 1990 1984 1980 2010 2009 2001 1998 2006 1998 1981 1995 1993 1988 1979 1998 1980 2004 1982 1999 1987(M)


NO

SOYAD

AD

833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902

MARAŞ MARJI MATER MAYALIK MENGENLİ MERAL MERİÇLİLER MERTYÜREK METİN METİN MEYDANLI MISIR MİNDEK MOHAMMED MOHAMMED MOTORCU MOTUR MUHAMED MURAT-KHAN MURATOĞLU MURSALOĞLU MUSTAFA MÜCAHİT MÜLAZIMOĞLU NAEEM NALBANTOGLU NAM NAR (ERTEN) NAS NATHANIEL NEHROZOĞLU NORİ NEJAT OĞRAŞ OĞUR OKANDAN OKAT OKTAN OKUMUŞ OLMUŞ OMAÇ OMARY ONAT ONAT ONAY ORAL ORAZALIYEV ORHAN ORHAN ORHAN ORHUN ORUMWENSE OSGOUI OSMANAĞAOĞLU ÖCAL ÖCAL ÖCAL ÖĞE ÖĞRETMEN ÖĞÜT ÖLÇENOĞLU ÖLÇER ÖNAL ÖNALEMDAR ÖNCÜ ÖNCÜL ÖNDER ÖNEL ÖNEN ÖNER ÖNER

OĞUZ MOHAMMED FATEHI OSMAN TAYFUN TARHAN EMİN ORÇUN MUSTAFA ERDEM GÖKHAN EMRAH ERSOY VOLKAN DİNÇER MURAT NECMİ HAFIDH TAMİMU ZAKARIA ALİ MURAT OMAR SALEH ZEYNAB REHA AYKUL MUHAMMET TARIK MURAT TURHAN ADNAN MAHMUT ALİ KEMAL EMRE AYŞEN SEZAİ GÖKHAN IVAN AHMET MİR ALİ NAGHI SÜLEYMAN RAMAZAN FARUK CEM ÇAĞLAR OĞUZ BAHATTİN RAMAZAN JUMA SELÇUK ÖZGÜR HAMDİ EMRE BEÇHAN YERKIN MUHAMMET TALHA MEHMET ALİ AHMET ORHUN OSAWARU A. REZA RANGSAZ ERKAN İBRAHİM ERAY ADEM SÜLEYMAN İBRAHİM FERİT SONER CENGİZ KADRİ ÖZER KORAY HALİL SERDAR M. KEMAL ÜMİT YAŞAR HALUK ALPER MUSTAFA TOLGA FAHRİ

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1994 1990(M) 1976 1993 1998 2006 2007 2006 2001 1998 1996 2007 1972 2005 1996 1979 2010 2003 1974 1992 1980 1974 1989 1990 1993 1980 2007 1988 2000 1972(M) 1992 1974 1990 2002 1968 1999 1992 1988 1986 1993 2000 2005 1998 2006 1990 2008 2009 1999 1994 1997 1983 2007(D) 1995 2000 1992 1992 2006 1991 1994 1968 1971 1998 1998 2003 1973 1986 1968 1992 2007 1972

903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972

ÖRAN ÖREN ÖRGÜL (GEZER) ÖRSÇEKİÇ ÖTÜŞ ÖZ ÖZ ÖZ ÖZAKTAŞ ÖZAL ÖZAL ÖZALAN ÖZASLAN ÖZAY ÖZBAKIR ÖZBAKIŞ ÖZBAŞ ÖZBAY ÖZBAY ÖZBAYOĞLU ÖZBAYOĞLU ÖZBAYOĞLU ÖZBAYOĞLU(GENÇTAN) ÖZBAYRAK ÖZBEK ÖZBEN ÖZBERK ÖZBİLEN ÖZBİLEN ÖZBİNER ÖZCAN ÖZCAN ÖZCAN ÖZCAN ÖZCAN (YILMAZ) ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDEMİR ÖZDER ÖZDOĞAN ÖZDÜZEN ÖZEL ÖZEN ÖZENMİŞ ÖZER ÖZER ÖZER ÖZER ÖZER ÖZER ÖZER ÖZER ÖZER ÖZERK ÖZEROL ÖZEV ÖZGELEN ÖZGEN ÖZGENÇ ÖZGENOĞLU ÖZGÜNER ÖZGÜNGÖR ÖZGÜNGÖR ÖZHAN (ŞEN) ÖZHELVACI

