Page 1

Nr 2

Samarbete för utveckling

Pärla på liten ort Design mer än bara yta Utbildning stärker näringslivet

BREDARYD

LANNA

HORDA

RYDAHOLM

FORSHEDA

VÄRNAMO

BOR


Värnamo Näringsliv Vi jobbar för dig och finns till för både små och stora företag Vårt uppdrag är att du som näringsidkare ska finna möjligheter att utveckla din verksamhet här i Värnamoregionen. Vi ger dig tillgång till ett unikt nätverk, mötesplatser och företagsutveckling. ”Jag har engagerat mig i Värnamo Näringsliv AB för att få möjligheten att påverka utvecklingen av vårt näringsliv”. Svante Hultqvist Ordförande Värnamo

hultqvist@tele2.se

Styrelsen

Petra Bedin

Mikael Nilsson

Leif Malveholm

Mikael Sigfridsson

petra.bedin@wezupport.se

mikael.nilsson@elteknik-vmo.se

leif.malveholm@proton.se

mikael.sigfridsson@stalverktyg. comtele2.se

Anton Schön

Ulla Gradeen

Wezupport Solutions Europe AB Elteknik AB Horda/Rydaholm Bor

Ewes Stålfjäder AB Bredaryd/Lanna

anton.schon@ewes.se

Värnamo kommun ulla.gradeen@varnamo.se

Proton Group AB Värnamo

Forsheda Stålverktyg AB Forsheda

Hans-Göran Johansson

Mats Hoppe

hans-goran.m.johansson@ varnamo.se

mats.o.hoppe@varnamo.se

Viceordförande VNAB

Kommunchef, adjungerad till styrelsen

Idag är vi över 200 medlemsföretag. Bli medlem du också! Anmäl dig på vår hemsida. www.varnamo-naringsliv.se


Vi

klarar oss alltid! Tänk vad många gånger vi har rest oss upp efter att den så kallade konjunkturen har golvat oss. Men det är segt virke i både de småländska företagen och entreprenörerna. Och nu äntligen kan vi stolt säga YES! ännu en gång. Välkommen att ta del av vårt andra magasin som speglar dynamiken i vårt näringsliv. Gammal möter ung och något nytt uppstår. Lärande och erfarenheter ger nya möjligheter. Nya spännande material tar företag med ut på helt nya marknader och design som arbetsmetod kan bli avgörande för alla tillverkande företags utveckling. Att vara en del i en tillväxtorienterad region är för mig en förmån och det är med stolthet jag vill att du ska känna pulsen, kreativiteten och framåtandan som spirar här.

Åza Rydén

VÄRNAMO NÄRINGSLIV Näringslivstidningen ges ut av Värnamo Näringsliv AB i syftet att lyfta fram Värnamo kommuns mångsidiga näringsliv och bredda kunskapen om bolagets arbete för utvecklingen av näringslivet i vår region. Tidningen delas ut via posten till företag i Värnamo kommun, alla medlemmar i Värnamo Näringsliv AB samt andra aktörer inom näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

BOLAGET: Värnamo Näringsliv AB Jönköpingsgatan 15, plan 4 331 34 Värnamo www.varnamo-naringsliv.se info@varnamo-naringsliv.se Tel.0370 - 69 18 55

4 6 10 12 14 16 17 18 22 22 25 29 30 33 REDAKTÖR: Anna Grunditz ANSVARIG UTGIVARE: Åza Rydén, aza@varnamo-naringsliv.se GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Niwah Reklambyrå AB, Värnamo TRYCK: Fälth & Hässler AB, Värnamo OMSLAGSBILD: Stephan Bozic FOTOGRAFER: Stephan Bozic, Claes Nordström, Ulf Lorentzson, Sven-Olof Dahl med flera.

Utbildning och utveckling förenas Energisamordarutbildning

Pärla på liten ort

En idé leder ofta till en annan Ubildningsprojekt stärker näringslivet Design som arbetsmetod

Designregion Småland

Företagare i VNAB

Materialresan 2010

Nytt material av petflaskor och tyg

Ewes & Prodeva

Lokala näringslivsföreningar

Mentorsprogrammet

Hitta rätt personal

ANNONSER: Göran Nilsson, Niwah Reklambyrå AB, 0370-51 00 32, goran.nilsson@niwah.se UTGIVNING: Oktober 2010

3


Utbildning och utveckling förenas Enikö Ohlsson är utbildningschef på Campus Värnamo. Vilken är din roll på Campus Värnamo? Jag ska införa högskole- och yrkeshögskoleutbildningar i Värnamo. Det innefattar att utveckla befintliga utbildningar, skapa nya utbildningar och bemanna dem med rätt personal.

Campus

Era utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet. Vilka är fördelarna det nära samarbetet er emellan? En stor fördel är att utbildningarna anpassas till det arbetsliv som finns just nu. I studierna ingår företagsförlagd praktik. Under praktiktiden lär företagen känna studenten och får veta vad personen går för. Det gör att stora delar av rekryterings- och upplärningsprocessenkan klaras av redan under utbildningens gång. Dessutom genomför studenterna under sina studier projektarbeten åt företagen som de kan ha stor nytta av i sin verksamhet.

4

Campus Värnamo är en liten skola med närmare 160 studenter. Vilken är den lilla skolans vinst? Hos oss är varje individ viktig och som student riskerar du inte att försvinna i mängden och bli anonym. Hos oss kan du få hjälp när som helst och i vilken fråga som helst. Studenterna har även möjlighet att påverka sin utbildning och komma med synpunkter vilket du sällan har på en större skola. Campus Värnamo kommer att utgöra en kraftfull del av det kommande utvecklingscentret Gummifabriken. Hur ser du på framtiden? Min vision är att Campus Värnamo ska ha minst tre ledande fortlöpande teknikutbildningar. Viss del av Tekniska Högskolan i Jönköpings forskning ska ske i Värnamo och att vi ska ha minst två andra yrkesområden där vi är duktiga på efter gymnasiala utbildningar. Jag hoppas också att vi ska kunna skapa en kompetensakademi där vi kan samordna kompetensutvecklingsaktiveter för kommunens anställda. Text: Anna Grunditz Foto: Ulf Lorentzson

Campus arbetar i nära samarbete med näringslivet och ger studenter möjlighet att få en skräddarsydd utbildning efter de kompetensbehov som företagen har. Campus ger företagen chansen att vara med och forma utbildningarna och studenterna får möjlighet att lära i arbete. Det skapar en bra förutsättning för en verklighetsanpassad utbildning. – Det är den här typen av kunskap som industrin efterfrågar, säger Bengt Svensson, vd på företaget R-man AB. Sammanlagt 35 fadderföretag är involverade i 3D-teknikutbildningarna på Campus. Ett lyckat koncept som möjliggör för eleverna att

FAKTA På Campus Värnamo inriktar man sig på eftergymnasiala utbildningar efterfrågade av det lokala näringslivet. Utbildningarna är framtagna tillsammans med olika högskolor, framtidsinriktade företag och myndigheter. Dessutom erbjuds det lokala näringslivet möjlighet till kompetensutveckling av sin personal i form av kortkurser. Startår: Första utbildningen (3D-teknik) startade augusti 2007. Utbildningar: 3D-teknik, 3D-teknik för effektiv produktion, Energisamordnare, Butikschefsprogrammet, Transportledare. Antal studenter: Ca 160 heltidsstudenter.


>>> Bengt Svensson,

R-man AB

g

få en skräddarsydd tvåårig utbildning efter de behov som finns bland företag i näringslivet. Studenterna går en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning och under andra terminen får de möjligheten att träffa sina fadderföretag. Konkurrerar med teknik Jörgen Johansson på företaget IKV Tools i Forsheda sitter med i ledningsgruppen för utbildningen och betonar att företagen konkurrerar med teknik idag. – Nyttan med utbildningen är att vi alla ska kunna utveckla bygden och då vill det till att vi kan anpassa utbildningen efter det behov vi företag har. Campus leder till ett kontinuerligt nära samarbete mellan olika verksamheter. Syftet är att kommunen, skolan och framför allt företagen involveras i Campus för att göra studenterna attraktivare på arbetsmarknaden. – Kravet i dessa utbildningar har varit att näringslivet måste vara övertaligt i ledningsgruppen. Det är själva grunden i ut-

på arbetsmarknaden. – Vi får möjlighet att vara med och styra utbildningen och på vilket sätt elever kommer ut på marknaden. Det är en oerhörd vinning för oss. Företaget blir ju också mer attraktivt gentemot kunder när man visar att man bryr sig om framtiden i bygden. Samtidigt lär man sig själv också på att ta in ungdomar och låta dem få chansen att visa vad de går för. Företaget R-man är specialiserade på rörbockning och svetsning. Företagets vd Bengt Svensson har varit med i ledningsgruppen från utbildningsstarten och hittills har de haft tre studenter som gjort sin praktik på företaget. Tankar fanns på att anställa men tyvärr satte lågkonjunkturen som följde stopp för det. Men även detta år kommer företaget erbjuda en praktikplats. – Det här är bra för Värnamo för vi behöver den här typen av personal till företagen, säger Bengt Svensson och tillägger:

>>>

”De har nästan revolutionerat vårt tänkande i företaget”

Jörgen Johansson, IKV Tools AB.

bildningen att vi får vara med och påverka. För annars finns risken att utbildningen blir felriktad och inte leder till några jobb för studenterna när de kommer ut i arbetslivet. IKV Tools är en komplett leverantör av verktyg och konstruktionstjänster inom verktygsindustrin. Till hösten väntas ännu en student göra sin praktik i företaget. Jörgen Johansson säger att det är otroligt viktigt för dem att ha en hög standard på tekniken för att kunna konkurrera. Campus startade 2007 och redan under det första året hade IKV Tools två studenter som gjorde sin praktik i företaget. För en av dem ledde det till en anställning på företaget. – Det var två riktigt drivna killar som kom in med ett nytt tankesätt. De har nästan revolutionerat vårt tänkande i företaget.

Högskolan sätter Värnamo på kartan Eleverna får själva bestämma i vilket av de 35 fadderföretagen de vill göra sin praktik. Inför elevernas val av praktikplats marknadsför företagen sig själva. Lärande i arbete (LIA) som det heter, pågår i tio veckor under hösten och i tio veckor under våren. Jörgen Johansson tycker att högskolan sätter Värnamo på kartan. Företag här omkring har möjlighet att få högre utbildade elever. Och Jörgen säger att det är viktigt att utbilda folk till den typen av industrier som finns i bygden och att de även ska vara attraktiva. – Det är en fördom idag att man på en industri står med en fil och bankar på en järnbit. Så går det inte riktigt till idag. Istället är det rent och snyggt med en hög tekniknivå. De som jobbar här hos oss blir väldigt attraktiva

– Är man med i ledningsgruppen så vet man vilka studenter som går på utbildningen och får på så vis ta del av deras prestationer. På så sätt får man en inblick i vilken kompetens det finns att tillgå i en framtida arbetsmarknad. Ser bara fördelar och möjligheter Bengt Svensson tycker det är ett bra engagemang från Campus sida med duktiga ledare och lärare i utbildningen. Han ser det som en stor fördel att företaget MP Engineering AB kom in tidigt i startfasen. De bidrar till att ge studenterna de bästa resurserna i CAD- ritning. Nätverket med studenterna blir också en vinst för R-man AB: – Dels att få veta vad som finns i utbildningsväg och att kunna påverka detta. Dels genom att ställa företaget till förfogande för praktikplatser och på så sätt göra reklam för företaget bland studenterna. Bengt Svensson ser bara fördelar och möjligheter med Campus: – Det är oerhört bra att ha en högskola här när det finns så mycket småföretagare och tillverkningsindustri i bygden. Det är väldigt många som jobbar i det segmentet. Om vi då har möjlighet att fånga upp dessa studenter i näringslivet så är det ju jättebra, säger Bengt Svensson.

