Page 1

vil I ĂŚndre verden?

- Tag en tur i OPI-junglen

OPI


Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger til udbytte. Med en målrettet facilitering undgår I, at forskelligheden spænder ben. I kan tværtimod bruge den til at accelerere innovationen. Med involverende og udfordrende aktiviteter og mødeformer sikrer I mere nytænkning og produktivitet i samarbejdet.


Lav prototyper! Innovation handler om at lære af sine fejl og successer. Lav dem derfor så hurtigt som muligt! Lav modeller og prototyper, der tester jeres ideer i praksis. På den måde kan I prøve jer frem, bedre forstå hinandens ideer og tilpasse løsningerne løbende. Husk, at jeres OPI-projekt er født af et behov, løsningerne skal opstå undervejs – og vil typisk overraske jer.


Brug lovgivningen! Begrænsningerne synes at være overalt: knappe ressourcer, love og regler samt kulturelle barrierer, der alle ønsker at stoppe netop jeres projekt. Innovation handler om noget så klichefyldt som at vende begrænsninger til muligheder. Et godt eksempel er EU’s udbudsregler, som vi i Danmark fortolker langt mere firkantet end i andre EU-lande. Undersøg hvordan I kan udnytte det fulde mulighedsrum, der ligger i lovgivningen. På den måde kan vi skabe langt mere innovation med den offentlige sektor som drivkraft.


Husk forankring! Alle kan få en god ide – mange af os får dem endda hele tiden. Men hvis jeres ideer skal have liv efter projektets udløb, er I nødt til fra start til slut at sikre ejerskab hos deltagerne og i deres bagland. Men forankring handler også om at dokumentere og formidle de reelle effekter af løsningen undervejs i projektet. Og ligesom den gode tanke, så skal der rigtig mange handlinger til, før en idé forankres. Og husk, at jeres ideer har langt bedre livsvilkår, hvis de klinger med aktuelle politiske dagsordner.


Plan C er et offentligt privat innovationsprojekt (OPI) som har udviklet nye løsninger til energirigtig renovering af kommunale og almene bygninger. Vi har samlet en række af vores vigtigste OPI-erfaringer i OPIjunglen. God tur! Læs mere på www.plan-c.dk


Hvad er OPI? Offentlig privat innovation (OPI) er når virksomheder forskning og offentlige aktører i samarbejde skaber nye konkurrencedygtige løsninger på samfundsmæssige udfordringer.


”INNOVATION IS ANYTHING BUT BUSINESS AS USUAL”

– et projekt i

Projektet er finansieret af DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g

Vi investerer i din fremtid


KAN DU FINDE VEJ GENNEM OPI-JUNGLEN? OPI projektstart

efter 6 måneder er du ved at drukne i mails, ubesvarede opkald og uregerlige brevduer. Og værst af alt: værdifuld viden er gået tabt.

ja

Både planlægning og idégenerering skal ske i fællesskab med alle deltagere.

Skal OPI-projektet forankres på operationelt, strategisk og politisk niveau hos de deltagende organisationer?

hvorfor så lave et opi-projekt!

Bruger I tid på at afklare rammer og forventninger for den interne kommunikation mellem projektdeltagerne?

nej

nej nej

nej Er det vigtigt at kende slutmålet fra starten af projektet?

Vil du ændre verden? Det var det projekt. Næste gang brug det som en fordel.

ja

ja ja

ja

nej ja Et OPI-projekt er styret af behov ikke af løsningerne. Hvis du allerede ved, hvor I skal ende, er der ingen grund til at kalde det innovation.

ja

Skal man frygte kultursammenstød mellem organisationer i projektet?

Skal slutbrugeren inddrages fra start?

nej

Ved I at store resultater kræver mange tidligere fejl?

Forstår I jeres fulde mulighedsrum i EU’s udbudslovgivning?

ja ja

nej

nej

I har ikke råd til først at erkende jeres fejl til sidst i projektet. Begå dem så tidligt som muligt.

Er det kun projektlederens ansvar at have en realistisk projektplan?

Tør I bryde vanen og få deltagerne ud af deres vante rammer med alternative mødeformer og målrettet facilitering?

ja nej

Det tror vi ikke på. Tjek hellere en ekstra gang.

ja

ja

Er det vigtigt, at deltagerne har samme baggrund og verdensforståelse?

Tænk en ekstra gang. Husk at der var masser af MP3 afspillere før iPod’en kom på markedet.

Skal der laves prototyper fra start? Der er ingen, som kommer til at bruge din løsning. Men den er flot.

Har alle i et OPi-projekt ansvar for mål og leverancer?

nej

nej

nej

nej

I innovation leger lige børn ikke bedst. Forskellighed og tværfaglighed er drivkraften i jeres projekt.

nej

Et OPI-projekt lykkes kun, hvis alle i projektgruppen tager ansvar.

ja

Jo.

nej

Det er meget usikkert, om I kommer til at skabe noget innovativt.

Dit projekt ender som politisk mudderkast efter 3 års hårdt arbejde.

Hvis I formår at skabe gode relationer og udfordre jeres ”plejer”, har I langt større chance for succes. Skal OPi-projektets kommercielle potentiale have fokus fra starten?

nej

Hvis alle involverede partnere selv implementerer løsningen i deres egen organisation, betyder det så, at chancen for succes er større?

ja

ja

ja

Handler innovation om altid at skabe noget radikalt nyt?

Skal projektplanen altid overholdes?

ja I får nok ikke den innovationspris, I havde håbet på alligevel.

Skal forankring være en del af projektet hele vejen igennem?

Projektets viden dør, når I har skrevet evaluerings-rapporten.

nej ja

Sådan! I har ændret verden til det bedre.

nej Dit projekt har ingen gang på jord.

Se mere på gate21.dk

OPI guide  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you