MEHMET MURAT AHMET FATİH SİBEL ERDİNÇ CENGİZ EKREM ESER ARDA CENK HADİ MUTLU HAMZA YİĞİT ÖMER ABUBEKİR SALİH EREN HAKAN MURAT KAZIM EŞBER CEM MUSTAFA UĞUR MEHMET FATİH YILDIRIM SAVCI GÜLHAN ORKUN SERDAR NOYAN BAHATTİN CAN KEMAL ESİNÇ MEHMET ATİLLA FAİK SEYİT MEHMET ÖMER CAN ZEKERİYA MEHMET DİLEK BANU MERVE OZAN EMRAH İSMET BERKANT ZEYNEP HİLMİ MEHMET REHA VEYSEL ALİ METİN HÜSEYİN AVNİ REHA İSMAİL ÖNDER KAAN BURÇİN CEYHUN SEVİM MEHMET GÜROL MUSTAFA İLKAN AHMET BÜLENT KASIM HAYRİ DİNÇER SÜLEYMAN DURSUN HAKAN NASUH ARİF TUNA NURİ ÇELİK ABDÜLHAMİT ABDURRAHİM MEHMET ALPER İBRAHİM AYDINER HATİCE İSMAİL CENKER

297

MEZ. 1993 1981 1995 1966 1994 2007 2002 2000 1990 2004 1989 1992 1975 1989 1996 1995 1990 1998(M) 1978 1993 1967 1964 1964 1996 1985 1998 2009 1971(M) 1995 1988 2008 2001 1982 1981 2000 2010 2007 2004 1997 1996 1995 1989 1989 1988 1969 1972 1985 2003 2001 2003 2001 1995 1995 1991 1991 1981 1980 1967 1970 1992 1995 1998 1967 1987 1969 1993 2005 1969 1987 1993


NO

SOYAD

AD

973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

ÖZKAHRAMAN ÖZKALAN ÖZKAN ÖZKAN ÖZKAN ÖZKAN ÖZKAN ÖZKAYA ÖZKORUCU ÖZKUŞAKSIZ ÖZLEN ÖZLEN ÖZSOY ÖZTAŞ ÖZTAŞ (LALE) ÖZTOPRAK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK (ULUDAĞ) ÖZÜTEMİZ ÖZYURT ÖZYÜREK PALA PAPİLA PARLAK PARLAK PARVIZI GILANI PAŞAMEHMETOĞLU PAZARCI PEHRİZ PEKBAŞ PEKPAK PITIRLI PİLEVNELİ POLAT POSTALLI PÜTÜN RADMARD RAMAZAN RASHED REHMAN REŞAT REYHAN RUSHAMBA SAATOGLU SABAN SAĞLAM SAİMKAPLAN (SEÇKİN) SAKHNİNİ SAKLAYICI SALAMBA SALAR SALİH SALO (KOPPMÜLLER) SANDIRAZ SANER SANVER SAPMAZ (CİNGÖZ) SARAL SARGIN SARI SARI

HAKKI TARIK REŞAT İHSAN GÖKAY YAVUZ NİL SEZAİ İSMAİL MÜJDAT ATİLLA HALUK DAVUT CEMAL SABAHATTİN BURCU AYŞE FERAY OĞUZHAN CAN ZAKİR FATMA NURTEN HASAN MURAT CENGİZ HAYRETTİN İSMET NURAL ŞÜKRÜ ALİ İHSAN YELDA SÜHEYLA KEREM OKTAY MERT OKAN HALİT ZÜLEYHA FERHAT BEHZAD AHMET GÜNHAN MEVLÜT GÖKSEL MUSTAFA HİLMİ VOLKAN ESİN VELİ C. CENGİZ MEHMET AKİF ERBİL EMİN NOSRATOLLAH SALİH MOHAMAD A. SHEİKH AT EEQ ÇETİN GÖKHAN YAZID VELI MİTHAT İBRAHİM SÜHA NALAN MUHAMMAD MEHMET EMİN MASESAMUSSA ÖMER EMİN NACİ SELMA BURAK İBRAHİM NEZİHE GÜLŞEN SERAP TUFAN SELİM HASAN SERDAR OKAN BERKANT MEHMET