Text & Foto: Claes Nordström 5


Johnny Grauengaard >>>

Energi-

samordarutbildning BSV-arkitekter och ingenjörer AB är engagerade i den nystartade utbildningen på Campus för blivande energisamordnare. En unik utbildning där flera aktörer samverkar för att öka kompetensen i regionen. Den första kullen studenter är redan igång. Företagets vd tillika arkitekt Johnny Grauengaard berättar varför de valde att haka på samarbetet:

– Vi blev kontaktade och fick frågan av Campus i Värnamo eftersom vi är väldigt fokuserade och intresserade av att bygga energisnålt. Till exempel ritade vi kvarteret Oxtorget som stod klart 2006 och det var kul att vi verkligen kunde leva upp till alla de förväntningar vi hade i början. Vi är i vår nisch vad gäller arkitektur och den energisnåla byggtekniken den största aktören i Värnamo. När vi går in i ett projekt som detta så får man kontakt med unga drivna ungdomar samtidigt som vi får en chans att visa upp oss. Vad har det för betydelse att ni kan vara med och formge den här utbildningen? – Det finns ett behov av energisamordnare i byggbranschen som tänker på tvärs och får ihop allting. Idag har man arkitektinstruktörer, VVS- och elingenjörer och så vidare som jobbar med enskilda delar av ett bygge. För att eliminera fel som kan uppstå behövs någon som är spindeln i nätet. De elever som går utbildningen är i framtiden inte enbart knutna till konsultsidan utan kan även arbeta inom entreprenörsleden ute på byggplatserna och inom de stora fastighetsbolagen. Vad är det i huvudsak för kunskaper ni delar med er av i utbildningen? – Dels är det arkitekturen, att man kan tänka energisnålt redan när man formger huset och dels att vi har konstruktörer här som kan själva byggtekniken. Vi försöker tänka så som vi vill att de som går på utbildningen ska tänka när de blir färdiga. Det är främst

de disciplinerna skolan vill ha av oss. Sedan starten har vår energiingenjör Jörgen Hurtig varit med som kunskapskälla och bollplank när man format utbildningen på Campus och dessutom varit med och presenterat och marknadsfört utbildningen på olika gymnasieskolor. Vårt företag sitter med som byggteknikskunniga i utbildningens styrelse och hjälper då strategiskt till att forma utbildningen tillsammans med bland andra Finnvedsbostäder och Corallen. Det är inte riktigt bestämt än hur många kurser vi kommer hålla i eftersom utbildningen är precis i uppstarten. Hur viktigt är det med energieffektivisering på byggsidan inför framtiden? – Det är jätteviktigt om man ska nå de klimatmål som regeringen satt upp. Alla våra lokaler och bostäder står för 40 procent av energiförbrukningen. Där kan man göra jättestora insatser. Annars tänker man till exempel ofta på nedsmutsning i trafiken men den står bara för 15 procent. Vilken vinst ger detta er på sikt som företag? – Det primära är väl egentligen att man träffas i kretsar där de här frågorna bearbetas och hålls aktiva. Alla inblandade aktörer besitter ju kunskap och därför är det också bra att vi infiltrerar oss. Ser man det egoistiskt från vår sida så har vi ett stort intresse för de här frågorna och tror det här är framtiden inom branschen. Sen tänker vi även rekryteringsmässigt att dessa elever i förlängningen kan vara potentiella medarbetare till oss. Vad är fördelarna med att ha en högskola på orten? – Det ser man ganska tydligt. De städer som har en högskola växer. Det blir ett inflöde av unga människor på orten. Vissa hittar ett jobb och bosätter sig här. En högskola kan göra mycket för tillväxten i en stad och involverar företagandet, säger Johnny Grauengaard. Text & Foto: Claes Nordström

Hur gick det för studenterna på Campus? 19 studenter tog examen från 3D-teknikprogrammet i maj 2009. Ett halvår senare hade 10 av de tidigare studenterna fått arbete och 5 hade gått vidare till andra högskolestudier. Av de övriga var 2 arbetssökande och 2 hade flyttat utomlands. Snacka om lyckat koncept säger vi på Värnamo Näringsliv!

6


INVESTERA MED VINST I SIKTE BLI ENERGIEFFEKTIV

9nUVW\UNDlUDWWNXQQD VHVDPEDQGHQPHOODQ KlOVDDUEHWVPLOM|RFK O|QVDPKHW 9lONRPPHQWLOORVV

Välkommen pü energiseminarium!

28 oktober klockan 8.30-16.00 i Pingstkyrkan Arken, Pumparegatan 20, Värnamo.

ArrangĂśrer

Gislaved, GnosjÜ och Värnamo kommun, Campus Värnamo, RegionfÜrbundet och Länsstyrelsen i JÜnkÜpings län FÜr mer information och anmälan se Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalender

$SODGDOHQV)|UHWDJVKlOVRYnUG

3LOJDWDQ‡9lUQDPR 7HOZZZDSODGDOHQIKYFRP HSRVWLQIR#DSODGDOHQVH

Affärsresor

XVoHFSGORMRK

KEPPIVWZIXWRMRK

Spara tid och pengar! Boka din affärsresa hos vüra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss fÜr mer information.

:MTo1ERHYW;MVImVWTIGMEPMWXIVToPIKSXMPPZIVORMRKQIHXVoHMQIXEPPWSQ LYZYHOSQTSRIRX%PPVEFmWXmVZMToXVoHFSGORMRKSGLKEPPIVWZIXWRMRKQIR SQHYZMPPOERZMmZIRSVHRE]XFILERHPMRKSGLERHVEX]TIVEZJ}VmHPMRK  3EZWIXXZMPOIRXMPPZIVORMRKWJEWHMRHIXEPNFI½RRIVWMKMIVFNYHIVZMEPPXMH OZEPMXIXSGLP}RWEQLIX 6MRKSWWWoJoVHYHIXSKNSVHEKNSVX

1ERHYW;MVI%& +V}REKEXER7):mVREQS 8IP*E\ MRJS$QERHYWWI[[[QERHYWWI

Magasinsgatan 1, 2 tr, Värnamo 0370-30 05 30 varnamo@resia.se www.resia.se

7


Vårt fokus sitter alltid på våra kunders behov och krav. Med hjälp av en modern maskinpark och den senaste 3Dtekniken är IKV Tools specialister på följdverktyg för klipp, press och bockning. Vi ser oss snarare som en partner än en ren leverantör i både enkla som avancerade fall.

Galvanovägen 6, 330 12 Forsheda Tel +46 (0)370-37 47 70 info@ikvtools.se, www.ikvtools.se

Vi kan erbjuda skräddasydda lösningar som passar just Ditt företag • Industristädning • Fönsterputsning • Lokalvård • Försäljning • Golvvård

8

NT Service AB | Box 147, 331 21, VÄRNAMO Tfn: 0370-69 10 70 | E-post: info@ntservice.se


Öppet hus i Gummifabriken

Näringslivsdagen i Värnamo

Den 30 oktober kl. 10.00-14.00, i samband med Friveckolörda, visas Gummifabriken för allmänheten. Se dig om i den gamla fabriken, titta på arkitektens ritningar och hör kommunen berätta om sina verksamheter och hur långt de kommit i arbetet med att fylla huset. Kom och ställ dina frågor, var med och tävla eller ta en kopp kaffe. >>> 2009 års Nothinstipendiat

Sven-Erik Svensson mottar plaketten av Lars Engqvist, dåvarande landshövding i Jönköpings län.

Utdelning av Nothinplaketten Den 19 november är det dags för stiftelsen Forum Finnveden att dela ut årets Nothinplakett. En utmärkelse för framgångsrikt och berömvärt företagande i regionen. Samtidigt utses även Årets Företagsrookie.

Dessutom kommer Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström att tala om dagens ekonomiska läge. Plats: Arken, Värnamo Tid: kl. 12.00-17.00. Datum: 19 november.

Årets Näringslivsdag har som huvudtema ”Nya material skapar nya affärsmöjligheter”.

+PUHPKtLY¶PWSHZ[ 5pYUPILO€]LY\[IPSKUPUNP

;LRUPZRHWSHZ[LY 

4HZRPULY 

<[IPSKUPUN

-€YZ[HOQpSWLU /39 +/39 

/392VUZ\S[LUpY,YZHTHYIL[ZWHY[ULY P..==YLNPVULU]PKPZ[YPI\LYHY3PML7HR 4LK[YVUPJ+LÄIYPSSH[VYLY¸/QpY[Z[HY[HYL¹ /392VUZ\S[LUP=pYUHTV +HU1VOHUZZVU ;rUU€7YpZ[NrYKLU  =pYUHTV

^^^OSYRVUZ\S[LUU\ 9 4VIPS[LSLMVU!


Pärla på liten ort Bredaryds Wärdshus

Helena Hugo har fått anrika Bredaryds Wärdshus att blomstra. I dag är hennes koncept ett självklart val för företagskunder och privatpersoner över hela landet att besöka.

Hemsida: www.bredarydswardshus.se

För fem år sedan tog Helena Hugo över verksamheten med ambitionen att bedriva en riktigt bra restaurangverksamhet, med en tyngdpunkt på att erbjuda det bästa i matoch dryckesväg. Helena är väl medveten om att det krävs en hög kompetensnivå, ett brinnande intresse och en känsla för att skapa trivsel för gästerna. – Jag har en jäkla vilja och ambition, säger Helena Hugo.

Verksamhetsbeskrivning: Hotell och restaurangverksamhet, bryggeri samt pub. Ett varierande kombinationsutbud för gästen i såväl representationssammanhang som för privatpersoner.

Arbetar inifrån Sakta men säkert har Helena arbetat upp företaget och hon har medvetet låtit det ta

MAT & MALT BRYGGERIET BREDARYD AB Ägare: Helena Hugo och Viktor Bergman. Viktor blev i början av året 2010 delägare. Antal anställda: 6 samt 5 extrapersonal. Etableringsår: 1966

10

den tid det krävs för att kunna nå en hög standard. Ur ett nedsatt rykte och eftersatta lokaler startade Helena 2005 sitt bolag. Det egna ölbryggeriet är hjärtat i verksamheten. I dag är hela huset i princip färdigrenoverat men det är fortfarande långt ifrån klart. Mycket fokus har lags på inredningen. Det ska vara en mysig känsla och extra ombonat när man besöker värdshuset. – Vi har ingen havsutsikt och är belägna i ett ganska tråkigt vitt mexitegelhus mitt ute i ingenstans och då måste vi baske mig jobba hårt inifrån, säger Helena Hugo. Bredaryds Wärdshus erbjuder det yttersta toppsortimentet på öl och whisky. Även vinut-


budet håller hög klass. 2006 fick värdshuset utmärkelsen ”årets whiskykrog” utsedd av Svenska whiskyförbundet. På öl- och whiskysidan kan värdshuset på ett års basis erbjuda upp emot tusen sorter att avnjuta. Whiskyprovningarna är välkända och lockar whiskyfantaster från hela landet 4-5 gånger i veckan. – Vi är kända för vårt öl och whisky och det är viktigt att malten alltid står i fokus. Det är viktigt att behålla den nischen. God service Kännetecknande för verksamheten är restaurang, övernattning, konferenspaket, och riktigt god service. De 18 hotellrummen som finns i anslutning till restaurangen är ofta fullbokade. – De är faktiskt flaskhalsen i vår verksamhet. Vi ligger väldigt bra till i regionen och har många kunder från de större städerna. Ur affärssynpunkt är det optimalt att ha

Närproducerat och ekologiskt Helena Hugo har varit i branschen i snart tjugo år och med den erfarenheten har hon också sett hur den förändrats. I takt med att människors intresse för mat och dryck ökar

Stockholm där hon även läst Engelska WSETS vinhandlarskola. Efter inspirerande studiebesök till England och Skottland har de försökt återskapa den äkta pubkänslan i Bredaryd. Puben The Spirit Safe är nyrenoverad och tanken är att den ska samla framför allt lokalbefolkningen. – Vi kände att vi är i lilla Bredaryd och ville ge igen något till Bredarydsborna. Därför öppnade vi puben. Den står som en separat del i verksamheten och är en mötesplats som har öppet en till två gånger i månaden. Helena säger att det finns en gigantisk lista på saker hon skulle vilja göra för att utveckla verksamheten ännu mer. Målsättningen har hela tiden varit att ha en bra personalstab som kan, vill och är långvarig. En personal man kan överföra kunskap på. Dit tycker Helena de har kommit men be-

”Man måste vara en

livsnjutare för att kunna ha passionen för det här” ställs högre krav på kunskap och kompetens hos personalen. I möjligaste mån har hon sedan starten valt att satsa på det hon är övertygad om är framtiden, närproducerat och ekologiskt: – Det ligger mig varmt om hjärtat. Vi måste ta ansvar för det vi serverar när det gäller djur och de varor vi använder. Börjar man tulla på kvalitén så är det alltid till nackdel för djuret, säger Helena Hugo och drar demonstrativt handen över ett fårskinn på soffan och påpekar att de även tillvaratar detta.

hotellrum också. Man behöver ofta ha flera delar i sin verksamhet för att kunna överleva. Företagsgästerna står för 85 procent av kunderna och många av dessa återkommer också i privat regi på grund av den goda service som erbjuds. Helena säger att de har stor vördnad och respekt för gästerna samtidigt som de skapar täta kontakter med kunderna. – Vi är först och främst en restaurang men vi är också ett verktyg i många av våra kunders affärsrelationer, att till exempel slutföra affärer. Det är ofta här man knyter ihop säcken. Det handlar om ett förtroende gentemot våra gäster. Det ska smaka bra, vara god service, för idag är också ett affärsbesök så mycket mer. Det ska vara en upplevelse. Där kan vi tillföra väldigt mycket genom vår kunskap.

Diplomerad sommelier Helena Hugo har länge varit expert på öl och whisky. Numera är hon också diplomerad sommelier, efter ett års studier på Restaurangakademin i

tonar samtidigt att det gäller att ligga steget före för att kunna tillfredställa kunderna med något utöver det vanliga. Samarbete med skolan För dagen har Helena Hugo varit och föreläst i en dryckesutbildning för tredje årets hotell- och restaurangelever på Finnvedens gymnasium. – Vi är beroende av duktig arbetskraft i regionen. Det är brist på bra arbetskraft med rätt kompetens och därför är det viktigt att vi påverkar skolan så mycket som möjligt genom att etablera kontakt med eleverna på ett tidigt stadium. Det är viktigt att de får kunskap om hur det fungerar ute i näringslivet också. Kan vi vara med och påverka en stab underifrån så gynnar det hela branschen både i Sverige och utlandet. Det finns inte en tvekan i rösten när Helena får frågan om hon är en livsnjutare: – Absolut, allt ifrån viner, öl och cigarrer. Jag uppskattar god mat och dryck. Man måste vara en livsnjutare för att kunna ha passionen för det här. Det är viktigt att veta vad man gör och att förstå njutningen med det. Text: Claes Nordström Foto: Ulf Lorentzson 11


En idé

>>> Patrik

Skillfeldt och Magnus Larsson driver Fraktavtalet.

leder ofta till en annan

”Vi har flera nya idéer i bakfickan”

Patrik Skillfeldt och Magnus Larsson sitter tillsammans på FöretagsFabriken - Värnamo Näringslivs inkubator för nystartade företag. De är riktiga idésprutor. På kort tid har de startat inte mindre än tre företag.

FRAKTAVTALET SVERIGE AB Ägare: Patrik Skillfeldt, Magnus Larsson Antal anställda: 2 Etableringsår: 2009 Hemsida: www.fraktavtalet.se

>>> Balanshoj

Verksamhetsbeskrivning: Fraktmäklare

WERNAMO DESIGN Ägare: Patrik Skillfeldt, Magnus Larsson Antal anställda: 2 Etableringsår: 2010 Hemsida: www.wernamodesign.se Verksamhetsbeskrivning: Försäljning av underhållsfria räcken, staket och avskärmningar i varmgalvaniserat material, samt försäljning av exklusiva terassgolv.

BALANSHOJ Ägare: Patrik Skillfeldt Antal anställda: 1 Etableringsår: 2008 Hemsida: www.balanshoj.se Verksamhetsbeskrivning: Försäljning av springcyklar för barn. 12

2008 startade Patrik Skillfeldt Balanshoj, ett företag som säljer balanscyklar för barn via e-handel. Han upptäckte ganska snart att fraktkostnader för småföretagare, som han själv, är riktigt höga. – Jag kom inte upp i så stora volymer att jag kunde förhandla fram ett bra fraktavtal, berättar Patrik.

talet Sverige AB, med affärsidén att via ett gemensamt bokningssystem samla frakter från flera olika småföretagare och på så vis öka fraktvolymerna. – Med de samlade fraktvolymerna var utgångsläget ett helt annat och vi kunde förhandla fram ett konkurrenskraftigt fraktavtal med ett fraktbolag, berättar Magnus.

För ett litet företag med små fraktvolymer och utan erfarenhet att förhandla blir fraktkostnaderna ofta alldeles för höga, vilket kan vara förödande för en småföretagare med små marginaler.

Fraktavtalets kunder får tillgång till ett färdigförhandlat fraktavtal som de får använda kostnadsfritt och utan bindningstid, med sänkta fraktkostnader som resultat.

Samlar fraktvolymer De dyra frakterna för det egna företaget fick Patrik att börja fundera. Hur skulle man kunna sänka småföretagarnas fraktkostnader? Tillsammans med svågern Magnus Larsson startade Patrik Fraktav-

FöretagsFabriken Efter sommaren 2009 flyttade Patrik och Fraktavtalet in i FöretagsFabriken i Värnamo Näringslivs lokaler. Strax efter årsskiftet följde Magnus efter. FöretagsFabriken är Värnamos inkubator för nystartade företag. Där kan


Male: BBO 1345, female: BBO 1334

den som just startat ett företag snabbt komma igång med sin verksamhet samtidigt som företagaren får stöd från Värnamo Näringslivs affärsutvecklare när det behövs. – Den stora fördelen med att sitta på FöretagsFabriken är att här finns fler företagare i samma situation som oss. Alla har relativt nystartade företag och det finns alltid någon att fråga om råd eller tips, säger Patrik. Dessutom är det ju alltid trevligt att vara flera kring fikabordet. Vi blir ju som arbetskamrater med de andra företagarna, fast ändå inte. Att ta steget att säga upp sig från en fast tjänst för att våga satsa på sin affärsidé var ganska tufft, berättar Magnus. –Vi hade gjort en marknadsundersökning med god respons

>>>

wernamodesign

så vi gav ju oss inte ut på helt okänd mark. Men det är ändå lite skrämmande att inte ha sin fasta inkomst att luta sig tillbaka på. På FöretagsFabriken har vi ändå tryggheten i att kunna fråga en affärsutvecklare om råd. Vi har haft stor nytta av Värnamo Näringslivs affärsutvecklare när det gäller att bolla affärsidéer och att knyta kontakter med andra. Ny affärsidé När Patrik under våren 2010 byggde om sin terrass föddes nästa affärsidé och snart hade ett nytt företag startat – Wernamo Design. – Jag letade med ljus och lykta efter ett underhållsfritt räcke med insynsskydd men det fanns inte på marknaden. Efter att ha åkt en tur med bilen runt kvarteren såg han ett hemmabyggt terassräcke gjort i galvaniserat järn. – Min fru tyckte det var jättefint och ville genast ha ett liknande hemma. Jag tyckte också att det var fint men tänkte mer på att jag skulle kunna sälja räcket till andra. Patrik och Magnus började undersöka marknaden och tog även råd från flera av de andra hyresgästerna i FöretagsFabriken. Redan innan de byggt färdigt sitt testprojekt hemma hos Patrik hade de fått sina första kunder. Nu har de utökat Wernamo Designs sortiment med terassgolv i Brasiliansk valnöt - helt underhållsfritt och ett av marknadens mest exklusiva. – Just nu har vi fullt upp med våra nya företag men vi har flera nya idéer i bakfickan, säger Magnus. Känner vi oss själva rätt så kommer någon av idéerna att förverkligas. Det som är viktigt när man får en affärsidé är att man vågar försöka.

Bruuns Bazaar c/o Synsam

Bruuns Bazaar Eyewear vänder sig till den mode- och stilmedvetna kvinnan eller mannen som gärna letar efter produkter utanför de ”vanliga” stora varumärkena. Glasögonkollektionen är känd för sin känsla för passform och färgsättning, färgerna är mjuka, fräscha och lätta att kombinera. Designen kännetecknas av en personlig modernt avslappnad stil för den som kräver något utöver det vanliga. Välkommen in och välj bland en mängd världsledande varumärken, de flesta hittar du endast hos oss!

B O K A D IN S Y N U ND E R S Ö K NIN G PÅ S Y N S A M. S E

Text: Anna Grunditz Foto: Ulf Lorentzson, Wernamo design MAURDS OPTIK SYNSAM STORGATSBACKEN 17 · VÄRNAMO · 0370-30 11 31

13


Utbildningsprojekt stärker näringslivet

Ett kompetensutvecklingsprojekt med syfte att utveckla företag och dess personal är i full gång. Alla olika branschföretag i regionen finns representerade. Det handlar om att stärka konkurrenskraften i regionen på både individ- och företagsnivå. Sammanlagt 20 utbildningar står till företagens förfogande och förutom att bära med sig kunskapen lär det skapas en hel del aha-upplevelser på vägen.

Tekniska kontoret är den enda offentliga verksamheten i projektet och de satsar stenhårt på att effektivisera produktionen, där sammanlagt 56 anställda är 14

>>>

76 företag engagerade Sedan en längre tid har Värnamo Näringsliv AB haft strategisk kompetensförsörjning som prioriterat arbetsområde. Efter en godkänd finansiering av Europeiska socialfonden (ESF) tog kompetensutvecklingsprojektet fart i våras förra året. Sammanlagt är 76 av Värnamo Näringslivs medlemsföretag i regionen inblandade i utbildningsprojektet. I en förstudie har ett utbildningsprogram tagits fram för att tillgodose de kompetensbehov som finns bland medlemsföretagen inom Värnamo Näringsliv AB. Codeq AB driver projektet och har skött upphandlingen med utbildare och företagare.

Därför är det ett måste att ständigt söka nya former för att klara arbetsuppgifterna med mindre bemanning.

Eskil Svensson, förvaltningschef kontoret, Värnamo kommun

tekniska

engagerade i olika utbildningsområden. – Det är viktigt att jobba strukturerat, rationellt och ha bra förutsättningar för att kunna producera. Jag tycker det var väldigt bra att Värnamo Näringsliv tog initiativet till detta. Vi har jobbat mycket med det här sen tidigare, säger Eskil Svensson, förvaltningschef på tekniska kontoret. Ett av skälen till effektiviseringen är att tekniska kontoret har minskat sin personalstyrka under de senaste nio åren på både fastighetsoch produktionsavdelningen från 208 till 148 anställda.

Krav på kvalité och tillgänglighet För tekniska kontoret är det viktigt att ha ett upplägg med så få störningar som möjligt. Krav på kvalité och tillgänglighet för allmänheten är ett måste på till exempel vattenproduktionen. En stor skillnad gentemot privata företag är att kommunens verksamhet sker inför öppen ridå. Eskil Svensson ser det som lärorikt och en tillgång att utbyta erfarenheter i de olika utbildningarna. – Idag finns det inga verksamheter som inte varit utsatta för konkurrens och press. Och man har format verksamheten utefter de förutsättningar och den konkurrens som finns. När personer med olika bakgrunder träffas i olika resonemang och får en inblick i varandras verksamheter tror jag det kan leda till en och annan aha-upplevelse, säger Eskil Svensson. 1500 utbildningsplatser Kompetensutvecklingsprojektet består av 20 olika utbildningar och innefattar sammanlagt 1500 utbildningsplatser för medlemsföretagen. De medlemsföretag som deltog i förstudien har blivit tilldelade ett antal utbildningsplatser. Tillverkningsindustrin, handeln och besöksnäringen är alla intresserade av att delta.


– De flesta företag i dag har haft en väldigt lång utveckling med en brant rationaliseringskurva som sedan avtar. Men det finns säkert många saker som man inte har lärt sig i olika företag. Därför är det bra att vi kan lära av andra och andra kan lära av oss genom diskussion, säger Eskil Svensson. Direkt tillämpbara utbildningar Utbildning inom effektiv produktion har fått mest intresse vilket kan ses som en naturlig följd då den största andelen företag i kommunen finns inom tillverkningsindustrin. Men också andra branschföretag har kurser att tillgå. Affärsmannaskap, metodik, ledarskap och livsmedelshygien är andra utbildningar för att nämna några. Vissa utbildningar pågår under en heldag, andra sträcker sig över 20 kurstillfällen och pågår i flera månader. Utbildningarna drog igång i april i år och går in i sitt intensivaste skede under hösten och fram till jul.

försäljningsteknik, förbättringsledning, underhåll, huvudplanering och även på operatörsnivå. Allt bygger på att effektivisera produktionen. – Jag tror det här kommer hjälpa oss på sikt. Sen är det också en förmån för de anställda som får de här utbildningarna att känna att vi satsar. Det är bra personalpolitik. Sen måste det självklart också finnas ett egenintresse hos de som väljer att gå en utbildning, säger företagets vd Ola Karlsson och fortsätter: – Att mäta de direkta effekterna av vad det här ger är väldigt svårt. Men att då som alternativ inte satsa på kompetensutveckling blir enbart bakåtsträvande.