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1994(D) 1986 1989(M) 2004 2000 1998 1987 1966 1995 1979 1993 1989 1980 1979 1996 2006(M) 2009 2007 2006 1998 1997 1994 1989 1978 1978 1966 1985 1995 1968 1997 1999 2000 2010 1989 1983 1967 1985 2009 1996 2006 1995 1988 1988 2010 1988 1984 1992 1984 1991 1995 1987 2001 1984 1992 1980 1989 1990 1992 2005 1981 1984 2000 2001 1974 1993 1971 1998 2003 1995 1993

1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112

SARI SARIKAYA SARIMURAT SARIOĞLU SARVAN SAVAŞ SAYDAM SAYDAM SAYGI SAYILGAN SEÇEN SEÇKİN SEKMAN SEL SELAMOĞLU SELBES SELÇUK SEMENTA SEMERCİ SENCER SENCER (IŞIK) SEPİCİ SEPKİN (BEŞE) SERGİ SERİM SERT SERT SEVEN SEVER SEVİN SEYEDGOGANI SEYMEN SEYRANTEPE SEZEN SEZENER SEZENER (UĞUR) SEZER SEZEROĞLU SEZGİN SEZGİN SEZGİN SHAIB SİİRT SİS SOFUOĞLU SOKULLUOĞLU SOLAK SOMUNCU SOMUNCUOĞLU SOYATA SOYDAN SOYER SOYLU SOYLUOĞLU SOYUER SOYUMGÜRBÜZ SÖKMEN SÖNMEZ SÖNMEZ SÖNMEZALP SÖNMEZALP SÖNMEZER SÖNMEZER SÖNMEZER SÖZER SÖZERİ SULEMANA SÜLEYMAN (YÜREK) SÜMER SÜNNETÇİ

YASİN DURSUN MUSA MEHMET ZAKİR HAYDAR PERTEV CEM GÜLŞAH HACI MEHMET DAVUT EŞREF HALİME ASLI OĞUZ MAHMUT VOLKAN ABDULLAH İBRAHİM FERHAT TUNCA BAYRAM TOLGA JUMA BİROL BURAK PERVİN ARDA BURAK IŞIL ALPAY HABİP FAHRİYE OSMAN MEHMET MUSTAFA İBRAHİM SEYED MOHAMMAD CEMİL ZEKİ TÜNAY MUZAFFER ALPER HÜSNÜ ÖMER GONCA HANDE ORHAN BERK ÖMER BEKİR SAMİ SABEH GÖKHAN GÖKSUN HİKMET BAHA YAŞAR ERGUN İHSAN CEYHAN HASAN İBRAHİM TEKİN HİLAL NİHAT MUSTAFA SERDAR BARIŞ İZZETTİN TAHSİN MERT VOLKAN RECEP ÇETİN İBRAHİM TOLGA ÖZÜM MEHMET ERİNÇ TANER OĞUZ MAHMUT HALİL HAMDAWEH ŞAHİKA TOYGAR AHMET

298

MEZ. 1987 1981 1994 1983 1989 2008 1992 1986 1978 2000 1999 1998 1989 1987 1964 2002 2010 1994 1985 2007 1991 2001 1968 1991 1992 2000 1989 1987 1986 1985 1993 1989 1978 2009 1993 1993 2002 1973 2007 1985 1970 1973 1996 1995(M) 1998 1989 1998 1995 1991 1968 2010 1990 1981 2005 1998 1987 2003 1998 1990 1998 1998 2006 1994 1988 1997 2007 2002 1986 1998 1981