På gång vid Sydsvenska krysset

Kunskap är lätt att bära Hörle Wires produktionschef Jan Sundström säger att den feedback han fått från förbättringsledarna så här långt har varit att de tycker att de får en bra överskådlig utbildning. På operatörsnivån får de också en extern bild av

Vandalorum tar form

”... att inte satsa

på kompetensutveckling blir enbart bakåtsträvande”

Tränar praktiskt Varje utbildning ses som en process som berör individen och relateras till deltagarnas verklighet och erfarenheter. Praktiska övningar och simuleringsspel används i stor utsträckning som stöd för utveckling av deltagarna. Teorier förtydligas med verklighetsnära exempel. Deltagarna får tillfälle att träna aktivt och arbeta med praktiska övningar. Detta bidrar till att deltagaren blir medveten om vilka färdigheter som behöver förbättras och förstärkas. I utbildningarna kopplas övningarna till de områden och problem som är aktuella från deltagarnas egna verksamheter i största möjliga mån.

Bra personalpolitik Ett av de privata företagen i projektet, Hörle Wire AB, har 24 utbildningsplatser inom

Efter taklagsfesten vid midsommar fortskrider byggnationen enligt planerna och Vandalorum räknar med att öppna före påsk nästa år. För att kunna förverkliga det ambitiösa programmet finns ett nära samarbete med näringslivet som stöder Vandalorum på flera sätt: som partners och delägare, som stödjande pionjärer, sponsorer och som entusiastiska privatpersoner i deras vänförening. Följ projektet på www.vandalorum.se och genom Vandalorums gratis-bulletin.

>>>

– De som är delaktiga i vår verksamhet är klart positiva och jag tror själv att det är väldigt utvecklande. Det är viktigt att utbildningarna man deltar i är direkt tillämpbara, och det tror jag dessa är, säger förvaltningschefen Eskil Svensson.

IDATA AB är nyinflyttade på Sydsvenska krysset. Kring midsommar invigde de sina nya lokaler utmed väg 27. Biltema har påbörjat byggnationen av sin butik på ca 3 000 kvadratmeter. Arbetet beräknas vara klart till våren 2011. Samarbetet med Helios Europe att utveckla en logistikpark i området fortsätter.

Ola Karlsson och Jan Sundström, Hörle Wire AB

vad som är viktigt att prioritera. – Kunskap är lätt att bära. Om vi genomför ett projekt på företaget så är det mycket lättare om man har utbildad personal som förstår vad det innebär. När förståelsen finns är det mycket lättare att driva igenom effektiviseringar, säger Jan Sundström. Hörle Wire AB har tre utbildningsplatser inom försäljningsteknik och både Ola Karlsson och Jan Sundström är överens om att det på sikt leder till fler kunder. – Självklart, det här gör vi ju för att förbättra förståelsen inom försörjningsdelen, om våra kunder och hur de fungerar, säger Ola Karlsson.

Projektet har möjligtgjorts genom finansiering av Europeiska socialfonden

Illustration: bsv arkitekter & ingenjörer ab

Designers Saturday 2011 18-20 mars är det dags för årets stora designhelg i Möbelriket. Dessa dagar händer det mycket för den form- och designintresserade i både Sävsjö, Lammhult och Värnamo. Den 19 mars är det fokus på Värnamo. Då anordnas ett flertal designaktiveter på orten, bland annat är det öppet hus hos flera av våra stora designföretag.

Text & Foto: Claes Nordström Foto: Anna Nilsson 15


som arbetsmetod Många människor tror att design bara handlar om formgivning av kläder, möbler eller inredning. Det stämmer inte, används design som en arbetsmetod kan man spara många tusenlappar åt kunder och konstruktörer.

Exir AB i Värnamo är ett legotillverkande företag inom skärande bearbetning. Man svarvar och fräser i alla material, allt från enkla små detaljer till mer komplexa som kräver avancerade maskiner och stor kompetens. På bara femton år har företaget gått från att vara ett lokalt industriföretag till att bli en global aktör med egna fabriker i länder som Ungern och Kina. När nuvarande ägaren Jonas Idsäter tog över Exir 1992 var visionen att expandera verksamheten. Den visionen har infriats flera gånger om. Man har sedan dess gått från en omsättning på tio miljoner till dagens 350 miljoner kronor. Och målsättningen att växa står fast.

EXIR AB Ägare: Jonas Idsäter Antal anställda: 40, i hela koncernen 300 Etableringsår: grundades 1985, nuvarande ägare 1992 Hemsida: www.exir.se Verksamhetsbeskrivning: Skärande bearbetning samt kontraktstillverkning. Övrigt: 340 miljoner i omsättning, egna fabriker i Sverige, Ungern och Kina.

16

Kostnadseffektivt med optimal design Med DFM- metoden arbetar man alltså ständigt för att nå effektivare lösningar på alla fronter. En konstruktionsritning på en detalj kan vara tio år gammal när den åter blir aktuell för tillverkning. Då kan det vara en fördel att se hur konstruktörerna designade detaljen då och om det finns möjlighet till att förändra något i konstruktionen. – DFM innebär att vi analyserar detaljerna som ska fräsas eller svarvas, innan de ska gå i produktion, och för att hitta en optimal designkonstruktion som gör både tillverkning och montering enkel och framför allt så kostnadseffektivt som möjligt, fortsätter Benny Aronsson.

En del av framgångskonceptet finns i en arbetsmetod som företaget erbjuder sina kunder, och även som utbildning till andra företag, DFM - Design for Manufacturing. Ekonomi i DFM Översatt till svenska blir det design för optimal konstruktion. Och här kan det finnas många tusenlappar att spara genom små enkla design- och konstruktionsändringar på en detalj. – I vissa fall halveras kostnaden och för kunder med större kvantiteter som ska bearbetas kan det röra sig om stora besparingar, säger Benny Aronsson, marknadschef på Exir i Värnamo.

”Ibland halverar vi den budgeterade kostnaden för en produkt”

Nytänkande produktkritik Det handlar alltså om att välja rätt material, rätt ytbehandling, rätt kvalitetsnivå och rätt konstruktion. Benny Aronsson plockar fram en av alla tusentals svarvade detaljer som företaget tillverkat under årens lopp. – Säg att vi tillverkade den här produkten för tio år sen. Eftersom det gått några år sedan förra tillverkningen diskuterar vi tillsammans med kunden om det kan vara en fördel att se över konstruktörens gamla ritning, och om det finns förbättringar att göra. Framför allt tar vi reda på om det gäller tuff tolerans eller


>>>

Benny Aronsson, Exir AB

Designregion

Småland å

inte för produkten. På just den detaljen han håller i handen finns det flera moment i bearbetningen som vid en närmare analys kanske kan förändras. – Den här exempelvis. Tittar man på den finns det flera svarvade upphöjningar och försänkningar. I mitten finns det en svarvad skåra. När vi då kollar med kunden kan det vara att den faktiskt inte fyller någon funktion längre, förklarar Benny samtidigt som han med tumnageln följer den några millimeter djupa infräsningen i mitten av delen. – Man kanske inte ens vet varför den är där. Men nu vet man med säkerhet att den inte fyller någon funktion utan bara är ett kostnadsmoment, tillägger Benny. Kraven förändras Andra exempel på designförändringar kan vara ett materialbyte. Här kan det definitivt finnas ekonomiska vinster att hämta. Kunden valde kanske ett dyrt material vid förra tillverkningen men nu visar det sig att det finns billigare och till och med ett bättre alternativ som inte förändrar funktionen i sammanhanget. – Om man fortsätter att titta på den här detaljen som har en svart ytbehandling, den kanske inte längre har samma krav på sig att ”synas utåt” som förra gången. Vid första tillverkningen la man kanske mer vikt vid att den skulle ha en snygg yta men nu spelar det inte någon roll. Då kan vi slopa slipning eller ytbehandling eller kanske till och med byta material. Bäst på att tillverka Riktigt bra kan det bli om Exir som tillverkningsföretag får vara med från början när konstruktören påbörjar sin ritning. – Vi är bäst på att tillverka, konstruktören bäst på att rita. Det är alltid en klar fördel om vi är med så tidigt som möjligt, helst i införsäljningsskedet, för att hitta den optimala designlösningen. Även där kan Exir spara pengar åt kunden och föreslå moment som kan tas bort i tillverkningen och på så sätt undvika onödiga produktions - och materialkostnader. – Ibland halverar vi den budgeterade kostnaden för en produkt. Då för att vi ser möjligheten till materialbesparingar, berättar Benny Aronsson

idag fått företag i även små väsentligt

Lång tradition av design I Småland har vi en lång tradition av entreprenörskap och design. Detta vill vi uppmärksamma och utveckla ytterligare genom projektet Designregion Småland. Vi vill locka till oss företag som vill verka i en kreativ region, men också öka medvetenheten hos våra företag om fördelarna med att arbeta strategiskt med design. Företagsbesök Vi besöker våra medlemsföretag och gör en analys av hur man arbetar med design idag. Därefter kan vi ge förslag på hur företaget kan arbeta med designprocessen i framtiden. Vi kan även förmedla kontakter till en designer med rätt kompetens till just ditt företag och erbjuda ett-två tillfällen med en designer utan kostnad för företaget. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Värnamo, Sävsjö, Växjö, Lessebo och Nybro och finansieras till stor del av Tillväxtverket. Gå in på Designregion Smålands hemsida m du vill www.designregionsmaland.se om er Åza veta mer eller kontakta Linda eller på Värnamo Näringsliv AB.

>>>

Exir utbildar i DFM Exirs design- och konstruktionsmetod har uppmärksamhet hos andra företag. – Vi håller numera utbildningar för andra DFM. Främst för att de också vill lära sig hur förändringar i designen kan göra produktionen billigare, säger Benny Aronsson.

Kraven på produkter och tjänster ökar. Vi förväntar oss att få god service och att produkter håller och fungerar som de ska. Många av dagens företag behöver öka sin designkompetens för att kunna möta användarnas högt ställda förväntningar. Genom att samarbeta med exempelvis en industridesigner kan man få in en kompetens i företaget som ser till helheten i företaget och som alltid sätter användarens behov i fokus.

Linda Lexell, projektledare Designregion Småland.

Text: Linda Lexell Foto: Studiofotograferna

Text & Foto: Susanne Prien Foto: Exir 17


Företagare i VNAB

Adecco Ahlsell Sverige AB Aktiv Bemanning i Småland AB Alex Företagsutveckling AB Amber Advokater HB Anders Magnusson Bygg Antenn Consulting AB Apladalens Företagshälsovård AB APM August Pettersson AB Arabusta Arriba Moves Autotube Hordagruppen AB

Bruno Mathsson International AB BS Rörbockning AB BSV Arkitekter & Ingejörer AB Bufab Lann AB Bufab Sweden AB Buslådan BYGGA AB Café Timjan/Flahults lustgård Cai AB Capplon AB Censit AB Clean Machine Städmaskiner AB CNC Factory AB Codeq AB Conventius AB

Bemanningspoolen Berglund Travel AB Bi-Kupan Textil AB Björhags Måleri AB Blond Belysning AB BOB System AB Boggi Reklambyrå AB Boman Express Delivery Bonasia´s Hundområde Bors Automation & Tool AB Breda Affärsutveckling/Revision AB Brokmatt Design AB Bruksbalken AB

Bors Automation & Tool AB

Bors Automation & Tool AB utvecklar maskiner, verktyg och automationsutrustning för rör och profiler. Vi erbjuder allt från traditionellt verktygsmakeri till ny teknik och alla dess möjligheter. Vi utmärker oss med genuin erfarenhet och stort engagemang. Vår vision är att vara den självklara automationsleverantören som ger flexibilitet och mervärde för våra kunder. VD: Anders Henriksson Ort: Bor Etableringsår: 2006 (Tidigare Bors Verktygs AB, start 1958) Hemsida: www.borsautomation.com

18

Datakraft i Småland AB Delex Teknik AB Deloitte & Touche Personal AB Din Maskin AB Doxa Plast AB E&J Konsult AB Edge Technology AB Elteknik AB

BYGGA AB

Med kvalitet, engagemang och stor kunskap bygger vi allt från det lilla uterummet till den stora fabriken. Kontor och lager ligger i Värnamo, men vi bygger där vår kund finns . För att kunna förverkliga vår ambition att bli ett lokalt starkare byggföretag har vi nu köpt in oss som majoritetsägare i Gnosjö Bygg AB. Svensk Byggnadsvård är ett företag i företaget, specialiserat på renoveringar av kulturbyggnader. Här har vi samlat all kunskap och erfarenhet om gamla byggnadssätt och byggtradition. Med varsam hand och stor känsla restaurerar, renoverar och bygger vi om alla äldre fastigheter. VD: Rolf Carlsson Ort: Värnamo och Gnosjö Etableringsår: 1993 Hemsida: www.bygga-varnamo.se