NO

SOYAD

AD

1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182

SÜZGEN SÜZMEN SWEITI ŞAFAK ŞAFAK ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİN ŞAHİNBEYOĞLU ŞAHİNÖZ ŞAKALAK ŞAKÜL ŞALAP ŞAN ŞANTAY ŞATIRLAR ŞAVLI ŞEKERDAĞ ŞEN ŞEN ŞEN ŞEN ŞENBAYRAK ŞENEL ŞENEL ŞENER ŞENER ŞENER ŞENER ŞENER ŞENTÜRK ŞENTÜRK ŞENTÜRK ŞENYEL ŞENYUR ŞENYURT TABAK TABUK TAKIL TAKTAK TALU TAMER TAMZOK TAN TANRIKULU TANSEL TAQİEDDİN TAŞÇI TAŞEL TAŞKIN TAŞPINAR TAŞTEKİN TATLICAN TEK TEKİN TEKİNMERİÇ TEKSÖZ TELÇEKEN TEMEL TEMEL TEMİZALP TENDÜRÜS TEPE TERCAN TERZİBAŞIOĞLU

AHMET DOĞAN SAMI ŞÜKRÜ M. ÜMİT CEM SAVAŞ BURHANETTİN İSMAİL ÖMER NEVZAT SUAT MUAMMER ÖNDER HİLMİ EMRE SERKAN MURAT BENER AKIN SEDA OSMAN A. ÖZDEN T. BARBAROS FERHAT LEVENT MEHMET UMUT DUYGU MUSTAFA LEVENT MÜJDAT MEHMET SERDAR ORHAN İSMAİL SİNEM GÖKALP M. CANER NADİ SAVAŞ MEHMET YAŞAR TUTKU OKAN YENER BÜLENT İLKER M. GÜREL HAYRETTİN MESUT SALİM BORA BARAN TUFAN MEHMET SAMİ AKIN NEJAT KEMAL BAHADIR HAMİT ÜLKÜN S. ABDEL HAMİD GÜRÇAY ERDİL FATİH BÜLENT BURAK HANDE SERAY AHMET ŞAKİR AYHAN ALİ ARDA VASI AKIN YÜCEL ZAFER H. ERTUĞRUL BASRİ MELEK MUHARREM FAZIL TUNÇ NECİP

MEZ.

NO

SOYAD

AD

1981 1982 1988 1990 1969 1998 1997 1988 1988 1987 1985 1984 1970 1991 1999 1974 1987 2005 1985(M) 1986 1973 1988 2006 2008 1997 1987 1987 1989 1990 1973 2008 2006 1989 1988 1976 2009 1987 1984 2009 1968 2008 1979 1991 2003 1993 1986 1986 1984 1975 1980 1964 1970 1996 1996 1984 2001 2010 1987 1991 1990 1992 1990 1994 1987 1979 1975 2004 1992 1984 1973

1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

TEZ TEZAN TEZCAN TEZEL TİFTİKÇİ TİMUR TOKA TOKER TOKGÖZ TONGUÇ TOPAL TOPAL (ÖZDEK) TOPÇU TOPER TOPRAK TOPRAK TOPRAK TOPRAK (SIRLI) TOPUZ TORAL TORUN TOZLUOĞLU TÖREN TUFAN TUGA TUĞRUL TULU TUNA TUNCA TUNCAY TUNCAY TUNCEL TUNÇ TUNÇAY SAYGUN TUNÇER TURAN TURGUT TURHAN TURHAN (ŞENTÜRK) TUTLUOĞLU TUZCU TÜGEL TÜMAY TÜRK TÜRKEL TÜRKER TÜRKOĞLU TÜRÜT TÜTÜNLÜ TÜZER TÜZMEN UÇAK UÇAR UÇAR UÇKUN UĞUR UĞUR (SOBACI) UĞURAL UĞURAL ULAŞ ULU ULUDAĞ ULUDAĞ ULUSOY UNUTULMAZ URAS URCAN URDOĞAN URHAN US