Din Maskin i Värnamo AB

Ernst & Young Europatent Chr. Engström Evakarins Massage Ewes Stålfjäder AB Exir AB Fastighets AB Corallen Finnveden Nu Tidnings AB Finnvedens Bil AB Finnvedens Optik AB Finnveden Urval och Organisationskonsult Fjällrike Konsult AB Fleron Automation AB Forshedaverken Fotograf Stephan Bozic Fälth & Hässler AB Gjuteriteknik AB Golvakuten AB Golvhuset AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunillas Företagsservice Gärde Wesslau Advokatbyrå Gästgivargården AB HAGA-Konsult/Göran Andersson Hansen-Icoma AB

För Din Maskin är plåt livet. Vårt recept för ett långt liv består av flexibilitet som även är vårt ledord. Vi utför akutvård och långvård på produktionsutrustning för en problemfri flexibel tillvaro. Din Maskin är ett gäng på ca 40 glada specialister som sammantaget har många års erfarenhet av plåtbearbetning. Vi analyserar ditt problem, föreslår en lämplig utrustning, installerar den och utbildar din personal. Vi supportar dig under uppstarten för att du ska få ut maximalt av din investering. Vi tecknar även serviceavtal som garanterar dig effektiv support och service på din produktionsutrustning. Välkommen hem till oss! VD: Alexander Ström Ort: Värnamo Etableringsår: 1993 Hemsida: www.dinmaskin.se

Forshedaverken AB

Forshedaverken har sedan 1918 bockat tråd och utfört elektrolytisk ytbehandling med el från eget vattenkraftverk i Storån. Vi följer traditionen och hjälper i dag våra kunder att utveckla och tillverka produkter i tråd med eller utan ytbehandling. Vi tillhandahåller även elektrolytisk legoytbehandling i häng- och trumliner. VD: Fredrick Martinsson Ort: Forsheda Etableringsår: 1918 Hemsida: www.forshedaverken.se


Gå med i Värnamo Näringsliv AB och var med och prägla vårt arbete och skapa framtiden. VNAB är öppen för alla företag som är verksamma i Värnamoregionen, oavsett bransch och storlek. Vi jobbar för att du som näringsidkare ska ha de bästa förutsättnigarna för att starta och driva företag. Läs mer om vad vi har att erbjuda på vår hemsida.

Hedin Bil Värnamo Henrik B. Allservice AB Herber Engineering AB Hjulmontage i Westbo AB HLR Konsulten Holmro AB Horda Stans AB Hälsogläntan Hörle Automatic AB Hörle Tråd AB ICA Nära Ässet Ikett Personalpartner AB IKV Tools AB Industriforum AB Industrilogik i Lanna AB Industrilogistik AB Industripoolen i Gnosjöregionen Informart AB Inkorpera/Kultur & Assistans Invid AB Ipe Svets AB iTu Bokföringsbyrå Jarls Gjuteriservice AB John Bauer Gymnasiet

Industrilogik i Lanna AB

”Era problem – Våra bekymmer”. Vi har resursen att lösa era automationsproblem, underhåll och reparation av maskiner. Vi har mångårig erfarenhet från enklare maskinstyrningar till komplexa processer. Valet av Industrilogik som er automations- och servicepartner ger er trygghet i produktionen. Vi tillverkar och säljer Meltics granuleringskvarnar och plockrobotar. Sedan 2009 har vi också försäljning och serviceagentur på Agrati pressgjutningsmaskiner. VD: Lennart Carlström Ort: Lanna Etableringsår: 1989 Hemsida: www.industrilogik.se Agenturer: www.meltic.se, www.agrati.se

K.D. Feddersen Norden AB KH Metallgjuteri AB Kjell Sandstsröm AB Komplett Personal Komrak Konecranes AB Lagerman Projektledning AB Laserkraft AB Lesjöfors Banddetaljer AB Liljedahlsbolagen AB Liljenäs Natur & Fritid Lindén International AB Lingon Communication Livlinan AB LPV Verktygsmaskiner AB LRF Konsult LSI Reklam AB Länsförsäkringar Mandus Wire AB Manpower AB Maskinfransson AB Maskinkonstruktion Finnveden AB MaskinPlus AB Maskin Partner AB

LPV Verktygsmaskiner AB

LPV köper och säljer nya och begagnade verktygsmaskiner. Vi representerar Victor, DMG ECOLINE, MAG, Cincinnati/Fadal, Kafo, Denver och Klaeger. Vi har alltid ett stort utbud av nya och begagnade maskiner på vårt lager i Värnamo. Om vi mot förmodan inte har det kunden behöver, så jobbar vi hårt på att via våra kontakter i Europa ta fram bra alternativ. Framförallt har vi fokuserat på Tyskland där vi har representanter som även pratar svenska. Vår idé är enkel - berätta vad du behöver så letar vi rätt på en bra maskin och sköter det praktiska kring affären. Som extra trygghet för alla, inte minst våra kunder, har LPV det högsta kreditbetyget AAA.

Maurds Optik AB Mikroponent AB Mitutoyo Scandinavia AB Montico AB MP Engineering AB MSA Sordin AB MSM Forsheda Stålverktyg AB Niwah Reklambyrå NJB Consulting Nordea AB Norima AB North 57 Audio Per K Hermansen AB Plastprint AB Posten Sverige AB Prodeva AB Proton Group AB Pärlshopen Creativt Quickset AB Ramo Material AB Rapid Granulator AB Ravema AB

Maurds Optik AB

Scapa Bedding AB

VD: Bengt Maurd Ort: Värnamo Etableringsår: 1905 Hemsida: www.synsam.se

VD: Mats Friberg Ort: Rydaholm Etableringsår: 1959 Hemsida:www.hildinganders.se

Maurds Optik Synsam är Värnamos äldsta optikerföretag och det enda som är certifierat enligt ISO 9000 och ISO 14000. Vi passar till glasögon och kontaktlinser samt verkar som konsulter inom dessa områden.

Vår affärsidé är att utveckla, effektivt tillverka och marknadsföra sängar, madrasser och närliggande produkter, både med egna varumärken och kundernas egna. Vi ingår i Hilding Anders koncernen som är den ledande sängtillverkaren i Europa, Ryssland och Asien.

VD: Lennart Pettersson Ort: Värnamo Etableringsår: 1987 Hemsida: www.lpv.se

19


Företagare i VNAB

Reckal Profiler AB Redovisarna Ekonomi & Konsult Reklampulsen AB Resia Revisorsgruppen AB R-Man AB Roupéz Profil Collection Rävkulla Pälsdjursfarm AB Salvagnini Scandinavia AB Samhall AB SCA Packaging Sweden AB – Cellplast Värnamo – Division Värnamo – Specilaprodukter + Förpackningsserv. SCAN Global Logistics Scandic Värnamo Scapa Bedding AB SEB Värnamo Sigarv AB Smålandsagenturer HB Smålandsbanken Solberget Sköld & Co AB Stall Nygård Steelform Scandinavia AB

Swedbank AB

Studiofotograferna Stålservice Swedbank AB Sven Carlsson Trafik AB Svensk Stålinredning AB Svenska Handelsbanken AB Svenstigs Bil AB Systeam Datakonsult AB Söragårdens Växter & Djur Team Bemanning HB Techno Skruv AB Telemontage AB Teliasonera AB Theka Formverktyg AB TKL Spedition & Mäkleri AB TOOLS Sohlbergs Trelleborg Building Systems AB Trelleborg Forsheda Sweden AB Hk Trend House AB Trädgårdstjänst i Finnveden AB

20

Walkabout Consult Wemo Automation AB Wermtec Industriteknik AB Wezupport Solutions Europe AB Zinkteknik AB Årevall Plast AB Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Vacka Ord VVBGC V-veko

Swedbank är en fullsortimentsbank och vår huvudaffär omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Fokus ligger på våra kunders behov och önskemål och att medverka till att skapa en trygg och sund ekonomi för både privatpersoner och företag. Nästa år - 2011, har vi funnits i Värnamo i 175 år! VD: Stellan Lilja Ort: Värnamo, Bredaryd, Rydaholm. Etableringsår: 1836 Hemsida: www.swedbank.se

Värnabo Fastigheter AB Värnamo Distribution AB Värnamo Energi AB Värnamo Finmekanik AB Värnamo Inredningar AB Värnamo Leksaker Värnamo Modellen AB Värnamo Mätcenter AB Värnamo Nu Värnamo Nyheter Värnamo Truckservice AB

Trädgårdstjänst i Finnveden AB

Trädgårdstjänst är ett växande men ändå personligt företag med fyra anställda. Vi erbjuder såväl privatpersoner som företag våra tjänster som inbegriper allt som tänkas kan inom trädgårdsdesign, plattsättning, stenläggning och trädgårdsskötsel. Vi arbetar alltid nära kunden och tar oss tid för varje kund. VD: Annika Anderson Ort: Värnamo Etableringsår: 2003 (omstartat 2008) Hemsida: www.tradgardstjanst.net

3 M Svenska AB

Wezupport Solutions Europe AB

Den kompletta webbmötesoperatören – wezupport stödjer företag och organisationer med att komma igång med att arbeta och utbilda online på ett kostnadseffektivt sätt. Utöver programlicens erbjuder vi drift, utbildning, användarsupport, telekonferensmöjligheter, innehållsproduktion samt implementeringsstöd/coachning för de metod- och organisationsförändringar som följer av övergången till det nya arbetssättet. Vi är Adobe Solutions Partner. VD: Stefan Bedin Ort: Värnamo, Bor, Kalmar, Västervik, Stockholm, Luleå Etableringsår: 2007 Hemsida: www.wezupport.se


[termik:uppรฅtgรฅende luftstrรถm, uppvind]

www.ewes.se

www.codeq.se โ€ข 0370-51 59 96 ;,3!

^^^IVTHUL_WYLZZZL

ร…r 2000...

([SUHVVEXGL KHOD(XURSD

VWDUWDGHYLYnUYHUNVDPKHWRFKKDU VHGDQGHVVK\UWXWRFKUHNU\WHUDW NRPSHWHQWDUEHWVNUDIWWLOOLQGXVWUL RFKWMlQVWHVHNWRUQ

'\JQHWUXQW

ยต(IWHUDWWKDSURYDWROLNDUHNU\WHULQJVI|UHWDJXWDQDWW KDKLWWDWUlWWVDPDUEHWVSDUWQHUNRPYLLNRQWDNWPHG %HPDQQLQJVSRROHQRFKNlQGHGLUHNWHWWVWRUWHQJDJHPDQJ RFKWURYlUGLJKHW'HKMlOSWHRVVI|UVWnYDGYLV|NWHRFK YLlUMlWWHQ|MGDPHGUHVXOWDWHWDYUHNU\WHULQJHQยต $QQHOL-RQVVRQ$'SODVW$%$QGHUVWRUS

cUHWRP

ยต%HPDQQLQJVSRROHQlUYnUUlGGQLQJVSODQND 'HVHUYDURVVPHGVXYHUlQSHUVRQDOVRPDOOWLG lUOLNDSRVLWLYVPlOWHULQRFKEOLUVQDEEWHQDY RVVยต$QGHUV3HUVVRQ09lUQDPR

Vรคrnamo

Gislaved

Ljungby

Vรคxjรถ

Tel 0370-198 80

Tel 0371-823 90

Tel 0372-157 80

Tel 0470-467 80

ZZZEHPDQQLQJVSRROHQVH

21


Materialresan

2010

Nytt material Sedan 2006 har studenter från Jönköpings tekniska högskola, JTH, under en vecka i december besökt företag i vår region. Mötet mellan studenterna och näringslivet är en viktig del av utbildningen, men även för företagen som får ta del av nya, intressanta idéer. Unika kompetenser Studenterna läser masterutbildningen inom produktutveckling, de är ingenjörer i botten och har valt att läsa ytterligare två år för att få fördjupade kunskaper inom sitt område. Det är kompetenser som dessa som kan utveckla industrin ännu ett steg i kombination med all den kunskap som redan finns ute på våra företag. Företag i framkant Materialresan går till företag som ligger i framkant vad det gäller materialhantering och sådana finns det gott om i våra trakter. Under veckan bor studenterna på Designhotellet och gör sedan en rad olika företagsbesök, några av de företag som har deltagit genom åren är Delex, Horda stans, SCA Packaging, Källemo samt företag i Hillerstorp och Lammhult. Workshop på Vandalorum Veckan avslutas med en workshop på Vandalorum. Studenterna får uppgifter att lösa som är kopplade till ett visst tema. Resultatet av workshopen kommer förhoppningsvis visas upp i samband med Designers Saturday. Materialresan är ett samarbete mellan Värnamo Näringsliv, Värnamo kommun, Vandalorum och JTH. Text: Linda Lexell Foto: Dag Holmgren 22

av petflaskor och tyg

För ett par år sedan lanserade Horda Stans ett helt nytt miljövänligt råmaterial gjort av PET-flaskor och tyg. Nu har marknaden utan tvekan vaknat och förstått fördelarna med det alternativa miljömaterialet. Det är billigt och har långt bättre egenskaper än tidigare material som använts för ljudabsorption till bland annat skärmväggar och värmepumpar. Nöden är som bekant uppfinningsrikedomens moder. Och det är i kristider som patentansökningarna ökar när företagen tvingas att bli mer uppfinningsrika än man hinner vara i tider av hög produktivitet. Nu kan man inte hävda att Horda Stans AB är ett företag i nöd men väl uppfinningsrikt i tider av krav på att minska användningen av fossila råvaror, och dessutom bli mer konkurrenskraftiga. För ganska exakt två år sedan, mitt under den mörkaste tiden för många i näringslivet, satte Horda Stans igång ett samarbete med CE Produkter i Unnaryd för att utveckla och uppfinna ett helt nytt ljudabsorberande råmaterial som både skulle vara bättre, billigare och framför allt mer miljövänligt än de material man redan använde till skärmväggar och inom värmepumpsindustrin. 300 kunder i alla branscher Horda Stans startade 1974 och ägs av D Arne Group och har i sin tur ett dotterbolag,

HORDA STANS AB Ägare: Rune Johansson och Karl Andersson Antal anställda: 35 Etableringsår: 1974 Hemsida: www.hordastans.se Verksamhetsbeskrivning: Stansning och tillskärning av mjuka material samt trämaterial. Övrigt: Samarbetar med CE produkter i Unnaryd kring nya material.


>>>

Henrik Karlsson, VD Horda Stans AB

”att återvinna material har en ekonomisk framtid”

sen smälts samman i en värmeprocess tillsammans med en liten del bikomponentfiber, och allt ingår i ett sorts kretslopp, berättar Henrik Karlsson. Kretsloppssystemet består av tre företag i samarbete. Tygspillet tar man från Kinnarps i Skillingaryd som är en av Horda Stans stora kunder. Textilspillet fraktas sen till CE Produkter som maler och smälter samman de olika spillprodukterna, för att därefter transportera de färdiga filtarken till Horda Stans för stansning och bearbetning. Sedan säljs det tillbaka till Kinnarps för tillverkning av nya skärmväggar som kläs med tyg. Nytt tygspill går därefter återigen till CE Produkter och så kör man ett varv till. Återvinning har ekonomisk framtid Framför allt har filtmaterialet många praktiska och goda egenskaper. Exempelvis

konkurrenssynpunkt sina fördelar eftersom vi kan hålla nere priserna på råmaterialet, konstaterar Henrik Karlsson. Attraktiv produkt Det är heller ingen tvekan om att man tagit fram en attraktiv produkt. Man har fått god respons hos kunderna som nu insett hur bra det kan vara med ett återvunnet material som blir en ekonomisk vinst i slutändan för alla parter. Att materialet dessutom ersatt den hälsofarliga sten- och mineralullen som man tidigare använde förbättrar arbetsmiljön för dem som hanterar råmaterialet. – Vi har fått mycket mer att göra sen vi lanserade Soundfelt Rec. Nu säljer vi en produkt som ersätter material som var svåra att ha att göra med i de olika tillverkningsmomenten. Sten - och mineralull är otrevliga att

Formfiber. Sedan starten har företaget expanderat och servar idag över 300 kunder i alla typer av branscher med färdiga produkter, komponenter och material. Huvudsakliga tillverkningen sker i stans-, skär- och lamineringsmaskiner. På materialsidan arbetar man med ett hundratal olika leverantörer runt om i världen, främst tas råmaterialet från Spanien, England, Italien, Polen men också närproducerat från Värnamo, Gislaved och Unnaryd. Cellgummi, mattor, filt, cellpolyester är bara några exempel på materialsortimentet man bearbetar och stansar. Råmaterial kan både vara dyrt och är ur miljösynpunkt ibland ett dåligt val. – Tidigare var nästan allt gjort av olja eller plast. Numera ställs det miljökrav på oss om att hitta alternativ och giftiga material bestraffas med miljöavgifter. Därför tittar vi hela tiden på nya möjligheter för att få fram alternativa material, säger Henrik Karlsson som är vd och koncernchef på Horda Stans. Utvecklar av spillmaterial Och det är här samarbetet med CE Produkter i Unnaryd kommer in. Ett företag som sedan starten 1996 baserat sin verksamhet på att utveckla nya produkter av spillmaterial som tas tillvara. Där arbetar man mycket med den omtalade PLA-fibern som framställs av majsstärkelse och som fått en stor genomslagskraft på marknaden den senaste tiden på grund av sina miljövinster och att fibern är 100 procent komposterbar. Och det är också PLA fibern som Horda Stans fortsätter att experimentera vidare med för nya kommande råmaterial. I det sammanhanget framställdes alltså det nya ljudabsorberande filtmaterialet Soundfelt Rec och blev till en konkurrenskraftig produkt för Horda Stans. – Det är ett billigt material, återvunnet av industritextilspill och malda PET-flaskor, som

gör tyngden i materialet att det har en riktigt bra absorptionsförmåga av ljud med låga frekvenser. Att Soundfelt Rec dessutom är det man kallar mekaniskt stabilt ger det ytterligare en dimension om att spara på annat material och i förlängningen resurser. – Det är så stabilt att man kan använda det utan ett ramverk runt, vilket man tidigare var tvungen att ha för att hålla de gamla materialen på plats när man tillverkade skärmväggar, säger Henrik Karlsson och visar stabiliteten genom att ställa ett filtark rakt upp och det står stabilt kvar utan minsta problem. Det nya materialet uppfyller alltså inte bara kraven på funktionalitet utan också framtidens krav på miljötänk och ekonomisk vinst. – Vi är väl medvetna om att återvinna material har en ekonomisk framtid, och ur

jobba med, de dammar, sticks och kliar vid kontakt, säger Henrik Karlsson. Trendig väska En rolig och oväntad sidoeffekt av framtagningen av de nya materialen var den att man också fick fram en trendig väska. – Det var egentligen mest en rolig grej som vi tillverkade inför en mässa bara för att visa vad materialet kan användas till, och så hamnade bagen på nätet och började säljas, berättar Henrik Karlsson. ”Bag Chic” säljs nu på Fakir Trendy Home på nätet och marknadsförs där som den nya heta bagen i miljövänligt material. Text & Foto: Susanne Prien Foto: Horda Stans AB 23


In Business-dagen Bredaryds Wärdshus 11 november kl. 14.00

Inspirationsdag för kvinnliga företagare i Jönköpings län

VI

en industrikoncern

Proton Group är en privatägd industrikoncern med tillverkande och säljande bolag i fem affärsområden: Engineering, Caretec, Finishing, Lighting, Technology. Läs mer om oss på: www.proton.se

huvudkontor: Armaturgatan, 331 29 Värnamo

Program

Värnamos ledande fastighetsbolag

• Föreläsning Eva Danielsson • Företagspresentation Family Food • Speedating • Afternoon tea • In Business-priset Pris Anmä : 300 kr/pe rson lan: s Konta enast 15 ok kt: Lin da Le tober xell linda @varn

amo-

naring

sliv.se

Corallen arbetar långsiktigt med att förädla och utveckla fastigheter. Vår målsättning är att vara en aktiv part i utvecklingen av Värnamo genom att erbjuda kundanpassade lokaler för näringsliv, myndigheter och organisationer.

Söker du nya lokaler? Tveka inte att kontakta Corallen!

Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo Tel. 0370-69 18 55, www.varnamo-naringsliv.se

24

Corallen i Värnamo AB • Lasarettsgatan 3 • Telefon 0370-69 49 00 • www.corallen.se Fastighetschef: jan.hultegard@corallen.se • Uthyrning: martin.svensson@corallen.se


&

Ewes Prodeva

Med ett ungt ledarskap, smarta produkter ochett helt nytt samarbete med Prodeva i Värnamo ska Ewes Stålfjäder i Bredaryd spänna musklerna inför det kommande årtiondet.

Det är med en stor portion nytänkande samt en del gamla genuina värden som Ewes Stålfjäder nu har övergått till att drivas vidare av den tredje generationen i familjen. Kusinerna Anton Schön och Anders Cederquist har antagit utmaningen att ta över rodret för Bredaryds största arbetsplats, och en av kommunens största privata arbetsgivare. Och det vill de göra genom att sätta sin prägel på bolaget och samtidigt göra Ewes till ett företag i tiden genom att samarbeta med produktutvecklarna på Prodeva, Staffan Holmström och Patrik Karlsson.

Stålfjädrar och miljöprodukter Sedan mitten av nittiotalet, när det var blad- och stålfjädrar som var de stora produkterna som tillverkades på Ewes Stålfjäder har verksamheten gått snabbt framåt. Förutom under de mörkare åren med den finansiella krisen har man lyckats hålla volymer och tillväxt uppe. Tillväxten kan tillskrivas utvecklingen av den senaste teknologin som man gjort mot miljöindustrin. Nu har företaget en allt större tillverkning av produkter för rökgasrening

och partikelinsamling från förbränningsanläggningar. Med det utgår man idag från två olika affärsområden – stålfjädrar och miljöprodukter. Behov av duktiga produktutvecklare Och det är på området miljöprodukter som den största utvecklingen sker just nu. Det är också inom miljöområdet som man tror att Prodevas kunskaper kan komma till nytta. – Vårt behov av duktiga produktutvecklare växer i takt med att kunderna efter frågar alltmer avancerade produktions- och

25


produkter. Sedan starten har de valt att sitta i FÜretagsFabriken hos Värnamo Näringsliv. Xlbox är ett exempel pü fÜretagets uppfinningsfÜrmüga. Det är en mobil arbetsstation som utvecklats tillsammans med Elajo och deras hantverkare. En stor box som ska hülla ordning pü verktygen fÜr att hantverkare

â&#x20AC;?Vi har absolut världens roligaste jobbâ&#x20AC;? ska slippa lägga onĂśdig mycket kraft och tid pĂĽ att transportera material och verktyg pĂĽ arbetsplatsen. Den mobila XLboxen utvecklades efter att Patrik och Staffan fĂĽtt veta att det finns ett behov av effektivare material och verktygshantering i byggbranschen. Varken Staffan eller Patrik tror att det är nĂĽgon slump att de blev produktutveck-

lare. Sedan barnsben har det mesta som rĂśrt sig kring teknik, motorer och konstruktion intresserat dem. â&#x20AC;&#x201C; Allt som brummar är roligt, säger Staffan vilket Patrik instämmer i. NĂĽr nya kunder När mĂśjligheten till ett samarbete med Ewes StĂĽlfjäder dĂśk upp tackade de självklart ja. De sĂĽg flera fĂśrdelar i att dela kunskapsbank med det mer erfarna fĂśretaget och i synnerhet när Ewes satsar alltmer pĂĽ miljĂśteknik. Och samarbetet med Ewes kan Ăśppna en helt ny marknad fĂśr Prodeva. â&#x20AC;&#x201C; Vanligtvis är vĂĽra kunder fĂśretag som tillverkar och säljer egna produkter. Ewes är en underleverantĂśr som vill skapa ett mervärde fĂśr sina kunder och därmed en ny sorts kund till oss. Det Ăśppnar en ny marknad som vi ser kan växa i denna regionen, säger Patrik. Och Anton delar helt och hĂĽllet den uppfattningen: â&#x20AC;&#x201C; Vi har en kundkategori som Prodeva

inte alltid nür ut till själv, däremot är de väl orienterade affärsmässigt sü där har vi inget att tillfÜra bara fÜr att vi är ett äldre etablerat fÜretag. Ewes firar 75-ürsdag i ür, det gÜr man utan tvekan med unga friska steg. Text : Susanne Prien Foto: Stephan Bozic

Vi tar om hand om ALLT ert avfall!