YAŞAR BURAK M. BUĞRA AHMET FARUK BAHRİ EFSER NEVZAT BÜLENT MURAT MESUT ENGİN GÜLTEN MİHRİCAN ARİFE DUYGU ALİ ZAFER FİLİZ ALİ AHMET MÜNEVVER DEMİR ZEKİYE NİLÜFER RAŞİT BERNA TURGAY MEHMET BARAN TANER SARGUN İHSAN BERK AYŞE TUBA SELİM GÖKHAN OĞUZ YUSUF ARGUN İLKAY CEREN AYHAN CAFER GÖKSENİL HÜLYA LEVENT EMRAH TUĞCAN ERDA TUNÇ PINAR TÜRKER TARKAN KEREM EYHEM BERK MURAT KAMIL FATİH CAN KEMAL YÜCEL ÜMİT DORUK NEBAHATTİN CENGİZ ORKUN TÜLİN İZZET FADIL NACİ SEZER MUZAFFER EMİN ERHAN İBRAHİM UĞUR İMREL MEHMET KUTSAL HAKAN SELDA TURGAY MURAT

299

MEZ. 2008(M) 1970 1989(M) 1985 1994 1984 1996(M) 1987 1968 1992 1995 1989 2010 1986 2003 1996 1991 1982 1965 1984 2010 1994 1992 2006 1992 2007 2003 1998 1999 2009 1993 1990 1992 2000 2002 1990 1996(M) 2009 1990 1978 2002 1999 2005 2001 1999 1995 2009 1997 1992 2003 1968 1995 2007 1992 1982 1995 1996 1983 1970 1982 1989(M) 1990 1981 1996(M) 1991 2000 1989 1995 1982 2002


NO

SOYAD

AD

1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1229 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322

USKARA USKARCI USKUÇ USLU USLU USLU USMAN UŞŞAKLI UTKUCU UYANIK UYAR (ALDAŞ) UYSAL UYSAL UYSAL UYSAL UYSAL (AYDIN) UYSAL (MAMUREKLİ) UZUN UZUNHAN UZUNÖZ ÜÇBAŞ ÜLGEN ÜLKÜTEKİN ÜNAL ÜNAL ÜNAL ÜNAL ÜNAL ÜNAL ÜNAL ÜNAL ÜNCÜ ÜNER ÜNLÜTÜRK ÜNSAL ÜNVER ÜNVER ÜNVER ÜNVER ÜNVER ÜRGÜPLÜ ÜSGÜLEN ÜSTÜNER ÜSTÜNKOL VATAN VURAL VURAL VURAL VURAL YALÇIN YALÇIN YALÇIN YALÇINKAYA YALVAÇ YAMAN YANIK (YASAN) YANIKOĞLU YAPÇA YARAR YASAN YAŞAR YAŞAR YAVAŞ YAVUZ YAVUZ YAVUZ YAYLACI YAZGAN YAZGILI YAZICI

TOGAN TOGAN TOLGA TUNCAY MEHMET ERKAN AHMET RACİ NAFİZ SERHAN MUSTAFA HASAN NEJAT KADİR SAİM GÜZİN GÜLSEV ÇINAR CİHAT VELİ SULHİ NİHAL L. NEVAL MÜRÜVVET İMRAN TEKANT DURMUŞ ALİ YAŞAR ERHAN ULAŞ M. TANKUT MERYEM YELDA FUAT GÖKHAN UTKU HAMİT AYKUT MURAT AHMET ALİ ERDAL ÜMİT RAGIP KEREM SEDAT ŞÜKRÜ TUNCAY MEHMET EMİN BAHTİYAR TURHAN AHMET BİLGİN ÖMER ZÜHAL ÖZGÜR DİDEM TUĞBA ŞERAFETTİN REŞİT MUSA TALAT DEVRİM İ. BURHANETTİN MEHMET AYKUT RUKİYE EBRU MUSTAFA ERCÜMENT ÖZCAN BOĞAÇHAN AHMET İLKER MÜNİRE ÖZDEN MURAT ŞENOL ŞAHAP ZEYNEP A. SÜPHAN ZÜMER CENAP MURAT SERDAR AYHAN EVREN DENİZ SELAHATTİN BARIŞ TALAT TARKAN