Välkommen till Norima 6NDQGLQDYLHQVVW|UVWD PDVNLQKDQGODUHPHG HWWODJHUSnP EHJDJQDGHYHUNVWDGV PDVNLQHU

KĂśper â&#x20AC;&#x201C; Säljer â&#x20AC;&#x201C; Byter â&#x20AC;&#x201C; Värderar â&#x20AC;&#x201C; HyrkĂśp 5LQJHOOHUPDLODVnKMlOSHU YL'LJ

9LKDUDOOWLGPLQVW 600 PDVNLQHULODJHU WHNQLVNGDWDRFKIRWRQ Snwww.norima.com

28

Norima AB â&#x20AC;˘ Lekelundsvägen, 331 53 Värnamo Tel.0370-69 55 00 www.norima.com â&#x20AC;˘ info@norima.se

STENA RECYCLING AB 0370-185 55 Silkesvägen 15, 331 53 Värnamo 0372-102 34 Karlsrovägen 8, 341 31 Ljungby


”Vi har både haft tidernas högkonjunktur och tidernas lågkonjunktur”

>>>

Anders Cederquist och Anton Schön

konstruktionslösningar och samtidigt vill ha vår kunskap, säger Anton Schön som numera är vd på Ewes Stålfjäder AB. Staffan Holmström och Patrik Karlsson tror också starkt på att de har något viktigt att tillföra Ewes. – Vi kan se på saker och ting med nya ögon och är vana vid att jobba med olika sorters material och tillverkningsmetoder. Vi har bredden och Ewes har spetskompetensen inom sitt område, säger Staffan Holmström. För Ewes del har det utvecklats flera nya projekt där antalet kunder som behöver konstruktionshjälp ökat. Ventilationsindustrin och miljöprodukter får en allt större efterfrågan. Produkterna är ofta skrymmande och svårhanterliga, i synnerhet ur lager och fraktsynpunkt, där kan det tänkas bli en översyn kring konstruktion i samarbetet med Prodeva. Det rör sig om så kallade bag cages, en sorts trådkorgar som är flera meter långa.

EWES STÅLFJÄDER AB Ägare: Einar Waldemar Svensson Antal anställda: 110 Etableringsår: 1935 Hemsida: www.ewes.se Verksamhetsbeskrivning: Fjädrar i ståltråd, produkter för partikelinsamling och filtrering

26

Nya marknader Ewes Stålfjäder har genomgått många förändringar efter att Anton och Anders steg in i bolaget runt 2004. Den prägel som båda två hade som villkor att få sätta på företaget ger en helt ny kompetens och framför allt har nya marknader öppnats upp. Idag har Ewes Stålfjäder många stora multinationella företag som kunder. Största marknaden är Norra Europa och Norden men utvecklas alltmer mot att bli worldwide med nya företagssatsningar utomlands. Etableringarna i Serbien och Hongkong tillskriver man idag Anders och Anton. Båda två drev satsningarna utomlands som projekt

i infasningen av sina blivande roller i bolaget. Och det var just det som var en del av Antons ambitioner när han tillfrågades om sin roll i Ewes framtid för sex-sju år sedan. Då närmade han sig trettioårsåldern och jobbade med ekonomifrågor på Elec-

”Nu ska vi helt enkelt göra våra produkter smartare” trolux i Jönköping och hade en chans att gå vidare inom den koncernen. Han hade under åren utbildat sig till civilekonom och


Staffan Holmström och >>> Patrik Karlsson

PRODEVA AB Ägare: Staffan Holmström och Patrik Karlsson Antal anställda: 2 Etableringsår: 2006 Hemsida: www.prodeva.se Verksamhetsbeskrivning: Produktutveckling

på eget initiativ läst både tyska och italienska. Men just då var det inte en självklarhet att ta över ledarskapet på Ewes Stålfjäder. – Det har alltid varit viktigt för mig att det var min kompetens som Ewes behövde, inte tvärtom - att jag behövde Ewes som ett arv, det sistnämnda är ju inte så ovanligt i familjeföretag, men jag skulle inte varit nöjd med mig själv om jag inte sagt ja, säger Anton. Kompletterar varandra För Anders Cederquist var det lite andra anledningar till att vilja ta över. Han har till skillnad från Anton stannat kvar i Bredaryd och jobbat sedan 20-årsåldern på Ewes, med några få undantag när han jobbade med annat. – Jag bor i Bredaryd med familjen och bidrar till att hålla samhället levande. Men ju äldre man blir desto fler fasta punkter gör man sig, och därför var jag absolut intresserad av ett övertagande men inte utan Anton, säger Anders.

steg vidare upp i kedjan för att bli en professionell samarbetspartner. Utvecklande och roligt jobb Det är i detta sammanhang som det unga företaget Prodeva AB i Värnamo kommer in. Produktutvecklarna Staffan Holmström och

”Allt som brummar är roligt”

blev det mer naturligt att bilda bolag här, säger Staffan. De medger att det också varit tufft och krävts många arbetstimmar för att göra bra jobb åt kunderna och samtidigt marknadsföra sig. – Men allt det som vi redan upplevt är nog det mest utvecklande och lärorika man kan tänka sig och vi har absolut världens roligaste jobb, understryker både Staffan och Patrik. Xlbox – mobil arbetsstation Prodeva arbetar med produktutveckling åt sina kunder. Men utvecklar även egna

Patrik Karlsson, är båda 28 år och valde att direkt efter sin utbildning att bli egna företagare. Något de varit sedan 2006. – Vi bestämde oss under studietiden i Halmstad. Valet stod då mellan Värnamo och Halmstad. Men eftersom våra kunder och leverantörer fanns i Värnamoregionen

Idag kan de båda se många fördelar med att de samarbetar kring Ewes framtid. Antons akademiska kunskaper ska komplettera Anders breda produktionskunskaper och på så sätt leda dem framåt och vidare. De har också fått den bästa träningen som företagsledare under de första sex åren som gått. – Vi har både haft tidernas högkonjunktur och tidernas lågkonjunktur. Vi har fått gå genom alla faser med att anställa folk och säga upp folk. Jag tror att vi de senaste åren fått den träning som företagsledare, som många aldrig får vara med om under sin tid som företagare, säger Anton och tillägger: – Men det har aldrig varit så roligt att åka till jobbet som det var under lågkonjunkturen. Påståendet förklarar Anton med att under de tuffa åren var alla i personalen förändringsbara och mer än villiga till att lyfta på varje sten för att hitta lösningar för att ta sig genom krisen och att man lärt sig mycket av den tiden. – Nu ska vi helt enkelt göra våra produkter smartare och automatisera mera. Vi är redan etablerade men jag vill ändå lyfta Ewes bort från begreppet underleverantör och ett 27


näringslivsföreningar

Värnamo Företagareförening Lanna Värnamo

Bredaryd Forsheda

Bor

Horda

Rydaholm

Värnamo Företagareförening har sitt ursprung i Värnamo Hantverks- och Industriförening som grundades 1912. VFF är en oberoende näringspolitisk organisation som aktivt engagerar sig inom ett flertal områden för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. Målsättningen är att främja en positiv utveckling för företagen i området. Styrelsen arbetar ideellt och består av kunniga och engagerade individer från olika företag i Värnamo. Ordförande: Barbara Hosak Hemsida: www.varnamoff.se

Tvenne Torn – Horda/Rydaholm

Lanna Bredaryd

Värnamo Forsheda

Bor

Horda

Rydaholm

”Tvenne Torn är en samhällsförening som arbetar för att vår hembygd ska vara en plats där människor tycker om att leva och bo. Därför arbetar vi med så olika saker som att organisera nattpatrullering till att påverka för att få bra kommunikationer. Att behålla mesta möjliga service är också en angelägen sak som vi lägger mycket energi på. Att människor kan känna att de finns med i ett sammanhang är också väldigt viktig, därför stöttar vi även våra föreningar på olika sätt.” Ordförande: Gottlieb Granberg Hemsida: www.tvennetorn.se

Lanna-Bredaryd Lanna Värnamo

Bredaryd Forsheda

Bor

Horda

Rydaholm

Näringsliv i Lanna-Bredaryd bildades 1983. Föreningen arbetar med gemensamma angelägenheter för företag och samhälle i den västra kommundelen. Lanna-Bredaryds-området är expansivt med mycket inpendling och är ett av de företagstätaste områdena i Sverige. Föreningen arbetar med samhällsutvecklande åtgärder som t.ex. bättre tillgång till social service, utökad handel och tillgång till bostäder. Föreningens hemsida används området och informera invånarna.

för

att

marknadsföra

Lanna-Bredaryds

Ordförande: Camilla Rinaldo Miller Hemsida: www.bredaryd.com

Forshedabygdens Näringsliv

Forshedabygdens Näringsliv är en ideell förening vars främsta uppgift är att förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling i Forshedabygden och att hjälpa till vid företagsetableringar genom kommunkontakter etc. I Forshedabygden ingår Forsheda, Kärda, Dannäs, Torskinge och Slättö.

Lanna Bredaryd

Värnamo Forsheda

Bor

Horda

Rydaholm

Föreningen arbetar också för att öka bygdens attraktivitet vilket även inkluderar det kulturella området och detta förutsätter ett aktivt samarbete med andra föreningar och organisationer i området. Exempel på evenemang som föreningen deltagit i är Kulturstafetten. Attraktiva tomter för såväl industri som bostäder måste finnas i orter med framtidstro. Föreningen har aktivt deltagit i framtagandet av översiktsplanen för Forsheda och har arbetat hårt med för att få igång den planerade lägenhetsbyggnationen i Forsheda och för att behålla och utveckla serviceutbudet. Etableringen av läkarmottagningen i Forsheda är exempel på detta. Ordförande: Irene Kastanius Hemsida: www.forsheda-naringsliv.se 29


Mentorsprogrammet

Vilka personer lämpar sig Mentorsprogrammet för? – Människor mellan 25-45 år som vill utvecklas i sitt företagande eller i sin profession. Det kan vara att du har en chefsroll, har ambitionen att få en chefsroll eller håller på att utvecklas till chef. Vilka är fördelarna med att både den privata– och offentliga sektorn är representerade i programmet? – Vi stärker nätverket i regionen. De olika ledarkulturerna och organisationsstrukturerna har mycket att lära av varandra. Vad har de som söker till Mentorsprogrammet visat mest intresse för att vilja utveckla hos sig själva? – Relationer gentemot sina medarbetare, konfliktlösning, tydlig kommunikation samt ledarmetodik. Vad anser du att människor som befinner sig i ett ledarskap främst behöver förbättra? – Anpassningsförmågan till varje människa och varje utmaning. Att kunna se varje person och situation i sitt sammanhang och kunna möta personen eller utmaningen där den är. Det är den stora utmaningen. Hur ser efterfrågan ut för programmet inför kommande året? – Under oktober månad går vi ut med en inbjudan inför ett mentorsprogram med start 2011. Det finns redan nu ett intresse från företag som är nyfikna och vill veta mer om programmet. Kommer det att finnas en efterfrågan kör vi vidare också nästa år.

>>>

30

Anders Ahlenius är projektledare på Värnamo Näringsliv och ansvarar för bland annat Mentorsprogrammet. Anders Ahlenius förklarar på vilket sätt företagen i regionen stärks och varför människor som är redo att utvecklas, ska ta chansen att söka till programmet som nu är inne på sitt fjärde år.

Åsa Löfving och Mikael Hörnander

Att växa fram som ledare i sitt sammanhang kräver drivkraft, tålamod och ett bra nätverk. Mentorsprogrammet i Värnamo Näringslivs regi möjliggör för människor att utveckla sin yrkesroll och är därmed en god investering för företag. Flera erfarna ledare inom näringslivet går in som mentorer i möten med människor som vill utvecklas ochfå vägledning i sin yrkesroll samt få ett utökat nätverk i regionen.