MEZ. 2006(M) 2006 1999 1996(M) 1989 1986 2004 1994 1983 1991 1994 2006 1992 1987 1983 1972 1984 2010 2001 1981 1988(M) 1988 1968 2010 2007 1995 1994 1989 1979 1978 1971 1980 1997 1979 1989 1993 1984 1984 1973 1966 2006 1989 2006 1971 1985 1999 1985 1982 1974 1994 1987 1981 1982 1994 1992 1994 1990 1971 1993 1985 2009 1989 2010 2000 1996 1990 2003 2002 1979 1995

300

NO

SOYAD

AD

1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

YAZICI YAZICIOĞLU YEGANE YENEN YENER YENERİM YENERİM YENİARAS YERTUTANOL YEŞİL YEŞİL YEŞİLAY YETKİN YIKILMAZ YILDIRIM YILDIRIM YILDIRIM YILDIRIM YILDIRIM YILDIRIM YILDIRIM YILDIRIM YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZ YILMAZER YİĞİT YOLASIĞMAZ YONCACI YOUSUF YÖN YÖNEY YÖRÜK YÖRÜKOĞLU YUMLU YURTOĞLU YÜCEKENT YÜCEL YÜKSEL YÜKSEL YÜKSEL YÜNEL YÜNKÜL YÜRÜR YÜZER ZAMAN ZEHİR ZEYBEK ZEYDAN ZEYTİNOĞLU ZORLUBAŞ ZÜLFİKAR

İSMAİL İBRAHİM MURAT BİLGİN ERKUT DENİZ CENGİZHAN CENGİZ ZEYNEP FIRAT NEDİM MUSA METE AYŞE YASEMİN MEHMET CAN SİBEL MEHMET SEDA METİN AKİF BÜLENT ÇETİN ÜMİT MÜNİR HİDAYET RECEP KIVANÇ UĞUR GÖKHAN OSMAN KASIM MURTAZA CELİL AHMET ULAŞ HÜSNÜGÜL ALPER HAYDAR MERAL FEZA SEDAT HASAN HASAN RIFAT HALİL ADNAN HALUK MEHMET AYHAN DOĞAN BAYRAM HADİ SELİN ZAKİ RAMAZAN İBRAHİM MEHMET MUSTAFA MEHMET KEMAL ALPAGO UĞUR İSKENDER MURAT MUSTAFA GÖKHAN AYHAN M. CAHİT UFUK ÇOŞKUN İHSAN TOGAN UMUT MEHMET TAYFUN ALİ OLGUN MAHMUT CELAL TÜRKER LEVENT

MEZ. 1994 2002 1989 1972 2003 2005 1969 2000 2003 1995 1984 2001 1996 2000 1995(D) 2008 2002 1991 1991 1987 1985 1974 2010 2008 2000 1997 1980 1979 1989(M) 2008 2004 2003 1999 1998 1996 1995 1994 1993 1990 1989 1989 1988 1976 1998 1984 1986 2006 1974 1998 1989 1999 1978 1991 1976 1974 2003 1996 1992 1982 1999 1984 2005 2003 1992 1976 1973 2002 1987 1973 1990


ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUN ADEDİ (Yıllara Göre)

B.Sc.

M.Sc.

Ph.D

TOPLAM

B.Sc.

M.Sc.

Ph.D

TOPLAM

8

1989

47

11

2

60

7

1990

45

19

1

65

6

1991

51

12

2

65

1

9

1992

54

8

14

1

15

1993

53

9

2

64

1969

13

3

16

1994

39

6

1

46

1970

13

3

16

1995

61

6

6

73

1971

8

6

14

1996

36

10

6

52

1972

11

8

19

1997

29

6

6

41

1973

16

11

27

1998

53

8

61

1974

18

5

23

1999

45

8

53

1975

8

6

14

2000

42

4

6

52

1976

27

1

28

2001

30

5

4

39

1977

-

3

3

2002

28

9

5

42

1978

15

3

19

2003

33

7

6

46

1979

22

3

25

2004

25

7

1

33

1980

21

7

28

2005

47

7

1

55

1981

23

1

24

2006

40

9

1

50

1982

23

4

29

2007

36

3

1

40

1983

17

5

22

2008

32

8

1

41

1984

38

1

39

2009

37

2

2

41

1985

29

6

2

37

2010

33

2

1

36

1986

32

4

1

37

1987

42

12

1988

35

15

1964

8

1965

5

1966

6

1967

8

1968

2

1

2

54 3

53

301

62


KAYNAKÇA VE TEŞEKKÜR

O

DTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 50 yılını konu alan bu çalışmada ağırlıklı olarak; ODTÜ Mezunlarla İletişim Müdürlüğü yayını ODTÜ’lü Dergisi, Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği yayını ODTÜ’lüler Bülteni, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği yayını Baraka Dergileri, Gazete ODTÜLÜ ve ODTÜ yayın organı Campus Observer (1959-1966) dergilerinden yararlanılmıştır. 50. Yıl Andacı, bu yayınlarla birlikte; üniversitenin resmi web sitesi www.odtu.edu.tr, http://www.odtu.edu. tr/about/history.php, 1962-2010 yıllarına ait ODTÜ katalogları, Aydın Tiryaki’nin 23.10.2007 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınlanan “ODTÜ’de sonbahar” yazısı, Ozan Örmeci’nin makalesi http://ydemokrat.blogspot.com/ 2009/09/odtu.html, Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu’nun “ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün Tarihçesi” adlı yayınlanmamış çalışması, Doç.Dr. Sadrettin Alpan’ın ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Rektör Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu ve Bölüm Başkanı Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu’na yazdığı kişisel mektup, TMMOB Maden Mühendisleri Odası bülteninde yayınlanan yazım üzerine yine Doç.Dr. Sadrettin Alpan’ın bana gönderdiği mektup ve Prof.Dr. Hayri Erten ile kişisel görüşmelerden yararlanılarak hazırlanmıştır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak geçmiş yıllara ait bilgilerini ve fotoğraflarını benimle paylaşan değerli meslektaşlarım; Ülkün Tansel, Mesut Tokgöz, Şerafettin Üstünkol, Orçun Mengenli, Seda Şalap, A. Haluk Kanık, Burhan Vural, Ünal Akkaya, Hayati Karaman ve Akın Karabeyoğlu’na özellikle teşekkür ederim. Bu çalışmada ağırlıklı olarak ODTÜ, ODTÜ’deki yaşam ve Maden Mühendisliği Bölümü fotoğrafları kullanılmıştır. ODTÜ’de insan eliyle ve elli yılı aşkın bir sürede yaratılan doğal güzellikler ve yaşam alanlarına ait görsel unsurlar 50. Yıl Andacının en önemli parçasıdır. Bu görsel unsurlar, ODTÜ Mezunlarla İletişim Müdürlüğü yayını ODTÜ’lü Dergisi, Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği yayını ODTÜ’lüler Bülteni, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği yayını Baraka Dergilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca bilişim dünyasındaki sanal ortamlardan google görsel unsurları, WOW Turkey, facebook, panoramio ve Gazete ODTÜ’lü’den görsel alıntılar yapılmıştır. Bu konuda bahsi geçen dergi ve sanal ortamlarda fotoğrafları yayınlanan şahıslar; İdil Aba, A. Akın, Kemal Akgül, Ziya Akkoca, Nurcan Alkış, Asiye, Tolga Aydoğdu, Cengizhan Bahar, Gökhan Bektaş, Onur Bektaş, Reyhan Bilen, İrfan Celayir, Kadir Celep, Cenk Çelik, Kenan Çelik, Kutlu Demir, Burak Dilan, Çağıl Doğan, Talat Doğan, Emre Durmaz, Burç Emre, İ. Hakkı Erdoğan, Gomercin, Canset Karaerkek, Ali Oktay Kosovalı, M. Köse, Yasemin Kulte, Kutlu Kutluer, Mustafa Bülent Pirinçci, Esengül İnal Pulat, Zeynep Saylık, Fatih Temel, Aydın Tiryaki, Y. Tuğcu, Serdar Uçmak, Sezin Umar, Emre Ün, Spooky Hamdi, Ömer Yağız, Tuğce Yalçın, Yasin 89, Dicle Yazıcı, Emre Yıldız ve Alp Yürüm’e özellikle teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmada aşağıdaki kitaplar ve makalelerden de faydalanılmıştır. - Kemal Kurdaş (1998), ODTÜ Yıllarım “Bir Hizmetin Hikayesi”. Ankara: METU PRESS - Nurettin Çalışkan, ODTÜ Tarihçe 1956-1980.Ankara: Arayış Yayınları, 2002. - Prof.Dr.Nuri Saryal’ın Anılarıyla ODTÜ”. ODTÜ’LÜ. Mart 1997 Sayı:14, S.5. ODTÜ Yayını. - “Prof. İsmet Ordemir’in ODTÜ Anıları”. ODTÜ’LÜ Haziran 1997, S.15-16. - ODTÜ’nün Kuruluşuna Dair bir yazı Dr. Berrin Balay Tuncer. Nadir AVŞAROĞLU Ankara, 2010