INFO Vill du veta mer eller anmäla dig till Mentorsprogrammet 2011? Kontakta Anders Ahlenius anders @varnamo-naringsliv.se eller läs mer på www.varnamo-naringsliv.se

Text: Claes Nordström Foto: Studiofotograferna


tvekade på när jag blev tillfrågad, säger Mikael Hörnander, inköpsansvarig på Rapid Granulator AB i Bredaryd. Matchar med noggrannhet Programmet pågår under ett år och har en tydlig struktur för genomförandet då mentorer och adepter matchas med noggrannhet. Adepterna får innan sitt möte med mentorerna själva ta upp vilka frågor de vill inrikta sig på inför deras första träff och ansvarar själva för upplägget och för att det ska bli kvalité på samtalen. – Vi har ett personlighetstest som utgångspunkt i våra diskussioner där det presenteras saker man behöver tänka på. Egentligen handlar det om att jobba mycket med sig själv och de sidor hos sig själv som man vill förbättra, säger Mikael Hörnander. Vidgar sina vyer Åsa Löfving behandlar ämnen som konflikthantering och kommunikation. – För mig var det jätteviktigt att det klickade från första början och att vi kände ett förtroende för varandra. Och att

spännande diskussioner och kreativa samtal. Även mina kunskaper fördjupas. Det är ju inte så att jag hela tiden har en lösning på frågorna som ställs utan den kommer man fram till genom ett givande samtal. Jan Löfving säger att det är lärorikt att som adept träffa någon som har helt nya friska ögon. En som inte är färgad av bolaget och som utifrån erfarenhet kan ge tips och råd. Jan och Mikaels träffar kommer att ha en inriktning på ledarskap och organisation. – Det är kul att dela med sig av det man gjort bra och dåligt genom åren. För egen del får man en stund att reflektera tillbaka på sin egen situation och vardag i företaget. De frågeställningar som kan komma upp kanske man inte heller har reflekterat över tidigare. Det känns bra att försöka hjälpa till så att adepten inte gör samma misstag som man själv har gjort. Studiebesök och inspirationsdag Mentorer och adepter kommer både från kommun, landsting och privata näringslivet. Under året genomförs också fem studiebesök och en inspirationsdag

”Det är kul att dela med sig av det man gjort bra och dåligt genom åren.” >>> Jan Löfving

Mentorsprogrammet har nu funnits i fyra år och riktar sig till personer på väg in i ett ledarskap eller till de som vill utveckla det ledarskap de redan har. Det är ett av flera projekt som syftar till att stärka näringslivet i Värnamoregionen. Programmets grundidé är att en adept genom coachande samtal med en erfaren mentor ska se nya möjligheter för sin karriär och utveckla sin potential. Mentorerna ställer upp på helt på ideell basis. Åsa Löfving, personalansvarig på Industripoolen gör sitt första år som mentor medan hennes man Jan Löfving, vd på företaget Exir AB gör sitt andra. Denna gång ska Åsa och Jan dela upp de tio mötena samt träffa två adepter vardera. Mikael Hörnander är en av dessa. Av de tio mötestillfällena tillbringar Mikael Hörnander två tredjedelar av dessa med Åsa och en tredjedel med Jan. – Ett antal medarbetare i företaget har tidigare varit med i Mentorsprogrammet och varit väldigt nöjda så det var inget jag

Mikael själv ville att vi skulle fortsätta träffas. Annars är det inte lönt att göra något sådant här överhuvudtaget. Allt bygger på sekretess och tystnadsplikt. När man pratar med någon utomstående är det lättare att vara öppna och berätta allt man vill ta upp. Man vidgar sina vyer. Dessutom leder det till att man får en insyn i på vilket sätt ett annat företag arbetar, säger Åsa och tillägger: – Det är kul att få insyn i en främmande persons verksamhet. Det kommer upp många

”För mig var det jätteviktigt att det klickade från första början”

vilket ger en bra inblick i olika verksamheter. Redan nu märker Mikael Hörnander att han har börjat fundera på hur han utövar sin yrkesroll: – Att ändra sitt beteende är inget man gör på en dag men däremot får man feedback och någon att prata med. Det gör ju att man i alla fall funderar på dessa saker. Vad som utmärker en bra chef kan vara svårt att definiera men Mikael Hörnander har redan kommit en bra bit på vägen: – Det är väl förmågan att leda. Alla personer har väl sina referenser vad man tycker är bra respektive mindre bra. För min del är det viktigt att inte bara vara en chef utan att man också uppfattas som en ledare. I ord och handling. Text & Foto: Claes Nordström 31


Rådgivning för hela företagaren Som företagare har du flera olika roller att balansera; ledaren med ansvar för verksamhetens utveckling och resultat, arbetsgivaren som ska se till att din personal har de bästa förutsättningarna att klara sitt arbete, och personen utanför arbetet, med din privata ekonomi och kanske en familj att ta hand om. För att kunna hjälpa dig oavsett ärende

Testa vå r

rådgivnin g

1 000 kr om möt et in ger resu te ltat

har våra företagsrådgivare fått ännu bättre möjlighet att utnyttja all den kompetens som finns samlad i banken från cash management och finansiell rådgivning till försäkrings- och placeringsrådgivning. Med en ingång, din personliga företagsrådgivare, kan du alltså få hjälp med det mesta som rör ditt företag, dina anställda och din privatekonomi. Låter det värdefullt? Läs mer och boka ett möte på seb.se/helaforetagaren eller ring 0771-62 53 53.

32


Hitta rätt

personal Gott om Plats hjälper dig och ditt företag att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens till din verksamhet. Inom projektet arbetar vi för att öka medlemsföretagens rekryteringsunderlag och för att marknadsföra Värnamo kommun som en bra plats att bo, leva och arbeta på. Detta gör vi bland annat genom att besöka olika arbetsmarknadsmässor och högskolor. Vi arbetar med medflyttandeservice och rundturer för nyinflyttade. Dessutom anordnar vi årligen Medarbetarens dag med inspirerande föreläsare.

KREATÖRER

3M Svenska AB har under lång tid varit medlemmar i Gott om Plats. – Vi har haft stor nytta av Gott om Plats i samband med nyrekryteringar,

berättar Jenny Andersson, personalansvarig på 3M Svenska. Ett bra exempel på en lyckad rekrytering är när jag, tillsammans med Gott om Plats, besökte en arbetsmarknadsmässa i Borås. Vi hade länge varit på jakt efter en produktionstekniker till vår verksamhet i Värnamo. Till vår monter kommer en kille med precis de egenskaper och den utbildning vi efterfrågade. Jag fick hans CV, han kallades till intervju och anställdes. Han jobbar kvar hos oss än i dag, berättar Jenny Andersson. Ny projektledare för Gott om Plats är Anna Grunditz, informatör på Värnamo Näringsliv. Kontakta Anna om du vill bli medlem eller vill veta mer om projektet. Du kan även läsa mer om Gott om Plats på den helt nya hemsidan www.gottomplats.com. Text: Anna Grunditz Foto: Anna Nilsson

>>> Anna Grunditz, projektledare för Gott om Plats.

>>> Jenny Andersson, 3M Svenska AB

KOMMUNIKATÖRER MARKNADSFÖRARE

FOTOGRAFER

FÖRSÄLJARE REKLAMFOLK INFORMATÖRER

Missa oss inte i höst. Marknadsföreningen har alltid intressanta möten! www.MIGR.se

4(25(+:-k9,505.,50.56:1k9,.065,5

www.MIGR.se

Din lokala marknadförening besök på hemsida för aktuella seminarium & föreläsningar. ´2PGXYLOOYl[DOLWHVQDEEDUH´

Digitaltryck! Visste du att norra Europas modernaste tryckeri finns i Värnamo? Vi trycker från ett till tusentals ex. med minsta möjliga miljöpåverkan.

Expovägen 5, 0370-69 96 00 www.foh.se 33


PÅLITLIGA ARBETSKAMRATER SEDAN 1901 DET FIRAR VI MED ”HERITAGE” INTRODUKTIONSPRISER

GRAND CONFORTPAKET

2.990:ex. moms.

KANGOO MAXI

TRAFIC

Komfortpaketet ger dig bl.a. luftkonditionering (AC), radio/CD med rattreglage, färddator, glasade bakdörrar med värme, torkare och spolning.

Paketet innehåller smarta funktioner som Specialanpassa förarmiljön så den färddator, farthållare, klimatanläggning och mer liknar ett mobilt kontor. Utökade förvaringsutrymmen, färddator, klimatimpulsfunktion på fönsterhiss förarsida. anläggning ECC och mycket mer. **

VÄRDE 15.910:-** KAMPANJPRIS FRÅN 125.700:-

MASTER

VÄRDE 41.390:-

KAMPANJPRIS FRÅN 184.900:-

VÄRDE 45.150:-**

** Totalt värde Heritage och Grand Confort.

KAMPANJPRIS FRÅN 217.900:-

I över 100 år har vi byggt pålitliga transportbilar och oavsett dina behov finns det en modell som passar. Nya Master lastar enorma mängder och går att få i oändligt många varianter. Dessutom är den lätt att specialanpassa till din verksamhet. Trafic är den mångsidiga mellanmodellen som underlättar dagarna för många hantverkare med sin personbilskomfort. Med Kangoo Maxi får du väldigt mycket utrymme för pengarna, och en bil som känns liten när du kör och stor när du lastar. LÄS MER OM ALLA VÅRA KOMPLETTA ARBETSPLATSER PÅ FYRA HJUL PÅ WWW.RENAULT.SE Nya Master pris från 247.200 kr ex. moms eller 2.530 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,3 l/100 km (L2H2 3,5t 2.3 dCi 125hk man motor). CO2-utsläpp: 211 g/km (L2H2, 3,5t, 2.3 dCi 125hk man motor). Trafic pris från 215.360 kr ex. moms eller 2.015 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,3 l/100 km (L1H1 2,9t 2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Koldioxidutsläpp CO2: 192 g/km (L1H1 2,9t 2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Kangoo Maxi pris från 135.600 kr ex. moms eller 1.390 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,3 l/100 km (1.5 dCi 85hk man motor). Koldioxidutsläpp CO2: 140 g/km (1.5 dCi 85hk man motor). Bilen på bilden är extrautrustad. *Leasingkostnaden är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Billeasing. Lokala avvikelser kan förekomma. Inga avgifter.

LARS-GUNNAR BÖREFELT TRANSPORTBILSANSVARIG Tele: 0370-425 03 E-post: lars-gunnar.borefelt@finnvedensbil.se

Värnamo, Gislaved, Smålandsstenar 0370– 425 00

ZZZÀQQYHGHQVELOVH

Revisorsgruppen i Värnamo AB startade sin verksamhet 1980. Vi är ett tjugotal anställda med auktoriserade och godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter. Vi samarbetar med experter inom olika områden.

Samla dina inköp och minska dina totalkostnader

Vi erbjuder våra kunder bl.a dessa tjänster • Redovisning

www.tools.se/varnamo

• Revision

Tel: 0370 300 310 Nydalavägen, Värnamo

• Bolagsbildning • Skatterådgivning • Ekonomisk rådgivning

34

T I L L S A M M A N S G Ö R V I I N D U S T R I N E F F E K T I VA R E

Revisorsgruppen i Värnamo AB Flanaden 1 Box 601 331 26 Värnamo Telefon: 0370-690760 E-mail: info@revgrp.se

Ni kan hitta oss på Flanaden 1

välkommen in!


Värnamo Industriexpo 2011

Elmia Subcontractor 2010

4-5 maj 2011 är det dags för den fjärde upplagan av Värnamo Industriexpo. Ett 15-tal maskin- och teknikföretag i Värnamo bjuder gemensamt in kunder och andra intresserade till Öppet Hus i sina lokaler. Syftet är att bygga goda relationer och att visa att regionens samlade kunskaper och styrkor är till nytta för både företag och kunder.

9-12 november arrangeras Elmia Subcontractor. Ett flertal enskilt utställande företag samt flera samlingsmontrar från Gnosjöregionen finns på plats för att visa sin verksamhet.

Gör ett besök på mässan du också! www.varnamoindustriexpo.se

Gör gärna ett besök i Gnosjöregionens samlingsmonter i hall C där flera av våra medlemsföretag finns representerade. 2009 var 132 av mässans 1215 utställare från Gnosjöregionen. I år är vår region lika välrepresenterad.


VÄRNAMO NÄRINGSLIV Värnamo Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som ska stimulera tillväxten i regionen genom: • kompetens- och utvecklingsprojekt för näringslivet • aktivt arbete med nyföretagande • marknadsföring av Värnamoregionen • samverkan mellan privat näringsliv och offentlig verksamhet

Anna Grunditz Informatör anna@varnamo-naringsliv.se

Åza Rydén VD aza@varnamo-naringsliv.se

Anders Ahlenius Linda Lexell Annica Carlsson Affärsutvecklare Affärsutvecklare Projektassistent annica@varnamo-naringsliv.se anders@varnamo-naringsliv.se linda@varnamo-naringsliv.se

BLI MEDLEM Gå med i Värnamo Näringsliv AB och var med och prägla vårt arbete och skapa framtiden. VNAB är öppen för alla företag som är verksamma i Värnamoregionen, oavsett bransch och storlek. Vi jobbar för att du som näringsidkare ska ha de bästa förutsättnigarna för att starta och driva företag. Läs mer om vad vi har att erbjuda på vår hemsida.

VÄLKOMNA JÖNKÖPINGSVÄGEN 15 • 331 34 VÄRNAMO • TEL 0370-69 18 55 • www.varnamo-naringsliv.se

Värnamo Näringsliv Magasin Nr2 2010  

Värnamo Näringslivs tidning ska lyfta fram Värnamo kommuns mångsidiga näringsliv och bredda kunskapen om Värnamo Näringslivs arbete för utve...