302


303


ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN 50. YILI KUTLU OLSUN...

Bir ülke ancak kendi öz kaynaklarını kullanarak büyür.


D EM İR M AD ENİ İŞLETM ESİ M ÜTEAH H İTLİK ve TAAH H ÜT İŞ LER İ D ELM E - PATLATM A TAAH H ÜTLER İ K O N K ASÖ R İŞLERİ ve Y O L AG R EG ESİ H AZIRLANM ASI

ÖZCE MADENCİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ ANIT CADDESİ NO:10/11 TANDOĞAN / ANKARA TEL : 0312 222 14 70 FAKS : 0312 222 14 49 www.ozcemaden.com info@ozcemaden.com

ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLARIZ


Küre

Murgul

Samsun

‘’O.D.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 50. KURULUŞ YILINI KUTLARIZ”

Metal madenciliği, metalurji kimya alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz; Ülkemizde Mineralden Metal Bakır Üreten

Tek Kuruluştur. • %18-23 Bakır içerikli Bakır Konsantresi • % 42-48 Kükürt içerikli Pirit Konsantresi • % 99.3 Bakır içerikli Bilister Bakır • % 99.9 Bakır içerikli Elektrolitik Bakır • % 96-97 H2SO4içerikli Sülfirik Asit • % 65-69 Antimuan içerikli Antimuan Konsantresi E t i b a k ı r

B i r

C e n g i z

H o l d i n g

Aşıköy Mevkii Küre - KASTAMONU Tel: 0366. 751 20 60 0366. 751 20 04 Fax: 0366. 751 20 38 www.etibakir.com.tr K u r u l u ş u d u r .


ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN 50.YILINI KUTLARIZ.


ODTÜ YILLIK İLANI HAZİRAN 2011.indd 2

14.06.2011 11:52:50


PERFORATOR


ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN 50.YILINI KUTLARIZ.

IN PRODUCTION & EXPORT OF TURKISH MINERALS Since 1938

• • • • • • • • •

Iron Ores, Iron Ore Concentrates for Steel Production (Magnetite), Ultra Fine Coal Washing Grade Magnetite Powder, Copper Concentrates, Metallurgical Lumpy Chromium Ores, Metallurgical Chromium Concentrates, Refractory Lumpy Chromium Ores, Refractory Chromium Concentrates, Refractory Chromium Ladle & Foundry Sand,

Head Office : Atac Sokak 35/6, Yenisehir, 06410 ANKARA,TURKEY Tel : +90-312- 430 28 80 Fax : +90-312- 433 90 47 e-mail : info@bilfer.com bilfer@superonline.com


ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50.Yılını Kutlarız.


her zaman bir cevher always a value


268

Maden andac  
Maden andac  
Advertisement